ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää."

Transkriptio

1 Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain (29 ) ja julkisuuslainsäädännön periaatteiden mukaan kunnan on tiedotettava valmisteilla olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Viestinnän lähtökohtana on avoimuus, oikea-aikaisuus ja riittävyys tiedottamisessa koskien kuntaliitosselvityksen valmistelua, etenemistä sekä mahdollisen kuntaliitoksen toteuttamista. Kaikissa valmistelun vaiheissa huomioidaan erityisesti tiedottaminen molempien kuntien henkilöstölle. Yhteisessä viestinnässä käytetään molempien kuntien logoa/vaakunaa. 1. Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena hankkeessa on 1) tuottaa ja jakaa aktiivisesti informaatiota kuntaliitosselvitystyön etenemisestä, pohdittavista asioista ja taustaselvityksistä 2) tavoittaa kuntien henkilöstö ja saada aikaan keskinäistä vuorovaikutusta, 3) osallistaa henkilöstöä sekä tukea sitoutumista toimivaan yhteistyöhön, 4) saavuttaa luottamus kuntaliitosselvityksen osapuolien luottamushenkilöiden, henkilöstön, asukkaiden sekä muiden sidosryhmien keskuudessa. 5) selvittää muutoksen tarpeellisuutta ja kuvata vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä 6) antaa mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta sekä 7) jakaa riittävästi tietoa osallistumisen tueksi. Viestinnässä painopisteenä on kuntaliitosselvityksen etenemisestä ja tuloksista tiedottaminen henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille. 1

2 2. Kohderyhmät Kohderyhmien määrittelyssä on lähtökohtana tiedotuksen avoimuus ja eri kohderyhmien riittävä informointi hankkeesta. Tiedottamisessa huomioidaan erikseen kuntalaiset, henkilöstö, hankkeen sisäisen organisaation tiedonkulku, luottamushenkilöt, tiedotusvälineet, järjestöt, viranomaiset, seurakunnat sekä yhteistyökunnat. Kohderyhmiä ovat: Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin asukkaat Hankkeen sisäinen organisaatio ohjausryhmä työryhmät Organisaatioiden sisäiset toimielimet luottamushenkilöt ja johtoryhmät ammattijärjestöjen edustajat henkilökunta Media alueen tiedotusvälineet (Oriveden Sanomat, KMV, Aamulehti, Yle Tampere, muut) Kuntalehti ja muut valtakunnalliset tarpeen mukaan Viranomaiset, yhdistykset ja muut tahot seurakunnat paikalliset merkittävät yhdistykset: Juupajoen ja Oriveden yrittäjäjärjestöt, kyläyhdistykset, yms. merkittävimmät yritykset, jotka sijaitsevat Juupajoella ja Orivedellä kuntaliitto maakunnalliset sidosryhmät ja kuntayhtymät (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan shp, Ely, Avi, koulutuskuntayhtymät, jne) valtakunnalliset sidosryhmät (maakunnan kansanedustajat, jne) 2

3 3. Viestinnän sisältö/ydinviestit Viestinnän linjauksista, sisällöstä ja laajuudesta päättää valmistelua ohjaava ohjausryhmä. Viestinnässä hankkeen aikana toistettavat ydinviestit keskittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin/osa-alueisiin: 4. Kanavat ja välineet muutoksen tarpeellisuus yhteinen visio ja tahtotila uudesta kunnasta elinvoimainen kunta palvelujen turvaaminen ohjausryhmän pöytäkirjat työryhmien muistiot kuntien nettisivut tiedotustilaisuudet kuntalaisille työpaikkakokoukset yhteistyötoimikuntien kokoukset ammattijärjestöjen henkilöstöedustajat ja pääluottamusmiehet infotilaisuudet henkilöstölle luottamushenkilöseminaarit organisaatioiden johtoryhmät ja hallitukset mediatiedotteet seudun ja maakunnan tiedotusvälineille alue-radio haastattelut, Yle-Pirkanmaa Oriveden kaupungin Facebook arkiviestintä, puskaradio 5. Viestinnän toimenpiteet a) Selvitysorganisaation sisäinen tiedotus Intra-sivustoille tai yhteiselle palvelimille perustetaan valmistelua koskeva info-sivusto tai henkilöstön yhteinen tiedostokansio, jonne voidaan tallettaa muistiot sekä muu asiaa koskeva dokumentaatio. b) Henkilöstötiedotus ohjausryhmässä on jäsenenä henkilöstön edustajat molemmista kunnista työryhmien jäsenissä on kuntien työntekijöitä. 3

4 hankkeen ohjausryhmän muistiot julkaistaan kuntien intrassa tai palvelimilla tiedostokansiossa. yhteistyötoimikuntien kokoukset esimiehet tiedottavat työpaikkakokouksissa, osastopalavereissa ja infotilaisuuksissa henkilöstön tiedotustilaisuudet pidetään marraskuussa ja tammikuussa Henkilöstötiedotuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota hallinto- ja palvelutuotantoa, henkilöstöasioita ja työsuhdeasioita koskevan viestinnän yhdenmukaiseen sisältöön. c) Tiedotus luottamushenkilöille Ohjausryhmän linjauksista informoidaan luottamushenkilöitä kuntien muiden kokousten yhteydessä ja/tai sähköpostitse. Kuntien yhteiset valtuustoseminaarit ( ja alustavasti 9.1.) d) Tiedotusvälineet Ohjausryhmän kokousten jälkeen, tehdyistä linjauksista ja valmistelun etenemisestä laaditaan tiedote, joka lähetetään tiedotusvälineille ja julkaistaan kuntien verkkosivuilla. Ohjausryhmän ja projektiryhmän muistioita ei lähetetä lehdistölle, mutta asiakirjat liitetään kuntien ylläpitämille valmistelua käsittelevälle sisäiselle sivustolle tai palvelimelle henkilöstön yhteiskäytössä olevaan kansioon. Tiedotusvälineiden haastattelupyynnöt koskien kuntaliitosselvityksen valmistelutyötä ohjataan kuntajohtajille. e) Asukas- ja asiakastiedotus Kuntien asukkaat saavat informaatiota kuntaliitoselvityksen etenemisestä kuntien verkkosivustoilta sekä tiedotusvälineiden välityksellä. Nettisivuille muodostetaan kuntaliitos info sivusto, johon liitetään kaikki asiaa koskevat tiedotteet ja muut dokumentit. 4

5 Kuntalaisille järjestetään infotilaisuus marraskuun alussa molemmissa kunnissa. Infotilaisuuden järjestämisvastuu on kunnilla. Tilaisuuksien sisällön tulee olla yhdenmukaiset. Kuntalaisilla on mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta kirjallisesti kuntaliitosselvityksestä kaupungintalolla ja kunnantalolla olevilla palautelomakkeilla. Sähköinen palautelomake on saatavilla organisaatioiden verkkosivuilta. Kuntalaisten kysymyksiin voidaan vastata myös Facebook-sivustolla ja Fb- sivustolle voidaan tehdä linkityksiä kuntaliitosselvitystä käsittelevään sivustoon. f) Viranomais- ja muiden yhteistyökumppanien tiedotus Valmistelun etenemisestä tiedotetaan ohjausryhmässä sovittavalla tavalla valtiovarainministeriöön, Pirkanmaan liittoon, Kuntaliittoon, sairaanhoitopiirille, aluehallintovirastolle, Ely -keskukseen sekä naapurikunnille. 6. Vastuut ja resurssit Viestinnän linjauksista, sisällöstä ja laajuudesta päättää valmistelua ohjaava ohjausryhmä. Ohjausryhmän päätöksistä tiedottamisvastuu on ryhmän puheenjohtajalla. Työryhmät eivät laadi ulkoisia tiedotteita. Työryhmien valmistelemista asioista työryhmän vetäjällä on vastuu informoida projektinjohtajaa ja ohjausryhmää. Esimiesten vastuulla on käsitellä kuntaliitosselvitykseen liittyviä asioita omilla toimialoillaan ja eri yksiköissä sisäisissä työpalavereissa ja - kokouksissa. Viestinnällisten toimenpiteiden käytännön toteutus järjestetään kuntajohtajien keskenään sopimalla tavalla. 5

6 7. Viestinnän toimenpiteiden seuranta ja arviointi Kuntaliitosselvityksen aikana varmistetaan viestinnän toteutuminen suunnitellulla ja riittävällä tavalla ohjausryhmän kokouksissa sekä työpaikkakokouksissa. Kuntalaisilta, henkilöstöltä ja muulta verkostolta tulleet palautteet ja kysymykset käsitellään säännöllisesti kuntajohtajien ja konsultin välisissä neuvotteluissa ja arvioidaan mahdollinen lisätiedottamisen tarve. 6

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2 Viestinnän nykytila ja resurssit... 2 Kanavat ja käytännöt

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SAIRAANHOITOPIIRIN VIESTINTÄOHJE Sairaanhoitopiirin johtaja tarkistanut 9.5.2011, 40/2011 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET 2 KOHDERYHMÄT Tieto sairaanhoitopiirin asioista

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa!

VIESTINTÄOPAS. Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! VIESTINTÄOPAS Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! Sisältö: Yhdistysten pieni viestintäopas 1 Saate: Ai niin, tästähän pitää tiedottaa! 3 2 Termit tutuksi 4 3 Yhdistysten viestintä - mitä ja miksi viestimme?

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot