Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 5 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Asiakkaiden avustaminen Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut Kotiruokapalvelut Puhdistuspalvelujen osaamisalan, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat Perussiivous Toimitilapalvelut Valinnaiset tutkinnon osat Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen Kerroshoitopalvelut Kodin siivous erityistilanteissa Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely Perhejuhlapalvelut Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen Piha-alueen ja huonekasvien hoito Siivouspalvelut erityiskohteessa Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut Vaatteiden ja tekstiilien huolto Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen... 75

3 Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen

4 3.4.6 Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien

5 5 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

6 6 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

7 7 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ylläpitosiivous, 25 osp Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Asiakkaiden avustaminen, 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp Kotiruokapalvelut, 15 osp Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Perussiivous, 30 osp Toimitilapalvelut, 15 osp Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 45 osp Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Kerroshoitopalvelut, 15 osp Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus, 15 osp Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely, 15 osp Perhejuhlapalvelut, 20 osp Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen, 15 osp Piha-alueen ja huonekasvienhoito, 15 osp Siivouspalvelut erityiskohteessa, 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut, 20 osp Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp Tutkinnon osa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista, osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

8 8 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan valmistautuu asiakaskohteen työtehtäviin valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton, keliakia) mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan TEEMAT Opintoihin orientoituminen oppilaitoksen esittely ja arvopohja tutkintokohtainen opetussuunnitelma tukipalvelut, opiskelijahuolto turvakävely, alkusammutusharjoitus testit (luki-, matematiikan- ja kielten testit) opintojen tukitoimet hops järjestyssäännöt ryhmäytyminen Toimiminen ateriapalvelutehtävissä asiakaspalvelu hygienian perusteet elintarviketietous laite- ja välinetuntemus ravitsemustiedon perusteet erityisruokavaliot aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen valmistaminen ja tarjoilu työturvallisuus

9 9 astiahuolto kestävä kehitys puhtaanapito hätäensiapu paloturvallisuus Työskentely ateriapalvelutehtävissä työelämätaidot; työelämän pelisäännöt, työajat, työvuorot, työtehtävät, työryhmän jäsenenä toimiminen, vuorovaikutus ja viestintä, vaitiolovelvollisuus, tasavertaisuus oman työn suunnittelu ja aikataulutus itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu; asiakkaan toiminnan ymmärtäminen, palvelusopimuksen tunteminen ja tilausmääräysten tunteminen aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen valmistaminen ja tarjoilu työturvallisuus; työpaikan turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus tiimioppiminen, ryhmä- ja parityöskentely opetuskeittiössä ja opiskelijaravintolassa oppimistehtävät verkko-opiskelu, Moodle henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) rakentaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 7 osp opiskelijaravintolassa opettajan ohjauksessa mahdolliset työelämävierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli-, ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Opiskelija valmistaa tai valmistelee työvuorossa valmistettavia tai tarjottavia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä.

10 10 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esillelaitto ja jakelu työvuoron päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö ruoanvalmistusmenetelmien käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan tunteminen ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA Hätäensiapukoulutus ja hygieniapassi suoritettava ennen työssäoppimista. Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen Äidinkieli: viestintä / vuorovaikutus, tiedonhaku, verkkoyhteisöt, ammattiosaamisen näkyväksi tekeminen eri medioiden avulla Matematiikka Tieto- ja viestintätekniikka: wilma, sähköposti, moodle, google drive/one drive jne. sosiaalinen media Äidinkieli: mara-tehtävä, viestintä ja vuorovaikutus, sosiaalinen media Matematiikka:Tieto- ja viestintätekniikka (Pakolliset): viestintä ja vuorovaikutus sekä sosiaalinen media

11 Ylläpitosiivous, 25 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan valmistautuu ylläpitosiivoukseen, suunnittelee omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimii kestävän toimintatavan mukaan TEEMAT Toimiminen puhtauspalvelutehtävissä siivouksen merkitys ja tavoitteet lika ja lian laatu puhdistustapahtuma puhdistusmenetelmät puhdistusaineet työohjeet ja palvelukuvaukset puhtaustasovaatimukset siivousvälineet ja koneet pintamateriaalit ammattisanasto ylläpitosiivouksen toteuttaminen tavoitteen mukaisessa työjärjestyksessä asiakaslähtöinen työskentely oman työn suunnittelu ja arviointi eri toimintaympäristöissä ergonomia ja työturvallisuus kestävä kehitys sähköinen viestintä työkyky ja terveys Työskentely puhtauspalvelutehtävissä työelämätaidot; työelämän pelisäännöt, työajat, työvuorot, työtehtävät, työryhmän jäsenenä toimiminen, vuorovaikutus ja viestintä, vaitiolovelvollisuus, tasavertaisuus oman työn suunnittelu ja aikataulutus ylläpitosiivoustehtävissä toimiminen itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu työturvallisuus; työpaikan turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen

12 12 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus tiimioppiminen, ryhmä- ja parityöskentely oppimistehtävät verkko-opiskelu, Moodle PLE:n rakentaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 10 osp koulun tiloissa ja opetushotellilla ylläpitosiivouksessa opettajan ohjauksessa mahdolliset työelämävierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään ylläpitosiivousta, esimerkiksi asiakaskodeissa, kodinomaisissa laitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa tai muissa hoitolaitoksissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: ylläpitosiivoukseen valmistautuminen ylläpitosiivouksen toteuttaminen ylläpitosiivouksen päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: siivouspalvelun sopimuksen, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö siivousmenetelmien, -välineiden, -koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan toiminnan ja siivouksen tavoitteen tunteminen lian laadun ja pintamateriaalien tunnistaminen

13 13 puhdistuksen osatekijöiden tunteminen hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen kemia matematiikka tieto- ja viestintätekniikka

14 Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Asiakkaiden avustaminen, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja ottaa huomioon heidän avustamiseen liittyvät palvelutarpeensa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan suunnittelee ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta arvioi omaa toimintaansa. TEEMAT Toimiminen asiakkaan avustamistehtävissä asiakaspalvelu ihmisen elämänkaari erilaiset asiakasryhmät asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa vuorovaikutustaidot aseptiikka apuvälineet viriketoiminnan järjestäminen sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut työhyvinvointi työturvallisuus kestäväkehitys ammattietiikka Työskentely asiakkaan avustamistehtävissä työelämätaidot oman työn suunnittelu ja aikataulutus ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeensa noudattaen palvelukuvausta tai työohjetta itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa ja virikkeellisten toimintatuokioiden suunnittelu ja järjestäminen työ- ja asiakasturvallisuus

15 15 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus tiimioppiminen, ryhmä- ja parityöskentely oppimistehtävät projektitehtävät verkko-opiskelu, Moodle PLE:n rakentaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 7 osp mahdolliset työelämävierailut työpaikalla tapahtuva oppiminen opettajan ohjauksessa OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toimintatuokion asiakaskohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: asiakkaiden avustamisen suunnittelu asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustaminen virikkeellisen toiminnan järjestäminen avustamistilanteen päättäminen oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: työympäristön sääntöjen tunteminen asiakkaan avustamisen menetelmien käyttö asiakkaan avustamis- ja viriketoimintavälineiden käyttö

16 16 Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan tuntemus työhön liittyvien säädösten ja määräysten hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi - HUOMIOITAVAA EA1 suoritettava ennen työssäoppimista.

17 Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan tekee kodin perussiivoustehtäviä sopimuksen mukaan tekee kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoa sopimuksen mukaan käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta arvioi omaa toimintaansa. TEEMAT Toimiminen kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltotehtävissä asiakaslähtöinen työskentely palvelusopimuksen ja työohjeiden tunteminen kodin siivousvälineet ja koneet kodin siivousmenetelmät puhdistusaineet lika ja lian laatu puhdistusmenetelmät pintamateriaalit puhdistustapahtuma katto-, pysty-, kaluste-, tekstiili- ja lattiapintojen puhdistamien, hoitaminen ja suojaaminen kodin eri tilojen perussiivous kodin tekstiilinhuollossa käytettävät aineet hoito-ohjemerkkien tulkitseminen ja kuitumateriaalit vuodehuolto vaatteiden ja kodin tekstiilien esikäsittely, pesu, kuivattaminen, jälkikäsittely vaateiden pienet korjaukset ja korjaustarpeen arviointi palautteen vastaanotto ja sen hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä työtapa- ja hygieniaohjeet-, ja laatuohjeet sisäinen yrittäjyys ergonomia ja työturvallisuus kestävä kehitys Työskentely kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltotehtävissä työelämätaidot oman työn suunnittelu ja aikataulutus

18 18 kodin perussiivous ja tekstiilihuoltotehtävissä toiminen itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu työ- ja asiakasturvallisuus OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus tiimioppiminen, ryhmä- ja parityöskentely oppimistehtävät verkko-opiskelu, Moodle PLE: rakentaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 7 osp asiakaskohteessa työskentely opettajan ohjauksessa mahdolliset työelämävierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kodin perussiivous- ja tekstiilien huoltotehtävissä asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit) tai päiväkodeissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: asiakkaan kanssa toimiminen kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien suunnittelu kodin perussiivoustehtävien toteuttaminen kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien toteuttaminen kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien päättäminen

19 19 oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: palvelusopimuksen tunteminen ja työohjeiden laadunhallinnan välineiden käyttö kodin siivousvälineiden ja koneiden käyttö kodin tekstiilienhuollon välineiden ja koneiden käyttö kodin siivousmenetelmien käyttö kodin tekstiilienhuoltomenetelmien käyttö kodin puhdistusaineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan ja asiakaskodin tunteminen lian laadun tunnistaminen kodin pintamateriaalin tunteminen tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen tunteminen puhdistustapahtuman osatekijöiden tunteminen alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky Muu osaamisen arviointi -

20 Kotiruokapalvelut, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa suunnittelee omaa työtään asiakkaan tarpeen ja palvelusopimuksen mukaan suunnittelee ja valmistaa kotiruokaa asiakkaiden toiveiden mukaan ottaa suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet valmistaa kotiruokaa yleisimpien erityisruokavalioiden mukaan laittaa ruoan esille asiakkaiden toiveen ja tarpeen mukaan siivoaa työympäristönsä asiakkaan keittiössä noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa hygienia- ja jätehuolto-ohjeita arvioi omaa työtä ja toimintaansa TEEMAT Toimiminen kotiruokapalveluissa palvelusopimuksen ja tilausmääräyksen tunteminen ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen ajankäytön hallinta hygieeninen työskentely raaka-aineiden tunnistaminen, valinta, esikäsittely, varastointi ja säilytys vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttö ruoanvalmistus välineiden ja koneiden turvallinen käyttö ja puhdistus kotiruoanvalmistus, niille sopivilla valmistusmenetelmillä valmisruokien ja puolivalmisteiden käyttö erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat perusohjeen muuttaminen erityisruokavalioon sopivaksi eri-ikäisen ravitsemus ja ravitsemussuositukset ruoan tarjolle laittaminen ja ruoan oikea säilytys astioiden käsin ja konetiskaus sekä välineiden, koneiden puhdistus työtilojen siistiminen kestävä kehitys, jätteiden lajittelu ja niiden synnyn ehkäisy oman työskentelyn ja tuotteiden arviointi sekä kehittäminen asiakastyytyväisyys, asiakaspalaute ja palautteen käsittely kustannuslaskenta (tuotteiden ja palvelujen kustannuslaskentaa) yrittäjämäinen toimintatapa Työskentely kotiruokapalveluissa työelämätaidottoman työn suunnittelu ja aikataulutus kotiruokapalvelutehtävissä toimiminen muut sopimuksen mukaiset palvelutehtävät

21 21 itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu työturvallisuus OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus tiimioppiminen, ryhmä- ja parityöskentely opetuskeittiössä oppimistehtävät verkko-opiskelu, Moodle PLE:n rakentaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen työssäoppiminen vähintään 7 osp asiakkaan kodissa kotiruokapalveluissa opettajan ohjauksessa mahdolliset työelämävierailut OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kotiruoanvalmistustehtävissä asiakaskohteiden kotikeittiöissä. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit) ja päiväkodit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: kotiruoan valmistuksen suunnittelu kotiruoan valmistaminen kotiruoan tarjolle laittaminen asiakkaan keittiön siivoaminen oman toiminnan arviointi

22 22 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen kotiruoan valmistusmenetelmien käyttö raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö ruoanvalmistusvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakkaan tunteminen kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta erityisruokavalioiden tuntemus ikäryhmien ravitsemuksen tunteminen Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka Muu osaamisen arviointi -

23 Puhdistuspalvelujen osaamisalan, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Perussiivous, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa valmistautuu perussiivoustehtäviin, suunnittelee oman työaikataulunsa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -koneet, -välineet ja -aineet puhdistaa katot, pystypinnat, ikkunat, lattiat ja kalusteet puhdistaa, hoitaa ja suojaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla arvioi omaa toimintaansa. TEEMAT Toimiminen perussiivoustehtävissä perussiivouksen merkitys, tavoitteet ja puhtaustasovaatimukset eri tilojen perussiivouksen työohjeet ja palvelukuvaukset puhdistustapahtuma lika ja lian laatu perussiivouksen puhdistusmenetelmät perussiivouksen puhdistus-, hoito- ja suoja-aineet siivousvälineet ja koneet perussiivouksessa pintamateriaalien puhdistus, hoito ja suojaus perussiivouksen tekeminen eri tiloissa tavoitteen mukaisessa työjärjestyksessä (katto, pystypinnat, kalusteet, lattia) perussiivouksen tiedottaminen ja raportointi perussiivouksen tuotteen tai palvelun kustannusten muodostuminen yrittäjämäinen toimintatapa Työskentely perussiivoustehtävissä työelämätaidot oman työvuoron aikatauluttaminen ja suunnittelu perussiivouksessa toiminen itsearviointi ja palautteen vastaanottaminen sekä oman toiminnan kehittäminen asiakaspalvelu työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 14.4.2015 Rehtorin hyväksyntä 43,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot