IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V"

Transkriptio

1 IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE Helsingborg. Kundkontakt/Kundekontakt/Asiakaspalvelu/Kundekontakt: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB 2

3 SE HJULMUTTERDRAGARE 12 V, INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDS-ANORDNINGAR 8. ANVÄNDNING 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SKÖTSEL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Var särskilt uppmärksam på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art.nr Modell...IW300A Spänning V DC Vridmoment N/m Spindel...½" Isolationsklass IP20 Skyddsklass Class II Användningstemperatur C Vikt...1,45 kg Batteripack...3 st. Lithium-Ion Batterikapacitet Mah Laddningstid min Batteriladdare, spänning ut ,6 V DC Batteriladdare, spänning in V AC Kabellängd adapter m Mätmetod för ljudtryck (L PA ) EN ISO 3744 Uppmätt ljudtryck (L PA ) db(a) Osäkerhet K (L PA ) db(a) Garanterat ljudtryck (L PA ) db(a) IW300A Mätmetod för Ljudeffekt (Lwa) EN ISO 3744 Uppmätt ljudeffekt (Lwa) db(a) Osäkerhet K (Lwa)... 3dB(A) Garanterad ljudeffekt (Lwa) db(a) Mätmetod för vibrationer en12096 Uppmätta vibrationer ,31 m/s 2 Osäkerhet K ,5 m/s 2 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mutterdragare för fordon och andra maskiner. Drivs av ett laddningsbart Lithium-Ion batteripack eller med en adapter till bilens cigarettändaruttag. Maskinen är ej konstruerad för kontinuerlig användning eller yrkesbruk. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd alltid skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet Biltema Nordic Services AB

4 SE 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att dra ut batteriet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.5 Batterisäkerhet Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Utsätt inte batteriet för vatten. Släng inte batteriet i en eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 40 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. 5. ÖVERSIKTSBILD 7 1. Drivtapp 2. Strömbrytare 3. Rotationsväljare 4. Ventilationsöppningar 5. Löstagbart batteri 6. Batteriladdare 7. Adapter med 4 m kabel Biltema Nordic Services AB 4

5 SE 6. INSTALLATION 6.1 Uppackning Kontrollera att maskinen inte skadats under transporten, samt så att alla delar finns med. Hjulmutterdragare Batteripack Krafthylsor, 4 st. Batteriladdare med kabel Adapter för cigarettuttag 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Risker vid arbete med en mutterdragare Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för ögonskada Kringflygande föremål - Använd skyddsglasögon. Risk för inandning av farliga ämnen Använd andningsskydd vid arbete i närheten av en bils bromssystem, det finns en möjlig risk för närvaro av asbestdamm. Risk för elstöt Använd ej maskinen om elkontakten eller sladden är skadad. Risk för skada på grund av vibrationer Maskinens vibrationer kan orsaka arm- och handskador. Arbeta inte kontinuerligt under lång tid och säkerställ att maskinen inte vibrerar mer än normalt på grund av misskötsel eller defekta delar. 8. HANDHAVANDE OBS! Använd endast maskinen i omgivningstemperatur 5 40 C. Använd inte maskinen kontinuerligt under lång tid, risk för överhettning. Välj rätt krafthyla och moment, se fordonets manual. 8.1 Batteriladdare OBS! Använd endast den medföljande laddaren och ett fullt kompatibelt batteri då motorn annars riskerar att brännas sönder eller få nedsatt effekt. a. Anslut laddarens stickpropp till ett eluttag. Laddningslampan kommer att lysa grönt. b. Kontrollera att batteriets poler överensstämmer med laddarens. Sätt sedan i batteriet för att starta laddningen. OBS! Om inte batteriet använts på ett tag, ladda och ladda ur batteriet 2-3 gånger för att återställa batteriet. Om batteriets brukstid efter fulladdning är anmärkningsvärt kort, så kan batteriet vara i slutet av sin livscykel - byt i sådana fall ut batteriet omgående. Var noggrann med att undvika kortslutning av batteripoler eller bleck. Kortslutning av batteri kan orsaka brand eller explosion och leda till allvarlig personskada. Ladda inte upp batteriet flera gånger i rad utan låt det laddas ur mellan laddningarna. Batteriet kan annars överhettas, varvid kapacitet och livslängd minskar. Laddningsindikering Snabbladdaren är utrustad med en indikeringslampa. Indikeringarna betyder följande: Grönt sken: Rött fast sken: Batteriet är fulladdat/standby Batteriet laddas 8.2 Batteri Montera batteriet i borr/skruvdragaren: a. Ställ rotationsväljaren i mittläget (låst). Var uppmärksam på batteriets polaritet. b. Tryck in det laddade batteriet i maskinens handtagsfäste tills batteriet sitter fast. Lossa batteriet från borr/skruvdragaren: a. Tryck in spärrarna på batteriets sidor och drag sedan försiktigt ut batteriet. 8.3 Adapter med kabel Maskinen kan drivas med ström från bilens 12 V cigarettändaruttag. Dra ut batteriet från maskinen och anslut adaptern mellan maskinen och 12 V-uttaget. 8.4 Reglagens funktion Maskinen startas och stoppas med strömbrytaren (2). Rotationen ändras med rotationsväljaren (3). VARNING! Stäng av maskinen före rotationsbyte Biltema Nordic Services AB

6 SE 8.5 Montering av krafthyla För att montera passande krafthylsa på drivtappen, rikta in hylsan mot drivtappen och tryck på krafthylsan. För att avlägsna krafthylsan från drivtappen, dra den rakt ut. VARNING! Använd endast krafthylsor avsedda för mutterdragare. 8.6 Losstagning Se till att krafthylsan greppar ordentligt på muttern/ bulten. Håll mutterdragaren i rät linje mot muttern/ bulten och tryck in strömbrytaren. 8.7 Åtdragning a. Skruva först in muttern/bulten några varv för hand. b. Se till att krafthylsan greppar ordentligt på muttern/bulten. Håll mutterdragaren i rät linje mot muttern/bulten och tryck in strömbrytaren. OBS! Vid åtdragning av hjulmutter/bult, kontrollera med bilens instruktionsbok vilket moment hjulmuttern/bulten skall dras åt med. Utför den sista åtdragningen för hand med hjälp av en momentnyckel. Momentet ökar till 200 N/m inom 5-17 s och 300 N/m inom s. Se tabell nedan för att justera vridmomentet till storlekens hysla. HYLSA N/m M M12-M M14-M M18-M TRANSPORT & FÖRVARING Vid långvarig förvaring rengör och förvara hjulmutterdragaren: I medföljande plastväska Oåtkomlig för barn I ett torrt utrymme 5 40 C. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Maskinen får endast repareras av behörig tekniker. Använd endast rekommenderade originaldelar DAGLIGT UNDERHÅLL Efter avslutat arbete, torka av hjulmutterdragaren med en torr trasa och rensa motorns ventilationsöppningar (4). 11. MILJÖSKYDD El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 6

7 NO INNHOLD 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON/MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG VERNEANORDNINGER 8. BRUK 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen, sikkerhetsvurderinger og lignende. Legg spesielt merke til følgende advarsler: ADVARSEL! Fare for alvorlig ulykke. OBS! Fare for mindre person- eller maskinskade. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser ikke alltid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og betjeningsdetaljer. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i nærheten av maskinen. Ved eventuelt videresalg må bruksanvisningen leveres sammen med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell...IW300A Spenning V DC Moment N/m Spindel...½" Isolasjonsklasse IP20 Verneklasse...Klasse II Temperatur for bruk C Vekt...1,45 kg Batteripakke...3 stk. Lithium-Ion Batterikapasitet mah Ladetid min Batterilader, spenning ut ,6 V DC Batterilader, spenning inn V AC Kabellengde, adapter m Målemetode for lydtrykk (L PA ) EN ISO 3744 Målt lydtrykk (L PA ) db(a) Usikkerhet K (L PA ) db(a) Garantert lydtrykk (L PA ) db(a) MUTTERTREKKER 12 V, IW300A Målemetode for lydeffekt (Lwa)......EN ISO 3744 Målt lydeffekt (Lwa)...95 db(a) Usikkerhet K (Lwa)... 3dB(A) Garantert lydeffekt (Lwa) db(a) Målemetode for vibrasjoner en12096 Målte vibrasjoner ,31 m/s 2 Usikkerhet K ,5 m/s 2 3. BRUKSOMRÅDE Muttertrekker til biler og andre maskiner. Drives av oppladbart Lithium-ion-batteri eller en adapter for sigarettenneruttak. Maskinen er ikke beregnet på kontinuerlig drift eller profesjonell bruk. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær alltid oppmerksom på følgende punkter når maskinen brukes. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder stedet maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd regelmessig. Støv, avfall og rot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Du må ikke arbeide i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Barn og uvedkommende må ikke oppholde seg i arbeidsområdet. Ha førstehjelpsskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til maskinens varselsymboler. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller påvirket av stoff, alkohol eller medisin. Du må alltid bruke verneutstyr som vernemaske, hansker, hørselvern og vernebriller. Bruk skikkelige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ikke bruk smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha alltid god arbeidsstilling med god balanse. La aldri dine vaner ved maskinen gjøre deg uforsiktig Biltema Nordic Services AB

8 NO 4.3 Bruk og vedlikehold av maskiner Kontroller at alle beskyttelser er på plass og fungerer. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og riktig montert. Kontroller at alle knapper og betjeningsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye når du kontrollerer at strømbryteren fungerer slik at du alltid kan slå av maskinen. Ikke bruk maskinen dersom den er defekt. Lever den til autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalt skjæreutstyr, tilbehør og reservedeler. Maskinen må kun brukes til de oppgaver den er tiltenkt. Arbeidet er alltid tryggere og raskere hvis maskinen brukes til det den er konstruert for. Ikke overskrid maskinens kapasitet. Maskinen må alltid bæres etter håndtaket. Ikke hold fingeren på strømbryteren. Unngå uønsket start ved å fjerne batteriet før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Du må alltid fjerne nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Maskinen må aldri stå uten tilsyn når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og gjennomfør regelmessig vedlikehold. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. 4.5 Batterisikkerhet Maskinens batteri må kun lades ved hjelp av batteriladeren som medfølger. Dersom en batterilader som er beregnet på én batteritype, brukes på en annen, oppstår det brannfare. Den medfølgende batteriladeren må kun brukes til å lade batteriet som medfølger. Den må ikke brukes til å lade andre produkter da det medfører brann- og eksplosjonsfare. Batteriet må ikke kortsluttes, og det må heller ikke utsettes for varme, direkte sollys eller åpen ild, da det medfører eksplosjonsfare. Ikke utsett batteriet for vann. Ikke kast batteriet i åpen ild. Hvis batteriet skades, kan det lekke batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden, må du umiddelbart skylle deg med vann. Batterisyre kan forårsake irritasjon og brannskader. Oppsøk lege dersom du får batterisyre i øynene. Ikke forsøk å reparere eller demontere batteriet. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, kan gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann. Ikke utsett batteriet for unormal varme over 40 C. Det kan føre til eksplosjon og/eller eventuelt brann. Ikke tildekk batteriet under lading. Fare for overoppheting. 5. OVERSIKTSBILDE 7 1. Drivtapp 2. Strømbryter 3. Rotasjonsvelger 4. Ventilasjonsåpninger 5. Løst batteri 6. Batterilader 7. Adapter med 4 m kabel 6. MONTERING Utpakking Kontroller at maskinen ikke har blitt skadet under transport og at alle deler medfølger. Hjulmuttertrekker Batteripakke Kraftpiper, 4 stk. Batterilader med kabel Adapter til sigarettenneruttak Biltema Nordic Services AB 8

9 NO 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Risikoer ved bruk av en muttertrekker Fare for hørselskade Bruk hørselvern Fare for øyeskade Flyvende objekter bruk vernebriller. Fare for innånding av farlige stoffer Bruk åndedrettsvern når du arbeider i nærheten av en bils bremsesystem det er fare for asbeststøv. Fare for elektrisk støt Ikke bruk maskinen hvis støpselet eller ledningen er skadet. Fare for skader på grunn av vibrasjoner Maskinens vibrasjoner kan forårsake arm- og håndskader. Ikke arbeid kontinuerlig over lengre tid, og kontroller at maskinen ikke vibrerer mer enn normalt på grunn av manglende vedlikehold eller defekte deler. 8. HÅNDTERING OBS! Maskinen må kun brukes i 5 40 C. Ikke bruk maskinen kontinuerlig over lang tid fare for overoppheting. Velg riktig kraftpipe og moment, se bilens manual. 8.1 Batterilader OBS! Bruk kun batteriladeren som medfølger og et helt kompatibelt batteri, ellers risikerer du at motoren brenner opp eller får nedsatt effekt. a. Koble laderens støpsel til et strømuttak. Ladepæren lyser grønt. b. Kontroller at batteriets poler stemmer med laderens. Sett deretter inn batteriet for å starte ladingen. OBS! Hvis batteriet ikke har blitt brukt på en stund, bør du lade opp batteriet og lade det ut 2 3 ganger for å tilbakestille det. Hvis batteriets brukstid etter full-lading er unormalt kort, kan batteriets levetid være ute. Slike batteriet må byttes ut umiddelbart. Unngå å kortslutte batteripoler eller metall. Hvis batteriet kortsluttes, kan det forårsake brann eller eksplosjon og alvorlige personskader. Ikke lad opp batteriet flere ganger etter hverandre, men da det lades ut mellom oppladingene. Hvis ikke kan batteriet overopphetes, noe som reduserer batteriets kapasitet og levetid. Ladeindikator Hurtigladeren er utstyrt med en indikatorpære. Indikatoren varsler følgende: Grønt lys: Rødt, fast lys: Batteriet er fulladet/standby. Batteriet lades 8.2 Batteri Monter batteriet i drillen/skrutrekkeren: a. Still rotasjonsvelgeren i midtre stilling (låst). Legg merke til batteriets polaritet. b. Trykk inn det oppladede batteriet i festet i maskinens håndtak til batteriet sitter fast. Løsne batteriet fra drillen/skrutrekkeren: a. Trykk inn spennen på sidene av batteriet, og trekk deretter batteriet forsiktig ut. 8.3 Adapter med kabel Maskinen kan drives med strøm fra bilens 12 V sigarettenneruttak. Trekk ut batteriet fra maskinen, og koble adapteren mellom maskinen og 12 V uttaket. 8.4 Styring Maskinen startes og stoppes ved hjelp av strømbryteren (2). Rotasjonsretning velges med rotasjonsvelgeren (3). ADVARSEL! Slå av maskinen før du bytter rotasjon. 8.5 Montering av kraftpipe Når du skal montere kraftpipe på tappen, plasserer du pipen over tappen og presser den på plass. Trekk den rett ut for å fjerne den. ADVARSEL! Bruk kun kraftpiper som er beregnet for muttertrekkere. 8.6 Løsne Kontroller at kraftpipen har godt tak på mutteren/ bolten. Hold muttertrekkeren vinkelrett mot mutteren/ bolten, og trykk inn strømbryteren Biltema Nordic Services AB

10 NO 8.7 Stramme a. Skru mutteren/bolten inn noen omdreininger for hånd. b. Kontroller at kraftpipen har godt tak på mutteren/ bolten. Hold muttertrekkeren vinkelrett mot mutteren/bolten, og trykk inn strømbryteren. OBS! Ved stramming av hjulmutter/bolt må du bruke bilens instruksjonsbok for å finne ut hvilket moment mutteren/bolten skal strammes til med. Gjennomfør den siste strammingen for hånd ved hjelp av en momentnøkkel. Momentet øker til 200 N/m innen 5 17 s og 300 N/m innen s. Se tabellen under for å justere momentet til pipestørrelsen. PIPE N/m M M12-M M14-M M18-M TRANSPORT OG OPPBEVARING Muttertrekkeren må rengjøres før langvarig oppbevaring: I medfølgende plastkoffert Utilgjengelig for barn På et tørt sted, 5 40 C. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Maskinen må kun repareres av en kvalifisert tekniker. Bruk kun anbefalte originale deler DAGLIG VEDLIKEHOLD Når arbeidet er avsluttet, tørker du av muttertrekkeren med en tørr klut og rengjør motorens ventilasjonsåpninger (4). 11. MILJØET EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 10

11 FI PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V, IW300A SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ASENNUS/KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JA TURVALAITTEET 8. KÄYTTÖ 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTAMINEN 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeää tietoa koneen käytöstä ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä ym. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOM! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa laitetta kaikilta osin. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa laitteen lähellä. Jos omistaja vaihtuu, käyttöohje on annettava koneen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli...IW300A Jännite V DC Vääntömomentti N/m Kara...½" Eristysluokka: IP20 Suojausluokka Luokka II Käyttölämpötila C Paino...1,45 kg Akku...3 kpl Lithium-Ion Akun kapasiteetti Mah Latausaika min Akkulaturi, lähtöjännite: ,6 V DC Akkulaturi, tulojännite: V AC Sovitinkaapelin pituus m Äänipainetason (L PA ) mittausmenetelmä: en ISO 3744 Mitattu äänipainetaso (L PA ):...84 db(a) Epätarkkuus K (L PA ):...3 db(a) Taattu äänipainetaso (L PA ):...87 db(a) Äänitehotason mittausmenetelmä (Lwa) EN ISO 3744 Mitattu äänitehotaso (Lwa): db(a) Epätarkkuus K (Lwa): dB(A) Taattu äänitehotaso (Lwa):...98 db(a) Tärinän mittausmenetelmä en12096 Mitattu tärinä, kohta... 4,31 m/s 2 Epätarkkuus K... 1,5 m/s 2 3. KÄYTTÖKOHTEET Mutterinväännin ajoneuvo- ja muuhun konekäyttöön. Toimii ladattavalla Lithium-Ion-akulla tai toimitukseen kuuluvalla sovittimella, joka kytketään auton savukkeensytytinliitäntään. Konetta ei ole tarkoitettu jatkuvaan tai ammattikäyttöön. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Seuraavat seikat on aina otettava huomioon koneita käytettäessä. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia koneen käyttämistä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja materiaalijäte lisäävät onnettomuuksien, tulipalojen ja räjähdysten vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue aina ohjekirja ennen käyttöä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten hengityksensuojainta, suojakäsineitä, kuulosuojaimia ja suojalaseja. Käytä asianmukaisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai väljiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina hyvässä ja tasapainoisessa työasennossa. Älä aliarvioi koneen käyttöön liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä Biltema Nordic Services AB

12 FI 4.3 Koneiden käyttäminen ja kunnossapito Tarkasta, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkasta, että koneen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja hyvin paikoillaan. Tarkasta, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakytkin toimii, jotta voit sammuttaa koneen koska tahansa. Älä käytä viallista konetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Käytä konetta vain sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun konetta käytetään siihen, mihin se on suunniteltu. Älä ylitä koneen kapasiteettia. Kanna konetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakytkimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa irrottamalla akku ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkasta ennen koneen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on otettu pois. Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista kone aina käytön jälkeen, ja huolla se säännöllisesti. Säilytä konetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.5 Akun turvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Älä altista paristoja vedelle. Älä heitä akkua tuleen. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi muodostua palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun tai jännitteen vuotamisen akusta, tai sytyttää tulipalon. Älä altista akkua yli 40 C lämpötiloille. Seurauksena voi olla räjähdys ja/tai tulipalo. Älä peitä akkua latauksen aikana. Muutoin se voi ylikuumentua. 5. YLEISKUVA 7 1. Vääntiö 2. Virtakatkaisin 3. Pyörintäsuunnan valitsin 4. Ilmanvaihtoaukot 5. Irrotettava akku 6. Akkulatu 7. Sovitin jossa 4 metrin kaapeli Biltema Nordic Services AB 12

13 FI 6. ASENNUS 6.1 Purkaminen pakkauksesta Tarkista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita ja että osia tai varusteita ei puutu. Pyöränmutterinväännin Akku Voimahylsyt, 4 kpl Akkulaturi ja kaapeli Savukkeensytytinliitin 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Mutterinvääntimen käyttöön liittyvät vaarat Kuulovammojen vaara Käytä kuulosuojaimia Silmävammojen vaara Lentävät esineet aiheuttavat vaaran. Käytä suojalaseja. Vaarallisten aineiden sisäänhengitysvaara Käytä hengityssuojaa auton jarrujärjestelmän lähellä. Muutoin on olemassa asbestipölyn hengittämisen vaara. Sähköiskun vaara Älä käytä laitetta, jos sen pistoke tai johto ovat vahingoittuneet. Tärinän aiheuttamat vaarat Koneen tärinä voi vahingoittaa käsiä ja käsivarsia. Älä työskentele yhtäjaksoisesti pitkään. Varmista, että laite ei tärise tavallista enemmän puutteellisen kunnossapidon tai viallisten osien vuoksi. 8. KÄSITTELY HUOM! Käytä konetta vain lämpötiloissa 5 40 C. Älä käytä konetta keskeytyksettä pitkään, sillä vaarana on ylikuumentuminen. Valitse oikea voimahylsy, katso tiedot ajoneuvon käyttöohjekirjasta. 8.1 Akkulaturi HUOM! Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta ja täysin yhteensopivaa akkua. Muutoin moottori voi vaurioitua tai teho voi heiketä. a. Yhdistä laturin pistoke sähköpistorasiaan. Latauslampun merkkivalo syttyy ja palaa vihreänä. b. Tarkista, että akun navat vastaavat latauslaitteen merkintöjä. Voit käynnistää lataamisen asettamalla akun paikalleen. HUOM! Jos akku on ollut pitkään käyttämättä, lataa se ja pura lataus 2 3 kertaa, jotta akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Jos täyteen ladattu akku tyhjenee poikkeuksellisen nopeasti, se on tullut ehkä elinkaarensa päähän. Vaihda akku tällöin uuteen heti. Varo aiheuttamasta oikosulkua akun napoihin tai latauslaitteen koskettimiin. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, josta voi aiheutua vakava henkilövahinko. Älä lataa akkua useita kertoja peräkkäin. Anna sen tyhjentyä latausten välillä. Muutoin akku voi ylikuumentua, jolloin sen kapasiteetti voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. Lataamisen merkkivalot Pikalaturissa on merkkivalo. Merkkivalot tarkoittavat seuraavaa: Palaa vihreänä: Punainen kiinteä valo: Akku on ladattu täyteen/standby-tilassa. Akkua ladataan. 8.2 Akku Akun asentaminen porakoneeseen/ruuvinvääntimeen: a. Aseta pyörimissuunnan valitsin keskiasentoon (lukittu). Varmista, että akun navat menevät oikein päin. b. Työnnä ladattu akku laitteen kahvassa olevaan kiinnikkeeseen, kunnes akku on napakasti paikallaan. Akun irrottaminen porakoneesta/ruuvinvääntimestä: a. Paina akun molemmissa kyljissä sijaitsevia painikkeita ja vedä akku varovasti irti kahvasta. 8.3 Verkkolaite liitosjohdolla Laitteeseen voi saada virtaa 12 V:n savukkeensytytinliitännästä. Vedä akku irti laitteesta ja liitä sovitin laitteen ja 12 V -liitännän väliin Biltema Nordic Services AB

14 FI 8.4 Säätimen toiminta Laite käynnistetään ja pysäytetään virtakatkaisimella (2). Valitse pyörimissuunta valitsimen (3) avulla. VAROITUS! Sammuta laite ennen suunnan vaihtamista. 8.5 Voimahylsyn kiinnittäminen Asenna vääntiöön sopiva voimahylsy kohdistamalla hylsy vääntiöön ja painamalla voimahylsyä. Voit irrottaa voimahylsyn vääntiöstä vetämällä sitä suoraan ulospäin. VAROITUS! Käytä vain mutterinvääntimelle tarkoitettuja voimahylsyjä. 8.6 Irrottaminen Tarkista, että voimahylsy kiinnittyy kunnolla mutteriin tai pulttiin. Pidä mutterinväännintä suorassa linjassa pulttiin tai mutteriin nähden ja paina virtakatkaisinta. 8.7 Kiristäminen a. Kiristä mutteria tai pulttia ensin muutama kierros käsin. b. Tarkista, että voimahylsy kiinnittyy kunnolla mutteriin tai pulttiin. Pidä mutterinväännintä suorassa linjassa pulttiin tai mutteriin nähden ja paina virtakatkaisinta. 9. SÄILYTYS JA KULJETUS Puhdista mutterinväännin ennen sen asettamista pitkäaikaiseen säilytykseen. Säilytä se mukana toimitetussa muovilaukussa Pidä poissa lasten ulottuvilta Säilytä pumppua kuivassa paikassa. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata laitteen. Käytä vain suositeltuja varaosia Päivittäinen kunnossapito Kun työ on tehty, pyyhi mutterinväännin kuivalla kankaalla ja puhdista moottorin ilmanvaihtoaukot (4). 11. YMPÄRISTÖNSUOJELU Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). HUOM! Kiristettäessä pyörän mutteria tai pulttia tarkista auton ohjekirjasta, mihin momenttiin se on kiristettävä. Tee lopullinen kiristys käsin momenttiavaimen avulla. Momentti nousee arvolle 200 N/m 5-17 sekunnin sisällä ja arvolle 300 N/m sekunnin sisällä. Alla olevasta taulukosta näet, miten säädät vääntömomenttia hylsyn mukaan. HYLSY N/m M M12-M M14-M M18-M Biltema Nordic Services AB 14

15 DK HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V, IW300A INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER OG BESKYT- TELSESANORDNINGER 8. ANVENDELSE 9. TRANSPORT OG OPBEVARING 10. VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige informationer om maskinens anvendelse og sikkerhedsrisici m.m. Vær især opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. OBS! Risiko for mindre person eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer evt. ikke altid er i fuld overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Model...IW300A Spænding V DC Drejningsmoment N/m Spindel...½" Isolationsklasse IP20 Beskyttelsesklasse Klasse II Anvendelsestemperatur C Vægt...1,45 kg Batteripakke...3 stk. Litium-ion Batterikapacitet Mah Opladningstid min Batterioplader, spænding ud ,6 V DC Batterioplader, spænding ind V AC Kabellængde adapter m Målemetode for lydtryk (L PA ) EN ISO 3744 Målt lydtryk (L PA ) db(a) Usikkerhed K (L PA ) db(a) Garanteret lydtryk (L PA ) db(a) Målemetode for lydeffekt (Lwa)......EN ISO 3744 Målt lydeffekt (Lwa)...95 db(a) Usikkerhed K (Lwa)... 3dB(A) Garanteret lydeffekt (Lwa) db(a) Målemetode til vibrationer en12096 Opmålvibrationer ,31 m/s 2 Usikkerhed K ,5 m/s 2 3. ANVENDELSESOMRÅDE Møtrikspænder til køretøjer og andre maskiner. Drives af en genopladelig litium-ion-batteripakke eller med en adapter til bilens cigarettænderstik. Maskinen er ikke konstrueret til kontinuerlig brug eller erhvervsmæssig brug. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved arbejde med maskiner skal følgende punkter altid overholdes. Vær også opmærksom på arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter, og overhold de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Gør rent regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter uden for arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend altid beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan fanges af maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Selvom du bliver vant til at bruge maskinen, må det ikke føre til uforsigtighed Biltema Nordic Services AB

16 DK 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontrollér, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontrollér, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan standse maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Indlever den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at fjerne batteriet før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug, og efterse den regelmæssigt. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. 4.5 Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades ved hjælp af den medfølgende batterioplader. En batterilader, som er beregnet til én type batteri, kan medføre risiko for brand, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. For at mindske risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter. For at mindske risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet må ikke kastes i ilden. Hvis batteriet beskadiges, kan der trænge batterisyre ud. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden, skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og ætsninger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller medføre brand. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 40 C. Det kan medføre eksplosion eller brand. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. 5. OVERSIGTSBILLEDE 7 1. Drivtap 2. Afbryder 3. Omdrejningsvælger 4. Ventilationsåbninger 5. Udtageligt batteri 6. Batterioplader 7. Adapter med 4 m kabel Biltema Nordic Services AB 16

17 DK 6. INSTALLATION 6.1 Udpakning Kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten, samt at alle dele og tilbehør er med. Hjulmøtrikspænder Batteripakke Krafttoppe, 4 stk. Batterioplader med kabel Adapter til cigartænderstik 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Risici ved arbejde med en møtrikspænder Risiko for høreskader Brug høreværn Risiko for øjenskader Omkringflyvende genstande Brug beskyttelsesbriller. Risiko for indånding af farlig stoffer Brug åndedrætsværn, når der arbejdes i nærheden af en bils bremsesystem, da der er risiko for tilstedeværelse af asbeststøv. Risiko for elektrisk stød Brug ikke maskinen, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Risiko for skader på grund af vibrationer Maskinens vibrationer kan forårsage skade på arme og hænder. Arbejd ikke uafbrudt i lang tid, og sørg for, at maskinen ikke vibrerer mere end normalt på grund af misligholdelse eller defekte dele. 8. BETJENING OBS! Brug kun maskinen i en omgivende temperatur på 5-40 C. Brug ikke maskinen uafbrudt i lang tid, da der er risiko for overophedning. Vælg korrekt krafttop og moment, se vejledningen til køretøjet. 8.1 batterioplader OBS! Brug udelukkende den medfølgende oplader og et kompatibelt batteri, da motoren ellers risikerer at brænde sammen eller få nedsat effekt. a. Slut opladerens stik til en stikkontakt. Ladelampen vil lyse grønt. b. Kontroller, at batteriets poler er i overensstemmelse med opladerens. Sæt derefter batteriet i for at starte opladningen. OBS! Hvis batteriet ikke har været anvendt et stykke tid, skal du oplade og aflade batteriet 2-3 gange for at genoprette batteriet. Hvis batteriets driftstid efter fuld opladning er bemærkelsesværdig kort, kan batteriet være slidt op hvis det er tilfældet, skal batteriet straks udskiftes. Vær omhyggelig med at undgå kortslutning af batteripoler eller kontaktflader. Kortslutning af batteriet kan forårsage brand eller eksplosion og føre til alvorlig personskade. Oplad ikke batteriet flere gange i træk, medmindre det aflades mellem opladningerne. I modsat fald kan batteriet blive overophedet, hvorved kapacitet og levetid formindskes. Ladeindikering Hurtigopladeren er udstyret med indikeringslampe. Indikeringerne har følgende betydning: Grønt lys: Rødt vedvarende lys: Batteriet er fuldt opladet/ standby. Batteriet oplades 8.2 Batteri Monter batteriet i bore-/skruemaskinen: a. Stil rotationsvælgeren i midterposition (låst). Vær opmærksom på batteriets polaritet. b. Tryk det opladede batteri ind i maskinens håndtagsholder, indtil batteriet sidder fast. Løsn batteriet fra bore-/skruemaskinen: a. Tryk spærrerne på batteriets sider ind, og træk derefter forsigtigt batteriet ud. 8.3 Adapter med kabel Maskinen kan drives med strøm fra bilens 12 V- cigarettænderstik. Træk batteriet ud fra maskinen, og tilslut adapteren mellem maskinen og 12 V-udtaget. 8.4 Reguleringens funktion Maskinen startes og stoppes med afbryderen (2). Rotationen ændres med rotationsvælgeren (3). ADVARSEL! Sluk for maskinen før rotationsskift Biltema Nordic Services AB

18 DK 8.5 Montering af krafttop For at montere en passende krafttop på tilslutningsfirkanten, rettes toppen mod tilslutningsfirkanten, og der trykkes på krafttoppen. For at fjerne krafttoppen fra tilslutningsfirkanten, trækkes den lige ud. ADVARSEL! Brug kun krafttoppe, som er beregnet til møtrikspændere. 8.6 Løsning Kontroller, at krafttoppen er sat ordentligt fast på møtrikken/bolten. Hold møtrikspænderen i ret linje mod møtrikken/bolten, og tryk afbryderen ind. 8.7 Tilspænding a. Skru først møtrikken/bolten nogle omdrejninger ind med hånden. b. Kontroller, at krafttoppen er sat ordentligt fast på møtrikken/bolten. Hold møtrikspænderen i ret linje mod møtrikken/bolten, og tryk afbryderen ind. OBS! Ved tilspænding af hjulmøtrikker/bolte kontrolleres med bilens instruktionsbog, hvilket moment hjulmøtrikken/bolten skal spændes med. Udfør den sidste tilspænding manuelt ved hjælp af en momentnøgle. Momentet stiger til 200 N/m inden for 5-17 sekunder og 300 N/m inden for sekunder. Se tabellen nedenfor for at justere drejemomentet til størrelsens top. 9. TRANSPORT OG OPBEVARING Ved længere tids opbevaring rengøres møtrikspænderen og opbevares: I medfølgende plastkuffert Utilgængelig for børn I et tørt rum 5-40 C. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Maskinen må kun repareres af en autoriseret tekniker. Brug kun anbefalede originaldele Daglig vedligeholdelse Efter afsluttet arbejde tørres møtrikspænderen af med en tør klud og motorens ventilationsåbninger (4) renses. 11. MILJØBESKYTTELSE El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). TOP N/m M M12-M M14-M M18-M Biltema Nordic Services AB 18

19 Biltema Nordic Services AB

20

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP 12 V, 400 A 2011 Biltema Nordic Services AB STARTHJÄLP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bärbar, uppladdningsbar starthjälp 12 V, 400 A 37-902 ALLMÄNT Ger snabb

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Spärrskaft 3/8" Räikkäväännin, 3/8"

Spärrskaft 3/8 Räikkäväännin, 3/8 71-904 manual.indd 2011-11-29, 09.26.02 Art. 71-904 Spärrskaft 3/8" Luftskralle 3/8" Räikkäväännin, 3/8" Skraldeskaft 3/8" Original manual 2011-11-29 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp

Starthjälp Starthjelp. Starthjælp 37-905 Manual.indd 2011-03-10, 12.21.23 Art. 37-905 Starthjälp Starthjelp Apukäynnistin Starthjælp med kompressor/mukana kompressori 12 V, 400 A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Starthjälp

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-745 Manual.indd 2012-08-9, 09.47.05 Art. 37-745 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A GEL, WET & AGM Original manual 2012-01-05 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 12

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Li-IoN 12 V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2010 Biltema Nordic Services

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot