KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010"

Transkriptio

1 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia Sari Koski

2 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Nokia, Oulu, Salo, Turku ja Vantaa Tässä yhteenvedossa esitetään keskeiset kaupunkikohtaiset tulokset Tarkemmat tiedot kyselyn toteutuksesta ja kaikki tulokset esitetään erillisessä raportissa Kaupunkikohtaiset vastaajamäärät ovat paikoin alhaisia Tulokset ovat siksi suunta-antavia Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 2

3 Minkä kouluarvosanan antaisitte kaupungin viestinnän tasosta kokonaisuudessaan? Keskiarvo: Kaikki kyselyyn osallistuneet 11 kaupunkia Sukupuoli Ikä Asunut kaupungissa Kaikki, n=1273 Mies, n=51 Nainen, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=364 Yli 65 vuotta, n=197 Alle 2 vuotta, n= vuotta, n=226 Yli 1 vuotta, n=974 7,14 7,7 7,2 7,45 7,29 7,4 7,2 6,91 7,54 7,27 7,1 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 3

4 Minkä kouluarvosanan antaisitte kaupungin viestinnän tasosta kokonaisuudessaan? Kaikki, n=1273 Espoo, n=74 Helsinki, n=158 Jyväskylä, n=192 Kotka, n=67 Kouvola, n=99 Lappeenranta, n=137 Nokia, n=66 Oulu, n=13 Salo, n=188 Turku, n=13 Vantaa, n=54 7,14 7,36 7,44 7,24 7,1 6,84 7,3 6,88 7,25 7,13 7,3 7,26 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 4

5 Minkälaisista palveluista tarvitsette useimmin tietoa kotikaupungissanne? % 5 % 1 % 15 % Terveyspalvelut, n=5 Liikunta ja ulkoilu, n=38 Energia ja vesi, n=29 Asuminen ja ympäristö, n=26 Kulttuuri, n=24 Koulutus ja opiskelu, n=22 Kaavoitus ja rakentaminen, n=16 Kartat ja liikenne, n=16 Vanhuspalvelut, n=12 Nuorten palvelut, n=11 Hallinto ja päätöksenteko, n=1 Päivähoito, n=1 Sosiaali- ja perusturva, n=9 Muu, n=3 Yrityspalvelut, n=3 3 % 8 % 9 % 9 % 1 % 1 18 % Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 5

6 Mitä seuraavista asukkaille tarkoitetuista viestintäpalveluista olette käyttänyt? % 5 % 1 % 15 % 25 % Paikallislehtien ja -radion uutiset kaupungin asioista, n=55 Kaupungin Internet-sivut, n=49 Kaupungin asukas- ja tiedotuslehdet sekä tiedotteet, n=29 Kaupungin puhelinpalvelut, n=25 Kaupungin palveluesitteet, n=15 Kaupunkiin asiointi sähköpostitse, n=13 Kaupungin palvelu- ja neuvontapisteet, n=11 Kaupungin kirjeet, n=11 Kaupungin mobiilipalvelut, n=11 Asiakirjoihin tutustum palvelupisteessä / verkkosivuilla, n=7 Asukaskuulemiset, kuntalaistapaamiset yms, n=6 Avointen ovien päivät kaupungin toimipisteissä, n=6 Mahdollisuus seurata valtuuston avoimia kokouksia, n=3 Kaupungin vuorovaikutteiset verkkopalvelut ja -kyselyt, n=2 Muu, n=1 En mitään, n=1 Kaupungin sähköiset uutiskirjeet omaan sähköpostiin, n=1 5 % 3 % % % % 1 % 1 2 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 6

7 Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat asuinkaupunkinne viestintää? Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Erittäin huonosti % Viestinnästä on hyötyä asukkaille, n= Tieto on selkeää ja ymmärrettävää, n= Tietoa on helposti saatavilla, n= Tieto on luotettavaa, n= Kaupungin viestintä on asiantuntevaa, n= on mahdollisuus mielipiteisiin ja palautteen antamiseen, n= Kaupungin viestintä on avointa, n= Kaupungin viestintä on poliittisesti tasapuolista, n= Kaupungin viestintä huomioi eri kieliryhmät, n= Kaupunki perustelee päätöksensä, n= Kaupunki viestii aktiivisesti, n= Kaupungin viestintä on ennakoivaa, n= kerrotaan vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa, n= kerrotaan asukkaiden kuulemisen tai palautteen vaikutus, n= Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 7

8 Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat asuinkaupunkinne viestintää? Kaupungin oma tulos Kaupunkien minimi keskiarvo maksimi 1=Erittäin huonosti, 5=Erittäin hyvin 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Tietoa on helposti saatavilla Tieto on selkeää ja ymmärrettävää 3,24 3,2 Viestinnästä on hyötyä asukkaille 3,75 Tieto on luotettavaa 3,22 Kaupunki viestii aktiivisesti 2,64 Kaupungin viestintä on avointa 2,68 Kaupungin viestintä on asiantuntevaa Kaupungin viestintä on ennakoivaa Kaupungin viestintä on poliittisesti tasapuolista 2,46 2,68 2,92 Kaupungin viestintä huomioi eri kieliryhmät 2,7 on mahdollisuus mielipiteisiin ja palautteen antamiseen 2,89 kerrotaan vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa 2,44 Kaupunki perustelee päätöksensä 2,48 kerrotaan asukkaiden kuulemisen tai palautteen vaikutus 2,18 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 8

9 Mistä kaupungin tulisi tiedottaa asukkaille enemmän? % 5 % 1 % 15 % Isot hankkeet, n=42 Valmisteilla olevat asiat, n=37 Kaupungin palvelut ja palvelujen saatavuus, n=32 Päätösten vaikutukset, n=32 Kaupungin talous, n=29 Kaupunginhallituksen päätökset, n=23 Asukkaiden antaman palautteen käsittely, n=22 Kaupunginvaltuuston päätökset, n=22 Kaupungin yhtiöiden ja ostopalvelujen toiminta, n=17 Virkamiesten päätökset, n=12 Luottamushenkilöiden toiminta, n=11 Lautakuntien päätökset, n=1 Kuntien välistä yhteistyötä koskevat asiat, n=6 Ei mistään, n=3 Muusta, n=2 3 % 8 % 7 % 7 % 1 % Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 9

10 Millä tavoin mieluiten haluaisitte saada tietoa kaupungin toiminnasta? % 5 % 1 % 15 % 25 % Sanomalehdistä, n=46 Kaupungin asukas- ja tiedotuslehdistä sekä tiedotteista, n=4 Kaupungin Internet-sivuilta, n=39 Kaupungin palveluesitteistä, n=17 Sähköisestä uutiskirjeestä omaan sähköpostiin, n=16 Radiosta, n=13 Televisiosta, n=12 Asukastilaisuuksissa ja-kuulemisissa, n=8 Avointen ovien päivässä kaupungin toimipisteissä, n=8 Kaupungin neuvonta- ja palvelupisteistä, n=5 Luottamushenkilöiltä, n=4 Muualta, n=2 Sosiaalisesta mediasta, n=2 Kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kautta, n=1 En mistään, n= % % 8 % 8 % 19 % 18 % 2 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 1

11 Kuinka tärkeitä ovat mielestänne seuraavat asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet? Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä eikä merkityksetön Ei suurta merkitystä Ei lainkaan merkitystä % Äänestäminen kunnallisvaaleissa, n= Valitusmahdollisuus, n= Yhteydenotto sähköpostilla tai sähköisellä palautelomakkeella, n= Kaupungin järjestämät asukastilaisuudet ja -kuulemiset, n= Yhteydenotto kaupunkiin puhelimitse, n= Yhteydenotto kirjeitse tai paperisella palautelomakkeella, n= Median kautta kaupungin toimintaan vaikuttaminen, n= Nuorisofoorumi, vanhusneuvosto, kehittämistoimikunta tms, n= Yhteydenotto luottamushenkilöön, n= Vaikuttaminen asiakas-ja käyttäjäpaneelien kautta, n= Välillinen vaikuttaminen erilaisten järjestöjen kautta, n= Internetin keskustelupalstat ja muu sosiaalinen media, n= Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 11

12 Kuinka tärkeitä ovat mielestänne seuraavat asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet? Kaupungin oma tulos Kaupunkien minimi keskiarvo maksimi 1=Ei lainkaan merkitystä, 5=Erittäin tärkeä 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Äänestäminen kunnallisvaaleissa 4,38 Valitusmahdollisuus 4,11 Kaupungin järjestämät asukastilaisuudet ja -kuulemiset 3,77 Yhteydenotto kaupunkiin puhelimitse 3,75 Yhteydenotto kirjeitse tai paperisella palautelomakkeella 3,52 Yhteydenotto sähköpostilla tai sähköisellä palautelomakkeella 3,74 Internetin keskustelupalstat ja muu sosiaalinen media 2,78 Yhteydenotto luottamushenkilöön 3,26 Vaikuttaminen asiakas- ja käyttäjäpaneelien kautta 2,91 Välillinen vaikuttaminen erilaisten järjestöjen kautta 2,95 Median kautta kaupungin toimintaan vaikuttaminen 3,14 Nuorisofoorumi, vanhusneuvosto, kehittämistoimikunta tms 3,27 Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 12

13 Mitä seuraavia vaikuttamismahdollisuuksia olette käyttänyt? % 5 % 1 % 15 % 25 % 3 % 35 % Yhteydenottoa kaupunkiin puhelimitse, n=37 29 % En mitään, n=17 Yhteydenottoa sähköpostilla/ sähköisellä lomakkeella, n=17 Asukaskuulemisia ja-tilaisuuksia, n=16 13 % 13 % 13 % Yhteydenottoa kirjeitse/ paperisella palautelomakkeella, n=12 Yhteydenpitoa luottamushenkilön kautta, n=1 Yleisönosastokirjoittelua lehdissä, n=8 8 % 9 % Internetin keskustelupalstoja ja muuta sosiaalista mediaa, n=4 Kuntalaisaloitetta, n=3 Asukas- ja käyttäjäpaneeleja, n=2 Kuntalaisvalitusta, n=1 Muu, n= 3 % % Kysely kaupungin viestinnästä 21 Nokia 13

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012 Kaupunkisuunnittelu Julkaisija Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Teksti Ritva-Leena Kujala/Halinntoyksikkö Kannen kuva Kaupunkisuunnittelu Ulkoasu Ritva-Leena

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(33) Salon kaupungin viestintäohje 2(33) Sisällysluettelo Salon kaupungin viestintäohje 1 1. JOHDANTO 4 2. VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 5 2.1. Kaupungin strategia ja hallintosääntö 5 2.2. Kuntien viestintä

Lisätiedot

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma

LUONNOS 15.6.2015. Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma LUONNOS 15.6.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma 2 Sisällys JOHDANTO... 3 Ohjelman rakenne... 3 I. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN JYVÄSKYLÄSSÄ... 4 1.1 Asuinalueilla tapahtuva osallistuminen ja

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 30.7.2013 1(14) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 290 2. Kunta: Kuhmo 3. Maakunta: Kainuu 4. Kuntakokoluokka: Kuntaliiton vakioluokitus a. 1= Alle 2000

Lisätiedot

kokemukset palvelun laadusta

kokemukset palvelun laadusta < Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE 1.4.2015 ALKAEN Khall 9.3.2015 72 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITEET JA KOHDERYHMÄT... 2 3. TIEDOTUSORGANISAATIO... 2 3.1. Henkilöstö tiedottajana...

Lisätiedot

Oletko Rekola - Asolan Omakotiyhdistyksen jäsen? Kyllä En ole Liityn nyt (yhteystiedot sivulle 7) Talouden koko henkeä, joista lapsia

Oletko Rekola - Asolan Omakotiyhdistyksen jäsen? Kyllä En ole Liityn nyt (yhteystiedot sivulle 7) Talouden koko henkeä, joista lapsia OMA KYLÄ Puheenjohtajan palsta Nyt tai ei koskaan on sinulla mahdollisuus vaikuttaa Alueesi eli Asola, Matari, Rekola asioihin. Rekola Asolan Omakotiyhdistys ry järjestää tämän asukaskyselyn, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011

Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011. Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kuntien sosiaalisen median käyttö Kyselytulokset Suomen Kuntaliitto 8.11.2011 Julkaistu 8.11.2011 Suomen Kuntaliitto 2011 Kyselystä Kaikille Suomen kunnille (ml. Ahvenanmaa) osoitettu kyselytutkimus Kuntien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot