Kysely kandien kesätöistä Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013"

Transkriptio

1 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

2 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa Kohdejoukkona olivat 5. ja 6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat. Vastaajia oli 619. Viides vuosikurssi 50% Naisia 62% ja miehiä 38% Kuudes vuosikurssi 50% Naisia 64% ja miehiä 36% Tutkimus antoi tietoja opiskelijoiden työhön sijoittumisesta, palkkauksesta, päivystykseen osallistumisesta, takapäivystyksen järjestelyistä, työhön perehdytyksestä sekä Lääkäriliiton teemavuoden mukaisesti kollegiaalisuudesta.

3 Työskentely kesällä 2013 Lääkärintehtävissä työskenteli 96% kandeista. Työpaikasta sovittiin useimmin jo edellisen vuoden syksynä (75%). Kuudennen vuosikurssin opiskelijoista 56% oli tehnyt kirjallisen sopimuksen tai saanut virkamääräyksen ennen töiden aloittamista. Viidennen vuosikurssin opiskelijoista sama tilanne oli vain 31%:lla. Kandeista 22% työskenteli useammassa kuin yhdessä toimipaikassa kesän 2013 aikana. Yleisempää 6. vuosikurssilla 34% kuin 5. vuosikurssin opiskelijoilla 10%.

4 Kesätyöpaikat vuosikurssin mukaan 100 % 80 % 60 % Aluesairaala Keskussairaala 40 % Yliopistosairaala Terveyskeskus Tk-vuodeosasto, kaupunginsairaala 20 % Muu 0 % vuosikurssi (N = 293) 6. vuosikurssi (N = 303) Kaikki (N = 596)

5 Vastaajat vuosikurssin ja sukupuolen mukaan yliopistoittain Oulu (N = 133) Turku (N = 122) Tampere (N = 123) vuosikurssi, mies 6. vuosikurssi, mies Helsinki (N = 104) vuosikurssi, nainen 6. vuosikurssi, nainen Kuopio (N = 119) Kaikki (N = 601) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

6 Kuudes vuosikurssi Viides vuosikurssi Kesätyöpaikat opiskelupaikan mukaan Helsinki (N = 53) Kuopio (N = 55) Oulu (N = 70) Tampere (N = 57) Turku (N = 52) Tartto (N = 6) Yhteensä (N = 293) Helsinki (N = 43) Kuopio (N = 56) Oulu (N = 62) Tampere (N = 64) Turku (N = 70) Tartto (N = 5) Yhteensä (N = 300) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sairaala Terveyskeskus - kunta Terveyskeskus - yksityinen Muu

7 Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat kesätyöpaikkaan hakeutumisessa? Keskiarvot vuosikurssin mukaan (1=ei ollenkaan, 5=erittäin paljon) Ainoa mahdollisuus saada työtä sillä hetkellä Työpaikan hyvä maine 5 4 Hyvin järjestetty perehdytys "Pääsin suhteilla" 3 2 Palkka 1 Minua pyydettiin 0 Sijaintipaikkakunta Työnantajan rekrytointi Perhesuhteet tms. henkilökohtaiset seikat Työpaikka tuttu harjoitteluajoilta Erikoisala 5. vuosikurssi, N = vuosikurssi, N = 302

8 Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat kesätyöpaikkaan hakeutumisessa? Keskiarvot sukupuolen mukaan (1=ei ollenkaan, 5=erittäin paljon) Ainoa mahdollisuus saada työtä sillä hetkellä Työpaikan hyvä maine 5 4 Hyvin järjestetty perehdytys "Pääsin suhteilla" 3 2 Palkka 1 Minua pyydettiin 0 Sijaintipaikkakunta Työnantajan rekrytointi Perhesuhteet tms. henkilökohtaiset seikat Työpaikka tuttu harjoitteluajoilta Erikoisala Miehet (N = 225) Naiset (N = 388)

9 Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttivat kesätyöpaikkaan hakeutumisessa? Keskiarvot toimipaikan ja työnantajan mukaan (1=ei ollenkaan, 5=erittäin paljon) Ainoa mahdollisuus saada työtä sillä hetkellä Työpaikan hyvä maine 5 4 Hyvin järjestetty perehdytys "Pääsin suhteilla" 3 2 Palkka 1 Minua pyydettiin 0 Sijaintipaikkakunta Työnantajan rekrytointi Perhesuhteet tms. henkilökohtaiset seikat Työpaikka tuttu harjoitteluajoilta Erikoisala Sairaala (N = 273) Terveyskeskus - kunta (N = 250) Terveyskeskus - yksityinen (N = 56)

10 Miten seuraavat kollegiaalisuuteen yhdistetyt asiat toteutuivat kesätyössäsi? Keskiarvot vuosikurssin, sukupuolen ja työskentelysektorin mukaan (1=erittäin huonosti, 4=erittäin hyvin) Luottamus kollegoiden välillä. 4 Yhteistyö toisessa klinikassa/työyhteisössä toimivien kollegoiden kanssa. 3 Hyvä yhteishenki kollegoiden kesken. 2 1 Rakentavan palautteen saaminen omasta toiminnasta. 0 Yhdessä toimiminen yhteisen tavoitteen eteen. Kollegat arvostavat omaa työtäni. Toimiva keskusteluyhteys kollegoiden välillä. Ristiriitatilanteiden kollegiaalinen ratkaiseminen. 5. vuosikurssi (N = 307) 6. vuosikurssi (N = 312) miehet (N = 225) naiset (N = 388) julkinen sektori (N = 528) yksityinen sektori (N = 65)

11 Perehdytettiinkö sinut työhösi? Aluesairaalassa (N = 31) Keskussairaalassa (N = 113) Yliopistosairaalassa (N = 63) Terveyskeskuksessa (N = 244) Tk:n vuodeosastolla tai kaupungin sairaalassa (N=130) Muu (N = 12) Kaikki (N = 593) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kyllä, työajalla Kyllä, omalla ajalla Ei

12 Koitko perehdytyksen riittäväksi? Jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä vastanneiden %-osuus Aluesairaala (N = 31) 52% Keskussairaala (N = 113) 72% Yliopistosairaala (N = 63) 64% Terveyskeskus (N = 235) 71% Tk-vuodeosasto, kaupunginsairaala (N = 141) 63% Muu (N = 12) 83% Kaikki (N = 595) 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

13 Perehdytettiinkö sinua käytössä olleisiin tietojärjestelmiin? Jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä vastanneiden %-osuus Aluesairaala (N = 31) 65% Keskussairaala (N = 112) 88% Yliopistosairaala (N = 63) 73% Terveyskeskus (N = 233) 71% Tk-vuodeosasto, kaupunginsairaala (N = 139) 67% Muu (N = 12) 50% Kaikki (N = 590) 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Kuka tai ketkä vastasivat perehdytyksestä?

15 Miten seuraavat asiat oli järjestetty työpaikallasi? Aina tai usein vastanneiden %-osuus toimipaikan ja työnantajan mukaan Työpaikalla oli helppo konsultoida erikoislääkäreitä. 60 % 74 % 91 % Työpaikalla oli helppo konsultoida sairaalalääkäreitä / erikoistuvia lääkäreitä. 71 % 67 % 87 % Työpaikalla oli nimetty ohjaaja. 43 % 63 % 80 % Kandit pystyivät osallistumaan työpaikan sisäisiin koulutuksiin. 60 % 81 % 87 % Työpaikalla oli helppo konsultoida kokeneempia kandeja. 39 % 43 % 62 % Tutoroinnille oli varattu kiinteä aika 18 % 25 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sairaala (N = 275) Terveyskeskus - kunta (N = 251) Terveyskeskus - yksityinen (N = 51)

16 Oliko työpaikalla saamasi tosiasiallinen ohjaus riittävää? Aina tai usein vastanneiden %-osuus toimipaikan ja työnantajan mukaan Tk-kunta (N = 251) 81% Tk-yksityinen (N = 56) 66% Sairaala (N = 273) 80% Kaikki (N = 592) 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

17 Oliko työpaikalla saamasi tosiasiallinen ohjaus riittävää? Aina tai usein vastanneiden %-osuus toimipaikan mukaan Aluesairaala (N = 31) 81% Keskussairaala (N = 112) 85% Yliopistosairaala (N = 63) 79% Terveyskeskus (N = 235) 80% Tk-vuodeosasto, kaupunginsairaala (N = 140) 74% Muu (N = 12) 83% Kaikki (N = 593) 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 Vastasiko työpaikka odotuksiasi? Aina tai usein vastanneiden %-osuus toimipaikan ja työnantajan mukaan Tk-kunta (N = 251) 86% Tk-yksityinen (N = 55) 89% Sairaala (N = 274) 86% Kaikki (N = 580) 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Päivystykseen osallistuneiden %-osuus toimipaikan mukaan Tk-kunta (N = 251) 55% Tk-yksityinen (N = 56) 77% Sairaala (N = 275) 64% Kaikki (N = 582) 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Takapäivystyksen järjestelyt kesällä 2013 Päivystyksen järjestäjän mukaan, aina tai usein vastanneiden %-osuus Oliko ohjaajalääkärisi laillistettu lääkäri? 88% 86% 97% Oliko sinulle tiedotettu päivystyksessä oman ohjaajalääkärisi nimi yhteystietoineen? 75% 76% 87% Oliko ohjaajalääkäri tavoitettavissa puhelimella kun sitä tarvitsit? 57% 71% 90% Tuliko ohjaajalääkäri tarvittaessa paikalle? 32% 47% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sairaala (N = 175) Terveyskeskus - kunta (N = 136) Terveyskeskus - yksityinen (N = 42)

21 Säännöllisen työajan kuukausiansiot 2013 Kokoaikaiset kuntasektorilla N Keskipalkka F10 F50 F Kaikki Vuosikurssi Sukupuoli Mies Nainen Toimipaikka Aluesairaala Keskussairaala Yliopistosairaala Terveyskeskus Tk-vuodeosasto, kaupunginsairaala

22 Säännöllisen työajan kuukausiansiot 2013 Kokoaikaiset kuntasektorilla yliopiston mukaan N Keskipalkka F10 F50 F90 Terveyskeskus Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku Sairaala Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku

23 Tuntipalkat 2013 Yksityisen työnantajan kautta työskentelevät N Keskipalkka Mediaani Kaikki Sukupuoli Mies Nainen Vuosikurssi 5. vuosikurssi vuosikurssi Tiedoissa ovat mukana sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset - Tuntipalkat sisältävät myös lomakorvauksen - Muutettuna kokoaikaiseksi (160h/kk) keskimääräinen ansio olisi n Päivystykseen osallistuminen virka-ajan ulkopuolella Kyllä Ei

24 Työpaikkojen hyviä puolia Ruusuja saivat paikat, joissa oli Onnistunut ja toimiva perehdytys Kollegoiden (erityisesti senioreiden) tuki, hyvä yhteishenki ja positiivinen työilmapiiri Monipuolinen ja opettavainen työ Päivystysmahdollisuus Vastauksista nousi selkeimpänä esiin hyvän työyhteisön merkitys kesätöiden aloittamisessa. Erityisesti korostui kollegoilta tuen pyytämisen ja saamisen helppous.

25 Työpaikkojen huonoja puolia Risuja saivat paikat, joissa oli Liian suuri työtaakka (liian vähän resursseja, liikaa potilaita, liikaa paperitöitä suhteessa resursseihin, ylityöt, lääkäripula, liikaa töitä suhteessa kandin osaamiseen) Olematon perehdytys Seniorituen puute Liikaa kandeja töissä yhtäaikaisesti Tuen puute kuolintapauksissa Huonoissa puolissa korostuivat erityisesti väärin mitoitettu työtaakka suhteessa kandin osaamiseen.

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14

1 Johdanto 2. 2 Toteutus 3. 3 Vastaajien profiilit 4. 4 Työnhaku ja palkkaus 6. 5 Työllistyminen 9. 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 2 Toteutus 3 3 Vastaajien profiilit 4 4 Työnhaku ja palkkaus 6 5 Työllistyminen 9 6 Palkkasuositukset ja KELAn tulorajat 14 7 Avoin palaute 16 8 Reliabiliteetti ja validiteetti 17

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA V AASAN KAUPUNKI VASA STAD Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA TERVEYSTOIMI VAASA 2004 1 Olli Wuori TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 2015

Työmarkkinatutkimus 2015 Työmarkkinatutkimus 2015 Toteutus ja aineisto Työmarkkinatutkimus (TMT2015) toteutettiin sähköisenä kyselynä 30.3. 21.4.2015 Tehdään vuosittain, kysytään maaliskuun tietoja Kysely lähetetään jokaiselle

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö

PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA EPÄTYYPILLINEN TYÖAIKA: Aikaisina aamuina, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävää työtä mukaan lukien vuorotyö PERHEET 24/7 TUTKIMUKSEN TULOKSIA Perheet 24/7 -tutkimusprojektiin osallistui yhteensä 1294 vanhempaa Suomesta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Tutkimuksessa verrattiin epätyypillisinä aikoina (eli iltaisin,

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %).

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat saivat eniten tukea työtovereilta (32 %), skitsofreenikot vähiten (16 %). MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ KYSELYN TULOKSET POTILAAT JA OMAISET Kysely lähetettiin postikyselynä 2 000:lle Mielenterveyden keskusliiton jäsenelle sekä 1 000:lle Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n jäsenelle.

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen

Hyvät kokemukset terveyskeskustyöstä ohjaavat erikoistumaan yleislääketieteeseen Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Marja Aira LT Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta ja KYS, perusterveydenhuollon yksikkö marja.aira@uef.fi Päivi Meriranta LT, ma. professori Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot