Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI Vesa Kause

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? Yhteenveto Käyttäjätyytyväisyysindeksit Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana... 22

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/22 1. Johdanto Vuonna 2014 toteutettiin jo neljästoista peräkkäinen Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 93 yksittäistä kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja neljänätoista vuotena on ollut 290 kpl. Tutkimus toteutetaan kuntien sivustoilla vieraileville henkilöille suunnattuna kyselytutkimuksena sähköisen lomakkeen avulla. Verkkosivustolle mentäessä näytölle ponnahtaa erillinen tutkimuksesta ilmoittava ikkuna, joka sisältää linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen. Ikkuna ilmestyy kunkin kävijän näytölle ainoastaan yhden kerran riippumatta siitä, vastataanko kyselyyn vai ei. Suomen OnlineTutkimus Oy toteuttaa tutkimuksen vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla käyttäjien mielipiteiden kehittymistä verkkosivujensa tarjonnasta, sekä seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Kullekin tämän tutkimuksen toteuttaneelle kunnalle on jo aikaisemmin laadittu ja toimitettu oman kunnan verkkosivuilla toteutetusta tutkimuksesta oma kuntakohtainen raportti. Kuntakohtaisessa raportissa on esitetty pelkästään oman kunnan tutkimustulokset. Tämä nyt käsillä oleva raportti puolestaan on kaikille kunnille laadittu yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien saamia tutkimustuloksia yhdistettynä. Tässä yhteenvetoraportissa esitetään siis kuntien saamat keskimääräiset tutkimustulokset. Tämän raportin avulla kunnissa voidaan verrata oman kunnan tuloksia kuntien saamiin keskimääräisiin tuloksiin nähden. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 12 kuntaa. Kyselyt toteutettiin välisenä aikana. Yhteensä vastauksia annettiin 9645 kpl. Tässä raportissa esitetään näiden 12 kunnan tutkimustulokset yhdistettynä. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että oman kunnan verkkosivuilla kyselyyn vastanneiden ja ulkopaikkakuntaisten vastaukset on ryhmitelty erikseen. Vastausjakaumat esitetään pylväskaavioiden avulla. Vastaajaryhmiä esittävät pylväät on nimetty seuraavasti: Kotipaikkakuntalaiset, Ulkopaikkakuntalaiset, sekä Kaikki vastaajat. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa. Lisäksi yhteenveto-osiossa on vielä taulukko kuntien saamista käyttäjätyytyväisyysindekseistä.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/22 Tutkimukseen osallistuneet kunnat olivat aakkosjärjestyksessä seuraavat: Kunta Vastaajamäärä / kunta Helsinki 1008 Jyväskylä 651 Kaarina 699 Kemi 530 Kokkola 519 Kuopio 856 Naantali 669 Oulu 1011 Tornio 760 Turku 930 Valkeakoski 834 Vantaa 1178 Yhteensä 9645

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/22 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 1) Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? 45 % 40 % 3 35 % 30 % 25 % 3 36 % 28 % 25 % 25 % 23 % 20 % 1 18 % 18 % 15 % 5 % 0 % 13 % 12 % 8 % 6 % Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Satunnaisesti Ensimmäistä kertaa Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla sivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2) Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Vanhasta muistista 4 53 % 5 Hakupalvelun kautta 24 % 2 3 Sivu on aloitussivuna 8 % Toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta 5 % 4 % Sattumalta 3 % 2 % Kuntatiedotteista 3 % 4 % 2 % Ystävän suosituksesta 3 % Lehtijutun perusteella 2 % Mainoksen tai ilmoituksen perusteella 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta.

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Ajankohtaisasiaa 28 % 3 20 % Terveydenhoito 23 % 28 % 8 % Vapaa-aika ja harrastus / liikunta % Kirjasto 16 % 1 Esityslistat / pöytäkirjat / päätökset 14 % 16 % 8 % Tapahtumakalenteri 13 % 14 % 12 % Yhteystietoja 13 % 14 % 12 % Koulutus 12 % 12 % 1 Kulttuuri 1 13 % Asuminen ja rakentaminen kunnassa 1 Karttoja Liikenne 8 % 6 % Tietoa kaupungin / kunnan palveluista yleensä 8 % 8 % Kunnalliset tiedotteet 8 % 4 % Avoimet työpaikat 8 % Sosiaalitoimi 8 % 5 % Ikäihmisten palvelut 6 % 5 % Hain jotain muuta 6 % 5 % Kaavoitus 6 % 6 % 5 % Päivähoito Tekniset palvelut 6 % 5 % 3 % 5 % 4 % Yleistä tietoa kaupungista / kunnasta Matkailu Nuorten asiat En hakenut mitään erityistä 5 % 5 % 4 % 2 % 4 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % Ympäristöasiat 3 % 3 % 3 % Tietoa alueen yrityksistä / liikkeistä Tietoa yrittäjille / yritystoimintaa harkitseville Keskustelufoorumi 2 % 2 % 2 % 2 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28% kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%).

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Löysitkö hakemasi tiedon? 90 % 4) Löysitkö hakemasi tiedon? 80 % 80 % 82 % 73 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 16 % 8 % 12 % 1 0 % Kyllä En hakenut mitään erityistä En; mikä jäi löytymättä? Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa.

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 5) Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Terveydenhuolto Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kirjasto Koulut / opistot / oppilaitokset Yleinen kulttuuritoimi ja kulttuurilaitokset (mm. museot, teatterit yms.) Sosiaalitoimi; sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva Kunnalliset päättäjät Kaavoitus / mittaus / rakennusvalvonta yms. Asuntotoimi (mm. vuokra-asunnot) Vesi- jäte- ja energiahuolto En minkään tahon kanssa Nuorisotyö Elinkeinotoimi Jokin muu, mikä? 33 % 34 % 35 % 30 % 26 % 25 % 2 24 % 23 % 26 % 22 % 2 25 % % % 1 15 % 16 % 13 % 15 % 14 % 18 % 1 6 % 5 % 4 % 46 % 50 % Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46% kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%).

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Anna arvosana verkkosivuistamme Kaikki vastaajat Kotipaikkakuntalaiset Ulkopaikkakuntalaiset 6) Anna arvosana verkkosivuistamme asteikolla 4-10 (4=heikko...10=kiitettävä) N=8637 N=6545 N=1898 7,60 7,57 7,66 (Helsingin kaupunki ei ole mukana tässä vertailussa erilaisen kysymyksen takia)

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/ Kuinka hyvin seuraavat sivujamme koskevat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi Tyytyväisyyspisteet 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 Sivusto on hyödyllinen 4,04 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 Sivusto säästää aika aja vaivaa 3,63 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 Sivusto on ajanmukainen 3,38 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 Pidän tästä sivustosta 3,32 Sivusto on selkeä 3,28 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 Sivusto erottuu edukseen 3,00 Kaikki vastaajat N= =täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön 5=täysin samaa mieltä/erittäin tyytyväinen Vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään koskien sen kunnan verkkosivuja, joilla he olivat vierailemassa (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun sivuston osa-alueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat kuntien verkkosivuihin, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivustot erottuisivat edukseen, että sivustoilla olevat tiedot olisi helposti löydettävissä, ja että sivustot olisivat selkeitä. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,43. Tämä arvo on siis tutkimukseen osallistuneen 12 kunnan keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/22 Kolme korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saanutta kuntaa olivat: 1. Naantali 3,69 1. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 Kukin kunta voi tarkistaa oman sivustonsa käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoituksen tämän raportin yhteenvetokappaleessa olevan taulukon avulla. 7) Vastaa seuraavaksi antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1=olen täysin eri mieltä...5=olen täysin samaa mieltä), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja. Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 3,43 3,41 3,48 Sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää 3,54 3,52 3,59 Sivusto on hyödyllinen 4,04 4,08 3,93 Sivustolla on helppo liikkua 3,42 3,39 3,52 Sivut toimivat ongelmitta 3,65 3,63 3,71 Sivusto on selkeä 3,28 3,24 3,40 Sivustolla on miellyttävä ulkoasu 3,33 3,32 3,39 Sivustolla oleva tieto on helppo löytää 3,08 3,03 3,25 Sivustolla on tarpeeksi tietoa 3,37 3,34 3,43 Sivustolla oleva tieto on ajantasaista 3,43 3,41 3,48 Sivustos äästää aikaa ja vaivaa 3,63 3,63 3,61 Sivustolla on monipuolinen tarjonta 3,57 3,57 3,56 Sivusto on ajanmukainen 3,38 3,37 3,42 Pidän tästä sivustosta 3,32 3,30 3,37 Sivusto erottuu edukseen 3,00 2,97 3,09 Alin arvo Korkein arvo Taulukossa vielä koti- ja ulkopaikkakuntalaisten antamat pisteet eriteltynä.

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajilla oli mahdollisuus esittää omasanaisesti näkemyksiään arvioinnin kohteena olleista kuntasivustoista, sekä antaa ehdotuksia sivustojen kehittämiseksi. Seuraavaksi esitetään tekstipoimintoja yksittäisten kuntien raportteihin laadituista vastauskoosteista. Kaikki alla esitetyt näkemykset eivät siis koske sellaisenaan kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kuntien sivustoja. Kussakin kunnassa voidaan kuitenkin itse arvioida, että olisiko muille kunnille annetuista kehitysehdotuksista hyötyä myös omien sivujen kehittämisessä. Kaupungin henkilöstön yhteystietoja ja vastuualueita toivottiin selkeämmin ja kattavammin esille. Sivuilla esiintyi jonkin verran linkkejä, jotka johtivat keskeneräisille tai käytöstä poistetuille sivuille. Tämän ja myös joidenkin vanhentuneiden tietojen suhteen toivottiinkin sivujen päivittämiseen panostettavan paremmin. Hakulaatikkoa toivottiin paremmin erottuvaksi; toisaalta hakukoneen antamiin hakutuloksiin ei aina oltu tyytyväisiä. Tapahtumakalenteriin toivottiin kattavammin tietoja, myös yksityisten tahojen järjestämistä tapahtumista. Lisäksi toivottiin mm. lisää verkkoasiointimahdollisuuksia mm. erilaisilla hakulomakkeilla, enemmän ruotsinkielistä sisältöä, sekä paremmin mobiililaitteissa toimivaa sivuversiota. Lisäksi sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa alueen tapahtumista, enemmän kuvia, tietoa avoimista työpaikoista, mielipidepalstoja ja -äänestyksiä, kaupungin sijainnin osoittavaa Suomen karttaa, yhteystietoja selkeästi ja kattavasti esille, sekä yleisesti ottaen sivuilla olevien tietojen ajantasaisina pitämistä. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin vaikeaselkoiseksi. Joissakin tapauksissa etsityt tiedot olivat pitkien hakupolkujen päässä, ja halutulle sivulle päästäkseen piti vastaajien mielestä joutua klikkailemaan liikaa linkkejä. Myöskään hakukoneen ei katsottu antavan riittävän hyvin apua tiedon etsimisessä. Muutamat mainitsivat erityisesti yhteystietojen olevan vaikeasti löydettävissä. Sivuille toivottiin enemmän ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tietoja tapahtumista, joista joitakin yksittäisiä tapahtumia voitaisiin aina ajoittain nostaa "mainosmielessä" etusivulle näkyvämmin esille. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; sitä toivottiin mm. nykyaikaisemmaksi ja siihen haluttiin enemmän pirteyttä ja värikkyyttä. Joidenkin mielestä sivuilla on liikaa pelkkää tekstiä, ja sitä elävöittämään toivottiin lisää kuvia. Sivuilta löytyi jonkin verran vanhentunutta tietoa, minkä vuoksi tietojen päivittämiseen toivottiin panostettavan enemmän. Lisäksi sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Osalla vastaajista oli vaikeuksia löytää hakemaansa tietoa sivuilta. Syyksi tähän mainittiin mm. otsikointi, joka joissakin tapauksissa nähtiin harhaanjohtavaksi, tai niissä käytettiin sellaisia hallinnollisia termejä, jotka tekivät epäselväksi sen, mitä tietoja kyseisten otsikkojen takaa löytyy. Hakukoneen antamia tuloksia ei pidetty aina kovinkaan hyvinä, ja joku mainitsi että Googlen kautta saa parempia hakutuloksia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/22 Jotkut pitivät sivuja jokseenkin sekavina, ja muutamat mainitsivat terveydenhuollon sivujen olevan erityisen vaikeaselkoiset. Terveydenhuollon chat-palvelumahdollisuutta sivuille esitettiin yhdeksi keinoksi helpottaa kyseisen alan tiedonhakua. Sivuille toivottiin mm. lisää kuvia, lisää matkailuun liittyvää tietoa, enemmän kaupungin henkilöstön yhteystietoja, lisää värikkyyttä sivujen ulkoasuun, tietoja alueen tapahtumista kattavasti, palautteenantomahdollisuuksia, sekä yleisesti ottaen lisää selkeyttä sivujen rakenteeseen ja tiedonhakemiseen. Sivuilta oli myös vaikea löytää joitakin haettuja tietoja, ja yhtenä syynä tähän mainittiin käytetyt toimialanimikkeet ja termit, jotka eivät kaikille olleet selviä. Sivustosta mainittiin, että löytääkseen kaikki haluamansa tiedot, pitäisi hakijan tuntea paremmin kaupungin organisaatiojaottelun. Tämän vuoksi tietosisällön rakenteeseen toivottiin enemmän asiakaslähtöisyyttä ja vähemmän organisaatiolähtöisyyttä. Sivuille toivottiin mm. enemmän tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, tietojen parempaa päivittämistä, panostusta mobiiliversioon, palautteenantomahdollisuuksia, kokousten nettilähetyksiä, chat-neuvontapalvelua, kaupungin henkilöstön yhteystiedot helpommin ja kattavammin löydettäviksi, sekä enemmän houkuttelevuutta ja elävyyttä sivuston ulkoasuun. Jotkut käyttäjistä pitivät sivuja liian "täyteen ahdettuina", eli heidän mielestään yksittäisille sivuille oli laitettu liikaa asiaa, ja tämä sai sivut tuntumaan heidän mielestään hieman "sekavilta". Ratkaisuna ehdotettiin tiedon määrän jakamista useammalle sivulle linkittämisen avulla. Sivuille toivottiin myös lisää sähköisiä asiointipalveluja, enemmän ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä, lisää paikkakunnan historiatietoja ja valokuvia, tietoa kaupungin taloudesta, hallinnosta ja visioista, sekä nettikameroita kaupungin keskeisille paikoille. Sivuston kautta tehtyihin erilaisiin tiedusteluihin toivottiin saatavan vastauksia kaupungin edustajilta nykyistä paremmin. Monet ikäihmiset toivoivat enemmän heille suunnattua tietoa ja että heidät otettaisiin muutenkin paremmin huomioon sivuston suunnittelussa. Tätä tukee myös se tutkimuksen kautta saatu tieto, että eläkeläiset olivat (tämän sivuston) suurin yksittäinen sivujen käyttäjäryhmä. Matkailijat toivottiin otettavan paremmin huomioon sisällön ja myös kieliversioiden avulla, lisäksi muuttoa paikkakunnalle suunnitteleville toivottiin lisätietoja. Sivujen ulkoasua jotkut pitivät hieman latteana ja byrokraattisen oloisena, ja siihen toivottiinkin kohennuksena elävyyttä, houkuttelevuutta ja ajanmukaisuutta. Sivuille toivottiin lisää ajantasaista tietoa, enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, mahdollisuutta ilmoittaa erilaisista teknisistä vioista kaupungin huolto-osastoille, kaupunginvaltuuston kokousten nettilähetyksiä, sekä mahdollisuutta kysyä ja saada vastauksia virkamiehiltä netin kautta. Sivuilta löytyi myös joitakin toimimattomia linkkejä ja vanhentuneita tietoja, ja joissakin tapauksissa tietojen yhteydessä näytetty vuosien takainen päivityspäivämäärä sai epäilemään tietojen paikkansa pitävyyttä. Muutamat vastaajat mainitsivat kokevansa tapahtumakalenterin käytön vaikeaksi, tai nähneensä kalenterissa muita puutteita. Sivuston toivottiin toimivan sujuvasti myös käytettäessä mobiililaitteita, ja mm. bussireittien ja -aikataulujen osalta toivottiin erillistä mobiilisovellusta. Sivuille toivottiin jonkin verran yksityiskohtaisempia tietoja pelkkien lyhyiden koosteiden sijaan. Tietojen toivottiin olevan myös ajantasaisia, kuten esim. erilaisten tapahtumien tiedottamisen suhteen, uimarantojen laatumittausten osalta, virastojen henkilöstön lomien tiedottamisessa, jne.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/22 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 90 % 9) Kotipaikka 80 % 78 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 0 % Olen X kaupungin asukas 3 % Asun naapurikunnassa Asun muualla samassa maakunnassa Asun muualla Suomessa Asun ulkomailla Kaikki vastaajat (N=9645) 78% vastaajista osallistui tutkimukseen kotikuntansa verkkosivustolla, ja yhteensä 22% vastaajista vieraili ulkopaikkakuntalaisena sivuilla.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Sukupuoli 10) Sukupuoli 70 % 66 % 66 % 65 % 60 % 50 % 40 % 34 % 34 % 35 % 30 % 20 % 0 % Mies Nainen Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) 66% vastaajista on naisia ja 34% miehiä.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Ikä 35 % 11) Ikä 30 % 29% 25 % 25% 24% 20 % 21% 21% 21% 20% 20% 19% 15 % 15% 15% 14% 13% 13% 10% 5 % 0 % 1% 1% 1% Alle 15 vuotta 5% 5% 5% 2% 2% 2% Yli 65 Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%)

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/ Ammatti/asema 12) Ammatti / asema 0 % 5 % 15 % 20 % 25 % 30 % Työntekijä Eläkeläinen Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Opiskelija Työtön Yrittäjä Joku muu Johtaja Kotiäiti/ koti-isä Koululainen Maanviljelijä 6 % 6 % 4 % 5 % 4 % 6 % 3 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 2 2 % 2 % 2 % 0 % 12 % 14 % 13 % 23 % 24 % 20 % % 16 % 22 % 18 % Kaikki vastaajat (N=9645) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23% kaikista vastaajista), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%).

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/ Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 13) Millä päätelaitteella käyt kuntamme verkkosivuilla? 100 % 90 % 9 92 % 8 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 22 % 23 % 1 20 % 2 13 % 0 % Pöytätietokoneella tai kannettavalla Tabletti-tietokoneella Älypuhelimella Kaikki vastaajat (N=9645) Kotipaikkakuntalaiset (N=7330) Ulkopaikkakuntalaiset (N=2055) Sivuilla käydään pääasiassa pöytätietokoneilla ja kannettavilla tietokoneilla, mutta myös jonkin verran mobiililaitteilla.

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/22 4. Yhteenveto Neljästoista Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin ajalla , jolloin kyselyyn otti osaa 12:lla kuntasivustolla yhteensä 9645 vastaajaa. 78% vastaajista osallistui kyselyyn oman kuntansa verkkosivuston välityksellä, ja 22% itselleen vieraan paikkakunnan sivuston kautta. Naisia vastaajista oli 66% ja miehiä 34%. Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä (25%), (21%), (20%), (15%), sekä yli 65-vuotiaat (13%) Asemaltaan vastaajat olivat useimmiten työntekijöitä (23%), eläkeläisiä (19%), toimihenkilöitä (18%), ylempiä toimihenkilöitä (14%), sekä opiskelijoita (7%). Vastaajista 12% käy kuntien verkkosivuilla päivittäin, 31% viikoittain, 23% kuukausittain, 28% satunnaisesti, ja 6% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. Kaikista vastaajista 53% oli tullut kuntasivuille vanhasta muistista, 24% tuli hakupalvelun kautta, 8%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 3% tuli sattumalta ja 3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28%), terveydenhoitoon liittyvää asiaa (23%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), kirjastoon liittyvää tietoa (16%), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14%), tapahtumakalenteria (13%), sekä yhteystietoja (13%). Kaikista vastaajista 80% oli löytänyt kuntasivuilta hakemansa tiedon kokonaan, 11%:lta jäi tiedot kokonaan tai osittain löytämättä, ja 9% puolestaan ei etsinytkään sivuilta mitään erityistä tietoa. Kunnallisiin tahoihin liittyen vastaajat ilmoittivat haluavansa enemmän mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34%), kirjaston kanssa (26%), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24%). Vastaajia pyydettiin antamaan arviointikohteena olleen kunnan verkkosivuista arvosana asteikolla Seuraavassa on kuntien sivustojen saamat keskimääräiset arvosanat: Oman kunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,60 Vieraan paikkakunnan verkkosivuista annettu arvosana: 7,57 Oman ja vieraan paikkakunnan arvosanat yhteensä: 7,66 Vastaajat olivat kuntien verkkosivuista yleisesti ottaen sitä mieltä, että sivustot ovat hyödyllisiä, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivustot säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta kuntien sivustoista oltiin myös sitä mieltä, että sivustot eivät erityisemmin erotu edukseen, että sivustoilla olevien tietojen löytämisessä on joiltakin osin vaikeuksia, ja että sivustojen selkeydessä olisi vielä parannettavaa (ks. kohta 2.7).

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/ Käyttäjätyytyväisyysindeksit 2014 Kuntien sivustojen keskimääräiseksi käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,43 (käyttäjätyytyväisyysindeksin määräytymisperuste on esitetty kohdassa 2.7). Seuraavassa esitetään yksittäisten kuntien verkkosivustojen saamat käyttäjätyytyväisyysindeksit paremmuusjärjestyksessä. Listassa on kuitenkin nimetty ainoastaan viisi korkeinta pistemäärää saanutta kuntaa. Taulukossa nimeämättömissä kunnissa voidaan tarkistaa oman sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksin sijoitus seuraavasti: ensin tarkistetaan aikaisemmin vastaanotetusta kuntakohtaisesta tutkimusraportista oman kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin arvo (löytyy oman kunnan raportin kohdasta 2.7). Sen jälkeen katsotaan, mihin kohtaan oma käyttäjätyytyväisyysindeksi sijoittuu alla olevassa taulukossa. Sijoitus Kunta Käyttäjätyytyväisyys- indeksi 1. Naantali 3,69 2. Kaarina 3,67 3. Valkeakoski 3,64 4. Jyväskylä 3,54 5. Kemi 3, , , , , , , ,13 Keskiarvo 3,43

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/ Korkeimmat käyttäjätyytyväisyysindeksit viimeisten viiden vuoden aikana Kittilä 3,59 2. Rauma 3,53 3. Järvenpää 3,52 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,57 1. Naantali 3,57 3. Raisio 3,55 Keskiarvo 3,43 1. Forssa 3,69 2. Savonlinna 3,53 3. Lappeenranta 3, Keskiarvo 3,41 1. Tuusula 3,58 2. Jyväskylä 3,57 3. Naantali 3,55 Keskiarvo 3, Jyväskylä 3,63 2. Lappeenranta 3,57 3. Janakkala 3,55 Keskiarvo 3,43

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 YHTEENVETORAPORTTI 8.3.2016 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NAANTALI Päiväys: 26.6.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 TORNIO Päiväys: 12.12. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt:

itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2004 TORNIO Päiväys: 22.10. 2004 itest yhteyshenkilöt: Vesa Kause vesa.kause@itest.net 09 6860 1322, 041 4470 190 Raimo Pöllänen raimo.pollanen@itest.net

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2015 Imatran kaupunki Päiväys: 2.3.2016 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 21.1.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 26.2.2013 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2012 Tornion kaupunki Päiväys: 2.11.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 0 FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 0 Sisältö Johdanto Johtopäätökset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen toteutus Taustatiedot aineistossa Kokemukset kaupungin

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Jalkkis.NET käyttäjäkysely

Jalkkis.NET käyttäjäkysely käyttäjäkysely Maaliskuu 2008 Yhteenveto 1. Kyselyn numeeriset tulokset 2. Sanalliset vastaukset 3. Kehitystoimenpiteet 1 Jalkkis-kyselyppt / 2008-04 Copyright Zemiit Oy 2008 Yhteenveto Kysely järjestettiin

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Elinkeinopolitiikan mittaristo

Elinkeinopolitiikan mittaristo Elinkeinopolitiikan mittaristo Lappi www.yrittajat.fi/lappi YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Lapin Yrittäjät ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO 2010 Lapin Yrittäjät Maakuntakatu 16, 96200 Rovaniemi (016) 4200 630

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot