Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäteollisuuden ulkomaankauppa"

Transkriptio

1 Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v (1-8) Milj. e (1-8) Tuonti Vienti 2017 (1-8) Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tulli. Uppgifterna kan citeras med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 1 METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI NELJÄN PROSENTIN KASVUSSA Paperimassan vienti Kiinaan vetää yhä Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastojen mukaan tammi-elokuussa 2017 neljä prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vienti oli arvoltaan 7,9 miljardia euroa. Vuonna 2016 metsäteollisuustuotteita vietiin vajaan 11,4 miljardin euron arvosta, vienti väheni tuolloin kaksi prosenttia. Tuonti nousi tammi-elokuussa 2017 kaksi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli miljardi euroa. Viime vuonna metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski kolme prosenttia 1,5 miljardiin euroon. Metsäsektorin tuotteita vietiin viime vuonna lähes kymmenellä miljardilla eurolla enemmän kuin mitä niitä tuotiin. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä oli vielä viime vuosikymmenen alkupuolella neljänneksen tuntumassa. Vähitellen osuus kuitenkin laski muun viennin nopeamman kasvun vuoksi ja oli alimmillaan vuonna 2008 vain 17 prosenttia luvulla toimialan osuus on pysytellyt noin viidenneksen tuntumassa. Vuoden 2014 lopulla alkaneen öljyjalosteiden viennin arvon laskun vuoksi metsäsektorin osuus Suomen kokonaisviennistä nousi 21,5 prosenttiin vuonna Osuus jatkoi kasvuaan myös vuonna 2016 ja nousi 21,9 prosenttiin. Vuoden 2017 tammi-syyskuussa metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä laski jälleen hieman, 20,1 prosenttiin. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin osuus nousi samaan aikaan lähes kaksi prosenttiyksikköä 31,8 prosenttiin. Metsäsektorin viennin arvo ei ole saavuttanut vuoden 2008 talouskriisiä edeltänyttä tasoa, suurimmillaan metsäteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2007 yli 12,5 miljardia euroa. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin osuus kokonaistuonnista oli viime vuonna 2,7 prosenttia ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa 2,5 prosenttia. Kuvio 2. Eri tavararyhmien osuudet viennistä v (1-8) % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, (1 8) Metsäteollisuuden tuotteet (SITC 24,25,63,64) Kemialliset aineet ja tuotteet (SITC 5) Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet (SITC 7) Muut tuotteet Paperin ja pahvin osuus metsäteollisuussektorin viennistä vaihteli pitkään 70 prosentin molemmin puolin, mutta vuoden 2012 jälkeen sen osuus on ollut huomattavassa laskussa. Vuonna 2012 osuus oli noin 68 prosenttia, seuraavana vuonna 65 prosenttia ja viime vuonna 62 prosenttia. Tammi-elokuussa 2017 paperin ja pahvin osuudeksi metsäteollisuuden viennistä muodostui vain 61 prosenttia. Osuuden supistuminen johtuu osittain viennin arvon loivasta laskusta, mutta myös paperimassan viennin rivakasta kasvusta. Paperimassan osuus metsäsektorin viennistä on noussut vuoden 2010 vajaasta 12 prosentista kuluvan vuoden lähes 16 prosenttiin. Myös sahatavaran osuus on kuluvalla vuosikymmenellä suurentunut, noin neljä prosenttiyksikköä. Puusta valmistettujen tuotteiden osuus on säilynyt lähes ennallaan. Tässä katsauksessa on käytetty YK:n SITC-tavaraluokitusta (Standard International Trade Classification). SITC-luokituksessa ryhmään 24 sisältyy puutavara, ryhmään 25 paperimassa, ryhmään 63 puutuotteet ja ryhmään 64 paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä. Painotuotteet ja huonekalut jäävät näiden ryhmien ulkopuolelle. Tarkempia tietoja luokituksesta löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot. Tulli Tilastointi

3 2 Saksa oli tammi-elokuussa 2017 selvästi Suomen suurin metsäteollisuustuotteiden vientimaa edellisten vuosien tavoin, vaikkakin maan osuus on hieman pienentynyt. Maalla on viime vuosina ollut noin 16 prosentin osuus koko metsäteollisuuden viennistä, kun 2010-luvun alussa maan osuus oli noin 19 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa osuus laski hieman alle 15 prosenttiin. Iso- Britannia oli viime vuoteen asti toisella sijalla hieman alle kymmeneksen osuudellaan, vaikka myös sen osuus on ollut laskussa. Vuoden 2017 tammi-elokuussa maan osuus laski alle kahdeksaan prosenttiin ja Iso-Britannia tippui kolmannelle sijalle metsäteollisuuden tuotteiden vientimaana. Saksan ja Iso-Britannian osuuksien supistuminen johtui erityisesti Kiinan osuuden suurentumisesta vuoden 2010 noin kolmesta prosentista kuluvan vuoden yhdeksään prosenttiin, jolloin maa nousi toiseksi suurimmaksi metsäteollisuustuotteiden vientimaaksi. Kuvio 3. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kuukausittain (1-8) Milj.e Puutavara (SITC 24) Paperimassa (SITC 25) Puutuotteet (SITC 63) Paperi ja pahvi (SITC 64) Metsäteollisuustuotteita tuodaan Suomeen suhteellisen vähän ja tuonti on viime vuodet ollut selvässä laskussa. Korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli vuonna 2011, jolloin arvo oli 1,8 miljardia euroa. Viime vuonna ryhmän tuonnin arvo oli lähes 1,5 miljardia euroa, josta paperin ja pahvin osuus oli 37 prosenttia ja puutavaran 30 prosenttia. Tuonti laski tuolloin kolme prosenttia, mutta vuoden 2017 tammi-elokuussa metsäteollisuustuotteiden tuonti kääntyi kahden prosentin kasvuun. Ryhmän osuus koko tuonnista on pysynyt viime vuosina alle kolmessa prosentissa. Tuontimaista Venäjä säilytti kuluvana vuonna ykkössijansa lähes 28 prosentin osuudella. Ruotsi oli toisena ja sen tuontiosuus oli lähes 16 prosenttia. Brasilia oli metsäteollisuustuotteiden tuontimaista kolmannella sijalla. Suomen osuus maailman paperimarkkinoilla lähes ennallaan viime vuonna Maamme osuus EU-markkinoilla kasvoi hieman Suomen viennin osuus metsäteollisuuden maailmanmarkkinoiden kokonaisviennistä on viime vuosina pysynyt suurin piirtein ennallaan, noin neljässä prosentissa. Suomi on ollut kuudenneksi suurin metsäteollisuustuotteiden viejämaa maailmassa viimeiset kuusi vuotta. Kiina oli viime vuonna suurin viejämaa, Yhdysvallat toisella sijalla ja Saksa kolmannella sijalla. Ennen vuosien merkittävää laskua Suomen osuus metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinoista oli suurempi, noin kuusi prosenttia Paperimassan kohdalla Suomi on hiukan vahvistanut asemaansa vuoden 2009 jälkeen, mutta paperin ja pahvin osalta menettänyt osuuttaan. Puutavaran viennin osuus on noussut vuodesta 2015 lähtien jonkin verran. Tulli Tilastointi

4 3 Kuvio 4. Suomen osuus metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoista maailmassa v , (SITC 24, 25, 63, 64) % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Puutavara Paperimassa Puutuotteet Paperi ja pahvi Lähde: UN Comtrade EU-alueelle suuntautuneessa metsäteollisuustuotteiden viennissä suurimpien viejämaiden järjestys on ollut vuodesta toiseen sama. Saksa on selvästi suurin maa ja sen jälkeen seuraavat Ruotsi ja Suomi. Saksan osuus EU-markkinoilla on noin 15 prosenttia ja Ruotsin osuus hieman alle kahdeksan prosenttia. Suomen osuus pysytteli kymmenen vuotta sitten kahdeksan prosentin tuntumassa, mutta on viime vuosina jäänyt hieman yli kuuteen prosenttiin. Viime vuosina Suomen osuus tosin kasvoi jonkin verran ja ylsi lähes seitsemään prosenttiin. Osuuttaan EU:n metsäteollisuusmarkkinoilla on kasvattanut mm. Puola. Yhdysvaltain paperin ja pahvin tuonnissa Suomi oli vielä vuonna 2007 kolmantena kuuden prosentin osuudellaan, mutta putosi vuosikymmenen vaihteessa viidenneksi ja jäi osuudeltaan viiteen prosenttiin. Vuonna 2015 Suomen osuus Yhdysvaltain paperin ja pahvin tuonnista oli 4,5 prosenttia. Suomen paperinviennin arvo Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna seitsemän prosenttia ja osuus nousi 4,9 prosenttiin. Sijaluku oli yhä viides. Suomen paperin ja pahvin vienti Yhdysvaltoihin kasvoi kymmenestä suurimmasta viejämaasta eniten. Perinteisesti Suomi ja Saksa ovat olleet Venäjän suurimmat tuontimaat paperin ja pahvin osalta, niin myös sekä vuonna 2015 että Suomen osuus kasvoi vuoden 2015 hieman yli 13 prosentista vuoden 2016 lähes 14 prosenttiin ja Suomi oli Venäjän toiseksi suurin paperin ja pahvin toimittajamaa. Tavararyhmän viennin arvo nousi yhden prosentin vuonna Suurin maa oli Saksa, jonka osuus kasvoi lähes prosenttiyksikön, ollen 16 prosenttia viime vuonna. Koko maailman paperi- ja pahvimarkkinoilla useimmat perinteiset paperintuottajat ovat menettäneet osuuksiaan Kiinan viennin kasvun vuoksi. Kiina on kasvattanut osuuttaan viimeiset seitsemän vuotta ja nousi vuonna 2014 maailman toiseksi suurimmaksi paperinviejämaaksi. Maan osuus on noussut vuoden 2013 yhdeksästä prosentista vuoden 2016 lähes 12 prosenttiin. Saksa oli myös vuonna 2016 maailman suurin paperin ja pahvin viejä, sen osuus oli 13 prosenttia. Yhdysvaltojen osuus oli yhdeksän prosenttia. Ruotsin osuus oli hieman yli viisi prosenttia ja sijaluku neljäs. Kanada oli viidenneksi suurin. Suomi oli maailman kuudenneksi suurin paperin ja pahvin viejämaa vuonna 2016 ja osuus nousi hieman, lähes viiteen prosenttiin. Tulli Tilastointi

5 4 Puutavaran viennissä Suomi oli maailmanmarkkinoilla viime vuonna seitsemänneksi suurin ja paperimassan viennissä kuudes. Osuus maailman viennistä oli puuvaran kohdalla kolmen ja puolen prosentin tuntumassa, paperimassan osalta lähes viisi prosenttia. Paperimassan viennissä Suomen osuus on 2010-luvulla ollut vaatimattomassa kasvussa, kun taas sahatavaran ja raakapuun osalta se on samalla ajanjaksolla pienentynyt noin puoli prosenttiyksikköä. Puutuotteiden viennissä Suomi jää kärkikymmenikön ulkopuolelle; viime vuonna Suomi oli yhdeksästoista ja osuutemme oli vain reilut puolitoista prosenttia. Paperimassan viennissä maailmanmarkkinoiden ykkössija on Yhdysvalloilla, jonka osuus on noin viidennes. Seuraavana tulevat Kanada, Brasilia ja Chile. Puutavaran suurimmat vientimaat ovat Kanada, Yhdysvallat ja Venäjä. Kuvio 5. Suurimmat paperin ja pahvin viejämaat v Mrd. dollaria Saksa (+0 %) Kiina (-6 %) Lähde: UN Comtrade USA (-5 %) Ruotsi (-1 %) Kanada (-7 %) Suomi (-4 %) Italia (-1 %) Ranska (-1 %) Puola (+3 %) Alankomaat (-2 %) Paperin ja pahvin vienti kääntyi hentoon kasvuun tänä vuonna Paperin ja pahvin viennin arvo laski tasaisesti 2010-luvun alkuvuosina, mutta kääntyi vuonna 2015 hentoon kasvuun. Viime vuonna paperia ja pahvia vietiin 7,0 miljardin euron arvosta, joka oli neljä prosenttia edellisvuotista vähemmän. Vuoden 2017 tammi-elokuun aikana vienti kasvoi yhden prosentin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui vientimäärien kolmen prosentin noususta, sillä vientihinnat laskivat hieman yli prosentin. Paperimassan vienti on kasvanut paperia ja pahvia jyrkemmin jo vuosia lähinnä Kiinaan suuntautuneen viennin vahvistumisen ansiosta. Vuonna 2009 paperimassaa vietiin vain 576 miljoonan euron edestä, mutta viime vuonna viennin arvoksi tuli jo 1,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 paperimassan vienti kasvoi vielä 12 prosenttia, mutta seuraavana vuonna vientiin tilastoitiin kahden prosentin lasku. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa vienti suureni jälleen, viisi prosenttia. Vientihinnat nousivat alkuvuonna neljä prosenttia ja vientimäärät kohosivat prosentin lähes 2,3 miljoonaan tonniin. Mekaanisen metsäteollisuuden vienti parani reippaasti tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden jaksolla. Sahatavaran, eli sahatun kuusen ja männyn, viennin arvo (1,2 mrd e) nousi kymmeneksen, vaikka vientihinnat eivät muuttuneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Nousu johtui vientimäärien kasvusta. Vaneria ym. levytuotteita vietiin 409 miljoonan euron ja vienti kasvoi myös kymmeneksen. Muita puutuotteita vietiin 178 miljoonan euron (+15 %) ja puutavaraa 50 miljoonan euron (+9 %) arvosta. Paperia ja pahvia on vuodesta 1999 alkaen viety eniten Saksaan. Alkuvuonna 2017 Saksan osuus paperin viennistä oli yli 17 prosenttia. Yhdysvaltojen osuus on kymmenes ja maa oli toisella sijalla. Belgia oli kolmannella sijalla ja Iso-Britannia neljäntenä sekä Venäjä viidentenä. Ison-Britannian Tulli Tilastointi

6 5 vuosia jatkunut osuuden pienentyminen kiihtyi kuluvana vuonna ja osuus oli enää kahdeksan prosenttia. Vielä 1980-luvulla Suomen viemästä paperista ja pahvista parhaimmillaan lähes neljännes vietiin Iso-Britanniaan. Maan osuus alkoi vajota jo vuosikymmenen taitteessa. Paperimassan viennissä Kiinan osuus on kasvanut rivakasti 2010-luvulla. Vuonna 2010 osuus oli 15 prosenttia, kun se kuluvan vuoden alussa oli jo yli kolmannes. Vuosikymmen sitten maan osuus oli alle viisi prosenttia. Toisena tulevan Saksan osuus oli tammi-elokuussa 14 prosenttia ja kolmantena olevan Italian kymmenen prosenttia. Saksan osuus oli 2000-luvulla suurimmillaan yli 40 prosenttia, mutta se on pudonnut vauhdilla Kiinan ja Italian osuuksien kasvun myötä. Sahatavaran kohdalla Kiina harppasi Suomen suurimmaksi vientimaaksi Ison-Britannian ja Japanin ohi viime vuonna 17 prosentin osuudella. Iso-Britannian osuus oli 11 prosenttia, Japanin 12 prosenttia. Egypti nousi neljänneksi yhdeksän prosentin osuudella. Vaneria ja muita levytuotteita vietiin tammi-elokuussa mm. Saksaan (81 milj. e, +6 %) ja Isoon-Britanniaan (47 milj. e, +4 %). Raakapuun viennin suurin kohdemaa oli Ruotsi (50 milj. e, +9 %). Kuvio 6. Metsäteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat 2017 (1-8) Muutos- ja osuusprosentti viennin arvon mukaan Saksa (-6 %) 15 % Muut (+7 %) 33 % Kiina (+26 %) 9 % Iso-Britannia (-11 %) 8 % Venäjä (+6 %) 3 % Italia (-5 %) 4 % Puola (+13 %) 4 % Espanja (+5 %) 4 % Japani (+16 %) 4 % USA (-1 %) 6 % Belgia (+2 %) 5 % Ruotsi (+9 %) 5 % Sahatavaran tuonnin arvo kasvoi Paperin ja pahvin tuonti putosi tammi-elokuussa yhden prosentin 362 miljoonaan euroon. Osuudeksi koko metsäsektorin tuonnista muodostui 35 prosenttia. Tärkeimmistä tuontimaista Ruotsin osuus paperintuonnista oli 32 prosenttia, Saksan 15 prosenttia ja Alankomaiden kahdeksan prosenttia. Puutavaran tuonti nousi tammi-elokuussa kaksi prosenttia, arvoksi tuli 314 miljoonaa euroa. Osuus koko metsäsektorin tuonnista oli lähes 31 prosenttia. Raakapuuta tuotiin 151 miljoonan euron, puuhaketta ja jätettä 73 miljoonan euron ja sahatavaraa 88 miljoonan euron edestä. Sahatavaran tuonti kasvoi 22 prosenttia vuoden 2017 tammi-elokuussa. Puutavaraa tuodaan suurimmalta osin Venäjältä, sen osuus oli 77 prosenttia koko puutavaran tuonnista. Raakapuun Tulli Tilastointi

7 6 tuonnista Venäjän osuus oli 84 prosenttia ja sahatavarasta 67 prosenttia arvon perusteella laskettuna. Raakapuun tuonti on laskenut viime vuodet, vuonna 2016 raakapuun tuonin arvo oli 238 miljoonaa euroa ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa 151 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 tuonnin arvo oli lähes 900 miljoonaa euroa. Puutuotteiden tuonti (181 milj. euroa) kasvoi tammi-elokuussa 2017 kuusi prosenttia ja ryhmän osuus koko metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli lähes 18 prosenttia. Puutuotteiden tuonti jakaantui hyvin monenlaisiin tuotteisiin, suurimpina tavararyhminä lattialaatat (22 milj. e), kuitulevyt (15 milj. euroa) ja venäläinen vaneri (18 milj. euroa). Paperimassan osuus koko metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli lähes 17 prosenttia kuluvana vuonna. Tuonti suureni kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoon verrattuna. Tuonti oli arvoltaan 171 miljoonaa euroa. Noin 70 prosenttia massasta tuotiin Brasiliasta, 11 prosenttia Ruotsista ja kuusi prosenttia Uruguaysta. Etelä-Amerikan maista tuotiin lehtisellua, Ruotsista havusellua. Venäjän osuus metsäteollisuustuotteiden tuonnista on laskenut viime vuosikymmenen puolivälin kolmanneksesta 28 prosenttiin. Ruotsilla oli tammi-elokuussa 16 prosentin osuus ja Brasilialla 12 prosentin osuus. Virolla oli noin yhdeksän prosentin osuus metsäteollisuustuotteiden tuonnista. Kuvio 7. Metsäteollisuuden tuotteiden tärkeimmät tuontimaat v (1-8) Muutos- ja osuusprosentti tuonnin arvon mukaan Muut (-6 %) 14 % Kiina (-6 %) 2 % Venäjä (+6 %) 28 % Tanska (+3 %) 3 % Latvia (-3 %) 3 % Alankomaat (-7 %) 3 % Puola (-2 %) 3 % Saksa (+0 %) 8 % Ruotsi (+3 %) 15 % Viro (+3 %) 9 % Brasilia (+8 %) 12 % Tulli Tilastointi

8 Taulukko 1. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko viennistä v (1-8) SITC-tavaraluokituksen mukaan (Standard International Trade Classification); milj. euroa Puu- ja paperi- Osuus Muutos Kemialliset Osuus Muutos Koneet, laitteet ja Osuus Muutos Muut tuotteet Osuus Muutos Yhteensä Osuus Muutos teollisuuden % % aineet ja tuotteet % % kuljetusvälineet % % % % % % tuotteet (SITC 5) (SITC 7) (SITC 24,25,63,64) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , , , ,0 16 Taulukko 2. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tuonnista v (1-8) SITC-tavaraluokituksen mukaan (Standard International Trade Classification); milj. euroa Puu- ja paperi- Osuus Muutos Kemialliset Osuus Muutos Koneet, laitteet ja Osuus Muutos Muut tuotteet Osuus Muutos Yhteensä Osuus Muutos teollisuuden % % aineet ja tuotteet % % kuljetusvälineet % % % % % % tuotteet (SITC 5) (SITC 7) (SITC 24,25,63,64) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , , , ,0 14

9 Taulukko 3. Metsäteollisuustuotteiden viennin kehitys SITC-tavararyhmittäin v (1-8) SITC-tavaraluokituksen mukaan (Standard International Trade Classification); milj. euroa Puutavara Osuus Muutos Paperimassa Osuus Muutos Puutuotteet Osuus Muutos Paperi ja pahvi Osuus Muutos Metsäteollisuus Osuus Muutos (SITC 24) % % (SITC 25) % % (SITC 63) % % (SITC 64) % % yhteensä % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , , , ,0 4 Taulukko 4. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin kehitys SITC-tavararyhmittäin v (1-8) SITC-tavaraluokituksen mukaan (Standard International Trade Classification); milj. euroa Puutavara Osuus Muutos Paperimassa Osuus Muutos Puutuotteet Osuus Muutos Paperi ja pahvi Osuus Muutos Metsäteollisuus Osuus Muutos (SITC 24) % % (SITC 25) % % (SITC 63) % % (SITC 64) % % yhteensä % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1-8) , , , , ,0 2

10 Taulukko 5. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti tärkeimpiin maihin v (1-8) Maat vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä; milj. euroa Osuus % Muutos % 2016 Osuus % Muutos % 2016 (1-8) 2017 (1-8) Osuus % Muutos % 1 Saksa , , ,8-6 2 Kiina , , , Iso-Britannia , , , USA , , ,3-1 5 Belgia , , ,4 2 6 Ruotsi , , ,7 9 7 Japani , , , Espanja , , ,9 5 9 Puola , , , Italia , , , Venäjä , , , Ranska , , , Alankomaat , , , Turkki , , , Egypti , , , Viro , , , Intia , , , Saudi-Arabia , , , Australia , , , Tanska , , ,9-11 Muut maat yhteensä , , ,7 10 Kaikki maat yhteensä , , ,0 4

11 Taulukko 6. Metsäteollisuuden tuotteiden tuonti tärkeimmistä maista v (1-8) Maat vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä, milj. euroa Osuus % Muutos % 2016 Osuus % Muutos % 2016 (1-8) 2017 (1-8) Osuus % Muutos % 1 Venäjä , , ,6 6 2 Ruotsi , , ,6 3 3 Brasilia , , ,0 8 4 Viro , , ,1 3 5 Saksa , , ,4 0 6 Alankomaat , , ,9-7 7 Puola , , ,1-2 8 Latvia , , ,7-3 9 Tanska , , , Kiina , , , Iso-Britannia , , , Ranska , , , Uruguay , , , Belgia , , , USA , , , Itävalta , , , Liettua , , , Italia , , , Sveitsi , , , Portugali , , ,6-6 Muut maat yhteensä , , ,5 1 Kaikki maat yhteensä , ,0 2

12 Taulukko 7. EU-alueen tärkeimmät metsäteollisuustuotteiden toimittajamaat v Osuudet EU-alueen tuonnista vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä; osuus % tuonnin arvosta SITC-ryhmät 24, 25, 63 ja Saksa 16,2 16,0 15,7 15,6 15,3 15,3 2 Ruotsi 8,9 9,0 8,8 8,5 8,1 7,6 3 Suomi 6,3 6,3 6,4 6,6 6,5 6,5 4 Itävalta 5,6 5,6 5,7 5,6 5,5 5,7 5 Ranska 5,8 5,7 5,6 5,6 5,4 5,4 6 Puola 4,0 4,3 4,7 4,9 5,0 5,3 7 Alankomaat 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 8 Italia 4,3 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 9 Belgia 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 10 Kiina 3,2 3,4 3,3 3,6 3,9 3,9 11 USA 3,1 3,2 3,1 3,2 3,6 3,5 12 Espanja 3,5 3,5 3,5 3,3 3,1 3,2 13 Tsekin tasavalta 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 14 Brasilia 2,5 2,4 2,2 2,2 2,6 2,2 15 Portugali 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2,2 16 Venäjä 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 17 Iso-Britannia 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 18 Slovakia 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 19 Latvia 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 20 Sveitsi 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 Yhteensä 85,2 85,7 85,6 85,6 85,0 84,4 Lähde: Eurostatin tilastotietokanta Comext

13 Taulukko 8. Yhdysvaltain tärkeimmät paperin ja pahvin tuontimaat v ja 2016 Vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä; osuus % tuonnin arvosta; SITC-ryhmä 64 Milj. USD 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 Kanada , ,4-7 2 Kiina , ,2 1 3 Meksiko , ,8-1 4 Saksa 975 5, ,3-1 5 Suomi 831 4, ,9 7 6 Etelä-Korea 535 2, ,7-9 7 Japani 409 2, ,2-3 8 Indonesia 393 2, , Ranska 271 1, , Brasilia 308 1, ,5-10 Muut maat yhteensä , ,6 8 Kaikki maat yhteensä , ,0-2 Lähde: YK:n tietokanta UN Comtrade Taulukko 9. Venäjän tärkeimmät paperin ja pahvin tuontimaat v ja 2016 Vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä; osuus % tuonnin arvosta; SITC-ryhmä 64 Milj. USD 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 Saksa , ,0 1 2 Suomi , ,9 1 3 Puola , , Kiina 251 8, , Ukraina , , Japani 147 4, ,3 6 7 Unkari 128 4, ,3 0 8 Valko-Venäjä 97 3, , Itävalta 92 3,0 97 3, Ruotsi 104 3,4 88 3,0-15 Muut maat yhteensä , ,8-5 Kaikki maat yhteensä , ,0-4 Lähde: YK:n tietokanta UN Comtrade

14 Taulukko 10. Puutavaran (SITC 24) suurimmat viejämaat v ja 2016 vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä (milj.usd) 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 Kanada , , USA , ,5 2 3 Venäjä , ,8 3 4 Ruotsi , ,6-2 5 Saksa , ,0 3 6 Uusi Seelanti , , Suomi , ,6 5 8 Malesia , ,8-7 9 Thaimaa , , Chile , ,6 3 Muut maat yhteensä , ,3-20 Kaikki maat yhteensä , ,0-5 Taulukko 11. Paperimassan (SITC 25) suurimmat viejämaat v ja 2016 vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä (milj.usd) 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 USA , ,5-3 2 Kanada , ,0-9 3 Brasilia , ,5-1 4 Chile , ,8-7 5 Ruotsi , ,1-8 6 Suomi , ,8-2 7 Indonesia , , Saksa , ,1-3 9 Venäjä , , Alankomaat 904 2, ,6 19 Muut maat yhteensä , ,2-1 Kaikki maat yhteensä , ,0-3 Taulukko 12. Puutuotteiden (SITC 63) suurimmat viejämaat v ja 2016, vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä (milj.usd) 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 Kiina , ,5-3 2 Kanada , , Saksa , ,1 2 4 Philippiinit , ,7 1 5 Indonesia , ,7-5 6 Puola , ,5 6 7 USA , ,4-7 8 Italia , , Ranska , , Malesia , , Suomi 984 1, ,7 2 Muut maat yhteensä , ,0-14 Kaikki maat yhteensä , ,0-6 Taulukko 13. Paperin ja pahvin (SITC 64) suurimmat viejämaat v ja 2016 vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä (milj.usd) 2015 Osuus % 2016 Osuus % Muutos % 1 Saksa , ,1 0 2 Kiina , ,0-6 3 USA , ,3-5 4 Ruotsi , ,3-1 5 Kanada , ,9-7 6 Suomi , ,7-4 7 Italia , ,3-1 8 Ranska , ,8-1 9 Puola , , Alankomaat , ,2-2 Muut maat yhteensä , ,2-10 Kaikki maat yhteensä , ,0-6 Lähde: YK:n tietokanta UN Comtrade

15 Taulukko 14. Metsäteollisuuden (SITC ) suurimmat viejämaat v vuoden 2016 suuruusjärjestyksessä (milj.usd) 2012 Osuus% 2013 Osuus% 2014 Osuus% 2015 Osuus% 2016 Osuus% 1 Kiina , , , , ,5 2USA , , , , ,4 3 Saksa , , , , ,1 4 Kanada , , , , ,4 5 Ruotsi , , , , ,6 6 Suomi , , , , ,0 7 Brasilia , , , , ,1 8 Venäjä , , , , ,1 9 Ranska , , , , ,0 10 Italia , , , , ,0 Muut maat yhteensä , , , , ,0 Kaikki maat yhteensä , , , , ,0 Lähde: YK:n tietokanta UN Comtrade

16 Kauppa 2017 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 2017:M23, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Telasuo, Christina p Kaarna, Anssi p Sähköposti: Kaikki katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa Tullin Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi Yhteystiedot: Tulli Tilastointi Opastinsilta 12 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 12 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 12 PO Box 512 FI Helsinki Exchange Statistics service

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012

Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 9 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2016 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2017 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 2017 Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 218 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014

Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2014 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus%) Maantiekuljetukset; 3,5; 8 % Muut kuljetukset; 0,3; 1 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015

Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2015 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 2,9; 6,8 % Rautatiekuljetukset; 0,5; 1,2 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 28 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser International trade in goods by enterprise size 28 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017

Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2017 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,0; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,4; 0,8 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2018

Ulkomaankaupan kuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2018 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (milj. tonnia; osuus %) Maantiekuljetukset; 3,3; 6,7 % Rautatiekuljetukset; 0,3; 0,7 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Jalometallien ulkomaankauppa

Jalometallien ulkomaankauppa Kauppa 2018 Handel Trade Jalometallien ulkomaankauppa Milj. e Kuvio 1. Jalometallien tuonti ja vienti v. 2011 2017 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuonti Vienti Helsinki

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 216 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Mrd. e 16 Kuvio 1. Energiatuotteiden ulkomaankauppa 25-216(1-2) 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 215 Tuonti Vienti (1-2) 216

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011

Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2011 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,7; 8,2 % Muut kuljetukset; 0,2; 0,6 % Rautatiekuljetukset;

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2018

Transitokuljetukset 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Transitokuljetukset 2018 Mrd. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2015 2018 tuhatta tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2014 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2014 Tammi-maaliskuu Januari-mars

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013

Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 Kauppa 2013 Handel Trade Transitokuljetukset, maaliskuu 2013 250 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2011-2013 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia

VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 2017 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 27.4.218 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI KASVOI 9,4 PROSENTTIA VUONNA 217 Vientihinnat nousivat yli viisi prosenttia Suomen

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2017

Transitokuljetukset 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Transitokuljetukset 2017 Mrd. 1,6 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2014-2017 tuhatta tonnia 140 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 120 100 80 60 40 20 0 01 02 03 04 05 06

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002

Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Ulkomaankauppa 2003:M11 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2002 Maantiekulj. (2,5 milj. t) 6,4 % Rautatiekulj. (0,6 milj. t) 1,6 % Muut kulj. (0,2 milj. t) 0,5 % VIENTI Laivakulj. (36,1

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010

Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna 2010 Kuvio 1. Vientikuljetukset kuljetusmuodon mukaan (miljoonaa tonnia) Maantiekuljetukset; 3,4; 8 % Rautatiekuljetukset; 1,2; 3 % Muut kuljetukset;

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000

Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M08 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan kuljetukset 2000 TUONTI Rautatiekulj. (11,7 milj. t) 20,4 % Muut kulj. (3,3 milj. t) 5,7 % Maantiekulj. (3,7 milj. t) 6,4 % Laivakulj.

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 215 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 24 215 (1-2) 16 Mrd. e 14 12 1 8 6 4 2 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 214 (1-2) Tuonti Vienti

Lisätiedot

Transitokuljetukset 2016

Transitokuljetukset 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Transitokuljetukset 2016 Mrd. 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2013-2016 tuhatta tonnia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 01

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2017

Rajaliikennetilasto 2017 Kauppa 2018 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2017 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2017 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2018

Rajaliikennetilasto 2018 Kauppa 2019 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2018 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2018 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-2) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2019 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2015-2019(1-3) Mrd. 7 6 5 4 3 2 1 0-1 2015 2016 2017 2018 2019 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2019 1/23 SUOMEN

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2016

Rajaliikennetilasto 2016 Kauppa 2017 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2016 350 tuhat kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009 2016 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2015 % Kuvio 1. Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2005 2015 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2017

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2017 Kauppa 218 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 217 5 % Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 26 217 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2016 50 Suurimpien yritysten osuus kokonaisviennistä ja -tuonnista vuosina 2006 2016 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2014

Rajaliikennetilasto 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2014 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot vuosina 2008 2014 2008 2009

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2018

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2018 Kauppa 219 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 218 1 9 8 7 4 3 2 1 Kuvio 1. Ulkomaankaupan jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 26-218 26 27 28 29 21 211 212

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kauppa 2007 Handel Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2006 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2006 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Rajaliikennetilasto 2015

Rajaliikennetilasto 2015 Kauppa 2016 Handel Trade Rajaliikennetilasto 2015 350 1000 kpl Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010

Lisätiedot

Transitokuljetukset, tammikuu 2014

Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kauppa 2014 Handel Trade Transitokuljetukset, tammikuu 2014 Kuvio 1. Transitokuljetukset itään kuukausittain 2012-2014 250 2,5 200 2 Mijl. kiloa 150 100 1,5 1 Mrd. 50 0,5 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Lisätiedot

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9

Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Ulkomaankauppa 2004:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain vuonna 2002/1-9 ja 2003/1-9 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvon muutos yritysten kokoluokittain 2003/2002 1-9,

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2015 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa 1 000 Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2004-2014 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tuonti

Lisätiedot

Suomen ja Kanadan välinen kauppa

Suomen ja Kanadan välinen kauppa Kauppa 2019 Handel Trade Suomen ja Kanadan välinen kauppa Milj. e Kuvio 1. Suomen ja Kanadan välinen kauppa v. 2008 2018 (1-10) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Tuonti Vienti Helsinki 29.1.2019.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004 Ulkomaankauppa 2005:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2004 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2004 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2005

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2005 Ulkomaankauppa 2006:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2005 Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2005 14 12 10 8 6 4 2 Mrd. e Tuonti Vienti

Lisätiedot

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Julkaistavissa 7.2.217 klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä kasvoi merkittävästi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010

Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kauppa 2011 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito vuonna 2010 Kuvio 1. Maantietransito; vienti itään tavararyhmittäin vuonna 2010 (1000 tonnia) Tekstiilit, vaatteet ja jalkineet; 155; 8 % Autot;

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa

Suomen ja Ruotsin välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Ruotsin välinen kauppa 8000 Kuvio 1. Suomen ja Ruotsin välinen kauppa v. 2006-2016 (1-8) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 2014 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa

Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 2014 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa 27.2.215 Vuosijulkaisu (yksityiskohtaiset tiedot) VIENNIN VOLYYMI KASVOI 2,3 PROSENTTIA VUONNA 214 Sekä vienti- että tuontihinnat laskussa Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo 9.00

Julkaisuvapaa klo 9.00 7..1 Julkaisuvapaa klo 9. VIENTI LASKI HIEMAN VUONNA 13 Vienti EU-maihin piristyi loppuvuodesta Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 13 Tullin ennakkotietojen mukaan kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Lisätiedot