Yritysyhteistyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaa/Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysyhteistyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaa/Oulu 21.4.2015"

Transkriptio

1 Yritysyhteistyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaa/Oulu Petri Puroaho

2 Tilaisuuden ohjelma Klo Aamukahvit plus suolainen avec ja rupattelua AAMUPÄIVÄ klo 9 alkaen (tauko sopivassa välissä) Tervetuloa, osallistuvien tahojen esittelyt ja päivän tavoitteet Lähtökohtia yritysyhteistyöhön etukäteiskyselyn pohjalta Yritysyhteistyö-esimerkki Toiminnallinen tehtävä yritysyhteistyön kehittämiseksi Tunnin lounastauko puolen päivän kohdalla (arvio klo ) ILTAPÄIVÄ klo alkaen (tauko ja iltapäiväkahvit sopivassa välissä) Toiminnallisia tehtäviä yritysyhteistyön kehittämiseksi Yritysyhteistyö-esimerkki Yritysyhteistyön mahdollisuudet Oulun seudun alueella: Viestinnän Virittämö, Marko Jääskeläinen Klo Yhteenveto, palautteet ja tilaisuuden päätös

3 Tilaisuuden tavoite 1. käydä keskusteluja ennakkokyselyn pohjalta miten yritysyhteistyötä voisi kehittää Pohjois- Pohjanmaalla 2. syventää näkökulmia vierailevien yritysedustajien ja yritysyhteistyötä edistävien tahojen kautta 3. sekä toiminnallisilla tehtävillä työstää yritysyhteistyön mahdollisuuksia Pohjois- Pohjanmaalla

4 Viestini yritysyhteistyön kehittämisessä Yritysyhteistyö ei ole sama asia kuin palkkatukityöllistäminen Paljon aikaa ja vaivaa on panostettava taustatyön tekemiseen Yrityslähtöisesti liikkeelle, huomioiden asiakaslähtöisyys

5 Vates-säätiön ja Välityömarkkinat osana työelämää projektin lyhyet esittelyt Petri Puroaho

6 Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii ( ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Suomen hallituksen Työelämä 2020 hankkeen tavoitteena on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna Välityömarkkinat osana työelämää ( ) projekti edistää työmarkkinoiden tietoisuutta kohderyhmän työvoimapotentiaalista ja olemassa olevista työllistämisen tukimuodoista sekä kehittää asioita alueellisten tarpeiden mukaan kaikilla 15:llä ELY-alueella. TEM mietintöjä : Kehittämissuositukset Työnantajayhteistyön käytäntöjä tulee vahvistaa ja systematisoida

7 Yritysyhteistyön kehittäminen esillä mm. ELY-alueittain: Keski-Suomi (yritysyhteistyön kehittäminen) Uusimaa (yhteistyö yritysjärjestöjen kanssa) Pohjois-Savo (välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen) Pohjois-Pohjanmaa , ja (yritysyhteistyön kehittäminen) Valtakunnallinen Vates-päivät (Välityömarkkinoiden legitimiteetti)

8 Taustaa: Miten Pohjois-Pohjanmaan välityömarkkinoita ja kohderyhmämme työllisyyttä (vammaiset ja osatyökykyiset) pitäisi kehittää. Seuraavia teemoja nousi esille: Tarvittaisiin vahvempaa tiedottamista palveluista ja tukimuodoista Alueellista verkostoitumista pitäisi edistää Ohjausta / valmennusta kohti työmarkkinoita pitäisi kehittää Yritysyhteistyö tulisi vahvistaa Etuuksia ja tukimuotoja tulisi edelleen kehittää Ja yleisesti ottaen työelämää tulisi kehittää

9 Taustaa: Mitä yritysyhteistyössä pitäisi kehittää?: Välityömarkkinatoimijoilla tulisi olla enemmän kontakteja yrityksiin Työantajien asennemuokkausta Suora yhteys välityömarkkinoilta oikeille työmarkkinoille Vahva yritysyhteistyö ja tukien mahdollisuuksista kertominen Työnantajalle tietoutta työtehtävien osittamisesta ja jakamisesta Kehittää käymällä suoraan keskustelemassa potentiaalisten työnantajien kanssa osatyökykyisten työnhakijoiden osaamisista, koulutuksista, ja siitä että he todella ovat halukkaita tekemään töitä

10 Taustaa: Mitä yritysyhteistyössä pitäisi kehittää: Työnantajalle pitää osata tapaamisen yhteydessä kertoa ne kaikki faktat, mitä se rahallinen tuki käytännössä on. Miten paperiasiat hoidetaan. Välityömarkkinat verkostoituivat mahdollisimman hyvin elinkeinoelämän kanssa Työkokeilu on hyvä vaihtoehto Jos työnantajat saataisiin ymmärtämään että osatyökykyiset ovat usein todella motivoituneita töihin, harvoin sairauslomilla, eivätkä nurise joka asiasta.

11 Taustaa: yritysyhteistyöseminaari

12 Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Petri Puroaho

13 Ennakkokyselyn vastauksien määrät (%) Miten luot uusia yritysyhteistyökontakteja? 81% Miten saat yrityksen ymmärtämään välityömarkkinoilta tulevien ihmisten työvoimapotentiaalin? 77% Miten vahvistat tietoa työllistämisen tukimuodoista yrittäjien suuntaan? 81% Miten helpotat yrittäjien mahdollista byrokratiaa? (rekrytointitilanteessa) 73% Miten avaat keskustelua työtehtävien mukauttamisen mahdollisuudesta yrittäjälle? 69% Mitä tärkeää lisäarvoa, palvelua ja kumppanuutta tarjoat yritykselle? 73% Mitä haluat kysyä tilaisuuteen osallistuvilta yrityksen edustajilta? 58%

14 Miten luotte uusia yritysyhteistyökontakteja? Suoralla yhteydenotolla Sähköpostitse Työnantajakäynneillä Sopimalla tapaamisen Osallistumalla kehittämispäiviin Tapahtumien, tilaisuuksien, seminaarien, messujen, yhteistyökumppanien yms. kautta Työssäoppijoiden ja asiakkuuksien kautta yleensä silloin kun ilmenee uusien työpaikkojen tarve....hyödyntämällä kaikki erilaiset tilaisuudet myös vapaa-aikana. Ole itse oma käyntikorttisi.

15 Miten saat yrityksen ymmärtämään välityömarkkinoilta tulevien ihmisten työvoimapotentiaalin? Työkokeilun, harjoittelun kautta yrittäjä saa paremman kuvan työntekijästä Jakamalla ajantasaista tietoa ja tiedottamalla työntekijöiden taustoista ja tarpeista (esim. autismi > mitä se tarkoittaa?) Käymällä yksityiskohtaisesti läpi asiakkaan tilannetta ja hänen osaamistaan sekä kertomalla työttömyyteen johtaneista syistä Kertomalla erilaisista osaajista erilaisiin työtehtäviin Avoimuudella toimintakyvystä ja rajoitteista erilaisin selkein ja konkreettisin esimerkein Työpotentiaalin näyttää ensin asiakas itse työskentelyllään ja asenteellaan työelämässä yrittäjälle. Välityömarkkinoilta tulevalla useimmiten kova työmotivaatio, sitoutuminen, ahkeruus, joustavuus jne, vaikka Tehdään näkymätön työ näkyväksi. Toki täytyy aina arvostaa ja ymmärtää yrityksien tarpeita sekä resursseja Viestiä, että kaikkia henkilöitä, joita suosittelemme, osaavat asiansa.

16 Miten vahvistat tietoa työllistämisen tukimuodoista yrittäjien suuntaan? Kertomalla, tiedottamalla ja jakamalla esitteitä työnantajalle Käymällä paikan päällä yrittäjien luona Yrittäjien kokouksissa kertominen Olemalla itse tietoinen eri mahdollisuuksista Pysymällä ajan hermolla ja ottamalla selvää muutoksista Kertomalla faktoja Jakamalla internetosoitteita joissa lisätietoa tai levittämällä tuotettua tietoa Välittämällä heille s-postitse materiaalia, johon voi tutustua itselleen sopivalla ajalla. Keskustelemalla TE-toimiston edustajien kanssa yrittäjien tiedottamista koskevasta palautteesta > tiedottamisen kehittäminen ja tiedon saavutettavuus. Välitän myös viestiä, ettei tukien hakeminen ole niin työlästä, mitä pelätään sen olevan. Esittelen työnantajalle heidän tarpeitaan vastaavia palveluita.

17 Miten helpotat yrittäjien mahdollista byrokratiaa? (rekrytointitilanteessa) Antamalla työhönvalmentajan/työvalmentajan apua yritykselle Olemalla rekrytointiapuna (esim. haastattelijana toimiminen) yrittäjälle Välittämällä potentiaalisia työnhakija/tekijäkandidaatteja yrittäjälle Selvittämällä eri tukimuodot yrittäjälle Auttamalla kaavakkeiden täyttämisessä Tarjoamalla sähköisiä palveluita helpottamaan prosesseja Kerron myös esirekrytoinnista Teen työllistämisen työnantajalle mahdollisimman helpoksi. Tiedustelen, mitä ongelmia yrittäjä on kokenut rekrytointitilanteessa... Toimimalla yrittäjän tukena ja auttamalla juuri niissä tehtävissä missä he tarvitsevat apua.

18 Miten avaat keskustelut työtehtävien mukauttamisen mahdollisuudesta yrittäjälle? Kertomalla työn räätälöinnin mahdollisuudesta (tehtävät ja aika) Piilotehtävien etsiminen Asiakkaan työssä suoriutumisen kautta Kerron palveluista, joilla voidaan tukea työntekijää tehtävien uudelleen järjestelyissä Avoin keskustelu Asiakkaan tilanteen mukaan tai yleisenä palveluiden esittämisenä Keskustelun edetessä asiaan johdattelemalla ja suoraan kysymällä. Keskustelun pitää pohjautua konkretiaan ja esimerkkeihin. Realistinen tieto rajoitteista ja niiden vaikutuksista työtehtäviin.

19 Mitä tärkeää lisäarvoa, palvelua ja kumppanuutta tarjoat yritykselle? Tarjoamalla tietoa erityistä tukea tarvitsevien työllistämiseen liittyvää asiantuntemusta Yhteistyötä, yhteistyökumppanuutta ja yhteydenpitoa Helpon kanavan rekrytoida Työllistämisen tukimuodoista tiedottamista Uuden työntekijän perehdytyksessä tukeminen ja yrityksen henkilökunnan perehdytys vastaanottaa tukea tarvitseva Jatkuva työvalmentajan tuki sekä kokonaisvaltaista ja pitkäkestoista työhönvalmennusta Sähköisiä palveluita (esim. esite työnantajalle) ja osaamisen kehittämiseen liittyviä työkaluja sekä yhden luukun periaatetta, tukea ja tietoa Työllistäminen ja kouluttaminen on yhteinen asia = yhteistyössä on voimaa. työllistämiseen liittyvää asiantuntemusta.

20 Mitä haluat kysyä tilaisuuteen osallistuvilta yrityksen edustajilta? Ovatko työllistämisen tukimuodot tuttuja? Miten olet saanut niistä tietoa? Onko kokemusta erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä? Täytyykö työsuhteeseen aina saada palkkatukea? Onko sillä merkitystä palkatessa? Mitkä tekijät ovat ratkaisevia erityistä tukea tarvitsevien työllistämisessä? Onko työnantaja valmis palkkaamaan? (jos saavat tukea samalla) Nuoren Vastavalmistuneen Osatyökykyisen Kehitysvammaisen Mielenterveyskuntoutujan Mikä sai työllistämään em. kohderyhmän ihmisiä? Mitä lisäarvoa välityömarkkinoilta rekrytoinnit ovat tuoneet yrityksellesi? Onko oma asennoitumisesi välityömarkkinoilta tulevien työntekijöiden työvoimapotentiaaliin muuttunut kokemuksen myötä? Voitko suositella kohderyhmää (keskustelussa olevaa) muillekin työnantajille? Mitä töitä voisitte ulkoistaa toiminnassanne?

21 Yritysyhteistyön onnistumisen mahdollistajat Miten yritysyhteistyötä voi esim. lähteä rakentamaan? Yhteiset projektit tai alihankintaa Yhteinen tapahtuma tai yhteinen ohjelma jonkin tavoitteen edistämiseksi tai ongelman poistamiseksi Yhteinen markkinointikampanja tai tietoiskut tai info-päivät Osallistuminen yrittäjäpäiviin Asiantuntija-avun/konsultaation tarjoaminen tai asiantuntija-aamiaiset Tuote- ja palveluyhteistyö tai lisensiointi tai yhteiset tuote-esittelyt Koulutus- ja tutkimusyhteistyö Yhteinen mediayhteistyö ja lehtijuttu Sponsorointi tai varainhankinta Yrityksen henkilöstön vapaaehtoistoiminta omassa organisaatiossa Yrityskummi- ja mentorointitoiminta

22 Yritysyhteistyön onnistumisen mahdollistajat Useimmin käytetyt markkinointikeinot: 1. Oman organisaation osaamisen ja palvelujen tietopaketin tarjoaminen työnantajalle/yritykselle 2. Kysymysten esittäminen (viesti) työnantajalle, toivoen kiinnostuksen heräävän 3. Suorat henkilökohtaiset kontaktit yrityksiin ja yritysvierailut 4. Käytössä olevien palvelujen tiivis esittely työnantajalle/yritykselle (esite) mielikuvat ulospäin

23 Toiminnallinen tehtävä Kommentointikierros: MIELIKUVAT organisaation tarjoamista palveluista? Mielikuvapalautetta esitteistä esitteen, jolla markkinoin tällä hetkellä tai aion markkinoida tulevaisuudessa palvelujasi ja yritysyhteistyön halukkuuttani yrityksien suuntaan. 2 min / organisaation piste, kommentit postednotes lappuihin ja sitten siirtymä seuraavan organisaation luokse

24 Toiminnallinen tehtävä Tutustukaa saatuun palautteeseen (=mielikuva-lappuihin). Tehkää esitys tarjoamistanne palveluista Otsikoikaa fläppi (organisaatio/hanke tms.) Hyödyntäkää halutessanne mielikuva-lappuja esityksessä ja lisätkää omia avainsanoja tms. Tiivistäkää fläpille kirjallisesti, mitkä ovat oman organisaationne yritysyhteistyön kärjet? Laitetaan näytille seinälle ja sen jälkeen purku

25 Välityömarkkinat ja yritysyhteistyön kehittäminen Petri Puroaho

26 Yritysyhteistyön onnistumisen mahdollistajat Taustatyö o o oman organisaation ja työnantajan tavoitteet sekä jaettu arvopohja käytössä olevat tukimuodot Yhteydenotto o o tietämättömyys, mielikuvat, näkyvyys ja asenne tietoisuuden lisääminen ja harkinnan vahvistaminen sekä markkinointi Neuvottelut o o Yhteistyö o o kiinnostus, osaaminen / kyvykkyys, soveltuvuus ja resurssit sekä työntekijään, työnantajaan ja työyhteisöön liittyvät tekijät sekä kulttuurisidonnaiset tekijät hyödyt yritykselle ja omalle organisaatiolle yhteiset suunnitelmat ja aktiivisuus työnantajan palveluohjaus, perehdyttäminen ja kompaktit tukipalvelut

27 Yritysyhteistyön karikot: VTM Oikean yritysyhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteistyön muotoutuminen toimivaksi vaativat aikaa Pula resursseista ja osaamisesta sekä kykenemättömyys mobilisoida omia resursseja Oma maine vaatimaton, ei pystytä profiloitumaan yritysten suuntaan kiinnostavana kumppanina Oikea hinnoittelu ja/tai panos-tuotos suhde Jotkut yritykset pyrkivät hyötymään organisaation maineesta ja ratsastamaan sillä Eriävät intressit (esim. raha vs. kivaa peeärrää ) Sisäiset erimielisyydet organisaatiossa Yrityksen epäeettinen toiminta Yritykset ja toimijat puhuvat toisilleen osin eri kieltä VTM-toimijoiden omat asenteet hidastavat uusia ajatuksia on vaikea viedä läpi

28 Yritysyhteistyön karikot: yritys Yrityksiä harmittaa ja huolettaa, jos yhteydenottaja: ei tunne yritystä, eikä sen toimiala ei osaa esitellä itseään yritykselle ei ole pohtinut etukäteen yhteistyön hyötyjä tai muotoja ei kuuntele eikä ota huomioon yrityksen toiveita ei osaa ennakoida tarvittavaa työmäärää eikä toteuta sovittuja asioita ei pidä yhteyttä eikä häntä saa kiinni Tiedottamista pitää lisätä ja saada se paremmin kohdistumaan yrittäjille.

29 Yritysyhteistyön onnistumisen mahdollistajat Yhteinen tavoite Kiinnostus ODOTUKSET: yritykset toimijoilta Resurssit Kunnioitus Selkeys Asiantuntemus Ammattimaisuus Näkyvyys ODOTUKSET: toimijat yrityksiltä Realistisuus Hyöty Maine

30 Yritysyhteistyön onnistumisen mahdollistajat Kirkastettava oma toiminta ja pohdittava profilointia Luotava luottamus yrittäjän kanssa - pelkkä työllistäminen tai nopeat voitot eivät ole hyvä lähtökohta On ymmärrettävä työnantajan tilannetta ja luotava väyliä yritystä kohti. Vie viestiä ja perusteluja yrittäjälle antamastanne lisäarvosta. Etsi luovia ratkaisuja ja käytä mielikuvitusta Yritysyhteistyömahdollisuuksia varmasti löytyy enemmän jos kerrotaan kannustimista (työllistämisen tukimuodot kuten työkokeilu, työtehtävien mukautukset ja positiivinen erityiskohtelu) Ole rohkea, sinnikäs ja luota onnistumiseen Tarvitaan lisää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamisia. Jos työnantaja kokee toteuttavansa yhteiskuntavastuutaan, niin tässä piilee potentiaalisempi mahdollisuus yritysyhteistyön aikaansa

31 Hyvät käytännöt työnantajayhteistyössä https://www.youtube.com/watch?v=i4ukg6ancbg&list=pljw2oqgzv4zsjjypu4canfufmp1 DJ7-6Q Onnistuneen yhteistyön edellytykset Yhteinen tavoite Jaettuja arvoja Realismi: resurssit, odotukset ja tulokset Pitkäjänteisyys: yhdessä oppiminen Tee jotain yritykselle ilmaiseksi Hyödynnä persoonatekijät yhteistyössä Avoin kommunikaatio

32 Toiminnallinen tehtävä Mikä on yritysyhteistyön seuraava askel omassa organisaatiossasi/hankkeessasi?

33 Kiitos Petri Puroaho projektipäällikkö Välityömarkkinat osana työelämää projekti ( ) Skype: petri.puroaho

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Tehoa yritysyhteistyöhön

Tehoa yritysyhteistyöhön Tehoa yritysyhteistyöhön käsikirja kepan jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi julkaisija: Kepa ry RAPORTTISARJA NRO: 115 ISBN: 978-952-200-188-7 ISSN: 1236-4797 toimitus: Mika Mäkinen, Henna

Lisätiedot

Alueellisen suunnittelupalaverin ryhmätöiden yhteenveto

Alueellisen suunnittelupalaverin ryhmätöiden yhteenveto Teema: Pohjois-Pohjanmaan välityömarkkinoiden sekä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen kehittäminen Välityömarkkinat osana työelämää projekti (2014-2015) edistää vammaisten ja osatyökykyisten

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

SANSSI-KORTIN TUNNETTAVUUDEN PARANTAMINEN

SANSSI-KORTIN TUNNETTAVUUDEN PARANTAMINEN Ariela Tuikkanen Jenna Lensu Justiina Lampinen Nina Naukkarinen Terhi Konttinen P702SNA SANSSI-KORTIN TUNNETTAVUUDEN PARANTAMINEN Kehittämissuunnitelma Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot

Rinnakkaistyöryhmien aineistot Rinnakkaistyöryhmien aineistot Yhteistyössä: 1 VATES säätiö Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta 25. 26.10.2011 Turku Rinnakkaisseminaarien puhujat Puhuja työryhmä Ajankohta sivunro Aralinna Virpi,

Lisätiedot

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti

Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti 2005 2007 Loppuraportti Puuttuva lenkki projekti Loppuraportti Tuula Mikkonen Terhi Vuoristo Susanna Heinonen Kaisa Niskanen Tampere 2007 2 Tiivistelmä Puuttuva lenkki projekti

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Petri Puroaho Kehittämisprosessi KOLMIOSAINEN 1. Tausta-aineisto (Kevät hanke 2013) ja etukäteiskysely 2. Yhteiset keskustelut ja näkemysten

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö

Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö Osallisena Suomessa -hanke Ulkomaantaustaisten työllistyminen Kartoitustyö HAMK Business Point Satu Nyholm SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 1 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Tutkimusmenetelmät... 2 2 TULOSTEN

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Saatiin töitä! Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen loppuraportti

Saatiin töitä! Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen loppuraportti Saatiin töitä! Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen loppuraportti Heikki Seppälä Kehitysvammaliitto 2013 2 Sisällys Tiivistelmä 4 100-vuotias K-kauppiasliitto yhteiskuntavastuuta toteuttamassa 6 Kehitysvammaliitto

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi

Lisätiedot