Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet. LIFE@WORK Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari 12.10.2010"

Transkriptio

1 Toimivan palveluorganisaation erityispiirteet Kunnallispoliitikko työnantajana Tammisaari

2 Sisäisen toimivuuden perusulottuvuudet Palvelutyytyväisyys Sisäinen toimivuus Työelämän laatu Taloudellinen suorituskyky

3 Työelämän muutossuunnat Kuntien jatkuva erilaistuminen lähes kaikilla mittareilla Kasvavat erot palveluyksiköiden työelämän laadussa Ongelmallisimmat alueet: henkilöstön vaikutusmahdollisuudet ja työn palkitsevuus Suuret erot palvelukustannuksissa muodostuneet pysyviksi Asiakasnäkökulma: asiakastyytyväisyys korkea mutta suuret toiminto- ja kuntakohtaiset erot

4 Kuntien sisäinen toimivuus Kustannusten, työelämän laadun ja asiakastyytyväisyyden väliset yhteydet Lasten päiväkodit Kotihoito Vanhainkodit Peruskoulun yläasteet Lukiot 130 työyhteisön otos Perustuu KuntaSuomi 2004 hankkeseen Rahoittaja: Työsuojelurahasto

5 Tutkimuksen ulottuvuudet Kustannukset Kunnan taloudellinen tilanne, palvelujen yksikkökustannukset Työelämän laatu Työn palkitsevuus, vaikutusmahdollisuudet, sisäinen avoimuus, ristiriitojen hallinta, osallistumismahdollisuudet, henkilöstöjohtaminen Palvelutyytyväisyys Palvelujen saatavuus/riittävyys, asianmukaisuus/ammattitaitoisuus, palveluhenkisyys, palvelujen sisältö, osallistumismahdollisuudet

6 Kysymykset Mitkä ovat olleet keskeisimmät palveluorganisaatioiden sisäiseen toimivuuteen vaikuttaneet muutossuunnat? Mitkä ovat sisäisen toimivuuden, palvelutoimintojen erityispiirteistä riippumattomat, avainyhteydet? Mitkä ovat sisäisen toimivuuden avainyhteydet eri toiminnoissa? Mitä vaikutuksia henkilöstö- ja johtamiskäytäntöjen soveltamisella on työelämän laatuun, taloudelliseen suorituskykyyn ja asiakastyytyväisyyteen?

7 Viitekehys (HRM-sovellutus) Sidosryhmien intressit Taloudellinen suorituskyky Palvelujen sisältö Asiakastyytyväisyys Tilannesidonnaiset tekijät Työelämän laatu

8 Aineistot Työyhteisökyselyt Yksikkökustannusten seuranta Asiakastyytyväisyyskyselyt Tapaustutkimukset (teemahaastattelut)

9 Keskeisimmät yhteydet I Yllättävänkin vahvat, mutta samalla monitahoiset yhteydet Kunta toimintaympäristönä vaikuttaa palveluyksiköiden työilmapiiriin - Erityisesti työpaikan sosiaalinen avoimuus, vaikutusmahdollisuudet, johtamiskäytännöt Sekä asiakastyytyväisyys että työelämän laatu parempia alhaisten kustannusten palveluyksiköissä Tasapainoiseen kustannustehokkuuteen vain henkilöstö- ja johtamisstrategioiden avulla Tulokset tukevat henkilöstö- ja johtamisstrategioiden merkitystä Henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat tuloksellisen toiminnan perusedellytys kaikissa toiminnoissa.

10 Keskeisimmät yhteydet II Henkilöstön työolot näkyvät asiakkaiden palvelukäsityksissä - Henkilöstö: henkilöstöjohtaminen, ristiriitojen hallintatavat - Asiakkaat: toiminnan asiakassuuntautuneisuus, monipuolisuus Tulokset tukevat henkilöstö- ja johtamisstrategioiden merkitystä Jako matala- ja korkeatuottoisiin yksiköihin ei vastaa palvelutoiminnan todellisuutta

11 Matalatuottoisuus vs korkeatuottoisuus Jako matala- ja korkeatuottoisiin yksiköihin ei vastaa palvelutoiminnan todellisuutta Matalatuottoinen yksikkö : Korkeat kustannukset, heikko työelämän laatu, alhainen palvelutyytyväisyys Korkeatuottoinen yksikkö : alhaiset kustannukset, hyvä työelämän laatu, korkea palvelutyytyväisyys Sisäistä toimivuutta ei ole mielekästa tarkastella pelkästään hyvä huono asetelman perusteella

12 Toiminnalliset erityispiirteet Yksittäisten työpaikkojen sisäinen toimivuus ei ole sellaisenaan kantavaa: tarvitaan kytkentä toimialan ja kunnan palvelustrategian, henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja työpaikan toimintatapojen välillä. 1.Vanhustyön ydin: hoidon oikea porrastus ja henkilöstö- 1.Vanhustyön ydin: hoidon oikea porrastus ja henkilöstökäytäntöjen monipuolisuus 2.Päivähoito: resurssiniukkuuden hallinta verkostomaisen yhteistyön avulla 3.Koulut: muutoshaasteiden hallinta sisäisten toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän (toimiala, koulu) kautta

13 Korkean tuloksellisuuden organisaation piirteet Guestin mukaan Rekrytointi Perehdyttäminen Koulutus Kehittäminen Työn muotoilu Tiimit Osallistuminen Viestintä Arvioinnit Tavoiteasettelu Palaute Raha- ja muut palkkiot Oikeudenmukainen kohtelu Tasa-arvo Sisäiset urat Palvelussuhdeturva Osaaminen Ammattitaito Vaikutusmahdollisuudet Motivaatio Sitoutuminen Organisaation tuloksellisuus Työntekijöiden suoritusten jatkuva paraneminen

14 Keskeisiä tekijöitä (toiminnosta riippumatta) Henkilöstön näkökulmasta Tietoisuus kunnan strategiasta/tavoitteista, Tiimien työskentely, työnjaon/vastuun selkeys, Jatkokoulutusmahdollisuudet, Vaikutusmahdollisuudet omassa työssä/vastuun delegoiminen Asiakkaiden näkökulma Palvelun monipuolisuus, henkilöstön aktiivisuus/läheisyys, avoimuus, vaikutusmahdollisuudet

15 JOHTOPÄÄTÖKSET Rakenteelliset ratkaisut luovat vain perustan, tarvitaan johdonmukaisesti sovellettuja HRM-käytäntöjä Henkilöstökäytäntöjen on ankkuroiduttava työpaikkojen toimintatavoiksi Rakenteellisten ratkaisujen on kytkeydyttävä työpaikkojen toimintatavallisiin muutoksiin Henkilöstölle lisää liikkumavaraa rakenteellisten ja toimintatavallisten ratkaisujen kautta Asiakkaan ja kuntalaisen rooli muutoksissa on olennainen

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Terttu Pakarinen, osaprojektipäällikkö, ARTTU2 Professori Riitta Viitala, Vaasan yliopisto Professori Jari Hakanen, Helsingin yliopisto/työterveyslaitos Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Sitran selvityksiä 78 Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi Jussi Kleemola Kesäkuu 2014 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 6 1 Lähtökohdat ja taustaa arviointityöhön 8 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi)

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot