Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Pekka Nieminen, Jussi Tarkkanen, Tuomo Timonen, Bengt Meyer, Matti Hakama ja Ahti Anttila Vuodesta 1991 kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on kasvanut. Selkein syy lienee huono osallistuminen joukkoseulontaan. Seulontaketjun laatuongelmia on myös epäilty yhdeksi syyksi. Tutkimuksessa tarkastelimme Suur-Helsingin alueen kohdunkaulasyövän seulontaa, joka on ollut 1990-luvulla uudelleenjärjestelyn kohteena. Suurista kunnista Vantaan joukkotarkastusnäytteet on tutkittu samassa laboratoriossa koko ajan. Espoo vaihtoi laboratoriota 1994 ja Helsinki Espoossa seulontalöydösten määrä väheni mutta Helsingissä ja Vantaalla lisääntyi. Syövän ilmaantuvuus on kasvanut kaikissa kunnissa, eniten vuotiailla. Ilmaantuvuuden lisäys seulontaikäisillä on ollut suurin Espoossa. Melko äkilliset muutokset löydösten määrässä eivät helposti selity epidemiologisilla tekijöillä tai osallistumisaktiivisuuden vaihtelulla, vaan ne viittaavat pikemminkin kriteeri- tai laatueroihin itse seulontatyössä. Laatujärjestelmän kehittäminen koko seulontaketjuun kutsujen lähettämisestä ja rekisteröinnistä laboratoriodiagnostiikkaan ja hoitoon saakka on tärkeää. Kohdunkaulasyövän ikävakioitu ilmaantuvuus on vähentynyt maassamme 75 % ja kuolleisuus yli 80 % seulontaa edeltäneeseen aikakauteen verrattuna (Nieminen ym. 1995, Anttila ym. 1999). Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus väheni Suomessa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan, pitkälti tehokkaan seulonnan ansiota (Nieminen ym. 1999), mutta 1990-luvun alussa se alkoi kasvaa (Anttila ym ja 1999). Ilmaantuvuuden kasvu on ollut suurinta nuorissa seulottavissa ikäluokissa, vuotiailla, joilla se on kaksinkertaistunut, ja hiukan vähäisempää vuotiailla. Sitä vanhemmissa ikäryhmissä syövän ilmaantuvuuden suurenemista ei ole havaittu. Kasvu on kohdistunut nimenomaan levyepiteelisyöpään, jonka pitäisi olla hyvin seulottavissa. Muista maista vastaavaa ei ole raportoitu, sen sijaan kohdunkaulan adenokarsinooman lievää yleistymistä on länsimaissa havaittavissa (Vizcaino ym. 1998). Kuolleisuus kohdunkaulan syöpään ei ainakaan toistaiseksi ole ollut suurentunut. Tähänastisten selvitysten perusteella kohdunkaulan syövän lisääntymiseen on todennäköisesti monia syitä. Ilmaantuvuuden kasvua on havaittavissa lähes koko maan alueella, selvimmin Etelä-Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa. Niillä alueilla, joilla seulontoihin on osallistuttu heikosti, on esiintynyt enemmän syöpiä verrattuna hyvän osallistumisaktiivisuuden alueisiin (Anttila ym. 1998). Kansanterveysasetuksen mukaan seulontaan tulee kutsua ainakin vuotiaat naiset. Syöpäjärjestöt ovat suositelleet alusta saakka viiden vuoden seulontaväliä. Tämä on myös pisin kansainvälisesti hyväksytty väli (Coleman ym. 1993). Suomessa seulontakutsujen peittävyys vaihtelee kuitenkin suuresti eri kuntien välillä vuotiaat naiset kutsutaan tutkimuksiin yli 95-prosenttisesti, mutta 30-vuotiaista kutsun saa Suomessa vain noin Duodecim 2000; 116:

2 70 % ja kutsutuista osallistuu seulontaan noin 60 % (Anttila ja Nieminen 2000). Näin ollen esimerkiksi 30-vuotiaista naisista kohdunkaulan syövän joukkotarkastuksissa on käynyt vain noin 45 % ja 1970-luvuilla alkanut elintapojen muutos seksipartnereiden määrän kasvu ja yhdyntöjen aloitus nuorempana (Kontula ja Haavio-Mannila 1995) saattaa osaltaan vaikuttaa papilloomaviruksen altistusriskin lisääntymisen kautta syöpälukuihin. Myös tupakointi lisää kohdunkaulasyövän riskiä (Nieminen ym. 1999). Esiasteiden pitäisi kuitenkin suurelta osin löytyä seulonnassa, vaikka niiden riski olisi lisääntynytkin. Kohdunkaulan syövän lisääntymisen yhtenä syynä saattavat olla laatuongelmat laboratoriotoiminnassa, lähinnä väärissä negatiivisissa seulontatuloksissa. Maailmalla tämä ongelma on havaittu ja syynä pidetään mm. esitarkastajien ja sytologien liian suurta työmäärää sekä näytteiden huonoa laatua (Coleman ym. 1993, Sasieni ym. 1996). Suomessa 1990-luvun alun lama ja samaan aikaan alkanut säätelemätön hintakilpailu pudotti Papa-näytteiden hintoja, jotka laskivat joissain tapauksissa jopa alle laskennallisen omakustannustason luvulla joukkotarkastusjärjestelmään tulikin mukaan useita uusia sytologialaboratorioita. Vuonna 1996 kohdunkaulan joukkotarkastusnäytteitä tutkittiin yhteensä 19 laboratoriossa; aiempina vuosina lähes kaikki näytteet oli tutkittu kymmenessä suuressa ja melko yhtenäisen valvonnan alaisessa laboratoriossa. Tässä tutkimuksessa vertailimme kohdunkaulasyövän joukkoseulonnan tuloksia Suur-Helsingin alueella 1990 luvulla, jolloin osa alueen kunnista vaihtoi seulontalaboratoriota. Aineistot ja menetelmät Seulonta. Helsingissä kohdunkaulasyövän seulonnan piiriin kuuluivat vuonna vuotiaat naiset. Vuodesta 1991 alkaen Helsinki on kutsunut seulontaan vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Vantaa kutsui vuotiaat viiden vuoden välein, paitsi vuonna 1990, jolloin kutsuttiin vain vuotiaat. Espoo kutsui vuosina vuotiaat naiset, vuonna 1993 vain vuotiaat ja sen jälkeen vuotiaat viiden vuoden välein. Osallistumisosuus on ollut kasvusuunnassa kaikissa kolmessa kunnassa. Se on koko seuranta-ajan ollut suurin Vantaalla, lukuun ottamatta vuotta 1996, ja pienin Espoossa. Helsingissä osallistumisosuus kasvoi 63 %:sta (1995) 71 %:iin (1996), kun siirryttiin osallistumattomien uudelleen kutsumiseen. Kutsujen määrä ja osallistuneiden naisten osuus tutkittavissa kunnissa ilmenevät kuvasta 1. Kutsujen määrä Helsinki Espoo Vantaa Osallistuneiden osuus (%) Helsinki Espoo Vantaa Vuosi Vuosi Kuva 1. Kutsujen määrä ja osallistuneiden naisten osuus kohdunkaulasyövän joukkotarkastuksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla P. Nieminen ym.

3 Ne naiset, joilla sytologisessa tarkastuksessa todetaan normaali Papa-löydös saavat uuden kutsun viiden vuoden kuluttua. Naiset, joilla todetaan Papa-luokka 2 saavat kutsun uuteen tarkastukseen kuuden kuukauden kuluttua. Kolposkooppiseen jatkotutkimukseen kutsutaan ne, joiden sytologisena löydöksenä ollut Papa-luokka 3 5. Myös kolmatta kertaa toistuvat luokan 2 tapaukset aiheuttavat kutsun jatkotutkimuksiin. Riskiryhmäseulonta on ollut käytössä Helsingissä ja Vantaalla koko 1990-luvun ajan, Espoossa ei lainkaan. Kutsun saavat ns. riskiryhmään kuuluvat naiset, joilla on edellisenä vuonna todettu joukkotarkastuksessa lievä solumuutos (yleensä luokka 2), tai verenvuoto-oireita emättimestä. Helsingin joukkotarkastusnäytteet tutkittiin vuoteen 1995 asti Syöpäjärjestöjen poliklinikan Helsingin laboratoriossa. Vuodesta 1996 lähtien ne tutkittiin Helsingin kaupungin omassa joukkotarkastuslaboratoriossa. Espoon näytteet tutkittiin vuoteen 1993 asti Syöpäjärjestöjen poliklinikan Helsingin laboratoriossa ja sen jälkeen yksityisessä laboratoriossa Helsingissä. Vantaan näytteet tutkittiin koko seuranta-ajan (vuotta 1990 lukuun ottamatta) Syöpäjärjestöjen Helsingin laboratoriossa. Joukkotarkastustoimintaa johti kaikissa laboratorioissa patologian tai naistentautien erikoislääkäri, jolla on hyvä kokemus gynekologisesta sytologiasta. Heillä oli kokonaisvastuu laboratoriotoiminnan valvomisesta ja raportoinnista. Näytteiden esitarkastuksen suoritti kussakin laboratoriossa 2 4 täysipäiväistä esitarkastajaa. Papa-näytteessä on keskimäärin solua, ja esitarkastajan tulee käydä läpi ne kaikki ja merkitä poikkeavat solut ja soluryhmät näytelasille sytologin tekemää tutkimusta varten. Esitarkastajan keskimääräinen työmäärä on noin näytettä päivässä, eli keskimäärin aikaa on käytettävissä 7 8 minuuttia lasia kohti paperitöineen. Normaalista poikkeavia löydöksiä osuu esitarkastajalle joukkotarkastusnäytteissä keskimäärin 2 3 päivässä. Lääkärin tarkistettavaksi kuuluivat kaikki normaalista poikkeavat sytologiset löydökset sekä epävarmat luokan 1 tapaukset. Lisäksi sytologi tarkisti osan puhtaista luokan 1 tapauksista sekä ne tapaukset, joissa oli anamneesissa vuotohäiriöitä tai aiempia poikkeavia solulöydöksiä. Näytteiden laadun ja edustavuuden kriteerinä oli lieriösolujen löytyminen. Näitä soluja todettiin vuosittain %:ssa tutkituista näytteistä, joten sytologisten näytteiden laatu oli seurantajakson aikana hyvä eikä merkittäviä vuotuisia vaihteluja todettu. Tiedot joukkotarkastusten määristä ja löydöksistä kerättiin kunkin kunnan käyttämän seulontalaboratorion vuosiyhteenvedoista. Syöpätiedot. Tiedot uusista kohdunkaulasyöpätapauksista Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella kerättiin Suomen Syöpärekisteristä vuosilta Kuntien vuosittaiset syövän ilmaantuvuusluvut laskettiin paitsi rutiinimaisesti viisivuotisikäryhmissä, seulontaan kutsuttujen keskuudessa myös yksivuotisikäryhmittäin. Joukkotarkastustiedot vuosilta luokiteltiin kolmeen kolmivuotisjaksoon. Syöpärekisteritiedot vuosilta luokitettiin kahteen nelivuotisjaksoon. Koska alkujaksolla oli seulottu nuorempia naisia kuin loppujaksolla, jaksojen välisen vertailtavuuden saavuttamiseksi sekä esiastelöydösten että syövän ilmaantuvuuden trendinalyysit rajoitettiin niihin ikäryhmiin (30 54-vuotiaat), jotka oli seulottu kyseisissä kunnissa joka vuosi poikkeuksena kuitenkin Espoon seulonnat vuonna Näin voitiin tarkastella seulonnan vaikuttavuutta seuraamalla iän perusteella syövän ilmaantuvuutta kutsuvuosina ja seulonnan välivuosina. Riittävän tiiviissä seulonnassa kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus voi jonkin verran suurentua kutsuvuosina, jos riskitekijät ovat yleistyneet, mutta välivuosina ilmaantuvuuden pitää olla selvästi pienempi kuin kutsuvuonna (vrt. Anttila ym. 1999), eikä välivuosien ilmaantuvuus saisi ajan myötä juuri suurentua. Tilastollinen merkitsevyys samoin kuin 95 %:n luottamusvälit arvioitiin olettamalla seulontalöydös- tai syöpätapausmäärien noudattavan Poissonin jakaumaa. Tulokset Seulonnan tulokset on esitetty taulukossa 1. Papa-luokan 2 löydösten määrä oli seurantaaikana pysynyt Helsingissä suunnilleen ennallaan, Vantaalla todettiin hienoista lisäystä mutta Espoossa merkittävä väheneminen. Myös luokkien 3 5 löydösmäärät kasvoivat selvästi sekä Vantaalla että Helsingissä mutta eivät Espoossa. Silti varmistustutkimusten (kolposkopia) määrä tuhatta tutkittua näytettä kohden vähentyi Helsingissä 40 % viimeisellä kolmivuotisjaksolla. Syynä olivat toisaalta lähetekriteerien tiukentaminen (enää ei kutsuttu kolposkopiaan toistuvasti Papa-luokan 2 tuloksen saaneita) ja toisaalta mahdollisesti sytologiapositiivisuuuden kriteerien höltyminen. Myös Espoossa kolposkopialähetteiden määrä väheni noudatellen positiivisten sytologisten löydösten taajuutta. Vantaalla sen sijaan tutkimusten määrä kasvoi 45 % sekä sytologisten luokituskriteerien että kolposkopialähetteen kriteerien säilyessä suurin piirtein ennallaan. Kuvassa 2 on esitetty histologisesti varmistettujen syövän esiasteiden eli dysplasialöydösten määrä. Helsingissä löydösten määrässä tuhatta tutkittua naista kohden esiintyi hienoista kasvua, selvemmin dysplasia moderata gravis -muutoksissa. Espoossa kaikkien dysplasialöydösten määrä väheni selvästi, ja Vantaalla on ilmeinen lisääntyvä suuntaus kaikissa dysplasialöydöksissä vuosikymmenen alusta. Dysplasialöydösten määrä tuhatta kutsuttua kohden (siis joukkotarkastusten kohdeväestössä) on Helsingissä hiukan suurentunut, selkeimmin dysplasia moderata -löydösten osalta. Vantaalla löydös- Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla 2491

4 Taulukko 1. Kohdunkaulan syöpää ehkäisevän seulonnan tulokset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Kunta Näyt- Osallistu- Varmisja teitä tumisak- tustutkivuosi- otettu tiivisuus PAPA II PAPA III V muslähete CIN1+ CIN2+ CIN3+ CIN1+ jakso % n n n n n n kutsutuista Helsinki Espoo Vantaa CIN1+ = mikä tahansa esiaste tai sitä vakavampi histologisesti varmistettu löydös, CIN3+ = vahva esiaste tai sitä vakavampi histologisesti varmistettu löydös. Löydösmäärät on suhteutettu tuhatta tarkastettua kohti, CIN1+ myös tuhatta kutsuttua kohti. määrän kasvu on huomattavan suurta kaikissa dysplasioissa, ja Espoossa taas löydösten määrä tuhatta kutsuttua naista kohden on vähentynyt jyrkästi. Taulukossa 2 on esitetty eri dysplasia-asteiden löydösmäärän kehitys verrattuna kunkin kunnan sisäiseen löydöstajuuteen ja lisäksi Helsinkiin. Helsingissä vahvempien muutosten määrä tuhatta seulottua naista kohden on merkitsevästi lisääntynyt, ja Vantaalla lisäystä on kenties eniten lievien dysplasioiden määrässä. Espoossa kaikkien dysplastisten löydösten määrä on vuosikymmenen puolivälissä vähentynyt merkitsevästi; kehitys on tasoittunut hiukan vuosikymmenen loppua kohden. Helsingin ja Vantaan välillä ei ole oleellista eroa löydösten määrän kehityksessä. Kuvassa 3 on esitetty syövän ikävakioitu ilmaantuvuus kyseisten kolmen kunnan alueella vuodesta 1960 (kaikki ikäryhmät). Kohdunkaulasyövän riski on ollut Vantaalla suurin ja Espoossa jonkin verran pienempi kuin kahdessa muussa kunnassa. Syövän ilmaantuvuus on kasvanut 1990-luvulla kaikissa kolmessa kunnassa. Taulukossa 3 on esitetty tiedot syövän ilmaantuvuudesta vuotiailla eli seulontaikäisillä. Syöpätapausten lisääntyminen on tapahtunut lähes kokonaan tässä ikäryhmässä. Kolmen kunnan yhdistetyssä aineistossa on havaittavissa noin 50 %:n suuruinen ilmaantuvuuden kasvu seuranta-aikana kahden nelivuotisjakson välillä kyseisessä ikäryhmässä. Kasvu on ollut suurinta Espoossa ja se on tilastollisesti merkitsevä. Pohdinta Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu mm. vähäisen osallistumisen joukkoseulontaan lisäävän syöpää (Sasieni ym. 1996, Baldauf ym. 1997, Anttila ym. 1998). Tämä ei kuitenkaan ole voinut olla ainoa syy syöpien lisääntymiseen Suomessa, vaan ongelmia on saattanut kertyä koko seulontaketjun eri lenkkien kohdalle. Seulonnan toimiessa optimaalisesti voidaan kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuden odottaa vähenevän noin 90 %. Kaikkien syöpien löytymiseen esiasteina ei ole mahdollista päästä, koska lieriöepiteeliperäisten syöpien (adenokarsinoomat) esiasteet löytyvät huonosti seulonnassa ja syöpiä ilmaantuu seulontakierrosten välissä. Syövän riskitekijöiden lisääntyessä esiasteiden löydösmäärän voidaan olettaa lisääntyvän seulonnassa. Tutkittaessa joukkotarkastuslaboratorioiden seulontatuloksia odotimme, että esiastelöydösten määrä olisi kasvamassa sekä sytologisissa että histologisissa näytteissä tutkittavien kuntien alueella P. Nieminen ym.

5 Tutkimuksessa keskityimme Suur-Helsingin alueen joukkotarkastustuloksiin ja kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuteen 1990 luvulla. Lähtökohtana 1990-luvun alku on perusteltu, koska tällöin kohdunkaulan syövän lisääntyminen oli juuri alkamassa ja alueen kaikki kolme isoa kuntaa tutkituttivat näytteensä samassa Syöpäjärjestöjen Helsingin laboratoriossa. Se oli siihen asti toiminut jo parikymmentä vuotta seulontalaboratoriona, jona aikana kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus oli koko valtakunnan alueella pienentynyt 80 %. Espoo vaihtoi tämän Papa-näytteitä tutkivan laboratorion toiseen vuoden 1994 alusta. Helsinki halusi kotiuttaa ostopalveluna hankkimansa seulontatyön omaan laboratorioon vuoden 1996 alusta. Kohdunkaulasyövän esiasteiden löydösmäärät olivat 1990-luvun alussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla lähes samansuuruiset; tosin Helsingissä löydösluvut näyttävät olleen jonkin verran suuremmat kuin kahdessa muussa kunnassa. Sekä poikkeavien Papa-löydosten että histologisesti varmistettujen syövän esiastelöydösten osuus on kasvanut 1990-luvulla Helsingin ja Vantaan alueella jatkuvasti. Sen sijaan Espoossa näiden löydösten määrä väheni suhteutettuna sekä kutsuttujen että seulottujen naisten määrään laboratorion vaihdon jälkeen. Yhtenä syynä saattaa olla pyrkimys tiukkoihin kriteereihin luokan 2 tapauksissa. Vuonna 1990 syövän ilmaantuvuus oli pääkaupunkiseudun pienin Espoossa ja suurin Vantaalla. Ilmaantuvuus on kuitenkin kasvanut kaikissa kunnissa, valtaosin samaa vauhtia kuin koko maassa. Havaittu kasvu on ollut suurinta seulottavissa ikäluokissa. Kaupunkien sisäisen vertailun mukaan kasvu on ollut nopeinta Espoossa. Espoon seulontaikäisillä on siis tapahtunut suhteellisen nopea muutos vertailukuntia pienemmästä suurin piirtein samaan ilmaantuvuuteen. Toisaalta osallistuminen lisääntyi 1990-luvulla kaikissa alueen kunnissa, Espoossa selvästi eniten (vaikka Espoo pysyi edelleen viimeisenä). Siten ilmaantuvuuden muutosten pitäisi olla Espoon naisilla näitten kuntien suotuisimmat, koska osallistumisaktiivisuus on toistuvasti osoitettu tärkeimmäksi yksittäiseksi seulonnan vaikuttavuustekijäksi. CIN1+ -löydöstaajuus tuhatta tarkastusta kohti Helsinki Espoo Vantaa Vuosi Kuva 2. Histologisesti vahvistettu kohdunkaulasyövän esiasteiden (CIN1+) löydöstaajuus tuhatta tarkastusta kohti joukkotarkastuksissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Koska vuonna 1993 Espoossa seulontaan kutsuttiin ainoastaan 40-, 45- ja 50-vuotiaat naiset (ks. teksti), kyseinen piste on liitetty muihin katkoviivalla. Ilmaantuvuus naisvuotta kohti Vuosijakso Helsinki Espoo Vantaa Koko maa Kuva 3. Kohdunkaulan syövän ikävakioitu ilmaantuvuus Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla , 0 99-vuotiailla naisilla. Ilmaantuvuusluvut on ikävakioitu maailman standardiväestöön (Suomen Syöpärekisteri 2000). Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla 2493

6 Taulukko 2. Histologisesti varmistettujen kohdunkaulansyövän seulontalöydösten taajuus pääkaupunkiseudun vuotiailla : vertailu kunkin kunnan sisäiseen löydöstaajuuteen ja Helsinkiin kunkin ajanjakson sisällä RR (CI) RR (CI) RR (CI) CIN1+ Helsinki ( ) 1.20 ( ) Espoo ( ) 0.53 ( ) Vantaa ( ) 1.71 ( ) Helsinki Espoo 0.73 ( ) 0.17 ( ) 0.32 ( ) Vantaa 0.72 ( ) 0.87 ( ) 1.03 ( ) CIN2+ Helsinki ( ) 1.85 ( ) Espoo ( ) 0.61 ( ) Vantaa ( ) 1.42 ( ) Helsinki Espoo 0.83 ( ) 0.15 ( ) 0.27 ( ) Vantaa 0.95 ( ) 0.86 ( ) 0.73 ( ) CIN3+ Helsinki ( ) 1.51 ( ) Espoo ( ) 0.60 ( ) Vantaa ( ) 1.52 ( ) Helsinki Espoo 0.98 ( ) 0.17 ( ) 0.38 ( ) Vantaa 0.82 ( ) 0.91 ( ) 0.82 ( ) RR = suhteellinen löydöstaajuus, CI = 95 %:n luottamusväli; Poissonin regressio. Taulukko 3. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus vuotiailla naisilla kunnittain Suur-Helsingin alueella (Suomen Syöpärekisteri 1999) RR Tapauksia Nais- I 1 Tapauksia Nais- I vs vuosia vuosia Helsinki Kutsuvuonna Välivuosina Espoo Kutsuvuonna Välivuosina Ei kutsuttu Vantaa Kutsuvuonna Välivuosina Vertailutaso jaksojen välisessä mallinnuksessa 2 p < Ei sisällytetty malliin I = ikäspesifinen ilmaantuvuus sataatuhatta naisvuotta kohti, RR = ikävakioitu ilmaantuvuussuhde (Poissonin regressio). Pääkaupunkiseudulla kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on ollut melko suuri myös seulonnan välivuosina. Kuva on erilainen kuin koko maassa, jossa ilmaantuvuus on välivuosina vain noin 60 % kutsuvuoden ilmaantuvuudesta. Tämä heijastaa ensisijaisesti vaillinaista osallistumista seulontoihin. Koska Espoon löydöstaajuus oli 1990-luvun alussa samankaltainen kuin Helsingissä ja Vantaalla, mitään epidemiologista syytä esiastelöydösten vähenemiseen ja syövän ilmaantuvuuden samanaikaiseen kasvuun on vaikea keksiä. Kuntien väestöjen välillä on toki eroja, ajatellaan esimerkiksi riskitekijöiden yleisyyttä, sosiaali P. Nieminen ym.

7 ryhmärakennetta, terveyspalveluiden järjestämistä, yksityislääkäripalveluiden käyttöä ja muuttovirtoja. Myös muuttuneet näytteenottopaikat saattavat ohjata tai valikoida seulontaan tulevia. Havaitsemamme äkilliset erot joukkotarkastusten kuntakohtaisissa löydöstrendeissä eivät kuitenkaan ole selitettävissä yksistään väestöpohjan eroilla. Pikemmin ne viittaavat vähintäänkin eroihin seulonnan kriteereissä ja mahdollisesti eroihin näytteiden laadussa ja erityisesti näytteiden tutkimisessa. Vuoden 1996 poikkileikkaustulokset koko maasta viittaavat näihin laatueroihin seulontaa suorittavien laboratorioiden välillä, sillä huomattavia laboratoriokohtaisia vaihteluja löytyi niin poikkeavien sytologisten luokitustapausten kuin histologisesti varmistettujen dysplasioiden määrissä (Anttila 2000). Tässä tutkimuksessa syövän ilmaantuvuutta seurattiin kuntatasolla. Tulevaisuudessa seuranta-ajan pidentyessä on mahdollista analysoida sitä yksilötasolla vielä tarkemmin. Espoon osalta tällainen tarkastelu jää vaillinaiseksi, koska Espoossa seulontakutsujen rekisteröinnissä on ollut puutteita. Paremman valvonta- ja laatujärjestelmän kehittäminen sytologian ja histologian laboratorioille on lähitulevaisuudessa välttämätöntä. Laboratorioiden omalla sisäisellä koulutuksella ja työsuoritteen seurannalla voidaan saavuttaa huomattavia parannuksia esitarkastuksen laatuun varsin pienin kustannuksin (Tarkkanen ym. 2000). Myös kunnat tarvitsevat tarkempia ohjeita esimerkiksi seulontapalveluihin sisältyvien työvaiheiden huomioon ottamisesta, rekisteröinnistä sekä laaduntarkkailusta ja -valvonnasta. Laaduntarkkailun ei tule käsittää pelkästään teknistä suoritusta eli leikkeiden ja värjäysten tasoa kuten nykyään vaan nimenomaan sytologien ja esitarkastajien diagnostista suoritetta. Tähän päästäisiin esimerkiksi kehittämällä diagnostisia kriteerejä ja raportointia hyödyntäen uusia mahdollisuuksia solunäytteiden kuvantamiseen vaikkapa automaatioavusteiselle Papaseulontalaitteistolle (Papnet). Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistys onkin järjestänyt aiheesta muutamia koulutustilaisuuksia. Tärkeä aspekti on antaa syöpärekisteritiedoista lähtien palautetta seulojille mahdollisten väärien negatiivisten tulosten arvioimiseksi ja hyvän spesifisyyden ylläpitämiseksi. Tällainen palautejärjestelmä edellyttää sitä, että joukkotarkastustietojen rekisteröinti hoidetaan kuntoon kaikkien kuntien kohdalla. Jotta seulontalaboratorio pystyisi tuottamaan toimintansa tunnusluvut sekä toteuttamaan sisäistä laadunvalvontaa ja koulutusta, on resurssien oltava riittävät. Säätelemätön hintakilpailu saattaa johtaa siihen, että tähän ei ole mahdollisuuksia, mikä puolestaan ajan mittaan johtaa vääjäämättä laadun pienenemiseen ja esiastelöydösten määrien pienenemiseen ja sitä kautta kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuden kasvuun. Vakavaa huomiota tulisi kiinnittää osallistumisaktiivisuuden kohentamiseen. Tähänkin voidaan saada parannusta aikaan pienillä kutsukäytännön muutoksilla, mutta on ilmeistä, että uusia strategioita tarvitaan muutosten aikaansaamiseksi. Ei myöskään pidä unohtaa kolposkopioita tekevän gynekologin osuutta kohdunkaulan syövän torjunnassa. Poikkeavan Papa-löydöksen perusteella gynekologi tekee kolposkopian, jonka perusteella otetaan biopsianäytteet, varmistetaan histologisella näytteellä löydöksen vakavuus ja annetaan hoito. Myös nämä toimenpiteet vaativat kokemusta ja taitojen ylläpitoa, joten laatuongelmia voi esiintyä tässäkin seulontaketjun lenkissä. Suomen Kolposkopiayhdistys ja Gynekologiyhdistys ovatkin vuosittain järjestäneet useampia koulutustilaisuuksia näistä aihepiireistä. Kirjallisuutta Anttila A, Pukkala E, Nieminen P, Hakama M. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus kääntynyt Suomessa jyrkkään nousuun. Duodecim 1998;114: Anttila A, Pukkala E, Soderman B, Kallio M, Nieminen P, Hakama M. Effect of organised screening on cervical cancer incidence and mortality in Finland, : recent increase in cervical can- Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla 2495

8 cer incidence. Int J Cancer 1999;83(1): Anttila A, Nieminen P. Cervical cancer screening programme in Finland. Eur J Cancer 2000 (painossa). Anttila A. Kohdunkaulan syövän seulonnan kohdistaminen ja vaikuttavuus. Suom Lääkäril 2000;20: Baldauf JJ, Dreyfus M, Ritter J, Meyer P, Philippe E. Screening histories of incidence cases of cervical cancer and high grade SIL. A comparision. Acta Cytol 1997;41: Coleman D, Day N, Douglas G, Farmery E, Lynge E, Philip J, Segnan N. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Europe Against Cancer Programme. Eur J Cancer 1993;29A (Suppl. 4):1 38. Hakama M. The problem of identification of high-risk subjects for selective screening. Kirjassa: Miller AB, toim. Screening for cancer. Academic Press 1985, s Kontula O, Haavio-Mannila E. Sexual pleasures: enhancement of sex life in Finland, Darmouth. U.K. Aldershot: 1995, s Nieminen P, Kallio M, Hakama M. The effect of mass screening on incidence and mortality of squamous and adenocarcinoma of cervix uteri. Obstet Gynecol 1995;85(6): Nieminen P, Kallio M, Anttila A, Hakama M. Organised vs. spontaneous Pap-smear screening for cervical cancer: A case-control study. Int J Cancer 1999;83(1):55 8. Sasieni P D, Cuzick J, Lynch-Farmery E. Estimating the efficacy of screening by auditing smear histories of women with and without cervical cancer. Br J Cancer 1996;73: Tarkkanen J, Geagea A, Anttila A. Kohdunkaulan syövän joukkoseulonnan laatuprojekti Helsingissä. Suom Lääkäril 2000;1 2: Vizcaino AP, Moreno V, Bosch FX, Munoz N, Barros-Dios XM, Parkin DM. International trends in the incidence of cervical cancer: I; Adenocarcinoma and adenosquamous cell carcinomas. Int J Cancer 1998;775: PEKKA NIEMINEN, dosentti, erikoislääkäri HUS:n naistensairaala PL 140, HUS Hyväksytty julkaistavaksi JUSSI TARKKANEN, dosentti, erikoislääkäri TUOMO TIMONEN, dosentti, erikoislääkäri HUS-laboratoriodiagnostiikka, patologian osasto PL 400, HUS BENGT MEYER, LKT Bulevardin Gynekologinen lääkäriasema Bulevardi 22 A Helsinki MATTI HAKAMA, professori AHTI ANTTILA, FT, dosentti Suomen Syöpärekisteri Liisankatu 21 B Helsinki 2496

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan syöpää ehkäisevän joukkoseulonnan teho perustuu koko seulontaketjuun;

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama ALKUPERÄISTUTKIMUS Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä valtakunnallinen seulonta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA 7.4.2016 Paula Kujala KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONNASSA Taustaa - 2012 Fimlab Laboratoriot, joka toteuttaa kohdunkaulansyövän seulonnan suurimmassa osassa Pirkanmaan

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja

Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Ahti Anttila FT, tutkimusjohtaja Tero Näveri VTM, suunnittelija Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Joukkotarkastusrekisteri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan

Lisätiedot

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Alkuperäistutkimus Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Mervi Kallio, Pekka Nieminen, Ahti Anttila ja Matti Hakama Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA VUOSIKATSAUS 2017 Kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa on merkittäviä alueellisia eroja. Ohjelman yhtenäistäminen edellyttää valtakunnallisen ja alueellisen ohjausrakenteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea?

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? DIAGNOSTISIA ONGELMIA Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? Pekka Nieminen Vuoden 1991 jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus alkoi Suomessa nopeasti kasvaa. Tätä ennen tilanne oli ollut hyvä miltei 40 vuoden

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Syöpärekisteri ja seulonnat

Syöpärekisteri ja seulonnat Syöpärekisteri ja seulonnat Ahti Anttila, FT, dosentti Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja Suomen Syöpärekisteri, Helsinki LabQuality päivät 7.2.2009, Sessio 16: Patologia Tärkeimmät suositukset

Lisätiedot

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia

LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ. Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia LAATUA PAPANÄYTTEISSÄ Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia 32-VUOTIAS NAINEN Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS tämän perusteella Sytologia skriinattu NILM, vastattu lopulta AGC-NOS,

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori Virologian ja immunologian osasto Kliinisen mikrobiologian vastuualue HUSLAB Virologian osasto

Lisätiedot

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle

Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle Potilasohje papanäytteestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän naistentautien poliklinikalle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Pekka Nieminen ja Tuomo Timonen TEEMA: SYTOLOGIA Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Papakokeella tehdyt kohdunkaulasyövän seulonnat ovat Suomessa pienentäneet taudin ilmaantuvuutta

Lisätiedot

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan solumuutosten hoito on vuosien saatossa vaihdellut, ja yhdeksänkymmentäluvun alusta

Lisätiedot

Syöpäseulonnan perusteet

Syöpäseulonnan perusteet Syöpäseulonnan perusteet Ahti Anttila FT, dosentti, tutkimusjohtaja Joukkotarkastusrekisteri Suomen Syöpärekisteri Helsinki Syöpäseulontojen tulevaisuus Suomessa STM seulontatyöryhmän järjestämä seminaari

Lisätiedot

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT

SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT SYTOLOGIAN LABORATORION LAADUNOHJAUS JA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT Heikki Aho TYKS-SAPA-liikelaitos, patologia MÄÄRITELMIÄ Laatukontrolli (quality control) Menettelyt toivotun laatutason todentamiseksi

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Gynekologinen syöpä Ilkka Kalliala ja Pekka Nieminen Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 134 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pohjanpalo Aila, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS 4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS Simo Näyhä, ja Eero Pukkala 3 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Oulun aluetyöterveyslaitos 3 Suomen Syöpärekisteri 4. Johdanto Lapin miehillä

Lisätiedot

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Papan käyttö Organisoidussa seulonnassa Spontaani/opportunistisessa seulonnassa Diagnostiikassa Hoidon seurannassa

Lisätiedot

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE TEKIJÄ/T: Anu Keinänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä?

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Kustannukset ja vaikuttavuus? vastaava lääkäri Suomen Maarit Syöpärekisteri Leinonen, LT vastaava lääkäri, Syöpärekisteri, Suomen Syöpäyhdistys,

Lisätiedot

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku Olli Carpén VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Kohdunkaulan syöpä ja esiasteet HPV ja kohdunkaulan

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Liisa-Maria Voipio-Pulkki, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Joukkotarkastusrekisterin johtaja Leena

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä (*) merkitty tieto rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin. 1. Sukunimi ja etunimet tarvittaessa näytteenottaja merkitsee nimenmuutoksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Varhaiskasvatuspalvelut 29.9.2016 1(9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2016 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (7) 171 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti esityslistalla esitetyin perusteluin,

Lisätiedot

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ

LIERIÖSOLUATYPIAT GYNEKOLOGISESSA PAPA- NÄYTTEESSÄ Leena Krogerus, patologian dosentti Helsingin Yliopistossa Apulaisylilääkäri Jorvin sairaalan patologian osastolla Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistyksen puheenjohtaja..ei muita sidonnaisuuksia LIERIÖSOLUATYPIAT

Lisätiedot

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP

Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa. Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Laboratorion merkitys infektioiden diagnostiikassa Risto Vuento Laboratoriokeskus PSHP Mikrobin ja ihmisen suhde Hyödylliset mikrobit, henkilön oma mikrobisto (ns. normaalifloora) Käsitteellä infektiotauti

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot

Sikiöseulonta ja eettiset arvot Sikiöseulonta ja eettiset arvot Ilona Autti-Rämö, dos Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Ilona Autti-Rämö 1 Sikiön poikkeavuuksien seulonnan erityisongelmat Seulontaohjelman päätavoitteena ei

Lisätiedot

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys Leila Lind, 8.12.2016 Epidemiologia Ei puhuta enää papa-suosituksesta, vaan kohdunkaulan suosituksesta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO mammografia sekä tarvittaessa jatkotutkimukset (täydentävä mammografia, ultraäänitutkimus ja neulanäytteet) ja kirurgia. Mammografiakuvat otetaan kahdesta suunnasta molemmista rinnoista. Kuvat lukee ja

Lisätiedot

Koulutusohjelman yhteenveto

Koulutusohjelman yhteenveto SUOMEN KOLPOSKOPIAYHDISTYKSEN (SKY) MYÖNTÄMÄ KOLPOSKOPIASERTIFIKAATTI (SKYKS) Koulutusohjelman yhteenveto Miksi tarvitaan kolposkopian koulutusohjelmaa ja sertifikaattia? Koulutusohjelma on tehty varmistamaan

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Syöpäseulontojen tavoitteet Ensisijainen tavoite laadukas = vaikuttava seulontatoiminta vaikuttavuus

Lisätiedot

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Yhteyshoitajakoulutus 29.9.2011 Nea Malila Suomen Syöpärekisteri ja Tampereen yliopisto Milloin

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Potilaiden elämänlaatu paranee, kun sairaus

Potilaiden elämänlaatu paranee, kun sairaus Seulonnat Syöpätautien seulonta edelleen tarpeellista ja tehokasta Lyly Teppo, Ahti Anttila, Anssi Auvinen ja Matti Hakama Tietyn syöpätaudin seulonnalla on kaksi päätavoitetta: pienentää kyseisen syövän

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset

Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 23.11.2016 PDF-versio sisältää suositustekstin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 151 Terveyslautakunnan lausunto suolistosyövän seulontaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-003464 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm)

Pinnallisesti invasoiva levyepiteelikarsinooma (Stage IA1; invaasio < 3 mm, laajuus < 7 mm) Levyepiteeli Lievät muutokset Atypia condylomatosa/litteä kondylooma CIN 1 (lievä dysplasia) Esiastemuutokset CIN 2 (= keskivahva dysplasia) CIN 3 (= vahva dysplasia ja carcinoma in situ) Pinnallisesti

Lisätiedot

Cervical cancer screening in Finland where are we now?

Cervical cancer screening in Finland where are we now? Cervical cancer screening in Finland where are we now? Pekka Nieminen, M.D. Chief Physician, Associate Professor Dept. of Obstetrics & Gynaecology Helsinki University Central Hospital Finland Conflict

Lisätiedot

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen

ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen ESTO Eturauhassyövältä Suojaavien lääkkeellisten Tekijöiden Osoittaminen LT Teemu Murtola Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö TAYS, urologian vastuualue Lääke-epidemiologia Suomessa-seminaari Huhtikuu

Lisätiedot

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka

Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula. 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Vastasyntyneiden aineenvaihduntaseula 24.9.2015 Risto.Lapatto@Hus.Fi HY ja HYKS Lastenklinikka Esityksen tavoitteet Ymmärrät mistä tässä on kyse Seulontoja on erilaisia Näyte otetaan vauvasta Ketään ei

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 Kaupunginhallitus 134 7.5.2012 Valtuusto 68 21.5.2012 83 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto

HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt. Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto HPV-diagnostiikan menetelmät ja käytännöt Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori HUSLAB Virologian ja immunologian osasto Papilloomavirukset (HPV) Tällä hetkellä tunnetaan 156 ihmisen papilloomavirustyyppiä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIPI ^ 1PPEENRANNAN KAUPUNKI kaupung i nhallitus 23 01, 2012 ö/ oi ^ / ^ 01/ EKSOTEN JÄSENKUNNAT Eksoten kaikilta jäsenkunnhlta pyydetään lausunnot suolistosyöpäseulontojen järjestämisestä

Lisätiedot

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä

Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Tilastokatsaus Lisätietoja: 28.05.2010 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kelan eläke-etuuden saajien määrä alkoi vuonna 2009 taas vähetä Kelan eläke-etuudensaajat ja maksetut eläkeetuudet

Lisätiedot

Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle

Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle Pyöräilyn seurantamallin perustaminen Vantaalle Pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi HEAT-työkalulla 19.12.2014 HEAT-työkalu Vähenevän arkiliikunnan ja elintapasairauksien (lisääntyvän

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOTARKASTUSTEN ENSIMMÄISET VUOSIKYMMENET Kätilöiden ja terveyssisarten kokemuksia

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOTARKASTUSTEN ENSIMMÄISET VUOSIKYMMENET Kätilöiden ja terveyssisarten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOTARKASTUSTEN ENSIMMÄISET VUOSIKYMMENET Kätilöiden ja terveyssisarten kokemuksia Pro gradu -tutkielma Sanni Helander Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1

DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010. 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 DEPRESSIO JA ITSETUHOISUUS - kansantauteja jo nuoruudessa Jouko Lönnqvist Konsensuskokous 01.02.2010 19.2.2010 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 Depressio ja itsetuhoisuus kansantauteja jo nuoruusiässä? Terveyskirjasto

Lisätiedot

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi Digitalisaatiobarometri 2016: halu kyseenalaistaa kasvoi Digitalisaatiokysely toteutettiin CxO Professional Oy:n, IT Forumin ja SME IT Forumin yhteistyönä. Ajalla 9.12.2016 15.2.2016 saatiin yhteensä 33

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4 OHJE 28.3.2001 ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 1 Johdanto 3 2 Määritelmiä 3 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3 4 Seulontaohjelma 3 5 Seulottavat väestöryhmät 4 6 Ohjelman toteuttaja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä 13 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Kansanterveystyötä, syövän syiden tutkimusta ja perusta syöpää koskevalle päätöksenteolle Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen

Lisätiedot

Suolistosyövän seulonta ja sen vaikuttavuuden arviointi Suomessa

Suolistosyövän seulonta ja sen vaikuttavuuden arviointi Suomessa Katsaus Suolistosyövän seulonta ja sen vaikuttavuuden arviointi Suomessa Nea Malila, Ahti Anttila, Liisa Elovainio, Timo Hakulinen, Heikki Järvinen, Hannu Paimela, Pekka Pikkarainen, Matti Rautalahti ja

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt = Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina.

Näistä standardoiduista arvoista laskettu keskiarvo on nolla ja varianssi 1, näin on standardoidulle muuttujalle aina. [MTTTP1] TILASTOTIETEEN JOHDANTOKURSSI, Syksy 2017 http://www.uta.fi/sis/mtt/mtttp1/syksy_2017.html HARJOITUS 3 viikko 40 Joitain ratkaisuja 1. Suoritetaan standardointi. Standardoidut arvot ovat z 1 =

Lisätiedot

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA Sanna Tuomisaari Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2015 Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset. seurantatutkimuksen (2009 2012) valossa Terveys- ja hyvinvointivaikutukset seurantatutkimuksen (29 212) valossa -kokeilun arviointitutkimuksen päätösseminaari 26.11.213 Seurantatutkimus 29 212: Tavoite: kokeilun vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA)

Gynekologinen irtosolunäyte (PAPA) HUSLAB PREANALYTIIKKA PALVELUTUOTANTO, TOIMINTAOHJE Sivu 1(5) Laatija(t): Anna-Stiina Joensuu, Hannele Kangas 6.8.2015 Tarkastaja(t): Susanna Ihalainen, Riitta Pekki 6.8.2015 Hyväksyjä: Tiina Mäki 6.8.2015

Lisätiedot