Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/24 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/24 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 83 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja seitsemänä vuotena on ollut 182 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis kahdeksatta kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Tänä vuonna tutkimuksen toteuttamiselle on annettu kunnille aikaa huhtikuun alusta lokakuun loppuun saakka. Nokian kaupunki toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 530 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle jokaiselle kävijälle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2008 loppuun mennessä laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Nokian kaupungin verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Nokian kaupungin asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/24 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44% kaikista vastaajista), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 18% ei hakenut mitään erityistä. 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja alla ovat siihen liittyvät avoimet vastaukset En; mikä jäi löytymättä? asioiden tarkemmat yksityiskohdat Budo-tilojen auki-olo ajat etsin tietoa päivähoitopaikkojen saatavuudesta etsin tietyn henkilön sähköpostiosoitetta. Fjärrtrafik, Regionaltåg haluaisin tietää hammaslääkärin jonutuksen tilanteesta Henkilöstöraportti / henkilöstötilinpäätös -> onko edes tehty? ilmoitus katuvalojen toimimattomuudesta johtava sosiaalityöntekijä koska vesikorvaukset maksetaan kysely tuli ensin kuin ehdin katsoa mitään joten en voi vastata Löysin jäähälliin yhleisöluisteluajan su klo 12-13, mutta en varmistusta sille, kun Nokian Uutisissa oli jonkun v uoron peruutus ja muistaakseni juuri tälle vkolle. Olisin odottanut löytyvän ajankohtaisista asioista. Nupulan varustetaso olen menossa vasta hakemaan päivähoitomaksujen sopimukset ja velvoitteet Päivähoitomaksun suurus viikko kokouksen jälkeen. Tällainen pitäisi löytyä heti. Tiesenkujan katuvalaistuksen uudelleen kytkennän aikataulu Tieto: Vesitilanteen jatkohoito. Linkki vei Pirtevaan, jossa raporttia ei ollut. tarvitsin sitä työssäni. tieverkon huoltaminen työväenopiston kursseja työväenopiston tapahtumakalenteri Vastuu henkilön nimi yleensä

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%).

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Nokian kaupungin verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,50. Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,50 7,48 7,56

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,43 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien Nokian kaupungin verkkosivuja (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osaalueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää, ja että sivustolta löytyisi tarpeeksi tietoa. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tätä arvoa käytetään tässä tutkimuksessa verkkopalvelun käyttäjätyytyväisyysindeksinä. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/24 Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. 3,43 3,41 3,49 Yleisesti ottaen helppo käyttää 3,62 3,63 3,57 Sivusto on hyödyllinen 3,95 3,96 3,92 Sivustolla on helppo liikkua 3,45 3,42 3,57 Sivut toimivat ongelmitta 3,74 3,74 3,75 Sivusto on selkeä 3,37 3,37 3,33 Miellyttävä ulkoasu 3,34 3,34 3,34 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,06 3,00 3,29 Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa 3,20 3,17 3,28 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,32 3,28 3,49 Säästää aikaa ja vaivaa 3,65 3,65 3,64 Monipuolinen tarjonta 3,44 3,41 3,52 Sivusto on ajanmukainen 3,34 3,29 3,53 Pidän palvelusta 3,55 3,55 3,58 Erottuu edukseen 2,95 2,93 3,05 Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet ryhmiteltynä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien vastausten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Nokian kaupungin verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Vastauksissa esitettiin monia erilaisia yksityiskohtiin meneviä ehdotuksia ja kritiikkiä. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat liitteessä. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen. Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/24 alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia Tiedot, esim. yhteystiedot ajan tasalle vikkelämmin. 2) Kuvien käyttö palvelujen esittelyssä paikoittain epäloogista. Esim. vanhuspalveluiden yhteydessä voisi olla kuvia iäkkäämmistä henkilöistä eikä lapsesta ja hammaslääkäristä. 3) Kuuma koira on hiukan piilossa. Tietojen hakeminen sivuilta on usein hankalaa ja monipolvista. Ja kun luulee löytäneensä tiedon, vastaan tuleekin sivu, jolla tietoa ei ole, hyvässä tapauksessa linkki seuraavaan kohtaan... Visuaalinen ilme on ankea. Enemmän kuvia, jotka kertovat dynaamisesta, isohkosta kaupungista ja sen elämästä. Värimaailmaa ja visuaalista ilmettä kaupungin yleissivuilla voisi monipuolistaa, tosin päivähoidon sivut ovat varmaan Suomen parhaat, Hyvä meidän Nokia. Yksinkertaisemmaksi, mahdollista valita omia pikareittejä Yrittäjät mukaan palveluineen Önskade att sidorna kunde också finnas på svenska. Bredare och mångsidigare statistik och information om Nokia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/24 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 79% vastaajista on Nokian kaupungin asukkaita, ja 21% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 72% vastaajista on naisia ja 28% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä , , , , sekä vuotiaat.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat ovat lähinnä työntekijöitä, toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, eläkeläisiä, sekä opiskelijoita.

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa tai työpaikalta käsin.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/24 4. Yhteenveto Nokian kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 530 vastaajaa. 79% vastaajista oli Nokian kaupungin asukkaita ja 21% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 72% ja miehiä 28%. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat (29%), (29%), (18%), (11%), sekä vuotiaat (8%). Ammatiltaan vastaajat olivat lähinnä työntekijöitä (29%), toimihenkilöitä (23%), ylempiä toimihenkilöitä (17%),eläkeläisiä (7%), sekä opiskelijoita (7%). Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%). 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 18% ei ollut hakenutkaan sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47%), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%). Vastaajat olivat Nokian kaupungin verkkosivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivuilla olevien tietojen löytämisessä on joskus vaikeuksia, ja että sivujen tietosisältöä voisi vielä nykyisestä kasvattaa (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,50. Vastaajille annettiin mahdollisuus omasanaisesti esittää kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuista. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/24 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 Ainakin karttapalvelun kohdistus pois kaupungintalolta. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi ajanvaraus omalääkärille yms Asiat liian monen linkin kautta löydettävissä. Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä ei pysty parantamaan! Ei tule mitään mieleen,koska olen oppinut hakemaan tiedot nykyisestä sivustosta. en osaa sanoa ehkä selkeyttäisin vielä enemmän ja sähköistä asiointia parantaisin En osaa sanoa mitään parannettavaa...olen löytänyt sivuilta aina sen mitä olen etsinyt! EN TIEDÄ! enemmän hyödyllisiä linkkejä Enemmän juttuja erikoisista paikoista, kaavoituksen ratkaisuista ja miten mihinkin on päädytty. Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan Enemmän konkreettista tietoa ja päivitykset!!! enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? erilaisten sivujen löytäminen vielä yksinkertaisemmaksi Erittäin sekevat. Ei millään tapaa käyttäjäystävälliset. Tietoa on erittäin vaikea löytää. Esim terveyspalveluissa pitäisi paremmin ilmoittaa kellonaikoja jolloin voi soittaa, kaikissa ei niitä lue. esim. luontopolkujen karttoja en ole kuin kerran löytänyt...liekö poistettu vai muuten vaan laitettu niin monen linkin jälkeen ettei enää löydä...eli ehkä ainakin selkiyttäisin sivuja. esim. tampereen verkkosivuilla voi katsastaa lajikohtaisesti haluamansta harrastukset ja siellä voi hakea yrityskohtaisesti haluamaansa palvelua/yritystä. Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Esityslistat ja pöytäkirjat ovat hankalia kun avautuvat uuteen ikkunaan Hakemani tieto kirjaston aukiolosta löytyi heti. Muusta ei ole ollut tarvetta Henkilöhaku nimellä pitää olla selkeämpi ja nopeampi. Nyt haetun henkilön löytää sattumanvaraisesti, jos tietää takalleen missä hallintokunnassa ja yksikössä henkilö työskentelee. Yleensäkin eri kuntien sivut pitää standisoida, että niinen sivujen rakenne ja navikointi on yhtenevää ja kaikki tietito löytyy loogisesti samasta paikasta kaikkkien kuntien sivuilta.. hyvin toimii Ilmettä enemmän Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen.

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/24 Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. jotai siistiä Jotta tiedon laittajat miettisivät vielä tarkemmin mitäkautta kukin tieto on syytä löytyä Jäähallin/uimahallin aukioloaikoja on vaikea hakea ja ne eivät ole aina ajan tasalla. kaikinpuolin katsokaa miltä Tampereen verkkosivut näyttävät!!! Kaupungin palveluista löysin ja otin käyttöön sähköpostin Ajan mittaan kuitenkin ilmeni puutteita: saapuvan postin asetus aikajärjestykseen ei toiminut ja mikä pahinta, saapuvan postin liitteet olivat okei, mutta lähtevään liitteeni ei tarttunut, ei näkynyt lähtevän tiedotuksissa (ainoastaan bittimääränä lähteneissä), ja saajat eivät saaneet liitteitä auki. Soitin annettuun palvelunumeroon useita kertoja. Palvelun hoitaja antoi yleensä puhelinohjeet, viimeisellä kerralla hän otti asiakseen ja tarkisti yhteyteni sieltä käsin. Seuraavana päivänä hän soitti ja ilmoitti, että heiltä yhteys on täysin kunnossa, että vika lienee minun koneessa ja kehoitti kokeilemaan liitteen lähettämistä jostakin muusta koneesta. Kirjaston koneelta en löytänyt ohjelmaa, kysyin virkailijoilta ja asia oli heille TÄYSIN TUNTEMATON. Kuitenkin yhteyttä esiteltäessä (siis Nokian kaupungin sivujen palveluna) oli mainittu, että se toimii joka kunnassa ja voidaan käyttää kirjastoista. Järjestin toisen sähköpostiyhteyden, joka toimii moitteettomasti (ei muuten tule yhtään roskapostiakaan, -yhteydessä on satakunta ainakin viikossa. Ammatin vuoksi toimiva yhteys on ehdoton välttämättömyys, ja on iso työ vaihtaa muutos kaikkiin rekistereihin. Mitä lie - sähköpostille?? Tämäntapaisten hankkeiden seuranta ja tiedottaminen ei saisi lopahtaa. Keskimääräistä hieman paremmat sivut. Työssäni etsin paljon tietoja sivustojen kautta eri kunnista. Usein sivut tehdään vain kuntalaisia varten, tärkeää pitää mielessä myös työn vuoksi tietoja tarvitsevat. Ajantasaiset yhteystiedot ja organisaatiorakenteet säästävät monelta ylimääräiseltä vaivalta. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8. alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Klikkauksia sivu sivun perään on edelleen liikaa koulumatkatuesta en löytänyt infoa kuten sanoin hammaslääkärin sivuilla..ja mun mielestä nokian kaupungin pitäisi nopeuttaa esim:alle 25-vuotiaiden hampaden hoitoa..täällä meinaan tippuu hampaat suusta tällä menolla jonossa jo 2-vuotta ien tulehdusta.reikiä.nsminulla meinaan ja monella muulla vaikka ei vedä sauhun sauhua kautta syö karkkia ja yksityiselle ei ole varaa..tehhkää jotain että alle 25-vuotiaat saa hammas hoidon nopeeta Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Kyllä koulujen kotisivujen pitäisi löytyä helpommin. Laajempi sisältö/tarjonta kunnan asioihin ja päivitykset kunnossa!! Laittaisin ulkomuodon hienommaksi. Tylsä väru yms. Lapsille, eli ala-asteikäisille kuntatietoutta ottaen huomion heidän ikäänsä. Liika on liikaa.

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/24 Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisäisin tietoja ihan kuntalaisten perusasioihin liittyen: esim. koulujen ja vanhusten talojen ruokalistat, jotka nyt pitää hakea Nokian Uutisista voisivat olla näillä sivuilla viikoittain. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Lisää selkeyttä ja helppoutta liikkumiseen. Isompi fontti. Lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Lisää tietoa liikenteestä Lisää tietoa, selkeämpi navigointi, parempi haku Mielestäni siihen tulisi lisätäselkeyttä. Tietoa on vaikea löytää. modernimpi graafinen ilme, osastojen etusivut todella ankeita ja hallinnollisia. Tapahtumat näyttävät hirveän byrokraattisilta, ei tule intoa osallistua. Selkeämpiä ja suurempia kuvia, kaikki näyttää sivuilla pienennetyltä. Sivuilla on ikävä rullailla loputtomiin alaspäin. tekstiä pitäisi olla vain näytön verran kerrallaan ja sitten uusia linkkejä. Parempi olisi paljon linkkejä ja vähemmän tietoa yhdellä katsomiskerralla. Ne täytys tehrä myös niitä ajatellen, jotka ei oikein hallitse tietokoneen käyttöä. Vähän turhan monimutkaista välillä. Nuorekkaampi ulkoasu olis hyvä Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Odotan mielenkiinnolla sivujen kehitystä ja selkeyttä, asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Ottakaa mallia esim. helsingistä, tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Linjaauto liikenteen aikataulut on todella huonosti liikennöitsijöiden sivuilla(ei pysäkkikohtaisia aikatauluja), myös reittikartat loistavat poissaolollaan. Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. Parannus nyt hyvä askel. Oma luokitteluni mielessäni varmaan vain erilainen. Lisäksi hukun polkuihin. Ehkä kuitenkin helppokäyttöisempi kuin Treen jo nyt. Lisää tietoa toki. Kaavoituksesta ja pöytäkirjoista yms. olemme ainakin aiemmilla sivuilla surfanneet epätoivoisina. Toiv. kaikki muukin tieto löytyy hauilla eikä vain jonkin otsikon alta etsimällä. Paremmalla graafisella ulkoasulla ja selkeydellä. Parempi uklkosasu Puhelinnumerouudistuksen kanssa oli joskus vähän ihmettelyä kun numerot muuttuivat. En kokeillut nyt tätä netti-istuntoa aloittaessani, mutta aiemmin en ole löytänyt kaupungin työntekijöiden puhelinnumeroita kaupungin kotisivulta, enkä muistaakseni numerohakupalveluistakaan. Toivottavasti tilanne on parantunut, saisi ne "meidän palkkaamat" ihmiset olla löydettävissä täältä netin kautta. Todella positiivisen palautteen saatte siitä, että jossain vaiheessa en löytänyt hakukenttää mistään päin sivustoa. Laitoin siitä "negatiivista" palautetta, niin kuin varmaan moni muukin, ja nykyään hakukenttä nököttää aloituussivun ylänurkassa, ja se tosiaan löytää kaivatut asiat. Kiitos! En laittanut yhtään ruksia kohtaan 5, koska mielestäni noiden alueiden asiat ovat pääsäntöisesti hyvin hoidettu. Päivitykset ajallaan päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... Päättäjien (valtuutettujen) blogeja yms. Taustaa ja perusteluja päätöksille, pöytäkirjat riitä. Pöytäkirjat ei saisi olla skanattut tiedostot, Sokealle tietokone ei pystyy lue, eikä hakukoneessa löydy. Kaupungin tiedotteet lian pieni fontti ja tärkeät Hälytykset pitäisi olla etusivulla omana Otsikon alla eikä sekaisin muiden uutiset alla.

23 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 23/24 Rakennetta pitäisi parantaa niin, että etsimänsä olisi helppo löytää. Sivuja pitäisi päivittää, jatkuvasti vanhaa tietoa tai tietoa ei ole ollenkaan. Lautakuntien esityslistojen/pöytäkirjojen liitteet pitää saada myös sivuille (turha vedota salassapitoon, koska vain harvoin liitteissä on salassa pidettävää aineistoa). Sivuista saisi paljon paremmin kuntalaisia palvelevat, jos niiden tekemiseen perehdyttäisiin/panostettaisiin enemmän. Ryhmittely sivuilla voisi olla selkeämpi ja navigointi helpompaa. Esim. rekrytointi löytyy kun osaa etsiä. selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut selkeämmät jo alotussivulta lähtien. Olisi kiva jos asuntohakemuksia voisi lähettää sähköisesti. Olisi myös kiva jos nuorten ja lasten vapaa-ajantapahtumiin voisi ilmoittautua sähköisesti, esim. kerhot ym. Selkeämpi hakutoiminto, + hakemmmistot, navigointi helpommaksi Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Selkeämpi rakenne. Sininen väri on hieman haalea ja virallinen, maalaiskaupunkiin sopisi vihreä paremmin. Sivujen navigointi-hierarkiassa on hieman parantamisen varaa, päänavigointi eli ylhäällä olevat Etusivu/Palvelut/Hallinto..jne. jäävät hieman piiloon ja esimerkiksi "Kaupunki tiedottaa"-osio nousee niitä enemmän esiin. Uutisia on aika monta kerralla esillä ja se tekee etusivusta hieman rauhattoman. Lisäksi on vaikea hahmottaa mitä eroa on Uutisilla, Tapahtumilla ja "Ajankohtaista"-palstoilla. Ne menevät asiallisesti hieman päällekkäin. Kaupunki tiedottaa-osio ehkä kuuluisi näiden kanssa samalle tasolle, niiden rinnalle tai sitten näitä neljää voisi hiema paremmin yhdistää. sivuilla tulisi olla helpompi liikkua ja niitä pitäisi päivittää useammin Sivujen selailuun täytyy olla jossain määrin nokialaista sisäpiiritietoa, jotta haluamansa tiedon voi löytää. Voisi ajatella enemmän paikkakunnalle muuttavan näkökulmasta. Sivuilta saa melko niukasti tietoa esim. toiminnan sisällösta ja niillä on liika yhteyshenkiltietoja; käytännössä näitä henkilöitä voi olla vaikea tavoittaa. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) Sivustot eivät mielestäni ole nykyajan vaatimalla tasolla. Tietoa ja sisältöä on yksinkertaisesti aivan liian vähän ja rakenne vastaa enemmän kunnan rakennetta kuin käyttäjän tarpeita. Olen useaan kertaan löytämnyt sivuilta vanhentunutta tietoa ja jopa tärkeä apu on jäänyt saavuttamatta (esim. äitiysneuvolapalvelu, jossa eri sivustotasoilla oli puutteelliset ja eriävät tiedot ja omalääkäriosio, jossa kaikki lääkärit, joilla olen oikeasti käynyt, on merkitty vieläkin virkavapaalla oleviksi). Tietojen päivittäminen on varmaankin hajautettu, eikä se ole eri virastoilla tms. kovinkaan korkealla prioriteeteissa. WWW-sivut ovat näinä päivinä äärimmäisen tärkeä tietolähde ja siksi laajan ja ajantasaisen tiedon jakaminen tätä kautta on erittäin tärkeää. Myös esim. kaavoitussivut ovat selkeästi muita TRE:n ympäristökuntia heikommalla tasolla... Sähköinen asiointimahdollisuus saisi lisääntyä, koska puhelimitse on erittäin vaikea tavoittaa ihmisiä. sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia sähköisiä lomakkeita lisää Sähköisiä palveluja eli verkossa asiointi mahdolliseksi esim. ajanvaraus. sähköistä ajanvarausta kunnan palveluihin (oma lääkäri, hammashoito, sosiaalitoimi jne). tehkää paremmat ja selkeämmät. onko nämä nykyiset sivut 100 vuotta vanhat?

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Kysely Innokylän hyödyntämisestä Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien

Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien Sosiaalisestirajoittuneet.biz-sivuston käyttäjien vastaukset avoimeen kysymykseen Mitä hyvää / huonoa kyseisessä sivustossa on? Miten haluaisit sivustoa kehitettävän? 15/30 Research Hyvää kaikki / huonoa

Lisätiedot

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA

BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA i BIOSENSING COMPETENCE CENTRE:N (BCC) YRITYSKUVA SEKÄ MIELIKUVAT INTERNET-SIVUSTOSTA Markkinatutkimus Terhi Marttila, Riikka Saarenpää, Aino Vaittinen huhtikuu 2010 i TIIVISTELMÄ Markkinatutkimus tehtiin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot