Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä Arviointisuunnitelma on Ammattiopisto Luovin ammattiosaamisen näyttötoimielimessä

2 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Sisällysluettelo Alan kuvaus Opetussuunnitelma Opiskelijan yksilölliset opintopolut perustutkinnon toteutus Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimista tukevat järjestelyt Tutkinnon muodostuminen Ammatillisten tutkinnon osat Tarjonta ja oppimisympäristöt Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ylläpitosiivous 25 osp Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Asiakkaiden avustaminen 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Kotiruokapalvelut 15 osp Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Perussiivous 30 osp Toimitilapalvelut 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Kerroshoitopalvelut 15 osp Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp Tutkinnon osa perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp

3 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp Palvelu- ja jakelukeittiössä työskentely 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp Yhteiset tutkinnon osat Tutkinnon osat ja osa-alueet Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli, suomi, pakollinen 5 osp Äidinkieli, suomi, valinnainen 0-3 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen 5 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen 0-3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi pakollinen 1 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi valinnainen 0-3 osp Vieras kieli, A-kieli englanti pakollinen 2 osp Vieras kieli, A-kieli, englanti valinnainen 0-3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka, pakollinen 3 osp Matematiikka, valinnainen 0-3 osp Fysiikka ja kemia, pakollinen 2 osp Fysiikka ja kemia, valinnainen 0-3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen 1 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen 0-3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot, pakollinen 1 osp Yhteiskuntataidot, valinnainen osa-alue 0-3 osp Työelämätaidot, pakollinen 1 osp Työelämätaidot, valinnainen 0-3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen 0-3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen 0-3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Kulttuurien tuntemus, valinnainen 0-3 osp Taide ja kulttuuri, valinnainen 0-3 osp

4 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Etiikka, valinnainen 0-3 osp Psykologia, valinnainen 0-3 osp Ympäristöosaaminen, valinnainen 0-3 osp Luovi tutuksi, valinnainen 2 osp Arkielämän taidot, valinnainen 1-3 osp Asiointitaidot, valinnainen 2 osp Hyvinvoiva ja aktiivinen vapaa-aika, valinnainen 2 osp Hyvät elämäntavat, valinnainen 2 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Tarjonta ja oppimisympäristöt Ammatilliset tutkinnon osat Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Yhteisiä tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Tutkintokohtainen arviointisuunnitelma Opiskelijan arvioinnin toteuttaminen kaikissa tutkinnon osissa Osaamisen arviointi ammatillisissa tutkinnon osissa Osaamisen arviointi yhteisissä tutkinnon osissa Osaamisen arviointi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa

5 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Alan kuvaus Ammattiopisto Luovissa kotityö- ja -opinnoissa suuntaudutaan kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan ammatteihin. Opinnot voi suorittaa joko päätoimisena opiskelijana tai työn ohessa opiskellen oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelija tarvitsee alan työpaikan opiskeluajalleen, jolloin työpaikalla opitaan mahdollisimman paljon ammattitaidosta ja oppilaitoksessa järjestettävä opetus on täydentävää, tietopuolista opetusta. Oppisopimuskoulutukseen liittyviä asioita hoidetaan keskitetysti Oulun yksikön kautta. Kodinhuoltaja Kodinhuoltajat voivat työskennellä esimerkiksi asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa. Kodinhuoltajat tekevät ateriapalveluja, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä, asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa sekä asiointipalveluja. Toimitilahuoltaja Toimitilahuoltajat voivat työskennellä muun muassa: toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa, erilaisissa tuotanto- ja huoltotiloissa, elintarviketiloissa ja uimahalleissa. Toimitilahuoltajat tekevät ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja. Kodin- ja toimitilahuoltajien työtehtävät yrityksissä vaihtelevat osaamistason mukaisesti. Opintojen aikana opitaan työskentelemään sekä yksin että ryhmässä. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ovatkin tärkeä osa kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan ammattitaitoa. Hygieniaosaaminen on kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan työtehtävissä tärkeää. Hygieniaosaaminen kuuluu ammatillisten opintojen sisältöihin ja arvioidaan osana ammattitaitoa. Työllistymisen kannalta on lisäksi suositeltavaa, että opiskelija suorittaa hygieniaosaamisensa osoituksena maksullisen hygieniapassin. Opiskelun aikana opiskelijalle pyritään järjestämänään mahdollisuus maksullisen hygieniapassin suorittamiseen. Työturvallisuus korostuu ammatillisissa opinnoissa. Opiskelun aikana opiskelijalle pyritään järjestämään mahdollisuus maksullisen työturvallisuuskortin suorittamiseen. Terveys perustutkinnon opinnoissa ja tulevissa työtehtävissä edellytetään henkilöltä normaalia fyysistä kuntoa, näköä ja kuuloa. Hänellä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantavat hänen omansa, muiden työntekijöiden tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden, kuten tasapainoon vaikuttavat sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, allergiat ja psyykkiset sairaudet. Hänen sopivuuttaan erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella.

6 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 1.2 Opetussuunnitelma Ammattiopisto Luovissa opetussuunnitelma muodostuu Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston eli AMEO-verkoston yhteisestä opetussuunnitelmasta, sitä täydentävistä koulutuksen järjestäjäkohtaisista suunnitelmista, linjauksista ja ohjeista sekä koulutus-/tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista (taulukko 1). AMEO-verkostossa on kaikille verkoston oppilaitoksille yhteisiä pedagogisia periaatteita, jotka on kuvattu yhteisessä opetussuunnitelmassa. perustutkinnon opetussuunnitelman tavoitteet ja sisältö perustuvat annettuun määräykseen 51/011/2014 valtakunnallisista tutkinnon perusteista. Opiskelijat saavat oppilaitoksen tarjoamia ohjaus- ja opiskeluhyvinvoinnin palveluja. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu Luovin koko henkilöstö. Ohjauksen keskeisin toimija on kuitenkin opiskelija itse. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty omat opetuksen, ohjauksen sekä opiskelijahyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt. Opiskelijan arvioinnin ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutussuunnitelma ohjaavat ja kuvaavat Ammattiopisto Luovin käytänteitä Opetushallituksen määräysten mukaisesti. Opetussuunnitelmaa ja opetuksen toteuttamista kehitetään Ammattiopisto Luovin asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä saadun kokemuksen ja palautteiden perusteella. Palautetta antavat opiskelijat, henkilöstö ja eri sidosryhmät, kuten työssäoppimispaikkojen ja harjoitteluyritysten taustayritysten edustajat, työnantajat ja yhteistyöviranomaiset ja järjestöt. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan mm. sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla sekä vertaisarvioinnilla itsearvioinnilla kyselyillä. Näiden perusteella laaditaan opetussuunnitelman ja opetuksen kehittämissuunnitelmat joko lukuvuodelle tai pidemmälle ajanjaksolle. Kehittämissuunnitelmassa määritetään kehittämiskohteet, tavoitteet, toteuttamistavat sekä niiden seuranta ja arviointi. Opetussuunnitelman ja opetuksen arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa ja siinä noudatetaan Ammattiopisto Luovin suunnitelmia ja työohjeita.

7 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Taulukko 1. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma ja sisältö A799/2014 ja A329/2015 mukaisesti. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma Yhteinen osa - pedagogiset periaatteet (AMEO) - Koulutuksen toteutustavat - Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen - Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa - Opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen - Erityisopetuksen toteuttaminen ja henkilökohtaisen opiskelun/opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinta - Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet - Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen menettelytavat Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma - Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen osien tarjonta - Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestys - Koulutuksen toteuttamistavat ja -ajat sekä oppimisympäristöt - Suunnitelma opiskelijan osaamisen arvioinnista Toteutusta linjaavat ohjeet, lomakkeet ja materiaalit: Satama / Erityisopetuksen arjessa. 1.3 Opiskelijan yksilölliset opintopolut Ammattiopisto Luovissa tärkeitä asioita eli arvoja ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. Näitä arvoja noudattamalla luodaan tasavertaiset oppimismahdollisuudet, myönteinen ja turvallinen ilmapiiri sekä yksilölliset reitit työelämään. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti. Opiskelijan tavoitteena voi olla ammatillinen 180 osaamispistettä, jolloin hän saavuttaa sekä alan ammattiosaamisen lisäksi yleisen jatko-koulutuskelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista vahvistaa sekä ammatillisia että jatko-opintovalmiuksiaan valinnaisilla opinnoilla. Ammatillinen on mahdollista saavuttaa myös kokonaan tai osittain mukautetuin ammattitaitovaatimuksin ja osaamistavoittein. Mukauttamisessa on tavoitteena keskittyä sellaisen osaamisen hankkimiseen tai vahvistamiseen, joka tukee opiskelijan vahvuuksia ja edellytyksiä ja tällä tavoin tukee hänen työllistymistään. Opiskelija saa muodollisen jatko-koulutuskelpoisuuden mutta mukauttamisella voi olla vaikutusta jatko-opintoihin pääsemiseen sekä niissä menestymiseen. Opiskelija voi hankkia osaamista koostamalla opintonsa tutkinnon osista. Tällöin opiskelija kouluttautuu vahvuuksiensa ja edellytystensä mukaisiin työtehtäviin (kuva 1).

8 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Alkutilanteen kartoittaminen - opiskeluvalmiudet - opiskelijan vahvuudet - opiskelun rajoitteet - aiemmin hankittu osaamisen Ammatillinen Tavoitteena - työelämässä tarvittava laaja-alainen osaaminen - yleinen jatkoopintokelpoisuus korkeaasteelle. Jatkosuunnitelma - työ, työtehtävät - jatko-opinnot - muu suunnitelma Henkilökohtainen suunnitelma jatkosuunnitelman toteuttamiseksi - opiskelun järjestämisestä (HOJKS) - opiskelusta (HOPS) Ammatillinen osin / kokonaan mukautetuin ammattitaitovaatimuksin / osaamistavoittein. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Myös mukautetuin tavoittein, Tavoitteena on työelämässä tarvittava, yksilöllisiin vahvuuksiin perustuva osaaminen. Tutkinto tuottaa muodollisen jatko-opintokelpoisuuden: oikeuttaa hakemaan korkeaasteen koulutukseen mutta tutkinto ei takaa riittäviä opiskeluvalmiuksia korkeaasteella opiskeluun. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii työelämässä tarvittavaa osaamista edellytystensä mukaisina ja/tai elämäntilanteensa vuoksi. Tutkinnon osat voivat olla mukautetuin tavoittein Kuva 1. Opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.

9 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Yksilöllinen opintopolku tarkoittaa myös erilaisia koulutuksen aikaisia järjestelyjä ja menetelmiä (kuva 2). Opintopolun toteuttamisen suunnitelma dokumentoidaan henkilökohtaiseen opiskelun/opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Aiemmin hankittu Muualla hankittu Osaamisen näyttämisen ajankohta ja tavat Oppimisen arviointi Osaaminen Ammatilliset tutkinnon osat omasta ja muista tutkinnoista Toteutustapa YTO valinnaiset Opinnot Yksilöllinen opintopolku Valinnaisuus Vapaasti valittavat Integrointi Ajoitus Toinen yksikkö tai oppilaitos tai työpaikka Valmiudet ja Vahvuudet Ajankäyttö, ajan tarve Tuen ja ohjauksen tarve Tapa oppia ja opiskella Oppimisympäristöt Välineet, materiaalit, apuvälineet Kuva 2. Yksilöllisen opintopolun muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.

10 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 2 perustutkinnon toteutus 2.1 Oppimisympäristöt ja menetelmät Turvallinen, kannustava ja innostava oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan elämäntaitoja ja kehittymistä vastuuntuntoiseksi ja velvollisuuksistaan huolehtivaksi kansalaiseksi ja työyhteisön jäseneksi. Opiskelijoiden oppimisen tukena toimivat opettajat, ohjaajat sekä opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijan tukiverkostojen henkilöt. Oppimisen lähtökohtana on, että opiskelija löytää omat vahvuutensa ja omat tavoitteensa. Tekemällä oppiminen, yksiselitteiset, tarvittaessa toistuvat ohjeet ja erilaiset työtavat sekä opiskelijan jatkuva ohjaaminen ja osaamisen kehittymisen seuranta ovat opetuksessa oleellista. Oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen (oppimisen) menetelmät ja opetusjärjestelyt vaihtelevat opintojen eri vaiheissa ja opiskelijoiden valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristöinä voivat olla oppilaitoksen erilaiset toimintaympäristöt esim. asuntola, kuntoutuksen tilat ja ammattikeittiöt opetuskeittiöt luokkatilat työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla vierailukohteet retket ja leirikoulut verkkoympäristö. Opetuksen, oppimisen ja osaamisen hankkimisen menetelminä käytetään tekemällä oppimista - toiminnallisuus - työpaikalla tapahtuva oppiminen - asiakaspalvelu ja tuotteiden valmistus asiakastilausten pohjalta - omavalvonta yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - keskusteluryhmät - projektit - pelit opiskelijan oppimisprosessin tukemista - pienin askelin eteneminen - toistot ja kertaukset - opetuksen ja tehtävien rytmitys ja vaiheistaminen - kokemuksellisuus ja jatkuva oppimisenpalaute - osaamisen näyttäminen eri tavoin - puhe- ja lukiopetus - kirjoittamisen ja lukemisen apuvälineet opetuksen eriyttämistä - tehtävien määrän ja vaikeustason vaihteleminen - tilaratkaisujen ja pienryhmien muodostaminen - ohjaajan kanssa opiskeleminen - työssäoppiminen havainnollistamista - isojen kirjasinkokojen käyttäminen - värien, kuvien, kuvioiden, oikeiden välineiden ja työmenetelmien sekä kertomusten käyttäminen - selkeän yleiskielen käyttäminen

11 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) tietotekniikan käyttämistä oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat - pelit. Koti- ja puhdistuspalvelualan työtehtävien oppimisessa korostuu tekemällä oppiminen (kuva 3 ja kuva 4). Kuva 3. Yhdistelmäkonetta käytetään lattioiden pesuun. Kuva 4. Liinavaatteiden mankelointi pitää ne pidempään siisteinä. Työssäoppimispaikat Työssäoppimispaikoilla opiskellaan ammatillisia tietoja ja taitoja aidossa työympäristössä ja työtehtävissä. Asiakaspalvelu kuuluu tärkeänä osana kaikkiin työtehtäviin. Opintojen alussa työssäoppimispaikan työtehtävät ovat pääasiassa avustavia alan töitä. Opintojen edetessä työtehtävätkin suuntautuvat enemmän tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Työssäoppimisen laajuus ja sisältö voi olla yksilöllisten tarpeiden mukainen. Verkko-opiskelu Verkko-opiskelu on hyvä tapa suorittaa joitakin opintoja kuten vieraiden kielten opiskelu ja tiedonhakua vaativat oppimistehtävät. Opintoja voidaan toteuttaa verkossa oppilaitoksessa tai kotona internetin kautta. Opintojakson alussa opiskelija ja opettaja sopivat yksilöllisestä toteutustavasta. Opettaja antaa palautetta oppimisesta verkossa tai suullisesti.

12 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 2.2 Oppimista tukevat järjestelyt Opintojen aloitus Opiskelijoilla on syksyllä koulun alkaessa noin viikon mittainen aloitusjakso. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat tutustuvat opiskelijatovereihin, opettajiin, ohjaajiin ja oppilaitokseen. Aluksi opiskelija ja opettaja kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, opintojen tavoitteita ja tukitarpeita. Opintojen suunnittelu- ja arviointikeskustelut jatkuvat opiskelujen ajan. Aloitusjakson tavoitteena on ryhmäytyminen, yhteishengen luominen ja oman paikan löytäminen sekä turvallinen olo ryhmässä ja oppilaitoksessa. Ryhmäytymismenetelminä käytetään pelejä, elämysretkiä, kaupunki- ja oppilaitossuunnistuksia. Eriyttäminen Opintojen eriyttämisen tarkoituksena on, että opiskelijan valmiudet huomioidaan yksilöllisesti oppimistilanteissa. Opiskelijoiden oppimistehtävät ovat erilaisia ja opiskelijat etenevät opinnoissaan omassa tahdissaan. Osa opiskelijoista oppii nopeasti ja etenee työvaiheesta toiseen nopeasti. Osa opiskelijoista tarvitsee runsaasti aikaa harjoitellakseen ammatissa tarvittavia perustaitoja. Lisäopetus Opiskelija saa tarvitsemaansa yksilöllistä lisäopetusta niin ammattiin oppimiseen kuin elämän tilanteensa hallitsemiseen. Pääsääntöisesti opiskelija opiskelee oman ryhmänsä mukana. Lisäopetus voi olla samanaikaisopetusta, jolloin ohjaaja työskentelee niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on vaikeuksia pysyä muun ryhmän mukana. Lisäopetus voi olla myös samanaikaisesti erillään muusta ryhmästä tai silloin kun opiskelijalla ei ole lukujärjestyksen mukaan muuta opetusta. Tukiopetus Tukiopetukseen voivat hakeutua ne opiskelijat, joilla on tilapäisiä ongelmia opiskelussa esim. poissaolojen johdosta. Tukiopetusta pyritään järjestämään silloin kun opiskelijalla ei ole muuta opetusta. Lukiopetus Mikäli opiskelijan lukemis- ja kirjoittamistaidoista ei ole saatavilla riittävää tietoa ennen opintojen aloitusta, lukitaidot kartoitetaan. Kartoituksen tai aiempien tutkimustietojen perustella mietitään tarvittavia tukitoimia opetukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet, selkokieli tai kuvallisten materiaalien käyttäminen. Lukiopetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa oppijana sekä ohjata häntä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Usein lukivaikeudet ovat osa laajempaa oppimisen ongelmaa, mikä huomioidaan kokonaisvaltaisesti opetusjärjestelyissä. Opiskeluajan pidentäminen Mikäli opiskelija ei suoriudu opinnoista määritettynä aikana, voidaan hänen opiskeluaikaansa myöntää pidennystä voimassaolevien säädösten puitteissa. Ammatillisen perustutkinnon suoritusaika on kolme vuotta. Opiskeluajan pidentämistä voidaan myöntää enintään yhden vuoden. Tällöin on varmistettava, että opiskelu on päätoimista. Esityksen opiskeluajan pidentämisestä voi tehdä opiskelija, opinto-ohjaaja, opiskeluhyvinvointipalvelujen henkilöt tai luokanvalvoja. Mukauttaminen Mukauttaminen tarkoittaa osaamistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten suhteuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita mukautetaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti kuitenkin niin, että ammatillisissa tutkinnon osissa määritelty kaikkein keskeisin osaaminen vähintään tyydyttävä 1 mukautettu - saavutetaan. Tyydyttävä 1 mukautettu määrittely on tehty ammatillisiin tutkinnon osiin luvussa 3.

13 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Opiskelijan arviointi muutetaan opiskelijan osaamistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisiksi. Kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu, tehdään merkintä tutkintotodistukseen ja laaditaan todistukseen selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Esityksen opiskelun tavoitteiden muuttamiseksi voi tehdä opiskelija tai hänen huoltajansa, opettaja, luokanvalvoja tai muu taho. Mukauttamiseen liittyvät päätökset ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muutokset kirjataan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan. Mukauttamisessa noudatetaan Ammattiopisto Luovin voimassaolevia ohjeita: Satama / Erityisopetuksen arjessa / HOJKS, HOPS ja HEKSU. Järjestelyt osaamisen näyttämisessä Osaamisen näyttämisessä etsitään ne osaamisen näyttämisen keinot, jotka parhaiten opiskelijalle soveltuvat. Esimerkiksi hygieniapassia ja työturvallisuuskorttia suoritettaessa tarvittaessa ja perustellusti voidaan käyttää testiohjeistuksesta poikkeavia järjestelyjä kuten testin kysymisten avaaminen suullisesti ja vastausajan jatkaminen. Ohjaaja Opiskelijan tukena voi olla ryhmäkohtainen ja/tai henkilökohtainen ohjaaja. Valinnaisuus Opiskelija valitsee valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat ja osa-alueet pääsääntöisesti Luovin opetustarjonnasta. Tarjonta vaihtelee paikkakunnittain ja lukuvuosittain. Opiskelijan kanssa voidaan sopia myös muista järjestelyistä valinnaisuuden toteuttamisessa. Asuminen, vapaa-aika ja harrastukset Opiskelijaa tukevat asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät järjestelyt esimerkiksi asumisvalmennus, erilaiset iltakerhot ja vapaa-ajan ohjelmat. 2.3 Tutkinnon muodostuminen Opiskelija rakentaa opintonsa erilaisista tutkinnon osista. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS:aan ja siihen sisältyvään henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) dokumentoidaan opiskelijakohtaisesti opintojen onnistumiseksi tarvittavat järjestelyt, oppimista ja opiskelua tukevat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet ja oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt. HOPS sisältää myös ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet tutkinnon osille ja niiden osa-alueille. Opiskeluaika tutkinnon suorittamiseksi on pääsääntöisesti 3 vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä mutta opiskelijalla voi olla yksilöllisesti tutkintoa laajentavia tutkinnon osia. Osaamispisteen lyhenne on osp. Tutkinto sisältää ammatillisia tutkinnon osia 135 osp yhteisiä tutkinnon osia 35 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osp (kuva 5)..

14 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 180 osp Tutkinnon muodostuminen aloittava edistynyt vamistuva 135 osp 35 osp Pakolliset tutkinnon osat 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ylläpitosiivous, 25 osp Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Kotiruokapalvelut 15 osp Puhdistuspalvelujen osaamisalan, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp Toimitilapalvelut 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 45 osp: Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Kerroshoitopalvelut 15 osp Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp Yhteiset tutkinnon osat (YTO), pakolliset ja valinnaiset osa-alueet Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11osp (8osp/ 3osp) Äidinkieli 5osp/0-3osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1osp/0-3osp Vieraat kielet 2osp/0-3osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp (6osp/3osp) Matematiikka 3osp/0-3osp Fysiikka ja kemia 2osp/0-3osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1osp/0-3osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8osp (5osp/3osp) Yhteiskuntataidot 1osp/0-3osp Työelämätaidot 1osp/0-3osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1osp/0-3osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2osp/0-3osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen valinnaisia 7osp Kulttuurien tuntemus 0-3osp Taide ja kulttuuri 0-3osp Etiikka 0-3osp Psykologia 0-3osp Ympäristöosaaminen 0-3osp Osa-alueita yto-opinnoista 0-3osp 10 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat Kuva 5. muodostuu tutkinnon osista ja osa-alueista.

15 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Osaaminen kehittyy - vahvistuu - syvenee - laajenee Syyslukukausi Kevätlukukausi Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp T N Asiakkaiden avustaminen 15 osp T N Kotiruokapalvelut 15 osp T N Ateria- ja kahvituspalvelut 15 osp T N Ylläpitosiivous 15 osp T N Valinnainen toisesta tutkinnosta T N Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp T N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Valinnaiset sijoittuvat valintojen mukaan YTO pakolliset osa-alueet YTO pakolliset ja valinnaiset osa-alueet YTO Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Kuva 6. Tutkinnon osien sijoittelu vuosiluokkaan sitomattomassa koulutuksessa kotityöpalvelujen osaamisalalla. T = työssäoppiminen, N = ammattiosaamisen näyttö. Syyslukukausi Kevätlukukausi Valinnaiset sijoittuvat valintojen mukaan Osaaminen kehittyy - vahvistuu - syvenee - laajenee Perussiivous 30 osp T N Toimitilapalvelut 15 osp T N Ateria- ja kahvituspalvelut 15 osp T N Ylläpitosiivous 15 osp T N Valinnainen toisesta tutkinnosta T N Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp T N YTO pakolliset osaalueet YTO pakolliset ja valinnaiset osa-alueet YTO Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Kuva 7. Tutkinnon osien sijoittelu vuosiluokkaan sitomattomassa koulutuksessa osaamisalalla. T = työssäoppiminen, N = ammattiosaamisen näyttö.

16 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon muodostuminen kuvataan niin, että toisiinsa kytkeytyvät tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet muodostavat osaamistavoitteiltaan mahdollisimman yhteneväisiä osaamiskokonaisuuksia (kuvat 6-7). Yksikön ja toimipisteen mahdollisuuksien mukaan koulutusta toteutetaan yhteiset tutkinnon osat osin tai kokonaan integroituna ammatillisiin tutkinnon osiin. Perustutkinnot sisältävät valinnaisuutta ammatillisissa, yhteisissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa. perustutkinnossa valinnaisuutta on: - ammatillisissa tutkinnon osissa 45 osp - yhteisissä tutkinnon osissa16 osp - vapaasti valittavissa tutkinnon osissa 10 osp. Ammattiopisto Luovissa yksikkö ja toimipiste toteuttaa valinnaisia tutkinnon osia ja osa-alueita mahdollisuuksien mukaan itse, yhteistyössä työelämän kanssa ja/tai toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Yksiköissä ja toimipisteissä on kaikille tutkinnoille tai lähitutkinnoille yhteistä valinnaistarjontaa sen lisäksi, että valinnaisuutta tarjotaan ns. oman alan opiskelijoille.

17 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 3 Ammatillisten tutkinnon osat 3.1 Tarjonta ja oppimisympäristöt Ammatillisten tutkinnon osien 135 osp tarjonta ja toteutus oppimisympäristöissä. Lisätietoa: sisäinen oppimisympäristö Lisätietoa: muu oppimisympäristö Sisäiset oppimisympäristöt Luovin sisäiset palvelut Työpaikka Ei tarjonnassa; Osaamisen tunnustaminen Luovin toinen yksikkö/ toimipiste Yhteistyö muiden koul.järjestäjien kanssa Muu oppimisympäristö Pakollinen tutkinnon osa 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, kokoustilat, asuntolat Ylläpitosiivous 25 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat Kotityöpalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp x oppilaitoksen tilat, x x x Asiakaskohteet, vierailukohteet, opinto- ja tutustumismatkat, kansainväliset x x x työssäoppimisjaksot, verkkoympäristö x x x kuten edellä asuntolat Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp x ed.lisäksi pesulat x x x Kotiruokapalvelut 15 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat Puhdistuspalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat Toimitilapalvelut 15 osp x opetuskeittiöt, ammattikeittiöt, luokkatilat, kokoustilat, asuntolat Valinnaiset tutkinnon osat: opiskelijan on valittava 45 osp seuraavista: Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat x x x x x x kuten edellä x x x x x x Asiakas- ja vierailukohteet, opinto- ja tutustumiskäynnit

18 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Kerroshoitopalvelut 15 osp x oppilaitoksen tilat x x x Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp x Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp x Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp x Perhejuhlapalvelut 20 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, x x x Asiakas- ja vierailukohteet, opinto- ja tutustumiskäynnit luokkatilat, asuntolat Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp x oppilaitoksen tilat x x x Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp x oppilaitoksen tilat ja piha-alueet, puutarhat x x Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp x oppilaitoksen tilat x x Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut x x 20 osp x opetuskeittiöt, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp x oppilaitoksen tilat, x x asuntolat, pesulat Tutkinnon osa x ko. tutkinnon osan x x perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp mukaan. Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp x Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp x ko. tutkinnon suunnitelman mukaan Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp x Yrityksessä toimiminen 15 osp x Huippuosaajana toimiminen, 15 osp x Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp -Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp. Ks. luku 5: Vapaasti valittavat tutkinnon osat. x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat x vaihtelee tutkinnon osan mukaan x x x x x x Yksikön/toimipisteen tarjonnan puitteissa. x

19 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Ammatillisten tutkinnon osien 135 osp tarjonta yksiköissä ja toimipisteissä. Alavuden yksikkö Seinäjoki Kokkola Reisjärvi Vaasa Helsingin yksikkö Limingan yksikkö Raahe Ylivieska Siikajoki Liperin yksikkö Joensuu Imatra Lappeenranta Kuopio Iisalmi Muhoksen yksikkö Kajaani Suomussalmi Taivalkoski Oulun yksikkö Kemi Rovaniemi Tampereen yksikkö Pori Pakolliset tutkinnon osat 40 osp Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp x x x x x x x x x x Ylläpitosiivous 25 osp x x x x x x x x x x Kotityöpalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp x x x x x x x x x Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp x x x x x x x x x Kotiruokapalvelut 15 osp x x x x x x x x x Puhdistuspalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp x x x x x Toimitilapalvelut 15 osp x x x x x Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp x x x x Kerroshoitopalvelut 15 osp x x x Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp x Perhejuhlapalvelut 20 osp x x x x x x x x x Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp x Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp x x x x x x x x x x Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp x x x x Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp x x x x Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp x x x x x x x x x x

20 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon osa perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp x Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp x x x x x x x x x Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat 5-15 osp x x x x x x x x x - Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp - Astiahuollon tehtävissä toimiminen 5/10/15 osp x - Kaupan tehtävissä työskentely 5/10/15 osp x Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp. Ks. luku 5: Vapaasti valittavat tutkinnon osat

21 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 3.2 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan valmistautuu asiakaskohteen työtehtäviin valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton, keliakia) mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan. Ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja osaamisen arviointi suunnitellaan yksilöllisesti ja dokumentoidaan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan Ammattiopisto Luovin ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä 1, mukautettu - osaamisen taso on saavutettava, jotta opiskelijan on mahdollista saada arviointi tutkinnon osasta ja ennen pitkää tutkintotodistus. Osaamisen tasolla tyydyttävä 1, mukautettu, opiskelija noudattaa annettua työohjetta/ valmista työsuunnitelmaa ohjatusti osallistuu aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilun valmisteluun ja tarjolle panoon noudattaa työturvallisuutta tutuissa tilanteissa. noudattaa yleisiä hygienia- ja jätehuolto-ohjeita tutuissa tilanteissa.

22 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja pukeutuu annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa avustettuna osallistuu raaka-aineiden ja ruoanvalmistusvälineiden esille ottamiseen noudattaa annettuja työohjeita, työturvallisuutta ja ergonomiaa tutuissa tilanteissa toimii ohjattuna tutuissa palvelutilanteissa asiallisesti työskentelee tutuissa tilanteissa yleisten hygieniaohjeiden mukaisesti työskentelee annetun aikataulun mukaisesti osallistuu tarjottavien tuotteiden maun ja laadun arviointiin pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla ottaa ohjeistettuna esille tarvitsemansa raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet toimii annetun ohjeen ja valmiin työsuunnitelman mukaan ja noudattaa työturvallisuutta ja ergonomiaa toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa asiallisesti työskentelee hygieenisesti valmiin työsuunnitelman mukaan ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee kohtuullisessa ajassa arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua toimii ohjeistettuna kestävän toimintatavan mukaisesti pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla ottaa esille tarvitsemansa raakaaineet ja ruoanvalmistusvälineet tekee taloudellisen toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ottaen huomioon asiakkaan toiveen, tarpeen, työturvallisuuden ja ergonomian ja noudattaa palvelusopimusta tai tilaus-määräystä tai työohjetta toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa työskentelee hygieenisesti laatimansa työsuunnitelman mukaisesti ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee huolellisesti kohtuullisessa ajassa ja pääsääntöisesti kustannustehokkaasti arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua sekä tekee tarvittaessa muutoksia toimii kestävän toimintatavan mukaisesti pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla valitsee ja ottaa esille tarvitsemansa raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet omatoimisesti tekee itsenäisesti taloudellisen toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ottaen huomioon asiakkaan toiveen, tarpeen, työturvallisuuden ja ergonomian ja noudattaa palvelusopimusta tai tilausmääräystä tai työohjetta toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa ja edistää asiakassuhteita omalla toiminnallaan työskentelee hygieenisesti ja itsenäisesti työtehtäviä lomittaen laatimansa työsuunnitelman mukaisesti ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee huolellisesti kohtuullisessa ajassa, kustannustehokkaasti sekä osaa ajoittaa ruoanvalmistuksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua sekä tekee tarvittaessa muutoksia toimii omatoimisesti kestävän toimintatavan mukaisesti

23 Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu Työvuoron päättäminen Opetussuunnitelma 2.0/ (285) osallistuu tarjottavien esille laittoon tai ruoan jakamiseen osallistuu käyttämiensä välineiden ja työympäristön puhdistamiseen osallistuu jätteiden käsittelyyn tutuissa tilanteissa laittaa ohjeistettuna tarjottavat esille tai jakaa ruokaa tekee ohjeistettuna muutoksia tarjottavien esille laitossa puhdistaa ja laittaa paikalleen ohjeistettuna käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön käsittelee ohjeistettuna jätteet jätehuolto-suunnitelman mukaisesti laittaa tarjottavat esille tai jakaa ruokaa organisaation jakelujärjestelmän mukaan arvioi tarjottavien esille laittoa ja tekee tarvittaessa muutoksia puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön käsittelee jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti laittaa tarjottavat esille tai jakaa ruokaa organisaation jakelujärjestelmän mukaan arvioi tarjottavien esille laittoa ja tekee tarvittaessa muutoksia sekä toteuttaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toiveita puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön itsenäisesti käsittelee jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti osallistuu jälkitöihin tekee tarvittavia jälkitöitä tekee vastuullisesti tarvittavat jälkityöt osallistuu omavalvontaan noudattaa ohjeistettuna noudattaa omavalvontaa. noudattaa itsenäisesti ohjattuna omavalvontaa. omavalvontaa. tekee vastuullisesti tarvittavat jälkityöt

24 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen raakaaineiden valinta, käsittely ja käyttö Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö Ruoanvalmistusmenet elmien hallinta Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja noudattaa annettua työohjetta noudattaa työsuunnitelmaa tuntee palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen sisällön ja toimii sen mukaan tunnistaa tavallisimmat käyttämänsä elintarvikkeet osallistuu elintarvikkeiden käsittelyyn osallistuu tavallisimpien keittiötyövälineiden käyttöön ja puhdistukseen noudattaen yleistä työturvallisuutta ja ergonomiaa tutuissa tilanteissa osallistuu aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilun valmistamiseen tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä elintarvikkeet käsittelee elintarvikkeita ohjeistettuna ruoanvalmistuksen eri vaiheissa käyttää ja puhdistaa ohjeistettuna työn edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä. tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä ja muut yleisimmät elintarvikkeet käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita ruoanvalmistuksen eri vaiheissa ohjeen mukaan käyttää ja puhdistaa työsuunnitelmansa edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita ohjeen mukaan noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa taloudellisesti ohjeen mukaan aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä. tuntee palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen sisällön ja toimii itsenäisesti sen mukaan tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä ja muut yleisimmät elintarvikkeet ja niiden ruoanvalmistuksellisia ominaisuuksia käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita omatoimisesti oikein ruoanvalmistuksen eri vaiheissa käyttää ja puhdistaa omatoimisesti työsuunnitelmansa edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa omatoimisesti tai ohjetta soveltaen taloudellisesti aamu-, välija iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä.

25 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakkaan tunteminen tuntee asiakkaan perustarpeet ja huomioi ne ohjeistettuna toiminnassaan Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen Hygienia- ja jätehuoltoohjeiden noudattaminen noudattaa ohjattuna yleisiä hygieniaohjeita ja jätehuoltosuunnitelmaa tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot (laktoositon, maidoton ja keliakia) niin, että valmistaa ohjeistettuna asiakkaille aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa ohjeistettuna työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa. tuntee asiakkaan tarpeet ja toimii niiden mukaisesti tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot niin, että valmistaa asiakkaille maistuvia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa. ottaa aktiivisesti selvää asiakkaan tarpeista ja toiveista ja toimii niiden mukaan itsenäisesti tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot niin, että valmistaa itsenäisesti asiakkaille maistuvia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa ja soveltaa itsenäisesti työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa.

26 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ohjattuna tutuissa asiakaspalvelutilanteissa suhtautuu alaan ja työhön myönteisesti pyrkii ilmaisemaan avun tarpeen ongelmatilanteissa toimii ohjattuna tutuissa vuorovaikutustilanteissa asiallisesti tekee yhteistyötä tutuissa tilanteissa Ammattietiikka noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa yksilöllisesti sovittuja työaikoja ja työtä koskevia sääntöjä käyttäytyy ohjattuna hyvien tapojen mukaisesti tunnistaa tavallisimpia ammattisanoja toimii tutuissa tilanteissa asiakkaiden kanssa ja tarvitsee uusissa tilanteissa ohjeistusta suhtautuu alaan ja työhön myönteisesti toimii muuttuvissa asiakaspalvelutilanteissa omaaloitteisesti ja oppii niistä suhtautuu alaan myönteisesti ja on kiinnostunut työstään hakee apua ongelmatilanteissa perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut toimii asiallisesti ja selviytyy asiakastilanteista sekä omista työtehtävistä työyhteisössä ohjeistettuna tekee yhteistyötä tavallisissa tilanteissa työyhteisössä toimii ohjeistetusti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii asiakkaan toiminnan huomioon ottaen huolellisesti omissa työtehtävissä työyhteisössä tekee yhteistyötä työyhteisössään erilaisissa tilanteissa toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii muuttuvissa asiakaspalvelutilanteissa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti, oppii niistä ja löytää asiakastilanteeseen parhaiten sopivan toimintatavan ja ratkaisun suhtautuu alaan myönteisesti, on kiinnostunut työstään, hakee alan tietoa eri tietolähteistä ja on valmis oppimaan muilta perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla toimii asiakkaan toiminnan huomioon ottaen huolellisesti ja joustavasti asiakastilanteissa sekä omissa työtehtävissä työyhteisössä tekee mielellään ja monipuolisesti yhteistyötä työyhteisössä, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti käyttää ohjeistettuna pääsääntöisesti ammattisanastoa noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja sekä sopii pääsääntöisesti poikkeamista sovitun toimintatavan mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, ystävällisesti ja ammatillisesti käyttää pääsääntöisesti ammattisanastoa noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja sekä sopii poikkeamista sovitun toimintatavan mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, ystävällisesti ja muuttuvissakin tilanteissa ammatillisesti käyttää työssään ammattisanastoa

27 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky on tutustunut hätäensiaputilanteiden yleisimpiin toimintaohjeisiin on tutustunut paloturvallisuutta koskeviin yleisimpiin toimintaohjeisiin toimii tutussa työssään turvallisesti Opetussuunnitelma 2.0/ (285) tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan henkilökohtaisesta työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta ja pyytää tarvittaessa apua ylläpitää ohjeistettuna toimintaja työkykyä työssään. ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään. tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet vastaa omalta osaltaan työsuojeluvelvoitteen toteutumisesta ja asiakasturvallisuudesta ylläpitää oma-aloitteisesti toiminta- ja työkykyä työssään.

28 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja, esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai majoitusalan yrityksissä. Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja valmistaa tai valmistelee työvuorossa valmistettavia tai tarjoiltavia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja tarvittaessa muun näytön perusteella arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat Ylläpitosiivous 25 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan valmistautuu ylläpitosiivoukseen, suunnittelee omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan. Ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja osaamisen arviointi suunnitellaan yksilöllisesti ja dokumentoidaan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan Ammattiopisto Luovin ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä 1, mukautettu - osaamisen taso on saavutettava, jotta opiskelijan on mahdollista saada arviointi tutkinnon osasta ja ennen pitkää tutkintotodistus. Osaamisen tasolla tyydyttävä 1, mukautettu, opiskelija noudattaa valmista työohjetta ohjatusti osallistuu ylläpitosiivouksen työtehtäviin noudattaa työssään yleisiä hygienia- ja jätehuolto-ohjeita tutuissa tilanteissa noudattaa työturvallisuutta tutuissa tilanteissa.

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/1.8.2012 2 (165)

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kokin osaamisala, kokki Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015 Arviointisuunnitelma on hyväksytty

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA PUHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 25/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja. Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja. Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8. Opetussuunnitelma 2.0/2.12.2015 1 (199) Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015 Arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Dokumentin tiedot

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Opetussuunnitelma 2.0/2.12.2015 1(194) Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot