Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä Arviointisuunnitelma on Ammattiopisto Luovin ammattiosaamisen näyttötoimielimessä

2 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Sisällysluettelo Alan kuvaus Opetussuunnitelma Opiskelijan yksilölliset opintopolut perustutkinnon toteutus Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimista tukevat järjestelyt Tutkinnon muodostuminen Ammatillisten tutkinnon osat Tarjonta ja oppimisympäristöt Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ylläpitosiivous 25 osp Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Asiakkaiden avustaminen 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Kotiruokapalvelut 15 osp Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Perussiivous 30 osp Toimitilapalvelut 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Kerroshoitopalvelut 15 osp Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp Tutkinnon osa perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp

3 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp Palvelu- ja jakelukeittiössä työskentely 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp Yhteiset tutkinnon osat Tutkinnon osat ja osa-alueet Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli, suomi, pakollinen 5 osp Äidinkieli, suomi, valinnainen 0-3 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen 5 osp Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen 0-3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi pakollinen 1 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi valinnainen 0-3 osp Vieras kieli, A-kieli englanti pakollinen 2 osp Vieras kieli, A-kieli, englanti valinnainen 0-3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka, pakollinen 3 osp Matematiikka, valinnainen 0-3 osp Fysiikka ja kemia, pakollinen 2 osp Fysiikka ja kemia, valinnainen 0-3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen 1 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen 0-3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot, pakollinen 1 osp Yhteiskuntataidot, valinnainen osa-alue 0-3 osp Työelämätaidot, pakollinen 1 osp Työelämätaidot, valinnainen 0-3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen 0-3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen 0-3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Kulttuurien tuntemus, valinnainen 0-3 osp Taide ja kulttuuri, valinnainen 0-3 osp

4 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Etiikka, valinnainen 0-3 osp Psykologia, valinnainen 0-3 osp Ympäristöosaaminen, valinnainen 0-3 osp Luovi tutuksi, valinnainen 2 osp Arkielämän taidot, valinnainen 1-3 osp Asiointitaidot, valinnainen 2 osp Hyvinvoiva ja aktiivinen vapaa-aika, valinnainen 2 osp Hyvät elämäntavat, valinnainen 2 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Tarjonta ja oppimisympäristöt Ammatilliset tutkinnon osat Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Yhteisiä tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Tutkintokohtainen arviointisuunnitelma Opiskelijan arvioinnin toteuttaminen kaikissa tutkinnon osissa Osaamisen arviointi ammatillisissa tutkinnon osissa Osaamisen arviointi yhteisissä tutkinnon osissa Osaamisen arviointi vapaasti valittavissa tutkinnon osissa

5 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Alan kuvaus Ammattiopisto Luovissa kotityö- ja -opinnoissa suuntaudutaan kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan ammatteihin. Opinnot voi suorittaa joko päätoimisena opiskelijana tai työn ohessa opiskellen oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelija tarvitsee alan työpaikan opiskeluajalleen, jolloin työpaikalla opitaan mahdollisimman paljon ammattitaidosta ja oppilaitoksessa järjestettävä opetus on täydentävää, tietopuolista opetusta. Oppisopimuskoulutukseen liittyviä asioita hoidetaan keskitetysti Oulun yksikön kautta. Kodinhuoltaja Kodinhuoltajat voivat työskennellä esimerkiksi asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa. Kodinhuoltajat tekevät ateriapalveluja, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä, asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa sekä asiointipalveluja. Toimitilahuoltaja Toimitilahuoltajat voivat työskennellä muun muassa: toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa, erilaisissa tuotanto- ja huoltotiloissa, elintarviketiloissa ja uimahalleissa. Toimitilahuoltajat tekevät ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tarvitsemia palveluja. Kodin- ja toimitilahuoltajien työtehtävät yrityksissä vaihtelevat osaamistason mukaisesti. Opintojen aikana opitaan työskentelemään sekä yksin että ryhmässä. Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot ovatkin tärkeä osa kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan ammattitaitoa. Hygieniaosaaminen on kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan työtehtävissä tärkeää. Hygieniaosaaminen kuuluu ammatillisten opintojen sisältöihin ja arvioidaan osana ammattitaitoa. Työllistymisen kannalta on lisäksi suositeltavaa, että opiskelija suorittaa hygieniaosaamisensa osoituksena maksullisen hygieniapassin. Opiskelun aikana opiskelijalle pyritään järjestämänään mahdollisuus maksullisen hygieniapassin suorittamiseen. Työturvallisuus korostuu ammatillisissa opinnoissa. Opiskelun aikana opiskelijalle pyritään järjestämään mahdollisuus maksullisen työturvallisuuskortin suorittamiseen. Terveys perustutkinnon opinnoissa ja tulevissa työtehtävissä edellytetään henkilöltä normaalia fyysistä kuntoa, näköä ja kuuloa. Hänellä ei saa olla sairauksia, jotka vaarantavat hänen omansa, muiden työntekijöiden tai asiakkaiden terveyden tai turvallisuuden, kuten tasapainoon vaikuttavat sairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, allergiat ja psyykkiset sairaudet. Hänen sopivuuttaan erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella.

6 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 1.2 Opetussuunnitelma Ammattiopisto Luovissa opetussuunnitelma muodostuu Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston eli AMEO-verkoston yhteisestä opetussuunnitelmasta, sitä täydentävistä koulutuksen järjestäjäkohtaisista suunnitelmista, linjauksista ja ohjeista sekä koulutus-/tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista (taulukko 1). AMEO-verkostossa on kaikille verkoston oppilaitoksille yhteisiä pedagogisia periaatteita, jotka on kuvattu yhteisessä opetussuunnitelmassa. perustutkinnon opetussuunnitelman tavoitteet ja sisältö perustuvat annettuun määräykseen 51/011/2014 valtakunnallisista tutkinnon perusteista. Opiskelijat saavat oppilaitoksen tarjoamia ohjaus- ja opiskeluhyvinvoinnin palveluja. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu Luovin koko henkilöstö. Ohjauksen keskeisin toimija on kuitenkin opiskelija itse. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty omat opetuksen, ohjauksen sekä opiskelijahyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt. Opiskelijan arvioinnin ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutussuunnitelma ohjaavat ja kuvaavat Ammattiopisto Luovin käytänteitä Opetushallituksen määräysten mukaisesti. Opetussuunnitelmaa ja opetuksen toteuttamista kehitetään Ammattiopisto Luovin asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä saadun kokemuksen ja palautteiden perusteella. Palautetta antavat opiskelijat, henkilöstö ja eri sidosryhmät, kuten työssäoppimispaikkojen ja harjoitteluyritysten taustayritysten edustajat, työnantajat ja yhteistyöviranomaiset ja järjestöt. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan mm. sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla sekä vertaisarvioinnilla itsearvioinnilla kyselyillä. Näiden perusteella laaditaan opetussuunnitelman ja opetuksen kehittämissuunnitelmat joko lukuvuodelle tai pidemmälle ajanjaksolle. Kehittämissuunnitelmassa määritetään kehittämiskohteet, tavoitteet, toteuttamistavat sekä niiden seuranta ja arviointi. Opetussuunnitelman ja opetuksen arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa ja siinä noudatetaan Ammattiopisto Luovin suunnitelmia ja työohjeita.

7 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Taulukko 1. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma ja sisältö A799/2014 ja A329/2015 mukaisesti. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma Yhteinen osa - pedagogiset periaatteet (AMEO) - Koulutuksen toteutustavat - Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen toteuttaminen - Opiskelijan yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa - Opinto-ohjauksen toteuttaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen - Erityisopetuksen toteuttaminen ja henkilökohtaisen opiskelun/opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinta - Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet - Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen menettelytavat Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma - Tutkinnon ja valmentavan koulutuksen osien tarjonta - Tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen osien suorittamisjärjestys - Koulutuksen toteuttamistavat ja -ajat sekä oppimisympäristöt - Suunnitelma opiskelijan osaamisen arvioinnista Toteutusta linjaavat ohjeet, lomakkeet ja materiaalit: Satama / Erityisopetuksen arjessa. 1.3 Opiskelijan yksilölliset opintopolut Ammattiopisto Luovissa tärkeitä asioita eli arvoja ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. Näitä arvoja noudattamalla luodaan tasavertaiset oppimismahdollisuudet, myönteinen ja turvallinen ilmapiiri sekä yksilölliset reitit työelämään. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti. Opiskelijan tavoitteena voi olla ammatillinen 180 osaamispistettä, jolloin hän saavuttaa sekä alan ammattiosaamisen lisäksi yleisen jatko-koulutuskelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista vahvistaa sekä ammatillisia että jatko-opintovalmiuksiaan valinnaisilla opinnoilla. Ammatillinen on mahdollista saavuttaa myös kokonaan tai osittain mukautetuin ammattitaitovaatimuksin ja osaamistavoittein. Mukauttamisessa on tavoitteena keskittyä sellaisen osaamisen hankkimiseen tai vahvistamiseen, joka tukee opiskelijan vahvuuksia ja edellytyksiä ja tällä tavoin tukee hänen työllistymistään. Opiskelija saa muodollisen jatko-koulutuskelpoisuuden mutta mukauttamisella voi olla vaikutusta jatko-opintoihin pääsemiseen sekä niissä menestymiseen. Opiskelija voi hankkia osaamista koostamalla opintonsa tutkinnon osista. Tällöin opiskelija kouluttautuu vahvuuksiensa ja edellytystensä mukaisiin työtehtäviin (kuva 1).

8 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Alkutilanteen kartoittaminen - opiskeluvalmiudet - opiskelijan vahvuudet - opiskelun rajoitteet - aiemmin hankittu osaamisen Ammatillinen Tavoitteena - työelämässä tarvittava laaja-alainen osaaminen - yleinen jatkoopintokelpoisuus korkeaasteelle. Jatkosuunnitelma - työ, työtehtävät - jatko-opinnot - muu suunnitelma Henkilökohtainen suunnitelma jatkosuunnitelman toteuttamiseksi - opiskelun järjestämisestä (HOJKS) - opiskelusta (HOPS) Ammatillinen osin / kokonaan mukautetuin ammattitaitovaatimuksin / osaamistavoittein. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Myös mukautetuin tavoittein, Tavoitteena on työelämässä tarvittava, yksilöllisiin vahvuuksiin perustuva osaaminen. Tutkinto tuottaa muodollisen jatko-opintokelpoisuuden: oikeuttaa hakemaan korkeaasteen koulutukseen mutta tutkinto ei takaa riittäviä opiskeluvalmiuksia korkeaasteella opiskeluun. Tavoitteena on, että opiskelija hankkii työelämässä tarvittavaa osaamista edellytystensä mukaisina ja/tai elämäntilanteensa vuoksi. Tutkinnon osat voivat olla mukautetuin tavoittein Kuva 1. Opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.

9 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Yksilöllinen opintopolku tarkoittaa myös erilaisia koulutuksen aikaisia järjestelyjä ja menetelmiä (kuva 2). Opintopolun toteuttamisen suunnitelma dokumentoidaan henkilökohtaiseen opiskelun/opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Aiemmin hankittu Muualla hankittu Osaamisen näyttämisen ajankohta ja tavat Oppimisen arviointi Osaaminen Ammatilliset tutkinnon osat omasta ja muista tutkinnoista Toteutustapa YTO valinnaiset Opinnot Yksilöllinen opintopolku Valinnaisuus Vapaasti valittavat Integrointi Ajoitus Toinen yksikkö tai oppilaitos tai työpaikka Valmiudet ja Vahvuudet Ajankäyttö, ajan tarve Tuen ja ohjauksen tarve Tapa oppia ja opiskella Oppimisympäristöt Välineet, materiaalit, apuvälineet Kuva 2. Yksilöllisen opintopolun muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.

10 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 2 perustutkinnon toteutus 2.1 Oppimisympäristöt ja menetelmät Turvallinen, kannustava ja innostava oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan elämäntaitoja ja kehittymistä vastuuntuntoiseksi ja velvollisuuksistaan huolehtivaksi kansalaiseksi ja työyhteisön jäseneksi. Opiskelijoiden oppimisen tukena toimivat opettajat, ohjaajat sekä opiskeluhyvinvointipalvelujen ja opiskelijan tukiverkostojen henkilöt. Oppimisen lähtökohtana on, että opiskelija löytää omat vahvuutensa ja omat tavoitteensa. Tekemällä oppiminen, yksiselitteiset, tarvittaessa toistuvat ohjeet ja erilaiset työtavat sekä opiskelijan jatkuva ohjaaminen ja osaamisen kehittymisen seuranta ovat opetuksessa oleellista. Oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen (oppimisen) menetelmät ja opetusjärjestelyt vaihtelevat opintojen eri vaiheissa ja opiskelijoiden valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristöinä voivat olla oppilaitoksen erilaiset toimintaympäristöt esim. asuntola, kuntoutuksen tilat ja ammattikeittiöt opetuskeittiöt luokkatilat työssäoppimispaikat kotimaassa ja ulkomailla vierailukohteet retket ja leirikoulut verkkoympäristö. Opetuksen, oppimisen ja osaamisen hankkimisen menetelminä käytetään tekemällä oppimista - toiminnallisuus - työpaikalla tapahtuva oppiminen - asiakaspalvelu ja tuotteiden valmistus asiakastilausten pohjalta - omavalvonta yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentely - keskusteluryhmät - projektit - pelit opiskelijan oppimisprosessin tukemista - pienin askelin eteneminen - toistot ja kertaukset - opetuksen ja tehtävien rytmitys ja vaiheistaminen - kokemuksellisuus ja jatkuva oppimisenpalaute - osaamisen näyttäminen eri tavoin - puhe- ja lukiopetus - kirjoittamisen ja lukemisen apuvälineet opetuksen eriyttämistä - tehtävien määrän ja vaikeustason vaihteleminen - tilaratkaisujen ja pienryhmien muodostaminen - ohjaajan kanssa opiskeleminen - työssäoppiminen havainnollistamista - isojen kirjasinkokojen käyttäminen - värien, kuvien, kuvioiden, oikeiden välineiden ja työmenetelmien sekä kertomusten käyttäminen - selkeän yleiskielen käyttäminen

11 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) tietotekniikan käyttämistä oppimisessa - verkkoympäristöt - ohjelmat - pelit. Koti- ja puhdistuspalvelualan työtehtävien oppimisessa korostuu tekemällä oppiminen (kuva 3 ja kuva 4). Kuva 3. Yhdistelmäkonetta käytetään lattioiden pesuun. Kuva 4. Liinavaatteiden mankelointi pitää ne pidempään siisteinä. Työssäoppimispaikat Työssäoppimispaikoilla opiskellaan ammatillisia tietoja ja taitoja aidossa työympäristössä ja työtehtävissä. Asiakaspalvelu kuuluu tärkeänä osana kaikkiin työtehtäviin. Opintojen alussa työssäoppimispaikan työtehtävät ovat pääasiassa avustavia alan töitä. Opintojen edetessä työtehtävätkin suuntautuvat enemmän tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Työssäoppimisen laajuus ja sisältö voi olla yksilöllisten tarpeiden mukainen. Verkko-opiskelu Verkko-opiskelu on hyvä tapa suorittaa joitakin opintoja kuten vieraiden kielten opiskelu ja tiedonhakua vaativat oppimistehtävät. Opintoja voidaan toteuttaa verkossa oppilaitoksessa tai kotona internetin kautta. Opintojakson alussa opiskelija ja opettaja sopivat yksilöllisestä toteutustavasta. Opettaja antaa palautetta oppimisesta verkossa tai suullisesti.

12 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 2.2 Oppimista tukevat järjestelyt Opintojen aloitus Opiskelijoilla on syksyllä koulun alkaessa noin viikon mittainen aloitusjakso. Opiskelunsa aloittavat opiskelijat tutustuvat opiskelijatovereihin, opettajiin, ohjaajiin ja oppilaitokseen. Aluksi opiskelija ja opettaja kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, opintojen tavoitteita ja tukitarpeita. Opintojen suunnittelu- ja arviointikeskustelut jatkuvat opiskelujen ajan. Aloitusjakson tavoitteena on ryhmäytyminen, yhteishengen luominen ja oman paikan löytäminen sekä turvallinen olo ryhmässä ja oppilaitoksessa. Ryhmäytymismenetelminä käytetään pelejä, elämysretkiä, kaupunki- ja oppilaitossuunnistuksia. Eriyttäminen Opintojen eriyttämisen tarkoituksena on, että opiskelijan valmiudet huomioidaan yksilöllisesti oppimistilanteissa. Opiskelijoiden oppimistehtävät ovat erilaisia ja opiskelijat etenevät opinnoissaan omassa tahdissaan. Osa opiskelijoista oppii nopeasti ja etenee työvaiheesta toiseen nopeasti. Osa opiskelijoista tarvitsee runsaasti aikaa harjoitellakseen ammatissa tarvittavia perustaitoja. Lisäopetus Opiskelija saa tarvitsemaansa yksilöllistä lisäopetusta niin ammattiin oppimiseen kuin elämän tilanteensa hallitsemiseen. Pääsääntöisesti opiskelija opiskelee oman ryhmänsä mukana. Lisäopetus voi olla samanaikaisopetusta, jolloin ohjaaja työskentelee niiden opiskelijoiden kanssa, joilla on vaikeuksia pysyä muun ryhmän mukana. Lisäopetus voi olla myös samanaikaisesti erillään muusta ryhmästä tai silloin kun opiskelijalla ei ole lukujärjestyksen mukaan muuta opetusta. Tukiopetus Tukiopetukseen voivat hakeutua ne opiskelijat, joilla on tilapäisiä ongelmia opiskelussa esim. poissaolojen johdosta. Tukiopetusta pyritään järjestämään silloin kun opiskelijalla ei ole muuta opetusta. Lukiopetus Mikäli opiskelijan lukemis- ja kirjoittamistaidoista ei ole saatavilla riittävää tietoa ennen opintojen aloitusta, lukitaidot kartoitetaan. Kartoituksen tai aiempien tutkimustietojen perustella mietitään tarvittavia tukitoimia opetukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet, selkokieli tai kuvallisten materiaalien käyttäminen. Lukiopetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa oppijana sekä ohjata häntä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Usein lukivaikeudet ovat osa laajempaa oppimisen ongelmaa, mikä huomioidaan kokonaisvaltaisesti opetusjärjestelyissä. Opiskeluajan pidentäminen Mikäli opiskelija ei suoriudu opinnoista määritettynä aikana, voidaan hänen opiskeluaikaansa myöntää pidennystä voimassaolevien säädösten puitteissa. Ammatillisen perustutkinnon suoritusaika on kolme vuotta. Opiskeluajan pidentämistä voidaan myöntää enintään yhden vuoden. Tällöin on varmistettava, että opiskelu on päätoimista. Esityksen opiskeluajan pidentämisestä voi tehdä opiskelija, opinto-ohjaaja, opiskeluhyvinvointipalvelujen henkilöt tai luokanvalvoja. Mukauttaminen Mukauttaminen tarkoittaa osaamistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten suhteuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita mukautetaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti kuitenkin niin, että ammatillisissa tutkinnon osissa määritelty kaikkein keskeisin osaaminen vähintään tyydyttävä 1 mukautettu - saavutetaan. Tyydyttävä 1 mukautettu määrittely on tehty ammatillisiin tutkinnon osiin luvussa 3.

13 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Opiskelijan arviointi muutetaan opiskelijan osaamistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisiksi. Kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu, tehdään merkintä tutkintotodistukseen ja laaditaan todistukseen selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Esityksen opiskelun tavoitteiden muuttamiseksi voi tehdä opiskelija tai hänen huoltajansa, opettaja, luokanvalvoja tai muu taho. Mukauttamiseen liittyvät päätökset ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muutokset kirjataan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan. Mukauttamisessa noudatetaan Ammattiopisto Luovin voimassaolevia ohjeita: Satama / Erityisopetuksen arjessa / HOJKS, HOPS ja HEKSU. Järjestelyt osaamisen näyttämisessä Osaamisen näyttämisessä etsitään ne osaamisen näyttämisen keinot, jotka parhaiten opiskelijalle soveltuvat. Esimerkiksi hygieniapassia ja työturvallisuuskorttia suoritettaessa tarvittaessa ja perustellusti voidaan käyttää testiohjeistuksesta poikkeavia järjestelyjä kuten testin kysymisten avaaminen suullisesti ja vastausajan jatkaminen. Ohjaaja Opiskelijan tukena voi olla ryhmäkohtainen ja/tai henkilökohtainen ohjaaja. Valinnaisuus Opiskelija valitsee valinnaiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat ja osa-alueet pääsääntöisesti Luovin opetustarjonnasta. Tarjonta vaihtelee paikkakunnittain ja lukuvuosittain. Opiskelijan kanssa voidaan sopia myös muista järjestelyistä valinnaisuuden toteuttamisessa. Asuminen, vapaa-aika ja harrastukset Opiskelijaa tukevat asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät järjestelyt esimerkiksi asumisvalmennus, erilaiset iltakerhot ja vapaa-ajan ohjelmat. 2.3 Tutkinnon muodostuminen Opiskelija rakentaa opintonsa erilaisista tutkinnon osista. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS:aan ja siihen sisältyvään henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) dokumentoidaan opiskelijakohtaisesti opintojen onnistumiseksi tarvittavat järjestelyt, oppimista ja opiskelua tukevat palvelut. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet ja oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt. HOPS sisältää myös ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet tutkinnon osille ja niiden osa-alueille. Opiskeluaika tutkinnon suorittamiseksi on pääsääntöisesti 3 vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä mutta opiskelijalla voi olla yksilöllisesti tutkintoa laajentavia tutkinnon osia. Osaamispisteen lyhenne on osp. Tutkinto sisältää ammatillisia tutkinnon osia 135 osp yhteisiä tutkinnon osia 35 osp vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osp (kuva 5)..

14 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 180 osp Tutkinnon muodostuminen aloittava edistynyt vamistuva 135 osp 35 osp Pakolliset tutkinnon osat 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ylläpitosiivous, 25 osp Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Kotiruokapalvelut 15 osp Puhdistuspalvelujen osaamisalan, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp Toimitilapalvelut 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 45 osp: Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Kerroshoitopalvelut 15 osp Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp Yhteiset tutkinnon osat (YTO), pakolliset ja valinnaiset osa-alueet Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11osp (8osp/ 3osp) Äidinkieli 5osp/0-3osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1osp/0-3osp Vieraat kielet 2osp/0-3osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp (6osp/3osp) Matematiikka 3osp/0-3osp Fysiikka ja kemia 2osp/0-3osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1osp/0-3osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8osp (5osp/3osp) Yhteiskuntataidot 1osp/0-3osp Työelämätaidot 1osp/0-3osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1osp/0-3osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2osp/0-3osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen valinnaisia 7osp Kulttuurien tuntemus 0-3osp Taide ja kulttuuri 0-3osp Etiikka 0-3osp Psykologia 0-3osp Ympäristöosaaminen 0-3osp Osa-alueita yto-opinnoista 0-3osp 10 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat Kuva 5. muodostuu tutkinnon osista ja osa-alueista.

15 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Osaaminen kehittyy - vahvistuu - syvenee - laajenee Syyslukukausi Kevätlukukausi Kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp T N Asiakkaiden avustaminen 15 osp T N Kotiruokapalvelut 15 osp T N Ateria- ja kahvituspalvelut 15 osp T N Ylläpitosiivous 15 osp T N Valinnainen toisesta tutkinnosta T N Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp T N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Valinnaiset sijoittuvat valintojen mukaan YTO pakolliset osa-alueet YTO pakolliset ja valinnaiset osa-alueet YTO Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Kuva 6. Tutkinnon osien sijoittelu vuosiluokkaan sitomattomassa koulutuksessa kotityöpalvelujen osaamisalalla. T = työssäoppiminen, N = ammattiosaamisen näyttö. Syyslukukausi Kevätlukukausi Valinnaiset sijoittuvat valintojen mukaan Osaaminen kehittyy - vahvistuu - syvenee - laajenee Perussiivous 30 osp T N Toimitilapalvelut 15 osp T N Ateria- ja kahvituspalvelut 15 osp T N Ylläpitosiivous 15 osp T N Valinnainen toisesta tutkinnosta T N Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 45 osp T N YTO pakolliset osaalueet YTO pakolliset ja valinnaiset osa-alueet YTO Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp N Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Opinto-ohjaus Hyvinvoinnin tukeminen Työelämäohjaus Jatkosijoittumisen ohjaus Kuva 7. Tutkinnon osien sijoittelu vuosiluokkaan sitomattomassa koulutuksessa osaamisalalla. T = työssäoppiminen, N = ammattiosaamisen näyttö.

16 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon muodostuminen kuvataan niin, että toisiinsa kytkeytyvät tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet muodostavat osaamistavoitteiltaan mahdollisimman yhteneväisiä osaamiskokonaisuuksia (kuvat 6-7). Yksikön ja toimipisteen mahdollisuuksien mukaan koulutusta toteutetaan yhteiset tutkinnon osat osin tai kokonaan integroituna ammatillisiin tutkinnon osiin. Perustutkinnot sisältävät valinnaisuutta ammatillisissa, yhteisissä ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa. perustutkinnossa valinnaisuutta on: - ammatillisissa tutkinnon osissa 45 osp - yhteisissä tutkinnon osissa16 osp - vapaasti valittavissa tutkinnon osissa 10 osp. Ammattiopisto Luovissa yksikkö ja toimipiste toteuttaa valinnaisia tutkinnon osia ja osa-alueita mahdollisuuksien mukaan itse, yhteistyössä työelämän kanssa ja/tai toisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Yksiköissä ja toimipisteissä on kaikille tutkinnoille tai lähitutkinnoille yhteistä valinnaistarjontaa sen lisäksi, että valinnaisuutta tarjotaan ns. oman alan opiskelijoille.

17 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 3 Ammatillisten tutkinnon osat 3.1 Tarjonta ja oppimisympäristöt Ammatillisten tutkinnon osien 135 osp tarjonta ja toteutus oppimisympäristöissä. Lisätietoa: sisäinen oppimisympäristö Lisätietoa: muu oppimisympäristö Sisäiset oppimisympäristöt Luovin sisäiset palvelut Työpaikka Ei tarjonnassa; Osaamisen tunnustaminen Luovin toinen yksikkö/ toimipiste Yhteistyö muiden koul.järjestäjien kanssa Muu oppimisympäristö Pakollinen tutkinnon osa 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, kokoustilat, asuntolat Ylläpitosiivous 25 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat Kotityöpalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp x oppilaitoksen tilat, x x x Asiakaskohteet, vierailukohteet, opinto- ja tutustumismatkat, kansainväliset x x x työssäoppimisjaksot, verkkoympäristö x x x kuten edellä asuntolat Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp x ed.lisäksi pesulat x x x Kotiruokapalvelut 15 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat Puhdistuspalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat Toimitilapalvelut 15 osp x opetuskeittiöt, ammattikeittiöt, luokkatilat, kokoustilat, asuntolat Valinnaiset tutkinnon osat: opiskelijan on valittava 45 osp seuraavista: Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp x oppilaitoksen tilat, asuntolat x x x x x x kuten edellä x x x x x x Asiakas- ja vierailukohteet, opinto- ja tutustumiskäynnit

18 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Kerroshoitopalvelut 15 osp x oppilaitoksen tilat x x x Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp x Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp x Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp x Perhejuhlapalvelut 20 osp x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, x x x Asiakas- ja vierailukohteet, opinto- ja tutustumiskäynnit luokkatilat, asuntolat Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp x oppilaitoksen tilat x x x Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp x oppilaitoksen tilat ja piha-alueet, puutarhat x x Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp x oppilaitoksen tilat x x Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut x x 20 osp x opetuskeittiöt, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp x oppilaitoksen tilat, x x asuntolat, pesulat Tutkinnon osa x ko. tutkinnon osan x x perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp mukaan. Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp x Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp x ko. tutkinnon suunnitelman mukaan Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp x Yrityksessä toimiminen 15 osp x Huippuosaajana toimiminen, 15 osp x Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp -Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp. Ks. luku 5: Vapaasti valittavat tutkinnon osat. x opetuskeittiö, ammattikeittiöt, luokkatilat, asuntolat x vaihtelee tutkinnon osan mukaan x x x x x x Yksikön/toimipisteen tarjonnan puitteissa. x

19 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Ammatillisten tutkinnon osien 135 osp tarjonta yksiköissä ja toimipisteissä. Alavuden yksikkö Seinäjoki Kokkola Reisjärvi Vaasa Helsingin yksikkö Limingan yksikkö Raahe Ylivieska Siikajoki Liperin yksikkö Joensuu Imatra Lappeenranta Kuopio Iisalmi Muhoksen yksikkö Kajaani Suomussalmi Taivalkoski Oulun yksikkö Kemi Rovaniemi Tampereen yksikkö Pori Pakolliset tutkinnon osat 40 osp Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp x x x x x x x x x x Ylläpitosiivous 25 osp x x x x x x x x x x Kotityöpalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Asiakkaiden avustaminen 15 osp x x x x x x x x x Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp x x x x x x x x x Kotiruokapalvelut 15 osp x x x x x x x x x Puhdistuspalvelujen osaamisala, pakolliset tutkinnon osat 45 osp Perussiivous 30 osp x x x x x Toimitilapalvelut 15 osp x x x x x Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp x x x x Kerroshoitopalvelut 15 osp x x x Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 15 osp x Perhejuhlapalvelut 20 osp x x x x x x x x x Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 15 osp x Piha-alueen ja huonekasvien hoito 15 osp x x x x x x x x x x Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp x x x x Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp x x x x Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 osp x x x x x x x x x x

20 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Tutkinnon osa perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp x Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp x x x x x x x x x Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat 5-15 osp x x x x x x x x x - Palvelu- ja jakelukeittiössä toimiminen 15 osp - Astiahuollon tehtävissä toimiminen 5/10/15 osp x - Kaupan tehtävissä työskentely 5/10/15 osp x Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp. Ks. luku 5: Vapaasti valittavat tutkinnon osat

21 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) 3.2 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan valmistautuu asiakaskohteen työtehtäviin valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton, keliakia) mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan. Ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja osaamisen arviointi suunnitellaan yksilöllisesti ja dokumentoidaan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan Ammattiopisto Luovin ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä 1, mukautettu - osaamisen taso on saavutettava, jotta opiskelijan on mahdollista saada arviointi tutkinnon osasta ja ennen pitkää tutkintotodistus. Osaamisen tasolla tyydyttävä 1, mukautettu, opiskelija noudattaa annettua työohjetta/ valmista työsuunnitelmaa ohjatusti osallistuu aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilun valmisteluun ja tarjolle panoon noudattaa työturvallisuutta tutuissa tilanteissa. noudattaa yleisiä hygienia- ja jätehuolto-ohjeita tutuissa tilanteissa.

22 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja pukeutuu annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa avustettuna osallistuu raaka-aineiden ja ruoanvalmistusvälineiden esille ottamiseen noudattaa annettuja työohjeita, työturvallisuutta ja ergonomiaa tutuissa tilanteissa toimii ohjattuna tutuissa palvelutilanteissa asiallisesti työskentelee tutuissa tilanteissa yleisten hygieniaohjeiden mukaisesti työskentelee annetun aikataulun mukaisesti osallistuu tarjottavien tuotteiden maun ja laadun arviointiin pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla ottaa ohjeistettuna esille tarvitsemansa raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet toimii annetun ohjeen ja valmiin työsuunnitelman mukaan ja noudattaa työturvallisuutta ja ergonomiaa toimii tavanomaisissa palvelutilanteissa asiallisesti työskentelee hygieenisesti valmiin työsuunnitelman mukaan ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee kohtuullisessa ajassa arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua toimii ohjeistettuna kestävän toimintatavan mukaisesti pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla ottaa esille tarvitsemansa raakaaineet ja ruoanvalmistusvälineet tekee taloudellisen toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ottaen huomioon asiakkaan toiveen, tarpeen, työturvallisuuden ja ergonomian ja noudattaa palvelusopimusta tai tilaus-määräystä tai työohjetta toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa työskentelee hygieenisesti laatimansa työsuunnitelman mukaisesti ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee huolellisesti kohtuullisessa ajassa ja pääsääntöisesti kustannustehokkaasti arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua sekä tekee tarvittaessa muutoksia toimii kestävän toimintatavan mukaisesti pukeutuu hygieniasääntöjen mukaisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla valitsee ja ottaa esille tarvitsemansa raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet omatoimisesti tekee itsenäisesti taloudellisen toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ottaen huomioon asiakkaan toiveen, tarpeen, työturvallisuuden ja ergonomian ja noudattaa palvelusopimusta tai tilausmääräystä tai työohjetta toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa ja edistää asiakassuhteita omalla toiminnallaan työskentelee hygieenisesti ja itsenäisesti työtehtäviä lomittaen laatimansa työsuunnitelman mukaisesti ja ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot työskentelee huolellisesti kohtuullisessa ajassa, kustannustehokkaasti sekä osaa ajoittaa ruoanvalmistuksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua sekä tekee tarvittaessa muutoksia toimii omatoimisesti kestävän toimintatavan mukaisesti

23 Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu Työvuoron päättäminen Opetussuunnitelma 2.0/ (285) osallistuu tarjottavien esille laittoon tai ruoan jakamiseen osallistuu käyttämiensä välineiden ja työympäristön puhdistamiseen osallistuu jätteiden käsittelyyn tutuissa tilanteissa laittaa ohjeistettuna tarjottavat esille tai jakaa ruokaa tekee ohjeistettuna muutoksia tarjottavien esille laitossa puhdistaa ja laittaa paikalleen ohjeistettuna käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön käsittelee ohjeistettuna jätteet jätehuolto-suunnitelman mukaisesti laittaa tarjottavat esille tai jakaa ruokaa organisaation jakelujärjestelmän mukaan arvioi tarjottavien esille laittoa ja tekee tarvittaessa muutoksia puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön käsittelee jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti laittaa tarjottavat esille tai jakaa ruokaa organisaation jakelujärjestelmän mukaan arvioi tarjottavien esille laittoa ja tekee tarvittaessa muutoksia sekä toteuttaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaan toiveita puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat ja siivoaa työympäristön itsenäisesti käsittelee jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti osallistuu jälkitöihin tekee tarvittavia jälkitöitä tekee vastuullisesti tarvittavat jälkityöt osallistuu omavalvontaan noudattaa ohjeistettuna noudattaa omavalvontaa. noudattaa itsenäisesti ohjattuna omavalvontaa. omavalvontaa. tekee vastuullisesti tarvittavat jälkityöt

24 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen raakaaineiden valinta, käsittely ja käyttö Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö Ruoanvalmistusmenet elmien hallinta Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja noudattaa annettua työohjetta noudattaa työsuunnitelmaa tuntee palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen sisällön ja toimii sen mukaan tunnistaa tavallisimmat käyttämänsä elintarvikkeet osallistuu elintarvikkeiden käsittelyyn osallistuu tavallisimpien keittiötyövälineiden käyttöön ja puhdistukseen noudattaen yleistä työturvallisuutta ja ergonomiaa tutuissa tilanteissa osallistuu aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilun valmistamiseen tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä elintarvikkeet käsittelee elintarvikkeita ohjeistettuna ruoanvalmistuksen eri vaiheissa käyttää ja puhdistaa ohjeistettuna työn edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä. tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä ja muut yleisimmät elintarvikkeet käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita ruoanvalmistuksen eri vaiheissa ohjeen mukaan käyttää ja puhdistaa työsuunnitelmansa edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita ohjeen mukaan noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa taloudellisesti ohjeen mukaan aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä. tuntee palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen sisällön ja toimii itsenäisesti sen mukaan tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä ja muut yleisimmät elintarvikkeet ja niiden ruoanvalmistuksellisia ominaisuuksia käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita omatoimisesti oikein ruoanvalmistuksen eri vaiheissa käyttää ja puhdistaa omatoimisesti työsuunnitelmansa edellyttämiä keittiön työvälineitä ja koneita noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa valmistaa omatoimisesti tai ohjetta soveltaen taloudellisesti aamu-, välija iltapaloja tai kahvitarjoiluja niille soveltuvilla menetelmillä työympäristön koneilla, laitteilla ja välineillä.

25 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakkaan tunteminen tuntee asiakkaan perustarpeet ja huomioi ne ohjeistettuna toiminnassaan Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen Hygienia- ja jätehuoltoohjeiden noudattaminen noudattaa ohjattuna yleisiä hygieniaohjeita ja jätehuoltosuunnitelmaa tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot (laktoositon, maidoton ja keliakia) niin, että valmistaa ohjeistettuna asiakkaille aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa ohjeistettuna työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa. tuntee asiakkaan tarpeet ja toimii niiden mukaisesti tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot niin, että valmistaa asiakkaille maistuvia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa. ottaa aktiivisesti selvää asiakkaan tarpeista ja toiveista ja toimii niiden mukaan itsenäisesti tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot niin, että valmistaa itsenäisesti asiakkaille maistuvia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa ja soveltaa itsenäisesti työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa.

26 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Tyydyttävä 1 mukautettu Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ohjattuna tutuissa asiakaspalvelutilanteissa suhtautuu alaan ja työhön myönteisesti pyrkii ilmaisemaan avun tarpeen ongelmatilanteissa toimii ohjattuna tutuissa vuorovaikutustilanteissa asiallisesti tekee yhteistyötä tutuissa tilanteissa Ammattietiikka noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa yksilöllisesti sovittuja työaikoja ja työtä koskevia sääntöjä käyttäytyy ohjattuna hyvien tapojen mukaisesti tunnistaa tavallisimpia ammattisanoja toimii tutuissa tilanteissa asiakkaiden kanssa ja tarvitsee uusissa tilanteissa ohjeistusta suhtautuu alaan ja työhön myönteisesti toimii muuttuvissa asiakaspalvelutilanteissa omaaloitteisesti ja oppii niistä suhtautuu alaan myönteisesti ja on kiinnostunut työstään hakee apua ongelmatilanteissa perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut toimii asiallisesti ja selviytyy asiakastilanteista sekä omista työtehtävistä työyhteisössä ohjeistettuna tekee yhteistyötä tavallisissa tilanteissa työyhteisössä toimii ohjeistetusti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii asiakkaan toiminnan huomioon ottaen huolellisesti omissa työtehtävissä työyhteisössä tekee yhteistyötä työyhteisössään erilaisissa tilanteissa toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimii muuttuvissa asiakaspalvelutilanteissa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti, oppii niistä ja löytää asiakastilanteeseen parhaiten sopivan toimintatavan ja ratkaisun suhtautuu alaan myönteisesti, on kiinnostunut työstään, hakee alan tietoa eri tietolähteistä ja on valmis oppimaan muilta perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla toimii asiakkaan toiminnan huomioon ottaen huolellisesti ja joustavasti asiakastilanteissa sekä omissa työtehtävissä työyhteisössä tekee mielellään ja monipuolisesti yhteistyötä työyhteisössä, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti käyttää ohjeistettuna pääsääntöisesti ammattisanastoa noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja sekä sopii pääsääntöisesti poikkeamista sovitun toimintatavan mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, ystävällisesti ja ammatillisesti käyttää pääsääntöisesti ammattisanastoa noudattaa sovittuja työtä koskevia sääntöjä ja työaikoja sekä sopii poikkeamista sovitun toimintatavan mukaisesti toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti, ystävällisesti ja muuttuvissakin tilanteissa ammatillisesti käyttää työssään ammattisanastoa

27 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky on tutustunut hätäensiaputilanteiden yleisimpiin toimintaohjeisiin on tutustunut paloturvallisuutta koskeviin yleisimpiin toimintaohjeisiin toimii tutussa työssään turvallisesti Opetussuunnitelma 2.0/ (285) tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan henkilökohtaisesta työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta ja pyytää tarvittaessa apua ylläpitää ohjeistettuna toimintaja työkykyä työssään. ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään. tuntee hätäensiaputilanteiden toimintaohjeet tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet vastaa omalta osaltaan työsuojeluvelvoitteen toteutumisesta ja asiakasturvallisuudesta ylläpitää oma-aloitteisesti toiminta- ja työkykyä työssään.

28 Opetussuunnitelma 2.0/ (285) Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja, esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai majoitusalan yrityksissä. Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja valmistaa tai valmistelee työvuorossa valmistettavia tai tarjoiltavia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja tarvittaessa muun näytön perusteella arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat Ylläpitosiivous 25 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan valmistautuu ylläpitosiivoukseen, suunnittelee omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan. Ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukauttaminen ja osaamisen arviointi suunnitellaan yksilöllisesti ja dokumentoidaan opiskelijan HOJKS:aan ja HOPS:aan Ammattiopisto Luovin ohjeiden mukaisesti. Tyydyttävä 1, mukautettu - osaamisen taso on saavutettava, jotta opiskelijan on mahdollista saada arviointi tutkinnon osasta ja ennen pitkää tutkintotodistus. Osaamisen tasolla tyydyttävä 1, mukautettu, opiskelija noudattaa valmista työohjetta ohjatusti osallistuu ylläpitosiivouksen työtehtäviin noudattaa työssään yleisiä hygienia- ja jätehuolto-ohjeita tutuissa tilanteissa noudattaa työturvallisuutta tutuissa tilanteissa.

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/1.8.2012 2 (165)

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset Kotityöpalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelusopimuksen, työohjeiden ja asiakkaan toiveen sekä tarpeen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuoltoja muita palveluita.

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammattiliset tutkinnon osat Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma 2.0/9.11.2015 1(208) Opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan Kokin osaamisala, kokki Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015 Arviointisuunnitelma on hyväksytty

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA PUHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 25/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KOTITYÖ- JA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot