Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet"

Transkriptio

1 Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet Oulu Kunnallistalouden dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

2 Päivän motto Kuljethan samaa matkaa Opithan ja Viisastuthan, Molemmin puolin 2

3 2003 kunnallistalouden väitöstutkimus Tuloksellisuuden ja työelämän laadun ongelmat Kommunikatiivinen, osallistuva toimintatutkimus Yhteistoiminnalliset kehittämishankkeet Tuloksellisuuden ja työelämän laadun yhdistävä organisaatiotalousteoreettinen X- tehokkuusteoria 3

4

5 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma

6 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen ohjelmasta Tekes-rahoitus euroa vuosille , kokonaisbudjetti n. 1 milj. Monitieteinen tutkimusverkosto Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos Kohdeorganisaatioina työyhteisöjä 9:ssä kunnallisen, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin organisaatiossa Kolme rinnakkaista Tekesin T&K&I-hanketta Yhteistyötä Kuntien tuloksellisuuskampanjan kanssa

7 Tutkimusyksiköt ja taustatahot Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, tutkimusohjelman johto ja koordinaatio, dosentti Sirpa Syvänen, tutkimusohjelman tieteellinen johtaja, osatutkimuksen 1 vastuullinen johtaja ja tutkija, osatutkimuksen 1 asiantuntija, professori Ismo Lumijärvi Informaatiotieteiden yksikkö, CIRCMI, osatutkimuksen 2 vastuullinen johtaja professori Mikko Ruohonen Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu, osatutkimuksen 3 vastuullinen johtaja professori Kaija Leena Saarela Työterveyslaitos Ratkaisujen kehittäminen, työhön osallistuminen ja kestävä työura teema, teemajohtaja Päivi Husman, osatutkimuksen 4 vastuullinen johtaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, tutkimus- ja kehittämispalvelut, osatutkimuksen 5 vastuullinen johtaja vt. tutkimusjohtaja Seliina Päällysaho

8 Dinno-tutkimuksen teoreettinen viitekehys Osaamisen kehittäminen Motivaation/ motivoitumisen tukeminen Osallistava johtaminen Dialoginen johtaminen Uudistuminen Sisäinen motivaatio Yhteistoiminta Luovuus Innovatiivisuus Työhyvinvointi Dialogisuus, organisationaalinen oppiminen ja kehittäminen Tuloksellisuus * Taloudellisuus * Tuottavuus * Vaikuttavuus (Laatu) & Työelämän laatu Kestävä kilpailukyky 8

9 Osatutkimukset 1. Dialoginen johtaminen, valta, vastuu ja innovatiivisuus, erityisesti organisaatioiden rakenneuudistuksissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, HT Sirpa Syvänen 2. Dialogisen oppimisen ja innovatiivisuuden tilat, erityisesti tieto- ja viestintäteknologia-intensiivisissä työympäristöissä Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, CIRCMI, KT Kati Tikkamäki 3. Esimiesten dialogisuusosaaminen innovaatiotoiminnan tukena, erityisesti haasteellisissa tilanteissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen teknillinen yliopisto, Sari Tappura 4. Kohtuullistaminen (downshifting) organisaatioiden uudistumiskyvyn tukena Vastuutaho ja tutkijat: Työterveyslaitos, YTT Antti Kasvio, KM Susanna Lundell YTT Johanna Ruusuvuori 5. Dialogiset kehittämismenetelmät innovaatioiden ja luovuuden lähteinä Vastuutaho ja tutkijat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, KT Kaija Loppela ja YTT Timo Toikko 9

10 Osatutkimukset ja teemat 5. Miten dialogisilla kehittämismenetelmillä tuetaan innovatiivisuutta? 4. Miten dialogisella ja yksilöllisellä urasuunnittelulla luodaan edellytyksiä innovatiivisuudelle? 1.Miten dialoginen johtaminen, valta- ja vastuurakenteet, Tuottaa akateemisia johtamistapa ja julkaisuja kehittäminen edistävät innovatiivisuutta? TUTKIMUSTEHTÄVÄ Miten dialogisella johtamisella voidaan edistää työorganisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä? 2. Millaisia mahdollisuuksia ja reunaehtoja tieto- ja viestintäteknologia-intensiiviset työympäristöt luovat innovoinnille, organisationaaliselle oppimiselle ja dialogiselle johtamiselle? 3. Millaista dialogisen johtamisen osaamista ja taitoja esimiehet tarvitsevat edistääkseen koko työyhteisön innovatiivisuutta?

11 Yhteistyötahot Innotiimi Oy Johtamistaidon Opisto (JTO) JYTY Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg Kirkon alat Kuntatyönantajat (KT) Kuntien eläkevakuutus (Keva) Kuntien tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaryhmä (KT, JHL, JUKO, JYTY, KTN, TNJ) Onnenpari Oy Opinpaja Oy SAK SuPer TJS Opintokeskus TTY, Edutech Työturvallisuuskeskus

12 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ 12

13 Tuloksellisuuskampanjan ja Dinno-tutkimuksen suhde Tuloksellisuuskampanja ja Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma tekevät yhteistyötä > haetaan tutkimukseen kehittämishankkeita Ota yhteyttä: Dinno-hanke , Tutkimussuunnitelma: 13

14 Yhteistoiminnallisen kehittämishankkeen kulku / vaiheet KEHITTÄMISEN PERIAATTEITA Vastaa työpaikan eri ryhmien todellisiin tarpeisiin Tavoitellaan täyttä yhteistoimintaa Kaikki osallistuvat, on oikeus ja velvollisuus Hyvät vaikutusmahdollisuudet Tieto kulkee ja on avointa Sovitaan kehittämisen pelisäännöt synnyttää laajaa sitoutumista MEIDÄN HANKE ARVIOINTI, PALAUTE KORJAUSLIIKKEET RAPORTOINTI MUUTOKSET TYÖSSÄ JA TOIMINNASSA, UUDET TOIMINTATAVAT, KOKEILUT MINUA/MEITÄ PELOTTAA, ON MUUTOSVASTARINTAA pois oppiminen vanhasta, rutiinien murtaminen ALKUKARTOITUKSET Millainen on toimintaympäristömme? Millainen on oma työyhteisömme plussat ja miinukset, kehittämistarpeet? Työhyvinvointikysely, haastattelut, työhön osallistuminen, havainnointi, kirjeet jne. Suunnitelmat tarvittavista muutoksista: miten voisi olla, miten pitäisi olla? työkonferenssissa kehittämisryhmissä työpaikkakokouksissa -> sitoutuminen, realistisuus AUTTAA MEITÄ HAETAAN YHDESSÄ TULEVAISUUDENKUVAA PAIKANNETAAN ONGELMIA => ESILLE KEHITTÄMISTARPEET SYNTYY KEHITTÄMISOHJELMA 14 ei vain paperille saatava käytäntöön pienin askelin

15 Kehittämistyöllä ja sen ohjauksella olisi hyvä olla TEOREETTIS-METODINEN VIITEKEHYS Esimerkiksi: Organisaatio-talousteoreettinen viitekehys, joka yhdistää tuloksellisuuden yhteistoiminnan ja työelämän laadun/työhyvinvoinnin X-tehokkuusteoria Palvelujen tuotantoprosessimalli Osallistava toimintatutkimus, yhteistoiminnallisuus Kehittämisen kohteena yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasoiset tekijät, jotka vaikuttavat TYÖELÄMÄN LAATUUN/TYÖHYVINVOINTIIN että TULOKSELLISUUTEEN keinona yhteistoiminta (Syvänen ym. 2003, 2008, 2011 ks. em. toimintatutkimukset ja niihin liittyvät kehittämisoppaat) 15

16 Palvelujen tuotantoprosessimalli Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu Määrä Henkilöstö Koneet, Laitteet Fyysiset tilat = Voimavarat T1 Joh Os1 Os2 Os3 T2 T1 T2 T1 T2 Organisaatio Palvelut * suoritteet * tuotteet Perustehtävä ja arvot = asiakkaiden tarpeet Työn ja osaamisen kehittäminen Organisaation ja työprosessien kehittäminen Palvelut ja -rakenne S i s ä i n e n t e h o k k u u s Työhyvinvointiin vaikuttaa koko tuotantoprosessi ja sen eri osat! MILLÄ VOIMA- VAROILLA? MITEN TUOTETAAN? MITÄ PALVELUJA? PALVELURAKENNE? KENELLE? 16 MIHIN TARPEISIIN?

17 Palvelujen tehokkuus/tuloksellisuusalueet Palvelu 1 Paras eli optimituloksellisuus 100 % Annetuilla voimavaroilla mahdollinen Rakenteet Ryhmät Työparit Monenlaisia tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin ongelmia Yksilöt Eri ongelmien vuoksi alentunut tuloksellisuus esim. 80 % Työpaikkojen arjessa usein todellinen tilanne Työmäärä Paineet Kiire Kuormitus Ylituloksellisuusvaatimus esim. 110 % Annetuilla voimavaroilla mahdoton saavuttaa paineita ja kuormaa Johtaminen 60 % 100% 110% Palvelu 2

18 Työhyvinvointi Tunne ja järki tasapainossa Työn hallinnan tilat yhteys työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen => yksilöiden työn tuloksellisuus ja laatu Alikuorma BOREOUT Sopiva kuorma TYÖN HALLINTA Alentunut Paras työn Alentunut Ylikuorma BURNOUT työn tuottavuus työn tuottavuus työn tuottavuus Työhön kohdentuvat paineet 18

19 YHTEISTOIMNNAN MERKITYS ihmiselle organisaatiossa o Mahdollisuus vaikuttaa organisaation asioihin o Vaikuttamismahdollisuudet organisaation tärkeimpiin ratkaisuihin o Tunne, että on osa organisaatiota tai kuuluu siihen o Kyky aidosti käyttää harkintaa, olla vastuussa tai saada vastuuta, olla osallinen o Kokemus yhteistoiminnallisesta vuorovaikutuksesta työssä o Reagoidaan perustarpeiden tasolla o Yhteistoiminta horisontaalista ja vertikaalista 19 19

20 Hankkeen loppuarviointi, johto Kehittämistyön / hankkeiden ulkopuolisten ohjaajien osaaminen ja teoreettinen tausta tärkeitä. tärkeää on oivaltaa ja ymmärtää ja tietää tuloksellisuuden & työelämän laadun / työhyvinvoinnin & yhteistoiminnan välinen yhteys Kehittämisen tulisi ulottua/kohdentua/saavuttaa seuraavat tasot: Yksilötaso minä, ammattilainen, osaaja Kahdenkeskinen taso minä ja sinä, työpari Ryhmätaso - me, ammattiryhmä, tiimi Organisaatiotaso työpaikka Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistoiminta työnantaja/työntekijät => Sitoutumisen kolme tasoa Yhteistoiminnan kolme strategiaa (Syvänen 2003, Syvänen ym. 2008, 2011) 20

21 Dialogi on yhteistoiminnan peli Yhteistoiminta on vaikuttavaa ja vastavuoroista dialogiin perustuvassa peliasetelmissa silloin kun dialogiin osallistuvat henkilöt ja tahot 1. Tulevat muiden taholta kuulluiksi ja kuuntelevat toinen toisiaan (listening) 2. Arvostavat sekä itseään että toisiaan (respecting) 3. Epäilevät ja ovat kriittisiä (suspending) sekä 4. Saavat muilta dialogissa äänen ja käyttävät sitä (voicing). (Isaacs 1999)

22 Tuloksellisen kehittämishankkeen kriteereitä (Lähteet: Nakari & Kalliola 2004, Syvänen 2003, 2004, 2008, Syvänen ym. 2008, 2011) Huolelliset, laajat yhteistoiminnalliset alkuneuvottelut, kaikki avainhenkilöt mukana Työntekijät Ajankohtaisuus meille työntekijöille, vastaisi työpaikan tarpeisiin Johto Henkilöstön sitoutumisen varmistaminen jo hankkeen alussa yksityiskohtainen, riittävä hankkeen tavoitteiden esittely työntekijöille / työyhteisöille Hankkeitten aloitus otetaan opiksi, työyhteisöjen riittävä kuuleminen. Kehittämistyössä avaintahojen edustuksellisuus ja osallistuminen turvataan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 22

23 Työpaikan piirteiden "haltuun ottaminen", niihin tutustuminen eli mallintaminen Onko muutoksilla ja suunnitellulla kehittämistavalla/- ajalla todellisia mahdollisuuksia? Tarvekartoitusta ennen hankerahoituksen hakemista Kohdeorganisaation erityispiirteet Perustehtävä, asiakkaiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Yhteisymmärrys siitä minne, ollaan menossa Poliittisten päättäjien roolit Talous Johtaminen, valta- ja vastuusuhteet, tehtäväkuvat Tiedon välittyminen Yhteisöllisyys, yhteistyö, osallisuus ja vaikutusmahdollisuus Turvallisuus, työn jatkuminen Tasapuolisuus, arvostus Erilaiset työntekijät huomioon Työmäärä, kuormitus Osataan ja halutaan hallita ristiriitoja (Professionaalinen työyhteisö 2010, Syvänen & Kokkonen) 23

24 Olennaiset muutokset toiminnassa, palveluissa ja työprosesseissa edellyttävät poliittisen ja virkamiesjohdon osallistumista, sitoutumista Johto Samanaikainen työn (sisällön) kehittäminen <=> johtamisen kehittäminen. Hyödynnetään olemassa olevia mittareita ja arviointimateriaaleja mm. TYHY-kyselyt, sairauspoissaolotilastot, vaihtuvuus jne. Poliittiset päätöksentekijät ja ammattiyhdistys keskeisiä tahoja silloin, kun osaavat olla kehittäjiä - eivät omien etujensa ajajia Työpaikkojen sisäisen yhteistoiminnan vahvuus lisää palvelun laatua ja joustavuutta

25 Asiakkaat tärkeitä hankkeiden tuloksellisuuden kehittyminen kannalta (vaikuttavuus, laatu) Työntekijät Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja päättäjät mukana työkonferenssissa, paljon syntyi uutta yhteistoimintaa. (Syvänen & Kokkonen 2011) Vaaka- ja pystysuorat rajan ylitykset - yhteistoiminnallisuus eri suuntiin Työntekijät Pitäisi ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden mukaan otto, mitkä tahot ovat tärkeitä => yksikkö mukaan jo suunnitteluvaiheessa Johto Vuoropuhelu kehittyi eri tahojen välillä otetaan tasaveroinen vuoropuhelu periaatteeksi keskusteluihin ja huoneentauluksi. (Syvänen & Kokkonen 2011) 25

26 Hankkeet strategisesti merkittäviä - projektikaaos ei ole tavoite - merkittävät/tärkeät kehittämistavoitteet Johto Tavoitteiden pilkkominen, täsmentäminen. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden perusta on hyvä työn organisointi. Yksilöllisiä urapolkuja kehitetään Johtamisen rakenteita ja vastuusuhteita selkeytetään ylin johto - esimiehet lähiesimiehet. Johtamisjärjestelmällä tuetaan kehittämistyötä. Käytetään myös kehittämisyksiköiden voimavaroja ja tukea kehittämis- ja koulutustyöryhmien rooli selkeytetään => osaamisen kehittämisen tuki => osaamisen johtamisen tuki. (Syvänen & Kokkonen 2011) Esimerkki kehittämistyön tavoitteista (Syvänen & Kokkonen 2011) 1. Työhyvinvoinnin, asiakkaiden hyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden paraneminen 2. Pysyvät työ-, toiminta- ja kehittämistavat työyhteisöjen toiminnan tueksi 3. Yhtenäiset työkäytännöt työyhteisöjen sisällä 26

27 Työntekijät tärkeitä teemoja: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, työhyvinvointi, erilaisuus, ristiriitojen hallinta, puuttumisen polku, muutos ryhmätyöskentelyn merkitys vuorovaikutuksen lisääntyminen huomattu, että ristiriidat prosessin toimimattomuudessa, ei ihmisten välillä eikä työyhteisössä (Syvänen & Kokkonen 2011) Johto eri tasoilla työyhteisön kehittämistarpeiden kunnioittaminen pureudutaan siihen mihin itse voidaan vaikuttaa tärkeitä teemoja pelisäännöt ja puuttuminen riittävästi aikaa 2 v hanke yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmä hyvä - vuoropuhelu mahdollistunut koko henkilöstö osallisena aloituskonferenssissa moniääninen tavoitteen asettelu tasaveroisen vuoropuhelun periaatteet - sovelletaan laajemmin. otetaan keskustelun periaatteeksi 27 Hankeplussia strategisia tuloksellisuusasioita

28 Hyödynnetään ja tuetaan oppimis- ja kehittämisverkostojen syntymistä - toisilta oppimista, tiedon leviämistä, hiljaisen tiedon saamista käyttöön Työntekijät Osa kehittämispalavereista olisi voitu toteuttaa yhdistetyissä ryhmissä - olivat jokainen omissaan. Tiedonkulun katkokset, sisäiset, aikataulut, tiedonkulku toimivaksi. Johto Jatkuvan kehittämisen idea opitaan kehittämään työtä, kehittäminen mielletään osaksi työtä. Tasaveroinen vuoropuhelu rakenteistetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen rakenne luodaan ja vakiinnutetaan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 28

29 Tietoisesti ja suunnitellusti toteutetut kehittämisrakenteet ja kehittämisen voimavarat - kehittämiselle annetaan tai varataan aikaa, tiloja, menetelmiä Työntekijät Kehittämismenetelmien ja tavoitteiden esittely heti hankkeen alussa. Resurssit kohdalleen, että kaikki pääsevät yhtä aikaa. Sijaisia tarpeeksi Osa henkilökunnasta ei ollut alusta asti mukana + uusia henkilöistä ei perehdytetty. Remontista aiheutuneet henkilöstön voimavarojen kohdentumiset muualle toivat ongelmia osallistua. Johto Varattava aikaa Tukea hankkeen aikana lähiesimiehille - keskinäinen keskustelu. Yhteistoiminnalliset ja aktivoivat, osallistavat kehittämismenetelmät otetaan käyttöön työn arjessa palavereissa, työpaikkakokouksissa. (Syvänen & Kokkonen 2011)

30 Esimerkkejä osallistavista kehittämismenetelmistä Tuloksellisuus & työhyvinvointikysely Työpaikka- ja henkilöstökokoukset virallisen yhteistoimintarakenteen hyödyntäminen Moniammatilliset kehittämisryhmät jäävät kehittämisrakenteeksi hankkeen jälkeen Haastattelut: henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot, päättäjät, johto, työntekijät Osallistuva havainnointi, työhön osallistuminen Yhteisseminaarit, oppimispajat kehittämisverkostoissa, monen työpaikan, organisaation hankkeissa Kirjeet, päiväkirjat yksilöiden kokemukset Työpaikkojen / osastojen / tiimien / ammattiryhmien kehittämisryhmät Työkonferenssit, tulevaisuudenverstaat, ennakoiva dialogi, temaattiset oppimis- ja työpajat Arviointi alku, väli, loppu 30

31 Esimerkki kehittämisrakenteesta Palaverit Aloitus- ja lopetustilaisuudet Kyselyjen tulokset Esimiestapaamiset Kehittämisryhmät Tiimipalaverit Työkonferenssit: alku ja loppu Ohjausryhmä Johdon ja työntekijöiden edustajat eri tasoilta Palveluyksikkö 1 Palveluyksikkö Yhteensä

32 Kehittäminen kohtaa yksilön Minä ja minun työni Minä ihmisenä Minä ammattilaisena Minä osaajana Minä työntekijänä Minä työparina Minä esimiehenä Minä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 32

33 Ryhmät mukana kehittämisessä RYHMÄTASO Meidän ammattiryhmä Meidän tiimi Meidän yksiköt 33 33

34 Johto mukana ja sitoutunut kehittämiseen ESIMIESTEN/TYÖNANTAJAN ja TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Meidän työyhteisö Tehtäväalue Hallintokunta/osasto 34 34

35 Esimerkki maakunnallisen ATPU-projektin vaiheista, 1 maakuntakuntayhtymä, 8 kuntaa, 3 kehittäjää, TSR rahoitus + hankkeen aikana tapahtui 1 kuntaliitos + 1 liikelaitostaminen 1. Suunnittelu Hankkeeseen osallistuville kunnille yhteinen ideointi & kehittämistarpeiden kartoitustilaisuus, tunnelmia Hankerahoituksen hakeminen yhdessä ulkopuolisten kehittäjien kanssa TSR 2. Aloitus, järjestäytyminen, alkumittaukset - kehittämisrakenne Alkumittaukset (mm. tuloksellisuuden & työelämän laadun kysely) + muun materiaalin hankinta => kehittämistarpeet, vahvuudet esille Kehittämishankkeesta tiedottaminen henkilöstölle ja päätöksentekijöille, Kehittäjien toteuttamat kuntakohtaiset alkuinfot sekä kyselyn tulosten esittelyt Yhteisen edustuksellisen kehittämisryhmän kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen 1 kk/kk, yhteensä 18 kokousta, koordinoi, ideoi, suunnitteli, ohjasi kehittämistyötä Aloitustyökonferenssi Palvelujen tulevaisuudenkuva 2012 kehittämistavoitteiden konkretisoiminen 35

36 3. Kehittämisprosessit eri tasoilla, eri toimijat Maakunnan, kuntien, tehtäväalojen, työyhteisöjen, johtoryhmien, tiimien tasolla Kuntakohtaista kehittämistä aiheina: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, erityiset paikalliset kyselyn perusteella esille nousseet työhyvinvointi -teemat Temaattiset koulutukset ja tutustumiskäynnit maakunnallisesti mm. uudet organisoitumismuodot paikallisia teemakoulutuksia (mm. kiire, johtaminen, alaistaidot, vuorovaikutus, konfliktien hallinta, kiusaaminen/kaltoin kohtelu, moniammatillisuus, ryhmä/tiimityö, muutos, organisoitumismuodot) - suunnittelu ja toteuttaminen 4. Maakunnalliset yhteiset kehittämisprosessit Palvelujen tuotteistaminen Palvelustrategia Osaamiskartoitus Maakunnallinen koulutussuunnitelma 36

37 5. (Prosessi)arvioinnit Väliarvioinnit yhteisessä kehittämisryhmässä ja paikallisesti => kehittämisen uudelleen suuntaaminen Lopetus / arviointityökonferenssi Loppuraportti TSR:lle Tulosten julkistaminen 37

38 Esimerkki yhteistoiminnallisen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistyön vaikuttavuudesta Paljon / melko paljon % Perustehtävä Työpaikan varsinaisten tehtävien hoitamiseen Yksilötaso Palveluyksikkö1 Palveluyksikkö 2 71 % 35 % Työskentelyedellytyksiin 56 % 29 % Motivaatioon 51 % 29 % Horisontaalinen yhteistoiminta Henkilöstösuhteisiin ja ilmapiiriin 73 % 41 % Vertikaalinen yhteistoiminta 53 % 41 % Esimiesten ja työntekijöiden välisiin suhteisiin Tiedonkulkuun 56 % 35 % Vaikutusmahdollisuuksiin 47 % 35 % Aloitteellisuuteen 53 % 35 % 38

39 Yhteystiedot: Tutkimusohjelman tieteellinen johtaja Sirpa Syvänen p

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille 29.11.2011, Merja Turpeinen TEDI -hanke Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö työpaikkalähtöinen yhteiskehittämis- ja

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Ovatko oppilaiden ja opettajien. riskinotto samasta. TTK Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Ovatko oppilaiden ja opettajien turvallisuusasenteet ja riskinotto samasta pakasta tai puusta? TTK 24.1.2008 Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 OPETTAJAN TYÖN PAINEET 2 KEHITTÄ- MINEN MUUTOS

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

KOHTI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA MIKSI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA?

KOHTI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA MIKSI OSALLISTAVAA OPPIMISTA JA PEDAGOGIIKKAA? KOHTI OSALLISTAVAA PEDAGOGIIKKAA Kristiina Kumpulainen Leena Krokfors Lasse Lipponen Varpu Tissari Jaakko Hilppö Antti Rajala Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos Miksi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Esityksen sisältö 1. Työkykytalo työkaaren perustana 2. Hyvä työ Pidempi

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä

SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN VERKOSTOT -työryhmä 30.11.2011 Mistä puhutaan, kun puhutaan verkostotyöstä? yhteistyötä ollut aina, verkostoitumisesta tai verkostotyöstä puhuttu varsinaisesti vasta 1990-luvulta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani

Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa. Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari Kajaani Osallisuus yhteiskunnassa ja palveluissa Eila Linnanmäki ja Jarno Karjalainen Varrelta Virran seminaari 19.9.2013 Kajaani Osallisuuden käsitteestä Voidaan hahmottaa positiivisena vastaparina yksilön, perheen

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Työsuojelurahaston, Suomen Kuntaliiton ja kuntien rahoittama tutkimushanke Professori Petri Virtanen TaY JKK Kysely kuntien kokeilutoiminnasta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot