SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V"

Transkriptio

1 SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

2 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN :2003+A1 EN :2003 EN :2003 2

3 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 12 V OBS! Ett nytt batteri är inte fulladdat och måste därför laddas innan maskinen kan användas för första gången. Observera även att om maskinen är ny eller om den inte använts på en längre tid, så kommer EJ batteriet att nå sin fulla effekt förrän det laddats flera gånger. SÄKERHETSINSTRUKTIONER VID ARBETE MED BORRMASKIN/SKRUV- DRAGARE Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan du börjar använda maskinen. Förvara instruktionerna på säker plats för framtiden. Håll arbetsytan ren. Skräpiga ytor och arbetsbänkar inbjuder till olyckor. Använd utrustningen i rätt omgivningar. Använd aldrig maskinen eller batteriladdaren i fuktiga eller våta utrymmen, utsätt dem heller inte för regn. Håll arbetsytan väl upplyst. Håll barn borta från utrustningen. Håll även åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Förvaring av oanvänd maskin. När maskinen inte används, skall den förvaras på en torr och väl låst plats - utom räckhåll för barn. Pressa inte maskinen. Maskinen gör ett bättre arbete om den inte tvingas till uppgifter den inte är avsedd för. Använd korrekt maskin. Pressa inte mindre verktyg och maskiner att utföra arbete som kräver en maskin med större kapacitet. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell Batterispänning...12 V Batterikapacitet...1,3 Ah Batterityp...Ni-Mh Laddare, inmatning V ~ 50 Hz Laddningstid timmar Säker klädsel. Använd ej löst sittande klädsel eller löst hängande smycken eftersom de lätt kan fastna i roterande delar. Halksäkra skor rekommenderas. Vid långt hår - använd hårnät. Använd alltid skyddsglasögon vid allt arbete med maskinen. OBS: Vanliga glasögon är inte skyddsglasögon. Använd dammskyddsmask om arbetet är dammigt samt även hörselskydd vid längre arbete med maskinen. Säkert arbete. För säkerhet i arbetet, använd tvingar eller skruvstycke för att hålla fast den detalj som skall bearbetas. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna lediga för att sköta maskinen. Sträck dig inte. Se till att stå stadigt och hålla god balans hela tiden. Underhåll maskinen med omsorg. Se till att maskinens verktyg hålls rena och skarpa för att kunna ge bästa möjliga prestanda. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontroll av skadade delar. Kontrollera noggrant maskinen och dess olika delar efter ev. skada innan användning av maskinen sker. Tag bort inställningsnycklar och tänger. Gör det till en vana att kontrollera att nycklar och tänger är borttagna från utrustningen före uppstartning. Lämna aldrig maskinen utan uppsikt. Stäng av den. Lämna den ej förrän den helt stannat. Rotationsriktning...Reversibel Varvtalsreglering...Steglös Varvtalsområde rpm Åtdragningsmoment...15 steg + vanlig borrfunktion Snabbchuck, kapacitet mm 3

4 SE När maskinen inte används, ställ alltid omkopplaren för rotationsriktning i neutralläge. Undvik att riskera oavsiktlig start av maskinen. Bär inte maskinen med fingret på strömbrytaren. Innan borrning sker, kontrollera så att det inte finns el-, vatten- eller gasledningar under ytan, använd en metall/voltdetektor. Använd endast rekommenderade tillbehör. Använd endast originalreservdelar. Använd ej maskinen till annat än vad som rekommenderas i denna instruktion. VARNING. Användning av andra tillbehör eller utrustningsdetaljer än de som rekommenderas i denna instruktion kan innebära risk för personskada. Ev. reparation måste utföras av auktoriserad reparatör. För att försäkra sig om bibehållen funktion, lossa aldrig monterade skydd eller skruvar. SPECIELLA SÄKERHETSREGLER FÖR LADDARE OCH BATTERI Läs och ge noga akt på bruksanvisningens instruktioner och dessa säkerhetsråd beträffande laddaren och batteriet före användning. Ladda alltid batteriet före användning. Ladda alltid inomhus. Eftersom både laddaren och batteriet värms upp sakta under laddningen, ladda batteriet på en plats som ej utsätts för direkt solljus, som har låg luftfuktighet och är välventilerat. Anslut endast laddaren till vägguttag med samma spänning som den angivna på laddarens skylt. Kontrollera alltid att anslutningskabeln till vägguttaget är ok innan laddaren används. Om anslutningskabeln är skadad, måste den repareras av behörig reparatör. Ladda ej batteriet med annan laddare än den som medföljer maskinen. Använd ej annat batteri än det som medföljer maskinen. Plocka alltid bort stickkontakten från vägguttaget när laddaren inte används eller innan rengöring eller underhåll av laddaren sker. Var aktsam om laddarens elkabel. Drag ej i kabeln när stickkontakten skall lossas från vägguttaget, samt se till att hålla kabeln borta från värme, olja och skarpa kanter. Skydda laddaren och batteriet från fukt (regn eller snö). Batteriet skall hållas borta från brandkällor och får ej förvaras under någon längre tid i varma omgivningar (ex. solvärme, värmeaggregat eller annan plats med temperaturer överstigande +50 C). Hantera batteriet med försiktighet. Låt det ej falla i marken eller på annat sätt skadas. Försök ej reparera laddaren eller batteriet själv. Reparation måste alltid ske av behörig reparatör. Ladda ej batteriet om den omgivande temperaturen är lägre än -10 C eller högre än +40 C. Överladda ej batteriet (mer än 8 timmar) eftersom detta kan skada battericellerna. Luft måste tillåtas att cirkulera kring laddaren. Kortslut ej batteriet. En kortslutning kan ge upphov till hög ström, överhettning, fara för brand eller att batteriet exploderar. Allt detta kan orsaka skada på batteriet eller fara för användaren. Därför: Anslut ej någon kabel till batteriets terminaler. Se till att inga metallförmål (gem, nålar, mynt etc.) hamnar på batteriets laddningsbleck. Utsätt ej batteriet för vatten eller regn. Ett skadat batteri eller ett som inte längre håller laddningen måste kasseras på därför speciellt avsedd uppsamlingsplats. Får ej slängas bland vanliga hushållssopor. Batteriet får ej kastas i eld eller vatten. Detta kan orsaka att batteriet exploderar. 4

5 SE BESKRIVNING AV BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE A. Strömbrytare/avtryckare med elektronisk, steglös varvtalsreglering B. Omkopplare för rotationsriktning: medurs, låst läge, moturs C. Snabbchuck D. Låsknappar för batteriet E. Ni-Mh batteri 12 V F. Inställning av åtdragningsmoment G. Handlovsrem H. Nätadapter I. Laddhuvud J. Bitshållare med vändbara bits LADDA ALLTID BATTERIET FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING! ANVÄNDING Ladda batteriet OBS. Kontrollera att laddaren/nätadaptern är urkopplad från vägguttaget innan laddhuvudet sätts på eller plockas bort från batteriet. 1. Plocka bort batteriet från maskinen genom att trycka in de båda låsknapparna (D) och skjuta batteriet framåt. 2. Skjut in laddhuvudet (I) på plats ovanpå batteriet, så att laddhuvudets tre kontaktpar hamnar runt batteriets motsvarande kontaktstift. 3. Anslut sedan nätadapterns kabel till motsvarande uttag på laddhuvudet. 4. Avslutningsvis anslutes nätadaptern till ett 230 V vägguttag. Den röda laddningslampan tänds och indikerar att laddningen har påbörjats. Laddningen tar 3 5 timmar. OBS! Överladda ej batteriet (mer än 8 timmar) eftersom detta kan orsaka skada på battericellerna. När batteriet är färdigladdat släcks den röda laddningslampan, och den gröna laddningslampan tänds för att tala om att laddningen är avslutad. Batteriet är nu klart för användning. Efter laddning monteras batteriet tillbaka på maskinen. Batteriet skjuts in i maskinens motsvarande spår till det fastnar med ett klick. 5

6 SE OBS! Ett nytt batteri är inte laddat och måste därför laddas upp helt innan det används första gången. Ladda aldrig batteriet igen omedelbart efter att en snabb laddning avslutats. Detta kan leda till överladdning av batteriet, som i sin tur kan leda till förkortad livslängd hos batteriet och laddaren. Fig. 1 Ta loss Byta borr och bits Denna maskin är försedd med en s.k. snabbchuck, vilket innebär att ingen chucknyckel behövs för att fästa ett borr eller bits i chucken. Placera borret eller bitset i chucken och drag fast för hand genom att hålla fast snabbchuckens inre vred med ena handen och vrida på det yttre vredet (1) med den andra handen. Alternativt kan man också greppa om snabbchuckens yttre vred med den ena handen och sedan sakta köra maskinen medurs tills chucken greppar ordentligt om borret eller bitset. Fig. 4 Sätt fast Fig. 2 Laddningsenhet Nätadapter Batteri Batteriets livslängd Livslängden på batteriet är naturligtvis begränsad. Normal livslängd för batterier som laddas 2 gånger per vecka brukar vara ca. 3 år. Om laddning sker oftare, så kommer livslängden att förkortas. Även omständigheterna under vilka maskinen används påverkar batteriets livslängd. Om, efter en normal laddning, driftstiden blir onormalt kort, så har batteriets ekonomiska livslängd uppnåtts och det bör bytas ut mot ett nytt. Om maskinen lagras mer än ett halvår utan användning, så kommer batteriet att laddas ur av sig självt, samt dess prestanda att försämras. Batteriet måste laddas minst en gång var 6:e månad. OBS: Om maskinen används vid onormalt kall eller varm väderlek, så blir batteriets driftstid förkortad. Ändra rotationsriktning Maskinen är försedd med omkopplare för rotationsriktning: medurs, låst läge, moturs. För att ändra rotationsriktningen, stanna maskinen genom att släppa strömbrytaren/avtryckaren (A). Vänta tills chucken helt slutat rotera och tryck omkopplaren (B) till önskat läge. För moturs rotation: Tryck omkopplaren åt höger. För medurs rotation: Tryck omkopplaren åt vänster. När maskinen inte används, låt alltid omkopplaren vara i sitt låsta neutralläge. OBS! Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. OBS! Vänta alltid tills chucken helt slutat rotera innan rotationsriktningen ändras. 6

7 SE Fig. 5 Fig. 6 Medurs Moturs Reglera varvtal Maskinen är försedd med elektronisk, steglös varvtalsreglering och lämpar sig därför mycket bra för både skruvdragning och borrning. För att starta maskinen, tryck in strömbrytaren/avtryckaren (A) försiktigt, varvid chucken sakta börjar rotera. Den steglösa varvtalsregleringen är beroende av hur mycket strömbrytaren/avtryckaren trycks in. Ju mer strömbrytaren/avtryckaren trycks in, ju högre varvtal på borrmaskinen. För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren/avtryckaren. Justera åtdragningsmoment Maskinen är försedd med justerbart åtdragningsmoment för skruvdragning. För att undvika att materialet eller gängorna skadas vid skruvdragning i mjuka material eller för plåtskruv etc., kan åtdragningsmomentet justeras (beroende på typ av skruv och material) genom att vrida på momentvredet till önskad inställning. Vid skruvdragning kommer kopplingen att börja slira när det inställda momentet uppnåtts, och därmed hindras skruven från att skruvas in för djupt eller att skruvens spår skadas. Åtdragningsmomentet kan ställas in i 15 steg, där 1 ger minst åtdragning och 15 ger kraftigast åtdragning. Starta alltid på den lägsta inställningen ( 1 ) för att sedan öka åtdragningsmoment tills önskat resultat erhållits. OBS. Överbelastning och stopp hos maskinen kan leda till sönderbränd elmotor och även dramatiskt reducera batteriets livslängd. Allmänna råd vid vanlig borrning När maskinen skall användas för vanlig borrning skall momentvredet vridas så att pilsymbolen hamnar mitt för inställningsmarkeringen. Borrning i trä och plast För att undvika att materialet runt borrhålets undersida spricker sönder när borret går igenom, placera arbetsstycket på en träskiva eller liknande som det inte gör något om du borrar i. Borrning i metall Det går bra att borra i stålplåt, aluminium och mässing. Gör en borrmarkering med hjälp av en körnare för att underlätta borrningen. Skruvdragning För att undvika skada på skruvhuvudet, var alltid noga med att välja rätt storlek och typ av bits för den skruv som skall skruvas fast. Ställ därefter in åtdragningsmomentet. (Se justera åtdragningsmoment, fig. 6.) För att skruva fast en skruv, tryck omkopplaren för rotationsriktning till sitt vänstra läge (se fig. 5), tryck bitset mot skruvhuvudet och tryck försiktigt in strömbrytaren/avtryckaren varvid skruven skruvas in. För att skruva loss en skruv, tryck omkopplaren för rotationsriktning till sitt högra läge, tryck bitset mot skruvhuvudet och tryck försiktigt in strömbrytaren/avtryckaren varvid skruven skruvas ut. Bitshållare Maskinen är försedd med två praktiska bitshållare med vändbara spår/kryssbits. 7

8 SE UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Varken maskinen, laddenheten eller nätadaptern kräver något speciellt underhåll. Förvara både maskin, laddenhet och nätadapter på torr plats, där de inte utsätts för frost eller direkt solljus. OBS! Se till att hålla batteriet borta vid rengöring av maskinen. Rengör maskinens ytterhölje regelbundet, helst efter varje användning. Använd ej några vassa eller skarpa föremål för att rengöra maskinen. Låt ej någon form av vätska komma in i maskinen. Använd en mjuk, ren trasa för rengöring av maskinens ytterhölje från smuts, olja, fett, damm etc. Använd ej lösningsmedel (bensin, thinner etc.) vid rengöring av maskinens plastdetaljer, eftersom detta kan skada plasten. Se till att alltid hålla maskinens ventilationshål öppna. OBS! Vid borrning av djupa hål kan borret fastna. Om detta händer utsätts maskinen för ett stort vridmoment. Det gäller att hålla ordentligt i maskinen vid sådana tillfällen. Om maskinen fastnar, ändra omkopplaren för rotationsriktning till den motsatta (moturs). Tryck in strömbrytaren/avtryckaren och dra försiktigt ut borret. När detta är gjort, ändra omkopplaren till medurs rotation igen. SLÄNG EJ BATTERIET! Denna produkt är försedd med ett förslutet Ni-Mh batteri. För att skydda miljön så måste batteriet avyttras på ett korrekt och miljögodkänt sätt. Får EJ avyttras tillsammans med hushållssopor. Kontakta din kommun för att ta reda på var du kan lämna in batteriet. TIPS OCH RÅD Skruvdragning och borrning i trä, metall och andra material Kontrollera före start att skruvbitset eller borret är ordentligt fastsatt. Tryck fast skruvbitset i spåret på skruven innan du startar maskinen. Detta säkerställer att skruven eller skruvbitset inte blir skadat. Använd ej för högt åtdragningsmoment vid skruvdragning. Bitset kan snabbt slitas ner. Använd träborr vid borrning i trä. Använd snabbstålsborr vid borrning i metall. Tillsätt gärna några droppar olja som kylning vid borrning i metall, för koppar används ett speciellt kylmedel. Använd snabbstålsborr vid borrning i plast. Om möjligt, håll fast arbetsstycket med skruvstycke, tvingar etc. Markera var borrhålet skall göras med en körnare. Lägg ej an allt för hårt tryck på maskinen vid skruvdragning/borrning. 8

9 NO LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER 12 V OBS! Et nytt batteri er ikke fulladet og må derfor lades før maskinen kan brukes for første gang. Vær også klar over at dersom maskinen er ny, eller dersom den ikke har vært brukt i lengre tid, vil batteriet IKKE komme opp i sin fulle effekt før det har blitt ladet flere ganger. SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED ARBEID MED BOREMASKIN/SKRU- TREKKER Les nøye gjennom følgende sikkerhetsveiledning før du tar maskinen i bruk. Oppbevar veiledningen på et sikkert sted for framtidig bruk. Hold arbeidsflaten ren. Uryddige flater og arbeidsbenker innbyr til ulykker. Bruk utstyret i riktige omgivelser. Bruk aldri maskinen eller batteriladeren i fuktige eller våte rom, og utsett dem heller ikke for regn. Hold arbeidsflaten godt opplyst. Hold barn borte fra utstyret. Hold også tilskuere på sikker avstand fra arbeidsområdet. Oppbevaring av maskin som ikke er i bruk. Når maskinen ikke brukes, skal den oppbevares på et tørt og godt avlåst sted utenfor rekkevidde for barn. Press ikke maskinen. Maskinen gjør et bedre arbeid dersom den ikke tvinges til oppgaver den ikke er beregnet for. Bruk korrekt maskin. Press ikke mindre verktøy og maskiner til å utføre arbeid som krever en maskin med større kapasitet. Sikre klær. Bruk ikke løstsittende klær eller løst hengende smykker, fordi de lett kan sette seg fast i roterende deler. Sklisikre sko anbefales. Bruk hårnett om du har langt hår. Bruk alltid vernebriller ved alt arbeid med maskinen. OBS! Vanlige briller er ikke vernebriller. Bruk støvmaske dersom arbeidet er støvfylt og også hørselsvern ved lengre tids arbeid med maskinen. Sikkert arbeid. For sikkerhet i arbeidet, bruk tvinger eller en skrustikke for å holde fast den delen som skal bearbeides. Det er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hender fri for å skjøtte maskinen. Strekk deg ikke. Pass på å stå stødig og å holde god balanse hele tiden. Vedlikehold maskinen med omhu. Pass på at maskinens verktøy holdes rene og skarpe for å kunne gi best mulig ytelse. Følg instruksjonene vedrørende smøring og skifte av tilbehør. Kontroll av skadede deler. Kontroller nøye maskinen og dens forskjellige deler med tanke på eventuell skade før bruk av maskinen. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Modell Batterispenning...12 V Batterikapasitet...1,3 Ah Batteritype...Ni-Mh Lader, innmating V ~ 50 Hz Ladetid timer Rotasjonsretning... Reversibel Turtallsregulering... Trinnløs Turtallsområde rpm Tiltrekkingsmoment trinn + vanlig borefunksjon. Hurtigchuck, kapasitet mm 9

10 NO Fjern innstillingsnøkler og tenger. Gjør det til en vane å kontrollere at nøkler og tenger er fjernet fra utstyret før oppstart. Gå aldri fra maskinen uten tilsyn. Slå den av. Gå aldri fra den før den har stanset fullstendig. Når maskinen ikke brukes, still alltid velgeren for rotasjonsretning i nøytral posisjon. Unngå å risikere utilsiktet start av maskinen. Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren. Før boring, kontroller at det ikke finnes elektriske, vann- eller gassledninger under overflaten; bruk en metall-/voltdetektor. Bruk kun anbefalt tilbehør. Bruk kun originale reservedeler. Bruk ikke maskinen til annet enn det som anbefales i denne veiledningen. ADVARSEL! Bruk av annet tilbehør eller utstyrsdeler enn de som anbefales i denne veiledningen kan innebære risiko for personskade. Eventuell reparasjon må utføres av autorisert reparatør. For å sikre vedvarende funksjon, løsne aldri monterte beskyttelsesanordninger eller skruer. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER FOR LADER OG BATTERI Les og gi nøye akt på bruksanvisningens instruksjoner og disse sikkerhetsrådene for laderen og batteriet før bruk. Lad alltid batteriet før bruk. Lad alltid innendørs. Fordi både laderen og batteriet varmes opp sakte under ladingen, skal batteriet lades på et sted som ikke utsettes for direkte sollys, som har lav luftfuktighet, og som er godt ventilert. Kople laderen kun til vegguttak med samme spenning som den angitt på laderens skilt. Kontroller alltid at tilkoplingskabelen til vegguttaket er i orden før laderen brukes. Dersom kabelen er skadet, må den repareres av autorisert reparatør. Lad ikke batteriet med en annen lader enn den som følger med maskinen. Bruk ikke et annet batteri enn det som følger med maskinen. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når laderen ikke brukes, eller før rengjøring eller vedlikehold av laderen. Vær forsiktig med laderens elkabel. Trekk ikke i kabelen når støpselet skal løsnes fra stikkontakten, og pass på å holde kabelen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Beskytt laderen og batteriet fra fukt (regn eller snø). Batteriet skal holdes borte fra brannkilder og må ikke oppbevares i lengre tid i varme omgivelser (f.eks. solvarme, varmeaggregat eller annet sted med temperaturer som overstiger +50 C). Håndter batteriet med forsiktighet. La det ikke falle i bakken eller på annen måte skades. Forsøk ikke selv å reparere laderen eller batteriet. Reparasjon må alltid foretas av autorisert reparatør. Lad ikke batteriet dersom omgivelsestemperaturen er lavere enn -10 C eller høyere enn +40 C. Overlad ikke batteriet (mer enn 8 timer), fordi dette kan skade battericellene. Luft må kunne sirkulere rundt laderen. Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan gi opphav til høy strøm, overoppheting, fare for brann eller for at batteriet eksploderer. Alt dette kan forårsake skade på batteriet eller fare for brukeren. Derfor: Kople ikke noen kabel til batteriets terminaler. Pass på at ingen metallgjenstander (binders, nåler, mynter etc.) havner på batteriets ladeblikk. Utsett ikke batteriet for vann eller regn. Et skadet batteri eller et batteri som ikke lenger holder ladingen, må kasseres slik anvist i kommunale forskrifter. Det må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Batteriet må ikke kastes i ild eller vann. Dette kan føre til at batteriet eksploderer. 10

11 NO BESKRIVELSE AV BOREMASKIN/SKRUTREKKER A. Strømbryter/avtrekker med elektronisk, trinnløs turtallsregulering B. Velger for rotasjonsretning: med klokka, låst posisjon, mot klokka C. Hurtigchuck D. Låseknapper for batteriet E. Ni-Mh-batteri 12 V F. Innstilling av tiltrekkingsmoment G. Håndleddsrem H. Nettadapter I. Ladehode J. Bitsholder med vendbare bits BRUK Lad batteriet OBS! Kontroller at laderen/nettadapteren er koplet fra vegguttaket før ladehodet settes på eller fjernes fra batteriet. 1. Ta batteriet av maskinen ved å trykke inn de to låseknappene (D) og skyve batteriet framover. 2. Skyv ladehodet (I) inn på plass oppå batteriet, slik at ladehodets tre kontaktpar havner rundt batteriets tilsvarende kontaktstift. 3. Kople deretter nettadapterens kabel til tilsvarende uttak på ladehodet. 4. Avslutningsvis koples nettadapteren til et 230 V vegguttak. LAD ALLTID BATTERIET FØR FØRSTE BRUK! Den røde ladelampen tennes og indikerer at ladingen er begynt. Ladingen tar 3-5 timer. OBS! Overlad ikke batteriet (mer enn 8 timer), fordi dette kan forårsake skade på battericellene. Når batteriet er ferdigladet, slokkes den røde ladelampen, og den grønne ladelampen tennes for å varsle om at ladingen er avsluttet. Batteriet er nå klart for bruk. Etter lading monteres batteriet tilbake på maskinen. Batteriet skyves inn i maskinens tilsvarende spor til det festes med et klikk. 11

12 NO OBS! Et nytt batteri er ikke ladet og må derfor lades helt opp før det brukes for første gang. Lad aldri batteriet igjen umiddelbart etter at en hurtiglading er avsluttet. Dette kan føre til overlading av batteriet, som igjen kan føre til forkortet levetid for batteriet og laderen. Fig. 1 Fig. 2 Løsne Sett fast Batteri Ladeenhet Nettadapter Batteriets levetid Levetiden til batteriet er naturligvis begrenset. Normal levetid for batterier som lades 2 ganger per uke, pleier å være ca. 3 år. Dersom lading skjer oftere, vil levetiden forkortes. Også forholdene maskinen brukes under, påvirker batteriets levetid. Dersom driftstiden blir unormalt kort etter en normal lading, er batteriets økonomiske levetid oppnådd, og det bør skiftes ut med et nytt. Dersom maskinen lagres i mer enn et halvt år uten bruk, vil batteriet lades ut av seg selv, og dets ytelse vil forverres. Batteriet må lades minst en gang hver 6. måned. OBS! Dersom maskinen brukes i unormalt kaldt eller varmt vær, blir batteriets driftstid forkortet. Fig. 4 Skifte bor og bits Denne maskinen er utstyrt med en såkalt hurtigchuck, noe som innebærer at det ikke behøves en chucknøkkel for å feste et bor eller bits i chucken. Plasser boret eller bitset i chucken, og stram for hånd ved å holde fast hurtigchuckens indre dreieanordning med den ene hånden og vri på den ytre dreieanordningen (1) med den andre hånden. Alternativt kan man også gripe om hurtigchuckens ytre dreieanordning med den ene hånden og deretter sakte kjøre maskinen med klokka til chucken griper ordentlig om boret eller bitset. Endre rotasjonsretning Maskinen er utstyrt med velger for rotasjonsretning: med klokka, låst posisjon, mot klokka. For å endre rotasjonsretningen, stans maskinen ved å slippe strømbryteren/avtrekkeren (A). Vent til chucken helt har sluttet å rotere, og trykk velgeren (B) til ønsket posisjon. For rotasjon mot klokka: Trykk velgeren til høyre. For rotasjon med klokka: Trykk velgeren til venstre. Når maskinen ikke brukes, la alltid velgeren være i sin låste nøytrale posisjon. OBS! Kontroller alltid rotasjonsretningen før bruk. OBS! Vent alltid til chucken helt har sluttet å rotere før rotasjonsretningen endres. 12

13 NO Fig. 5 Fig. 6 Med klokka Mot klokka Regulere turtall Maskinen er utstyrt med elektronisk, trinnløs turtallsregulering og egner seg derfor meget godt for både stramming av skruer og boring. For å starte maskinen, trykk inn strømbryteren/avtrekkeren (A) forsiktig, og chucken begynner da å rotere sakte. Den trinnløse turtallsreguleringen er avhengig av hvor mye strømbryteren/avtrekkeren trykkes inn. Jo mer strømbryteren/avtrekkeren trykkes inn, jo høyere turtall på boremaskinen. For å slå av maskinen, slipp strømbryteren/ avtrekkeren. Justere moment Maskinen er utstyrt med justerbart moment for stramming av skruer. For å unngå at materialet eller gjengene skades ved stramming av skruer i myke materialer eller for plateskruer etc., kan momentet justeres (avhengig av type skrue og materiale) ved å vri på momentvelgeren til ønsket innstilling. Ved stramming av skruer vil koplingen begynne å slure når det innstilte momentet er oppnådd, og dermed hindres skruen fra å bli skrudd for dypt inn, eller skruens spor fra å bli skadet. Momentet kan stilles inn i 15 trinn, der 1 gir minst stramming og 15 gir kraftigst stramming. Start alltid på den laveste innstillingen ( 1 ) for deretter å øke momentet til ønsket resultat er oppnådd. OBS! Overbelastning og stopp hos maskinen kan føre til en istykkerbrent elmotor og også dramatisk redusere batteriets levetid. Generelle råd ved vanlig boring Når maskinen skal brukes for vanlig boring, skal momentvelgeren vris slik at pilsymbolet havner midt foran innstillingsmarkeringen. Boring i tre og plast For å unngå at materialet rundt borehullets underside sprekker i stykker når boret går igjennom, plasser arbeidsstykket på en treplate eller lignende som det ikke gjør noe om du borer i. Boring i metall Det går bra å bore i stålplate, aluminium og messing. Lag en boremarkering ved hjelp av en kjørner for å gjøre boringen enklere. Stramming av skruer For å unngå skade på skruehodet, vær alltid nøye med å velge riktig størrelse og type bits for den skruen som skal skrus fast. Still deretter inn momentet. (Se justere moment, fig. 6.) For å skru fast en skrue, trykk velgeren for rotasjonsretning til sin venstre posisjon (se fig. 5), trykk bitset mot skruehodet, og trykk forsiktig inn strømbryteren/avtrekkeren, slik at skruen skrus inn. For å skru løs en skrue, trykk velgeren for rotasjonsretning til sin høyre posisjon, trykk bitset mot skruehodet, og trykk forsiktig inn strømbryteren/avtrekkeren, slik at skruen skrus ut. Bitsholder Maskinen er utstyrt med to praktiske bitsholdere med vendbare rettspor/kryssporbits. 13

14 NO VEDLIKEHOLD OG STELL Verken maskinen, ladeenheten eller nettadapteren krever noe spesielt vedlikehold. Oppbevar både maskin, ladeenhet og nettadapter på et tørt sted, der de ikke utsettes for frost eller direkte sollys. OBS! Pass på å holde batteriet borte ved rengjøring av maskinen. Rengjør maskinens ytre hus regelmessig, helst etter hver bruk. Bruk ikke spisse eller skarpe gjenstander for å rengjøre maskinen. La ikke noen form for væske komme inn i maskinen. Bruk en myk, ren klut for rengjøring av maskinens ytre hus fra smuss, olje, fett, støv etc. Bruk ikke løsemidler (bensin, tynner etc.) ved rengjøring av maskinens plastdetaljer, fordi dette kan skade plasten. Pass på at du alltid holder maskinens ventilasjonshull åpne. OBS! Ved boring av dype hull kan boret sette seg fast. Dersom dette skjer, utsettes maskinen for et stort dreiemoment. Det gjelder å holde ordentlig i maskinen i slike tilfeller. Dersom maskinen skulle sette seg fast, endrer du velgeren for rotasjonsretning til den motsatte (mot klokka). Trykk inn strømbryteren/avtrekkeren, og trekk boret forsiktig ut. Når dette er gjort, endrer du velgeren til rotasjon med klokka igjen. KAST IKKE BATTERIET! Dette produktet er utstyrt med et lukket Ni-Mh-batteri. For å beskytte miljøet må du kassere batteriet på en korrekt og miljøgodkjent måte. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. Kontakt kommunen for få finne ut hvordan du skal kassere batteriet. TIPS OG RÅD Stramming av skruer og boring i tre, metall og andre materialer Kontroller før start at skrubitset eller boret er ordentlig festet. Trykk skrubitset fast i sporet på skruen før du starter maskinen. Dette sikrer at skruen eller skrubitset ikke blir skadet. Bruk ikke for høyt moment ved stramming av skruer. Bitset kan hurtig slites ned. Bruk trebor ved boring i tre. Bruk hurtigstålbor ved boring i metall. Tilsett gjerne noen dråper olje for avkjøling ved boring i metall; for kopper brukes det et spesielt kjølemiddel. Bruk hurtigstålbor ved boring i plast. Om mulig, hold fast arbeidsstykket med en skrustikke, tvinger etc. Marker hvor borehullet skal lages med en kjørner. Legg ikke an altfor hardt trykk på maskinen ved stramming av skruer / boring. 14

15 FI JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN 12 V HUOMAA! Uusi akku on lataamaton ja se täytyy siksi ladata ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Uusi tai pitkään käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden tehonsa vasta, kun se on ladattu muutamia kertoja. PORAKONEEN/RUUVINVÄÄNTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TURVALLISUUS- OHJEET Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle. Pidä työskentelypaikka puhtaana. Sotkuiset pinnat ja työpöydät lisäävät onnettomuusvaaraa. Käytä laitetta oikeanlaisessa ympäristössä. Laitetta tai latauslaitetta ei saa käyttää kosteissa tai märissä tiloissa. Älä altista niitä sateelle. Huolehdi työskentelypaikan hyvästä valaistuksesta. Älä käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä, koska sähkömoottorista voi aiheutua kipinöitä, jotka puolestaan voivat sytyttää kaasun tms. Pidä lapset loitolla laitteesta. Huolehdi siitä, että muutkin pysyvät riittävän etäisyyden päässä työskentelyalueelta. Laitteen säilytys: Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa ja hyvin lukitussa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Älä kuormita laitetta liikaa. Laite toimii parhaiten, kun et yritä tehdä sillä asioita, joihin sen teho ei ole suunniteltu riittämään. TEKNISET TIEDOT Malli Akun jännite...12 V Akun kapasiteetti...1,3 Ah Akkutyyppi...Ni-Mh Latauslaite, otto V ~ 50 Hz Latausaika tuntia Käytä aina kunkin tehtävän mukaista laitetta. Älä yritä tehdä pienillä laitteilla töitä, jotka vaativat suurempaa kapasiteettia. Turvallinen vaatetus: Älä käytä löysiä vaatteita tai vapaana roikkuvia koruja tai vastaavia, jotka voivat tarttua kiinni laitteen pyöriviin osiin. Jos käytät laitetta ulkona, suosittelemme kumikäsineiden ja ei liukkaiden jalkineiden käyttöä. Sido pitkät hiukset hiusverkolla. Käytä aina suojalaseja. HUOMAA: Tavalliset silmälasit eivät riitä suojalaseiksi. Jos työ on pölyistä, käytä myös hengityssuojainta. Jos työskentelet pitkään laitteen kanssa, käytä myös kuulosuojaimia. Turvallinen työskentely: Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimien tai vastaavien avulla, niin molemmat kätesi vapautuvat laitteen käsittelyyn. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja säilytä hyvä tasapaino koko työskentelyn ajan. Huolla laitetta hyvin. Huolehdi siitä, että kaikki terät ja palat pysyvät puhtaina ja terävinä, jolloin ne myös toimivat parhaiten. Noudata voiteluohjeita ja varusteiden vaihto-ohjeita. Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta aina kun et enää käytä latauslaitetta tai aina ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai tarkastamaan sitä. Irrota kaikki säätöavaimet ja muut kiristystyökalut heti. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen laitteen käynnistämistä, ettei siinä ole kiinni mitään asiattomia välineitä. Pyörimissuunta...Käännettävä Kierrosluvun säätö...portaaton Kierroslukualue kierr./min Vääntömomentti...15-vaiheinen + porakone. Pikaistukka, kapasiteetti mm 15

16 FI Poistu laitteen luota vasta kun se on kokonaan pysähtynyt. Kun laitetta ei käytetä, aseta pyörimissuunnan valitsin lukitusasentoon. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa: Älä pidä sormeasi virtakytkimellä, kun kannat laitetta. Tarkista ennen porauksen aloittamista, ettei porattavan pinnan alla ole sähkö-, vesi- tai kaasujohtoja, käytä esim. metallin-/jännitteenpaljastinta. Käytä vain tässä käyttöohjeessa suositeltuja lisävarusteita. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin. VAROITUS. Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen lisävarusteiden tai osien käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon. Jätä mahdolliset korjaukset sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. Laitteen käyttö on turvallista vain, kun sen kaikki suojukset ja ruuvit ovat kunnolla paikallaan. ERITYISESTI AKKUUN JA LATAUS- LAITTEESEEN LIITTYVÄT TURVALLI- SUUSOHJEET Lue koko käyttöohje ja nämä akun käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää latauslaitetta ja noudata niitä. Lataa akku aina ennen käyttöä. Lataa akku aina sisätiloissa. Koska sekä latauslaite että akku lämpenevät latauksen aikana, lataa akkua paikassa, jossa se ei ole alttiina suoralle auringonvalolle ja jonka ilmankosteus on alhainen ja jossa on hyvä ilmastointi. Tarkista että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat latauslaitteen arvokilvessä mainittuja. Tarkista latauslaitteen liitäntäjohdon kunto aina ennen kuin alat käyttää sitä. Jos liitäntäjohto on vahingoittunut, vie latauslaite korjattavaksi sähköalan ammattilaiselle. Lataa akkua vain laitteen mukana toimitetulla latauslaitteella. Älä käytä muita latauslaitteita. Käytä vain laitteen mukana toimitettua akkua. Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta aina kun latauslaitetta ei käytetä sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. Käsittele latauslaitteen liitäntäjohtoa varoen. Kun irrotat laitteen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulppaan. Huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto joudu tekemisiin kuumien paikkojen, öljyn tai terävien reunojen kanssa. Suojaa latauslaite ja akku kosteudelta (sateelta ja lumelta). Pidä akku kaukana tulesta äläkä pidä sitä pitkiä aikoja lämpimässä ympäristössä (kuten auringonvalossa, lämmityslaitteen vieressä tai muualla, missä lämpötila voi nousta yli +50 C:n). Käsittele akkua varoen. Älä anna sen pudota tai muuten vahingoittua. Älä yritä korjata akkua tai latauslaitetta itse. Kaikki korjaukset on jätettävä sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. Älä lataa akkua alle -10 C:n tai yli +40 C:n lämpötilassa. Älä lataa akkua liikaa (yli 8 tuntia), se voi vahingoittaa akun kennoja. Huolehdi siitä, että ilma pääsee kiertämään latauslaitteen ympärillä. Älä kytke akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheuttaa virran nousun, ylikuumenemisen, tulipalon tai akun räjähtämisen. Kaikki nämä voivat vahingoittaa akkua tai aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Älä siksi missään tapauksessa liitä mitään johtoja akun liitäntöihin. Huolehdi myös siitä, ettei akun latauspeltiin osu mitään metalliesineitä, kuten paperiliittimiä, nauloja, kolikkoja jne. Älä altista akkua vedelle tai sateelle. Jos akku on vahingoittunut tai niin kulunut, että se ei enää pysy latautuneena, vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Älä missään tapauksessa heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Akkua ei saa heittää tuleen tai veteen. Ne voivat aiheuttaa akun räjähtämisen. 16

17 FI PORAKONEEN/RUUVINVÄÄNTIMEN OSAT A. Virtakytkin, jossa elektroninen, portaaton kierrosluvun säätö B. Pyörimissuunnan valitsin: myötäpäivään, lukittu, vastapäivään C. Pikaistukka D. Akun lukituspainikkeet E. 12 V Ni-Mh akku F. Vääntömomentin säädin G. Rannelenkki H. Verkkovirtamuunnin I. Latauspää J. Palapidike, jossa kääntyvät palat LATAA AKKU AINA ENNEN ENSIM- MÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA! KÄYTTÖ Lataa akku HUOMAA. Varmista aina, että latauslaitteen/ verkkovirtamuuntimen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ennen kuin asetat latauspään akkuun tai otat sen siitä irti. 1. Irrota akku porakoneesta painamalla molempia lukituspainikkeita (D) ja työnnä sitten akkua eteenpäin. 2. Työnnä latauspää (I) paikalleen akkuun siten, että latauspään kolme kytkinparia tulevat akun vastaavien kytkinnastojen ympärille. 3. Liitä sitten verkkovirtamuuntimen johto latauspään liitäntään. 4. Liitä lopuksi verkkovirtamuuntimen pistotulppa 230 V pistorasiaan. Punainen latauksen merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että lataus on alkanut. Lataus kestää n. 3 5 tuntia. HUOMAA! Älä lataa akkua liian pitkään (yli 8 tuntia), koska se voi vahingoittaa akun kennoja. Kun akku on latautunut, punainen merkkivalo sammuu ja vihreä merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että lataus on päättynyt. Akku on nyt käyttövalmis. Asenna akku takaisin porakoneeseen. Työnnä sitä laitteen uriin, kunnes se napsahtaa paikalleen. 17

18 FI HUOMAA! Uusi akku ei ole valmiiksi ladattu, joten se täytyy ladata täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Älä koskaan lataa akkua välittömästi uudelleen pikalatauksen jälkeen. Akku voi tällöin ylilatautua, mikä voi puolestaan lyhentää sekä akun että latauslaitteen käyttöikää. Kuva 1 Irrota Poranterien ja ruuvipalojen vaihto Tämä laite on varustettu ns. pikaistukalla, joten poranterien tai ruuvipalojen kiinnitykseen ei tarvita minkäänlaista istukka-avainta. Aseta poranterä tai ruuvipala istukkaan ja kiristä käsin pitämällä toisella kädellä kiinni pikaistukan sisemmästä kehästä ja kiertämällä toisella kädellä ulkokehää (1). Vaihtoehtoisesti voit pitää toisella kädellä kiinni pikaistukan ulkokehästä ja käyttää laitetta hiljaa myötäpäivään kunnes istukka kiristyy kunnolla poranterän tai ruuvipalan ympärille. Kuva 4 Kiinnitä Kuva 2 Latausyksikkö Verkkovirtamuunnin Akku Akun käyttöikä Akun käyttöikä on luonnollisesti rajallinen. Keskimäärin akut kestävät n. 3 vuotta, kun ne ladataan kahdesti viikossa. Jos akkua ladataan tätä useammin, sen käyttöikä lyhenee. Myös käyttöolot vaikuttavat akun käyttöikään. Kun akku alkaa normaalin latauksen jälkeen toimia tavallista lyhyemmän aikaa, se on kulumassa loppuun, jolloin se on vaihdettava uuteen. Jos laitetta ei käytetä yli puoleen vuoteen, akku purkautuu itsestään ja sen suorituskyky heikkenee. Akku on ladattava vähintään kerran puolessa vuodessa. HUOMAA: Jos käytät laitetta epätavallisen kylmässä tai kuumassa, akun käyttöikä lyhenee. Pyörimissuunnan vaihto Laitteessa on kolmiasentoinen pyörimissuunnan valitsin: myötäpäivään, lukittu, vastapäivään. Kun haluat muuttaa pyörimissuuntaa, pysäytä laite vapauttamalla virtakytkin (A) ja odota kunnes istukka lakkaa pyörimästä ja paina sitten pyörimissuunnan valitsin (B) haluamaasi asentoon. Vastapäivään pyöriminen: Paina valitsin oikealle. Myötäpäivään pyöriminen: Paina valitsin vasemmalle. Kun laitetta ei enää käytetä, aseta valitsin keskiasentoon. HUOMAA! Tarkista pyörimissuunta aina ennen laitteen käynnistämistä. HUOMAA! Odota aina, kunnes istukka on lakannut kokonaan pyörimästä, ja vaihda pyörimissuunta vasta sitten. 18

19 FI Kuva 5 Kuva 6 Myötäpäivään Vastapäivään Kierrosluvun säätö Laitteessa on elektroninen, portaaton kierrosluvun valitsin ja siksi se soveltuu erityisen hyvin sekä ruuvinvääntöön että poraukseen. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (A) varovasti, jolloin istukka alkaa pyöriä hitaasti. Kierrosluku säätyy portaattomasti sen mukaan, miten paljon painat virtakytkintä. Mitä alemmas painat kytkimen, sitä korkeammalla kierrosluvulla istukka pyörii. Kytke laite pois päältä vapauttamalla virtakytkin. Vääntömomentin säätö Laitteessa on vääntömomentin säädin ruuvinvääntöä varten. Kun käytät laitetta ruuvien vääntämiseen pehmeään materiaaliin tai muoviruuvien tai vastaavien vääntöön, kierteet tai materiaali, johon ruuvia väännetään, voivat vahingoittua, jos vääntömomentti on liian suuri. Muista siksi säätää vääntömomentti (käytettävän ruuvityypin ja materiaalin mukaan) kiertämällä vääntömomentin säädin sopivaan asentoon. Vääntömomentin säädössä on 15 vaihtoehtoa, joista 1 on pienin ja 15 suurin. Aloita alhaisimmasta säädöstä ( 1 ) ja suurenna momenttia, kunnes saavutat sopivan tuloksen. HUOMAA. Ylikuormitus ja laitteen pysähtyminen voivat vahingoittaa sähkömoottoria ja lyhentää lisäksi akun käyttöikää merkittävästi. Laitteen käyttö porana Kun haluat käyttää laitetta tavallisena porana, kierrä vääntömomentin säädin asentoon, jossa porasymboli osoittaa säätömerkintöjen keskelle. Reikien poraaminen puuhun ja muoviin Jotta materiaali ei sälöile porattavan reiän alapuolelta, paina porattavaa kappaletta tiiviisti jonkin roskapuukappaleen tai vastaavan päälle. Reikien poraaminen metalliin Tällä laitteella voi porata reikiä teräslevyyn, alumiiniin ja messinkiin. Poraaminen käy helpommin, kun painat reiän alun piikillä tai vastaavalla. Ruuvinvääntö Jottei ruuvin kanta vahingoittuisi, valitse sopiva ruuvipala. Säädä sitten vääntömomentti. (Katso vääntömomentin säätö, kuva 6.) Kun haluat vääntää ruuvin kiinni, paina pyörimissuunnan valitsin vasemmalle (ks. kuva 5), paina ruuvipala ruuvin kantaan ja paina hiljaa virtakytkintä, kunnes ruuvi menee kiinni. Kun haluat avata ruuvin, paina pyörimissuunnan valitsin oikealle, paina ruuvipala kantaan ja paina hiljaa virtakytkintä, kunnes ruuvi tulee kokonaan ulos. Palapidikkeet Laitteessa on kaksi kätevää palapidikettä, joissa on käännettäviä ura-/ristiurapaloja. 19

20 FI HOITO JA HUOLTO Porakone/ruuvinväännin, latauslaite ja verkkovirtamuunnin eivät tarvitse mitään erityistä huoltoa. Säilytä niitä kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu jäätymiselle tai suoralle auringonvalolle. HUOMAA! Ota akku pois laitteesta puhdistuksen ja huollon ajaksi. Puhdista laitteen ulkokuori säännöllisesti, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä käytä teräviä tai hankaavia esineitä laitteen puhdistukseen. Älä päästä minkäänlaista nestettä laitteen kuoren sisään. Puhdista laitteen ulkokuori liasta, rasvasta ja pölystä pehmeällä, puhtaalla kankaalla. Älä käytä liuottimia (bensiiniä, tinneriä tms.) laitteen muoviosien puhdistukseen. Ne voivat vahingoittaa muovia. Huolehdi siitä, etteivät laitteen tuuletusaukot ole tukossa. VINKKEJÄ JA NEUVOJA Puun, metallin ja muiden materiaalien poraaminen tai ruuvien vääntäminen niihin Varmista ennen kuin kytket laitteen päälle, että ruuvipala tai poranterä on kunnolla kiinni istukassa. Paina ruuvipala kunnolla ruuvin uraan ennen kuin käynnistät laitteen. Näin ruuvin kanta tai ruuvipala ei vahingoitu. Älä käytä liian suuria vääntömomentteja ruuvien kiristyksessä. Ruuvipalat voivat tällöin kulua nopeasti. Käytä puuporia, kun poraat puuhun. Käytä pikateräsporia, kun poraat metalliin. Tipauta pari tippaa öljyä jäähdytysaineeksi metallia poratessasi, kuparin porausta varten käytetään erityistä jäähdytysainetta. Käytä pikateräsporia, kun poraat muoviin. Käytä kovametalliporia, kun poraat kiveen tai betoniin. Jos porattava kappale on irtonainen, kiinnitä se mahdollisuuksien mukaan ruuvipuristimen tai vastaavan avulla. Merkitse porattavan reiän paikka piikillä. Älä paina laitetta liian kovaa poratessasi tai ruuveja kiristäessäsi. HUOMAA! Pora voi jäädä jumiin, kun poraat syviä reikiä. Jos näin käy, laitteeseen kohdistuu voimakas vääntö. Pidä laitteesta tällöin tukevasti kiinni. Jos laite jää jumiin, vapauta virtakytkin ja käännä pyörimissuunnan valitsin vastakkaisen pyörimissuunnan (vastapäivään) kohdalle. Paina sitten jälleen virtakytkintä ja vedä pora ulos reiästä. Muista lopuksi asettaa pyörimissuunnan valitsin takaisin myötäpäivään-asentoon. ÄLÄ HEITÄ KÄYTETTYÄ AKKU ROSKIIN Tässä laitteessa on suljettu Ni-Mh-akku. Ympäristön suojelemiseksi akku on hävitettävä asiamukaisesti ympäristöystävällisellä tavalla. Sitä EI saa heittää tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Ota tarvittaessa yhteyttä oman kotikuntasi jätehuoltoviranomaisiin. 20

21 DK TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V OBS! Et nyt batteri er ikke fuldt opladet og skal derfor oplades, før maskinen kan tages i brug første gang. Bemærk også, at hvis maskinen er ny eller ikke har været brugt i længere tid, opnår batteriet IKKE den fulde effekt, før det har været ladet op flere gange. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR ARBEJDE MED BOREMASKINEN/ SKRUETRÆKKEREN Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Gem anvisningerne et sikkert sted for fremtidig reference. Hold arbejdsområdet rent. Rodede områder og arbejdsborde øger risikoen for ulykker. Anvend udstyret i de rette omgivelser. Brug aldrig maskinen eller batteriladeren i fugtige eller våde omgivelser, og udsæt den heller ikke for regn. Sørg for tilstrækkeligt lys på arbejdsområdet. Hold udstyret uden for børns rækkevidde. Hold ligeledes tilskuere på sikker afstand fra arbejdsområdet. Opbevaring af maskinen, når den ikke er i brug. Når maskinen ikke er i brug, skal den opbevares på en tør og aflåst plads uden for børns rækkevidde. Pres ikke maskinen. Maskinen laver et bedre stykke arbejde, hvis den ikke tvinges til arbejdsopgaver, som den ikke er beregnet til. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model Batterispænding...12 V Batterikapacitet...1,3 Ah Batteritype...Ni-Mh Oplader, indgang V ~ 50 Hz Ladetid timer Brug den korrekte maskine. Pres ikke mindre værktøj og maskiner til at udføre arbejde, der kræver en maskine med større kapacitet. Sikker påklædning. Brug ikke løsthængende tøj eller løsthængende smykker, da de let kan sætte sig fast i de roterende dele. Skridsikre sko anbefales. Ved langt hår brug hårnet. Brug altid beskyttelsesbriller ved arbejde med maskinen. OBS: Almindelige briller kan ikke bruges som beskyttelsesbriller. Anvend støvmaske, hvis arbejdet støver samt også høreværn ved længere tids arbejde med maskinen. Sikkert arbejde. For at kunne arbejde sikkert skal arbejdsemnet spændes fast enten i et skruestik eller med skruetvinger. Det er mere sikkert end at anvende hånden, og du har begge hænder fri til at styre maskinen. Stræk dig ikke. Sørg for at stå sikkert, og hold hele tiden en god balance. Vedligehold maskinen omhyggeligt. Sørg for, at maskinens værktøj holdes rent og skarpt for at få den bedst mulige ydelse. Følg anvisningerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontrol af beskadigede dele. Kontrollér maskinen og dens forskellige dele omhyggeligt efter eventuelle skader inden maskinen tages i brug. Fjern justeringsnøgler og tænger. Gør det til en vane at kontrollere, at nøgler og tænger er fjernet fra udstyret, før det startes. Rotationsretning...Højre-/venstreløb Hastighedsregulering..Trinløs Hastighedsområde omdr./min. Spændingsmoment...15 trin samt sæd vanlig borefunktion Selvspændende borepatron, kapacitet mm 21

22 DK Forlad aldrig maskinen uden opsyn. Sluk for den. Forlad den ikke, før den er standset helt. Når maskinen ikke anvendes, skal du altid stille omskifteren for rotationsretning til neutral. Undgå risiko for uforsætlig start af udstyret. Bær ikke maskinen med fingrene på afbryderen. Inden boring skal det kontrolleres, at der ikke findes el-, vand- eller gasledninger under overfladen ved hjælp af en metal- /spændingsdetektor. Anvend kun anbefalet tilbehør. Anvend kun originale reservedele. Brug ikke maskinen til andet end det, der anbefales i denne vejledning. ADVARSEL. Brug af andet tilbehør eller udstyrsdele end det, som er anbefalet i denne vejledning, kan medføre personskade. Evt. reparation skal foretages af autoriseret værksted. For at sikre at den altid fungerer, må den monterede afskærmning samt skruer ikke løsnes. SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLERFOR OPLADER OG BATTERI Læs og iagttag omhyggeligt instruktionerne i brugsanvisningen samt sikkerhedsrådene vedrørende opladeren og batteriet, før maskinen tages i brug. Lad altid batteriet op før brug. Oplad altid indendørs. Da både opladeren og batteriet varmes lidt op under opladningen, skal batteriet oplades et sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys, og hvor der er en lav luftfugtighed og god ventilation. Tilslut kun opladeren til en stikkontakt med samme spænding, som der er angivet på opladerens typeskilt. Kontroller altid, at tilslutningskablet til stikkontakten er i orden, før opladeren bruges. Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det repareres af en kvalificeret reparatør. Oplad ikke batteriet med en anden oplader end den, der følger med maskinen. Brug ikke andre batterier end det, der følger med maskinen. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes eller før rengøring eller vedligeholdelse af opladeren. Pas på med opladerens elkabel. Træk ikke i kablet, når stikket skal fjernes fra stikkontakten. Sørg også for at holde kablet borte fra varme, olie og skarpe kanter. Beskyt opladeren og batteriet mod fugt (regn eller sne). Batteriet skal holdes borte fra brandkilder og må ikke opbevares i længere tid i varme omgivelser (f.eks. solvarme, varmeapparater eller andre steder med temperaturer, der overstiger 50 C). Håndter batteriet med forsigtighed. Lad det ikke falde på jorden eller blive beskadiget på anden måde. Forsøg ikke selv at reparere opladeren eller batteriet. Reparation skal altid foretages af en kvalificeret reparatør. Oplad ikke batteriet, hvis den omgivende temperatur er lavere end -10 C eller højere end +40 C. Overoplad ikke batteriet (mere end 8 timer), da dette kan beskadige battericellerne. Luften skal kunne cirkulere omkring opladeren. Kortslut ikke batteriet. En kortslutning kan forårsage høj strøm, overophedning, brandfare, eller at batteriet eksploderer. Alt dette kan forårsage skade på batteriet eller fare for brugeren. Derfor: Tilslut ikke et kabel til polerne på batteriet. Sørg for, at metaldele (papirclips, nåle, mønter etc.) ikke kan komme i kontakt med batteriet ladekontakter. Batteriet må ikke udsættes for vand eller regn. Et beskadiget batteri eller et, der ikke længere kan holde på strømmen, skal bortskaffes på de dertil specielt indrettede affaldsdepoter. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Batteriet må ikke smides i ild eller vand. Dette kan medføre, at batteriet eksploderer. 22

23 DK BESKRIVELSE AF BOREMASKINEN/SKRUETRÆKKEREN A. Strømafbryder/aftrækker med elektronisk, trinløs hastighedsregulering. B. Omskifter til højre-/venstreløb: Med uret, låst, mod uret C. Selvspændende borepatron D. Låseknapper til batteriet E. Ni-Mh-batteri 12 V F. Indstilling af spændingsmoment. G. Håndledsrem H. Netadapter I. Ladehoved J. Bitsholder med vendbare bits ANVENDELSE Oplad batteriet OBS. Kontrollér, at opladeren/netadapteren er fjernet fra stikkontakten, inden ladehovedet sættes på eller fjernes fra batteriet. 1. Fjern batteriet fra maskinen ved at trykke begge låseknapper (D) ind og skyde batteriet fremad. 2. Skyd ladehovedet (I) på plads oven på batteriet, så ladehovedets tre kontaktpar placeres omkring batteriets tilsvarende kontaktstifter. 3. Tilslut herefter netadapterens kabel til det tilsvarende udtag på ladehovedet. 4. Tilslut til sidst netadapteren til en 230 V-stikkontakt. OPLAD ALTID BATTERIET, FØR DET TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Den røde ladeindikator tændes og angiver, at opladningen er startet. Opladningen tager 3 5 timer. OBS! Overoplad ikke batteriet (mere end 8 timer), da dette kan medføre skade på battericellerne. Når batteriet er færdigopladet, slukkes den røde ladelampe, og den grønne ladelampe tændes for at fortælle, at opladningen er færdig. Batteriet er nu klar til brug. Efter opladningen sættes batteriet tilbage på maskinen. Batteriet skydes ind i maskinens tilsvarende spor, indtil det fastgøres med et klik. 23

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

borrmaskiner/skruvdragare KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510

borrmaskiner/skruvdragare KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510 Sladdlösa borrmaskiner/skruvdragare Akkuporakone-/ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510 Nr./Nro: 30-8763 & 30-8764 Bruksanvisning s. 3-9. Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone Ver. 001-0004 Modell/Malli: CT-2403 Nr/Nro: 30-9318 Slagborrmaskin Art.nr 30-9318, modell CT2403 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Danmark Suomi Norge Sverige

Danmark Suomi Norge Sverige Danmark Suomi Norge Sverige 1 Plæneklipper GX530/GX635 Vigtigt! Brugsanvisningen giver information om anvendelse og vedligeholdelse af Black & Decker s plæneklipper GX530/GX635. Lær din maskine at kende

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot