Syöpäseulonnan perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäseulonnan perusteet"

Transkriptio

1 Syöpäseulonnan perusteet Ahti Anttila FT, dosentti, tutkimusjohtaja Joukkotarkastusrekisteri Suomen Syöpärekisteri Helsinki Syöpäseulontojen tulevaisuus Suomessa STM seulontatyöryhmän järjestämä seminaari Messukeskus

2 Esityksen sisältö Syöpäseulonnan perusteet Syöpätautien luonnollinen kulku Seulonnan vaikuttavuudesta Seulonnan haitat Laadunvarmistus

3 Syöpäseulonnan periaatteet Syöpäseulonnan tärkein tavoite ehkäistä tautikohtaista kuolleisuutta, kohdun kaulaosan syövän seulonnassa myös ilmaantuvuutta Varhaisen diagnoosin ja hoidon avulla voidaan parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua, koska hoito ei ole yhtä aggressiivista kuin myöhemmin Syöpäseulonnalla on myös haittavaikutuksia, ja hyötyjen ja haittojen tulee olla hyväksyttävässä suhteessa toisiinsa

4 Syöpäseulonnan periaatteet (2) Vaikutukset hyödyt ja haitat ja toteutettavuus arvioidaan luotettavin tutkimuksin ennen seulontapäätöksiä; uusien syöpätyyppien osalta satunnaistetuin pitkäaikaisin seurantatutkimuksin Toteutus ja organisaatiomallit suunniteltava monialaisena yhteistyönä Kaikki vaiheet toteutettava hallitusti, siten että ohjelman toiminta ja vaikuttavuus voidaan arvioida riittävän luotettavasti

5 Terveystaloudellinen arviointi syöpäseulonnan päätöksenteossa Uusiin syöpätyyppeihin kohdistuville ohjelmille vähimmäisvaatimuksena kuolleisuutta ja haittavaikutuksia koskeva näyttö satunnaistetuista seulontatutkimuksista (RCT) Kustannus-vaikuttavaa, jos laatupainotettu lisäelämänvuosi maksaa noin euroa (vaihtelee maittain) Rutiini seulontaohjelman kustannus-vaikuttavuus arvioitava saavutettujen tulosten perusteella Ohjelman todennettu vaikuttavuus vahvin näyttö siitä, että ohjelma toimii odotusten mukaisesti Simulaatiomallit - tietoa väli-indikaattoreista, mutta ei vielä syöpävaikutuksesta voivat tietyin edellytyksin olla käyttökelpoisia käynnissä olevien ohjelmien modifioinnissa

6 Syöpäseulontaohjelmat = väestöpohjainen organisoitu seulonta Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulonta papakokeella Rintasyöpäseulonta mammografialla Suolistosyöpäseulonta FOBT-testillä, pilotti käynnistynyt Suomessa v ensimmäisten maiden joukossa Satunnaistettuja seulontatutkimuksia mm. Eturauhassyöpä Keuhkosyöpä paljon tupakoivilla/ tupakoineilla; tai tupakoinnin lopettamisintervention yhteydessä Munasarjasyöpä Suusyövän esiasteet Luomet ja ihomelanooma? Tutkimustarvetta monien muidenkin syöpien mahdollisista seulonnoista

7 Syöpäseulonnan periaatteet (3) Riskitekijöiden vähentäminen terveyden edistämisen keinoin aina etusijalla vrt. tupakoinnin ehkäisy vs. keuhkosyöpäseulonta Resurssit, kustannukset oltava hallinnassa Riittävän merkittävä kansanterveysongelma Väestöpohjainen seulonta: väestövastuu määritelty ohjelman kaikilla tasoilla Systemaattinen laadunvarmistus; päätökset, kutsut, osallistuminen, diagnostiikan ja hoidon laatu, vaikuttavuus syöpätapaus ja kuolemien määriin Ongelma: Suomessa ohjelman valtakunnallinen ja alueellinen koordinaatio epäselvää

8 Syöpäseulonnan periaatteet (4) Seulontaohjelmaan saatavilla luotettava testi ja diagnoosi: olennaisia käsitteitä mm. herkkyys [sensitiivisyys] ja tarkkuus [spesifisyys]); sekä tarkoituksenmukainen hoito Herkkyys: kyky löytää kehittymässä oleva sairaus, yhteydessä hyötyvaikutukseen Positiivinen testitulos mikäli seulottavalla hoitoa tarvitseva tila Tarkkuus: kyky tunnistaa terveet, yhteydessä haittoihin ja kustannuksiin Terveillä testitulos negatiivinen Seulontaohjelmaan osallistuneista >99%:lla ei seulottavaa syöpää tai esiastetta Lisäongelmana ylidiagnostiikka

9 Syöpätaudin luonnollisen kulun tuntemus esiaste- ja varhaisvaiheineen = avain hyötyjen ja haittojen tasapainoon

10 Seulontainterventio ja syövän eteneminen (vaaka-akselilla aika) Anttila ja Malila 2013

11 Skenaarioita diagnoosin varhentumisesta eräille syöville oireiden (A, B) tai seulonnan (C) perusteella. Muokattu Anttila ym. EJC painossa Todettavissa seulonnassa Oireet alkavat Diagnoosi Hoidon alku Tavanomainen käytäntö Elinaika A Diagnoosi Hoidon alku Vakavat haitat Varhempi diagnoosi tietoisuuden avulla Diagnoosi Hoidon alku Pidentynyt elinaika Vakavien haittojen vähentyminen B Seulonta Varhaisempi hoito Pidentynyt elinaika Vakavien haittojen vähentyminen C Aika

12 Ainoastaan osa esiasteista etenee syöväksi Ei progressiivinen Karsinooma Edennyt adenooma Eiprogressiivinen Polyyppi Normaali kudos Progressiivinen Nereo Segnan CPO Piemonte 2013

13 Kohdunkaulan syövän ja esiasteiden luonnollinen kulku (Käypä hoito 2010) Levyepiteeliperäiset esiasteet: vuotiailla jopa 90 % esiasteista parantuu itsestään tai ei kehittyisi syöväksi vuotiailla noin 60% esiasteista kehittyisi hoitamattomina syöviksi Esiastevaiheen kesto tyypillisesti vuotta, mikäli etenee syöväksi. Taudin kehitys voi olla elämänkaaren mittainen Kaikkia progressioon vaikuttavia tekijöitä ei tiedetä

14 The physician who initiates screening procedure has a bigger responsibility for his/her patients: he/she must have conclusive evidence that screening could alter the natural history of the disease in a significant proportion of those screened (Cochrane & Holland, 1971) Nereo Segnan CPO Piemonte 2000

15 Conclusive evidence?

16 EFFICACY OF CANCER SCREENING ON CAUSE-SPECIFIC MORTALITY Site, test Target age, scr interval Mortality outcome among invited Reference Cervix F, Pap smear Breast F, Mammography Colorectum MF, FOBT 25-64, 3-5 y 50-69, 2 y 50-74, 2 y 80% IARC 2005 WHO % IARC 2002 SOSSEG % Hewitson et al. 2007

17 Invasiivisen kohdunkaulansyövän (CxCa) vähenemä sytologisessa seulonnassa vuotiailla seulontavälin mukaan (IARC 1986) Seulontaväli CxCa vähenemä % Laskennallinen testikertojen määrä elämän aikana 1 vuosi vuotta vuotta vuotta Lähtöoletus: negatiivinen seulontaepisodi 35-vuotiaana, ja että myös sitä edeltävä seulontaepisodi oli negatiivinen

18 Sasieni & Cuzick, BMJ 2009

19 Mitä ovat seulonnan haitat? Toiminnan kliiniseen laatuun liittyen Väärät positiiviset testi- tai varmistustutkimustulokset: psykososiaalista haittaa, resurssien liikakäyttöä Väärät negatiiviset testi- tai varmistustutkimustulokset: diagnoosin myöhentyminen, vaikutus vähenee Hoidon komplikaatiot ja haitalliset pitkäaikaisvaikutukset ; esim. vuoto, seinämän/kudoksen lävistys, lisääntymisterveyteen kohdistuvat haitat, kakkossyöpä, fysiologiset haitat, syöpäpotilaan ja perheen psykososiaaliset haitat

20 Mitä ovat seulonnan haitat? (2) Seulonnan päätöksentekoon liittyen Ylidiagnostiikka ja siihen liittyvä ylihoito Ylidiagnostiikka on luontainen osa varhaisdiagnostiikkaa Ylihoito riippuu hoitovalinnoista ja sitä varten kerätystä tiedosta; usein kovin hyviä tutkimustietoja valinnoista ei kuitenkaan ole saatavilla Taudin luonnollinen kulku riippuu iästä! Resurssien vääränlainen kohdennus Jos kohdeikä, seulontamenetelmät ja intervallit eivät perustu riittävän hyvään näyttöön

21 vaikutus Laadun merkitys seulonnan hyötyjen ja haittojen tasapainoon Haitat ylittävät hyödyn Laadukkaan seulonnan hyödyt Laatuongelmaisen seulonnan haitat Laatuongelmaisen Seulonnan hyödyt Laadukkaan seulonnan haitat intensiteetti

22 Syöpäseulonnan laadunvarmistus Hyödyt ja haitat todennetaan jatkuvana prosessina Pohjana yksityiskohtaiset, systemaattisesti kerätyt tiedot ohjelman tai esim. sen pilotin toteutuksesta Seulontatieto yhdistetään syöpätietojen ja muiden tietokantojen kanssa vaikuttavuuden ja haittojen arvioimiseksi Myös seulontaohjelman ulkopuolisten palveluiden arviointi Kerättyä tietopohjaa käytetään aktiivisesti Ohjelman laadun parantamiseen Palautteeseen seulontatoimijoille Väestön ja päättäjien informointiin

23 EU ja syöpäseulonta EU:n neuvosto suositellut organisoitua väestöpohjaista syöpäseulontaa rinta-, kohdunkaula- ja suolistosyöville v Suomessa vastaava seulonta-asetus EU:n suositus ja vastaavat laadunvarmistusohjeet (guidelines) sisällyttävät tilastoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin tärkeäksi osaksi ohjelmia

24 EU Guidelines for Quality Assurance in Breast, Cervical and Colorectal Cancer Screening 4 th Edition 2006 a) 222 nd Edition 2008 a) 1 st Edition 2010a), b) Supplements 2012 c) Financial support through: a) EU Health Programme, b) UEGF, ACS, CDC

25 Syöpäseulontaohjelmien laajuus EU:ssa v (Karsa ym. 2008) Seulontaan osallistuneiden lukumäärä ohjelmittain Rintasyöpä Kohdunkaulan syöpä Suolistosyöpä Yhteensä henkeä X 1000 % henkeä X 1000 % henkeä X 1000 % henkeä X 1000 % seulotuista seulotuista seulotuista seulotuista Väestöpohjainen 11,262 97% 7,791 25% 3,519 30% 22,572 41% Ei väestöpohjainen 343 3% 23,744 75% 8,120 70% 32,207 59% Yhteensä 11, % 31, % 11, % 54, % Tietoja ei ollut saatavilla Itävallasta, Latviasta, Kreikasta ja Slovakiasta (kaikki ohjelmat); Tanskasta, Ranskasta ja Espanjasta (kohdunkaulan syöpä), aj bulgariasta (suolistosyöpä)

26 Menestyksen avaintekijät Syöpäseulonnan laadukas toteutus edellyttää Selkeää valtakunnallista mandaattia ohjelman ohjaukseen ja koordinointiin Kliinisten laatujärjestelmien kehittämistä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä muun laatutyöskentelyn riittävää resurssointia Seulonnan laadunvarmistukseen tulisi varata 10-20% ohjelman kokonaiskustannuksia (Karsa ym. 2013) Ohjausjärjestelmän kehittäminen ajankohtaista myös Suomessa

27 Kiitos mielenkiinnostanne!

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset Päivitetty 14.6.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus

Lisätiedot

Syöpä. Toivo vie. cancer.fi. elämää eteenpäin 4/2011

Syöpä. Toivo vie. cancer.fi. elämää eteenpäin 4/2011 Syöpä 4/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Mitä syöpiä Suomessa seulotaan? Eturauhasen syöpä seuloa vai ei? Potilaan polku - kirjoituskilpailun satoa Toivo vie elämää eteenpäin Tässä numerossa

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Syöpä-Cancer -lehden numero viisi käsitteli saattohoitoa. Iina Kallio sairastaa pehmytkudossyöpää. Tauti on edennyt ja Iina on kotisaattohoidossa. Iina kertoo elävänsä

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia

Papa-koekäytäntö ei vastaa suosituksia Alkuperäistutkimus tieteessä Heini Salo VTM, tutkija THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto heini.salo@thl.fi Pekka Nieminen dosentti, ylilääkäri HYKS, naistentautien klinikka Terhi Kilpi tutkimusprofessori,

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2007 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 8 SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 14 SUOMEN

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto

Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 4 2007 TEEMANUMERO: Uusien menetelmien hallittu käyttöönotto HTA:n ydinmalli julkistettu >> sivu 4 Kehitysmaat mukaan arviointityöhön >> sivu 10 Uniapnean

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI

Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpä Suomessa 2006 EERO PUKKALA RISTO SANKILA MATTI RAUTALAHTI Syöpäjärjestöjen julkaisuja 2006 Kirjoittajat: Eero Pukkala, Risto Sankila, Matti Rautalahti Taitto: Kirsi-Marja Puuras Kannen kuva: Eeva

Lisätiedot

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS

DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS DIABEETTISEN RETINOPATIAN VALOKUVASEULONNAN KUSTANNUKSET JA HYÖDYT SEKÄ NÄKÖVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU JA KUOLLEISUUS HANNU PAJUNPÄÄ Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos ja Taloustieteen osasto,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot

SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖS 2013 25

SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖS 2013 25 BIOHIT OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ BIOHIT LYHYESTI 1 VUOSI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 STRATEGIA 6 TUOTEKEHITYS JA INNOVOINTI 8 LAATU JA YMPÄRISTÖ 10 DIAGNOSTIIKKA 12 ASETALDEHYDIÄ SITOVAT TUOTTEET

Lisätiedot

Kansanterveyden haasteet (SALVE)

Kansanterveyden haasteet (SALVE) Kansanterveyden haasteet (SALVE) Ohjelmamuistio 1 TAUSTA 2 1.1 Tutkimuksen ja terveyspolitiikan nykytila 2 1.2 Tärkeimmät kansanterveyskysymykset 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN PERUSTELUT 4 3 TUTKIMUSOHJELMAN TAVOITTEET

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA

impakti IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA 5 2001 IMPAKTI TIETOA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINNISTA impakti FinOHTA TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINTIYKSIKKÖ FINNISH OFFICE FOR HEALTH CARE TECHNOLOGY ASSESSMENT STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten

Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Psykososiaalisten vaikeuksien arviointimenetelmän kehittäminen aivotoiminnan häiriöiden hoitoa ja tutkimusta varten Tuuli Pitkänen, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Antti Holopainen Hankekuvaus

Lisätiedot

Rekisteritoiminnan kehittäminen

Rekisteritoiminnan kehittäminen Rekisteritoiminnan kehittäminen erikoislääkäri Hanna Rautiainen Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12.3.2015 Hanna Rautiainen Rekisteri = tiettyä (määritettyä) tarkoitusta varten koottu, tiettyjä (määritettyjä)

Lisätiedot

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen

Rintasyöpäpotilaan. Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Rintasyöpäpotilaan opas Rintasyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Seksuaalisuus ja parisuhde Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Johdanto... 4 Naisten yleisin syöpätyyppi.... 5

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot