Alueellisen suunnittelupalaverin ryhmätöiden yhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellisen suunnittelupalaverin ryhmätöiden yhteenveto"

Transkriptio

1 Teema: Pohjois-Pohjanmaan välityömarkkinoiden sekä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen kehittäminen Välityömarkkinat osana työelämää projekti ( ) edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä valtakunnallisesti sekä vahvistaa tietoisuutta käytettävissä olevista työllistämisen tukimuodoista ja kehittää työelämän monimuotoisuutta. Projekti kutsui kiinnostuneet keskustelemaan ja suunnittelemaan alueellista yhteistyötä, jolla voidaan kehittää projektin kohderyhmän työllisyyttä ja välityömarkkinoita Pohjois-Pohjanmaalla. Tapaamisaika- ja paikka: Oulu Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää projektin ja Nuorten ystävät ry:n kanssa. Tilaisuuden rahoittajana toimi RAY. Osallistujat vastasivat etukäteen kahteen kysymykseen: 1) miten kohderyhmän työllisyyttä ja 2) välityömarkkinoita pitäisi kehittää Pohjois-Pohjanmaalla? Etukäteisvastauksista syntyi koonti yhteiselle keskustelulle, jonka pohjalta käsiteltiin asioita. Alueellisen suunnittelupalaverin ryhmätöiden yhteenveto Osa 1 / 4: KYSYMYS: Mitä ajatuksia etukäteistehtävän yhteenveto sai aikaiseksi? Osallistujat keskustelivat ensin pareittain, hyödyntäen etukäteisaineistoa (yhteenveto etukäteistehtävästä). Seuraavat asiat nousivat esiin (puheenjohtajan muistiinpanot siinä järjestyksessä kuin yhteistä kommentointikierrosta mentiin): asiakasohjautuvuuden tärkeys työnantajien asenteisiin vaikuttaminen yritysyhteistyön tärkeys polkuja välityömarkkinoilta kohti avoimia työmarkkinoita on saatava lisää tiedottamista vahvistettava työllistymisen mahdollisuuksista paljon on olemassa alueellista tarvetta verkottumiselle näistä teemoista on jo puhuttu paljon aiemminkin > projektien kautta työllisyyden lama aiheuttaa suuria ongelmia kohderyhmälle työnantajien tietämättömyyttä esiintyy edelleen (esim. välityömarkkinoista ja työllistämisen tukimuodoista) eläkkeen ja ansiotulon yhteen saattamisen vaikeus lainsäädäntöuudistusten tarvetta etukäteistehtävässä nousi esiin hyvin se, mitä tarvitaan kohderyhmän asioiden edistämiseksi tarvitaan lisää realismia työnantajalle (käsitystä kohderyhmästä) oppilaitosnäkökulma: näytön tarve valmistuvalle tuottavuuden aleneminen pitäisi kompensoida paremmin asennemuokkauksen tarvetta myös välityömarkkinoilla asenteesta pitäisi puhua pitkiä (ajallisesti ja määrällisesti) ketjutuksia välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille Liiketoiminta-ajattelu ohjaa yrittäjää ja tämä on muistettava yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaalla noin 30 hanketta joka on paljon verkostoitumisen tärkeys

2 jokaisen oikeus palkkatyöhön alueellista toimijakarttaa tarvitaan kaikille Osallistujien tekemien etukäteistehtävien kautta nousi esiin selkeästi 7 eri teemaa Pohjois- Pohjanmaan välityömarkkinoiden kehittämiseen: Tarvittaisiin vahvempaa tiedottamista palveluista ja tukimuodoista Alueellista verkostoitumista pitäisi edistää Ohjausta / valmennusta kohti työmarkkinoita pitäisi kehittää Yritysyhteistyö tulisi vahvistaa Etuuksia ja tukimuotoja tulisi edelleen kehittää Ja yleisesti ottaen työelämää tulisi kehittää Muita kehittämisen kohteita Osallistujat jaettiin 7:ään kehittämisryhmää. Ryhmien vetäjiksi sovittiin Ammattiopisto Luovin henkilöt. He valitsivat omaan ryhmäänsä ennestään tuntemattoman alueellisen toimija. Lopulta saatiin aikaiseksi 3-4 hengen ryhmiä. Sitten aloitettiin kierrokset, jonka aikana kukin ryhmä kävi jokaisen teemapisteen luona ja kirjasi fläppiin ajatuksiaan, joiden kautta haettiin vastauksia kysymyksiin: Osa 2 / 4: KYSYMYS: Mitä konkreettisia tekoja pitää tehdä, jotta teeman asiat etenevät alueella? Mitä pitää tehdä siis käytännössä? Kehittämisryhmät vierailivat kaikkien teemojen luona tietyn ajan (10min > 10min > 10min > 8min> 7min > 6min > 5min). Ryhmät merkitsivät näkökulmiaan, miten pitäisi asioita kehittää eri teemojen suhteen. Näin syntyi kollektiivinen ymmärrys ja näkemys siitä, mitä alueellisesti pitää tehdä. TEEMA 1: Tarvittaisiin vahvempaa tiedottamista palveluista ja tukimuodoista Vastuu tiedottamisesta kaikilla (omassa työssään) Ajantasaiset nettisivut (kuka ottaa netistä pois esimerkiksi Mol.fi sivujen vanhat lomakkeet?) Verkostossa tiedon jakaminen > ohjaus oikeaan paikkaan > ei ohjata ohjaamisen vuoksi, ammattiylpeys ja etiikka, asiakkaan ääni oikeasti kuuluviin! Työnantajatiedon vastuuttaminen Säännöllinen mediatiedottaminen Yhdenmukainen tulkinta joka paikassa Suomea eri viranomaisilla / toimijoilla o Helsinki > kun B-todistus voimassa > tuki jatkuu, toisaalla Suomea ei yhtä selvä o verottaja katsoo > yleishyödyllinen o TE-toimiston näkökulma > yleishyödyllisyys o yrittäjien yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin jalkautuminen

3 TEEMA 2: Alueellista verkostoitumista pitäisi edistää Toimijakartan laatiminen ja ylläpito > mukana hankkeen ja 3.sektori Siirtymäpalaverit palveluista toiseen siirryttäessä Verkoston jatkuva yhteistyö verkostona ja asiakaskohtaisesti Tiedon vaihtaminen maanlaajuisesti ( pyörää ei kannata keksiä uudestaan ) Verkostotoimijoiden säännölliset (alueelliset) yhteiset päivät vuosittain (2 krt / vuosi?) Verkosto toimii muuallakin kuin paperilla TEEMA 3: Ohjausta / valmennusta kohti työmarkkinoita pitäisi kehittää Asiakkaan suunnitelma, ei suunnitelmaa asiakkaalle, eri viranomaistahoilta Riittävä resurssointi (esim. työhönvalmennus) Kaikki toimijat sitoutuvat ohjaukseen (vastuunjako) Asiakas eteenpäin saattaen vaihtaen Aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen (1-4 krt/kk) Vastuutyöntekijä Realistinen / oikea-aikainen poluttaminen > arviointi TEEMA 4: Yritysyhteistyö tulisi vahvistaa Tulisi vahvistaa yhteys yrittäjäjärjestöihin Tilaisuudet (pienet, isot) Resurssien uudelleen järjestely ja niiden suuntaus (miten?) Hyvä maine markkinointina? Ostopalveluiden tuottaminen Työpaikoille jalkautuminen, osaaminen edellä, ei diagnoosi Tarinat työnantajilta työnantajille (positiiviset onnistumiset) Yritysmentorointi! Täsmätietoa yritysten ammattitaitovaatimuksista > rekrytointitilaisuus toimijoille Luottamus, vakuuttaminen

4 TEEMA 5: Etuuksia ja tukimuotoja tulisi edelleen kehittää Kunnilta tukea matkakorvauksiksiin, työkokeiluun ja palkkatukeen Osatyökykyisten (palkkatuki) työllistyminen ei saa heikentää muita sosiaalisia etuja (esim. asumistuki!!!) Kaikki työ kartuttaisi eläkettä (tässä kohdin en saanut ihan selvää mutta varmaan ymmärrätte viereisen kuvan perusteella) Sosiaaliturvajärjestelmän uudistus Työmarkkinoiden ansaintarajaa tulisi nostaa > osa-aikatyöstä kannattavaa Työnteon tulisi olla kannattavampaa kuin työttömänä oleminen! Toistaiseksi voimassa oleva palkkatuki! TEEMA 6: Ja yleisesti ottaen työelämää tulisi kehittää Vammaisyrittäjyyden tukeminen o mentorointi, verohelpotukset o katkeamaton tuettu palkkatuki o oppilaitoksesta työelämään (verkostotyö nivelvaiheessa) o positiivista informaatiota vajaakuntoisuudesta o osuuskunta > yrittäjyys Työnantajat mukaan talkoisiin, keppi/porkkana ajattelulla > kiintiö? Perustyön arvostus, esim. siivous, mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen TEEMA 7: Muita kehittämisen kohteita Hankekartta > vastuuhenkilö Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät mukaan kehittämistoimintaan Toimijakartta > kaikki työllistymistä auttavat tahot Tuetaan yrittäjyyttä (>laskutuspalvelun kautta työllistyminen) o kolmas sektori > omatoimisuusavustus o yrittäjät > enemmän tukea Kuntien ja kaupunkien työhönvalmennuspalvelut ikään katsomatta kaikille (versus sakot ) Positiivinen julkisuus eri medioiden avulla Velvoitetyöllistäminen suhteessa esim. kunnan palveluhankinnat Työllistäminen yrittäjille houkuttelevaksi

5 Tämän jälkeen ryhmien koostumusta sekoitettiin ja vahvistettiin samalla sitä, että alueelliset toimijat olisivat päivän aikana mahdollisimman monen kanssa tekemisissä (= verkostoituminen ja ymmärrys alueellisista toimijoista). Osallistujat jaettiin neljään arviointiryhmään. 7 esiin noussutta teemaa seuraavasti. Teemat 1 ja 2, 3 ja 4 sekä 6 ja 7 yhdistettiin ja teema 5 jäi omaksi kohdakseen. Osallistujat jaettiin sitten ns. arviointiryhmiin, joiden tehtävänä oli tutkia teemaa/teemoja, ja valita 1-2 asiaa, jotka voitaisiin konkreettisesti toteuttaa (miten ja milloin?). Osa 3 / 4: KYSYMYS: 1-2 asiaa, joita voi konkreettisesti toteuttaa Pohjois-Pohjanmalla? (Ei vaan mitä, vaan miten?) TEEMA 1: Tarvittaisiin vahvempaa tiedottamista palveluista ja tukimuodoista Valitaan pääasiallinen vastuunkantaja, joka ylläpitää pääsivustoa. Mukaan hankkeet, 3.sektorin toimijat, maalaiskunnat, oppilaitokset, yrityksiä jne. > jotka huolehtivat omien tietojen ajankohtaisuudesta. > HETI! TEEMA 2: Alueellista verkostoitumista pitäisi edistää Katkeamaton tuettu polku työllistymisen vaiheissa > ammattiylpeys omasta työstä > toimijakartta myös tässä. TEEMA 3: Ohjausta / valmennusta kohti työmarkkinoita pitäisi kehittää Palveluketjun katkeamattomuus ja pitkäkestoinen tuki TEEMA 4: Yritysyhteistyö tulisi vahvistaa Rekrytointitilaisuus yritysten ammattitaitovaatimuksista toimijoille (TE-toimisto, 3.sektori, oppilaitokset jne.) helmikuussa ennen yhteishakua. TEEMA 5: Etuuksia ja tukimuotoja tulisi edelleen kehittää Työnteon tulisi olla kannattavampaa ja kannustavampaa kuin työttömänä oleminen (eläke karttuisi työllistymisen toimenpiteiden aikana) Etuuksien yhteensovittaminen TEEMAT 6-7: Ja yleisesti ottaen työelämää tulisi kehittää. Muita kehittämisen kohteita Verkostotoimijoiden yhteiset säännölliset alueelliset verkostopäivät vuosittain > kokoonnutaan yhteen > ensitapaaminen > sovitaan jatkopalaveri ja vastuuhenkilöt (Vates, Petrin vetämä projekti, toimii vastuullisena koollekutsujana)

6 Ryhmät sijoittivat edellä mainitut teemojen mukaisesti konkreettiset toteutettavat asiat vielä aikajanalle (kuva). Aikaa kuvataan vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös asian tärkeyttä niin, että mitä korkeammalla asia on, sitä tärkeämmäksi se koettiin. Lähitulevaisuuden toimenpiteiksi nostettiin verkostotoimijoiden seuraava tapaaminen tilaisuudessa, alueellisen toimijakartan aikaan saaminen ja mahdollinen yrittäjille suunnattu rekrytointitilaisuus. Loput konkreettiset asiat sijoitettiin aikajanan yläpuolelle, koska näitä teemoja pitäisi koko ajan viedä mukana toiminnassa ja kehittämistyössä, kuten työnteon kannattavuus, katkeamaton tuettu polku työllistymisen eri vaiheissa ja tämän tuen pitkäkestoisuus. Osa 4 / 4 KYSYMYS: Mitä jäi käteen? (ryhmätöiden yhteinen purku) (puheenjohtajan muistiinpanot suullisista kommenteista ja palautteesta) Uusia kumppaneita Uusia tuttavuuksia Tämä oli kaivattu tilaisuus Uusia kasvoja Konkretiaa Verkostoitumista Vielä konkretiaa lisää Verkostoitumista Verkostoitumista Verkostosta tukea toimintaan Antoisa ja energinen päivä Kaikki energiat meni Yhteen hiileen puhaltamisen tärkeys korostui Päättäjille tarvittaisiin samantyylinen tilaisuus Yhteistyöhalukkuus nousi Sain omaan työhön vietäviä ajatuksia Sain omaan työhön vaihtelua Jäi odotteleva olo > miten alueellinen yhteistyö jatkuu? Toimiva päivä Sai lisää konkretiaa Nostettiin oikeita asioita esille Välityömarkkinat tuli nyt huomioitua Ryhmätyöt hyviä Jäi odottelevalle kannalle

7 Tilaisuuden lopussa kerättiin osallistujilta myös palautetta päivästä. Arvioinnissa käytettiin RAY:n mallin mukaista (heikko-kiitettävä) arvosteluasteikkoa ja omia ajatuksia sai myös perustella ja esittää yleisiä kommentteja. Yleisesti ottaen, järjestelyihin oltiin erittäin tyytyväisiä. Tapaamisen aikana käydyt keskustelut arvioitiin hyödyllisiksi, joten tämäkin näytti toimivan. Etukäteistehtävä sai kehuja. Hyvä strateginen valinta siis! Päivän vaikuttavuudessa päästiin myös erittäin hyvälle tasolle. Yleisarvosana tilaisuudesta oli kiitettävä. Eli erittäin onnistunut päivä. Kehittämisideoissa ja vapaassa sanassa nousi esille erityisesti samat teemat mitä etukäteistehtävässäkin eli verkostoitumisen vahvistaminen ja yhteisten tapaamisten tärkeys. Yhteenvedon on koonnut Petri Puroaho (tilaisuuden puheenjohtaja) Vates-säätiö / Välityömarkkinat osana työelämää projekti ( )

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015

Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Keski-Suomen välityömarkkinatoimijat osaamisen kehittäjänä 27.5.2015 Petri Puroaho Kehittämisprosessi KOLMIOSAINEN 1. Tausta-aineisto (Kevät hanke 2013) ja etukäteiskysely 2. Yhteiset keskustelut ja näkemysten

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10422 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy

Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää. äätöksiä ja suosituksia. VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy Pääkaupunkiseudun välityömarkkinaselvityksen johtopää äätöksiä ja suosituksia VTT, kehitysjohtaja Timo Aro, Net Effect Oy Ei osata täyttää lomakkeita tai hakea rahoitusta. Perusosaamista puuttuu. Vaatii

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

Työmieli. Näin se tehtiin

Työmieli. Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN TYÖLLISTYMINEN Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti AATU-projekti Eteenpäin Elämässä Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Projektin ohjausryhmä... 4 2. Lähtökohdat... 5 3. Tavoitteet... 5 4. Toteutus... 6 4.1. Asiakastyö... 6 4.2. Yksilövalmennus...

Lisätiedot