Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet"

Transkriptio

1 Tuloksellisen kehittämishankkeen tekijät ja vaiheet Oulu Kunnallistalouden dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

2 Päivän motto Kuljethan samaa matkaa Opithan ja Viisastuthan, Molemmin puolin 2

3 2003 kunnallistalouden väitöstutkimus Tuloksellisuuden ja työelämän laadun ongelmat Kommunikatiivinen, osallistuva toimintatutkimus Yhteistoiminnalliset kehittämishankkeet Tuloksellisuuden ja työelämän laadun yhdistävä organisaatiotalousteoreettinen X- tehokkuusteoria 3

4

5 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma

6 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiot aktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen ohjelmasta Tekes-rahoitus euroa vuosille , kokonaisbudjetti n. 1 milj. Monitieteinen tutkimusverkosto Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos Kohdeorganisaatioina työyhteisöjä 9:ssä kunnallisen, valtion, kirkon ja yksityisen sektorin organisaatiossa Kolme rinnakkaista Tekesin T&K&I-hanketta Yhteistyötä Kuntien tuloksellisuuskampanjan kanssa

7 Tutkimusyksiköt ja taustatahot Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu, tutkimusohjelman johto ja koordinaatio, dosentti Sirpa Syvänen, tutkimusohjelman tieteellinen johtaja, osatutkimuksen 1 vastuullinen johtaja ja tutkija, osatutkimuksen 1 asiantuntija, professori Ismo Lumijärvi Informaatiotieteiden yksikkö, CIRCMI, osatutkimuksen 2 vastuullinen johtaja professori Mikko Ruohonen Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu, osatutkimuksen 3 vastuullinen johtaja professori Kaija Leena Saarela Työterveyslaitos Ratkaisujen kehittäminen, työhön osallistuminen ja kestävä työura teema, teemajohtaja Päivi Husman, osatutkimuksen 4 vastuullinen johtaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, tutkimus- ja kehittämispalvelut, osatutkimuksen 5 vastuullinen johtaja vt. tutkimusjohtaja Seliina Päällysaho

8 Dinno-tutkimuksen teoreettinen viitekehys Osaamisen kehittäminen Motivaation/ motivoitumisen tukeminen Osallistava johtaminen Dialoginen johtaminen Uudistuminen Sisäinen motivaatio Yhteistoiminta Luovuus Innovatiivisuus Työhyvinvointi Dialogisuus, organisationaalinen oppiminen ja kehittäminen Tuloksellisuus * Taloudellisuus * Tuottavuus * Vaikuttavuus (Laatu) & Työelämän laatu Kestävä kilpailukyky 8

9 Osatutkimukset 1. Dialoginen johtaminen, valta, vastuu ja innovatiivisuus, erityisesti organisaatioiden rakenneuudistuksissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, HT Sirpa Syvänen 2. Dialogisen oppimisen ja innovatiivisuuden tilat, erityisesti tieto- ja viestintäteknologia-intensiivisissä työympäristöissä Vastuutaho ja tutkija: Tampereen yliopisto, CIRCMI, KT Kati Tikkamäki 3. Esimiesten dialogisuusosaaminen innovaatiotoiminnan tukena, erityisesti haasteellisissa tilanteissa Vastuutaho ja tutkija: Tampereen teknillinen yliopisto, Sari Tappura 4. Kohtuullistaminen (downshifting) organisaatioiden uudistumiskyvyn tukena Vastuutaho ja tutkijat: Työterveyslaitos, YTT Antti Kasvio, KM Susanna Lundell YTT Johanna Ruusuvuori 5. Dialogiset kehittämismenetelmät innovaatioiden ja luovuuden lähteinä Vastuutaho ja tutkijat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, KT Kaija Loppela ja YTT Timo Toikko 9

10 Osatutkimukset ja teemat 5. Miten dialogisilla kehittämismenetelmillä tuetaan innovatiivisuutta? 4. Miten dialogisella ja yksilöllisellä urasuunnittelulla luodaan edellytyksiä innovatiivisuudelle? 1.Miten dialoginen johtaminen, valta- ja vastuurakenteet, Tuottaa akateemisia johtamistapa ja julkaisuja kehittäminen edistävät innovatiivisuutta? TUTKIMUSTEHTÄVÄ Miten dialogisella johtamisella voidaan edistää työorganisaatioiden innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä? 2. Millaisia mahdollisuuksia ja reunaehtoja tieto- ja viestintäteknologia-intensiiviset työympäristöt luovat innovoinnille, organisationaaliselle oppimiselle ja dialogiselle johtamiselle? 3. Millaista dialogisen johtamisen osaamista ja taitoja esimiehet tarvitsevat edistääkseen koko työyhteisön innovatiivisuutta?

11 Yhteistyötahot Innotiimi Oy Johtamistaidon Opisto (JTO) JYTY Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg Kirkon alat Kuntatyönantajat (KT) Kuntien eläkevakuutus (Keva) Kuntien tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaryhmä (KT, JHL, JUKO, JYTY, KTN, TNJ) Onnenpari Oy Opinpaja Oy SAK SuPer TJS Opintokeskus TTY, Edutech Työturvallisuuskeskus

12 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ 12

13 Tuloksellisuuskampanjan ja Dinno-tutkimuksen suhde Tuloksellisuuskampanja ja Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma tekevät yhteistyötä > haetaan tutkimukseen kehittämishankkeita Ota yhteyttä: Dinno-hanke , Tutkimussuunnitelma: 13

14 Yhteistoiminnallisen kehittämishankkeen kulku / vaiheet KEHITTÄMISEN PERIAATTEITA Vastaa työpaikan eri ryhmien todellisiin tarpeisiin Tavoitellaan täyttä yhteistoimintaa Kaikki osallistuvat, on oikeus ja velvollisuus Hyvät vaikutusmahdollisuudet Tieto kulkee ja on avointa Sovitaan kehittämisen pelisäännöt synnyttää laajaa sitoutumista MEIDÄN HANKE ARVIOINTI, PALAUTE KORJAUSLIIKKEET RAPORTOINTI MUUTOKSET TYÖSSÄ JA TOIMINNASSA, UUDET TOIMINTATAVAT, KOKEILUT MINUA/MEITÄ PELOTTAA, ON MUUTOSVASTARINTAA pois oppiminen vanhasta, rutiinien murtaminen ALKUKARTOITUKSET Millainen on toimintaympäristömme? Millainen on oma työyhteisömme plussat ja miinukset, kehittämistarpeet? Työhyvinvointikysely, haastattelut, työhön osallistuminen, havainnointi, kirjeet jne. Suunnitelmat tarvittavista muutoksista: miten voisi olla, miten pitäisi olla? työkonferenssissa kehittämisryhmissä työpaikkakokouksissa -> sitoutuminen, realistisuus AUTTAA MEITÄ HAETAAN YHDESSÄ TULEVAISUUDENKUVAA PAIKANNETAAN ONGELMIA => ESILLE KEHITTÄMISTARPEET SYNTYY KEHITTÄMISOHJELMA 14 ei vain paperille saatava käytäntöön pienin askelin

15 Kehittämistyöllä ja sen ohjauksella olisi hyvä olla TEOREETTIS-METODINEN VIITEKEHYS Esimerkiksi: Organisaatio-talousteoreettinen viitekehys, joka yhdistää tuloksellisuuden yhteistoiminnan ja työelämän laadun/työhyvinvoinnin X-tehokkuusteoria Palvelujen tuotantoprosessimalli Osallistava toimintatutkimus, yhteistoiminnallisuus Kehittämisen kohteena yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötasoiset tekijät, jotka vaikuttavat TYÖELÄMÄN LAATUUN/TYÖHYVINVOINTIIN että TULOKSELLISUUTEEN keinona yhteistoiminta (Syvänen ym. 2003, 2008, 2011 ks. em. toimintatutkimukset ja niihin liittyvät kehittämisoppaat) 15

16 Palvelujen tuotantoprosessimalli Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu Määrä Henkilöstö Koneet, Laitteet Fyysiset tilat = Voimavarat T1 Joh Os1 Os2 Os3 T2 T1 T2 T1 T2 Organisaatio Palvelut * suoritteet * tuotteet Perustehtävä ja arvot = asiakkaiden tarpeet Työn ja osaamisen kehittäminen Organisaation ja työprosessien kehittäminen Palvelut ja -rakenne S i s ä i n e n t e h o k k u u s Työhyvinvointiin vaikuttaa koko tuotantoprosessi ja sen eri osat! MILLÄ VOIMA- VAROILLA? MITEN TUOTETAAN? MITÄ PALVELUJA? PALVELURAKENNE? KENELLE? 16 MIHIN TARPEISIIN?

17 Palvelujen tehokkuus/tuloksellisuusalueet Palvelu 1 Paras eli optimituloksellisuus 100 % Annetuilla voimavaroilla mahdollinen Rakenteet Ryhmät Työparit Monenlaisia tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin ongelmia Yksilöt Eri ongelmien vuoksi alentunut tuloksellisuus esim. 80 % Työpaikkojen arjessa usein todellinen tilanne Työmäärä Paineet Kiire Kuormitus Ylituloksellisuusvaatimus esim. 110 % Annetuilla voimavaroilla mahdoton saavuttaa paineita ja kuormaa Johtaminen 60 % 100% 110% Palvelu 2

18 Työhyvinvointi Tunne ja järki tasapainossa Työn hallinnan tilat yhteys työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen => yksilöiden työn tuloksellisuus ja laatu Alikuorma BOREOUT Sopiva kuorma TYÖN HALLINTA Alentunut Paras työn Alentunut Ylikuorma BURNOUT työn tuottavuus työn tuottavuus työn tuottavuus Työhön kohdentuvat paineet 18

19 YHTEISTOIMNNAN MERKITYS ihmiselle organisaatiossa o Mahdollisuus vaikuttaa organisaation asioihin o Vaikuttamismahdollisuudet organisaation tärkeimpiin ratkaisuihin o Tunne, että on osa organisaatiota tai kuuluu siihen o Kyky aidosti käyttää harkintaa, olla vastuussa tai saada vastuuta, olla osallinen o Kokemus yhteistoiminnallisesta vuorovaikutuksesta työssä o Reagoidaan perustarpeiden tasolla o Yhteistoiminta horisontaalista ja vertikaalista 19 19

20 Hankkeen loppuarviointi, johto Kehittämistyön / hankkeiden ulkopuolisten ohjaajien osaaminen ja teoreettinen tausta tärkeitä. tärkeää on oivaltaa ja ymmärtää ja tietää tuloksellisuuden & työelämän laadun / työhyvinvoinnin & yhteistoiminnan välinen yhteys Kehittämisen tulisi ulottua/kohdentua/saavuttaa seuraavat tasot: Yksilötaso minä, ammattilainen, osaaja Kahdenkeskinen taso minä ja sinä, työpari Ryhmätaso - me, ammattiryhmä, tiimi Organisaatiotaso työpaikka Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistoiminta työnantaja/työntekijät => Sitoutumisen kolme tasoa Yhteistoiminnan kolme strategiaa (Syvänen 2003, Syvänen ym. 2008, 2011) 20

21 Dialogi on yhteistoiminnan peli Yhteistoiminta on vaikuttavaa ja vastavuoroista dialogiin perustuvassa peliasetelmissa silloin kun dialogiin osallistuvat henkilöt ja tahot 1. Tulevat muiden taholta kuulluiksi ja kuuntelevat toinen toisiaan (listening) 2. Arvostavat sekä itseään että toisiaan (respecting) 3. Epäilevät ja ovat kriittisiä (suspending) sekä 4. Saavat muilta dialogissa äänen ja käyttävät sitä (voicing). (Isaacs 1999)

22 Tuloksellisen kehittämishankkeen kriteereitä (Lähteet: Nakari & Kalliola 2004, Syvänen 2003, 2004, 2008, Syvänen ym. 2008, 2011) Huolelliset, laajat yhteistoiminnalliset alkuneuvottelut, kaikki avainhenkilöt mukana Työntekijät Ajankohtaisuus meille työntekijöille, vastaisi työpaikan tarpeisiin Johto Henkilöstön sitoutumisen varmistaminen jo hankkeen alussa yksityiskohtainen, riittävä hankkeen tavoitteiden esittely työntekijöille / työyhteisöille Hankkeitten aloitus otetaan opiksi, työyhteisöjen riittävä kuuleminen. Kehittämistyössä avaintahojen edustuksellisuus ja osallistuminen turvataan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 22

23 Työpaikan piirteiden "haltuun ottaminen", niihin tutustuminen eli mallintaminen Onko muutoksilla ja suunnitellulla kehittämistavalla/- ajalla todellisia mahdollisuuksia? Tarvekartoitusta ennen hankerahoituksen hakemista Kohdeorganisaation erityispiirteet Perustehtävä, asiakkaiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Yhteisymmärrys siitä minne, ollaan menossa Poliittisten päättäjien roolit Talous Johtaminen, valta- ja vastuusuhteet, tehtäväkuvat Tiedon välittyminen Yhteisöllisyys, yhteistyö, osallisuus ja vaikutusmahdollisuus Turvallisuus, työn jatkuminen Tasapuolisuus, arvostus Erilaiset työntekijät huomioon Työmäärä, kuormitus Osataan ja halutaan hallita ristiriitoja (Professionaalinen työyhteisö 2010, Syvänen & Kokkonen) 23

24 Olennaiset muutokset toiminnassa, palveluissa ja työprosesseissa edellyttävät poliittisen ja virkamiesjohdon osallistumista, sitoutumista Johto Samanaikainen työn (sisällön) kehittäminen <=> johtamisen kehittäminen. Hyödynnetään olemassa olevia mittareita ja arviointimateriaaleja mm. TYHY-kyselyt, sairauspoissaolotilastot, vaihtuvuus jne. Poliittiset päätöksentekijät ja ammattiyhdistys keskeisiä tahoja silloin, kun osaavat olla kehittäjiä - eivät omien etujensa ajajia Työpaikkojen sisäisen yhteistoiminnan vahvuus lisää palvelun laatua ja joustavuutta

25 Asiakkaat tärkeitä hankkeiden tuloksellisuuden kehittyminen kannalta (vaikuttavuus, laatu) Työntekijät Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja päättäjät mukana työkonferenssissa, paljon syntyi uutta yhteistoimintaa. (Syvänen & Kokkonen 2011) Vaaka- ja pystysuorat rajan ylitykset - yhteistoiminnallisuus eri suuntiin Työntekijät Pitäisi ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden mukaan otto, mitkä tahot ovat tärkeitä => yksikkö mukaan jo suunnitteluvaiheessa Johto Vuoropuhelu kehittyi eri tahojen välillä otetaan tasaveroinen vuoropuhelu periaatteeksi keskusteluihin ja huoneentauluksi. (Syvänen & Kokkonen 2011) 25

26 Hankkeet strategisesti merkittäviä - projektikaaos ei ole tavoite - merkittävät/tärkeät kehittämistavoitteet Johto Tavoitteiden pilkkominen, täsmentäminen. Työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden perusta on hyvä työn organisointi. Yksilöllisiä urapolkuja kehitetään Johtamisen rakenteita ja vastuusuhteita selkeytetään ylin johto - esimiehet lähiesimiehet. Johtamisjärjestelmällä tuetaan kehittämistyötä. Käytetään myös kehittämisyksiköiden voimavaroja ja tukea kehittämis- ja koulutustyöryhmien rooli selkeytetään => osaamisen kehittämisen tuki => osaamisen johtamisen tuki. (Syvänen & Kokkonen 2011) Esimerkki kehittämistyön tavoitteista (Syvänen & Kokkonen 2011) 1. Työhyvinvoinnin, asiakkaiden hyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden paraneminen 2. Pysyvät työ-, toiminta- ja kehittämistavat työyhteisöjen toiminnan tueksi 3. Yhtenäiset työkäytännöt työyhteisöjen sisällä 26

27 Työntekijät tärkeitä teemoja: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, työhyvinvointi, erilaisuus, ristiriitojen hallinta, puuttumisen polku, muutos ryhmätyöskentelyn merkitys vuorovaikutuksen lisääntyminen huomattu, että ristiriidat prosessin toimimattomuudessa, ei ihmisten välillä eikä työyhteisössä (Syvänen & Kokkonen 2011) Johto eri tasoilla työyhteisön kehittämistarpeiden kunnioittaminen pureudutaan siihen mihin itse voidaan vaikuttaa tärkeitä teemoja pelisäännöt ja puuttuminen riittävästi aikaa 2 v hanke yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmä hyvä - vuoropuhelu mahdollistunut koko henkilöstö osallisena aloituskonferenssissa moniääninen tavoitteen asettelu tasaveroisen vuoropuhelun periaatteet - sovelletaan laajemmin. otetaan keskustelun periaatteeksi 27 Hankeplussia strategisia tuloksellisuusasioita

28 Hyödynnetään ja tuetaan oppimis- ja kehittämisverkostojen syntymistä - toisilta oppimista, tiedon leviämistä, hiljaisen tiedon saamista käyttöön Työntekijät Osa kehittämispalavereista olisi voitu toteuttaa yhdistetyissä ryhmissä - olivat jokainen omissaan. Tiedonkulun katkokset, sisäiset, aikataulut, tiedonkulku toimivaksi. Johto Jatkuvan kehittämisen idea opitaan kehittämään työtä, kehittäminen mielletään osaksi työtä. Tasaveroinen vuoropuhelu rakenteistetaan yhteistoiminnallisen kehittämisen rakenne luodaan ja vakiinnutetaan. (Syvänen & Kokkonen 2011) 28

29 Tietoisesti ja suunnitellusti toteutetut kehittämisrakenteet ja kehittämisen voimavarat - kehittämiselle annetaan tai varataan aikaa, tiloja, menetelmiä Työntekijät Kehittämismenetelmien ja tavoitteiden esittely heti hankkeen alussa. Resurssit kohdalleen, että kaikki pääsevät yhtä aikaa. Sijaisia tarpeeksi Osa henkilökunnasta ei ollut alusta asti mukana + uusia henkilöistä ei perehdytetty. Remontista aiheutuneet henkilöstön voimavarojen kohdentumiset muualle toivat ongelmia osallistua. Johto Varattava aikaa Tukea hankkeen aikana lähiesimiehille - keskinäinen keskustelu. Yhteistoiminnalliset ja aktivoivat, osallistavat kehittämismenetelmät otetaan käyttöön työn arjessa palavereissa, työpaikkakokouksissa. (Syvänen & Kokkonen 2011)

30 Esimerkkejä osallistavista kehittämismenetelmistä Tuloksellisuus & työhyvinvointikysely Työpaikka- ja henkilöstökokoukset virallisen yhteistoimintarakenteen hyödyntäminen Moniammatilliset kehittämisryhmät jäävät kehittämisrakenteeksi hankkeen jälkeen Haastattelut: henkilöstö, asiakkaat, yhteistyötahot, päättäjät, johto, työntekijät Osallistuva havainnointi, työhön osallistuminen Yhteisseminaarit, oppimispajat kehittämisverkostoissa, monen työpaikan, organisaation hankkeissa Kirjeet, päiväkirjat yksilöiden kokemukset Työpaikkojen / osastojen / tiimien / ammattiryhmien kehittämisryhmät Työkonferenssit, tulevaisuudenverstaat, ennakoiva dialogi, temaattiset oppimis- ja työpajat Arviointi alku, väli, loppu 30

31 Esimerkki kehittämisrakenteesta Palaverit Aloitus- ja lopetustilaisuudet Kyselyjen tulokset Esimiestapaamiset Kehittämisryhmät Tiimipalaverit Työkonferenssit: alku ja loppu Ohjausryhmä Johdon ja työntekijöiden edustajat eri tasoilta Palveluyksikkö 1 Palveluyksikkö Yhteensä

32 Kehittäminen kohtaa yksilön Minä ja minun työni Minä ihmisenä Minä ammattilaisena Minä osaajana Minä työntekijänä Minä työparina Minä esimiehenä Minä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 32

33 Ryhmät mukana kehittämisessä RYHMÄTASO Meidän ammattiryhmä Meidän tiimi Meidän yksiköt 33 33

34 Johto mukana ja sitoutunut kehittämiseen ESIMIESTEN/TYÖNANTAJAN ja TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Meidän työyhteisö Tehtäväalue Hallintokunta/osasto 34 34

35 Esimerkki maakunnallisen ATPU-projektin vaiheista, 1 maakuntakuntayhtymä, 8 kuntaa, 3 kehittäjää, TSR rahoitus + hankkeen aikana tapahtui 1 kuntaliitos + 1 liikelaitostaminen 1. Suunnittelu Hankkeeseen osallistuville kunnille yhteinen ideointi & kehittämistarpeiden kartoitustilaisuus, tunnelmia Hankerahoituksen hakeminen yhdessä ulkopuolisten kehittäjien kanssa TSR 2. Aloitus, järjestäytyminen, alkumittaukset - kehittämisrakenne Alkumittaukset (mm. tuloksellisuuden & työelämän laadun kysely) + muun materiaalin hankinta => kehittämistarpeet, vahvuudet esille Kehittämishankkeesta tiedottaminen henkilöstölle ja päätöksentekijöille, Kehittäjien toteuttamat kuntakohtaiset alkuinfot sekä kyselyn tulosten esittelyt Yhteisen edustuksellisen kehittämisryhmän kokoaminen ja työskentelyn käynnistäminen 1 kk/kk, yhteensä 18 kokousta, koordinoi, ideoi, suunnitteli, ohjasi kehittämistyötä Aloitustyökonferenssi Palvelujen tulevaisuudenkuva 2012 kehittämistavoitteiden konkretisoiminen 35

36 3. Kehittämisprosessit eri tasoilla, eri toimijat Maakunnan, kuntien, tehtäväalojen, työyhteisöjen, johtoryhmien, tiimien tasolla Kuntakohtaista kehittämistä aiheina: arvot, perustehtävät, pelisäännöt, erityiset paikalliset kyselyn perusteella esille nousseet työhyvinvointi -teemat Temaattiset koulutukset ja tutustumiskäynnit maakunnallisesti mm. uudet organisoitumismuodot paikallisia teemakoulutuksia (mm. kiire, johtaminen, alaistaidot, vuorovaikutus, konfliktien hallinta, kiusaaminen/kaltoin kohtelu, moniammatillisuus, ryhmä/tiimityö, muutos, organisoitumismuodot) - suunnittelu ja toteuttaminen 4. Maakunnalliset yhteiset kehittämisprosessit Palvelujen tuotteistaminen Palvelustrategia Osaamiskartoitus Maakunnallinen koulutussuunnitelma 36

37 5. (Prosessi)arvioinnit Väliarvioinnit yhteisessä kehittämisryhmässä ja paikallisesti => kehittämisen uudelleen suuntaaminen Lopetus / arviointityökonferenssi Loppuraportti TSR:lle Tulosten julkistaminen 37

38 Esimerkki yhteistoiminnallisen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämistyön vaikuttavuudesta Paljon / melko paljon % Perustehtävä Työpaikan varsinaisten tehtävien hoitamiseen Yksilötaso Palveluyksikkö1 Palveluyksikkö 2 71 % 35 % Työskentelyedellytyksiin 56 % 29 % Motivaatioon 51 % 29 % Horisontaalinen yhteistoiminta Henkilöstösuhteisiin ja ilmapiiriin 73 % 41 % Vertikaalinen yhteistoiminta 53 % 41 % Esimiesten ja työntekijöiden välisiin suhteisiin Tiedonkulkuun 56 % 35 % Vaikutusmahdollisuuksiin 47 % 35 % Aloitteellisuuteen 53 % 35 % 38

39 Yhteystiedot: Tutkimusohjelman tieteellinen johtaja Sirpa Syvänen p

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin -

DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - DIALOGINEN JOHTAMINEN - Avain luovuuteen ja innovaatioihin - 14.5.2013 Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Dinno Dialogisen

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä

Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä Tietoa työstä TUTKIMUSOHJELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TOTEUTUS Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f...

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f... http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~30d27ae5493f42f... Page 1 of 3 26.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 24/2008, 18.12.2008, Taavitsainen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe

1 (15) 17.12.2008 TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS. Esipuhe 1 (15) TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS Esipuhe Tämä suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle tuloksellisuuden ja tuottavuuden

Lisätiedot

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto

Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto Miten syttyy ja sammuu työhyvinvointi työyhteisöissä? HAUS 2008 Toukokuu Dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto 1 Talouden paineet ja vaikutukset työhyvinvointiin Taloudellisten ja muiden resurssien

Lisätiedot

ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä

ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 21 Anne Hartikainen, Leena Packalen, Kaija Saarinen ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto

Mikkeli muutoksessa. Muutosohjelman arviointi. Tuula Siljanen, Ulla Keto Mikkeli muutoksessa Muutosohjelman arviointi 1 Tuula Siljanen, Ulla Keto SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KEHITTÄMISTOIMINNAN ARVIOINTI... 3 2.1 Muutoksen johtamisen näkökulmia... 3 2.2 Kehittämishankkeiden arviointi...

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Dialogisen kehittämisen kulmakiviä

Dialogisen kehittämisen kulmakiviä Dialogisen kehittämisen kulmakiviä KT, ft, Keskeiset periaatteet dialogisessa kehittämisessä (mm. Loppela 2004) - Demokraattinen dialogi - Reflektiivinen ajattelu ja oppiminen(yksilö- ja ryhmätasolla)

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas

Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas Puhtauspalvelualan ammattilaisen opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisällysluettelo Hyvä puhtauspalvelualan

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Sirpa Syvänen 1, Kati Tikkamäki 2, Sari Tappura 3, Kaija Loppela 4 1 Tampereen yliopisto 2 Tampereen yliopisto 3 Tampereen teknillinen yliopisto 4

Lisätiedot