Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Yhteenveto Käyttäjätyytyväisyysindeksit Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana... 22

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/22 1. Johdanto Vuonna 2014 toteutettiin jo neljästoista peräkkäinen Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 93 yksittäistä kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja neljänätoista vuotena on ollut 290 kpl. Tutkimus toteutetaan kuntien sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen. Ikkuna ilmestyy kunkin kävijän näytölle ainoastaan yhden kerran riippumatta siitä, vastataanko kyselyyn vai ei. Suomen OnlineTutkimus Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla käyttäjien mielipiteiden kehittymistä verkkosivujensa tarjonnasta, sekä seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Kullekin tämän tutkimuksen toteuttaneelle kunnalle on jo aikaisemmin laadittu ja toimitettu oman kunnan verkkosivuilla toteutetusta tutkimuksesta oma kuntakohtainen raportti. Kuntakohtaisessa raportissa on esitetty pelkästään oman kunnan tutkimustulokset. Tämä nyt käsillä oleva raportti puolestaan on kaikille kunnille laadittu yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien saamia tutkimustuloksia yhdistettynä. Tässä yhteenvetoraportissa esitetään siis kuntien saamat keskimääräiset tutkimustulokset. Tämän raportin avulla kunnissa voidaan verrata oman kunnan tuloksia kuntien saamiin keskimääräisiin tuloksiin nähden. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 12 kuntaa. Kyselyt toteutettiin välisenä aikana. Yhteensä vastauksia annettiin 9645 kpl. Tässä raportissa esitetään näiden 12 kunnan tutkimustulokset yhdistettynä. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että oman kunnan verkkosivuilla kyselyyn vastanneiden ja ulkopaikkakuntaisten vastaukset on ryhmitelty erikseen. Vastausjakaumat esitetään pylväskaavioiden avulla. Vastaajaryhmiä esittävät pylväät on nimetty seuraavasti: Kotipaikkakuntalaiset, Ulkopaikkakuntalaiset, sekä Kaikki vastaajat. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa. Lisäksi yhteenveto-osiossa on vielä taulukko kuntien saamista käyttäjätyytyväisyysindekseistä.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/22 Tutkimukseen osallistuneet kunnat olivat aakkosjärjestyksessä seuraavat: Kunta Vastaajamäärä / kunta Helsinki 1008 Jyväskylä 651 Kaarina 699 Kemi 530 Kokkola 519 Kuopio 856 Naantali 669 Oulu 1011 Tornio 760 Turku 930 Valkeakoski 834 Vantaa 1178 Yhteensä 9645

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/22 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 1) Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 45 % 40 % 3 35 % 30 % 25 % 3 36 % 28 % 25 % 25 % 23 % 20 % 1 18 % 18 % 15 % 5 % 0 % 13 % 12 % 8 % 6 % Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Satunnaisesti Ensimmäistä kertaa Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla sivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2) Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Vanhasta muistista 4 53 % 5 Hakupalvelun kautta 24 % 2 3 Sivu on aloitussivuna 8 % Toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta 5 % 4 % Sattumalta 3 % 2 % Kuntatiedotteista 3 % 4 % 2 % Ystävän suosituksesta 3 % Lehtijutun perusteella 2 % Mainoksen tai ilmoituksen perusteella 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta.

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Ajankohtaisasiaa 28 % 3 20 % Terveydenhoito 23 % 28 % 8 % Vapaa-aika ja harrastus / liikunta % Kirjasto 16 % 1 Esityslistat / pöytäkirjat / päätökset 14 % 16 % 8 % Tapahtumakalenteri 13 % 14 % 12 % Yhteystietoja 13 % 14 % 12 % Koulutus 12 % 12 % 1 Kulttuuri 1 13 % Asuminen ja rakentaminen kunnassa 1 Karttoja Liikenne 8 % 6 % Tietoa kaupungin / kunnan palveluista yleensä 8 % 8 % Kunnalliset tiedotteet 8 % 4 % Avoimet työpaikat 8 % Sosiaalitoimi 8 % 5 % Ikäihmisten palvelut 6 % 5 % Hain jotain muuta 6 % 5 % Kaavoitus 6 % 6 % 5 % Päivähoito Tekniset palvelut 6 % 5 % 3 % 5 % 4 % Yleistä tietoa kaupungista / kunnasta Matkailu Nuorten asiat En hakenut mitään erityistä 5 % 5 % 4 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % Ympäristöasiat 3 % 3 % 3 % Tietoa alueen yrityksistä / liikkeistä Tietoa yrittäjille / yritystoimintaa harkitseville Keskustelufoorumi 2 % 2 % 2 % 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28% kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%).

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Löysitkö hakemasi tiedon? 90 % 4) Löysitkö hakemasi tiedon? 80 % 80 % 82 % 73 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 16 % 8 % 12 % 1 0 % Kyllä En hakenut mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa.

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 5) Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Terveydenhuolto Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kirjasto Koulut / opistot / oppilaitokset Yleinen kulttuuritoimi ja kulttuurilaitokset (mm. museot, teatterit yms.) Sosiaalitoimi; sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva Kunnalliset päättäjät Kaavoitus / mittaus / rakennusvalvonta yms. Asuntotoimi (mm. vuokra-asunnot) Vesi- jäte- ja energiahuolto En minkään tahon kanssa Nuorisotyö Elinkeinotoimi Jokin muu, mikä? 33 % 34 % 35 % 30 % 26 % 25 % 2 24 % 23 % 26 % 22 % 2 25 % % % 1 15 % 16 % 13 % 15 % 14 % 18 % 1 6 % 5 % 4 % 46 % 50 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%).

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Anna arvosana verkkosivuistamme Kaikki vastaajat Kotipaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaiset 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) N=8637 N=6545 N=1898 7,60 7,57 7,66 (Helsingin kaupunki ei ole mukana tässä vertailussa erilaisen kysymyksen takia)

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/ Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Tyytyväisyyspisteet 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 Sivusto on hyödyllinen 4,04 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 Sivusto säästää aika aja vaivaa 3,63 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 Sivusto on ajanmukainen 3,38 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 Pidän tästä sivustosta 3,32 Sivusto on selkeä 3,28 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 Sivusto erottuu edukseen 3,00 Kaikki vastaajat N= =täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön 5=täysin samaa mieltä/erittäin tyytyväinen Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään koskien sen kunnan verkkosivuja, joilla he olivat vierailemassa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat kuntien verkkosivuihin, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivustot erottuisivat edukseen, että sivustoilla olevat tiedot olisi helposti löydettävissä, ja että sivustot olisivat selkeitä. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tämä arvo on siis tutkimukseen osallistuneen 12 kunnan keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/22 Kolme korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saanutta kuntaa olivat: 1. Naantali 3,69 1. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 Kukin kunta voi tarkistaa oman sivustonsa käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoituksen tämän raportin yhteenvetokappaleessa olevan taulukon avulla. 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 3,43 3,41 3,48 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 3,52 3,59 Sivusto on hyödyllinen 4,04 4,08 3,93 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 3,39 3,52 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 3,63 3,71 Sivusto on selkeä 3,28 3,24 3,40 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 3,32 3,39 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 3,03 3,25 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 3,34 3,43 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 3,41 3,48 Sivustos äästää aikaa ja vaivaa 3,63 3,63 3,61 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 3,57 3,56 Sivusto on ajanmukainen 3,38 3,37 3,42 Pidän tästä sivustosta 3,32 3,30 3,37 Sivusto erottuu edukseen 3,00 2,97 3,09 Alin arvo Korkein arvo Taulukossa vielä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamat pisteet eriteltynä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajilla oli mahdollisuus esittää omasanaisesti näkemyksiään arvioinnin kohteena olleista kuntasivustoista, sekä antaa ehdotuksia sivustojen kehittämiseksi. Seuraavaksi esitetään tekstipoimintoja yksittäisten kuntien raportteihin laadituista vastauskoosteista. Kaikki alla esitetyt näkemykset eivät siis koske sellaisenaan kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kuntien sivustoja. Kussakin kunnassa voidaan kuitenkin itse arvioida, että olisiko muille kunnille annetuista kehitysehdotuksista hyötyä myös omien sivujen kehittämisessä. Kaupungin henkilöstön yhteystietoja ja vastuualueita toivottiin selkeämmin ja kattavammin esille. Sivuilla esiintyi jonkin verran linkkejä, jotka johtivat keskeneräisille tai käytöstä poistetuille sivuille. Tämän ja myös joidenkin vanhentuneiden tietojen suhteen toivottiinkin sivujen päivittämiseen panostettavan paremmin. Hakulaatikkoa toivottiin paremmin erottuvaksi; toisaalta hakukoneen antamiin hakutuloksiin ei aina oltu tyytyväisiä. Tapahtumakalenteriin toivottiin kattavammin tietoja, myös yksityisten tahojen järjestämistä tapahtumista. Lisäksi toivottiin mm. lisää verkkoasiointimahdollisuuksia mm. erilaisilla hakulomakkeilla, enemmän ruotsinkielistä sisältöä, sekä paremmin mobiililaitteissa toimivaa sivuversiota. Lisäksi sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa alueen tapahtumista, enemmän kuvia, tietoa avoimista työpaikoista, mielipidepalstoja ja -äänestyksiä, kaupungin sijainnin osoittavaa Suomen karttaa, yhteystietoja selkeästi ja kattavasti esille, sekä yleisesti ottaen sivuilla olevien tietojen ajantasaisina pitämistä. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin harhaanjohtavaksi, tai niissä käytettiin sellaisia hallinnollisia termejä, jotka tekivät epäselväksi sen, mitä tietoja kyseisten otsikkojen takaa löytyy. Hakukoneen antamia tuloksia ei pidetty aina kovinkaan hyvinä, ja joku mainitsi että Googlen kautta saa parempia hakutuloksia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/22 Jotkut pitivät sivuja jokseenkin sekavina, ja muutamat mainitsivat terveydenhuollon sivujen olevan erityisen vaikeaselkoiset. Terveydenhuollon chat-palvelumahdollisuutta sivuille esitettiin yhdeksi keinoksi helpottaa kyseisen alan tiedonhakua. Sivuille toivottiin mm. lisää kuvia, lisää matkailuun liittyvää tietoa, enemmän kaupungin henkilöstön yhteystietoja, lisää värikkyyttä sivujen ulkoasuun, tietoja alueen tapahtumista kattavasti, palautteenantomahdollisuuksia, sekä yleisesti ottaen lisää selkeyttä sivujen rakenteeseen ja tiedonhakemiseen. Sivuilta oli myös vaikea löytää joitakin haettuja tietoja, ja yhtenä syynä tähän mainittiin käytetyt toimialanimikkeet ja termit, jotka eivät kaikille olleet selviä. Sivustosta mainittiin, että löytääkseen kaikki haluamansa tiedot, pitäisi hakijan tuntea paremmin kaupungin organisaatiojaottelun. Tämän vuoksi tietosisällön rakenteeseen toivottiin enemmän asiakaslähtöisyyttä ja vähemmän organisaatiolähtöisyyttä. Sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, tietojen parempaa päivittämistä, panostusta mobiiliversioon, palautteenantomahdollisuuksia, kokousten nettilähetyksiä, chat-neuvontapalvelua, kaupungin henkilöstön yhteystiedot helpommin ja kattavammin löydettäviksi, sekä enemmän houkuttelevuutta ja elävyyttä sivuston ulkoasuun. Jotkut käyttäjistä pitivät sivuja liian "täyteen ahdettuina", eli heidän mielestään yksittäisille sivuille oli laitettu liikaa asiaa, ja tämä sai sivut tuntumaan heidän mielestään hieman "sekavilta". Ratkaisuna ehdotettiin tiedon määrän jakamista useammalle sivulle linkittämisen avulla. Sivuille toivottiin myös lisää sähköisiä asiointipalveluja, enemmän ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, lisää paikkakunnan historiatietoja ja valokuvia, tietoa kaupungin taloudesta, hallinnosta ja visioista, sekä nettikameroita kaupungin keskeisille paikoille. Sivuston kautta tehtyihin erilaisiin tiedusteluihin toivottiin saatavan vastauksia kaupungin edustajilta nykyistä paremmin. Monet ikäihmiset toivoivat enemmän heille suunnattua tietoa ja että heidät otettaisiin muutenkin paremmin huomioon sivuston suunnittelussa. Tätä tukee myös se tutkimuksen kautta saatu tieto, että eläkeläiset olivat (tämän sivuston) suurin yksittäinen sivujen käyttäjäryhmä. Matkailijat toivottiin otettavan paremmin huomioon sisällön ja myös kieliversioiden avulla, lisäksi muuttoa paikkakunnalle suunnitteleville toivottiin lisätietoja. Sivujen ulkoasua jotkut pitivät hieman latteana ja byrokraattisen oloisena, ja siihen toivottiinkin kohennuksena elävyyttä, houkuttelevuutta ja ajanmukaisuutta. Sivuille toivottiin lisää ajantasaista tietoa, enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, mahdollisuutta ilmoittaa erilaisista teknisistä vioista kaupungin huolto-osastoille, kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetyksiä, sekä mahdollisuutta kysyä ja saada vastauksia virkamiehiltä netin kautta. Sivuilta löytyi myös joitakin toimimattomia linkkejä ja vanhentuneita tietoja, ja joissakin tapauksissa tietojen yhteydessä näytetty vuosien takainen päivityspäivämäärä sai epäilemään tietojen paikkansa pitävyyttä. Muutamat vastaajat mainitsivat kokevansa tapahtumakalenterin käytön vaikeaksi, tai nähneensä kalenterissa muita puutteita. Sivuston toivottiin toimivan sujuvasti myös käytettäessä mobiililaitteita, ja mm. bussireittien ja -aikataulujen osalta toivottiin erillistä mobiilisovellusta. Sivuille toivottiin jonkin verran yksityiskohtaisempia tietoja pelkkien lyhyiden koosteiden sijaan. Tietojen toivottiin olevan myös ajantasaisia, kuten esim. erilaisten tapahtumien tiedottamisen suhteen, uimarantojen laatumittausten osalta, virastojen henkilöstön lomien tiedottamisessa, jne.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/22 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 90 % 9) Kotipaikka 80 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % Olen X kaupungin asukas 3 % Asun naapurikunnassa Asun muualla samassa maakunnassa Asun muualla Suomessa Asun ulkomailla Kaikki vastaajat (N=9645) 78% vastaajista osallistui tutkimukseen kotikuntansa verkkosivustolla, ja yhteensä 22% vastaajista vieraili ulkopaikkakuntalaisena sivuilla.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Sukupuoli 10) Sukupuoli 70 % 66 % 66 % 65 % 60 % 50 % 40 % 34 % 34 % 35 % 30 % 20 % 0 % Mies Nainen Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 66% vastaajista on naisia ja 34% miehiä.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ikä 35 % 11) Ikä 30 % 29% 25 % 25% 24% 20 % 21% 21% 21% 20% 20% 19% 15 % 15% 15% 14% 13% 13% 10% 5 % 0 % 1% 1% 1% Alle 15 vuotta 5% 5% 5% 2% 2% 2% Yli 65 Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%)

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Ammatti/asema 12) Ammatti / asema 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % Työntekijä Eläkeläinen Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Opiskelija Työtön Yrittäjä Joku muu Johtaja Kotiäiti/ koti-isä Koululainen Maanviljelijä 6 % 6 % 4 % 5 % 4 % 6 % 3 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 2 2 % 2 % 2 % 0 % 12 % 14 % 13 % 23 % 24 % 20 % % 16 % 22 % 18 % Kaikki vastaajat (N=9645) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23% kaikista vastaajista), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%).

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/ Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 13) Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 100 % 90 % 9 92 % 8 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 23 % 1 20 % 2 13 % 0 % Pöytätietokoneella tai kannettavalla Tabletti-tietokoneella Älypuhelimella Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Sivuilla käydään pääasiassa pöytätietokoneilla ja kannettavilla tietokoneilla, mutta myös jonkin verran mobiililaitteilla.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/22 4. Yhteenveto Neljästoista Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin ajalla , jolloin kyselyyn otti osaa 12:lla kuntasivustolla yhteensä 9645 vastaajaa. 78% vastaajista osallistui kyselyyn oman kuntansa verkkosivuston välityksellä, ja 22% itselleen vieraan paikkakunnan sivuston kautta. Naisia vastaajista oli 66% ja miehiä 34%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%). Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28%), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%). Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen vastaajat ilmoittivat haluavansa enemmän mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%). Vastaajia pyydettiin antamaan arviointikohteena olleen kunnan verkkosivuista arvosana asteikolla Seuraavassa on kuntien sivustojen saamat keskimääräiset arvosanat: Oman kunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,60 Vieraan paikkakunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,57 Oman ja vieraan paikkakunnan arvosanat yhteensä: 7,66 Vastaajat olivat kuntien verkkosivuista yleisesti ottaen sitä mieltä, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivustot säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta kuntien sivustoista oltiin myös sitä mieltä, että sivustot eivät erityisemmin erotu edukseen, että sivustoilla olevien tietojen löytämisessä on joiltakin osin vaikeuksia, ja että sivustojen selkeydessä olisi vielä parannettavaa (ks. kohta 2.7).

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/ Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2014 Kuntien sivustojen keskimääräiseksi käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (käyttäjätyytyväisyysindeksin määräytymisperuste on esitetty kohdassa 2.7). Seuraavassa esitetään yksittäisten kuntien verkkosivustojen saamat käyttäjätyytyväisyysindeksit paremmuusjärjestyksessä. Listassa on kuitenkin nimetty ainoastaan viisi korkeinta pistemäärää saanutta kuntaa. Taulukossa nimeämättömissä kunnissa voidaan tarkistaa oman sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoitus seuraavasti: ensin tarkistetaan aikaisemmin vastaanotetusta kuntakohtaisesta tutkimusraportista oman kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin arvo (löytyy oman kunnan raportin kohdasta 2.7). Sen jälkeen katsotaan, mihin kohtaan oma käyttäjätyytyväisyysindeksi sijoittuu alla olevassa taulukossa. Sijoitus Kunta Käyttäjätyytyväisyys- indeksi 1. Naantali 3,69 2. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 4. Jyväskylä 3,54 5. Kemi 3, , , , , , , ,13 Keskiarvo 3,43

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/ Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana Kittilä 3,59 2. Rauma 3,53 3. Järvenpää 3,52 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,57 1. Naantali 3,57 3. Raisio 3,55 Keskiarvo 3,43 1. Forssa 3,69 2. Savonlinna 3,53 3. Lappeenranta 3, Keskiarvo 3,41 1. Tuusula 3,58 2. Jyväskylä 3,57 3. Naantali 3,55 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,63 2. Lappeenranta 3,57 3. Janakkala 3,55 Keskiarvo 3,43

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 1. Arvioi uudistettuja Kouvolan kaupungin internetsivuja (http://www.kouvola.fi) asteikolla yhdestä viiteen; 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön, 5=samaa

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiina Nuto 3.9.2012 RAPORTTI LÄHIÖPROJEKTIN KYSELYTUTKIMUKSESTA Tiivistelmä 1. Johdanto sivu 2 2. Mitä kysyttiin, keneltä ja miksi sivu 3 3. Tulokset ja johtopäätökset sivu 4 4. Kehittämiskohteita sivu

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI

SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI SUOMALAISTEN VERKKOAPTEEKKIEN ASIAKKAIDEN PROFILOINTI Proviisori Rita Heinonen Projektityö Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille PD VIII Helsingin Yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008

OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 2008 ANNE MUSTONEN (TOIM.) OPINTOJEN OHJAUSTA JA ALOITUSTA KOSKEVA KYSELY TAMKISSA ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOILLE SYKSYLLÄ 28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Markkinointitutkimus VALO-CD

Markkinointitutkimus VALO-CD Markkinointitutkimus VALO-CD Tilaaja: Osuuskunta Sange / Otto Kekäläinen Tutkimuksen suorittajat: Lari Heikkilä, 194081 Heikki Kauppinen, 195030 Sisällysluettelo Johdanto...3 1.Tutkimuksen aloitus...4

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot