Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto"

Transkriptio

1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa , 109

2 Sisältö 1 Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kuvaus, arvoperusta ja perustutkinnon tavoitteet Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon tavoitteet Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto ja sen muodostuminen Tutkinnon osien suoritusjärjestys Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp (100267) Orientoiva tutkinnon osa 1,5 osp Ylläpitosiivous, 25 osp (100268) Asiakkaiden avustaminen, 15 osp, (100269) Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp (100270) Kotiruokapalvelut, 15 osp (100271) Valinnaiset tutkinnon osat Kerroshoitopalvelut, 15 osp (100275), Seinäjoki Perhejuhlapalvelut, 20 osp (100279), Seinäjoki Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen, 15 osp (100280), Seinäjoki, 2013 aloittaneet opiskelijat Piha-alueen ja huonekasvien hoito, 15 osp (100281), Seinäjoki, 2013 aloittaneet opiskelijat Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (101040), Seinäjoki Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp (100284), Ähtäri Yrityksessä toimiminen, 15 osp (101052), Ähtäri Juhlapalvelut, 5-10 osp ( ), paikallinen, Ähtäri Osuuskuntayrittäjänä toiminen, 10 osp ( ), paikallinen, Seinäjoki Asiakkaan tukena ja apuna, 5 osp ( ), paikallinen, Ähtäri... 52

3 Bed and breakfast -palvelut 5-10 osp ( ), paikallinen, Ähtäri Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (101053) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp (101054) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp (101055) Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp (101056) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tekstiilihuoltopalvelut, 5 osp ( ), Seinäjoki Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (101040) Ähtäri Kansainvälinen ruokakulttuuri, 5 osp ( ), Seinäjoki Osuuskuntayrittäjänä toimiminen, 5-10 osp ( ), Ähtäri Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Oma polku -toteutukset Opiskelijan arviointi Opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan oppimisen arviointi Opiskelijan osaamisen arviointi Arviointi erityisopetuksessa Arviointi valmentavassa koulutuksessa Maahanmuuttajien arviointi Työturvallisuus Lähteet Liitteet

4 1 Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kuvaus, arvoperusta ja perustutkinnon tavoitteet 1.1 Ammattialan kuvaus Kotityö- ja puhdistuspalveluala on toimiala, jolle on ominaista palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona, kodinomaisissa laitoksissa ja hyvin erityyppisissä ja erilaisissa toimitiloissa. Kotityö- ja puhdistuspalveluilla on monia yhteisiä tehtävä- ja toiminta-alueita erityisesti kotitalous-, kiinteistö-, ravitsemis- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kotityö- ja puhdistuspalvelut ovat merkittävä osa ihmisten päivittäistä elämää ja hyvinvointia. Palvelutoiminnan päämääränä on tyytyväinen asiakas, ja siksi toiminnan laatua arvioidaan jatkuvasti asiakaspalautteiden avulla. Kotityöpalvelut on kasvava palveluelinkeino. Kotityöpalveluilla tuetaan ihmisten arjessa selviämistä yksityiskodeissa, palvelukodeissa ja erilaisissa asumisyksiköissä. Kotityöpalveluilla tarkoitetaan kodin arjen tehtäviä, kuten kodin siivousta, tekstiilien huoltoa, ruoanvalmistusta ja tarjolle laittoa. Lisäksi palveluina tarjotaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, ulkoilemisessa. Kotityöpalvelut sisältävät viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisen sekä asioimistehtäviä. Tulevaisuuden kasvavia palveluja on erilaisten sähköisten tieto- ja turvallisuusteknologiaan liittyvien palveluiden ja -välineiden käytönohjaus. Kotityöpalvelut kattavat myös asuinympäristön hoitamiseen liittyviä piha-alueen ja parvekkeen hoitotöitä. Kotityö- ja puhdistuspalvelut tuotetaan julkisten tai yksityisten organisaatioiden palveluina. Alalla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn kuvaan ja työtehtävien suoritustapaan sekä työaikaan ja toimipaikkaan. Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla on hyvät mahdollisuudet työllistää itsensä myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Kotityöpalvelujen osaamista on mahdollisuus syventää ja laajentaa suorittamalla kotityöpalvelujen ammattitutkinto. 1.2 Ammattialan arvoperusta Kotityöpalvelujen arvopäämääränä on ylläpitää ja edistää asiakkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja hyvää elämänlaatua. Asiakkaat ostavat palvelusopimuksen mukaisesti palvelun joko kokonaan tuotettuna tai pelkästään neuvontana ja ohjauksena. Asiakas voi itsekin osallistua omien voimavarojensa mukaisesti palvelusopimuksessa sovittuun työhön. 1

5 Palvelutoimintaan liittyviä arvoja ovat yksilön kunnioittaminen ja hänestä välittäminen, terveys, puhtaus, turvallisuus ja ekologisuus. Kotityöpalvelujen tavoitteena on vastata ihmisten arjen tarpeisiin ja odotuksiin. Palvelujen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja eettinen toiminta. Palvelut tuotetaan ammattitaitoisesti, luotettavasti, turvallisesti, taloudellisesti sekä kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelualalla työskentelevä työntekijä on toisia ihmisiä kunnioittava, oma-aloitteinen, palveluhenkinen, yhteistyökykyinen, laatu- ja kustannustietoinen ja luotettava. Hän tuntee vastuunsa asiakkaista, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Hän arvostaa omaa työtään ja ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan. Monikulttuurinen palveluala ja asiakkaiden kotona työskentely edellyttää myös erityistä hienotunteisuutta ja erilaisten arvojen kunnioittamista. 1.3 Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon tavoitteet Tutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen kotityöja puhdistuspalvelujen tuottamiseen. Kodinhuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät, kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa. Viriketoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ovat osa monipuolista palvelutarjontaa. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittanut huomioi ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja kulttuurisesti tai muuten erilaisten toimintaympäristöjen vaikutukset omassa työssään ja toiminnassaan. Hän tietää puhtauden ja ravitsemuksen yhteyden ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Hän toimii taloudellisesti, turvallisesti ja oikeudenmukaisesti. Palvelutyössä onnistuminen edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja ja asiakastuntemusta. Kodinhuoltajan on verkostoiduttava ja tehtävä moniammatillista yhteistyötä muiden alojen toimijoiden kanssa. Hänen on tiedettävä ja tunnettava eri palvelujen tuottajatahot laadukkaan ja kattavan palvelun tuottamiseksi. Hän on työssään hienotunteinen, suvaitsevainen ja erilaisuutta kunnioittava ja toimii vastuullisesti, luotettavasti ja itsenäisesti. Hän on oma-aloitteinen, palveluhenkinen ja joustaa tilanteiden vaatimusten mukaan. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa. Hän työskentelee ergonomisesti ja ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän arvioi tuottamansa palvelun laatua ja toimii laatuvaatimusten mukaan. Hän noudattaa toimintaohjeita ja säädöksiä ja toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistunut osaaminen valitsemansa osaamisalan perusteella joko kotityöpalvelujen tai puhdistuspalvelujen tehtäviin. Kotityöpalvelujen osaamisalan suorittanut kodinhuoltaja tekee asiakkaiden kodeissa, palvelu- 2

6 kodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa ateriapalveluja, siivous- ja tekstiilienhuoltotehtäviä, asiakkaan avustamista päivittäisissä toiminnoissa sekä asiointipalveluja. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista myös asiakkaan opastamiseen erilaisten kodin teknisten laitteiden ja palvelujen käytössä, pienlemmikkieläinten hoidossa avustamisessa tai kodin huonekasvien ja pihan/parvekkeen hoidossa. Kodinhuoltaja toimii asiakaslähtöisesti ja tuottaa yksilöllisesti ja kodin arvoja kunnioittaen palveluja erilaisille asiakkaille. Hän tekee kotityöpalveluja laadukkaasti ja lisää siten omalla toiminnallaan niiden kysyntää ja arvostusta. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 (muutos 787/2014)). Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. 2 Kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto ja sen muodostuminen Tutkinnon perusteet Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp Ylläpitosiivous, 25 osp 3

7 Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp Asiakkaiden avustaminen, 15 osp Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp Kotiruokapalvelut, 15 osp Valinnaiset tutkinnon osat Opiskelijan on valittava 45 osaamispistettä valinnaisista tutkinnon osista Kerroshoitopalvelut, 15 osp (Seinäjoki) Perhejuhlapalvelut, 20 osp (Seinäjoki) Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen, 15 osp (Seinäjoki, 2013 aloittaneet opiskelijat) Piha-alueen ja huonekasvien hoito, 15 osp (Seinäjoki, 2013 aloittaneet opiskelijat) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (Seinäjoki) Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp (Ähtäri) Yrityksessä toimiminen, 15 osp (Ähtäri) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat valinnaiset tutkinnon osat, 5-15 osp Juhlapalvelut 5-10 osp (Ähtäri) Osuuskuntayrittäjänä toimiminen, 10 osp (Seinäjoki) Asiakkaan tukena ja apuna, 5 osp (Ähtäri) Bed and breakfast palvelut, 5-10 osp (Ähtäri) Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita edellisistä kohdista 6 osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp 4

8 Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp Ammatillisia tutkinnon osia Tekstiilihuoltopalvelut, 5 osp (Seinäjoki) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp (Ähtäri) Kansainvälinen ruokakulttuuri, 5 osp (Seinäjoki) Osuuskuntayrittäjänä toimiminen, 5 10 osp (Ähtäri) Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia. Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 3 Tutkinnon osien suoritusjärjestys Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto/ Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja OPINTOJEN MODULOINTI Seinäjoki LUKUVUOSI 1 MOD1 MOD2 MOD3 MOD4 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 6 osp (20 osp) Ylläpitosiivous 8 osp (25 osp) MOD1 aikana osana ammatillisia opintoja Orientoivat opinnot 1,5 osp YTO1-opinnot; 2 osp Pakolliset: 2 osp Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 3 osp (20 osp) Ylläpitosiivous 6 osp (25 osp) Asiakkaiden avustaminen 1 ops (15 osp) YTO1-opinnot; 5 osp Pakolliset: 5 osp Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 4,5 osp (20 osp) Ylläpitosiivous 2 osp (25 osp) Asiakkaiden avustaminen 2,5 osp (15 osp) (sis. ensiapu ja itsepuolustus, 1 osp) YTO2-opinnot; 7 osp Pakolliset: 6 osp Valinnaiset: 1 osp Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 6,5osp (20 osp) (3 osp TO) Ylläpitosiivous 9 osp (25 osp) (3 osp TO) Asiakkaiden avustaminen 1,5 osp (15 osp) (1,5 osp TO) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut Ylläpitosiivous LUKUVUOSI 2 MOD5 MOD6 MOD7 MOD8 5

9 Pakolliset tutkinnon osat Kotiruokapalvelut 6 osp (15 osp) Asiakkaiden avustaminen 3 osp (15 osp) YTO3-opinnot; 7 osp Pakolliset: 2 osp Valinnaiset: 5 osp Pakolliset tutkinnon osat Kotiruokapalvelut 9 osp (15 osp) (4,5 osp TO) Asiakkaiden avustaminen 7 osp (15 osp) (3 osp TO) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Kotiruokapalvelut Asiakkaiden avustaminen Valinnainen tutkinnon osa Kerroshoitopalvelut 15 osp (15 osp) (7,5 osp TO) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osa Kerroshoitopalvelut Valinnainen tutkinnon osa Perhejuhlapalvelut 6 osp (20 osp) YTO4-opinnot; 7 osp Pakolliset: 2 osp Valinnaiset: 5 osp LUKUVUOSI 3 MOD9 MOD10 MOD11 MOD12 YTO5-opinnot; 7 osp Pakolliset: 2 osp Valinnaiset: 5 osp Valinnainen tutkinnon osa Osuuskuntayrittäjänä toimiminen 5 osp (10 osp) Pakollinen tutkinnon osa Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp (15 osp) (7,5 osp TO) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osa Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut Valinnainen tutkinnon osa Perhejuhlapalvelut 9 osp (20 osp) Valinnainen tutkinnon osa Osuuskuntayrittäjänä toimiminen 5 osp (10 osp) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osa Osuuskuntayrittäjänä toimiminen Valinnainen tutkinnon osa Perhejuhlapalvelut, 5 osp (15 osp) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp (5 osp) Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Tekstiilihuoltopalvelut 5 osp (5 osp) Kansainvälinen ruokakulttuuri 5 osp (5 osp) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Perhejuhlapalvelut Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Tekstiilihuoltopalvelut Kansainvälinen ruokakulttuuri Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja OPINTOJEN MODULOINTI Ähtäri LUKUVUOSI 1 MOD1 MOD2 MOD3 MOD4 6

10 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 5 osp (20 osp) Ylläpitosiivous 5 osp (25 osp) MOD 1 aikana osana ammatillisia opintoja Orientoivat opinnot 1,5 osp Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 5 osp (20 osp) Ylläpitosiivous 5 osp (25 osp) YTO 5 osp YTO 5 osp YTO 5 osp LUKUVUOSI 2 Pakolliset tutkinnon osa Ateria- ja kahvituspalvelut 5 osp (20 osp) Kotiruokapalvelut 4 osp (15 osp) Asiakkaiden avustaminen 1 osp (15 osp) (sis. EA) Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut 5 osp (20 osp) (sis. TO) Kotiruokapalvelut 3 osp (15 osp) Ylläpitosiivous 5 osp (25 osp) Kodin perussiivousja tekstiilihuoltopalvelut 2 osp (15 osp) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osa Ateria- ja kahvituspalvelut MOD5 MOD6 MOD7 MOD8 Pakolliset tutkinnon osat Kotiruokapalvelut 5 osp (15 osp) Ylläpitosiivous 5 osp (25 osp) Pakolliset tutkinnon osat Kotiruokapalvelut 3 osp (15 osp) (sis. TO) Ylläpitosiivous 5 osp (25 osp) (sis. TO) Asiakkaiden avustaminen 4 osp (15 osp) (sis. 3 osp TO) Pakollinen tutkinnon osa Kodin perussiivousja tekstiilihuoltopalvelut 5 osp (15 osp) Valinnainen tutkinnon osa Yrityksessä toimiminen 5 osp (15 osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakkaiden avustaminen 5 osp (15 osp) Valinnainen tutkinnon osa Bed and breakfast - palvelut 5 osp (5-10 osp) YTO 5 osp YTO 3 osp YTO 6 osp YTO 6 osp Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Ylläpitosiivous Kotiruokapalvelut LUKUVUOSI 3 MOD9 MOD10 MOD11 MOD12 Pakollinen tutkinnon osa: Asiakkaiden avustaminen 5 osp (15 osp) (sis. TO) Valinnainen tutkinnon osa Yrityksessä toimiminen 5 osp (15 osp) Valinnainen tutkinnon osa Bed and breakfast - palvelut 5 osp (5-10 osp) Pakollinen tutkinnon osa: Kodin perussiivousja tekstiilihuoltopalvelut 8 osp (15 osp) (sis. TO) Valinnainen tutkinnon osa Vaatteiden ja tekstiilien huolto 5 osp (15 osp) Valinnaiset tutkinnon osat Vaatteiden ja tekstiilien huolto 5 osp (15 osp) Yrityksessä toimiminen 5 osp (sis. TO) (15 osp) Valinnainen tutkinnon osa Vaatteiden ja tekstiilien huolto 5 osp (15 osp) (sis. TO) Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Osuuskuntayrittäjänä toimiminen 5-10 os (5-10 osp) (sis. TO) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp (5 osp) (sis. TO) 7

11 Valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tukena ja apuna 5 osp (5 osp) (sis. TO) tai Juhlapalvelut 5 osp (5 osp) Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Asiakkaiden avustaminen Bed and breakfast - palvelut Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osa Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Yrityksessä toimiminen Asiakkaan tukena ja apuna Juhlapalvelut Ammattiosaamisen näyttö, tutkinnon osat Vaatteiden ja tekstiilien huolto Osuuskuntayrittäjänä toimiminen Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 4 Ammatilliset tutkinnon osat 4.1 Pakolliset tutkinnon osat Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp (100267) Ammattitaitovaatimukset Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa suunnitella oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan valmistautua asiakaskohteen työtehtäviin valmistaa, viimeistellä ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden (laktoositon, maidoton, keliakia) mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimia kestävän toimintatavan mukaisesti. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Opiskelija hakee itse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 8

12 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Osaamisen arvioinnin kohteet Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt Oppimismenetelmät Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen Aamu-, väli-, ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen Aamu-, väli-, ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu Työvuoron päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö Ruoanvalmistusmenetelmien käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tunteminen Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky kts. tutkinnon osan arviointikriteerit perusteesta Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttöja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta on liitteessä 1. Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt osuuskunta, NY-yritys työelämä; asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaalat ja muut hoitolaitokset, päiväkodit, koulut, virastot, tuotantolaitokset, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset työpaja tapahtumat virtuaalinen oppimisympäristö muut mahdolliset oppimisympäristöt Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla opettajan ohjaus ja valmennus työssäoppiminen, vähintään 3 osp 9

13 itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat projektit, portfoliot, tuote Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. Muut elinikäisen oppimisen Aloitekyky ja yrittäjyys avaintaidot edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista on aktiivinen, oma-aloitteinen ja yhteistyökykyinen on asiakaslähtöinen ja taloudellinen osaa suunnitella ja mitoittaa työnsä Kestävä kehitys toimii kestävän toimintatavan mukaisesti toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Estetiikka edistää toimintaympäristön viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä Viestintä ja mediaosaaminen toimii vuorovaikutteisesti havainnoi, tulkitsee ja arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa mediatuotteita Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemiseksi soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää atk-taitojaan Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit toimii tasa-arvoisesti ja oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osallistuu yhteisön toimintaan toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa Yrittäjyys yrittäjämäinen asenne asiakastilaisuudet osuuskunta ja NY-yritykset Kansainvälisyys eri kulttuurien kohtaaminen Liikenneturvallisuus liikennesääntöjen ja liikenneturvallisuuden noudattaminen oppilaitoksen ohjeiden noudattaminen Integrointi yhteisiin tutkinnon osiin Yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opettajat suunnittelevat tutkinnon osan toteutuksen yhteistyössä. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Työelämätaidot 10

14 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Tutkinnon osan sijoittuminen tutkinnon toteutuksessa Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen modulointisuunnitelma on kappaleessa Orientoiva tutkinnon osa 1,5 osp Osaamistavoitteet Arviointi Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskeluunsa tuntee perustutkintonsa opetussuunnitelman rakenteen ja sen vaatimat ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet tuntee ammattialansa toimintaympäristön osallistuu FOKUS-opiskelijakunnan ja opiskelijafoorumien toimintaan sekä toimii opiskeluryhmässään hallitsee some-käyttäytymisen tuntee opiskelupaikkakunnan vapaa-ajan mahdollisuudet tuntee opiskelun valinnan mahdollisuudet (Oma polku, tutortoiminta, ammattiosaajan työkykypassi, NY-toiminta, osuuskuntatoiminta) tekee lähtötasotestit (luki ja matematiikka) tuntee erilaiset oppimistyylit perehtyy työkyvyn ylläpitämiseen huomioi opetuspisteen turvallisuuteen liittyvät asiat. Oppimisen arviointi Osa-alueen oppiminen tapahtuu ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. Osaamisen arviointi Opiskelija osoittaa hallitsevansa osa-alueen osaamistavoitteet. Osaamisen arvioinnin kohteet Osaamisen osoittamistavat Osaaminen arvioidaan arvosanalla hyväksytty (H). opiskeluun motivoituminen ja sitoutuminen perustutkinnon opetussuunnitelman rakenteen ja sen vaatimien ammattitaitovaatimuksien ja osaamistavoitteiden tunteminen ammattialansa toimintaympäristön tunteminen FOKUS-opiskelijakunnan ja opiskelijafoorumien toimintaan osallistuminen ja opiskeluryhmässä toimiminen some-käyttäytymisen hallinta opiskelupaikkakunnan vapaa-ajan mahdollisuuksien tunteminen opiskelun valinnan mahdollisuuksien tunteminen (Oma polku, tutortoiminta, ammattiosaajan työkykypassi, NY-toiminta, osuuskuntatoiminta) lähtötasotestien (luki ja matematiikka) tekeminen erilaisten oppimistyylien tunteminen työkyvyn ylläpitämiseen perehtyminen opetuspisteen turvallisuuteen liittyvien asioiden huomioiminen Opiskelija osoittaa osaamisensa suullisesti, kirjallisesti ja/tai kuvallisesti sekä arvioi myös itse osaamistaan (ks. arvioinnin kohteet). 11

15 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt NY-leiritoiminta Oppimismenetelmät opettajan ohjaus ja valmennus itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen tutustuminen opetuspisteeseen ja opiskelupaikkakuntaan tutustumiskäynnit oppimisvalmiustestit Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan osaamistavoitteiden, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. Elinikäisen oppimisen Oppiminen ja ongelmanratkaisu avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Aloitekyky ja yrittäjyys Kestävä kehitys Estetiikka Viestintä ja mediaosaaminen Matematiikka ja luonnontieteet Teknologia ja tietotekniikka Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Yrittäjyys Opiskelija toimii oma-aloitteisesti ja yrittäjämäisesti. Kansainvälisyys Kestävä kehitys Liikenneturvallisuus Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Osa-alueen sijoittuminen tutkinnon toteutuksessa Opiskelija tuntee kansainvälistymisen mahdollisuudet ja toimii asiallisesti eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa. Opiskelija toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija ottaa huomioon oppimisympäristönsä ja toimii liikenneturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Orientoiva tutkinnon osa sisältyy kahteen ensimmäiseen ammatillisen tutkinnon osaan. Ensimmäisen jakson kahden ammatillisen tutkinnon osan osana Ylläpitosiivous, 25 osp (100268) Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa suunnitella työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan valmistautua ylläpitosiivoukseen, suunnitella omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden tehdä ylläpitosiivousta asiakaskohteissa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja - aineita valita ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja tehdä sovitut lopputyöt ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita toimia kestävän toimintatavan mukaan. 12

16 Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Opiskelija hakee itse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Osaamisen arvioinnin kohteet Ammattitaidon osoittamistavat Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ylläpitosiivoukseen valmistautuminen Ylläpitosiivouksen toteuttaminen Ylläpitosiivouksen päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö Siivousmenetelmien, -välineiden ja koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan toiminnan ja siivouksen tavoitteen tunteminen Lian laadun ja pintamateriaalin tunnistaminen Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky kts. tutkinnon osan arviointikriteerit perusteesta Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta on liitteessä 1. 13

17 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt osuuskunta, NY-yritys työelämä; esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), päiväkodit, koulut, virastot, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset, kotityö ja puhdistuspalvelualan yritykset työpaja tapahtumat virtuaalinen oppimisympäristö muut mahdolliset oppimisympäristöt Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla opettajan ohjaus ja valmennus itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen projektioppiminen portfolio yritysyhteistyö tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat työssäoppiminen, vähintään 3 osp Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. Muut elinikäisen oppimisen Aloitekyky ja yrittäjyys avaintaidot edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista toimii asiakaslähtöisesti on aktiivinen, oma-aloitteinen suunnittelee toimintaansa toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan Kestävä kehitys toimii kestävän toimintatavan mukaisesti toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Estetiikka ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä Viestintä ja mediaosaaminen toimii vuorovaikutteisesti Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssään soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksia työssään Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää tietotekniikkaa työssään Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavasti yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja Yrittäjyys yrittäjämäinen toimintatapa asiakastyöt osuuskunta ja NY-yritykset 14

18 Kansainvälisyys toimii asiallisesti eri kulttuuritaustan omaavien henkilöiden kanssa Liikenneturvallisuus liikennesääntöjen ja liikenneturvallisuuden noudattaminen oppilaitoksen autojen käytöstä annettujen ohjeiden noudattaminen Integrointi yhteisiin tutkinnon osiin Yhteisten tutkinnonosien ja ammatillisten tutkinnonosien opettajat suunnittelevat tutkinnon osan toteutuksen yhteistyössä. Tutkinnon osan sijoittuminen tutkinnon toteutuksessa Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen matematiikka fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen modulointisuunnitelma on kappaleessa Asiakkaiden avustaminen, 15 osp, (100269) Ammattitaitovaatimukset Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa suunnitella oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan toimia eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja ottaa huomioon heidän avustamiseen liittyvät palvelutarpeensa avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan suunnitella ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta arvioida omaa toimintaansa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Opiskelija hakee itse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. Osaamisen arviointi 15

19 Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Osaamisen arvioinnin kohteet Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt Oppimismenetelmät Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Asiakkaiden avustamisen suunnittelu Asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustaminen Virikkeellisen toiminnan järjestäminen Avustamistilanteen päättäminen Oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työympäristön sääntöjen tunteminen Asiakkaan avustamisen menetelmien käyttö Asiakkaan avustamis- ja viriketoimintavälineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tuntemus Työhön liittyvien säädösten ja määräysten hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky kts. tutkinnon osan arviointikriteerit perusteesta Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta on liitteessä 1. Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt osuuskunta, NY-yritys työelämä; kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) työpajat tapahtumat virtuaalinen oppimisympäristö muut mahdolliset oppimisympäristöt Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla opettajan ohjaus ja valmennus työssäoppiminen, vähintään 4,5 osp itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat projektit, portfoliot 16

20 Oppimisen ohjaaminen Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. Aloitekyky ja yrittäjyys edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista on aktiivinen, oma-aloitteinen ja yhteistyökykyinen on asiakaslähtöinen ja taloudellinen osaa suunnitella ja mitoittaa työnsä Kestävä kehitys toimii kestävän toimintatavan mukaisesti Estetiikka edistää toimintaympäristön viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä Viestintä ja mediaosaaminen toimii vuorovaikutteisesti Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää atk-taitojaan ohjaa apuvälineiden käytössä ja huollossa ohjaa itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian käyttöön hyödyntää teknologiaa omassa työssään Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit toimii tasa-arvoisesti ja oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti sekä työssä että arkielämässä pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintatavoista osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa Yrittäjyys yrittäjämäinen asenne asiakastilaisuudet osuuskunta ja NY-yritykset Kansainvälisyys eri kulttuurien kohtaaminen Liikenneturvallisuus turvallisuuden huomioiminen asiakkaiden kuljettamisessa liikennesääntöjen huomioiminen ja noudattaminen asiakkaan ohjaaminen liikenneturvallisuuteen ajolupa koulun autoon Integrointi yhteisiin tutkinnon osiin Yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opettajat suunnittelevat tutkinnon osan toteutuksen yhteistyössä. Tutkinnon osan sijoittuminen tutkinnon toteutuksessa Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen modulointisuunnitelma on kappaleessa Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp (100270) 17

21 Ammattitaitovaatimukset Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimia erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä suunnitella omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan tehdä kodin perussiivoustehtäviä sopimuksen mukaan tehdä kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoa sopimuksen mukaan käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta arvioida omaa toimintaansa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Opiskelija hakee itse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Osaamisen arvioinnin kohteet Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Asiakkaan kanssa toimiminen Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien suunnittelu Kodin perussiivoustehtävien toteuttaminen Kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien toteuttaminen Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien päättäminen Oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tunteminen ja työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö Kodin siivousvälineiden ja koneiden käyttö Kodin tekstiilienhuollon välineiden ja koneiden käyttö Kodin siivousmenetelmien käyttö 18

22 Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt Oppimismenetelmät Oppimisen ohjaaminen Muut elinikäisen oppimisen avaintaidot Kodin tekstiilienhuoltomenetelmien käyttö Kodin puhdistusaineiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan ja asiakaskodin tunteminen Lian laadun tunnistaminen Kodin pintamateriaalien tunteminen Tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen tunteminen Puhdistustapahtuman osatekijöiden tunteminen Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky kts. tutkinnon osan arviointikriteerit perusteesta Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta on liitteessä 1. Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt osuuskunta, NY-yritys työelämä; esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), päiväkodit, koulut, virastot, hyvinvointi- ja matkailukeskukset tai majoitusalan yritykset, kotityö ja puhdistuspalvelualan yritykset, tekstiilienhuolto-alan yritykset työpaja virtuaalinen oppimisympäristö muut mahdolliset oppimisympäristöt Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla opettajan ohjaus ja valmennus työssäoppiminen; vähintään 7,5 osp itsenäinen oppiminen tiimioppiminen virtuaalioppiminen projektioppiminen yritysyhteistyö tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat portfoliot Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista. Aloitekyky ja yrittäjyys edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi on aktiivinen, oma-aloitteinen toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan Kestävä kehitys toimii kestävän toimintatavan mukaisesti 19

23 toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Estetiikka edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä Viestintä ja mediaosaaminen toimi vuorovaikutteisesti Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssään soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksia työssään Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja Yrittäjyys yrittäjämäinen toimintatapa asiakastyöt osuuskunta ja NY-yritykset Kansainvälisyys toimii asiallisesti eri kulttuuritaustan omaavien henkilöiden kanssa Liikenneturvallisuus liikennesääntöjen ja liikenneturvallisuuden noudattaminen oppilaitoksen autojen käytöstä annettujen ohjeiden noudattaminen Integrointi yhteisiin tutkinnon osiin Yhteisten tutkinnonosien ja ammatillisten tutkinnonosien opettajat suunnittelevat tutkinnon osan toteutuksen yhteistyössä. Tutkinnon osan sijoittuminen tutkinnon toteutuksessa Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Tutkinnon modulointisuunnitelma kuvaa tutkinnon osien toteutuksen etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen modulointisuunnitelma on kappaleessa Kotiruokapalvelut, 15 osp (100271) Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimia erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa suunnitella omaa työtään asiakkaan tarpeen ja palvelusopimuksen mukaan 20

24 Arviointi suunnitella ja valmistaa kotiruokaa asiakkaiden toiveiden mukaan ottaa suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet valmistaa kotiruokaa yleisimpien erityisruokavalioiden mukaan laittaa ruoan esille asiakkaiden toiveen ja tarpeen mukaan siivota työympäristönsä asiakkaan keittiössä noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta noudattaa hygienia- ja jätehuolto-ohjeita arvioida omaa työtä ja toimintaansa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista selvitetään, onko opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Opiskelija hakee itse osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Osaamisen arvioinnin kohteet Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteessa. Tutkinnon osan arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Kotiruokien valmistuksen suunnittelu Kotiruokien valmistaminen Kotiruokien tarjolle laittaminen Asiakkaan keittiön siivoaminen Oman toiminnan arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen Kotiruokien valmistusmenetelmien käyttö Raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö Ruoanvalmistusvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakkaan tunteminen Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Erityisruokavalioiden huomioiminen Ikäryhmien ravitsemuksen tunteminen 21

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kotityöpalvelujen osaamisala Kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala Toimitilahuoltaja

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (45 osp) KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija

Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Opiskelija Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. valmistautuu asiakaskohteen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Määräys 51/011/2014

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Salpauksen johtokunnan hyväksymä 10.5.2011 Salpauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala, datanomi Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja toimitilahuoltaja Kotityöpalvelujen osaamisala Hyväksytty 4.9.2017 Puhdistuspalvelujen osaamisala

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Voimassa 1.8.2015

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Liiketalouden perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Lausuntopyyntö 6/421/

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Kaks` Kättä työpaja ry

Kaks` Kättä työpaja ry Kaks` Kättä työpaja ry KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, KODINHUOLTAJA Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Suuntautumisalana puhdistuspalvelu: -Ateria- ja kahvituspalvelut,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2015 Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Hyväksytty

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelma 2016 Liiketalouden perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2016 Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Pikkuateriat 9 osp ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2016 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Graafisen suunnittelun osaamisala kuva-artesaani Hyväksytty 13.6.2016, 67 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

Matti Meikäläinen 19.8.2015. Opetussuunnitelma. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Matti Meikäläinen 19.8.2015 Opetussuunnitelma Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 180 osp Kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 Sisällys KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja

Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja TUTKINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI Liite 1 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO/ kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Tutkinnon suorittaja Kerroshoitopalvelut Ajankohta Arvioija Näyttöympäristö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Koul Kuvi Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina Johdanto Ammatillisen

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102

7. Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteutumisesta ja arvioinnista... 102 2 3 Sisältö Liitteet:... 4 KUVAUS KOULUTUSALASTA... 6 1. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat... 11 Ateria - ja kahvituspalvelut 15 ov... 11 Ylläpitosiivous 15 ov... 17 Valittavat

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja SISÄLLYSLUETTELO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuoltoja muita palveluita.

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät:

Kerroshoitopalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus. Näytön tehtävät: Kerroshoitopalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen palvelukuvauksen työohjeiden ja tilanteen mukaisesti. valmistautuu kerroshoitotehtäviin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Puualan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Puualan perustutkinto Puuseppä Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 14.9.2015, 109 Sisältö 1 Puualan kuvaus,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja OPETUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammattiliset tutkinnon osat Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät:

Perussiivous 30 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Perussiivous 30 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan. toteuttaa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Laboratorioalan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Laboratorioalan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Laboratorioalan perustutkinto Laborantti Hyväksytty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa 14.9.2015, 109 Sisältö 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Elintarvikealan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Elintarvikealan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Elintarvikealan perustutkinto Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoala osaamisala, Leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KOTITYÖ- JA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot