DRILL DRIVER CD14,4P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DRILL DRIVER CD14,4P"

Transkriptio

1 DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB 2

3 BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION/MONTERING 7. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8. TRANSPORT & FÖRVARING 9. SERVICE OCH UNDERHÅLL 10. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Var särskilt uppmärksam på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art.nr.: Modell: CD 14,4P Batteri: Li-Ion 14,4 V Batterikapacitet: ,0 Ah Varvtal (obelastad): / r/ min Max. vridmoment: Nm Snabbchuck: ,5 13 mm Borrkapacitet, trä: ø 36 mm (max.) Borrkapacitet, stål: ø 13 mm (max.) Vikt: ,7 kg Batteriladdare Ingående spänning AC: V ~ 50 Hz Utgående spänning DC: ,4 18,0 V Laddström: ,0 A Laddningstid: tim. (max.) Isolationsklass: II Vikt: ,6 kg Ljud Mätmetod för ljudtryck (LPA):.EN Uppmätt ljudtryck (LPA): db(a) Osäkerhet K (LPA): db(a) Garanterat ljudtryck (LPA): db(a) Mätmetod för ljudeffekt (LWA): EN , EN ISO 3744 Beräknad ljudeffekt (LWA): db(a) Osäkerhet K (LWA): db(a) Garanterad ljudeffekt (LWA):..91 db(a) Vibrationer Mätmetod för vibrationer:.....en Uppmätta vibrationer (borrning): 2,5 m/s 2 Osäkerhet, vibrationer: ,5 m/s 2 Garanterade vibrationer:....4,0 m/s 2 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borr/skruvdragaren CD14,4P är avsedd till borrning i trä, stål samt för skruvdragning Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 ARBETSOMRÅDE Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 PERSONLIG SÄKERHET Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd skyddsutrustning såsom hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV MASKINER Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bort batteriet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 BATTERISÄKERHET Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Utsätt inte batteriet för vatten. Släng inte batteriet i en eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 40 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning Biltema Nordic Services AB 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION/MONTERING Borr- och skruvdragaren är monterad och klar för använd ning vid leverans. Kontrollera vid uppackning att maskinen inte skadats under transporten och att alla delar och tillbehör finns med. 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7.1 Symboler på maskinen Följande varningssymboler finns på maskinen: Läs igenom manualen särskilt säkerhetsinstruktionerna innan maskinen används. Använd rekommenderad skyddsutrustning. 1. Precisionsring 2. Snabbchuck 13 mm 3. Moment- och funktionsväljare 4. Växelväljare 5. Ventilation 6. Rotationsväljare 7. Strömbrytare 8. Handtag 9. Knapp, batteriindikator 10. Upphängningsclips ,4 V Li-Ion batteri 12. ON/OFF knapp, LED belysning 13. LED belysning. Använd skyddsglasögon Använd hörselskydd Utsätt inte batteriet för väta. Allmän fara - var medveten om de risker som finns och försök att undvika dem. 14. Snabbladdare 15. Laddningsindikator Elda inte upp batteripaketet, det kan explodera Biltema Nordic Services AB

6 Motsols - Tryck in rotationsväljaren (6) på sidan märkt med L. Utsätt inte batteriet för en temperatur överstigande 40 C. Batteriladdaren är dubbelisolerad, vilket innebär att den inte behöver jordas. Eventuell reparation får enbart utföras av auktoriserad personal. Använd enbart batteriladdaren inomhus. 7.2 SKYDDSANORDNINGAR Maskinen är utrustad med följande skyddsanordningar: Strömbrytare (7) Strömbrytarens (7) funktion är att starta och stoppa rotationen på snabbchucken (2). Varvalet regleras med strömbrytaren (7). Start - Tryck strömbrytaren (7) mot handtaget. Stopp - Släpp strömbrytaren (7). Rotationsväljare (6) Med rotationsväljaren (6) ställer man in rotationsriktningen. Medsols - Tryck in rotationsväljaren (6) på sidan märkt med R. Neutral - Ställ rotationsväljaren (6) i mittenläget för att spärra strömbrytaren (7). 7.3 Risker vid användning Även om instruktionerna i manualen följs så kvarstår det vissa risker. Var medveten om dem och försök att undvika dem. Risk för ögonskada Det kan förekomma kringflygande föremål - Använd skyddsglasögon eller visir. Håll åskådare och djur på behörigt avstånd. Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för lungskador Damm kan skada lungorna. Använd andningsskydd. Risk för skärskada Använd skyddshandskar vid byte av borr Risk för brännskada Borr blir varma vid användning, använd skyddshandskar vid byte av borr. Risk för skada på grund av vibrationer Maskinens vibrationer kan orsaka arm- och handskador. Arbeta inte kontinuerligt under lång tid och säkerställ att maskinen inte vibrerar mer än normalt på grund av missskötsel eller defekta delar. 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 Snabbladdare (14) Använd endast den medföljande laddaren och ett fullt kompatibelt batteri då motorn annars Biltema Nordic Services AB 6

7 riskerar att brännas sönder eller få nedsatt effekt. Ett nytt batteri får full kapacitet då det laddats och urladdats fem gånger. a. Kontrollera att snabbladdaren (14) och dess elkabel är hela. b. Anslut laddarens stickpropp till ett eluttag. Laddningslampan kommer att blinka i tur och ordning mellan rött, grönt och gult under loppet av någon sekund. Efter detta kommer laddaren att ställa sig i standbyläge och är därmed klar att börja ladda. c. Kontrollera att batteriets poler överensstämmer med laddarens. Sätt sedan i batteriet för att starta laddningen. Om inte batteriet använts på ett tag, ladda och ladda ur batteriet 2-3 gånger för att återställa batteriet. Om batteriets brukstid efter fulladdning är anmärkningsvärt kort, så kan batteriet vara i slutet av sin livscykel - byt i sådana fall ut batteriet omgående. Var noggrann med att undvika kortslutning av batteripoler eller bleck. Kortslutning av batteri kan orsaka brand eller explosion och leda till allvarlig personskada. Ladda inte upp batteriet flera gånger i rad utan låt det laddas ur mellan laddningarna. Batteriet kan annars överhettas, varvid kapacitet och livslängd minskar. Laddningsindikering (15) Snabbladdaren är utrustad med en indikeringslampa (15). Indikeringarna betyder följande: Grönt blinkande sken: Stand-by läge Rött fast sken: Batteriet laddas Grönt fast sken: Batteriet färdigladdat Rött blinkande sken: Batteriet överhettat Gult blinkande sken: Felindikering Om batteriet blir överhettat vid laddning kommer indikatorlampan att blinka rött. Laddningen upphör men fläkten fortsätter att snurra för att kyla ner batteriet. När temperaturen sjunkit laddas åter batteriet. Detta kan ske om batteriet belastats mycket precis innan laddning. 8.2 Batteri (11) Montera batteriet i borr/skruvdragaren: a. Ställ rotationsväljaren (6) i mittläget (låst). Var uppmärksam på batteriets polaritet. b. Tryck in det laddade batteriet i maskinens handtagsfäste tills dess batteriet sitter fast. Lossa batteriet från borr/skruvdragaren: Tryck in och håll knappen intryckt på batteriets ovansida och drag sedan försiktigt framåt tills det är urkopplat från handtaget. 8.3 Strömbrytarens (7) funktion Strömbrytaren (7) fungerar både som varvtalsregulator och broms. Ju längre den steglösa strömbrytaren (7) trycks in, desto snabbare roterar motorn. Genom att reglera trycket på strömbrytaren (7) får du full kontroll över rotationshastigheten - från stillastående till snabb rotation. Då strömbrytaren (7) släpps, bromsar motorn omedelbart snabbchuckens (2) rotation. 8.4 Växelväljarens (4) funktion Snabbchucken (2) får ej röra sig (rotera) vid byte av växel. Maskinen har två utväxlingar som kan väljas med hjälp av växelväljaren (4). 1: låg växel: Låg rotationshastighet (0-400 r/ min), hög styrka. Används vid skruvdragning och borrning i hårda material såsom stål och betong. 2: hög växel: Hög rotationshastighet ( r/min), lägre styrka. Används vid borrning i mjuka material. 8.5 Rotationsväljarens (6) funktion Snabbchucken (2) får ej rotera vid byte av rotationsriktning. Läge R: Snabbchucken (2) roterar åt höger, medsols Biltema Nordic Services AB

8 Läge L: Snabbchucken (2) roterar åt vänster, motsols. Neutral: Skruvdragaren är låst för användning. Varning! Verktyget kan vara varmt efter användning. Använd handskar vid byte av borr eller bits. 8.7 Moment- och funktionsväljarens (3) funktion 8.6 Snabbchuckens (2) funktion Maskinen är försedd med en snabbchuck (2) för snabba och enkla byten av borr eller bits. Var noggrann med att lossa batteriet eller att ställa rotationsväljaren (6) i låst (neutralt) läge innan byte. Öppna snabbchucken (2) genom att vrida snabbchucken (2) motsols. Placera sedan borret eller bitset i snabbchucken (2) och spänn genom att vrida medsols tills dess låsljudet (klickande) slutar. Detta låser automatiskt snabbchucken (2). För att ta loss bitset eller borret, öppna snabbchucken (2) enligt beskrivning ovan. Snabbchucken (2) är utrustad med en precisionsring (1) som är man kan hålla i för att förbättra precisionen. Skruvläge: Maskinen kan med hjälp av moment- och funktionsväljaren (3) ställas in för skruvdragning i 25 olika moment. Välj ett lågt värde när du arbetar med små skruvar eller mjuka material och ett högt värde när du arbetar med stora skruvar eller med hårda material. Förutom de 25 momentlägena för skruvdragning väljer du även borrläge och slagborrläge med hjälp av moment- och funktionsväljaren (3). Borrläge: Ställ moment- och funktionsväljaren (3) i borrläge, symboliserat av en borr-ikon. Detta läge är avsett för borrning i trä, metall, plast eller liknande mjuka material. Om ett borr fastnar i materialet vid användning, släpp då genast strömbrytaren och lossa borret. Om borret sitter fastkilat då motorn går riskerar du att motorn överhettas och i värsta fall kan den brännas sönder Biltema Nordic Services AB 8

9 8.8 LED-belysning För att tända LED-belysningen, tryck in knappen (12). För att släcka LED-belysningen, tryck in knappen (12) igen. 8.9 Indikering för återstående driftstid (9) Indikeringen visar hur urladdat batteriet är. Tryck in knappen (9) så tänds indikeringen (20): 3 lampor lyser Batteriet är fulladdat 2 lampor lyser Batteriet kan användas ett tag till innan det behöver laddas upp 1 lampa lyser Batteriet behöver laddas upp 8.10 Borrning Varning! Verktyget kan vara varmt efter användning. Använd handskar vid byte av borr. a. Kontrollera att skruvdragaren är hel och att batteriet är laddat. b. Välj lämpligt borr beroende på det arbete som skall utföras: Träborr vid borrning i trä. Snabbstålsborr vid borrning i plast och metall. Betongborr vid borrning i betong och cement. c. Kontrollera att borret är helt och vasst och montera sedan. d. Välj växel beroende på vilket material som det skall borras i. e. Tryck rotationsväljaren (6) till läge R. f. Tryck in strömbrytaren (7) och börja borra. Vid borrning i metall, gör först ett märke med en körnare och kyl sedan borret med lämpligt kylmedel. g. Efter avslutat arbete, tryck in rotationsväljaren (6) till neutralläge. Avlägsna batteriet (11) och borret, rengör därefter skruvdragaren med en torr trasa. Om maskinen stannar eller hackar beror detta oftast på överbelastning. Släpp omedelbart strömbrytaren, annars riskerar du att skada maskinen eller dess komponenter Skruvdragning a. Kontrollera att skruvdragaren är hel och att batteriet laddat. b. Välj lämpligt skruvbits och kontrollera att det är helt. c. Sätt växelväljaren (4) i läge 1 (låg hastighet). d. Välj rotationsriktning med rotationsväljaren (6). e. Välj lämpligt vridmoment med moment- och funktionsväljaren (3). f. Efter avslutat arbete, tryck in rotationsväljaren (6) till neutralläge. Avlägsna batteriet (11) och skruvbitset, rengör därefter skruvdragaren med en torr trasa. 9. TRANSPORT OCH FÖRVARING Vid längre tids förvaring så: Ladda upp batteriet fullt. Rengör maskinen och batteriladdaren. Förvara maskinen på en torr och frostfri plats, ej över +40 C, oåtkomligt för barn och andra obehöriga Biltema Nordic Services AB

10 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL Varning! Ställ rotationsväljaren (6) i neutralläge och avlägsna batteriet (11) innan service eller underhåll påbörjas SERVICE Om maskinen är i behov av reparation, lämna den till en behörig serviceman. För att garantera verktygets säkerhet, använd endast originaldelar Dagligt underhåll efter avslutat arbete Avlägsna damm och smuts från skruvdragarens och batteriladdarens ventilationsöppningar. Rengör maskinen med en mjuk torr trasa. Om maskinen är mycket nedsmutsad, så kan trasan fuktas i tvållösning. Använd aldrig några kemikalier, eftersom de kan skada maskinens ytterhölje PROBLEMLÖSNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Motorn startar inte. 1. Batteriet (11)är ej korrekt monterat. 2. Batteriet är helt urladdat. 3. Rotationsväljaren (6) är i neutralläge. 1. Kontrollera och montera batteriet. 2. Ladda batteriet. 3. Ställ in önskad rotationsriktning. Motorn går ojämnt. 1. Batteriet (11) är urladdat 2. Batteriet är utslitet och har nedsatt funktion. 3. Verktyget är överbelastat. 1. Ladda batteriet. 2. Byt ut batteriet. 3. Släpp strömbrytaren och låt verktyget vila. Försök att använda mindre kraft och växla eventuellt ned. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 10

11 DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P INNHOLD INTRODUKSJON TEKNISKE DATA BRUKSOMRÅDE SIKKERHETSFORSKRIFTER OVERSIKTSBILDE INSTALLASJON/MONTERING BRUK OG HÅNDTERING TRANSPORT OG OPPBEVARING SERVICE OG VEDLIKEHOLD MILJØ 1. INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen, sikkerhetsvurderinger og lignende. Legg spesielt merke til følgende advarsler: ADVARSEL! Fare for alvorlig ulykke. Fare for mindre person- eller maskinskade. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser ikke alltid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og betjeningsdetaljer. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i nærheten av maskinen. Ved eventuelt videresalg må bruksanvisningen leveres sammen med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr.: Modell: CD 14,4P Batteri: Li-Ion 14,4 V Batterikapasitet: ,0 Ah Turtall (uten belastning): / r/ min Maks. moment: Nm Hurtigchuck: ,5-13 mm Borekapasitet, tre: ø 36 mm (maks.) Borekapasitet, stål: ø 13 mm (maks.) Vekt: ,7 kg Batterilader Spenning inn AC: V ~ 50 Hz Spenning ut DC: ,4-18,0 V Ladestrøm: ,0 A Ladetid: time. (maks.) Isolasjonsklasse: II Vekt: ,6 kg Lyd Målemetode for lydtrykk (LPA): EN Målt lydtrykk (LPA): db(a) Usikkerhet K (LPA): db(a) Garantert lydtrykk (LPA): db(a) Målemetode for lydeffekt (LWA): EN , EN ISO 3744 Beregnet lydeffekt (LWA): db(a) Usikkerhet K (LWA): db(a) Garantert lydeffekt (LWA): db(a) Vibrasjoner Målemetode for vibrasjoner:..en Målte vibrasjoner (boring):....2,5 m/s 2 Usikkerhet, vibrasjoner: ,5 m/s 2 Garanterte vibrasjoner: ,0 m/s 2 3. BRUKSOMRÅDE Drill/skrutrekker CD14,4P skal brukes til boring i tre, stål, samt til skruer Biltema Nordic Services AB

12 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær alltid oppmerksom på følgende punkter når maskinen brukes. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder stedet maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd regelmessig. Støv, avfall og rot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Du må ikke arbeide i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Barn og uvedkommende må ikke oppholde seg i arbeidsområdet. Ha førstehjelpsskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til maskinens varselsymboler. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller påvirket av stoff, alkohol eller medisin. Bruk verneutstyr som hørselvern og vernebriller. Bruk skikkelige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ikke bruk smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha alltid god arbeidsstilling med god balanse. La aldri dine vaner ved maskinen gjøre deg uforsiktig. 4.3 Bruk og vedlikehold av maskiner Kontroller at alle beskyttelser er på plass og fungerer. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og riktig montert. Kontroller at alle knapper og betjeningsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye når du kontrollerer at strømbryteren fungerer slik at du alltid kan slå av maskinen. Ikke bruk maskinen dersom den er defekt. Lever den til autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalt skjæreutstyr, tilbehør og reservedeler. Maskinen må kun brukes til de oppgaver den er tiltenkt. Arbeidet er alltid tryggere og raskere hvis maskinen brukes til det den er konstruert for. Ikke overskrid maskinens kapasitet. Maskinen må alltid bæres etter håndtaket. Ikke hold fingeren på strømbryteren. Unngå uønsket start ved å fjerne batteriet før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Du må alltid fjerne nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Rengjør maskinen etter bruk, og gjennomfør regelmessig vedlikehold. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Batterisikkerhet Maskinens batteri må kun lades ved hjelp av batteriladeren som medfølger. Dersom en batterilader som er beregnet på én batteritype, brukes på en annen, oppstår det brannfare. Den medfølgende batteriladeren må kun brukes til å lade batteriet som medfølger. Den må ikke brukes til å lade andre produkter da det medfører brann- og eksplosjonsfare. Batteriet må ikke kortsluttes, og det må heller ikke utsettes for varme, direkte sollys eller åpen ild, da det medfører eksplosjonsfare. Ikke utsett batteriet for vann. Ikke kast batteriet i åpen ild. Hvis batteriet skades, kan det lekke batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden, må du umiddelbart skylle deg med vann. Batterisyre kan forårsake irritasjon og brannskader. Oppsøk lege dersom du får batterisyre i øynene. Ikke forsøk å reparere eller demontere batteriet. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, kan gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann. Ikke utsett batteriet for unormal varme over 40 C. Det kan føre til eksplosjon og/eller eventuelt brann. Ikke tildekk batteriet under lading. Fare for overoppheting Biltema Nordic Services AB 12

13 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON/MONTERING Drillen er montert og klar til bruk ved levering. Ved utpakking må du kontrollere at maskinen ikke har blitt skadet under transport og at alle deler og tilbehør medfølger. 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG VERNEANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Maskinen er merket med følgende varselsymboler: Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før maskinen tas i bruk. Bruk anbefalt verneutstyr. 1. Presisjonsring 2. Hurtigchuck 13 mm 3. Moment- og funksjonsvelger 4. Girvelger 5. Ventilasjon 6. Rotasjonsvelger 7. Strømbryter 8. Håndtak 9. Knapp, batteriindikator 10. Opphengsfeste ,4 V Li-Ion-batteri 12. ON/OFF-knapp, LED-belysning 13. LED-belysning. Bruk vernebriller Bruk hørselvern Ikke utsett batteriet for væske. Generell fare vær klar over de risikoene som finnes, og prøv å unngå dem. 14. Hurtiglader 15. Ladeindikator Ikke brenn opp batteripakken, den kan eksplodere Biltema Nordic Services AB

14 Mot urviseren Trykk inn rotasjonsvelgeren (6) på siden, merket med L. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 40 C. Batteriladeren er dobbeltisolert, noe som betyr at den ikke trenger jording. Eventuell reparasjon må kun utføres av autorisert personell. Nøytral Still rotasjonsvelgeren (6) i midtre stilling for å sperre strømbryteren (7). Batteriladeren må bare brukes innendørs. 7.2 Beskyttelsesanordninger Maskinen er utstyrt med følgende beskyttelsesanordninger. Strømbryter (7) Strømbryteren (7) brukes til å starte og stoppe hurtigchuckens (2) rotasjon. Turtallet reguleres ved hjelp av strømbryteren (7). Start Trykk strømbryteren (7) mot håndtaket. Stopp Slipp strømbryteren (7). Rotasjonsvelger (6) Rotasjonsretningen stilles inn ved hjelp av rotasjonsvelgeren (6). Med urviseren Trykk inn rotasjonsvelgeren (6) på siden, merket med R. 7.3 Farer ved bruk Selv om du følger alle instruksjonene i bruksanvisningen, er det fortsatt risikoer forbundet med bruk av maskinen. Vær klar over dem, og forsøk å unngå dem. Fare for øyeskade Det er fare for flyvende objekter. Bruk vernebriller eller visir. Hold tilskuere og barn på sikker avstand. Fare for hørselskade Bruk hørselvern Fare for lungeskader Støv kan skade lungene. Bruk vernemaske. Fare for kuttskader Bruk arbeidshansker ved bytte av bor. Fare for brannskade Bor blir varme når de brukes. Bruk arbeidshansker når du bytter bor. Fare for skader på grunn av vibrasjoner Maskinens vibrasjoner kan forårsake armog håndskader. Ikke arbeid kontinuerlig over lengre tid, og kontroller at maskinen ikke vibrerer mer enn normalt på grunn av manglende vedlikehold eller defekte deler. 8. BRUK OG HÅNDTERING 8.1 Hurtiglader (14) Biltema Nordic Services AB 14

15 Bruk kun batteriladeren som medfølger og et helt kompatibelt batteri, ellers risikerer du at motoren brenner opp eller får nedsatt effekt. Nytt batteri får full kapasitet etter å ha blitt ladet opp og blitt utladet fem ganger. á. Kontroller at hurtigladeren (14) og strømledningen er hele. b. Koble laderens støpsel til et strømuttak. Ladepæren veksler på å blinke rødt, grønt og gult i løpet av noen sekunder. Deretter går laderen i standby-modus og er klar til lading. c. Kontroller at batteriets poler stemmer med laderens. Sett deretter inn batteriet for å starte ladingen. Hvis batteriet ikke har blitt brukt på en stund, bør du lade opp batteriet og lade det ut 2 3 ganger for å tilbakestille det. Hvis batteriets brukstid etter full-lading er unormalt kort, kan batteriets levetid være ute. Slike batteriet må byttes ut umiddelbart. Unngå å kortslutte batteripoler eller metall. Hvis batteriet kortsluttes, kan det forårsake brann eller eksplosjon og alvorlige personskader. Ikke lad opp batteriet flere ganger etter hverandre, men da det lades ut mellom oppladingene. Hvis ikke kan batteriet overopphetes, noe som reduserer batteriets kapasitet og levetid. Ladeindikator (15) Hurtigladeren er utstyrt med en indikatorpære (15). Indikatoren varsler følgende: Grønt, blinkende lys: Standby-modus Rødt, fast lys: Batteriet lades Grønt, fast lys: Batteriet er ferdigladet Rødt, blinkende lys: Batteriet er overopphetet Gult, blinkende lys: Feilindikator 8.2 Batteri (11) Monter batteriet i drillen/skrutrekkeren: Still rotasjonsvelgeren (6) i midtre stilling (låst). Legg merke til batteriets polaritet. Trykk inn det oppladede batteriet i festet i maskinens håndtak til batteriet sitter fast. Løsne batteriet fra drillen/skrutrekkeren: Trykk og hold inne knappen på oversiden av batteriet, og trekk deretter forsiktig forover til batteriet løsner fra håndtaket. 8.3 Strømbryterens (7) funksjon Strømbryteren (7) fungerer både som turtallsregulator og bremse. Jo lenger den trinnløse strømbryteren (7) trykkes inn, desto raskere roterer motoren. Ved å regulere trykket på strømbryteren (7) får du full kontroll over rotasjonshastigheten, fra stillestående til hurtig rotasjon. Når strømbryteren (7) slippes, bremser motoren umiddelbart hurtigchuckens (2) rotasjon. 8.4 Girvelgerens (4) funksjon Hurtigchucken (2) må ikke bevege seg (rotere) ved bytte av veksel. Maskinen har to utvekslinger som kan velges ved hjelp av girvelgeren (4). 1: Lav utveksling: Lav rotasjonshastighet (0 400 o/min), høy styrke. Brukes ved skrutrekking og boring i harde materialer som stål og betong. 2: Høy utveksling: Høy rotasjonshastighet ( o/min), lavere styrke. Brukes ved boring i myke materialer. Hvis batteriet blir overopphetet under lading, vil indikatorpæren blinke rødt. Ladingen avsluttes, men viften vil fortsatt gå for å kjøle ned batteriet. Batteriet lades igjen når temperaturen har sunket. Dette kan skje dersom batteriet belastes mye like før lading Biltema Nordic Services AB

16 8.6 Rotasjonsvelgerens (5) funksjon Hurtigchucken (2) må ikke rotere ved bytte av rotasjonsretning. Stilling R: Hurtigchucken (2) roterer mot høyre, med urviseren. Stilling L: Hurtigchucken (2) roterer mot venstre, mot urviseren. Nøytral: Skrutrekkeren er låst og kan ikke brukes. 8.6 Hurtigchuckens (2) funksjon Maskinen er utstyrt med en hurtigchuck (2) for raskt og enkelt skifte av bor eller bits. Fjern batteriet eller still rotasjonsvelgeren (6) til låst (nøytral) stilling før skifte. Åpne hurtigchucken (2) ved å vri den mot urviseren. Plasser deretter boret eller bitset i hurtigchucken (2), og lås det igjen ved å vri med urviseren til den slutter å klikke. Hurtigchucken låses automatisk (2). Åpne chucken (2) som beskrevet tidligere for å fjerne bitset eller boret. Hurtigchucken (2) har en presisjonsring (1) som du kan holde i for bedre presisjon. Advarsel! Verktøyet kan være varmt etter bruk. Bruk hansker når du skifter bor eller bits. 8.7 Moment- og funksjonsvelgerens (3) funksjon Skrutrekking: Maskinen kan stilles inn for skrutrekking i 25 ulike momenter ved hjelp av moment- og funksjonsvelgeren (3). Velg en lav verdi når du arbeider med små skruer eller mykt materiale, og høy verdi når du arbeider med store skruer eller hardt materiale. I tillegg til de 25 momentinnstillingene for skrutrekking velger du også boreinnstilling og slagborinnstilling ved hjelp av moment- og funksjonsvelgeren (3). Boring: Sett moment- og funksjonsvelgeren (3) til boring, merket med et borikon. Denne stillingen brukes ved boring i tre, metall, plast eller andre myke materialer. Hvis boret setter seg fast i materialet under bruk, må du umiddelbart slippe strømbryteren og løsne boret. Hvis boret sitter fast mens motoren går, risikerer du at motoren overopphetes og i verste fall brenner i stykker Biltema Nordic Services AB 16

17 8.8 LED-belysning Trykk inn knappen (12) for å slå på LED-belysningen. Trykk inn knappen (12) en gang til for å slå av LED-belysningen. med egnet kjølemiddel. g. Trykk rotasjonsvelgeren (6) til nøytral stilling når arbeidet er avsluttet. Fjern batteriet (11) og boret, og rengjør skrutrekkeren med en tørr klut. Hvis maskinen stopper eller hakker, skyldes det oftest overbelastning. Slipp strømbryteren umiddelbart for å unngå å skade maskinen eller maskinens komponenter. 8.9 Indikator for resterende driftstid (9) Indikatoren viser hvor utladet batteriet er. Trykk inn knappen (9) for å tenne indikatorlysene (20). 3 lamper lyser Batteriet er full-ladet 2 lamper lyser Batteriet kan brukes en stund til før det må lades opp 1 lampe lyser Batteriet må lades opp 8.10 Boring 8.11 Skrutrekking a. Kontroller at skrutrekkeren er hel og at batteriet er oppladet. b. Velg egnet skrubits, og kontroller at det er helt. c. Sett girvelgeren (4) i stilling 1 (lav hastighet). d. Velg rotasjonsretning med rotasjonsvelgeren (6). e. Velg egnet moment med moment- og funksjonsvelgeren (3). f. Trykk rotasjonsvelgeren (6) til nøytral stilling når arbeidet er avsluttet. Fjern batteriet (11) og bitset, og rengjør skrutrekkeren med en tørr klut. 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING Ved lengre oppbevaring: Lad batteriet helt opp. Rengjør maskinen og batteriladeren. Oppbevar maskinen tørt og frostfritt, ikke over +40 C, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Advarsel! Verktøyet kan være varmt etter bruk. Bruk hansker når du skifter bor. a. Kontroller at skrutrekkeren er hel og at batteriet er oppladet. b. Velg egnet bor til arbeidet som skal utføres: Trebor ved boring i tre. Hurtigstålbor ved boring i plast og metall. Betongbor ved boring i betong og sement. c. Kontroller at boret er helt og skarpt, og monter det. d. Velg gir avhengig av hvilket materiale du skal bore i. e. Trykk rotasjonsvelgeren (6) til R. f. Trykk inn strømbryteren (7), og begynn å bore. Ved boring i metall bør du først lage et merke med en kjørner. Avkjøl deretter boret Biltema Nordic Services AB

18 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Advarsel! Sett rotasjonsvelgeren (6) i nøytral stilling og fjern batteriet (11) før service eller vedlikehold Service Lever maskinen til autorisert servicepersonell hvis det er behov for reparasjon. Bruk kun originaldeler for å garantere verktøyets sikkerhet Daglig vedlikehold etter avsluttet arbeid Fjern støv og smuss fra skrutrekkeren og batteriladerens ventilasjonsåpninger. Rengjør maskinen med en myk og tørr klut. Kluten kan fuktes i såpevann hvis maskinen er veldig skitten. Du må aldri bruke kjemikalier ved rengjøring det kan skade maskinens ytterdeksel Problemløsing PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Motoren starter ikke. 1. Batteriet (11) er feil montert. 2. Batteriet er helt utladet. 3. Rotasjonsvelgeren (6) står i nøytral stilling. 1. Kontroller og monter batteriet. 2. Lad batteriet. 3. Velg ønsket rotasjonsretning. Motoren går ujevnt. 1. Batteriet (11) er utladet. 2. Batteriet er utslitt og har nedsatt funksjon. 3. Verktøyet er overbelastet. 1. Lad batteriet. 2. Bytt ut batteriet.. 3. Slipp strømbryteren, og la verktøyet hvile. Bruk mindre kraft, og eventuelt et lavere gir. 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 18

19 PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ASENNUS/KOKOAMINEN 7. KÄYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN 8. SÄILYTYS JA KULJETUS 9. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeää tietoa koneen käytöstä ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä ym. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Lievän henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro: Malli: CD 14,4P2 Akku: Li-ioni 14,4 V Akun kapasiteetti: ,0 Ah Kierrosluku (kuormittamattomana): / r/ min. Suurin vääntömomentti: Nm Pikaistukka: ,5/-13 mm Porauskapasiteetti puuhun:...ø 36 mm (enintään) Porauskapasiteetti teräkseen:.ø 13 mm (enintään) Paino: ,7 kg. Akkulaturi Tulovirta: V ~ 50 Hz Lähtevä virta: ,4 18,0 V Latausvirta: ,0 A Latausaika: tuntia. (enintään) Eristysluokka: II Paino: ,6 kg. Ääni Äänipainetason (LPA) mittausmenetelmä: en Mitattu äänipainetaso (LPA):..77 db(a) Epätarkkuus K (LPA): db(a) Taattu äänipainetaso (LPA):...80 db(a) Äänitehotason (LWA) mittausmenetelmä: en , EN ISO 3744 Laskennallinen äänitehotaso LWA: db(a) Epätarkkuus K (LWA): db(a) Taattu äänitehotaso (LWA):...91 db(a) Tärinä Tärinän mittausmenetelmä:...en Mitattu tärinä (poraus): ,5 m/s 2 Epätarkkuus, tärinä: ,5 m/s 2 Taattu tärinätaso: ,0 m/s Biltema Nordic Services AB

20 3. KÄYTTÖKOHTEET Tämä porakone/ruuvinväännin CD14,4P on tarkoitettu puun, teräksen poraamiseen sekä ruuvaamiseen. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje aina ennen tuotteen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja. Käytä asianmukaisia työvaatteita ja turvakenkiä. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakat- kaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkasta ennen koneen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irralliset osat on otettu pois. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Akun turvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Älä altista paristoja vedelle. Älä heitä akkua tuleen. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon. Älä altista akkua yli 40 C lämpötiloille. Seurauksena voi olla räjähdys ja/tai mahdollinen tulipalo Biltema Nordic Services AB 20

21 Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. 5. YLEISKUVA 6. ASENNUS/KOKOAMINEN Porakone/ruuvinväännin toimitetaan koottuna ja käyttövalmiina. Pura kone pakkauksesta ja tarkasta, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksessa ja että kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana. 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 7.1 Koneen merkinnät Koneessa on seuraavat varoitusmerkit: Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä. Käytä suositeltuja suojavarusteita. Käytä suojalaseja 1. Tarkkuusrengas 2. Pikaistukka 13 mm. 3. Vääntömomentin ja toiminnon valitsin 4. Vaihteenvalitsin 5. Ilmanvaihto 6. Pyörintäsuunnan valitsin 7. Virtakatkaisin 8. Kahva 9. Painike, akun varaustilanteen merkkivalo 10. Ripustusklipsu ,4 V Li-Ion-akku 12. ON/OFF-painike, LED-valo 13. LED-valo Käytä kuulosuojaimia Älä altista akkua vedelle. Yleinen vaara ole tietoinen riskeistä ja yritä välttää niitä. 14. Pikalaturi 15. Latauksen merkkivalo Älä heitä akkupakkausta tuleen, sillä se voi räjähtää Biltema Nordic Services AB

22 Älä altista akkua yli 40 C:n lämpötilalle. Akkulaturi on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huollossa. Käytä akkulaturia vain sisätiloissa. 7.2 Turvalaitteet Koneessa on seuraavat turvalaitteet. Virtakatkaisin (7) Virtakatkaisimella (7) käynnistetään ja pysäytetään pikaistukan (2) pyörimisliike. Kierroslukua säädetään virtakatkaisimen (7) avulla. Käynnistäminen - Paina virtakatkaisinta (7) kahvaa kohti. Pysäyttäminen - Vapauta virtakatkaisin (7). Pyörimissuunnan valitsin (6) Pyörimissuunnan valitsimella (6) asetetaan pyörimissuunta. Myötäpäivään Paina pyörimissuunnan valitsin (6) R-kirjaimella merkitylle sivulle. Neutraali Aseta pyörimissuunnan valitsin (6) keskelle lukitaksesi virtakatkaisimen (7). 7.3 Käyttöön liittyvät vaarat Vaikka käyttöohjetta noudatetaan, on olemassa tiettyjä vaaroja. Ole tietoinen vaaroista ja yritä välttää niitä. Silmävamman vaara Kone voi singota materiaalikappaleita käytä suojalaseja tai kasvovisiiriä. Pidä ihmiset ja eläimet riittävän kaukana. Kuulovamman vaara Käytä kuulosuojaimia Keuhkovaurioiden vaara Pöly voi vahingoittaa keuhkoja. Käytä hengityssuojusta. Leikkautumisvaara Käytä teränvaihdossa suojakäsineitä Palovamman vaara Terät kuumenevat käytön aikana. Käytä suojakäsineitä vaihtaessasi teriä. Tärinän aiheuttama vaara Laitteen tärinä voi vahingoittaa käsiä ja käsivarsia. Älä työskentele yhtäjaksoisesti pitkään. Varmista, että laite ei tärise tavallista enemmän puutteellisen kunnossapidon tai viallisten osien vuoksi. 8. KÄYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN 8.1 Pikalaturi (14) Vastapäivään Paina pyörimissuunnan valitsin (6) L-kirjaimella merkitylle sivulle Biltema Nordic Services AB 22 HUOMIO! Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta ja täysin yhteensopivaa akkua. Muutoin moottori voi vaurioitua tai teho voi heiketä.

23 Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin, kun sitä on ladattu ja lataus on purettu viisi kertaa. a. Tarkista, että pikalaturi (14) ja sen sähköjohto ovat ehjiä. b. Yhdistä laturin pistoke sähköpistorasiaan. Latauksen merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena, vihreänä ja keltaisena muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen latauslaite siirtyy valmiustilaan ja on valmis lataamaan akkua. c. Tarkista, että akun navat vastaavat latauslaitteen merkintöjä. Voit käynnistää lataamisen asettamalla akun paikalleen. HUOMIO! Jos akku on ollut pitkään käyttämättä, lataa se ja pura lataus 2 3 kertaa, jotta akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Jos täyteen ladattu akku tyhjenee poikkeuksellisen nopeasti, se on tullut ehkä elinkaarensa päähän. Vaihda akku tällöin uuteen heti. Varo aiheuttamasta oikosulkua akun napoihin tai latauslaitteen koskettimiin. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, josta voi aiheutua vakava henkilövahinko. Älä lataa akkua useita kertoja peräkkäin. Anna sen tyhjentyä latausten välillä. Muutoin akku voi ylikuumentua, jolloin sen kapasiteetti voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. Latauksen merkkivalo (15) Pikalaturissa on merkkivalo (15). Merkkivalot tarkoittavat seuraavaa: Vihreä vilkkuva valo: Stand-by-tila Punainen kiinteä valo: Akkua ladataan. Vihreä kiinteä valo: Akku on ladattu täyteen. Punainen vilkkuva valo: Akku on ylikuumentunut. Keltainen vilkkuva valo: Vianilmaisin Jos akku ylikuumenee latauksen yhteydessä, merkkivalo vilkkuu punaisena. Lataus keskeytyy, mutta tuuletin pyörii edelleen jäähdyttääkseen akkua. Akun latautuminen jatkuu, kun lämpötila on laskenut. Näin voi käydä, jos akkua on kuormitettu paljon juuri ennen latausta. 8.2 Akku (11) Akun asentaminen porakoneeseen/ruuvinvääntimeen: a. Aseta pyörimissuunnan valitsin (6) keskiasentoon (lukittu). Varmista, että akun navat menevät oikein päin. b. Työnnä ladattu akku laitteen kahvassa olevaan kiinnikkeeseen. Tarkista, että akku on kunnolla kiinni. Akun irrottaminen porakoneesta/ ruuvinvääntimestä: a. Paina ja pidä alhaalla painiketta akun yläpuolella ja vedä sitten akku varovasti irti kahvasta. 8.3 Virtakatkaisimen (7) toiminta Virtakatkaisin (7) toimii kierrosnopeuden säätimenä ja jarruna. Mitä syvemmälle portaatonta virtakatkaisinta (7) painetaan, sitä nopeammin moottori käy. Pyörimisnopeutta säädetään painamalla virtakatkaisinta (7) pysähdystilasta nopeaan pyörimiseen. Kun virtakatkaisin (7) vapautetaan, moottori pysäyttää pikaistukan (2) pyörimisen heti. 8.4 Vaihteenvalitsimen (4) toiminta HUOMIO! Pikaistukka (2) ei saa pyöriä, kun vaihdetta vaihdetaan. Tässä laitteessa on nolla-asennon lisäksi kaksi vaihdetta, jotka valitaan vaihteenvalitsimen (4) avulla. 1: matala vaihde: Hiljainen pyörimisnopeus (0-400 r/min), paljon voimaa. Käytetään porattaessa ja ruuvattaessa koviin materiaaleihin, kuten teräkseen ja betoniin. 2: suuri vaihde: Suuri pyörimisnopeus ( r/min), vähemmän voimaa. Käytetään porattaessa pehmeitä materiaaleja. 8.6 Pyörimissuunnan valitsimen (5) toiminta HUOMIO! Pikaistukka (2) ei saa pyöriä, kun pyörimissuuntaa vaihdetaan Biltema Nordic Services AB

24 R-tila: Pikaistukka (2) pyörii oikealle eli myötäpäivään. L-tila: Pikaistukka (2) pyörii vasemmalle eli myötäpäivään. Varoitus! Työkalu voi olla kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä poranterää tai kärkeä vaihtaessasi. 8.7 Momentin- ja toiminnonvalitsimen (3) toiminta Neutraali: Laite on lukittu. 8.6 Pikaistukan (2) toiminta Laitteessa on pikaistukka (2), jotta poranterän tai kärjen vaihtaminen sujuu nopeasti ja helposti. Irrota akku tai aseta pyörimissuunnan valitsin (6) lukittuun (neutraaliin) asentoon ennen vaihtamista. Avaa pikaistukka (2) kiertämällä sitä vastapäivään. Aseta sitten poranterä tai kärki pikaistukkaan (2) ja kiristä kiertämällä myötäpäivään, kunnes lukitusääni (napsahdus) päättyy. Tällöin istukka (2) lukittuu automaattisesti. Voit irrottaa poranterän tai kärjen avaamalla pikaistukan (2) edellä kuvatulla tavalla. Pikaistukassa (2) on tarkkuusrengas (1), jolla tarkkuutta voi parantaa Ruuvaaminen: Momentin- ja toiminnonvalitsimen (3) avulla voidaan valita 25 erilaista vääntömomenttivaihtoehtoa. Jos ruuvaa pieniä ruuveja tai pehmeään materiaaliin, valitse alhainen momentti. Jos ruuvaat suuria ruuveja tai kovaan materiaaliin, valitse suuri momentti. 25 vääntömomenttivaihtoehdon lisäksi momentin- ja toiminnonvalitsimen (3) avulla voidaan valita poraaminen ja iskuporaaminen. Poraustila: Valitse poraaminen momentin- ja toiminnonvalitsimen (3) avulla. Sen tunnuksena on poranterän kuva. Tämä tila on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin ja muoviin tai muihin samanlaisiin pehmeisiin materiaaleihin. HUOMIO! Jos poranterä jää jumiin, vapauta virtakytkin heti ja irrota kärki. Jos poranterä juuttuu kiinni moottorin käydessä, moottori voi ylikuumentua ja pahimmassa tapauksessa rikkoutua Biltema Nordic Services AB 24

25 8.8 LED-valaisin Voit sytyttää LED-valaisimen painamalla painiketta (12). Voit sammuttaa LED-valaisimen painamalla painiketta (12) uudelleen. 8.9 Jäljellä olevan käyttöajan ilmaisin (9) Tämä ilmaisin näyttää akun varauksen määrän. Kun painat painiketta (9), ilmaisin (20) syttyy: 3 merkkivaloa palaa akku on ladattu täyteen. 2 merkkivaloa palaa akussa riittää virtaa vielä hetkeksi. 1 merkkivalo palaa akku on ladattava Poraaminen Varoitus! Työkalu voi olla kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä poranterää vaihtaessasi. f. Paina virtakatkaisinta (7) ja aloita poraaminen. Porattaessa metallia tee ensin merkki porattavaan kohtaan. Jäähdytä poranterää sopivalla jäähdytysaineella. g. Kun työ on valmis, siirrä pyörimissuunnan valitsin (6) neutraaliin asentoon. Irrota akku (11) ja poranterä. Puhdista ruuvinväännin kuivalla rätillä. HUOMIO! Jos laite pysähtyy tai käy epätasaisesti, syynä on useimmiten ylikuormitus. Vapauta tällöin virtakatkaisin heti. Muutoin laite tai se komponentit voivat vaurioitua Ruuvaaminen Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja että akku on ladattu. Valitse sopiva ruuvauskärki. Tarkista, että se on ehjä. Aseta vaihteenvalitsin (4) asentoon 1 (alhainen nopeus). Valitse pyörimissuunta valitsimen (6) avulla. Valitse oikea vääntömomentti momentin- ja toiminnonvalitsimen (3) avulla. Kun työ on valmis, siirrä pyörimissuunnan valitsin (6) neutraaliin asentoon. Irrota akku (11) ja poranterä. Puhdista ruuvinväännin kuivalla rätillä. 9. KULJETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN Pitkäaikainen säilyttäminen: Lataa akku täyteen. Puhdista laite ja akkulaturi. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saa olla enintään +40 C. a. Tarkista, että ruuvinväännin on ehjä ja että akku on ladattu. b. Valitse poranterä tehtävän työn mukaan. Puuporanterä porattaessa puuhun. Pikateräsporanterä porattaessa muoviin ja metalliin. Betoniporanterä porattaessa betoniin tai sementtiin. C. Tarkista, että poranterä on ehjä ja terävä. Kiinnitä se paikalleen. d. Valitse vaihde porattavan materiaalin mukaan. e. Paina pyörimissuunnan valitsin (6) R-asentoon Biltema Nordic Services AB

26 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Varoitus! Aseta pyörimissuunnan valitsin (6) neutraaliin asentoon ja irrota akku (11) ennen huoltamista tai kunnossapitämistä Huolto Jos laite tarvitsee huoltoa, toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon. Huollossa saa käyttää vain alkuperäisiä osia työkalun turvallisuuden varmistamiseksi Päivittäinen kunnossapito työn valmistumisen jälkeen Poista pöly ja lika ruuvinvääntimen ja latauslaitteen ilmanvaihtoaukoista. Puhdista laite pehmeällä kuivalla kankaalla. Jos laite on erittäin likainen, kankaan voi kostuttaa saippuavedellä. HUOMIO! Älä käytä kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen ulkokuorta Ongelmanratkaisu ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Moottori ei käynnisty. Moottori käy epätasaisesti. 1. Akku (11) ei ole oikein paikallaan. 2. Akku on kokonaan tyhjentynyt. 3. Pyörimissuunnan valitsin (6) on neutraalissa tilassa. 1. Akun (11) varaus on tyhjentynyt. 2. Akku on tullut elinkaarensa päähän. 3. Työkalua ylikuormitetaan. 1. Tarkista akku ja aseta se paikalleen. 2. Lataa paristo. 3. Valitse oikea pyörimissuunta. 1. Lataa paristo. 2. Vaihda akku. 3. Vapauta virtakatkaisin ja anna työkalun olla hetki käyttämättä. Yritä käyttää vähemmän voimaa ja mahdollisesti pienempää vaihdetta. 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 26

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader 1 Smartladdare ALLMÄNT För 12 V syrafyllda blybatterier. Microprocessorstyrd, med 3 olika laddströmsnivåer: 2 A för mindre batterier (gräsklippare, snöskoters,

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Li-IoN 12 V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2010 Biltema Nordic Services

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 14.4 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE 14.4V DAN0703 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Hammer Drill/ Driver. Art.no Model 40-9535 CDI218CL. Skruvdragare Drill Ruuvinväännin Schrauber ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI DEUTSCH

Hammer Drill/ Driver. Art.no Model 40-9535 CDI218CL. Skruvdragare Drill Ruuvinväännin Schrauber ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI DEUTSCH Hammer Drill/ Driver Skruvdragare Drill Ruuvinväännin Schrauber Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0

MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0 MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 CPD-0 Tuotekoodi: 4933431245 n suunnittelema hiiliharjaton POWERSTATE moottori tarjoaa jopa 10x pidemmän moottorin käyttöiän ja jopa 25% enemmän voimaa Yksittäisten kennojen

Lisätiedot