Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/25 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Jokin muu, mikä Anna arvosana verkkosivuistamme Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/25 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 93 yksittäistä kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja kolmenatoista vuotena on ollut 278 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis neljättätoista kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Valkeakosken kaupunki toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 833 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2015 alkupuolella laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Valkeakosken kaupungin verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Valkeakosken kaupungin asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/25 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 10% käy sivuilla päivittäin, 28% viikoittain, 22% kuukausittain, 33% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 44% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 32% hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on asetettu selaimen aloitussivuksi, 7% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 3% tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (28% kaikista vastaajista), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (27%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (20%), tapahtumakalenteria (20%), sekä koulutukseen liittyvää tietoa (16%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 86% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 6% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? En ainakaan äkkiseltään löytänyt Vlk-opiston kurssitarjontaa. Kaikkea muuta kyllä. hammashoidon "normaali" särkypäivystys johtavan ylilääkärin yhteystiedot Joulukadun avajaistapahtuman ajankohta. Kaavoitus asiat ja päätökset esim. uudet päiväkodit kauan kesti, vesijumppaan hakeminen tai ilmoittautuminen Kaupunkistategia kerhoon hakeminen, erittäin epäselvä KH-pöytäkirja. Kino-Sammon omistajatietoa kirjaston uusi järjestys (kartta vanha?) koulun oppilashuoltohenkilökunnan osoite köttbullaren Musiikkiopiston tuntikalenteri olisin halunnut kuvia kirjastosta, miltä näyttää sisältä ym. Ei oikein löytynyt. osa yhteystiedoista vanhentuneita päivähoidon ruokalistan välipalat tanssikurssit Valkeakosken Energian laskutusosoite tavarantoimittajalle Valkeakosken Ladun kotisivut Väärä linkitys Etuoveen Yhreystiedot

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa? Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (42% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (32%), yleisen kulttuuritoimen kanssa (22%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (22%), sekä kirjaston kanssa (22%) Jokin muu, mikä edullisia esim kuvataide kursseja alle- ja kouluikäisille lapsille pälkäneelle tai muuta harrastus toimintaa. en osaa sanoa en osaa sanoa Enemmän tietoa ympäristöstä, luonnosta, historiasta. Ulkoilukarttoja? heti verkkoon kaikki mitä kirjallisena löytyy -en kaipaa naamatusten asiointia, tarvittaessa sitten voi pyytää lisää puhelimitse hiihtolatujen info tarkemmaksi Itselleni löytyy tietoa mielestäni tarpeeksi kaikkea on riittävästi kaikkien kanssa kunnanhoito sosiaali teatteri,mm, Kyllä, Parempaa verkkopalvelua Lisää töitä kaupunkiin. Matkailu nykyinen taso tietokoneen kanssa on ihan riittävä. On ihana saada henkilökohtaistakin palvelua face to face! orkideat går någotiin osallistuminen kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon Päivähoito PÄIVÄKODIT riittävästi on jo Sääksmäki Valkeakoski-opisto verkkopalvelua jo riittävästi Yleinen tiedotus ajankohtaisista asioista

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Valkeakosken kaupungin verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,88. Kaikki vastaajat Valkeakosken kaupungin asukkaat Ulkopaikkakuntalaiset N=833 N=578 N=247 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,88 7,92 7,78

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,64 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väitteitä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väite vastasi heidän omaa mielipidettään koskien tutkittua verkkosivustoa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väitteessä viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä väitteistä vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivusto säästää aikaa ja vaivaa, ja että sivuston sivut toimivat ongelmitta. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää, ja että sivustolla olisi tarpeeksi tietosisältöä. Väitteistä annettujen pisteiden keskiarvo on 3,64. Tämä arvo on tässä tutkimuksessa saatu sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/25 Kaikki vastaajat Valkeakosken kaupungin asukkaat Ulkopaikkakuntalaiset N=833 N=578 N=247 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. 3,64 3,67 3,56 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,82 3,87 3,69 Sivusto on hyödyllinen 4,15 4,19 4,02 Sivustolla on helppo liikkua 3,74 3,77 3,66 Sivut toimivat ongelmitta 3,87 3,88 3,85 Sivusto on selkeä 3,58 3,64 3,43 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,49 3,53 3,39 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,38 3,4 3,33 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,48 3,49 3,46 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,54 3,53 3,56 Sivusto säästää aikaa ja vaivaa 3,89 3,92 3,8 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,69 3,73 3,59 Sivusto on ajanmukainen 3,54 3,54 3,53 Pidän tästä sivustosta 3,55 3,6 3,43 Sivusto erottuu edukseen 3,18 3,2 3,1 Alin arvo Korkein arvo Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet väriskaalattuina, sekä ryhmiteltyinä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien pisteytysten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Valkeakosken kaupungin verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivujen käyttöä pidettiin mobiililaitteilla osittain hankalana, ja siihen liittyen toivottiin sivujen toimintaan parannusta mobiililaitteiden kanssa. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat raportin lopussa olevassa liitteessä. "Ajankohtaista" pitäisi olla valikossa ihan ensimmäisenä paljain silmin havaittavissa, koska sitä useimmat hakevat juuri sillä hetkellä. Muut asia ehtii kaivella peremmältäkin Aika on kokonaisuudistukseen. Rakenne nyt on vaikea. Kaikkein pahimpana on esityslistojen ja pöytäkirjojen hakeminen tehty tavattoman vaikeaksi. Jopa varsin mahdotonta Macilla. Ainakin haku-toimintoa voisi kehittää. Esimerkiksi jos haen tietoa päivähoidosta ja kirjoitan haku-kenttään 'päivähoito' tai 'päivähoi', niin hakukone ei löydä mitään tuloksia. Ainakin yhteystietojen haku tuntui hankalalta. Enemmän saisi olla ajankohtaisia tiedotteita. Esim. Kunnan tapahtumista, perheille tarkoitetusta toiminnasta, järjestöjen ja seurakunnan ilmoituksia. helpommaksi käyttää tabletilla ja älypuhelimella. Hieman modernimpi ote olisi hyväksi. Tyylikkäämmäksi olisi hyvä suunta. Väritykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Joskus on yhteystietoja ja puhelinnumeroita vaikea löytää. Jotenkin ulkoasua / sivuja voisi piristää esim. kuvat, värit tms. Selkeyttää sivujen käyttöä helppo käyttöisemmäksi. Jotkin tiedot hankala löytää, kun itse ei välttämättä tiedä mistä etsisi. Siis minkä otsikon alta. Kaikki ajankohtaiset asiat etusivulle tai ainakin linkki niihin. Esim. arkipyhien aukiolot yms. Kaikkien sivujen pitäisi olla ajantasalla, hiukan enemmän vielä tavallista kuluttajaa Kulttuuritapahtumiin paikan varaaminen voisi tapahtua sivujenkin kautta. kulutan latuja olisi mukava saada latu tietoa päivittäin aamusta Lisää selkeyttä. Ajantasaistaminen välillä unohtuu. värikkäitä kuvia ja iloista ilmettä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/25 Lisää tietoa erilaisista tapahtumista. Kun merkitsette tapahtuman merkitkää siihen myös osoite ja muut tarkat tiedot. Osoitetiedot ja postiosoitetiedot kaupungin toimipisteisiin kuten sosiaalitoimeen ovat vaikeasti löydetävissä. Postia lähettäessä on hankalaa löytää oikea osoita ja samoin paikan päällee ulkopaikkakuntalaisena on hankalaa läytää toimipisteiden käyntiosoitteet. Palaute- ja aloitetilaa en ole löytänyt. Paljon nykyistä selkeämpi leiska käyttöön. Tiedot ovat hujanhajan epäloogisten nimistöjen takana. Tapahtumakalenterissa on vain tapahtuman nimi eikä mitään muuta. Palvelut-otsikon alaotsikoiden sisältö on vaikeaselkoisesti haettavissa, liian laaja-alaiset otsikot. Esimerkiksi seurakuntien sivulle mentäessä ei oikein tiedä mihin alaotsikkoon se kuuluu ja joutuu klikkaamaan useampaa otsikkoa ennen kuin sinne löytää. Samoin, jos etsii Valkeakoskelaisia yrityksiä esim, jotakin tiettyä yritystä, on se vaikea löytää. Eli siis otsikointiin toivoisin parannusta ja selkeytystä. selkeyttäisin, yksinkertaistaisin... nyt on vaikea ja pitkä löytää jotain yksittäistä asiaa... - Menee monen mutkan kautta Selkokielisyyttä. Miten voi ihminen tietää esimerkiksi että koulujen opetussuunnitelmat on sellaisessa kohdassa kuin verkkoveräjä? Sivuston rakenne ja sisällöt pitäisi miettiä tavallisen käyttäjän/tietojen hakijan näkökulmasta: nyt sivustoa on osittain rakennettu kaupungin hallinnon näkökulmasta. Toisaalta kaupungin tärkeät ja omat erityispiirteet eivät pääse riittävästi esille, vaikkakin sivustolla on paljon tietoa kaupungista ja sen historiastakin... vähän tuntuvat tiedot kuitenkin olevan siellä täällä. Herää myös joskus epäilys, ovatko kaikki tiedot ajantasalla ja onko sivustolla uusimmat julkaisut, lomakkeet jne. Tietoa kunnan virkamiehistä ja heidän päätöksistään etenkin perustelut läpinäkyviksi. Virkamiehet ovat kuntalaisia varten - ei päinvastoin Tietojen päivitys ajantasalle, vähemmän tietoa tarkemmilla tiedoilla Tylsä ulkoasu, tietoa pitää hakea oikein hakemalla ennenkuin löytää esim. uimahallin aukioloajat ovat monen mutkan takana. Ulkoasu ei mielestäni vastaa nykypäivän vaatimuksia, voisi olla visuaalisempi. Lisää vuorovsikutteisuutta ja helposti lähestyttävämpää esim. Kaupunginjohtajan blogi, luot.hlöhaastatteluja, chatteja Yhteystiedoissa vanhentuneita tietoja Ulkoasu on luetteloiva ja teksti pientä. Asioita on aivan liikaa yhdellä vilkaisulla, tietoa on hyvin vaikea löytää sillisalaatista.ulkoasu (joka on myös kaupunkimme käyntikortti muille) on tylsä ja suorastaan ruma. Vaikka sivut ovat hyvät, monipuoliset ja melko ajantasalla, voisi ehkä vielä enemmän olla yhteystietoja ym. aukioloaikoja, tarkempia osoitteita jne. Ja joistain asioista enemmän taustatietoja. Valikoiden selkeytys, Kunnollinen sivukartta. Vanhentuneiden tietojen pävittäminen. Esim. liikunta akatemia. Verkkoon vietyjä sivuja pitää päivittää jatkuvasti. Mikään ei ärsytä niin paljoa kuin vuoden vanhat tiedot. Visuaalista selkeyttä, tietoa on loistavasti mutta vaikea löytää linkkien takaa. Sen sijaan että klikkaamalla pääsivustolinkkejä siirtyy uudelle sivulle, alalinkit voisivat näkyä ensin "alasvetovalikkona". Rohkeampaa ilmettä, ei mansikkaa, ei slogania että Tampereelle vain 30 minsaa, eihän se voi olla parasta valkeakoskessa ;), valokuvia, tyylikkäämpää fonttia, joustavampaa rakennetta. Teillä on tässä tosi paljon hyvää, mutta se vähän hautautuu. Hienosti päivitätte sivuja ja antaa aktiivisen ja energisen kuvan kaupungista. Ei uskoisi että asukkaita on vain 21000! Voiko liikkumista hieman yksinkertaistaa Vähemmän tekstiä, enemmän kuvia. Fontit. Vähän lisää saisi olla tietoa ajankohtaisista asioista. Jotkut tiedot vaikeasti löydettävissä... Vähän uutta ilmettä ehkä useammin. Piristäisi ulkoasua kummasti Yleisotsikkojen sisältöä voisi avata tarkemmin.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/25 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 70% vastaajista on Valkeakosken kaupungin asukkaita ja yhteensä 30% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 69% vastaajista on naisia ja 31% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (24%), (21%), (20%), (16%), sekä yli 65-vuotiaat (13%).

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (28%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (11%), sekä työttömiä (6%).

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Sivuilla käydään pääasiassa pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/25 4. Yhteenveto Valkeakosken kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 833 vastaajaa. 70% vastaajista on Valkeakosken kaupungin asukkaita ja yhteensä 30% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 69% ja miehiä 31%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (24%), (21%), (20%), (16%), sekä yli 65-vuotiaat (13%). Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (28%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (11%), sekä työttömiä (6%). Kaikista vastaajista 10% käy Valkeakosken verkkosivuilla päivittäin, 28% viikoittain, 22% kuukausittain, 33% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 44% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 32% hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on asetettu selaimen aloitussivuksi, 7% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, ja 3% tuli sivuille kuntatiedotteiden ansiosta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (28%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (27%), terveydenhuoltoon liittyvää asiaa (20%), tapahtumakalenteria (20%), sekä koulutukseen liittyvää tietoa (16%). 86% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 6% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 8% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä. Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (42%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (32%), yleisen kulttuuritoimen kanssa (22%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (22%), sekä kirjaston kanssa (22%). Vastaajat olivat tutkittavasta verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivusto säästää aikaa ja vaivaa, ja että sivuston sivut toimivat ongelmitta. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia, ja että sivustolla saisi olla vielä nykyistä enemmän tietosisältöä (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,64 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,88. Vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia verkkosivuston parantamiseksi, sekä esittää muita kommentteja sivuista. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivujen käyttöä pidettiin mobiililaitteilla osittain hankalana, ja siihen liittyen toivottiin sivujen toimintaan parannusta mobiililaitteiden kanssa. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/25 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 "Ajankohtaista" pitäisi olla valikossa ihan ensimmäisenä paljain silmin havaittavissa, koska sitä useimmat hakevat juuri sillä hetkellä. Muut asia ehtii kaivella peremmältäkin Absolut! Aika on kokonaisuudistukseen. Rakenne nyt on vaikea. Kaikkein pahimpana on esityslistojen ja pöytäkirjojen hakeminen tehty tavattoman vaikeaksi. Jopa varsin mahdotonta Macilla. Ainakin haku-toimintoa voisi kehittää. Esimerkiksi jos haen tietoa päivähoidosta ja kirjoitan haku-kenttään 'päivähoito' tai 'päivähoi', niin hakukone ei löydä mitään tuloksia. ainakin uimahallin poikkeavat aukioloajat paremmin ilmi Ainakin yhteystietojen haku tuntui hankalalta. ajan tasalla pysyminen eri palveluissa Ajankohtaisista tapahtumista ja menoista vielä enemmän tietoa. Asiaa on paljon, joka on tietysti hyvä. Oikean asian / tiedon löytäminen välillä haasteellista. Ehkä kaipaisi vähän nykyaikaisempaa otetta. Visuaalisuutta enemmän? Tietoa on mutta se on paikalleen jämähtänyttä. Sivuilla tapahtuu aika vähän, jonkin verran ajankohtaisia tiedotteita ja tapahtumia päivittyy useammin kuin normisivut. Toisin enemmän esiin Valkeakosken luonnon ja vesistöjen antamia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen. Ei erityisvinkkejä EI PARANNETTAVAA Ei parannus ehdotusta. It kyllä osaa. ei tarvitse parantaa,on ihan hyvä En juuri muuta sivuilta hae kuin silloin tällöin tarkistan uimahallin aukiolot En nyt osaa sanoa. En ole asiassa ekspertti, koska en vertaile eri kuntien sivustoja. Terveyskeskusaikoja voisi varata, mutta eihän niitä edes ole mistään varattavissa. en osaa sanoa En osaa sanoa en osaa sanoa En osaa sanoa en osaa sanoa mutta aina voi parantaa että tulisi selkeampi ja helpompi käytää En valitettavasti osaa sanoa miten ne selkeämmäksi saisi, joillakin vaan on helpommin käytettävät sivut. Enemmän ajankohtaista asiaa ja ajantasaista tietoa. Mahdollisuus asioida helposti verkon kautta. enemmän aktiivista ympäristö toimintaa huolto,hoito,jamuu kattava toiminta joka on yhteisen edun ja aatteen vuoksi kattavaa,yhdistykset,toimialat,valtio,kunnat,myös yritykset,ja mey tsät suojelu,eu tuki toiminta ja vappaampi edustus hakemustoiminta joka toimiii. Enemmän saisi olla ajankohtaisia tiedotteita. Esim. Kunnan tapahtumista, perheille tarkoitetusta toiminnasta, järjestöjen ja seurakunnan ilmoituksia. Enemmän yksityiskohtaisia tietoja: esim. kerran etsin töissä kotihoitajan työnumeroa, en löytänyt. Eos eri yhteystiedot pitäisi löytyä helposti. Esim rakennuslupa-asioissa oli vaikeutta löytää oikeanlainen kaavake. Haastetta siinä, että löytää oikean polun etsimän asian luo... Esimerkiksi jäähallin yleisövuorot ja hinnoittelu on hakemisen takana. Esityslistat ja päätökset viiden linkin takana. Hyvillä kuntasivuilla esityslistat linkittyvät avautuen suoraan aloitusnäkymästä. Tästä lomapaikkakuntani Virrat hyvä esimerkki. Esityslistat ja pöytäkirjat paremmin esille, päälle vielä lyhyt maininta, mistä esimerkiksi kaupunginvaltuusto päättää - - eivät sitä kaikki tule ajatelleeksi. Etsin uimahallin aukioloaikoja ja hintoja, ensimmäiseksi aukeaa harjoitusvuorosivu josta voisi olla SELKEÄ linkki aukioloaikoihin ja hinnastoihin. Haku on erittäin hankalaa, ja esim. koulujen sivuja on vaikeaa löytää. Erittäin epäselkeät sivut. haku polut selkeimmiksi ja lyhemmiksi

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/25 Haku-ominaisuus ei oikein toimi. Yhdessä ajoittain epäloogiselta tuntuvan valikkorakenteen johdosta haettava tieto ei välttämättä löydy. HAKUPALVELU ESIM RAKENNUSVALVONTA LOMAKKEET Haku-toiminnolla olen harvoin löytänyt etsimääni ja ajoittain jopa ohjautunut aivan väärien linkkien ääreen. Ulkoasu on mielestäni myös jonkun verran sekava, minkä vuoksi pitää melko tarkasti tietää, mitä etsii. Ainakin koulujen sivuilla on vanhentunutta tietoa tai puutteita tiedoissa. helpommaksi käyttää tabletilla ja älypuhelimella. Hieman askeettinen. Ulkoasua voisi ehkä hieman päivittää. Hieman modernimpi ote olisi hyväksi. Tyylikkäämmäksi olisi hyvä suunta. Väritykseen kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvin toimivat jo nyt, en osaa sanoa, mikä voisi olla paremmin. Hyvä on nyt, en osaa parantaa. Jo pelkästään etusivulla on n.15 eri fonttia käytetty. Niitä vain on liikaa. Selkeämpi ulkoasu ja perusasiat helmpommin saataville. Myöskään yhteystietoja osaan kunnan palveluista ei helposti löydy. JOitakin hakemuksia vaikea löytää, mm. puolipäiväkerho Joskus kaiken muun tekstin seasta on vaikea havaita yhtä hakemaansa asiaa. Esimerkkinä edellisvuosina paljon katsomani latutilanne.. Joskus on vaikea löytää mikä on minkäkin välilehden alla. Joskus on yhteystietoja ja puhelinnumeroita vaikea löytää. Jotenkin ulkoasua / sivuja voisi piristää esim. kuvat, värit tms. Selkeyttää sivujen käyttöä helppo käyttöisemmäksi. Jotkin tiedot hankala löytää, kun itse ei välttämättä tiedä mistä etsisi. Siis minkä otsikon alta. kaavakkeiden lähettäminen suoraan verkossa ilmottautuminen terveyspalveluihin seurojen liikuntapalvelut esille seurojen ja kaupungin liikuntapaikat kartalle palaute-yhteydenotto osio, jossa voisi suoraan laittaa viestiä asianomaiselle eikä vain s.postin kautta Kaikki ajankohtaiset asiat etusivulle tai ainakin linkki niihin. Esim. arkipyhien aukiolot yms. Kaikkien sivujen pitäisi olla ajantasalla, hiukan enemmän vielä tavallista kuluttajaa koskevaa tietoa. Kartta ei aennut erilliselle sivulle. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja - lautakuntien kokousten esityslistojen liitteet toivoisi myös nettiin, jos ne voidaan julkaista. Vammaispalveluille myös selkeä hakulinkki aloitustai alkusivuille. Hätä- ja tärkeille tiedotuksille oma paikkansa joka näkyy ja herättää huomion. Kaupungissa työskentelevien yhteystiedot pitäisi olla selkeämmin löydettävissä. Nyt meni monta minuuttia kun turhaan etsin sivuilta ja silti joudun soittamaan. Toivottavasti siellä on edes puhelinnumero! kielellinen ilmaisu lyhyemmäksi Kiinnostavampi ulkoasu Kirjainkoon muutos karttavalikoissa helpommaksi. Kirjasto ja musiikkikirjastohakuja Korkeakankaan tykkiladun tilanne on monen mutkan takana epäloogisesti. Myös talviaikaan, kun latu on auki. Joko latujen tai Korkeakankaan tai molempien sivuilta voisi olla linkki latutiedotteeseen. Kulttuuritapahtumiin paikan varaaminen voisi tapahtua sivujenkin kautta. kulutan latuja olisi mukava saada latu tietoa päivittäin aamusta Kuvilla Kyllä minun mielestä ne on ihan ok. Käyn vain silloin tällöin katsomassa uimahallin aukioloaikoja, joten muusta verkkosivutarjonnasta ei minulla ole toiveita tai oikeastaan edes mielipidettä. Liikkeiden aukioloajat eivät ole ajantasalla. Liikkuminen eri osioiden välillä selkeämmäksi, esim. mistä ja miten löytää pöytäkirjat, esityslistat yms. Linkki etusivulle muilta sivuilta Lisäisin suomen ja englannin lisäksi venäjän kielivaihtoehdoksi, jotta esim. venäläiset matkailijat löytäisivät paremmin Valkeakosken palvelut. Lisää selkeyttä Lisää selkeyttä. Ajantasaistaminen välillä unohtuu. värikkäitä kuvia ja iloista ilmettä. Lisää tietoa erilaisista tapahtumista. Kun merkitsette tapahtuman merkitkää siihen myös osoite ja muut tarkat tiedot.

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/25 Lisää vielä ajankohtaista tietoa, jotenkin persoonallisemmat sivut olisivat mukavammat. Etusivulla voisi olla kerättynä kaikki tärkeimmät tiedot. Lääkäriaikoja terveyskeskukseen voisi saada varattua netistä. Mahdollisimman paljon ajantasaista tietoa ja selkeät yhteystiedot sosiaali- ja terveyspuolen ihmisille. mera köttbullar Mobiilisivut älypuhelimille Monimutkaista ilmottautua johonkin kurssille tai liikuntaan. suorempia linkkejä pitäisi olla nykyaikaisempi ulkoasu, dynaamisuutta lisää! ok olen joskus hakenut lounaspaikkoja on ollut tosi vaikeaa löytää selvällä suomen kielellä on hyvä hakea ja löytää asioita olen nykyiseen ihan tyytyväinen Olen tyytyväinen tarjontaan. Olisi hyvä että tapahtumista olisi enemmän tietoa. Osoitetiedot ja postiosoitetiedot kaupungin toimipisteisiin kuten sosiaalitoimeen ovat vaikeasti löydetävissä. Postia lähettäessä on hankalaa löytää oikea osoita ja samoin paikan päällee ulkopaikkakuntalaisena on hankalaa läytää toimipisteiden käyntiosoitteet. paikallis radion likki Paikkakunnalla olevat tapahtumat ja uutiset voisi koota keskitetysti Valkeakosken sivustolle. tällä hetkellä monista tapahtumista ei tiedä mitään, jos ei tule Valkeakosken sanomia. Palaute- ja aloitetilaa en ole löytänyt. Paljon nykyistä selkeämpi leiska käyttöön. Tiedot ovat hujanhajan epäloogisten nimistöjen takana. Tapahtumakalenterissa on vain tapahtuman nimi eikä mitään muuta. Palvelut-otsikon alaotsikoiden sisältö on vaikeaselkoisesti haettavissa, liian laaja-alaiset otsikot. Esimerkiksi seurakuntien sivulle mentäessä ei oikein tiedä mihin alaotsikkoon se kuuluu ja joutuu klikkaamaan useampaa otsikkoa ennen kuin sinne löytää. Samoin, jos etsii Valkeakoskelaisia yrityksiä esim, jotakin tiettyä yritystä, on se vaikea löytää. Eli siis otsikointiin toivoisin parannusta ja selkeytystä. Parantaisin etusivun tietoja, mainostaisin enemmän Valkeakosken tapahtumia, nostaisin jonkin yksittäisen tapahtuman esittelyyn, hyödyntäisin paikallislehden juttuja, ja tekisin näin sivustoista sekä kunnan näkyvyydestä houkuttelevamman. paremmat hakemistot Pitäisi pystyä käyttämään helpommin myös älypuhelimella Puhelimen kautta sivusto on hankalampi ja raskaampi käyttää. Tietokoneen kautta sieltä löytää kyllä tietoa mutta jotkin asiat on todella monen mutkan takana ja sitten tietoa ei ole riitävästi. Enemmän siis infoa ja tieto paremmin esille, esim. omilla otsikoilla uutuudeet tai enemmän alaotsikoita yhden kattavan otsikon alle. Päivittäkää sitä vähän "nykyaikaisempaan" muotoon. Ottakaa mallia esimerkiksi Kemin kaupungin nettisivuista, jotka ovat juuri viime viikolla päivittyneet uuteen nykyaikaiseen muotoon. pöytäkirjat yhden lkikkauksen taakse Pöytäkirjoihin ja esityslistoihin ei aina pääse, ilmoittaa erroria. Rakenne on tosi epäselvä, kun ekoja kertoja tulee. Ulkoasu on vanhanaikainen. Rakenne, visuaalinen ilme, selkeys jne. Aivan ensimmäiseksi tarvittaisiin kaupunkilaisille mahdollisuus antaa eri asioista palautetta webbilomakkeen avulla. Rakennuslupaprosessia selkeämmäksi. Riittävät minulle Rn osaa sanoa Selaamalla muiden kuntien sivuja ja vertailu. selkeemmin esille jaotellun rakenteen perusteet selkemääkis, että kaikki puhelinnumerot esim löytyvät helposti, nyt on osin tosi vaiukea löytää oikeaa numeroa. Myös viestiä pitäisi saada lähettää suoraan, toimivista linkeistä selkeyttä selkeyttä hakuun, esim. liikunta, Valkeakoski opisto jne Selkeyttä lisää ja liikuntapalveluista enemmän tietoa. Selkeyttä, liikaa kaikkea kuvaa ja tekstiä päällekkäin. selkeyttä, ryhdikkyyttä, persoonallisuutta, asiakokonaisuuksittain kuvitus ja erilainen toimitus Selkeyttäisin linkkejä palvelutarjontaan selkeyttäisin sivukarttaa ja siistisin ulkoasua Selkeyttäisin sivuportaikkoa ja vähentäisin joistakin kohdin alasivuja.

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki Päiväys: 16.11.2011 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 1. Arvioi uudistettuja Kouvolan kaupungin internetsivuja (http://www.kouvola.fi) asteikolla yhdestä viiteen; 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön, 5=samaa

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Kysely Innokylän hyödyntämisestä Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien vastaukset avoimeen kysymykseen Mitä hyvää / huonoa kyseisessä sivustossa on? Miten haluaisit sivustoa kehitettävän? 15/30 Research Hyvää kaikki / huonoa

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Internet-sivuston kehittäminen ja kävijätutkimus Case: Korttiturvallisuus.fi. Tuulikki Vähäpullo

Internet-sivuston kehittäminen ja kävijätutkimus Case: Korttiturvallisuus.fi. Tuulikki Vähäpullo Internet-sivuston kehittäminen ja kävijätutkimus Case: Korttiturvallisuus.fi Tuulikki Vähäpullo Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 7.5.2013 Johdon assistenttityön

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiivistelmä 1. Johdanto sivu 2 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi sivu 3 3. Tulokset ja johtopäätökset sivu 4 4. Kehittämiskohteita sivu

Lisätiedot