OPETUSSUUNNI- TELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNI- TELMA 2011"

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoen Upankadun ja Ähtärin Koulutien opetuspisteet OPETUSSUUNNI- TELMA 2011 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja Kotityöpalvelujen koulutusohjelma 13/2012, Viranhaltijapäätös Reija Lepola Koulutuskeskuksen johtaja

2 Sisältö 1 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon 120 ov rakenne, kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon muodostuminen, kodinhuoltaja Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä opinnäyte (väh. 2 ov) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (>120 ov) Ammattiosaajan tykypassi Orientoivat opinnot Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opintojen ohjaus Työturvallisuus Kansainvälisyys Lähteet Liitteet Liitteet Liite 1 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon opintojen etenemissuunnitelma 120 ov / 3v 2

3 Liite 2 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisäosien ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelmat Liite 3 Vapaasti valittavien tutkinnon osien opetussuunnitelma, Liite 4 Paikallisesti tarjottavien tutkinnon osien arviointikriteerit Liite 5 Ammattiosaamisen näytön lomake 3

4 1 Ammattialan kuvaus ja arvoperusta Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kuvaus ja arvoperusta Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja hyvin erityyppisissä ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalveluilla on monia yhteisiä tehtävä- ja toiminta-alueita erityisesti kotitalous-, kiinteistö-, ravitsemis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Palvelutoiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas, ja siksi toiminnan laatua arvioidaan jatkuvasti asiakaspalautteiden avulla. Kotityöpalvelut on kasvava palveluelinkeino. Kotityöpalveluilla tuetaan ihmisten arjessa selviämistä yksityiskodeissa, palvelukodeissa ja erilaisissa asumisyksiköissä. Kotityöpalveluilla tarkoitetaan kodin arjen tehtäviä, kuten kodin siivousta, tekstiilien huoltoa, ruoanvalmistusta ja tarjolle laittoa. Lisäksi palveluina tarjotaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, ulkoilemisessa. Kotityöpalvelut sisältävät viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisen sekä asioimistehtäviä. Tulevaisuuden kasvavia palveluja on erilaisten sähköisten tieto- ja turvallisuusteknologiaan liittyvien palveluiden ja -välineiden käytönohjaus. Kotityöpalvelut kattavat myös asuinympäristön hoitamiseen liittyviä pihaalueen ja parvekkeen hoitotöitä. Puhdistuspalveluala on monipuolinen ja laaja-alaisesti työllistävä palveluelinkeino. Puhdistuspalveluilla tuotetaan toimitiloissa työskenteleville ihmisille hyvinvointia. Puhdistuspalvelut sisältävät ensisijaisesti erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Lisäksi työhön kuuluu toimintaympäristöstä riippuen muita palvelutehtäviä. Muut palvelut voivat olla toimitilojen viihtyisyydestä huolehtimista, somistusta, järjestelytehtäviä, tekstiilienhoitoon tai ateria- ja kokouspalveluihin liittyviä tehtäviä sekä asiakkaiden avustamista ja palvelua päivittäistoiminnoissa. Perheiden tarpeiden ja elämän perusarvojen muuttuminen luo kotityöpalvelujen kysyntää. Kodin ulkopuolella ansiotyössä käyvillä kotityöhön käytettävää aikaa on niukasti ja vapaa-aikaa käytetään harrastuksiin ja muihin aktiviteetteihin. Palvelujen saatavuuden ja kehittymisen myötä kuluttajat suhtautuvat myönteisesti erilaisten kodinhuoltoon liittyvien palvelujen kuluttamiseen. Myönteiseen asennoitumiseen palvelujen käyttämisessä on vaikuttanut myös verotukseen liittyvä kotitalousvähennys sekä palvelusetelin laajentuva käyttöönotto. Kotityöpalvelujen arvopäämääränä on ylläpitää ja edistää asiakkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua. Asiakkaat ostavat palvelusopimuksen mukaisesti palvelun joko kokonaan tuotettuna tai pelkästään neuvontana ja ohjauksena. Asiakas voi itsekin osallistua omien voimavarojensa mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuun työhön. Palvelutoimintaan liittyviä arvoja ovat yksilön kunnioittaminen ja hänestä välittäminen, terveys, puhtaus, turvallisuus ja ekologisuus. Kotityöpalvelujen tavoitteena on vastata ihmisten arjen tarpeisiin ja odotuksiin. Palvelujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja eettinen toiminta. Palvelut tuotetaan ammattitaitoisesti, luotettavasti, turvallisesti, taloudellisesti sekä kestävän toimintatavan mukaisesti. 4

5 Puhdistuspalvelujen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Puhdistuspalveluilla ylläpidetään puhtautta erilaissa toimintaympäristöissä ja luodaan edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnille ja erilaisille toiminnoille. Lisäksi puhdistuspalveluilla on merkittävä vaikutus kiinteistöjen kunnon ja arvon säilymiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat terveys, puhtaus, turvallisuus ja ekologisuus. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Menestyvä ja vastuullinen palvelutoiminta perustuu asiakastyytyväisyyteen, työn ja palvelun korkeaan laatuun, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla työskentelevä työntekijä on toisia ihmisiä kunnioittava, oma-aloitteinen, palveluhenkinen, yhteistyökykyinen, laatu- ja kustannustietoinen ja luotettava. Hän tuntee vastuunsa asiakkaista, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Hän arvostaa omaa työtään ja ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan. Monikulttuurinen palveluala ja asiakkaiden kotona työskentely edellyttää myös erityistä hienotunteisuutta ja erilaisten arvojen kunnioittamista. Kotityö- ja puhdistuspalvelut tuotetaan julkisten tai yksityisten organisaatioiden palveluina. Alalla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn kuvaan ja työtehtävien suoritustapaan sekä työaikaan ja toimipaikkaan. Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla on hyvät mahdollisuudet työllistää itsensä myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Kotityöpalvelujen osaamista on mahdollisuus syventää ja laajentaa suorittamalla kotityöpalvelujen ammattitutkinto. Puhdistuspalvelujen osaamista voi syventää ja laajentaa suorittamalla laitoshuoltajan ammattitutkinto. Siivoustyönohjaajan tai siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus edetä erilaisiin työnjohdollisin tehtäviin tai suunnittelu- ja esimiestehtäviin. 5

6 2 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon 120 ov rakenne, kodinhuoltaja Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Sedun opinto-ohjauksen suunnitelman mukaisesti. Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat, Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous 90 ov 15 ov 15 ov Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, Pakolliset tutkinnon osat Asiakkaiden avustaminen Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut Kotiruokapalvelut 10 ov 10 ov 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat ) > 120 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat 20 ov 16 ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov 6

7 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON MUODOS- TUMINEN, KODINHUOLTAJA Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov, opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Sedun opinto-ohjauksen suunnitelman mukaisesti. Tutkinnon osiin sisältyy Sedulaisen orientoivat opinnot 1 ov yhteisen suunnitelman mukaisesti. Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja, Asiakkaiden avustaminen Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut Kotiruokapalvelut 15 ov 15 ov 10 ov 10 ov 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, valittava 30 ov Kerroshoitopalvelut Perhejuhlapalvelut Vaatteiden ja tekstiilien huolto Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat: 10 ov 10 ov 10 ov - Asiakkaan tukena ja apuna 5 ov - Asuminen ja asuinympäristössä toimiminen 5 ov - Avustaminen pienlemmikkieläinten hoidossa 5 ov - Huonekasvien ja pihan hoito 5 ov - Bed and Breakfast palvelut 5 ov - Tekstiilihuoltopalvelut 5 ov - Yrittäjyyttä opiskeluun 1 5 ov - Yrittäjyyttä opiskeluun 2 5 ov Tutkinnon osa jostakin seuraavista ammatillisista perustutkinnoista Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto 10 ov 7

8 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen ) Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Lukio-opinnot 10 ov 10 ov 2 ov 5-10 ov 0-10 ov 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat >120 ov) Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat 10 ov 8

9 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 16 ov 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 0-4 ov Lisäksi voi valita seuraavista valinnaisista tutkinnon osista Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta on esitetty opetuspistekohtaisesti liitteenä 9

10 4 Ammatilliset tutkinnon osat Kaikille pakollinen tutkinnon osa Ateria- ja kahvituspalvelut 15 ov Tutkinnon osa sisältää Sedulaisen orientoivia opintoja 1. opiskeluvuoden opintojen aikana Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaito- vaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s.24 Työprosessin hallinta Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen - pukeutuu hygieenisesti - valitsee ja ottaa esille raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet - tekee taloudellisen, toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman ottaen huomioon asiakkaan tarpeen, työturvallisuuden, ergonomian ja noudattaa palvelusopimuksen kaltaista työsuunnitelmaa Aamu-, väli-, ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen - toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti - toimii hygieenisesti - ottaa huomioon tavallisimmat erityisruokavaliot - työskentelee kohtuullisessa ajassa ja kustannustehokkaasti - arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua, tarvittaessa tekee muutoksia - ottaa huomioon kestävän kehityksen Aamu-, väli-, ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu - tarjottavien esille laitto ja ruoanjako - osaa arvioida esille laitettua ruokaa ja tehdä muutoksia tarvittaessa Työvuoron päättäminen - puhdistaa ja laittaa paikoilleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet, astiat ja siivoaa ympäristön - käsittelee jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti - tekee jälkityöt - noudattaa omavalvontaa 10

11 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen - työsuunnitelmaa Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen raakaaineiden valinta, käsittely ja käyttö - tunnistaa tarjoiluihin käyttämänsä ja muut yleisimmät elintarvikkeet - käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita ruoanvalmistuksen eri vaiheissa Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö - puhdistaa ja laittaa paikoilleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet, astiat ja siivoaa ympäristön - noudattaa työturvallisuutta ja ergonomiaa Ruoanvalmistusmenetelmien hallinta - valmistaa taloudellisesti keittiön työvälineillä aamu-, ilta- ja välipaloja tai kahvitarjoiluja Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tunteminen - tuntee asiakkaan tarpeet ja toimii niiden mukaisesti Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen - tuntee ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot - valmistaa asiakkaalle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen - noudattaa hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa - osoittaa hygieniaosaamisensa Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - myönteinen suhtautuminen alaan - ongelmanratkaisutaito Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus, joustavuus - yhteistyötaidot - tilanne herkkyys - vastuullisuus työtehtävissä - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - vaitiolovelvollisuus - työaikojen noudattaminen - sovittujen sääntöjen noudattaminen - käyttäytyminen - ammattisanaston hallitseminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 11

12 - toimintaohjeiden tunteminen hätäensiaputilanteissa - paloturvallisuutta koskevien toimintaohjeiden tunteminen - työturvallisuus - asiakasturvallisuus - työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s Opiskelija osoittaa osaamisensa asiakaskodeissa, kodinomaisissa laitoksissa, päiväkodeissa, pienissä kouluissa, virastoissa tai matkailuyrityksissä ja vastaavissa ateria- tai kahvituspalveluissa valmistamalla aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja asiakaslähtöisesti ruokalistan mukaan noudattamalla tavallisimpia erityisruokavalioita; M, L, K noudattamalla ravitsemissuosituksia, hygienia- ja jätehuolto-ohjeita sekä kestävää kehitystä päättämällä työtehtävän suunnitellusti Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Oppilaitoksen tilat Työssäoppimispaikat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Työssäoppiminen 2 ov 2. opiskeluvuosi Tutustumiskäynnit Oppimateriaali Opettajan materiaali Hygieniaosaamiseen liittyvä materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Opettajan esittämä oppikirja 12

13 Opintojen ohjaus Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen vuosi 13

14 Kaikille pakollinen tutkinnon osa Ylläpitosiivous 15 ov Tutkinnon osa sisältää Sedulaisen orientoivia opintoja 1. opiskeluvuoden opintojen aikana Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaito- vaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.29 Työprosessin hallinta Ylläpitosiivoukseen valmistautuminen - pukeutuu tilanteeseen sopivasti, käyttää yhtenäistä työasua - selvittää asiakkaan tarpeet / tutustuu palvelusopimukseen - laatii työsuunnitelman - valitsee puhdistusmenetelmän, puhdistusaineet, -välineet ja koneet Ylläpitosiivouksen toteuttaminen - toimii ystävällisesti ja asiakaslähtöisesti - työskentelee työryhmän jäsenenä tai parin kanssa - asennoituu positiivisesti - tekee ylläpitosiivouksen työsuunnitelman mukaisesti - työskentelee huolellisesti, kohtuullisessa ajassa sekä arvioi työn tuloksen - puhdistaa ja huoltaa välineet ja koneet - toimii laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaisesti Ylläpitosiivouksen päättäminen - käsittelee jätteet - tarkistaa siivotun tilan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö - noudattaa palvelukuvauksia ja työohjeita - huomioi asiakkaiden tarpeet - vastaanottaa palautteen ja muuttaa toimintaansa tarvittaessa Siivousmenetelmien, -välineiden ja koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö - valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät ja välineet / koneet ottaen huomioon lian ja pin- 14

15 tamateriaalit - käyttää vettä tarkoituksenmukaisesti - käyttää puhdistusaineita turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - käyttää välineitä /koneita turvallisesti ja ergonomisesti Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan toiminnan ja siivouksen tavoitteiden tunteminen - ottaa huomioon asiakaskohteen toiminnan ja siivouksen tavoitteet - ottaa huomioon sovitun laadun - toimii joustavasti ja yhteistyössä - selvittää toiminta-ajatuksen, liikeidean ja keskeiset palvelut Lian laadun ja pintamateriaalin tunnistaminen - tunnistaa lian - tunnistaa siivottavan kohteen pintamateriaalit - tunnistaa ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen - tietää puhdistuksen osatekijät - valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät - tietää ph:n merkityksen puhdistusaineissa sekä vaikutuksen likaan ja pintamateriaaleihin Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen - työskentelee hygieenisesti - hallitsee jätteiden käsittelystä annetut ohjeet Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - myönteinen suhtautuminen alaan - ongelmanratkaisutaito Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus, joustavuus - yhteistyötaidot - tilanne herkkyys - vastuullisuus työtehtävissä - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - vaitiolovelvollisuus - työaikojen noudattaminen - sovittujen sääntöjen noudattaminen - käyttäytyminen - ammattisanaston hallitseminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - tuntee toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa - tuntee paloturvallisuutta koskevien toimintaohjeet - työturvallisuus - asiakasturvallisuus 15

16 - ylläpitää työ- ja toimintakyvyn - osaa hätäensiavun - paloturvallisuus ( Ensiapu 1 Asiakkaan avustaminen tutk. osassa ) Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näyttö, perustutkinnon perusteet s Opiskelija osoittaa osaamisensa yksityisissä asiakaskodeissa, palveluasunnoissa, kodinomaisissa laitoksissa, päiväkodeissa, pienissä kouluissa, virastoissa tai matkailuyrityksissä ja vastaavissa ylläpitosiivoustyötehtävissä siivoamalla kohteita asiakaslähtöisesti suunnitelman / oman suunnittelun pohjalta valitsemalla tarkoitukseen sopivat siivousmenetelmät, välineet/koneet, aineet noudattamalla hygienia- ja jätehuolto-ohjeita sekä kestävää kehitystä tekemällä sovitut lopputyöt Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Oppilaitoksen tilat Työssäoppimispaikat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Työssäoppiminen 2 ov 2. opiskeluvuosi Tutustumiskäynnit 16

17 Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Opettajan esittämä oppikirja Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen vuosi 17

18 Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Pakolliset opinnot Asiakkaiden avustaminen 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaito- vaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.35 Työprosessien hallinta asiakkaiden avustamisen suunnittelu - suunnittelee työnsä palvelusopimuksen mukaan - ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustaminen - suhtautuu eri-ikäisiin ja toimintakyvyltään erilaisiin asiakkaisiin positiivisesti - avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa - huolehtii omasta ja asiakkaan turvallisuudesta - toimii tasa-arvoisesti ja ystävällisesti virikkeellisen toiminnan järjestäminen - suunnittelee ja järjestää eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden virikkeellistä toimintaa avustamistilanteen päättäminen - huolehtii avustamistilanteen päättämisestä asiakaskirjaa ja raportoi käynnin oman toiminnan arviointi - arvioi omaa toimintaansa ja työn onnistumista - tuntee työtehtävän ja toiminta-alueen ammatillisten vastuut ja rajat tunteminen - tunnistaa kehittämistarpeet (swot) Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työympäristön sääntöjen tunteminen - työskentelee työympäristön toimintaohjeitten mukaisesti asiakkaan avustamisen menetelmien käyttö - avustaa asiakasta henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, pukeutumisessa ja ruokailussa - ottaa huomioon ergonomian - toimii turvallisesti asiakkaan avustamis- ja viriketoimintavälineiden käyttö - hallitsee apuvälineitten käytön ja puhdistuksen - hallitsee kodissa olevien virikkeellisessä toiminnassa käytettävien laitteiden ja välineiden käytön ja tarvittaessa puhdistuksen Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tuntemus - ottaa huomioon asiakkaan ikään liittyvät yksilölliset 18

19 tarpeet - ottaa huomioon asiakkaan toimintakyvyn ja kehitystason Työhön liittyvät säädökset ja määräykset - noudattaa työhön liittyviä säädöksiä ja määräyksiä - tietää sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelut ja osaa ohjata asiakkaan niihin tarvittaessa - tietää oman työtehtävän ja toiminta-alueen ammatilliset vastuut ja rajat - osaa ennakoida uhkaavat tilanteet - osaa toimia uhkaavissa tilanteissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - suhtautuu myönteisesti alaan - osaa ratkaista ongelmia Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus, joustavuus - tilanneherkkyys - osaa toimia asiakastilanteissa - tekee yhteistyötä työyhteisössä ja asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa - toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - noudattaa vaitiolovelvollisuutta - noudattaa sovittuja työn sääntöjä - noudattaa työaikoja - toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti - käyttää ammattisanastoa - toimii kestävän toimintatavan mukaisesti Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - hallitsee tasoa EA1vastaavat ensiaputaidot - tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet - toimii työssään turvallisesti - huolehtii asiakasturvallisuudesta - toimii työssään aseptiikkaa noudattaen - ylläpitää toiminta- ja työkykyä Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus 19

20 Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit) tai lasten päivähoidossa (päiväkodit, ryhmäperhepäiväkoti ja perhepäivähoito) suunnittelemalla ja toteuttamalla eri-ikäisille tai toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille virikkeellistä toimintaa avustamalla asiakasta hänen päivittäisissä toiminnoissaan noudattamalla asiakas- ja työturvallisuutta Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 40 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite5 Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppilaitoksen tilat Työssäoppimispaikat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Työssäoppiminen 4 ov 3. opiskeluvuonna Tutustumiskäynnit Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä. Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Palveluja kotiin passin opetusmateriaali Oppilaitoksen alaa koskevat oppikirjat sekä muu kirjallisuus ja materiaali Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen 1., 2. ja 3. vuosi 20

21 21

22 Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Pakolliset opinnot Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaito- vaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.40 Työprosessin hallinta Asiakkaan kanssa toimiminen - toimii asiallisesti asiakaspalvelussa (hienotunteisuus, asiakaslähtöisyys, ystävällisyys) - tukee asiakaan omatoimisuutta - kunnioittaa asiakkaan toiveita Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien suunnittelu - pukeutuu sovitun työvaatetuksen mukaisesti - käyttää suojaimia - tekee työsuunnitelman huomioiden asiakkaan toiveet /tarpeet, ergonomian ja työturvallisuuden - varaa tarvittavat puhdistusaineet, -välineet ja koneet Kodin perussiivoustehtävien toteuttaminen - hallitsee kodin eri tilojen perussiivoustehtävät - noudattaa tarkoituksenmukaista työjärjestystä - noudattaa työssään työturvallisuutta ja ergonomiaa - puhdistaa katto-, pysty-, kaluste-, tekstiili- ja lattiapintoja sekä hoitaa ja suojaa niitä tarvittaessa - huoltaa vuoteen - työskentelee kohtuullisessa ajassa - työskentelee saavuttaen sopimuksen mukaisen lopputuloksen Kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien toteuttaminen - esikäsittelee, pesee, kuivattaa ja jälkikäsittelee vaatteita ja kodin tekstiilejä hoito-ohjeiden mukaisesti - osaa tehdä pienet korjaustyöt - työskentelee kohtuullisessa ajassa - saavuttaa sopimuksen mukaisen lopputuloksen Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien päättäminen - huoltaa siivousvälineet, -koneet ja tilat käytön jälkeen - tarkistaa siivotun tilan Oman toiminnan arviointi - arvioi omaa toiminnan, työn tehokkuuden ja lopputuloksen - vastaan ottaa palautteen 22

23 - tunnistaa kehittämistarpeet Työmenetelmien, ja välineiden ja materiaalien hallinta Palvelusopimuksen tunteminen ja työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö - tuntee palvelusopimuksen sisällön - noudattaa palvelusopimusta Kodin siivousvälineiden ja koneiden käyttö - valitsee ja käyttää työsuunnitelman edellyttämiä puhdistusvälineitä ja koneita - noudattaa työturvallisuutta ja ergonomiaa Kodin tekstiilienhuollon välineiden ja koneiden käyttö - käyttää asiakaskodissa olevia tekstiilinhuollon koneita ja välineitä turvallisesti ja ergonomisesti Kodin siivousmenetelmien käyttö - toteuttaa kodin perussiivouksen tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä - ottaa huomioon työssään ergonomian ja työturvallisuuden - huomioi pintamateriaalit ja lian - suojaa pinnat tarvittaessa tarkoituksenmukaisilla suojausmenetelmillä ottaen huomioon pintamateriaalin ohjeet ja halutun lopputuloksen Kodin tekstiilienhuoltomenetelmien käyttö - tulkitsee oikein hoito-ohjemerkinnät - huoltaa kodin tekstiilit ja vaatteet tarkoituksenmukaisin menetelmin Kodin puhdistusaineiden käyttö - käyttää perussiivouksessa ja tekstiilienhuollossa käytettäviä aineita turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan ja asiakaskodin tunteminen - tuntee asiakkaan kodin puhtaustavoitteet - ottaa huomioon asiakkaan toiveet Lian laadun tunnistaminen - tunnistaa lian laadut ja valitsee sen perusteella ja tarkoituksenmukaisen perussiivousmenetelmän ja tekstiilienhuoltomenetelmän Kodin pintamateriaalien tunteminen - tunnistaa kodin pintamateriaalit - hallitsee eri pintamateriaaleille sopivat perussiivousmenetelmät Tekstiilien hoito- ohjemerkintöjen tunteminen - tulkitsee oikein tekstiilienhoito-ohjemerkinnät ja toimii niiden mukaan Puhdistustapahtuman osatekijöiden tunteminen - hallitsee puhdistustapahtuman osatekijät - tulkitsee oikein puhdistusaineiden käyttöohjeet - tuntee puhdistusaineiden käyttöturvallisuuden - tietää ph:n merkityksen perussiivouksessa ja teks- 23

24 tiilienhuollossa käytettävissä puhdistusaineissa - tuntee puhdistusaineiden keskeisimpien tehoaineiden - osaa valita puhdistusaineen kohteen mukaan Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi - perehtyy puhdistuspalvelu- ja tekstiilienhuoltoalan yritystoimintaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - suhtautuu myönteisesti alaan - osaa ratkaista ongelman Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus, joustavuus - yhteistyötaidot - tilanneherkkyys - vastuullisuus työtehtävissä - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - noudattaa vaitiolovelvollisuutta - noudattaa työaikoja - noudattaa sovittuja sääntöjä - toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti - käyttää ammattisanastoa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - tuntee toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa - tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet - toimii työssään turvallisesti - vastaa asiakasturvallisuudesta - ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa yksityisissä asiakaskodeissa, palveluasunnoissa, kodinomaisissa laitoksissa tai päiväkodeissa, pienissä kouluissa, virastoissa, oppilaitoksen tiloissa tai matkailuyrityksissä toimimalla perussiivous- ja tekstiilienhuoltotehtävissä 24

25 tekemällä perussiivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä asiakaslähtöisesti suunnitelman mukaan valitsemalla tarkoitukseen sopivat puhdistus-, hoito- ja suojausmenetelmät sekä niihin sopivat välineet/koneet ja aineet noudattamalla työturvallisuus-, hygienia- ja jätehuoltoohjeita sekä kestävän kehityksen periaatteita tekemällä sovitut lopputyöt Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 47 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppilaitoksen tilat Työssäoppimispaikat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Työssäoppiminen 2 4 ov 2. ja / tai 3. opiskeluvuonna Tutustumiskäynnit Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä. Oppimateriaali Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali opettajan esittämä oppikirja Oppilaitoksen alaa koskevat oppikirjat sekä muu kirjallisuus ja materiaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen 1.vuosi 2.vuosi ja 3 vuosi 25

26 Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Pakolliset opinnot Kotiruokapalvelut 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaito- vaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.47 Työprosessien hallinta Kotiruoan valmistuksen suunnittelu - pukeutuu hygieenisesti - suunnittelee kotiruokaa - ottaa esille raaka-aineet ja ruoanvalmistusvälineet Kotiruoan valmistaminen - ajoittaa työnsä - valmistaa ruokaa monipuolisesti työsuunnitelman mukaisesti - ottaa huomioon työturvallisuuden ja ergonomian - työskentelee huolellisesti ja kohtuullisessa ajassa - arvioi työtään Kotiruoan tarjolle laittaminen - laittaa ruoan tarjolle tai säilytykseen Asiakkaan keittiön siivoaminen - puhdistaa ja laittaa paikoilleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet, astiat ja siivoaa työympäristön - käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti Oman toiminnan arviointi - itsearviointi - oman työn kehittäminen Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen - tuntee palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen ja toimii sen mukaisesti Kotiruoan valmistusmenetelmien hallinta - valmistaa kotiruokaa taloudellisesti keittiön koneilla ja laitteilla Raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö - tunnistaa, osaa valita ja käyttää taloudellisesti yleisimpiä kotiruoissa käytettäviä elintarvikkeita - käsittelee, varastoi ja säilyttää kotiruoissa käytettäviä elintarvikkeita Ruoanvalmistusvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö - käyttää ja puhdistaa keittiön työvälineitä ja koneita turvallisesti ja ergonomisesti 26

27 Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tunteminen - asiakastyytyväisyys Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta - laskee kustannuksia - tietää kustannusten muodostumisen periaatteita Erityisruokavalioiden tuntemus - suunnittelee aterioita - valmistaa erityisruokavalioita - muuntaa perusohjeen erityisruokavalioon sopivaksi Ikäryhmien ravitsemus - suunnittelee ja valmistaa eri-ikäisille ateriakokonaisuuden Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen - noudattaa hygieniavaatimuksia ja jätehuolto-ohjeita Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - myönteinen suhtautuminen alaan - ongelmanratkaisutaito Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus, joustavuus - yhteistyötaidot - tilanneherkkyys - vastuullisuus työtehtävissä - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - vaitiolovelvollisuus - työaikojen noudattaminen - sovittujen sääntöjen noudattaminen - käyttäytyminen - ammattisanaston hallitseminen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - toimintaohjeiden tunteminen hätäensiaputilanteissa - paloturvallisuutta koskevien toimintaohjeiden tunteminen - työturvallisuus - asiakasturvallisuus - työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus 27

28 Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla kotiruoanvalmistustehtävissä asiakaskohteiden kotikeittiöissä suunnittelemalla ja valmistamalla kotiruokaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti huomioiden suomalaiset ravitsemussuositukset, eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja yleisimmät erityisruokavaliot laittamalla ruoan esille asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan valmistamalla aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja asiakaslähtöisesti ruokalistan mukaan siivoamalla työympäristönsä asiakkaan keittiössä ja ruokailutiloissa noudattamalla ravitsemissuosituksia, hygienia- ja jätehuolto-ohjeita, työ- ja asiakasturvallisuutta sekä kestävää kehitystä arvioimalla omaa työtänsä ja toimintaansa Sopivia työympäristöjä ovat asiakaskodit, kodinomaiset laitokset, päiväkodit, pienet koulut, virastot, matkailuyritykset ja vastaavat kotiruokaa tuottavat palveluyritykset Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 52 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja - menetelmät Oppilaitoksen tilat Työssäoppimispaikat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Työssäoppiminen 3 ov 3. opiskeluvuonna Tutustumiskäynnit Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä. Oppimateriaali Opintojen ohjaus Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Opettajan esittämä oppikirja Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. 28

29 Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen vuosi 29

30 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat valittava 30 ov Kerroshoitopalvelut Perhejuhlapalvelut Vaatteiden ja tekstiilien huolto 10 ov 10 ov 10 ov Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat: - Asiakkaan tukena ja apuna 5 ov - Asuminen ja asuinympäristössä toimiminen 5 ov - Avustaminen pienlemmikkieläinten hoidossa 5 ov - Bed and breakfast -palvelut 5 ov - Huonekasvien ja pihan hoito 5 ov - Tekstiilihuoltopalvelut 5 ov - Yrittäjyyttä opiskeluun1 5 ov - Yrittäjyyttä opiskeluun 2 5 ov Kerroshoitopalvelut 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 71 Työprosessin hallinta Kerroshoitotyöhön valmistautuminen - pukeutuu tilanteeseen sopivalla tavalla - tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman - varustaa hotellivaunuun tarvikkeet, liinavaatteet sekä työvälineet ja siivousaineet työtään varten Huonesiivouksen toteuttaminen - tekee huonesiivouksen työsuunnitelman mukaisesti - toimii asiakaslähtöisesti ja ystävällisesti erilaisissa palvelutilanteissa - työskentelee kohtuullisessa ajassa saavuttaen halutun lopputuloksen - tarkistaa työnsä lopputuloksen Vuodehuollon tekeminen - hoitaa hotellihuoneen vuodehuollon Huoneen varustuksen ja minibaarin tarkistaminen - varustaa asiakaspalvelutarvikkeet ja täydentää minibaarin Liinavaate- ja kerrosvarastoista huolehtiminen - huolehtii liinavaate- ja kerrosvarastoista 30

31 Kerroshoitotyön päättäminen - vastaa omalta osaltaan raportoinnista - puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivouskoneet ja laitteet - käsittelee jätteet - tekee jälkityöt Oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Siivouspalvelusopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö - tietää palvelukuvauksen ja työohjeet - ottaa vastaan palautetta Ylläpitosiivous- ja hoitomenetelmien käyttö - tekee ylläpitosiivousta Siivous- ja hoitoaineiden käyttö - käyttää siivous- ja hoitoaineita tarkoituksenmukaisesti Siivousvälineiden ja -koneiden käyttö - käyttää siivousvälineitä monipuolisesti ja ergonomisesti - käyttää siivouskoneita monipuolisesti, ergonomisesti ja työturvallisesti Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan toiminnan ja työn tavoitteen tunteminen - tietää asiakaskohteen toiminnan ja työn tavoitteet Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen - tietää puhdistuksen osatekijät - valitsee oikeat puhdistus- ja tekstiilien huoltomenetelmät Puhdistusmenetelmän valinta ja käyttö - tunnistaa lian - tuntee pintamateriaalit - valitsee tarkoituksenmukaiset puhdistus- ja hoitomenetelmät Toiminta-ajatuksen ja yrityskuvan tunteminen - tuntee toiminta-ajatuksen ja yrityskuvan merkityksen - tuntee asiakassuhteiden jatkuvuuden merkityksen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - suhtautuu myönteisesti alaan ja on kiinnostunut alaan - perustelee tekemänsä ratkaisut Vuorovaikutus ja yhteistyö - toimii huolellisesti - tekee yhteistyötä - toimii tilanteen edellyttämällä tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Ammattietiikka - noudattaa vaitiolovelvollisuutta - noudattaa sovittuja työaikoja 31

32 - toimii hyvien käyttäytymissääntöjen mukaisesti, ystävällisesti ja ammatillisesti - käyttää ammattisanastoa - toimii kestävän toimintatavan mukaisesti Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - tuntee toimintaohjeet ensiaputilanteissa - vastaa henkilökohtaisesta työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta - ylläpitää toiminta- ja työkykyä ohjeen mukaan Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa kerroshoitotehtävissä asiakaskohteissa suunnittelemalla työnsä asiakaskohteen palvelukuvauksen mukaisesti valmistautumalla kerroshoitotehtäviin ja suunnittelemalla työjärjestyksen tekemällä huonesiivouksen ja vuodehuollon tarkistamalla ja täydentämällä asiakaspalvelutarvikkeet huolehtimalla liinavaate- ja kerrosvarastoista huolehtimalla työ- ja asiakasturvallisuudesta raportoimalla tilanteen vaatimalla tavalla tekemällä lopputyöt arvioimalla omaa toimintaansa Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 76 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppilaitoksen tilat Asiakaskohteet (hotellit, kylpylät, lomamökit, erilaiset asuntolat, viihdekeskukset ja majoitusta tarjoavat erilaiset asiakaskohteet) Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Tutustumiskäynnit Työssäoppiminen 2 5 ov 2. opiskeluvuonna 32

33 Oppimateriaali Ohjaukselliset toimenpiteet Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Monisteet, ammattilehdet, lehtiset, ym. Opettajat esittelevät tutkinnon osan / toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä Opintojen ajoittuminen 1-2. vuosi 33

34 Perhejuhlapalvelut 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.93 Työprosessin hallinta Kodin perhejuhlan sekä oman työskentelyn suunnittelu - suunnittelee tarjottavat asiakkaan tilauksen mukaan - noudattaa annettua budjettia - tekee työsuunnitelman - neuvoo asiakasta - kertoo tarvittavista vuokrauspalveluista Tilan järjestely - järjestelee tilan sisustuksen asiakkaan toiveen ja tilaisuuden mukaisesti Tarjottavien tuotteiden valmistaminen ja esille laitto - pukeutuu siististi - valmistaa tuotteet työsuunnitelman mukaisesti - ajoittaa työtehtävänsä ja toimii kohtuullisessa ajassa - työskentelee joustavasti muuttuvissa tilanteissa - työskentelee huolellisesti - laittaa tuotteet esille asianmukaisesti - arvioi tarjottavien tuotteiden makua ja laatua - kattaa pöydän - laittaa esille tarjottavat tuotteet - tarjoilee asiakkaan toiveen mukaisesti - huolehtii asiakastyytyväisyydestä Työskentelyn päättäminen - pakkaa ruoat asiakkaan toiveen mukaisesti - puhdistaa ja laittaa paikoilleen välineet, koneet, laitteet ja astiat - siistii työympäristön - hoitaa jätehuollon ohjeiden mukaisesti Oman toiminnan arviointi - arvioi työtään ja onnistumistaan Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tilausmääräyksen tunteminen - tuntee tilausmääräyksen sisällön Ruoanvalmistuksen menetelmien- ja välineiden käyttö - tuntee ruoanvalmistusmenetelmät - tuntee keittiön työvälineet, koneet ja laitteet Raaka-aineiden käyttö - käsittelee, varastoi ja säilyttää elintarvikkeita asianmukaisesti - toimii taloudellisesti Tarjoiluastioiden ja välineiden käyttö - valitsee ja käyttää tilaisuuteen sopivia kattausmateriaaleja, tekstiilejä, tarjoiluastioita ja välineitä 34

35 Työn perustana olevan tiedon hallinta Ostopalveluiden käyttäminen - tietää paikkakunnan perhejuhlia järjestävät lainaus- ja vuokrapalvelut Suomalaisen juhlaperinteen tarjoilujen ja teemojen tunteminen - tietää perhe- ja kausijuhlat - osaa valita sopivat tarjottavat - tietää perhe- ja kausijuhlien liittyvät teemat - osaa koristella tilan teeman mukaisesti - noudattaa juhlien tapakulttuuria - ottaa huomioon asiakkaan Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta - osaa laskea kustannukset - noudattaa budjettia - toimii taloudellisesti Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - on oma-aloitteinen - suhtautuu myönteisesti alaan - osaa ratkaista ongelmia Vuorovaikutus ja yhteistyö - toimii huolellisesti ja joustavasti - tekee yhteistyötä - toimii tilanneherkkyyden mukaisesti - ottaa vastuun työtehtävistä - positiivinen asenne työhön (yrittäjyys) Ammattietiikka - noudattaa vaitiolovelvollisuutta - noudattaa työaikoja - noudattaa sovittuja sääntöjä - toimii hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti - käyttää ammattisanastoa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - tuntee toimintaohjeet hätäensiaputilanteissa - tuntee paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet - toimii työssään turvallisesti - vastaa ja huolehtii asiakasturvallisuudesta - ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 35

36 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakkaan tilaaman perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä asiakaskohteessa. neuvomalla asiakasta tarvittaessa perhejuhlien valmistelussa noudattamalla työ- ja asiakasturvallisuutta ottaen huomioon kestävän kehityksen toimimalla taloudellisesti arvioimalla omaa toimintaansa Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiakkaan varaamat muut tilat. Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 98 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppilaitoksen tilat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Tutustumiskäynnit Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä. Oppimateriaali Opintojen ohjaus Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Opettajan esittämä oppikirja Opettajat esittelevät tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden ammattitaitovaatimukset, tavoitteet, toteuttamisen ja arviointiperusteet. Työssäoppimisen ohjaaja vastaa työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen esittelystä. Opintojen ajoittuminen 1-3. vuosi 36

37 Vaatteiden ja tekstiilien huolto 10 ov Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä Ammattitaitovaatimukset Arvioinnin kohteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s.120 Työprosessin hallinta Tekstiilihuoltotehtäviin valmistautuminen - toteuttaa työvuoron työtehtävät joustavasti - osaa ajoittaa työtehtävät - käyttää asiallista työvaatetusta - käyttää suojaimia - noudattaa työohjeita Pyykin lajittelu ja esikäsittely - tuntee pestävän pyykin hoito-ohjeet - osaa arvioida pesutarpeen - hallitsee ajan käytön - toimii huolellisesti - toimii asiakaslähtöisesti - palvelee kaikissa tilanteissa ystävällisesti Pyykin pesu ja kuivatus - noudattaa hygieenisyyttä - toimii hoito-ohjeitten mukaan - hallitsee työjärjestyksen - arvioi lopputuloksen Tekstiilien jälkikäsittely - toimii hoito-ohjeitten mukaan - hallitsee ajankäytön - toimii tehokkaasti ja taloudellisesti Tekstiilien säilytys - panee tekstiilit asianmukaiseen säilytykseen Pesulasta tulevan pyykin jälkikäsittely - vastaan ottaa ja tarkistaa puhtaan pyykin - säilyttää pyykin asianmukaisesti Oman toiminnan arviointi - arvioi oma työskentelyään ja onnistumista - tunnistaa kehittämiskohteet Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Tekstiilien pesu- ja hoitoaineiden valinta ja käyttö - valitsee tekstiilienhuollossa käytettävät aineet - ottaa huomioon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden Tekstiilien huoltomenetelmien ja koneiden käyttö - valitsee tarkoituksenmukaiset pyykinpesumenetelmät hoito-ohjeen ja tarpeen mukaan - tuntee ja osaa käyttää tavallisimpia pyykinpesukoneita - valitsee tarkoituksenmukaiset pesuohjelmat - tietää erilaiset kuivausmenetelmät 37

38 - turvallisuus, ergonomia, taloudellisuus ja kestävä toimintatapa Tekstiilien jälkikäsittelymenetelmien käyttö - käyttää jälkikäsittelymenetelmiä, -välineitä, ja laitteita - turvallisuus, taloudellisuus ja ergonomisuus Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuitumateriaalien ominaisuuksien tunteminen ja hoitoohjemerkintöjen tulkinta - tuntee yleisimmät tekstiilimateriaalit ja niiden hoitoominaisuudet sekä niiden pesun ja jälkikäsittelyn - tuntee hoito-ohjemerkinnät - tuntee tekstiileille sopivat huoltomenetelmät Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen - tuntee puhdistuksen osatekijät - valitsee tekstiileille sopivan huoltomenetelmän - valitsee materiaalille ja lialle tarkoituksenmukaisen tekstiilien huoltoaineen Tekstiilituholaisten tunteminen - tuntee tavallisimmat tekstiilituholaiset ja niiden aiheuttamat haitat - torjuu tekstiilituholaisten aiheuttamat haitat Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu - oma-aloitteisuus - myönteinen suhtautuminen - ongelmanratkaisutaito Vuorovaikutus ja yhteistyö - huolellisuus - toisten huomioon ottaminen - ryhmässä toimiminen - tilanne herkkyys - vastuullisuus työtehtävissä Ammattietiikka - vaitiolovelvollisuus - noudattaa työaikoja - noudattaa sovittuja sääntöjä - käyttäytyminen - hallitsee ammattisanaston Terveys, turvallisuus ja toimintakyky - tuntee toimintatavan hätäensiaputilanteissa - paloturvallisuus - työturvallisuus - asiakasturvallisuus - ylläpitää työkyvyn Arviointi Oppimisen arviointi: Menetelmä opettajan valinnan mukaisesti Osaamisen arviointi: Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s. 38

39 Muu arviointi: Itsearviointi, läsnäolo, myönteinen asenne, aktiivisuus Kiitettävä 3, Hyvä 2, Tyydyttävä 1 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla työpaikoissa, joissa huolletaan tekstiilejä esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa tai oppilaitoksen tekstiilien huoltotiloissa. huoltamalla tekstiilejä asiakaslähtöisesti suunnitelman / oman suunnittelun pohjalta esikäsittelemällä ja lajittelemalla likaisen pyykin valitsemalla tarkoitukseen sopivat tekstiilien pesumenetelmät, - välineet, - koneet ja - aineet valitsemalla tarkoitukseen sopivat tekstiilien jälkikäsittelymenetelmät, - välineet, - koneet ja - aineet huolehtimalla tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä huolehtimalla pyykin pesulaan lähettämisestä ja vastaanottamisesta noudattamalla hygienia- ja jätehuolto-ohjeita sekä kestävää kehitystä tekemällä sovitut lopputyöt Ammattiosaamisen näyttö, perusteet s. 125 Suunnitelma ammattiosaamisen näytön toteuttamisesta, liite 5 Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppilaitoksen tekstiilien huoltotilat Asiakaskohteet Lähiopetus Omaehtoinen perehtyminen Luokkaopetus Osuuskunnassa toimiminen Tutustumiskäynnit Työssäoppiminen 0 4 viikkoa 2. tai 3. opiskeluvuonna Perustutkintoon sisältyvä Yrittäjyys toteutuu tämän tutkinnon osan sisällössä. Oppimateriaali Opettajan materiaali DVD- ja videotallenteet Verkkomateriaali Alan oppikirjat ja muu kirjallisuus sekä materiaali 39

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset

Näyttöympäristö: Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi kotityöpalveluyritykset Kotityöpalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelusopimuksen, työohjeiden ja asiakkaan toiveen sekä tarpeen

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuoltoja muita palveluita.

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ MALLI

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ MALLI TUTKINNON PERUSTEET HENKILÖKOHTAISTAMISEN JA ARVIOINNIN OHJAAJINA Paasitorni 20.11.2009 Lea Lakio/Opetusneuvos/Opetushallitus AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT/ MALLI 3.1.MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kotityöpalvelujen osaamisala Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala Toimitilahuoltaja

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammattiliset tutkinnon osat Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

Kaks` Kättä työpaja ry

Kaks` Kättä työpaja ry Kaks` Kättä työpaja ry KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KODINHUOLTAJA Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Suuntautumisalana puhdistuspalvelu: -Ateria- ja kahvituspalvelut,

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT

Lisätiedot

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka:

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: 4. tammikuuta 2017 / 1 mistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: Opinnollistettava tutkinto: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon osa: Asiakkaiden avustaminen 1. TYÖPROSESSIN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 1.8.2015

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KOTITYÖ- JA

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen osaamisala Hyväksytty 4.9.2017 Puhdistuspalvelujen osaamisala

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelma. Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/ /2015, 4

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelma. Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/ /2015, 4 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelma Kehitysjohtajan päätös Dnro 273/12.00.00/2015, 4 Sisällys 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Alan kuvaus (eperusteet)... 4 1.2 Perustutkinnon muodostuminen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/1.8.2012 2 (165)

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kodinhuoltaja, Oulaisten ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapaveden ammattiopisto 2 Sisällys JOHDANTO 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 2010 KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA PUHDISTUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA MÄÄRÄYS 25/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Toimitilahuoltaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 SISÄLLYS 1. KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 4 1.1

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Muut. kuntayhtymän. yksiköissä. kuntayhtymän. muut yksiköt. muut yksiköt

Muut. kuntayhtymän. yksiköissä. kuntayhtymän. muut yksiköt. muut yksiköt Työpaja Junki KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KODINHUOLTAJA Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Suuntautumisalana puhdistuspalvelu: -Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 9.5.2016 Johtokunta 24.5.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA KODINHUOLTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 01.08.2015 alkaen 1(196) Sisällys

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot