PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma"

Transkriptio

1 PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kuntastrategiaa toteuttava hanke Strategiahankkeen tavoite Strategiahankkeen aikataulu Strategiahankkeen vastuutahot Kytkennät muihin strategiahankkeisiin Toimintamallien ja palvelujärjestelmien uudistamissuunnitelma Tavoitteet ja sisältö Tarvittavat kehittämisalueet -osaprojektit Yhteistyötahot ja toteutus Aikataulut ja rahoitus... 11

3 1 Johdanto Valtuuston vuosille hyväksymän kuntastrategian päämäärien yhtenä kriittisenä menestystekijänä on palvelut ja innovatiivinen yhteistyö. Päämäärää toteutetaan mm. palvelujärjestelmän kehittämishankkeen avulla. Pirkkalan kunnan palvelujärjestelmän kehittämissuunnitelma sisältää tavoitteet ja toteuttamissuunnitelman, joiden toteuttamisella varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus. Kehitettäväksi ehdotetun toimintamallin kulmakivinä ovat hallintorajat ylittävä yhteistyö ja kuntalaisnäkökulma. Hankkeen toteuttamisella syntyy uusia palvelujen tuottamistapoja, uusia toimintatapoja. Sen avulla varmistetaan voimavarojen oikea kohdennus, kehitetään johtajuutta, vahvistetaan ja synnytetään uutta horisontaalista yhteistyötä ja prosesseja kuntalaisten palvelemiseksi. Organisaatioon syntyy osaamista mm. prosessi- ja tietojohtamisesta sekä rajoja ylittävästä yhteistyöstä. 3

4 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke Kuntastrategiassa palvelujen ja innovatiivisen yhteistyön päämääränä on laadukkaat palvelut, jotka on tuotettu valtakunnallisestikin esimerkillisellä ja innovatiivisella yhteistyöllä. Kuntatason strategista päämäärää toteuttavana hankkeena palvelujärjestelmän pitkäkestoinen, useita vuosia kestävä kehittämishanke sisältää: 1. kuntatason toimintamallin suunnittelun ja kehittämisen sekä 2. rakenteen muuttamisen vastaamaan luotua toimintamallia. 3. Strategiahankkeen tavoite Pormestarin asettaman uudistamista valmistelevan työryhmän tavoitteena on ollut suunnitella kunnan palvelujärjestelmään kokonaisvaltainen toimintamalli, joka pohjautuu tiedolla johtamisen järjestelmään ja uusiin innovaatioihin. Suunnitelman toteuttamisella kehitetään ja luodaan rajat ylittäviä palveluketjuja tulevaisuuden tarpeisiin. 4

5 4. Strategiahankkeen aikataulu Toimintamallin uudistamis- ja kehittämissuunnitelman oli määrä valmistua vuoden 2011 aikana. Toimintamallien ja palvelujärjestelmän uudistamissuunnitelmaluonnos esiteltiin joulukuussa kunnanhallitukselle, joka kävi asiasta lähetekeskustelun. Lopullinen päätöskäsittely käydään muiden strategiaohjelmien esittelyn yhteydessä vuoden 2012 alussa. Uudistamis- ja kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat rakennemuutokset toteutetaan vuosien aikana. 5. Strategiahankkeen vastuutahot Uudistamis- ja kehittämistyön valmistelusta ja suunnitelman laadinnasta on vastannut pormestarin nimeämä toimintamallien ja palvelujärjestelmien uudistamisen työryhmä. Uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä koordinoimaan esitetään nimettäväksi kuntaan perustettavaksi suunniteltu muutoksen johtamisentuki -työryhmä. 6. Kytkennät muihin strategiahankkeisiin Hankkeella on liitynnät sekä henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmahankkeeseen sekä kuntasuunnittelujärjestelmähankkeeseen. Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajan tehtävänä on ollut huolehtia suunnitelman kytkennöistä muihin strategiahankkeisiin. 5

6 7. Toimintamallien ja palvelujärjestelmien uudistamissuunnitelma Tehokkuutta ja laatua toiminnanohjaukseen Pirkkalan kunnan strategiahanke Strategiaan kytkeytyvä toiminnanohjaus = keinot ja toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Kunnan tavoitteet STRATEGIA Päivittäisen toiminnan ohjaus 6

7 7.1. Tavoitteet ja sisältö Tehokkuutta ja laatua kunnan ydinpalveluihin ja toiminnan ohjaamiseen Tarkoitus selvittää ja varmistaa: 1. tehdäänkö oikeita asioita (allokatiivinen tehokkuus) 2. tehdäänkö asioita oikein (operatiivinen tehokkuus) Tavoitteet: varmistaa, että voimavarat kohdistettu tavoitteiden saavuttamiseen monitoimija malliin perustuvalla toimintatavalla synnyttää uusia palveluiden tuottamistapoja synnyttää uusia toimintatapoja kehittää johtajuutta kunnassa vahvistaa ja synnyttää uutta horisontaalista yhteistyötä ja prosesseja kuntalaisten palvelemiseksi Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan: asiakas- / kuntalaisnäkökulma lähtökohdaksi prosessiajattelua organisaation osaamista ja hallintokuntarajoja ylittäviä toimintatapoja 7

8 7.2. Tarvittavat kehittämisalueet osaprojektit 1. Johtaminen Kohderyhmä: vastuualuetason esimiehet, luottamushenkilöistä puheenjohtajistot, kunnanhallitus. Tavoitteet ja sisältö: A) Perehdytyskoulutusta 1) Perehdytys strategiseen johtamiseen 2) Perehdytys tietojohtamiseen B) Kehittämistoimet 1) Tietovirtojen tunnistaminen ja hyödyntämisen mallintaminen (TTY:n Tieto johtaminen osana kunnan strategista johtamista -tutkimushanke) 2) Strategiatason ydinprosessien määrittely - kuntalaisnäkökulma ja hallintokuntarajat ylittävä yhteistyö lähtökohtana C) Mahdollinen organisaation rakennemuutoksen toteuttaminen -vastaamaan strategiatason kuntalaislähtöisiä palvelulinjoja 8

9 2. Palvelujärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen A) Perehdytyskoulutusta Kohderyhmä: yksiköiden esimiehet ja työntekijöitä koulutetaan lähiesimiehet ja osa työntekijöistä uudistusta tukevaan toimintaan yhteisen näkemyksen ja tavoitteiden luominen asiakaslähtöisyys/kuntalaislähtöisyys prosessijohtaminen prosessit koulutukseen osallistuneet jakavat tietoa omassa työyhteisössään B) Palveluprosessien kehittäminen esimiesten vetämänä Toteutus: palveluprosessien uudelleen määrittely ja kuvaus yhteisesti sovitut menetelmät 9

10 7.3. Yhteistyötahot ja toteutus Mahdollinen tutkimushankeosio Tampereen teknillinen yliopisto Tietojohtaminen: tietoresurssien hyödyntäminen johtamisen tukena arvonluonnissa eli tuottavuuden ja asiakasvaikutuksen lisäämisessä Tarvittavat perehdytyskoulutukset Määritellään lopulliseen suunnitelmaan Kehittämistoimien toteutus Pirkkalan kunnan oman henkilöstön työpanoksella Ohjaus ja koordinointi nimetyn eri osastoja edustavista virkamiehistä kootun muutoksen johtamisentuki- työryhmän tehtävänä 10

11 7.4. Aikataulu ja rahoitus Toimenpideohjelman toteutus vuosina Kustannusarvio tarkentuu lopulliseen suunnitelmaan. Määrärahavaraus mm. henkilöstöhallinnon talousarviossa Mahdollisiin osahankkeistuksiin haettaneen myös ulkopuolista rahoitusta. 11

12 LIITTEET

13

14

15

16

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 1.1. Järjestelmän luonti... 4 1.2. Lähtötilanne... 4 1.3. Kytkentä kuntastrategiaan ja muihin hankkeisiin...

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki. Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma. Sisältö. Hankeraportti Helsingin kaupunki 1 Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma Helsingin kaupunki Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Tulokset... 2 3.1. Hyvinvointijohtamisen auditointi... 2 3.1.1. Sosiaalivirasto...

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot