Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/24 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/24 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 83 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja seitsemänä vuotena on ollut 182 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis kahdeksatta kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Tänä vuonna tutkimuksen toteuttamiselle on annettu kunnille aikaa huhtikuun alusta lokakuun loppuun saakka. Nokian kaupunki toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 530 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle jokaiselle kävijälle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2008 loppuun mennessä laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Nokian kaupungin verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Nokian kaupungin asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/24 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44% kaikista vastaajista), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 18% ei hakenut mitään erityistä. 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja alla ovat siihen liittyvät avoimet vastaukset En; mikä jäi löytymättä? asioiden tarkemmat yksityiskohdat Budo-tilojen auki-olo ajat etsin tietoa päivähoitopaikkojen saatavuudesta etsin tietyn henkilön sähköpostiosoitetta. Fjärrtrafik, Regionaltåg haluaisin tietää hammaslääkärin jonutuksen tilanteesta Henkilöstöraportti / henkilöstötilinpäätös -> onko edes tehty? ilmoitus katuvalojen toimimattomuudesta johtava sosiaalityöntekijä koska vesikorvaukset maksetaan kysely tuli ensin kuin ehdin katsoa mitään joten en voi vastata Löysin jäähälliin yhleisöluisteluajan su klo 12-13, mutta en varmistusta sille, kun Nokian Uutisissa oli jonkun v uoron peruutus ja muistaakseni juuri tälle vkolle. Olisin odottanut löytyvän ajankohtaisista asioista. Nupulan varustetaso olen menossa vasta hakemaan päivähoitomaksujen sopimukset ja velvoitteet Päivähoitomaksun suurus viikko kokouksen jälkeen. Tällainen pitäisi löytyä heti. Tiesenkujan katuvalaistuksen uudelleen kytkennän aikataulu Tieto: Vesitilanteen jatkohoito. Linkki vei Pirtevaan, jossa raporttia ei ollut. tarvitsin sitä työssäni. tieverkon huoltaminen työväenopiston kursseja työväenopiston tapahtumakalenteri Vastuu henkilön nimi yleensä

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%).

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Nokian kaupungin verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,50. Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,50 7,48 7,56

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,43 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien Nokian kaupungin verkkosivuja (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osaalueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää, ja että sivustolta löytyisi tarpeeksi tietoa. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tätä arvoa käytetään tässä tutkimuksessa verkkopalvelun käyttäjätyytyväisyysindeksinä. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/24 Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. 3,43 3,41 3,49 Yleisesti ottaen helppo käyttää 3,62 3,63 3,57 Sivusto on hyödyllinen 3,95 3,96 3,92 Sivustolla on helppo liikkua 3,45 3,42 3,57 Sivut toimivat ongelmitta 3,74 3,74 3,75 Sivusto on selkeä 3,37 3,37 3,33 Miellyttävä ulkoasu 3,34 3,34 3,34 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,06 3,00 3,29 Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa 3,20 3,17 3,28 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,32 3,28 3,49 Säästää aikaa ja vaivaa 3,65 3,65 3,64 Monipuolinen tarjonta 3,44 3,41 3,52 Sivusto on ajanmukainen 3,34 3,29 3,53 Pidän palvelusta 3,55 3,55 3,58 Erottuu edukseen 2,95 2,93 3,05 Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet ryhmiteltynä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien vastausten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Nokian kaupungin verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Vastauksissa esitettiin monia erilaisia yksityiskohtiin meneviä ehdotuksia ja kritiikkiä. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat liitteessä. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen. Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/24 alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia Tiedot, esim. yhteystiedot ajan tasalle vikkelämmin. 2) Kuvien käyttö palvelujen esittelyssä paikoittain epäloogista. Esim. vanhuspalveluiden yhteydessä voisi olla kuvia iäkkäämmistä henkilöistä eikä lapsesta ja hammaslääkäristä. 3) Kuuma koira on hiukan piilossa. Tietojen hakeminen sivuilta on usein hankalaa ja monipolvista. Ja kun luulee löytäneensä tiedon, vastaan tuleekin sivu, jolla tietoa ei ole, hyvässä tapauksessa linkki seuraavaan kohtaan... Visuaalinen ilme on ankea. Enemmän kuvia, jotka kertovat dynaamisesta, isohkosta kaupungista ja sen elämästä. Värimaailmaa ja visuaalista ilmettä kaupungin yleissivuilla voisi monipuolistaa, tosin päivähoidon sivut ovat varmaan Suomen parhaat, Hyvä meidän Nokia. Yksinkertaisemmaksi, mahdollista valita omia pikareittejä Yrittäjät mukaan palveluineen Önskade att sidorna kunde också finnas på svenska. Bredare och mångsidigare statistik och information om Nokia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/24 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 79% vastaajista on Nokian kaupungin asukkaita, ja 21% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 72% vastaajista on naisia ja 28% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä , , , , sekä vuotiaat.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat ovat lähinnä työntekijöitä, toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, eläkeläisiä, sekä opiskelijoita.

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa tai työpaikalta käsin.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/24 4. Yhteenveto Nokian kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 530 vastaajaa. 79% vastaajista oli Nokian kaupungin asukkaita ja 21% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 72% ja miehiä 28%. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat (29%), (29%), (18%), (11%), sekä vuotiaat (8%). Ammatiltaan vastaajat olivat lähinnä työntekijöitä (29%), toimihenkilöitä (23%), ylempiä toimihenkilöitä (17%),eläkeläisiä (7%), sekä opiskelijoita (7%). Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%). 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 18% ei ollut hakenutkaan sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47%), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%). Vastaajat olivat Nokian kaupungin verkkosivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivuilla olevien tietojen löytämisessä on joskus vaikeuksia, ja että sivujen tietosisältöä voisi vielä nykyisestä kasvattaa (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,50. Vastaajille annettiin mahdollisuus omasanaisesti esittää kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuista. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/24 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 Ainakin karttapalvelun kohdistus pois kaupungintalolta. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi ajanvaraus omalääkärille yms Asiat liian monen linkin kautta löydettävissä. Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä ei pysty parantamaan! Ei tule mitään mieleen,koska olen oppinut hakemaan tiedot nykyisestä sivustosta. en osaa sanoa ehkä selkeyttäisin vielä enemmän ja sähköistä asiointia parantaisin En osaa sanoa mitään parannettavaa...olen löytänyt sivuilta aina sen mitä olen etsinyt! EN TIEDÄ! enemmän hyödyllisiä linkkejä Enemmän juttuja erikoisista paikoista, kaavoituksen ratkaisuista ja miten mihinkin on päädytty. Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan Enemmän konkreettista tietoa ja päivitykset!!! enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? erilaisten sivujen löytäminen vielä yksinkertaisemmaksi Erittäin sekevat. Ei millään tapaa käyttäjäystävälliset. Tietoa on erittäin vaikea löytää. Esim terveyspalveluissa pitäisi paremmin ilmoittaa kellonaikoja jolloin voi soittaa, kaikissa ei niitä lue. esim. luontopolkujen karttoja en ole kuin kerran löytänyt...liekö poistettu vai muuten vaan laitettu niin monen linkin jälkeen ettei enää löydä...eli ehkä ainakin selkiyttäisin sivuja. esim. tampereen verkkosivuilla voi katsastaa lajikohtaisesti haluamansta harrastukset ja siellä voi hakea yrityskohtaisesti haluamaansa palvelua/yritystä. Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Esityslistat ja pöytäkirjat ovat hankalia kun avautuvat uuteen ikkunaan Hakemani tieto kirjaston aukiolosta löytyi heti. Muusta ei ole ollut tarvetta Henkilöhaku nimellä pitää olla selkeämpi ja nopeampi. Nyt haetun henkilön löytää sattumanvaraisesti, jos tietää takalleen missä hallintokunnassa ja yksikössä henkilö työskentelee. Yleensäkin eri kuntien sivut pitää standisoida, että niinen sivujen rakenne ja navikointi on yhtenevää ja kaikki tietito löytyy loogisesti samasta paikasta kaikkkien kuntien sivuilta.. hyvin toimii Ilmettä enemmän Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen.

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/24 Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. jotai siistiä Jotta tiedon laittajat miettisivät vielä tarkemmin mitäkautta kukin tieto on syytä löytyä Jäähallin/uimahallin aukioloaikoja on vaikea hakea ja ne eivät ole aina ajan tasalla. kaikinpuolin katsokaa miltä Tampereen verkkosivut näyttävät!!! Kaupungin palveluista löysin ja otin käyttöön sähköpostin Ajan mittaan kuitenkin ilmeni puutteita: saapuvan postin asetus aikajärjestykseen ei toiminut ja mikä pahinta, saapuvan postin liitteet olivat okei, mutta lähtevään liitteeni ei tarttunut, ei näkynyt lähtevän tiedotuksissa (ainoastaan bittimääränä lähteneissä), ja saajat eivät saaneet liitteitä auki. Soitin annettuun palvelunumeroon useita kertoja. Palvelun hoitaja antoi yleensä puhelinohjeet, viimeisellä kerralla hän otti asiakseen ja tarkisti yhteyteni sieltä käsin. Seuraavana päivänä hän soitti ja ilmoitti, että heiltä yhteys on täysin kunnossa, että vika lienee minun koneessa ja kehoitti kokeilemaan liitteen lähettämistä jostakin muusta koneesta. Kirjaston koneelta en löytänyt ohjelmaa, kysyin virkailijoilta ja asia oli heille TÄYSIN TUNTEMATON. Kuitenkin yhteyttä esiteltäessä (siis Nokian kaupungin sivujen palveluna) oli mainittu, että se toimii joka kunnassa ja voidaan käyttää kirjastoista. Järjestin toisen sähköpostiyhteyden, joka toimii moitteettomasti (ei muuten tule yhtään roskapostiakaan, -yhteydessä on satakunta ainakin viikossa. Ammatin vuoksi toimiva yhteys on ehdoton välttämättömyys, ja on iso työ vaihtaa muutos kaikkiin rekistereihin. Mitä lie - sähköpostille?? Tämäntapaisten hankkeiden seuranta ja tiedottaminen ei saisi lopahtaa. Keskimääräistä hieman paremmat sivut. Työssäni etsin paljon tietoja sivustojen kautta eri kunnista. Usein sivut tehdään vain kuntalaisia varten, tärkeää pitää mielessä myös työn vuoksi tietoja tarvitsevat. Ajantasaiset yhteystiedot ja organisaatiorakenteet säästävät monelta ylimääräiseltä vaivalta. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8. alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Klikkauksia sivu sivun perään on edelleen liikaa koulumatkatuesta en löytänyt infoa kuten sanoin hammaslääkärin sivuilla..ja mun mielestä nokian kaupungin pitäisi nopeuttaa esim:alle 25-vuotiaiden hampaden hoitoa..täällä meinaan tippuu hampaat suusta tällä menolla jonossa jo 2-vuotta ien tulehdusta.reikiä.nsminulla meinaan ja monella muulla vaikka ei vedä sauhun sauhua kautta syö karkkia ja yksityiselle ei ole varaa..tehhkää jotain että alle 25-vuotiaat saa hammas hoidon nopeeta Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Kyllä koulujen kotisivujen pitäisi löytyä helpommin. Laajempi sisältö/tarjonta kunnan asioihin ja päivitykset kunnossa!! Laittaisin ulkomuodon hienommaksi. Tylsä väru yms. Lapsille, eli ala-asteikäisille kuntatietoutta ottaen huomion heidän ikäänsä. Liika on liikaa.

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/24 Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisäisin tietoja ihan kuntalaisten perusasioihin liittyen: esim. koulujen ja vanhusten talojen ruokalistat, jotka nyt pitää hakea Nokian Uutisista voisivat olla näillä sivuilla viikoittain. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Lisää selkeyttä ja helppoutta liikkumiseen. Isompi fontti. Lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Lisää tietoa liikenteestä Lisää tietoa, selkeämpi navigointi, parempi haku Mielestäni siihen tulisi lisätäselkeyttä. Tietoa on vaikea löytää. modernimpi graafinen ilme, osastojen etusivut todella ankeita ja hallinnollisia. Tapahtumat näyttävät hirveän byrokraattisilta, ei tule intoa osallistua. Selkeämpiä ja suurempia kuvia, kaikki näyttää sivuilla pienennetyltä. Sivuilla on ikävä rullailla loputtomiin alaspäin. tekstiä pitäisi olla vain näytön verran kerrallaan ja sitten uusia linkkejä. Parempi olisi paljon linkkejä ja vähemmän tietoa yhdellä katsomiskerralla. Ne täytys tehrä myös niitä ajatellen, jotka ei oikein hallitse tietokoneen käyttöä. Vähän turhan monimutkaista välillä. Nuorekkaampi ulkoasu olis hyvä Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Odotan mielenkiinnolla sivujen kehitystä ja selkeyttä, asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Ottakaa mallia esim. helsingistä, tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Linjaauto liikenteen aikataulut on todella huonosti liikennöitsijöiden sivuilla(ei pysäkkikohtaisia aikatauluja), myös reittikartat loistavat poissaolollaan. Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. Parannus nyt hyvä askel. Oma luokitteluni mielessäni varmaan vain erilainen. Lisäksi hukun polkuihin. Ehkä kuitenkin helppokäyttöisempi kuin Treen jo nyt. Lisää tietoa toki. Kaavoituksesta ja pöytäkirjoista yms. olemme ainakin aiemmilla sivuilla surfanneet epätoivoisina. Toiv. kaikki muukin tieto löytyy hauilla eikä vain jonkin otsikon alta etsimällä. Paremmalla graafisella ulkoasulla ja selkeydellä. Parempi uklkosasu Puhelinnumerouudistuksen kanssa oli joskus vähän ihmettelyä kun numerot muuttuivat. En kokeillut nyt tätä netti-istuntoa aloittaessani, mutta aiemmin en ole löytänyt kaupungin työntekijöiden puhelinnumeroita kaupungin kotisivulta, enkä muistaakseni numerohakupalveluistakaan. Toivottavasti tilanne on parantunut, saisi ne "meidän palkkaamat" ihmiset olla löydettävissä täältä netin kautta. Todella positiivisen palautteen saatte siitä, että jossain vaiheessa en löytänyt hakukenttää mistään päin sivustoa. Laitoin siitä "negatiivista" palautetta, niin kuin varmaan moni muukin, ja nykyään hakukenttä nököttää aloituussivun ylänurkassa, ja se tosiaan löytää kaivatut asiat. Kiitos! En laittanut yhtään ruksia kohtaan 5, koska mielestäni noiden alueiden asiat ovat pääsäntöisesti hyvin hoidettu. Päivitykset ajallaan päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... Päättäjien (valtuutettujen) blogeja yms. Taustaa ja perusteluja päätöksille, pöytäkirjat riitä. Pöytäkirjat ei saisi olla skanattut tiedostot, Sokealle tietokone ei pystyy lue, eikä hakukoneessa löydy. Kaupungin tiedotteet lian pieni fontti ja tärkeät Hälytykset pitäisi olla etusivulla omana Otsikon alla eikä sekaisin muiden uutiset alla.

23 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 23/24 Rakennetta pitäisi parantaa niin, että etsimänsä olisi helppo löytää. Sivuja pitäisi päivittää, jatkuvasti vanhaa tietoa tai tietoa ei ole ollenkaan. Lautakuntien esityslistojen/pöytäkirjojen liitteet pitää saada myös sivuille (turha vedota salassapitoon, koska vain harvoin liitteissä on salassa pidettävää aineistoa). Sivuista saisi paljon paremmin kuntalaisia palvelevat, jos niiden tekemiseen perehdyttäisiin/panostettaisiin enemmän. Ryhmittely sivuilla voisi olla selkeämpi ja navigointi helpompaa. Esim. rekrytointi löytyy kun osaa etsiä. selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut selkeämmät jo alotussivulta lähtien. Olisi kiva jos asuntohakemuksia voisi lähettää sähköisesti. Olisi myös kiva jos nuorten ja lasten vapaa-ajantapahtumiin voisi ilmoittautua sähköisesti, esim. kerhot ym. Selkeämpi hakutoiminto, + hakemmmistot, navigointi helpommaksi Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Selkeämpi rakenne. Sininen väri on hieman haalea ja virallinen, maalaiskaupunkiin sopisi vihreä paremmin. Sivujen navigointi-hierarkiassa on hieman parantamisen varaa, päänavigointi eli ylhäällä olevat Etusivu/Palvelut/Hallinto..jne. jäävät hieman piiloon ja esimerkiksi "Kaupunki tiedottaa"-osio nousee niitä enemmän esiin. Uutisia on aika monta kerralla esillä ja se tekee etusivusta hieman rauhattoman. Lisäksi on vaikea hahmottaa mitä eroa on Uutisilla, Tapahtumilla ja "Ajankohtaista"-palstoilla. Ne menevät asiallisesti hieman päällekkäin. Kaupunki tiedottaa-osio ehkä kuuluisi näiden kanssa samalle tasolle, niiden rinnalle tai sitten näitä neljää voisi hiema paremmin yhdistää. sivuilla tulisi olla helpompi liikkua ja niitä pitäisi päivittää useammin Sivujen selailuun täytyy olla jossain määrin nokialaista sisäpiiritietoa, jotta haluamansa tiedon voi löytää. Voisi ajatella enemmän paikkakunnalle muuttavan näkökulmasta. Sivuilta saa melko niukasti tietoa esim. toiminnan sisällösta ja niillä on liika yhteyshenkiltietoja; käytännössä näitä henkilöitä voi olla vaikea tavoittaa. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) Sivustot eivät mielestäni ole nykyajan vaatimalla tasolla. Tietoa ja sisältöä on yksinkertaisesti aivan liian vähän ja rakenne vastaa enemmän kunnan rakennetta kuin käyttäjän tarpeita. Olen useaan kertaan löytämnyt sivuilta vanhentunutta tietoa ja jopa tärkeä apu on jäänyt saavuttamatta (esim. äitiysneuvolapalvelu, jossa eri sivustotasoilla oli puutteelliset ja eriävät tiedot ja omalääkäriosio, jossa kaikki lääkärit, joilla olen oikeasti käynyt, on merkitty vieläkin virkavapaalla oleviksi). Tietojen päivittäminen on varmaankin hajautettu, eikä se ole eri virastoilla tms. kovinkaan korkealla prioriteeteissa. WWW-sivut ovat näinä päivinä äärimmäisen tärkeä tietolähde ja siksi laajan ja ajantasaisen tiedon jakaminen tätä kautta on erittäin tärkeää. Myös esim. kaavoitussivut ovat selkeästi muita TRE:n ympäristökuntia heikommalla tasolla... Sähköinen asiointimahdollisuus saisi lisääntyä, koska puhelimitse on erittäin vaikea tavoittaa ihmisiä. sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia sähköisiä lomakkeita lisää Sähköisiä palveluja eli verkossa asiointi mahdolliseksi esim. ajanvaraus. sähköistä ajanvarausta kunnan palveluihin (oma lääkäri, hammashoito, sosiaalitoimi jne). tehkää paremmat ja selkeämmät. onko nämä nykyiset sivut 100 vuotta vanhat?

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 27.1.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta Päiväys: 14.1.2010 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI Päiväys: 18.10. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki Päiväys: 12.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä

Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Onnittelut PC SpeedCAT perheeseen liittymisestä Tulet hämmästymäät kaikista upeista asioista joita PC SpeedCAT pystyy tekemään: Optimoi tietokoneesi nopeuden tehden siitä Optimoi internetnopeutesi tehden

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku

YHTEYSTIETOJEN HAKU. Automaattihaku. Manuaalihaku 1 (5) YHTEYSTIETOJEN HAKU Ennen haastattelujen aloittamista kaikille kohdehenkilöille pyritään löytämään puhelinnumerot. Otokseen tuodaan valmiiksi keskitetyllä puhelinnumerohaulla löydetyt numerot. Haastattelijat

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO Päiväys: 6.11. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki Päiväys: 2.11.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot