Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2015"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaavat yhtymähallitus ja tilaajatiimi. Tilaajatiimin muodostavat kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteysjohtaja. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Talousarvion laadintaan liittyen tulee käydä vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut, ensimmäinen mennessä ja toinen mennessä. Tilaajatiimi kokoontui valmistelemaan palvelutarvearviointia ensi vuodelle. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin ensimmäisenä kuntakokouksena talousarvioseminaari, jossa oli paikalla kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien lisäksi myös yhteysjohtaja. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelu- tarpeen muutoksia. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2012 talousarvioon on 3,0 %. Sairaanhoitopiiristä saadun ennakkotiedon mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksiin on arvioitu ensi vuodelle huomattavia korotuksia. Maksuosuuksia nostaa myös ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kuntataloustiedotteen 1/2012 mukaan kuntasektorin ansiotason ja peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 2,3 %. Palkkojen nousun arvioidaan olevan ensivuonna noin + 2,0 %. Kuntayhtymän henkilöstökuluja nostavat mm palkkojen harmonisointi alkaen sekä tänä vuonna liian alhainen sivukulujen budjetointi. Kuntayhtymä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuihin, mutta ensimmäiset erät ovat tulleet maksettaviksi vuonna Kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuissa aiheuttaa kuntayhtymän talousarvioon keskimääräistä

2 Yhall suuremmat muutokset, koska tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuksia täysimääräisesti. Talousarvioseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta esittävät kuntayhtymän talousarvioon kustannusten kasvuksi +2,5 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuudet. Vieremän kunta hyväksyy maksuosuuden kasvuksi 2,5 3 %. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje. Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Päätös: Laadintaohjetta on tarkennettu palkkatietojen tallentamisen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Kuntayhtymän esimiehille. Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yleistä: Talousarvion laadinnan perusteet sovittiin toukokuussa kuntien kanssa pidetyssä yhteisessä talousarvioseminaarissa. Tuolloin kunnat asettivat raamin, joka on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa kesäkuussa ja tämän jälkeen laadintaohjeet on annettu kuntayhtymän johdolle ja vastuu- sekä tehtäväalueille.

3 Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään ja riskit tiedostettiin jo talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Erityisesti riskit kohdistuivat erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen sekä kuntayhtymän oman toiminnan osalta palvelurakenteen muutosten onnistumiseen. Todetaan, että muilta osin muutokset on toteutettu aikataulussa, mutta Koljonvirran osastojen siirtoa ei tilaratkaisujen vuoksi ole pystytty toteuttamaan. Kuntien antama talousarvioraami (kustannusten kasvu 2,5 3 %) on sidottu joko kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan tai tilinpäätökseen 2011 (Kiuruvesi). Talousarvio on valmisteltu käyttäen 3 %:n kasvua kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan. Tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymän tasolla kunnilta laskutettava maksuosuus voi kasvaa enintään 3,7 miljoonaa euroa. Keskeisiä kustannusten kasvuun liittyviä tekijöitä ovat palkkakustannukset, jotka nousevat sopimuskorotusten mukaisesti n. 2,0 milj.. ICT-palvelujen osalta merkittävä kustannusten kasvu johtuu citrix palvelin-, työasema- ja verkkopalvelujen käyttöönotosta (n. 0,4 milj. ). Terveydenhuollon järjestelmien yhteiskäyttö sairaanhoitopiirin kanssa edellyttää ko. palvelujen käyttöä. Lisäksi kuluvaan vuoteen verrattuna kustannusten kasvuun varaudutaan mm. yhteispäivystyksen ja päivystystoiminnan kilpailutuksen vuoksi. Sopimuskausi päättyy Sairaanhoitopiirin maksuosuuden korotus on SOTE:n talousarvioon 2012 verrattuna on yhteensä 5 milj. euroa eli 20 %. Edelleen sairaanhoitopiirin esitys ensi vuoden maksuosuudeksi muodostuu noin 3,9 milj. euroa suuremmaksi kuin maksuosuus SOTE:n talousarvioesitykseen vuodelle 2013 on kirjattu. Tämä merkitsee sitä, että ensi vuonna sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntayhtymää esittämällään maksuosuudella ja koska kuntayhtymän maksuosuusesitys omassa budjetissamme on huomattavasti pienempi, niin kuntayhtymän kassan riittävyys on kriittinen ja tämä merkitsee maksuvalmiuden heikkenemistä. Ensihoito siirtyy vuoden 2013 alussa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle ensihoitokeskukseen. Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannukset ovat n. 15, 5 milj. euroa. eli 62,4 /asukas. Tuloina sairaanhoitopiiri saa kela-korvaukset, jotka ovat n. 4,7 milj. euroa. Kunnille jäävä maksuosuus on 10,8 milj. euroa eli 43,63 asukasta kohti. SOTE:n maksuosuus ensihoidosta on yhteensä n. 1,7 milj.. SOTE:lle palvelu on noin euroa kalliimpaa kuin omana toimintana järjestettynä.

4 Yhteenlaskien edellä esitetyt kustannusten kasvut ovat n. 3-3,5 miljoonaa korkeammat, kuin kuntien asettama raami. Kuntayhtymän talousarvioon sisältyy palvelurakenteen ja toimintamallien muutoksia, joilla pyritään saavuttamaan toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden avulla taloudellista hyötyä. Ilman merkittäviä rakenteen muutoksia ei kuntien asettamiin tavoitteisiin tulla pääsemään. Palvelutarpeeseen ja palvelujen kysyntään vaikuttavat keskeisesti alueen väestön ikärakenne ja sairastavuus. Sepelvaltimotaudit, diabetes ja pykoosien esiintyminen on korkeaa alueellamme. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on myös korkea. Kustannuskehitykseen ja palvelujen kysyntään vaikuttaa myös alueen työllisyystilanne ja työttömyys. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuntayhtymän alueella korkea ja vuoden 2013 talousarvioon määrärahaa on varattu n.1,3 milj. euroa. Tuen alentaminen on kuntien ja SOTE:n yhteinen tavoite ja edellyttää työllistämistoimien tehostamista. SOTE:n tavoitteet sekä ensi vuodelle että lähivuosille ovat yhtenevät valtakunnallisten linjausten kanssa. Avohoitopainotteista toimintamallia jatketaan kaikkien toimintojen osalta. Terveyskeskusten asemaa tullaan vahvistamaan. Toimiva perusterveydenhuolto ja vastaanottotoiminta ovat kehittämisen painopistealueet. Peruserikoissairaanhoito on osa terveydenhuollon koko prosessia ja myös valtakunnallisesti on linjattu, että sitä ei kehitetä erillisenä terveydenhuollon alueena. Myös linjauksena painotetaan, että SOTE:n alueella Iisalmen sairaalan roolia paikallisena yksikkönä vahvistetaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoimintaa ja tämän avulla vähentää päivystyksen käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Päivystyksen käyttö SOTE kuntayhtymän alueella on merkittävästi korkeampaa kuin yleisesti maassa keksimäärin. Vastaanottotoiminnan vahvistaminen edellyttää siirtymistä ostopalveluista virkalääkäritoimintaan. Toimintamallin uudistamiseen liittyy myös lääkäreiden paikallinen palkkausjärjestelmän kehittäminen. Iisalmen sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset selvitetään ensi vuoden aikana. Tähän liittyy oleellisesti sairaanhoitopiirin toiminnan muutokset, tuottavuusohjelma ja perusterveydenhuollon sekä paikallisten sairaaloiden toiminnan vahvistaminen.

5 Työterveyshuolto siirtyisi esityksen mukaan omaksi taseyksiköksi ensi vuoden alusta lukien. Taseyksikkö vahvistaisi työterveyshuollon itsenäisyyttä, kilpailukykyä ja kehittämismahdollisuuksia. Toimiva työterveyshuolto on osa toimivaa perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa tulee vahvistaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi siirtyy yhteislautakunnalta kuntayhtymälle. Liikkuvia palveluja laajennetaan, kuten esim. kotisairaala toimintaa. Lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa laajennetaan mm. hammashoitoon. Kuntoutuksen kokonaistarkastelu on valmistumassa marraskuun aikana. Selvityksen jälkeen talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään kuntoutuksen toimintamallista. Kuntoutus nousee myös valtakunnallisissa tavoitteissa keskeiseksi terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakykyä edistävän toiminnan kohteeksi. Kotihoito 2020 hankkeeseen sisältyy myös kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tueksi. Hoito- ja hoivapalveluissa keskeinen uudistus on akuuttiosaston toiminnan vahvistaminen sekä Iisalmessa että Kiuruvedellä. Akuuttihoitopaikkoja on myös kotihoidon tukena. Vuoden 2013 talousarvioon liittyy selkeitä taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on budjetoitu huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on laitossijoitusten määrä kasvanut ja esim. lastensuojelun kustannukset kasvaneet. Merkittäviin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni ja nykyisen budjetin toteutuminen edellyttää rakennemuutosten onnistumista täysipainoisesti. Palvelutarpeen muutokset Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan siirtymistä avopalveluihin ja tämä rakennemuutos näkyy laitoshoidon ja asumispalvelujen asteittaisina muutoksina avopalveluihin. Muutos edellyttää kotona tai asumispalveluissa itsenäisen selviämisen tukemista. Hoito- ja hoivaketjun kokonaistarkastelua on tehty oman erikoissairaanhoidon osastohoidossa, perusterveydenhuollon akuuttihoidossa ja kotihoidossa hoidon porrastuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä akuutti- ja kuntouttavaa toimintaa sekä kotihoitoa.

6 Tehostetun palveluasumisen paikkoja on kokonaisuutena tarkasteltuna SOTE:n toiminta-alueella riittävästi myös lähitulevaisuuden tarpeeseen. Tavoitteena on tukea kotihoitoa ja muita asumisen muotoja kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla siten, että kotona tai kevyemmissä palveluasumisen muodoissa selvitään mahdollisimman pitkään. Mm. esillä on ollut valtakunnallisesti perhehoidon vaihtoehdot myös vanhusten palveluissa. Vastaanottotoimintaa on resursoitu budjetissa siten, että lääkärien vastaanottotoimintaan on lisätty omaa virkatoimintaa ja ostopalveluja pyritään vähentämään. Päivävastaanottotoimintaa tehsotetaan siten, että päivystyksen käyttöä voidaan vähentää. Oman erikoisairaanhoidon (Iisalmen sairaala) osalta jatketaan yhteisvirkalääkäritoimintaa KYS:in kanssa ja ensi vuoden aikana pyritään neuvottelemaan lisää yhteisvirkatoimintaa. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaan sisältyvän rakennemuutoksen valmisteluun siltä osin, kuin se koskee perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon vahvistamista alueellisesti. Ostettu erikoissairaanhoito on budjetoitu selkeästi alle sairaanhoitopiirin valmisteleman esityksen. Vieremän kunta on halunnut lisätä eriskoissairaanhoidon ostoja, koska kunnan käyttö kahtena viime vuonna on ollut huomattavan korkeaa. Pidemmällä aikavälillä palvelutarpeen kasvu erityisesti vanhuspaveluissa on merkittävän korkeaa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän vuodesta 2015 alkaen nousten merkittävästi 2020 alkaen. Palvelujen rakennemuutoksella pyritään varautumaan jo lähivuosien kasvuun ottaen huomioon kuntien väestörakenteen muutos, alueen korkea sairastavuus ja taloudelliset resurssit. Talouden kehitys ja tavoitteet Jäsenkuntien toinen kuntakokous pidettiin , jossa esiteltiin talousarvion laadintatilanne sekä talousarvioesityksen keskeiset rakenteelliset muutokset (vastaanottotoiminnan malli, työterveyshuollon muutos taseyksiköksi sekä kuntoutuksen toimintamalli. Tässä vaiheessa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu oli vielä + 6 % ja tavoitteeksi asetettiin edelleen 2,5-3 %:n kasvu. Kuntayhtymä järjesti yhdessä yhteysjohtajan kanssa jäsenkuntien palvelusopimusneuvottelut vuoden 2012 osalta

7 Palvelusopimusneuvotteluissa käsiteltiin myös ensi vuoden talousarvion laadintatilanne. Kuntayhtymän talousarvioesityksessä jäsenkuntien tilausten tavoitemäärät ovat yhteensä 128,053 milj. (kasvua vuoden 2012 talousarvioon 3,6 %). Kunnittain tavoitetilauksen määrät ovat seuraavat: Iisalmi: 68,211 milj. (TA ,0 %) Kiuruvesi: 31,077 milj. ( TP ,5 % sekä Kiuruveden päivystyksen kustannustason nousu ) Sonkajärvi: 16,109 milj. (TA ,0 %) ja Vieremä: 12,657 milj. (KYS 2,7 milj. ja muu toiminta TA ,0 %). Talousarvion sopeuttamisen jälkeen kuntayhtymän ulkoiset tuotot ovat ilman jäsenkuntien maksuosuuksia yhteensä 25,7 milj. ( -3,7 %), ulkoiset kulut yhtensä 152,0 (+2,2 %) ja jäsenkuntien maksuosuudet 128,0 milj. (+3,5 %). Ulkoiset tulot pienenevät, koska ensihoito ja työtoiminta siirtyvät pois kuntayhtymästä. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat +2,9 % ilmanvieremän KYSin ostojen ja Kiuruveden päivystyksen tasokorotuksia. Investointiohjelmassa on suurimpana kustannuseränä ovat Microsoft lisenssien hankinta, joka jatkuu vielä seuraavana vuonna. Tietojärjestelmien kansallisten projektien eteneminen ja sairaalan laitehankinnat oat myös keskeisiä ensi vuoden investoinneissa. Esityslistan lisäaineistona jaetaan (lähetetään sähköpostilla ): ulkoinen tuloslaskelma talousarvioesityksen palvelutilaukset jäsenkunnittain investointiohjelmaluonnos Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy tämänhetkisen talousarvioesityksen ja esittää jäsenkunnille, että jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2013 ovat seuraavat: Iisalmi 68,211 milj. (+3,0 %), Kiuruvesi 31,051 milj. (+4,1 %), Sonkajärvi 16,060 milj. (+2,7 %) ja Vieremä 12,656 milj. (+6,1 %). Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta ja yhteislautakunnalta lausunnot

8 talousarvioesityksestä mennessä. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioluonnoksen ja lähettää sen jäsenkuntiin sekä yhteislautakunnalle lausunnolle. Lausunnot pyydetään mennessä. Samalla käynnistetään jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvottelut vuoden 2013 kuntien tilauksiin liittyen. Palvelusopimusten loppusummaksi esitetään kunnittain: Iisalmen kaupunki 68,211 milj. (+3,0 %) Kiuruveden kaupunki 31,051 milj. (+4,1 %) Sonkajärven kunta 16,060 milj. (+2,7 %) Vieremän kunta 12,656 milj. (+6,1 %) Kuntien tilausten loppusumma on yhteensä 127,978 milj. (+3,5 %) Esitys poikkeaa jäsenkuntien raamitavoitteesta Kiuruveden kaupungin osalta, koska esitykseen sisältyy päivystyksen merkittävä kustannusten kasvu ja päivystystoiminnan säilyminen nykyisenä. Lisäksi Vieremän kunta on esittänyt, että kunnan maksuosuutta nostetaan ostetun erikoissairaanhoidon osalta, mikä nostaa kunnan tilauksen määrää esitetyn mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että jäsenkuntien tilausten loppusummien päälle yhtymähallitus esittää valmisteltavaksi tuottavuusohjelmaa, jolla pyritään lisäämään terveyskeskusten virkalääkärirekrytointia ja sitä osin vähentämään lääkäripalvelujen ostoa sekä parantamaan terveyskeskuslääkärityön tuottavuutta. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyvien Iisalmen sairaalan sairaansijojen, Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon sairaansijojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen päätetään lopullisesti erillisen selvityksen jälkeen. Merkitään pöytäkirjaan seuraavat: kokous keskeytettiin 45 minuutiksi lounastauon vuoksi kello 11.28; Helena Koivunurmi poistui kokouksesta kello 11.28; Ulla Miettinen oli poissa kokouksesta kello välisen ajan; Mikko Mustonen poistui kokouksesta kello 13.10; Leo Hentilä poistui kokouksesta kello 13.43, mistä alkaen toisena pöytäkirjan tarkastajana toimi Matti Kauppinen, Rauno Pikkarainen poistui kokouksesta kello 13.52, Pekka Taipale poistui kokouksesta kello ja Janne Niemeläinen poistui kokouksesta kello Yhall

9 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 153,3 milj. ja toimintakulut yhteensä 151,7 milj.. Investointiohjelmassa pääpaino vuonna 2013 on atk-investoinneissa. Microsoft-lisenssien hankinnan lisäksi tietojärjestelmien kansallisten hankkeiden eteneminen vaatii investointimäärärahoja.

10 Talousarvion toimintatuottoihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuudet. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 127,978 milj. (kasvua vuoden 2012 talousarvioon 3,5 %). Maksuosuudet on jaettu Maisemamallin suurtuotteiden tilausten mukaan. Toiminnallisten muutosten vuoksi Koljonvirran sairaalassa tyhjäksi jäävien toimitilojen menot on jaettu kokonaistilauksen suhteessa jäsenkunnille. Talousarvion osana olevat Maisemamallin tilauslomakkeet ovat pohja kuntakohtaisille palvelusopimuksille. Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 talousarviovuonna jäsenkunnalle sovittujen palvelujen yhteissummasta. Palvelusopimuksia tarkistetaan toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta. Jäsenkunta ja kuntayhtymä hyväksyvät yhdessä palvelusopimuksen muutokset, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Tilauslomakkeiden toteumaa seurataan Maisemamallilla kolmen kuukauden välein. Marraskuun aikana talousarvioesitystä on esitelty jäsenkuntien kunnanhallituksissa (Iisalmen kaupunginhallituksessa ja Sonkajärven kunnanhallituksessa , Kiuruveden kaupunginhallituksessa ja Vieremän kunnanhallituksessa ). Lisäksi palvelusopimusneuvottelut on käyty Sonkajärven kunnan kanssa ja Vieremän kunnan kanssa Talousarvioesitystä on käsitelty yhdessä kuntien edustajien kanssa yhteislautakunnassa ja kuntakokouksessa. Kiuruveden ja Iisalmen palvelusopimusneuvotteluja ei ole käyty esityslistan laatimiseen mennessä.

11 Kuntayhtymä on saanut mennessä talousarvioesityksestä lausunnot Sonkajärven kunnalta ja yhteislautakunnalta sekä Iisalmen kaupungilta Osa jäsenkunnista käsittelee lausuntoja vielä Lausunnot ovat asiakirjoina ja ne esitellään kokouksessa. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi siten, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 127,978 milj. jakautuen seuraavasti: Iisalmi 68,211 milj., Kiuruvesi 31,051 milj., Sonkajärvi 16,060 milj. ja Vieremä 12,656 milj.. Talousarviota esitetään hyväksyttäväksi siten, että jäsenkuntien maksuosuudet sitovat palvelusopimusten loppusummaan. Palvelusopimukset käsitellään jäsenkuntien käsittelyn jälkeen helmikuussa Samalla esitetään kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaiseen lainoitukseen 8 milj. euron limitin nosto-oikeutta kuntatodistusohjelmalla. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion 2013 sekä talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisesti. Talousarvioon sisältyy myös jäsenkuntien maksuosuudet siten, että palvelusopimusten loppusummat ovat valmistelijan esityksen mukaisesti seuraavat: Maksuosuudet yhteensä 127,978 milj. Iisalmi 68,211 milj. Kiuruvesi 31,051 milj. Sonkajärvi 16,060 milj. Vieremä 12,656 milj. Iisamen sairaalan ja oman erikoissairaanhoidon tuotteistus tehdään alkuvuonna 2013 ja uusi tuotteistuksen mukainen hinnasto otetaan käyttöön Mikäli tuotteistus osoittaa, että jäsenkunnan maksuosuus muuttuu oleellisesti, niin se edellyttää palvelusopimusneuvottelujen käymistä jäsenkuntien kanssa ja

12 mahdollista maksuosuuksien tarkistusta näiltä osin. Lisäksi yhtymävaltuustolle esitetään valmistelijan esityksen mukaisesti lyhytaikaisen lainoitukseen 8 milj. euron limitin nosto-oikeutta kuntatodistusohjelmalla. Perusteena on kuntayhtymän kassan riittävyyden turvaaminen mm. sairaanhoitopiirin palvelujen laskutuksen ja kuntayhtymän jäsenkuntalaskutuksen välisestä erosta (ennakkoarvio n. 4 milj. ) ja talousarvion rahoitusosan mukaan kassan riittävyys on laskenut. Päätös: Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: - Sivulle 76 tarkennetaan päivämäärätiedot oman erikoissairaanhoidon kaikkien kuntien tilaukseen - Talousarvion vyörytysperusteisiin sivulta 150 alkaen lisätään kuntayhtymän hankkeiden vyörytysperusteet. Jouni Toppinen teki Satu Juutin, Aarne T. Revon ja Marjatta Ryhäsen kannattaman esityksen, että talousarvioehdotus hyväksytään muuten, mutta talousarviosityksestä poiketen Iisalmen sairaalan sairaansijojen, Iisalmen terveyskeskuksen sairaansijojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä päätetään erillisen selvityksen jälkeen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty Jouni Toppisen tekemä kannatettu muutosesitys, joten puheenjohtaja teki esityksen äänestysmenettelystä siten, että toimitusjohtajan päätösehdotus on jaa-vaihtoehto ja Jouni Toppisen esitys on ei-vaihtoehto. Äänestyksessä annettiin 8 (48, 05 %) jaa-ääntä (Kyösti kauppinen, Helena Koivunurmi, Katariina Pekkala, Jouko Tenhunen, Lauri Tossavainen, Usko Partanen, Tarja Pirkkalainen ja Ulla Miettinen) ja (46,9 %) ei-ääntä (Satu Juuti, Marjatta Ryhänen, Pirjo Laitinen, aarne T. Repo, Pirjo Rytkönen ja Jouni Toppinen). Koska änestyksessä kumpikaan vaihtoehto ei saanut perussopimuksen mukaista 60 %:n enemmistöä, ei asiassa syntynyt päätöstä. Kokouksessa pidettiin kello alkaen neuvottelu- ja puolen tunnin lounastauko. Kokous jatkui kello 11.43, jolloin todettiin, että Helena Koivunurmi ja Martti Veteli ovat poistuneet kokouksesta. Neuvottelutauolla yhtymähallitusten jäsenten kanssa yhteisesti sopien toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että Jouni Toppisen tekemään esitykseen lisätään seuraava lause: Jos selvityksen jälkeen Iisalmen sairaalan ja Iisalmen terveyskeskuksen laitospaikkoja ei vähennetä tai vähennys on pienempi kuin talousarvioesityksessä todetaan, kustannusvaikutuksista käydään

13 erilliset neuvottelut jäsenkuntien kanssa. Toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Yhtymähallitus 219 30.10.2012 Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 509/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 136 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (29) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2012 1 (29) Yhtymävaltuusto Aika 18.12.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Sonkajärven kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet

Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet Yhtymähallitus 33 21.02.2017 Yhtymävaltuusto 4 23.03.2017 Yhteenveto kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet Yhall 21.02.2017 33 Valmistelija: hallintosihteeri

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvion 2015 laadintaohje 163/ /2014. Yhall 124

Yhtymähallitus Talousarvion 2015 laadintaohje 163/ /2014. Yhall 124 Yhtymähallitus 124 17.06.2014 Talousarvion 2015 laadintaohje 163/02.02.02/2014 Yhall 124 Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi puh. 040 712 6970. Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille

Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Yhtymähallitus 123 14.06.2013 Yhtymähallitus 179 29.10.2013 Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 296/02.02.00/2013 Yhall 14.06.2013 123 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset Yhtymähallitus 105 09.06.2016 Yhtymähallitus 180 25.10.2016 Yhtymähallitus 210 07.12.2016 Yhtymävaltuusto 34 15.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) Iisalmi Puhelinvaihde (017) 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2018 2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus

Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus Yhtymähallitus 241 11.12.2012 Yhtymähallitus 246 10.12.2013 Yhtymähallitus 8 22.01.2015 Yhtymähallitus 15 21.01.2016 Yhtymähallitus 24 09.02.2016 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset

Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset Yhtymähallitus 105 09.06.2016 Yhtymähallitus 180 25.10.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä palvelusopimukset 270/02.02.00/2016 Yhall 09.06.2016 105 Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 1 (104)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 1 (104) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2013 1 (104) Yhtymähallitus Aika 10.12.2013 klo 15:00-21:12 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoushuone Virta, 2. krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 228 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus

Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus Yhtymähallitus 241 11.12.2012 Yhtymähallitus 246 10.12.2013 Yhtymähallitus 8 22.01.2015 Yhtymähallitus 15 21.01.2016 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus 210 23.10.2012 Yhtymähallitus 16 22.01.2013 Yhtymähallitus 104 21.05.2013 Vammaispalvelupäällikön viran täyttö 659/01.01.01/2012 Yhall 23.10.2012 210 Valmistelijat: Vs. sosiaalijohtaja Tarja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

10 i l ( 20(,5 _ R (o / ;t:;av3iuokka

10 i l ( 20(,5 _ R (o / ;t:;av3iuokka Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 475/2010 Kaupunginhallitus 18.11.2013 490 Lausunnon antaminen Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välisestä palvelusopimuksesta vuodelle 2014 Ylä-Savon

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportista

Lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportista Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta Yhtymähallitus 174 03.10.2013 Lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportista 144/00.04.00/2013 Yhall 174 Valmistelija: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.10.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 76 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) 816 23000 Marja-Leena Remes, puh. (09)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 9/2017 23.11.2017 Kokousaika Torstaina 23.11.2017 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta

SISÄLLYSLUETTELO. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta SISÄLLYSLUETTELO Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta ote pöytäkirjasta 20.03.201 3 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019... 1 - KUPtalousarvio2019alustava...

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

294 Lausunnon antaminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta sekä palvelusopimuksen ja järjestämissuunnitelman hyväksyminen

294 Lausunnon antaminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta sekä palvelusopimuksen ja järjestämissuunnitelman hyväksyminen Ote pöytäkirjasta 1 Asianro: I (S/329/0251 /2015 294 Lausunnon antaminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2017 talousarviosta sekä palvelusopimuksen ja järjestämissuunnitelman hyväksyminen _, 0 20 28.11.2016

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio. (x) (x) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio. (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 10/2018 21.11.2018 Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2018 klo 17.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi.

Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh , anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi. Yhtymähallitus 110 14.06.2017 Terveyskampus, Vaihe 2 hankesuunnitelma 234/00.01.05/2017 Yhall 14.06.2017 110 Valmistelija: tukipalvelupäällikkö Anne-Mari Lappalainen, puh. 040 159 8235, anne-mari.lappalainen(at)ylasavonsote.fi.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2019

Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2019 Liite nro 15 Hallitus 14.12.2018 Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2019 Sopijaosapuolet Palvelusopimuksen tausta Haminan kaupunki Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote Kymsoten

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus / /2016. Yhall

Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus / /2016. Yhall Yhtymähallitus 58 28.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 1389/02.02.02/2016 Yhall 28.03.2017 58 Valmistelija: va.talousjohtaja Riitta Luukkonen, puh. 040 489 4214, riitta.luukkonen(at)ylasavonsote.fi.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55 Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh 040 830 2789

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 110 20.12.2016 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2016 1 (6) 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle

Lisätiedot

Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013. Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013. Yhall 29.10.2013 181.

Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013. Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013. Yhall 29.10.2013 181. Yhtymähallitus 181 29.10.2013 Yhtymähallitus 210 26.11.2013 Talousjohtajan viran täyttäminen 445/01.01.01/2013 Yhall 29.10.2013 181 Yhall 173 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa

Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2018 1 (1) Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 26 3.11.2017 1 446/00.04.00/2017 Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03.

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03. Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 25.03.2014 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)

Lisätiedot

Kysterin johtokunta Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa

Kysterin johtokunta Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (1) 26 3.11.2017 Kysterin johtokunta 1 19.1.2018 446/00.04.00/2017 Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa historia

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä KYS-Erva johtoryhmien tapaaminen, Jkl Talousjohtajat Kari Janhonen, Psshp Aija Suntioinen, Ksshp Ismo Rouvinen, Pkssk Vesa Vestala, Esshp

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 55 171/02.02.00/2015 Taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 55 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 280 19.11.2012 Kaupunginhallitus 295 26.11.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 209/02.02/2011 Kyh 09.10.2012 122 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot