Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12."

Transkriptio

1 Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

2 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti: % Johdanto Vuoden 013 kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Helsinki, Jyväskylä, Lahti ja Loviisa. Tässä yhteenvedossa esitetään keskeiset kaupunkikohtaiset tulokset. Tarkemmat tiedot kyselyn toteutuksesta ja kaikki tulokset esitetään erillisessä raportissa. Asukasviestintätutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 010.

3 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti: % Johdanto Vuoden 013 kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Helsinki, Jyväskylä, Lahti ja Loviisa. Tässä yhteenvedossa esitetään keskeiset kaupunkikohtaiset tulokset. Tarkemmat tiedot kyselyn toteutuksesta ja kaikki tulokset esitetään erillisessä raportissa. Asukasviestintätutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna

4 Asunut kaupungissa Ikä Sukupuoli. Kaikki kaupungit: Minkä kouluarvosanan antaisitte kaupungin viestinnän tasosta kokonaisuudessaan? Kaikki, n=71 7,1 Mies, n=364 7,1 Nainen, n=51 7, vuotta, n=7 7, vuotta, n=114 7, vuotta, n=164 7, vuotta, n=00 7,07 Yli 65 vuotta, n=64 7,03 Alle vuotta, n=63 7,6 10 vuotta, n=170 7,43 Yli 10 vuotta, n=730 7,10 4

5 . Kaupunkien vertailu: Minkä kouluarvosanan antaisitte kaupungin viestinnän tasosta kokonaisuudessaan? Kaikki, n=71 7,1 Helsinki, n=345 7,3 7,44 Jyväskylä, n=71 7,14 7,4 Lahti, n=47 7,1 Loviisa, n=108 6,83 6,57 * Loviisan vertailutieto on vuodelta 011 5

6 Jyväskylä: Minkälaisista palveluista tarvitsette useimmin tietoa kotikaupungissanne? 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% Terveyspalvelut, n=18 Liikunta ja ulkoilu, n= % 8 % Kulttuuri, n=13 5 % Kartat ja liikenne, n=1 46 % Koulutus ja opiskelu, n=73 Energia ja vesi, n=67 Asuminen ja ympäristö, n=67 Vanhuspalvelut, n=54 Seudun matkailupalvelut, n=35 Kaavoitus ja rakentaminen, n=35 Sosiaali- ja perusturva, n= Päivähoito, n=6 Hallinto ja päätöksenteko, n=15 Nuorten palvelut, n=1 Erityisryhmien palvelut, n=10 Yritys- ja elinkeinopalvelut, n=3 Muu, n= 7 % 5 % 5 % 0 % 13 % 13 % 11 % 10 % 6 % 4 % 4 % 1 % 1 % Oranssi pallo kuvaa vastausvaihtoehdon yleisyyttä vuoden 010 tutkimuksessa * Vaihtoehtojen järjestys lomakkeella oli vuoden 010 tutkimuksessa eri, mikä on voinut vaikuttaa vastauksiin 6

7 Jyväskylä: Kuinka hyvin tai huonosti saat kuntasi kautta tietoa seuraavista asioista? Ylimpänä ovat ne väittämät, joissa "Erittäin hyvin" tai "Melko hyvin" vastanneiden osuus on suurin. Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Erittäin huonosti % Kulttuuri, n= Koulutus ja opiskelu, n=10 Kartat ja liikenne, n=38 Liikunta ja ulkoilu, n=4 Terveyspalvelut, n= Päivähoito, n= Asuminen ja ympäristö, n= Seudun matkailupalvelut, n= Energia ja vesi, n= Sosiaali- ja perusturva, n=164 Kaavoitus ja rakentaminen, n=164 Vanhuspalvelut, n=155 Nuorten palvelut, n=15 Yritys- ja elinkeinopalvelut, n= Hallinto ja päätöksenteko, n=170 Erityisryhmien palvelut, n= Ka. 3,71 3,64 3,57 3,57 3,4 3,40 3,30 3,1 3,5 3,05 3,10 3,0 3,01,5,78,77 7

8 Jyväskylä: Mitä seuraavista asukkaille tarkoitetuista viestintäpalveluista olette käyttänyt? 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% Paikallislehtien ja -radion uutiset kaupungin asioista, n=14 Kaupungin asukas- ja tiedotuslehdet sekä tiedotteet, n=17 Kaupungin Internet-sivut, n= % 74 % 80 % Kaupungin palveluesitteet, n= % Kaupungin palvelu- ja neuvontapisteet, n=6 Kaupungin puhelinpalvelut, n=61 6 % 3 % Kaupungin kirjeet, n= Kaupungin vuorovaikutteiset verkkopalvelut ja -kyselyt, n=5 Kaupungin mobiilipalvelut, n=4 Asukaskuulemiset, kuntalaistapaamiset, yleiset Kaupunkiin asiointi sähköpostitse, n=18 Avointen ovien päivät kaupungin toimipisteissä, n=15 Asiakirjoihin tutustuminen kaupungin palvelupisteessä tai Kaupungin sähköiset uutiskirjeet omaan sähköpostiin, n=10 Mahdollisuus seurata valtuuston avoimia kokouksia, n=8 Kyselyt, n=8 En mitään, n=7 11 % % % 7 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 8

9 Jyväskylä: Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat asuinkaupunkinne viestintää? Ylimpänä ovat ne väittämät, joissa "Erittäin hyvin" tai "Melko hyvin" vastanneiden osuus on suurin. Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Erittäin huonosti ka. % Tietoa on helposti saatavilla, n= ,6 3,61 Tieto on luotettavaa, n= ,64 3,67 Viestinnästä on hyötyä asukkaille, n= ,54 3,87 Tieto on selkeää ja ymmärrettävää, n= ,46 3,44 Kaupungin viestintä on asiantuntevaa, n= ,31 3,5 Kaupunki viestii aktiivisesti, n= ,10 3,18 on mahdollisuus mielipiteisiin ja palautteen antamiseen, n= ,00,86 Kaupungin viestintä on avointa, n= ,8,8 Kaupungin viestintä on poliittisesti tasapuolista, n= ,85,81 Kaupungin viestintä on ennakoivaa, n= ,8,78 Kaupunki perustelee päätöksensä, n= ,6,60 Kaupungin viestintä huomioi eri kieliryhmät, n= ,78,78 kerrotaan asukkaiden kuulemisen tai palautteen vaikutus, n= ,4,40 kerrotaan vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa, n= ,38,4 Keskiarvon nousu edellisesta tutkimuskerrasta vähintään +0, Keskiarvon lasku edellisesta tutkimuskerrasta vähintään -0,

10 Jyväskylä: Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat asuinkaupunkinne viestintää? 1=Erittäin huonosti, 5=Erittäin hyvin Jyväskylä, N=83 Kaupunkien keskiarvo, N=1030 Kaupunkien minimi Kaupunkien maksimi 1,0 1,5,0,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Tietoa on helposti saatavilla 3,6 Tieto on selkeää ja ymmärrettävää 3,46 Tieto on luotettavaa 3,64 Kaupunki viestii aktiivisesti 3,10 Kaupungin viestintä on avointa,8 Kaupungin viestintä on asiantuntevaa 3,31. Kaupungin viestintä on ennakoivaa Kaupungin viestintä on poliittisesti tasapuolista,8,85 Kaupungin viestintä huomioi eri kieliryhmät Kaupunki antaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen ja palautteen antamiseen Kaupunki kertoo vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksentekotilanteissa,38,78 3,00 Kaupunki perustelee päätöksensä Kaupunki kertoo, miten asukkaiden kuuleminen tai asukaspalautteet ovat vaikuttaneet Viestinnästä on hyötyä asukkaille,6,4 3,54

11 Jyväskylä: Mistä kaupungin tulisi tiedottaa asukkaille enemmän? 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% Isot hankkeet, n=15 Valmisteilla olevat asiat, n=15 Muutokset asukkaille suunnatuissa palveluissa, n=151 Kaupungin palvelut ja palvelujen saatavuus, n=151 Kaupungin talous, n=13 Päätösten vaikutukset, n= % 60 % 57 % 57 % 5 % 50 % Kaupunginvaltuuston päätökset, n=5 Kaupunginhallituksen päätökset, n= Asukkaiden antaman palautteen käsittely, n=86 Kaupungin yhtiöiden ja ostopalvelujen toiminta, n=67 Virkamiesten päätökset, n=5 Lautakuntien päätökset, n=5 Luottamushenkilöiden toiminta, n=38 Kuntien välistä yhteistyötä koskevat asiat, n=33 Ei mistään, n=10 36 % 34 % 3 % 5 % 1 % 1 % 14 % 1 % 4 % 11

12 Jyväskylä: Millä tavoin mieluiten haluaisitte saada tietoa kaupungin toiminnasta? 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% Kaupungin asukas- ja tiedotuslehdistä sekä tiedotteista, n=08 Sanomalehdistä, n=13 78 % 7 % Kaupungin Internet-sivuilta, n= % Televisiosta, n=103 Radiosta, n=7 3 % 36 % Kaupungin palveluesitteistä, n=58 Asukastilaisuuksissa ja -kuulemisissa, n=38 Kaupungin neuvonta- ja palvelupisteistä, n=37 Sähköisestä uutiskirjeestä omaan sähköpostiin, n=34 Sosiaalisesta mediasta, n=7 Avointen ovien päivässä kaupungin toimipisteissä, n=1 Luottamushenkilöiltä, n=11 Muualta, n=6 Kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kautta, n=4 En mistään, n=0 % 14 % 14 % 13 % 10 % 7 % 4 % % 1 % 0 % 1

13 Jyväskylä: Kuinka tärkeitä ovat mielestänne seuraavat asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet? Ylimpänä ovat ne väittämät, joissa "Erittäin hyvin" tai "Melko hyvin" vastanneiden osuus on suurin. Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä eikä merkityksetön Ei suurta merkitystä Ei lainkaan merkitystä ka. % Äänestäminen kunnallisvaaleissa, n= ,46 4,3 Valitusmahdollisuus, n= ,16 4,1 Kaupungin järjestämät asukastilaisuudet ja -kuulemiset, n= ,77 3,5 Yhteydenotto sähköpostilla tai sähköisellä palautelomakkeella, n= ,73 3,77 Yhteydenotto kaupunkiin puhelimitse, n= ,61 3,67 Yhteydenotto kirjeitse tai paperisella palautelomakkeella, n= ,33 3,63 Nuorisofoorumi, vanhusneuvosto, kehittämistoimikunta tms., n= ,41 3,47 Yhteydenotto luottamushenkilöön, n= ,3 3,33 Median kautta kaupungin toimintaan vaikuttaminen, n= ,3 3,7 Vaikuttaminen asiakas- ja käyttäjäpaneelien kautta, n= ,15 3,08 Internetin keskustelupalstat ja kaupungin sosiaalisen median palvelut, n= ,04,81 Välillinen vaikuttaminen erilaisten järjestöjen kautta, n= ,05 3,08 Keskiarvon nousu edellisesta tutkimuskerrasta vähintään +0, Keskiarvon lasku edellisesta tutkimuskerrasta vähintään -0, 13

14 Jyväskylä: Kuinka tärkeitä ovat mielestänne seuraavanlaiset asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet? 1=Ei lainkaan merkitystä, 5=Erittäin tärkeä Jyväskylä, N=83 Kaupunkien keskiarvo, N=1030 Kaupunkien minimi Kaupunkien maksimi 1,0 1,5,0,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Äänestäminen kunnallisvaaleissa 4,46 Valitusmahdollisuus 4,16 Kaupungin järjestämät asukastilaisuudet ja -kuulemiset 3,77 Yhteydenotto kaupunkiin puhelimitse 3,61 Yhteydenotto kirjeitse tai paperisella palautelomakkeella 3,33 Yhteydenotto sähköpostilla tai sähköisellä palautelomakkeella 3,73. Internetin keskustelupalstat ja kaupungin sosiaalisen median palvelut 3,04 Yhteydenotto luottamushenkilöön 3,3 Vaikuttaminen asiakas- ja käyttäjäpaneelien kautta 3,15 Välillinen vaikuttaminen erilaisten järjestöjen kautta 3,05 Median kautta kaupungin toimintaan vaikuttaminen Vaikuttaminen nuorisofoorumin, vanhusneuvoston, alueellisen kehittämistoimikunnan tms. kautta 3,3 3,41

15 Jyväskylä: Mitä seuraavia vaikuttamismahdollisuuksia olette käyttänyt? 0% 10% 0% 30% 40% 50% Yhteydenottoa kaupunkiin puhelimitse, n=6 En mitään, n=3 35 % 34 % Yhteydenottoa sähköpostilla/ sähköisellä lomakkeella, n=5 Asukaskuulemisia ja -tilaisuuksia, n=5 1 % 1 % Yhteydenottoa kirjeitse/ paperisella palautelomakkeella, n=34 Yleisönosastokirjoittelua lehdissä, n=4 % 13 % Yhteydenpitoa luottamushenkilön kautta, n=3 Asukas- ja käyttäjäpaneeleja, n=17 Muu, n=15 Kuntalaisaloitetta, n=1 Internetin keskustelupalstoja ja kaupungin sosiaalisen median Kuntalaisvalitusta, n=7 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % 3 % 15

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012 Kaupunkisuunnittelu Julkaisija Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Teksti Ritva-Leena Kujala/Halinntoyksikkö Kannen kuva Kaupunkisuunnittelu Ulkoasu Ritva-Leena

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 30.7.2013 1(14) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 290 2. Kunta: Kuhmo 3. Maakunta: Kainuu 4. Kuntakokoluokka: Kuntaliiton vakioluokitus a. 1= Alle 2000

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Salon kaupungin viestintäohje. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(33) Salon kaupungin viestintäohje 2(33) Sisällysluettelo Salon kaupungin viestintäohje 1 1. JOHDANTO 4 2. VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT 5 2.1. Kaupungin strategia ja hallintosääntö 5 2.2. Kuntien viestintä

Lisätiedot

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kuntalaisten osallistumisen

Lisätiedot

Johdanto 3. Viestinnän vastuut 4. Henkilöstöviestintä 4. Valmistelu- ja päätösviestintä 5. Kuntalaisviestintä (palveluviestintä) 6

Johdanto 3. Viestinnän vastuut 4. Henkilöstöviestintä 4. Valmistelu- ja päätösviestintä 5. Kuntalaisviestintä (palveluviestintä) 6 Ähtärin kaupungin viestintäsuunnitelma 2015 Sisällysluettelo Sivu Johdanto 3 Viestinnän vastuut 4 Henkilöstöviestintä 4 Valmistelu- ja päätösviestintä 5 Kuntalaisviestintä (palveluviestintä) 6 Luottamushenkilöviestintä

Lisätiedot

kokemukset palvelun laadusta

kokemukset palvelun laadusta < Sari Herlevi Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan asiakkaiden kokemukset palvelun laadusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi YAMK Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa.

Kaupungin strategia mahdollistaa uusia toimenpiteitä, jotka on pyritty ottamaan huomioon tässä toimenpideohjemassa. 2.9.2013 KAIKKIEN ORIMATTILA OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2015 Kaikkien Orimattila itsenäinen ja ihmisen kokoinen 1. Toimenpideohjelman tavoitteet Orimattilan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot