KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja /08. Kokousaika: Torstai klo Kaupunginvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 5/08 Kokousaika: Torstai klo Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN LAUSUNTO HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI ORGANISAATIOSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN RUOKAPALVELUSELVITYKSEN VALMISTELU KAARINAN KAUPUNGIN VAKUUTUKSET KAARINAN JA PIIKKIÖN LAINOJEN YHDISTÄMINEN VUODEN 2009 TALOUSARVION VALMISTELU ILMOITUSASIAT 75

2 60 Kokousaika klo Kokouspaikka Kaupunginvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet Kantalainen Merja pj, Kaarina Elo Arto vpj, Piikkiö Alander Matti jäsen, Kaarina Aso Janne jäsen, Piikkiö Friman Kari jäsen, Kaarina Gustafsson Irja jäsen, Kaarina Jalo Henrik jäsen, Kaarina Laaksonen Ilkka jäsen, Kaarina Laitinen Aila jäsen, Kaarina Langh-Lagerlöf Laura jäsen, Piikkiö, poistui klo Mäki Vesa jäsen, Piikkiö Ranne Matti jäsen, Kaarina Rautanen Hannu jäsen, Kaarina Suominen Matti jäsen, Piikkiö Suutari Anneli jäsen, Kaarina Tuomarila Tiina jäsen, Piikkiö Hurme Hannu varajäsen, Kaarina Kivivirta Marja-Leena varajäsen, Piikkiö Savo Seija varajäsen, Kaarina Poissa olleet jäsenet Ossa Jaakko jäsen, Kaarina Tähkäpää Päivi jäsen, Piikkiö Virranheimo Niina jäsen, Kaarina Muut saapuvilla olleet Virta Harri kaupunginjohtaja, Kaarina Mäkinen Jouko kunnanjohtaja, Piikkiö Lappi Jyrki tekninen johtaja, Kaarina Lehtonen Merja sivistysjohtaja, Kaarina Mikkola Päivi hallintojohtaja, Kaarina, poistui klo Paananen Antero sosiaalijohtaja, Kaarina Valtonen Sinikka henkilöstöpäällikkö, Kaarina, poistui klo Teräväinen Marja-Liisa henkilöstön edustaja, Piikkiö Bergendahl Kirsti henkilöstön edustaja, Kaarina Oksanen Markku henkilöstön edustaja, terveyskeskus Antola Päivi pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t s

3 61 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Ilkka Laaksonen Kaarinasta ja Tiina Tuomarila Piikkiöstä. Pöytäkirjan allekirjoitus Merja Kantalainen puheenjohtaja Päivi Antola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ilkka Laaksonen pöytäkirjantarkastaja Tiina Tuomarila pöytäkirjantarkastaja

4 62 DA:437 / KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN LAUSUNTO Esittely: Länsi-Suomen lääninhallitus on antanut lausunnon Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan kuntajakoasiassa. Lääninhallitus on toimittanut lausunnon edelleen valtiovarainministeriön kuntaosastolle. Länsi-Suomen lääninhallitus puoltaa kuntaliitosta kuntien esitysten mukaisesti. Lausunnon mukaan kuntaliitos täyttää lakimääräiset edellytykset ja edistää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden toteutumista. Liitteenä Länsi-Suomen lääninhallituksen lausunto. Liite 15/2008 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: merkitsee tiedokseen Länsi-Suomen lääninhallituksen lausunnon Kaarinan ja Piikkiön kuntajakoasiassa. Päätös 29: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 63 DA:49 / HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Esittely: n päätöksellä perustettiin Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukainen henkilöstötyöryhmä valmistelemaan kuntaliitoksen vaatimia henkilöstöpoliittisia kysymyksiä ja käytännön järjestelyitä sujuvan ja laadukkaan yhdistymisen varmistamiseksi. Varsinainen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää mm. palkkaharmonisoinnin suunnitelman, laaditaan elokuussa ja tulee ohjausryhmän käsittelyyn syyskuussa Henkilöstötyöryhmän väliraportti liitteenä. Liite 16/2008 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen, puh Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: merkitsee henkilöstötyöryhmän väliraportin tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmistelua varten. Päätös 30: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KAARINAN KAUPUNKI 64 DA:47 / ORGANISAATIOSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Esittely: Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen liitteenä 2 on Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi. Tämän suunnitelman 3 kohdassa on sovittu laajentuvan kunnan toiminnan valmistelusta mm. seuraavaa: "Toimialajohtajat kokoavat organisaation suunnitteluryhmät, joissa on henkilöstön edustus. Suunnitteluryhmät valmistelevat organisaatiosuunnitelman toimialakohtaisesti mennessä." on antanut seuraavan ohjeen toimialakohtaisen organisaatiosuunnitelman laadintaa varten: Suunnitteluryhmän kokoonpanossa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava edustus toimialan eri vastuualueilta. Henkilöstöjärjestöjä on pyydettävä nimeämään suunnitteluryhmään henkilöstön edustus. Toimialajohtaja vastaa siitä, että suunnittelussa noudatetaan YT-lakia ja henkilöstötyöryhmässä sovittuja henkilöstöpolitiikan yhteisiä menettelytapoja. Toimialajohtaja esittelee organisaatiosuunnitelman mm. laajennetulle Kehry:lle. Toimialakohtainen organisaatiosuunnitelma on laadittava ohjausryhmän hyväksymän organisaatioesityksen pohjalta. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimialan organisaatiosta (vastuualue- ja yksikkötaso), vastuualue-esimiehistä ja yksiköiden esimiehistä. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimialan henkilöstöstä vastuualueittain. Henkilöstön sijoittelussa tulee hyödyntää mm. henkilöstölle tehtyjä kyselyjä eläköitymissuunnitelmista ja sijoittumistoiveista. Organisaatiosuunnitelmaan tulee sisältyä näkemys toimialatilatarpeesta sekä näkemys toimitilojen sijainnista. Toimialajohtaja raportoi suunnitteluryhmän työn etenemisestä ohjausryhmälle. Toimialan organisaatiosuunnitelma toimitetaan ohjausryhmälle mennessä. Liitteenä organisaatioehdotus. Liite 17/2008 Liitteenä ovat organisaatiosuunnitelmat toimialoittain: Liite 18/2008 Hyvinvointipalvelut Liite 19/2008 Sivistyspalvelut Liite 20/2008 Ympäristöpalvelut Liite 21/2008 Hallintopalvelut Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, puh

7 KAARINAN KAUPUNKI Ehdotus: 65 Kaupunginjohtaja Harri Virta: päättää hyväksyä 1. organisaatioehdotuksen liitteen 17/2008 mukaan 2. hyvinvointipalvelut-toimialan organisaatiosuunnitelman liitteen 18/2008 mukaan 3. sivistyspalvelut-toimialan organisaatiosuunnitelman liitteen 19/2008 mukaan 4. ympäristöpalvelut-toimialan organisaatiosuunnitelman liitteen 20/2008 mukaan 5. hallintopalvelut-toimialan organisaatiosuunnitelman liitteen 21/2008 mukaan. Käsittely: Kaupunginjohtaja esitteli korjatun ehdotuksen Kaarinan kaupungin organisaatioksi. Liite 17a/2008 Hyvinvointipalvelut: Päivi Mikkola esitteli Hyvinvointipalvelut-toimialan organisaatioehdotuksen. Liite 18a/2008 Janne Aso esitti, että vastuualuejohtajat nimetään tässä kokouksessa, mutta yksiköiden esimiesten nimeämiseen palataan myöhemmin. Vesa Mäki esitti, että asian jatkovalmisteluissa pohditaan liikunta- ja nuorisopalveluiden yhdistämistä yhdeksi yksiköksi. Sivistyspalvelut Hannu Rautanen ilmoitti esteellisyytensä käsiteltäessä Sivistyspalvelut-toimialan organisaatioesitystä. Merja Lehtonen esitteli Sivistyspalvelut-toimialan organisaatioehdotuksen. Liite 19a/2008 Ympäristöpalvelut Marja-Leena Kivivirta ilmoitti esteellisyytensä käsiteltäessä Ympäristöpalvelut-toimialan organisaatiota. Jyrki Lappi esitteli Ympäristöpalvelut-toimialan organisaatioehdotuksen. Liite 20a/2008 Hallintopalvelut Päivi Antola esitteli Hallintopalvelut-toimialan organisaatioehdotuksen. Liite 21a/2008 Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi päätöksen: Päätös 31:

8 66 1. hyväksyi organisaatioehdotuksen kaupunginjohtajan kokouksessa esittämän liitteen 17a/2008 mukaisesti. 2. hyväksyi Hyvinvointipalvelut-toimialan organisaation vastuualueiden ja vastuualuejohtajien osalta toimialajohtajan kokouksessa esittämän ehdotuksen mukaisesti (Liite 18a/2008). Lisäksi ohjausryhmä päätti ohjeistaa Hyvinvointipalveluiden organisaation jatkovalmistelua niin, että valmistelussa pohditaan liikunta- ja nuorisopalveluiden yhdistämistä yhdeksi yksiköksi. 3. päätti palauttaa Sivistyspalvelut-toimialan organisaatioehdotuksen vastuualueiden ja yksiköiden osalta uudelleen valmisteluun (Liite 19a/2008). päätti ohjeistaa jatkovalmistelua niin, että aamu- ja iltapäivätoiminnan resursointia on tarkasteltava uudelleen Hyvinvointipalveluiden ja Sivistyspalveluiden kesken. Lisäksi kehitysyksikön organisatorisesta asemasta on valmisteltava selvitys. 4. hyväksyi Ympäristöpalvelut-toimialan organisaation vastuualueiden ja yksiköiden sekä niiden esimiesten osalta toimialajohtajan kokouksessa esittämän ehdotuksen mukaisesti (Liite 20a/2008) kuitenkin niin, että henkilöstöresurssit selviävät toimitilakysymyksen ratkettua. 5. hyväksyi Hallintopalvelut-toimialan organisaation vastuualueiden ja yksikön sekä niiden esimiesten osalta toimialajohtajan kokouksessa esittämän ehdotuksen mukaisesti (Liite 21a/2008). 6. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että muilta osin valmistelutyö jatkuu. Ote: Kaarinan kaupungin, Piikkiön kunnan ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen toimialajohtajat ja muut esimiehet Kaarinan työyhteisön kehittämisryhmä Kaarinan-Piikkiön terveyskeskusky:n Tykki-ryhmä

9 67 DA:195 / RUOKAPALVELUSELVITYKSEN VALMISTELU Esittely: Kaarinan kaupungissa on tällä hetkellä neljä valmistuskeittiötä (Hovirinnan koulu, Kaarina lukio, Kaarinakoti, Kotimäen koulu) ja 19 palvelukeittiötä, joissa on erillistä ruokapalveluhenkilöstöä (henkilöstöä yhteensä 49 henkilöä). Piikkiössä valmistuskeittiöitä on niin ikään neljä (Salvelanrinteen koulu, Rungon koulu, Pihlajanmarjan päiväkoti ja Valmakoti) ja palvelukeittiöitä kolme (yhteensä 16,5 henkilöä). Lisäksi terveyskeskuksessa on valmistuskeittiö (yhteensä 7 henkilöä). Laajentuvassa Kaarinassa valmistuskeittiöitä tulee oleman yhdeksän ja näistä kolme (Valmakoti, Kaarinakoti ja terveyskeskus) toimivat seitsemän päivää viikossa. Kaarinan kaupungin vuoden 2008 talousarviossa on varauduttu Kaarinakodin peruskorjauksen käynnistämiseen. Suunnitelmien mukaan peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös Kaarinakodin keittiötilat. Samoin terveyskeskuksen keittiötilojen saneeraus on ollut jo esillä usean vuoden ajan. Keittiötilojen peruskorjauksen laajuuteen vaikuttavat ruokapalveluratkaisut ja linjaukset koko Kaarina-konsernissa, esim. se, mikä on seitsemän päivää viikossa toimivien valmistuskeittiöiden lukumäärä. Hallintopalveluiden suunnitteluryhmä on perustanut alatyöryhmän (ruokapalvelujen kehittämisryhmä) pohtimaan ruokapalvelujen yhteensovittamista laajentuvassa Kaarinan kaupungissa. Työryhmään kuuluvat edustajat Piikkiön kunnasta, Kaarinan kaupungista ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksesta. Ruokapalvelujen kehittämisryhmän tehtävänä on ollut selvittää ruokapalvelutilojen käytön tehostamismahdollisuudet ja keinot välttää päällekkäiset investoinnit ruokapalveluiden keskittämismahdollisuudet hankintojen keskittämismahdollisuudet ostopalveluiden lisäämismahdollisuudet tietojärjestelmien hyödyntämismahdollisuudet Alatyöryhmän tekemän selvitystyön pohjalta hallintopalveluiden suunnitteluryhmä on päättänyt esittää, että laajentuvan Kaarinan valmistelun yhteydessä käynnistetään erillinen selvitys ruokapalvelutilojen käytön tehostamismahdollisuuksista. Selvityksen olisi oltava valmiina mennessä, jotta mahdolliset muutokset valmistuskeittiöiden ja palvelukeittiöiden määrässä voidaan huomioida vuoden 2009 talousarviossa. Suunnitteluryhmän esityksen mukaan selvityksen valmistelisi ulkopuolinen konsultti. lle esitetään hallintopalveluiden suunnitteluryhmän ehdotuksen mukaisen selvitystyön käynnistämistä. Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet tehostaa ruokapalvelutilojen käyttöä laajentuvassa Kaarinassa. Selvityksen kohteena ovat

10 68 Piikkiön alueen koulu- ja päiväkotiruokailu ja vanhus-, vammais- ja potilasruokailu laajentuvassa Kaarinassa. Toimeksiannon mukaan mennessä valmistellaan laskelmat seuraavista vaihtoehdoista: 1. Piikkiön alueen koulu ja päiväkotiruokailu a. Kaikki Piikkiön kolme koulu- ja päiväkotiruokailuun keskittynyttä keittiötä (Salvelanrinne, Pihlajanmarja, Runko) jatkavat valmistuskeittiöinä kuten tähänkin asti. b. Piikkiön alueen koulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitetään Salvelanrinteen koulun keittiöön. Muut keittiöt jatkavat palvelukeittiöinä. 2. Laajentuvan Kaarinan vanhus-, vammais- ja potilasruokailu a. Kaikki kolme keittiötä (Valmakoti, Kaarinakoti, terveyskeskuksen keittiö) toimivat seitsemän päivää viikossa kuten tähänkin asti. b. Kaikki kolme keittiötä toimivat seitsemän päivää viikossa niin, että Valmakodissa ja terveyskeskuksen keittiössä valmistetaan aamupala ja lounas Kaarinakodissa valmistetaan aamupala, lounas ja päivällinen Kaarinakodista kuljetetaan päivällinen Valmakotiin ja terveyskeskukseen c. Kaarinakodin keittiö toimii seitsemänä päivänä viikossa Kaarinakodissa valmistetaan kaikki ateriat, mitä tehdään em. kolmessa keittiössä Valmakodin ja terveyskeskuksen keittiöt jatkavat palvelukeittiöinä seitsemän päivää viikossa Kaikissa laskelmissa tulee huomioida mm. henkilökunnan tasapuolinen, keittiön suoritemääriin perustuva sijoittaminen eri keittiöihin ruoan yhteismitallisuus ja tasalaatuisuus kaupungin eri toimipisteissä kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset investointikustannusten erot eri vaihtoehdoissa Lisäksi selvityksen tulee sisältää arvio eri vaihtoehtojen vaikutuksesta asiakkaan saaman palvelun laatuun kuvaus toimintaprosessista eri vaihtoehdoissa esitys uudesta toimintamallista ja aloitusajankohdasta Valmistelija: Hallintojohtaja Päivi Antola, puh

11 69 Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: 1. ä päättää käynnistää ruokapalveluselvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet tehostaa ruokapalvelutilojen käyttöä laajentuvassa Kaarinassa. 2. päättää, että o selvityksen kohteena ovat Piikkiön alueen koulu- ja päiväkotiruokailu ja vanhus-, vammais- ja potilasruokailu koko laajentuvan Kaarinan alueella o selvityksen valmistelee ruokapalvelujen kehittämisryhmä, jonka kokoonpanossa huomioidaan riittävästi eri asiakasryhmien (tilaajat) ja Kaarinan, Piikkiön sekä terveyskeskuksen edustus o kehittämisryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista konsulttia selvityksen valmistelussa o selvitysprojektin vetäjäksi valitaan ulkopuolinen konsultti tai hallintopalvelujen suunnitteluryhmän erikseen nimeämä henkilö o ruokapalvelutyöryhmälle annetaan perustelutekstissä esitetty toimeksianto o selvityksen tulee olla valmis mennessä. Käsittely: Vesa Mäki esitti, että ruokapalveluselvitystä ei tässä vaiheessa tehdä, vaan jatketaan nykyisellä keittiörakenteella. Janne Aso kannatti Vesa Mäen esitystä. Anneli Suutari esitti, että toimeksiantoon lisätään kohta d): Terveyskeskuksen keittiö toimii seitsemänä päivänä viikossa. Hannu Rautanen kannatti Anneli Suutarin esitystä. Arto Elo esitti, että maaseutuoppilaitoksen keittiö sisällytetään selvitykseen. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi. Puheenjohtaja tiedusteli, onko ohjausryhmä yksimielinen siitä, että pohjaehdotukseen lisätään Anneli Suutarin esittämä täydennys. Kukaan ei tätä vastustanut. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu, pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, on asian ratkaisemiseksi suoritettava nimenhuutoäänestys. Äänestysjärjestykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava: täydennettyä pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Vesa Mäen ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Poissa oli 1 jäsen. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Liite 21b/2008 Päätös 32: 1. ä päätti käynnistää ruokapalveluselvityksen, jonka tavoitteena on kartoittaa mahdollisuudet tehostaa ruokapalvelutilojen käyttöä laajentuvassa Kaarinassa. 2. päätti, että

12 70 o selvityksen kohteena ovat Piikkiön alueen koulu- ja päiväkotiruokailu ja vanhus-, vammais- ja potilasruokailu koko laajentuvan Kaarinan alueella o selvityksen valmistelee ruokapalvelujen kehittämisryhmä, jonka kokoonpanossa huomioidaan riittävästi eri asiakasryhmien (tilaajat) ja Kaarinan, Piikkiön sekä terveyskeskuksen edustus o kehittämisryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolista konsulttia selvityksen valmistelussa o selvitysprojektin vetäjäksi valitaan ulkopuolinen konsultti tai hallintopalvelujen suunnitteluryhmän erikseen nimeämä henkilö o ruokapalvelutyöryhmälle annetaan perustelutekstissä esitetty toimeksianto lisättynä kohdalla d): Terveyskeskuksen keittiö toimii seitsemänä päivänä viikossa. o selvityksen tulee olla valmis mennessä. Ote: Hallintopalveluiden suunnitteluryhmä Rea Auramo/ Kaarinan-Piikkiön tk Satu Helin/ Kaarinan kaupunki Leena Ekman/ Piikkiön kunta

13 71 DA:196 / KAARINAN KAUPUNGIN VAKUUTUKSET Esittely: Kaarinan kaupungin ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Piikkiön kunnan vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Kun vakuutuksen ottaja lakkaa olemasta (Ly-tunnus lakkaa), tässä tapauksessa Piikkiön kunta ja Kaarinan Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä, heidän vakuutuksensa sisällytetään Kaarinan kaupungin vakuutussopimukseen. Pohjola luovuttaa Piikkiön kunnan vakuutustiedot If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:lle. Piikkiön kunnan vakuutussopimukset päättyvät Pohjolassa Kaarinan kaupungin vakuutussopimukset If:n kanssa ovat voimassa vuoden 2009 loppuun sisältäen vuoden option. Vakuutusten siirtämisestä on pidetty Ifin edustajan yhteysjohtaja Timo Kiisken kanssa neuvottelu. Neuvottelussa olivat mukana Piikkiöstä hallintojohtaja Päivi Antola, Kaarinasta kansliasihteeri Pirkko Aalto ja terveyskeskuksesta talouspäällikkö Pertti Koivisto. Käytännön työ toteutetaan If Vahinkovakuutusyhtiön kanssa yhteistyössä niin, että vakuutusturva sekä lakisääteisten että vapaaehtoisten vakuutusten osalta on kattavasti voimassa lukien. Kaarinan kaupunki tulee kilpailuttamaan vakuutukset asianmukaisesti sopimuskauden päättyessä. Valmistelija: Kansliasihteeri Pirkko Aalto, puh Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Päätös 33: Ote: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Vakuutusyhtiö Pohjola Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä / Pertti Koivisto Hallintojohtaja Päivi Antola Kansliasihteeri Pirkko Aalto

14 72 DA:197 / KAARINAN JA PIIKKIÖN LAINOJEN YHDISTÄMINEN Esittely: Piikkiön vuoden 2007 tilinpäätöksessä on lainamäärä ollut 16,7 miljoonaa euroa. Vastaavasti Kaarinan kaupungilla on lainaa 29,0 miljoonaa euroa. Kuntaliitoksen johdosta on jo nyt ryhdytty lainojen yhdistämisen valmisteluun. Tässä vaiheessa lainoja ei varsinaisesti yhdistetä ja lainat säilyvät vuoden 2008 aikana kummankin kunnan omina lainoina. Kuitenkin on syytä aloittaa järjestelyt, jotka helpottavat lainojen yhdistämisen tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi vuoden 2009 alussa. Kaarinan kaupungin lainat ovat lähes kaikki Kuntarahoituksen myöntämiä yhden kuukauden euriboriin sidottuja lainoja. Piikkiöllä on lukuisia lainoja pieninä paloina, eri rahoituslaitoksista ja käytössä on myös lyhytaikaiset euriborit, 6 kk ja 12 kk euriborit sekä kiinteisiin korkoihin sidottuja lainoja. Eräät Piikkiön kiinteän koron lainat on onnistuttu nostamaan ajalla, jolloin korkotaso on ollut edullinen. Piikkiö on joutunut maksamaan noin 0,15 % kalliimman marginaalin lainoista kuin Kaarina, koska kunnan koko on ollut pienempi ja lainat on otettu pienemmissä erissä kuin Kaarinan lainat. On tarkoituksenmukaista pyrkiä kilpailuttamaan kaikki lainat kerralla. Tämän takia Piikkiön lainoja on aloitettu järjestellä siten, että lainat sidotaan Kaarinan tapaan yhden kuukauden euriboriin ja lainojen eräpäiväksi asetetaan sama eräpäivä kuin Kaarinalla. Järjestelyllä mahdollistetaan lainojen yhteiskilpailutus. Piikkiön lainojen järjestelyä ei kannata tehdä kerralla kaikille lainoille. Sitä mukaan kun lainan koronmääräytymispäivä tulee vastaan, niin laina järjestellään lyhytaikaiseksi luotoksi, alussa joukkovelkakirjoiksi. Korkovaihtosopimuksia ei nyt käytettäne (swap) ja strukturoituja lainoja ei käytetä, mutta nämäkin vaihtoehdot on tutkittu. Syksyllä pyritään kilpailuttamaan kummankin kunnan lainoista iso osa samalla kertaa yhden kuukauden euriborlainoina. Kaarinan kaupungin rahoitusstrategia on toiminut erittäin hyvin menneinä vuosina, eikä nyt ole syytä vaihtaa lainojen koronmääräytymiskauden pituutta. Kaarinan kaupunki on lähestynyt koko ajan nettovelattomuutta, kun otetaan huomioon korkomenot ja korkotulot. Kaarinan kaupunki saa korkotuottoja yhden kuukauden euriboriin sidottuna pankkitilitalletuksista sekä kuntayhtymistä pääsääntöisesti korkotasolla, joka seuraa 12 kk euriborin päivittäisiä noteerauksia. Ensi vuoden alusta lukien lainat kasvavat siinä määrin, ettei enää voida puhua nettovelattomuuden lähestymistä. Terveyskeskuksella on lainaa muutama miljoona, joka on niin pieni määrä, että sen järjestely voidaan tehdä vuoden 2009 alun jälkeen. Laina on sidottu pitkään kiinteään korkoon, joten sen yhdistäminen Kaarinan lainastrategiaa edellyttäisi koronvaihtosopimuksen käyttämistä. Tätä harkitaan seuraavaksi vuoden 2009 alussa riippuen siitä, missä tasossa korot ovat tällöin.

15 73 Valmistelija: Talousjohtaja Janne Lavén, puh Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: päättää merkitä tiedoksi lainojen yhdistämisestä annetun tilannekatsauksen. Päätös 34: Ote: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Janne Lavén Pertti Koivisto

16 74 DA:127 / VUODEN 2009 TALOUSARVION VALMISTELU Esittely: ssä käsiteltiin alustavasti vuoden 2009 talousarvion valmistelun lähtökohtia ja valmisteluaikataulua. Talousarvion valmistelusta vastaavat uudet toimialajohtajat. He myös esittelevät lopullisen talousarvioesityksensä Kaarinan lautakuntien hyväksyttäväksi. Valmisteluun tulee ottaa mukaan Piikkiön lautakunnat ja Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen yhtymähallitus. Lautakuntia kehotetaan pitämään ainakin yksi yhteinen talousarvioseminaari ennen raamin valmistumista ja yksi ennen lopullista budjettiesityksen tekemistä. Hallintopalvelujen esitys tehdään toimialajohtajan esityksestä suoraan ohjausryhmälle. Talousarvion raami käsitellään ohjausryhmässä liitteessä 23/2008 esitetyn aikataulun mukaisesti Liitteenä kaavio lautakuntien yhteisistä valmisteluseminaareista. Liite 22/2008 Talousarvion valmisteluprosessi etenee oheisen liitteen mukaisesti. Liite 23/2008 Valmistelija: Kansliasihteeri Pirkko Aalto, puh Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: hyväksyy esittelyosassa esitetyn talousarvion valmistelusuunnitelman. Päätös 35: Ote: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Toimialajohtajat Talousjohtaja

17 75 36 ILMOITUSASIAT Esittely: n tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat. Piikkiön sosiaalilautakunta Pöytäkirjanote : Informaatiota kuntaliitoshankkeesta. Ehdotus: Kaupunginjohtaja Harri Virta: merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Päätös 36: Pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot