Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/24 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? En; mikä jäi löytymättä? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/24 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 83 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja seitsemänä vuotena on ollut 182 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis kahdeksatta kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Tänä vuonna tutkimuksen toteuttamiselle on annettu kunnille aikaa huhtikuun alusta lokakuun loppuun saakka. Nokian kaupunki toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 530 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle jokaiselle kävijälle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Jokaiselle osallistuneelle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2008 loppuun mennessä laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä nyt laaditussa raportissa esitetään Nokian kaupungin verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Nokian kaupungin asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/24 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44% kaikista vastaajista), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 18% ei hakenut mitään erityistä. 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja alla ovat siihen liittyvät avoimet vastaukset En; mikä jäi löytymättä? asioiden tarkemmat yksityiskohdat Budo-tilojen auki-olo ajat etsin tietoa päivähoitopaikkojen saatavuudesta etsin tietyn henkilön sähköpostiosoitetta. Fjärrtrafik, Regionaltåg haluaisin tietää hammaslääkärin jonutuksen tilanteesta Henkilöstöraportti / henkilöstötilinpäätös -> onko edes tehty? ilmoitus katuvalojen toimimattomuudesta johtava sosiaalityöntekijä koska vesikorvaukset maksetaan kysely tuli ensin kuin ehdin katsoa mitään joten en voi vastata Löysin jäähälliin yhleisöluisteluajan su klo 12-13, mutta en varmistusta sille, kun Nokian Uutisissa oli jonkun v uoron peruutus ja muistaakseni juuri tälle vkolle. Olisin odottanut löytyvän ajankohtaisista asioista. Nupulan varustetaso olen menossa vasta hakemaan päivähoitomaksujen sopimukset ja velvoitteet Päivähoitomaksun suurus viikko kokouksen jälkeen. Tällainen pitäisi löytyä heti. Tiesenkujan katuvalaistuksen uudelleen kytkennän aikataulu Tieto: Vesitilanteen jatkohoito. Linkki vei Pirtevaan, jossa raporttia ei ollut. tarvitsin sitä työssäni. tieverkon huoltaminen työväenopiston kursseja työväenopiston tapahtumakalenteri Vastuu henkilön nimi yleensä

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%).

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Nokian kaupungin verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,50. Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) 7,50 7,48 7,56

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,43 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien Nokian kaupungin verkkosivuja (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osaalueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää, ja että sivustolta löytyisi tarpeeksi tietoa. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tätä arvoa käytetään tässä tutkimuksessa verkkopalvelun käyttäjätyytyväisyysindeksinä. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/24 Nokian Kaikki Ulkopaikkakuntalaiset kaupungin vastaajat asukkaat N=530 N=415 N=109 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. 3,43 3,41 3,49 Yleisesti ottaen helppo käyttää 3,62 3,63 3,57 Sivusto on hyödyllinen 3,95 3,96 3,92 Sivustolla on helppo liikkua 3,45 3,42 3,57 Sivut toimivat ongelmitta 3,74 3,74 3,75 Sivusto on selkeä 3,37 3,37 3,33 Miellyttävä ulkoasu 3,34 3,34 3,34 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,06 3,00 3,29 Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa 3,20 3,17 3,28 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,32 3,28 3,49 Säästää aikaa ja vaivaa 3,65 3,65 3,64 Monipuolinen tarjonta 3,44 3,41 3,52 Sivusto on ajanmukainen 3,34 3,29 3,53 Pidän palvelusta 3,55 3,55 3,58 Erottuu edukseen 2,95 2,93 3,05 Taulukossa vielä tyytyväisyyspisteet ryhmiteltynä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamien vastausten mukaan.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia Nokian kaupungin verkkosivuston parantamiseksi, sekä antaa muita kommentteja sivuista. Vastauksissa esitettiin monia erilaisia yksityiskohtiin meneviä ehdotuksia ja kritiikkiä. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat liitteessä. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen. Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/24 alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia Tiedot, esim. yhteystiedot ajan tasalle vikkelämmin. 2) Kuvien käyttö palvelujen esittelyssä paikoittain epäloogista. Esim. vanhuspalveluiden yhteydessä voisi olla kuvia iäkkäämmistä henkilöistä eikä lapsesta ja hammaslääkäristä. 3) Kuuma koira on hiukan piilossa. Tietojen hakeminen sivuilta on usein hankalaa ja monipolvista. Ja kun luulee löytäneensä tiedon, vastaan tuleekin sivu, jolla tietoa ei ole, hyvässä tapauksessa linkki seuraavaan kohtaan... Visuaalinen ilme on ankea. Enemmän kuvia, jotka kertovat dynaamisesta, isohkosta kaupungista ja sen elämästä. Värimaailmaa ja visuaalista ilmettä kaupungin yleissivuilla voisi monipuolistaa, tosin päivähoidon sivut ovat varmaan Suomen parhaat, Hyvä meidän Nokia. Yksinkertaisemmaksi, mahdollista valita omia pikareittejä Yrittäjät mukaan palveluineen Önskade att sidorna kunde också finnas på svenska. Bredare och mångsidigare statistik och information om Nokia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/24 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 79% vastaajista on Nokian kaupungin asukkaita, ja 21% ulkopaikkakuntalaisia.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Sukupuoli 72% vastaajista on naisia ja 28% miehiä.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä , , , , sekä vuotiaat.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat ovat lähinnä työntekijöitä, toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, eläkeläisiä, sekä opiskelijoita.

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa tai työpaikalta käsin.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/24 4. Yhteenveto Nokian kaupungin internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 530 vastaajaa. 79% vastaajista oli Nokian kaupungin asukkaita ja 21% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 72% ja miehiä 28%. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat (29%), (29%), (18%), (11%), sekä vuotiaat (8%). Ammatiltaan vastaajat olivat lähinnä työntekijöitä (29%), toimihenkilöitä (23%), ylempiä toimihenkilöitä (17%),eläkeläisiä (7%), sekä opiskelijoita (7%). Kaikista vastaajista 17% käy sivuilla päivittäin, 34% viikoittain, 17% kuukausittain, 25% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 49% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 17%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, ja 5% tuli sivuille toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (44%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (21%), esityslistoja/pöytäkirjoja/päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (14%), sekä yhteystietoja (14%). 75% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan, kun taas 7% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 18% ei ollut hakenutkaan sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (47%), liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (43%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (37%), sekä kirjaston kanssa (35%). Vastaajat olivat Nokian kaupungin verkkosivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivuilla olevien tietojen löytämisessä on joskus vaikeuksia, ja että sivujen tietosisältöä voisi vielä nykyisestä kasvattaa (ks. kohta 2.7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,50. Vastaajille annettiin mahdollisuus omasanaisesti esittää kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuista. Sivuille toivottiin enemmän tietoa kaupungin tapahtumista, lisää kuvia, lisää tietoa liikenteestä, lisää sähköisiä palveluita ja lomakkeita, sekä lisää tietoa alueen yrittäjistä. Päätösten esityslistoja ja pöytäkirjojen liitteitä toivottiin kattavasti ja ajallaan sivuille. Lisäksi sivuilla toivottiin kiinnitettävän huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen; uutisten ja tiedotteiden toivottiin lisäksi olevan uutismaisia. Sivuille toivottiin myös kaupungin päättävien tahojen kirjoittamia blogeja tai muita vastaavia palstoja. Monet käyttäjät mainitsivat joidenkin tietojen etsimisen olevan vaivalloista ja tietojen sijaitsevan liian pitkien hakupolkujen päässä. Tämän helpottamiseksi toivottiin mm. aakkosellista hakemistoa ja hakutoiminnon parantamista. Kuuma koira-osiota toivottiin paremmin esille sivuille. Sivuilta löydettiin jonkin verran vanhentunutta tietoa mm. yhteystietojen osalta; päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän enemmän huomiota.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/24 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 Ainakin karttapalvelun kohdistus pois kaupungintalolta. Ajankohtaiset tiedotteet kunkin sektorin sivuille. Jos joskin virasto/elin on esim. suljettu kesän ajaksi, tieto sivuille!!! Nyt joutuu arvailemaan, miksi puhelimeen ei vastata. Monia asioita ei löydy verkosta ollenkaan, vaan on pakko soittaa. Uutena nokialaisena meni esim todella kauan, ennen kuin löysin jonkin kummallisen mutkan kautta tiedon, mihin terveydenhoitoalueeseen asuinpaikkani kuuluu. Sivuilla kerrotaan vain, että alueita on eteläinen, keskinen ja pohjoinen, mutta ei kerrota, missä rajat menevät! Sivut ovat visuaalisesti ankeat ja värittömät. Enemmän kuvia ja iloisemmat värit, kiitos! PAljon olisi parannettavaa. Ajantasaista tietoa enemmän (alkaen esim. vastuuhenkilöistä), rakenne ja navigointi selkeämmäksi ajanvaraus omalääkärille yms Asiat liian monen linkin kautta löydettävissä. Ehdottomasti selkeämmäksi, aihealueet asiat täytyisi erottua ja kaiken olla myös "sisäisen haun" piirissä ei pysty parantamaan! Ei tule mitään mieleen,koska olen oppinut hakemaan tiedot nykyisestä sivustosta. en osaa sanoa ehkä selkeyttäisin vielä enemmän ja sähköistä asiointia parantaisin En osaa sanoa mitään parannettavaa...olen löytänyt sivuilta aina sen mitä olen etsinyt! EN TIEDÄ! enemmän hyödyllisiä linkkejä Enemmän juttuja erikoisista paikoista, kaavoituksen ratkaisuista ja miten mihinkin on päädytty. Enemmän kaupungin tapahtumia laidasta laitaan Enemmän konkreettista tietoa ja päivitykset!!! enemmän tapahtumia kaupungista. Mitä nuoret tekee? Konsertteja jne? erilaisten sivujen löytäminen vielä yksinkertaisemmaksi Erittäin sekevat. Ei millään tapaa käyttäjäystävälliset. Tietoa on erittäin vaikea löytää. Esim terveyspalveluissa pitäisi paremmin ilmoittaa kellonaikoja jolloin voi soittaa, kaikissa ei niitä lue. esim. luontopolkujen karttoja en ole kuin kerran löytänyt...liekö poistettu vai muuten vaan laitettu niin monen linkin jälkeen ettei enää löydä...eli ehkä ainakin selkiyttäisin sivuja. esim. tampereen verkkosivuilla voi katsastaa lajikohtaisesti haluamansta harrastukset ja siellä voi hakea yrityskohtaisesti haluamaansa palvelua/yritystä. Esim. yhetystietoja saisi olla enemmän. Vesikriisin aikana puhdasta vettä sai vesilaitokselta, mutta sen osoitetta en saanut kaivettua mistään. Kun on näin kohtalaisen uusi nokialainen, niin ei tällaisia voi tietää. Esimerkiksi palauttamalla aakkosellisen hakemiston Esitylistat ajallaan myös liitteet Esityslistat ja pöytäkirjat ovat hankalia kun avautuvat uuteen ikkunaan Hakemani tieto kirjaston aukiolosta löytyi heti. Muusta ei ole ollut tarvetta Henkilöhaku nimellä pitää olla selkeämpi ja nopeampi. Nyt haetun henkilön löytää sattumanvaraisesti, jos tietää takalleen missä hallintokunnassa ja yksikössä henkilö työskentelee. Yleensäkin eri kuntien sivut pitää standisoida, että niinen sivujen rakenne ja navikointi on yhtenevää ja kaikki tietito löytyy loogisesti samasta paikasta kaikkkien kuntien sivuilta.. hyvin toimii Ilmettä enemmän Joidenkin asioiden hakemisessa on joskus ollut hiukan miettimistä. Olenhan ne lopulta löytänyt, mutta olen samalla miettinyt, löytääköhän jokainen.

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/24 Joitain asioita hakiessa linkit pyörivät ympyrää, eikä varsinaista sivustoa löydy. Nämä tulisi poistaa. Muutamia asioita voisi lisätä: esim. Liikunta - Järjestöt ja seurat -> seurojen linkit olisi hyvä lisätä. jotai siistiä Jotta tiedon laittajat miettisivät vielä tarkemmin mitäkautta kukin tieto on syytä löytyä Jäähallin/uimahallin aukioloaikoja on vaikea hakea ja ne eivät ole aina ajan tasalla. kaikinpuolin katsokaa miltä Tampereen verkkosivut näyttävät!!! Kaupungin palveluista löysin ja otin käyttöön sähköpostin Ajan mittaan kuitenkin ilmeni puutteita: saapuvan postin asetus aikajärjestykseen ei toiminut ja mikä pahinta, saapuvan postin liitteet olivat okei, mutta lähtevään liitteeni ei tarttunut, ei näkynyt lähtevän tiedotuksissa (ainoastaan bittimääränä lähteneissä), ja saajat eivät saaneet liitteitä auki. Soitin annettuun palvelunumeroon useita kertoja. Palvelun hoitaja antoi yleensä puhelinohjeet, viimeisellä kerralla hän otti asiakseen ja tarkisti yhteyteni sieltä käsin. Seuraavana päivänä hän soitti ja ilmoitti, että heiltä yhteys on täysin kunnossa, että vika lienee minun koneessa ja kehoitti kokeilemaan liitteen lähettämistä jostakin muusta koneesta. Kirjaston koneelta en löytänyt ohjelmaa, kysyin virkailijoilta ja asia oli heille TÄYSIN TUNTEMATON. Kuitenkin yhteyttä esiteltäessä (siis Nokian kaupungin sivujen palveluna) oli mainittu, että se toimii joka kunnassa ja voidaan käyttää kirjastoista. Järjestin toisen sähköpostiyhteyden, joka toimii moitteettomasti (ei muuten tule yhtään roskapostiakaan, -yhteydessä on satakunta ainakin viikossa. Ammatin vuoksi toimiva yhteys on ehdoton välttämättömyys, ja on iso työ vaihtaa muutos kaikkiin rekistereihin. Mitä lie - sähköpostille?? Tämäntapaisten hankkeiden seuranta ja tiedottaminen ei saisi lopahtaa. Keskimääräistä hieman paremmat sivut. Työssäni etsin paljon tietoja sivustojen kautta eri kunnista. Usein sivut tehdään vain kuntalaisia varten, tärkeää pitää mielessä myös työn vuoksi tietoja tarvitsevat. Ajantasaiset yhteystiedot ja organisaatiorakenteet säästävät monelta ylimääräiseltä vaivalta. keskustelupalsta, johon voisi päättäjätkin osallistua Kiinnittäisin huomiota erityisesti ajankohtaisten tiedotteiden ja uutisten kirjoittamiseen. Jo etusivulla näkyvässä otsikossa voisi näkyä tärkein asia esim: "Elokuun päivähoitomaksut viivästyvät" tai "Päivähoitomaksut muuttuvat 1.8. alkaen". Hautakiviotsikoita on liikaa. Muuten uutiset voisivat olla "uutismaisia". Sähköisiä palveluja voisi olla lisää, esimerkiksi voisin katsoa netistä omalääkärini ja neuvolan terveydenhoitajan nimen ja ajanvaraustiedot. Myös ajanvaraus lääkärille, hammaslääkäriin ym. netissä olisi loistavaa. Klikkauksia sivu sivun perään on edelleen liikaa koulumatkatuesta en löytänyt infoa kuten sanoin hammaslääkärin sivuilla..ja mun mielestä nokian kaupungin pitäisi nopeuttaa esim:alle 25-vuotiaiden hampaden hoitoa..täällä meinaan tippuu hampaat suusta tällä menolla jonossa jo 2-vuotta ien tulehdusta.reikiä.nsminulla meinaan ja monella muulla vaikka ei vedä sauhun sauhua kautta syö karkkia ja yksityiselle ei ole varaa..tehhkää jotain että alle 25-vuotiaat saa hammas hoidon nopeeta Kuuma koira etusivulle selvästi näkyviin! Käyttö pysyy siten aktiivisena ja on muuten ehdoton suosikkimme näillä sivuilla. Kyllä koulujen kotisivujen pitäisi löytyä helpommin. Laajempi sisältö/tarjonta kunnan asioihin ja päivitykset kunnossa!! Laittaisin ulkomuodon hienommaksi. Tylsä väru yms. Lapsille, eli ala-asteikäisille kuntatietoutta ottaen huomion heidän ikäänsä. Liika on liikaa.

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/24 Liikkuminen sivustolla on epäloogista. vaikea löytää hakemaansa. Lisäisin tietoja ihan kuntalaisten perusasioihin liittyen: esim. koulujen ja vanhusten talojen ruokalistat, jotka nyt pitää hakea Nokian Uutisista voisivat olla näillä sivuilla viikoittain. Lisää kuvia Lisää linkkejä muiden paikallisten toimijoiden kotisivuille, esim. liikuntaseurojen Lisää selkeyttä ja helppoutta liikkumiseen. Isompi fontti. Lisää selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Lisää tietoa liikenteestä Lisää tietoa, selkeämpi navigointi, parempi haku Mielestäni siihen tulisi lisätäselkeyttä. Tietoa on vaikea löytää. modernimpi graafinen ilme, osastojen etusivut todella ankeita ja hallinnollisia. Tapahtumat näyttävät hirveän byrokraattisilta, ei tule intoa osallistua. Selkeämpiä ja suurempia kuvia, kaikki näyttää sivuilla pienennetyltä. Sivuilla on ikävä rullailla loputtomiin alaspäin. tekstiä pitäisi olla vain näytön verran kerrallaan ja sitten uusia linkkejä. Parempi olisi paljon linkkejä ja vähemmän tietoa yhdellä katsomiskerralla. Ne täytys tehrä myös niitä ajatellen, jotka ei oikein hallitse tietokoneen käyttöä. Vähän turhan monimutkaista välillä. Nuorekkaampi ulkoasu olis hyvä Nykyinen esityslista- ja pöytäkirjahaku on hankala. Päivämääriä ym ei tarvita, jos vain selailee nähdäkseen millaisia asioita kunnassa käsitellään. Nyt täytyy tietää minkä otsikon alle tieto sijoittuu -> lisää hakusanoja Odotan mielenkiinnolla sivujen kehitystä ja selkeyttä, asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Ottakaa mallia esim. helsingistä, tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Linjaauto liikenteen aikataulut on todella huonosti liikennöitsijöiden sivuilla(ei pysäkkikohtaisia aikatauluja), myös reittikartat loistavat poissaolollaan. Palaute/kuuma koira. Vastauksia puuttuu tiemestarilta. Palvelu piilotettu usean linkin taakse. Vaikutusmahdollisuus tätä kautta olematon. Parannus nyt hyvä askel. Oma luokitteluni mielessäni varmaan vain erilainen. Lisäksi hukun polkuihin. Ehkä kuitenkin helppokäyttöisempi kuin Treen jo nyt. Lisää tietoa toki. Kaavoituksesta ja pöytäkirjoista yms. olemme ainakin aiemmilla sivuilla surfanneet epätoivoisina. Toiv. kaikki muukin tieto löytyy hauilla eikä vain jonkin otsikon alta etsimällä. Paremmalla graafisella ulkoasulla ja selkeydellä. Parempi uklkosasu Puhelinnumerouudistuksen kanssa oli joskus vähän ihmettelyä kun numerot muuttuivat. En kokeillut nyt tätä netti-istuntoa aloittaessani, mutta aiemmin en ole löytänyt kaupungin työntekijöiden puhelinnumeroita kaupungin kotisivulta, enkä muistaakseni numerohakupalveluistakaan. Toivottavasti tilanne on parantunut, saisi ne "meidän palkkaamat" ihmiset olla löydettävissä täältä netin kautta. Todella positiivisen palautteen saatte siitä, että jossain vaiheessa en löytänyt hakukenttää mistään päin sivustoa. Laitoin siitä "negatiivista" palautetta, niin kuin varmaan moni muukin, ja nykyään hakukenttä nököttää aloituussivun ylänurkassa, ja se tosiaan löytää kaivatut asiat. Kiitos! En laittanut yhtään ruksia kohtaan 5, koska mielestäni noiden alueiden asiat ovat pääsäntöisesti hyvin hoidettu. Päivitykset ajallaan päivityksiä saisi tapahtua useammin, esim. yksityisen hoidon tuen kuntalisästä oli yli vuoden väärä tieto... Päättäjien (valtuutettujen) blogeja yms. Taustaa ja perusteluja päätöksille, pöytäkirjat riitä. Pöytäkirjat ei saisi olla skanattut tiedostot, Sokealle tietokone ei pystyy lue, eikä hakukoneessa löydy. Kaupungin tiedotteet lian pieni fontti ja tärkeät Hälytykset pitäisi olla etusivulla omana Otsikon alla eikä sekaisin muiden uutiset alla.

23 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 23/24 Rakennetta pitäisi parantaa niin, että etsimänsä olisi helppo löytää. Sivuja pitäisi päivittää, jatkuvasti vanhaa tietoa tai tietoa ei ole ollenkaan. Lautakuntien esityslistojen/pöytäkirjojen liitteet pitää saada myös sivuille (turha vedota salassapitoon, koska vain harvoin liitteissä on salassa pidettävää aineistoa). Sivuista saisi paljon paremmin kuntalaisia palvelevat, jos niiden tekemiseen perehdyttäisiin/panostettaisiin enemmän. Ryhmittely sivuilla voisi olla selkeämpi ja navigointi helpompaa. Esim. rekrytointi löytyy kun osaa etsiä. selkeyttäisin, ei meinaa löytää etsimäänsä selkeämmät ja täsmällisemmät sivut selkeämmät jo alotussivulta lähtien. Olisi kiva jos asuntohakemuksia voisi lähettää sähköisesti. Olisi myös kiva jos nuorten ja lasten vapaa-ajantapahtumiin voisi ilmoittautua sähköisesti, esim. kerhot ym. Selkeämpi hakutoiminto, + hakemmmistot, navigointi helpommaksi Selkeämpi ja loogisempi. Ajantasalla, tiedot ei monien mutkien takana. Selkeämpi rakenne. Sininen väri on hieman haalea ja virallinen, maalaiskaupunkiin sopisi vihreä paremmin. Sivujen navigointi-hierarkiassa on hieman parantamisen varaa, päänavigointi eli ylhäällä olevat Etusivu/Palvelut/Hallinto..jne. jäävät hieman piiloon ja esimerkiksi "Kaupunki tiedottaa"-osio nousee niitä enemmän esiin. Uutisia on aika monta kerralla esillä ja se tekee etusivusta hieman rauhattoman. Lisäksi on vaikea hahmottaa mitä eroa on Uutisilla, Tapahtumilla ja "Ajankohtaista"-palstoilla. Ne menevät asiallisesti hieman päällekkäin. Kaupunki tiedottaa-osio ehkä kuuluisi näiden kanssa samalle tasolle, niiden rinnalle tai sitten näitä neljää voisi hiema paremmin yhdistää. sivuilla tulisi olla helpompi liikkua ja niitä pitäisi päivittää useammin Sivujen selailuun täytyy olla jossain määrin nokialaista sisäpiiritietoa, jotta haluamansa tiedon voi löytää. Voisi ajatella enemmän paikkakunnalle muuttavan näkökulmasta. Sivuilta saa melko niukasti tietoa esim. toiminnan sisällösta ja niillä on liika yhteyshenkiltietoja; käytännössä näitä henkilöitä voi olla vaikea tavoittaa. Sivun ulkoasua voisi kohentaa ja monipuolistaa. Sivujen selkeyttäminen ei olisi pahitteeksi. Sivusto on kehittynyt parin vuoden aikana myönteisesti, silti se on edelleen osittain puhelinluettelomainen. Sinne voisi lisätä aitoja nettilomakkeita, joilla palveluihin voi hakea verkossa (päiväkoti, uimakoulu) Sivustot eivät mielestäni ole nykyajan vaatimalla tasolla. Tietoa ja sisältöä on yksinkertaisesti aivan liian vähän ja rakenne vastaa enemmän kunnan rakennetta kuin käyttäjän tarpeita. Olen useaan kertaan löytämnyt sivuilta vanhentunutta tietoa ja jopa tärkeä apu on jäänyt saavuttamatta (esim. äitiysneuvolapalvelu, jossa eri sivustotasoilla oli puutteelliset ja eriävät tiedot ja omalääkäriosio, jossa kaikki lääkärit, joilla olen oikeasti käynyt, on merkitty vieläkin virkavapaalla oleviksi). Tietojen päivittäminen on varmaankin hajautettu, eikä se ole eri virastoilla tms. kovinkaan korkealla prioriteeteissa. WWW-sivut ovat näinä päivinä äärimmäisen tärkeä tietolähde ja siksi laajan ja ajantasaisen tiedon jakaminen tätä kautta on erittäin tärkeää. Myös esim. kaavoitussivut ovat selkeästi muita TRE:n ympäristökuntia heikommalla tasolla... Sähköinen asiointimahdollisuus saisi lisääntyä, koska puhelimitse on erittäin vaikea tavoittaa ihmisiä. sähköisiä lomakkeita ja sähköistä rekrytointia sähköisiä lomakkeita lisää Sähköisiä palveluja eli verkossa asiointi mahdolliseksi esim. ajanvaraus. sähköistä ajanvarausta kunnan palveluihin (oma lääkäri, hammashoito, sosiaalitoimi jne). tehkää paremmat ja selkeämmät. onko nämä nykyiset sivut 100 vuotta vanhat?

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Loppukäyttäjän versio Viestintäosasto kesä 2005 OSA 1. ALMAN RAKENNE JA NAVIGOINTI 2 1. Alman rakenne välilehdet ja palveluikkunat 2 1.1 Välilehdet

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille

Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille Uuden järjestelmän Sikava avautuu käyttäjille 17.8.2015. Tässä ohjeessa kerrotaan uudesta järjestelmästä ja sen käyttämisestä tuottajan tunnuksilla. Käyttöjärjestelmästä

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 TORNIO Päiväys: 6.11. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Käyttäjien näkemyksiä

Käyttäjien näkemyksiä Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Käyttäjien näkemyksiä Copyright TNS 2011 Sähköiset rekisteröintitoimenpiteet Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 4.4.20114 Tutkija: Sakari Nurmela Projekti: 78726.

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki Päiväys: 2.11.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot