Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: Vesa Kause ,

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/26 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Käyttäjätyytyväisyysindeksit Katsaus tulosten kehittymiseen vv Käyttäjätyytyväisyyden kehitys Suosituimmat hakukohteet sivuilta Vastaajien sukupuolijakauman kehitys Eläkeläisten osuus vastaajista Työntekijöiden osuus vastaajista

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/26 1. Johdanto Vuonna 2008 toteutettiin jo kahdeksantena peräkkäisenä vuotena Kuntien internetsivujen käyttäjätutkimus. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 89 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja kahdeksana vuotena on ollut 201 kpl. Tutkimus toteutetaan kuntien sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen. Ikkuna ilmestyy kunkin kävijän näytölle ainoastaan yhden kerran riippumatta siitä, vastataanko kyselyyn vai ei. Suomen OnlineTutkimus Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla käyttäjien mielipiteiden kehittymistä verkkosivujensa tarjonnasta. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Kullekin tämän tutkimuksen toteuttaneelle kunnalle on jo aikaisemmin laadittu ja toimitettu oman kunnan verkkosivuilla toteutetusta tutkimuksesta oma kuntakohtainen raportti. Kuntakohtaisessa raportissa on esitetty pelkästään oman kunnan tutkimustulokset. Tämä nyt käsillä oleva raportti puolestaan on kaikille kunnille laadittu yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien saamia tutkimustuloksia yhdistettynä. Tässä yhteenvetoraportissa esitetään siis kuntien saamat keskimääräiset tutkimustulokset. Tämän raportin avulla kunnissa voidaan verrata oman kunnan tuloksia kuntien saamiin keskimääräisiin tuloksiin nähden. Tutkimukseen osallistui tällä kertaa yhteensä 19 kuntaa. Kyselyt toteutettiin välisenä aikana. Yhteensä vastauksia kertyi kpl. Tässä raportissa esitetään näiden 19 kunnan tutkimustulokset yhdistettynä. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että oman kunnan verkkosivuilla kyselyyn vastanneiden ja toisaalta ulkopaikkakuntaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväskaavioiden avulla. Vastaajaryhmiä esittävät pylväät on nimetty seuraavasti: Kotipaikkakuntalaiset, Ulkopaikkakuntalaiset, sekä Kaikki vastaajat. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa. Lisäksi yhteenveto-osiossa on vielä taulukko kuntien saamista käyttäjätyytyväisyysindekseistä, sekä katsaus tulosten kehittymisestä vuosien mittaan.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/26 Tutkimukseen osallistuneet 19 kuntaa olivat aakkosjärjestyksessä seuraavat: Kunta Vastaajamäärä/ kunta Prosenttiosuus kokonaisvastaajamäärästä Eurajoki 413 4,38% Forssa 510 5,40% Iitti 289 3,06% Inkoo 433 4,59% Janakkala 523 5,54% Jyväskylä 548 5,81% Järvenpää 531 5,63% Kangasala 517 5,48% Kangasniemi 522 5,53% Kotka 510 5,40% Kuopio 585 6,20% Naantali 596 6,32% Nokia 530 5,62% Oulu 571 6,05% Outokumpu 303 3,21% Raahe 485 5,14% Seinäjoki 515 5,46% Vihti 550 5,83% Viitasaari 506 5,36% Keskiarvo 482 5,11%

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/26 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kuntien verkkosivujen käyttäjistä 9% käy sivuilla päivittäin, 27% viikoittain, 21% kuukausittain, 32% satunnaisesti, ja 11% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 58% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 19% tuli hakupalvelun kautta, 7%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 6% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 5% tuli sattumalta.

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (33% kaikista vastaajista), tapahtumakalenteria (17%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (17%), kirjastoon liittyvää tietoa (15%), yhteystietoja (15%), asumiseen ja rakentamiseen kunnassa liittyvää tietoa (13%), karttoja (13%), sekä esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöstietoja (13%).

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 76% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 12%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 12% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa.

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (41% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (36%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (35%), sekä kirjaston kanssa (34%).

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Anna arvosana verkkosivuistamme Kaikki Kotipaikkakuntalaisekuntalaiset Ulkopaikka- vastaajat N=9437 N=5779 N=3513 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,67 7,65 7,70

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön 5=täysin samaa mieltä/erittäin tyytyväinen Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien sen kunnan verkkosivuja, joilla he olivat vierailemassa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat kuntien verkkosivuihin, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivuja on yleisesti ottaen helppo käyttää. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivustot erottuisivat edukseen, että sivustoilla olevat tiedot olisi helposti löydettävissä, ja että sivustoilla olisi riittävästi tietoa. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,53. Tämä arvo on siis tutkimukseen osallistuneen 19 kunnan keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi. Kolme korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saanutta kuntaa olivat: 1. Naantali 3,74 2. Oulu 3,73 3. Jyväskylä 3,71 Kukin kunta voi tarkistaa oman sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoituksen tämän raportin yhteenvetokappaleessa olevan taulukon avulla.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/26 Kaikki vastaajat Kotipaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaiset N=9437 N=5779 N=3513 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle Yleisesti ottaen helppo käyttää 3,53 3,50 3,58 3,78 3,77 3,80 Sivusto on hyödyllinen 4,05 4,09 3,99 Sivustolla on helppo liikkua 3,62 3,58 3,69 Sivut toimivat ongelmitta 3,84 3,81 3,88 Sivusto on selkeä 3,46 3,41 3,55 Miellyttävä ulkoasu 3,41 3,38 3,46 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,25 3,16 3,41 3,27 3,23 3,33 3,37 3,33 3,44 Säästää aikaa ja vaivaa 3,76 3,75 3,77 Monipuolinen tarjonta 3,50 3,48 3,53 Sivusto on ajanmukainen 3,41 3,38 3,47 Pidän palvelusta 3,67 3,66 3,67 Erottuu edukseen 3,04 3,01 3,09 Taulukossa vielä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamat pisteet eriteltynä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajilla oli mahdollisuus esittää omasanaisesti näkemyksiään arvioinnin kohteena olleista kuntasivustoista, sekä antaa ehdotuksia sivustojen kehittämiseksi. Kuntien sivuista annetusta palautteesta nousi useimmin esiin seuraavia asioita: Sivujen sisältöön liittyviä kehitysehdotuksia: Ajankohtaisista asioista toivottiin usein päivitettyjä uutisia (tiedotteisiin toivottiin enemmän toimituksellisuutta) Kunnan päättäjien kommentteja (esim. blogeja) toivottiin sivuille Kunnan sijainti Suomen kartalla toivottiin esitettävän sivuilla; lisäksi tietoa välimatkoista merkittävimpiin kuntiin toivottiin Kuvia kunnasta toivottiin enemmän (nähtävyydet, tapahtumat) Paikallisista yrityksistä, palveluista ja elinkeinoelämästä toivottiin lisää tietoa (majoituspalvelut, kaupat, ravintolat, jne.) Paikkakunnan tapahtumista toivottiin enemmän tietoa (myös muiden kuin kunnallisten tahojen järjestämät tapahtumat) Sivuille toivottiin hakutoimintoja tai niiden parantamista Sivuille toivottiin karttoja, tai nykyisiä paremmin toimivia ja alueellisesti kattavampia karttoja (myös liikuntareitit ja polut toivottiin merkittävän karttaan) Sivuille toivottiin lisää informaatiota paikkakunnalle yritystoiminnan aloittamista harkitseville Sivuille toivottiin lisää ja kattavampia kieliversiosivuja Sivuille toivottiin lisää kunnan historia- ja tilastotietoja (asukasluvut, jne.) Sivuille toivottiin lisää nuorille suunnattua asiaa Sivuille toivottiin paremmin tietoa ulkopaikkakuntalaisia ajatellen (matkailijat, muuttoa harkitsevat, kesämökkiläiset, opiskelijat, jne.) Sivuille toivottiin tietoja kunnan kannalta keskeisistä joukkoliikenneaikatauluista Sivuille toivottiin web-kamerakuvaa kunnasta Sähköisiä asiointimahdollisuuksia toivottiin lisää (lomakkeet, hakemukset, jne.) Tietoa alueen avoimista työpaikoista toivottiin Tietoa kunnan hankkeista ja suunnitelmista toivottiin enemmän (kaavoitus, päätökset, esityslistat, pöytäkirjat liitteineen, jne.) Tietoa kunnan tarjoamista harrastusmahdollisuuksista toivottiin enemmän (urheiluseurat, liikuntapaikat, yhdistykset, jne.) Ulkoasuun ei oltu tyytyväisiä; siihen toivottiin usein mm. houkuttelevuutta, nuorekkuutta, värikkyyttä, sekä edustavuutta Videokuvaa valtuuston kokouksista toivottiin Vuokra-asunnoista (myös yksityisten tarjoamista) toivottiin tietoa Yhteystietoja kunnan henkilöstöstä ja virastoista toivottiin paremmin esille (aukioloajat, poikkeamat aukioloajoissa, osoitteet, työntekijät, puhelinnumerot, jne.) Sivustojen käytettävyydessä ilmenneitä ongelmia: Hakukoneet eivät anna toivottuja tuloksia Joihinkin tietoihin oli liian pitkät navigointipolut (liian monta klikkausta, liian monta uutta avautuvaa ikkunaa) Joillakin sivuilla nähtiin olevan liikaa asiaa ahdettuna etusivulle, joka haittaa sivujen selkeyttä

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/26 Joissakin tapauksissa sivujen käyttöä hankaloitti liian pieni kirjasinkoko Karttojen toimivuudessa oli ongelmia Paluu sivuston etusivulle toivottiin onnistuvan kaikilta alasivuilta klikkaamalla Sivuilla olevaan otsikointiin toivottiin selkeyttä ja käyttäjälähtöisyyttä (otsikointia pidettiin joskus osaltaan liian organisaatiolähtöisenä; monelle tuotti vaikeuksia tietää mm. se, minkä viraston alaisuuteen tietyt yksittäiset palvelut kuuluvat) Sivuilla oli vanhentunutta tietoa, jota toivottiin päivitettävän paremmin (toimimattomat linkit, vanhentuneet aikataulut, vaihtuneet työntekijät, jne.)

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/26 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 62% vastaajista osallistui tutkimukseen kotikuntansa verkkosivuston välityksellä, 38% vastaajista vieraili ulkopaikkakuntalaisena sivuilla.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Sukupuoli 68% vastaajista on naisia ja 32% miehiä.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (26% kaikista vastaajista), (26%), (20%), (12%), ja vuotiaat (10%).

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat ovat useimmiten toimihenkilöitä (23% kaikista vastaajista), työntekijöitä (22%), ylempiä toimihenkilöitä (17%), sekä opiskelijoita (10%).

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa (62% kaikista vastaajista) tai työpaikalta (33%) käsin.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/26 4. Yhteenveto Kahdeksas Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin ajalla , jolloin kyselyyn otti osaa 19:llä kuntasivustolla yhteensä vastaajaa. 62% vastaajista osallistui kyselyyn oman kuntansa verkkosivuston välityksellä, ja 38% vieraan paikkakunnan sivuston kautta. Naisia vastaajista oli 68% ja miehiä 32%. Vastaajien ikäjakauma oli ikäryhmien koon suuruusjärjestyksessä lueteltuna (26% kaikista vastaajista), (26%), (20%), (12%), (10%), (3%), yli 65- (3%), sekä alle 15-vuotiaat (1%). Ammatiltaan vastaajat olivat useimmiten toimihenkilöitä (23%), työntekijöitä (22%), ylempiä toimihenkilöitä (17%), sekä opiskelijoita (10%). Keskimäärin kuntien sivuilla vierailijoista 9% käy sivuilla päivittäin, 27% viikoittain, 21% kuukausittain, 32% satunnaisesti, ja 11% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Kaikista vastaajista 58% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 19% tuli hakupalvelun kautta, 7%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 6% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 5% tuli sattumalta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (33%), tapahtumakalenteria (17%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (17%), kirjastoon liittyvää tietoa (15%), yhteystietoja (15%), asumiseen ja rakentamiseen kunnassa liittyvää tietoa (13%), karttoja (13%), sekä esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöstietoja (13%). Vastaajista 76% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 12%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 12% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa. Vastaajat ilmoittivat haluavansa enemmän mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä, kunnallisiin tahoihin liittyen, terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (41%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (36%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (35%), sekä kirjaston kanssa (34%). Vastaajia pyydettiin antamaan arviointikohteena olleen kunnan verkkosivuista arvosana asteikolla Seuraavassa on kuntien sivustojen saamat keskimääräiset arvosanat: Oman kunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,65 Vieraan paikkakunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,70 Oman ja vieraan paikkakunnan arvosanat yhteensä: 7,67 Vastaajat olivat kuntien verkkosivuista yleisesti ottaen sitä mieltä, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivuja on yleisesti ottaen helppo käyttää. Toisaalta kuntien sivustoista oltiin myös sitä mieltä, että sivustot eivät erityisemmin erotu edukseen, että sivustoilla olevien tietojen löytämisessä on joiltakin osin vaikeuksia, ja että sivustojen tietosisällön määrää tulisi vielä kasvattaa (ks. kohta 2.7).

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/26 Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2008 Kuntien sivustojen keskimääräiseksi käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,53 (käyttäjätyytyväisyysindeksin määräytymisperuste on esitetty kohdassa 2.7). Seuraavassa esitetään yksittäisten kuntien verkkosivustojen saamat käyttäjätyytyväisyysindeksit suuruusjärjestyksessä. Listassa on kuitenkin nimetty ainoastaan ne kunnat, joiden käyttäjätyytyväisyysindeksi ylsi vähintään indeksien keskiarvoon 3,53. Taulukossa nimeämättömissä kunnissa voidaan tarkistaa oman sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoitus seuraavasti: ensin tarkistetaan aikaisemmin vastaanotetusta kuntakohtaisesta tutkimusraportista oman kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin arvo (löytyy oman kunnan raportin kohdasta 2.7). Sen jälkeen katsotaan, mihin kohtaan oma käyttäjätyytyväisyysindeksi sijoittuu alla olevassa taulukossa. Sijoitus Kunta Käyttäjätyytyväisyysindeksi 1. Naantali 3,74 2. Oulu 3,73 3. Jyväskylä 3,71 4. Kangasala 3,69 5. Kangasniemi 3,67 6. Viitasaari 3,58 7. Kuopio 3,56 8. Raahe 3,55 Keskiarvo 3, , , , ,44 3,44 3, , ,41 3, , ,35

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/26 Katsaus tulosten kehittymiseen vv Seuraavaksi tarkastelemme lyhyesti tulosten kehittymistä vuosien varrelta (2001, 2003, 2005, 2007 ja 2008) joidenkin mielenkiintoisten havaintojen osalta. Käyttäjätyytyväisyyden kehitys Vuosien välillä käyttäjätyytyväisyys laski tasaisesti. vuonna 2008 käyttäjätyytyväisyys kuitenkin nousi samalle tasolle, kuin vuonna On vaikea nimetä selkeitä syitä, mistä nousu voi johtua. Kuntien sivustoja kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja tämän tutkimuksen osoittamaa tyytyväisyyden kasvua voidaan pitää yhtenä positiivisena merkkinä sivustojen kehityssuunnasta. Tutkimukseen osallistui vuonna 2008 viisi sellaista kuntaa, jotka olivat mukana tutkimuksessa myös edellisenä vuonna. Myös jokaisen näiden viiden yksittäisen kunnan sivuston käyttäjätyytyväisyys nousi edellisestä vuodesta, eli käyttäjätyytyväisyyden keskimääräistä kasvua ei voi selittää pelkästään näinä vuosina tutkimukseen osallistuneiden kuntien vaihtuvuudella.

23 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 23/26 Suosituimmat hakukohteet sivuilta vapaa-aika ja harrastus/liikunta 2. kirjasto 3. koulutus 4. tapahtumakalenteri 5. tietoa kunnan palveluista yleensä ajankohtaisasiaa 2. kirjasto 3. asuminen ja rakentaminen kunnassa 4. vapaa-aika ja harrastus/liikunta 5. tapahtumakalenteri ajankohtaisasiaa 2. kirjasto 3. kartat 4. asuminen ja rakentaminen kunnassa 5. vapaa-aika ja harrastus/liikunta ajankohtaisasiaa 2. kirjasto 3. vapaa-aika ja harrastus/liikunta 4. kartat / asuminen ja rakentaminen kunnassa / esityslistat, pöytäkirjat ja päätökset / yhteystiedot ajankohtaisasiaa 2. tapahtumakalenteri 3. vapaa-aika ja harrastus/liikunta 4. kirjasto 5. yhteystiedot Yllä olevasta taulukosta nähdään kultakin vuodelta viisi suosituinta asiaa, joita käyttäjäkyselyn mukaan kuntien verkkosivuilta on tultu hakemaan (kysymys: Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? ). Vaihtoehto ajankohtaisasiaa oli mukana vasta vuoden 2002 kyselystä lähtien, jonka jälkeen se on ollut joka vuosi suosituin hakukohde. Vapaa-aika ja harrastus/liikunta, sekä kirjasto ovat olleet joka vuosi kärkiviisikossa. Kartat otettiin mukaan vaihtoehdoksi vasta vuonna Viime vuoteen verrattuna suurin muutos oli tapahtumakalenterin nouseminen listan ulkopuolelta suoraan toiselle sijalle.

24 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 24/26 Vastaajien sukupuolijakauman kehitys Naisten osuus on ollut vuosien myötä pääsääntöisesti nousussa, mutta näyttäisi ainakin toistaiseksi vakiintuneen runsaaseen kahteen kolmasosaan kuntasivujen käyttäjistä.

25 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 25/26 Eläkeläisten osuus vastaajista Eläkeläisten osuus kuntasivujen käyttäjissä on noussut tasaisesti. Vuonna 2001 eläkeläiset olivat vasta yhdeksänneksi suurin vastaajaryhmä aseman mukaan tarkasteltuna. Vuonna 2008 he ovat jo viidenneksi suurin ryhmä heti opiskelijoiden jälkeen.

26 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 26/26 Työntekijöiden osuus vastaajista Työntekijöiden osuus kuntasivujen käyttäjissä on noussut vuosien myötä. Vuonna 2001 työntekijät olivat aseman mukaan vasta neljänneksi suurin vastaajaryhmä, kun vuonna 2008 he olivat jo toiseksi suurin vastaajaryhmä (ammatti/asema).

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 21.1.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta Päiväys: 14.1.2010 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI Päiväys: 18.10. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 26.2.2013 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki Päiväys: 12.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Terve.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Terve.fi-sivuston 20. marraskuuta - 9. joulukuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki Päiväys: 2.11.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO Päiväys: 6.11. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose. Rakenna menestys kanssamme

Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose. Rakenna menestys kanssamme 3.5.2007 Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose Rakenna menestys kanssamme VM SUOMI.FI VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS KANSALAISET . JOHDANTO Tämä tutkimus on toteutettu n toimeksiannosta Taloustutkimus

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kari Roose, Suomi.fi käyttäjätutkimus. Rakenna menestys kanssamme

Kari Roose, Suomi.fi käyttäjätutkimus. Rakenna menestys kanssamme 1 3.5.2007 Kari Roose, Suomi.fi käyttäjätutkimus Rakenna menestys kanssamme VM SUOMI.FI VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS TIEDONTUOTTAJAT 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on toteutettu n toimeksiannosta Taloustutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta Päiväys: 4.12.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot