Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön"

Transkriptio

1 MUISTIO 3/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: kello Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu Helin vs. ruokapalvelupäällikkö Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki Janne Lavén talousjohtaja Kaarinan kaupunki Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki Marja-Liisa Teräväinen henkilöstön edustaja Pirkko Lehtonen henkilöstön edustaja Kirsti Elo henkilöstön edustaja Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön 1. Kokouksen avaus Valitaan tämän kokouksen sihteeriksi Kari Hölsö. 2. Toimitilatarpeen kartoitus Pirkko, Päivi, Kari ja kaksi palvelusihteeriä Kaarinasta ovat tutustuneet potentiaalisiin yhteispalvelupisteen tiloihin Piikkiössä. Esitys: a. Pirkko selostaa kartoituksen tulokset. Keskustellaan, tarvitaanko Piikkiön yhteispalvelupisteen tilaselvitykseen vielä lisätietoja (esim. arvio eri vaihtoehtojen korjauskustannuksista, arvio tilatarpeesta). Käynnistetään Hyvinvointipalvelut-ryhmän kanssa keskustelut siitä, mitä eri palveluja sosiaalitoimen palvelupiste Piikkiössä tulee tarjoamaan ja ovatko sosiaalipalvelupiste ja yhteispalvelupiste toiminnallisesti yhdistettävissä. LIITE I b. Työryhmä päättää esittää, että hallintopalveluiden toimitilojen sijoittelun ensisijaisena tavoitteena on se, että hallintopalvelut (poislukien yhteispalvelupisteet, keittiöt) sijaitsevat samassa kiinteistössä alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, työryhmä päättää esittää, että toimintojen sijoittelussa noudatetaan seuraavaa periaatetta:

2 Uusi kunta Hallinto- ja tukipalveluiden sijainti uudessa kunnassa ja suhteet muihin yksiköihin Valtuustosali Valtuustosalin sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä on huomioitava Hallituksen huone Hallituksen huoneen sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä olisi toivottavaa 1 Lähtökohtana on kaikkien hallinto- ja tukipalveluiden sijoittuminen samaan kiinteistöön kunnanjohtajan kanssa. Muuta huomioitavaa: Kunnanjohtaja Kansliapalvelut Taloushallinto Jos tilaratkaisut eivät mahdollista koko hallinto- ja tukipalveluiden sijoittamista kaupunginjohtajan kanssa samaan kiinteistöön, niin silloin vähintään kaupunginjohtajan, kansliapalveluiden ja taloushallinnon on toimittava samassa kiinteistössä. Kansliapalveluiden palvelupisteet sijaitsevat hajautetusti Henkilöstöhallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on henkilöstöhallinto 2 Tietohallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on tietohallinto 3 Tietohallinnon lähitukipalvelut toimivat hajautetusti Tietohallinnon perustoimipiste tulisi olla konesalitilojen vieressä Ruokapalvelut Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on ruokapalvelut 4 Suurin osa ruokapalvelun työntekijöistä toimii hajautetusti eri yksiköissä. c. Lisäksi keskustellaan ja sovitaan, miten toimitilatarpeen kartoituksessa edetään. Päätös: a) Yhteispalvelupisteen sijoittautumisvaihtoehdot on kerrottu liitteenä olevassa muistiossa "Yhteispalvelupisteen sijoittautuminen Piikkiön alueelle ". Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyviin päätöksiin tarvittavaa tietopohjaa olisi hyvä lisätä. Suunnitteluryhmä esittää, että Pirjo Helenius esittelisi yhteispalvelupisteen sisällöllistä toimintaa yhteiselle johtoryhmälle tiistaina Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyvien sisältöasioiden edelleen tarkentamiseksi Päivi Antola ottaa yhteyttä mm. Päivi Mikkolaan ja "kirjastoyksikköön". Tavoitteena on järjestää ko.

3 ryhmien kanssa palaveri, jossa pyritään konkretisoimaan nimenomaan Piikkiön yhteispalvelupisteessä tarjottavat palvelut. b) Työryhmä hyväksyy sijoittautumiskaavion "Uusi kunta" edelleen sijoittautumisen peruslähtökohdaksi. Tilavaihtoehtoja tullaan kuitenkin tarkistamaan mahdollisimman pian. Kari Hölsö valmistelee tietohallinnon tilavaihtoehdot tietohallinnon tarpeet huomioiden. Janne Lavén, Sinikka Valtonen, Pirkko Aalto ja Satu Helin valmistelee kanslian, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ruokapalveluiden osalta tilaratkaisuvaihtoehtoja. Tilaasiaa käsitellään klo Tila-asiaan palataan koko hallintopalveluiden suhteen HalSun palaverissa Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat Esitys: Listataan niitä liitokseen liittyviä asioita, jotka on selvitettävä vuoden 2008 aikana ja aikataulutetaan sekä vastuutetaan näiden valmistelua. Selvitettäviä asioita on tähän mennessä listattu seuraavasti: o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen o Vakuutusten läpikäynti o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus) o Puhelinluettelotiedot o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009 o Www-sivujen sisältö o LIITE 2. Päätös: Sovittiin, että selvitykset vastuutetaan seuraavasti o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen, jokainen hoitaa omalla vastuualueellaan o Vakuutusten läpikäynti, Pirkko Aalto koordinoi o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus), Sinikka Valtonen selvittää o Puhelinluettelotiedot, Pirkko Aalto koordinoi o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009, Pirkko Aalto koordinoi o Www-sivujen sisältö, asiaa sivutaan HalTihan palaverissa 28.3 klo Asian käsittelyä tarkennetaan asiaa käsitellään klo Mukana Päivi Antola, Pirkko Aalto, Katariina Wiren, Kari Hölsö ja Erja Tepponen.

4 4. Kuntalaiskyselyn vastausten huomioiminen valmistelussa Katariina Wiren koonnut yhteenvedon kuntalaiskyselyn vastauksista (LIITE 3 A-B) Esitys: Keskustellaan vastausten hyödyntämisestä hallintopalveluiden valmistelussa. Päätös: Ryhmä kävi läpi ko. listat ja merkitsee asian tiedoksi. Ryhmässä korostettiin, että viestinässä olisi otettava huomioon ko. kyselyssä vahvasti esiin nostetut asiat. 5. Osaprojektien tilannekatsaus Esitys: Merkitään tiedoksi, miten osaprojektit ovat edenneet ja pohditaan yhdessä mahdollisia esille tulleita ongelmia. Keskustellaan mm. siitä, tarvitseeko ruokapalvelutyöryhmä ulkopuolista tukea oman selvityksensä valmisteluun. Päätös: Ruokapalvelutyöryhmän osaprojekti kokee haasteeksi asian edistämisen nykyisellä työryhmän kokoonpanolla. Ehdotetaan, että työryhmän kokoonpanoa kasvatetaan Päivi Antolalla, Päivi Mikkolalla ja Pertti Koivistolla. Satu Helin katsoo kalentereista, onnistuuko ryhmän laajennus myös käytännössä. Satu Helin voi samalla arvioida myös ulkopuolisen konsultin käyttömahdollisuutta. 6. Vastuualueiden ja yksiköiden määrittely Ohjausryhmä hyväksyi ns. pohjaehdotuksen hallintopalveluiden vastuualueista. Vastuualueiden nimikkeitä ja määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Edellisessä Halsun palaverissa päätettiin, että esitys hallintopalveluiden vastuualueiksi on seuraava: Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kansliapalvelut Tietohallinto Ruokapalvelut palavereissa annettiin viidelle työryhmälle tehtäväksi valmistella esitykset siitä, mitä yksiköitä (tiimejä) kullakin vastuualueella voisi olla. Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi

5 Kansliapalvelut (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Tiimi 2. Viestintä Tehtävät: Sisäinen ja ulkoinen viestintä Tiimi 3. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Esitys: Keskustellaan tiimiesityksistä ja päätetään ohjausryhmälle esitettävästä tiimijaosta. Päätös: Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi Kansliapalvelut ja viestintä (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Suunnitteluryhmä mietti kansiaan perinteisesti sijoittuvan viestintäyksikön roolia ja sen vahvistamista. Viestinnän osalta ei ole muodostettavissa erillistä tiimiä. Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Asuntosihteeri sijoittautunee todennäköisesti tähän tiimiin. Tiimi 2. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) "Ryhmä" esitti, että taloushallinto voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin Nykyään ko. osa-alueet hoidetaan työparityöskentelyyn perustuen. a) kirjanpito b) konserniraportointi c) ostolaskujen käsittely ja ostoreskontra d) myyntisaatavien seuranta, perintä ja laskutuksen pääkäyttäjätoiminnot sekä rahoituksen seuranta f) hankintakeskus

6 Taloushallintoon ei muodostu tiimejä, joilla olisi selvä itsenäinen tehtävä. Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Kari ja Janne eivät ole ko. asian suhteen kokoontuneet. Kaarinan tietohallinnossa kehityskeskustelut ovat vielä kesken. Viimeiset kehityskeskustelut ovat maaliskuun aikana. Sen jälkeen tulee keskustelut liittyvien yksiköiden kanssa. Mahdolliset tiimit ratkeavat maalis-huhtikuun aikana. Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Tiimit muodostunevat valmistuskeittiöiden ympärille sisältäen ko. valmistuskeittiön alaisuudessa toimivat jakelukeittiöt. Tiimeissä toimisi selkeästi tiimin vetäjät, jotka ovat myös esimiehiä Tiimit muodostuvat valmistuskeittiöistä ja niistä palvelukeittiöistä, joihin ko. valmistuskeittiöstä ruoka toimitetaan. Tiimien alustava nimihahmotelma on seuraava: Hovirengit ( Hovirinta) Järvitiimi (Kotimäki) Lukion Lyylit (Lukio) Karikot (Kaarinakoti, Terveyskeskus, Valmakoti) -tämän ryhmän nimi mietittäneen uudestaan ja edelleen on auki, missä pisteessä ruoka valmistetaan Salvikset (Salvelanrinne, Piikkiön muut yksiköt poisluettuna Valmakoti). Tiimien määrittely on siis vielä kesken ja edellä kerrottu tiimijako on alustava. 7. Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely Esitys: a. Annetaan tiimityöryhmien tehtäväksi haastatella potentiaalisia tiiminvetäjäehdokkaita ja valmistella esitys tiiminvetäjiksi. b. Sovitaan haastatteluajat vastuualueiden esimiesten määrittelemiseksi: Pirkko Aalto, Sinikka Valtonen, Janne Lavén, Pertti Koivisto, Satu Helin, Kari Hölsö, muut mahdolliset haastateltavat????. Päivi haastattelee. Keskustelujen aiheena mm.: o oma rooli tulevassa organisaatiosta o näkemyksiä oman vastuualueesi kehittämistarpeista o asioista, jotka tulee erityisesti ottaa huomioon hallintopalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

7 Päätös: a) mahdollisien tiimivetäjien haastattelu ja valinta on vastuualue-esimiehen vastuulla b) sovittiin, että Päivi Antola haastattelee vastuu-alue esimiesvalintojen suhteen potentiaaliset henkilöt, Päivi merkitsee ajankohdat kalenteriin. 8. Henkilöstöpalaute Esitys: Keskustellaan henkilöstön työyksikköpalavereissa ym. esittämistä ajatuksista ja antamasta palautteesta. LIITE 4. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi muistio "Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus, Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri ". 9. Seuraavan kokouksen asialista - Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely - Uudelleensijoittumiskyselyn ja eläköitymiskyselyn tulokset - Vastuualueiden henkilöstön määrittelyn käynnistäminen ja alustavat tehtävänkuvaukset - Toimitilatarpeen kartoitus jatkuu - Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat/ listan päivitys - Osaprojektien tilannekatsaus - Henkilöstöpalaute Muistion laati, Kari

8 YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITTUMINEN PIIKKIÖN ALUEELLE Aika Torstai klo Keskiviikko klo 8:00 8:30 Läsnä Päivi Antola, Pentti Tapio, Kari Nyman, Pirkko Aalto, Kari Hölsö, Pirjo Helenius, Katri Välitalo KOHTEET JOIHIN TUTUSTUTTIIN Uusi kirjasto, Hadvalantie 9, katutaso Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta. Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori KOHTEIDEN SOPIVUUS YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITUSPAIKAKSI Sovittiin, että Pirkko Aalto, Pirjo Helenius ja Katri Välitalo arvioivat ko. kohteiden sopivuutta yhteispalvelupisteen sijoituspaikaksi. Uusi kirjasto, katutaso Hadvalantie 9 + keskeinen sijainti katutasossa näkyvällä paikalla + valmis tila + valoisa, avara + pysäköintitilat on + esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö + samalla asioinnilla myös muita palveluita + yhteistyö kirjaston henkilökunnan kanssa mahdollista + mahdollistaa asiakasystävälliset aukioloajat - valmiisiin olemassa oleviin kalustus- ym. suunnitelmiin pitää tehdä muutoksia Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. + on reilusti tilaa + keskeinen sijainti + liikuntarajoitteisten kulkeminen mahdollista takaovesta + pysäköintitilat on - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - paikka on vaikeampi löytää, sijainti 2. krs. - huonon oloinen sisäilma Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta + katutaso ja muiden palveluiden lähellä + siisti ja hyväkuntoinen tila - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - puuttuu yhtenäinen palvelutila - on "nurkan" takana - remontti aiheuttaa kustannuksia

9 Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 - syrjäinen sijainti, kaukana asiakkaista - kiinteistön kohtalo epäselvä Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori + näkyvä ja keskeinen paikka + pienehköllä järjestelyllä toteutettavissa - henkilökunnan "yhteiskäyttö" hankalaa, kun tila on erillään muista kaupungin palveluista Yhteenveto: Kun vielä ei ole tietoa, minkä laajuinen sosiaalipalvelujen palvelupiste on mahdollisesti suunnitteilla Merikratoksen tilaan, on vaikea arvioida yhteispalvelupisteen sijoittamista samaan tilaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että asiakkaiden mielikuvaan ja suhtautumiseen yhteispalvelupistettä kohtaan saattaa vaikuttaa sosiaalitoimessa asioiva asiakaskunta. Yhteispalvelupisteen läpiajo ei välttämättä onnistu asiakkaiden leimautumisen pelossa. Em. vaihtoehdoista yhteispalvelupisteen ensisijainen sijoituspaikka olisi Piikkiön uusi kirjasto ja kakkosvaihtoehto Piikkiön Osuuspankin tila. Merikratoksen tilaan voidaan ottaa kantaa, kun tiedetään sosiaalipuolen suunnitelmat. Muistion laati Pirkko A. LIITTEET Pohjapiirrokset

10 Yhteenveto Kaikissa vastausvaihtoehdoissa peräänkuulutettiin palvelujen säilymistä myös nykyisen Piikkiön puolella. Myös organisaation päällekkäisyyksiä toivottiin poistettavan useissa vastauksissa. Positiivisesti suhtautuvat näkivät lisäksi, että Kaarinaan liittyminen on parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi Paimio. Negatiivisesti suhtautuvat taas olisivat halunneet tutkia Paimion suunnan ja kritisoivat liitosvalmistelun kiireellistä aikataulua. Kielteisellä kannalla olevat myös pelkäsivät sitä, että liitoksen jälkeen Piikkiölle jää rengin osa Kaarinan päättäessä asoista. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 1 (erittäin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Piikkiöläisten mielipiteet tulee saada kuuluville yhdistymisen jälkeen. Pyydän huomioimaan henkilöstöasioissa, että saavutettu etu ei hajoa heikkoon johtamiseen. Toivomme lähipalvelujen parantumista, kunnan päätöksiin enemmän dynaamisuutta ja nuorekkaampaa ajattelua, jatkuvaa kehitystä. Uuden kunnan tulisi palvella kuntalaisia entistä paremmin ja tehokkaammin, ei ajaa poliitikkojen tai virkamiesten etuja. Tasavertaisesti Piikkiöstä ja Kaarinasta henkilöstöä virkoihin ja päättäjiin. Piikkiö ei saa jäädä huonompaan asemaan. Palvelut säilytettävä. Terveyskeskuspalvelut, pankit, apteekit ym. sosiaaliset palvelut täytyy säilyttää. Uuden kunnan palvelujen ja viihtyisyyden kehitys pitää jatkua tasapuolisesti niin Kaarinan kuin Piikkiön alueella. Piikkiön nykyisestä valtuustosta vain nuoremmat mukaan uuteen! Piikkiön keskustaan asiakaspalvelupiste, jollainen on Kaarinan kaupungintalossa ja kaupungin tiedotus kattavaksi ja säännölliseksi. Palveluiden säilyminen ja paraneminen tasaveroisesti Kaarinan kanssa. Toivon, että Kaarina ottaisi huomioon myös kunnan reuna-alueetkin, kuten harvaluodon, esim. teiden suhteen. Piikkiö ei reuna-alueistaan ole välittänyt vaikka verorahat ovat kelvanneet. Haja-asutusalueita pitäisi myös kehittää, tien auraukset, valaistus, viemäröinti. Piikkiön aluetta ei saa jättää takapajulaksi päätöksiä tehdessä!!! Palvelut lähellä, hyvät kulkuyhteydet. Päättäjillä järjenkäyttö sallittua sekä toivottavaa. Piikkiön alueen palvelut eivät saisi ainakaan huonontua nykyisestä, vaan alueen kehittämistä on edelleen jatkettava. Palvelujen tuottaminen on tehokkaampaa, syntyy säästöjä isommassa yksikössä. Hallitus/ valtuustopaikat, jako syytä tarkistaa. Hyvä asia, joka antaa mahdollisuuden vähentää päällekkäistä henkilöstöä ja tehostaa toimintoja. Liittymisen ehtona on, että palvelut Piikkiön toimipisteessä on säilyttävä. Pitkällä tähtäimellä täytyy päästä tekemään säästöjä. Säästöjä ei synny ellei yhteenlaskettu kaupungin henkilöstömäärä vähene. Liitoksen myötä toivomme vihdoinkin Piikkiön kunnan päättäjiltä järkeviä päätöksiä ja järkevää rahan käyttöä.

11 Liitos takaa Piikkiölle kestävän kehityksen ja laadukkaat palvelut. Nykyiselle Piikkiön alueelle taattava tietty kiintiö uuteen kaupunginvaltuuston esim. kahdeksi vaalikaudeksi. Toivon, että mahd. yhdistyminen ei vie palveluja nyk. Piikkiön alueelta pois. Esim. terveyskeskus säilyisi nyk. paikallaan. Palveluja lisää. Asioiden hoidon järkeistämistä, kustannussäästöjä ja palvelutason turvaamista. Haluan Kaarinan vaakunan, se on kauniimpi. Toivon edullista lähiliikennettä Kaarinaan ja Turkuun. Piikkiön nykyinen palvelutaso säilytettävä, toivomme yhdistymisen nostavan sitä. Ei mitään tuplajohtajia sitten uuteen firmaan. Toivomme, että sivummallakin asuvat otetaan palveluissa huomioon. Kunnalliset palvelut tasavertaisina, kiinteistöverot kohtuullisina. Piikkiön asema taattava yhteisessä Kaarinan kunnan hallituksessa. Päällekkäisyydet pois, enemmän bisnesajattelua mukaan. Mitä pikemmin, sen parempi. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 2 (melko toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti kaikki palvelut ei kuitenkaan siirry Kaarinaan, vaan asioiminen Piikkiössä olisi edelleen helppoa. Toivomme että kunnan palvelut säilyvät vähintään nykyisen tasoisina. Eivät syrjäkylien olot ainakaan huonone! Ainoa yhteiskunnan palvelu on kiinteistövero! Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä! Elämän laatu, edut ym. eivät saa huonontua. Liitoksesta tulee seurata jotain hyvää. Muuten tarpeetonta. Palveluja myös Piikkiössä = terveyskeskus ja mieluiten kuten ennenkin. Toivottavasti ei liity Turkuun myöhemmin! Palvelut ei saisi huonontua ja hyvä jos veroäyri alenisi. Piikkiöläiset saman verran päättäjiä kokouksiin. Piikkkiötä pitää kehittää myös myöhemmin, kunnan nimi vaikka Kuusisto. Kuntaliitoksesta huolimatta palvelujen pn pysyttävä omalla paikkakunnalla. Ei saa huonontua. Näillä neuvottelutuloksilla melko toivottavaa. lautakuntien suhde epäedullinen Piikkiölle. Kaarinan-Piikkiön nimeksi Kuusiston kaupunki. Peruspalveluiden pysyttävä nykyisellä tasollaan Piikkiössä. Piikkiön keskustan palveluita ei saa siirtää Kaarinan keskustaan. Emme halua Kaarina nimeä. Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä. Piikkiön terveyskeskuksen toivoisimme jäävän omaan kuntaamme! Palvelujen tasapuolinen kehittäminen koko uuden kunnan alueella. Nykyisen julkisen palvelutason säilyttäminen (vähintään), mieluummin kehittäminen. Toivomme, että peruspalvelut säilyisivät edelleen Piikkiössä; terveys, kirjasto, kunta ym. palvelut. Palvelujen säilyttäminen Piikkiössä.

12 Toivottavasti myöskin saamme jotain ettei olla vain antamassa, esim. maat. palvelut säilyy. Säilyttää ja kehittää lähipalvelut: lääkäripalvelut, kotihoito, koulu, päivähoito pienille sekä toimeentulotuki y. sosiaalipalvelut. Palvelut eivät saa kadota Piikkiöstä. Uuden kaupungin hallituksen ja valtuuston tulee saada riittävä Piikkiönkin edustus. Tasavertaisuusperiaatteella mukaan. Palvelut? Säilytettävä myös Piikkiössä. mm. terveys kirjasto koulupalvelut. Eritoten vanhuspalvelut. Nykyisten palveluiden pysyttävä Piikkiössä. Kaarina on luonnollinen suunta, terv.palv, poliisilaitos, erikoisliikkeet ja työpaikat kaarina- Turku suuntaan. Tasapuolinen neuvottelutulos. Piikkiön palvelut on säilytettävä lähellä ja edelleen kehitettävä! Rahaa pitää löytyä myös tämän alueen investointeihin. Toivomme etteivät Piikkiön palvelut heikkene kuntaliitoksen jälkeen, vaan päinvastoin monipuolistuvat. Kunnan nimellä ei ole merkitystä. Terveyskeskus kunnalliset toiminnot pysyisivät Piikkiössä AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita. Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita.

13 Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi. Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 3 (ei kovin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Haja-asutusalueitten kehittäminen ja niiden palvelujen säilyttäminen ja lisääminen. Harvaluodon koulun säilyttäminen. Toivomme, että Piikkiön nykyiset peruspalvelut säilyisivät, mahdollisesta kuntaliitoksesta huolimatta. Liian paljon päällekkäisiä virkoja, liian kauan. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita.

14 Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita. Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi.

15 Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 5 (en osaa sanoa): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti terveyspalvelut säilyy Piikkiössä + eläkeläisten palvelut, kaikilla ei ole autoa. Kaarina komentaa liikaa (Piikkiö yksin?) Autottomana toivon ettei yksikään toiminto tai palvelu siirry Piikkiöstä Kaarinan keskustaan. Kannatan, jos yhdistyminen auttaa Piikkiön taloudellista tilannetta. Vastustan, jos kunnan palvelut siirtyvät Kaarinan - isompi organisaatio toimii paljon hitaammin eli palvelukyky laskee!

16 Yhteenveto vastauksista Yleisimmät palautteet liittyivät nyykyisen Kaarinan vaakunan säilyttämiseen, sekä veroprosenttiin, jonka ei toivottu nousevan mm. Piikkiön velkatilanteen vuoksi. Seuravaaksi erottuivat selkeästi - vastausvaihtoehdosta riippumatta - seuraavat asiat: palveluiden taso on turvattava tasapuolisesti ilman kustannusten nousua organisaatioon ei tule perustaa turhia (johtajien) virkoja ja hallinnon päällekkäisyydet tulee poistaa Lisäksi huomioitakoon, että liitokseen positiivisesti suhtautuvat olettivat, että toteutuva liitos estää liitoksen Turkuun. Negaatiivisesti suhtautuvat taas eivät kokeneet liitoksesta olevan mitään hyötyä, tai eivät ainakaan olleet selvillä liitoksen hyödyistä. Lyhennelmä vastauksista (sis. keskeiset kohdat Hallintopalveluiden osalta; vaakuna- ja veroprosenttikommentit on poistettu): 2. Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta. 1. Erittäin toivottavana Palveluiden tason säilyminen (= talous) on tärkeintä. Henkilöstömenoissa on saatava säästöjä. Kaksikielisten asema ei saa heikentyä. Yhdistämällä hallintoa ja tehtäviä, voidaan organisaatio ja henkilöstö optimoida. Uuden syntyvän kunnan organisaatioselvitys heti. Turhat toiminnot karsittava. Molempien kuntien hallintopuolen päällekkäisyydet saadaan hyvin järjestettyä ja että palvelut säilyisi mahdollisimman entisellään. Hyvä juttu jos yhdistyy, kunhan "uuden" kunnan toiminta ei muutu kankeaksi ja byrokraattiseksi! Kunnan koko lienee yhdistymisen myötä olevan sopiva! Toivottavasti kuntalainen saa entistä parempaa palvelua!! Päällekkäiset toiminnot karsittava pois. Valtiolta saatava yhdistymisavustukset hallinnon kehittämiseen ja maankäytön ja kaavoituksen sekä liikennejärjestelyjen yhtenäistämiseen. Toivomme palveluita enemmän, yhdistymällä turhat kuntien organisaatioihin kuuluvat kustannukset pienenevät.

17 Toivon, että kuntaliitoksen päätavoitteena pidetään palvelujen tehostamista ja näin pieneneviä kuluja päällekkäisten palvelujen ja hallintokulujen poistuessa. imahdollisesta yhdistymisestä seuraa päällekkäisorganisaation karsiminen. Poistakaa saamattomat ja töykeät viranhaltijat! Kuntapalveluiden ei tule huonontua yhdistymisen myötä. Hallinnon päällekkäisyydet täytyy poistaa mahdollisimman pian. Tavoite: Palvelujen hinta/laatusuhde kuntien keskiarvoa. nykyinen palvelutason laatu säilyttävä1 Parempi! Toivon myös, että kunnan virkamiehet vähenevät ½, muuten ei ole mitään merkitystä, jos kaikille etsitään uudet hommat. Ei korppi jne. Toimintojen yhdistäminen samanlaisissa kunnissa. Vähentää pomoja ja lisää suorittajia. Tyhmä, järjetön, raskas organisaatio alas. Päällekkäiset virat karsittava pois Tärkeintä kuntaliitoksessa ovat palveluiden tasokkuus ja hintataso ei nimi tai vaakuna. Päättävien jaosten yhdistäminen, siten että tulee todellista taloudellista hyötyä. Johtajien ja esimiesten määrän tulee laskea huomattavasti ja päällekkäisyydet purkaa. Nykyinen palvelutaso säilytettävä koko kaupunkialueella. Tasa-arvoa. Muistettava, että reuna-alueetkin ovat kunnan alueella. Hallintoa ei tule paisuttaa, koska väestölisäys vain 7000 henkeä. Toivon, että palvelut paranevat ja monipuolistuvat entisestään. - Fuusion tapahduttua hallinnon henkilöstömäärä pitää säilyttää nykyisen Kaarinan henkilöstömäärän kokoisena, muuten fuusiosta ei saavuteta hyötyä. *) kaupungin kunnanjohtajien valinta avoimella haulla Kuntalaiset ovat huonosti saaneet tietoa- josta puolueettomasti kävisi selville k.o. hankkeen plussat ja miinukset Merkitseekö hanke verojen korotusta -peruspalveluiden saamisen vaikeutumista - matkojen pidentymistä, työpaikkojen vähenemistä j.ne. Vaiko aivan toisenlaisia mahdollisuuksia tavallisten kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden kannalta? Tärkeä ei ole hakea suuria kuntakokoja, vaan kysymys kuuluu - mitä sillä saavutetaan? 2. Melko toivottavana

18 Tasavertaine kohtelu! Palvelut turvattava tasapuolisesti. Toivottavasti päälliköitä ja pomoja ei tule kovin paljon "ylimääräisiä" organisaatioon. Toivottavasti Kaarinan alueen (nykyisen Kaarinan) palvelut eivät heikenny. Vaakunan menettäminen on harmillista. Ei saa tulevaisuudessa aiheuttaa palvelusten heikkenemistä, eikä rajua veroäyrin nousua. Molempien kuntien asukkaat otettava tasapuolisesti huomioon, jos kuntaliitos toteutetaan. Valtiolta tuleva tukiraha on jaettava esim. kuntien väestöpohjan mukaan. KTehostamalla organisaatiota. Panosta ympäristön todelliseen suojeluun. Palvelut tulee säilyä vähintään nykyisellään ja kustannustaso ei saisi nousta. Peruspalvelujen saanti turvattava, niin ettei synny alueellisia tyhjiöitä. Palvelutaso tulisi säilyttää yhtä hyvänä ja helposti saatavana kuin nytkin. Asiallinen henkilöstön määrä. Ammattitaitoisia johtajia johtamaan. ipidän toivottavana, ettei mahdollinen kuntaliitos vaikuta olemassa oleviin työpaikkoihin. Olisiko mahdollista tehostaa joitakin peruspalveluja = terveyskeskuspäivystys takaisin Kaarinaan! Nyt kun kuntien yhdistyminen varmasti saadaan myös organisaatiosäästöjä. Ei veronkorotuksia, palvelut pysyy samana, ei palveluiden hinnannousuja. Haettava synergia-etuja, päällekkäisyydet pois, kuluja karsittava; tehtävä kunnasta houkutteleva (= uusia asukkaita). Palvelujen hankinta ja tuottaminen eriytettävä, rakenteelliset ratkaisut ajateltava pitkäjänteisesti. Toivottavasti Kaarinan kaupunkikin hyötyy yhdistymisestä! Piikkiölle hyvä asia. Palvelujen säilyminen. Kustannusten lasku. Toivomme ihmisläheisyyden säilymistä ja palveluiden säilymistä kustannustehokkaalla tavalla. Ja virkakoneisto puolittuu molemmissa kunnissa? kuntalaisten palvelujen kustannuskehitys tulee pitää mahdollisimman vakaana Palvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin Piikkiössä. Ruokapalveluiden kilpailutus tulisi peruuttaa jotta nähtäisiin kuntien yhteinen toiminta

19 Palveluiden saatavuus taattava myös Piikkiön reuna-alueilla (päivähoito, koulut, terveyspalvelut, liikenne, vanhusten hoito) Svenskspråkiga servicen måste tryggas. eikä montaa johtajaa 1 riittävä = Harri Virta palvelut pidettävä tasapuolisena Kuntien yhdistyessä pitää sen näkyä myöskin kuntien yhteenlasketun henkilöstön vähenemisessä. Palvelut tulee tuottaa yhteenlaskettuna pienemmillä henkilömäärillä. Toivottavasti kuntien yhdistyessä toiminnot yhdistetään järkevästi ettei kulut kasva entisestään. Valtiolta saatavalla avustuksella maksettava velkoja pois. Luottamustointen ja hallinnon väkeä vähennettävä palkkakulujen pienentämiseksi. Ei veronkorotuksia. Säästöillä palveluja parannettava. 3. Ei kovin toivottavana Miksi yhdistymisen jälkeen edelleen liikaa johtajia (kaupungin- ja apulaiskaupunginjohtaja) Piikkiön ja Kaarinan kuntien yhtyessä "virkoja ja vakansseja" on vähennettävä vastaamaan yhden kunnan normaalia määrää. Yhdistymisen seurauksena "kunnan organisaatio" ei saa paisua siten, että kaikki nykyiset virat jäävät voimaan. Palvelutaso pitää säilyttää (tai nostaa). Joukkoliikenne kuntoon (muuallekin kuin keskustaan!) Kulut nousee, Kaarina kasvaa muutenkin, Hallinto yms. paisuvat eivät tehostu. Mitä hyötyä yhdistymisestä on kaarinalaisille asukkaille?? Mitä hyötyä tästä on? Juopottelulaiva Kaija Piikkiön lahteen. Turhat apulaiskaupunginjohtajat pois, esim. ympäristönsuojeluun lisätty insinöörin virka, koska roskaisuus vain rehottaa. Harkittava tarkasti vaikutusta kauas tulevaisuuteen asti mitä positiivisia asioita se toisi kummallekin ja mikä menisi huonompaan suuntaan. Palvelut eivät saa huonontua Näillä tiedoilla en näe liittymistä oleellisia hyötyjä, lisää veroja tiedän saatavan. Mitä iloa Kaarinalle?

20 Päällekkäisyydet kaupungin viroissa tulee huomioida ja purkaa. Taloudelliset yhdistymisehdot sovittava ja dokumentoitava tarkasti karinalaisten siitä kärsimättä. Siitä on enemmän hyötyä Piikkiölle kuin Kaarinalle tällä hetkellä. En tiedä, mitä hyötyä siitä on kaarinalaisille. Haitoista sen sijaan on saanut tietoa lehdistä. Jos pakko on jonkun kanssa liittyä, niin mieluummin mietitään Piikkiön suuntaa kuin vastakkaista, mutta myöhemminkin ehtii. Palvelujen taso ei saa heikentyä. 4. Ei ollenkaan toivottavana Missä hyödyt ja säästöt? Yleensä kun tulee suurta niin palvelut huononevat, eikö vaan. Turhaa! Ensiksi pitäisi tarkastaa kaikkien Kaarinan kaupunginviraston työntekijöiden tarpeellisuus. Mikä on kuntaliitoksen hyöty Kaarinalle? 6,5 milj. avustusta, mutta mitkä ovat lisäkulut. Kaupungin työntekijänä en halua joutua pitkän työmatkan päähän, jos opetustunteja ei omassa koulussa enää riitä. Kaarinalle ei ole mitään hyötyä pers aukisesta Piikkiön kunnasta. Liitytään miel. Turun kaupungin kanssa ja muodostetaan iso hallintokaupunki (Turku-Kaarina-Raisio-Piikkiö). En usko, että pitkälläkään aikavälillä Kaarinan / kaarinalaisten saama hyöty on lähelläkään panostusta. (missään mielessä). Kaarina maksaja, mitä saamme vastineeksi. Mitä hyötyä Kaarinalle yhdistymisestä olisi??? Mielestämme Kaarina pärjää parhaiten itsenäisenä! Ei mitään hyötyä vaan päinvastoin miksi ottaa epävakaa kunta taakaksi? Liitoksesta ei mitään hyötyä Kaarinalle. Piikkiö kuuluu Paimion seutuun. Minkä ihmeen takia Kaarinan pitäisi ottaa Piikkiö!! niskoilleen. En näe kaarinalaisena mitään hyötyä Piikkiön liittämisessä. Kaarinalaisille ei hyötyä. Maksamme veroina 10 v. aikana 10-miljoonia. Piikkiöllä ikärakenne: nuoret vanhat. Ei veroja. Helt onödigt, glöm detta! Kuntaliitos täysin turha. Turhaan tehtyä selvitystyötä. Vastaavat hyödyt saa järkeistämällä toiminnot.

21 Kallis ratkaisu jos samat virkamiehet jatkavat viroissaan. Ja kaikki kaupungin nimikkeet, lomakkeet ym. tehdään uusiksi. Mielestämme todella huono idea. Kaarina ei hyödy siitä millään tavalla. Mitä hyötyä kaarinalaisille on liitoksesta? Ei mitään etua liittymisestä. Mahdollinen päätös kuntaliitoksesta on hätiköity, eikä siitä ole mitään hyötyä tavalliselle kuntalaiselle. Asukkaat eivät hyödy mitään, virkamiesten etu on pääasia. Historiallisen vaakunan luovutus on törkeää. Liitoksesta ei ole hyötyä Kaarinalle. Kaarina ei tarvitse kahta kaupunginjohtajaa. Jos liitos tehdään tulisi liitoksesta olla hyötyä eli säästöjä. Ei lisäkuluja. Pitäisi sanoa kuntalaisille, että mitä hyötyä liittymisestä olisi. Ei tarvita lisää kaupunkijohtajia ja sitä myöden lisää veroja. Ei ollenkaan hyvä asia. Nyt Kaarinassa on kaikki hyvin! Palvelut huononee ja matkat pitenee! Palvelut heikkenee. Ei tarvita kahta kaupunkinjohtajaa. Virkaihmisiä nyttenkin liikaa. Miten käy pohjois-littoisten lasten koulun ja muiden palveluiden?! Maksamme Piikkiön suurta lainaa korkoineen, ylimitoitettua hallintoa 5 vuotta ja palkkojen tasausta. Vastustan ns. tehtyjä virkoja (apulaiskaupunginjohtaja ym.). Kuntaliitostukirahat hukkuvat lisääntyvään byrokratiaan. Syrjäseudun palvelut turvattava. Turhaa! Pysyvyyttä syntyy kun arvostetaan veronmaksajia. Poistetaan: - ylim. virkamiehet ja työtä vain niille, jotka arvostavat sitä. - ylimieliset. Näin "kaarinalaisesti" ajateltuna. Miten oikeasti liitos olisi meille positiivinen. Miten oikeasti hyödymme porkkanarahoista? 5. En osaa sanoa

22 Kunhan palvelut eivät huonone kaarinalaisilla. Toivottavasti palvelut eivät heikkene. Rehdit ja rehelliset virkamiehet esim. johtava hammaslääkäri! Kantaa otan kunhan tiedän, mitä hyötyä ruohonjuuritasolla syntyy, jos yhdistytään. Eli paranevatko palvelut? Jos parannuksia ei tavalliselle kuntalaiselle synny, ei yhdistymisestä kai ole hyötyä kenellekään? Autottomana pelko, että palvelut siirtyvät kauemmaksi. Toivottavasti työpaikat säilyvät ja irtisanomisia ei tule! Kaarinan pohjoisosan palvelut kuntoon, ennen liittymistä Piikkiöön. Esimerkiksi liikenne. Henkilöstön kohtalo?? Palvelun taso tai etäisyydet?

23 Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri Ote 5. Kuntaliitos Käytiin läpi Kaarinan kaupungin johtoryhmän muistion asiakohta 3 ja todettiin siinä mainitut ehdot ja johtopäätökset huolestuttaviksi. Kaarina-kodin saneeraussuunnitelmat keittiön osalta ovat valmiit ja ne on tehty ilman Piikkiön kuntaliitoksen vaikutusten huomiointia. Suunnittelussa ei myöskään ole huomioitu mahdollisuutta tuottaa terveyskeskuksen tarvitsema ateriapalvelu. Ruokapalvelun keskittäminen edellyttää huolellista rakennus- ja laiteinvestointien sekä kuljetus-, henkilöstö- ja materiaalikustannusten sekä toiminnallisuuden ja laadun selvittämistä ja vertailua. Kaarina-kodin remontti voidaan toteuttaa ilman, että siihen sisällytetään johtopäätöstä myös terveyskeskuksen ruokatuotannon keskittämistä Kaarina-kotiin. Laadittujen suunnitelmien mukaisesti toteutettuna Kaarina-kodin remonttiin ei sisälly hukkainvestointia, koska Kaarinan ja Piikkiön kotihoidon ja mahdollisesti Valmakodin ruokatuotannon keskittäminen tapahtuu lähinnä laite-, materiaali- ja henkilöstöresursseja kasvattamalla. Tarkoituksenmukaisinta tässä tilanteessa on, että myös terveyskeskuksen keittiö remontoidaan aikataulun mukaisesti, koska kumpikaan keittiöistä ei pysty yksinään tuottamaan koko vanhustenhuollon ja terveydenhuollon ateriamäärää

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki 20.3.2008 MUISTIO 4/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 19.3.2008 kello 12.00-13.55. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ VERSIO 16.11.2007 1(28) 2 SISÄLLYSLUETTELO Taustaksi 1. Hallinto ja tukipalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallinto ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012

Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012 Raportti, julkaisuvapaa to 8.3.2012 Kittilän kuntalaisten mielipiteitä kuntauudistuksesta, maaliskuu 2012 Maan hallitus on käynnistämässä kunnallishallinnon rakenteen uudistusta. Kunnallishallinnon rakenteen

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA...1 1.1. Kuntaliitos...1 1.2. Hallintopalveluiden nykytilanne...1 1.3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

31.1.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro

31.1.2011. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 2 2011 Kokousaika: klo 18.00 22.56 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen Miten hyvänä rakennemuutoksen mallina pidät Uusi seurakuntayhtymä 2015 ehdotusta? Hyvä pienin muutoksin si Hyvä suurin muutoksin olisi ollut oikeampi vastaus. Uusi yhtymämalli

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys 12.5.2014 Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma Luovutettu Porvoon seurakuntayhtymälle 12.5.2014 Kirkkopalvelut Y-tunnus 0215281-7 Hietalahdenranta 13, PL

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Haluatko asua Pyhäjärven rannalla? Sovi oma esittelyaika, p. 0800 150 051 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen

Haluatko asua Pyhäjärven rannalla? Sovi oma esittelyaika, p. 0800 150 051 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti maaliskuu 1/2009 Pirkanmaan yrittäjät uskovat positiivisuuteen sivu 4 Talousarvio tasapainoon järkevillä toimenpiteillä sivut 8-9 Valtuustolla edessään

Lisätiedot

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset

Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Ylöjärven kaupunki 21.9.2015 Mistä palveluista karsia, miten kehittää toimintaa -kyselyn tulokset Kyselyaika 1.-15.9.2015 Mitä veroja ja/tai palvelumaksuja olisit valmis korottamaan tulojen lisäämiseksi?

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ALUEKUMPPANUUDEN HALLINNON VAIHTOEHDOT Elviira Hakkarainen, Mikko Pirttilä (toim.) Turun ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma 2004 Lukijalle

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta!

Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Keskustaviesti Keskustan Someron Kunnallisjärjestö ry:n vaalilehti 2012 www.someronkeskusta.fi Keskusta lähipalvelujen ja itsenäisyyden puolesta! Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun.

Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka siirretään Kultavuoren kouluun. KUNTALAISTEN MIELIPITEITÄ ORIVEDEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 2014 Lähettäjä: Johanna Pyykkö 20.9.2014 Hei! Vastustan jyrkästi sitä vaihtoa että Rovastinkankaan ala-asteen 5 ja 6-luokka

Lisätiedot