KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, KODINHUOLTAJA Koulutuksen järjestäjäkohtainen opetussuunnitelma Koulutuskeskus Agricolan rehtorin hyväksymä opetussuunnitelma Kirkkopalvelut ry Y-tunnus Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

2 2 SISÄLTÖ 1. TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN TAVOITTEET TUTKINNON MUODOSTUMINEN ARVIOINNIN PERIAATTEET KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 30 OV ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT (AKP), 15 ov YLLÄPITOSIIVOUS (YPS), 15 ov KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, KODINHUOLTAJA, 30 OV ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN (AsAv), 10 ov KODIN PERUSSIIVOUS JA VAATEHUOLTOPALVELUT (KPVP) 10 ov KOTIRUOKAPALVELUT (KRP), 10 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT (VALITTAVA 30 OV) ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN (AspE), 10 ov KODIN SIIVOUS ERITYISTILANTEISSA (KSET), 10 ov PERHEJUHLAPALVELUT( PJP), 10 ov VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO (VTH), 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (ATTOAINEET) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO (YHT) LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI VALINNAISET TUTKINNON OSAT YMPÄRISTÖTIETO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA ETIIKKA KULTTUURIEN TUNTEMUS PSYKOLOGIA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 56

3 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 1. TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1. TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen kotityö- ja puhdistuspalvelujen tuottamiseen. Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja osaavat tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa. Viriketoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ovat osa monipuolista palvelutarjontaa. Toimitilahuoltajan työtehtäviin voi kuulua myös ateriapalveluihin ja kokouspalveluihin liittyviä tehtäviä. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut huomioi ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja kulttuurisesti tai muuten erilaisten toimintaympäristöjen vaikutukset omassa työssään ja toiminnassaan. Hän tietää puhtauden ja ravitsemuksen yhteyden ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Hän toimii taloudellisesti, turvallisesti ja oikeudenmukaisesti. Palvelutyössä onnistuminen edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja asiakastuntemusta. Kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan on verkostoiduttava ja tehtävä moniammatillista yhteistyötä muiden alojen toimijoiden kanssa. Hänen on tiedettävä ja tunnettava eri palvelujen tuottajatahot laadukkaan ja kattavan palvelun tuottamiseksi. Hän on työssään hienotunteinen, suvaitsevainen ja erilaisuutta kunnioittava ja toimii vastuullisesti, luotettavasti ja itsenäisesti. Hän on oma-aloitteinen, palveluhenkinen ja joustaa tilanteiden vaatimusten mukaan. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa. Hän työskentelee ergonomisesti ja ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän arvioi tuottamansa palvelun laatua ja toimii laatuvaatimusten mukaan. Hän noudattaa toimintaohjeita ja säädöksiä ja toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan perusteella joko kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen tehtäviin. Kotityöpalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan suorittanut kodinhuoltaja tekee asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalveluja, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä, asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa sekä asiointipalveluja. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista myös asiakkaan opastamiseen erilaisten kodin teknisten laitteiden ja palvelujen käytössä, pienlemmikkieläinten hoidossa avustamisessa tai kodin huonekasvien ja pihan/parvekkeen hoidossa. Kodinhuoltaja toimii asiakaslähtöisesti ja tuottaa yksilöllisesti ja kodin arvoja kunnioittaen palveluja erilaisille asiakkaille. Hän tekee kotityöpalveluja laadukkaasti ja lisää siten omalla toiminnallaan niiden kysyntää ja arvostusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ) TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS I. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. 1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov 1.1 Ateria- ja kahvituspalvelut, 15 ov

4 4 1.2 Ylläpitosiivous, 15 ov 2. Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja 30 ov 2.1 Asiakkaiden avustaminen, 10 ov 2.2 Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 10 ov 2.3 Kotiruokapalvelut, 10 ov 3. Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Opiskelijan on valittava 30 ov seuraavista 3.1 Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen, 10 ov 3.2 Kodin siivous erityistilanteissa, 10 ov 3.3 Perhejuhlapalvelut, 10 ov 3.4 Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 10 ov 3.5 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 3.6 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 3.7 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista 3.8 Yrittäjyys, 10 ov 3.9 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 3.10 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, (yhteiset opinnot)0-10 ov 3.11 Lukio-opinnot, 0-10 ov II Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 20 ov Pakolliset valinnaiset 1.1 Äidinkieli 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Toinen kotimainen kieli, suomi 2 ov* Vieras kieli, englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 2.1 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat. Ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka 1 ov Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia = Minät Minä ja muut 2 ov Yritystoiminta 0 4 Liikunta 1 ov ov 4 ov Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen jä rjestä jä voi pä ä ttää liikunna n ja terveystiedon pa kollisten opintojen ja kam isesta poikkea va lla ta va lla kuitenkin siten, että niiden yhteisla a juus on kaksi opintoviikkoa. III. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov IV. Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnot osat (Perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) 1. Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista 1.1 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista 1.2 Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 4.3 Tutkinnonosa erikoisammattitutkinnoista

5 ARVIOINNIN PERIAATTEET KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA OPETUKSEN TOTEUTTTAMISSUUNNITELMA Ensimmäinen vuosi Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä opiskellaan ateria- ja kahvituspalveluiden tutkinnon osa, jonka jälkeen on 6 viikon mittainen työssäoppimisjakso ateria- ja kahvituspalveluiden työtehtävissä. Kevätlukukaudella opiskellaan ylläpitosiivouksen tutkinnon osa, jonka jälkeen alkaa 6 viikon mittainen työssäoppimisjakso ylläpitosiivouksen töissä. Oppiminen perustuu yhteisölliseen tiimioppimiseen ja toiminnalliseen tekemiseen (learning by doing). Oppijat työskentelevät tiiminä ja heitä kutsutaan tiimiläisiksi. Tiimiläisten tiimityötaidot harjaantuvat ja oppiminen on yhteisöllistä. Tiimiläiset oppivat tiimiläisten yhdessä suunnittelemien projektien kautta. Toiminta toteutetaan ensimmäisenä vuonna oppilaitoksen omissa toimintaympäristöissä (opetuskeittiö, oppilaitoksen muut tilat) ja myöhemmin tiimiläisten henkilökohtaisten tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan avoimissa oppimisympäristöissä. Tiimiläinen on ensimmäisenä vuonna havainnoija ja tutkailee sekä kokeilee omia mahdollisuuksiaan ja rajojaan. Toisen ja kolmannen vuosikurssin kodinhuoltajatiimit ovat mukana tiiviisti eri projekteissa ja näin ensimmäisen vuoden tiimiläiset oppivat myös heiltä. Mukana projekteissa ovat myös oppilaitoksen muut opiskelijaryhmät mahdollisuuksien mukaan. Tiimiläisten monet taidot kehittyvät yhteiseen työskentelyyn osallistumalla muun muassa yhteistoimintaan, toisten huomioimiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen. Oppimista ohjaavat opettajat eli valmentajat ja oppilaitoksen muu henkilöstö (siistijät ja ravintolatyöntekijät). Ensimmäisenä vuonna valmentajien rooli on motivoiva, ohjaava, neuvova ja tarvittaessa rajat asettava auktoriteetti. Osaamisen rakentuminen ensimmäisen vuoden aikana Opiskelun alussa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan motivaation herättämiseen. Tavoitteet määritellään yhdessä niin, että ne liittyvät opiskelijan aikaisempiin tietoihin ja taitoihin sekä hänen omiin vahvuusalueisiin, täten oppijalle syntyy halu ja into saavuttaa asetetut tavoitteet. Oppimistilanteissa motivoidaan opiskelua rakentamalla yhdessä innostava ja virikkeellinen oppimisympäristö. Oppiminen tapahtuu tekemällä oikeita töitä oikeille asiakkaille. Toisaalta myös pitämällä huolta siitä, että kukin saa riittävän haasteellisia tehtäviä tai vastaavasti kunkin omia kykyjä vastaavia töitä. Tiimissä oppijoiden roolit määräytyvät osaamisen ja omien tavoitteiden mukaan. Alkuun kaikki tiimiläiset ovat havainnoijia, sitten tekijöitä ja toimijoita ja myöhemmin loppuvuodesta joku tiimiläistä voi olla projektissa päällikkönä. Tiimiläinen ja myös koko tiimi yhdessä ovat vastuussa oppimisesta projekteissa. Tiimiläiset tekevät henkilökohtaisen oppimissopimuksen (liite 1), lähteenä Tiimiakatemian oppimissopimus. Ensimmäisenä vuonna opitaan kodinhuoltajan ammatissa vaadittavia ammattitaitovaatimusten mukaisia perustyötaitoja sekä opiskelun ja työelämän pelisääntöjä. Osaaminen rakentuu hiljalleen, kun tiimiläiset yhdistävät uusia kokemuksia ja tietoa omaan aiempaan tietoonsa ja pohtivat yhteisissä keskusteluissa toimintaansa ja oppimiaan asioita. Uutta tietoa ja taitoa syntyy, kun tiimiläiset aktiivisesti valikoivat tietoa ja rakentavat oman käsityksensä kokemistaan ja tekemistään asioista. Omalla toiminnallaan tiimiläiset muovaavat oppimisensa lopputulosta. Yhteinen tiedon jakaminen liittyy oleellisena oppimiseen. Tietoa voidaan jakaa tiimipalavereissa tai käyttämällä sosiaalisen median alustoja, kuten esimerkiksi blogia tai oppimisalusta Moodlea.

6 6 Ensimmäisen vuoden yrittäjyys Tiimiläiset oppivat ensimmäisen vuoden aikana sisäistä yrittäjyyttä ja työelämän sekä tiimityöskentelyn perussääntöjä. Tekemällä oppiminen tapahtuu oppilaitoksen omana työtoimintana ja rahat tilitetään oppilaitoksen kassaan työtoimintatilille. Tiimiläisillä on mahdollisuus käyttää työtoiminnalla saatu tuotto opintomatkaan. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT / Kodinhuoltaja 30 ov Ateria- ja kahvituspalvelut 15 ov Akp 1 Ateriapalvelut 3 ov Akp 2 Hygieniaosaaminen ja kestävä kehitys 1,5 ov Akp 3 Kahvituspalvelut 3 ov Akp 4 Erityisruokavaliot 0,5 ov Akp OP Opinnäytetyö 0,5 ov Akp 0 OPO 0,5 ov Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - matematiikka1, 0,5 ov - liikunta 0,5 ov - äidinkieli 1, 0,5 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - tieto- ja viestintätekniikka 0,5 ov - minä ja muut 0,5 ov ja ateria- ja kahvituspalveluiden tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä Vapaasti valittavat tutkinnon osat - ryhmän oma valinnainen elonkorjuun juhla 0,5 ov Akp T Työssäoppiminen 6 ov Ylläpitosiivous 15 ov Yps 1 Ylläpitosiivous kodissa 2,5 ov Yps 2 Ylläpitosiivous laitoksessa 2 ov Yps 3 Jätehuolto ja kestävä kehitys 1 ov Yps 4 Siivous asiakkaiden kotona 2 ov Yps 5 Ammattietiikka ja diakoninen työote 1 ov Yps OP opinnäytetyö 0,5 ov Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - äidinkieli 1, 0,5 ov, - englanti 1, 0,5 ov - matematiikka 1, 0,5 ov - liikunta 0,5 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - tieto- ja viestintätekniikka 0,5 ov - minä ja muut 0,5 ov ja ylläpitosiivouksen tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä Vapaasti valittavat tutkinnon osat - ryhmän oma valinnainen tiimin projekti 1 ov - ryhmän oma valinnainen pääsiäisen aikaan 0,5 ov

7 7 - vapaasti valittavien tarjottimelta 2 ov YpsT Työssäoppiminen 6 ov Ensimmäisen vuoden opinnot, yhteensä 40 ov Toinen ja kolmas vuosi Toisen ja kolmannen vuoden opinnot (kotityöpalvelujen koulutusohjelmaopinnot ja kaikille valinnaiset tutkinnon osat) toteutetaan vuorovuosijärjestelmällä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin tiimiläiset työskentelevät yhdessä. Tällöin henkilökohtaiset oppimistavoitteet on helpompi toteuttaa jakamalla tiimiläiset omien oppimistavoitteiden mukaan eri tiimeihin. Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon pakollisiin osiin on myös helpompi integroida ammatilliset aineet, sillä kaksi valmentajaa voi työskennellä samanaikaisesti projekteissa (mukana voi olla kotitalouden tai puhtaanapidon valmentaja ja vaikkapa englannin kielen valmentaja). Osaamisen rakentuminen toisena ja kolmantena opiskeluvuonna Toisena ja kolmantena vuonna on kaksi työssäoppimisjaksoa ja oppijat antavat ammattiosaamisen näytöt työelämässä. Heidän ammatillinen identiteettinsä kasvaa. Oppiminen tapahtuu eri projekteissa ja tiimiläiset ottavat enemmän vastuuta projektien suunnittelusta ja toteutuksesta. Oma oppimisen polku on alkanut hahmottua ja tiimiläiset toteuttavat erilaisia projekteja omien vahvuuksiensa mukaan. Toisen ja kolmannen vuoden tiimiläiset toimivat tutoreina ensimmäisen vuoden tiimiläisille ja auttavat heitä opintojen alkuun ja ammatillisesti yhteisissä projekteissa. Toisen ja kolmannen vuoden yrittäjyys Tiimit työskentelevät yhä tavoitteellisemmin ja suunnittelevat toimintaansa kustannustehokkaaksi. Markkinointi liittyy oleellisena osana toimintaan toisena ja varsinkin kolmantena vuonna. Tiimiläiset voivat halutessaan perustaa NY-yrityksiä tai osuuskunnan. Muuten toiminta jatkuu oppilaitoksen omana työtoimintana ja tiimit vastaavat asiakkaista, rahastuksesta tai laskutuksesta yhteistyössä oppilaitoksen taloustoimiston kanssa. Tiimiläiset hinnoittelevat tuotteensa ja työtoimintansa sekä toimittavat täytetyn laskulomakkeen taloustoimistoon laskun kirjoittamista varten. Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa on 1 ov varattu opintomatkaan. KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, Kodinhuoltaja, 30 ov Asiakkaiden avustaminen 10 ov AsAv 1 Asiakkaiden turvallinen avustaminen 3 ov AsAv 2 Asiakkaiden erilaiset ruokavaliot 0,5 ov AsAv 3 Viriketoiminta / kädentaidot 1 ov AsAv 4 Viriketoiminta / musiikki 1 ov AsAv 0 OPO 0,5 ov AsAv T Työssäoppiminen 4 ov Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut 10 ov KpVp 1 Kodin perussiivous 1 ov KpVp 2 Kotityöyritys-projekti 2 ov KpVp 3 Tekstiili-, vaate- ja vuodehuolto 2 ov KpVp 4 Tekstiilien korjaustyö ja tekstiilikuidut 1 ov KpVpT Työssäoppiminen 4 ov

8 8 Kotiruokapalvelut 10 ov Krp 1 Kotiruoan valmistaminen 4,5 ov Krp 2 Ravitsemus ja erityisruokavaliot 1 ov Krp OP opinnäytetyö 0,5 ov Krp T Työssäoppiminen 4 ov Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - matematiikka 2, 1 ov - äidinkieli 2, 1 ov - terveystieto 1 ov - äidinkieli 4, 0,5 ov - ruotsi 1 ov - fysiikka 1 ov - taide ja kulttuuri 1 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - minä ja muut 0,5 ov - liikunta 0,5 ov ja kotityöpalvelujen koulutusohjelman tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä - Vapaasti valittavat tutkinnon osat - 3,5 ov Yhteensä opintoja 41 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 30 ov Alla olevista valitaan kolme 10 ov:n kokonaisuutta Kodin siivous erityistilanteissa 10 ov Kset 1 Kodin siivous erityistilanteessa 5 ov Kset 2 Ergonomia ja työterveys 1 ov Kset T Työssäoppiminen 4 ov Perhejuhlapalvelut 10 ov Pjp 1 Perhejuhlapalvelut 4 ov Pjp 2 Suomalaiset juhlaperinteet 0,5 ov Pjp 3 Vuorovaikutus 1 ov Pjp OP Opinnäytetyö 0,5 ov Pjp T Työssäoppiminen 4 ov Vaatteiden ja tekstiilien huolto 10 ov Vth 1 Vaatteiden ja tekstiilien huolto 5 ov Vht 2 Yrittäjyys 0,5 ov Vth 0 OPO 0,5 ov Vth T Työssäoppiminen 4 ov Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 10 ov AspE 1 Erityisryhmien avustaminen, aseptiikka ja apuvälineet 3ov

9 9 AspE 2 Luovat ja toiminnalliset menetelmät asiakkaan avustamisessa 2 ov AspE 3 Kuluttajatietous, palvelujärjestelmät ja asioinnissa avustaminen 1 ov Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - matematiikka 3, 1 ov, - englanti 2, 1 ov - äidinkieli 3, 1ov, - äidinkieli 4, 0,5 ov - yritys-, yhteiskunta- ja työelämätieto 1 ov - kemia 1 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - minä ja muut (psykologia) 0,5 ov - liikunta 0,5 ov ja kaikille valinnaiset tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä - Vapaasti valittavat tutkinnon osat - 2,5 ov AspE T Työssäoppiminen 4 ov Yhteensä 39 ov ARVIOINNIN PERIAATTEET Kurssikohtaisessa numeroarvioinnissa noudatetaan OPH:n kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden kriteeristöä. Koulutuksen järjestäjäkohtainen arviointisuunnitelma Kurssin edetessä tiimiläinen tekee jatkuvaa itsearviointia ja käy palautekeskusteluja valmentajien kanssa (ns. motorola-malli kts. liite 2) oppimisensa etenemisestä. Lisäksi toisten tiimiläisten kanssa tehdään vertaisarviointia ja käsitellään asiakkailta saatuja palautteita ja otetaan niistä opiksi. Opintojen edetessä reflektoidaan omaa ja ryhmän työskentelyä ja tunnistetaan oppimiskokemuksia. Erilaisissa työtilanteissa ja avoimissa oppimisympäristöissä hankittuun kokemukseen liittyy olennaisesti työkokemusten reflektointi. Työtilanteiden oppimiskokemuksia pohditaan yhdessä tiimiläisen/tiimin/asiakkaiden/työelämän/valmentajien kanssa työtilanteiden jälkeen. Kurssin lopussa tiimiläinen tekee itsearvioinnin osaamisestaan ammattiosaamisen näytön kriteeristön (valtakunnallinen opetussuunnitelma) mukaan (ks. liite 2 itsearviointi). Lopuksi valmentaja/valmentajat antavat palautteet opiskelijalle palautekeskustelussa ja/tai kirjallisesti mahdollisista oppimistehtävistä, projekteista ja itsearvioinneista. Opiskelija kerää koko ajan aineistoa omasta osaamisestaan portfolioon. Koko opintokokonaisuuden arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Esimerkkejä muusta osaamisen arvioinnista ovat oppilaitoksella suoritettavat hygieniaosaamisen käytännön työskentelyn osanäytöt. Lisäksi opiskelija voi osoittaa osaamistaan oppilaitoksella tai työssäoppimisjakson aikana tehdyillä oppimistehtävillä, kirjaesseillä, valokuvilla, videoilla tai portfoliolla. Edellä mainitut voidaan huomioida ammattiosaamisen näytön arvioinnissa. Tämä arviointi koskee kaikkia tutkinnon osia.

10 10 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAINEN TOTEUTUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 2. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 30 OV 2.1. ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT (AKP), 15 OV LÄHIOPETUS Ateria- ja kahvituspalvelutyö, 9 ov + TOP Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa, 6 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija Suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan Valmistautuu asiakaskohteen työtehtäviin Valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia Valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton, keliakia) mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta Noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita Toimii kestävän toimintatavan mukaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot Akp 1 Ateriapalvelut, 3 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden turvallinen käyttö Ruoanvalmistusmenetelmien hallinta Hygienia ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Työvuoron päättäminen Terveys- turvallisuus ja toimintakyky Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media) Hätä- ja paloturvallisuusohjeet teoriaopetuksena Toteutetaan opetuskeittiöllä ja tarjoilutilassa ja syksyisin järjestetään Elonkorjuun aikaan - tapahtuma, jossa ovat mukana kaikki kodinhuoltajatiimiläiset muilta vuosikursseilta. Ravintola Viikunassa tehdään aamupalojen esivalmistelutöitä, leivontaa ja astiahuoltoa. Opetuskeittiöllä harjoitellaan

11 11 o ravitsemuspalvelutehtäviin valmistautumista o aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvilla tarjottavien tuotteiden valmistamista o take away - myyntiä o erityisruokavalioita o veitsen ym. työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä turvallista työskentelyä keittiötyössä o työsuunnitelman tekemistä, pohjana opiskelijan henkilökohtainen näyttösuunnitelma Perehdytään hätä- ja paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeisiin, harjoitellaan hätänumeroon soittamista, tutustutaan tulipalon sammutusvälineisiin sekä toimintaohjeisiin tulipalon sattuessa. Oppikirja Erityisen hyvää Täydennystä oppikirjoista Kokkiprokkis ja Kokin ruokaohjeet Selkomateriaali monisteina (oppikirjoista Herkutellen, Kokaten ja VAVA -hankkeen materiaali) Työturvallisuus: SPR:n nettisivut ja valmentajan oma aineisto Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja yhteisesti sovittavien toimintatapojen noudattamista. Akp 2 Hygieniaosaaminen ja kestävä kehitys, 1,5 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Hygienia ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. Hygieniapassikoulutus teoriaopetuksena Ammattiosaamisen käytännön osanäyttö henkilökohtaisesta hygieniasta, hygieenisistä työskentelytavoista, käsien pesusta ja hoidosta sekä keittiön siivouksesta Hygieniapassi: Teoriaopetus ja hygieniaosaamistesti Ammattiosaamisen näyttö: o Valmentajan tekemä materiaali (Power Point -esitykset) Hygieniaosaamiseen liittyvä näyttöaineisto o Hygieniapassi: o Valmentajan oma materiaali o Verkkomateriaalit purtavaapuhtaasti, hygieniaosaaminen selkokielellä o Perttulan CD-kuvat, pelikortit ja harjoitustestit o Hygicult hygieniatestit.

12 12 Ammattiosaamisen käytännön näyttö hygieniaosaamisesta Kurssi arvioidaan asteikolla 1-3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja yhteisesti sovittavien toimintatapojen noudattamista Hygieniaosamistestin suoritus (hyväksytystä suorituksesta Eviran todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja hygieniapassi) Akp 3 Kahvituspalvelut, 3 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen Palvelusopimuksen ja tilausmääräyksen tunteminen Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu Hygienia ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Työvuoron päättäminen Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media) Työskentely tapahtuu opetuskeittiöllä ja tarjoilutilassa, auditorion edessä, Päin Punaisessa ja yhteistyössä opiskelijaravintola Viikunan kanssa tai muissa asiakkaiden tiloissa palvelusopimusten/tilausmääräysten mukaisesti Kahvilaprojekti, joka sisältää yrittäjänä toimimista 1,5 ov (oman kahvilan perustaminen) Take away - myyntiä Oppimistehtävä/oman kahvilan perustaminen: Tiimiläiset suunnittelevat erilaisilla liikeideoilla toimivia kahviloita. Yksi/kaksi erilaista kahvilatyyppiä valitaan ja toteutetaan käytännössä. Yhteistyötä muiden vuosikurssien kodinhuoltaja -ryhmien kanssa Oppikirja Erityisen hyvää Täydennystä oppikirjasta Kokkiprokkis ja Kokin ruokaohjeet Valmentajan tekemät monisteet Opiskelijoiden omat suunnitelmat Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, yhteisesti sovittavien toimintatapojen noudattamista ja oppimistehtävän suorittamista.

13 13 Akp 4 Erityisruokavaliot, 0,5 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton ja keliakia) tunteminen. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen ja teoriakoe Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media) Teoriaopetuksena erityisruokavaliot, josta teoriakoe Oppimistehtävä ravitsemussuosituksesta sekä syömisestä kohtuudella ja sopivasti Lopuksi erityisruokavalioita harjoitellaan opetuskeittiöllä, jossa sovelletaan teoriassa opittua Integroituu osittain ateriapalvelut -tuntien (Akp 1) kanssa, jossa erityisruokavaliota harjoitellaan lisää käytännön työnä. Valmentajan tekemä lyhyt teoriapaketti erityisruokavalioista (Power Point - esitys) Oppikirja Erityisen hyvää ja Kokin ruokaohjeet Oppimistehtävä Valion tuote-esittelylaatikot, kaupasta maistiaisia Kurssi arvioidaan asteikolla 1-3 Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, yhteisten toimintatapojen noudattamista sekä kokeen ja oppimistehtävän hyväksytysti suorittamista. Akp OP Opinnäytetyö, 0,5 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, tapahtuma, työnäyte, portfolio, esitys tai työelämälähtöinen kehittämishanke. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisenä vuonna orientaatiolla ja prosessi jatkuu koko opiskelujen ajan. Integroituu äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikka (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) tuntien kanssa. Akp 0 OPO, 0,5 ov Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media).

14 14 Tutustutaan opintojen aloittamiseen liittyviin asioihin Perehdytään mm. oppimaan oppimiseen, opiskelutekniikoihin ja omiin oppimistyyleihin. Tutustutaan tutkinnon rakenteeseen, tavoitteisiin, ajoitukseen, vapaasti valittaviin opintoihin, suorittamisen käytäntöihin, arviointiin ja Wilmaan Aloitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta. Opiskelijoille jaettava opiskelijaopas. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ateria- ja kahvituspalveluiden opintokokonaisuuden toteuttamissuunnitelma Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - matematiikka1 0,5 ov - liikunta 0,5 ov - äidinkieli 0,5 ov sekä Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - tieto- ja viestintätekniikka 0,5 ov ja ateria- ja kahvituspalveluiden tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä seuraavasti: Matematiikka 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Mittaaminen: eri mittayksiköt keittiöllä o Punnitseminen o Ruoka- ja leivontaohjeiden suurentaminen ja pienentäminen, massan laskeminen o Annoskoot henkeä kohden o Käyttöpaino, painohäviö ja ostopaino alustavasti hopsin mukaan o Osallistujien määrän arviointi, suhteuttaminen resepteihin/ohjeisiin o Lautasliinojen, ruokailuvälineiden, tuolien ja pöytien määrät Liikunta, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Työergonomia, paljonko liikut työtehtävien aikana (askelmittari) o Psyykkinen jaksaminen työtehtävän luomassa paineessa ja fyysisen kunnon vaikuttaminen siihen; yhdessä ennakkoon suunnittelu kullekin sopivista työtehtävistä sen hetkisen kunnon mukaan o Tavoitteena on, että selvitään annetuista tehtävistä ryhmänä mahdollisimman hyvin (osa tekee fyysisesti rankempaa, osa kevyempää työtehtävää) o Tähän liittyy se, että suunnitellaan toimenpiteet oman fyysisen kunnon kohentamiseksi, jotta mahdollisesti jatkossa voimme toteuttaa ryhmässä työnkiertoa. Englanti 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Arkielämän idiomien kertaamista o Asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien keskeisten lauseiden ja ilmaisujen harjoittelu ja käyttö autenttisessa tilanteessa o Opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan ruuanvalmistuksen raaka-aineiden ja välineiden

15 15 englanninkielisiä vastineita o Ruuanvalmistuksessa käytetään rinnakkain suomen ja englannin kieltä mahdollisuuksien mukaan o Tehdään ruokalistoja/hinnastoja tapahtumaan englanniksi. Äidinkieli 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Kartoitetaan opiskelijoiden kirjoittamisen/lukemisen taidot tarvittaessa o Ruokalistakieli ja ruokalistojen kirjoittaminen o Asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja toteuttaminen autenttisessa oppimistilanteessa o Työssäoppimisjaksoon liittyvät tekstit. Tieto- ja viestintätekniikka, 0,5 ov: Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Tekstinkäsittelyohjelma, netti, Moodle ja SOME. -tutuksi o Kutsukirjeiden suunnittelu/layout tapahtumaan o Aihepiirit tunneille valitaan ammatillisia aineita palveleviksi: teemat yhteisiksi. Akp T TYÖSSÄOPPIMINEN, Työskentely ateria- ja kahvituspalveluissa, 6 ov (sisältää ammattiosaamisen näytön) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja valmistaa tai valmistelee työvuorossa valmistettavia tai tarjoiltavia aterioita (aamu-, väli- ja iltapaloja) ja kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä - Työprosessin hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - Työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, kokeiden ja muiden menetelmien avulla YLLÄPITOSIIVOUS (YPS), 15 OV LÄHIOPETUS Ylläpitosiivoustyö, 9 ov + TOP Työskentely ylläpitosiivoustöissä, 6 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija Suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan Valmistautuu ylläpitosiivoukseen, suunnittelee omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden Tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa

16 16 Valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita Valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita Puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja Tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita Toimii kestävän toimintatavan mukaan. Yps 1 Ylläpitosiivous kodissa, 2,5 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Ylläpitosiivouksen ja oman työn suunnitteleminen Ylläpitosiivoukseen valmistautuminen Ylläpitosiivouksen toteuttaminen ja lopputöiden tekeminen ja raportointi Lian ja pintamateriaalinen tunnistaminen ja erilaisten pintamateriaalien hoitaminen Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen Siivousmenetelmien, -välineiden, -koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Kurssi toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna ja on peruskurssi myöhemmin opittaville asioille. Käytännön osuus toteutetaan yksilöllisesti opiskelijoiden omien henkilökohtaisten taitojen ja tavoitteiden mukaan. Toteutus tapahtuu 2-3 tunnin jaksoissa ja tiimiläiset voivat siivota oppilaitoksen opiskelija-asuntolan huoneita ja wc-tiloja tai työskennellä oppilaitoksen siivoojien työpareina. Työskentelyn lopuksi pidetään oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi ja oppimiskokemusten tunnistaminen. Oppikirja: Puhdas koti ja puhtaat pyykit, tekijä Hannele Salonen, OPH (mukautetuin tavoittein opiskeleville) Oppikirja: Puhdas ja raikas koti (ei mukautetuin tavoittein opiskeleville) Valmentajan tekemät monisteet ja työohjeet. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Oppimistehtävä ylläpitosiivouksesta, mikä arvioidaan asteikolla 1-3. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, yhteisten toimintatapojen noudattamista ja oppimistehtävän hyväksytysti suorittamista. Yps 2 Ylläpitosiivous laitoksessa, 2 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Erilaisten asiakaskohteiden toiminnan ja palvelukuvausten ja työohjeiden tunteminen - ylläpitosiivouksen puhtaustaso laitoksessa (mikrobiologian perusteita, puhtausnäytteet) - siivousohjeiden käyttö

17 17 Asiakasturvallisuuden noudattaminen - hätäensiapu siivousaineiden käsittelyn yhteydessä, sähköturvallisuus Terveys, työturvallisuus ja toimintakyky. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media) Käytännön osuus toteutetaan siivoamalla koulun eri tiloja (luokkahuoneet, saunat, auditorio, käytävätilat, keittiöt, hoito-opin luokka) sekä tekemällä tutustumiskäyntejä / siivoamalla koulun omia palveluyksiköitä ja mahdollisesti lähialueen kodinomaisia laitoksia. Oppikirja Puhdas koti ja puhtaat pyykit tekijä Hannele Salonen, OPH (mukautettu) Oppikirja Puhdas ja raikas koti (ei mukautettu) Lähdemateriaalina kansio Hygienia hoivalaitoksissa ja laitoshuoltajan työssä SSTL Valmentajan tekemät monisteet ja työohjeet. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja työsuunnitelmien hyväksytysti suorittamisista. Yps 3 Jätehuolto ja kestävä kehitys, 1 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Hygienia ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Kestävän toimintatavan mukaan toimiminen. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Oppimistehtävä kestävästä kehityksestä Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Käytännössä lajitellaan koulun ja asuntolan jätteitä. Kurssin aikana käydään tutustumassa jäteaseman ja jäteveden puhdistamon toimintaan ja tehdään luontoretki vuodenajan mukaan. Tiimiläiset voivat osallistua suunnitteluun ja järjestää luontoretken valitsemalleen asiakasryhmälle. Kestävää kehitystä toteutetaan läpäisyperiaatteella koko opintokokoisuudessa ja käytännön työskentelyssä.

18 18 Valmentajan monisteet Omien kotikuntien jätehuolto-ohjeet Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävän hyväksytysti suorittamisista. Yps 4 Siivous asiakkaiden kotona, 2 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Asiakkaan toiminnan ja siivouksen tavoitteen tunteminen Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Oman aikataulun suunnittelu Oman työn suunnittelu yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Tiimiläiset työskentelevät yhteistyössä oppilaitoksen siivoojien kanssa heidän työpareinaan. Samalla he tutustuvat kyselemällä ja havainnoimalla siivoojan työhön, siivoustyön laatuun (työn jälki) ja siivouksen mitoitukseen sekä siivouspalvelusopimuksiin. Työskentely toteutetaan projektityyppisenä työskentelynä tekemällä siivouskäyntejä mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen omiin palveluyksiköihin ja lähialueen kodinomaisiin palvelukoteihin, joissa asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan / huoneissaan. Lisäksi tehdään kotisiivouksia asiakkaiden koteihin. Kirjallinen tehtävä: opiskelija tekee palvelusopimuksen asiakkaan kanssa ja suunnittelee siivoustyöt asiakkaan kodissa yksin tai parin kanssa. Oppikirja Selvästi puhdas. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja työsuunnitelmien hyväksytysti suorittamisista. Yps 5 Ammattietiikka ja diakoninen työote, 1 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Ammattietiikan noudattaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö.

19 19 Ammattietiikka, 0,5 ov Ammattietiikka ja vuorovaikutus. Diakoninen työote, 0,5 ov (koko oppilaitoksen yhteinen kurssi) Käsitteiden määrittelyä: diakonia ja diakoninen työote Kristillinen ihmiskäsitys Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky ja lähimmäisenrakkaus Hengellinen kipu (hengelliset ja uskonnolliset kysymykset) Hengellinen terveys Sielunhoitopalvelut/tukea antava sielunhoito. Erilaiset toiminnalliset harjoitukset Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Toteutetaan toiminnallisena vuorovaikutuskurssina. Valmentajan jakamat monisteet ja muu materiaali Laulaja Jorma: Elämän oikea ja väärä, käytetään osittain Sainio, Aarno: Ehjä ihminen. Sielunhoidon perusteet. Helsinki, Kirjapaja 1987, käytetään osittain Wikström Owe: Salattu ihminen - elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu, Kirjapaja 2000, käytetään osittain. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Yps OP Opinnäytetyö, 0,5 ov Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, tapahtuma, työnäyte, portfolio, esitys tai työelämälähtöinen kehittämishanke. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisenä vuonna orientaatiolla ja prosessi jatkuu koko opiskelujen ajan. Opinnäytetyö integroituu äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikka (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) tuntien kanssa. Opintokokonaisuuden toteuttamissuunnitelma Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon pakollisista osista - äidinkieli 1, 0,5 ov, - englanti 1, 0,5 ov - matematiikka 1, 0,5 ov, - liikunta 0,5 ov

20 20 sekä Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista - tieto- ja viestintätekniikka 0,5 ov ja ylläpitosiivouksen tutkinnon osat integroidaan keskenään käytännön työskentelyssä seuraavasti: Äidinkieli 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Omien mainosten ja tiedotteiden suunnittelu ja tekeminen kirjallisesti ja suullisesti o Harjoitellaan tapahtuman kuvaamista kirjallisesti (pareittain, ryhmissä). Englanti 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Siivoussanastoharjoituksia o Omien mainosten ja tiedotteiden suunnittelu ja tekeminen kirjallisesti ja suullisesti o Asiakaspalvelutilanteissa tarvittavien keskeisten lauseiden ja ilmaisujen harjoittelu ja käyttö autenttisessa tilanteessa o Tien neuvominen o Small talk. Matematiikka 1, 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Esim. Paljonko liinan pesu tuli maksamaan, kun pesimme itse /jos olisimme pesettäneet ulkopuolisella, yhtälön ratkaiseminen o Puhdistusaineiden mittaaminen ja niiden laimennussuhteet (desimaalilaskuja, prosenttilaskuja) o Ph ja potenssilaskuja. Liikunta 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja lisäksi jatketaan syksyllä alkanutta kokonaisuutta käytännössä o Työergonomia; paljonko liikut työtehtävien aikana o Psyykkinen jaksaminen työtehtävän luomassa paineessa ja fyysisen kunnon vaikuttaminen siihen; yhdessä ennakkoon suunnittelu kullekin sopivista työtehtävistä sen hetkisen kunnon mukaan o Tavoitteena on, että selvitään annetuista tehtävistä ryhmänä mahdollisimman hyvin (osa tekee fyysisesti rankempaa, osa kevyempää työtehtävää) o Tähän liittyy se, että suunnitellaan toimenpiteet oman fyysisen kunnon kohentamiseksi, jotta mahdollisesti jatkossa voimme toteuttaa ryhmässä työnkiertoa. Tieto- ja viestintätekniikka 0,5 ov Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja käytännössä o Tekstinkäsittelyohjelma, netti, Moodle ja SOME. (sosiaalinen media) tutuksi o Kodinhuoltajan ammatillisiin tietokoneohjelmiin tutustumista mm. Energialaskurit energynet o Excel-taulukon käyttö, laskuja excelin avulla o Aihepiirit tunneille valitaan ammatillisia aineita palveleviksi: teemat yhteisiksi. Yps T TYÖSSÄOPPIMINEN, Työskentely ylläpitosiivoustehtävissä 6 ov (sisältää ammattiosaamisen näytön) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään ylläpitosiivousta esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa

21 21 (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan - Työprosessin hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - Työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien, kokeiden ja muiden menetelmien avulla. 3. KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, KODINHUOLTA- JA, 30 OV 3.1. ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN (ASAV), 10 OV LÄHIOPETUS 6 OV + 4 OV TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija Suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan Toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja ottaa huomioon heidän avustamiseen liittyvät palvelutarpeensa Avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan Suunnittelee ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta Arvioi omaa toimintaansa. AsAv 1 Asiakkaiden turvallinen avustaminen 3 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet Asiakkaiden avustamisen suunnittelu Asiakkaan tuntemus Asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustaminen Asiakkaan avustamisen menetelmien käyttö Asiakkaan avustamisvälineiden käyttö Avustamistilanteen päättäminen o Eri-ikäiset asiakkaat o Asiakkaan toimintakyky o Eri-ikäisen ihmisen tarpeet o Henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa avustaminen o Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen o Apuvälineet ja niiden puhdistaminen Oman toiminnan arviointi Oppiminen ja ongelmanratkaisu Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka o Vaitiolovelvollisuus o Hyvät käyttäytymistavat

22 22 Työympäristön sääntöjen tunteminen ja työhön liittyvien säädösten ja määräysten hallinta o Ammattisanasto o Työhön ja työn tekemiseen liittyvät pelisäännöt o Työtä koskevat säännöt o Työajat o EA 1 tai perus-ensiapuvalmiudet o Aseptiikka o Ergonomia o Oma suojautuminen o Paloturvallisuus o Oman työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Kurssi toteutetaan yhdistelemällä teorian ja työvaltaisen oppimisen menetelmiä. Työvaltaista oppimista voidaan toteuttaa omissa oppilaitoksen palveluyksiköissä sekä mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. Opintokäynnit paikallisissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Valmentajan tekemät monisteet SPR:n koulutusmateriaali Oppikirja: Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska, Vihunen: Hoitamalla hyvää oloa, käytetään osittain Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Kurssin suoritus edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, aktiivista osallistumista tunneilla ja yhteisesti sovittavien tehtävien tekoa ja/tai työvaltaisessa oppimisessa aktiivisesti mukana toimimista ja toiminnan raportointia erilaisin menetelmin. AsAv 2 Asiakkaiden erilaiset ruokavaliot 0,5 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Eri-ikäisten ruokavaliot Ruoan rakennemuutokset Ruokailun apuvälineet. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen

23 23 Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Kurssi toteutetaan käytännössä valmistamalla ruokaa eri-ikäisille asiakkaille opetuskeittiöllä. Kurssi toteutetaan osittain yhteistyössä Asiakkaan avustaminen - kurssin kanssa (mm. syöttämisharjoitukset opetuskeittiöllä). Ravitsemushoito, suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 Hasunen, K. ym.2004: Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita. (myös verkkojulkaisuna) Suomalaiset ravitsemussuositukset - Ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (Myös verkkojulkaisuna) Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (Myös verkkojulkaisuna). Oppikirja Erityisen hyvää. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja työsuunnitelmien sekä oppimistehtävän hyväksytysti suorittamisista. AsAv 3 Viriketoiminta/ kädentaidot, 1 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Virikkeellisen toiminnan järjestäminen Viriketoimintavälineiden käyttö Vuorovaikutus ja yhteistyö. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Askartelu ja erilaiset kädentaidot Viriketoiminnan järjestämistä esim. Koivurannan vanhuksille Kurssi toteutetaan toiminnallisena projektityyppisenä työskentelynä. Valmentajan jakama materiaali. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

24 24 AsAv 4 Viriketoiminta/ musiikki, 1 ov Keskeiset sisällöt ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin kohteet: Virikkeellisen toiminnan järjestäminen musiikin avulla Viriketoimintavälineiden käyttö Vuorovaikutus ja yhteistyö. Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media). Musiikki Viriketoiminnan järjestämistä esim. Koivurannan vanhuksille o Kurssi toteutetaan toiminnallisena projektityyppisenä työskentelynä. Valmentajan jakama materiaali Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. AsAv 0 OPO, 0,5 ov Verkko-opetus ja SOME. (sosiaalinen media) Opiskelun suunnitelmallisuus Perehdytään opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Seurataan ja tarkennetaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Erilaiset sähköiset lähteet Oma hops. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Huom. Asiakkaan avustaminen ja viriketoimintakurssi toteutetaan osittain yhteisprojektina kutsumalla oppilaitokselle asiakkaita syömään tai järjestämällä jokin juhla asiakkaille heidän toiveensa mukaan. Projektit sisältävät ruoanvalmistusta, asiakkaan avustamista, puhtaanapitoa ja viriketoimintaa.

25 25 Pienissä palveluyksiköissä tehdään myös pieniä siivoustöitä yhdessä asiakkaan kanssa. AsAv T TYÖSSÄOPPIMINEN, Työskentely avustamistehtävissä ja viriketoiminnassa, 4 ov (sisältää ammattiosaamisen näytön) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toimintatuokion asiakaskohteissa. Sopivia työympäristöjä ovat kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan - Työprosessin hallinta kokonaan - Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - Työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla KODIN PERUSSIIVOUS JA VAATEHUOLTOPALVELUT (KPVP) 10 OV LÄHIOPETUS 6 ov + TOP 4 ov Opiskelija Toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä Suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan Tekee kodin perussiivoustehtäviä sopimuksen mukaan Tekee kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoa sopimuksen mukaan Käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita Puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet Noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta Arvioi omaa toimintaansa. KpVp 1 Kodin perussiivous 1 ov Kodin perussiivouksen suunnittelu, toteutus ja päättäminen sopimuksen mukaan Kodin puhdistusaineiden-, välineiden-, menetelmien ja koneiden tunteminen Lian tunnistaminen Kodin pintamateriaalin tunteminen Puhdistustapahtuman osatekijöiden tunteminen Palvelusopimuksen tunteminen ja työohjeiden laadun hallinnan välineiden käyttö Käytäntöpainotteinen oppiminen Käytännön työtä edeltää lyhyt keskusteleva johdanto aiheeseen

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kotityöpalvelujen osaamisala Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala Toimitilahuoltaja

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 SISÄLLYS 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammattiliset tutkinnon osat Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen osaamisala Hyväksytty 4.9.2017 Puhdistuspalvelujen osaamisala

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset Kotityöpalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelusopimuksen, työohjeiden ja asiakkaan toiveen sekä tarpeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA PUHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 25/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuoltoja muita palveluita.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Kaks` Kättä työpaja ry

Kaks` Kättä työpaja ry Kaks` Kättä työpaja ry KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KODINHUOLTAJA Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Suuntautumisalana puhdistuspalvelu: -Ateria- ja kahvituspalvelut,

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 1.8.2015

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 01.08.2015 alkaen 1(196) Sisällys

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka:

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: 4. tammikuuta 2017 / 1 mistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: Opinnollistettava tutkinto: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon osa: Asiakkaiden avustaminen 1. TYÖPROSESSIN

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA KODINHUOLTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja

OPETUSSUUNNITELMA. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja 1 EteläSavon Koulutus Oy EteläSavon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/1.8.2012 2 (165)

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Sastamalan koulutuskuntayhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot