Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/23 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Jokin muu, mikä Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/23 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 89 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja kahdeksana vuotena on ollut 201 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis yhdeksättä kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Tällä kertaa tutkimuksen toteuttamiselle annettiin kunnille aikaa huhtikuun alusta vuoden loppuun saakka. Janakkalan kunta toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 389 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle jokaiselle kävijälle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2010 alkupuolella laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Janakkalan kunnan verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Janakkalan kunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/23 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 10% käy sivuilla päivittäin, 24% viikoittain, 22% kuukausittain, 36% satunnaisesti, ja 8% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 55% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 21% tuli hakupalvelun kautta, 7%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 6% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (37% kaikista vastaajista), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (26%), yhteystietoja (18%), kunnallisia tiedotteita (14%), sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (13%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 84% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 9% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? bussireitit ja aikataulut, liikuntapalvelut helpompiakin sivuja on tehty influenssarokotusten päivät joidenkin pöytäkirjojen liitteet Joulujuhlan ajankohta Kaivulupahakemus jonka voi lähettää sähköisesti, esim kuin hyvinkäällä. koulutus osassa Laurinmäen joulutapahtumaa maankaatopaikan aukioloajat Mikä verkko on vuokratalossa Tervakoskella, Teeritiellä, antenni vai kaapeli? puhelinnumero päivystys viikonloppuna seurakunnan / diakoniatyön yhteystiedot (seuraavaksi googlaan janakkalan seurakunnan, mutta oletin löytäväni linkin tai tietoa helposti kunnan sivuilta) Sika influenssarokotusaika ulkoilukartta vesimittarin lukema Vielä ei löytynyt tarkempaa tietoa sikainfluenssa rokotuksista. yleisinfo vaan löytyi... Huono homma.

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (34%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (31%), sekä kirjaston kanssa (30%) Jokin muu, mikä ikäihmisten palvelut Jag är bara nyfiken.det är min födelseort. Koiratapahtumat koska kävin vain työpaikkailmoituksen vuoksi, en tarvinnut muuta tietoa palvelupiste Sijoitusluvat Tarkka pohjavesialue kartta kylittäin ympäristönhoito

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Janakkalan kunnan verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,78. Kaikki vastaajat Janakkalan Ulkopaikkakuntalaiset kunnan asukkaat N=389 N=279 N=108 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,78 7,76 7,85

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,55 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien tutkittavaa verkkosivustoa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osaalueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivusto säästää aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivustolla oleva tieto on helppo löytää, että sivusto erottuisi edukseen, ja että sivustolla olisi tarpeeksi tietoa. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,55. Tämä arvo on tässä tutkimuksessa saatu sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/23 Kaikki vastaajat Janakkalan Ulkopaikkakuntalaiset kunnan asukkaat N=389 N=279 N=108 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen 3,55 3,50 3,69 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,61 3,56 3,73 Sivusto on hyödyllinen 4,09 4,15 3,94 Sivustolla on helppo liikkua 3,54 3,47 3,75 Sivut toimivat ongelmitta 3,92 3,88 4,02 Sivusto on selkeä 3,39 3,32 3,61 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,57 3,52 3,70 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,14 3,02 3,47 Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa 3,35 3,25 3,61 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,51 3,44 3,69 Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,73 3,69 3,85 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,55 3,53 3,60 Sivusto on ajanmukainen 3,55 3,52 3,65 Pidän tästä sivustosta 3,41 3,36 3,55 Sivusto erottuu edukseen 3,29 3,23 3,46 Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet ryhmiteltynä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien vastausten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Janakkalan kunnan verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Muutamat asiat toistuivat useissa vastauksissa. Sivustolla olevien tietojen etsimisessä koettiin jonkin verran vaikeuksia. Jotkut tiedot nähtiin olevan liian monimutkaisten hakupolkujen takana. Lisäksi linkkien otsikointi koettiin joiltakin osin epämääräiseksi, jolloin käyttäjillä oli vaikeuksia tietää, minkä linkin takaa mikin asia löytyy. Muutamat vastaajat mainitsivat joutuneensa turvautumaan Googleen hakiessaan sivuilta tietoja. Sivuille toivottiin enemmän selkeyttä; sivuille koettiin asetetun hieman liikaa asiaa, mikä luo joidenkin mielestä rauhattoman vaikutelman. Sivuille toivottiin mm. lisää tietoa päätöksenteosta, enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, sekä ajankohtaisia alueen uutisia. Sivuilta löytyi jonkin verran toimimattomia linkkejä. Sivuille on toteutettu uudistus, mikä heijastui osassa vastauksissa muutosvastarintana. Aikaisempaa sivustoa käyttämään tottuneet eivät aina pidä muutoksista, koska he joutuvat opettelemaan uuden sivuston rakenteen. Kun ihmiset tottuvat uusiin sivuihin, yleensä myös muutosvastarinta heikkenee. Nytkin sivustot saivat kuitenkin myös jo jonkin verran kiitteleviä kommentteja mm. ulkoasuun liittyen. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat liitteessä. Aikaisemmat sivut olivat paljon selkeämpiä, nyt halutun tiedon löytyminen on tosi hankalaa. Selkeyttä!! Ajankohtaistapahtumia yleensä haen, lähi- ja kaukotulevaisuudesta. Voisi olla muutama linkki ajankohtaisiin alueen uutisiin. ensimmäisiä kertoja uusilla sivuilla käydessä oli kovin vaikea löytäää haluamaansa tiettyjen katekorioiden alta, jos tarvitsisi jotain uutta löytää niin ei onnistuisi, eli siihen selkeyttä. hakeminen tuntuu vaikealta, sivuilla on niin paljon tavaraa.. ja tuntui että hakupalvelukaan ei helposti löydä asioita Joitakin asioita esim. kaavoitus oli vaikea aluksi löytää. Ei aina niin looginen paikka tiedolla kuin olettaisi tai pitää mennä pitkän hakuketjun kautta. kaikki yhteystiedot selkeämmin esille. Kartta paremmin esille Kokonaisrakenne kuntalais- ei virkamieslähtöiseksi Lisää kuvia Janakkalasta ja Turengista. Mielestäni "vanhoilta" sivuilta asiat löytyivät helpommin, pääpalkkeja valitessa joutuu pohtimaan, onko tieto, jota haen asumista ja arkea vai mitä sitten... Ruusuja / risuja palsta takaisin Selkeyttäisin linkityksiä ja sivujen hierarkiaa. Helpottaa selausta. Sivusto uudistus onnistui hienosti. Vielä toivon sitä, että kaikki mahdolliset palvelut jotka voidaan sähköistää, sähköistettäisiin. Eli asiointia verkkoon kaikella mahdollisella tavalla. Ajanvaraukset hammashoitoon, lääkäriin, neuvolaan jne. esim. tunnistautumisen taakse. Näitä käytettäisiin aivan varmasti! VArmasti kaikilla palvelualuiella on palveluja, jotka voitaisiin hoitaa verkon yli. Rohkeutta viedä asiointi verkkoon! Sivut vähän levottomat - samaa asiaa on monessa paikassa.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/23 Tapahtumakalenteria ehkä parantaisin, siihen ei aina ole merkitty kaikkia tapahtumia vapaa-aikatarjonta interaktiivisemmaksi! Vähän kesäiseltä näyttävät, mutta ei se välttämättä paha ole. Kuvatarjontaa vois monipuolistaa. Piparkakkuohje oli hauska piriste! Yksinkertasempaa, pliis. Hienot ja raikkaat ulkonäöltä, mutta tiedon löytymiseen kuluu liian paljon aikaa ainakin tällasella tavallisella ihmisellä.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/23 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 72% vastaajista on Janakkalan kunnan asukkaita ja 28% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 65% vastaajista on naisia ja 35% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (31%), (23%), (19%), (18%), sekä vuotiaat (5%).

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten toimihenkilöitä (23%), työntekijöitä (22%), ylempiä toimihenkilöitä (20%), sekä eläkeläisiä (10%).

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa tai työpaikalta käsin.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/23 4. Yhteenveto Janakkalan kunnan internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 389 vastaajaa. 72% vastaajista oli Janakkalan kunnan asukkaita ja 28% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 65% ja miehiä 35%. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat järjestyksessä (31%), (23%), (19%), (18%), sekä vuotiaat (5%). Kaikista vastaajista 10% käy sivuilla päivittäin, 24% viikoittain, 22% kuukausittain, 36% satunnaisesti, ja 8% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 55% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 21% tuli hakupalvelun kautta, 7%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 6% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (37%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (26%), yhteystietoja (18%), kunnallisia tiedotteita (14%), sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (13%). 84% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 9% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti ettei hakenut sivuilta mitään erityistä. Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (31%), sekä kirjaston kanssa (30%). Vastaajat olivat tutkittavasta verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivusto säästää aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, ja että sivuston tietosisältöä voisi nykyisestään kasvattaa (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,55 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,78. Vastaajille annettiin mahdollisuus omasanaisesti esittää kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuista. Muutamat asiat toistuivat useissa vastauksissa. Sivustolla olevien tietojen etsimisessä koettiin jonkin verran vaikeuksia. Jotkut tiedot nähtiin olevan liian monimutkaisten hakupolkujen takana. Lisäksi linkkien otsikointi koettiin joiltakin osin epämääräiseksi, jolloin käyttäjillä oli vaikeuksia tietää, minkä linkin takaa mikin asia löytyy. Muutamat vastaajat mainitsivat joutuneensa turvautumaan Googleen hakiessaan sivuilta tietoja. Sivuille toivottiin enemmän selkeyttä; sivuille koettiin asetetun hieman liikaa asiaa, mikä luo joidenkin mielestä rauhattoman vaikutelman. Sivuille toivottiin mm. lisää tietoa päätöksenteosta, enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, sekä ajankohtaisia alueen uutisia. Sivuilta löytyi jonkin verran toimimattomia linkkejä. Sivuille on toteutettu uudistus, mikä heijastui osassa vastauksissa muutosvastarintana. Aikaisempaa sivustoa käyttämään tottuneet eivät aina pidä muutoksista, koska he joutuvat opettelemaan uuden sivuston rakenteen. Kun ihmiset tottuvat uusiin sivuihin, yleensä myös muutosvastarinta heikkenee. Nytkin sivustot saivat kuitenkin myös jo jonkin verran kiitteleviä kommentteja mm. ulkoasuun liittyen.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/23 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 Aikaisemmat sivut olivat paljon selkeämpiä, nyt halutun tiedon löytyminen on tosi hankalaa. Selkeyttä!! Ajankohtaistapahtumia yleensä haen, lähi- ja kaukotulevaisuudesta. Voisi olla muutama linkki ajankohtaisiin alueen uutisiin. Aloitussivu on kirjavan sekava, liikkaa asiaa yhtäkkiä. Viranhalitioijden yhteystiedott olisi helpoin löytää "yhteystiedot" -sanan takaa, eikä "asioinnin" Aloitussivulla voisi olla enemmän/laajemmin kuvattuna jotakin Janakkalasta, kuka noita tuntemattomia ihmisiä jaksaa... Asiat pitäisi löytyä helpommin. Ei parannettavaa en mitenkään En mitenkään. En osaa ajatella kuin kunnan virkamiehet jotka varmaan ovat ottaneet osaa suunnitteluun. Välillä on hankala löytää ja pahimmillaan pitää googlata tieto. En osaa sanoa En osaa sanoa. enemmän ajankohtaista tietoa, loogisempi rakenne, en tiedä miten sitä voisi parantaa, mutta joskus kun olen etsinyt jotain tietoja, on ollut tosi vaikea löytää, ja nytkin ( ) Tervakosken uimahallin aukioloajassa virhe, en nimittäin usko että se on auki 6-8, vaan aion soittaa hallille, tarkoittaisiko tuo ehkä 6-18? Samantapaisia virheitä olen havainnut usein, erityisesti Tervakosken uimahallin osalta, on ilmoitettu vesivoimistelu jonakin päivänä, ja kun olen mennyt paikalle, sitä ei ole ollutkaan sinä päivänä. Käytän verkkoa todella paljon, päivittäin ja tietysti oletan että tiedot pitävät paikkansa. enemmän tietoa esimerkiksi luontokohteista, poluista ja reiteistä. Enemmän tietoa päätöksenteosta. ensimmäisiä kertoja uusilla sivuilla käydessä oli kovin vaikea löytäää haluamaansa tiettyjen katekorioiden alta, jos tarvitsisi jotain uutta löytää niin ei onnistuisi, eli siihen selkeyttä. EOS hakeminen tuntuu vaikealta, sivuilla on niin paljon tavaraa.. ja tuntui että hakupalvelukaan ei helposti löydä asioita Haku palveua. haku toiminnan helpottaminen Haku toiminto ei löydä haettavaa asiaa, vaan itse pitää päätellä hakemistopuun kautta tiedon löytöpaikka hakupalvelusta en löytänyt hakemaani tapahtumaa eli nuorisolle kohdistettua laulukilpailua ei ollut nuorten sivuilla. Miksi ei? Ajankohtaista ja tapahtumia - sivuilla tulisi olla asiat paremmin esillä. Toki on varmaan vaikea tehdä niin, että kaikki tapahtumat löytyvät. Helpommin käytettäviksi. Nyt esimerkiksi yhteystietojen löytäminen on äärimmäisen vaikeaa tai vaati monen sivun kautta kulkemista Asioiden löytäminen on paljon vaikeampaa kuin vanhoilta sivustoilta. Ne olivat selkeät, helpot ja nopeat käyttää. Ihan hyvät näin Ihan OK. Interaktiivisuus olis ihan kohdalaan. Jag är född där,vill bara titta hur det går.nättjänsterna är ok. Janakkalan sanomiin enemmän "vinkkejä" Joitakin asioita esim. kaavoitus oli vaikea aluksi löytää. Ei aina niin looginen paikka tiedolla kuin olettaisi tai pitää mennä pitkän hakuketjun kautta.

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/23 Jos kunnalta puuttuu palveluja, voisi olla linkkejä muualle, kuten Hämeenlinnan palveluihin. Joskus tiet ovat aika kiemuraiset päämäärään - ihmisillä on erilaisia logiikoita... Jotenkin sekava. Meneekö ulkonäkö tiedon ohi Joudun aina siellä käydessäni etsimään tietoa useista paikoista, jotenkin sivusto on sekava. Kaikkea mahdollisimman paljon nettiin. Oli helpotus kun siirryttiin paperittomiin kokouksiin!!!! kaikki yhteystiedot selkeämmin esille. Kartta paremmin esille Kokonaisrakenne kuntalais- ei virkamieslähtöiseksi Koska tulin verkkosivuille ensimmäistä kertaa, en tässä vaiheessa voinut vastata kaikkiin sivuja koskeviin kysymyksiin. Koulun tiedotteet/tiedot ovat turhan monen mutkan takana. Koulut pitää saada heti aloitussivulle samoin kuin asuminen ja arki. ussi otsikko olisi Koulut. Alkuun näitä oli vaikea löytää. Nyt kokemus on jo opettanut mistä mitäkin löytää... Parantamisen varaa. Uutiset/ Ajankohtaista-palsta on hyvä+++ koulunruokalista, selkeyttä, koulutoimi henkilöiden yhteistiedot. monipuolisuutta Kun avaa etusivun, siinä voisi olla "Info-taulu", missä lukisi esim. sikainfluenssa rokotteen aikataulut. Tai muuta ajankohtaista. kunnollinen hakukeskus Laittaisin näkyviin tonttitarjontaan myös muut kuin kunnan itse myymät tontit. Ymmärtääkseni kuntaan halutaan kuitenkin asukkaita mutta esimerkiksi Tervakosken keskustassa olevia tontteja ei kunnan sivuilta löydy. Lautakuntien ja kunnanhallituksen kokous aikataulua on vaikea löytää ja esityslistojen ja pöytäkirjojen haku on mielestäni hankalaa. Pitäisi tietää tarkkaan oikea päivä ja pykälät saa auki vaan yksi kerrallaa. Lisää kuvia Janakkalasta ja Turengista. lisää kuvia, liikkuvia kuvia Lisää linkkejä teksteihin ja laatikoihin. Lisää päivittäjiä ;-) lisää selkeyttä Lisää selkeyttä, jotkin asiat löytyvät vasta surffailtua. Selkeä logiikka minkä takaa tiedot löytyvät, päätöksenteossa oleva jako ei välttämttä ole ihmisille selvä ja siten tietoa tulee etsittyä väärästä paikasta Lisää suoria yhteyksiä eri tahoihin, jotta mahdollisimman suuren osan asioinnista kaikilla osa-alueilla päättäjiä myöten voisi tehdä netissä. lisää uutisia eri yksiköistä Mielestäni "vanhoilta" sivuilta asiat löytyivät helpommin, pääpalkkeja valitessa joutuu pohtimaan, onko tieto, jota haen asumista ja arkea vai mitä sitten... mielestäni verkkosivunne toimii hyvin, aina olen löytänyt helposti ja nopeasti tiedon mitä haen, ja tosiaan sivuston ulkoasu on edukseen, olen itse opiskellut media alaa ja tehnyt verkkosivuja ym niin sillä voin sanoa että sivut ovat tyylikkäät! ja eduksi kunnalle! Missään ei mainita, että Harvialassa on esikoulu. Myös yhteystiedot sinne puuttuvat. Monet linkit eivät viime kuukausina ole toimineet. Monesti myös etsin tietoa todella pitkään ennen kuin löytyy. Jokin aika sitten mm. piti aika monta kertaa klikkailla ennen kuin löytyi kunnan asuntojen sijainteja ja vuokratietoja. Ne on hyvät sellaisenaan. no vaikka miten Paljon enemmän linkkejä ja tietoa. Kunnan esittelyyn löytyisi varmasti mukavia asianmukaisia kuvia luonnosta, kirjastosta kunnantalosta, vanhainkodista, kauppakeskuksista, liikenneympyrästä... Janakkalan luonto on kaunis, samoin kaikki rakennukset, erinlaisia mutta esiteltävissä olevia. Palvelut selkeämmin esiin

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/23 Päivitykset useammin. Tonttien hinta& varaustiedot paremmin näkyviin. Tonttitarjonta (missä) melko hyvin esillä mutta aikataulu/hakeminen yms. huonosti saatavilla. Päivystystiedot ja niihin liittyvät palvelut, paikat avoinnaoloajat, yhteystiedot yms. Ruusuja / risuja palsta takaisin saa tehdä selkeet sivut josta myös tieto löytyy Se lienee kunnan ammattilaisten asia miettiä... Selkeyttä Selkeyttä lisää Selkeyttä lisää selkeyttä lisää ja ei kaikki monien linkkien takana! Selkeyttäisin linkityksiä ja sivujen hierarkiaa.helpottaa selausta. Selkeyttäisin sivuja entisestään. Esimerkiksi tietyn koulun asioiden etsiminen monen "klikkauksen" takaa vie aikaa. selkeämmin ryhmitellyt kansiot, melko vaikea hakea yksittäista tietoa jos ei tiedä etukäteen mistä hakea, hakukone tietysti helpottaa... Selkeämmät hakupolut toimialoittain pääsivun reunassa. Pikahaut. Kunnan markkinointi ja kampanjat omalle välilehdelle. Käyttöä kuntalaisten silmin helpotettava. Selkeämpi linkitys eri palvelujen sivuille Selkeämpi ryhmittely..väritys kuitenkin kiva. Selkeämpi ulkoasu, helpompi navigointi. Nyt menee välillä arvaten mistä tieto löytyy Sivuilla olevien tietojen tulisi olla ajantasaisia esim. kaavoitukseen, asukaslukuihin ym. liittyen esim. jostain pitäisi löytyä virkamiesten ja luottamushenkilöiden osoitetiedot Sivujen päivityspäiväykset hakemissani osoioissa saattoivat olla vuodenkin vanhoja (tai asiat eivät olleet muuttuneet). Mm. ikäihmisiä koskevissa osoissa oli otsikoiden alla nimiä ja puhelinnumeroita eikä ko. asiaa oltu kirjoitettu auki, eikä hintatietoja ollut. Esim. ateriapalvelujen tarjoajapaikat, -tahot ja sisällöt sekä hinnat puuttuivat (tai eivät löytyneet) Sivujen valikoiden kautta on hankala löytää mitään. Ei tiedä minkä valikon alta edes lähtisi etsimään. Asiat löytyvät nopeammin googlella kirjoittamalla janakkala + hakusana. Sivusto uudistus onnistui hienosti. Vielä toivon sitä, että kaikki mahdolliset palvelut jotka voidaan sähköistää, sähköistettäisiin. Eli asiointia verkkoon kaikella mahdollisella tavalla. Ajanvaraukset hammashoitoon, lääkäriin, neuvolaan jne. esim. tunnistautumisen taakse. Näitä käytettäisiin aivan varmasti! VArmasti kaikilla palvelualuiella on palveluja, jotka voitaisiin hoitaa verkon yli. Rohkeutta viedä asiointi verkkoon! Sivut ovat kovin epäselvät. Selkokielisyyden tulisi olla yksi vaihtoehti. On vaikea löytää mitään kun sivuilla on liikaa. Jotenkin levottoman oloiset. Vähän adhd sivut. Sivut selkeimmiksi, nyt ovat mielestäni hiukan sekavat eikä värityskään kovin mieleinen. Sivut vähän levottomat - samaa asiaa on monessa paikassa. Sähköisen asiointimahdollisuuden lisääminen Tapahtumakalenteria ehkä parantaisin, siihen ei aina ole merkitty kaikkia tapahtumia tapahtumista tiedottamista voisi parantaa,joillekkin sivuille pääsy vaatii pähkäilyä että mitäkautta yrittäisi. Suora lista sivuista ja niiden takana olevista tapahtumista ja asioista nopeuttaisi hakua. kyllähän ne sitten kun reitin ensin löytää, mutta alussa tuli ärräpäitä. Tarvittava tieto helpommin löydettäväksi,kuten esim.lääkärien puhelinnumerot Tiedon hakeminen yksinkertaisemmaksi, hakutoiminto ei tunnu aina tomivan? Tiedon hakua, nyt se on hakuammuntaa, että mistä mitäkin löytyy.

23 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 23/23 Tietojen hakeminen toivottaman vaikeaa. Tällä hetkellä ajankohtaisten asioiden päivittäminen voisi tapahtua nopeammin. Sikainfluenssan rokotusajat, jotka sivuilta löytyvät, on annettu lokakuun lopulla, ja tiedän, että tarkemmat ajant on jo julkaistu Janakkalan Sanomissa. Olisi paljon hyötyä ripeämmästä päivittämisestä opiskelijoille, jotka asuvat toisella paikkakunnalla, mutta ovat edelleen Janakkalassa kirjoilla. Opiskelijat kun nykyään käyttävät nettiä suorastaan "työvälineenään". Tällä hetkellä esim. terveydenhoitotiedot löytyvät aivan liian monen valinnan takaa. Ulkoasu on levoton ja itse asia tuntuu kaikesta toimivuudestaan huolimatta jäävän toissijaiseksi suurien kuvien ja monien värien rinnalla. vanha rakenne oli selkeämpi vapaa-aikatarjonta interaktiivisemmaksi! vapaat asunnot saisi olla netissä janakkaaln asunnot oy sivulla ja myös että voisi itse tulostaa häirintäilmoituksia koska se sivu ei toimi ja väittää vaan että sivua ei löydy,toivotaan että asiakorjtaan pain. Vielä selkeämmät hakukonaisuudet Viimeisiä tietoja en ole tarkastanut, mutta virheellisiä s-posteja oli esim. koulun sivuilla. Jätehuolto ja kierrätykseen tarkoitetut paikat tieto kiven alla. Esimerkiksi, onko järjestettyä jätteenkuljetusta yhdellä yrittäjällä vai villin lännen meininkiä - otat sieltä minne soitat tai kuskaa itte. Keräyspisteet - esimerkiksi pahvi, nyt heitetään sekajäteastiaan. Rakennuslupa ym. asiat paremmin esille. Vajavaista tietoa, ei lomakkeita. Ja lomakkeet mieluumin täytettävinä pdf-tiedostona, jos ei word-lomakkeita saatavilla (nekin näytöllä täytettäviksi). Tämä koskee kaikkia kunnan lomakkeita. Kaiken kaikkiaan hankalaa löytää etsimäänsä, selkeys puuttuu. Visuaalisesti sivusto on miellyttävän näköinen, mutta esim. päävalikon muutamat otsikot eivät aina anna mitään vinkkiä siitä, minkä alla nyt sitten on se asia, jota etsin. Nyt kun laittaa hiiren päävalikon otsikoiden päälle tulee siihen samat sanat pikkutekstinä. Entä, jos siinä tilanteessa näkyisikin luettelo niistä otsakkeista (vasemmalla sivulla oleva alavalikkorivi), joita ao. pääotsikon alla on. Näin ei tarvitseisi klikkailla kaikkia ja etsiskellä. Toiseksi yläpalkin kuvista ainakin osa avautuu hitaasti. Kuvia voisi hieman vielä keventää visuaalisuuden kärsimättä. Janakkalan kunnassa on paljon sivualueita, joihin ei saa kuin minimitehoisen laajakaistan, jos edes sitäkään. Ollaako tässä asiassa täysin ns. palveluntarjoajien armoilla vain onko kunnalla jotain suunnitelmia asin asuhteen? ja rakennehaku vähentäisin tilkkutäkkimäistä vaikutelmaa mm. Vähän kesäiseltä näyttävät, mutta ei se välttämättä paha ole. Kuvatarjontaa vois monipuolistaa. Piparkakkuohje oli hauska piriste! Yksinkertasempaa, pliis. Hienot ja raikkaat ulkonäöltä, mutta tiedon löytymiseen kuluu liian paljon aikaa ainakin tällasella tavallisella ihmisellä. Yksittäisten henkilöiden yhteystietojen haku joskus hieman mutkallista. Yläpalkki vie runsaasti tilaa - pitääkö hommata suurempi senkin takia. Uutiset on piilotettu ei löydy etusivulta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 27.1.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI Päiväys: 18.10. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki Päiväys: 12.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Käyttäjien näkemyksiä

Käyttäjien näkemyksiä Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Käyttäjien näkemyksiä Copyright TNS 2011 Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 4.4.20114 Tutkija: Sakari Nurmela Projekti: 78726.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO Päiväys: 6.11. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27

Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27 Liikennesuunnittelun verkkosivujen kehittämiskysely Yhteenvetoraportti ja avoimet vastaukset N=27 Seuraavissa kysymyksissä on esitetty liikennesuunnittelun sivuilla olevia nykyisiä sekä mahdollisia uusia

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT

Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Lukijatutkimus 2017 KOTITALON LUKIJAT Toteutus Tiedonkeruu 15.12.2017 9.1.2017 Vastaajia 405 (2015: 196) Uutiskirjerekisteri + tilaajarekisteri Suosittelu Kotitalo-lehden jokaisessa numerossa on paljon

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Kirkkonummen kunta Päiväys: 4.12.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot