Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp"

Transkriptio

1 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1

2 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT 20 osp Kahvia kiitos! 8 osp Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa, 3 osp Puhdas koti 5 osp YLLÄPITOSIIVOUS 25 osp Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä 6 osp Siivous asiakkaalle 8 osp Työskentely ylläpitosiivoustyössä 6 osp 2

3 Pakolliset tutkinnon osat Kotityöpalvelujen osaamisala, Kodinhuoltaja Asiakkaan avustaminen 4 osp ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN 15 osp Asiakkaan avustaminen kotona 4 osp Viriketoiminta 3 osp Työskentely asiakkaan avustustyössä 4 osp Perusteellisen puhdasta 4 osp KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT 15 osp Pyykki puhtaaksi ja sileäksi 4 osp Siivotaan ja pyykätään 3 osp Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa 4 osp Kotiruokaa kiitos! 8 osp KOTIRUOKAPALVELUT 15 osp Ravitsemus ja erityisruokavaliot 3 osp Työntekijänä kotiruoan valmistamisessa ja asiakkaan avustamisessa 4 osp 3

4 Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kolme (3) Muuttoa pukkaa 7 osp KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA 20 osp Työskentele turvallisesti 2 osp Apuna siivouksessa projekti 7osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Kodin juhlat 8 osp PERHEJUHLAPALVELUT 20 osp Kausijuhlat 8 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Sisustustekstiilien hoito ja huolto 4 osp VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO 15 osp Pyykkärinä projekti 4 osp Vähän extraa vaatehuoltoon 3 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Asiointipalvelut 4 osp ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN 20 osp Erityisryhmien avustaminen 8 osp Työskentely asiointipalvelu ja erityisryhmien avustamistyössä 8 osp 4

5 Kodin tekniset laitteet 5 osp KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS 15 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 6 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet 4 osp PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO 15 osp Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoito 7 osp Työskentely kotityöpalvelualalla 4 osp Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oma osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp TOY-malli (työssäoppiminen yrittäjänä) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa: Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 5

6 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 1 Pikkuateriat Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto/ kodinhuoltaja Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 9 osp Tuntee kodinhuoltajan työn ravitsemuspalveluiden osalta. Tuntee keittiön työturvallisuus-, paloturvallisuus- sekä hätäensiapuohjeet. Osaa keittiötyöskentelyn perusteet: pukeutumisen, työn suunnittelun, raaka-aineiden valinnan, käsittelyn ja käytön ja keittiön puhtaanapidon. Valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja hygieenisesti, työ- ja asiakasturvallisesti ravitsemussuositusten tai valmiin ruokalistan mukaan. Käyttää sopivia välineitä ja laitteita sekä tutustuu ammattisanastoon. Oppii valmistamaan em. aterioita tavallisimpien erityisruokavalioiden mukaan (laktoositon, maidoton, keliakia). Tuntee jätehuolto-ohjeet ja toimii kestävän toimintatavan mukaan. ATKA 1.1 Aamu-, väli- ja iltapalojen valmistus ATKA 1.2 Hygieniaosaaminen hyväksytty / kesken / hylätty 6

7 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 2 Kahvia kiitos! Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 8 osp Tuntee kahvituspalveluiden ja asiakaspalvelun perusteet. Oppii suunnittelemaan, valmistamaan, viimeistelemään ja laittamaan tarjolle kahvitarjoiluja asiakkaan toiveen mukaan ergonomisesti. Oppii valmistamaan kahvitarjoiluja tavallisimpien erityisruokavalioiden mukaan (laktoositon, maidoton, keliakia). Oppii ratkomaan ongelmia yhteistyössä muiden tiimiläisten kanssa ja työskentelemään kustannustehokkaasti kohtuullisessa ajassa. ATKA 2.1 Kahvituspalvelut ATKA 2.2 Erityisruokavaliot hyväksytty / kesken / hylätty 7

8 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT ATKA 3 top Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 3 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Tutustuu ateria- ja kahvituspalveluiden työhön kodinhuoltajan ammattitaitovaatimusten mukaisesti (ja lisäksi ylläpitosiivoukseen). Osaa toimia vuorovaikutustilanteissa sopivalla tavalla ja huomioi ammattietiikan. Noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja. ATKA 3 top Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 8

9 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 1 Puhdas koti Ylläpitosiivous 25 osp 5 osp Tuntee kodinhuoltajan työn ylläpitosiivouksen osalta ja osaa pukeutua ja suojautua asianmukaisella tavalla. Suorittaa päivittäisen ja viikoittaisen kodin siivouksen tarkoituksenmukaisilla menetelmillä, välineillä, koneilla ja aineilla. Tunnistaa likatyypit ja tavallisimmat kodissa käytetyt pintamateriaalit. Tietää puhdistustapahtuman osatekijät ja osaa lajitella kodissa syntyviä jätteitä. YLSI 1 Puhdas koti hyväksytty / kesken / hylätty 9

10 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 2 Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä Ylläpitosiivous 25 osp 6 osp Tunnistaa erilaisia toimintaympäristöjä ja tiedostaa, miten siivouksen vaatimustaso vaihtelee erilaisissa kohteissa. Osaa suunnitella omaa työtään. Tunnistaa laitoksissa käytettäviä pintamateriaaleja ja osaa hoitaa niitä asianmukaisella tavalla. Oppii käyttämään laitoksissa käytettäviä koneita ja laitteita. YLSI 2 Siivous erilaisissa toimintaympäristöissä hyväksytty / kesken / hylätty 10

11 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 3 Siivous asiakkaalle Ylläpitosiivous 25 osp 8 osp Tekee ylläpitosiivousta erilaisissa kodeissa erilaisilla työvälineillä ja aineilla. Osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa (vuorovaikutustaidot) YLSI 3 Siivous asiakkaalle hyväksytty / kesken / hylätty 11

12 YLLÄPITOSIIVOUS YLSI 4 top Työskentely ylläpitosiivoustyössä Ylläpitosiivous 25 osp 6 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Vahvistaa oppilaitoksella opittuja taitoja käytännön työssä työelämässä. Työelämän pelisääntöjen kertaaminen; työaikojen noudattaminen, asiallinen pukeutuminen, hyvät tavat, ammattietiikka, työturvallisuus yms. YLSI 4 top Työskentely ylläpitosiivoustyössä Työssäoppiminen hyväksytty/kesken/hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 12

13 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 1 Asiakkaan avustaminen Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Tuntee kodinhuoltajan ammatin asiakkaan avustamistyön osalta. Suunnittelee asiakkaan avustamista palvelusuunnitelman ja tarpeen mukaan. Avustaa erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa; ruokailussa avustaminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, pukeutumisessa avustaminen, liikkumisessa avustaminen Kirjaa ja/tai raportoi asiakaskäynnistään sovitulla tavalla Toimii työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaen. Tuntee avustamisessa käytettävät apuvälineet. ASA 1.1 Asiakkaan turvallinen avustaminen ASA 1.2 Ensiapu hyväksytty / kesken / hylätty 13

14 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 2 Asiakkaan avustaminen kotona Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja huomioi avustamiseen liittyvät palvelutarpeet. Kohtaa ja avustaa yksilöllisesti erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan. Tuntee ruokailussa ja kodinhoidossa käytettävät apuvälineet. Puhdistaa avustamisessa käytettäviä apuvälineitä. ASA 2 Asiakkaan avustaminen kotona hyväksytty / kesken / hylätty 14

15 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 3 Viriketoiminta Asiakkaan avustaminen 15 osp 3 osp Suunnittelee ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eriikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille. Osaa käyttää kodissa olevia virikkeellisessä toiminnassa käytettäviä välineitä. ASA 3.1 Musiikki ASA 3.2 Kädentaidot hyväksytty / kesken / hylätty 15

16 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN ASA 4 top Työskentely asiakkaan avustustyössä Asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Vahvistaa oppilaitoksella opittuja taitoja käytännön työssä työelämässä. Työelämän pelisääntöjen kertaaminen; työaikojen noudattaminen, asiallinen pukeutuminen, hyvät tavat, ammattietiikka, työturvallisuus yms. ASA 4 top Työskentely asiakkaan avustustyössä Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 16

17 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 1 Perusteellisen puhdasta Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 4 osp Osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Osaa tehdä erilaisia kodin perussiivoustehtäviä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Osaa toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimia erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä. Osaa käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet. Osaa noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta sekä arvioida omaa toimintaansa. SIVA 1 Perusteellisen puhdasta hyväksytty / kesken / hylätty 17

18 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 2 Pyykki puhtaaksi ja sileäksi Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 4 osp Osaa suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Osaa tehdä kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoon liittyviä tehtäviä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Osaa käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet. Tunnistaa tavallisimmat tekstiilikuidut ja osaa tulkita tekstiilien hoitoohjemerkintöjä. Osaa noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta sekä arvioida omaa toimintaansa. SIVA 2 Pyykki puhtaaksi ja sileäksi hyväksytty / hylätty / kesken 18

19 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 3 Siivotaan ja pyykätään- projekti Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp 3 osp Toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä. Suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta. Arvioi omaa toimintaansa. SIVA 3 Siivotaan ja pyykätään hyväksytty / kesken / hylätty 19

20 KODIN PERUSSIIVOUS- JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT SIVA 4 top Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa Kodin perussiivous- ja vaatehuoltopalvelut 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Osaa suunnitella ja arvioida omaa toimintaansa ja työn onnistumista. Osaa arvioida omaa toimintaansa työtehtävänsä ja toimintaalueensa ammatillisten ja vastuiden ja rajojen toteuttamisessa. Selvittää työyhteisönsä palvelujen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia. Osaa toimia vuorovaikutustilanteissa sopivalla tavalla ja ottaa huomioon ammattietiikan. Noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja. SIVA 4 top Työskentely perussiivouksessa ja vaatehuoltopalveluissa Työssäoppiminen hyväksytty / hylätty / kesken. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 20

21 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 1 Kotiruokaa - kiitos! Kotiruokapalvelut 15 osp 8 osp Toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa asiakaskodissa huomioiden asiakkaan tarpeen, toiveen ja palvelusopimuksen. Suunnittelee, valmistaa soveltuvilla menetelmillä ja laittaa tarjolle kotiruokaa noudattaen työ- ja asiakasturvallisuutta sekä hygieniavaatimuksia. Tunnistaa, valitsee ja käyttää kotiruoan valmistamisessa tarvittavia elintarvikkeita, koneita ja laitteita. Huolehtii työympäristön, työvälineiden ja koneiden puhdistuksesta ja jätehuollosta. Laskee tuotteen ja palvelun kustannuksia. Oppii ratkomaan ongelmia yhteistyössä muiden tiimiläisten kanssa ja työskentelemään kohtuullisessa ajassa. RUPA 1 Kotiruokaa hyväksytty / kesken / hylätty 21

22 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 2 Ravitsemus ja erityisruokavaliot Kotiruokapalvelut 15 osp 3 osp Osaa ottaa suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset sekä erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet. Suunnittelee ja valmistaa ateriakokonaisuuden yleisimpien erityisruokavalioiden mukaan. RUPA 2 Ravitsemus ja erityisruokavaliot hyväksytty / kesken / hylätty 22

23 KOTIRUOKAPALVELUT RUPA 3 top Työntekijänä kotiruoan valmistamisessa ja asiakkaan avustamisessa Kotiruokapalvelut 15 osp sekä asiakkaan avustaminen 15 osp 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Työskentelee ammattietiikan huomioiden. Oppii tuntemaan asiakkaan tarpeet. Arvioi omaa toimintaansa. RUPA 3 top Työskentely kotiruoan valmistustyössä Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty. Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 23

24 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA Sie 1 Muuttoa pukkaa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto /.kodinhuoltaja Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Osaa suunnitella työtään kodin toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. Osaa valmistautua kodin siivoukseen erityistilanteessa ja suorittaa sen erityistilanteen edellyttämällä tavalla Osaa valita ja käyttää siivouksessa tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja aineita, ajanmukaisia siivousvälineitä ja koneita sekä huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta ja noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita. Osaa arvioida omaa toimintaansa. SIE 1 Muuttoa pukkaa hyväksytty / kesken / hylätty 24

25 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 2 Työskentele turvallisesti Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 2 osp Oman työkyvyn ylläpito SIE 2 Työskentele turvallisesti hyväksytty / kesken / hylätty 25

26 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 3 Apuna siivouksessa projekti Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Noudattaa eettisiä ohjeita työskentelyssä. Toimii hyvässä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä muiden kanssa. SIE 3 Apuna siivouksessa hyväksytty / kesken / hylätty 26

27 KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEESSA SIE 4 top Työskentely kotityöpalvelualalla Kodin siivous erityistilanteessa 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), johon tehdään erityistilanteeseen sopiva siivous esimerkiksi muutto-, remontti- tai käyttöönottosiivous, tulipalon tai vesivahingon jälkeinen siivous tai allergiasiivous. Osaa suunnitella työtään kodin toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. Osaa valmistautua kodin siivoukseen erityistilanteessa ja suorittaa sen erityistilanteen edellyttämällä tavalla Osaa valita ja käyttää siivouksessa tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja aineita, ajanmukaisia siivousvälineitä ja koneita sekä huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta ja noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita. Osaa arvioida omaa toimintaansa. SIE 4 Top Työskentely kotityöpalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 27

28 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 1 Kodin juhlat Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Suunnittelee vierastarjoilun perhejuhlaan. Valmistaa ja laittaa tarjolle tilaisuuden luonteeseen sopivia tarjottavia. Tietää suomalaisen juhlaperinteen tarjoilujen ja teemoja. JUPA 1 Kodin juhlat hyväksytty / kesken / hylätty 28

29 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 2 Kausijuhlat Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Tutustuu alan yrityksiin. Suunnittelee vierastarjoilun ja oman työskentelyn asiakkaan tilaamaan perhe- tai kausijuhlaan. Järjestelee tilan juhlaa varten asiakkaan toiveen mukaan. Käyttää tarjoiluastioita ja välineitä. Osaa valmistaa kohtuullisessa ajassa taloudellisesti ja laittaa tarjolle tilaisuuden luonteeseen sopivia tarjottavia. Arvioi omaa toimintaansa. JUPA 2 Kausijuhlat hyväksytty / kesken / hylätty 29

30 PERHEJUHLAPALVELUT JUPA 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Perhejuhlapalvelut 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiakkaan varaamat muut tilat. Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla asiakkaan tilaaman perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä asiakaskohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiakkaan varaamat muut tilat. JUPA 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 30

31 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 1 Sisustustekstiilien hoito ja huolto Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimien niiden antaman informaation perusteella (pesu, kuivatus, jälkikäsittely yms.) Lähettää pyykin pesulaan sekä vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin Huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan Arvioi omaa toimintaansa. VATE 1 Sisustustekstiilien hoito ja huolto hyväksytty / kesken / hylätty 31

32 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 2 Pyykkärinä projekti Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Suunnittelee vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. Esikäsittelee ja lajittelee pyykin asianmukaisella tavalla. Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimia niiden antaman informaation perusteella. Pesee ja kuivattaa asiakkaiden pyykkiä sekä huoltaa asiakaskohteessa olevia muita tekstiilejä. Valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia tekstiilien pesu- ja hoitoaineita, -menetelmiä ja koneita. Jälkikäsittelee tekstiilejä tarkoituksenmukaisilla välineillä. Arvioi omaa toimintaansa. VATE 2 Pyykkärinä- projekti hyväksytty / kesken / hylätty 32

33 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 3 Vähän ekstraa vaatehuoltoon Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 3 osp Tietää, millaisia toimenpiteitä asiakkaan pyykille voi tehdä (värjääminen, valkaiseminen, kovittaminen, prässäys) Tunnistaa tavallisimmat tekstiilituholaiset ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla VATE 3 Vähän extraa vaatehuoltoon hyväksytty / kesken / hylätty 33

34 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO VATE 4 top Työskentely kotityöpalvelualalla Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä ja osaa toimien niiden antaman informaation perusteella (pesu, kuivatus, jälkikäsittely yms.) Lähettää pyykin pesulaan sekä vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin Huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan Arvioi omaa toimintaansa. VATE 4 Top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 34

35 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 1 Asiointipalvelut Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Osaa suunnitella omaa toimintaa. Osaa avustaa asiakasta asioinnissa. Tuntee työympäristön sääntöjä. Kehittää omia taitojaan kuluttajansuoja- ja viranomaisyhteys-tietojen tiedonhaussa. ASER 1 asiointipalvelut hyväksytty / kesken / hylätty 35

36 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 2 Erityisryhmien avustaminen ASER 2 Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Osaa suunnitella omaa toimintaa. Tuntee avustamismenetelmiä. Osaa avustaa asiakasta asioinnissa. Osaa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Tuntee avustamisen apuvälineitä. Tuntee ihmisen toimintakykyä rajoittavia tekijöitä. Huomioi asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn. hyväksytty / kesken / hylätty 36

37 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN ASER 3 top Työskentely asiointipalvelu ja erityisryhmien avustamistyössä Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 8 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, päiväkodit) ja asiointiympäristöt. Tutustuu toiminta-alueeseen. Tuntee työympäristön sääntöjä. Toimii vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyössä ammattietiikka huomioiden. Saattaa toiminnan loppuun ja arvioi omaa työtään. ASER 3 top Työskentely erityisryhmien avustamis- ja asiointipalvelutyössä Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 37

38 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 1 Kodin tekniset laitteet Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp/ Valinnaiset tutkinnon osat 5 osp Tutustuu kodissa oleviin atk-laitteisiin ja tavallisimpiin ohjelmiin, viihde-elektroniikan laitteisiin, sekä kodin pienlaitteisiin ja kodinkoneisiin ja niiden käyttöön. KOTEL 1 Kodin tekniset laitteet Hyväksytty / kesken / hylätty 38

39 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 2 Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 6 osp Suunnittelee työtään asiakkaan tarpeiden mukaan Valmistautuu työskentelemään asiakkaan kodissa Ohjaa asiakasta kodissa olevien atk-laitteiden ja tavallisimpien ohjelmien käytössä Huolehtii laitteiden toimivuudesta asiakaslähtöisesti Arvioi omaa toimintaansa. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta KOTEL 2 Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus Hyväksytty / kesken / hylätty 39

40 KODIN TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTÖN OHJAUS KOTEL 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa ohjaamalla asiakasta kodin teknisissä laitteissa esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot) tai kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset). KOTEL 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 40

41 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 1 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 4 osp Valmistautuu piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviin palvelusopimuksen mukaan Tekee piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä Valitsee ja käyttää turvallisesti työssä tarvittavia huonekasvien sekä piha-alueen ja parvekkeen hoitoon liittyviä käsityövälineitä ja laitteita PIHUH 1 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoidon perusteet Hyväksytty / kesken / hylätty 41

42 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 2 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoitotyö Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp / Valinnaiset tutkinnon osat 7 osp Valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia huonekasvien hoitomenetelmiä ja -aineita Valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia piha- ja parvekekalusteiden hoitomenetelmiä ja -aineita Puhdistaa käyttämänsä käsityövälineet ja laitteet ja siistii työympäristön Huomioi ergonomian työskentelyssään. Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta PIHUH 2 Piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien turvallinen hoito Hyväksytty / kesken / hylätty 42

43 PIHA-ALUEIDEN JA HUONEKASVIEN HOITO PIHUH 3 top Työskentely kotityöpalvelualalla Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp 4 osp Asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset Osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla huonekasvien ja pihaalueen/parvekkeen hoitotehtävissä esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), päiväkodeissa, hyvinvointi- ja matkailuyrityksissä tai majoitusalan yrityksissä. PIHUH 3 top Työskentely kotipalvelualalla Työssäoppiminen hyväksytty / kesken / hylätty Jakson aikana mahdollisesti toteutettu näyttö arvioidaan asteikolla 1 3 ja mukautukset kirjataan erikseen. 43

44 PALVELUJEN TUOTTAMINEN YYP 1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 6 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta - arvioida markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta YYP 1 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne Hyväksytty / kesken / hylätty 44

45 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YYP 2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 5 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - arvioida oman osaamisensa tuotteistamista - esittää liikeidean ja yritysmuodon YYP 2 Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen Hyväksytty / kesken / hylätty 45

46 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU YYP 3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 4 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman - laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat YYP 3 Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen Hyväksytty / kesken / hylätty 46

47 YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU Yrityksessä toimiminen 15 osp YYP 4 top TOY malli (työssäoppiminen yrittäjänä) Yrityksessä toimiminen 15 osp Seurakuntaopisto Järvenpää / Pieksämäki Osaa - arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista - täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen - suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti - tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä - hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja - esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa - käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa - toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon - arvioida yrityksen kehittämistarpeita YYP 4 top TOY-malli Hyväksytty / kesken / hylätty 47

48 Pieksämäen kampus Huvilakatu Pieksämäki p (vaihde)