Prosessityöryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prosessityöryhmän kokous"

Transkriptio

1 Muistio 1 (10) Prosessityöryhmän kokous Aika klo Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Kopula Läsnä Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan Sähkö Oy Saku Ruottinen Caruna Oy Raimo Toivanen PKS Sähkönsiirto Oy Kaisa Ylipeura Energiapolar Oy Jari Nykänen Paikallisvoima ry Ville Kauppinen KSS Energia Oy Arttu Lahtinen Fortum Markets Oy Jari Rusanen Loiste Sähköverkko Oy Esa Kaario Tampereen Sähköverkko Oy Marjut Puukangas Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen Fingrid Oyj (siht.) Esa Pietarinen Fingrid Oyj Heidi Uimonen Fingrid Oyj Poissa Monika Lindberg Fortum Markets Oy 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja esitteli Älyverkkotyöryhmän työstä ja energiayhteisöistä työryhmälle kertomaan tulleen Heidi Uimosen. Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi päivän agendan sekä kertoi, että käydään läpi seuraavan vuoden kokousten ajoittuminen, tarkemmat ajat tullaan käymään doodle-kyselyn avulla. Puheenjohtaja läpikävi myös edellisen kokouksen kokousmuistion (11.9.). Viime kokouksen muistioon ei tullut enää kommentteja, joten se hyväksyttiin. 1 Älyverkkotyöryhmän väliraportti Heidi Uimonen Uimonen, joka työskentelee Fingridin markkinakehitysyksikössä asiantuntijana, kertoi älyverkkotyöryhmän työstä. Syyskuussa 2016 perustetussa älyverkkotyöryhmässä on 21 jäsentä, jotka edustavat laajasti toimialan sidosryhmiä. Ryhmä suunnittelee miten sähkömarkkinoita tulisi kehittää, sillä kysyntäjoustoa tarvitaan markkinoille ja pienasiakkaat on saatava sähkömarkkinoille mukaan. Työryhmällä on kaksi päätehtävää, luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja esittää toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua markkinoille sekä edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Tulevaisuuden älyverkkovisiossa vuodelle 2025 tavoitteena on älykäs kustannustehokas sähköjärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden sekä yhteiskunnan tarpeet sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, teknologiatoimittajien ja verkkoyhtiöiden toimesta.

2 Muistio 2 (10) Lokakuun alussa julkaistiin älyverkkotyöryhmän väliraportti, jossa teemoina olivat sähkömarkkinaroolit ja asiakkaan kannusteet. Markkinat nähtiin tehokkaimmaksi tavaksi taata tulevaisuudessakin kilpailukykyinen sähkön hinta ja toimitusvarmuus. Sähkömarkkinaroolien osalta selkeän roolijaon nähtiin edesauttavan uusien palveluiden luomista. Uimosen koko esitysmateriaali löytyy pöytäkirjan liitteestä. Verkkoyhtiöt ovat pitkään tarjonneet aikaperusteista kuormaohjauspalvelua asiakkaille, mutta asiakkaiden nähdään tulevaisuudessa hyötyvän nopeammasta markkinaehtoisesta kulutuksenohjauksesta. Keinot markkinaehtoiseen kulutusohjaukseen siirtymiseen on vielä määritettävä. Sähkövarastot nähdään välttämättömänä osana tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Keskustelua herätti, voivatko verkkoyhtiöt varastoida energiaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Uimonen kommentoi, että lähtökohtaisesti verkkoyhtiöt eivät voi omistaa varastoja vaan välissä tulee olla palveluntarjoaja. Pohdintaa herätti myös häviääkö aikaohjaus kokonaan ja kannattaako verkkoyhtiöiden purkaa aikaohjaus? Asiakkaan kustannuksia optimoidessa toistaiseksi aikaohjaus on vielä kannattavaa, mutta älyverkkotyöryhmän linjauksen mukaan siirtyminen tehdään kun asiakkailla on riittävästi markkinaehtoisia ohjausvaihtoehtoja tarjolla. Ruottinen kommentoi, että yhteiskunta on jo muuttunut ja nykyään nukutaan sekä valvotaan myöhempään, ilmiö on jo havaittavissa markkinahinnoissa. Energiayhteisöjen nähdään tuovan uusia mahdollisuuksia ja kustannushyötyjä asiakkaille. Älyverkkotyöryhmässä tunnistettiin kolme erilaista energiayhteisömallia. Kerrostaloissa kiinteistön sisäinen malli, jonka osalta nähtiin, ettei jakeluverkkomaksua ja sähköveroa olisi reilua maksaa, mikäli sähkö ei kulje jakeluverkon kautta. Tämän lisäksi tunnistettiin kiinteistörajat ylittävä malli sekä hajautettu malli. Hajautetun mallin nähtiin olevan laskennallisesti mahdollinen ja jakeluverkkomaksut määräytyisivät todellisen verkon käytön mukaisesti. Puheenjohtaja kysyi, miten datahubin mahdollistamia hyötyjä mietitään älyverkkotyöryhmässä? Uimonen kommentoi, että datahub-asiantuntijat olisivat parempia miettimään datahubin roolia ja siihen liittyviä prosesseja energiayhteisöille, eikä älyverkkotyöryhmä osaa ottaa niihin yksityiskohtaisesti kantaa. Uimonen lisäsi, että datahub-työryhmäläiset voivat olla häneen yhteydessä älyverkkoasioihin liittyen. Uusien joustopalveluiden tarjoajien pelisääntöjä tulee selkeyttää. Työryhmän suhtautuminen aggregaattoreihin on positiivinen ja kysyntäjouston osallistumisen lähtökohdat Suomen markkinoilla toimimiseen on hyvät. Sitä miten itsenäinen aggregaattori voisi toimia vuorokausimarkkinoilla, älyverkkotyöryhmä ei ole vielä ratkaissut. Asiakkaille tulisi tarjota lisää vaikutusmahdollisuuksia jakeluverkkomaksuunsa, ja älyverkkotyöryhmä suhtautuu positiivisesti kiinteän maksun korvaamiseen tehoperusteisella komponentilla. Tehomaksuja voi toteuttaa monella tapaa, joten rakenteet tulisi harmonisoida. Joustopalveluiden tarjoajien olisi helppo hyödyntää datahubia, jos rakenteet olisi huomioitu datahubissa. Prosessityöryhmäläiset pohtivat mitä tavallinen kuluttaja ymmärtää tehonkulutuksesta ylipäänsä? Uimonen kommentoi, ettei kaikkia pienkuluttajia ole toki mahdollista saada mukaan ja kiinnostumaan, mutta ne jotka käyttäisivät tehoa verkon kannalta optimaalisemmin saisivat hyötyä. Sähköveron uudistamista sähkön hinnasta riippuvaksi suhteelliseksi veroksi on myös mietitty, mutta se on asia joka jakaa eniten mielipiteitä. Miettiä voi kuitenkin voisiko kulutuksen ajankohta vaikuttaa veron määrään tulevaisuudessa?

3 Muistio 3 (10) Älyverkkotyöryhmän väliraporttiin järjestettiin julkinen kuuleminen, jossa saatiin kommentteja 24:ltä osapuolelta. Kommenttien tärkeimmät viestit löytyvät pöytäkirjan liitteenä olevasta esitysmateriaalista. Lopuksi Uimonen kertoi, miten älyverkkotyö jatkuu tästä eteenpäin. Tulevia teemoja ovat muun muassa asiakkaan toiminnan helpottaminen, laajemmat synergiaedut ja joustavuus sekä älykkään sähköjärjestelmän / reaaliaikaisten sähkömarkkinoiden tiedonvaihto. Työja elinkeinoministeriön sivuilta voi seurata älyverkkotyön etenemistä 2 Energiayhteisöprosessit datahubissa / Puukangas Datahub-projektissa on käyty läpi ylätasolla sitä, miten energiayhteisöjen prosessit voisivat mahdollisesti mennä datahubin näkökulmasta. Projektissa on tunnistettu, että energiayhteisöjen huomioiminen datahubissa tarkoittaisi uusien prosessien lisäämistä energiayhteisöoperaattorille niin tietojen ilmoituksiin kuin hakuihin. Periaatteet tämän osalta voisi kulkea nykyisten prosessimääritysten mukaisesti. Datahubin tietomalliin sekä prosesseihin tarvitaan kuitenkin muutoksia energiayhteisöjen osalta, joita ei vielä datahubin ensimmäiseen versioon ole tarkoitus tuoda. Datahubin voisi kuitenkin välittää yhteisösopimukseen liittyvät ilmoitukset sekä osuuden mukaisen kulutuksen ilmoitukset. Puukankaan esittämä visualisointi asiasta löytyy pöytäkirjan liitteestä. Keskustelua herätti mitä roolia datahub ottaa energiayhteisöihin liittyvissä laskennoissa? Laskentoja ei ole vielä määritelty ja lainsäädäntöä tarvitaan tueksi tämän osalta. Esiin nousi myös kysymys sallitaanko kiinteät toimitukset käyttöpaikoille? Todettiin, että nyt käynnistetään vasta keskustelu rooleista ja vastuista eikä datahubin versioon 1.0 energiayhteisöjä tulla vielä huomioimaan erikseen. Älyverkkotyöryhmään voitaisiin perustaa oma asiantuntijoiden alaryhmä, joka voisi miettiä prosesseja eteenpäin. 3 Projektin ajankohtaiset asiat / Puukangas Puheenjohtaja kävi läpi ensi vuoden keskeisimmät projektin tehtävät. Tehtävälistaus ja Puukankaan esitysmateriaali löytyy pöytäkirjan liitteestä. Kevään 2018 aikana on tärkeää saada voimaan datahub-lainsäädäntö, jottei projektin eteneminen pysähdy. Lainsäädäntötyön taustaryhmän jäsenenä toimiva Nykänen kertoi lyhyesti lainsäädännön etenemisestä. Kokousta edeltävällä viikolla (vko. 47) oli tarkoitus että taustaryhmä olisi saanut lakiluonnoksen kommentoitavakseen, mutta sitä odotetaan edelleen. Ryhmässä nousi esiin kysymys onko suljetut verkot ja teollisuusverkot otettu huomioon tulevassa laissa? Nykänen kertoi, että lainsäädäntötyössä keskitytään nyt ainoastaan siihen, että sähkömarkkinalakiin saadaan datahubin toiminnan kannalta keskeiset asiat kuten roolit, vastuut sekä tietoturva-asiat kuntoon. Puukangas kertoi, että käyttöönottosuunnitelman väliraportti oli toimialan kommentoitavana 13.11, väliraporttiin saatiin kommentteja 19 yhtiöstä. Kommenteissa ei noussut esiin mitään suuria yllätyksiä. Käyttöönottotyöryhmä käsittelee kaikki väliraporttiin tulleet kysymykset ja käyttöönottosuunnitelman versio 1.0 tullaan julkaisemaan vuoden vaihteessa on tulossa seuraava webinaari käyttöönottotyön etenemisestä. Ruottinen kysyi Z11-sanomista luopumisesta, jota oli väliraportissakin kommentoitu. Todettiin, että asia tulee tarkentumaan lainsäädännön kautta asetuksissa.

4 Muistio 4 (10) Hankinta etenee aikataulussa ja Titta-palvelu avattiin pilottiryhmälle Itsepalvelukonsepti on ollut toimiva ja pilottiyhtiöt ovat päässeet etenemään omaan tahtiinsa. Puukangas kertoi, että Titan suorituskyky on koettu hyväksi ja esim käyttöpaikan prosessoinnin aika n.10min käyttöpaikan puolestaan 2,5h. 3.1 Datahub-projektin viestintä ajankohtaisista asioista jatkossa Puheenjohtaja esitti, että datahub-projektin seurantaryhmältä sekä Energiateollisuus ry:n tiedonvaihdon menettelytapojen kehitysryhmältä on saatu palautetta, että projektiviestintää tulisi selkeyttää ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon parantaa. Epäselvyyksiä on ollut siitä kuka tekee päätöksiä minkäkin asian osalta. Huolena on ollut myös tehdäänkö prosessiryhmässä sellaisia päätöksiä, joilla olisi laajempi vaikutus koko toimialaan. Kerrattiin prosessityöryhmän mandaatti, eli työryhmä on Fingridin datahub -projektin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin. Työryhmän tavoitteena on käsitellä datahubin liiketoimintaprosesseihin ja tiedonvaihdon määrittelydokumentteihin saadut muutostarpeet ja ehdotukset tehokkaasti, tasapuolisesti ja huomioiden mahdolliset kerrannaisvaikutukset alalle. Prosessityöryhmä voi pyytää myös laajemmin alan kommentteja esitettyihin muutostarpeisiin. Prosessityöryhmän jäsenet toimivat osaltaan tärkeänä linkkinä prosessityön ja toimialan välillä tuoden työskentelyyn alan laajan näkemyksen ja osaamisen. Prosessityöryhmä tarvittaessa priorisoi ehdotukset ja esittää perustellut näkemyksensä jatkotoimenpiteistä. Fingrid on vastuussa datahub-projektista ja tekee lopulliset päätökset toteutettavista muutoksista. Saadun palautteen pohjalta on projektissa päätetty muuttaa viestintämallia niin, että saadaan tieto kerralla laajemmin toimialalle projektin etenemisestä. Ensi vuonna aloitetaan projektin ajankohtaisista asioista kertovat webinaarit. Näissä paneudutaan myös niihin asioihin, joita on käsitelty työryhmien kokouksissa. Näin saadaan tieto tasapuolisesti kaikille, eikä tieto jää työryhmien sisälle. Samalla jatketaan avointa viestintää mm. EDIELfi-portaalin ja uutiskirjeiden kautta. Nykänen näki osaltaan epäselvyyksien takana olevan datahubille asetetut todella suuret odotukset. Huomioitava on, että datahub on keskitetyn tiedonvaihdon väline eikä se ratkaise energiamarkkinoiden ongelmia yleisesti. Myös erilaiset päätöksentekomallit Energiateollisuus ry:ssä ja Fingridillä voivat aiheuttaa kysymyksiä ja epäselvyyttä toimialalla. Fingridin päätöksentekomallia kaivattiin selvennettäväksi sekä yhteistyön tekemistä ET:n valiokuntien kanssa toivottiin. Nykänen totesi, että datahub-projektin koetaan kyllä kuuntelevan toimialaa, mutta palautteen kautta vaikutusmahdollisuudet koetaan heikkoina. Myös se nähtiin riskinä, että Fingrid on päättänyt jäädä pois Energiateollisuus ry:n tiedonvaihdon menettelytapojen kehitysryhmästä. Puheenjohtaja kommentoi, että jatkossa webinaarien muodossa kerrotaan koko toimialalle samoja asioita, joita on aiemmin käyty tuossakin työryhmässä läpi eli viestintää nimenomaan tehostetaan ja läpinäkyvyyttä tältä osin myös parannetaan. Näin ollen esitetyt tiedot eivät jää ainoastaan ryhmän edustajien ja heidän yritysten omaan tietoon. Datahub-projektin työryhmissä on mukana noin 50 ET:n nimeämää eri yhtiöiden edustajaa, eli toimiala pidetään edelleen vahvasti mukana projektissa.

5 Muistio 5 (10) Ryhmäläiset kysyivät milloin tietoa hankinnan osalta on tulossa seuraavan kerran? Toivottiin myös tiedotettavan, milloin lisätietoa on odotettavissa, vaikkei siitä olisikaan uutta kerrottavaa ja näin muistuteltaisiin ja lisättäisiin osaltaan läpinäkyvyyttä. Projektille saatiin viestiä myös esett:n suunnalta, että alalla on jotain epätietoisuutta datahubin taseselvitysprosessiin liittyen. Pietarinen toivoi, että epäselvyyksistä viestit saataisiin suoraan datahub-projektille eikä ne tulisi tiedoksi ainoastaan kuulopuheina muista foorumeista, näin saataisiin mahdolliset kysymykset myös nopeammin prosessityöryhmän käsiteltäviksi. 4 Prosessityöryhmän jäsenten kuulumiset Tiina Leppälahti kertoi, että hän on siirtynyt Heleniltä Helen Sähköverkon palvelukseen. ATJ-järjestelmien vaihto on käynnissä, alkamassa tai suunnitteilla lähes kaikissa työryhmän jäsenten edustamissa yhtiöissä. Nykänen totesi, että pienet ja keskisuuret toimijat ovat hänen näkemyksensä mukaan vielä hyvin mukana datahubiin valmistautumisessa. Nykänen totesi myös, että seurantaryhmän kokoukset on koettu tiedotustilaisuusmaisina. Nykänen kertoi vielä, Energiateollisuus ry on tekemässä Fingridille ehdotusta kustannustenjakoperiaatteista. Tietokonversion pilotti herätti myös keskustelua. Fingrid on viestinyt, ettei tietokonversiopalvelun palvelusopimuksia ole mahdollista muokata toimijakohtaisesti tasapuolisuuden vuoksi. Sopimuksen kustannusriskit eivät kuitenkaan ole suurille toimijoille heidän näkemyksen mukaan tasapuoliset, mikä aiheutti turhautumista. Tietokonversio-pilottiin osallistuvien yhtiöiden edustajat kertoivat, että tietojen toimitukset Tittaan on aloitettu. Henkilötunnusten keräämisessä on edelleen haasteita ja lainsäädäntöä asian osalta odotetaan. 5 Mittausalueiden muutos -prosessit / Pietarinen Pietarisen tekemä dokumentti mittausalueiden muutosprosessista oli ryhmäläisten tutustuttavana / kommentoitavana ennen kokousta. Dokumentissa kuvataan, miten menetellään mittausalueiden yhdistyessä tai jakautuessa. Ryhmäläiset eivät olleet ehtineet kommentoida ryhmälle jaettua dokumenttia etukäteen, joten kommentteja käytiin läpi keskustelun kautta. Ruottinen esitti näkemyksensä, miten muutosprosessi menee jakeluverkonhaltijan näkökulmasta ja mitkä kaikki eri kombinaatiot tulisi olla mahdollisia. Pietarinen lupasi perehtyä Ruottisen malliin ja miettiä mahdollistaako datahub eri kombinaatiot. Mietittiin, että kun mittausalueen hallinta siirtyy toiselle tai mittauspaikkoja /rajapisteitä siirtyy, voidaanko sopimukset siirtää vai päätetäänkö vanhat verkkosopimukset ja perustetaan uudet sopimukset? Ryhmäläiset kommentoivat, että molemmat vaihtoehdot tulisi mahdollistaa. Se kenellä on oikeudet mihinkin tietoon vaihdoksen molemmin puolin täytyy selkeyttää. Keskustelua herätti myös se, että GSRN-tunnuksen alusta näkee vain tunnuksen luojan ja yhtiöiden omissa järjestelmissä on tieto kuka tunnusta hallinnoi, mikäli käyttöpaikat tunnuksineen siirretään toiselle verkkoyhtiölle. Tunnuksella ei siis olisi muuta kuin

6 Muistio 6 (10) yksilöivä arvo. Todettiin, että tämä asia on kuvattu ediel.fi-portaalista löytyvässä GS1- ohjeistuksessa. Sovittiin, että jatketaan asian käsittelyä erillisessä Skype-palaverissa, niin työryhmä ehtii perehtyä asiaan syvällisemmin. Toivottiin, että dokumenttiin kuvataan selkeämmin vielä mitä haetaan minkäkin aihealueen osalta sekä lisätään visualisointia sekä konkreettisia esimerkkejä asioiden hahmottamisen helpottamiseksi. Puheenjohtaja ehdottaa erikseen Skype-kokouspäivää. 6 Valtuutusprosessi Fingridin projektiryhmässä on käsitelty uudelleen sisäisesti valtuutusprosessia aiemmin eri työryhmistä saatujen kysymysten perusteella. Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ei löytynyt ratkaisua ja koska vielä ei ole varmuutta siitä, minkälaisia reunaehtoja tuleva lainsäädäntökin asian suhteen asettaa, otetaan tämän osalta aikalisä. Asiaan tullaan palaamaan vielä, kunhan lain sisällöstä saadaan enemmän tietoa. 7 Asynkronisten hakujen kuittaukset Lahtinen, Kauppinen sekä Fingridiltä Kaivosoja, Pietarinen ja Puukangas käsittelivät erillisessä Skype-kokouksessa asynkronisten hakujen kuittauksia. Kokouksessa mietittiin, mistä osapuoli tietää, että on saanut kaikki tiedot, joita haettiin? Datahubista tulisi tulla nykymääritysten mukaan kuittaus vasta, kun kaikki tiedot on toimitettu. Fingridin Jari Hirvonen ei päässyt kokoukseen, joten jatkokommenttien käsittelyä kokouksen puitteissa ei tehty vaan sovitaan uusi palaveri läpikäynnille. Keskusteltiin siitä, että olisi hyvä kuvata prosessidokumenttiin yleisellä tasolla mitä tarkoitetaan synkronisella ja mitä asynkronisella tiedon haulla. Tarkemmat määritykset on mahdollista lisätä siinä vaiheessa kun datahub-toimittaja on valittu. 8 Käsiteltävien asioiden listan läpikäynti Työryhmä käsitteli listatut esiin nousseet yksittäiset tarkennus- ja korjaustarpeet prosessien osalta. Tarkennustarpeita on tullut toimialalta tulleissa kysymyksissä sekä projektin sisäisissä läpikäynneissä. Korjaukset päivitetään Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa versioon Häviöiden laskenta taseikkunan ulkopuolelle Pietarinen lähetti ennen kokousta kyselyn ryhmän verkkoyhtiöiden edustajille, jossa kyseli tarpeita häviöiden laskennalle taseikkunan ulkopuolelle. Käydyn keskustelun perusteella todettiin, että olisi tarve laskea häviöt osalla päivittäin 3 vuodelle taaksepäin. Tiedot on haettavissa sekä taseisiin lukitulle tiedolle, että ajantasaiselle tiedolle. Laskenta tehdään myös pyynnöstä halutulle aikavälille. Laskennassa lasketaan kaikki taseselvityslaskennat esimerkiksi myyjien summat mukaan lukien. Kokouksen jälkeen saatiin sähköpostikeskustelussa tarkennusta asiaan ja päädyttiin siihen, että laskenta voidaan tehdä kerran kuukaudessa.

7 Muistio 7 (10) 8.2 Useampi järjestelmä kommunikoimassa datahubiin Edellisessä kokouksessa linjattiin, että myyjä saa tietoja datahubista vain yhden rajapinnan kautta. Prosessidokumentissa on kirjattu, että vastaavassa tilanteessa verkolla olisi mahdollisuus saada tietoja useampaan järjestelmään. Korjataan dokumenttiin vastaava linjaus kuin myyjänkin osalta, eli jakeluverkonhaltija myös jakaa omassa päässään saadun tiedon mahdollisiin muihin järjestelmiin. Jakeluverkonhaltijalla kuitenkin säilyy prosessidokumentissa kuvattu mahdollisuus mittaustietojen välitysten vastaanottoon niissä tapauksissa, kun mittaustiedot toimittaa datahubiin jakeluverkonhaltijan erillinen palveluntarjoaja. 8.3 Määräaikaiset myyntisopimukset Dokumentin kohta tekstissä "Nykyisen myyjänsä kanssa asiakas voi sopia sopimusmuutoksista ja uusista sopimusehdoista joustavasti. Näin ollen uusi asiakas voi sopia sopimuksensa sopimusosapuolten poistamisesta ja lisäämisestä esimerkiksi erotilanteista nykyisen myyjänsä kanssa, vaikka asiakkaan nykyinen sopimus olisi määräaikainen." Poistetaan sana uusi. 8.4 Myyjien energiatiedon raportointi asiakkaalle Prosessidokumentin kappaleessa 3.10 on kuvattu asiakkaan käyttöraportin ja vertailutiedon tuottaminen datahubissa. Tarkennetaan dokumenttiin, että datahub ei hoida myyjien puolesta energiatehokkuuslain mukaista raportointivelvoitetta vaan tuottaa myyjille tiedot saataville raportointia varten. Tarkennetaan myös verkon raportoinnin määrittelyä tältä osin kappaleessa Käyttöpaikan luontiin tieto mittausalueesta Tapahtumakuvauksesta puuttuu luokkakaaviosta tieto mittausalueesta. Tarkennetaan luokkakaavioon , Datahub-tapahtumat dokumentissa on vastaava kuvaus kunnossa. 8.6 Osapuolen käyttöliittymä Tarkennetaan kuvaukseen kappaleessa 2.4, että osapuolen tulee toimittaa mittaustiedot aina rajapintoja käyttäen, vaikka muuten hoitaisi prosessit käyttöliittymää käyttäen. 8.7 Käyttöpaikka- ja asiakastietojen päivityspyynnöt voimassaolevilla tiedoilla Prosessidokumentin kappaleet , , Jos osapuoli lähettää datahubiin asiakas- tai käyttöpaikkatietojen päivityspyynnön, jonka tiedot ovat samat kuin datahubissa voimassaolevat (mikään ei muutu), muutetaan, että tässä tapauksessa päivityspyyntöä ei turhaan välitetä myyjälle/jvh:lle käsiteltäväksi. Nykyisen dokumentaation mukaan näin kuitenkin meneteltäisi. Muutetaan, että päivityspyyntöön, joka ei sisällä minkään tietojen muutoksia, datahub vastaa negatiivisella kuittauksella ja pyyntöä ei välitetä eteenpäin. Negatiivisessa kuittauksessa tulee olla oma virhekoodi, josta tämä selviää. Sama tarkennus tehdään dokumenttiin Datahub-tapahtumat.

8 Muistio 8 (10) 8.8 Käyttöpaikan tietojen päivitys vastauksena käyttöpaikkatietojen päivityspyyntöön Prosessidokumentin kappale Tarkennetaan tapahtumakuvausta siltä osin, että käyttöpaikkatietojen päivitys voi sisältää pyynnössä pyydetyt päivitykset tai sitten käyttöpaikan tiedot muuttumattomina, joka tarkoittaa että JVH on hylännyt käyttöpaikkatietojen päivityspyynnön. 8.9 Tietorajapinta Aiemmin vuosi sitten kokouksessa käsiteltiin datahubin tarjoamaa tietorajapintaa. Tätä ei kuitenkaan ole kirjattu selkeästi dokumentteihin. Lisätään tämä prosessidokumenttiin kohdaksi 2.5. Tiedonvaihto datahubin kautta hoidetaan Datahub-tapahtumat dokumentissa kuvatulla sanomaliikenteellä, jonka pohjana käytetään ebix -sanomamäärityksiä. Osapuolilla tulee olemaan käytössään myös heille tarkoitettu käyttöliittymä, joka on kuvattu tämän dokumentin luvussa 2.4. Näiden lisäksi datahub tulee tarjoamaan osapuolille myös niin kutsutun tietorajapinnan, jonka avulla osapuolille voidaan tarjota joustavammin heille kuuluvia tietoja suoraan ilman tapahtumiin liittyviä sanomia. Tietorajapinnan kautta voidaan sujuvammin hakea isoa määrää tietoa kerralla. Tämä mahdollistaa datahubissa olevien tietojen haun esimerkiksi suoraan loppuasiakkaille tarjottavaan online-palveluun. Tietorajapinnan kautta ei voi ilmoittaa tietoja datahubiin. Osapuolet voivat hyödyntää tätä myös jos haluavat verrata datahubissa olevia tietoja omissa tietojärjestelmissä oleviin tietoihin. Markkinaosapuolet voivat itse päättää haluavatko tätä rajapintaa hyödyntää omassa toiminnassaan. Tietorajapintaa voidaan hyödyntää myös kun ulkoinen rekisteröity osapuoli (3. osapuoli tai muu markkinaosapuoli) kehittää ja luo uusia palveluita, joita varten asiakas voi antaa valtuutuksen omiin tietoihinsa. 3. osapuolen palvelu voi olla esim. sovellus, jolla loppukäyttäjä näkee omat tietonsa kaikista käyttöpaikoistaan riippumatta minkä verkon alueella ne sijaitsevat tai kuka niihin myy sähköä. Tietorajapinnan käytössä huomioidaan osapuolten oikeudet tietoon samoilla säännöillä kuin sanomarajapinnassa. Osapuoli saa tämän rajapinnan kautta käyttöönsä ainoastaan ne tiedot mihin tällä on oikeus joko sopimuksen tai valtuutuksen kautta. Tarkemmat kuvaukset rajapinnasta ja vasteajoista sekä mahdollisista rajoitteista tullaan julkaisemaan projektin edetessä Tuotetiedot tietojen palautuksissa Hakutapahtumien tietojen palautukset ja sopimustietojen välityksissä aiemmin on välitetty tuotteesta tuote tunnus sekä tuotteen nimi. Nyt, kun on otettu käyttöön tuotteelle kielikoodi, ei voida järkevästi olettaa millä kielellä nimi palautetaan. Muutetaan hakutapahtumien tietojen palautuksiin ja muihin tätä niin että palautetaan vain tuotteen tunnus. Tuotetiedot kokonaisuudessaan saa omalla hakutapahtumallaan.

9 Muistio 9 (10) 8.11 Muistutus myyjättömästä käyttöpaikasta Prosessidokumentin kappale Muistutuksella oli kirjattu että jvh halutessaan päättää sopimuksen ja/tai katkaisee sähköt. Aina kuitenkin sopimus tulee päättää koska ei ole voimassaolevaa sopimusta. Korjattu lausetta tältä osin Asiakastietojen päivityspyyntö JVH Prosessidokumentin kappale Tarkennetaan tapahtumakuvaukseen, että validoidaan onko verkkoyhtiöllä verkkosopimus voimassa tai tulossa voimaan ilmoitetun myyntisopimuksen perusteella Käyttöpaikan tiedot - lämmitys riippuu sähköstä Tietokonversion yhteydessä on tullut kysymys siitä, onko lämmitys riippuu sähköstä, pakollinen kaukolämmitys käyttöpaikoille. Tarkennetaan dokumenttiin, että tieto on verkkoyhtiöiden ylläpidettävissä ja sen suhteen mikään ei tule muuttumaan datahubissa. Katkaisuperusteisiin ei tule hubin myötä muutoksia. Toimitaan kuten nytkin ja tieto tulee samalla periaatteella edelleen ylläpitää. Tämä on datastandardiin kuvattu, mutta tuodaan myös prosessidokumenttiin Osapuolen roolit Tulisiko osapuolen tyyppi [1] vaihtaa osapuolen rooleiksi [1..2]? Tämän hetken määritysten mukaan osapuolella/tietyllä osapuolitunnuksella voi olla vain yksi osapuolen tyyppi (myyjä, jvh tai 3.osapuoli). Tämä perustuu ajatukseen, että myyjä ja jvh osapuoli voi toimia automaattisesti myös 3.osapuolella. Voi kuitenkin tulla tarve tarkemmin eritellä ne myyjät ja jvh:t, jotka toimivat 3.osapuolena esim. tietosuojan kannalta. Tietysti samalla osapuolella ei saa olla sekä myyjän että jvh:n roolia, edes silloin, kun nämä roolit toteutuisivat pienemmässä sähköyhtiössä, koska näille rooleille tarvitaan omat osapuolitunnukset. Päätettiin, että palataan tähän vielä myöhemmin. Tässä vaiheessa ei nähty tarvetta muutokselle Poste Restante asiakkaan osoitteeksi 9 Muut asiat Tällä hetkellä Poste restante -osoitteet eivät suoraan sovi datastandardin malliin. Poste restante osoitteet toimivat eräänlaisina postilokeroina, eli henkilöt voivat kysellä postilta omia poste restante postejaan omalla nimellään. Ehdotus, että postilokerokenttään ilmoitetaan tarvittaessa "Poste restante" ja muut tarvittavat osat, kuten vastaanottajan nimi, ilmoitetaan osoitteen tarkenteessa. Postinumero ja postitoimipaikka kirjataan normaalisti niille kuuluviin kenttiin. Päivitetään datastandardiin. Lopuksi käytiin ryhmäläisten pyynnöstä keskustelua varttitaseesta. EU lainsäädäntö edellyttää varttitaseeseen siirtymistä ennen vuotta 2021, mikäli ei haeta jatkoaikaa. Fingrid on julkaissut uutisen Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tilaamasta kustannushyötyanalyysistä, jossa 15 minuutin taseselvityksen käyttöönottoajankohdaksi esitetään vuotta Työryhmässä 2020 puolesta välistä varttitaseeseen mahdollinen siirtyminen koettiin todella haasteelliseksi aikataulullisesti. Jos siirtyminen on datahubin ja

10 Muistio 10 (10) järjestelmävaihtojen kanssa päällekkäin, resurssimielessä nähdään siirtymäajankohta todella haastavana, jollei mahdottomana. Keskusteltiin myös siitä onko datahubin osalta otettu riittävästi huomioon varttitaseeseen siirtyminen. Puukangas lupasi viedä viestiä huolesta eteenpäin Fingridissä varttitaseasiaa hoitavalle taholle. 2 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokoukset vuodelle 2018 sovittiin pidettävän viikoilla: viikko 11 tai 12 viikko 23 tai 24 viikko 41 tai 42 Puheenjohtaja lähettää työryhmäläisille Doodle-kyselyn tarkemmista kokouspäivistä. Liitteet Esitysmateriaali Jakelu Prosessityöryhmä Heidi Uimonen

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka 28.11.2017 klo.10.00-13.30 Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Talousvaliokunta ke 22.3.2017 klo 11 U 6/2017 vp ja U 7/2017 vp (sähkön sisämarkkinat) YLEISTÄ SÄHKÖN SISÄMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ Omakotiliiton

Lisätiedot

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle

Teollisuussummit Risto Lindroos. Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Teollisuussummit 5.10.2016 Risto Lindroos Vähähiilisen sähköntuotannon haasteet voimajärjestelmälle Voimajärjestelmä lähenee rajojaan - Talven 2015/2016 huippukulutus 7.1.2016 klo 17-18 Kulutus 15 105

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014 Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa. Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari

Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa. Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari Eri toimijoiden roolit kysyntäjoustossa Ville Väre Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 15.2.2017 Sisältö Johdanto Myyjän ja verkonhaltijan roolit Aggregaattori Energiayhteisöt 2 Miksi asia on ajankohtainen?

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin Lausunto 1 (7) Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraporttiin 1 Älykäs sähköjärjestelmä rakentuu sähkömarkkinoiden ohjaamana Fingrid kiittää mahdollisuudesta kommentoida työ- ja

Lisätiedot

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.

MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ. Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1. MITÄ SÄHKÖN LISÄKSI? LÄMPÖ- JA JÄÄHDYTYSVERKKOJEN ROOLI ÄLYKKÄÄSSÄ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 SISÄLTÖ Älykäs kaupunkienergia -hanke Lämpö- ja jäähdytysverkot

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus Kehitysryhmien yhteiskokous 28.11.2017 Pasi Aho Datahub - ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Pienasiakkaiden ja taloyhtiöiden näkemyksiä jakeluverkon tariffirakenteen kehittämiseen

Pienasiakkaiden ja taloyhtiöiden näkemyksiä jakeluverkon tariffirakenteen kehittämiseen Pienasiakkaiden ja taloyhtiöiden näkemyksiä jakeluverkon tariffirakenteen kehittämiseen Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen -loppuseminaari 30.08.2017, Heureka DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l

Lisätiedot