Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015"

Transkriptio

1 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 % Kuvio 1. Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina Vienti, 10 suurinta Vienti, 5 suurinta Tuonti, 10 suurinta Tuonti, 5 suurinta Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 TAVAROIDEN ULKOMAANKAUPPA YRITYSTYYPEITTÄIN 2015 Ulkomaankaupan keskittyminen väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen vienti on edelleen keskittynyt suurimpien yritysten varaan, joskin suurimpien yritysten osuus koko viennin arvosta supistui vuonna Vuonna 2015 viennin kokonaisarvo oli lähes 54 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 21 prosenttia ja kymmenen suurimman 31 prosenttia. Vuoteen 2014 verrattuna viiden suurimman yrityksen osuus kokonaisviennistä laski kolme prosenttiyksikköä ja kymmenen suurimman yrityksen kaksi prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 tuonnin kokonaisarvo oli 54 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 17 prosenttia ja 10 suurimman 22 prosenttia. Vuoteen 2014 verrattuna sekä viiden suurimman että kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaistuonnista laski viisi prosenttiyksikköä. Suomen vienti on keskittyneempää kuin tuonti. Puolet viennin arvosta muodostuu reilun kolmenkymmenen suurimman vientiyrityksen viennistä. Tuonnissa vastaavan osuuden kattamiseen tarvitaan yli sadan suurimman tuontiyrityksen tuonti. Vuonna 2015 tuontikauppaa käyneitä yrityksiä oli ja vientikauppaa käyneitä yrityksiä Kuvio 2. Ulkomaankaupan keskittyminen vuosina (osuus kokonaisarvosta, prosenttia) % Vienti 5 suurinta yritystä 10 suurinta yritystä 100 suurinta yritystä % Tuonti 5 suurinta yritystä 10 suurinta yritystä 100 suurinta yritystä Tärkeimmistä vientituotteista erityisesti kemianteollisuuden tuotteiden viennin keskittyminen pieneni vuoteen 2014 verrattuna. Viiden suurimman yrityksen osuus kemianteollisuuden tuotteiden viennistä oli 46 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 57 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden viennin arvosta viiden suurimman yrityksen osuus oli 43 prosenttia, laskien neljä prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Muista tuoteryhmistä kulkuneuvojen, koneiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin keskittyminen nousi vuoteen 2014 verrattuna. Viiden suurimman yrityksen osuus kulkuneuvojen viennistä oli 63 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 51 prosenttia. Viiden suurimman yrityksen osuus viennin arvosta nousi kolme prosenttiyksikköä edellisvuodesta kone- ja laiteviennissä sekä metsäteollisuuden tuotteiden viennissä, metallien viennissä yhden prosenttiyksikön. Tuonnin osalta keskittyneintä oli kulkuneuvojen tuonti. Kulkuneuvojen tuonnista viiden suurimman yrityksen osuus (39 %) nousi viisi prosenttiyksikköä vuodesta Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnista viiden suurimman yrityksen osuus oli 29 prosenttia ja kymmenen suurimman 37 prosenttia, laskien molemmissa kuusi prosenttiyksikköä vuodesta Kymmenen suurimman yrityksen osuus tuonnista oli noin kolmannes metsäteollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden sekä metallien tuonnissa. 2

3 Venäjälle ja Alankomaihin kohdistuva ulkomaankauppa selvästi keskittyneintä Vuonna 2015 vienti oli keskittyneintä Alankomaihin, Saksaan ja Isoon-Britanniaan. Viiden suurimman yrityksen osuus viennin arvosta Alankomaihin oli 58, Saksaan 44 ja Isoon-Britanniaan 43 prosenttia. Ruotsiin suuntautuvasta viennistä viiden suurimman yrityksen osuus laski kahdeksan prosenttiyksikköä 27 prosenttiin. Viennistä Euroopan Unioniin viiden suurimman yrityksen osuus oli 27 prosenttia ja viennistä Euroalueelle 32 prosenttia. Vienti Baltian maihin oli edelleen keskittynyttä vaikka viiden suurimman yrityksen osuus viennistä laski edellisvuoteen verrattuna kuusi prosenttiyksikköä 33 prosenttiin. Tuonnissa Venäjältä viiden suurimman yrityksen osuus laski 77 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2014 oli 82 prosenttia. Pudotuksesta huolimatta tuonti Venäjältä on edelleen selvästi keskittyneempää kuin muista suurista tuontimaista. Tärkeiden kauppakumppaneiden joukossa tuonti oli toiseksi keskittyneintä Alankomaista, missä viisi suurinta tuontiyritystä kattoi 41 prosenttia tuonnin arvosta. Tuonti Ranskasta keskittyi edellisvuotta vahvemmin, viiden suurimman yrityksen osuus Ranskan tuonnista oli 28 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 17 prosenttia. Euroopan Unionin tuonnista viiden suurimman yrityksen osuus oli 12 prosenttia ja Euroalueen tuonnista 15 prosenttia. Kuvio 3. Ulkomaankaupan keskittyminen tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa vuonna 2015 % 80 Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä Alankomaat Saksa Iso-Britannia Kiina Viro Ruotsi USA Puola Ranska Venäjä Kuvio 4. Ulkomaankaupan maantieteellinen keskittyminen vuonna % Vienti - 5 suurinta yritystä Tuonti - 5 suurinta yritystä EU Euroalue Muu Eurooppa Baltia Ulkokauppa Kaukoitä Pohjois- Amerikka 3

4 Valtio-omisteisten yritysten osuus ulkomaankaupasta laski 2015 Valtio-omisteisten yritysten viennin arvo oli 4,2 mrd. euroa vuonna 2015, laskien 35 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisten kotimaisten yritysten viennin arvo nousi viisi prosenttia 29,9 mrd. euroon ja ulkomaalaisomisteisten yritysten viennin arvo laski viisi prosenttia 18,0 mrd. euroon. Valtio-omisteisten yritysten osuus kokonaisviennistä oli kahdeksan prosenttia, mikä vastaa neljän prosenttiyksikön laskua edellisvuodesta. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus nousi edellisvuoden 51 prosentista 56 prosenttiin. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus viennistä pysyi edellisvuoden tasolla 34 prosentissa. Kuvio 5. Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina (osuus arvosta, prosenttia) % Yksityinen kotimainen Ulkomaalaisomisteinen Valtio-omisteinen % Yksityinen kotimainen Ulkomaalaisomisteinen Valtio-omisteinen Vienti Tuonti Valtio-omisteisten yritysten tuonti laski 28 prosenttia 7,9 mrd. euroon ja yksityisten kotimaisten kaksi prosenttia 22,2 mrd. euroon. Ulkomaalaisomisteisten yritysten tuonnin arvo nousi prosentilla 23,5 mrd. euroon. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus kokonaistuonnista nousi kolme prosenttiyksikköä 43 prosenttiin ja yksityisten kotimaisten kaksi prosenttiyksikköä 41 prosenttiin. Valtio-omisteisten yritysten osuus supistui viisi prosenttiyksikköä, pudoten 14 prosenttiin. Taulukko 1. Kokonaiskehitys yritysten omistajatyypeittäin Vienti Osuus Osuus (milj.e) Muutos, Tuonti (milj. e) Muutos, % 2014/2015% % 2014/2015% Yksityinen kotimainen Valtio Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön x x Yhteensä Määrittelemättömille ja muut omistajatyypit yhteensä -ryhmille ei voida luotettavasti laskea muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta. Yritysten omistuspohja vaihtelee tuoteluokittain Yksityisten kotimaisten yritysten osuus viennin arvosta kasvoi tai pysyi edellisvuoden tasolla kaikissa tärkeimmissä viennin tuoteryhmissä. Yksityiset kotimaiset yritykset kasvattivat eniten osuuttaan kulkuneuvojen viennissä, missä niiden osuus nousi 57 prosenttiin. Kemianteollisuuden tuotteiden viennissä yksityisten kotimaisten yritysten osuus nousi neljä prosenttiyksikköä 21 prosenttiin ja metallien 4

5 viennissä kolme prosenttiyksikköä 47 prosenttiin. Metsäteollisuuden tuotteiden vientiä hallitsivat yksityiset kotimaiset yritykset 92 prosentilla. Kemian teollisuuden tuotteiden viennissä ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus nousi suurimmaksi (41 %) ohi valtio-omisteisten yritysten (33 %), joiden osuus tippui 11 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Yksityisessä kotimaisessa omistuksessa olevien yritysten osuus oli yli puolet metsäteollisuuden tuotteiden (61 %) ja hieman vajaa puolet metallien (49 %), kulkuneuvojen (49 %) sekä koneiden ja laitteiden (48 %) tuonnin arvosta. Ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten osuus oli yli puolet sähköja elektroniikkateollisuuden tuotteiden (61 %) sekä koneiden ja laitteiden ( %) tuonnissa. Valtioomisteisten yritysten osuudet tuonnin arvosta muuttuivat eniten kemianteollisuuden tuotteiden ja kulkuneuvojen tuonnin osalta. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnissa valtio-omisteisten yritysten osuus laski viisi prosenttiyksikköä 16 prosenttiin. Kulkuneuvojen tuonnissa valtio-omisteisten yritysten osuus tuonnin arvosta nousi 14 prosenttiin. Kuvio 6. Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuonna 2015 (osuus arvosta, %) Viennin jakautuminen omistajatyypeittäin tärkeimmissä CPA-tuoteluokissa 2015, % Tuonnin jakautuminen omistajatyypeittäin tärkeimmissä CPA-tuoteluokissa 2015, % Yhteensä Yhteensä Metsä Metsä Kemia Kemia Metallit ja metallituotteet Metallit ja metallituotteet Sähkö- ja elektroniikka Sähkö- ja elektroniikka Koneet ja laitteet Koneet ja laitteet Kulkuneuvot Kulkuneuvot % Yksityinen kotimainen 100 % Ulkomaalaisomisteinen Valtio-omisteinen Määrittelemätön/muut 0 % Yksityinen kotimainen 100 % Ulkomaalaisomisteinen Valtio-omisteinen Määrittelemätön/muut Yritysten omistajatyyppien määritelmät: Ulkomaalaisomisteiseksi yritykseksi määritellään yritykset, joissa ulkomaisen omistuksen osuus on yli prosenttia sekä ulkomaalaisomisteisten konsernien tytäryhtiöt. Ulkomaalaisomisteinen yritys katsotaan ulkomaalaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon äänivaltaosuus on yli prosenttia. Esimerkiksi pörssiyrityksellä äänivalta saattaa jakautua usean ulkomaalaisen tahon kesken, mutta yhdenkään äänivalta ei ole yli prosenttia. Tässä tilanteessa yritystä pidetään yksityisenä kotimaisena yrityksenä. Yksityisiin kotimaisiin yrityksiin katsotaan kuuluvaksi yksityiset suomalaisomisteiset yritykset (pl. rahoituslaitokset), jotka eivät ole julkisyhteisöjen tai ulkomaisten institutionaalisten yksiköiden valvonnan alaisia. Yritys on yksityinen kotimainen yritys, jos yksityisten kotimaisten omistajatahojen äänivaltaosuus on yli prosenttia tai yksityisten kotimaisten omistajatahojen omistusosuus on yli prosenttia. Yritys katsotaan valtio-omisteiseksi, jos valtion yksittäisen laitoksen tai valtion laitosten omistajatahon äänivaltaosuus on yli prosenttia. (Tilastokeskus). Pk-yritysten ulkomaankauppa vakaata tuonti suurempaa kuin vienti Pk-yritysten vuoden 2015 viennin arvo oli 7,4 mrd. euroa ja prosentin suurempi kuin vuonna Voimakkaimmin pk-yritysten vienti kasvoi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta (+13 %). Pk-yritysten metsäteollisuuden tuotteiden vienti nousi kuusi prosenttia ja metallien neljä prosenttia edellisvuodesta. Pk-yritysten viennin tärkeimmistä tuoteluokista eniten supistui kulkuneuvojen 5

6 vienti (-8 %). Pk-yritysten kone- ja laiteviennin arvo laski neljä prosenttia ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti prosentin. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta pysyi edellisvuoden tasolla 14 prosentissa. Suurten yritysten vuoden 2015 vienti laski kolme prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan 44,4 mrd. euroa. Suurin pudotus oli kemianteollisuuden tuotteiden viennissä, mikä laski suurilla yrityksillä 25 prosenttia. Suurten yritysten viennissä supistuivat myös sähkö- ja elektroniikkatuotteiden vienti (-5 %) ja metallien vienti (-1 %). Suurten yritysten vienti kasvoi voimakkaimmin kulkuneuvojen (+34 %) osalta. Myös metsäteollisuuden tuotteiden vienti (+6 %) ja kone- ja laitevienti (+4 %) kasvoivat suurissa yrityksissä. Kuvio 7. Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys milj. eur Suuret yritykset VIENTI Pk-yritykset VIENTI Suuret yritykset TUONTI Pk-yritykset TUONTI Pk-yritysten vuoden 2015 tuonti, 15,0 mrd. euroa, kasvoi prosentin vuodesta Pk-yritysten tuonnin arvo on yli kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten metsäteollisuuden tuotteiden (+9 %) ja kulkuneuvojen osalta (+8 %). Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden tuonti kasvoi neljä prosenttia ja kemian teollisuuden tuotteiden kolme prosenttia pk-yrityksissä. Kone- ja laitetuonti sekä metallien tuonti pysyivät edellisvuoden tasolla. Taulukko 2. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain (milj. euroa) VIENTI Osuus Muutos, TUONTI Osuus Muutos, , % 14/15, % , % 14/15,% PK-yritykset Suuret yritykset Määrittelemätön x x Yhteensä Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta. Suurten yritysten vuoden 2015 tuonnin arvo aleni kahdeksan prosenttia vuodesta 2014 ollen 38,3 mrd. euroa. Suurten yritysten tuonnin arvo oli selvästi viennin arvoa matalampi. Tärkeimmistä tuoteluokista ainoastaan kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo laski (-14 %) suurissa yrityksissä. Suurten yritysten tuonti kasvoi voimakkaimmin kulkuneuvojen osalta, joiden tuonnin arvo nousi 23 % 6

7 edellisvuodesta. Sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden että koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi kuusi prosenttia suurilla yrityksillä. Vuonna 2015 suurten yritysten viennin ja tuonnin arvosta 60 prosenttia meni EU-alueelle ja 40 prosenttia EU:n ulkopuolelle. EU:n osuus viennistä on noussut prosenttiyksikön verran ja tuonnin osuus kuusi prosenttiyksikköä suurilla yrityksillä. Pk-yritysten viennin osuus EU:n sisämarkkinoille on kasvanut, EU:n osuus pk-yritysten viennistä on vahvistunut noin neljä prosenttiyksikköä 60 prosenttiin. Pk-yritysten tuonnin arvosta 68 prosenttia tuli EU-alueelta ja vajaa kolmannes EU:n ulkopuolelta. Taulukko 3. Viennin ja tuonnin jakautuminen EU:n ja ulkokaupan kesken SUURET YRITYKSET VIENTI milj. eur TUONTI Osuus viennistä, % milj. eur Osuus tuonnista, % EU , ,3 Ulkokauppa , ,7 Yhteensä , ,0 PK-YRITYKSET EU , ,0 Ulkokauppa , ,0 Yhteensä , ,0 Yritysten kokoluokkien määritelmät: Mikroyritys: henkilöstö<10 ja liikevaihto 2 milj. eur tai taseen loppusumma 2 milj. eur Pieni yritys: henkilöstö< ja liikevaihto 10 milj. eur tai taseen loppusumma 10 milj. eur Keskisuuri yritys: henkilöstö<2 ja liikevaihto milj. eur tai taseen loppusumma 43 milj. eur Suuret yritykset: edellä mainittuja yrityksiä suuremmat yritykset LIITTEET: Liite 1. Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 (taulukko) Liite 2. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen yritysten ulkomaankaupan arvon mukaan (CPA2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 3. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 4. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 5. Tavaroiden vienti omistajatyypeittäin eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 6. Tavaroiden tuonti omistajatyypeittäin eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 7. Tavaroiden ulkomaankauppa omistajatyypeittäin eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 8. Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 (taulukko) Liite 9. Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 (taulukko) 7

8 Liite 1. Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % VIENTI milj. e /15 Tavaroiden ulkomaankauppa yhteensä Keskittyminen Arvo 2015, Osuus, % Suurimmat viejät, lkm milj. e Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % Omistajatyypeittäin milj. e /15 Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön x Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % Kokoluokittain milj. e /15 Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % TUONTI milj. e /15 Tavaroiden ulkomaankauppa yhteensä Keskittyminen Arvo 2015, Osuus, % Suurimmat tuojat, lkm milj. e Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % Omistajatyypeittäin milj. e /15 Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön x Arvo 2015, Osuus, % Muutos, % Kokoluokittain milj. e /15 Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia

9 Liite 2. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen yritysten ulkomaankaupan arvon mukaan (CPA2008) vuonna 2015 Koko vienti Osuus, % Koko tuonti Osuus, % Viennin arvo/viejä (1000 e) Viejiä Arvo, milj. e 2015 Tuonnin arvo/tuoja (1000 e) Tuojia Arvo, milj. e 2015 Yhteensä Yhteensä Metsäteollisuuden tuotteet Metsäteollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Kemian teollisuuden tuotteet Kemian teollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Metallit ja metallituotteet Metallit ja metallituotteet Yhteensä Yhteensä Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Koneet ja laitteet 28 Koneet ja laitteet Yhteensä Yhteensä Kulkuneuvot Kulkuneuvot Yhteensä Yhteensä

10 Liite 3. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 Koko vienti Osuus, % Osuus, % Koko tuonti Osuus, % Osuus, % Suurimmat viejät, lkm Arvo, milj. e Suurimmat tuojat, lkm Arvo, milj. e Yhteensä Yhteensä Metsäteollisuuden tuotteet Metsäteollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Kemian teollisuuden tuotteet Kemian teollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Metallit ja metallituotteet Metallit ja metallituotteet Yhteensä Yhteensä Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Yhteensä Yhteensä Koneet ja laitteet 28 Koneet ja laitteet Yhteensä Yhteensä Kulkuneuvot Kulkuneuvot Yhteensä Yhteensä

11 Liite 4. Tavaroiden ulkomaankaupan keskittyminen eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 Koko vienti Osuus, % Osuus, % Koko tuonti Osuus, % Osuus, % Suurimmat viejät, lkm Arvo, milj. e Suurimmat tuojat, lkm Arvo, milj. e Yhteensä Yhteensä Metsäteollisuus Metsäteollisuus Yhteensä Yhteensä Kemian teollisuus Kemian teollisuus Yhteensä Yhteensä Metallit ja metallituoteteollisuus Metallit ja metallituoteteollisuus Yhteensä Yhteensä Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Yhteensä Yhteensä Koneet ja laitteet 28 Koneet ja laitteet Yhteensä Yhteensä Kulkuneuvojen valmistus Kulkuneuvojen valmistus Yhteensä Yhteensä Tukku- ja vähittäiskauppa Tukku- ja vähittäiskauppa Yhteensä Yhteensä

12 Liite 5. Tavaroiden vienti omistajatyypeittäin eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 Vienti Arvo, Muutos Osuus kokonais- Osuus kokonais- Osuus ryhmän Osuus ryhmän Tuoteluokka (CPA2008) milj. e 2014/2015, % arvosta, % arvosta, % arvosta, % arvosta, % Koko vienti Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön x Metsäteollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 44 x Kemian teollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 521 x Metallit ja metallituotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 31 x Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 165 x Koneet ja laitteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 135 x Kulkuneuvot Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 26 x x = Muutosprosenttia ei voida laskea luotettavasti

13 Liite 6. Tavaroiden tuonti omistajatyypeittäin eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 Tuonti Arvo, Muutos Osuus kokonais- Osuus kokonais- Osuus ryhmän Osuus ryhmän Tuoteluokka (CPA2008) milj. e 2014/2015, % arvosta, % arvosta, % arvosta, % arvosta, % Koko tuonti Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 678 x Metsäteollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 1 x Kemian teollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 8 x Metallit ja metallituotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 2 x Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 12 x Koneet ja laitteet Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 4 x Kulkuneuvot Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 12 x x = Muutosprosenttia ei voida laskea luotettavasti

14 Liite 7. Tavaroiden ulkomaankauppa omistajatyypeittäin eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 VIENTI TUONTI Muutos Osuus Osuus Muutos Osuus Osuus Toimiala (TOL2008) Arvo, 2014/2015, koko ar- toimialan Arvo, 2014/2015, koko ar- toimialan milj. e % vosta, % arvosta, % milj. e % vosta, % arvosta, % Tavaroiden ulkomaankauppa yhteensä Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön x x Metsäteollisuus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 191 x x Kemian teollisuus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 184 x x Metallit ja metallituoteteollisuus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 454 x x Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 226 x x Koneiden ja laitteiden valmistus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 268 x x Kulkuneuvojen valmistus Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 61 x x Tukku- ja vähittäiskauppa Yhteensä Yksityinen kotimainen Valtiosektori Ulkomaalaisomisteinen Muut omistajatyypit yhteensä Määrittelemätön 20 x x 0 0 x = Muutosprosenttia ei voida laskea luotettavasti

15 Liite 8. Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain eräissä tuoteluokissa (CPA2008) vuonna 2015 VIENTI TUONTI Muutos Osuus Osuus Muutos Osuus Osuus Tuoteluokka (CPA2008) Arvo, 2014/2015, koko ar- tuoteluokan Arvo, 2014/2015, koko ar- tuoteluokan milj. e % vosta, % arvosta, % milj. e % vosta, % arvosta, % Tavaroiden ulkomaankauppa yhteensä Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Metsäteollisuuden tuotteet Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 49 x x Kemian teollisuuden tuotteet Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 639 x x Metallit ja metallituotteet Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 174 x x Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 190 x x Koneet ja laitteet Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 138 x x Kulkuneuvot Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 107 x x 0 1 x = Muutosprosenttia ei voida laskea luotettavasti

16 Liite 9. Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain eräillä toimialoilla (TOL2008) vuonna 2015 VIENTI TUONTI Muutos Osuus Osuus Muutos Osuus Osuus Toimiala (TOL2008) Arvo, 2014/2015, koko ar- toimialan Arvo, 2014/2015, koko ar- toimialan milj. e % vosta, % arvosta, % milj. e % vosta, % arvosta, % Tavaroiden ulkomaankauppa yhteensä Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön x x Metsäteollisuus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 3 x x Kemian teollisuus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 0 x x Metallit ja metallituoteteollisuus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 134 x x Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 19 x x Koneiden ja laitteiden valmistus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 2 x x Kulkuneuvojen valmistus Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 79 x x Tukku- ja vähittäiskauppa Yhteensä Suuri yritys Pk-yritykset yhteensä Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Määrittelemätön 133 x x 1 1 x = Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia

17 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna :M14, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Tiina Sevón p Mervi Virtanen p Sähköposti: Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 50 Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2006 2016 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2013 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Rajaliikennekatsaus 2011

Rajaliikennekatsaus 2011 Kauppa 20 Handel Trade Rajaliikennekatsaus 2011 Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2004-2011 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2004 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2007:M01 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2006 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December

2004 Loka-joulukuu Oktober-december October-December Ulkomaankauppa 2005:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln enligt företagens storleksklasser Foreign Trade Statistics by enterprise size 2004 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005 2017 (1-8) 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size

Foreign Trade between Finland and Russia by enterprise size Ulkomaankauppa 2006:M02 Utrikeshandel Foreign Trade Suomen ja Venäjän välinen kauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandeln mellan Finland och Ryssland enligt företagets storleksklasser 2004 Foreign Trade

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015

Pk-yritykset Suomessa. Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritykset Suomessa Petteri Rautaporras 9.3.2015 Pk-yritys Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa EU:n komission suositus (6.5.2003) pienten ja keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä (2003/361/EY,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015 Kauppa 2017 Handel Trade Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015 Vienti ja tuonti toimialoittain 2015, milj. eur Tavarat, Tulli Tavarat, Palvelut,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Jälleenvienti vuonna 2015

Jälleenvienti vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2015 ja kokonaisviennin, % -4% 4% Kaikki maat yhteensä -11% 1% Ruotsi -32% -24% Venäjä -12% 8% Viro -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% Jälleenvienti Kokonaisvienti

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 208 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo 9.00

Julkaisuvapaa klo 9.00 7..1 Julkaisuvapaa klo 9. VIENTI LASKI HIEMAN VUONNA 13 Vienti EU-maihin piristyi loppuvuodesta Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 13 Tullin ennakkotietojen mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011

Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito huhti-kesäkuussa 2011 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin huhti-kesäkuussa 2011 (1000 tonnia) Erittelemätön; 14; 3 Tekstiilit,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 202 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2015 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2015 Figur 1. Export och import efter landskap år 2015 Uusimaa - Nyland

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 205 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa

Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kauppa 2013 Handel Trade Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa Kuvio 1. Kaivannais- ja louhintatuotteiden kauppa v. 2003-2013 (1-5) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 Milj. e 2003 2004 2005

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kauppa 207 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

EU-jäsenyys ja Suomen kauppavaihdon rakenne

EU-jäsenyys ja Suomen kauppavaihdon rakenne Kauppa 2013 Handel Trade EU-jäsenyys ja Suomen kauppavaihdon rakenne Ristikkäiskaupan osuus eri maiden kanssa käydystä kaupasta v. 2011, tärkeimmät ristikkäiskauppakumppanit 20 % 15 10 5 0 Ruotsi Tanska

Lisätiedot

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2009 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign Trade of goods by enterprise size 2008 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6)

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2016 (1-6) Figur 1. Export och import efter landskap år 2016 (1-6)

Lisätiedot

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Julkaistavissa 7.2.217 klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa

Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kauppa 2011 Handel Trade Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Arabiliiton maiden välinen kauppa v. 2000-2010 Milj. e 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti

Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kauppa 21 Handel Trade Suomen elintarvikevienti ja -tuonti Kuvio 1. Suomen elintarvikevienti ja -tuonti v. 22-29 Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 Tuonti Vienti Helsinki 5.8.21 Tietoja

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 2014 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa

Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 2014 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa 27.2.215 Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 214 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Jälleenvienti vuonna 2016

Jälleenvienti vuonna 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Jälleenvienti vuonna 2016 Kuvio 1. ja kokonaisviennin 2015-2016, % -3% -4% Kaikki maat yhteensä 1% 7% Ruotsi -8% -6% Venäjä 6% 17% Kiina -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Jälleenvienti

Lisätiedot

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa

Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kauppa 21 Handel Trade Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa Kuvio 1. Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa v. 21-21 (tammikuu) 4 Milj. e 3 2 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 21 (tammi) (tammi) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Suomen ja Ranskan välinen kauppa

Suomen ja Ranskan välinen kauppa Kauppa 2017 Handel Trade Suomen ja Ranskan välinen kauppa Milj. e 2 500 Kuvio 1. Suomen ja Ranskan välinen kauppa v. 2002 2016 2 000 1 500 1 000 500 0 Tuonti Vienti Helsinki 5.5.2017. Julkaistavissa klo

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor Preliminary data on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 200 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotiedot Preliminära uppgifter om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008

Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Kauppa 2010 Handel Trade Jälleenvienti Venäjälle vuonna 2008 Milj. euroa 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kuvio 1. Jälleenvienti Venäjälle v. 2008; tärkeimmät tavararyhmät (matkapuhelimien jälleenviennin

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot