VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 VÄLITYÖMARKKINATOIMIJOIDEN YRITYSYHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Yritysyhteistyöseminaari KAJAANI Mikko Kesä Innolink Research Oy

2 Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien potentiaalikartoituksia (2009) Etelä Pirkanmaa (n=100) Mikkeli (n=300) Kaakkois Suomi (n=300) Länsi Uusimaa (n=300) Etelä Pohjanmaa (n=200) TE keskukset (Pirkanmaa, Satakunta, Uusimaa, Pohjois Pohjanmaa) Yritysyhteistyön hyvät käytännöt selvityksiä: Kaakkois Suomen Kaasu hanke Pohjois Pohjanmaan toimivat välityömarkkinat projekti Työllisyydenhoidon organisoitumiseen liittyviä selvityksiä: Mikkeli Etelä Pirkanmaa Nokia Tampere Joensuu Kokemuksia henkilökohtaisesta työllistämisestä: Pirkanmaan SYKE: 100 sosiaalista yritystä, työllistettiin nettovaikutus n. 200 henkilöä, kokonaisvaikutus n. 500, pysyviä työpaikkoja arvioilta Henkilökohtaiset yritysasiakkaat, mm: Loreal Viking Line Aurinkomatkat Eltel Networks SuperKuva Schneider Electrics Suomen Matkatoimisto

3 Päiv ivän ohjelma Yritysyhteistyön käytäntöjä tehostamalla todellisiin työllistämistuloksiin Yleisenä johdantona päivälle määritellään yhteisesti pelikenttä: mitä tarkoitetaan yritysyhteistyöllä ja mitkä ovat sen tavoitteet? Lisäksi esitellään 4 osa alueen teemat ja työskentelymenetelmät. OSA ALUE 1: Potentiaaliset yrityskohderyhmät OSA ALUE 2: Henkilökohtaisten tapaamisten sopiminen yrittäjän kanssa lounastauko OSA ALUE 3: Työllistyminen yrityksiin OSA ALUE 4: Työllistyminen yrityksissä Päivän yhteenveto: yritysyhteistyön malli Kainuussa, mitä opittiin Tilaisuus päättyy

4 Yritysyhteistyön tärkeys! Yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee yrityksen pääasiassa kilpailu ja markkinatilanne huomioon ottaen tavoitella kasvua. Rakenteellisen kasvun saavuttaminen edellyttää monesti lisäystä henkilöstömäärässä. kun kunnissa (ja osin järjestöissä) työn tuottavuuden vaatimukset edellyttävät päinvastaista. Pysyvä työllistyminen yrityksiin työllistymisjakson aikana on keskimäärin 40 %, joka on noin % yks. parempi kuin muilla sektoreilla. Yritykset ovat suuri potentiaalinen kohderyhmä: Tutkimuksissa (=harkittu otanta) keskimäärin vain % yrityksistä on tietoisia mahdollisuuksista, mutta haastatteluiden jälkeen jopa 40 % kiinnostuneita selvittämään mahdollisuuksia pidemmälle. Yritysyhteistyön toimintamalleissa ja niiden systemaattisessa noudattaminen on vielä paljon kehittämispotentiaalia. Resurssit ja tahtotila yritysyhteistyön kehittämiseksi on koko ajan voimistuva trendi.

5 AIHEALUEEN MÄÄM ÄÄRITTELY

6 1. Aihealueen määrittely Yritysyhteistyö Työllistyminen välityömarkkinoilta yrityksiin

7 YRITYSYHTEISTYÖ Yritysyhteistyö välityömarkkinoilla tarkoittaa tässä yhteydessä välityömarkkinoilla työskentelevien (työ/koulutus) henkilöiden tuettua siirtämistä yritykseen työhön: Välityömarkkinoilta työsuhteeseen yritykseen (avoimille työmarkkinoille) Välityömarkkinoilta tuettuun työsuhteeseen, työelämävalmennukseen. työharjoitteluun tai työkokeiluun yritykseen (välityömarkkinatyö) Välityömarkkinoilta erilaisin joustavin mallein yrityksen palvelukseen välitettävä työntekijä (edelleen sijoittaminen, työpankki, vuokratyö) (Palvelutuottajien oma alihankintatyö rajataan tässä käsittelyssä yhteistyön ulkopuolelle.)

8 VÄLITYÖMARKKINAT Välityömarkkinoilla tarjotaan työskentelymahdollisuuksia henkilöille, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. (TEM) Välityömarkkinat toimivat työttömyyden ja avoimien työmarkkinoiden välissä. Välityömarkkinoiden sisään on rakennettu tavoitteita entistä aktiivisemmasta työvoimapolitiikasta, jossa tavoitteena on siirtää ihmistä eteenpäin (sekä välityömarkkinoiden sisällä että sieltä ulos) Tästä syystä välityömarkkinoilla tarvitaan tiivistä yhteistyötä: Eri asioihin erikoistuneiden välityömarkkinatoimijoiden välillä (eteneminen välityömarkkinoiden sisällä) Välityömarkkinatoimijoiden ja mm. yritysten välillä (siirtyminen välityömarkkinoilta pois) Aktiivinen sosiaalipolitiikka elämänhallinnan parantaminen mm. Kuntouttava työtoiminta Aktiivinen työpolitiikka työmarkkina-aseman parantaminen mm. Palkkatuettu työ

9 1. OSA ALUE: ALUE: POTENTIAALINEN KOHDERYHMÄ

10 POTENTIAALINEN KOHDERYHMÄ? Riippuu tavoitteesta!

11 Case: Pirkanmaan Syke Yritysprospektia Tapaamista/ neuvottelua yrityksen kanssa yrityksessä käynnistyy työnhaku 100 uutta Sosiaalista yritystä. Työllistävät n henkeä

12 Potentiaaliset kohderyhmät Prospektit = 20n Neuvottelut = 4n Työnhaku = 2n X työllistettyä N yrityksessä

13 KOHDERYHMÄN N LAADULLISTAMINEN YRITYSKANTA Alue Koko Toimiala PROSPEKTIT

14 2. Potentiaaliset kohderyhmät Mistäkohderyhmät Liidien laadullistaminen Liidien rekrytoiminen Tavoite: Neuvotteluhalukkaat yritykset 1200 kpl

15 2. Potentiaaliset kohderyhmät Mistäkohderyhmät Fonecta ProFinder B-to-B Fonecta ProFinder B-to-C Liidien laadullistaminen Potentiaalikartoitus Liidien rekrytoiminen Käyntibuukkaus Tavoite: Neuvotteluhalukkaat yritykset kpl

16 7 6 CASE ESIMERKKI ESIMERKKI Toteuttamiskelpoisuus Kiinnostavuus Toteuttamiskelpoisuus Kiinnostavuus YRITYSTEN KIINNOSTUS PALKKATUETTUA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTAAN. TUTKIMUKSEN ALUSSA (PIENI KUVA) JA LOPUSSA (SUURI KUVA) KYSYTTYNÄ. => KIINNOSTUKSEN KASVU 162 % Case: Kaasu hanke, yrityskartoitus n=300, tammikuu Innolink Research Oy

17 2 3. OSA ALUE: ALUE: TAPAAMINEN YRITYKSEN KANSSA

18 TARJOAMA Henkilö Raha Palvelu

19 1. Henkilö Pitkäaikaistyöttömät Maahanmuuttajat Nuorisotyöttömät Mielenterveyskuntoutujat Kehitysvammaiset 53,3% (154) 61,9% (177) 39,1% (113) 31,1% (89) 10,3% 77,7% (226) 11,3% 29,0% (81) 41,4% (118) 54,5% (152) 38,9% (111) 15,4% (43) 16,8% (48) Fyysisesti rajoittuneet (esim. pyörätuolissa) 34,0% (96) 41,1% (116) 22,3% (63) 0% 20% 40% 60% 80% erittäin myönteinen melko myönteinen melko kielteinen erittäin kielteinen 100% Tulisi päästä eroon kategorioista Mielikuvan rakentaminen työllistämispotentiaalista, ei ongelmien. Työntekijän yksilöllinen poluttaminen

20 1. Henkilö Sosiaaliset taidot Koulutus Työkokemus Hyvä työmotivaatio 38,1% (114) 32,3% (97) 30,8% (92) 77,0% (231) 48,3% (145) 52,5% (157) 53,2% (159) 6,4% 17,0% (51) 14,7% (44) 22,0% (66) Halu ja kyky oppia uutta 66,7% (200) 30,0% (90) Jokin muu ominaisuus 100,0% (18) 0% 20% 40% 60% 80% 100% erittäin paljon melko paljon melko vähän ei lainkaan Evidenssit osoittaa työmotivaatio: Kokemukset Suosittelut Kokeilu

21 2. Palvelu Rekrytointi joustavaa ja siihen ammattiapua maksuttomasti Henkilön osaamisen ja työmotivaation varmistaminen etukäteen Apu hallintoon ja tukiin liittyvissä kysymyksissä Maksuton sopivuuden kokeilu tehtävään nk. työkokeilujaksolla (3kk) 13,8% 49,0% (146) 29,9% (89) 7,4% 39,9% (119) 41,3% (123) 16,8% 16,2% 43,8% (130) 42,8% (128) 32,7% (97) 7,4% 38,1% (114) 16,1% Asiantuntija-apu ja asiantuntijatuki rekrytoinnin jälkeen 15,7% 45,8% (137) 32,1% (96) Tuensaantijakson tietäminen tarkasti etukäteen 26,1% (78) 39,1% (117) 29,4% (88) 0% 20% 40% 60% erittäin paljon melko paljon melko vähän ei lainkaan 80% 100% Henkilökohtainen ja luotettava palvelu lisää luottamusta.

22 3. Raha tuki on erittäin kannustava 8,0% (8) tuki on melko kannustava 52,0% (52) tuki ei ole kovin kannustava 32,0% (32) tuki ei ole lainkaan kannustava 8,0% (8) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Työlllistymisen tukimahdollisuuksien kannustavuus. Case: Välike hanke, Etelä Pirkanmaa, yrityskartoitus n=100, syyskuu Innolink Research Oy

23 2 3. Tapaaminen yrityksen kanssa Mitkä ovat yrittäjät ajatukset? Mikä on tarjottava tuote? Mitä tukimateriaalia kaivataan? 600 (50 % tavatuista) Tavoite: Rekrytoinnin käynnistäneet kpl

24 2 3. OSA ALUE: ALUE: TAPAAMINEN YRITYKSEN KANSSA JA TYÖLLIST LLISTÄMINEN YRITYKSIIN TOIMIJOIDEN ROOLIT

25 TOIMIJOIDEN ROOLIT Pohjois Pohjanmaan TE keskuksen Yritysyhteistyön hyvien käytäntöjen selvitys paljasti, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki yritykset olivat sitä mieltä, että työvoimahallinto tulisi olla kokonaisvastuussa välityömarkkinoista. Jakelutiemalli Henkilö Raha Palvelu Palvelun rahoitus TE-keskuksen strategian toimeenpanon osittainen ulkoistus. Ry/ säätiö oppilaitos Kunta/ -yhtymä Projekti Henkilö Palvelu Vallitsee osittainen kilpailu YRITYS

26 OSA ALUE ALUE 4: TYÖLLISTYMISEN VARMISTAMINEN JA JÄLKIHOITO

27 4. Työllistyminen ja jälkihoito Työllistymisen varmistaminen Yrityksiä Työntekijöitä Jälkihoito

28 YHTEENVETO

29 Kokonaisuuden hahmottaminen Potentiaalinen kohderyhmä Tapaamiset yritysten kanssa Rekrytoinnin käynnistyminen Työllistyminen ja jälkihoito Määrä Määrä/laatu Laatu/määrä Laatu Yritysrekisterien laadullistaminen Toimijoiden roolittaminen Potentiaalikartoitus Käyntibuukkaukset Käyntien käsikirjoittaminen Yritysyhteistyön hallinta (verkostocrm) ja verkostoraportointi

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ

KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ KAIKKEA SITÄ, MITÄ ON TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VÄLISSÄ Selvitys pääkaupunkiseudun välityömarkkinatoimijoista Net Effect Oy Timo Aro ja Marjukka Laiho Huhtikuu 2008 Graafinen ohjeisto KAIKKEA SITÄ,

Lisätiedot

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

POLKU 2010 2011. Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä POLKU 2010 2011 Sosiaalisen työllistämisen strategia sekä työelämään kuntoutumisen polut Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä Rovaniemi 23.11.2010 Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää äätöksiä ja suosituksia VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy Ei osata täyttää lomakkeita tai hakea rahoitusta. Perusosaamista puuttuu. Vaatii

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu

Valtakunnallinen työpankkikokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:16 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sekä laajentamiseksi Helsinki 2012 Raportteja

Lisätiedot

- luova ja yhdistävä toimintatapa

- luova ja yhdistävä toimintatapa Yhteinen yritys -hanke INKA LILJA & JUSSI MANKKI Yhteiskunnallinen yritys - luova ja yhdistävä toimintatapa Selvitys yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa ja sen mahdollisuuksista työllistää heikossa

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun

Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu. Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu Porin, Ulvilan, Merikarvian ja Pomarkun hakemus kuntakokeiluun 1 1. Tausta Hallitusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen ja kestävään

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen

Esityksen sisältö. Toimijat - Työnantajayhteydet. Toimijakierroksen keskeiset tulokset. Asiakkaiden työllistämisen tukeminen Esityksen sisältö Toimijakierroksen keskeiset tulokset Projektin esittely Projektin lähtökohdat Välityömarkkinoista sanottua Asiakkaiden työllistämisen tukeminen Poluttamisen keinot ja välineet Poluttamismallit

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Marja Huttunen, TyöMaa projekti. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 8.9.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten

Regina Salkovic varajäsen Matti Peltola. Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 26.1.2011 klo 09 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (TYPA), Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:3 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1797-9897

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17 TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOISSUOMESSA 1/17 4555 vuotiaat Kuntoutuskokeilujakso n. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitkäaikaistyöttömät 7 kk. Toteutettiin ryhmämuotoisena. (Kela, työhallinto, sos.toimi).

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä

Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä VATES-päivät 24.3.2011 Teemasessiot Teemasessio I: Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Pauliina Lampinen, VATES säätiö

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot