Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Jokin muu, mikä Anna arvosana verkkosivuistamme Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/25 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 93 yksittäistä kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja kolmenatoista vuotena on ollut 278 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis neljättätoista kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Valkeakosken kaupunki toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 833 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2015 alkupuolella laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Valkeakosken kaupungin verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Valkeakosken kaupungin asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/25 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 10% käy sivuilla päivittäin, 28% viikoittain, 22% kuukausittain, 33% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 44% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 32% hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on asetettu selaimen aloitussivuksi, 7% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 3% tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (28% kaikista vastaajista), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (27%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (20%), tapahtumakalenteria (20%), sekä koulutukseen liittyvää tietoa (16%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 86% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 6% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt Vlk-opiston kurssitarjontaa. Kaikkea muuta kyllä. hammashoidon "normaali" särkypäivystys johtavan ylilääkärin yhteystiedot Joulukadun avajaistapahtuman ajankohta. Kaavoitus asiat ja päätökset esim. uudet päiväkodit kauan kesti, vesijumppaan hakeminen tai ilmoittautuminen Kaupunkistategia kerhoon hakeminen, erittäin epäselvä KH-pöytäkirja. Kino-Sammon omistajatietoa kirjaston uusi järjestys (kartta vanha?) koulun oppilashuoltohenkilökunnan osoite köttbullaren Musiikkiopiston tuntikalenteri olisin halunnut kuvia kirjastosta, miltä näyttää sisältä ym. Ei oikein löytynyt. osa yhteystiedoista vanhentuneita päivähoidon ruokalistan välipalat tanssikurssit Valkeakosken Energian laskutusosoite tavarantoimittajalle Valkeakosken Ladun kotisivut Väärä linkitys Etuoveen Yhreystiedot

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (42% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (32%), yleisen kulttuuritoimen kanssa (22%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (22%), sekä kirjaston kanssa (22%) Jokin muu, mikä edullisia esim kuvataide kursseja alle- ja kouluikäisille lapsille pälkäneelle tai muuta harrastus toimintaa. en osaa sanoa en osaa sanoa Enemmän tietoa ympäristöstä, luonnosta, historiasta. Ulkoilukarttoja? heti verkkoon kaikki mitä kirjallisena löytyy -en kaipaa naamatusten asiointia, tarvittaessa sitten voi pyytää lisää puhelimitse hiihtolatujen info tarkemmaksi Itselleni löytyy tietoa mielestäni tarpeeksi kaikkea on riittävästi kaikkien kanssa kunnanhoito sosiaali teatteri,mm, Kyllä, Parempaa verkkopalvelua Lisää töitä kaupunkiin. Matkailu nykyinen taso tietokoneen kanssa on ihan riittävä. On ihana saada henkilökohtaistakin palvelua face to face! orkideat går någotiin osallistuminen kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon Päivähoito PÄIVÄKODIT riittävästi on jo Sääksmäki Valkeakoski-opisto verkkopalvelua jo riittävästi Yleinen tiedotus ajankohtaisista asioista

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Valkeakosken kaupungin verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,88. Kaikki vastaajat Valkeakosken kaupungin asukkaat Ulkopaikkakuntalaiset N=833 N=578 N=247 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,88 7,92 7,78

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,64 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väitteitä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väite vastasi heidän omaa mielipidettään koskien tutkittua verkkosivustoa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väitteessä viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä väitteistä vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivusto säästää aikaa ja vaivaa, ja että sivuston sivut toimivat ongelmitta. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää, ja että sivustolla olisi tarpeeksi tietosisältöä. Väitteistä annettujen pisteiden keskiarvo on 3,64. Tämä arvo on tässä tutkimuksessa saatu sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/25 Kaikki vastaajat Valkeakosken kaupungin asukkaat Ulkopaikkakuntalaiset N=833 N=578 N=247 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. 3,64 3,67 3,56 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,82 3,87 3,69 Sivusto on hyödyllinen 4,15 4,19 4,02 Sivustolla on helppo liikkua 3,74 3,77 3,66 Sivut toimivat ongelmitta 3,87 3,88 3,85 Sivusto on selkeä 3,58 3,64 3,43 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,49 3,53 3,39 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,38 3,4 3,33 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,48 3,49 3,46 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,54 3,53 3,56 Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,89 3,92 3,8 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,69 3,73 3,59 Sivusto on ajanmukainen 3,54 3,54 3,53 Pidän tästä sivustosta 3,55 3,6 3,43 Sivusto erottuu edukseen 3,18 3,2 3,1 Alin arvo Korkein arvo Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet väriskaalattuina, sekä ryhmiteltyinä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien pisteytysten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Valkeakosken kaupungin verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivujen käyttöä pidettiin mobiililaitteilla osittain hankalana, ja siihen liittyen toivottiin sivujen toimintaan parannusta mobiililaitteiden kanssa. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat raportin lopussa olevassa liitteessä. "Ajankohtaista" pitäisi olla valikossa ihan ensimmäisenä paljain silmin havaittavissa, koska sitä useimmat hakevat juuri sillä hetkellä. Muut asia ehtii kaivella peremmältäkin Aika on kokonaisuudistukseen. Rakenne nyt on vaikea. Kaikkein pahimpana on esityslistojen ja pöytäkirjojen hakeminen tehty tavattoman vaikeaksi. Jopa varsin mahdotonta Macilla. Ainakin haku-toimintoa voisi kehittää. Esimerkiksi jos haen tietoa päivähoidosta ja kirjoitan haku-kenttään 'päivähoito' tai 'päivähoi', niin hakukone ei löydä mitään tuloksia. Ainakin yhteystietojen haku tuntui hankalalta. Enemmän saisi olla ajankohtaisia tiedotteita. Esim. Kunnan tapahtumista, perheille tarkoitetusta toiminnasta, järjestöjen ja seurakunnan ilmoituksia. helpommaksi käyttää tabletilla ja älypuhelimella. Hieman modernimpi ote olisi hyväksi. Tyylikkäämmäksi olisi hyvä suunta. Väritykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Joskus on yhteystietoja ja puhelinnumeroita vaikea löytää. Jotenkin ulkoasua / sivuja voisi piristää esim. kuvat, värit tms. Selkeyttää sivujen käyttöä helppo käyttöisemmäksi. Jotkin tiedot hankala löytää, kun itse ei välttämättä tiedä mistä etsisi. Siis minkä otsikon alta. Kaikki ajankohtaiset asiat etusivulle tai ainakin linkki niihin. Esim. arkipyhien aukiolot yms. Kaikkien sivujen pitäisi olla ajantasalla, hiukan enemmän vielä tavallista kuluttajaa Kulttuuritapahtumiin paikan varaaminen voisi tapahtua sivujenkin kautta. kulutan latuja olisi mukava saada latu tietoa päivittäin aamusta Lisää selkeyttä. Ajantasaistaminen välillä unohtuu. värikkäitä kuvia ja iloista ilmettä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/25 Lisää tietoa erilaisista tapahtumista. Kun merkitsette tapahtuman merkitkää siihen myös osoite ja muut tarkat tiedot. Osoitetiedot ja postiosoitetiedot kaupungin toimipisteisiin kuten sosiaalitoimeen ovat vaikeasti löydetävissä. Postia lähettäessä on hankalaa löytää oikea osoita ja samoin paikan päällee ulkopaikkakuntalaisena on hankalaa läytää toimipisteiden käyntiosoitteet. Palaute- ja aloitetilaa en ole löytänyt. Paljon nykyistä selkeämpi leiska käyttöön. Tiedot ovat hujanhajan epäloogisten nimistöjen takana. Tapahtumakalenterissa on vain tapahtuman nimi eikä mitään muuta. Palvelut-otsikon alaotsikoiden sisältö on vaikeaselkoisesti haettavissa, liian laaja-alaiset otsikot. Esimerkiksi seurakuntien sivulle mentäessä ei oikein tiedä mihin alaotsikkoon se kuuluu ja joutuu klikkaamaan useampaa otsikkoa ennen kuin sinne löytää. Samoin, jos etsii Valkeakoskelaisia yrityksiä esim, jotakin tiettyä yritystä, on se vaikea löytää. Eli siis otsikointiin toivoisin parannusta ja selkeytystä. selkeyttäisin, yksinkertaistaisin... nyt on vaikea ja pitkä löytää jotain yksittäistä asiaa... - Menee monen mutkan kautta Selkokielisyyttä. Miten voi ihminen tietää esimerkiksi että koulujen opetussuunnitelmat on sellaisessa kohdassa kuin verkkoveräjä? Sivuston rakenne ja sisällöt pitäisi miettiä tavallisen käyttäjän/tietojen hakijan näkökulmasta: nyt sivustoa on osittain rakennettu kaupungin hallinnon näkökulmasta. Toisaalta kaupungin tärkeät ja omat erityispiirteet eivät pääse riittävästi esille, vaikkakin sivustolla on paljon tietoa kaupungista ja sen historiastakin... vähän tuntuvat tiedot kuitenkin olevan siellä täällä. Herää myös joskus epäilys, ovatko kaikki tiedot ajantasalla ja onko sivustolla uusimmat julkaisut, lomakkeet jne. Tietoa kunnan virkamiehistä ja heidän päätöksistään etenkin perustelut läpinäkyviksi. Virkamiehet ovat kuntalaisia varten - ei päinvastoin Tietojen päivitys ajantasalle, vähemmän tietoa tarkemmilla tiedoilla Tylsä ulkoasu, tietoa pitää hakea oikein hakemalla ennenkuin löytää esim. uimahallin aukioloajat ovat monen mutkan takana. Ulkoasu ei mielestäni vastaa nykypäivän vaatimuksia, voisi olla visuaalisempi. Lisää vuorovsikutteisuutta ja helposti lähestyttävämpää esim. Kaupunginjohtajan blogi, luot.hlöhaastatteluja, chatteja Yhteystiedoissa vanhentuneita tietoja Ulkoasu on luetteloiva ja teksti pientä. Asioita on aivan liikaa yhdellä vilkaisulla, tietoa on hyvin vaikea löytää sillisalaatista.ulkoasu (joka on myös kaupunkimme käyntikortti muille) on tylsä ja suorastaan ruma. Vaikka sivut ovat hyvät, monipuoliset ja melko ajantasalla, voisi ehkä vielä enemmän olla yhteystietoja ym. aukioloaikoja, tarkempia osoitteita jne. Ja joistain asioista enemmän taustatietoja. Valikoiden selkeytys, Kunnollinen sivukartta. Vanhentuneiden tietojen pävittäminen. Esim. liikunta akatemia. Verkkoon vietyjä sivuja pitää päivittää jatkuvasti. Mikään ei ärsytä niin paljoa kuin vuoden vanhat tiedot. Visuaalista selkeyttä, tietoa on loistavasti mutta vaikea löytää linkkien takaa. Sen sijaan että klikkaamalla pääsivustolinkkejä siirtyy uudelle sivulle, alalinkit voisivat näkyä ensin "alasvetovalikkona". Rohkeampaa ilmettä, ei mansikkaa, ei slogania että Tampereelle vain 30 minsaa, eihän se voi olla parasta valkeakoskessa ;), valokuvia, tyylikkäämpää fonttia, joustavampaa rakennetta. Teillä on tässä tosi paljon hyvää, mutta se vähän hautautuu. Hienosti päivitätte sivuja ja antaa aktiivisen ja energisen kuvan kaupungista. Ei uskoisi että asukkaita on vain 21000! Voiko liikkumista hieman yksinkertaistaa Vähemmän tekstiä, enemmän kuvia. Fontit. Vähän lisää saisi olla tietoa ajankohtaisista asioista. Jotkut tiedot vaikeasti löydettävissä... Vähän uutta ilmettä ehkä useammin. Piristäisi ulkoasua kummasti Yleisotsikkojen sisältöä voisi avata tarkemmin.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/25 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 70% vastaajista on Valkeakosken kaupungin asukkaita ja yhteensä 30% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 69% vastaajista on naisia ja 31% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (24%), (21%), (20%), (16%), sekä yli 65-vuotiaat (13%).

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (28%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (11%), sekä työttömiä (6%).

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Sivuilla käydään pääasiassa pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/25 4. Yhteenveto Valkeakosken kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 833 vastaajaa. 70% vastaajista on Valkeakosken kaupungin asukkaita ja yhteensä 30% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 69% ja miehiä 31%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (24%), (21%), (20%), (16%), sekä yli 65-vuotiaat (13%). Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (28%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (11%), sekä työttömiä (6%). Kaikista vastaajista 10% käy Valkeakosken verkkosivuilla päivittäin, 28% viikoittain, 22% kuukausittain, 33% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 44% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 32% hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on asetettu selaimen aloitussivuksi, 7% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 3% tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (28%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (27%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (20%), tapahtumakalenteria (20%), sekä koulutukseen liittyvää tietoa (16%). 86% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 6% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä. Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (42%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (32%), yleisen kulttuuritoimen kanssa (22%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (22%), sekä kirjaston kanssa (22%). Vastaajat olivat tutkittavasta verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivusto säästää aikaa ja vaivaa, ja että sivuston sivut toimivat ongelmitta. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia, ja että sivustolla saisi olla vielä nykyistä enemmän tietosisältöä (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,64 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,88. Vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, sekä esittää muita kommentteja sivuista. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivujen käyttöä pidettiin mobiililaitteilla osittain hankalana, ja siihen liittyen toivottiin sivujen toimintaan parannusta mobiililaitteiden kanssa. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/25 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 "Ajankohtaista" pitäisi olla valikossa ihan ensimmäisenä paljain silmin havaittavissa, koska sitä useimmat hakevat juuri sillä hetkellä. Muut asia ehtii kaivella peremmältäkin Absolut! Aika on kokonaisuudistukseen. Rakenne nyt on vaikea. Kaikkein pahimpana on esityslistojen ja pöytäkirjojen hakeminen tehty tavattoman vaikeaksi. Jopa varsin mahdotonta Macilla. Ainakin haku-toimintoa voisi kehittää. Esimerkiksi jos haen tietoa päivähoidosta ja kirjoitan haku-kenttään 'päivähoito' tai 'päivähoi', niin hakukone ei löydä mitään tuloksia. ainakin uimahallin poikkeavat aukioloajat paremmin ilmi Ainakin yhteystietojen haku tuntui hankalalta. ajan tasalla pysyminen eri palveluissa Ajankohtaisista tapahtumista ja menoista vielä enemmän tietoa. Asiaa on paljon, joka on tietysti hyvä. Oikean asian / tiedon löytäminen välillä haasteellista. Ehkä kaipaisi vähän nykyaikaisempaa otetta. Visuaalisuutta enemmän? Tietoa on mutta se on paikalleen jämähtänyttä. Sivuilla tapahtuu aika vähän, jonkin verran ajankohtaisia tiedotteita ja tapahtumia päivittyy useammin kuin normisivut. Toisin enemmän esiin Valkeakosken luonnon ja vesistöjen antamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen. Ei erityisvinkkejä EI PARANNETTAVAA Ei parannus ehdotusta. It kyllä osaa. ei tarvitse parantaa,on ihan hyvä En juuri muuta sivuilta hae kuin silloin tällöin tarkistan uimahallin aukiolot En nyt osaa sanoa. En ole asiassa ekspertti, koska en vertaile eri kuntien sivustoja. Terveyskeskusaikoja voisi varata, mutta eihän niitä edes ole mistään varattavissa. en osaa sanoa En osaa sanoa en osaa sanoa En osaa sanoa en osaa sanoa mutta aina voi parantaa että tulisi selkeampi ja helpompi käytää En valitettavasti osaa sanoa miten ne selkeämmäksi saisi, joillakin vaan on helpommin käytettävät sivut. Enemmän ajankohtaista asiaa ja ajantasaista tietoa. Mahdollisuus asioida helposti verkon kautta. enemmän aktiivista ympäristö toimintaa huolto,hoito,jamuu kattava toiminta joka on yhteisen edun ja aatteen vuoksi kattavaa,yhdistykset,toimialat,valtio,kunnat,myös yritykset,ja mey tsät suojelu,eu tuki toiminta ja vappaampi edustus hakemustoiminta joka toimiii. Enemmän saisi olla ajankohtaisia tiedotteita. Esim. Kunnan tapahtumista, perheille tarkoitetusta toiminnasta, järjestöjen ja seurakunnan ilmoituksia. Enemmän yksityiskohtaisia tietoja: esim. kerran etsin töissä kotihoitajan työnumeroa, en löytänyt. Eos eri yhteystiedot pitäisi löytyä helposti. Esim rakennuslupa-asioissa oli vaikeutta löytää oikeanlainen kaavake. Haastetta siinä, että löytää oikean polun etsimän asian luo... Esimerkiksi jäähallin yleisövuorot ja hinnoittelu on hakemisen takana. Esityslistat ja päätökset viiden linkin takana. Hyvillä kuntasivuilla esityslistat linkittyvät avautuen suoraan aloitusnäkymästä. Tästä lomapaikkakuntani Virrat hyvä esimerkki. Esityslistat ja pöytäkirjat paremmin esille, päälle vielä lyhyt maininta, mistä esimerkiksi kaupunginvaltuusto päättää - - eivät sitä kaikki tule ajatelleeksi. Etsin uimahallin aukioloaikoja ja hintoja, ensimmäiseksi aukeaa harjoitusvuorosivu josta voisi olla SELKEÄ linkki aukioloaikoihin ja hinnastoihin. Haku on erittäin hankalaa, ja esim. koulujen sivuja on vaikeaa löytää. Erittäin epäselkeät sivut. haku polut selkeimmiksi ja lyhemmiksi

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/25 Haku-ominaisuus ei oikein toimi. Yhdessä ajoittain epäloogiselta tuntuvan valikkorakenteen johdosta haettava tieto ei välttämättä löydy. HAKUPALVELU ESIM RAKENNUSVALVONTA LOMAKKEET Haku-toiminnolla olen harvoin löytänyt etsimääni ja ajoittain jopa ohjautunut aivan väärien linkkien ääreen. Ulkoasu on mielestäni myös jonkun verran sekava, minkä vuoksi pitää melko tarkasti tietää, mitä etsii. Ainakin koulujen sivuilla on vanhentunutta tietoa tai puutteita tiedoissa. helpommaksi käyttää tabletilla ja älypuhelimella. Hieman askeettinen. Ulkoasua voisi ehkä hieman päivittää. Hieman modernimpi ote olisi hyväksi. Tyylikkäämmäksi olisi hyvä suunta. Väritykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvin toimivat jo nyt, en osaa sanoa, mikä voisi olla paremmin. Hyvä on nyt, en osaa parantaa. Jo pelkästään etusivulla on n.15 eri fonttia käytetty. Niitä vain on liikaa. Selkeämpi ulkoasu ja perusasiat helmpommin saataville. Myöskään yhteystietoja osaan kunnan palveluista ei helposti löydy. JOitakin hakemuksia vaikea löytää, mm. puolipäiväkerho Joskus kaiken muun tekstin seasta on vaikea havaita yhtä hakemaansa asiaa. Esimerkkinä edellisvuosina paljon katsomani latutilanne.. Joskus on vaikea löytää mikä on minkäkin välilehden alla. Joskus on yhteystietoja ja puhelinnumeroita vaikea löytää. Jotenkin ulkoasua / sivuja voisi piristää esim. kuvat, värit tms. Selkeyttää sivujen käyttöä helppo käyttöisemmäksi. Jotkin tiedot hankala löytää, kun itse ei välttämättä tiedä mistä etsisi. Siis minkä otsikon alta. kaavakkeiden lähettäminen suoraan verkossa ilmottautuminen terveyspalveluihin seurojen liikuntapalvelut esille seurojen ja kaupungin liikuntapaikat kartalle palaute-yhteydenotto osio, jossa voisi suoraan laittaa viestiä asianomaiselle eikä vain s.postin kautta Kaikki ajankohtaiset asiat etusivulle tai ainakin linkki niihin. Esim. arkipyhien aukiolot yms. Kaikkien sivujen pitäisi olla ajantasalla, hiukan enemmän vielä tavallista kuluttajaa koskevaa tietoa. Kartta ei aennut erilliselle sivulle. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja - lautakuntien kokousten esityslistojen liitteet toivoisi myös nettiin, jos ne voidaan julkaista. Vammaispalveluille myös selkeä hakulinkki aloitustai alkusivuille. Hätä- ja tärkeille tiedotuksille oma paikkansa joka näkyy ja herättää huomion. Kaupungissa työskentelevien yhteystiedot pitäisi olla selkeämmin löydettävissä. Nyt meni monta minuuttia kun turhaan etsin sivuilta ja silti joudun soittamaan. Toivottavasti siellä on edes puhelinnumero! kielellinen ilmaisu lyhyemmäksi Kiinnostavampi ulkoasu Kirjainkoon muutos karttavalikoissa helpommaksi. Kirjasto ja musiikkikirjastohakuja Korkeakankaan tykkiladun tilanne on monen mutkan takana epäloogisesti. Myös talviaikaan, kun latu on auki. Joko latujen tai Korkeakankaan tai molempien sivuilta voisi olla linkki latutiedotteeseen. Kulttuuritapahtumiin paikan varaaminen voisi tapahtua sivujenkin kautta. kulutan latuja olisi mukava saada latu tietoa päivittäin aamusta Kuvilla Kyllä minun mielestä ne on ihan ok. Käyn vain silloin tällöin katsomassa uimahallin aukioloaikoja, joten muusta verkkosivutarjonnasta ei minulla ole toiveita tai oikeastaan edes mielipidettä. Liikkeiden aukioloajat eivät ole ajantasalla. Liikkuminen eri osioiden välillä selkeämmäksi, esim. mistä ja miten löytää pöytäkirjat, esityslistat yms. Linkki etusivulle muilta sivuilta Lisäisin suomen ja englannin lisäksi venäjän kielivaihtoehdoksi, jotta esim. venäläiset matkailijat löytäisivät paremmin Valkeakosken palvelut. Lisää selkeyttä Lisää selkeyttä. Ajantasaistaminen välillä unohtuu. värikkäitä kuvia ja iloista ilmettä. Lisää tietoa erilaisista tapahtumista. Kun merkitsette tapahtuman merkitkää siihen myös osoite ja muut tarkat tiedot.

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/25 Lisää vielä ajankohtaista tietoa, jotenkin persoonallisemmat sivut olisivat mukavammat. Etusivulla voisi olla kerättynä kaikki tärkeimmät tiedot. Lääkäriaikoja terveyskeskukseen voisi saada varattua netistä. Mahdollisimman paljon ajantasaista tietoa ja selkeät yhteystiedot sosiaali- ja terveyspuolen ihmisille. mera köttbullar Mobiilisivut älypuhelimille Monimutkaista ilmottautua johonkin kurssille tai liikuntaan. suorempia linkkejä pitäisi olla nykyaikaisempi ulkoasu, dynaamisuutta lisää! ok olen joskus hakenut lounaspaikkoja on ollut tosi vaikeaa löytää selvällä suomen kielellä on hyvä hakea ja löytää asioita olen nykyiseen ihan tyytyväinen Olen tyytyväinen tarjontaan. Olisi hyvä että tapahtumista olisi enemmän tietoa. Osoitetiedot ja postiosoitetiedot kaupungin toimipisteisiin kuten sosiaalitoimeen ovat vaikeasti löydetävissä. Postia lähettäessä on hankalaa löytää oikea osoita ja samoin paikan päällee ulkopaikkakuntalaisena on hankalaa läytää toimipisteiden käyntiosoitteet. paikallis radion likki Paikkakunnalla olevat tapahtumat ja uutiset voisi koota keskitetysti Valkeakosken sivustolle. tällä hetkellä monista tapahtumista ei tiedä mitään, jos ei tule Valkeakosken sanomia. Palaute- ja aloitetilaa en ole löytänyt. Paljon nykyistä selkeämpi leiska käyttöön. Tiedot ovat hujanhajan epäloogisten nimistöjen takana. Tapahtumakalenterissa on vain tapahtuman nimi eikä mitään muuta. Palvelut-otsikon alaotsikoiden sisältö on vaikeaselkoisesti haettavissa, liian laaja-alaiset otsikot. Esimerkiksi seurakuntien sivulle mentäessä ei oikein tiedä mihin alaotsikkoon se kuuluu ja joutuu klikkaamaan useampaa otsikkoa ennen kuin sinne löytää. Samoin, jos etsii Valkeakoskelaisia yrityksiä esim, jotakin tiettyä yritystä, on se vaikea löytää. Eli siis otsikointiin toivoisin parannusta ja selkeytystä. Parantaisin etusivun tietoja, mainostaisin enemmän Valkeakosken tapahtumia, nostaisin jonkin yksittäisen tapahtuman esittelyyn, hyödyntäisin paikallislehden juttuja, ja tekisin näin sivustoista sekä kunnan näkyvyydestä houkuttelevamman. paremmat hakemistot Pitäisi pystyä käyttämään helpommin myös älypuhelimella Puhelimen kautta sivusto on hankalampi ja raskaampi käyttää. Tietokoneen kautta sieltä löytää kyllä tietoa mutta jotkin asiat on todella monen mutkan takana ja sitten tietoa ei ole riitävästi. Enemmän siis infoa ja tieto paremmin esille, esim. omilla otsikoilla uutuudeet tai enemmän alaotsikoita yhden kattavan otsikon alle. Päivittäkää sitä vähän "nykyaikaisempaan" muotoon. Ottakaa mallia esimerkiksi Kemin kaupungin nettisivuista, jotka ovat juuri viime viikolla päivittyneet uuteen nykyaikaiseen muotoon. pöytäkirjat yhden lkikkauksen taakse Pöytäkirjoihin ja esityslistoihin ei aina pääse, ilmoittaa erroria. Rakenne on tosi epäselvä, kun ekoja kertoja tulee. Ulkoasu on vanhanaikainen. Rakenne, visuaalinen ilme, selkeys jne. Aivan ensimmäiseksi tarvittaisiin kaupunkilaisille mahdollisuus antaa eri asioista palautetta webbilomakkeen avulla. Rakennuslupaprosessia selkeämmäksi. Riittävät minulle Rn osaa sanoa Selaamalla muiden kuntien sivuja ja vertailu. selkeemmin esille jaotellun rakenteen perusteet selkemääkis, että kaikki puhelinnumerot esim löytyvät helposti, nyt on osin tosi vaiukea löytää oikeaa numeroa. Myös viestiä pitäisi saada lähettää suoraan, toimivista linkeistä selkeyttä selkeyttä hakuun, esim. liikunta, Valkeakoski opisto jne Selkeyttä lisää ja liikuntapalveluista enemmän tietoa. Selkeyttä, liikaa kaikkea kuvaa ja tekstiä päällekkäin. selkeyttä, ryhdikkyyttä, persoonallisuutta, asiakokonaisuuksittain kuvitus ja erilainen toimitus Selkeyttäisin linkkejä palvelutarjontaan selkeyttäisin sivukarttaa ja siistisin ulkoasua Selkeyttäisin sivuportaikkoa ja vähentäisin joistakin kohdin alasivuja.

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 27.1.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta Päiväys: 14.1.2010 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI Päiväys: 18.10. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki Päiväys: 12.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

WWW.KOUVOLA.FI -OPAS. Sisältö

WWW.KOUVOLA.FI -OPAS. Sisältö 1 WWW.KOUVOLA.FI -OPAS Sisältö Sivukartta 2 Haku 2 Palveluhakemisto 3 Puhelinluettelo 3 Palautteet 5 Kansalaiskioski 7 Sähköpostipalaute 8 Virallinen asiointi 8 Karttapalvelu 9 Sivujen sisältö 11 Etusivu

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Käyttäjien näkemyksiä

Käyttäjien näkemyksiä Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Käyttäjien näkemyksiä Copyright TNS 2011 Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 4.4.20114 Tutkija: Sakari Nurmela Projekti: 78726.

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 11.11.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA

UUDET NETTISIVUT. 09/03/2015 Copyright 2014 by Oriflame Cosmetics Global SA UUDET NETTISIVUT 1 Oriflamen uudet nettisivut avataan keskiviikkona 11.3. 2 Miksi uudet sivumme ovat PALJON paremmat? Täysin uusi, tämän päivän web-designin vaatimukset täyttävä sivusto. Selkeämpi ja helpompi

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON!

TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON! TERVETULOA LAPPAJÄRVI-INFOON! Lappajärvi-info on uudenlainen, interaktiivinen tiedonjakofoorumi netissä. Se löytyy osoitteesta: lappajarvi-info.fi Lappajärvi-infossa on neljä toiminnallisuutta: Hakupalvelu

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

10 helppoa SEO-ohjetta

10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta 10 helppoa SEO-ohjetta On-page SEO tarkoittaa sivuston sisällölle tehtäviä muutoksia, joilla on merkittävä vaikutus siihen kuinka korkealla sivusto hakukoneiden tuloksissa näkyy.

Lisätiedot

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen

Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter-yhteisöpalvelu ja sen käyttäminen Twitter on mikroblogipalvelu, eli siellä jaettavat tilapäivitykset ym. ovat lyhyitä ja ytimekkäitä kertomuksia (max. 140 merkkiä per päivitys). Twitterin tilapäivityksiä

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla.

Päivitysperiaatteet: Verkkosivuja päivitetään selainpohjaisella WordPress-ohjelmalla, pikaohje seuraavilla sivuilla. 18.4.2017 KS2019-nettisivuston päivitysperiaatteet- ja pikaohjeet Nettisivujen www.ks2019.fi pääpäivitysvastuu: - maakuntauudistus-viestintä ja yleinen: Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto - sote-viestintä:

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku 1 (5) YHTEYSTIETOJEN HAKU Ennen haastattelujen aloittamista kaikille kohdehenkilöille pyritään löytämään puhelinnumerot. Otokseen tuodaan valmiiksi keskitetyllä puhelinnumerohaulla löydetyt numerot. Haastattelijat

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO

RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO RT Net - käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun sisältö 2 1.1 Omat palvelut -sivu 2 1.2 Aikakatkaisu 2 1.3 Etusivu 2 1.4 RT Ohjeet 2 1.5 RT Säännökset 2 1.6 RT Tuotekortit 2 1.7 RT Tarviketieto Net 3 1.8

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot