Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Yhteenveto Käyttäjätyytyväisyysindeksit Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana... 22

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/22 1. Johdanto Vuonna 2014 toteutettiin jo neljästoista peräkkäinen Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 93 yksittäistä kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja neljänätoista vuotena on ollut 290 kpl. Tutkimus toteutetaan kuntien sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen. Ikkuna ilmestyy kunkin kävijän näytölle ainoastaan yhden kerran riippumatta siitä, vastataanko kyselyyn vai ei. Suomen OnlineTutkimus Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla käyttäjien mielipiteiden kehittymistä verkkosivujensa tarjonnasta, sekä seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Kullekin tämän tutkimuksen toteuttaneelle kunnalle on jo aikaisemmin laadittu ja toimitettu oman kunnan verkkosivuilla toteutetusta tutkimuksesta oma kuntakohtainen raportti. Kuntakohtaisessa raportissa on esitetty pelkästään oman kunnan tutkimustulokset. Tämä nyt käsillä oleva raportti puolestaan on kaikille kunnille laadittu yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien saamia tutkimustuloksia yhdistettynä. Tässä yhteenvetoraportissa esitetään siis kuntien saamat keskimääräiset tutkimustulokset. Tämän raportin avulla kunnissa voidaan verrata oman kunnan tuloksia kuntien saamiin keskimääräisiin tuloksiin nähden. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 12 kuntaa. Kyselyt toteutettiin välisenä aikana. Yhteensä vastauksia annettiin 9645 kpl. Tässä raportissa esitetään näiden 12 kunnan tutkimustulokset yhdistettynä. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että oman kunnan verkkosivuilla kyselyyn vastanneiden ja ulkopaikkakuntaisten vastaukset on ryhmitelty erikseen. Vastausjakaumat esitetään pylväskaavioiden avulla. Vastaajaryhmiä esittävät pylväät on nimetty seuraavasti: Kotipaikkakuntalaiset, Ulkopaikkakuntalaiset, sekä Kaikki vastaajat. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa. Lisäksi yhteenveto-osiossa on vielä taulukko kuntien saamista käyttäjätyytyväisyysindekseistä.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/22 Tutkimukseen osallistuneet kunnat olivat aakkosjärjestyksessä seuraavat: Kunta Vastaajamäärä / kunta Helsinki 1008 Jyväskylä 651 Kaarina 699 Kemi 530 Kokkola 519 Kuopio 856 Naantali 669 Oulu 1011 Tornio 760 Turku 930 Valkeakoski 834 Vantaa 1178 Yhteensä 9645

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/22 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 1) Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 45 % 40 % 3 35 % 30 % 25 % 3 36 % 28 % 25 % 25 % 23 % 20 % 1 18 % 18 % 15 % 5 % 0 % 13 % 12 % 8 % 6 % Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Satunnaisesti Ensimmäistä kertaa Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla sivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2) Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Vanhasta muistista 4 53 % 5 Hakupalvelun kautta 24 % 2 3 Sivu on aloitussivuna 8 % Toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta 5 % 4 % Sattumalta 3 % 2 % Kuntatiedotteista 3 % 4 % 2 % Ystävän suosituksesta 3 % Lehtijutun perusteella 2 % Mainoksen tai ilmoituksen perusteella 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta.

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Ajankohtaisasiaa 28 % 3 20 % Terveydenhoito 23 % 28 % 8 % Vapaa-aika ja harrastus / liikunta % Kirjasto 16 % 1 Esityslistat / pöytäkirjat / päätökset 14 % 16 % 8 % Tapahtumakalenteri 13 % 14 % 12 % Yhteystietoja 13 % 14 % 12 % Koulutus 12 % 12 % 1 Kulttuuri 1 13 % Asuminen ja rakentaminen kunnassa 1 Karttoja Liikenne 8 % 6 % Tietoa kaupungin / kunnan palveluista yleensä 8 % 8 % Kunnalliset tiedotteet 8 % 4 % Avoimet työpaikat 8 % Sosiaalitoimi 8 % 5 % Ikäihmisten palvelut 6 % 5 % Hain jotain muuta 6 % 5 % Kaavoitus 6 % 6 % 5 % Päivähoito Tekniset palvelut 6 % 5 % 3 % 5 % 4 % Yleistä tietoa kaupungista / kunnasta Matkailu Nuorten asiat En hakenut mitään erityistä 5 % 5 % 4 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % Ympäristöasiat 3 % 3 % 3 % Tietoa alueen yrityksistä / liikkeistä Tietoa yrittäjille / yritystoimintaa harkitseville Keskustelufoorumi 2 % 2 % 2 % 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28% kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%).

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Löysitkö hakemasi tiedon? 90 % 4) Löysitkö hakemasi tiedon? 80 % 80 % 82 % 73 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 16 % 8 % 12 % 1 0 % Kyllä En hakenut mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa.

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 5) Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Terveydenhuolto Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kirjasto Koulut / opistot / oppilaitokset Yleinen kulttuuritoimi ja kulttuurilaitokset (mm. museot, teatterit yms.) Sosiaalitoimi; sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva Kunnalliset päättäjät Kaavoitus / mittaus / rakennusvalvonta yms. Asuntotoimi (mm. vuokra-asunnot) Vesi- jäte- ja energiahuolto En minkään tahon kanssa Nuorisotyö Elinkeinotoimi Jokin muu, mikä? 33 % 34 % 35 % 30 % 26 % 25 % 2 24 % 23 % 26 % 22 % 2 25 % % % 1 15 % 16 % 13 % 15 % 14 % 18 % 1 6 % 5 % 4 % 46 % 50 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%).

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Anna arvosana verkkosivuistamme Kaikki vastaajat Kotipaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaiset 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) N=8637 N=6545 N=1898 7,60 7,57 7,66 (Helsingin kaupunki ei ole mukana tässä vertailussa erilaisen kysymyksen takia)

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/ Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Tyytyväisyyspisteet 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 Sivusto on hyödyllinen 4,04 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 Sivusto säästää aika aja vaivaa 3,63 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 Sivusto on ajanmukainen 3,38 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 Pidän tästä sivustosta 3,32 Sivusto on selkeä 3,28 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 Sivusto erottuu edukseen 3,00 Kaikki vastaajat N= =täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön 5=täysin samaa mieltä/erittäin tyytyväinen Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään koskien sen kunnan verkkosivuja, joilla he olivat vierailemassa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat kuntien verkkosivuihin, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivustot erottuisivat edukseen, että sivustoilla olevat tiedot olisi helposti löydettävissä, ja että sivustot olisivat selkeitä. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tämä arvo on siis tutkimukseen osallistuneen 12 kunnan keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/22 Kolme korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saanutta kuntaa olivat: 1. Naantali 3,69 1. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 Kukin kunta voi tarkistaa oman sivustonsa käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoituksen tämän raportin yhteenvetokappaleessa olevan taulukon avulla. 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 3,43 3,41 3,48 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 3,52 3,59 Sivusto on hyödyllinen 4,04 4,08 3,93 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 3,39 3,52 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 3,63 3,71 Sivusto on selkeä 3,28 3,24 3,40 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 3,32 3,39 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 3,03 3,25 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 3,34 3,43 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 3,41 3,48 Sivustos äästää aikaa ja vaivaa 3,63 3,63 3,61 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 3,57 3,56 Sivusto on ajanmukainen 3,38 3,37 3,42 Pidän tästä sivustosta 3,32 3,30 3,37 Sivusto erottuu edukseen 3,00 2,97 3,09 Alin arvo Korkein arvo Taulukossa vielä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamat pisteet eriteltynä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajilla oli mahdollisuus esittää omasanaisesti näkemyksiään arvioinnin kohteena olleista kuntasivustoista, sekä antaa ehdotuksia sivustojen kehittämiseksi. Seuraavaksi esitetään tekstipoimintoja yksittäisten kuntien raportteihin laadituista vastauskoosteista. Kaikki alla esitetyt näkemykset eivät siis koske sellaisenaan kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kuntien sivustoja. Kussakin kunnassa voidaan kuitenkin itse arvioida, että olisiko muille kunnille annetuista kehitysehdotuksista hyötyä myös omien sivujen kehittämisessä. Kaupungin henkilöstön yhteystietoja ja vastuualueita toivottiin selkeämmin ja kattavammin esille. Sivuilla esiintyi jonkin verran linkkejä, jotka johtivat keskeneräisille tai käytöstä poistetuille sivuille. Tämän ja myös joidenkin vanhentuneiden tietojen suhteen toivottiinkin sivujen päivittämiseen panostettavan paremmin. Hakulaatikkoa toivottiin paremmin erottuvaksi; toisaalta hakukoneen antamiin hakutuloksiin ei aina oltu tyytyväisiä. Tapahtumakalenteriin toivottiin kattavammin tietoja, myös yksityisten tahojen järjestämistä tapahtumista. Lisäksi toivottiin mm. lisää verkkoasiointimahdollisuuksia mm. erilaisilla hakulomakkeilla, enemmän ruotsinkielistä sisältöä, sekä paremmin mobiililaitteissa toimivaa sivuversiota. Lisäksi sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa alueen tapahtumista, enemmän kuvia, tietoa avoimista työpaikoista, mielipidepalstoja ja -äänestyksiä, kaupungin sijainnin osoittavaa Suomen karttaa, yhteystietoja selkeästi ja kattavasti esille, sekä yleisesti ottaen sivuilla olevien tietojen ajantasaisina pitämistä. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin harhaanjohtavaksi, tai niissä käytettiin sellaisia hallinnollisia termejä, jotka tekivät epäselväksi sen, mitä tietoja kyseisten otsikkojen takaa löytyy. Hakukoneen antamia tuloksia ei pidetty aina kovinkaan hyvinä, ja joku mainitsi että Googlen kautta saa parempia hakutuloksia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/22 Jotkut pitivät sivuja jokseenkin sekavina, ja muutamat mainitsivat terveydenhuollon sivujen olevan erityisen vaikeaselkoiset. Terveydenhuollon chat-palvelumahdollisuutta sivuille esitettiin yhdeksi keinoksi helpottaa kyseisen alan tiedonhakua. Sivuille toivottiin mm. lisää kuvia, lisää matkailuun liittyvää tietoa, enemmän kaupungin henkilöstön yhteystietoja, lisää värikkyyttä sivujen ulkoasuun, tietoja alueen tapahtumista kattavasti, palautteenantomahdollisuuksia, sekä yleisesti ottaen lisää selkeyttä sivujen rakenteeseen ja tiedonhakemiseen. Sivuilta oli myös vaikea löytää joitakin haettuja tietoja, ja yhtenä syynä tähän mainittiin käytetyt toimialanimikkeet ja termit, jotka eivät kaikille olleet selviä. Sivustosta mainittiin, että löytääkseen kaikki haluamansa tiedot, pitäisi hakijan tuntea paremmin kaupungin organisaatiojaottelun. Tämän vuoksi tietosisällön rakenteeseen toivottiin enemmän asiakaslähtöisyyttä ja vähemmän organisaatiolähtöisyyttä. Sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, tietojen parempaa päivittämistä, panostusta mobiiliversioon, palautteenantomahdollisuuksia, kokousten nettilähetyksiä, chat-neuvontapalvelua, kaupungin henkilöstön yhteystiedot helpommin ja kattavammin löydettäviksi, sekä enemmän houkuttelevuutta ja elävyyttä sivuston ulkoasuun. Jotkut käyttäjistä pitivät sivuja liian "täyteen ahdettuina", eli heidän mielestään yksittäisille sivuille oli laitettu liikaa asiaa, ja tämä sai sivut tuntumaan heidän mielestään hieman "sekavilta". Ratkaisuna ehdotettiin tiedon määrän jakamista useammalle sivulle linkittämisen avulla. Sivuille toivottiin myös lisää sähköisiä asiointipalveluja, enemmän ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, lisää paikkakunnan historiatietoja ja valokuvia, tietoa kaupungin taloudesta, hallinnosta ja visioista, sekä nettikameroita kaupungin keskeisille paikoille. Sivuston kautta tehtyihin erilaisiin tiedusteluihin toivottiin saatavan vastauksia kaupungin edustajilta nykyistä paremmin. Monet ikäihmiset toivoivat enemmän heille suunnattua tietoa ja että heidät otettaisiin muutenkin paremmin huomioon sivuston suunnittelussa. Tätä tukee myös se tutkimuksen kautta saatu tieto, että eläkeläiset olivat (tämän sivuston) suurin yksittäinen sivujen käyttäjäryhmä. Matkailijat toivottiin otettavan paremmin huomioon sisällön ja myös kieliversioiden avulla, lisäksi muuttoa paikkakunnalle suunnitteleville toivottiin lisätietoja. Sivujen ulkoasua jotkut pitivät hieman latteana ja byrokraattisen oloisena, ja siihen toivottiinkin kohennuksena elävyyttä, houkuttelevuutta ja ajanmukaisuutta. Sivuille toivottiin lisää ajantasaista tietoa, enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, mahdollisuutta ilmoittaa erilaisista teknisistä vioista kaupungin huolto-osastoille, kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetyksiä, sekä mahdollisuutta kysyä ja saada vastauksia virkamiehiltä netin kautta. Sivuilta löytyi myös joitakin toimimattomia linkkejä ja vanhentuneita tietoja, ja joissakin tapauksissa tietojen yhteydessä näytetty vuosien takainen päivityspäivämäärä sai epäilemään tietojen paikkansa pitävyyttä. Muutamat vastaajat mainitsivat kokevansa tapahtumakalenterin käytön vaikeaksi, tai nähneensä kalenterissa muita puutteita. Sivuston toivottiin toimivan sujuvasti myös käytettäessä mobiililaitteita, ja mm. bussireittien ja -aikataulujen osalta toivottiin erillistä mobiilisovellusta. Sivuille toivottiin jonkin verran yksityiskohtaisempia tietoja pelkkien lyhyiden koosteiden sijaan. Tietojen toivottiin olevan myös ajantasaisia, kuten esim. erilaisten tapahtumien tiedottamisen suhteen, uimarantojen laatumittausten osalta, virastojen henkilöstön lomien tiedottamisessa, jne.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/22 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 90 % 9) Kotipaikka 80 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % Olen X kaupungin asukas 3 % Asun naapurikunnassa Asun muualla samassa maakunnassa Asun muualla Suomessa Asun ulkomailla Kaikki vastaajat (N=9645) 78% vastaajista osallistui tutkimukseen kotikuntansa verkkosivustolla, ja yhteensä 22% vastaajista vieraili ulkopaikkakuntalaisena sivuilla.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Sukupuoli 10) Sukupuoli 70 % 66 % 66 % 65 % 60 % 50 % 40 % 34 % 34 % 35 % 30 % 20 % 0 % Mies Nainen Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 66% vastaajista on naisia ja 34% miehiä.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ikä 35 % 11) Ikä 30 % 29% 25 % 25% 24% 20 % 21% 21% 21% 20% 20% 19% 15 % 15% 15% 14% 13% 13% 10% 5 % 0 % 1% 1% 1% Alle 15 vuotta 5% 5% 5% 2% 2% 2% Yli 65 Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%)

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Ammatti/asema 12) Ammatti / asema 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % Työntekijä Eläkeläinen Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Opiskelija Työtön Yrittäjä Joku muu Johtaja Kotiäiti/ koti-isä Koululainen Maanviljelijä 6 % 6 % 4 % 5 % 4 % 6 % 3 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 2 2 % 2 % 2 % 0 % 12 % 14 % 13 % 23 % 24 % 20 % % 16 % 22 % 18 % Kaikki vastaajat (N=9645) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23% kaikista vastaajista), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%).

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/ Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 13) Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 100 % 90 % 9 92 % 8 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 23 % 1 20 % 2 13 % 0 % Pöytätietokoneella tai kannettavalla Tabletti-tietokoneella Älypuhelimella Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Sivuilla käydään pääasiassa pöytätietokoneilla ja kannettavilla tietokoneilla, mutta myös jonkin verran mobiililaitteilla.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/22 4. Yhteenveto Neljästoista Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin ajalla , jolloin kyselyyn otti osaa 12:lla kuntasivustolla yhteensä 9645 vastaajaa. 78% vastaajista osallistui kyselyyn oman kuntansa verkkosivuston välityksellä, ja 22% itselleen vieraan paikkakunnan sivuston kautta. Naisia vastaajista oli 66% ja miehiä 34%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%). Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28%), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%). Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen vastaajat ilmoittivat haluavansa enemmän mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%). Vastaajia pyydettiin antamaan arviointikohteena olleen kunnan verkkosivuista arvosana asteikolla Seuraavassa on kuntien sivustojen saamat keskimääräiset arvosanat: Oman kunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,60 Vieraan paikkakunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,57 Oman ja vieraan paikkakunnan arvosanat yhteensä: 7,66 Vastaajat olivat kuntien verkkosivuista yleisesti ottaen sitä mieltä, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivustot säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta kuntien sivustoista oltiin myös sitä mieltä, että sivustot eivät erityisemmin erotu edukseen, että sivustoilla olevien tietojen löytämisessä on joiltakin osin vaikeuksia, ja että sivustojen selkeydessä olisi vielä parannettavaa (ks. kohta 2.7).

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/ Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2014 Kuntien sivustojen keskimääräiseksi käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (käyttäjätyytyväisyysindeksin määräytymisperuste on esitetty kohdassa 2.7). Seuraavassa esitetään yksittäisten kuntien verkkosivustojen saamat käyttäjätyytyväisyysindeksit paremmuusjärjestyksessä. Listassa on kuitenkin nimetty ainoastaan viisi korkeinta pistemäärää saanutta kuntaa. Taulukossa nimeämättömissä kunnissa voidaan tarkistaa oman sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoitus seuraavasti: ensin tarkistetaan aikaisemmin vastaanotetusta kuntakohtaisesta tutkimusraportista oman kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin arvo (löytyy oman kunnan raportin kohdasta 2.7). Sen jälkeen katsotaan, mihin kohtaan oma käyttäjätyytyväisyysindeksi sijoittuu alla olevassa taulukossa. Sijoitus Kunta Käyttäjätyytyväisyys- indeksi 1. Naantali 3,69 2. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 4. Jyväskylä 3,54 5. Kemi 3, , , , , , , ,13 Keskiarvo 3,43

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/ Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana Kittilä 3,59 2. Rauma 3,53 3. Järvenpää 3,52 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,57 1. Naantali 3,57 3. Raisio 3,55 Keskiarvo 3,43 1. Forssa 3,69 2. Savonlinna 3,53 3. Lappeenranta 3, Keskiarvo 3,41 1. Tuusula 3,58 2. Jyväskylä 3,57 3. Naantali 3,55 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,63 2. Lappeenranta 3,57 3. Janakkala 3,55 Keskiarvo 3,43

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 27.1.2009 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2009 Janakkalan kunta Päiväys: 14.1.2010 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Terve.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Terve.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Terve.fi-sivuston 20. marraskuuta - 9. joulukuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Monsterin kävijäprofiili 2012

Monsterin kävijäprofiili 2012 Monsterin kävijäprofiili 2012 Miesten osuus korostuu vuoden 2012 kävijäprofiilissa Mies 62 Monster 2012, n=2598 Koko väestö Nainen 38 0 10 20 30 40 50 60 70 TNS Atlas tammi-joulukuu 2012 2 Kaikki ikäryhmät

Lisätiedot

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012 Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Marraskuu 2012 Tutkimuksen toteutus Napsu.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Napsu.fi-sivuston 25. lokakuuta - 7. marraskuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 21.1.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 VALKEAKOSKI Päiväys: 18.10. 2006 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017

Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Pro Kala Kala suomalaisten ruokapöydässä 2017 Katriina Partanen Pro Kala ry Tel. +358 40 0 827 277 Tauko Design 24.5.2017 katriina.partanen@prokala.fi 1 Tutkimusraportti Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 26.2.2013 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki Päiväys: 2.11.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Kouvolan kaupunki Päiväys: 12.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose. Rakenna menestys kanssamme

Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose. Rakenna menestys kanssamme 3.5.2007 Suomi.fi käyttäjätutkimus, Kari Roose Rakenna menestys kanssamme VM SUOMI.FI VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS KANSALAISET . JOHDANTO Tämä tutkimus on toteutettu n toimeksiannosta Taloustutkimus

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008 SPOT -kävijäprofiilitutkimus Syyskuu 2008 KliKKicom Nuorisopaketin SPOT kävijäprofiilitutkimus KliKKicomin Nuorisopaketin kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 29.8. 22.9.2008 välisenä aikana. Vastauksia

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 11.11.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kysely Lukkarin ylläpitäjille

Kysely Lukkarin ylläpitäjille Kysely Lukkarin ylläpitäjille 1. Miten tyytyväinen olet Lukkariin? Anna Lukkarille yleisarvosana. Vastaajien määrä: 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Huono 4 7 17 17 19 32 78 76 32 3 Erinomaine 285 6,65

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä Taloustutkimus 0.5.017 Kuinka vaativana kokee oman työnsä 4 Erittäin vaativana Melko vaativana Vähän vaativana 1 Työni ei ole lainkaan vaativaa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Klikki.com Naispaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2007

Klikki.com Naispaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2007 SPOT -kävijäprofiilitutkimus Syyskuu 2007 SPOT Kävijäprofiilitutkimus! Klikki.com Naispaketin kävijäprofiilit on saatu yhdistämällä vuoden 2007 aikana yhdellätoista eri sivustolla tehdyt sivustotutkimukset.

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot