Yritysvaikutusten arviointi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvaikutusten arviointi:"

Transkriptio

1 Kh NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on nykyisessä muodossa ollut voimassa alkaen. Päättäessään kuntalisästä, valtuusto päätti myös, että kuntalisän vaikutuksista raportoidaan vuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä. Kuntalisän suuruus on 200 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan heti vanhempainrahakauden jälkeen perheen nuorimmalle lapselle siihen saakka kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Ehtona on, etteivät perheen muutkaan lapset käytä subjektiivista oikeuttaan kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon. Lasten kotihoidontuen piirissä olevista lapsista on tehty erillinen raportti, jota päivitetään vuosittain (liite 13). Raportista poimittua: * alle kuusivuotiaiden lasten määrä vuonna 2014 oli 90 lasta pienempi kuin vuonna 2013 * 1-vuotiaiden osuus päivähoitopalvelujen käyttäjinä laski vuonna 2015 merkittävästi vuoteen 2014 verrattaessa (9,26 %). Alle kolmivuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelujen käyttäjänä laski kokonaisuudessaan verrattuna vuoteen * Alle kolmivuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 1.9 %-yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. * 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on lisääntynyt 2.2 %-yksikköä vuoteen 2013 verrattuna ja 8.7 %-yksikköä vuoteen 2006 verrattuna. Vuoden 2015 heinäkuussa kotihoidon tuen kuntalisän turvin hoidettiin kunnassamme 346 lasta. Kotihoidon tuen kuntalisän saajien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain, mutta on viime vuosina vakiintunut kuitenkin lapseen kuukaudessa. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Esitetään, että sivistyslautakunta merkitsee lasten kotihoidontuen käytön seurantaraportin tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja - valtuustolle. Lisätietoja: Varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine,

2 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Sivistyslautak unta Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite 13.

3 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISAN SEURANTA AJALLA YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa alkaen. Kuntalisämallia muutettiin v siten, että alkaen kuntalisän suuruus on edelleen 200 jälkeen siihen asti kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Samalla edellytetään, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Vanhan järjestelmän mukaisten kuntalisäpäätösten maksatus jatkui marraskuuhun 2007 asti. Kuntalisän seurantaa on tehty vuodesta 2002 alkaen. Seurannan lähtökohtana on ollut oletus, että kuntalisän maksaminen toimii päivähoitopalvelun kysyntää vähentävänä tekijänä. V uuden kuntalisäjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä oletettiin, että kuntalisä vähentää päivähoitopalvelujen kysyntää n. 10 prosenttiyksikköä. Raportissa päivähoitopalvelujen kysyntää kuvataan kahdella eri taulukolla, jotka kertovat päivähoitopalvelujen piirissä olevan asiakasmäärän kehityksen ikäluokkaan suhteutettuna (kohdat 2-3). Lisäksi raporttiin on otettu mukaan lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä olevan lapsimäärän kehitys ikäluokkaan suhteutettuna (kohta 4). 2. Päivähoitopalvelujen piirissä olevien 0-6 v. lasten määrä 0-6-vuotiaiden ikäluokasta, tilanne ajankohta 0-6 v.lasten määrä kunnassa 0-6 v. lasten määrä epävirallinen väestöluku ) päivähoidossa ja esiop.:ssa *) (57,3%) *) (55,0%) *) (54,7%) * (56,6%) *) (55,6%) *) (55,5 %) *) (57,2%) **) (59,3%) *) (59,1 %) **) (62,3 %) *) (59,0%) **) (62,0%) *) 2483 (59,8%) ** 2612 (62,9%) *) 2386 (58,08%) **) 2533 (61,66%) *) 2386 (58,33) **) 2521 (61,63) *) 2386 (59,14) ** 2523 (62,54) *)2324 (58,92%) ** 2476 (62,77%) Taulukko 1. Paivahoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä v *) Luku sisältää vain subjektiivisen oikeuden piirissä kuuluvat palvelut (ei kerhotoimintaa). **) Luku sisältää sekä subjektiivisen oikeuden piirissä olevat palvelut että kerhotoiminnan.

4 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Päivähoidossaja esiopetuksessa olevien lasten osuus v % c 40 ö 30 a alle kouluikäisten lasten osuus ikäluokasta W. 57, ,3 55, ,0 54, ,7 56, ,6 55, ,6 0-6 v. ikäluokasta 55,5157,2159, ,8 58,1 58, ,5 57,2159, , , ,1 58,3 59,14l58,92j Grafiikka 1:. Päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä v Luku sisältää vain subjektiivisen oikeuden piirissä kuuluvat palvelut (ei kerhotoimintaa) Yllä olevista taulukosta ja grafiikasta voidaan todeta päivähoidon ja esiopetuksen piirissä olevan lapsimäärän kehityksestä mm. seuraavaa: - v lapsimäärä väheni 2.3 % -yksikköä vuoteen 2001 verrattuna. - v lapsimäärässä ei tapahtunut olennaista muutosta verrattuna vuoteen v lapsimäärä lisääntyi 1.7 % -yksikköä verrattuna vuoteen Kun otetaan huomioon myös kerhotoiminnan piirissä olevat lapset, lisäystä edelliseen vuoteen oli 3.8 % -yksikköä. - v lapsimäärä lisääntyi 1.9 % -yksikköä verrattuna vuoteen Kun otetaan huomioon myös kerhotoiminnan piirissä olevat lapset, lisäystä edelliseen vuoteen oli 3 % -yksikköä. - v lapsimäärä on pysynyt prosentuaalisesti (59.0 %) lähes samalla tasolla kuin v (59.1 %). - v.2010 lapsimäärä nousi prosentuaalisesti 0,8% vuoteen 2009 verrattuna - v lapsimäärä laski 1,7 % vuoteen 2010 verrattuna - v.2012 lapsimäärä nousi 0,2 % vuoteen 2011 verrattuna - v.2013 lapsimäärä nousi 0.8 % vuoteen 2012 verrattuna - v.2014 lapsimäärä laski 0.2% vuoteen 2013 verrattuna

5 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) 3. Päivähoitopalvelujen piirissä olevien alle 3- v., 2- v. ja 1-vuotiaiden lasten määrä erikseen alle 3- v., 2v. ja 1-vuotiaiden lasten ikäluokasta. Tilanne alle 3-v. lasten määrä - alle 2-vuotiaiden lasten määrä 1-vuotiaiden lasten määrä 31.3 kunnassa 31.3 ja 31.3 ja ja - päivähoidon piirissä olevien - päivähoidon piirissä - päivähoidon piirissä alle 3-v :n lasten määrä 31.3 (kunnall.+yksit. yhteensä ) (kunnall.+yksit. yhteensä) (myös prosenttilukuna olevien alle 2-v :n lasten määrä olevien 1-v:n lasten määrä 31.3 suluissa ) 31.3 m ös % -lukuna suluissa ) (myös %-lukuna suluissa ) V koko kunnassa päivähoidon piirissä ,8 V koko kunnassa päivähoidon piirissä ,0 V koko kunnassa päivähoidon piirissä ,8 V koko kunnassa päivähoidon piirissä ,7 v koko kunnassa päivähoidon piirissä 485 (27.8%) 189(16, 8%) 175 (30,1%) v koko kunnassa **) - päivähoidon piirissä ,98 %) ,39 %) 163 (29,1 %) v koko kunnassa ***) - päivähoidon piirissä 460 (27,53 %) ,62 %) 154 (26 %) v koko kunnassa ****) - päivähoidon piirissä 510 (30,41 %) 194 (18,20 %) 187 (34,63 v koko kunnassa ***** - päivähoidon piirissä 492 (29, 8%) 174 (16,2%) 167 (30,2 %) v koko kunnassa ******) - päivähoidon piirissä 457 (28,1%) 176 (16,6%) 174 (35%) v koko kunnassa *******) - päivähoidon piirissä 453 (27,8%) 139 (13,3%) ,3% v koko kunnassa ********) - päivähoidon piirissä 445 (27,8%) 166 (15,8%) 159 (31,9%) v koko kunnassa *********) -päivähoidon piirissä ,28% 160 (15,79%) 155 (32.22%) v koko kunnassa päivähoidon piirissä 433 (28%) 128 (12,82%) 132 (26,99%) Taulukko 2.: Päivähoidossa olevien lasten osuus ikäluokasta erikseen alle 3-vuotiaiden, alle 2- vuotiaiden lasten ja 1-vuotiaiden osalta. (31.3.) *) kuntalisätyöryhmän 10 %:in oletetun vaikutuksen lähtökohtana 1-vuotiaat, joita 581 lasta ja ovat syntyneet välillä **) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä ***) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä ****) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä *****) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä ******) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä *******) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä ********) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä *********) 1-vuotiaita lapsia ja ovat syntyneet välillä * " * * * * ) 1- vuotiaita laps ia ja ovat syntyneet välillä

6 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) c ö å Päivähoidossa olevien alle 3-v., alle 2-v. ja 1 -v. lasten osuus ikäluokista 30 i., v 200? -?015 %) - 25 päivähoidossa olevien alle 3-v. lasten osuus ikäluokista ' 5 28, ,8 27,7 27,8 26,0 27,5 30,429,8 28,1 27,81 2 7,8 0,2 28 lasten osuus ikäluokista päivähoidossa olevien 1 -v. lasten osuus ikäluokista 16,8 14,4 16,6 18,21 16,2 16,6 13,3 15,8 5,7 12,8` 30,1 29,1 26,0 34,6 30, ,3 31,9 3,2 24 Grafiikka 2: Päivähoidossa olevien lasten osuus ikäluokasta erikseen alle 3-vuotiaiden, alle 2- vuotiaiden ja 1-vuotiaiden lasten osalta. v. 2007: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä väheni 1.82 prosenttiyksikköä vuoteen 2006 verrattuna - alle 2-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä on väheni 2.41 prosenttiyksikköä vuoteen 2006 verrattuna - alle 2-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä väheni enemmän kuin alle- 3vuotiaiden lasten suhteellinen osuus (31 lasta vrt. 27 lasta) - 1-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä väheni 1 prosenttiyksikköä. - Sen sijaan alle 1-vuotiaat lapset jäivät pois päivähoidosta (14 lasta v. 2006) v. 2008: - alle 3-vuotiaiden osuus palvelun käyttäjistä on lisääntynyt 1.55 % -yksikköä verrattuna edelliseen vuoteen. Alle 3-vuotiaiden osuus palvelun käyttäjistä on suurin piirtein samalla tasolla kuin v alle 2-vuotiaiden osuus palvelujen käyttäjistä on pysynyt suurin piirtein ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 2006 verrattuna vähennystä on 2.1 % - yksikköä. - 1-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä on vähentynyt 3.1 % - yksikköä verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoteen 2006 verrattuna vähennystä on 4.1 % - yksikköä - alle 1-vuotiaita tuli takaisin päivähoitoon (4 lasta) verrattuna edelliseen vuoteen.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) v. 2009: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä lisääntyi 2.88 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna - alle 2-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä lisääntyi 3.58 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna - 1-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä lisääntyi 8.63 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna - Sen sijaan alle 1-vuotiaita lapsia oli 7 vuonna 2009 (v lasta). v. 2010: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä väheni 0.61 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna - alle 2.v-uotiaiden lasten osuus väheni 2.0 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus väheni 4.43 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna - alle 1-vuotiaiden lasten määrä pysyi samalla tasolla vuoteen 2009 verrattuna (7 lasta). v. 2011: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus palvelujen käyttäjistä väheni 1,7 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna - alle 2-vuotiaiden lasten osuus nousi 0,4 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus nousi 4,8 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna - alle 1-vuotiaiden lasten määrä väheni vuoteen 2010 verrattuna (3 lasta). v. 2012: - alle 3-vuotiaiden osuus palvelujen käyttäjistä väheni 0,3 %-yksikköä vuoteen 2011 verrattuna - alle 2-vuotiaitten lasten osuus väheni 3,3%-yksikköä vuoteen 2011 verrattuna - 1-vuotiaitten lasten osuus väheni 9,7% vuoteen 2011 verrattuna - alle 1-vuotiaiden lasten määrä väheni vuoteen 2011 verrattuna (5 lasta) v. 2013: - alle 3-vuotiaiden osuus palvelujen käyttäjistä pysyi ennallaan vuoteen 2012 verrattuna - alle 2-vuotiaitten osuus nousi 2,5 % vuoteen 2012 verrattuna - alle 1-vuotiaitten osuus nousi 6,6 % vuoteen 2012 verrattuna v.2014: - alle 3- vuotiaitten osuus palvelujen käyttäjistä nousi 2,5 % vuoteen 2013 verrattuna - alle 2-vuotiaitten osuus pysyi ennallaan vuoteen 2013 verrattuna - alle 1-vuotiaitten osuus nousi 1,4 % vuoteen 2013 verrattuna v.2015: - alle 3-vuotiaitten osuus palvelujen käyttäjistä laski 2,3% vuoteen 2014 verrattuna - alle 2-vuotiaitten osuus palvleujen käyttäjistä laski 2,99% vuoteen 2014 verrattuna - alle 1-vuotiaitten osuus palvelujen käyttäjistä laski 9,26% vuoteen 2014 verrattuna

8 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) 3. Alle 3-vuotiaiden lasten osuus ikäluokasta lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä maaliskuussa v ja Alle 2-vuotaiden lasten osuus ikäluokasta lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä maaliskuussa v vuotiaiden lasten osuus ikäluokasta lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä maaliskuussa v Lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä : alle 3-v., 2-v. ja 1-v. lasten osuus ikäluokasta maaliskuussa v N 40 0 s i V v r lasten kotihoidon tuen hoitorahan piirissä alle 3 -v. osuus piirissä alle 2-v. osuus lasten kotihoidon tuen hoitorahan piiri ssä 1-v. osuus Grafiikka 3: Alle 3-vuotiaiden lasten osuus alle 3-vuotiaiden ikäluokasta lasten kotihoidon tuen piirissä maaliskuussa v , alle 2-vuotaiden lasten osuus alle 2-vuotiaiden ikäluokasta lasten kotihoidon tuen piirissä maaliskuussa v ja 1-vuotiaiden osuus 1-vuotiaiden ikäluokasta lasten kotihoidon tuen piirissä maaliskuussa v. 2007: - alle 3-vuotiaiden lasten osuudessa palvelun käyttäjistä ei ole tapahtunut muutosta v verrattuna vuoteen alle 2-vuotiaiden lasten osuus palvelun käyttäjistä on lisääntynyt 1.2 prosenttiyksikköä vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna. - 1-vuotiaiden osuus palvelun käyttäjistä on lisääntynyt 5.9 %-yksikköä vuoteen 2006 verrattuna. v. 2008: alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 1.5 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 4.4 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna 1-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 2.1 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna v. 2009:

9 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) - alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on vähentynyt 8.5 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna - alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on vähentynyt 10.1 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna - 1 vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on vähentynyt 11.5 % -yksikköä vuoteen 2008 verrattuna. v. 2010: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 5.8 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 5.7 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on lisääntynyt 4.6 % -yksikköä vuoteen 2009 verrattuna. - alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 1.2 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 1.2 %- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 1.1 %- yksikköä suurempi kuin v v. 2011: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on pienentynyt 1,1 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on pienentynyt 1,8 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on lisääntynyt 3,2 % -yksikköä vuoteen 2010 verrattuna. alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 2,3 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 0,6 %- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 4,3 %- yksikköä suurempi kuin v v.2012: alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on pienentynyt 1,6 % -yksikköä vuoteen 2011 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 1,2 % -yksikköä vuoteen 2011 verrattuna. 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on pienentynyt 1,4 % -yksikköä vuoteen 2011 verrattuna. alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 3,9 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 0,6 %- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 2,9 %- yksikköä suurempi kuin v v.2013: alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 3 % -yksikköä vuoteen 2012 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on lisääntynyt 3,4 % -yksikköä vuoteen 2012 verrattuna.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on lisääntynyt 7,4 % -yksikköä vuoteen 2012 verrattuna. alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 0,5 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 4%- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 10,3 %- yksikköä suurempi kuin v v.2014: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on pienentynyt 3.3 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on pienentynyt 2,7 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on pienentynyt 3,8 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 3,8 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 1,3%- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 6,5 %- yksikköä suurempi kuin v v.2015: - alle 3-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on suurentunut 1,9 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - alle 2-vuotiaiden lasten osuus kotihoidon piirissä on suurentunut 2,3 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - 1-vuotiaiden lasten osuus kotihoidossa on suurentunutt 2,2 % -yksikköä vuoteen 2013 verrattuna. - alle 3-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 1,9 % yksikköä pienempi kuin v alle 2-vuotiaiden osuus kotihoidon piirissä on 3,6 %- yksikköä suurempi kuin v vuotiaiden osuus kotihoidossa on 8,7 %- yksikköä suurempi kuin v YHTEENVETO V ja 2008 alle 1-vuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelun käyttäjistä on vähentynyt jonkin verran vuoteen 2006 verrattuna, mutta v määrä on jälleen jonkin verran lisääntynyt vuoteen 2008 verrattuna. V alle 1-vuotiaiden määrä on pysynyt samalla tasolla kuin v (7 lasta). V vuotiaiden osuus päivähoitopalvelujen käyttäjistä on vähentynyt 4.1 % - yksikköä verrattuna vuoteen Mikäli v päivähoidossa olevien lasten osuus 1- vuotiaista olisi vähentynyt oletuksen mukaisesti 10 % -yksiköllä vuoteen 2006 verrattuna, olisi lapsimäärän pitänyt olla 119 lasta, kun se oli 154 lasta.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) V kehityksen suunta muuttui : 1-vuotiaiden lasten osuus kasvoi 8.63 %- yksikköä vuoteen 2008 verrattuna ja 4.5 % - yksikköä vuoteen 2006 verrattuna. v vuotiaiden osuus jälleen kääntyi laskuun siten, että vähennystä vuoteen 2009 verrattuna oli 4.4 % -yksikköä. v alle 3 -vuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelun käyttäjistä kasvoi v. 2.6 % - yksikköä vuoteen 2006 verrattuna (uusi kuntalisäjärjestelmä tuli voimaan ). v alle 3-vuotiaiden lasten osuus oli 2 % -yksikköä enemmän kuin v Neljän vuoden seurannan jälkeen voidaan v luvuista todeta vuoden 2006 lähtökohtatilanteeseen verrattuna seuraavaa: - 1-vuotiaiden prosentuaalinen osuus päivähoitopalvelujen käyttäjistä on lähes samalla tasolla (lisäystä 0.1 % -yksikköä). - alle 3-vuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelujen käyttäjistä ei ole vähentynyt odotetusti. Ko. ikäluokan osuus on kasvanut 2 %-yksikköä. Enimmillään 1 -vuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelun käyttäjistä väheni v. 2008, jolloin vähennystä vuoteen 2006 verrattuna oli 4.1 % -yksikköä. Kuitenkin v vuotiaiden lasten osuus palasi samalle tasolle kuin v Alle 3-vuotiaiden lasten osuus päivähoitopalvelujen käyttäjistä väheni enimmillään v. 2007, 1.82 % -yksikköä. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että asteittain poistunutta vanhaa kuntalisäjärjestelmää maksettiin v marraskuun loppuun asti. V ei ole tapahtunut vähennystä myöskään vuoteen 2005 verrattuna, jolloin vanha kuntalisäjärjestelmä oli voimassa. Kommentti Kuntalisän lisäksi päivähoidon valitsemiseen vaikuttavat niin monet tekijät (mm. suhdannevaihtelut), että tilastojen tulkinta kuntalisän vaikutuksista päivähoitopalveluihin kokonaisuutena jää hyvin pitkälti oletusten varaan.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Varhaiskasvatuspalvelut 29.9.2016 1(9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2016 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8. Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Sivistyslautakunta 85 29.09.2016 Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta 1.8.2015-31.7.2016 SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2014 pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/ /2013. Koula Koulutuslautakunta 82 18.09.2014 Koulutuslautakunta 50 28.05.2015 Kotihoidon tuen kuntalisä/ Valtuustoaloite 94/02.05.01/2013 Koula 18.09.2014 82 Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761

Lisätiedot

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734)

(Valmistelija/lisätietoja: päivähoidon päällikkö Erja Sihlman puh. 040 314 5734) Perusturvalautakunta 53 21.05.2014 Perusturvalautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 57 02.03.2015 Kunnanhallitus 68 09.03.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä / Kuntalaisaloite 52/02.05.01/2014 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen kaupunki on teettänyt selvityksen kotihoidontuen kuntalisän maksamisen vaikutuksista keväällä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella

Keskusta-oikeisto valtuustoryhmän valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän käyttöönotosta Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 60 08.09.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 287 15.09.2008 Perusturvalautakunta 86 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 55 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 25 08.03.2010 Keskusta-oikeisto

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen Pöydälle 02.12.2015 HEL 2014-014404 T 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit

Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Jenni Kellokumpu Marraskuu 217 Talouspolitiikka Joustavaa hoitorahaa käyttävät hyvässä työmarkkina-asemassa olevat äidit Tämän keskustelualoitteen

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi

Digitalisaatiobarometri 2016: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi Digitalisaatiobarometri 2016: halu kyseenalaistaa kasvoi Digitalisaatiokysely toteutettiin CxO Professional Oy:n, IT Forumin ja SME IT Forumin yhteistyönä. Ajalla 9.12.2016 15.2.2016 saatiin yhteensä 33

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

myöntämisen saakka ja oikeuttaa

myöntämisen saakka ja oikeuttaa Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (6) 115 Varhaiskasvatuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen vakinaistamisesta HEL 2014-014404

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Lisäksi jaettiin selvityksen väliraportti 22.10.2007.

Lisäksi jaettiin selvityksen väliraportti 22.10.2007. Sosiaalilautakunta 74 24.10.2007 Sosiaalilautakunta 24 12.03.2008 Sosiaalilautakunta 54 27.08.2008 Järjestelytoimikunta 30 08.10.2008 Järjestelytoimikunta 45 03.11.2008 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 AIKA 21.08.2013 18:00-20:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoustila Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 40 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 Kunnanhallitus 63 14.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 23.04.2014 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Varhaiskasvatuspalvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota, mahdollistaa ja kehittää perheiden tarpeiden mukaisia,

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti

Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti Lisätietoja: 06.05.2009 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti vuonna 2008 Vuosina 2001 2007 sekä kansaneläkkeensaajien lukumäärä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2014 Kuuden suurimman kaupungin lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa Lausunto 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@mindu.fi, subjektiivinenoikeus@minedu.fi Viite: OKM046:00/2014 Asia: OAJ:n lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi lasten

Lisätiedot

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla Sivistystoimi Avoin päiväkoti Avoimet päiväkodit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Avoimeen

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien (Helsinki,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 7/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu

Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu Sivu 1/6 Kuntalai saloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloite: KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ PORVOOSEEN 2017 Kuntalaisaloitepalvelu [noreply@kuntalaisaloite.fi] lähetetty: 4. joulukuuta

Lisätiedot

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila

HE 168/2006 vp. 1. Nykytila HE 168/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli

Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli Lahtinen Jarkko & Selkee Johanna Varhaiskasvatuskyselyraportti II: hallinto, kuntalisät, palveluseteli Selvitys varhaiskasvatuksen hallinnosta, kuntalisistä ja niiden maksatusperusteista sekä palvelusetelistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (5) 122 Varhaiskasvatusviraston ylitysoikeuden hakeminen vuoden 2016 talousarvion menoihin HEL 2016-011760 T 02 02 02 Esitys päätti esittää kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

HE 157/2009 vp. 1. Nykytila

HE 157/2009 vp. 1. Nykytila HE 157/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös , 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu

132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös , 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu KIRJAAMO: 996 /2010 1 132 Otto oikeuden käyttäminen / koulutuslautakunnan päätös 20.4.2010, 23 / Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot