Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus"

Transkriptio

1 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Terttu Pakarinen, osaprojektipäällikkö, ARTTU2 Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto Professori Jari Hakanen, Helsingin yliopisto/työterveyslaitos Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen, KT

2 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty 1. Hyöty kunnille: tuottaa tietoa ja toimintamalleja kestävän uudistumisen toteuttamiseen, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtamiseen sekä työnteon tapojen muutokseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen 2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: tuottaa tietoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen rakenneuudistusten ohjauksesta ja kuntien uudistumisen mahdollisuuksista (konteksti) 3. Tieteellinen uutuusarvo: yhdistetään henkilöstöjohtamisen ja työn imun tutkimushaarat, mitä ei ole aiemmin tehty

3 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Toteuttajat, rahoittajat ja tulosten hyödyntäminen Henkilöstö strategisena resurssina tutkimus» Tutkimuslaitokset: Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulu, prof. Riitta Viitala Työterveyslaitos/Helsingin yo, prof. Jari Hakanen» Rahoittajat: Tutkimuslaitokset hakevat rahoitusta Työsuojelurahastolta mennessä ARTTU2-ohjelma (40 000) ja Keva (20 000) Taustatiedot henkilöstöstä ja työvoimakustannuksista (tilastoihin ja selvityksiin perustuva)» KT omana työnä Tulosten hyödyntäminen:» Kuntakohtainen raportointi» Teemakohtainen raportointi ja viestintä

4 ARTTU2 avausseminaari Porinaryhmät: Henkilöstö Työnantaja ja johtaminen Sopimukset» Satsaukset muutosjohtamiseen (koulutukset, sparraus, konsultointi)» Keskijohdon jaksaminen ja valmennus» Alaistaidot ja itsekouluttautuminen» Roolit johtamisessa / pol. työnantajan roolissa» Henkilöstön osaaminen, osaamisen johtaminen Suunnan puute» Ohijohtaminen» Sairauspoissaolot, johto ja esimies» Tilanteen hallinta myllerryksessä» Kysely operatiiviselle johdolle Henkilöstö voimavarana» Henkilöstön osallistaminen oman työnsä kehittämiseen yhdessä johdon kanssa, esim. lena-filosofia (??)» Henkilöstö mukana uudistusten valmistelussa» Henkilöstöresurssien hukkaaminen, kentän viisaus» Y-sukupolvi kuntasektorilla, näkyykö miten?» Positiiviset henkilöstömittarit käyttöön» Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet» Henkilöstön hyödyntäminen prosessien ja hyvien käytäntöjen luomisessa Työn tekemisen muutokset» Työympäristön muutosten keinot ja tulokset» Tietotekniikan kehitys, miten muuttaa työnkuvaa ja miten voi hyötyä enemmän?» Työajan käyttö: joustomahdollisuudet näkökulmana muutoksenhallinta» Välineet, etätyö ym.» Työtapojen muutokset selvitettävä sisältä (YT)» Liikkuva työ» Millainen kehitys, ulko- ja sisäpuoliset asiakasviivat: sähköpostitse (ei soittoja, ei käyntejä) ja varausjärjestelmät. 24/7 viikossa avoinna.» VES/TES sopimusjärjestelmät, sopimusten selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen Työnantaja- ja henkilöstöpoolit. Operatiivinen johto on palkkatuilla Uusi näkökulma muutoksessa selviämiseen? Henkilöstö vs. asiakkaat Luottamushenkilöiden ja henkilöstön välisen suhteen kehittäminen Kunta valtio, yhteistyö/ lausunnot: resurssien sitovuus lausuntovalmisteluissa, lausuntojen vaikuttavuus Proaktiiviset henkilöstösuunnittelun keinot Miten kunta-ala houkuttelee osaajia jatkossa näiden muutosten keskellä? Kilpailu työvoimasta (avainhenkilöt) Rekrytoinnin toimivuus

5 Muutokset aiempiin tutkimuksiin Työelämän laadusta työn voimavaroihin ja työn imuun» Vaikuttaa muutoksen onnistumiseen, uudistumiseen ja tulokselliseen työhön Henkilöstöjohtaminen ja sen vaikutukset työn imuun ja joustavaan suoriutumiseen» Muutoksessa tarvitaan strategista ja ennakoivaa henkilöstöjohtamista ja joustavuutta työssä Aineistoa kerätään henkilöstön lisäksi myös johdolta/esimiehiltä» Esimiesten näkökulma henkilöstöjohtamiseen ja omiin voimavaroihin

6 Tuloksia työn imu tutkimuksista (Hakanen 2012-) Kun muutokset arvioitiin myönteisiksi, löytyi yhteys kaikkiin voimavaratekijöihin, eniten seuraaviin:» Työn imu ja työn tuunaaminen» Vähäinen leipääntyminen» Innovatiivisuus ja toiminnan tuloksellisuus» Sitoutuminen työpaikkaan Uudistushakuisuuteen liittyvät voimavarat» Työn kehittävyys ja monipuolisuus» Palveleva johtajuus ja ystävällisyys työpaikalla» Riittävä itsenäisyys ja työn tuunaaminen lisää halua pysyä työelämässä pidempään Työpaikan rakenteellisilla tekijöillä ja työntekijöiden yksilöllisillä ominaisuuksilla ei suurta merkitystä Kun muutoksissa huolehditaan työn voimavaroista, muutosvastarinta vähenee Työn imu kannattelee, innostaa, tarttuu, luo uutta ja tuottaa kuuluu kaikille

7 Työn imu viitekehys, Jari Hakanen ym. 2012, muk. Terttu Pakarinen Työn voimavarojen ja haasteiden lisääminen Työn ja työyhteisön voimavarat Lähijohtajuus muutoksissa (jaettu, palveleva) Työn teon tapojen muutos ja työn tuunaaminen Työn imu? Joustava suoriutuminen Innovatiivinen toiminta, tuloksellisuus, työpaikkaan sitoutuminen ja hyvinvointi? Ammatillinen pystyvyys - Työhön leipääntyminen - Työn haasteiden vähentäminen

8 Tuloksia henkilöstöjohtamisen (HRM) tutkimuksista (Viitala 2015) Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välistä yhteyttä selittävät» Valmentava johtajuus, joka vaikuttaa yksilön ja yksikön työsuoritukseen» Johtajuus vaikuttaa myös sitoutumisen kautta suoriutumiseen» Lähijohtaminen lisää työhyvinvointia, joka lisää hyvää suoriutumista tehtävistä» Lähijohtaminen vaikuttaa yksikön suoriutumiseen, kun se lisää yksilön Tavoitetietoisuutta Kehittymistä Henkilökohtaista suoriutumista Muutoksen onnistuminen edellyttää monentasoisia henkilöstöjohtamisen toimia:» HR-toiminnot» HR-prosessit» Henkilöstön suoriutumiskyky» Lähijohtajuus ja sen tuki

9 Henkilöstöjohtamisen arvoketju, Viitala 2015, muk. Pakarinen Henkilöstön suorituskyky Kunnan tuloksellisuus HR-toiminnot - HRM-tehtävien organisointi - HR-ammattilaisten kompetenssit - HR-toiminnonk yky kehittyä toiminnan edellyttämällä tavalla - Esimiesten kyky hoitaa henkilöstötehtäviä HR-prosessit Ja palvelut - HR-prosessien tehokkuus ja tarjottujen palvelujen laatu: Henkilöstösuunnitteluprosessi / Resurssointi /Rekrytointi-prosessi / Osaamisen kehittäminen ja hallinta / Suorituksen johtaminen / Hyvinvoinnin johtaminen / Palkitseminen / uudelleensij. / organisaatiokulttuurin kehittäminen Lähijohtajuus Työvoiman riittävyys ja oikea kohdentuminen Osaaminen Hyvinvointi, työn imu, työtyytyväisyys Motivaatio, yksilötavoitteiden saavuttaminen Pysyvyys Innovaatiot, ideat Ilmapiiri, kulttuuri Työnantajakuva

10 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Tutkimuskysymys ja tiedonkeruu Missä määrin ja millä tavalla henkilöstöjohtamisen toimintamallit (HR), ihmisten oma aktiivisuus (työn imu) ja johtajuus mahdollistavat muutosten onnistumisen? 1. Millainen on henkilöstöjohtamisen tila (Henkilöstöasioista vastaavat) 2. Henkilöstöjohtamisen tulokset (Henkilöstö) 3. Henkilöstöjohtamisen asema strategisessa päätöksenteossa ja resursoinnissa (Johto) 4. Työn voimavarat (Henkilöstö ja esimiehet) Menetelmät: sähköinen kysely, puhelinhaastattelu, mahd. case / työpajat (mallinnus)

11 KT: Henkilöstöä koskeva perustilasto (käytetään olemassa olevia muita lähteitä) Henkilöstömäärä ja ammattirakenne ammattiluokituksen perusteella Kuntakohtaiset luvut perustana Asukasluvun mukaan ryhmiteltyinä ARTTU-kunnat kokonaisuutena ARTTU-kunnat suhteessa koko kunta-alan henkilöstöön Aineisto: Tilastokeskuksen palkkatilastot Tulokset: 08/2015 Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankin hyödyntäminen Kunnille avoin ARTTU-kuntien keskinäinen vertailu

12 KT: Henkilöstöä koskeva perustilasto (käytetään olemassa olevia muita lähteitä) Työvoimakustannukset (palkat sotut) Kuntakohtaiset ARTTU-kunnat suhteessa koko kunta-alaan Tilinpäätöstietoihin perustuvat Tulokset: kesäkuussa ed. vuoden tilinpäätöstiedot Tilastokeskuksesta Taustatiedot : Tutkimustuloksia selittävät tekijät (KT:n selvitykset) Henkilöstöä koskevat säästötoimet, yt-neuvottelut ja lomautukset Yhteys kehittämiseen (Kunteko, tuloksellisuustyö)

13 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Tutkimusprosessi KT: Henkilöstörakenne 08/2015 KT: Työvoimakustannukset 12/2015 HSR: Rahoituspäätös TSR 12/2015 HSR: Aineiston keruu kevät-kesä 2016 KT: Henkilöstötilastot 06/2016 HSR: Henkilöstöjohtamisen tila, syksy 2016 KT: Työvoimakustannukset 12/2016 HSR: Henkilöstöjohtaminen strategisessa päätöksenteossa ja resursoinnissa 01/2017 HSR: Työn imu ja voimavarat, kevät 2017 KT: Henkilöstötilastot 06/2017 HSR: Henkilöstöjohtamisen tulokset, syksy 2017 HSR ja KT: Tutkimuksen tulokset, alkuvuosi 2018

14 Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Asiantuntijaryhmä Kunnista esitetty» Henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto, Vaasa» Henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski, Espoo» Pienemmän kunnan edustaja? Hollola? ARTTU2-ohjelman ja rahoittajien edustajat» Kaija Majoinen, KL» Marianne Pekola-Sjöblom, ohjelmapäällikkö, ARTTU2» Pauli Forma, Keva» Margareta Heiskanen, KT» TSR: nimeää edustajansa, jos rahoitus saadaan Professorit Jari Hakanen (varalla Krista Pahkin) ja Riitta Viitala (varalla Kirsi Lehto) Ministeriöt: Anne-Marie Välikangas, VM FCG: hyödyntää tuloksia koulutuksessa (levitys)

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä henkilöstöjohtaminen

Hyvä henkilöstöjohtaminen Hyvä henkilöstöjohtaminen Riitta Tihinen 2011 Sisältö Henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja vastuut Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen organisaatiorakenne, prosessit ja osaaminen Yksilön osaaminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN

MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN Sytykkeitä ja näkökulmia muutostilanteisiin Tavoitteena on - nostaa esiin / keskusteluun muutostilanteeseen liittyviä näkökulmia mahdollisimman monelta näkökulmalta

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot