Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Aika klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Vuoden 2012 talousarviomuutokset Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän hallintosäännön muutos Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus 242 Jalkaterapiapalveluiden kilpailuttaminen Kardiologian kilpailutus Yhteis- ja Kiuruveden päivystyksen kilpailutus ja sopimuksen jatkaminen nykyisen palveluntuottajan kanssa uuden sopimuskauden alkamiseen saakka 245 Asumispalvelupaikkojen suorahankinta Ensihoidon siirtyminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Palvelusetelin käytöönotto Suun terveydenhuollossa Asumispalveluiden kriteerit, toimintaperiaatteet ja palvelukuvaukset 249 Terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueen hinnasto alkaen 250 Terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hintojen tarkistaminen vuonna Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna Hallinto- ja tukipalveluiden maksut vuonna Nimikemuutoksia Viranhaltijapäätösten tarkistaminen Tiedoksiannot Muut asiat Toimitusjohtajan asiat

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kauppinen Kyösti Puheenjohtaja Juuti Satu Jäsen Koivunurmi Helena Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Miettinen Ulla Jäsen Partanen Usko Jäsen Pekkala Katariina Varajäsen Pirkkalainen Tarja Jäsen Repo Aarne T Jäsen Ryhänen Marjatta Varajäsen Rytkönen Pirjo Jäsen Tenhunen Jouko Jäsen Toppinen Jouni Jäsen Tossavainen Lauri Jäsen Pikkarainen Rauno Valtuuston puheenjohtaja Poissa Hentilä Leo Jäsen Kotkanoja Raija Jäsen Rintakuusi Erkki Jäsen Muut Mustonen Mikko Valtuuston varapuheenjohtaja Pekkanen Leila Toimitusjohtaja Kärkkäinen Seija Pöytäkirjanpitäjä Huttunen Tarja Vs. sosiaalijohtaja Mikkonen Anne Johtava ylihoitaja Niemeläinen Janne Henkilöstöjohtaja Taipale Pekka Johtava ylilääkäri Veteli Martti Ympäristöjohtaja Allekirjoitukset Kyösti Kauppinen Jouni Toppinen Seija Kärkkäinen Puheenjohtaja Pj. :t 241, Pöytäkirjanpitäjä Asiat Pöytäkirja tarkastettu pvm Ulla Miettinen Pöytäkirjantarkastaja Usko Partanen Pöytäkirjantarkastaja

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamo, Meijerikatu 2, Iisalmi, 3 krs

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall 235 Yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sekä tie doksi kuntien hallituksille kirjeissä ja sähköpostilla, jotka on lähetetty kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta jaetaan valtuustokausittain kunnan edustajien kesken yhtä suuriin osiin. Äänivalta on jäsenkohtainen. Asukaslukuna käytetään kunnallisvaalia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Äänestystilanteissa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä säännöstä ei sovelleta henkilövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 54,797 7,828 Juuti Satu KOK Kauppinen Kyösti KESK Kotkanoja Raija KESK Laitinen Pirjo VAS Repo Aarne T. VAS Rytkönen Pirjo KESK Toppinen Jouni SDP Kiuruvesi 23,383 5,846 Koivunurmi Helena KESK Rintakuusi Erkki KOK Tenhunen Jouko KESK Tossavainen Lauri KD Sonkajärvi 11,857 5,929 Partanen Usko VAS Pirkkalainen Tarja KESK Vieremä 9,963 4,981 Hentilä Leo KESK Miettinen Ulla KESK Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall 236 Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Kyösti, pj Koivunurmi Helena Kotkanoja Raija Laitinen Pirjo Miettinen Ulla Partanen Usko Pirkkalainen Tarja Repo Aarne T. Rintakuusi Erkki Rytkönen Pirjo Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Tossavainen Lauri Puolue KESK KOK KESK KESK KESK VAS KESK VAS KESK VAS KOK KESK KESK SDP KD Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Miettinen Ulla ja Partanen Usko sekä varalla Pirkkalainen Tarja ja Repo Aarne T. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Miettinen ja Usko Partanen sekä varalle Tarja Pirkkalainen ja Aarne T. Repo.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall 237 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/ /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli talousarvion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää investointiohjelman muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että investointiohjelman loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee investointiohjelman muut muutokset. Talousarvion vahvistamisen jälkeen on tapahtunut toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät käyttötalouteen määrärahamuutoksia vastuualueiden kesken. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita on siirtymässä ostopalveluna hankittavaan tehostettuun palveluasumiseen yhteensä 17 henkilöä ja talousarviosta poiketen omana toimintana tuotettuun palveluun Paloispirttiin ja Kirkonsalmelle on siirtynyt asiakkaita lukien yhteensä 24 ja alkaen on siirtymässä vielä 6 asukasta Kangaslammille; tämä aiheuttaa määrärahojen siirtoa ostopalveluista ao tulosyksiköihin. Lisäksi Sonkajärven vuodeosastolla ovat käynnistyneet muutostyöt ennen uuden kotihoitoa tukevan yksikön aloittamista lukien, mikä aiheuttaa talousarviomäärärahojen siirtoa ajalta Palkkojen harmonisointimäärärahat on talousarviossa varattu henkilöstöhallintoon; nyt on valmisteltu työntekijäkohtaisesti palkkojen tarkistukset ja harmonisointimäärärahat siirretään työntekijöiden mukaan omalle vastuualueelle. Investointiosaan esitetään muutoksia. Microsoft-lisenssien hankintaan varatut määrärahat eivät olleet riittävät ja kustannukset ylittyvät Talousarviovuoden aikana ovat osoittautuneet tarpeellisiksi seuraavat hankkeet: Esmi-päätelaitteiden lisähankinta, telemetriaverkko sisätautiosastolle, resectoskooppi sekä työterveyshuollon ohjelma, jonka hankintakulut jakautuvat myös

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus seuraavalle vuodelle. Seuraavat hankkeet eivät ole toteutuneet/tai niistä ei aiheudu kustannuksia: kiinteistö- ja laiterekisteri, atk-langaton verkko, defibrilaattori, tuotteistusohjelma, Populuksen lisäosat sekä Aromin Pegasos ja Raindance liittymä. Lisäksi on hankkeita, joissa kustannusten arvioidaan alittuvan, mm potilastietojärjestelmän osalta AluePegasoksen käyttöönoton siirtyessä vuodenvaihteeseen. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut käyttötalousosan ja investointiohjelman muutokset kokouksessaan Esityslistan lisätietona jaetaan: - Tarkistettu investointiosa hankkeittain Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan sekä käyttötalouteen seuraavat muutokset:

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Ulkoinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Kaikki ulkoiset yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Hallinto ja tukipalvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Sosiaalihuollon palvelut Toimintakulut Toimintatuotot Netto Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Terv. ja sair.hoidon palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Sisäinen TA 2012 Muutos Muutettu TA 2012 Ymp.ja terv.valv.palv. Toimintakulut Toimintatuotot Netto Kaikki yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Netto Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi kuntayhtymän johtoryhmä, Tarja Huttunen, Sirpa Marjoniemi, Unto Maunu, Kirsi-Marja Remes, Eija Miettinen ja Riitta Luukkonen Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin, että Koljonvirran sairaalan kiinteistö poistuu käytöstä lukien, jolloin hallinnon vastuualueella ns tyhjiin toimitiloihin varattiin määräraha loppuvuoden vuokriin. Nyt Koljonvirran sairaalassa on edelleen osastotoiminta, joten terveydenhuollon vastuualueella tarvitaan sisäiset vuokramäärärahat. Hyvinvointikioski-hanke on yhteinen Kuopion ja Varkauden kaupunkien sekä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa; rahoittajana on Pohjois-Savon Liitto/ EAKR aluekehitysrahasto. Hankkeeseen osallistuminen päätettiin osana talousarviota, mutta sen valmistelun keskeneräisuuden vuoksi talousarviossa ei ole varattu määrärahoja. Hyvinvointi-hankkeen kulut ovat yhteensä ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä , jolloin omarahoitusosuudeksi jää , mikä katetaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hallinnoista. Kotihoito hanke on yhteinen Kalajoen kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa; rahoittajana on Tekes. Hankkeeseen osallistuminen on

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksytty yhtymähallituksessa , joten talousarviossa ei ole varattu määrärhoja. Kotihoito-2020 hankkeen kulut ovat yhteensä ja ulkopuolinen rahoitus on yhteensä Omarahoitusosuudeksi jää , joka katetaan sosiaalihuollon kotihoidosta. Tarvittavissa talousarvion käyttötalouden määrärahamuutoksissa ei talousarvion loppusumma muutu, mutta muutoksia esitetään vastuualueiden välille, joista päättää yhtymähallitus. Valmistelijan esitys: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset käyttötalouteen seuraavat muutokset:

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Toimitusjohtajan päätösehdotus:

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh Investointiohjelmaan esitetään muutoksia. Rakennusinvestoinneista pystytään vähentämään määrärahoja , mikä johtuu pääasiassa energiatukihankkeeseen on saadusta avustuksesta, yhteensä Kone ja laitehankintoihin tarvitaan lisärahaa Suurin muutos on DigiEKg-laitteiden määrärahan erottaminen ohjelmahankinnasta, jolloin laitehankintoihin tarvitaan määrärahaa yhteensä Laitteiden rikkoutumisen vuoksi tarvitaan määrärahat fiberoskooppiseen pesukoneeseen ( ) ja Kiuruveden röntgenin pöytään ( ). Määrärahaa voidaan vähentää atk-investoinneista ( ) hankkeiden toteutumisarvion perusteella. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma hankkeittain Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiosaan. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmisteluosassa esitetyt muutokset

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus investointiohjelmaan. Investointiohjelman kokonaissumma ei muutu, vaan muutokset tehdään investointiohjelman sisällä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh Syyskuun osavuosikatsauksen valmistelussa tuli esille, että kuntayhtymän tämän vuoden käyttötalousmäärärahojen arvioidaan ylittyvän yhteensä 2,0 milj.. Keskeiset syyt ylitykseen ovat jäsenkuntien sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa (lisämäärärahan tarve ), lääkäripalvelujen ostoissa (lisämäärärahan tarve ), lastensuojelun laitoshoidossa (lisämäärärahan tarve ), työmarkkinatuen kuntaosuudessa (lisämäärärahan tarve ) ja henkilökunnan sijaiskustannuksissa (lisämäärärahan tarve ). Jäsenkunnittain tilausten arvioidaan ylittyvän seuraavasti: Iisalmen kaupunki , Kiuruveden kaupunki , Sonkajärven kunta ja Vieremän kunta Talousarviovuoden aikana jäsenkuntia laskutetaan ennakkomaksuosuuden mukaan. Tilinpäätöksen valmistuttua jäsenkunnilta peritään aiheuttamisperiaatteen mukaan toteutuneen ylikäytön mukainen lisämaksu. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä talousarviomuutokset silloin, kun talousarvion lopusumma muuttuu. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän käyttötalouden talousarviomuutokset seuraavasti:

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää ylitysoikeuden ja lisämäärärahan arvioituihin toimintamenojen ylityksiin. Arvio perustuu syyskuun osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen perusteella on kuntien kanssa käyty palvelusopimuksen muutokseen liittyvät neuvottelut, joihin esitys perustuu. Lopullinen laskustus yli- tai alikäytöstä selviää tilinpäätöksen yhteydessä jolloin kuntakohtaisesti laskutus / hyvitys perustuu aiheuttamisperiaatteen mukaiseen palvelujen käyttöön. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Mustonen saapui kokoukseen kello 9.12.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jakelu Saaja: Yhtymävaltuustolle

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille / /2012 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavonsote.fi, puh Talousarvion valmistelusta säädetään hallintosäännön 21 :ssä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion tulee perustua palvelutarpeen arviointiin, jonka valmistelusta vastaavat yhtymähallitus ja tilaajatiimi. Tilaajatiimin muodostavat kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteysjohtaja. Kuntayhtymän palvelutuotanto sopeutetaan palvelutarvearvioon. Talousarvion laadintaan liittyen tulee käydä vuosittaiset palvelusopimusneuvottelut, ensimmäinen mennessä ja toinen mennessä. Tilaajatiimi kokoontui valmistelemaan palvelutarvearviointia ensi vuodelle. Jäsenkuntien kanssa järjestettiin ensimmäisenä kuntakokouksena talousarvioseminaari, jossa oli paikalla kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajien lisäksi myös yhteysjohtaja. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on arvioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muutoksia. Kuntayhtymän arvio oman toiminnan kustannusten kasvusta vuoden 2012 talousarvioon on 3,0 %. Sairaanhoitopiiristä saadun ennakkotiedon mukaan jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksiin on arvioitu ensi vuodelle huomattavia korotuksia. Maksuosuuksia nostaa myös ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Kuntataloustiedotteen 1/2012 mukaan kuntasektorin ansiotason ja peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan nousevan ensi vuonna noin 2,3 %. Palkkojen nousun arvioidaan olevan ensivuonna noin + 2,0 %. Kuntayhtymän henkilöstökuluja nostavat mm palkkojen harmonisointi alkaen sekä tänä vuonna liian alhainen sivukulujen budjetointi. Kuntayhtymä ei ole tähän mennessä budjetoinut varhe-maksuihin, mutta ensimmäiset erät ovat tulleet maksettaviksi vuonna Kustannusten nousu sairaanhoitopiirin maksuissa aiheuttaa kuntayhtymän talousarvioon keskimääräistä suuremmat muutokset, koska tämän vuoden talousarviossa ei ole sairaanhoitopiirin ennakkomaksuosuuksia täysimääräisesti.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall Talousarvioseminaarin pohjalta jäsenkunnilta pyydettiin mennessä lausuntoja talousarvion valmisteluperusteiksi. Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta esittävät kuntayhtymän talousarvioon kustannusten kasvuksi +2,5 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuudet. Vieremän kunta hyväksyy maksuosuuden kasvuksi 2,5 3 %. Kuntayhtymälle on valmisteltu talousarvion laadintaohje, jotta vastuualueilla, tehtäväalueilla ja tulosyksiköissä voidaan aloittaa talousarvion valmistelutyöt. Ohjeita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä Talousarvion laadinnan edetessä annetaan tarvittaessa lisäohjeita. Esityslistan mukana jaetaan: - Vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje. Vs. toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Päätös: Laadintaohjetta on tarkennettu palkkatietojen tallentamisen osalta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimenpiteet: Tiedoksi: Kuntayhtymän esimiehille. Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi, puh ja talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yleistä: Talousarvion laadinnan perusteet sovittiin toukokuussa kuntien kanssa pidetyssä yhteisessä talousarvioseminaarissa. Tuolloin kunnat asettivat raamin, joka on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa kesäkuussa ja tämän jälkeen laadintaohjeet on annettu kuntayhtymän johdolle ja vastuu- sekä tehtäväalueille. Kuluvan vuoden talousarvio tulee ylittymään ja riskit tiedostettiin jo talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Erityisesti riskit kohdistuivat erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen sekä kuntayhtymän oman toiminnan osalta palvelurakenteen muutosten onnistumiseen.

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Todetaan, että muilta osin muutokset on toteutettu aikataulussa, mutta Koljonvirran osastojen siirtoa ei tilaratkaisujen vuoksi ole pystytty toteuttamaan. Kuntien antama talousarvioraami (kustannusten kasvu 2,5 3 %) on sidottu joko kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan tai tilinpäätökseen 2011 (Kiuruvesi). Talousarvio on valmisteltu käyttäen 3 %:n kasvua kuluvan vuoden talousarvion loppusummaan. Tämä merkitsee sitä, että kuntayhtymän tasolla kunnilta laskutettava maksuosuus voi kasvaa enintään 3,7 miljoonaa euroa. Keskeisiä kustannusten kasvuun liittyviä tekijöitä ovat palkkakustannukset, jotka nousevat sopimuskorotusten mukaisesti n. 2,0 milj.. ICT-palvelujen osalta merkittävä kustannusten kasvu johtuu citrix palvelin-, työasema- ja verkkopalvelujen käyttöönotosta (n. 0,4 milj. ). Terveydenhuollon järjestelmien yhteiskäyttö sairaanhoitopiirin kanssa edellyttää ko. palvelujen käyttöä. Lisäksi kuluvaan vuoteen verrattuna kustannusten kasvuun varaudutaan mm. yhteispäivystyksen ja päivystystoiminnan kilpailutuksen vuoksi. Sopimuskausi päättyy Sairaanhoitopiirin maksuosuuden korotus on SOTE:n talousarvioon 2012 verrattuna on yhteensä 5 milj. euroa eli 20 %. Edelleen sairaanhoitopiirin esitys ensi vuoden maksuosuudeksi muodostuu noin 3,9 milj. euroa suuremmaksi kuin maksuosuus SOTE:n talousarvioesitykseen vuodelle 2013 on kirjattu. Tämä merkitsee sitä, että ensi vuonna sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntayhtymää esittämällään maksuosuudella ja koska kuntayhtymän maksuosuusesitys omassa budjetissamme on huomattavasti pienempi, niin kuntayhtymän kassan riittävyys on kriittinen ja tämä merkitsee maksuvalmiuden heikkenemistä. Ensihoito siirtyy vuoden 2013 alussa sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle ensihoitokeskukseen. Ensihoitokeskuksen kokonaiskustannukset ovat n. 15, 5 milj. euroa. eli 62,4 /asukas. Tuloina sairaanhoitopiiri saa kela-korvaukset, jotka ovat n. 4,7 milj. euroa. Kunnille jäävä maksuosuus on 10,8 milj. euroa eli 43,63 asukasta kohti. SOTE:n maksuosuus ensihoidosta on yhteensä n. 1,7 milj.. SOTE:lle palvelu on noin euroa kalliimpaa kuin omana toimintana järjestettynä. Yhteenlaskien edellä esitetyt kustannusten kasvut ovat n. 3-3,5 miljoonaa korkeammat, kuin kuntien asettama raami.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvioon sisältyy palvelurakenteen ja toimintamallien muutoksia, joilla pyritään saavuttamaan toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden avulla taloudellista hyötyä. Ilman merkittäviä rakenteen muutoksia ei kuntien asettamiin tavoitteisiin tulla pääsemään. Palvelutarpeeseen ja palvelujen kysyntään vaikuttavat keskeisesti alueen väestön ikärakenne ja sairastavuus. Sepelvaltimotaudit, diabetes ja pykoosien esiintyminen on korkeaa alueellamme. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on myös korkea. Kustannuskehitykseen ja palvelujen kysyntään vaikuttaa myös alueen työllisyystilanne ja työttömyys. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kuntayhtymän alueella korkea ja vuoden 2013 talousarvioon määrärahaa on varattu n.1,3 milj. euroa. Tuen alentaminen on kuntien ja SOTE:n yhteinen tavoite ja edellyttää työllistämistoimien tehostamista. SOTE:n tavoitteet sekä ensi vuodelle että lähivuosille ovat yhtenevät valtakunnallisten linjausten kanssa. Avohoitopainotteista toimintamallia jatketaan kaikkien toimintojen osalta. Terveyskeskusten asemaa tullaan vahvistamaan. Toimiva perusterveydenhuolto ja vastaanottotoiminta ovat kehittämisen painopistealueet. Peruserikoissairaanhoito on osa terveydenhuollon koko prosessia ja myös valtakunnallisesti on linjattu, että sitä ei kehitetä erillisenä terveydenhuollon alueena. Myös linjauksena painotetaan, että SOTE:n alueella Iisalmen sairaalan roolia paikallisena yksikkönä vahvistetaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Erityisenä tavoitteena on vahvistaa terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoimintaa ja tämän avulla vähentää päivystyksen käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Päivystyksen käyttö SOTE kuntayhtymän alueella on merkittävästi korkeampaa kuin yleisesti maassa keksimäärin. Vastaanottotoiminnan vahvistaminen edellyttää siirtymistä ostopalveluista virkalääkäritoimintaan. Toimintamallin uudistamiseen liittyy myös lääkäreiden paikallinen palkkausjärjestelmän kehittäminen. Iisalmen sairaalan toiminnan tulevaisuuden linjaukset selvitetään ensi vuoden aikana. Tähän liittyy oleellisesti sairaanhoitopiirin toiminnan muutokset, tuottavuusohjelma ja perusterveydenhuollon sekä paikallisten sairaaloiden toiminnan vahvistaminen. Työterveyshuolto siirtyisi esityksen mukaan omaksi taseyksiköksi ensi vuoden alusta lukien. Taseyksikkö vahvistaisi työterveyshuollon itsenäisyyttä, kilpailukykyä ja kehittämismahdollisuuksia. Toimiva

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus työterveyshuolto on osa toimivaa perusterveydenhuollon kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevää terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa tulee vahvistaa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi siirtyy yhteislautakunnalta kuntayhtymälle. Liikkuvia palveluja laajennetaan, kuten esim. kotisairaala toimintaa. Lisäksi palvelusetelin käyttöönottoa laajennetaan mm. hammashoitoon. Kuntoutuksen kokonaistarkastelu on valmistumassa marraskuun aikana. Selvityksen jälkeen talousarvion käsittelyn yhteydessä päätetään kuntoutuksen toimintamallista. Kuntoutus nousee myös valtakunnallisissa tavoitteissa keskeiseksi terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakykyä edistävän toiminnan kohteeksi. Kotihoito 2020 hankkeeseen sisältyy myös kuntoutuksen kehittäminen kotona asumisen tueksi. Hoito- ja hoivapalveluissa keskeinen uudistus on akuuttiosaston toiminnan vahvistaminen sekä Iisalmessa että Kiuruvedellä. Akuuttihoitopaikkoja on myös kotihoidon tukena. Vuoden 2013 talousarvioon liittyy selkeitä taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin maksuosuudet on budjetoitu huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Lisäksi kuluvan vuoden aikana on laitossijoitusten määrä kasvanut ja esim. lastensuojelun kustannukset kasvaneet. Merkittäviin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Taloudellinen liikkumavara on hyvin pieni ja nykyisen budjetin toteutuminen edellyttää rakennemuutosten onnistumista täysipainoisesti. Palvelutarpeen muutokset Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan siirtymistä avopalveluihin ja tämä rakennemuutos näkyy laitoshoidon ja asumispalvelujen asteittaisina muutoksina avopalveluihin. Muutos edellyttää kotona tai asumispalveluissa itsenäisen selviämisen tukemista. Hoito- ja hoivaketjun kokonaistarkastelua on tehty oman erikoissairaanhoidon osastohoidossa, perusterveydenhuollon akuuttihoidossa ja kotihoidossa hoidon porrastuksen mukaan. Tavoitteena on lisätä akuutti- ja kuntouttavaa toimintaa sekä kotihoitoa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on kokonaisuutena tarkasteltuna SOTE:n toiminta-alueella riittävästi myös lähitulevaisuuden tarpeeseen. Tavoitteena on tukea kotihoitoa ja

22 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/ (76) Yhtymähallitus Yhtymähallitus muita asumisen muotoja kuntouttavalla ja toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla siten, että kotona tai kevyemmissä palveluasumisen muodoissa selvitään mahdollisimman pitkään. Mm. esillä on ollut valtakunnallisesti perhehoidon vaihtoehdot myös vanhusten palveluissa. Vastaanottotoimintaa on resursoitu budjetissa siten, että lääkärien vastaanottotoimintaan on lisätty omaa virkatoimintaa ja ostopalveluja pyritään vähentämään. Päivävastaanottotoimintaa tehsotetaan siten, että päivystyksen käyttöä voidaan vähentää. Oman erikoisairaanhoidon (Iisalmen sairaala) osalta jatketaan yhteisvirkalääkäritoimintaa KYS:in kanssa ja ensi vuoden aikana pyritään neuvottelemaan lisää yhteisvirkatoimintaa. Kuntayhtymän edustajat osallistuvat sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaan sisältyvän rakennemuutoksen valmisteluun siltä osin, kuin se koskee perusterveydenhuollon ja peruserikoissairaanhoidon vahvistamista alueellisesti. Ostettu erikoissairaanhoito on budjetoitu selkeästi alle sairaanhoitopiirin valmisteleman esityksen. Vieremän kunta on halunnut lisätä eriskoissairaanhoidon ostoja, koska kunnan käyttö kahtena viime vuonna on ollut huomattavan korkeaa. Pidemmällä aikavälillä palvelutarpeen kasvu erityisesti vanhuspaveluissa on merkittävän korkeaa ja kasvun ennustetaan kiihtyvän vuodesta 2015 alkaen nousten merkittävästi 2020 alkaen. Palvelujen rakennemuutoksella pyritään varautumaan jo lähivuosien kasvuun ottaen huomioon kuntien väestörakenteen muutos, alueen korkea sairastavuus ja taloudelliset resurssit. Talouden kehitys ja tavoitteet Jäsenkuntien toinen kuntakokous pidettiin , jossa esiteltiin talousarvion laadintatilanne sekä talousarvioesityksen keskeiset rakenteelliset muutokset (vastaanottotoiminnan malli, työterveyshuollon muutos taseyksiköksi sekä kuntoutuksen toimintamalli. Tässä vaiheessa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu oli vielä + 6 % ja tavoitteeksi asetettiin edelleen 2,5-3 %:n kasvu. Kuntayhtymä järjesti yhdessä yhteysjohtajan kanssa jäsenkuntien palvelusopimusneuvottelut vuoden 2012 osalta Palvelusopimusneuvotteluissa käsiteltiin myös ensi vuoden talousarvion laadintatilanne.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Yhtymähallitus 7.12.2011 Yhtymävaltuusto 14.12.2011 1 1 Sisällysluettelo 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 3 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot