Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp"

Transkriptio

1 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1

2 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT 20 osp Kahvia kiitos! 8 osp Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa, 3 osp Puhdas koti 5 osp YLLÄPITOSIIVOUS 25 osp Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä 6 osp Siivous asiakkaalle 8 osp Työskentely ylläpitosiivoustyössä 6 osp 2

3 Pakolliset tutkinnon osat Kotityöpalvelujen osaamisala, Kodinhuoltaja Asiakkaan avustaminen 4 osp ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN 15 osp Asiakkaan avustaminen kotona 4 osp Viriketoiminta 3 osp Työskentely asiakkaan avustustyössä 4 osp Perusteellisen puhdasta 4 osp KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT 15 osp Pyykki puhtaaksi ja sileäksi 4 osp Siivotaan ja pyykätään 3 osp Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa 4 osp Kotiruokaa kiitos! 8 osp KOTIRUOKAPALVELUT 15 osp Ravitsemus ja erityisruokavaliot 3 osp Työntekijänä kotiruoan valmistamisessa ja asiakkaan avustamisessa 4 osp 3

4 Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme (3) Muuttoa pukkaa 7 osp KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA 20 osp Työskentele turvallisesti 2 osp Apuna siivouksessa projekti 7osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Kodin juhlat 8 osp PERHEJUHLAPALVELUT 20 osp Kausijuhlat 8 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Sisustustekstiilien hoito ja huolto 4 osp VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO 15 osp Pyykkärinä projekti 4 osp Vähän extraa vaatehuoltoon 3 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Asiointipalvelut 4 osp ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN 20 osp Erityisryhmien avustaminen 8 osp Työskentely asiointipalvelu ja erityisryhmien avustamistyössä 8 osp 4

5 Kodin tekniset laitteet 5 osp KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS 15 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 6 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet 4 osp PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO 15 osp Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoito 7 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oma osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp TOY-malli (työssäoppiminen yrittäjänä) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa: Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 5

6 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 1 Pikkuateriat Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto/ kodinhuoltaja Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 9 osp Tuntee kodinhuoltajan työn ravitsemuspalveluiden osalta. Tuntee keittiön työturvallisuus-, paloturvallisuus- sekä hätäensiapuohjeet. Osaa keittiötyöskentelyn perusteet: pukeutumisen, työn suunnittelun, raaka-aineiden valinnan, käsittelyn ja käytön ja keittiön puhtaanapidon. Valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja hygieenisesti, työ- ja asiakasturvallisesti ravitsemussuositusten tai valmiin ruokalistan mukaan. Käyttää sopivia välineitä ja laitteita sekä tutustuu ammattisanastoon. Oppii valmistamaan em. aterioita tavallisimpien erityisruokavalioiden mukaan (laktoositon, maidoton, keliakia). Tuntee jätehuolto-ohjeet ja toimii kestävän toimintatavan mukaan. ATKA 1.1 Aamu-, väli- ja iltapalojen valmistus ATKA 1.2 Hygieniaosaaminen hyväksytty / kesken / hylätty 6

7 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 2 Kahvia kiitos! Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 8 osp Tuntee kahvituspalveluiden ja asiakaspalvelun perusteet. Oppii suunnittelemaan, valmistamaan, viimeistelemään ja laittamaan tarjolle kahvitarjoiluja asiakkaan toiveen mukaan ergonomisesti. Oppii valmistamaan kahvitarjoiluja tavallisimpien erityisruokavalioiden mukaan (laktoositon, maidoton, keliakia). Oppii ratkomaan ongelmia yhteistyössä muiden tiimiläisten kanssa ja työskentelemään kustannustehokkaasti kohtuullisessa ajassa. ATKA 2.1 Kahvituspalvelut ATKA 2.2 Erityisruokavaliot hyväksytty / kesken / hylätty 7

8 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 3 top Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 3 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Tutustuu ateria- ja kahvituspalveluiden työhön kodinhuoltajan ammattitaitovaatimusten mukaisesti (ja lisäksi ylläpitosiivoukseen). Osaa toimia vuorovaikutustilanteissa sopivalla tavalla ja huomioi ammattietiikan. Noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja. ATKA 3 top Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 8

9 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 1 Puhdas koti Ylläpitosiivous 25 osp 5 osp Tuntee kodinhuoltajan työn ylläpitosiivouksen osalta ja osaa pukeutua ja suojautua asianmukaisella tavalla. Suorittaa päivittäisen ja viikoittaisen kodin siivouksen tarkoituksenmukaisilla menetelmillä, välineillä, koneilla ja aineilla. Tunnistaa likatyypit ja tavallisimmat kodissa käytetyt pintamateriaalit. Tietää puhdistustapahtuman osatekijät ja osaa lajitella kodissa syntyviä jätteitä. YLSI 1 Puhdas koti hyväksytty / kesken / hylätty 9

10 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 2 Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä Ylläpitosiivous 25 osp 6 osp Tunnistaa erilaisia toimintaympäristöjä ja tiedostaa, miten siivouksen vaatimustaso vaihtelee erilaisissa kohteissa. Osaa suunnitella omaa työtään. Tunnistaa laitoksissa käytettäviä pintamateriaaleja ja osaa hoitaa niitä asianmukaisella tavalla. Oppii käyttämään laitoksissa käytettäviä koneita ja laitteita. YLSI 2 Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä hyväksytty / kesken / hylätty 10

11 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 3 Siivous asiakkaalle Ylläpitosiivous 25 osp 8 osp Tekee ylläpitosiivousta erilaisissa kodeissa erilaisilla työvälineillä ja aineilla. Osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa (vuorovaikutustaidot) YLSI 3 Siivous asiakkaalle hyväksytty / kesken / hylätty 11

12 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 4 top Työskentely ylläpitosiivoustyössä Ylläpitosiivous 25 osp 6 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Vahvistaa oppilaitoksella opittuja taitoja käytännön työssä työelämässä. Työelämän pelisääntöjen kertaaminen; työaikojen noudattaminen, asiallinen pukeutuminen, hyvät tavat, ammattietiikka, työturvallisuus yms. YLSI 4 top Työskentely ylläpitosiivoustyössä Työssäoppiminen hyväksytty/kesken/hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 12

13 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 1 Asiakkaan avustaminen Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Tuntee kodinhuoltajan ammatin asiakkaan avustamistyön osalta. Suunnittelee asiakkaan avustamista palvelusuunnitelman ja tarpeen mukaan. Avustaa erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa; ruokailussa avustaminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeutumisessa avustaminen, liikkumisessa avustaminen Kirjaa ja/tai raportoi asiakaskäynnistään sovitulla tavalla Toimii työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaen. Tuntee avustamisessa käytettävät apuvälineet. ASA 1.1 Asiakkaan turvallinen avustaminen ASA 1.2 Ensiapu hyväksytty / kesken / hylätty 13

14 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 2 Asiakkaan avustaminen kotona Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja huomioi avustamiseen liittyvät palvelutarpeet. Kohtaa ja avustaa yksilöllisesti erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan. Tuntee ruokailussa ja kodinhoidossa käytettävät apuvälineet. Puhdistaa avustamisessa käytettäviä apuvälineitä. ASA 2 Asiakkaan avustaminen kotona hyväksytty / kesken / hylätty 14

15 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 3 Viriketoiminta Asiakkaan avustaminen 15 osp 3 osp Suunnittelee ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eriikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille. Osaa käyttää kodissa olevia virikkeellisessä toiminnassa käytettäviä välineitä. ASA 3.1 Musiikki ASA 3.2 Kädentaidot hyväksytty / kesken / hylätty 15

16 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 4 top Työskentely asiakkaan avustustyössä Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Vahvistaa oppilaitoksella opittuja taitoja käytännön työssä työelämässä. Työelämän pelisääntöjen kertaaminen; työaikojen noudattaminen, asiallinen pukeutuminen, hyvät tavat, ammattietiikka, työturvallisuus yms. ASA 4 top Työskentely asiakkaan avustustyössä Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 16

17 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 1 Perusteellisen puhdasta Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 4 osp Osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Osaa tehdä erilaisia kodin perussiivoustehtäviä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Osaa toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimia erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä. Osaa käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet. Osaa noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta sekä arvioida omaa toimintaansa. SIVA 1 Perusteellisen puhdasta hyväksytty / kesken / hylätty 17

18 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 2 Pyykki puhtaaksi ja sileäksi Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 4 osp Osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Osaa tehdä kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoon liittyviä tehtäviä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Osaa käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet. Tunnistaa tavallisimmat tekstiilikuidut ja osaa tulkita tekstiilien hoitoohjemerkintöjä. Osaa noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta sekä arvioida omaa toimintaansa. SIVA 2 Pyykki puhtaaksi ja sileäksi hyväksytty / hylätty / kesken 18

19 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 3 Siivotaan ja pyykätään- projekti Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 3 osp Toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä. Suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta. Arvioi omaa toimintaansa. SIVA 3 Siivotaan ja pyykätään hyväksytty / kesken / hylätty 19

20 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 4 top Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa Kodin perussiivous- ja vaatehuoltopalvelut 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Osaa suunnitella ja arvioida omaa toimintaansa ja työn onnistumista. Osaa arvioida omaa toimintaansa työtehtävänsä ja toimintaalueensa ammatillisten ja vastuiden ja rajojen toteuttamisessa. Selvittää työyhteisönsä palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Osaa toimia vuorovaikutustilanteissa sopivalla tavalla ja ottaa huomioon ammattietiikan. Noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja. SIVA 4 top Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 20

21 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 1 Kotiruokaa - kiitos! Kotiruokapalvelut 15 osp 8 osp Toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa asiakaskodissa huomioiden asiakkaan tarpeen, toiveen ja palvelusopimuksen. Suunnittelee, valmistaa soveltuvilla menetelmillä ja laittaa tarjolle kotiruokaa noudattaen työ- ja asiakasturvallisuutta sekä hygieniavaatimuksia. Tunnistaa, valitsee ja käyttää kotiruoan valmistamisessa tarvittavia elintarvikkeita, koneita ja laitteita. Huolehtii työympäristön, työvälineiden ja koneiden puhdistuksesta ja jätehuollosta. Laskee tuotteen ja palvelun kustannuksia. Oppii ratkomaan ongelmia yhteistyössä muiden tiimiläisten kanssa ja työskentelemään kohtuullisessa ajassa. RUPA 1 Kotiruokaa hyväksytty / kesken / hylätty 21

22 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 2 Ravitsemus ja erityisruokavaliot Kotiruokapalvelut 15 osp 3 osp Osaa ottaa suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset sekä erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet. Suunnittelee ja valmistaa ateriakokonaisuuden yleisimpien erityisruokavalioiden mukaan. RUPA 2 Ravitsemus ja erityisruokavaliot hyväksytty / kesken / hylätty 22

23 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 3 top Työntekijänä kotiruoan valmistamisessa ja asiakkaan avustamisessa Kotiruokapalvelut 15 osp sekä asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Työskentelee ammattietiikan huomioiden. Oppii tuntemaan asiakkaan tarpeet. Arvioi omaa toimintaansa. RUPA 3 top Työskentely kotiruoan valmistustyössä Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 23

24 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA Sie 1 Muuttoa pukkaa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto /.kodinhuoltaja Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Osaa suunnitella työtään kodin toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. Osaa valmistautua kodin siivoukseen erityistilanteessa ja suorittaa sen erityistilanteen edellyttämällä tavalla Osaa valita ja käyttää siivouksessa tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja aineita, ajanmukaisia siivousvälineitä ja koneita sekä huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta ja noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita. Osaa arvioida omaa toimintaansa. SIE 1 Muuttoa pukkaa hyväksytty / kesken / hylätty 24

25 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 2 Työskentele turvallisesti Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 2 osp Oman työkyvyn ylläpito SIE 2 Työskentele turvallisesti hyväksytty / kesken / hylätty 25

26 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 3 Apuna siivouksessa projekti Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Noudattaa eettisiä ohjeita työskentelyssä. Toimii hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden kanssa. SIE 3 Apuna siivouksessa hyväksytty / kesken / hylätty 26

27 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 4 top Työskentely kotityöpalvelualalla Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), johon tehdään erityistilanteeseen sopiva siivous esimerkiksi muutto-, remontti- tai käyttöönottosiivous, tulipalon tai vesivahingon jälkeinen siivous tai allergiasiivous. Osaa suunnitella työtään kodin toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. Osaa valmistautua kodin siivoukseen erityistilanteessa ja suorittaa sen erityistilanteen edellyttämällä tavalla Osaa valita ja käyttää siivouksessa tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja aineita, ajanmukaisia siivousvälineitä ja koneita sekä huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta ja noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita. Osaa arvioida omaa toimintaansa. SIE 4 Top Työskentely kotityöpalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 27

28 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 1 Kodin juhlat Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Suunnittelee vierastarjoilun perhejuhlaan. Valmistaa ja laittaa tarjolle tilaisuuden luonteeseen sopivia tarjottavia. Tietää suomalaisen juhlaperinteen tarjoilujen ja teemoja. JUPA 1 Kodin juhlat hyväksytty / kesken / hylätty 28

29 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 2 Kausijuhlat Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Tutustuu alan yrityksiin. Suunnittelee vierastarjoilun ja oman työskentelyn asiakkaan tilaamaan perhe- tai kausijuhlaan. Järjestelee tilan juhlaa varten asiakkaan toiveen mukaan. Käyttää tarjoiluastioita ja välineitä. Osaa valmistaa kohtuullisessa ajassa taloudellisesti ja laittaa tarjolle tilaisuuden luonteeseen sopivia tarjottavia. Arvioi omaa toimintaansa. JUPA 2 Kausijuhlat hyväksytty / kesken / hylätty 29

30 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiakkaan varaamat muut tilat. Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla asiakkaan tilaaman perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä asiakaskohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiakkaan varaamat muut tilat. JUPA 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 30

31 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 1 Sisustustekstiilien hoito ja huolto Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimien niiden antaman informaation perusteella (pesu, kuivatus, jälkikäsittely yms.) Lähettää pyykin pesulaan sekä vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin Huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan Arvioi omaa toimintaansa. VATE 1 Sisustustekstiilien hoito ja huolto hyväksytty / kesken / hylätty 31

32 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 2 Pyykkärinä projekti Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Suunnittelee vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. Esikäsittelee ja lajittelee pyykin asianmukaisella tavalla. Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimia niiden antaman informaation perusteella. Pesee ja kuivattaa asiakkaiden pyykkiä sekä huoltaa asiakaskohteessa olevia muita tekstiilejä. Valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia tekstiilien pesu- ja hoitoaineita, -menetelmiä ja koneita. Jälkikäsittelee tekstiilejä tarkoituksenmukaisilla välineillä. Arvioi omaa toimintaansa. VATE 2 Pyykkärinä- projekti hyväksytty / kesken / hylätty 32

33 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 3 Vähän ekstraa vaatehuoltoon Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 3 osp Tietää, millaisia toimenpiteitä asiakkaan pyykille voi tehdä (värjääminen, valkaiseminen, kovittaminen, prässäys) Tunnistaa tavallisimmat tekstiilituholaiset ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla VATE 3 Vähän extraa vaatehuoltoon hyväksytty / kesken / hylätty 33

34 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 4 top Työskentely kotityöpalvelualalla Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimien niiden antaman informaation perusteella (pesu, kuivatus, jälkikäsittely yms.) Lähettää pyykin pesulaan sekä vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin Huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan Arvioi omaa toimintaansa. VATE 4 Top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 34

35 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 1 Asiointipalvelut Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Osaa suunnitella omaa toimintaa. Osaa avustaa asiakasta asioinnissa. Tuntee työympäristön sääntöjä. Kehittää omia taitojaan kuluttajansuoja- ja viranomaisyhteys-tietojen tiedonhaussa. ASER 1 asiointipalvelut hyväksytty / kesken / hylätty 35

36 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 2 Erityisryhmien avustaminen ASER 2 Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Osaa suunnitella omaa toimintaa. Tuntee avustamismenetelmiä. Osaa avustaa asiakasta asioinnissa. Osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Tuntee avustamisen apuvälineitä. Tuntee ihmisen toimintakykyä rajoittavia tekijöitä. Huomioi asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn. hyväksytty / kesken / hylätty 36

37 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 3 top Työskentely asiointipalvelu ja erityisryhmien avustamistyössä Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, päiväkodit) ja asiointiympäristöt. Tutustuu toiminta-alueeseen. Tuntee työympäristön sääntöjä. Toimii vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyössä ammattietiikka huomioiden. Saattaa toiminnan loppuun ja arvioi omaa työtään. ASER 3 top Työskentely erityisryhmien avustamis- ja asiointipalvelutyössä Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 37

38 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 1 Kodin tekniset laitteet Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 5 osp Tutustuu kodissa oleviin atk-laitteisiin ja tavallisimpiin ohjelmiin, viihde-elektroniikan laitteisiin, sekä kodin pienlaitteisiin ja kodinkoneisiin ja niiden käyttöön. KOTEL 1 Kodin tekniset laitteet Hyväksytty / kesken / hylätty 38

39 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 2 Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 6 osp Suunnittelee työtään asiakkaan tarpeiden mukaan Valmistautuu työskentelemään asiakkaan kodissa Ohjaa asiakasta kodissa olevien atk-laitteiden ja tavallisimpien ohjelmien käytössä Huolehtii laitteiden toimivuudesta asiakaslähtöisesti Arvioi omaa toimintaansa. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta KOTEL 2 Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus Hyväksytty / kesken / hylätty 39

40 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ohjaamalla asiakasta kodin teknisissä laitteissa esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot) tai kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset). KOTEL 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 40

41 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 1 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Valmistautuu piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviin palvelusopimuksen mukaan Tekee piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä Valitsee ja käyttää turvallisesti työssä tarvittavia huonekasvien sekä piha-alueen ja parvekkeen hoitoon liittyviä käsityövälineitä ja laitteita PIHUH 1 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet Hyväksytty / kesken / hylätty 41

42 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 2 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoitotyö Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia huonekasvien hoitomenetelmiä ja -aineita Valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia piha- ja parvekekalusteiden hoitomenetelmiä ja -aineita Puhdistaa käyttämänsä käsityövälineet ja laitteet ja siistii työympäristön Huomioi ergonomian työskentelyssään. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta PIHUH 2 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoito Hyväksytty / kesken / hylätty 42

43 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla huonekasvien ja pihaalueen/parvekkeen hoitotehtävissä esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), päiväkodeissa, hyvinvointi- ja matkailuyrityksissä tai majoitusalan yrityksissä. PIHUH 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 43

44 PALVELUJEN TUOTTAMINEN YYP 1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 6 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta - arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta YYP 1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Hyväksytty / kesken / hylätty 44

45 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YYP 2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 5 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - arvioida oman osaamisensa tuotteistamista - esittää liikeidean ja yritysmuodon YYP 2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Hyväksytty / kesken / hylätty 45

46 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YYP 3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 4 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman - laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat YYP 3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Hyväksytty / kesken / hylätty 46

47 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU Yrityksessä toimiminen 15 osp YYP 4 top TOY malli (työssäoppiminen yrittäjänä) Yrityksessä toimiminen 15 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista - täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen - suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti - tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä - hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja - esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa - käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa - toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon - arvioida yrityksen kehittämistarpeita YYP 4 top TOY-malli Hyväksytty / kesken / hylätty 47

48 Pieksämäen kampus Huvilakatu Pieksämäki p (vaihde)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO TUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA...

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 SISÄLLYS 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 01.08.2015 alkaen 1(196) Sisällys

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/1.8.2012 2 (165)

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

OPETUSSUUNNITELMA. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja 1 EteläSavon Koulutus Oy EteläSavon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA KODINHUOLTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Opetussuunnitelma 2.0/2.12.2015 1(285) Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015

Lisätiedot

Kotityöpalvelujen osaajaksi

Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen osaajaksi Kotityöpalvelujen teemaviikon seminaari LAATUISA LOKAKUU 9.10.2013 Raija Tissari Kotityöpalvelu Tuottaa palveluja eri ikäisille erilaisissa toimintaympäristöissä ja elämäntilanteissa

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, KODINHUOLTAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Koulutuskeskus Agricolan rehtorin 8.8.2012 hyväksymä opetussuunnitelma

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA PUHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 25/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8

Otsikko Sivu. 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiosaamisen toimikunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Osaamisen arvioinnin suunnitelmat 4 2 Muut asiat 7 3 Seuraavat kokoukset 8 PÖYTÄKIRJA 1/2015 2 Ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura TTS - Työtehoseura Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio Toimialat:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Sisällys Johdanto... 3 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 4 2.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp... 4 2.2 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Huippuosaajana toimiminen (15 osp) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten

VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten VIRIKEAINEISTO mukautettua arviointia varten Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp Kokin osaamisala Työryhmä: Mirja Alhonen, Seija Hakala, Ritva Jokela, Nina Routi, Päivi Tanner,

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Sisällys JOHDANTO... 4 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 5 2.1.1 Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp... 5 2.1.2 Ylläpitosiivous, 25 osp... 7 2.2 Kotityöpalvelujen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI

SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI SANASTO HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO: KOKKI 4. TUTKINNON OSA LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Lounasruokien valmistus 2/5 A Aistinvarainen (raaka-aineista) Ajoitus, aikataulu Alkuperä (raaka-aineen)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta

4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1 Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.3 MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA TAI OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA 4.3.1

Lisätiedot

Valitse päivämäärä / 1. Osaamistodistuksen LIITE

Valitse päivämäärä / 1. Osaamistodistuksen LIITE Valitse päivämäärä / 1 Osaamistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaja/Järjestö/Yritys: Opinnollistettava tutkinto: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Tutkinnon osa: Audiovisuaalisen

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2014 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot