Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön"

Transkriptio

1 MUISTIO 3/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: kello Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu Helin vs. ruokapalvelupäällikkö Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki Janne Lavén talousjohtaja Kaarinan kaupunki Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki Marja-Liisa Teräväinen henkilöstön edustaja Pirkko Lehtonen henkilöstön edustaja Kirsti Elo henkilöstön edustaja Poissa: Pertti Koivisto talouspäällikkö Kaarinan-Piikkiön 1. Kokouksen avaus Valitaan tämän kokouksen sihteeriksi Kari Hölsö. 2. Toimitilatarpeen kartoitus Pirkko, Päivi, Kari ja kaksi palvelusihteeriä Kaarinasta ovat tutustuneet potentiaalisiin yhteispalvelupisteen tiloihin Piikkiössä. Esitys: a. Pirkko selostaa kartoituksen tulokset. Keskustellaan, tarvitaanko Piikkiön yhteispalvelupisteen tilaselvitykseen vielä lisätietoja (esim. arvio eri vaihtoehtojen korjauskustannuksista, arvio tilatarpeesta). Käynnistetään Hyvinvointipalvelut-ryhmän kanssa keskustelut siitä, mitä eri palveluja sosiaalitoimen palvelupiste Piikkiössä tulee tarjoamaan ja ovatko sosiaalipalvelupiste ja yhteispalvelupiste toiminnallisesti yhdistettävissä. LIITE I b. Työryhmä päättää esittää, että hallintopalveluiden toimitilojen sijoittelun ensisijaisena tavoitteena on se, että hallintopalvelut (poislukien yhteispalvelupisteet, keittiöt) sijaitsevat samassa kiinteistössä alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, työryhmä päättää esittää, että toimintojen sijoittelussa noudatetaan seuraavaa periaatetta:

2 Uusi kunta Hallinto- ja tukipalveluiden sijainti uudessa kunnassa ja suhteet muihin yksiköihin Valtuustosali Valtuustosalin sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä on huomioitava Hallituksen huone Hallituksen huoneen sijainti kunnanjohtajan läheisyydessä olisi toivottavaa 1 Lähtökohtana on kaikkien hallinto- ja tukipalveluiden sijoittuminen samaan kiinteistöön kunnanjohtajan kanssa. Muuta huomioitavaa: Kunnanjohtaja Kansliapalvelut Taloushallinto Jos tilaratkaisut eivät mahdollista koko hallinto- ja tukipalveluiden sijoittamista kaupunginjohtajan kanssa samaan kiinteistöön, niin silloin vähintään kaupunginjohtajan, kansliapalveluiden ja taloushallinnon on toimittava samassa kiinteistössä. Kansliapalveluiden palvelupisteet sijaitsevat hajautetusti Henkilöstöhallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on henkilöstöhallinto 2 Tietohallinto Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on tietohallinto 3 Tietohallinnon lähitukipalvelut toimivat hajautetusti Tietohallinnon perustoimipiste tulisi olla konesalitilojen vieressä Ruokapalvelut Seuraavaksi tärkein yhteistyötaho on ruokapalvelut 4 Suurin osa ruokapalvelun työntekijöistä toimii hajautetusti eri yksiköissä. c. Lisäksi keskustellaan ja sovitaan, miten toimitilatarpeen kartoituksessa edetään. Päätös: a) Yhteispalvelupisteen sijoittautumisvaihtoehdot on kerrottu liitteenä olevassa muistiossa "Yhteispalvelupisteen sijoittautuminen Piikkiön alueelle ". Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyviin päätöksiin tarvittavaa tietopohjaa olisi hyvä lisätä. Suunnitteluryhmä esittää, että Pirjo Helenius esittelisi yhteispalvelupisteen sisällöllistä toimintaa yhteiselle johtoryhmälle tiistaina Yhteispalvelupisteen sijoittautumiseen liittyvien sisältöasioiden edelleen tarkentamiseksi Päivi Antola ottaa yhteyttä mm. Päivi Mikkolaan ja "kirjastoyksikköön". Tavoitteena on järjestää ko.

3 ryhmien kanssa palaveri, jossa pyritään konkretisoimaan nimenomaan Piikkiön yhteispalvelupisteessä tarjottavat palvelut. b) Työryhmä hyväksyy sijoittautumiskaavion "Uusi kunta" edelleen sijoittautumisen peruslähtökohdaksi. Tilavaihtoehtoja tullaan kuitenkin tarkistamaan mahdollisimman pian. Kari Hölsö valmistelee tietohallinnon tilavaihtoehdot tietohallinnon tarpeet huomioiden. Janne Lavén, Sinikka Valtonen, Pirkko Aalto ja Satu Helin valmistelee kanslian, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ruokapalveluiden osalta tilaratkaisuvaihtoehtoja. Tilaasiaa käsitellään klo Tila-asiaan palataan koko hallintopalveluiden suhteen HalSun palaverissa Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat Esitys: Listataan niitä liitokseen liittyviä asioita, jotka on selvitettävä vuoden 2008 aikana ja aikataulutetaan sekä vastuutetaan näiden valmistelua. Selvitettäviä asioita on tähän mennessä listattu seuraavasti: o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen o Vakuutusten läpikäynti o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus) o Puhelinluettelotiedot o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009 o Www-sivujen sisältö o LIITE 2. Päätös: Sovittiin, että selvitykset vastuutetaan seuraavasti o Sopimuksen läpikäynti ja mahdollinen irtisanominen, jokainen hoitaa omalla vastuualueellaan o Vakuutusten läpikäynti, Pirkko Aalto koordinoi o Taloudellinen tuki (ryhmähenkivakuutus), Sinikka Valtonen selvittää o Puhelinluettelotiedot, Pirkko Aalto koordinoi o Palveluhakemistojen toteutus vuonna 2009, Pirkko Aalto koordinoi o Www-sivujen sisältö, asiaa sivutaan HalTihan palaverissa 28.3 klo Asian käsittelyä tarkennetaan asiaa käsitellään klo Mukana Päivi Antola, Pirkko Aalto, Katariina Wiren, Kari Hölsö ja Erja Tepponen.

4 4. Kuntalaiskyselyn vastausten huomioiminen valmistelussa Katariina Wiren koonnut yhteenvedon kuntalaiskyselyn vastauksista (LIITE 3 A-B) Esitys: Keskustellaan vastausten hyödyntämisestä hallintopalveluiden valmistelussa. Päätös: Ryhmä kävi läpi ko. listat ja merkitsee asian tiedoksi. Ryhmässä korostettiin, että viestinässä olisi otettava huomioon ko. kyselyssä vahvasti esiin nostetut asiat. 5. Osaprojektien tilannekatsaus Esitys: Merkitään tiedoksi, miten osaprojektit ovat edenneet ja pohditaan yhdessä mahdollisia esille tulleita ongelmia. Keskustellaan mm. siitä, tarvitseeko ruokapalvelutyöryhmä ulkopuolista tukea oman selvityksensä valmisteluun. Päätös: Ruokapalvelutyöryhmän osaprojekti kokee haasteeksi asian edistämisen nykyisellä työryhmän kokoonpanolla. Ehdotetaan, että työryhmän kokoonpanoa kasvatetaan Päivi Antolalla, Päivi Mikkolalla ja Pertti Koivistolla. Satu Helin katsoo kalentereista, onnistuuko ryhmän laajennus myös käytännössä. Satu Helin voi samalla arvioida myös ulkopuolisen konsultin käyttömahdollisuutta. 6. Vastuualueiden ja yksiköiden määrittely Ohjausryhmä hyväksyi ns. pohjaehdotuksen hallintopalveluiden vastuualueista. Vastuualueiden nimikkeitä ja määrää voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Edellisessä Halsun palaverissa päätettiin, että esitys hallintopalveluiden vastuualueiksi on seuraava: Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kansliapalvelut Tietohallinto Ruokapalvelut palavereissa annettiin viidelle työryhmälle tehtäväksi valmistella esitykset siitä, mitä yksiköitä (tiimejä) kullakin vastuualueella voisi olla. Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi

5 Kansliapalvelut (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Tiimi 2. Viestintä Tehtävät: Sisäinen ja ulkoinen viestintä Tiimi 3. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Esitys: Keskustellaan tiimiesityksistä ja päätetään ohjausryhmälle esitettävästä tiimijaosta. Päätös: Työryhmien ehdotukset ovat seuraavat: Henkilöstöhallinto (Työryhmä: Sinikka, Pirkko L., Päivi) Tiimi 1. Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat Tehtävät: palkanlaskenta, palvelussuhdeasiat, eläkeasiat, henkilöstöraportointi Kansliapalvelut ja viestintä (Työryhmä: Pirkko A., Marja-Liisa, Päivi) Suunnitteluryhmä mietti kansiaan perinteisesti sijoittuvan viestintäyksikön roolia ja sen vahvistamista. Viestinnän osalta ei ole muodostettavissa erillistä tiimiä. Tiimi 1. Asiakaspalvelut Tehtävät: postipalvelut, yhteispalvelut, vaihdepalvelut, maaseutuasiamiehen palvelut Asuntosihteeri sijoittautunee todennäköisesti tähän tiimiin. Tiimi 2. Asiakirjahallinto/ sihteeristö Tehtävät: tekstinkäsittely, arkistoasiat, johdon sihteeripalvelut Taloushallinto (Työryhmä: Janne, Pertti) "Ryhmä" esitti, että taloushallinto voidaan jakaa karkeasti seuraaviin osa-alueisiin Nykyään ko. osa-alueet hoidetaan työparityöskentelyyn perustuen. a) kirjanpito b) konserniraportointi c) ostolaskujen käsittely ja ostoreskontra d) myyntisaatavien seuranta, perintä ja laskutuksen pääkäyttäjätoiminnot sekä rahoituksen seuranta f) hankintakeskus

6 Taloushallintoon ei muodostu tiimejä, joilla olisi selvä itsenäinen tehtävä. Tietohallinto (Työryhmä: Kari, Janne) Kari ja Janne eivät ole ko. asian suhteen kokoontuneet. Kaarinan tietohallinnossa kehityskeskustelut ovat vielä kesken. Viimeiset kehityskeskustelut ovat maaliskuun aikana. Sen jälkeen tulee keskustelut liittyvien yksiköiden kanssa. Mahdolliset tiimit ratkeavat maalis-huhtikuun aikana. Ruokapalvelut (Työryhmä: Satu, Kirsti) Tiimit muodostunevat valmistuskeittiöiden ympärille sisältäen ko. valmistuskeittiön alaisuudessa toimivat jakelukeittiöt. Tiimeissä toimisi selkeästi tiimin vetäjät, jotka ovat myös esimiehiä Tiimit muodostuvat valmistuskeittiöistä ja niistä palvelukeittiöistä, joihin ko. valmistuskeittiöstä ruoka toimitetaan. Tiimien alustava nimihahmotelma on seuraava: Hovirengit ( Hovirinta) Järvitiimi (Kotimäki) Lukion Lyylit (Lukio) Karikot (Kaarinakoti, Terveyskeskus, Valmakoti) -tämän ryhmän nimi mietittäneen uudestaan ja edelleen on auki, missä pisteessä ruoka valmistetaan Salvikset (Salvelanrinne, Piikkiön muut yksiköt poisluettuna Valmakoti). Tiimien määrittely on siis vielä kesken ja edellä kerrottu tiimijako on alustava. 7. Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely Esitys: a. Annetaan tiimityöryhmien tehtäväksi haastatella potentiaalisia tiiminvetäjäehdokkaita ja valmistella esitys tiiminvetäjiksi. b. Sovitaan haastatteluajat vastuualueiden esimiesten määrittelemiseksi: Pirkko Aalto, Sinikka Valtonen, Janne Lavén, Pertti Koivisto, Satu Helin, Kari Hölsö, muut mahdolliset haastateltavat????. Päivi haastattelee. Keskustelujen aiheena mm.: o oma rooli tulevassa organisaatiosta o näkemyksiä oman vastuualueesi kehittämistarpeista o asioista, jotka tulee erityisesti ottaa huomioon hallintopalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

7 Päätös: a) mahdollisien tiimivetäjien haastattelu ja valinta on vastuualue-esimiehen vastuulla b) sovittiin, että Päivi Antola haastattelee vastuu-alue esimiesvalintojen suhteen potentiaaliset henkilöt, Päivi merkitsee ajankohdat kalenteriin. 8. Henkilöstöpalaute Esitys: Keskustellaan henkilöstön työyksikköpalavereissa ym. esittämistä ajatuksista ja antamasta palautteesta. LIITE 4. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja huomioitavaksi muistio "Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus, Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri ". 9. Seuraavan kokouksen asialista - Vastuualueiden ja yksiköiden esimiesten määrittely - Uudelleensijoittumiskyselyn ja eläköitymiskyselyn tulokset - Vastuualueiden henkilöstön määrittelyn käynnistäminen ja alustavat tehtävänkuvaukset - Toimitilatarpeen kartoitus jatkuu - Vuoden 2008 aikana selvitettävät asiat/ listan päivitys - Osaprojektien tilannekatsaus - Henkilöstöpalaute Muistion laati, Kari

8 YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITTUMINEN PIIKKIÖN ALUEELLE Aika Torstai klo Keskiviikko klo 8:00 8:30 Läsnä Päivi Antola, Pentti Tapio, Kari Nyman, Pirkko Aalto, Kari Hölsö, Pirjo Helenius, Katri Välitalo KOHTEET JOIHIN TUTUSTUTTIIN Uusi kirjasto, Hadvalantie 9, katutaso Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta. Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori KOHTEIDEN SOPIVUUS YHTEISPALVELUPISTEEN SIJOITUSPAIKAKSI Sovittiin, että Pirkko Aalto, Pirjo Helenius ja Katri Välitalo arvioivat ko. kohteiden sopivuutta yhteispalvelupisteen sijoituspaikaksi. Uusi kirjasto, katutaso Hadvalantie 9 + keskeinen sijainti katutasossa näkyvällä paikalla + valmis tila + valoisa, avara + pysäköintitilat on + esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö + samalla asioinnilla myös muita palveluita + yhteistyö kirjaston henkilökunnan kanssa mahdollista + mahdollistaa asiakasystävälliset aukioloajat - valmiisiin olemassa oleviin kalustus- ym. suunnitelmiin pitää tehdä muutoksia Nykyinen kirjasto, Hadvalantie 9, 2 krs. + on reilusti tilaa + keskeinen sijainti + liikuntarajoitteisten kulkeminen mahdollista takaovesta + pysäköintitilat on - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - paikka on vaikeampi löytää, sijainti 2. krs. - huonon oloinen sisäilma Merikratos, tyhjillään oleva liiketila, jossa 7 työhuonetta + katutaso ja muiden palveluiden lähellä + siisti ja hyväkuntoinen tila - ei tietoa, mitä muuta toimintaa sinne on tulossa - puuttuu yhtenäinen palvelutila - on "nurkan" takana - remontti aiheuttaa kustannuksia

9 Nykyinen Piikkiön kunnanvirasto, Koulutie 1 - syrjäinen sijainti, kaukana asiakkaista - kiinteistön kohtalo epäselvä Lounais-Suomen Osuuspankki, Piikkiön konttori + näkyvä ja keskeinen paikka + pienehköllä järjestelyllä toteutettavissa - henkilökunnan "yhteiskäyttö" hankalaa, kun tila on erillään muista kaupungin palveluista Yhteenveto: Kun vielä ei ole tietoa, minkä laajuinen sosiaalipalvelujen palvelupiste on mahdollisesti suunnitteilla Merikratoksen tilaan, on vaikea arvioida yhteispalvelupisteen sijoittamista samaan tilaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että asiakkaiden mielikuvaan ja suhtautumiseen yhteispalvelupistettä kohtaan saattaa vaikuttaa sosiaalitoimessa asioiva asiakaskunta. Yhteispalvelupisteen läpiajo ei välttämättä onnistu asiakkaiden leimautumisen pelossa. Em. vaihtoehdoista yhteispalvelupisteen ensisijainen sijoituspaikka olisi Piikkiön uusi kirjasto ja kakkosvaihtoehto Piikkiön Osuuspankin tila. Merikratoksen tilaan voidaan ottaa kantaa, kun tiedetään sosiaalipuolen suunnitelmat. Muistion laati Pirkko A. LIITTEET Pohjapiirrokset

10 Yhteenveto Kaikissa vastausvaihtoehdoissa peräänkuulutettiin palvelujen säilymistä myös nykyisen Piikkiön puolella. Myös organisaation päällekkäisyyksiä toivottiin poistettavan useissa vastauksissa. Positiivisesti suhtautuvat näkivät lisäksi, että Kaarinaan liittyminen on parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi Paimio. Negatiivisesti suhtautuvat taas olisivat halunneet tutkia Paimion suunnan ja kritisoivat liitosvalmistelun kiireellistä aikataulua. Kielteisellä kannalla olevat myös pelkäsivät sitä, että liitoksen jälkeen Piikkiölle jää rengin osa Kaarinan päättäessä asoista. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 1 (erittäin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Piikkiöläisten mielipiteet tulee saada kuuluville yhdistymisen jälkeen. Pyydän huomioimaan henkilöstöasioissa, että saavutettu etu ei hajoa heikkoon johtamiseen. Toivomme lähipalvelujen parantumista, kunnan päätöksiin enemmän dynaamisuutta ja nuorekkaampaa ajattelua, jatkuvaa kehitystä. Uuden kunnan tulisi palvella kuntalaisia entistä paremmin ja tehokkaammin, ei ajaa poliitikkojen tai virkamiesten etuja. Tasavertaisesti Piikkiöstä ja Kaarinasta henkilöstöä virkoihin ja päättäjiin. Piikkiö ei saa jäädä huonompaan asemaan. Palvelut säilytettävä. Terveyskeskuspalvelut, pankit, apteekit ym. sosiaaliset palvelut täytyy säilyttää. Uuden kunnan palvelujen ja viihtyisyyden kehitys pitää jatkua tasapuolisesti niin Kaarinan kuin Piikkiön alueella. Piikkiön nykyisestä valtuustosta vain nuoremmat mukaan uuteen! Piikkiön keskustaan asiakaspalvelupiste, jollainen on Kaarinan kaupungintalossa ja kaupungin tiedotus kattavaksi ja säännölliseksi. Palveluiden säilyminen ja paraneminen tasaveroisesti Kaarinan kanssa. Toivon, että Kaarina ottaisi huomioon myös kunnan reuna-alueetkin, kuten harvaluodon, esim. teiden suhteen. Piikkiö ei reuna-alueistaan ole välittänyt vaikka verorahat ovat kelvanneet. Haja-asutusalueita pitäisi myös kehittää, tien auraukset, valaistus, viemäröinti. Piikkiön aluetta ei saa jättää takapajulaksi päätöksiä tehdessä!!! Palvelut lähellä, hyvät kulkuyhteydet. Päättäjillä järjenkäyttö sallittua sekä toivottavaa. Piikkiön alueen palvelut eivät saisi ainakaan huonontua nykyisestä, vaan alueen kehittämistä on edelleen jatkettava. Palvelujen tuottaminen on tehokkaampaa, syntyy säästöjä isommassa yksikössä. Hallitus/ valtuustopaikat, jako syytä tarkistaa. Hyvä asia, joka antaa mahdollisuuden vähentää päällekkäistä henkilöstöä ja tehostaa toimintoja. Liittymisen ehtona on, että palvelut Piikkiön toimipisteessä on säilyttävä. Pitkällä tähtäimellä täytyy päästä tekemään säästöjä. Säästöjä ei synny ellei yhteenlaskettu kaupungin henkilöstömäärä vähene. Liitoksen myötä toivomme vihdoinkin Piikkiön kunnan päättäjiltä järkeviä päätöksiä ja järkevää rahan käyttöä.

11 Liitos takaa Piikkiölle kestävän kehityksen ja laadukkaat palvelut. Nykyiselle Piikkiön alueelle taattava tietty kiintiö uuteen kaupunginvaltuuston esim. kahdeksi vaalikaudeksi. Toivon, että mahd. yhdistyminen ei vie palveluja nyk. Piikkiön alueelta pois. Esim. terveyskeskus säilyisi nyk. paikallaan. Palveluja lisää. Asioiden hoidon järkeistämistä, kustannussäästöjä ja palvelutason turvaamista. Haluan Kaarinan vaakunan, se on kauniimpi. Toivon edullista lähiliikennettä Kaarinaan ja Turkuun. Piikkiön nykyinen palvelutaso säilytettävä, toivomme yhdistymisen nostavan sitä. Ei mitään tuplajohtajia sitten uuteen firmaan. Toivomme, että sivummallakin asuvat otetaan palveluissa huomioon. Kunnalliset palvelut tasavertaisina, kiinteistöverot kohtuullisina. Piikkiön asema taattava yhteisessä Kaarinan kunnan hallituksessa. Päällekkäisyydet pois, enemmän bisnesajattelua mukaan. Mitä pikemmin, sen parempi. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 2 (melko toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti kaikki palvelut ei kuitenkaan siirry Kaarinaan, vaan asioiminen Piikkiössä olisi edelleen helppoa. Toivomme että kunnan palvelut säilyvät vähintään nykyisen tasoisina. Eivät syrjäkylien olot ainakaan huonone! Ainoa yhteiskunnan palvelu on kiinteistövero! Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä! Elämän laatu, edut ym. eivät saa huonontua. Liitoksesta tulee seurata jotain hyvää. Muuten tarpeetonta. Palveluja myös Piikkiössä = terveyskeskus ja mieluiten kuten ennenkin. Toivottavasti ei liity Turkuun myöhemmin! Palvelut ei saisi huonontua ja hyvä jos veroäyri alenisi. Piikkiöläiset saman verran päättäjiä kokouksiin. Piikkkiötä pitää kehittää myös myöhemmin, kunnan nimi vaikka Kuusisto. Kuntaliitoksesta huolimatta palvelujen pn pysyttävä omalla paikkakunnalla. Ei saa huonontua. Näillä neuvottelutuloksilla melko toivottavaa. lautakuntien suhde epäedullinen Piikkiölle. Kaarinan-Piikkiön nimeksi Kuusiston kaupunki. Peruspalveluiden pysyttävä nykyisellä tasollaan Piikkiössä. Piikkiön keskustan palveluita ei saa siirtää Kaarinan keskustaan. Emme halua Kaarina nimeä. Peruspalvelut säilytettävä Piikkiössä. Piikkiön terveyskeskuksen toivoisimme jäävän omaan kuntaamme! Palvelujen tasapuolinen kehittäminen koko uuden kunnan alueella. Nykyisen julkisen palvelutason säilyttäminen (vähintään), mieluummin kehittäminen. Toivomme, että peruspalvelut säilyisivät edelleen Piikkiössä; terveys, kirjasto, kunta ym. palvelut. Palvelujen säilyttäminen Piikkiössä.

12 Toivottavasti myöskin saamme jotain ettei olla vain antamassa, esim. maat. palvelut säilyy. Säilyttää ja kehittää lähipalvelut: lääkäripalvelut, kotihoito, koulu, päivähoito pienille sekä toimeentulotuki y. sosiaalipalvelut. Palvelut eivät saa kadota Piikkiöstä. Uuden kaupungin hallituksen ja valtuuston tulee saada riittävä Piikkiönkin edustus. Tasavertaisuusperiaatteella mukaan. Palvelut? Säilytettävä myös Piikkiössä. mm. terveys kirjasto koulupalvelut. Eritoten vanhuspalvelut. Nykyisten palveluiden pysyttävä Piikkiössä. Kaarina on luonnollinen suunta, terv.palv, poliisilaitos, erikoisliikkeet ja työpaikat kaarina- Turku suuntaan. Tasapuolinen neuvottelutulos. Piikkiön palvelut on säilytettävä lähellä ja edelleen kehitettävä! Rahaa pitää löytyä myös tämän alueen investointeihin. Toivomme etteivät Piikkiön palvelut heikkene kuntaliitoksen jälkeen, vaan päinvastoin monipuolistuvat. Kunnan nimellä ei ole merkitystä. Terveyskeskus kunnalliset toiminnot pysyisivät Piikkiössä AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita. Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita.

13 Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi. Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 3 (ei kovin toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Haja-asutusalueitten kehittäminen ja niiden palvelujen säilyttäminen ja lisääminen. Harvaluodon koulun säilyttäminen. Toivomme, että Piikkiön nykyiset peruspalvelut säilyisivät, mahdollisesta kuntaliitoksesta huolimatta. Liian paljon päällekkäisiä virkoja, liian kauan. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 4 (ei ollenkaan toivottavana): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? EI! En halua, että Piikkiöstä tulee Kaarinan narussa roikkuva periferia ilman palveluita.

14 Jos kaarina ja Piikkiö yhdistyvät, palvelut keskittyvät aivan varmasti Kaarinaan ja se on erittäin huono asia. Piikkiöllä täytyy säilyä päätäntävalta omiin asioihin. Jos yhdistytään Kaarinaan, päätäntävalta menetetään! Emme halua Kaarinan jyrättäväksi! Kaarina ottaa mitä haluaa, Piikkiö on sille torppari. Piikkiön asiat jää kuntaliitoksen toteutuessa Kaarinan jalkoihin. Piikkiö jää takapajulaksi ja Kaarina määrää kaiken myöhemmin Turku. Paimio huomattavasti parempi vaihtoehto. Yhteistyöstä Kaarinan kanssa hyvin huonoja kokemuksia. Kaarina ja kaarinalaiset haluavat olla päältäpäsmäreitä. He eivät tule antamaan Piikkiölle ja piikkiöläisille mitään arvoa. Näin toteaa piikkiöläinen, joka on syntyjään kaarinalainen, Kaarina kahmii kaiken. Päätös yhdistymisestä on Piikkiön kannalta erittäin huono. Meistä tulee Kaarinan alustalaisia. Eli kaarinalaiset täyttävät päättävät elimet ja me teemme niin kuin he haluavat. Jäädään helposti sivurooliin ja kehityksen ulkopuolelle. Joka asiassa kylkiäinen, pieni jää ison jalkoihin, ei hyvä. Piikkiön muuttuminen kunnasta Kaarinan kaupunginosaksi lähes poistaisi piikkiöläisten vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöönsä. Piikkiö jäisi ko. vaihtoehdossa syrjäseuduksi ja näivettyisi. Tasa-arvoinen puolikas (esim. Paimio) parempi tai itsenäisyys. Yhdistyksen jälkeen oltaisiin täysin Kaarinan päättäjien armoilla. Pro rata-parte periaate ei toteudu. Kaarina vie selvän hyödyn, joka tulee tuntumaan piikkiöläisten nahoissa! Asioinnit virastoissa vievät vastedes pidemmän ajan. Ei Kaarinaan reuna-alueeksi, suunniteltu verotus heikentää palveluita. Kaarina määrää ja Piikkiö saa jäännöspalat. Kaarina on liian ylimielinen Piikkiötä kohtaan! Kasvavan Piikkiön ei tarvitse liittyä mihinkään. Kaarinassa piikkiöläiset jäävät jalkoihin. Ei Kaarinan sanelupolitiikkaa, nykyehdoilla Piikkiö jää heittopussin asemaan. Paimio parempi! Piikkiö jää Kaarinan takapajulaksi. Piikkiö vanha historiallinen paikka. Älkää äänestäkää vanhoja jääriä! Piikkiöstä tulee Kaarinan reservaatti ja päättävät jatkossa asioita. Ei Ei hyvää meille siitä, koska menetämme paljon sen mukana. Emme saa päättää omista eduista sen päättää toiset siellä ylemmällä tasolla. Suuri jyrää pienen. On koettu. Kaarina paniikissa Turun suhteen. Järki varainkäytössä elintärkeät. Miksi kiire päätöksenteossa? Älyä harkintaan! Palvelut eivät ainakaan parane! Kaikki keskittyy Kaarinaan. Kaarina tunnettu sanelija ennestään; Tuorla, terveyskeskusasioissa. varokaa maansa myyvät. Kaarinalla puute maasta. Piikkiö tekemässä suuren erehdyksen, päätöksenteko siirtyy kaarinalaisille, palvelut huononevat Piikkiössä, kunnas loppuvat kokonaan! Piikkiöstä tulee kaupungin syrjäkylä, jota kehitetään, jos rahaa jää yli Kaarinan tarpeen. Piikkiöläisten edustus päättävissä elimissä ei riitä pitämään puoliaan, vaan saa tyytyä murusiin isännän pöydältä! Kaarinalaisten ylivoima jättää piikkiöläiset ilman vaikutusvaltaa. Paimion kanssa tasavertaisina oman alueemme kehitys parempi.

15 Pelko palveluiden keskittymisestä Kaarinan keskustaan on suuri ja aiheellinen. Palvelut pysyvät Piikkiössä. AVOIMET VASTAUKSET VASTAUSVAIHTOEHTO 5 (en osaa sanoa): Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta? Toivottavasti terveyspalvelut säilyy Piikkiössä + eläkeläisten palvelut, kaikilla ei ole autoa. Kaarina komentaa liikaa (Piikkiö yksin?) Autottomana toivon ettei yksikään toiminto tai palvelu siirry Piikkiöstä Kaarinan keskustaan. Kannatan, jos yhdistyminen auttaa Piikkiön taloudellista tilannetta. Vastustan, jos kunnan palvelut siirtyvät Kaarinan - isompi organisaatio toimii paljon hitaammin eli palvelukyky laskee!

16 Yhteenveto vastauksista Yleisimmät palautteet liittyivät nyykyisen Kaarinan vaakunan säilyttämiseen, sekä veroprosenttiin, jonka ei toivottu nousevan mm. Piikkiön velkatilanteen vuoksi. Seuravaaksi erottuivat selkeästi - vastausvaihtoehdosta riippumatta - seuraavat asiat: palveluiden taso on turvattava tasapuolisesti ilman kustannusten nousua organisaatioon ei tule perustaa turhia (johtajien) virkoja ja hallinnon päällekkäisyydet tulee poistaa Lisäksi huomioitakoon, että liitokseen positiivisesti suhtautuvat olettivat, että toteutuva liitos estää liitoksen Turkuun. Negaatiivisesti suhtautuvat taas eivät kokeneet liitoksesta olevan mitään hyötyä, tai eivät ainakaan olleet selvillä liitoksen hyödyistä. Lyhennelmä vastauksista (sis. keskeiset kohdat Hallintopalveluiden osalta; vaakuna- ja veroprosenttikommentit on poistettu): 2. Mitä erityisesti haluaisitte sanoa mahdollisesta Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksesta. 1. Erittäin toivottavana Palveluiden tason säilyminen (= talous) on tärkeintä. Henkilöstömenoissa on saatava säästöjä. Kaksikielisten asema ei saa heikentyä. Yhdistämällä hallintoa ja tehtäviä, voidaan organisaatio ja henkilöstö optimoida. Uuden syntyvän kunnan organisaatioselvitys heti. Turhat toiminnot karsittava. Molempien kuntien hallintopuolen päällekkäisyydet saadaan hyvin järjestettyä ja että palvelut säilyisi mahdollisimman entisellään. Hyvä juttu jos yhdistyy, kunhan "uuden" kunnan toiminta ei muutu kankeaksi ja byrokraattiseksi! Kunnan koko lienee yhdistymisen myötä olevan sopiva! Toivottavasti kuntalainen saa entistä parempaa palvelua!! Päällekkäiset toiminnot karsittava pois. Valtiolta saatava yhdistymisavustukset hallinnon kehittämiseen ja maankäytön ja kaavoituksen sekä liikennejärjestelyjen yhtenäistämiseen. Toivomme palveluita enemmän, yhdistymällä turhat kuntien organisaatioihin kuuluvat kustannukset pienenevät.

17 Toivon, että kuntaliitoksen päätavoitteena pidetään palvelujen tehostamista ja näin pieneneviä kuluja päällekkäisten palvelujen ja hallintokulujen poistuessa. imahdollisesta yhdistymisestä seuraa päällekkäisorganisaation karsiminen. Poistakaa saamattomat ja töykeät viranhaltijat! Kuntapalveluiden ei tule huonontua yhdistymisen myötä. Hallinnon päällekkäisyydet täytyy poistaa mahdollisimman pian. Tavoite: Palvelujen hinta/laatusuhde kuntien keskiarvoa. nykyinen palvelutason laatu säilyttävä1 Parempi! Toivon myös, että kunnan virkamiehet vähenevät ½, muuten ei ole mitään merkitystä, jos kaikille etsitään uudet hommat. Ei korppi jne. Toimintojen yhdistäminen samanlaisissa kunnissa. Vähentää pomoja ja lisää suorittajia. Tyhmä, järjetön, raskas organisaatio alas. Päällekkäiset virat karsittava pois Tärkeintä kuntaliitoksessa ovat palveluiden tasokkuus ja hintataso ei nimi tai vaakuna. Päättävien jaosten yhdistäminen, siten että tulee todellista taloudellista hyötyä. Johtajien ja esimiesten määrän tulee laskea huomattavasti ja päällekkäisyydet purkaa. Nykyinen palvelutaso säilytettävä koko kaupunkialueella. Tasa-arvoa. Muistettava, että reuna-alueetkin ovat kunnan alueella. Hallintoa ei tule paisuttaa, koska väestölisäys vain 7000 henkeä. Toivon, että palvelut paranevat ja monipuolistuvat entisestään. - Fuusion tapahduttua hallinnon henkilöstömäärä pitää säilyttää nykyisen Kaarinan henkilöstömäärän kokoisena, muuten fuusiosta ei saavuteta hyötyä. *) kaupungin kunnanjohtajien valinta avoimella haulla Kuntalaiset ovat huonosti saaneet tietoa- josta puolueettomasti kävisi selville k.o. hankkeen plussat ja miinukset Merkitseekö hanke verojen korotusta -peruspalveluiden saamisen vaikeutumista - matkojen pidentymistä, työpaikkojen vähenemistä j.ne. Vaiko aivan toisenlaisia mahdollisuuksia tavallisten kuntalaisten tarpeiden ja toiveiden kannalta? Tärkeä ei ole hakea suuria kuntakokoja, vaan kysymys kuuluu - mitä sillä saavutetaan? 2. Melko toivottavana

18 Tasavertaine kohtelu! Palvelut turvattava tasapuolisesti. Toivottavasti päälliköitä ja pomoja ei tule kovin paljon "ylimääräisiä" organisaatioon. Toivottavasti Kaarinan alueen (nykyisen Kaarinan) palvelut eivät heikenny. Vaakunan menettäminen on harmillista. Ei saa tulevaisuudessa aiheuttaa palvelusten heikkenemistä, eikä rajua veroäyrin nousua. Molempien kuntien asukkaat otettava tasapuolisesti huomioon, jos kuntaliitos toteutetaan. Valtiolta tuleva tukiraha on jaettava esim. kuntien väestöpohjan mukaan. KTehostamalla organisaatiota. Panosta ympäristön todelliseen suojeluun. Palvelut tulee säilyä vähintään nykyisellään ja kustannustaso ei saisi nousta. Peruspalvelujen saanti turvattava, niin ettei synny alueellisia tyhjiöitä. Palvelutaso tulisi säilyttää yhtä hyvänä ja helposti saatavana kuin nytkin. Asiallinen henkilöstön määrä. Ammattitaitoisia johtajia johtamaan. ipidän toivottavana, ettei mahdollinen kuntaliitos vaikuta olemassa oleviin työpaikkoihin. Olisiko mahdollista tehostaa joitakin peruspalveluja = terveyskeskuspäivystys takaisin Kaarinaan! Nyt kun kuntien yhdistyminen varmasti saadaan myös organisaatiosäästöjä. Ei veronkorotuksia, palvelut pysyy samana, ei palveluiden hinnannousuja. Haettava synergia-etuja, päällekkäisyydet pois, kuluja karsittava; tehtävä kunnasta houkutteleva (= uusia asukkaita). Palvelujen hankinta ja tuottaminen eriytettävä, rakenteelliset ratkaisut ajateltava pitkäjänteisesti. Toivottavasti Kaarinan kaupunkikin hyötyy yhdistymisestä! Piikkiölle hyvä asia. Palvelujen säilyminen. Kustannusten lasku. Toivomme ihmisläheisyyden säilymistä ja palveluiden säilymistä kustannustehokkaalla tavalla. Ja virkakoneisto puolittuu molemmissa kunnissa? kuntalaisten palvelujen kustannuskehitys tulee pitää mahdollisimman vakaana Palvelujen saatavuus on turvattava jatkossakin Piikkiössä. Ruokapalveluiden kilpailutus tulisi peruuttaa jotta nähtäisiin kuntien yhteinen toiminta

19 Palveluiden saatavuus taattava myös Piikkiön reuna-alueilla (päivähoito, koulut, terveyspalvelut, liikenne, vanhusten hoito) Svenskspråkiga servicen måste tryggas. eikä montaa johtajaa 1 riittävä = Harri Virta palvelut pidettävä tasapuolisena Kuntien yhdistyessä pitää sen näkyä myöskin kuntien yhteenlasketun henkilöstön vähenemisessä. Palvelut tulee tuottaa yhteenlaskettuna pienemmillä henkilömäärillä. Toivottavasti kuntien yhdistyessä toiminnot yhdistetään järkevästi ettei kulut kasva entisestään. Valtiolta saatavalla avustuksella maksettava velkoja pois. Luottamustointen ja hallinnon väkeä vähennettävä palkkakulujen pienentämiseksi. Ei veronkorotuksia. Säästöillä palveluja parannettava. 3. Ei kovin toivottavana Miksi yhdistymisen jälkeen edelleen liikaa johtajia (kaupungin- ja apulaiskaupunginjohtaja) Piikkiön ja Kaarinan kuntien yhtyessä "virkoja ja vakansseja" on vähennettävä vastaamaan yhden kunnan normaalia määrää. Yhdistymisen seurauksena "kunnan organisaatio" ei saa paisua siten, että kaikki nykyiset virat jäävät voimaan. Palvelutaso pitää säilyttää (tai nostaa). Joukkoliikenne kuntoon (muuallekin kuin keskustaan!) Kulut nousee, Kaarina kasvaa muutenkin, Hallinto yms. paisuvat eivät tehostu. Mitä hyötyä yhdistymisestä on kaarinalaisille asukkaille?? Mitä hyötyä tästä on? Juopottelulaiva Kaija Piikkiön lahteen. Turhat apulaiskaupunginjohtajat pois, esim. ympäristönsuojeluun lisätty insinöörin virka, koska roskaisuus vain rehottaa. Harkittava tarkasti vaikutusta kauas tulevaisuuteen asti mitä positiivisia asioita se toisi kummallekin ja mikä menisi huonompaan suuntaan. Palvelut eivät saa huonontua Näillä tiedoilla en näe liittymistä oleellisia hyötyjä, lisää veroja tiedän saatavan. Mitä iloa Kaarinalle?

20 Päällekkäisyydet kaupungin viroissa tulee huomioida ja purkaa. Taloudelliset yhdistymisehdot sovittava ja dokumentoitava tarkasti karinalaisten siitä kärsimättä. Siitä on enemmän hyötyä Piikkiölle kuin Kaarinalle tällä hetkellä. En tiedä, mitä hyötyä siitä on kaarinalaisille. Haitoista sen sijaan on saanut tietoa lehdistä. Jos pakko on jonkun kanssa liittyä, niin mieluummin mietitään Piikkiön suuntaa kuin vastakkaista, mutta myöhemminkin ehtii. Palvelujen taso ei saa heikentyä. 4. Ei ollenkaan toivottavana Missä hyödyt ja säästöt? Yleensä kun tulee suurta niin palvelut huononevat, eikö vaan. Turhaa! Ensiksi pitäisi tarkastaa kaikkien Kaarinan kaupunginviraston työntekijöiden tarpeellisuus. Mikä on kuntaliitoksen hyöty Kaarinalle? 6,5 milj. avustusta, mutta mitkä ovat lisäkulut. Kaupungin työntekijänä en halua joutua pitkän työmatkan päähän, jos opetustunteja ei omassa koulussa enää riitä. Kaarinalle ei ole mitään hyötyä pers aukisesta Piikkiön kunnasta. Liitytään miel. Turun kaupungin kanssa ja muodostetaan iso hallintokaupunki (Turku-Kaarina-Raisio-Piikkiö). En usko, että pitkälläkään aikavälillä Kaarinan / kaarinalaisten saama hyöty on lähelläkään panostusta. (missään mielessä). Kaarina maksaja, mitä saamme vastineeksi. Mitä hyötyä Kaarinalle yhdistymisestä olisi??? Mielestämme Kaarina pärjää parhaiten itsenäisenä! Ei mitään hyötyä vaan päinvastoin miksi ottaa epävakaa kunta taakaksi? Liitoksesta ei mitään hyötyä Kaarinalle. Piikkiö kuuluu Paimion seutuun. Minkä ihmeen takia Kaarinan pitäisi ottaa Piikkiö!! niskoilleen. En näe kaarinalaisena mitään hyötyä Piikkiön liittämisessä. Kaarinalaisille ei hyötyä. Maksamme veroina 10 v. aikana 10-miljoonia. Piikkiöllä ikärakenne: nuoret vanhat. Ei veroja. Helt onödigt, glöm detta! Kuntaliitos täysin turha. Turhaan tehtyä selvitystyötä. Vastaavat hyödyt saa järkeistämällä toiminnot.

21 Kallis ratkaisu jos samat virkamiehet jatkavat viroissaan. Ja kaikki kaupungin nimikkeet, lomakkeet ym. tehdään uusiksi. Mielestämme todella huono idea. Kaarina ei hyödy siitä millään tavalla. Mitä hyötyä kaarinalaisille on liitoksesta? Ei mitään etua liittymisestä. Mahdollinen päätös kuntaliitoksesta on hätiköity, eikä siitä ole mitään hyötyä tavalliselle kuntalaiselle. Asukkaat eivät hyödy mitään, virkamiesten etu on pääasia. Historiallisen vaakunan luovutus on törkeää. Liitoksesta ei ole hyötyä Kaarinalle. Kaarina ei tarvitse kahta kaupunginjohtajaa. Jos liitos tehdään tulisi liitoksesta olla hyötyä eli säästöjä. Ei lisäkuluja. Pitäisi sanoa kuntalaisille, että mitä hyötyä liittymisestä olisi. Ei tarvita lisää kaupunkijohtajia ja sitä myöden lisää veroja. Ei ollenkaan hyvä asia. Nyt Kaarinassa on kaikki hyvin! Palvelut huononee ja matkat pitenee! Palvelut heikkenee. Ei tarvita kahta kaupunkinjohtajaa. Virkaihmisiä nyttenkin liikaa. Miten käy pohjois-littoisten lasten koulun ja muiden palveluiden?! Maksamme Piikkiön suurta lainaa korkoineen, ylimitoitettua hallintoa 5 vuotta ja palkkojen tasausta. Vastustan ns. tehtyjä virkoja (apulaiskaupunginjohtaja ym.). Kuntaliitostukirahat hukkuvat lisääntyvään byrokratiaan. Syrjäseudun palvelut turvattava. Turhaa! Pysyvyyttä syntyy kun arvostetaan veronmaksajia. Poistetaan: - ylim. virkamiehet ja työtä vain niille, jotka arvostavat sitä. - ylimieliset. Näin "kaarinalaisesti" ajateltuna. Miten oikeasti liitos olisi meille positiivinen. Miten oikeasti hyödymme porkkanarahoista? 5. En osaa sanoa

22 Kunhan palvelut eivät huonone kaarinalaisilla. Toivottavasti palvelut eivät heikkene. Rehdit ja rehelliset virkamiehet esim. johtava hammaslääkäri! Kantaa otan kunhan tiedän, mitä hyötyä ruohonjuuritasolla syntyy, jos yhdistytään. Eli paranevatko palvelut? Jos parannuksia ei tavalliselle kuntalaiselle synny, ei yhdistymisestä kai ole hyötyä kenellekään? Autottomana pelko, että palvelut siirtyvät kauemmaksi. Toivottavasti työpaikat säilyvät ja irtisanomisia ei tule! Kaarinan pohjoisosan palvelut kuntoon, ennen liittymistä Piikkiöön. Esimerkiksi liikenne. Henkilöstön kohtalo?? Palvelun taso tai etäisyydet?

23 Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Taloushallinnon tehtäväalueen kuukausipalaveri Ote 5. Kuntaliitos Käytiin läpi Kaarinan kaupungin johtoryhmän muistion asiakohta 3 ja todettiin siinä mainitut ehdot ja johtopäätökset huolestuttaviksi. Kaarina-kodin saneeraussuunnitelmat keittiön osalta ovat valmiit ja ne on tehty ilman Piikkiön kuntaliitoksen vaikutusten huomiointia. Suunnittelussa ei myöskään ole huomioitu mahdollisuutta tuottaa terveyskeskuksen tarvitsema ateriapalvelu. Ruokapalvelun keskittäminen edellyttää huolellista rakennus- ja laiteinvestointien sekä kuljetus-, henkilöstö- ja materiaalikustannusten sekä toiminnallisuuden ja laadun selvittämistä ja vertailua. Kaarina-kodin remontti voidaan toteuttaa ilman, että siihen sisällytetään johtopäätöstä myös terveyskeskuksen ruokatuotannon keskittämistä Kaarina-kotiin. Laadittujen suunnitelmien mukaisesti toteutettuna Kaarina-kodin remonttiin ei sisälly hukkainvestointia, koska Kaarinan ja Piikkiön kotihoidon ja mahdollisesti Valmakodin ruokatuotannon keskittäminen tapahtuu lähinnä laite-, materiaali- ja henkilöstöresursseja kasvattamalla. Tarkoituksenmukaisinta tässä tilanteessa on, että myös terveyskeskuksen keittiö remontoidaan aikataulun mukaisesti, koska kumpikaan keittiöistä ei pysty yksinään tuottamaan koko vanhustenhuollon ja terveydenhuollon ateriamäärää

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla

Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki henkilöstön edustaja, varalla 28.3.2008 MUISTIO 5/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 27.3.2008 kello 12.00-15.00. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen.

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen. 17.6.2008 MUISTIO 6/2008 Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen henkilöstötyöryhmä Aika: 6.6.2008 kello 8.30 12.00 Paikka: Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Läsnä: Merja Kyynäräinen, henkilöstön edustaja, Kaarinan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 16. - 27.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=219 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 80 38,10% 2.

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki

Ratkaisun avaimet omissa käsissä. Maakuntaliiton tilaisuus Pieksämäki Ratkaisun avaimet omissa käsissä Maakuntaliiton tilaisuus 11.5.2016 Pieksämäki Tilanteen kehitys Talous oli vakavasti kriisiytymässä Talouden muutos tapahtui vuonna 2011 tulos romahti vuodessa edellisen

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Työvaliokunta Toimeksianto 2

Työvaliokunta Toimeksianto 2 Työvaliokunta 14.3. Toimeksianto 2 17.3.2014 Page 1 Tarkastelkaa toimeksiannon 1 perusteella mitä seikkoja tulisi sisältyä Karhusopimukseen Toimenpiteet ja tavoitteet Kilpailukyvyn edistämiseksi Palveluiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 287 Selvitys sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisistä palveluista HEL 2013-008267 T 00 01 01 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan

Lisätiedot

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN

HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA MARKUS HYTÖNEN HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIT YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA OHJELMA 16:00 Avaus ja esittely Prosessi, Strateginen yleiskaava? Lähtökohtia ja tavoitteita Rakennemallit ja vertailu

Lisätiedot

Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys. Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä

Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys. Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä Alavus, Kuortane ja Töysä kuntaliitoksen esiselvitys Tavoitelinjaukset ja päättäjien kannanotot kiteytettyinä 1. Miten kuvaisitte kuntaliitoksen tarkoitusta? Tavoitealue Voimavarat Sanotun kiteytys Kuntakoon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet Kaupunginhallitus 41 08.02.2016 Kaupunginhallitus 61 22.02.2016 Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet 526/02/024/2015 KH 08.02.2016

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Kokouskutsu/ Asialista. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 26 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Kokouskutsu/ Asialista Nro 6/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Asia 25 Kokouksen avaus 3 26 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Keskiviikko klo Kaupunginvirasto, valtuustosali 3/08 Kokousaika: Keskiviikko klo 18.00 21.34 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 15 KAARINAN JA PIIKKIÖN TALOUSKATSAUS 36 16 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS 37 17

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) Kaupunginhallitus Stj/1 18.05.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (7) 545 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien HEL 2015-005328 T 01 01 00 Päätös päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen 14.06.2016 Sivu 1 / 1 2646/2016 10.03.02 84 Aikuisten sosiaali- ja työllissyyspalvelujen toimitilahankkeen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Nieminen, puh. 050 328 6764 Heidi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot