Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön"

Transkriptio

1 MUISTIO 3/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: kello Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu Helin vs. ruokapalvelupäällikkö Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki Janne Lavén talousjohtaja Kaarinan kaupunki Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki Marja-Liisa Teräväinen henkilöstön edustaja Pirkko Lehtonen henkilöstön edustaja Kirsti Elo henkilöstön edustaja Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön 1. Kokouksen avaus Valitaan tämän kokouksen sihteeriksi Kari Hölsö. 2. Toimitilatarpeen kartoitus Pirkko, Päivi, Kari ja kaksi palvelusihteeriä Kaarinasta ovat tutustuneet potentiaalisiin yhteispalvelupisteen tiloihin Piikkiössä. Esitys: a. Pirkko selostaa kartoituksen tulokset. Keskustellaan, tarvitaanko Piikkiön yhteispalvelupisteen tilaselvitykseen vielä lisätietoja (esim. arvio eri vaihtoehtojen korjauskustannuksista, arvio tilatarpeesta). Käynnistetään Hyvinvointipalvelut-ryhmän kanssa keskustelut siitä, mitä eri palveluja sosiaalitoimen palvelupiste Piikkiössä tulee tarjoamaan ja ovatko sosiaalipalvelupiste ja yhteispalvelupiste toiminnallisesti yhdistettävissä. LIITE I b. Työryhmä päättää esittää, että hallintopalveluiden toimitilojen sijoittelun ensisijaisena tavoitteena on se, että hallintopalvelut (poislukien yhteispalvelupisteet, keittiöt) sijaitsevat samassa kiinteistössä alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, työryhmä päättää esittää, että toimintojen sijoittelussa noudatetaan seuraavaa periaatetta:

2 Uusi kunta Hallinto- ja tukipalveluiden sijainti uudessa kunnassa ja suhteet muihin yksiköihin Valtuustosali Valtuustosalin sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä on huomioitava Hallituksen huone Hallituksen huoneen sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä olisi toivottavaa 1 Lähtökohtana on kaikkien hallinto- ja tukipalveluiden sijoittuminen samaan kiinteistöön kunnanjohtajan kanssa. Muuta huomioitavaa: Kunnanjohtaja Kansliapalvelut Taloushallinto Jos tilaratkaisut eivät mahdollista koko hallinto- ja tukipalveluiden sijoittamista kaupunginjohtajan kanssa samaan kiinteistöön, niin silloin vähintään kaupunginjohtajan, kansliapalveluiden ja taloushallinnon on toimittava samassa kiinteistössä. Kansliapalveluiden palvelupisteet sijaitsevat hajautetusti Henkilöstöhallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on henkilöstöhallinto 2 Tietohallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on tietohallinto 3 Tietohallinnon lähitukipalvelut toimivat hajautetusti Tietohallinnon perustoimipiste tulisi olla konesalitilojen vieressä Ruokapalvelut Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on ruokapalvelut 4 Suurin osa ruokapalvelun työntekijöistä toimii hajautetusti eri yksiköissä. c. Lisäksi keskustellaan ja sovitaan, miten toimitilatarpeen kartoituksessa edetään. Päätös: a) Yhteispalvelupisteen sijoittautumisvaihtoehdot on kerrottu liitteenä olevassa muistiossa "Yhteispalvelupisteen sijoittautuminen Piikkiön alueelle ". Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyviin päätöksiin tarvittavaa tietopohjaa olisi hyvä lisätä. Suunnitteluryhmä esittää, että Pirjo Helenius esittelisi yhteispalvelupisteen sisällöllistä toimintaa yhteiselle johtoryhmälle tiistaina Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyvien sisältöasioiden edelleen tarkentamiseksi Päivi Antola ottaa yhteyttä mm. Päivi Mikkolaan ja "kirjastoyksikköön". Tavoitteena on järjestää ko.

3 ryhmien kanssa palaveri, jossa pyritään konkretisoimaan nimenomaan Piikkiön yhteispalvelupisteessä tarjottavat palvelut. b) Työryhmä hyväksyy sijoittautumiskaavion "Uusi kunta" edelleen sijoittautumisen peruslähtökohdaksi. Tilavaihtoehtoja tullaan kuitenkin tarkistamaan mahdollisimman pian. Kari Hölsö valmistelee tietohallinnon tilavaihtoehdot tietohallinnon tarpeet huomioiden. Janne Lavén, Sinikka Valtonen, Pirkko Aalto ja Satu Helin valmistelee kanslian, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ruokapalveluiden osalta tilaratkaisuvaihtoehtoja. Tilaasiaa käsitellään klo Tila-asiaan palataan koko hallintopalveluiden suhteen HalSun palaverissa Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat Esitys: Listataan niitä liitokseen liittyviä asioita, jotka on selvitettävä vuoden 2008 aikana ja aikataulutetaan sekä vastuutetaan näiden valmistelua. Selvitettäviä asioita on tähän mennessä listattu seuraavasti: o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen o Vakuutusten läpikäynti o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus) o Puhelinluettelotiedot o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009 o Www-sivujen sisältö o LIITE 2. Päätös: Sovittiin, että selvitykset vastuutetaan seuraavasti o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen, jokainen hoitaa omalla vastuualueellaan o Vakuutusten läpikäynti, Pirkko Aalto koordinoi o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus), Sinikka Valtonen selvittää o Puhelinluettelotiedot, Pirkko Aalto koordinoi o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009, Pirkko Aalto koordinoi o Www-sivujen sisältö, asiaa sivutaan HalTihan palaverissa 28.3 klo Asian käsittelyä tarkennetaan asiaa käsitellään klo Mukana Päivi Antola, Pirkko Aalto, Katariina Wiren, Kari Hölsö ja Erja Tepponen.

4 4. Kuntalaiskyselyn vastausten huomioiminen valmistelussa Katariina Wiren koonnut yhteenvedon kuntalaiskyselyn vastauksista (LIITE 3 A-B) Esitys: Keskustellaan vastausten hyödyntämisestä hallintopalveluiden valmistelussa. Päätös: Ryhmä kävi läpi ko. listat ja merkitsee asian tiedoksi. Ryhmässä korostettiin, että viestinässä olisi otettava huomioon ko. kyselyssä vahvasti esiin nostetut asiat. 5. Osaprojektien tilannekatsaus Esitys: Merkitään tiedoksi, miten osaprojektit ovat edenneet ja pohditaan yhdessä mahdollisia esille tulleita ongelmia. Keskustellaan mm. siitä, tarvitseeko ruokapalvelutyöryhmä ulkopuolista tukea oman selvityksensä valmisteluun. Päätös: Ruokapalvelutyöryhmän osaprojekti kokee haasteeksi asian edistämisen nykyisellä työryhmän kokoonpanolla. Ehdotetaan, että työryhmän kokoonpanoa kasvatetaan Päivi Antolalla, Päivi Mikkolalla ja Pertti Koivistolla. Satu Helin katsoo kalentereista, onnistuuko ryhmän laajennus myös käytännössä. Satu Helin voi samalla arvioida myös ulkopuolisen konsultin käyttömahdollisuutta. 6. Vastuualueiden ja yksiköiden määrittely Ohjausryhmä hyväksyi ns. pohjaehdotuksen hallintopalveluiden vastuualueista. Vastuualueiden nimikkeitä ja määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Edellisessä Halsun palaverissa päätettiin, että esitys hallintopalveluiden vastuualueiksi on seuraava: Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kansliapalvelut Tietohallinto Ruokapalvelut palavereissa annettiin viidelle työryhmälle tehtäväksi valmistella esitykset siitä, mitä yksiköitä (tiimejä) kullakin vastuualueella voisi olla. Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi

5 Kansliapalvelut (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Tiimi 2. Viestintä Tehtävät: Sisäinen ja ulkoinen viestintä Tiimi 3. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Esitys: Keskustellaan tiimiesityksistä ja päätetään ohjausryhmälle esitettävästä tiimijaosta. Päätös: Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi Kansliapalvelut ja viestintä (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Suunnitteluryhmä mietti kansiaan perinteisesti sijoittuvan viestintäyksikön roolia ja sen vahvistamista. Viestinnän osalta ei ole muodostettavissa erillistä tiimiä. Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Asuntosihteeri sijoittautunee todennäköisesti tähän tiimiin. Tiimi 2. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) "Ryhmä" esitti, että taloushallinto voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin Nykyään ko. osa-alueet hoidetaan työparityöskentelyyn perustuen. a) kirjanpito b) konserniraportointi c) ostolaskujen käsittely ja ostoreskontra d) myyntisaatavien seuranta, perintä ja laskutuksen pääkäyttäjätoiminnot sekä rahoituksen seuranta f) hankintakeskus

6 Taloushallintoon ei muodostu tiimejä, joilla olisi selvä itsenäinen tehtävä. Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Kari ja Janne eivät ole ko. asian suhteen kokoontuneet. Kaarinan tietohallinnossa kehityskeskustelut ovat vielä kesken. Viimeiset kehityskeskustelut ovat maaliskuun aikana. Sen jälkeen tulee keskustelut liittyvien yksiköiden kanssa. Mahdolliset tiimit ratkeavat maalis-huhtikuun aikana. Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Tiimit muodostunevat valmistuskeittiöiden ympärille sisältäen ko. valmistuskeittiön alaisuudessa toimivat jakelukeittiöt. Tiimeissä toimisi selkeästi tiimin vetäjät, jotka ovat myös esimiehiä Tiimit muodostuvat valmistuskeittiöistä ja niistä palvelukeittiöistä, joihin ko. valmistuskeittiöstä ruoka toimitetaan. Tiimien alustava nimihahmotelma on seuraava: Hovirengit ( Hovirinta) Järvitiimi (Kotimäki) Lukion Lyylit (Lukio) Karikot (Kaarinakoti, Terveyskeskus, Valmakoti) -tämän ryhmän nimi mietittäneen uudestaan ja edelleen on auki, missä pisteessä ruoka valmistetaan Salvikset (Salvelanrinne, Piikkiön muut yksiköt poisluettuna Valmakoti). Tiimien määrittely on siis vielä kesken ja edellä kerrottu tiimijako on alustava. 7. Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely Esitys: a. Annetaan tiimityöryhmien tehtäväksi haastatella potentiaalisia tiiminvetäjäehdokkaita ja valmistella esitys tiiminvetäjiksi. b. Sovitaan haastatteluajat vastuualueiden esimiesten määrittelemiseksi: Pirkko Aalto, Sinikka Valtonen, Janne Lavén, Pertti Koivisto, Satu Helin, Kari Hölsö, muut mahdolliset haastateltavat????. Päivi haastattelee. Keskustelujen aiheena mm.: o oma rooli tulevassa organisaatiosta o näkemyksiä oman vastuualueesi kehittämistarpeista o asioista, jotka tulee erityisesti ottaa huomioon hallintopalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

7 Päätös: a) mahdollisien tiimivetäjien haastattelu ja valinta on vastuualue-esimiehen vastuulla b) sovittiin, että Päivi Antola haastattelee vastuu-alue esimiesvalintojen suhteen potentiaaliset henkilöt, Päivi merkitsee ajankohdat kalenteriin. 8. Henkilöstöpalaute Esitys: Keskustellaan henkilöstön työyksikköpalavereissa ym. esittämistä ajatuksista ja antamasta palautteesta. LIITE 4. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi muistio "Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus, Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri ". 9. Seuraavan kokouksen asialista - Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely - Uudelleensijoittumiskyselyn ja eläköitymiskyselyn tulokset - Vastuualueiden henkilöstön määrittelyn käynnistäminen ja alustavat tehtävänkuvaukset - Toimitilatarpeen kartoitus jatkuu - Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat/ listan päivitys - Osaprojektien tilannekatsaus - Henkilöstöpalaute Muistion laati, Kari

8 YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITTUMINEN PIIKKIÖN ALUEELLE Aika Torstai klo Keskiviikko klo 8:00 8:30 Läsnä Päivi Antola, Pentti Tapio, Kari Nyman, Pirkko Aalto, Kari Hölsö, Pirjo Helenius, Katri Välitalo KOHTEET JOIHIN TUTUSTUTTIIN Uusi kirjasto, Hadvalantie 9, katutaso Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta. Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori KOHTEIDEN SOPIVUUS YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITUSPAIKAKSI Sovittiin, että Pirkko Aalto, Pirjo Helenius ja Katri Välitalo arvioivat ko. kohteiden sopivuutta yhteispalvelupisteen sijoituspaikaksi. Uusi kirjasto, katutaso Hadvalantie 9 + keskeinen sijainti katutasossa näkyvällä paikalla + valmis tila + valoisa, avara + pysäköintitilat on + esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö + samalla asioinnilla myös muita palveluita + yhteistyö kirjaston henkilökunnan kanssa mahdollista + mahdollistaa asiakasystävälliset aukioloajat - valmiisiin olemassa oleviin kalustus- ym. suunnitelmiin pitää tehdä muutoksia Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. + on reilusti tilaa + keskeinen sijainti + liikuntarajoitteisten kulkeminen mahdollista takaovesta + pysäköintitilat on - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - paikka on vaikeampi löytää, sijainti 2. krs. - huonon oloinen sisäilma Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta + katutaso ja muiden palveluiden lähellä + siisti ja hyväkuntoinen tila - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - puuttuu yhtenäinen palvelutila - on "nurkan" takana - remontti aiheuttaa kustannuksia

9 Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 - syrjäinen sijainti, kaukana asiakkaista - kiinteistön kohtalo epäselvä Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori + näkyvä ja keskeinen paikka + pienehköllä järjestelyllä toteutettavissa - henkilökunnan "yhteiskäyttö" hankalaa, kun tila on erillään muista kaupungin palveluista Yhteenveto: Kun vielä ei ole tietoa, minkä laajuinen sosiaalipalvelujen palvelupiste on mahdollisesti suunnitteilla Merikratoksen tilaan, on vaikea arvioida yhteispalvelupisteen sijoittamista samaan tilaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että asiakkaiden mielikuvaan ja suhtautumiseen yhteispalvelupistettä kohtaan saattaa vaikuttaa sosiaalitoimessa asioiva asiakaskunta. Yhteispalvelupisteen läpiajo ei välttämättä onnistu asiakkaiden leimautumisen pelossa. Em. vaihtoehdoista yhteispalvelupisteen ensisijainen sijoituspaikka olisi Piikkiön uusi kirjasto ja kakkosvaihtoehto Piikkiön Osuuspankin tila. Merikratoksen tilaan voidaan ottaa kantaa, kun tiedetään sosiaalipuolen suunnitelmat. Muistion laati Pirkko A. LIITTEET Pohjapiirrokset

10 Yhteenveto Kaikissa vastausvaihtoehdoissa peräänkuulutettiin palvelujen säilymistä myös nykyisen Piikkiön puolella. Myös organisaation päällekkäisyyksiä toivottiin poistettavan useissa vastauksissa. Positiivisesti suhtautuvat näkivät lisäksi, että Kaarinaan liittyminen on parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi Paimio. Negatiivisesti suhtautuvat taas olisivat halunneet tutkia Paimion suunnan ja kritisoivat liitosvalmistelun kiireellistä aikataulua. Kielteisellä kannalla olevat myös pelkäsivät sitä, että liitoksen jälkeen Piikkiölle jää rengin osa Kaarinan päättäessä asoista. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 1 (erittäin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Piikkiöläisten mielipiteet tulee saada kuuluville yhdistymisen jälkeen. Pyydän huomioimaan henkilöstöasioissa, että saavutettu etu ei hajoa heikkoon johtamiseen. Toivomme lähipalvelujen parantumista, kunnan päätöksiin enemmän dynaamisuutta ja nuorekkaampaa ajattelua, jatkuvaa kehitystä. Uuden kunnan tulisi palvella kuntalaisia entistä paremmin ja tehokkaammin, ei ajaa poliitikkojen tai virkamiesten etuja. Tasavertaisesti Piikkiöstä ja Kaarinasta henkilöstöä virkoihin ja päättäjiin. Piikkiö ei saa jäädä huonompaan asemaan. Palvelut säilytettävä. Terveyskeskuspalvelut, pankit, apteekit ym. sosiaaliset palvelut täytyy säilyttää. Uuden kunnan palvelujen ja viihtyisyyden kehitys pitää jatkua tasapuolisesti niin Kaarinan kuin Piikkiön alueella. Piikkiön nykyisestä valtuustosta vain nuoremmat mukaan uuteen! Piikkiön keskustaan asiakaspalvelupiste, jollainen on Kaarinan kaupungintalossa ja kaupungin tiedotus kattavaksi ja säännölliseksi. Palveluiden säilyminen ja paraneminen tasaveroisesti Kaarinan kanssa. Toivon, että Kaarina ottaisi huomioon myös kunnan reuna-alueetkin, kuten harvaluodon, esim. teiden suhteen. Piikkiö ei reuna-alueistaan ole välittänyt vaikka verorahat ovat kelvanneet. Haja-asutusalueita pitäisi myös kehittää, tien auraukset, valaistus, viemäröinti. Piikkiön aluetta ei saa jättää takapajulaksi päätöksiä tehdessä!!! Palvelut lähellä, hyvät kulkuyhteydet. Päättäjillä järjenkäyttö sallittua sekä toivottavaa. Piikkiön alueen palvelut eivät saisi ainakaan huonontua nykyisestä, vaan alueen kehittämistä on edelleen jatkettava. Palvelujen tuottaminen on tehokkaampaa, syntyy säästöjä isommassa yksikössä. Hallitus/ valtuustopaikat, jako syytä tarkistaa. Hyvä asia, joka antaa mahdollisuuden vähentää päällekkäistä henkilöstöä ja tehostaa toimintoja. Liittymisen ehtona on, että palvelut Piikkiön toimipisteessä on säilyttävä. Pitkällä tähtäimellä täytyy päästä tekemään säästöjä. Säästöjä ei synny ellei yhteenlaskettu kaupungin henkilöstömäärä vähene. Liitoksen myötä toivomme vihdoinkin Piikkiön kunnan päättäjiltä järkeviä päätöksiä ja järkevää rahan käyttöä.

11 Liitos takaa Piikkiölle kestävän kehityksen ja laadukkaat palvelut. Nykyiselle Piikkiön alueelle taattava tietty kiintiö uuteen kaupunginvaltuuston esim. kahdeksi vaalikaudeksi. Toivon, että mahd. yhdistyminen ei vie palveluja nyk. Piikkiön alueelta pois. Esim. terveyskeskus säilyisi nyk. paikallaan. Palveluja lisää. Asioiden hoidon järkeistämistä, kustannussäästöjä ja palvelutason turvaamista. Haluan Kaarinan vaakunan, se on kauniimpi. Toivon edullista lähiliikennettä Kaarinaan ja Turkuun. Piikkiön nykyinen palvelutaso säilytettävä, toivomme yhdistymisen nostavan sitä. Ei mitään tuplajohtajia sitten uuteen firmaan. Toivomme, että sivummallakin asuvat otetaan palveluissa huomioon. Kunnalliset palvelut tasavertaisina, kiinteistöverot kohtuullisina. Piikkiön asema taattava yhteisessä Kaarinan kunnan hallituksessa. Päällekkäisyydet pois, enemmän bisnesajattelua mukaan. Mitä pikemmin, sen parempi. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 2 (melko toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti kaikki palvelut ei kuitenkaan siirry Kaarinaan, vaan asioiminen Piikkiössä olisi edelleen helppoa. Toivomme että kunnan palvelut säilyvät vähintään nykyisen tasoisina. Eivät syrjäkylien olot ainakaan huonone! Ainoa yhteiskunnan palvelu on kiinteistövero! Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä! Elämän laatu, edut ym. eivät saa huonontua. Liitoksesta tulee seurata jotain hyvää. Muuten tarpeetonta. Palveluja myös Piikkiössä = terveyskeskus ja mieluiten kuten ennenkin. Toivottavasti ei liity Turkuun myöhemmin! Palvelut ei saisi huonontua ja hyvä jos veroäyri alenisi. Piikkiöläiset saman verran päättäjiä kokouksiin. Piikkkiötä pitää kehittää myös myöhemmin, kunnan nimi vaikka Kuusisto. Kuntaliitoksesta huolimatta palvelujen pn pysyttävä omalla paikkakunnalla. Ei saa huonontua. Näillä neuvottelutuloksilla melko toivottavaa. lautakuntien suhde epäedullinen Piikkiölle. Kaarinan-Piikkiön nimeksi Kuusiston kaupunki. Peruspalveluiden pysyttävä nykyisellä tasollaan Piikkiössä. Piikkiön keskustan palveluita ei saa siirtää Kaarinan keskustaan. Emme halua Kaarina nimeä. Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä. Piikkiön terveyskeskuksen toivoisimme jäävän omaan kuntaamme! Palvelujen tasapuolinen kehittäminen koko uuden kunnan alueella. Nykyisen julkisen palvelutason säilyttäminen (vähintään), mieluummin kehittäminen. Toivomme, että peruspalvelut säilyisivät edelleen Piikkiössä; terveys, kirjasto, kunta ym. palvelut. Palvelujen säilyttäminen Piikkiössä.

12 Toivottavasti myöskin saamme jotain ettei olla vain antamassa, esim. maat. palvelut säilyy. Säilyttää ja kehittää lähipalvelut: lääkäripalvelut, kotihoito, koulu, päivähoito pienille sekä toimeentulotuki y. sosiaalipalvelut. Palvelut eivät saa kadota Piikkiöstä. Uuden kaupungin hallituksen ja valtuuston tulee saada riittävä Piikkiönkin edustus. Tasavertaisuusperiaatteella mukaan. Palvelut? Säilytettävä myös Piikkiössä. mm. terveys kirjasto koulupalvelut. Eritoten vanhuspalvelut. Nykyisten palveluiden pysyttävä Piikkiössä. Kaarina on luonnollinen suunta, terv.palv, poliisilaitos, erikoisliikkeet ja työpaikat kaarina- Turku suuntaan. Tasapuolinen neuvottelutulos. Piikkiön palvelut on säilytettävä lähellä ja edelleen kehitettävä! Rahaa pitää löytyä myös tämän alueen investointeihin. Toivomme etteivät Piikkiön palvelut heikkene kuntaliitoksen jälkeen, vaan päinvastoin monipuolistuvat. Kunnan nimellä ei ole merkitystä. Terveyskeskus kunnalliset toiminnot pysyisivät Piikkiössä AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita. Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita.

13 Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi. Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 3 (ei kovin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Haja-asutusalueitten kehittäminen ja niiden palvelujen säilyttäminen ja lisääminen. Harvaluodon koulun säilyttäminen. Toivomme, että Piikkiön nykyiset peruspalvelut säilyisivät, mahdollisesta kuntaliitoksesta huolimatta. Liian paljon päällekkäisiä virkoja, liian kauan. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita.

14 Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita. Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi.

15 Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 5 (en osaa sanoa): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti terveyspalvelut säilyy Piikkiössä + eläkeläisten palvelut, kaikilla ei ole autoa. Kaarina komentaa liikaa (Piikkiö yksin?) Autottomana toivon ettei yksikään toiminto tai palvelu siirry Piikkiöstä Kaarinan keskustaan. Kannatan, jos yhdistyminen auttaa Piikkiön taloudellista tilannetta. Vastustan, jos kunnan palvelut siirtyvät Kaarinan - isompi organisaatio toimii paljon hitaammin eli palvelukyky laskee!

16 Yhteenveto vastauksista Yleisimmät palautteet liittyivät nyykyisen Kaarinan vaakunan säilyttämiseen, sekä veroprosenttiin, jonka ei toivottu nousevan mm. Piikkiön velkatilanteen vuoksi. Seuravaaksi erottuivat selkeästi - vastausvaihtoehdosta riippumatta - seuraavat asiat: palveluiden taso on turvattava tasapuolisesti ilman kustannusten nousua organisaatioon ei tule perustaa turhia (johtajien) virkoja ja hallinnon päällekkäisyydet tulee poistaa Lisäksi huomioitakoon, että liitokseen positiivisesti suhtautuvat olettivat, että toteutuva liitos estää liitoksen Turkuun. Negaatiivisesti suhtautuvat taas eivät kokeneet liitoksesta olevan mitään hyötyä, tai eivät ainakaan olleet selvillä liitoksen hyödyistä. Lyhennelmä vastauksista (sis. keskeiset kohdat Hallintopalveluiden osalta; vaakuna- ja veroprosenttikommentit on poistettu): 2. Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta. 1. Erittäin toivottavana Palveluiden tason säilyminen (= talous) on tärkeintä. Henkilöstömenoissa on saatava säästöjä. Kaksikielisten asema ei saa heikentyä. Yhdistämällä hallintoa ja tehtäviä, voidaan organisaatio ja henkilöstö optimoida. Uuden syntyvän kunnan organisaatioselvitys heti. Turhat toiminnot karsittava. Molempien kuntien hallintopuolen päällekkäisyydet saadaan hyvin järjestettyä ja että palvelut säilyisi mahdollisimman entisellään. Hyvä juttu jos yhdistyy, kunhan "uuden" kunnan toiminta ei muutu kankeaksi ja byrokraattiseksi! Kunnan koko lienee yhdistymisen myötä olevan sopiva! Toivottavasti kuntalainen saa entistä parempaa palvelua!! Päällekkäiset toiminnot karsittava pois. Valtiolta saatava yhdistymisavustukset hallinnon kehittämiseen ja maankäytön ja kaavoituksen sekä liikennejärjestelyjen yhtenäistämiseen. Toivomme palveluita enemmän, yhdistymällä turhat kuntien organisaatioihin kuuluvat kustannukset pienenevät.

17 Toivon, että kuntaliitoksen päätavoitteena pidetään palvelujen tehostamista ja näin pieneneviä kuluja päällekkäisten palvelujen ja hallintokulujen poistuessa. imahdollisesta yhdistymisestä seuraa päällekkäisorganisaation karsiminen. Poistakaa saamattomat ja töykeät viranhaltijat! Kuntapalveluiden ei tule huonontua yhdistymisen myötä. Hallinnon päällekkäisyydet täytyy poistaa mahdollisimman pian. Tavoite: Palvelujen hinta/laatusuhde kuntien keskiarvoa. nykyinen palvelutason laatu säilyttävä1 Parempi! Toivon myös, että kunnan virkamiehet vähenevät ½, muuten ei ole mitään merkitystä, jos kaikille etsitään uudet hommat. Ei korppi jne. Toimintojen yhdistäminen samanlaisissa kunnissa. Vähentää pomoja ja lisää suorittajia. Tyhmä, järjetön, raskas organisaatio alas. Päällekkäiset virat karsittava pois Tärkeintä kuntaliitoksessa ovat palveluiden tasokkuus ja hintataso ei nimi tai vaakuna. Päättävien jaosten yhdistäminen, siten että tulee todellista taloudellista hyötyä. Johtajien ja esimiesten määrän tulee laskea huomattavasti ja päällekkäisyydet purkaa. Nykyinen palvelutaso säilytettävä koko kaupunkialueella. Tasa-arvoa. Muistettava, että reuna-alueetkin ovat kunnan alueella. Hallintoa ei tule paisuttaa, koska väestölisäys vain 7000 henkeä. Toivon, että palvelut paranevat ja monipuolistuvat entisestään. - Fuusion tapahduttua hallinnon henkilöstömäärä pitää säilyttää nykyisen Kaarinan henkilöstömäärän kokoisena, muuten fuusiosta ei saavuteta hyötyä. *) kaupungin kunnanjohtajien valinta avoimella haulla Kuntalaiset ovat huonosti saaneet tietoa- josta puolueettomasti kävisi selville k.o. hankkeen plussat ja miinukset Merkitseekö hanke verojen korotusta -peruspalveluiden saamisen vaikeutumista - matkojen pidentymistä, työpaikkojen vähenemistä j.ne. Vaiko aivan toisenlaisia mahdollisuuksia tavallisten kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden kannalta? Tärkeä ei ole hakea suuria kuntakokoja, vaan kysymys kuuluu - mitä sillä saavutetaan? 2. Melko toivottavana

18 Tasavertaine kohtelu! Palvelut turvattava tasapuolisesti. Toivottavasti päälliköitä ja pomoja ei tule kovin paljon "ylimääräisiä" organisaatioon. Toivottavasti Kaarinan alueen (nykyisen Kaarinan) palvelut eivät heikenny. Vaakunan menettäminen on harmillista. Ei saa tulevaisuudessa aiheuttaa palvelusten heikkenemistä, eikä rajua veroäyrin nousua. Molempien kuntien asukkaat otettava tasapuolisesti huomioon, jos kuntaliitos toteutetaan. Valtiolta tuleva tukiraha on jaettava esim. kuntien väestöpohjan mukaan. KTehostamalla organisaatiota. Panosta ympäristön todelliseen suojeluun. Palvelut tulee säilyä vähintään nykyisellään ja kustannustaso ei saisi nousta. Peruspalvelujen saanti turvattava, niin ettei synny alueellisia tyhjiöitä. Palvelutaso tulisi säilyttää yhtä hyvänä ja helposti saatavana kuin nytkin. Asiallinen henkilöstön määrä. Ammattitaitoisia johtajia johtamaan. ipidän toivottavana, ettei mahdollinen kuntaliitos vaikuta olemassa oleviin työpaikkoihin. Olisiko mahdollista tehostaa joitakin peruspalveluja = terveyskeskuspäivystys takaisin Kaarinaan! Nyt kun kuntien yhdistyminen varmasti saadaan myös organisaatiosäästöjä. Ei veronkorotuksia, palvelut pysyy samana, ei palveluiden hinnannousuja. Haettava synergia-etuja, päällekkäisyydet pois, kuluja karsittava; tehtävä kunnasta houkutteleva (= uusia asukkaita). Palvelujen hankinta ja tuottaminen eriytettävä, rakenteelliset ratkaisut ajateltava pitkäjänteisesti. Toivottavasti Kaarinan kaupunkikin hyötyy yhdistymisestä! Piikkiölle hyvä asia. Palvelujen säilyminen. Kustannusten lasku. Toivomme ihmisläheisyyden säilymistä ja palveluiden säilymistä kustannustehokkaalla tavalla. Ja virkakoneisto puolittuu molemmissa kunnissa? kuntalaisten palvelujen kustannuskehitys tulee pitää mahdollisimman vakaana Palvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin Piikkiössä. Ruokapalveluiden kilpailutus tulisi peruuttaa jotta nähtäisiin kuntien yhteinen toiminta

19 Palveluiden saatavuus taattava myös Piikkiön reuna-alueilla (päivähoito, koulut, terveyspalvelut, liikenne, vanhusten hoito) Svenskspråkiga servicen måste tryggas. eikä montaa johtajaa 1 riittävä = Harri Virta palvelut pidettävä tasapuolisena Kuntien yhdistyessä pitää sen näkyä myöskin kuntien yhteenlasketun henkilöstön vähenemisessä. Palvelut tulee tuottaa yhteenlaskettuna pienemmillä henkilömäärillä. Toivottavasti kuntien yhdistyessä toiminnot yhdistetään järkevästi ettei kulut kasva entisestään. Valtiolta saatavalla avustuksella maksettava velkoja pois. Luottamustointen ja hallinnon väkeä vähennettävä palkkakulujen pienentämiseksi. Ei veronkorotuksia. Säästöillä palveluja parannettava. 3. Ei kovin toivottavana Miksi yhdistymisen jälkeen edelleen liikaa johtajia (kaupungin- ja apulaiskaupunginjohtaja) Piikkiön ja Kaarinan kuntien yhtyessä "virkoja ja vakansseja" on vähennettävä vastaamaan yhden kunnan normaalia määrää. Yhdistymisen seurauksena "kunnan organisaatio" ei saa paisua siten, että kaikki nykyiset virat jäävät voimaan. Palvelutaso pitää säilyttää (tai nostaa). Joukkoliikenne kuntoon (muuallekin kuin keskustaan!) Kulut nousee, Kaarina kasvaa muutenkin, Hallinto yms. paisuvat eivät tehostu. Mitä hyötyä yhdistymisestä on kaarinalaisille asukkaille?? Mitä hyötyä tästä on? Juopottelulaiva Kaija Piikkiön lahteen. Turhat apulaiskaupunginjohtajat pois, esim. ympäristönsuojeluun lisätty insinöörin virka, koska roskaisuus vain rehottaa. Harkittava tarkasti vaikutusta kauas tulevaisuuteen asti mitä positiivisia asioita se toisi kummallekin ja mikä menisi huonompaan suuntaan. Palvelut eivät saa huonontua Näillä tiedoilla en näe liittymistä oleellisia hyötyjä, lisää veroja tiedän saatavan. Mitä iloa Kaarinalle?

20 Päällekkäisyydet kaupungin viroissa tulee huomioida ja purkaa. Taloudelliset yhdistymisehdot sovittava ja dokumentoitava tarkasti karinalaisten siitä kärsimättä. Siitä on enemmän hyötyä Piikkiölle kuin Kaarinalle tällä hetkellä. En tiedä, mitä hyötyä siitä on kaarinalaisille. Haitoista sen sijaan on saanut tietoa lehdistä. Jos pakko on jonkun kanssa liittyä, niin mieluummin mietitään Piikkiön suuntaa kuin vastakkaista, mutta myöhemminkin ehtii. Palvelujen taso ei saa heikentyä. 4. Ei ollenkaan toivottavana Missä hyödyt ja säästöt? Yleensä kun tulee suurta niin palvelut huononevat, eikö vaan. Turhaa! Ensiksi pitäisi tarkastaa kaikkien Kaarinan kaupunginviraston työntekijöiden tarpeellisuus. Mikä on kuntaliitoksen hyöty Kaarinalle? 6,5 milj. avustusta, mutta mitkä ovat lisäkulut. Kaupungin työntekijänä en halua joutua pitkän työmatkan päähän, jos opetustunteja ei omassa koulussa enää riitä. Kaarinalle ei ole mitään hyötyä pers aukisesta Piikkiön kunnasta. Liitytään miel. Turun kaupungin kanssa ja muodostetaan iso hallintokaupunki (Turku-Kaarina-Raisio-Piikkiö). En usko, että pitkälläkään aikavälillä Kaarinan / kaarinalaisten saama hyöty on lähelläkään panostusta. (missään mielessä). Kaarina maksaja, mitä saamme vastineeksi. Mitä hyötyä Kaarinalle yhdistymisestä olisi??? Mielestämme Kaarina pärjää parhaiten itsenäisenä! Ei mitään hyötyä vaan päinvastoin miksi ottaa epävakaa kunta taakaksi? Liitoksesta ei mitään hyötyä Kaarinalle. Piikkiö kuuluu Paimion seutuun. Minkä ihmeen takia Kaarinan pitäisi ottaa Piikkiö!! niskoilleen. En näe kaarinalaisena mitään hyötyä Piikkiön liittämisessä. Kaarinalaisille ei hyötyä. Maksamme veroina 10 v. aikana 10-miljoonia. Piikkiöllä ikärakenne: nuoret vanhat. Ei veroja. Helt onödigt, glöm detta! Kuntaliitos täysin turha. Turhaan tehtyä selvitystyötä. Vastaavat hyödyt saa järkeistämällä toiminnot.

21 Kallis ratkaisu jos samat virkamiehet jatkavat viroissaan. Ja kaikki kaupungin nimikkeet, lomakkeet ym. tehdään uusiksi. Mielestämme todella huono idea. Kaarina ei hyödy siitä millään tavalla. Mitä hyötyä kaarinalaisille on liitoksesta? Ei mitään etua liittymisestä. Mahdollinen päätös kuntaliitoksesta on hätiköity, eikä siitä ole mitään hyötyä tavalliselle kuntalaiselle. Asukkaat eivät hyödy mitään, virkamiesten etu on pääasia. Historiallisen vaakunan luovutus on törkeää. Liitoksesta ei ole hyötyä Kaarinalle. Kaarina ei tarvitse kahta kaupunginjohtajaa. Jos liitos tehdään tulisi liitoksesta olla hyötyä eli säästöjä. Ei lisäkuluja. Pitäisi sanoa kuntalaisille, että mitä hyötyä liittymisestä olisi. Ei tarvita lisää kaupunkijohtajia ja sitä myöden lisää veroja. Ei ollenkaan hyvä asia. Nyt Kaarinassa on kaikki hyvin! Palvelut huononee ja matkat pitenee! Palvelut heikkenee. Ei tarvita kahta kaupunkinjohtajaa. Virkaihmisiä nyttenkin liikaa. Miten käy pohjois-littoisten lasten koulun ja muiden palveluiden?! Maksamme Piikkiön suurta lainaa korkoineen, ylimitoitettua hallintoa 5 vuotta ja palkkojen tasausta. Vastustan ns. tehtyjä virkoja (apulaiskaupunginjohtaja ym.). Kuntaliitostukirahat hukkuvat lisääntyvään byrokratiaan. Syrjäseudun palvelut turvattava. Turhaa! Pysyvyyttä syntyy kun arvostetaan veronmaksajia. Poistetaan: - ylim. virkamiehet ja työtä vain niille, jotka arvostavat sitä. - ylimieliset. Näin "kaarinalaisesti" ajateltuna. Miten oikeasti liitos olisi meille positiivinen. Miten oikeasti hyödymme porkkanarahoista? 5. En osaa sanoa

22 Kunhan palvelut eivät huonone kaarinalaisilla. Toivottavasti palvelut eivät heikkene. Rehdit ja rehelliset virkamiehet esim. johtava hammaslääkäri! Kantaa otan kunhan tiedän, mitä hyötyä ruohonjuuritasolla syntyy, jos yhdistytään. Eli paranevatko palvelut? Jos parannuksia ei tavalliselle kuntalaiselle synny, ei yhdistymisestä kai ole hyötyä kenellekään? Autottomana pelko, että palvelut siirtyvät kauemmaksi. Toivottavasti työpaikat säilyvät ja irtisanomisia ei tule! Kaarinan pohjoisosan palvelut kuntoon, ennen liittymistä Piikkiöön. Esimerkiksi liikenne. Henkilöstön kohtalo?? Palvelun taso tai etäisyydet?

23 Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri Ote 5. Kuntaliitos Käytiin läpi Kaarinan kaupungin johtoryhmän muistion asiakohta 3 ja todettiin siinä mainitut ehdot ja johtopäätökset huolestuttaviksi. Kaarina-kodin saneeraussuunnitelmat keittiön osalta ovat valmiit ja ne on tehty ilman Piikkiön kuntaliitoksen vaikutusten huomiointia. Suunnittelussa ei myöskään ole huomioitu mahdollisuutta tuottaa terveyskeskuksen tarvitsema ateriapalvelu. Ruokapalvelun keskittäminen edellyttää huolellista rakennus- ja laiteinvestointien sekä kuljetus-, henkilöstö- ja materiaalikustannusten sekä toiminnallisuuden ja laadun selvittämistä ja vertailua. Kaarina-kodin remontti voidaan toteuttaa ilman, että siihen sisällytetään johtopäätöstä myös terveyskeskuksen ruokatuotannon keskittämistä Kaarina-kotiin. Laadittujen suunnitelmien mukaisesti toteutettuna Kaarina-kodin remonttiin ei sisälly hukkainvestointia, koska Kaarinan ja Piikkiön kotihoidon ja mahdollisesti Valmakodin ruokatuotannon keskittäminen tapahtuu lähinnä laite-, materiaali- ja henkilöstöresursseja kasvattamalla. Tarkoituksenmukaisinta tässä tilanteessa on, että myös terveyskeskuksen keittiö remontoidaan aikataulun mukaisesti, koska kumpikaan keittiöistä ei pysty yksinään tuottamaan koko vanhustenhuollon ja terveydenhuollon ateriamäärää

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla 28.3.2008 MUISTIO 5/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 27.3.2008 kello 12.00-15.00. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki 20.3.2008 MUISTIO 4/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 19.3.2008 kello 12.00-13.55. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki 27.5.2008 MUISTIO 10/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 22.5.2008 kello 10.00-12:30 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA Luottamushenkilöseminaari

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA Luottamushenkilöseminaari HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 Luottamushenkilöseminaari 8.4.2008 Toimeksianto - yhdistymissopimus toimialajohtajat kokoavat organisaation suunnitteluryhmät Suunnitteluryhmät t valmistelevat organisaatiosuunnitelman

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Kuntarakenneselvitys Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Hausjärvi 203 Loppi 757 Riihimäki 365 1. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6)

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=241 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 93 40,26% 2. kiteeläinen 94 40,69%

Lisätiedot

Talousarviokysely. Lokakuu 2016

Talousarviokysely. Lokakuu 2016 Talousarviokysely Lokakuu 2016 1. Miten kunnan tulisi tasapainottaa talouttaan? (N=48) 0 5 10 15 20 25 veroja korottamalla palveluita karsimalla maksuja ja hintoja korottamalla 2. Mitkä ovat tärkeimmät

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen.

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen. 17.6.2008 MUISTIO 6/2008 Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen henkilöstötyöryhmä Aika: 6.6.2008 kello 8.30 12.00 Paikka: Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Läsnä: Merja Kyynäräinen, henkilöstön edustaja, Kaarinan

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA...1 1.1. Kuntaliitos...1 1.2. Hallintopalveluiden nykytilanne...1 1.3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 9. - 15.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=208 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 77 38,50% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika

Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika Henkilöstön määrä tehtävittäin Lyhenteet: Tilastointiaika 1.8.2007 Ka=Kaarina, Pa=Paimio, Pi=Piikkiö, Sa=Sauvo Luvut henkilötyövuosina Henkilöstömäärä 1.8.2007 Yksikkö ja tehtäväalue Ka Pi Yht1: Huomiot:

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 16. - 27.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=219 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 80 38,10% 2.

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja

Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja Alkukartoitushaastattelujen alustavia havaintoja 12.11.2009 Tero Haahtela Olavi Kallio Pekka Malinen Pentti Siitonen TKK BIT 1 Teknisen sektorin roolin kokeminen Teknistä sektoria ei koeta miellettävän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä Johtopäätökset Kunnanhallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Talouden haasteet eivät häviä ei ole kysymys suhdannetaantumasta KL 08/2014(12.6.2014): Odotettua heikompi taloustilanne

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1

Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Aika 30.1.2014 kello 14.00 Paikka Kurikan Kaupungintalo, Kärrytie 1 Läsnä Mäki Juhani, puheenjohtaja Anne Ojajärvi (Jaakko Ventelän varajäsen) Alkula Martti Koskela Anna-Maija

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali 3/08 Kokousaika: Keskiviikko klo 18.00 21.34 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 15 KAARINAN JA PIIKKIÖN TALOUSKATSAUS 36 16 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS 37 17

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT VIESTINNÄN TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT VIESTINNÄN TAVOITTEET - AVOIMESTI YHDESSÄ Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Ohjausryhmä 27.2.2008 LÄHTÖKOHDAT Tämän viestintäsuunnitelman tavoitteena on ohjata Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

Yhteisten asukasiltojen yhteenveto

Yhteisten asukasiltojen yhteenveto Yhteisten asukasiltojen yhteenveto Asukastilaisuudet kolme kaikille 8 kunnan asukkaille tarkoitettua tilaisuutta Tuusula 1.4. + Mäntsälä 8.4. + Hyvinkää 10.4. osallistujia yhteensä noin 100 hlöä selvityksen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Multian kunnanhallitus ja Keuruun kaupunginhallitus, valtuustojen puheenjohtajat ja johtoryhmät

Multian kunnanhallitus ja Keuruun kaupunginhallitus, valtuustojen puheenjohtajat ja johtoryhmät Keskustelutilaisuus - Kuntajakoselvityksen käynnistäminen Aika Läsnä Maanantai 5.5.2014 klo 16.00-17.40 Keuruun kaupungintalo Multian kunnanhallitus ja Keuruun kaupunginhallitus, valtuustojen puheenjohtajat

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Tekniset palvelut Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Uuden kunnan muodostaminen... 2 3 Yhteistyön syventäminen... 5 4 Yhteenveto ja johtopäätökset...

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua?

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua? Kuntaliitoksilla parempaa palvelua? Rajansa kaikella Harri Virta 13.9.2012 Kuntamarkkinat Case Kaarinan ja Piikkiön liittäminen Mitä tavoiteltiin kuntaliitoksella 2008? Mitä tapahtui vuonna 2009? Miltä

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys. Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä

Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys. Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä 1. Miten kuvaisitte kuntaliitoksen tarkoitusta? Tavoitealue Voimavarat Sanotun kiteytys Kuntakoon

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ. Naantalin kaupunki - kevät 2016

TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ. Naantalin kaupunki - kevät 2016 TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ Naantalin kaupunki - kevät 2016 Selvitystyö Naantalin kaupungin tukipalvelut 1. Selvitystyön aikataulu 2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat 3. Selvitystyö tammi huhtikuu

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki Ratkaisun avaimet omissa käsissä Maakuntaliiton tilaisuus 11.5.2016 Pieksämäki Tilanteen kehitys Talous oli vakavasti kriisiytymässä Talouden muutos tapahtui vuonna 2011 tulos romahti vuodessa edellisen

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Hallintopalvelun esimiestehtävien organisointi, hallintoasiantuntijan työsopimussuhteen lakkauttaminen ja viran perustaminen ( )

Hallintopalvelun esimiestehtävien organisointi, hallintoasiantuntijan työsopimussuhteen lakkauttaminen ja viran perustaminen ( ) Henkilöstöjaosto 30 14.03.2017 Henkilöstöjaosto 67 18.04.2017 Kaupunginhallitus 204 08.05.2017 Hallintopalvelun esimiestehtävien organisointi, hallintoasiantuntijan työsopimussuhteen lakkauttaminen ja

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot