Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

2 Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia yli 200 Datahub IT-hankintaan liittyvä markkinakartoitus, n. 20 toimittajaa osallistui Helmikuu Tietokonversiotyöryhmä perustettiin, tavoitteena tietokonversiosuunnitelman teko 2 projekti-insinööriä aloittaa perustettiin Fingrid Datahub Oy Maaliskuu Julkaistaan versiot 1.0 Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatiosta Datahub järjestelmän määrittelyt käynnistyvät täydellä painolla

3 Huhtikuu Uusi prosessiryhmä aloittaa toimintansa Fredrik Södö aloittaa Toukokuu Datahubiin liittyvä infotilaisuus Finlandiatalolla, yli 100 osallistujaa. Pääpaino tietokonversiosuunnitelmassa. Syyskuu Lainsäädäntöluonnokset TEM:lle Tietokonversiosuunnitelman versio 1.0 julkaistaan Lokakuu Julkaistaan sekä datahub- että tietokonversiopalvelun hankintailmoitukset Marraskuu Pidetään ensimmäinen toimialalle suunnattu webinaari Joulukuu Valittiin hankintoihin kelpuutetut osallistujat Projekti muuttaa Duettoon

4 Projektin kokonaiskustannukset 2015 ja 2016 sekä niiden jakautuminen KUSTANNUKSET Prosessityö (26%) Projektin hallinto (2%) Seminaarit, matkustaminen, yhteistyö yms. yleiset (18%) Lainsäädäntötyö yms. (6%) Tietokonversio (16%) Tietojärjestelmän hankinta (32%) Yhteensä 2,4 m

5 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten kanssa Tiivistä vuoropuhelua alan kanssa: miten datahubin tuloon pitäisi valmistautua ja varautua, ohjeistukset toimialalle Alustavan käyttöönottosuunnitelman laadinta Datahubiin liittyvät lainsäädäntömuutokset/lisäykset Datahub järjestelmän hankinta

6 Poimintoja tilanteesta TEM tapaaminen 13.3: lakimuutokset myöhässä, ehkä lausuntokierrokselle ennen kesälomia, hallituksen esitys kesälomien jälkeen ja voimaan vuoden loppuun mennessä. A Rajalan blogi aiheesta sekä R Huttusen lupaus Curren -päivässä Käyttöönottosuunnitelman tekeminen käynnistynyt, toimialaryhmä on perustettu, kick off Datahubin prosesseihin liittyvät webinaarit jatkuvat, osallistujamäärät edelleen n. 300 osallistujaa/tilaisuus Testauspäällikön ulkoinen haku käynnistynyt

7 Rakennusaikataulu Datahub tuotannossa Datahub testaus integraatiot, konversiot Sopimukset Toimialan? järjestelmät Ohjeet Tekninen dokumentti Käyttöönottosuunnitelman toteutus Tietokonversiosuunnitelma Käyttöönottosuunnitelma Lainsäädäntö Tietokonversio FG järjestelmä hankinta Asetuk set Datastandardi Prosessidokumentti Yhteistyössä /2013 Esiselvitys Uusi sähkömarkkinalaki: Fingridille vastuu tiedonvaihdon kehittämisestä

8 Kiitos! Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

9 Tietokonversio projektin ajankohtaiset

10 Agenda Tietokonversion tavoitteet Projektin ajankohtaiset ja aikataulu Toteutus Ohjeet ja dokumentaatio Kyselyt ja tulokset Työryhmä 10

11 Tietokonversio -projekti Tietokonversiolla on tarkoitus varmistaa korkea datan laatu ja yhdenmukaistaa liiketoimintatiedot Tietokonversion onnistuminen on erittäin tärkeää koko Datahubin kannalta Datahubin alkulataus Haasteet Lähes 200 osapuolta Hyvin erilaisia yhtiöitä erilaisilla valmiuksilla Erilaiset tietojärjestelmät Lauri Jännes

12 Projektin ajankohtaiset Hankinta käynnissä Toimittajaa ei vielä valittu Alan valmistautumisen tueksi ja seuraamiseksi toteutetaan kolme seurantakyselyä kaksi kyselyä on jo toteutettu kolmas lähetetään alalle myöhemmin keväällä Tietokonversion aikataulu palvelun pilotti alkaa H palvelu otetaan käyttöön koko alalle viimeistään H Lauri Jännes

13 Tietokonversioprojektin rakenne Palvelun toteutusprojekti Konversiopalvelu Pystytys Audit. Pilottivaihe Audit. Tuot. koekäyttö Iteraatio I Iteraatio II Iteraatio III Datahubin toteutusvaihe Iteraatio I Iteraatio II Iteraatio III Iteraatio IV GO LIVE Iteraatiovaiheiden vaatimukset kuvattu tietokonversiosuunnitelmassa Tietokonversioprojekti

14 Tietokonversioprosessi Asiakkaat Perustiedot Korjaus ja rikastus Lähdetiedon tarkastus Raportointi Mittaustiedot Lähdetiedon julkaisu Tietokonversion todentaminen Mittaustiedot Lähdetiedot Lähdetiedot Mittaustiedot

15 Ohjeet ja dokumentaatio Kaikki julkaistu dokumentaatio ediel.fi portaalissa Tietokonversiosuunnitelma kattaa koko projektin Tietokonveriotyöhön valmistautumisen tueksi julkaistu myös erillinen ohje Teknisiä ohjeita siirtotiedostoihin ja mittaustietoihin (SAF) Kysymyksiä ja vastauksia osio Konversiopalvelun käyttö tullaan ohjeistamaan erikseen Lauri Jännes

16 1. seurantakyselyn taustaa Kyselyllä kartoitettiin yhtiöiden valmistautumista tietokonversioon Kyselyn tärkeimmät osa-alueet aikataulu resurssit oman työn määrä Kyselyn dead-line oli Lauri Jännes

17 1. seurantakyselyn vastaukset Vastausprosentit tilanteen mukaan Myyjät 87% (68/78) Verkot 91% (70/77) Suuri osa yhtiöistä valmistautunut hyvin tai kohtuullisesti Osa ei ole valmistautunut mitenkään Vastauksia otetaan edelleen vastaan ja kaikkien toivotaan vastaavan kyselyyn Lauri Jännes

18 2. seurantakyselyn taustaa Kyselyllä kartoitettiin yhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuutta datastandardin kanssa Kartoitus tehdään tietokenttä tasolla siirtotiedostokohtaisesti tieto vastaa datastandardia tieto poikkeaa standardista tietoa ei ole Dead-line oli Lauri Jännes

19 2. seurantakyselyn vastaukset Vastauksia saatu 3.4 tilanteen mukaan Myyjät 68% (53/78) Verkot 74% (57/77) Keskimääräinen vastausprosentti kyselyyn yli 99% Datanlaadussa ja yhteensopivuudessa suurta vaihtelua 3. kriittisyysluokan tiedoissa eniten puutteita Lauri Jännes

20 Työryhmä Tietokonversiotyöryhmän tehtävänä on määritellä tiedonsiirtomuodot, prosessi ja työkalut tietojen toimittamiseen Työryhmän työ jatkuu aina datahub -järjestelmän käyttöönottoon asti. Työryhmä toimii myös tietokonversiopalvelun pilottiryhmänä Seuraava työpaja Pöytäkirjat ediel.fi portaalissa Lauri Jännes

21 Työryhmän jäsenet Jari Jaakola, Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Tia Kautto, Vattenfall Oy Jaakko Lehtomäki, Elenia Oy Erika Lietzen, Caruna Oy Jukka Luoma, Voimatieto Oy Minna Pajunen, KSS Energia Oy Birgitta Polojärvi, Loiste Sähkönmyynti Oy Katja Repo, Nivos Oy Hannu Santala, Fortum Markets Oy Saila Turunen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Sari Wessman, Jyväskylän Energia Oy Lauri Jännes

22 Valmistautuminen tietokonversioon Onko konversiotyön alustava aikataulu tehty? Oletteko olleet yhteydessä järjestelmätoimittajaanne tietokonversioon liittyen? Onko järjestelmätoimittajan kanssa tehty suunnitelma tietokonversiotyöhön valmistautumisesta? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä Ei

23 Onko tapaaminen järjestelmätoimittajan kanssa sovittu tai jo pidetty tietokonversioon liittyen Tapaaminen on jo pidetty Tapaaminen on sovittu Tapaamista ei ole sovittu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24 Oman työn osuus Kuinka suuren osan konversiotyöstä ja siihen liittyvistä työkaluista olette suunnitelleet tekevänne itse ja kuinka paljon uskotte tarvitsevanne apua järjestelmätoimittajalta tai palveluntarjoajalta? Arvioi oman työnne osuus < 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% > 80% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

25 Kiitos! Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

26 Datahub käyttöönottotyöryhmän kick-off Terveisiä prosessityöstä

27 Prosessityö Projektissa määritelty tiedonvaihtoon liittyvät prosessit tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa Harmonisoidut prosessit Laadukas tieto Laadukkaat asiakaspalveluprosessit Marjut Puukangas

28 Muutos datahubin myötä Prosessit Tiedonvaihtomalli reaaliaikaiseksi Yksilöity harmonisoitu tieto Tieto keskitetysti samasta paikasta Toimialan omien tiedonvaihdon prosessien ja järjestelmien on oltava yhteensopivat datahubin prosesseihin Marjut Puukangas

29 Määrittelyiden muutokset Muutokset määrittelyihin ei tarkoita pelkästään muutosta datahubin toimintaan Muutos vaikuttaa koko toimialaan Tärkeää, että muutostarpeiden käsittely kriittistä, asiantuntevaa ja tehokasta Marjut Puukangas

30 Prosessityöryhmä Datahub liiketoimintaprosesseihin tulee mahdollisia muutostarpeita datahub projektin aikana mm. alan toimijoilta, viranomaisilta ja datahub projektilta. Muutostarpeita arvioimaan on perustettu Energiateollisuus ry:n nimeämien toimialan myynti- ja verkkoyhtiöiden edustajien muodostama työryhmä. Teknistä osaamista työryhmään tuo myös toimialan asiantuntijat Edustajia tarpeen mukaan datahub-projektista Marjut Puukangas

31 Työryhmän toiminta Uusi prosessityöryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa 2016 Työryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin Kokousten asialistalla projektin toimesta tai jäsenten esiin tuomia asioita Kaikki päätöksen kirjataan muistioon Kokousmuistiot julkaistaan EDIELfi portaalissa Marjut Puukangas

32 Prosessityöryhmä Ryhmän jäsenet: Esa Kaario, Tampereen Sähköverkko Oy, Ville Kauppinen, KSS Energia Oy, Arttu Lahtinen, Fortum Markets Oy, Tiina Leppälahti, Helen Oy, Tomi Mäkelä, Elenia Oy, Vesa Mäkilä, Satapirkan Sähkö Oy, Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy, Saku Ruottinen, Caruna Oy, Jari Rusanen, Loiste Sähköverkko Oy, Monika Lindberg, Fortum Markets Oy, Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy, Kaisa Ylipeura, Energiapolar Oy Marjut Puukangas

33 Periaatteet dokumenttien muutoksille Kaikki muutostarpeet käsitellään prosessityöryhmässä ja haetaan niihin kommentit työryhmältä Prosessityöryhmä on Fingridin datahub - projektin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin Tavoitteena on käsitellä datahubin liiketoimintaprosesseihin ja tiedonvaihdon määrittelydokumentteihin saadut muutostarpeet ja ehdotukset tehokkaasti, tasapuolisesti ja huomioiden mahdolliset kerrannaisvaikutukset alalle päätetään viedäänkö muutos eteenpäin vai ei Marjut Puukangas

34 Periaatteet dokumenttien muutoksille Prosessityöryhmä voi pyytää myös laajemmin alan kommentteja esitettyihin muutostarpeisiin Prosessityöryhmän jäsenet toimivat osaltaan tärkeänä linkkinä prosessityön ja toimialan välillä tuoden työskentelyyn alan laajan näkemyksen ja osaamisen Prosessityöryhmä tarvittaessa priorisoi ehdotukset ja esittää perustellut näkemyksensä jatkotoimenpiteistä Fingrid on vastuussa datahub - projektista ja tekee lopulliset päätökset toteutettavista muutoksista. Marjut Puukangas

35 Prosessien muutostarpeiden käsittely Muutostarpeet Prosessityöryhmä Muutokset Projektista Tarve 1 Tarve 2 Toimialalta, työryhmistä, lainsäädännöstä Tarve 3 Muutokset Marjut Puukangas

36 Prosessidokumentaatio Uudet versiot julkaistaan vielä keväällä 2017 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa versio 1-2 Datahub-tapahtumat versio 1.1 Datastandardi versio 1.3 Julkaistaan myös englanninkieliset versiot Marjut Puukangas

37 Prosessidokumentin muutoksia tarkennettu määritelmiä ja tehty virheen korjauksia tarkennettu prosessikuvauksia esim. epävarmoista statuksista lukemamittauskohteissa ei lähetetä muistutuksia kuvattu toimintatapa miten myyjä ilmoittaa katkaistun kohteen jakeluverkonhaltijalle, ettei sähköjä saa vielä kytkeä myyjä lähettää tässä tilanteessa katkaistuun käyttöpaikkaan katkaisupyynnön datahub ei käytä lähettävän ilmoituksen validoinnissa käyttöpaikan tilatietoa jakeluverkonhaltija vastaa tähän pyyntöön katkaisuilmoituksella jossa todellinen katkopäivä tarkennettu taseselvitykseen ja tasevirheiden käsittelyyn liittyviä kuvauksia tasevirheiden käsittely datahubin käyttöönoton yhteydessä on tarkennettu niin, että jakeluverkonhaltijoiden ei käyttöönoton jälkeen tarvitse ylläpitää laskentoja kuten aluksi oli kuvattu Marjut Puukangas

38 Prosessidokumentin muutoksia Asiakkaan pääsy omiin tietoihin siirretty toteutettavaksi Suomi.fi palveluportaalin kautta käytetään Suomi.fi palvelun tunnistusta mahdollistaa yritysasiakkaiden pääsyn datahubin tietoihin vahvalla tunnistuksella mahdollistaa henkilöiden väliset omat valtuutukset (esim. huollettava valtuuttaa huoltajan omiin tietoihin datahubissa) tunnistuspalvelu tarkistaa oikeudet voidaan tarjota Suomi.fi portaalissa jo rajatusti tietoja datahubista Marjut Puukangas

39 Prosessidokumentin muutoksia tapahtumakuvauksia tarkennettu esim. seuraavista: käyttöpaikkatunnuksen selvityksen hakuehtoja tarkennettu lisätty mahdollinen asiakastietojen päivityksen välitys sopimuksen teon yhteydessä lisätty taseselvityslaskentojen kuvaukset liitteeksi laskennat olleet liitteenä kommentointimateriaalissa syksyllä 2015 Marjut Puukangas

40 Teknisen dokumentin ja tietomallin muutoksia Datahub-tapahtumat - dokumentti Päivitetty uuden pohjan mukaiseksi ja parannettu dokumentin luettavuutta yleisesti Korjattu löydettyjä virheitä Tarkennettu määritelmiä Muutettu vastaamaan uutta prosessidokumenttia Datastandardi Korjattu löydettyjä virheitä Lisätty taulukkoon entiteettien (tietokokonaisuuksien) määritelmät Marjut Puukangas

41 Ohjeet Ohjeet EDIELfi portaaliin Prosesseista webinaarimateriaalit ohje GS1-tunnukseen siirtymisestä Tietokonversiosta siirtotiedosto-ohjeet Marjut Puukangas

42 Työnjako ET:n kanssa toimialan ohjeista Datahub-projektista ohjeet tiedonvaihtoon osapuolten ja datahubin välille tapahtumakuvaukset tekniset rajapintaohjeet Toimialan yhtiöiden ja loppuasiakkaiden väliseen kommunikointiin liittyvät ohjeet ET:n kehitysryhmästä Datahub-projektissa arvioidaan tarve muille ohjeistuksille käydään läpi ET:n kanssa viedään työryhmän käsiteltäväksi esimerkkinä GS1-tunnusten käyttöönottoon liittyvä tuleva ohjeistus Marjut Puukangas

43 Webinaarit prosesseista Koulutus Yleistä datahubista ja dokumenteista Asiakastiedot Käyttöpaikkatiedot Sopimusten ilmoitus Sopimusmuutokset ja päättymiset 5.4. Mittaustiedon prosessit Katkaisu- ja kytkentäprosessit 3.5. Taseselvitys ja tasevirheiden korjaukset Tuote ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset Aikataulu Webinaareista tulleita kysymyksiä ja vastauksia 31.5.

44 Webinaarit prosesseista Prosessit ja julkaistut materiaalit tutuiksi Tilaisuudet maksuttomia ja osallistuminen Adaton koulutuskalenterin kautta Webinaarit tallennetaan ja julkaistaan Kysymykset vastauksineen julkaistaan Julkaisukanava kaikelle ohjeistukselle jatkossa tulee olemaan Ediel.fi - portaali

45 Siirtyminen GSRN-muotoisiin käyttöpaikkatunnuksiin Ohje toimialan kommentoitavana maaliskuun loppuun saakka tietokonversion aikataulu ja rooli tulee olla selkeä tunnuksen käyttöönotossa Ei vaikutusta nykyiseen tiedonvaihtoon Jakeluverkonhaltija luo uudet tunnukset, jotka toimitetaan tietokonversion iteraatiossa 3 myyjille Huomioitava datahubin käyttöönottosuunnitelmassa Marjut Puukangas

46 GS1-tunnuksen käyttöönotto 1. GS1-yritystunnisteen hankkiminen ( a. Yritystunnisteeksi tulee valita 9-numeroinen tunniste. 2. GLN-tunnuksen muodostaminen ja ilmoittaminen Fingridille. 3. Valmius tietokonversion iteraatiovaiheisiin vaiheesta 3 alkaen a. Jakeluverkonhaltijoiden tulee määrittää kaikille iteraatiovaiheessa ilmoitettaville käyttöpaikoille GSRNmuotoiset käyttöpaikkatunnukset ja ilmoittaa ne tietokonversiopalveluun. b. Myyjien tulee hakea tietokonversiopalvelusta GSRN-tunnukset omille käyttöpaikoilleen. Myyjien tulee myös käyttää näitä GSRN-tunnuksia omassa tietokonversioaineistossaan. Marjut Puukangas

47 GS1-tunnuksen käyttöönotto 4. Valmistautuminen sanomarajapinnan testaukseen. a. Markkinaosapuolien tulee voida osallistua sanomarajapinnan testaamiseen GSRN- ja GLNtunnuksia käyttäen. b. Huom! Tämä edellyttää sitä, että GSRN- ja GLN-tunnukset ovat käytettävissä sanomaliikenteeseen osallistuvien tietojärjestelmien osalta. Testauksessa tullaan myös tarkistamaan jakeluverkonhaltijoiden valmius ilmoittaa uuden käyttöpaikan luonti GSRN-tunnuksella. 5. Valmius toimia datahubissa a. Sähkön vähittäismarkkinoilla toimiminen edellyttää GS1-tunnusten käyttöä datahubin tiedonvaihdossa. Marjut Puukangas

48 GSRN-tunnuksen rakenne Yritystunnus käyttöpaikkatunnuksen alussa ei ole ohjaava jakeluverkonhaltijan vaihtuessa käyttöpaikalla tunnusta ei tarvitse muuttaa yritystunnus kertoo ainoastaan minkä jakeluverkonhaltijan käyttöpaikka on ollut luontivaiheessa 64YYYYYYY VVVVVVVV T, 64YYYYYYY = GS1-yritystunniste (9- numeroa) VVVVVVVV = Palveluviitenumero (8 numeroa) T = Tarkistusnumero Marjut Puukangas

49 GS1-tunnuksen käyttöönotto Todella suuri muutos toimialan yhtiöissä mietittävä kuinka seurata valmistautumista muistutettava aika ajoin osapuolia ET:ltä ohje kuinka huomioidaan asiakasviestinnässä mietittävä muu viestintä tukemaan osapuolten asiakasviestintää Marjut Puukangas

50 Kiitos Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

51 Käyttöönottosuunnitelma Käyttöönottotyöryhmä

52 Lähtökohtia käyttöönottosuunnitelman laatimiseksi Käyttöönottosuunnitelma on ylätason suunnitelma markkinaosapuolille datahubiin siirtymisestä. Samalla se toimii markkinaosapuolille käyttöönottovalmiuden varmistamiseen liittyvä ohjeena. Kyse ei ole markkinaosapuolikohtaisesta käyttöönottosuunnitelmasta, jonka jokainen yhtiö joutuu lisäksi laatimaan omasta käyttöönottoprojektista Käyttöönottosuunnitelma laaditaan markkinaosapuolten näkökulmasta. Kyse ei ole datahub-järjestelmän käyttöönottosuunnitelmasta, jonka laatii datahubin toteutusprojekti yhdessä valitun toimittajan kanssa. Tarkastelussa on datahubin käyttöönottoon liittyvät kertaluonteiset toiminnot ja mahdolliset poikkeustilanteet, eivät esim. käyttöönottoon tai datahub-palveluihin liittyvät päivittäiset asiat Käyttöönottosuunnitelma toimii kokoavana ja koordinoivana suunnitelmana. Sen yhteydessä ja Käyttöönottotyöryhmän toimesta ei ole tarkoitus laatia kaikkia hankkeen toteutukseen liittyviä suunnitelmia vaan hyödyntää muissa työryhmissä tehtyjä suunnitelmia. Käyttöönottosuunnitelmaa päivitetään version 1.0 jälkeen säännöllisesti. Yksi keskeinen päivitystarve ajoittuu datahub-järjestelmän toimittajan valinnan jälkeiseen aikaan, jolloin hankintaprojektin ja valitun toimittajan laatimia käyttöönoton suunnitelmia voidaan hyödyntää käyttöönottosuunnitelmassa. Samalla voidaan aloittaa vuoropuhelu myös järjestelmätoimittajien integroimiseksi käyttöönottosuunnitelman laadintaan. Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

53 Käyttöönottosuunnitelma sisältöesimerkki 1(5) Viitetiedot Dokumentin muutoshistoria Terminologia Viittaukset muihin asiakirjoihin Yhteyshenkilöt Tiivistelmä Käyttöönoton lähtökohdat Datahub-hanke sekä sen ositus Käyttöönoton tavoitteet Käyttöönottosuunnitelman tavoite ja tuotokset Käyttöönottosuunnitelman laajuus ja rajaukset Käyttöönoton pääperiaatteet: mm. käyttöönottomallin kuvaus Organisaatiot ja sidosryhmät Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

54 Käyttöönottosuunnitelma sisältöesimerkki 2(5) Käyttöönoton vaikutukset liiketoiminta- ja markkinaprosesseihin Käyttöönoton vaiheistus Päävaiheet Aikataulu Markkinaosapuolten vastuut ja velvollisuudet Markkinaosapuolilta vaadittava valmistelutyö Vastuumatriisi: Markkinaosapuolet, Fingrid datahub Oy, järjestelmätoimittaja IT-järjestelmien toteutus ja testaukset sekä datamigraatio Datahub-arkkitehtuuri sekä integraatiorajapinnat markkinaosapuolten järjestelmiin Järjestelmien testaukset ja testausmenettelyt (datahub ja markkinaosapuolten järjestelmät) Datan siirto vanhoista järjestelmistä (datamigraatio) Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

55 Käyttöönottosuunnitelma sisältöesimerkki 3(5) Vähittäismarkkinaprosessien ja tiedonvaihdon jäädyttäminen ennen go-livea Sopimus- ja käyttöpaikkatiedot, mittaustiedot, Laskutus ja muut prosessit Sähkösopimukset sekä mittaustiedon toimitus Uudet markkinatoimijat Järjestelmän käyttöönottovaiheen katkoajan suunnittelu Käyttöönottovalmiuden seuranta ja raportointi Käyttöönottovalmiuden arviointi Tarkistuspisteet: Go- / no go -kriteerit Tehtävä- ja tarkistuslistat markkinaosapuolille Käyttöönoton organisointi ja resurssit Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

56 Käyttöönottosuunnitelma sisältöesimerkki 4(5) Käyttöönoton tuki Datahub-organisaatio ja järjestelmätoimittaja Neuvonta- ja tukipalvelut Ongelmatilanteiden eskalointi ja ratkaiseminen Koulutus Koulutussuunnitelma Viestintä Viestintäsuunnitelma Viestintäkanavat Poikkeustilanneviestintä Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

57 Käyttöönottosuunnitelma sisältöesimerkki 5(5) Käyttöönoton riippuvuudet Ulkoiset riippuvuudet Seurattavat hankkeet Riskien arvioiminen ja varautuminen Riskienhallintasuunnitelma Valmiussuunnitelma ja katastrofitilanteiden hallinta (disaster management) Paluusuunnitelma Avoimet asiat Muutostenhallintamenettelyt Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

58 Työryhmätyöskentely lähestymistapa Ennen kokousta Kokouksessa Kokouksen jälkeen Työryhmän jäsenet valmistelevat materiaalia Pöyryn tuella seuraavan kokouksen teemoista Pöyry koostaa työryhmän jäsenten valmisteleman materiaalin ja pyytää mahdollisia tarkennuksia Pöyry kierrättää luonnoksen käyttöönottosuunnitelmasta kommentoitavaksi (jos tarvetta) Pöyry lähettää seuraavan kokouksen agendan ja tavoitteet työryhmälle (koskien käyttöönottosuunnitelman laatimista) Pöyry tai työryhmän jäsenet esittelevät valmistellun materiaalin keskustelun pohjaksi Avoin keskustelu materiaalin pohjalta aihealueittain Olennaisten asioiden tunnistaminen ja priorisointi ryhmän kesken, tavoitteena yhteinen näkemys Mahdollisten puutteiden tunnistaminen Pöyry pohjustaa ennen seuraavaa kokousta tehtävät asiat Työnjaosta ja aikataulusta sopiminen Työpajan keskustelujen ja päätösten koostaminen Pöyry siirtää käyttöönottosuunnitelmaan kokouksessa sovitut asiat Pöyry valmistelee työryhmien jäsenille tehtäviä kokouksessa sovituista aiheista Tavoite Tarkentavat kysymykset Mahdolliset työpohjat Aikataulu Juha Leinonen & Jimmy Forsman

59 Työryhmätyöskentely 1. kokous (alustava) Ennen kokousta Kokouksessa Kokouksen jälkeen Pöyry kierrättää luonnoksen käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelosta kommentoitavaksi Työryhmän jäsenet valmistelevat materiaalia Pöyryn tuella seuraavan kokouksen teemoista: Lessons learned aiemmista käyttöönottoprojekteista Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo Pöyry kerää materiaalin ja palautteen työryhmän jäsenilta sekä päivittää sisällysluettelon luonnosta Kukin työryhmän jäsen esittelee omat kokemuksensa käyttöönottoprojekteista Pöyry esittää päivitetyn sisällysluettelon luonnoksen Keskustelu materiaalin pohjalta aihealueittain Olennaiset osa-alueet käyttöönottoprojektissa Sisällysluettelon läpikäynti Päätetään mihin sisällysluetteloon osa-alueisiin keskitytään ensimmäisenä ja sovitaan vastuunjako valmistelun osalta seuraavaan kokouksen osalta Työpajan keskustelujen ja päätösten koostaminen Pöyry siirtää käyttöönottosuunnitelman sisällysluetteloon kokouksessa sovitut asiat ja luonnostelee mahdollisesti seuravan tason otsikot Pöyry valmistelee työryhmien jäsenille tehtäviä kokouksessa tunnistettuihin tärkeimpiin osa-alueisiin Juha Leinonen & Jimmy Forsman

60 Kotitehtävä 1. Kokemuksia ja parhaita käytäntöjä tietojärjestelmän käyttöönotosta Pohtikaa organisaatiossanne toteutetun tai toteutettujen tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien tai vaikkapa NBS:n käyttöönoton näkökulmasta seuraavia asioita: Mikä onnistui ja meni hyvin käyttöönotossa? Missä oli eniten haasteita ja kehitettävää? Mitkä ovat käyttöönoton avainmenestystekijät ja sudenkuopat? Mitä lisähuomioita ja painotuksia aiheutuu siitä, että datahubin käyttöönotto on koko toimialan monitoimijaprojekti? Mitkä asiat tulisi sisällyttää datahubin käyttöönottosuunnitelmaan? Kirjoittakaa vastauksenne erikseen toimitetulle asiakirjapohjalle Lähettäkää vastauksenne viimeistään ma 8.5. klo 09:00 Jimmy Forsmanille Lisätietoja kotitehtävästä voi kysyä Juha Leinoselta ja Jimmy Forsmannilta Valmistautukaa keskustelemaan ja esittämään näkemyksiänne työryhmälle seuraavassa kokouksessa! Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

61 Pöyryn asiantuntijat käyttöönottotyöryhmän tukena Juha P Leinonen, johtava konsultti Juha on johtava konsultti Pöyryn energiatiimissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus energia- ja ICT-toimialojen konsultointitehtävistä. Juhan erikoisosaamisalueita ovat sähköverkko- ja sähkönmyyntiliiketoiminnat ja vähittäismarkkinaprosessit. Juha on laatinut useita vähittäismarkkinoita koskevia selvityksiä sekä ollut mukana monissa yrityskaupoissa ja liiketoimintajärjestelyissä. Juha on erikoistunut älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -palveluihin. Juhalla on vahva osaaminen julkisista hankinnoista ja liiketoimintalähtöisestä ICT-järjestelmien kehittämisestä. Juha on ollut asiantuntijana mm. mittaustiedonhallintajärjestelmien, asiakastietojärjestelmän ja yli 10 etäluentajärjestelmän ja - palvelun määrittely- ja hankintaprojektissa. Juha oli konsultin projektipäällikkönä Fingridin datahub-selvityksessä. Jimmy Forsman, konsultti Jimmy toimii konsulttina Pöyryn Vantaan toimistossa ja hänellä on 4 vuoden työkokemus energia-alalta. Jimmyllä on kokemusta fasilitoinnista ja työryhmätyöskentelyn organisoinnista useista strategia- ja markkinakehitysprojekteista. Näissä projekteissa Jimmy on ollut vastuussa sisällön ja dokumentaation tuottamisesta työryhmäkokousten sekä työryhmän valmisteleman työn ja palautteen pohjalta. Jimmy on ollut lisäksi asiantuntijana Fingridille tehdyissä älyverkko- ja markkinakehitysselvityksissä. Jimmyllä on muista projekteista kokemusta Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinoista, sähkön vähittäismarkkinoista ja sähköverkkoliiketoiminnan sääntelystä. Ennen Pöyryä Jimmy työskenteli energia-alan IT-toimittajalla, Enorolla, mittaustieto- ja taseselvitysjärjestelmien toimituksessa ja tuotehallinnassa osana vaativia järjestelmämuutoshankkeita. Jimmyllä on diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta (teknillinen fysiikka ja matematiikka) Juha Leinonen & Jimmy Forsman / PMC

62 Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 10.11.2016 klo 8.00 15.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Jaana Kortelainen Birgitta Polojärvi Hannu Santala

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä Työpaja IV Käyttöönottotyöryhmä 22.8.2017 Agenda, 09:00 15:00 (Aikataulu viitteellinen) Työpajan avaus (09:00 09:15) Ajankohtaiset kuulumiset Päivän tavoitteet Edellisen työpajan tulosten dokumentoinnin

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 24.8.2016 klo 8.00-15.00 Paikka Läsnä Fingrdi Oyj, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erica Lietzen Katja Repo Jaana Kortelainen Birgitta

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka, johtaja, Fingrid Oyj. Sähkömarkkinoiden korjaustarpeet

Neuvottelukunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka, johtaja, Fingrid Oyj. Sähkömarkkinoiden korjaustarpeet Neuvottelukunnan kokous 12.12.2016 Asta Sihvonen-Punkka, johtaja, Fingrid Oyj Sähkömarkkinoiden korjaustarpeet Sähkömarkkinat ovat rikki mitä voimme tehdä? Keskustelupaperin palautetta Uusiutuvan tuet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka 28.11.2017 klo.10.00-13.30 Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 27.11.2017 Aika 27.11.2017 klo. 9.00-14.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Kopula Läsnä Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 10.11.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 09.00 13.40 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus Kehitysryhmien yhteiskokous 28.11.2017 Pasi Aho Datahub - ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan tavoitteet Hyväksytään datahubin käyttöönoton ja käyttöönottosuunnitelman tavoitteet jatkovaiheiden pohjaksi Muodostaa yhteinen näkemys käyttöönoton merkittävimmistä riskeistä,

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä Esisuunnitteluhanke 29.11.2017 Tuija Kuusisto 1 29.11.2017 - Taustaa ja rajaukset Maakunnan digipalveluja järjestämistehtävässä on käsitelty Sitran laatimassa

Lisätiedot

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Ajankohtaista Datahub-projektista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuus Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Pasi Aho Fingridin Datahub-projekti: kohti sähkön vähittäismarkkinoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA SRV/Studio Libeskind Hanke Hanke Hankeaihio Idea, Tavoite Ideoita

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Tietokonversiosuunnitelma

Tietokonversiosuunnitelma 2 (58) Sisällysluettelo Määritelmät... 6 1 Tiivistelmä... 8 2 Johdanto... 10 2.1 Datahub... 10 2.2 Tietokonversiosuunnitelman tarkoitus... 11 2.3 Datahub hankkeen tietokonversioprojekti ja sen tavoitteet...

Lisätiedot

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017

Verkkotoimikunta Petri Parviainen. Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Verkkotoimikunta Petri Parviainen Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille Syksy 2017 Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille 9_2017 Kantaverkon kehittämissuunnitelman päivitys työn alla, kommentit saatu, vastineet,

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen IAM-ryhmän tilannekatsaus. Jari Järvinen, HAMK. 1/16/2012 Finnish IAM Task Force for Higher Education 1

Korkeakoulujen IAM-ryhmän tilannekatsaus. Jari Järvinen, HAMK. 1/16/2012 Finnish IAM Task Force for Higher Education 1 Korkeakoulujen IAM-ryhmän tilannekatsaus Jari Järvinen, HAMK 1/16/2012 Finnish IAM Task Force for Higher Education 1 IAM-ryhmä Missio: Kerätä, jakaa, dokumentoida ja arvioida hyviä käytänteitä, teknisiä

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot