Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet"

Transkriptio

1 Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet Oulu Kunnallistalouden dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

2 Päivän motto Kuljethan samaa matkaa Opithan ja Viisastuthan, Molemmin puolin 2

3 2003 kunnallistalouden väitöstutkimus Tuloksellisuuden ja työelämän laadun ongelmat Kommunikatiivinen, osallistuva toimintatutkimus Yhteistoiminnalliset kehittämishankkeet Tuloksellisuuden ja työelämän laadun yhdistävä organisaatiotalousteoreettinen X- tehokkuusteoria 3

4

5 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma

6 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen ohjelmasta Tekes-rahoitus euroa vuosille , kokonaisbudjetti n. 1 milj. Monitieteinen tutkimusverkosto Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos Kohdeorganisaatioina työyhteisöjä 9:ssä kunnallisen, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin organisaatiossa Kolme rinnakkaista Tekesin T&K&I-hanketta Yhteistyötä Kuntien tuloksellisuuskampanjan kanssa

7 Tutkimusyksiköt ja taustatahot Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, tutkimusohjelman johto ja koordinaatio, dosentti Sirpa Syvänen, tutkimusohjelman tieteellinen johtaja, osatutkimuksen 1 vastuullinen johtaja ja tutkija, osatutkimuksen 1 asiantuntija, professori Ismo Lumijärvi Informaatiotieteiden yksikkö, CIRCMI, osatutkimuksen 2 vastuullinen johtaja professori Mikko Ruohonen Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu, osatutkimuksen 3 vastuullinen johtaja professori Kaija Leena Saarela Työterveyslaitos Ratkaisujen kehittäminen, työhön osallistuminen ja kestävä työura teema, teemajohtaja Päivi Husman, osatutkimuksen 4 vastuullinen johtaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, tutkimus- ja kehittämispalvelut, osatutkimuksen 5 vastuullinen johtaja vt. tutkimusjohtaja Seliina Päällysaho

8 Dinno-tutkimuksen teoreettinen viitekehys Osaamisen kehittäminen Motivaation/ motivoitumisen tukeminen Osallistava johtaminen Dialoginen johtaminen Uudistuminen Sisäinen motivaatio Yhteistoiminta Luovuus Innovatiivisuus Työhyvinvointi Dialogisuus, organisationaalinen oppiminen ja kehittäminen Tuloksellisuus * Taloudellisuus * Tuottavuus * Vaikuttavuus (Laatu) & Työelämän laatu Kestävä kilpailukyky 8

9 Osatutkimukset 1. Dialoginen johtaminen, valta, vastuu ja innovatiivisuus, erityisesti organisaatioiden rakenneuudistuksissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, HT Sirpa Syvänen 2. Dialogisen oppimisen ja innovatiivisuuden tilat, erityisesti tieto- ja viestintäteknologia-intensiivisissä työympäristöissä Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, CIRCMI, KT Kati Tikkamäki 3. Esimiesten dialogisuusosaaminen innovaatiotoiminnan tukena, erityisesti haasteellisissa tilanteissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen teknillinen yliopisto, Sari Tappura 4. Kohtuullistaminen (downshifting) organisaatioiden uudistumiskyvyn tukena Vastuutaho ja tutkijat: Työterveyslaitos, YTT Antti Kasvio, KM Susanna Lundell YTT Johanna Ruusuvuori 5. Dialogiset kehittämismenetelmät innovaatioiden ja luovuuden lähteinä Vastuutaho ja tutkijat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, KT Kaija Loppela ja YTT Timo Toikko 9

10 Osatutkimukset ja teemat 5. Miten dialogisilla kehittämismenetelmillä tuetaan innovatiivisuutta? 4. Miten dialogisella ja yksilöllisellä urasuunnittelulla luodaan edellytyksiä innovatiivisuudelle? 1.Miten dialoginen johtaminen, valta- ja vastuurakenteet, Tuottaa akateemisia johtamistapa ja julkaisuja kehittäminen edistävät innovatiivisuutta? TUTKIMUSTEHTÄVÄ Miten dialogisella johtamisella voidaan edistää työorganisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä? 2. Millaisia mahdollisuuksia ja reunaehtoja tieto- ja viestintäteknologia-intensiiviset työympäristöt luovat innovoinnille, organisationaaliselle oppimiselle ja dialogiselle johtamiselle? 3. Millaista dialogisen johtamisen osaamista ja taitoja esimiehet tarvitsevat edistääkseen koko työyhteisön innovatiivisuutta?

11 Yhteistyötahot Innotiimi Oy Johtamistaidon Opisto (JTO) JYTY Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg Kirkon alat Kuntatyönantajat (KT) Kuntien eläkevakuutus (Keva) Kuntien tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaryhmä (KT, JHL, JUKO, JYTY, KTN, TNJ) Onnenpari Oy Opinpaja Oy SAK SuPer TJS Opintokeskus TTY, Edutech Työturvallisuuskeskus

12 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ 12

13 Tuloksellisuuskampanjan ja Dinno-tutkimuksen suhde Tuloksellisuuskampanja ja Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma tekevät yhteistyötä > haetaan tutkimukseen kehittämishankkeita Ota yhteyttä: Dinno-hanke , Tutkimussuunnitelma: 13

14 Yhteistoiminnallisen kehittämishankkeen kulku / vaiheet KEHITTÄMISEN PERIAATTEITA Vastaa työpaikan eri ryhmien todellisiin tarpeisiin Tavoitellaan täyttä yhteistoimintaa Kaikki osallistuvat, on oikeus ja velvollisuus Hyvät vaikutusmahdollisuudet Tieto kulkee ja on avointa Sovitaan kehittämisen pelisäännöt synnyttää laajaa sitoutumista MEIDÄN HANKE ARVIOINTI, PALAUTE KORJAUSLIIKKEET RAPORTOINTI MUUTOKSET TYÖSSÄ JA TOIMINNASSA, UUDET TOIMINTATAVAT, KOKEILUT MINUA/MEITÄ PELOTTAA, ON MUUTOSVASTARINTAA pois oppiminen vanhasta, rutiinien murtaminen ALKUKARTOITUKSET Millainen on toimintaympäristömme? Millainen on oma työyhteisömme plussat ja miinukset, kehittämistarpeet? Työhyvinvointikysely, haastattelut, työhön osallistuminen, havainnointi, kirjeet jne. Suunnitelmat tarvittavista muutoksista: miten voisi olla, miten pitäisi olla? työkonferenssissa kehittämisryhmissä työpaikkakokouksissa -> sitoutuminen, realistisuus AUTTAA MEITÄ HAETAAN YHDESSÄ TULEVAISUUDENKUVAA PAIKANNETAAN ONGELMIA => ESILLE KEHITTÄMISTARPEET SYNTYY KEHITTÄMISOHJELMA 14 ei vain paperille saatava käytäntöön pienin askelin

15 Kehittämistyöllä ja sen ohjauksella olisi hyvä olla TEOREETTIS-METODINEN VIITEKEHYS Esimerkiksi: Organisaatio-talousteoreettinen viitekehys, joka yhdistää tuloksellisuuden yhteistoiminnan ja työelämän laadun/työhyvinvoinnin X-tehokkuusteoria Palvelujen tuotantoprosessimalli Osallistava toimintatutkimus, yhteistoiminnallisuus Kehittämisen kohteena yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasoiset tekijät, jotka vaikuttavat TYÖELÄMÄN LAATUUN/TYÖHYVINVOINTIIN että TULOKSELLISUUTEEN keinona yhteistoiminta (Syvänen ym. 2003, 2008, 2011 ks. em. toimintatutkimukset ja niihin liittyvät kehittämisoppaat) 15

16 Palvelujen tuotantoprosessimalli Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu Määrä Henkilöstö Koneet, Laitteet Fyysiset tilat = Voimavarat T1 Joh Os1 Os2 Os3 T2 T1 T2 T1 T2 Organisaatio Palvelut * suoritteet * tuotteet Perustehtävä ja arvot = asiakkaiden tarpeet Työn ja osaamisen kehittäminen Organisaation ja työprosessien kehittäminen Palvelut ja -rakenne S i s ä i n e n t e h o k k u u s Työhyvinvointiin vaikuttaa koko tuotantoprosessi ja sen eri osat! MILLÄ VOIMA- VAROILLA? MITEN TUOTETAAN? MITÄ PALVELUJA? PALVELURAKENNE? KENELLE? 16 MIHIN TARPEISIIN?

17 Palvelujen tehokkuus/tuloksellisuusalueet Palvelu 1 Paras eli optimituloksellisuus 100 % Annetuilla voimavaroilla mahdollinen Rakenteet Ryhmät Työparit Monenlaisia tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin ongelmia Yksilöt Eri ongelmien vuoksi alentunut tuloksellisuus esim. 80 % Työpaikkojen arjessa usein todellinen tilanne Työmäärä Paineet Kiire Kuormitus Ylituloksellisuusvaatimus esim. 110 % Annetuilla voimavaroilla mahdoton saavuttaa paineita ja kuormaa Johtaminen 60 % 100% 110% Palvelu 2

18 Työhyvinvointi Tunne ja järki tasapainossa Työn hallinnan tilat yhteys työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen => yksilöiden työn tuloksellisuus ja laatu Alikuorma BOREOUT Sopiva kuorma TYÖN HALLINTA Alentunut Paras työn Alentunut Ylikuorma BURNOUT työn tuottavuus työn tuottavuus työn tuottavuus Työhön kohdentuvat paineet 18

19 YHTEISTOIMNNAN MERKITYS ihmiselle organisaatiossa o Mahdollisuus vaikuttaa organisaation asioihin o Vaikuttamismahdollisuudet organisaation tärkeimpiin ratkaisuihin o Tunne, että on osa organisaatiota tai kuuluu siihen o Kyky aidosti käyttää harkintaa, olla vastuussa tai saada vastuuta, olla osallinen o Kokemus yhteistoiminnallisesta vuorovaikutuksesta työssä o Reagoidaan perustarpeiden tasolla o Yhteistoiminta horisontaalista ja vertikaalista 19 19

20 Hankkeen loppuarviointi, johto Kehittämistyön / hankkeiden ulkopuolisten ohjaajien osaaminen ja teoreettinen tausta tärkeitä. tärkeää on oivaltaa ja ymmärtää ja tietää tuloksellisuuden & työelämän laadun / työhyvinvoinnin & yhteistoiminnan välinen yhteys Kehittämisen tulisi ulottua/kohdentua/saavuttaa seuraavat tasot: Yksilötaso minä, ammattilainen, osaaja Kahdenkeskinen taso minä ja sinä, työpari Ryhmätaso - me, ammattiryhmä, tiimi Organisaatiotaso työpaikka Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistoiminta työnantaja/työntekijät => Sitoutumisen kolme tasoa Yhteistoiminnan kolme strategiaa (Syvänen 2003, Syvänen ym. 2008, 2011) 20

21 Dialogi on yhteistoiminnan peli Yhteistoiminta on vaikuttavaa ja vastavuoroista dialogiin perustuvassa peliasetelmissa silloin kun dialogiin osallistuvat henkilöt ja tahot 1. Tulevat muiden taholta kuulluiksi ja kuuntelevat toinen toisiaan (listening) 2. Arvostavat sekä itseään että toisiaan (respecting) 3. Epäilevät ja ovat kriittisiä (suspending) sekä 4. Saavat muilta dialogissa äänen ja käyttävät sitä (voicing). (Isaacs 1999)

22 Tuloksellisen kehittämishankkeen kriteereitä (Lähteet: Nakari & Kalliola 2004, Syvänen 2003, 2004, 2008, Syvänen ym. 2008, 2011) Huolelliset, laajat yhteistoiminnalliset alkuneuvottelut, kaikki avainhenkilöt mukana Työntekijät Ajankohtaisuus meille työntekijöille, vastaisi työpaikan tarpeisiin Johto Henkilöstön sitoutumisen varmistaminen jo hankkeen alussa yksityiskohtainen, riittävä hankkeen tavoitteiden esittely työntekijöille / työyhteisöille Hankkeitten aloitus otetaan opiksi, työyhteisöjen riittävä kuuleminen. Kehittämistyössä avaintahojen edustuksellisuus ja osallistuminen turvataan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 22

23 Työpaikan piirteiden "haltuun ottaminen", niihin tutustuminen eli mallintaminen Onko muutoksilla ja suunnitellulla kehittämistavalla/- ajalla todellisia mahdollisuuksia? Tarvekartoitusta ennen hankerahoituksen hakemista Kohdeorganisaation erityispiirteet Perustehtävä, asiakkaiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Yhteisymmärrys siitä minne, ollaan menossa Poliittisten päättäjien roolit Talous Johtaminen, valta- ja vastuusuhteet, tehtäväkuvat Tiedon välittyminen Yhteisöllisyys, yhteistyö, osallisuus ja vaikutusmahdollisuus Turvallisuus, työn jatkuminen Tasapuolisuus, arvostus Erilaiset työntekijät huomioon Työmäärä, kuormitus Osataan ja halutaan hallita ristiriitoja (Professionaalinen työyhteisö 2010, Syvänen & Kokkonen) 23

24 Olennaiset muutokset toiminnassa, palveluissa ja työprosesseissa edellyttävät poliittisen ja virkamiesjohdon osallistumista, sitoutumista Johto Samanaikainen työn (sisällön) kehittäminen <=> johtamisen kehittäminen. Hyödynnetään olemassa olevia mittareita ja arviointimateriaaleja mm. TYHY-kyselyt, sairauspoissaolotilastot, vaihtuvuus jne. Poliittiset päätöksentekijät ja ammattiyhdistys keskeisiä tahoja silloin, kun osaavat olla kehittäjiä - eivät omien etujensa ajajia Työpaikkojen sisäisen yhteistoiminnan vahvuus lisää palvelun laatua ja joustavuutta

25 Asiakkaat tärkeitä hankkeiden tuloksellisuuden kehittyminen kannalta (vaikuttavuus, laatu) Työntekijät Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja päättäjät mukana työkonferenssissa, paljon syntyi uutta yhteistoimintaa. (Syvänen & Kokkonen 2011) Vaaka- ja pystysuorat rajan ylitykset - yhteistoiminnallisuus eri suuntiin Työntekijät Pitäisi ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden mukaan otto, mitkä tahot ovat tärkeitä => yksikkö mukaan jo suunnitteluvaiheessa Johto Vuoropuhelu kehittyi eri tahojen välillä otetaan tasaveroinen vuoropuhelu periaatteeksi keskusteluihin ja huoneentauluksi. (Syvänen & Kokkonen 2011) 25

26 Hankkeet strategisesti merkittäviä - projektikaaos ei ole tavoite - merkittävät/tärkeät kehittämistavoitteet Johto Tavoitteiden pilkkominen, täsmentäminen. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden perusta on hyvä työn organisointi. Yksilöllisiä urapolkuja kehitetään Johtamisen rakenteita ja vastuusuhteita selkeytetään ylin johto - esimiehet lähiesimiehet. Johtamisjärjestelmällä tuetaan kehittämistyötä. Käytetään myös kehittämisyksiköiden voimavaroja ja tukea kehittämis- ja koulutustyöryhmien rooli selkeytetään => osaamisen kehittämisen tuki => osaamisen johtamisen tuki. (Syvänen & Kokkonen 2011) Esimerkki kehittämistyön tavoitteista (Syvänen & Kokkonen 2011) 1. Työhyvinvoinnin, asiakkaiden hyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden paraneminen 2. Pysyvät työ-, toiminta- ja kehittämistavat työyhteisöjen toiminnan tueksi 3. Yhtenäiset työkäytännöt työyhteisöjen sisällä 26

27 Työntekijät tärkeitä teemoja: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, työhyvinvointi, erilaisuus, ristiriitojen hallinta, puuttumisen polku, muutos ryhmätyöskentelyn merkitys vuorovaikutuksen lisääntyminen huomattu, että ristiriidat prosessin toimimattomuudessa, ei ihmisten välillä eikä työyhteisössä (Syvänen & Kokkonen 2011) Johto eri tasoilla työyhteisön kehittämistarpeiden kunnioittaminen pureudutaan siihen mihin itse voidaan vaikuttaa tärkeitä teemoja pelisäännöt ja puuttuminen riittävästi aikaa 2 v hanke yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmä hyvä - vuoropuhelu mahdollistunut koko henkilöstö osallisena aloituskonferenssissa moniääninen tavoitteen asettelu tasaveroisen vuoropuhelun periaatteet - sovelletaan laajemmin. otetaan keskustelun periaatteeksi 27 Hankeplussia strategisia tuloksellisuusasioita

28 Hyödynnetään ja tuetaan oppimis- ja kehittämisverkostojen syntymistä - toisilta oppimista, tiedon leviämistä, hiljaisen tiedon saamista käyttöön Työntekijät Osa kehittämispalavereista olisi voitu toteuttaa yhdistetyissä ryhmissä - olivat jokainen omissaan. Tiedonkulun katkokset, sisäiset, aikataulut, tiedonkulku toimivaksi. Johto Jatkuvan kehittämisen idea opitaan kehittämään työtä, kehittäminen mielletään osaksi työtä. Tasaveroinen vuoropuhelu rakenteistetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen rakenne luodaan ja vakiinnutetaan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 28

29 Tietoisesti ja suunnitellusti toteutetut kehittämisrakenteet ja kehittämisen voimavarat - kehittämiselle annetaan tai varataan aikaa, tiloja, menetelmiä Työntekijät Kehittämismenetelmien ja tavoitteiden esittely heti hankkeen alussa. Resurssit kohdalleen, että kaikki pääsevät yhtä aikaa. Sijaisia tarpeeksi Osa henkilökunnasta ei ollut alusta asti mukana + uusia henkilöistä ei perehdytetty. Remontista aiheutuneet henkilöstön voimavarojen kohdentumiset muualle toivat ongelmia osallistua. Johto Varattava aikaa Tukea hankkeen aikana lähiesimiehille - keskinäinen keskustelu. Yhteistoiminnalliset ja aktivoivat, osallistavat kehittämismenetelmät otetaan käyttöön työn arjessa palavereissa, työpaikkakokouksissa. (Syvänen & Kokkonen 2011)

30 Esimerkkejä osallistavista kehittämismenetelmistä Tuloksellisuus & työhyvinvointikysely Työpaikka- ja henkilöstökokoukset virallisen yhteistoimintarakenteen hyödyntäminen Moniammatilliset kehittämisryhmät jäävät kehittämisrakenteeksi hankkeen jälkeen Haastattelut: henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot, päättäjät, johto, työntekijät Osallistuva havainnointi, työhön osallistuminen Yhteisseminaarit, oppimispajat kehittämisverkostoissa, monen työpaikan, organisaation hankkeissa Kirjeet, päiväkirjat yksilöiden kokemukset Työpaikkojen / osastojen / tiimien / ammattiryhmien kehittämisryhmät Työkonferenssit, tulevaisuudenverstaat, ennakoiva dialogi, temaattiset oppimis- ja työpajat Arviointi alku, väli, loppu 30

31 Esimerkki kehittämisrakenteesta Palaverit Aloitus- ja lopetustilaisuudet Kyselyjen tulokset Esimiestapaamiset Kehittämisryhmät Tiimipalaverit Työkonferenssit: alku ja loppu Ohjausryhmä Johdon ja työntekijöiden edustajat eri tasoilta Palveluyksikkö 1 Palveluyksikkö Yhteensä

32 Kehittäminen kohtaa yksilön Minä ja minun työni Minä ihmisenä Minä ammattilaisena Minä osaajana Minä työntekijänä Minä työparina Minä esimiehenä Minä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 32

33 Ryhmät mukana kehittämisessä RYHMÄTASO Meidän ammattiryhmä Meidän tiimi Meidän yksiköt 33 33

34 Johto mukana ja sitoutunut kehittämiseen ESIMIESTEN/TYÖNANTAJAN ja TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Meidän työyhteisö Tehtäväalue Hallintokunta/osasto 34 34

35 Esimerkki maakunnallisen ATPU-projektin vaiheista, 1 maakuntakuntayhtymä, 8 kuntaa, 3 kehittäjää, TSR rahoitus + hankkeen aikana tapahtui 1 kuntaliitos + 1 liikelaitostaminen 1. Suunnittelu Hankkeeseen osallistuville kunnille yhteinen ideointi & kehittämistarpeiden kartoitustilaisuus, tunnelmia Hankerahoituksen hakeminen yhdessä ulkopuolisten kehittäjien kanssa TSR 2. Aloitus, järjestäytyminen, alkumittaukset - kehittämisrakenne Alkumittaukset (mm. tuloksellisuuden & työelämän laadun kysely) + muun materiaalin hankinta => kehittämistarpeet, vahvuudet esille Kehittämishankkeesta tiedottaminen henkilöstölle ja päätöksentekijöille, Kehittäjien toteuttamat kuntakohtaiset alkuinfot sekä kyselyn tulosten esittelyt Yhteisen edustuksellisen kehittämisryhmän kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen 1 kk/kk, yhteensä 18 kokousta, koordinoi, ideoi, suunnitteli, ohjasi kehittämistyötä Aloitustyökonferenssi Palvelujen tulevaisuudenkuva 2012 kehittämistavoitteiden konkretisoiminen 35

36 3. Kehittämisprosessit eri tasoilla, eri toimijat Maakunnan, kuntien, tehtäväalojen, työyhteisöjen, johtoryhmien, tiimien tasolla Kuntakohtaista kehittämistä aiheina: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, erityiset paikalliset kyselyn perusteella esille nousseet työhyvinvointi -teemat Temaattiset koulutukset ja tutustumiskäynnit maakunnallisesti mm. uudet organisoitumismuodot paikallisia teemakoulutuksia (mm. kiire, johtaminen, alaistaidot, vuorovaikutus, konfliktien hallinta, kiusaaminen/kaltoin kohtelu, moniammatillisuus, ryhmä/tiimityö, muutos, organisoitumismuodot) - suunnittelu ja toteuttaminen 4. Maakunnalliset yhteiset kehittämisprosessit Palvelujen tuotteistaminen Palvelustrategia Osaamiskartoitus Maakunnallinen koulutussuunnitelma 36

37 5. (Prosessi)arvioinnit Väliarvioinnit yhteisessä kehittämisryhmässä ja paikallisesti => kehittämisen uudelleen suuntaaminen Lopetus / arviointityökonferenssi Loppuraportti TSR:lle Tulosten julkistaminen 37

38 Esimerkki yhteistoiminnallisen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistyön vaikuttavuudesta Paljon / melko paljon % Perustehtävä Työpaikan varsinaisten tehtävien hoitamiseen Yksilötaso Palveluyksikkö1 Palveluyksikkö 2 71 % 35 % Työskentelyedellytyksiin 56 % 29 % Motivaatioon 51 % 29 % Horisontaalinen yhteistoiminta Henkilöstösuhteisiin ja ilmapiiriin 73 % 41 % Vertikaalinen yhteistoiminta 53 % 41 % Esimiesten ja työntekijöiden välisiin suhteisiin Tiedonkulkuun 56 % 35 % Vaikutusmahdollisuuksiin 47 % 35 % Aloitteellisuuteen 53 % 35 % 38

39 Yhteystiedot: Tutkimusohjelman tieteellinen johtaja Sirpa Syvänen p

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno-tutkimus 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiotaktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen ohjelmasta

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 23.4.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen Dosentti, Sirpa Syvänen, Johtamiskorkeakoulu sirpa.syvanen@uta.fi, 040 190 1315 Erikoistutkija KT Kati

Lisätiedot

inno Dinno-hankkeen seminaari Työterveyslaitos 22.3.2012 www.dinno.fi

inno Dinno-hankkeen seminaari Työterveyslaitos 22.3.2012 www.dinno.fi inno Dinno-hankkeen seminaari Työterveyslaitos 22.3.2012 9.40-9.45 Dialogin monet muodot - Pysähtyminen ja keskittyminen Dinno-tutkijoiden dialogi Syvätehoa oppimiseen: http://www3.hamk.fi/dialogi/ Aarnio,H.,

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners www.dinno.fi www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutoksessa. Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen

Työhyvinvointi muutoksessa. Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen Työhyvinvointi muutoksessa Kajaani 25.9.2015 Työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen Miten tarkoittaa käsite työhyvinvointi? Hyvinvoinnin hahmotusta Rahatilanne Työsuhdeasiat Työnantaja Esimiehet Ihmissuhteet

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 Talouden paineet ja vaikutukset työhyvinvointiin Taloudellisten ja muiden resurssien

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

KEHITTÄMISVERKOSTON KUVAUS

KEHITTÄMISVERKOSTON KUVAUS 1 KEHITTÄMISVERKOSTON KUVAUS Kehittämisverkoston teema/aihe Kohderyhmä/asiakkaat Kehittämistarve ja alustava tavoite Kiire ja työjonot kuriin kuntatyössä Tavoitteena on, että verkostoon osallistuu johtoa,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio)

TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) TULOKSELLISUUS JA TYÖELÄMÄN LAATU muuttujat, jotka korreloivat myös muiden kanssa (luovuus, oppiminen, motivaatio) Kyselyn tulokset vertailussa Sinisellä: PKKY kysely 2012 (212 vastaajaa) ja vaikeaa esimiehille

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus

Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen innovaatiostrategiaan

Lisätiedot

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

- kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kuntekon tavoitteet ja toimenpiteet 2 Tavoite Tehdä näkyväksi ja levittää kuntakentällä tehtyä kehittämistyötä Tukea työpaikoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille 29.11.2011, Merja Turpeinen TEDI -hanke Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö työpaikkalähtöinen yhteiskehittämis- ja

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners Tutkimus- ja kehittämiskohteet Kunnalliset organisaatiot

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Vaikuttava terveyden edistäminen työterveysyhteistyössä yhteiskehittämisenä

Vaikuttava terveyden edistäminen työterveysyhteistyössä yhteiskehittämisenä Hyvinvointia työstä Vaikuttava terveyden edistäminen työterveysyhteistyössä yhteiskehittämisenä Yhteistyöseminaari 31.1.2017 Promo@Work-hanke Merja Turpeinen, FT, erikoistutkija,työterveyslaitos Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulu on maailman paras paikka olla tekemässä elämän laatua! (Kati Evinsalo, Hepolan koulu, Kemi) Uteliaisuus heräsi Ohjausryhmätyöskentely Oltiinko Tampereella kehittämässä jotain sellaista osaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi

Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi Paapu- lapsen parhaaksi - hankkeen 1. foorumi Oman työn n arviointi 22.3.2007 Kouvola Paapu-lapsen parhaaksi- hanke Toiminut Pohjois-Kymenlaakson kuntien varhaiskasvatuksen hankkeena 8/2005 alkaen Tavoitteena

Lisätiedot

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012

ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta. Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 ELY-keskus työelämän kehittämisen mahdollistajana kuulumisia Tekesin ohjelmasta Anneli Harju-Autti Lapin ELY-keskus 2.10.2012 22.10.2012 Työelämän laadun kehittämisen viitekehykset Työelämän laatu on läpileikkaava

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjänä

Työhyvinvointi asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjänä Työhyvinvointi asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjänä THL 24.9.2015 Ritva Inkinen 1 Yhteinen työpaikka Sosiaali- ja terveysalalla työskentelee n. 383 000 ammattilaista, se on 15 % koko työllisestä

Lisätiedot

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Ovatko oppilaiden ja opettajien turvallisuusasenteet ja riskinotto samasta pakasta tai puusta? TTK 24.1.2008 Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 OPETTAJAN TYÖN PAINEET 2 KEHITTÄ- MINEN MUUTOS

Lisätiedot

Kehittämisprojektien tavoitteita 2004-07

Kehittämisprojektien tavoitteita 2004-07 Työel elämän n kehittämisohjelma Tykes Ohjelman kesto on 6 vuotta (2004-2009). Vuosittainen budjetti ollut noin 11,5 milj. euroa. Tavoitteena on käynnistää noin 1000 kehittämisprojektia, joihin osallistuu

Lisätiedot

Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miten työntekijöiden voimavaroja ja hyvinvointia voidaan edistää? Anneli Leppänen Työterveyslaitoksen strategia 2011-20152015 VISIO 2015 HYVINVOINTIA TYÖSTÄ STRATEGISET TAVOITTEET Turvallinen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Hyve- johtamisen kartta

Hyve- johtamisen kartta Hyve- johtamisen kartta Johtamisen kehittämisverkoston johtoryhmän kokous 12.09.2012 Päivi Visuri Hankkeen toteutus Hanke koostuu koordinaatiohankkeesta ja kolmesta osahankkeesta. Osahankkeet muodostuvat:

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin turvaamisen roolit Työhyvinvointi kaikkien asia Teemajohtaja Rauno Pääkkönen rauno.paakkonen@ttl.fi 2.2.2013 Esittäjän nimi 2 Sisältö työhyvinvointi on kaikkien asia

Lisätiedot

Itsearviointi suunnannäyttäjänä

Itsearviointi suunnannäyttäjänä Arvioinnin moninaisuus mm. Hankkeen johtaminen, talous ja hallinto Hankkeen tulokset vs. kirjatut tavoitteet Hankkeen vaikutukset (työntekijät: mm. osaaminen, jaksaminen, työhyvinvointi, asiakkaat, organisaatio,

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola

Miten HAO /JEDU toimii. Laatukoordinaattori Arto Veikkola MITTAREISTA Miten HAO /JEDU toimii Laatukoordinaattori Arto Veikkola JEDU/Hao oma toimintakäsikirja intrassa Mittaamista ohjaa vahvasti rahoitus, valtionosuudesta 3% otetaan kaikilta jaettavaksi tuloksellisuusrahana

Lisätiedot

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA

SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA SOVITTELIJAT APUNA TYÖPAIKAN KONFLIKTEISSA Sovunrakennushanke Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kirkon johtamisforum 2018 1 Hanke sovittelumenettelystä Hanke sovittelumenettelystä vuosina 2015 2016.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015

Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja. Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro: Asiakkaat ja henkilöstö murtamassa sektorirajoja Heidi Rämö Hattulan kunnanjohtaja 25.3.2015 Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana + plussat Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013

Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Dinno seminaari: Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT intensiivisissä työympäristöissä 23.10.2013 Visualisti työkaluun kirjattuja ryhmäkeskusteluja ja pohdintoja Millaisia ajatuksia päivän teema

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Hanke-esittely OK-opintokeskus 2015 #järjestöosaaja Tietoa hankkeesta Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston

Lisätiedot

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma - kuntaorganisaatioiden omat kehittämistarpeet: kehittämishankkeet ja niiden tukeminen - tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittäminen samanaikaisesti - yhteistoiminnallinen

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot