Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja"

Transkriptio

1 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Ahti Anttila FT, tutkimusjohtaja Tero Näveri VTM, suunnittelija Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Joukkotarkastusrekisteri, Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän seulonnassa suuria alueellisia eroja Lähtökohdat Kohdunkaulan syöpiä ehkäisevää seulontaohjelmaa on toteutettu Suomessa 50 vuotta. Seulonnalla on voitu ajan mittaan estää neljä viidestä kohdunkaulan syövästä. Vaikutus on johtunut suurimmaksi osaksi seulontaohjelmasta. Ohjelman toteutumisessa on aiemmin havaittu melko suuria alueellisia eroja. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko erot pienentyneet 2000-luvulla. Menetelmät Aineistona olivat Joukkotarkastusrekisterin tiedot seulontakutsuista ja käynneistä vuodesta 1991 alkaen sekä Väestörekisterin väestötietojärjestelmän tiedot. Aineistosta laadittiin kohdunkaulan syövän ikä- ja riskiryhmäseulonnan valtakunnalliset aikasarjat vuosilta sekä sairaanhoitopiirikohtaiset aikasarjat vuosilta Tulokset Osallistumisaktiivisuus seulontaohjelmaan on viime vuosina hieman pienentynyt. Se vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin, koska kutsukäytännöissä ja ohjelman ulkopuolella otettujen Papa-kokeiden määrissä on eroja. Seulontalöydöksissä on suuria alueittaisia eroja, koska seulontaohjelmaan osallistuvien laboratorioiden työn laatu vaihtelee. Päätelmät Seulontatoiminnan kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi laatutyöskentelyn ja laadunvarmennusjärjestelmän kehittäminen tulee ottaa paremmin huomioon seulontaa ohjeistettaessa ja terveydenhuoltoa uudistettaessa. Papa-kokeiden käyttöä seulontaohjelman ulkopuolella tulee vähentää. Vertaisarvioitu VV Kohdunkaulan syöpiä ehkäisevää väestöseulontaa on toteutettu Suomessa 50 vuotta. Lisäksi on harjoitettu varsin laajamittaista opportunistista (spontaania) seulontaa. Seulonnan on todettu estäneen neljä viidestä kohdunkaulan syöpä tapauksesta ja kuolemasta (1,2). Vaikutus on johtunut suurimmaksi osaksi seulontaohjelmasta (2,3). Seulontaohjelman toteutuksessa ja ohjelmaan osallistuvien laboratorioiden diagnostiikassa havaittiin 1990-luvulla suuria eroja (4,5,6). Ohjelmassa havaituilla eroilla ei ole todettu olevan kovinkaan suurta vaikutusta kohdunkaulan syövän ilmaantuvuuteen (5,6). Erot voivat kuitenkin lisätä seulonnan haittoja, kuten terveiden naisten turhia jatkotutkimuksia ja hoitoja. Hyvä laatu voi osaltaan myös vähentää seulottujen naisten syöpiä tulevaisuudessa. Laatu erot saattavat vaikuttaa myös seulonnan kustannusvaikuttavuuteen. Tässä artikkelissa kuvataan kohdunkaulan syövän seulonnan toteutusta, seulontaan osallistumista ja seulontalöydöksiä 2000-luvulla. Tarkoituksena on selvittää, ovatko alueelliset erot seulonnan toteutettavuudessa ja löydöstiedoissa pysyneet merkittävinä. Tutkimus perustuu Suomen Syöpärekisterin yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin ja Väestörekisterin väestötietojärjestelmän tietoihin. Tiedot seulontakutsuista ja käynneistä ovat saatavilla Joukkotarkastusrekisterissä vuodesta 1991 alkaen. Vuodesta 2008 läh tien tiedot ovat saatavilla Joukkotarkastusrekisterissä kaikista kunnista. Aineistot ja menetelmät Kohdunkaulansyövän seulonta jaetaan ikäryhmä- ja riskiryhmäseulontaan. Ikäryhmäseulonnassa kunnat kutsuvat vuotiaita naisia seulontaan viiden vuoden välein iän perusteella (7). Osa kunnista kutsuu seulontaan myös 25- ja/tai 65-vuotiaita. Riskiryhmäseulontaan kutsutaan aiemmassa tarkastuksessa seurantaa vaativan tuloksen saaneita tai tiettyjä vuoto- 2121

2 Terveydenhuoltotutkimus Kirjallisuutta 1 Anttila A, Pukkala E, Söderman B, Kallio M, Nieminen P, Hakama M. Effect of organised screening on cervical cancer incidence and mortality in Finland, : A recent increase in cervical cancer incidence. Int J Cancer 1999;83: International Agency for Research on Cancer. IARC/WHO Handbooks of cancer prevention, Vol 10: Cervix cancer screening. Lyon: IARC Press, Nieminen P, Kallio M, Anttila A, Hakama M. Organised versus spontaneous pap-smear screening for cervical cancer, a case-control study. Int J Cancer 1999;83: Anttila A. Kohdunkaulansyövän seulonnan kohdistaminen ja vaikuttavuus. Suom Lääkäril 2000;55: Nieminen P, Hakama M, Tarkkanen J, Anttila A. Effect of type of screening laboratory on population-based occurrence of cervical lesions in Finland. Int J Cancer 2002;99: Lönnberg S, Nieminen P, Kotaniemi- Talonen L ym. Large performance variation does not affect outcome in the Finnish cervical cancer screening programme. Cytopathology DOI: /j x 7 Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006 ja 339/ Leinonen MK, Nieminen P, Lönnberg S ym. Detection rates of precancerous and cancerous cervical lesions within one screening round of primary human papillomavirus DNA testing: prospective randomised trial in Finland. BMJ 2012;345:e7789 doi: /bmj.e Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kolposkopiayhdistyksen asettama työryhmä. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset diagnostiikka, hoito ja seuranta. Duodecim Lönnberg S, Anttila A, Luostarinen T, Nieminen P. Age-specific effectiveness of the Finnish cervical cancer screening programme. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012;21: Lönnberg S, Nieminen P, Luostarinen T, Anttila A. Mortality audit of the Finnish cervical cancer screening programme. Int J Cancer 2013;132: Virtanen A, Nieminen P, Malila N, Luostarinen T, Anttila A. Itse otettavat näytteet ja uusintakutsut lisäävät osallistumista kohdunkaulasyöpää ehkäiseviin seulontoihin. Duodecim 2013;129: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman papilloomavirustautien torjuntatyöryhmän selvitys ISSN (pdf). 14 Salo H, Nieminen P, Kilpi T ym. Divergent coverage, frequency and costs of organised and opportunistic Pap testing in Finland. Int J Cancer (painossa). oireita raportoineita naisia yhden tai kahden vuoden välein ikäryhmäseulontojen välissä. Kutsu- ja väestötietojen avulla voidaan laskea kutsujen ja seulonnan peittävyys. Kutsujen peittävyys kertoo kutsun saaneiden naisten osuuden seulonnan kohdeväestöön kuuluvista naisista. Peittävyys voidaan laskea vain ikäryhmäseulonnan osalta. Peittävyyslaskennasta poistetaan kunnat, joista ei ole saatu tietyltä vuodelta kaikkia kutsu- ja tarkastustietoja. Tarkastustiedot sisältävät tiedot muun muassa seulontaan osallistuneiden, seulontatestien ja lähetteen jatkotutkimuksiin saaneiden määristä sekä kohdunkaulan histologisesti varmistettujen löydösten määristä. Tarkastustietojen avulla voidaan laskea tarkastusten peittävyys ja lähetteen positiiviset ennustearvot, eli kuinka monella lähetteen saaneella todettiin hoitoa vaativa tautitila. Tarkastusten peittävyys kuvaa seulontaan osallistuneiden osuutta kohdeväestön naisista ja osallistumisosuus tarkoittaa osallistuneiden osuutta kutsutuista. Seulontaan osallistuneiden testitulokset jaoteltiin neljään luokkaan: normaali/negatiivinen, suositus riskiryhmäseulontaan, lähete jatkotutkimuksiin sekä näyte ei tulkittavissa (tai tieto puuttuu). Seulontatestinä oli valtaosin gynekologinen irtosolukoe (Papa-koe). Pienellä osalla naisista seulontatestinä oli HPV-testi eli ihmisen papilloomaviruksen DNA:ta tunnistava menetelmä. Sitä käytettiin ensisijaisena seulontatestinä satunnaistetussa seulontatutkimusasetelmassa yhdeksän kunnan alueella (8). Suosituksen riskiryhmäseulontaan saavat ne naiset, joilla on poikkeava testitulos (Papa-luokka 2, ASC-US TAULUKKO 1. tai AGC-NOS sytologiassa, tai HPV-testi positiivinen mutta siihen liittyvän Papa-testin tulos normaali tai ASC-US) ja joilla ei ole lähetettä jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimukseksi suositellaan lähes aina kolposkopiaa ja kudosnäytettä. Aineistosta laadittiin kohdunkaulansyövän ikä- ja riskiryhmäseulonnan valtakunnalliset aikasarjat vuosilta sekä sairaanhoitopiirikohtaiset aikasarjat vuosilta Tulokset Valtakunnallinen seulonta-aineisto vuosilta sisälsi noin 5,2 miljoonaa kutsua ja 3,7 miljoonaa tarkastusta vuotiaille naisille (taulukko 1). Tällöin mukaan oli laskettu ikä- ja riskiryhmäkutsut sekä niiden perusteella tehdyt tarkastukset. Ikäryhmäkutsuja oli tarkasteluajanjaksolla yhteensä yli 4,8 miljoonaa ja ikäryhmätarkastuksia yli 3,4 miljoonaa. Osallistumisosuus seulontaan on ollut pitkään hieman yli 70 %:n luokkaa, mutta muutaman viime vuoden aikana osuus on kääntynyt laskuun. Myös riskiryhmäkutsujen ja -tarkastusten määrä on viime vuosina vähentynyt lähinnä siksi, että riskiryhmäseulontaan johtavien vuoto-oireiden määrittelyjä on muutettu. On myös mahdollista, että riskiryhmäseulontojen toteuttamisvälit ovat osin pidentyneet viime vuosina. Kutsujen valtakunnallinen peittävyys vuotiailla on suurentunut vuosien vajaasta 90 %:sta nyttemmin lähes 100 %:iin (taulukko 2). Myös joukkotarkastusohjelman rekisteröinti kattaa nykyään kaikki kunnat. Kutsujen ja tarkastusten kokonaismäärät (tuhansina) ja osallistumisosuudet vuotiailla kohdunkaulan syövän ikä- ja riskiryhmäseulontaan vuosina Ikäryhmäkutsut, tuhatta Ikäryhmätarkastukset, tuhatta Osallistumisprosentti Riskiryhmäkutsut, tuhatta Riskiryhmätarkastukset, tuhatta Osallistumisprosentti Kutsut yhteensä, tuhatta Tarkastukset yhteensä, tuhatta Osallistumisprosentti

3 tieteessä TAULUKKO 2. Viiden vuoden välein iän perusteella tehdyt kutsut (ikäryhmäkutsut) ja niiden peittävyys vuotiailla naisilla vuosina , koko maa, lukumäärät tuhansina. Peittävyys perustuu seulontansa rekisteröineiden kuntien tietoihin Seulontaiässä olevat v. naiset, tuhatta Seulontarekisterin piirissä, tuhatta Osuus naisväestöstä, % Ikäryhmäkutsut, vuotiaat, tuhatta Ikäryhmäkutsujen peittävyys, % Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, 2nd edition Summary document. Annals of Oncology 2010;21: Sasieni P, Castañon A, Cuzick J. Effectiveness of cervical screening with age: population based case-control study of prospectively recorded data. BMJ 1009;339:b2968. KUVIO 1. Nuorimmissa kohdeikäryhmissä osallistumisaktiivisuus oli selvästi heikompaa kuin vanhemmissa (kuvio 1). Mitä nuorempi ikäryhmä on kyseessä, sitä pienempi oli osallistumisaktiivisuus poikkeuksena 65-vuotiaat, jotka tosin kuuluvat seulontakutsujen piiriin melko harvassa kunnassa. Lähes kaikissa ikäryhmissä on havaittavissa vähenevää trendiä osallistumisosuudessa 90-luvun lopulta lähtien. Osallistumisosuudet ikäryhmittäin kohdunkaulan syövän ikäryhmäseulontaan vuosina Osallistumisosuus, % Kutsuvuosi 65-vuotiaat 60-vuotiaat 55-vuotiaat 50-vuotiaat 45-vuotiaat 40-vuotiaat 35-vuotiaat 30-vuotiaat 25-vuotiaat Kutsujen peittävyys on kasvanut vuotiailla kaikissa ikäryhmissä tarkastelujakson alkuun verrattuna (kuvio 2). Erityisesti 30- ja 60-vuotiailla viiden vuoden välein tehtävien kut- KUVIO 2. Kutsujen ja tarkastusten peittävyydet 5-vuotisjaksoittain ja ikäryhmittäin kohdunkaulan syövän ikäryhmäseulonnassa vuosina ja Vuodet Ikä Peittävyys, % naisväestöstä Vuodet Ikä Peittävyys, % naisväestöstä Tarkastukset Kutsutut 2123

4 Terveydenhuoltotutkimus KUVIO 3. Osallistumisosuudet kohdunkaulan syövän seulonnassa sairaanhoitopiireittäin vuosina Sairaanhoitopiiri sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): ei sidonnaisuuksia. Keskiarvo = 68,5 % Osallistumisosuus, % sujen peittävyys on 2000-luvulla lisääntynyt tuntuvasti ja on nykyään kauttaaltaan lähes 100 %. Kunnat siis toteuttavat valtioneuvoston seulonta-asetusta tältä osin varsin hyvin. Siksi myös tarkastusten peittävyys on suurentunut esimerkiksi 60-vuotiailla. Toisaalta peittävyys on vähentynyt esimerkiksi vuotiailla, mikä heijastaa osallistumisaktiivisuuden vähentymistä. Tarkastelu sairaanhoitopiireittäin Sairaanhoitopiirikohtaiset osallistumisosuudet vaihtelevat 60 %:sta 80 %:iin (kuvio 3). Osallistuminen on ollut aktiivisinta lla ja vähiten aktiivista Helsingin ja Uudenmaan (HUS), n ja n sairaanhoitopiireissä. Erot selittynevät erilaisilla kutsukäytännöillä (onko ajanvaraus valmiina kutsun yhteydessä, lähetetäänkö uusintakutsu jne.) ja jossain määrin myös erilaisella muiden seulontapalvelujen käytöllä. Myös riskiryhmäseulontaan suosituksen saaneiden (kuvio 4) ja kolposkopialähetteiden saaneiden (kuvio 5) naisten osuudet poikkeavat toisistaan suuresti eri sairaanhoitopiireissä. Kolposkopialähetteen oli saanut keskimäärin noin 1 % tarkastetuista. Kolposkopialähetteen saaneiden osuuksissa ero oli suurimmillaan yli nelinkertainen: HUS:ssa jokaista tuhatta tarkastettua naista kohden oli noin 13 lähetettä, Etelä- Pohjanmaan, n ja n sairaanhoitopiireissä lähetteitä oli vastaavasti noin kolme. Kohdunkaulansyövän esiasteisiin viittaavia löydöksiä eli dysplasia levis -muutoksia tai sitä vakavampia löydöksiä (CIN 1+) oli keskimäärin noin neljä ja vastaavasti vahvoja esiasteita, in situ -karsinoomia tai syöpiä (CIN3+) yhteensä noin 1,4 jokaista tuhatta tarkastettua kohti. Lähetteen saaneiden osuus korreloi esiastelöydöstaajuuden kanssa. Niinpä sairaanhoitopiirien erot CIN3+-löydösten osuudessa olivat suurimmillaan yli nelinkertaisia. Pohdinta Tutkimus osoitti, että kunnat kutsuvat seulontaan nykyisin kaikki valtioneuvoston seulontaasetuksen mukaiset ikäryhmät. Erilaisten seulontakäytäntöjen takia kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä on toisaalta melko suuria eroja seulontalöydöksissä ja seulontaohjelmaan osallistuneiden naisten osuudessa. Seulontaohjelman toiminnassa ja laadussa jo aiemmin havaitut huomattavat erot ovat säilyneet 2000-luvulla. Kyse on todennäköisesti seulontalaboratorioiden diagnostiikkakriteereihin liittyvistä eroista. Esimerkiksi muiden seulontapalvelujen käytön runsaudella ei juurikaan voida selittää eroja seulontalaboratorioiden laadun vaihtelussa (6). Tilanteen korjaamista vaikeuttaa osaltaan seulontapalveluja koskevan päätöksenteon hajauttaminen kuntiin. Valtakunnallisen keskitetyn seulontajärjestelmän hajottua 1990-luvulla osa seulontaketjun palvelutoiminnasta on tullut ulkoisen kilpailutuksen piiriin. Palveluja on kilpailutettu ainoastaan osassa seulontaketjua lähinnä sytologialaboratoriopalveluissa, joskus harvoin myös kutsutoiminnassa ja näytteenotossa. Varmistustutkimukset ja hoito ovat pysyneet julkisen erikoissairaanhoidon piirissä (9). Kutsutoiminta ja näytteenotto tapahtuvat yleensä kunnallisissa perusterveydenhuollon yksiköissä. Tällaisessa tilanteessa seulontaketju voi entisestään hajota kilpailutuksen takia. Nykyään onkin hyvin vaikeaa kehittää koko yhte- 2124

5 tieteessä KUVIO 4. Riskiryhmäseulontaan suosituksen saaneiden osuus sairaanhoitopiireittäin vuosina Sairaanhoitopiiri Erityisen paljon esiasteita todetaan seulontaikää nuoremmilla, joilla ne paranevat valtaosin itsestään. Keskiarvo = 53, Tuhatta tarkastusta kohti 140 näisen seulontaketjun laatutyöskentelyä, joka kattaisi kutsutoiminnan, osallistumisen sekä diagnostiikan ja hoidon laadun. Mahdollisimman yhtenäisen seulontaketjun toiminta ja sen pitkäjänteinen arviointi kaikilla tasoilla on kuitenkin yksi keskeisimmistä laadukkaan seulonnan ja seulontadiagnostiikan edellytyksistä. Kunta tai kuntayhtymä on myös väestöpohjaltaan useimmiten liian pieni yksikkö, jotta kaikki seulontaohjelman laatuun liittyvät näkökohdat voitaisiin ottaa huomioon riittävän hyvin. Seulontaohjelman organisaation, laatutyöskentelyn ja laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen tuleekin paneutua nykyistä aktiivisemmin. Seulonnan kustannusvaikuttavuutta voitaisiin siten parantaa huomattavasti ja samalla vähentää palvelujen päällekkäistä käyttöä, esimerkiksi niin sanottua opportunistista eli spontaania seulontaa. Laadunvarmistus tulisi ottaa paremmin huomioon seulontaa järjestettäessä, lainsäädäntöä kehitettäessä ja terveydenhuoltoa uudistettaessa. Kutsupalvelun toteuttamisessa tulisi noudattaa yhtenäisiä valtakunnallisia hyviä käytäntöjä. Sytologialaboratoriopalvelut ja niiden laadunvarmistus pitäisi organisoida samalla terveydenhuoltojärjestelmän tasolla, jolla varmistustutkimukset ja hoidotkin toteutetaan siis kuntia, mielellään sairaanhoitopiirejäkin suuremmassa väestöpohjassa. Erikoissairaanhoidon ja syövänhoidon vastuualueiden toimintaa laadunvarmistuksessa voitaisiin tehostaa yhteistyössä syöpärekisterin kanssa. Tämä on tärkeää, koska syöpärekisterin informaatio ja ohjaus ulottuvat läpi koko monivaiheisen seulontaketjun hyvän osallistumisaktiivisuuden mahdollistavista kutsukäytännöistä ja informaatiomalleista aina syöpäilmaantuvuuteen ja -kuolleisuuteen kohdistuvien vaikutusten huomioonottamiseen saakka (10,11). Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmassa olisi mahdollista saavuttaa jopa noin 85 %:n osallistumisosuus, jos kaikissa kunnissa noudatettaisiin kutsukäytäntöjä koskevia suosituksia ja ehdotuksia. Niitä ovat esimerkiksi jo kutsukirjeessä valmiiksi varattu aika, joustavat tavat muuttaa tätä aikaa, uusintakutsu niille, jotka eivät osallistuneet ensikutsun perusteella, ja mahdollisesti kotona otettava HPV-näyte toisena mahdollisuutena uusintakutsun jälkeen osallistumattomille (12). Osallistumisaktiivisuuden väheneminen viime vuosina on huolestuttavaa. Osittain tämä kehitys johtuu ilmeisesti puutteellisista kutsukäytännöistä kunnissa. Osallistumisprosentti on erityisen pieni nuorimmissa seulontaohjelmaan kutsutuissa ikäryhmissä. Tähän tosin vaikuttaa sekin, että Papa-kokeita otetaan sen ikäisillä varsin paljon myös seulontaohjelman ulkopuolella (13,14). Ohjelman ulkopuolella tehdyt testit ja niiden vuoksi tehdyt jatkotutkimukset ja hoidot on tärkeää saada seulontarekisterin piiriin kansainvälisten laadunvarmistusohjeiden mukaisesti (15). Suomessa tehdään varsin paljon Papa-kokeita seulontatarkoituksessa joskin seulontaohjelman ulkopuolella myös liian nuorille naisille, joille ei vielä ole kehittynyt kohdunkaulan syöpäriskiä ja joiden ikäisistä ei siten ole näyttöä seulonnan syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta (9,10,16). Seulontaohjelmassa todetaan kaikkiaan vain noin kolmasosa kaikista kohdunkaulansyövän esiasteista (13). Erityisen paljon esiasteita todetaan seulontaikää nuoremmilla (14), 2125

6 KUVIO 5. Löydökset tuhatta tarkastettua kohti kohdunkaulan syövän seulonnassa sairaanhoitopiireittäin vuosina CIN I+ = dysplasia levis -löydös tai vakavampi histologisesti vahvistettu diagnoosi CIN III+ = dysplasia gravis -löydös tai vakavampi histologisesti vahvistettu diagnoosi Sairaanhoitopiiri Keskiarvo = 3,7 Keskiarvo = 9,7 Keskiarvo = 1, Tuhatta tarkastusta kohti Lähete CIN I+ CIN III joilla esiasteet paranevat kuitenkin valtaosin itsestään, myös ilman hoitoa (8). Nuorten naisten seulonnasta ja esiastehoidoista aiheutuu Suomessa varsin suuret ylimääräiset kustannukset, ja toiminnan kustannusvaikuttavuus on kyseenalainen (13,14). Kustannusvaikuttavuudeltaan kyseenalaista on myös muiden Papa-kokeiden tekeminen kahden seulontakerran välissä silloin, kun tulokset ovat olleet normaalit. Seulontaohjelman ulkopuolella tehtäviä Papa-kokeita tulee vähentää, ja samalla kaikki papakokeet (ovatpa ne otettu seulontaohjelmassa tai sen ulko puolella) tulee saattaa seulontojen rekisteröinti- ja arviointitoiminnan yhteyteen. On ajankohtaista myös pohtia, voitaisiinko nykyiseen kohdeikään lisätä yli 60-vuotiaiden ikäryhmiä. Siinä iässä syntyy suurin osa aggressiivisimmista kohdunkaulan syövistä, ja seulonnalla voidaan vähentää myös syöpäilmaantuvuutta ja -kuolleisuutta näissä ikäryhmissä (10, 11,13). n Tästä asiasta tiedettiin Osallistumisaktiivisuudessa kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan ja seulontalöydöksissä oli merkittävää alueellista vaihtelua jo 1990-luvulla. Kyse oli ainakin osaksi eroista toiminnan laadussa. Joissakin ikäryhmissä puutteita oli aiemmin myös seulontakutsujen peittävyydessä ja seulontaan osallistumisaktiivisuudessa. Tämä tutkimus opetti Alueelliset erot eivät ole vähentyneet. Osallistumisosuudessa seulontaohjelmaan, seurantasuosituksissa ja löydöksissä on yhä varsin huomattavia alueellisia eroja. Nykyään kaikki kunnat kutsuvat vuotiaiden kohdeikäryhmät kattavasti seulontaan. Osallistumisaktiivisuus on kuitenkin vähentynyt hieman koko maassa. Osallistumisosuus on erityisen pieni nuorimmissa kutsutuissa ikäryhmissä, joihin kuuluville tehdään runsaasti Papa-kokeita myös seulontaohjelman ulkopuolella. Ohjelman laatutyöskentelyä tulee kehittää ja laadunvarmistus ottaa paremmin huomioon. English summary > in english Large regional differences in cervical cancer screening

7 tieteessä english summary Ahti Anttila Ph.D., Research Director, Mass Screening Registry, Finnish Cancer Registry, Helsinki. Tero Näveri Tytti Sarkeala Large regional differences in cervical cancer screening Background The official screening programme for cervical cancer has been running in Finland for 50 years now. Over the decades, screening has effectively influenced the cervical cancer burden and nowadays about four out of five cervical cancers are prevented by early detection. This impact comes largely from the official screening, although other pap smears taken outside the programme also have an effect. The purpose of the current study was to investigate whether there are regional differences in the performance of the official screening programme. Rather large differences were observed in earlier studies in the 1990s and it is important to assess whether these have started to decrease during the 2000s. Materials and methods The study materials consisted of invitational and visit records of the Mass Screening Registry in , as well as information about the Finnish female population collected from the population registry. Time trends were composed for selected key performance indicators of the screening programme since 1991, and these are presented for the whole national target population of the programme as well as by age group and health care district. Results It is noteworthy that participation in the screening programme decreased in the last few years of the study period throughout the country, although there was also wide variation in attendance by age group and region. The differences are likely due to variable invitational practices as well as variations in the availability of and use of screening services outside the programme. There were large regional differences in the frequencies of positive screening test findings, recommendations for follow-up tests, referrals to further investigations, and in detection and treatment rates of pre-cancerous lesions. Conclusions It is obvious that there are still wide variations in diagnostic quality between the laboratories participating in the programme. In order to further improve the cost-effectiveness of cervical cancer screening, better account needs to be taken of systematic quality assurance as well as laboratory quality work when preparing guidance for screening and modernising health care in our country. This also holds for tendering of the screening services. At the same time, use of pap tests outside the programme needs to be decreased. 2126a

Syöpärekisteri ja seulonnat

Syöpärekisteri ja seulonnat Syöpärekisteri ja seulonnat Ahti Anttila, FT, dosentti Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja Suomen Syöpärekisteri, Helsinki LabQuality päivät 7.2.2009, Sessio 16: Patologia Tärkeimmät suositukset

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA VUOSIKATSAUS 2017 Kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa on merkittäviä alueellisia eroja. Ohjelman yhtenäistäminen edellyttää valtakunnallisen ja alueellisen ohjausrakenteen

Lisätiedot

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa

Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Syöpäseulontojen yhtenäistäminen EU:ssa Cancer Control Joint Action WP 9 Cancer Screening Ahti Anttila Suomen Syöpärekisteri STM 8.2. 2016 Taustaa Syöpäseulonnan vaikuttavuus hyödyt ja haitat ja vaikuttavuusnäyttöön

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla

Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan syövän joukkoseulontalöydösten erot pääkaupunkiseudulla Pekka Nieminen, Jussi Tarkkanen, Tuomo Timonen, Bengt Meyer, Matti Hakama ja Ahti Anttila Vuodesta 1991 kohdunkaulan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO

VUOSIKATSAUS 2017 RINTASYÖVÄN SEULONTAOHJELMA YHTEENVETO mammografia sekä tarvittaessa jatkotutkimukset (täydentävä mammografia, ultraäänitutkimus ja neulanäytteet) ja kirurgia. Mammografiakuvat otetaan kahdesta suunnasta molemmista rinnoista. Kuvat lukee ja

Lisätiedot

Syöpäseulonnan perusteet

Syöpäseulonnan perusteet Syöpäseulonnan perusteet Ahti Anttila FT, dosentti, tutkimusjohtaja Joukkotarkastusrekisteri Suomen Syöpärekisteri Helsinki Syöpäseulontojen tulevaisuus Suomessa STM seulontatyöryhmän järjestämä seminaari

Lisätiedot

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus

Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Pekka Nieminen ja Tuomo Timonen TEEMA: SYTOLOGIA Gynekologisen irtosolunäytteen, papakokeen tulevaisuus Papakokeella tehdyt kohdunkaulasyövän seulonnat ovat Suomessa pienentäneet taudin ilmaantuvuutta

Lisätiedot

Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet. Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS

Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet. Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS Kohdunkaulasyöpä: seulonta ja esiasteet Dos. Pekka Nieminen Osastonylilääkäri Naistentaudit ja synnytykset HYKS Kuolleisuus kohdunkaulan syöpään Euroopassa Nordic countries 80% reduction Cervical cancer

Lisätiedot

Cervical cancer screening in Finland where are we now?

Cervical cancer screening in Finland where are we now? Cervical cancer screening in Finland where are we now? Pekka Nieminen, M.D. Chief Physician, Associate Professor Dept. of Obstetrics & Gynaecology Helsinki University Central Hospital Finland Conflict

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Rintasyövän väestöseulonnan tunnusluvut 1990- ja 2000-luvuilla

Rintasyövän väestöseulonnan tunnusluvut 1990- ja 2000-luvuilla Katsaus tieteessä Tytti Sarkeala FT, erikoistutkija Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri tytti.sarkeala@cancer.fi Tero Näveri VTM, tutkija Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Nea

Lisätiedot

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala

KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA Paula Kujala KOKEMUKSIA HPV-SEULONNASTA TAMPEREELLA 7.4.2016 Paula Kujala KOHDUNKAULASYÖVÄN SEULONNASSA Taustaa - 2012 Fimlab Laboratoriot, joka toteuttaa kohdunkaulansyövän seulonnan suurimmassa osassa Pirkanmaan

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa. Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan solu- ja kudosmuutosten kolposkooppinen hoito Suomessa Robert Zilliacus ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan syöpää ehkäisevän joukkoseulonnan teho perustuu koko seulontaketjuun;

Lisätiedot

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa. Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama ALKUPERÄISTUTKIMUS Kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus on Suomessa selvästi suurenemassa Ahti Anttila, Eero Pukkala, Pekka Nieminen ja Matti Hakama Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä valtakunnallinen seulonta

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Syöpäseulonnat II - sairauksien

Syöpäseulonnat II - sairauksien Syöpäseulonnat II - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

Seulonnan avulla syövät pyritään löytämään

Seulonnan avulla syövät pyritään löytämään SYÖVÄN EHKÄISY KATSAUS TEEMA Tytti Sarkeala, Stefan Lönnberg, Ahti Anttila, Nea Malila ja Sirpa Heinävaara Syöpäseulontojen nykytila ja tulevaisuus Suomessa on kaksi valtakunnallista syöpäseulontaohjelmaa,

Lisätiedot

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri

Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri Paksusuolisyövän seulontatulokset Suomessa Suomen Syöpärekisteri Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, dosentti Päätoimi Suomen Syöpärekisterin johtaja, Suomen Syöpäyhdistys ry Sivutoimet syöpäepidemiologian

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa

Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Alkuperäistutkimus Organisoidun seulonnan teho verrattuna spontaaniin Papa-kokeeseen invasiivisen kohdunkaulasyövän torjunnassa Mervi Kallio, Pekka Nieminen, Ahti Anttila ja Matti Hakama Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku

HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän esiasteiden luonnollinen kulku Olli Carpén VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Kohdunkaulan syöpä ja esiasteet HPV ja kohdunkaulan

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta

Raportti 5.11.2007. Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Raportti 5.11.2007 Syöpäjärjestöjen näkemys HPV-rokotteesta Suomen Syöpäyhdistys päätti toukokuussa 2007 perustaa työryhmän valmistelemaan Syöpäjärjestöjen näkemystä HPV-rokotetta koskevista kysymyksistä.

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2

Tiesitkö tämän? Naisille. Miehille. Vanhemmille SIVU 2 3 4 10 12 14 Tiesitkö tämän? Naisille Miehille Vanhemmille SIVU 2 4 Tiesitkö tämän? 5 Mikä on ihmisen papilloomavirus? Ihmisen papilloomavirus (HPV) on sukupuoliteitse leviävä virusinfektion aiheuttaja,

Lisätiedot

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia

Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys. Epidemiologia Papa ja hormonikierukka. Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutokset Käypä hoidon päivitys Leila Lind, 8.12.2016 Epidemiologia Ei puhuta enää papa-suosituksesta, vaan kohdunkaulan suosituksesta

Lisätiedot

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi

Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa. Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Yleistä seulontatutkimuksista & mihin ollaan menossa Nea Malila Suomen Syöpärekisteri www.syoparekisteri.fi Syöpäseulontojen tavoitteet Ensisijainen tavoite laadukas = vaikuttava seulontatoiminta vaikuttavuus

Lisätiedot

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä?

Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Joko PAPA-tutkimus siirtyy syrjään uudempien teknologioiden tieltä? Kustannukset ja vaikuttavuus? vastaava lääkäri Suomen Maarit Syöpärekisteri Leinonen, LT vastaava lääkäri, Syöpärekisteri, Suomen Syöpäyhdistys,

Lisätiedot

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa

Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Papilloomavirukset ja HPV-testaus kohdunkaulasyövän seulonnassa Eeva Auvinen Virologian dosentti, laboraattori Virologian ja immunologian osasto Kliinisen mikrobiologian vastuualue HUSLAB Virologian osasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 134 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pohjanpalo Aila, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa

OECD:n terveydenhuollon laatuindikaattorit Suomessa OECD:n terveydenhuollon Suomessa 2011 2012 Päivi Hämäläinen, Jouni Rasilainen & Mika Gissler 26.9.2017 1 OECD:n terveydenhuollon Suomen terveydenhuolto näyttää selviytyvän hyvin tai kohtalaisesti, kun

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi

Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Syöpäseulontojen perusteet ja suolistosyöpäseulonnan tulokset matkalla kuntia velvoittavaksi toiminnaksi Yhteyshoitajakoulutus 29.9.2011 Nea Malila Suomen Syöpärekisteri ja Tampereen yliopisto Milloin

Lisätiedot

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi

Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Milloin Papa, milloin HPV-näyte? Pekka Nieminen Dos. os.ylil. HYKS Naistensairaala, Jorvi Papan käyttö Organisoidussa seulonnassa Spontaani/opportunistisessa seulonnassa Diagnostiikassa Hoidon seurannassa

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi

Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Kohdunkaulasyövän seulontalomake: ohje lomakkeen täyttämiseksi Tähdellä (*) merkitty tieto rekisteröidään joukkotarkastusrekisteriin. 1. Sukunimi ja etunimet tarvittaessa näytteenottaja merkitsee nimenmuutoksen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Syöpäseulonnoista Suomessa

Syöpäseulonnoista Suomessa Muistio 25.3.2009 1(5) Syöpäseulonnoista Suomessa Tähän muistioon on koottu tietoa paksu- ja peräsuolisyövän (lyhyemmin suolistosyövän) seulonnasta sekä eturauhassyövän PSA-seulonnasta peruspalveluministerin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka

Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa. 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Gynekologin näkökulma Papamuutoksissa 16.05.2013 Dos. Virpi Rantanen Tyksin Naistenklinikka Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen viimeisen 2 vuoden ajalta Sidonnaisuus Ollut toistuvasti kutsuttuna luennoitsijana

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Millainen on hyvä seulonta?

Millainen on hyvä seulonta? Matti Hakama ja Nea Malila KATSAUS Millainen on hyvä seulonta? Seulonta on terveydenhuollon pitkä toimintaketju, jolle Suomessakin on esitetty laaja kriteeristö. Ehdotamme, että päätettäessä seulonnan

Lisätiedot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot

Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Gynekologinen syöpä Ilkka Kalliala ja Pekka Nieminen Kohdunkaulasyövän esiasteiden hoitojen pitkäaikaisvaikutukset syöpäriski ja obstetriset komplikaatiot Kohdunkaulan syöpä on maailmanlaajuisesti toiseksi

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE

OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPAS KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNASSA KÄYTETYISTÄ TUTKIMUK- SISTA NUORILLE NAISILLE TEKIJÄ/T: Anu Keinänen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Papilloomavirustartunta ja HPV-testin toimivuus kohdunkaulan syövän seulonnassa

Papilloomavirustartunta ja HPV-testin toimivuus kohdunkaulan syövän seulonnassa Tieteessä katsaus Maarit K. Leinonen LT, vastaava lääkäri Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Syöpärekisteri maarit.leinonen@cancer.fi Ahti Anttila dosentti, tutkimusjohtaja Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 11.06.2012 Sivu 1 / 1 1147/06.01.01/2012 Kaupunginhallitus 134 7.5.2012 Valtuusto 68 21.5.2012 83 Valtuustokysymys suolistosyövän seulonnoista (Pöydälle 21.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Terveyslautakunta Tja/6 29.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 151 Terveyslautakunnan lausunto suolistosyövän seulontaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-003464 T 00 00 03 Päätös päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006. C Syöpäjärjestöt. www.cancer.fi

Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006. C Syöpäjärjestöt. www.cancer.fi Suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen Suomessa vuosina 2004-2006 C Syöpäjärjestöt www.cancer.fi Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 73 ISBN: ISBN 978-952-99737-8-1 (nid.) ISBN 978-952-99737-9-8

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea?

Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? DIAGNOSTISIA ONGELMIA Miten Papa-lausuntoa tulee lukea? Pekka Nieminen Vuoden 1991 jälkeen kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus alkoi Suomessa nopeasti kasvaa. Tätä ennen tilanne oli ollut hyvä miltei 40 vuoden

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi

Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Syöpäseulontapalvelujen hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön laatimiseksi Liisa-Maria Voipio-Pulkki, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Joukkotarkastusrekisterin johtaja Leena

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä

Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä 13 Järjestö tiedon tuottajana ja välittäjänä Kansanterveystyötä, syövän syiden tutkimusta ja perusta syöpää koskevalle päätöksenteolle Suomen Syöpärekisteri on syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4

1 Johdanto 3. 2 Määritelmiä 3. 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3. 4 Seulontaohjelma 3. 5 Seulottavat väestöryhmät 4. 6 Ohjelman toteuttaja 4 OHJE 28.3.2001 ST 3.7 Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulonta 1 Johdanto 3 2 Määritelmiä 3 3 Seulonnan oikeutuksen toteaminen 3 4 Seulontaohjelma 3 5 Seulottavat väestöryhmät 4 6 Ohjelman toteuttaja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2008 KOM(2008) 882 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE syöpäseulonnasta

Lisätiedot

Potilaiden elämänlaatu paranee, kun sairaus

Potilaiden elämänlaatu paranee, kun sairaus Seulonnat Syöpätautien seulonta edelleen tarpeellista ja tehokasta Lyly Teppo, Ahti Anttila, Anssi Auvinen ja Matti Hakama Tietyn syöpätaudin seulonnalla on kaksi päätavoitetta: pienentää kyseisen syövän

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-201509092274 Author(s): Malila, Nea Title: Year: 2014

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa

Sähköisen asioinnin kehittäminen Lapinlahden kunnan perusterveydenhuollossa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Sähköisen asioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA

HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA HPV-TESTIN KÄYTTÖ KOHDUNKAULAN SYÖVÄN JOUKKOSEULONNASSA Suvi Leskinen Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Bioanalytiikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Bioanalytiikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA

HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA HPV-TESTAUS OSANA KOHDUNKAULASYÖVÄN ESIASTEIDEN DIAGNOSTIIKKAA Sanna Tuomisaari Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2015 Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim. Lataa

Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim. Lataa Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim Lataa Kirjailija: Nikolas Sellheim ISBN: 9789524849012 Sivumäärä: 292 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.52 Mb For decades the Canadian seal hunt has

Lisätiedot

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta

Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta. Mammografiaseulonta Miksi Suomessa mammografia on valittu rintasyövän seulontamenetelmäksi? rintasyövän ilmaantuvuus v. 2006 4069 naista ja 20 miestä rintasyövän vaaratekijät rintasyöpä ja ammatti? varhaismuutokset havaitaan

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen

Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta. Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Alkuperäistutkimus Kohdunkaulan muutosten sähkösilmukkahoito ja seuranta Maarit Mentula ja Pekka Nieminen Kohdunkaulan solumuutosten hoito on vuosien saatossa vaihdellut, ja yhdeksänkymmentäluvun alusta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot