SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER"

Transkriptio

1 SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V

2 Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 2

3 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 9,6 V OBS! Ett nytt batteri är inte fulladdat och måste därför laddas innan maskinen kan användas för första gången. Observera även att om maskinen är ny eller om den inte använts på en längre tid, så kommer EJ batteriet att nå sin fulla effekt förrän det laddats flera gånger. ALLMÄNNA SÄKERHETS- INSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan du börjar använda maskinen. Förvara instruktionerna på säker plats för framtiden. Håll arbetsytan ren. Skräpiga ytor och arbetsbänkar inbjuder till olyckor. Undvik farliga omgivningar. Använd ej maskinen eller laddaren i fuktiga och våta utrymmen, utsätt dem heller inte för regn. Håll arbetsytan väl upplyst. Använd aldrig maskin och laddare nära lättantändliga eller explosiva material i omgivningar med närvaro av lättantändliga gaser och vätskor. Håll barn borta från utrustningen. Håll även åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Förvaring av oanvänd maskin. När maskinen inte används, skall den förvaras på en torr och väl låst plats - utom räckhåll för barn. Temperaturen på förvaringsplatsen får ej överstiga +40 C. Pressa inte maskinen. Maskinen gör ett bättre arbete om den inte tvingas till uppgifter den inte är avsedd för. Använd korrekt maskin. Pressa inte mindre verktyg och maskiner att utföra arbete som kräver en maskin med större kapacitet. Säker klädsel. Använd ej löst sittande klädsel eller löst hängande smycken eftersom de lätt kan fastna i roterande delar. Gummihandskar och halksäkra gummiskor rekommenderas vid arbete utomhus. Vid långt hår - använd hårnät. Använd alltid skyddsglasögon vid allt arbete med maskinen. OBS: Vanliga glasögon är inte skyddsglasögon. Använd dammskyddsmask om arbetet är dammigt. Var aktsam om laddarens elkabel. Bär aldrig laddaren i elkabeln eller drag aldrig i elkabeln för att lossa stickkontakten från vägguttaget. Håll elkabeln borta från värme, olja och vassa kanter. Säkert arbete. För säkerhet i arbetet, använd tvingar eller skruvstycke för att hålla fast den detalj som skall bearbetas. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna lediga för att sköta maskinen. Sträck dig inte. Se till att stå stadigt och hålla god balans hela tiden. Underhåll maskinen med omsorg. Se till att maskinens verktyg hålls rena och skarpa för att kunna ge bästa möjliga prestanda. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. När laddaren inte används eller när den underhålls och kontrolleras, lossa alltid stickkontakten från vägguttaget. För att undvika fara, använd endast den medföljande batteriladdaren. Undvik att riskera oavsiktlig start av maskinen. Bär inte maskinen med fingret på strömbrytaren. Rör ej vid rörliga delar och tillbehör utan att batteriet plockats bort. Ladda alltid batteriet före användning. Använd aldrig annat batteripaket än det som rekommenderas. Koppla aldrig in ett vanligt torrcellsbatteri, något annat laddningsbart batteri än det som rekommenderas eller ett bilbatteri till maskinen. Använd aldrig någon form av transformator som är försedd med booster. Ladda aldrig batteripaketet med hjälp av en motors elgenerator eller DC likströms nätanslutning. 3

4 SE Ladda alltid inomhus. Eftersom både laddaren och batteriet värms upp sakta under laddningen, ladda batteriet på en plats som ej utsätts för direkt solljus, som har låg luftfuktighet och är välventilerat. Använd endast originalreservdelar. Använd ej maskinen till annat än vad som rekommenderas i denna instruktion. VARNING. Användning av andra tillbehör eller utrustningsdetaljer än de som rekommenderas i denna instruktion kan innebära risk för personskada. Anslut endast batteriladdaren till den nätspänning som anges på maskinskylten. Ev. reparation måste utföras av auktoriserad reparatör. För att försäkra sig om bibehållen funktion, lossa aldrig monterade skydd eller skruvar. SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR SLADDLÖSA SKRUVDRAGARE Ladda alltid batteriet vid en omgivande temperatur på +10 C till +40 C. Vid temperatur lägre än +10 C kan resultera i överladdning vilket är farligt. Batteriet kan ej laddas vid temperaturer högre än +40 C. Den mest lämpliga temperaturen för laddning är C. Använd ej laddaren kontinuerligt. När laddningen är avslutad, låt den vila minst 15 minuter innan nästa batteri laddas. Ladda ej batteriet längre än 1 timma. Batteriet är fulladdat efter ca. 1 timma och laddningen ska därför stoppas när 1 timma förflutit från laddningens början. Lossa laddarens stickkontakt från vägguttaget. Tillåt ej främmande föremål att komma in i öppningen på maskinen där det laddade batteriet ska anslutas. Batteri eller laddare får ej demonteras. Kortslut ej det uppladdningsbara batteriet. Kortslutning av batteriet kan ge upphov till hög ström och överhettning. Det kan resultera i brand eller skada på batteriet. Batteriet får ej kastas i eld. Explosion kan då inträffa. Innan borrning sker i väggar, kontrollera så att det inte finns el-, vatten- eller gasledningar. Försök ej reparera batteriladdaren eller batteriet själv. Reparation måste alltid ske av behörig reparatör. Ett skadat batteri eller ett som inte längre håller laddningen måste kasseras på därför speciellt avsedd uppsamlingsplats. Får ej slängas bland vanliga hushållssopor. Användning av ett uttömt batteri kommer att skada laddaren. Stick ej in föremål i laddarens ventilationsspår. Om främmande metallföremål sticks in i laddarens ventilationsspår kan detta orsaka elchock eller skadad laddare. Läs och ge noga akt på bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner beträffande laddaren och batteriet före användning. Kontrollera alltid att anslutningskabeln till vägguttaget är ok innan laddaren används. Om anslutningskabeln är skadad, måste den repareras av behörig reparatör. Vid montering av borr eller bits i snabbchucken, drag åt ordentligt. Om chucken inte är ordentligt åtdragen så kan borr eller bits slira eller släppa från chucken vilket i värsta fall kan orsaka skada. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 4

5 SE TEKNISKA SPECIFIKATIONER Varvtalsreglering: rpm. (steglös) Snabbchuck:...0,8 10 mm Momentlägen: fast borrläge Åtdragningsmoment: Nm (min./max.) Borrkapacitet:...trä 15 mm stål & alu. 10 mm Vikt (inkl. batteri):...1,4 kg Batteri:...Ni-Mh 9,6 V/2,2 Ah 230 V snabbladdare:...1 timmes, automatisk/ elektronisk Laddningstid:...ca. 60 minuter ANVÄNDNING Skruvdragning av maskinskruv, träskruv, självborrande skruv etc. Borrning i metall Borrning i trä Demontering/montering av batteri Demontering Håll maskinen stadigt i handtaget och tryck in batteriets låsspärr för att demontera batteriet. VARNING! Kortslut aldrig batteriet. Montering Tryck fast batteriet på maskinen och ge noga akt på polariteten. OBS: Låsspärren skall vara vänd framåt. Snabbladdare Försiktighet! OBS: Laddaren får endast användas inomhus. Använd ingen annan typ av batteriladdare vid laddning av detta batteripaket. Batteripaketet skall laddas vid rumstemperatur +10 C till +40 C. Drag aldrig batteriladdaren genom att ta i elsladden. Drag heller inte i elsladden vid bortkoppling från stickkontakten. Utsätt ej batteriladdaren för regn eller snö. Batteripaket som ej är av omladdningsbar typ kan inte laddas med denna batteriladdare. Anslut aldrig batteriladdaren till stegtransformator, motorgenerator eller likströmsnätkontakt. Täpp inte till ventilationshålet på batteriladdaren. Vid laddning av två batteripaket, låt batteriladdaren vila minst 15 minuter mellan laddningarna. Det kan hända att laddningslampan ibland inte lyser, speciellt vid laddning av ett batteripaket uttaget från ett verktyg/maskin som just varit i användning. Låt i så fall batteripaketet vila en stund för avsvalning och börja sedan omladdningen. Glöm inte att koppla loss batteriladdaren från nätet efter avslutad laddning. Försök aldrig demontera batteriladdaren. Laddning Innan skruvdragaren ska användas, ladda batteriet enl. följande. Anslut snabbladdaren till vägguttaget. Plocka bort batteripaketet från skruvdragaren genom att trycka in låsspärren. Sätt i batteripaketet så att plus- och minuspolerna på batteripaketet hamnar på samma sida som resp. markeringar på snabbladdaren. Laddningslampan tänds och laddningen påbörjas. Plocka bort batteripaketet från batteriladdaren om laddningslampan slocknar strax efter påbörjad laddning och låt batteripaketet svalna i mer än en minut. Sätt sedan i batteripaketet igen och försök ladda det en gång till. Om laddningslampan slocknar inom en minut trots att denna procedur har upprepats ett antal gånger är batteripaketet utslitet. Byt ut det mot ett nytt. Efter ca. en timmes laddning är batteriet fulladdat vid en omgivande temperatur av +20 C. Laddningslampan slocknar och indikerar på att batteriet är fulladdat. Plocka bort laddarens stickkontakt från vägguttaget. Håll stadigt i laddaren och plocka bort det fulladdade batteripaketet. 5

6 SE Batteriets livslängd Livslängden på batteriet är naturligtvis begränsad. Normal livslängd för batterier som laddas 2 gånger per vecka brukar vara ca. 3 år. Om laddning sker oftare, så kommer livslängden att förkortas. Även omständigheterna under vilka maskinen används påverkar batteriets livslängd. Om, efter en normal laddning, driftstiden blir onormalt kort, så har batteriets ekonomiska livslängd uppnåtts och det bör bytas ut mot ett nytt. Om maskinen lagras mer än ett halvår utan användning, så kommer batteriet att laddas ur av sig självt, samt dess prestanda att försämras. Batteriet måste laddas minst en gång var 6:e månad. OBS: Om maskinen används vid onormalt kall eller varm väderlek, så blir batteriets driftstid förkortad. BESKRIVNING AV MASKINENS OLIKA DELAR (FIG. 1) A. Strömbrytare med elektronisk, steglös varvtalsreglering B. Omkopplare för rotationsriktning: medurs/låst läge/moturs C. Snabbchuck D. Momentvred E. Låsknapp för batteri F. 9,6 V Ni-Mh batteri G. Handlovsrem H. Gummerat grepp I. Bitshållare med PH2 bits D Fig. 1 C A I H B G E F Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 6

7 SE FÖRE ANVÄNDNING Montering/demontering av borr/bits Montering av borr/bits Denna maskin är försedd med en s.k. snabbchuck, vilket innebär att ingen chucknyckel behövs för att fästa ett borr eller bits i chucken. Placera borret eller bitset i chucken och drag fast för hand genom att hålla fast snabbchuckens inre vred (av metall) med ena handen och vrida (moturs) på det yttre vredet med den andra handen. Alternativt kan man också greppa om snabbchuckens yttre vred med den ena handen och sedan sakta köra maskinen medurs tills chucken greppar ordentligt om borret eller bitset. Om chuckens åtdragning kring borret eller bitset lossnar under användning, drag åt igen enl. ovanstående. Åtdragningsmomentet blir starkare när chucken är ordentligt åtdragen. Demontering av borr/bits Håll fast snabbchuckens inre vred (av metall) med ena handen och vrid (medurs) på det yttre vredet med den andra handen tills borret eller bitset lossar från chucken. KONTROLLERA ATT BATTERIET ÄR KORREKT MONTERAT Ändra rotationsriktning Maskinen är försedd med omkopplare för rotationsriktning: medurs, låst läge, moturs. För att ändra rotationsriktning, stanna maskinen genom att släppa strömbrytaren (A). Vänta tills chucken helt slutat rotera och tryck sedan omkopplaren (B) till önskat läge. För medurs rotation: Tryck omkopplaren åt vänster. För moturs rotation: Tryck omkopplaren åt höger. När maskinen inte används, låt alltid omkopplaren vara i sitt låsta neutralläge. OBS! När strömbrytaren (A) är intryckt så kan ej omkopplaren (B) flyttas. Elektrisk broms Så snart strömbrytaren (A) släpps så stannar (bromsas) omedelbart chuckens rotation. Steglös varvtalsreglering Maskinen är försedd med elektronisk, steglös varvtalsreglering och lämpar sig därför mycket bra för både skruvdragning och borrning. För att starta maskinen, tryck in strömbrytaren (A) försiktigt, varvid chucken sakta börjar rotera. Den steglösa varvtalsregleringen är beroende av hur mycket strömbrytaren (A) trycks in. Ju mer strömbrytaren (A) trycks in, ju högre varvtal på borrmaskinen. För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren (A). Inställning av åtdragningsmoment Skruvdragning Maskinen är försedd med justerbart åtdragningsmoment för skruvdragning i 22 olika momentlägen med hjälp av momentvredet (D). För att undvika att materialet eller gängorna skadas vid skruvdragning i mjuka material eller för plåtskruv etc., kan åtdragningsmomentet justeras (beroende på typ av skruv och material) genom att vrida på momentvredet (D) till önskad inställning. Vid skruvdragning kommer kopplingen att börja slira när det inställda momentet uppnåtts och därmed hindras skruven från att skruvas in för djupt eller att skruvens spår skadas. Åtdragningsmomentet kan ställas in i 22 steg, där läge 1 ger lägst åtdragningsmoment (10 Nm) och läge 22 ger högst åtdragningsmoment (24 Nm). Starta alltid på den lägsta inställningen ( 1 ) för att sedan försiktigt öka åtdragningsmomentet uppåt tills önskat resultat erhållits. OBS: Överbelastning och stopp hos maskinen kan leda till sönderbränd elmotor och även dramatiskt reducera batteriets livslängd. Borrning Momentvredet (D) har även en inställning för fast borrläge, markerat med en borr -ikon. När maskinen skall användas för vanlig borrning skall momentvredet (D) vridas så att pilsymbolen på maskinen hamnar mitt för borr -ikonen på momentvredet (D). När momentvredet (D) är inställt på detta fasta borrläge så kommer kopplingen EJ att börja slira. 7

8 SE ANVÄNDNING Handhavande av strömbrytare (A) När strömbrytaren (A) trycks in börjar chucken att rotera. När strömbrytaren (A) släpps så stannar (bromsas) chucken omedelbart. VARNING! Vid användning av maskinen, var försiktig så att maskinens elmotor ej hamnar i fastlåst läge. Om elmotorn låses fast, släpp omedelbart strömbrytaren (A). Om elmotorn blir fastlåst under en stund, så kan elmotorn eller batteriet snabbt bli sönderbränt. ALLMÄNNA RÅD VID BORRNING Borrning i trä och plast Använd träborr vid borrning i trä och snabbstålsborr vid borrning i plast. För att undvika att materialet runt borrhålets undersida spricker sönder när borret går igenom, placera arbetsstycket på en träskiva eller liknande som det inte gör något om du borrar i. Borrning i metall Det går bra att borra i stålplåt, aluminium och mässing. Gör en borrmarkering med hjälp av en körnare för att underlätta borrningen. Använd snabbstålsborr vid borrning i metall. Tillsätt gärna några droppar olja som kylning vid borrning i metall, för koppar används ett speciellt kylmedel. Skruvdragning För att undvika skada på skruvhuvudet, var alltid noga med att välja rätt storlek och typ av bits för den skruv som skall skruvas fast. Ställ därefter in åtdragningsmomentet. (Se inställning av åtdragningsmoment.) För att skruva fast en skruv, tryck omkopplaren för rotationsriktning till sitt vänstra läge, tryck fast skruvbitset i spåret på skruven och tryck försiktigt in strömbrytaren varvid skruven skruvas in. Detta minskar risken för att skruven eller skruvbitset blir skadat. För att skruva loss en skruv, tryck omkopplaren för rotationsriktning till sitt högra läge, tryck fast skruvbitset i spåret på skruven och tryck försiktigt in strömbrytaren varvid skruven skruvas ut. Använd ej för högt åtdragningsmoment vid skruvdragning. Bitset kan snabbt slitas ner. Bitshållare Maskinen är försedd med en praktisk bitshållare. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL OBS! Demontera batteriet vid rengöring av maskinen. Kontroll av borr och bits Både borr och bits nöts vid användning. Detta kan i sin tur leda till försämrad effektivitet på arbetet och även funktionsstörningar på elmotorn. Byt ut borr eller bits när så krävs. Kontroll av skruvar Ontrollera regelbundet alla skruvar på maskinen är ordentligt åtdragna. Om någon skulle vara lös, drag omedelbart åt den. Underlåtenhet att göra så kan resultera i allvarlig olycka. Rengöring av maskinens ytterhölje Rengör maskinens ytterhölje regelbundet, helst efter varje användning. Använd en mjuk, torr trasa (ev. lätt fuktad i tvållösning) för rengöring av maskinens ytterhölje. Låt ej någon form av vätska komma in i maskinen. Använd ej lösningsmedel innehållande klor, bensin eller thinner, eftersom detta kan skada maskinens ytterhölje av plast. Se till att alltid hålla maskinens ventilationshål öppna och fria från smuts. Förvaring Förvara maskinen på en plats där temperaturen ej överstiger +40 C, samt oåtkomlig för barn. AVYTTRING AV BATTERI Denna produkt är försedd med ett förslutet Ni-Mh batteri. För att skydda miljön så måste batteriet avyttras på ett korrekt och miljögodkänt sätt. Batteriet får EJ avyttras tillsammans med vanliga hushållssopor. Kontakta din kommun för att ta reda på var du kan lämna in batteriet. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 8

9 NO BATTERIDRILL 9,6 V OBS! Et nytt batteri er ikke fulladet og må derfor lades før maskinen kan brukes for første gang. Vær også klar over at dersom maskinen er ny, eller dersom den ikke har blitt brukt på en god stund, vil batteriet IKKE oppnå full effekt før det har blitt ladet flere ganger. GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les følgende sikkerhetsinstruksjoner nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar instruksjonene på et sikkert sted for å kunne slå opp i dem senere. Hold arbeidsflaten ren. Uryddige flater og arbeidsbenker innbyr til ulykker. Unngå farlige omgivelser. Bruk ikke maskinen eller laderen i fuktige og våte rom, og utsett dem heller ikke for regn. Hold arbeidsflaten godt opplyst. Bruk aldri maskin og lader nær lettantennelige eller eksplosive materialer i omgivelser der det finnes lettantennelige gasser og væsker. Hold barn borte fra utstyret. Hold også tilskuere på sikker avstand fra arbeidsområdet. Oppbevaring av maskin som ikke er i bruk. Når maskinen ikke brukes, skal den oppbevares på et tørt og godt avlåst sted - utilgjengelig for barn. Temperaturen på oppbevaringsstedet må ikke overstige +40 C. Press ikke maskinen. Maskinen gjør et bedre arbeid om den ikke tvinges til oppgaver den ikke er beregnet for. Bruk riktig maskin. Press ikke mindre verktøy og maskiner til å utføre arbeid som krever en maskin med større kapasitet. Sikre klær. Bruk ikke løstsittende klær eller løst hengende smykker, fordi disse lett kan sette seg fast i roterende deler. Gummihansker og sklisikre gummisko anbefales ved arbeid utendørs. Bruk hårnett om du har langt hår. Bruk alltid vernebriller ved alt arbeid med maskinen. OBS! Vanlige briller er ikke vernebriller. Bruk støvmaske om arbeidet er støvfylt. Vær forsiktig med laderens ledning. Bær aldri laderen etter ledningen, og dra aldri i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Sikkert arbeid. For sikkerhet i arbeidet, bruk tvinger eller en skrustikke for å holde fast delen som skal bearbeides. Det er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hender frie til å skjøtte maskinen. Strekk deg ikke. Pass på at du hele tiden du står stødig og holder god balanse. Vedlikehold maskinen med omhu. Sørg for at maskinens verktøy holdes rene og skarpe for å kunne gi best mulig ytelse. Følg instruksjonene for smøring og skifte av tilbehør. Når laderen ikke er i bruk, eller når den vedlikeholdes og kontrolleres, skal alltid støpselet trekkes ut av stikkontakten. For å unngå fare, bruk kun den medfølgende batteriladeren. Unngå risiko for utilsiktet start av maskinen. Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren. Berør ikke bevegelige deler og tilbehør uten at batteriet er fjernet. Lad alltid batteriet før bruk. Bruk aldri en annen batteripakke enn den som anbefales. Koble aldri inn et vanlig tørrcellebatteri, noe annet oppladbart batteri enn det som er anbefalt, eller et bilbatteri til maskinen. Bruk aldri noen som helst form av transformator som er utstyrt med booster. Lad aldri batteripakken ved hjelp av en motorgenerator eller DC likestrømsuttak. 9

10 NO Lad alltid innendørs. Fordi både laderen og batteriet varmes opp sakte under ladingen, skal batteriet lades på et sted som ikke utsettes for direkte sollys, som har lav luftfuktighet, og som er godt ventilert. Bruk kun originale reservedeler. Bruk ikke maskinen til annet enn det som anbefales i denne veiledningen. ADVARSEL! Bruk av andre tilbehør eller utstyrsdeler enn de som anbefales i denne veiledningen, kan innebære risiko for personskade. Kolbe batteriladeren kun til den nettspenningen som er angitt på maskinskiltet. En eventuell reparasjon må utføres av autorisert reparatør. For å forsikre deg om at funksjonen opprettholdes, løsne aldri monterte beskyttelsesanordninger eller skruer. SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERIDRILLER Lad alltid batteriet ved en omgivelsestemperatur på +10 C til +40 C. Temperaturer lavere enn +10 C kan resultere i overlading, noe som er farlig. Batteriet kan ikke lades ved temperaturer høyere enn +40 C. Den beste temperaturen for lading er C. Bruk ikke laderen kontinuerlig. Når ladingen er avsluttet, la den hvile i minst 15 minutter før neste batteri lades. Lad ikke batteriet i mer enn 1 time. Batteriet er fulladet etter ca. 1 time, og ladingen skal derfor stoppes når det har gått 1 time siden ladingen begynte. Trekk laderens støpsel ut av stikkontakten. La ikke fremmedlegemer komme inn i åpningen på maskinen der det ladede batteriet skal tilkobles. Batteri eller lader må ikke demonteres. Kortslutt ikke det oppladbare batteriet. Kortslutning av batteriet kan gi opphav til høy strøm og overoppheting. Dette kan resultere i brann eller skade på batteriet. Batteriet må ikke kastes i ild. Eksplosjon kan da inntreffe. Før boring i vegger, kontroller at det ikke finnes elektriske kabler og vanneller gassledninger. Forsøk ikke å reparere batteriladeren eller batteriet selv. Reparasjon må alltid skje av kompetent reparatør. Et skadet batteri eller et batteri som ikke lenger holder ladingen, må kasseres slik angitt i kommunale forskrifter og ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Bruk av et uttømt batteri vil skade laderen. Stikk ingen gjenstander inn i laderens ventilasjonsspor. Dersom fremmedlegemer av metall stikkes inn i laderens ventilasjonsspor, kan dette forårsake elektrisk støt eller skadet lader. Les og gi nøye akt på bruksanvisningens sikkerhetsinstruksjoner for laderen og batteriet før bruk. Kontroller alltid at ledningen som skal kobles til strømnettet, er i orden før laderen brukes. Dersom ledningen er skadet, må den repareres av kompetent reparatør. Ved montering av bor eller bits i hurtigchucken, stram ordentlig. Dersom chucken ikke er ordentlig strammet, kan bor eller bits slure eller falle ut av chucken, noe som i verste fall kan forårsake skade. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 10

11 NO TEKNISKE SPESIFIKASJONER Turtallsregulering: rpm (trinnløs) Hurtigchuck:... 0,8 10 mm Momentinnstillinger: fast boreinnstilling Moment: Nm (min./maks.) Borekapasitet:... tre 15 mm, stål og alu.10 mm Vekt (inkl. batteri):... 1,4 kg Batteri:... NiMh 9,6 V / 2,2 Ah 230 V hurtiglader:... 1-times, automatisk/ elektronisk Ladetid:... ca. 60 minutter BRUK Skruing av maskinskruer, treskruer, selvborende skruer etc. Boring i metall Boring i tre DEMONTERING/MONTERING AV BATTERI Demontering Hold maskinen stødig i håndtaket, og trykk inn batteriets låsesperre for å demontere batteriet. ADVARSEL! Kortslutt aldri batteriet. Montering Trykk fast batteriet på maskinen, og gi nøye akt på polariteten. OBS! Låsesperren skal være vendt forover. HURTIGLADER Forsiktig! OBS! Laderen skal kun brukes innendørs. Bruk ingen annen type batterilader ved lading av denne batteripakken. Batteripakken skal lades ved romtemperatur +10 C til +40 C. Dra aldri batteriladeren ved å ta i ledningen. Dra heller ikke i ledningen når den skal kobles fra stikkontakten. Utsett ikke batteriladeren for regn eller snø. En batteripakke som ikke er av oppladbar type, kan ikke lades med denne batteriladeren. Koble aldri batteriladeren til opptransformator, motorgenerator eller likestrømsuttak. Tett ikke til ventilasjonshullet på batteriladeren. Ved lading av to batteripakker, la batteriladeren hvile i minst 15 minutter mellom ladingene. Det kan skje at ladelampen iblant ikke lyser, spesielt ved lading av en batteripakke tatt ut fra verktøy/maskin som akkurat har vært i bruk. La i så fall batteripakken hvile en stund for avkjøling, og begynn deretter omladingen. Glem ikke å koble batteriladeren fra strømnettet etter avsluttet lading. Forsøk aldri å demontere batteriladeren. LADING Før drillen skal brukes, lad batteriet som angitt nedenfor. Koble hurtigladeren til strømnettet. Fjern batteripakken fra drillen ved å trykke inn låsesperren. Sett i batteripakken slik at pluss- og minuspolene på batteripakken havner på samme side som disse markeringene på hurtigladeren. Ladelampen tennes, og ladingen begynner. Ta batteripakken ut av batteriladeren dersom ladelampen slokkes rett etter påbegynt lading, og la batteripakken avkjøles i mer enn ett minutt. Sett deretter batteripakken i igjen, og prøv å lade den igjen. Dersom ladelampen slokkes i løpet av ett minutt til tross for at denne prosedyren har blitt gjentatt flere ganger, er batteripakken utslitt. Skift den ut med en ny. Etter ca. en times lading er batteriet fulladet ved en omgivelsestemperatur på +20 C. Ladelampen slokkes og indikerer at batteriet er fulladet. Trekk laderens støpsel ut av stikkontakten. Hold godt i laderen, og ta ut den fulladede batteripakken. 11

12 NO Batteriets Levetid Levetiden til batteriet er naturligvis begrenset. Normal levetid for batterier som lades 2 ganger per uke, er vanligvis ca. 3 år. Ved hyppigere lading vil levetiden forkortes. Også omstendighetene maskinen brukes under påvirker batteriets levetid. Dersom driftstiden blir unormalt kort etter en normal lading, er batteriets levetid oppbrukt, og det bør byttes ut med et nytt. Dersom maskinen oppbevares i mer enn et halvt år uten bruk, vil batteriet lades ut av seg selv, og ytelsen blir redusert. Batteriet må lades minst en gang hver 6. måned. OBS! Dersom maskinen brukes i unormalt kaldt eller varmt vær, blir batteriets driftstid forkortet. BESKRIVELSE AV MASKINENS ULIKE DELER (FIG. 1) A. Strømbryter med elektronisk, trinnløs turtallsregulering B. Velger for rotasjonsretning: med klokka / låst posisjon / mot klokka C. Hurtigchuck D. Momentknapp E. Låseknapp for batteri F. 9,6 V NiMh-batteri G. Håndleddrem H. Gummiert grep I. Bitsholder med PH2 bits D Fig. 1 C A I H B G E F Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 12

13 NO FØR BRUK Montering/demontering av bor/bits Montering av bor/bits Denne maskinen er utstyrt med en såkalt hurtigchuck, noe som innebærer at du ikke trenger en chucknøkkel for å feste et bor eller bits i chucken. Plasser boret eller bitset i chucken, og trekk fast til for hånd ved å holde fast hurtigchuckens indre vrianordning (av metall) med den ene hånden og vri (mot klokka) på den ytre vrianordningen med den andre hånden. Alternativt kan man også gripe om hurtigchuckens ytre vrianordning med den ene hånden og deretter sakte kjøre maskinen med klokka til chucken griper ordentlig om bor eller bits. Dersom chuckens stramming rundt bor eller bits løsner under bruk, stram igjen som angitt ovenfor. Momentet blir sterkere når chucken er ordentlig strammet. Demontering av bor/bits Hold fast hurtigchuckens indre vrianordning (av metall) med den ene hånden og vri (med klokka) på den ytre vrianordningen med den andre hånden til bor eller bits løsner fra chucken. KONTROLLER AT BATTERIET ER KORREKT MONTERT Endre rotasjonsretning Maskinen er utstyrt med en velger for rotasjonsretning: med klokka, låst posisjon, mot klokka. For å endre rotasjonsretning, stans maskinen ved å slippe strømbryteren (A). Vent til chucken har helt sluttet å rotere, og trykk deretter velgeren (B) til ønsket posisjon. For rotasjon med klokka: Trykk velgeren til venstre. For rotasjon mot klokka: Trykk velgeren til høyre. Når maskinen ikke er i bruk, la alltid velgeren være i sin låste nøytrale posisjon. OBS! Når strømbryteren (A) er inntrykt, kan ikke velgeren (B) flyttes. Elektrisk brems Så snart strømbryteren (A) slippes, stanser (bremses) umiddelbart chuckens rotasjon. Trinnløs turtallsregulering Maskinen er utstyrt med elektronisk, trinnløs turtallsregulering og er derfor svært velegnet for både skruing og boring. For å starte maskinen, trykk inn strømbryteren (A) forsiktig, og chucken begynner sakte å rotere. Den trinnløse turtallsreguleringen er avhengig av hvor mye strømbryteren (A) trykkes inn. Jo mer strømbryteren (A) trykkes inn, jo høyere turtall på drillen. For å slå av maskinen, slipp strømbryteren (A). Innstilling av moment Skruing Maskinen er utstyrt med justerbart moment for skruing i 22 ulike momentinnstillinger ved hjelp av momentknappen (D). For å unngå at materiale eller gjenger skades ved skruing i myke materialer eller for plateskruer etc., kan momentet justeres (avhengig av skrue- og materialtype) ved at man vrir momentknappen (D) til ønsket innstilling. Ved skruing vil clutchen begynner å slure når det innstilte momentet er oppnådd, og dermed blir skruen ikke skrudd i for dypt og skruens spor skades ikke. Momentet kan stilles inn i 22 trinn, der posisjon 1 gir lavest moment (10 Nm) og posisjon 22 gir høyest moment (24 Nm). Start alltid på den laveste innstillingen ( 1 ) for deretter forsiktig å øke momentet oppover til ønsket resultat er oppnådd. OBS! Overbelastning og stopp i maskinen kan føre til istykkerbrent elmotor og også dramatisk redusere batteriets levetid. Boring Momentknappen (D) har også en posisjon for fast boreinnstilling, markert med et bor - ikon. Når maskinen skal brukes for vanlig boring, skal momentknappen (D) vris slik at pilsymbolet på maskinen havner midt foran bor -ikonet på momentknappen (D). Når momentknappen (D) er innstilt på denne faste boreinnstillingen, vil clutchen IKKE begynne å slure. 13

14 NO BRUK Håndtering av strømbryter (A) Når strømbryteren (A) trykkes inn, begynner chucken å rotere. Når strømbryteren (A) slippes, stanser (bremses) chucken umiddelbart. ADVARSEL! Ved bruk av maskinen, vær forsiktig slik at maskinens elmotor ikke havner i fastlåst posisjon. Dersom elmotoren låses fast, slipp straks strømbryteren (A). Dersom elmotoren blir fastlåst en stund, kan elmotoren eller batteriet raskt bli istykkerbrent. GENERELLE RÅD VED BORING Boring i tre og plast Bruk trebor ved boring i tre og hurtigstålbor ved boring i plast. For å unngå at materialet rundt borehullets underside sprekker i stykker når boret går gjennom, plasser arbeidsstykket på en treplate eller lignende som det ikke gjør noe om du borer i. Boring i metall Det går bra å bore i stålplate, aluminium og messing. Lag en boremarkering ved hjelp av en kjørner for å gjøre boringen lettere. Bruk hurtigstålbor ved boring i metall. Tilsett gjerne noen dråper olje for avkjøling ved boring i metall. For kobber brukes det et spesielt kjølemiddel. Skruing For å unngå skade på skruehodet, vær alltid nøye med å velge riktig størrelse og type bits for skruen som skal skrus fast. Still deretter inn momentet. (Se innstilling av moment.) For å skru i en skrue, trykk velgeren for rotasjonsretning til sin venstre posisjon, trykk skrubitset fast i sporet på skruen, og trykk forsiktig inn strømbryteren, slik at skruen skrus i. Dette reduserer risikoen for at skrue eller skrubits blir skadet. For å skru ut en skrue, trykk velgeren for rotasjonsretning til sin høyre posisjon, trykk skrubitset fast i sporet på skruen, og trykk forsiktig inn strømbryteren, slik at skruen skrus ut. Bruk ikke for høyt moment ved skruing. Bitset kan hurtig slites ned. Bitsholder Maskinen er utstyrt med en praktisk bitsholder. VEDLIKEHOLD OG STELL OBS! Demonter batteriet ved rengjøring av maskinen. Kontroll av bor og bits Både bor og bits slites ved bruk. Dette kan føre til redusert effektivitet på arbeidet og også funksjonsforstyrrelser på elmotoren. Skift ut bor eller bits når dette kreves. Kontroll av skruer Kontroller regelmessig at alle skruer på maskinen er ordentlig strammet. Dersom en skrue skulle være løs, stram den straks. Dersom du ikke gjør dette, kan det resultere i en alvorlig ulykke. Rengjøring av maskinens ytre deksel Rengjør maskinens ytre deksel regelmessig, helst etter hver bruk. Bruk en myk, tørr klut (ev. lett fuktet i såpeløsning) for rengjøring av maskinens ytre deksel. La ikke noen form for væske komme inn i maskinen. Bruk ikke løsemiddel som inneholder klor, bensin eller tynner, fordi dette kan skade maskinens ytre deksel av plast. Sørg alltid for å holde maskinens ventilasjonshull åpne og frie for smuss. Oppbevaring Oppbevar maskinen på et sted der temperaturen ikke overstiger +40 C, og utilgjengelig for barn. KASSERING AV BATTERI Dette produktet er utstyrt med et lukket NiMh-batteri. For å beskytte miljøet må du kassere batteriet på en riktig og miljøvennlig måte. Batteriet må IKKE kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med kommunen/renovasjonsselskapet for å finne ut hvor du kan levere inn batteriet. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 14

15 FI JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN 9,6 V HUOMAA! Uusi akku täytyy aina ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akku saavuttaa täyden tehonsa vasta, kun sitä on käytetty jonkin aikaa ja se on ladattu useita kertoja. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet vastaisen varalle. Pidä työskentelypaikka puhtaana. Sotkuiset työpöydät ja lattiat lisäävät onnettomuusvaaraa. Vältä työskentelyä vaarallisissa ympäristöissä. Älä käytä laitetta tai latauslaitetta kosteissa tai märissä tiloissa äläkä altista niitä sateelle. Huolehdi työskentelypaikan riittävästä valaistuksesta. Älä käytä laitetta tai latauslaitetta helposti syttyvien tai räjähtävien materiaalien läheisyydessä tai tiloissa, joissa on helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. Pidä lapset loitolla laitteesta. Pidä myös muut katselijat turvallisen etäisyyden päässä työskentelyalueelta. Laitteen säilytys. Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa ja lukitussa paikassa, lasten ulottumattomissa. Säilytyspaikan lämpötila ei saa nousta yli +40 C:een. Älä ylikuormita laitetta. Laite toimii parhaiten, kun käytät sitä vain töihin, joihin se on tarkoitettu. Käytä aina oikeantyyppisiä laitteita. Älä yritä tehdä pienillä laitteilla töitä, joihin vaaditaan jämerämpi ja tehokkaampi laite. Turvallinen vaatetus. Älä käytä löysiä vaatteita tai irrallaan riippuvia koruja, koska ne voivat takertua laitteen pyöriviin osiin. Kun työskentelet ulkona, suosittelemme kumikäsineiden ja liukumattomien kenkien käyttöä. Sido pitkät hiukset hiusverkolla. Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi laitteen kanssa. HUOMAA: Tavalliset silmälasit eivät kelpaa suojalaseiksi. Käytä hengityssuojainta, jos työ on pölyistä. Käsittele latauslaitteen liitäntäjohtoa varoen. Älä koskaan nosta tai kanna latauslaitetta liitäntäjohdosta. Ja kun irrotat laitteen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin lämpimien paikkojen, öljyn tai terävien reunojen kanssa. Turvallinen työskentely. Työ käy turvallisemmin, kun kiinnität työstettävät kappaleet ruuvipuristimilla tai vastaavalla. Se on turvallisempaa kuin kappaleen piteleminen käsin, ja lisäksi molemmat kätesi jäävät tällöin vapaiksi laitteen käsittelyä varten. Älä kurottele. Seiso tukevasti ja tasapainossa. Pidä hyvää huolta laitteesta. Pidä terät ja ruuvipalat puhtaina ja terävinä, niin laite toimii parhaiten. Noudata voitelusta ja varusteidenvaihdosta annettuja ohjeita. Latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta aina kun et enää käytä sitä, sekä aina puhdistuksen ja tarkistuksen ajaksi. Käytä tämän laitteen mukana toimitetun akun lataukseen vain laitteen omaa latauslaitetta. Ehkäise laitteen käynnistyminen vahingossa. Älä kanna laitetta sormi virtakytkimellä. Ota aina laitteen akku pois, ennen kuin kosket laitteen liikkuviin osiin. Lataa akku aina ennen käyttöä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua akkua tai toista samanlaista akkua. Älä koskaan liitä laitteeseen tavallista kuivakennoakkua, tai muuta ladattavaa akkua tai auton akkua. 15

16 FI Älä missään tapauksessa käytä minkäänlaisia boostereilla varustettuja muuntimia. Älä missään tapauksessa lataa laitteen akkua moottorin sähkögeneraattorilla tai tasavirralla. Lataa akku aina sisätiloissa. Koska sekä akku että latauslaite lämpenevät latauksen aikana, älä lataa akkua suorassa auringonvalossa tai muuten lämpimässä tai kosteassa paikassa. Huolehdi latauspaikan riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa suositeltuihin tarkoituksiin. VAROITUS. Älä liitä laitteeseen muita kuin tässä käyttöohjeessa suositeltuja työkaluja ja varusteita. Muunlaiset varusteet voivat aiheuttaa henkilövahinkovaaran. Varmista, että käyttämäsi verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat latauslaitteen arvokilvessä mainittuja. Älä liitä latauslaitetta mihinkään muuhun jännitteeseen. Jätä mahdolliset korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Älä poista laitteesta mitään suojuksia tai ruuveja. ERITYISIÄ LADATTAVAN RUUVINVÄÄNTIMEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lataa akkua vain C:n lämpötilassa. Jos lämpötila on alle +10 C, akku voi ylilatautua, mikä on vaarallista. Akku ei lataudu yli +40 C:n lämpötilassa. Suositeltavin latauspaikan lämpötila on C. Älä käytä latauslaitetta yhtäjaksoisesti useamman akun lataukseen. Kun yhden akun lataus on valmis, anna latauslaitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen kuin alat ladata seuraavaa akkua. Älä lataa akkua yli 1 tuntia kerrallaan. Lataus on valmis ja akku täynnä n. 1 kuluttua, jolloin lataus on lopetettava. Irrota aina latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta. Älä päästä laitteen akun liitäntätilaan mitään vieraita esineitä. Älä pura akkua tai latauslaitetta osiin. Älä kytke ladattavaa akkua oikosulkuun. Oikosulkuun kytkeminen saattaa aiheuttaa korkean virran ja ylikuumenemisen, mikä puolestaan voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa akkua. Älä heitä akkua tuleen. Räjähdysvaara. Tarkista ennen reikien poraamista seiniin, kattoon tms., ettei kyseisessä paikassa ole mitään sähkö-, vesi- tai kaasujohtoja. Älä yritä korjata akkua tai latauslaitetta itse. Jätä korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Vie käytöstä poistettava akku asianmukaiseen ongelmajätteiden keräyspaikkaan. Älä missään tapauksessa heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen joukkoon. Kokonaan purkautuneen akun lataaminen vahingoittaa latauslaitetta. Älä työnnä mitään esineitä latauslaitteen tuuletusaukkoihin. Metalliesineiden työntäminen tuuletusaukkoihin voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa latauslaitetta. Lue latauslaitteen ja akun käyttöön liittyvät turvallisuusohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Varmista aina ennen kuin liität latauslaitteen pistotulpan pistorasiaan, että liitäntäjohto on ehjä. Jos johto on vahingoittunut, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kiristä pikaistukka huolellisesti liittäessäsi siihen poranteriä ja ruuvipaloja. Jos istukka ei ole kunnolla kiristetty, terä tai ruuvipala voi luisua tai jopa irrota istukasta, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 16

17 FI TEKNISET TIEDOT Kierrosluvun säätö: kierr./min (portaaton) Pikaistukka:...0,8 10 mm Momenttiasennot: kiinteä porausasento Kiristysmomentit: Nm (min./max.) Porauskapasiteetti:...puu: 15 mm teräs & alu: 10 mm Paino (akun kanssa): 1,4 kg Akku:...Ni-Mh 9,6 V / 2,2 Ah 230 V pikalatauslaite:. 1 tunti, automaattinen/ elektroninen Latauslaite:...n. 60 minuuttia KÄYTTÖKOHTEET Koneruuvien, puuruuvien, itsekierteittävien ruuvien yms. vääntöön. Reikien poraamiseen metalliin. Reikien poraamiseen puuhun AKUN IRROTTAMINEN / ASENTAMINEN Irrotus Pitele laitetta tukevasti kahvasta ja paina akun lukitsinta irrottaaksesi akun. VAROITUS! Älä kytke akkua oikosulkuun. Asennus Paina akku oikein päin laitteeseen (tarkista napaisuus). HUOMAA: Lukitsimen täytyy olla käännettynä eteen. PIKALATAUSLAITE Ole varovainen! HUOMAA: Latauslaitetta saa käyttää vain sisätiloissa. Älä käytä tämän akun lataukseen mitään muita latauslaitteita. Latauspaikan lämpötilan on oltava C. Älä vedä tai kanna latauslaitetta liitäntäjohdosta. Kun irrotat latauslaitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle. Älä lataa tällä latauslaitteella akkuja, joita ei ole tarkoitettu uudelleen ladattavaksi. Älä missään tapauksessa liitä tätä latauslaitetta porrasmuuntimeen, moottorigeneraattoriin tai tasavirtaan. Älä tuki tai peitä latauslaitteen tuuletusaukkoja. Anna latauslaitteen jäähtyvä vähintään 15 minuuttia ennen kuin lataat toisen akun. Latauksen merkkivalo ei välttämättä syty aina heti, kun liität akun latauslaitteeseen, varsinkin, jos akkua on juuri äsken käytetty. Anna akun tällöin jäähtyä vähän aikaa, ennen kuin alat ladata sitä. Muista irrottaa latauslaite sähköverkosta aina latauksen jälkeen. Älä yritä purkaa latauslaitetta osiin. LATAUS Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä aina ennen ruuvinvääntimen käyttöä. Liitä latauslaitteen pistotulppa pistorasiaan. Ota akku pois ruuvinvääntimestä painamalla lukitsinta. Aseta akku latauslaitteeseen siten, että sen plus- ja miinus-merkinnät tulevat samoin päin kuin latauslaitteen vastaavat merkinnät. Latauksen merkkivalo syttyy ja lataus alkaa. Ota akku irti latauslaitteesta, jos latauksen merkkivalo sammuu heti latauksen alettua ja anna akun jäähtyä muutama minuutti. Yritä sitten uudelleen. Jos latauksen merkkivalo vieläkin sammuu heti latauksen alussa, vaikka olet kokeillut jäähdyttää akkua jo monta kertaa, akku on todennäköisesti kulunut loppuun ja se täytyy vaihtaa uuteen. Ympäristön lämpötilan ollessa noin +20 C lataus on valmis noin tunnin kuluessa. Latauksen merkkivalo sammuu merkiksi siitä, että akku on nyt ladattu täyteen. Irrota latauslaitteen pistotulppa pistorasiasta. Pitele latauslaitteesta tukevasti kiinni ja ota akku irti. 17

18 FI AKUN KÄYTTÖIKÄ Akun käyttöikä on luonnollisesti rajallinen. Yleensä akut kestävät noin 3 vuotta, jos ne ladataan keskimäärin kahdesti viikossa. Jos lataat akkua tätä useammin, sen käyttöikä luonnollisesti lyhenee. Käyttöikään vaikuttavat myös laitteen käyttöolot. Jos akku alkaa normaalin latauksen jälkeen tyhjetä tavallista nopeammin, se on tullut käyttöikänsä päähän ja se täytyy vaihtaa uuteen. Jos laite on yli puoli vuotta käyttämättä, akku purkautuu itsestään ja sen suorituskyky heikkenee. Lataa akku siksi vähintään kerran puolessa vuodessa. HUOMAA: Jos käytät laitetta tavallista kylmemmässä tai kuumemmassa ilmassa, akku tyhjenee nopeammin. LAITTEEN OSAT (KUVA 1) A. Virtakytkin, jossa elektroninen, portaaton kierrosluvun säätö B. Pyörimissuunnan valitsin: myötäpäivään/ lukittu asento/vastapäivään C. Pikaistukka D. Momentinvalitsin E. Akun lukitsin F. 9,6 V Ni-Mh-akku G. Rannelenkki H. Kumipinnoitettu kahva I. Palanpidike, jossa PH2-paloja D Kuva 1 C A I H B G E F Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 18

19 FI ENNEN KÄYTTÖÄ Poranterien/ruuvipalojen asennus/ irrotus Poranterien/ruuvipalojen asennus Laitteessa on ns. pikaistukka, joten poranterien ja ruuvipalojen asentamiseen ei tarvita istukka-avainta. Aseta poranterä tai ruuvipala istukkaan ja kiristä käsin pitämällä toisella kädellä pikaistukan sisemmästä (metallisesta) kehästä ja kiertämällä toisella kädellä ulompaa kehää vastapäivään. Vaihtoehtoisesti voit pitää toisella kädellä kiinni pikaistukan ulommasta kehästä ja käyttää laitetta hitaasti myötäpäivään, kunnes istukka kiristyy poranterän tai ruuvipalan ympärille. Jos istukka löystyy kesken porauksen tai ruuvinväännön, kiristä se edellä mainitulla tavalla. Laitteen kiristysmomentti paranee, kun istukka on kunnolla kiristetty. Poranterien/ruuvipalojen irrotus Pitele toisella kädellä pikaistukan sisemmästä (metallisesta) kehästä ja kierrä toisella kädellä ulompaa kehää myötäpäivään, kunnes poranterä tai ruuvipala irtoaa istukasta. VARMISTA, ETTÄ AKKU ON KUNNOLLA JA OIKEIN PÄIN PAIKALLAAN Pyörimissuunnan vaihtaminen Laitteessa on pyörimissuunnan valitsin: myötäpäivään, lukittu asento, vastapäivään. Kun haluat vaihtaa pyörimissuuntaa, kytke laite ensin pois päältä vapauttamalla virtakytkin (A). Odota, kunnes istukka on täysin pysähtynyt ja paina sitten valitsin (B) haluamaasi asentoon. Myötäpäivään pyöriväksi: Paina valitsin vasemmalle. Vastapäivään pyöriväksi: Paina valitsin oikealle. Kun laitetta ei käytetä, pidä valitsin lukitussa keskiasennossa. HUOMAA! Älä vaihda pyörimissuuntaa laitteen ollessa käynnissä. Sähköinen jarru Kun vapautat virtakytkimen (A) istukka lakkaa välittömästi pyörimästä. Portaaton kierrosluvun säätö Laitteessa on elektroninen, portaaton kierrosluvun säätö, joten se soveltuu erinomaisesti sekä ruuvinvääntöön että poraukseen. Käynnistä laite painamalla varovasti virtakytkintä (A), niin istukka alkaa pyöriä hitaasti. Kierrosluku määräytyy sen mukaan, kuinka syvälle painat virtakytkimen (A). Mitä enemmän painat, sitä korkeammalla kierrosluvulla istukka pyörii. Kun haluat kytkeä laitteen pois päältä, vapauta virtakytkin (A). Kiristysmomentin säätäminen Ruuvinvääntö Laitteessa on ruuvinvääntöä varten 22 eri asentoon säädettävä momentinvalitsin (D). Säädä kiristysmomentti sopivaksi käyttämiesi ruuvien sekä sen materiaalin mukaan, johon ruuveja kierrät, niin et vahingossa vahingoita materiaaleja tai ruuvin kierteitä. Kytkin alkaa luistaa, kun valitsemasi momentti saavutetaan, jolloin ruuvi ei vahingossa kierry liian syvälle eikä sen ura vahingoitu. Kiristysmomentin säädössä on 22 asentoa: asento 1 on alhaisin kiristysmomentti (10 Nm) ja asento 22 korkein (24 Nm). Aloita aina alhaisimmalla säädöllä (1) ja lisää sitten momenttia varovasti, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. HUOMAA: Ylikuormitus ja väkisin vääntäminen saattavat polttaa laitteen moottorin ja lyhentää akun käyttöikää merkittävästi. Poraus Momentinvalitsimella (D) on myös yksi kiinteä porausasento, joka on merkitty poran kuvalla. Kun haluat käyttää laitetta poraamiseen, kierrä momentinvalitsin (D) asentoon, jossa nuoli osuu poran kuvan kohdalle. Tässä asennossa kytkin EI luista. 19

20 FI KÄYTTÖ Virtakytkimen (A) käsittely Istukka alkaa pyöriä, kun painat virtakytkintä (A). Kun vapautat virtakytkimen (A), istukka pysähtyy välittömästi jarrun ansiosta. VAROITUS! Ole varovainen, ettei laitteen sähkömoottori pääse jumittumaan käytön aikana. Jos moottori jumittuu, vapauta virtakytkin (A) välittömästi. Moottori tai akku voivat palaa pilalle hetkessä, jos käytät laitetta moottorin ollessa jumissa. YLEISIÄ OHJEITA PORAAMISEEN Reikien poraamineen puuhun tai muoviin Käytä puuporia poratessasi reikiä puuhun ja pikateräsporia poratessasi reikiä muoviin. Jotta puu ei sälöilisi porattavan kappaleen alapinnalta reiän ympäriltä, aseta sen alle jokin lastulevyn hukkapala tai vastaava, johon saa tulla reikiä. Reikien poraaminen metalliin Tällä laitteella voi porata reikiä teräslevyihin, alumiiniin ja messinkiin. Tee reiän alku piikillä tai vastaavalla. Käytä pikateräsporanteriä. Kuparin porausta varten on olemassa erityistä jäähdytysainetta, muihin metalleihin voit tipauttaa jäähdytysaineeksi muutaman tipan öljyä. Ruuvinvääntö Valitse käyttämäsi ruuvipala huolellisesti väännettävien ruuvien mukaan. Muuten ruuvien kanta voi vahingoittua. Säädä sitten kiristysmomentti sopivaksi. (Katso kohta Kiristysmomentin säätäminen.) Kun haluat kiristää ruvin, paina pyörimissuunnan valitsin vasemmalle, paina ruuvipala ruuvin uraan ja paina varovasti virtakytkintä, niin ruuvi ruuvautuu sisään. Näin pienennät ruuvin kannan ja ruuvipalan vahingoittumisen vaaraa. Kun haluat avata ruuvin, paina pyörimissuunnan valitsin oikealle, paina ruuvipala ruuvin uraan ja paina varovasti virtakytkintä, niin ruuvi ruuvautuu ulos. Älä käytä liian suuria kiristysmomentteja, se kuluttaa ruuvipalat nopeasti. Palanpidike Laitteessa on kätevä pidike ruuvipaloja varten. PUHDISTUS JA HUOLTO HUOMAA! Ota akku pois laitteesta puhdistuksen ja huollon ajaksi. Poranterien ja ruuvipalojen kunnon tarkastus Sekä poranterät että ruuvipalat kuluvat käytössä. Kuluneet terät ja palat heikentävät laitteen tehoa ja voivat jopa vahingoittaa sen moottoria. Vaihda terät ja palat tarvittaessa uusiin. Laitteen ruuvien tarkastaminen Tarkasta säännöllisin väliajoin, että laitteen ruuvit ovat kireällä. Kiristä tarvittaessa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Laitteen kuoren puhdistus Puhdista laitteen ulkokuori säännöllisesti, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä puhdistukseen pehmeää, kuivaa riepua (tarvittaessa voit kostuttaa sitä vähän miedossa pesuainevedessä). Älä päästä laitteen sisään mitään nesteitä. Älä käytä puhdistukseen klooria, bensiiniä tai tinneriä sisältäviä aineita; ne voivat vahingoittaa laitteen muovikuorta. Pidä laitteen tuuletusaukot puhtaina ja avoimina. Säilytys Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila ei nouse yli +40 C:een ja jossa se on lasten ulottumattomissa. AKUN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ Tässä tuotteessa on suljettu Ni-Mh-akku. Se on hävitettävä asianmukaisesti, ettei se aiheuta haittaa ympäristölle. ÄLÄ heitä akkua tavallisen kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie se ongelmajätekeräykseen tai muuhun asianmukaiseen keräyspisteeseen. Kysy tarvittaessa neuvoa kotikuntasi jätehuoltoviranomaisilta. Copyright Biltema Nordic Services AB ( ) 20

21 DK LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V OBS! Et nyt batteri er ikke fuldt opladet og skal derfor oplades, før maskinen kan tages i brug første gang. Bemærk også, at hvis maskinen er ny eller ikke har været brugt i længere tid, opnår batteriet IKKE den fulde effekt, før det har været opladet flere gange. ALMINDELIGE SIKKERHEDSINSTRUK- TIONER Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Gem anvisningerne et sikkert sted for fremtidig reference. Hold arbejdsområdet rent. Rodede områder og arbejdsborde øger risikoen for ulykker. Undgå farlige omgivelser. Brug ikke maskinen eller opladeren i fugtige og våde omgivelser, og udsæt den heller ikke for regn. Sørg for tilstrækkeligt lys på arbejdsområdet. Anvend aldrig maskine og oplader i nærheden af letantændelige eller eksplosive materialer i omgivelser, hvor der findes letantændelige gasser og væsker. Hold udstyret uden for børns rækkevidde. Hold ligeledes tilskuere på sikker afstand fra arbejdsområdet. Opbevaring af maskinen, når den ikke er i brug. Når maskinen ikke er i brug, skal den opbevares på en tør og aflåst plads uden for børns rækkevidde. Opbevaringsstedets temperatur må ikke overstige +40 C. Pres ikke maskinen. Maskinen laver et bedre stykke arbejde, hvis den ikke tvinges til arbejdsopgaver, som den ikke er beregnet til. Brug den korrekte maskine. Pres ikke mindre værktøj og maskiner til at udføre arbejde, der kræver en maskine med større kapacitet. Sikker påklædning. Brug ikke løsthængende tøj eller løsthængende smykker, da de let kan sætte sig fast i de roterende dele. Gummihandsker og skridsikre gummisko anbefales ved udendørs arbejde. Ved langt hår brug hårnet. Brug altid beskyttelsesbriller ved arbejde med maskinen. OBS: Almindelige briller er ikke beskyttelsesbriller. Anvend åndedrætsværn, hvis arbejdet er støvende. Pas på med opladerens elkabel. Bær aldrig opladeren i elkabler, og træk aldrig i elkablet for at fjerne stikket fra stikkontakten. Hold elkablet borte fra varme, olie og skarpe kanter. Sikkert arbejde. For at kunne arbejde sikkert skal arbejdsemnet spændes fast enten i et skruestik eller med skruetvinger. Det er mere sikkert end at anvende hånden, og du har begge hænder fri til at styre maskinen. Stræk dig ikke. Sørg for at stå sikkert, og hold hele tiden en god balance. Vedligehold maskinen omhyggeligt. Sørg for, at maskinens værktøj holdes rent og skarpt for at få den bedst mulige ydelse. Følg anvisningerne for smøring og udskiftning af tilbehør. Når opladeren ikke er i brug eller ved vedligeholdelse og eftersyn, skal stikket altid tages ud af stikkontakten. For at undgå fare må du kun anvende den medfølgende batterioplader. Undgå risiko for uforsætlig start af udstyret. Bær ikke maskinen med fingrene på strømafbryderen. Rør ikke ved bevægelige dele og tilbehør, hvis batteriet ikke er fjernet. Oplad altid batteriet før brug. Anvend aldrig en anden batteripakke, end den der anbefales. Tilslut aldrig et almindeligt tørcellebatteri, noget andet opladeligt batteri end det der anbefales, eller et bilbatteri til maskinen. Anvend aldrig nogen form for transformator, der er udstyret med booster. 21

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone Ver. 001-0004 Modell/Malli: CT-2403 Nr/Nro: 30-9318 Slagborrmaskin Art.nr 30-9318, modell CT2403 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 14.4 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE 14.4V DAN0703 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

borrmaskiner/skruvdragare KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510

borrmaskiner/skruvdragare KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510 Sladdlösa borrmaskiner/skruvdragare Akkuporakone-/ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer: 001-200510 Nr./Nro: 30-8763 & 30-8764 Bruksanvisning s. 3-9. Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL

DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer DH 25DL DH 25DAL DH 36DL DH 36DAL DH36DAL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL

Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS14DSL Batteridriven borrskruvdragare Batteridrevet boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DS 14DSL DS 18DSL DS14DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före

Lisätiedot