Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä"

Transkriptio

1 Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä Tähän raporttiin on koottu alustavasti tuloksia kyselystä, jossa selvitettiin yritysten käsityksiä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen tukitoimista sekä kysyttiin tukitoimien kehittämisehdotuksia. Kysely lähetettiin yrityspäättäjälle ja siihen vastasi noin 1500 päättäjää. Kyselyyn pystyi vastaamaan samasta yrityksestä useampi päättäjä. Tällaista yritysten kuulemista ei ole ennen tehty. Kysely on osa Sitran rahoittamaa ja Vates-säätiön toteuttamaa laajempaa selvitysprojektia, jossa selvitetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen kansantaloudellista merkitystä. Koko selvityksen tulokset julkaistaan elokuussa, jolloin myös kyselyn tuloksia on ehditty analysoimaan lisää. Koko hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Suomen Yrittäjät. Kyselyn toteutti Innolink Research Oy. Kyselystä selvisi mm. se, että yrityksissä on potentiaalia vammaisten ja osatyökyisten palkkaamiseksi, mutta yrityksillä ei ole riittävästi tietoa yhteiskunnan tuista ja esim. työehtosopimusten sitovuudesta. Korostamme, että seuraavissa graafeissa esitetyt vastaukset ovat koko vastaajajoukon yhteisiä vastauksia. Kun vastauksia tarkastellaan eri taustatekijöitä peilaten, tulee niihin erilaisia painotuksia. Yksityiskohtaisempi analyysi valmistuu elokuun loppuun mennessä ja se on luettavissa Vates-säätiön verkkosivuilla Lisätietoa kyselystä ja sen tuloksista antavat Vates-säätiöstä: Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, p Jukka Lindberg, kehittämispäällikkö, p TAUSTATIEDOT 11 % 0 % 21 % 23 % < % 11 % < % Kuva 1. Yrityksen koko henkilömäärä. Alle 100 hengen, hengen ja yli 500 hengen yrityksiä edusti kutakin noin kolmannes vastaajista. 1

2 18 % 8 % 6 % 4 % 34 % < < Kuva 2. Henkilömäärä toimipaikoissa, joihin vastaajan oma työ kohdistuu. 3 % 2 % 3 % 4 % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 42 % Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kiinteistöalan toiminta Palvelut liike-elämälle Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Muut toimialat 9 % 7 % Teollisuus 631 Rakentaminen 112 Kauppa 133 Kuljetus ja varastointi 56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 41 Kiinteistöalan toiminta 28 Palvelut liike-elämälle 161 Terveys- ja sosiaalipalvelut 52 Muut palvelut 150 Muut toimialat 152 Kuva 3. Yrityksen toimiala. 2

3 8 % 25 % 1 % 3 % 7 % 5 % 14 % 16 % 21 % Toimitusjohtaja / yrittäjä Henkilöstöjohtaja/-päällikkö Muu yrityksen ylin johto / toimialajohtaja Alue-/paikallisjohtaja Päällikkö, jolla alaisia Päällikkö, jolla ei alaisia Asiantuntija / konsultti Assistentti Muu Toimitusjohtaja / yrittäjä 213 Henkilöstöjohtaja/- päällikkö 313 Muu yrityksen ylin johto / toimialajohtaja 244 Alue-/paikallisjohtaja 77 Päällikkö, jolla alaisia 370 Päällikkö, jolla ei alaisia 128 Asiantuntija / konsultti 104 Assistentti 13 Muu 50 Kuva 4. Vastaajan tehtävä. Vastaajat edustavat yritysten ylintä päätöksentekotasoa. 2. TYÖYHTEISÖN SUHTAUTUMINEN VAMMAISIIN JA OSATYÖKYKYISIIN 43 % 17 % Kyllä tiedä Kyllä tiedä Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kiinteistöalan toiminta Palvelut liike-elämälle Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Muut toimialat Kuva 5.a Onko työyhteisöön otettu työhön vammaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä. 3

4 80 % 70 % 60 % 50 % 0 % Teollisuus Rakentami nen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitusja ravitsemist oiminta Kiinteistöal an toiminta Palvelut liikeelämälle Terveys- ja sosiaalipal velut Muut palvelut Muut toimialat Sarja1 47 % 28 % 48 % 43 % 67 % 64 % 44 % 71 % 50 % 59 % Kuva 5.b Vammaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä työllistäneiden osuus niistä, jotka tunsivat työyhteisönsä tilanteen (vastasivat kyllä tai ei). Vastaukset toimialoittain. 70 % 60 % 50 % 0 % Sarja1 47 % 53 % 55 % 64 % 66 % Kuva 5.c Vammaisia tai osatyökykyisiä henkilöitä työllistäneiden osuus niistä, jotka tunsivat työyhteisönsä tilanteen (vastasivat kyllä tai ei). Vastaukset yrityksen henkilömäärän mukaan. 4

5 17 % 34 % Rahallinen tuki Asiantuntijatuki käytetty tukea tiedä Rahallinen tuki 246 Asiantuntijatuki 54 käytetty tukea 209 tiedä % Kuva 6.a Yhteiskunnan tukien käyttö työhön ottamisen yhteydessä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % tiedä käytetty tukea Asiantuntijatuki Rahallinen tuki 0 % Kuva 6.b Yhteiskunnan tukien käyttö työhön ottamisen yhteydessä, vastaukset yrityksen henkilömäärän mukaan. 5

6 16 % 54 % Kyllä tiedä Kuva 7.a Onko työyhteisössä tehty työn tai työympäristön sopeutuksia työntekijän työssä pysymiseksi, kun työkyky on alentunut. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kiinteistöalan toiminta Palvelut liike-elämälle Kyllä Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Muut toimialat 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 7.b Työn tai työympäristön sopeuttaminen toimialoittain. 6

7 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Kyllä 0 % Kuva 7.c Työn tai työympäristön sopeuttaminen, vastaukset yrityksen henkilömäärän mukaan. 13 % 14 % 11 % Rahallinen tuki Asiantuntijatuki käytetty tukea tiedä 62 % Kuva 8.a Yhteiskunnan tukien käyttö työn ja työympäristön sopeutuksissa. 7

8 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % tiedä käytetty tukea Asiantuntijatuki Rahallinen tuki 0 % Kuva 8.b Yhteiskunnan tukien käyttö työn ja työympäristön sopeutuksissa, vastaukset yrityksen henkilömäärän mukaan 3. TUKITOIMIEN TUNNETTUUS JA SOVELTUVUUS Palkkatuki Työolosuhteiden järjestelytuki Työvalmentajapalvelu Työharjoittelujakso Työkokeilu Apuvälinetuki Tunnen ja kokemusta Tunnen, ei kokemusta En tunne Oppisopimuksen koulutuskorvaus Siirtymätyö 0 % 60 % 80 % 100 % Kuva 9. Yhteiskunnan eri tukien tunnettavuus ja kokemus niiden käytöstä. 8

9 Kuvan 9 vastausvaihtoehdot kokonaisuudessaan: TE-toimisto voi myöntää vajaakuntoisen työnhakijan palkkakustannuksiin palkkatukea e /kk, enintään 24 kk kerrallaan. Työnantaja maksaa normaalin palkan. TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työpaikan ulkoisten olosuhteiden muutoksiin enintään e/työllistyjä ja henkilökohtaiseen opastukseen e/kk, enintään 12 kk/24 kk. Tapaturma- ja liikennevakuuttajat voivat myös korvata työolosuhteiden järjestelyjä. Työhönvalmentajan palvelu tukee ja valmentaa työnhakijaa sopivan työtehtävän etsinnässä. Työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa ja työyhteisöä työtehtävien mukauttamisessa ja tarvittavien tukien hakemisessa. Palvelu on työnantajalle maksutonta. Palvelua voi saada mm. TE-toimistosta, vakuutusyhtiöiltä ja tuetun työn palveluntuottajilta. Työnantajalla on mahdollisuus tutustua työntekijään ennen varsinaista rekrytointia työharjoittelujakson aikana. TE-toimiston myöntämän työharjoittelujakson aikana (enintään 6 kk) ei edellytetä työnantajan maksavan palkkaa. Työkokeilu (3-6 kk) tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden selvittää työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työssä. Työkokeilun aikana ei edellytetä työnantajan maksavan palkkaa. Työkokeilun voi myöntää TE-toimisto, KELA ja vakuutuslaitokset. Apuvälinetukea voi saada työn kannalta tarpeellisiin ja välttämättömiin teknisiin laitteisiin ja henkilökohtaisiin apuvälineisiin. Kela korvaa kaikki kustannukset, tapaturma- ja liikennevakuuttajat kohtuulliset kustannukset. Oppisopimustoimisto/keskus voi myöntää oppisopimuksen koulutuskorvauksena e/kk oppisopimuksen ajalle. Mielenterveyskuntoutujien klubitalo järjestää siirtymätyötä, jossa yritys palkkaa työelämään pyrkivän kuntoutujan määräaikaiseen työsuhteeseen (max 6 kk). Klubitaloyhteisö turvaa tarvittaessa sijaisjärjestelyn työnantajalle, jos siirtymätyössä oleva työntekijä ei jostain syystä pysty työstä suoriutumaan. Sijainen ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia työnantajalle. 9

10 Palkkatuki Työolosuhteiden järjestelytuki Työvalmentaja palvelu Työharjoittelujakso Työkokeilu Apuvälinetuki Oppisopimuksen koulutuskorvaus Siirtymätyö 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % Kuva 10.a Yhteiskunnan eri tukitoimien soveltuvuus. Palkkatuki Työolosuhteiden järjestelytuki Työvalmentajapalvelu Työharjoittelujakso Työkokeilu Apuvälinetuki Oppisopimuksen koulutuskorvaus Siirtymätyö Teollisuus 76 % 38 % 35 % 73 % 70 % 14 % 34 % 8 % Rakentaminen 79 % 31 % 39 % 74 % 71 % 8 % 39 % 6 % Kauppa 78 % 35 % 80 % 74 % 12 % 35 % 12 % Kuljetus ja varastointi 80 % 31 % 29 % 64 % 64 % 15 % 29 % 15 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 77 % 36 % 26 % 85 % 79 % 46 % 13 % Kiinteistöalan toiminta 81 % 11 % 48 % 81 % 70 % 7 % 37 % 7 % Palvelut liike-elämälle 74 % 35 % 28 % 74 % 63 % 17 % 35 % 8 % Terveys- ja sosiaalipalvelut 83 % 35 % 35 % 77 % 79 % 27 % 6 % Muut palvelut 72 % 38 % 74 % 59 % 18 % 29 % 11 % Muut toimialat 75 % 36 % 38 % 73 % 66 % 27 % 35 % 6 % Kuva 10.b Yhteiskunnan eri tukitoimien soveltuvuus toimialoittain. Keltainen väri ilmaisee kunkin toimialan kannalta soveltuvinta tukimuotoa. Lihavoitu arvo ilmaisee tukitoimen kannalta sitä toimialaa, jossa sen soveltuvuus on korkein. 10

11 4. TUKITOIMIEN KANNUSTAVUUS 12 % Nykyiset tukimuodot ovat riittävän kannustavia 25 % Nykyiset tukimuodot eivät kannusta riittävästi 63 % Emme halua/tarvitse yhteiskunnan tukea työllistämiseen Kuva 11. Yhteiskunnan eri tukien kannustavuus. 5. TYÖKYVYN KOMPENSOINTI 44 % Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaisen normaalin palkan, johon työnantaja hakee yhteiskunnalta palkkatukea. 56 % Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaan räätälöidyn yksilöllisen työn mukaisen palkan, ja työntekijä itse hakee täydentävää sosiaaliturvaa Kuva 12. Työkyvyn kompensointi. Työnhakijan pysyvästi alentunutta työkykyä voitaisiin kompensoida periaatteessa kahdella tavalla. Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista edustamalleen yritykselle paremmin sopiva. 11

12 6. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SITOVUUS 60 % Kyllä Kuva 13.a. Onko yritykselle epäselvää työehtosopimuksen määräysten sitovuus tai soveltaminen tukitoimia tarvitsevien vammaisten henkilöiden työsuhteisiin? 60 % 50 % 0 % Sarja1 47 % 50 % 36 % 33 % 22 % 25 % Kuva 13.b. Työehtosopimuksen määräysten sitovuuden epäselvyysaste, vastaukset yrityksen henkilömäärän mukaan. 12

13 70 % 60 % 50 % 0 % Teollisuus Rakentami nen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitusja ravitsemist oiminta Kiinteistöa lan toiminta Palvelut liikeelämälle Terveys- ja sosiaalipal velut Muut palvelut Muut toimialat Sarja1 39 % 59 % 42 % 37 % 38 % 54 % 39 % 33 % Kuva 13.c. Työehtosopimuksen määräysten sitovuuden epäselvyysaste, vastaukset toimialoittain. 7. ERI TEKIJÖIDEN ARVIOINTI He vaativat erityiskohtelua työpaikalla Heidän työsuhteensa ovat lyhytaikaisia He ovat vähemmän tehokkaita kuin muut työntekijät Heidän perehdyttämisensä on huomattavasti muita kalliimpaa Heillä on muita työntekijöitä korkeampi työtapaturmariski Heillä on muita enemmän töistä poissaoloja Kuva 14.a. Arvioi, kuinka hyvin yllolevat väittämät kuvaavat vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä työntekijöinä? (asteikko: 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä) 13

14 Avoimilla työmarkkinoilla löytyy työtä myös vammaisille, kun asiaan sitoudutaan Vammaisten ja osatyökykyisten läsnäolo työyhteisössä edistää erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä, ja siten edistää työyhteisön Nykytekniikalla ja tiedolla voidaan estää suurin osa vammaisuudesta aiheutuvista esteistä He ovat sitoutuneempia kuin muut työntekijät Kuva 14.b. Arvioi, kuinka hyvin ylläolevat väittämät kuvaavat vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä työntekijöinä? (asteikko: 1=täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä) 8. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Kyllä 70 % Kuva 15.a Vammaisten ja osatyökykyisten palkkaaminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa tai yhteiskuntavastuuta. 14

15 Kyllä 82 % 70 % 72 % 70 % 70 % 53 % 18 % 28 % 47 % Kuva 15.b Vammaisten ja osatyökykyisten palkkaaminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa tai yhteiskuntavastuuta, vastaukset henkilömäärän mukaan. 5 % 43 % Kyllä, aiomme palkata vuoden sisällä Kyllä, mutta vasta myöhemmin lähivuosina, aiomme vähentää työvoimaa 32 % Kuva 16. Aikooko yritys palkata lisää työntekijöitä. 15

16 13 % 28 % Työllistämme varmasti, kun oikea henkilö löytyy Selvitämme mahdollisuuksia Tarvitsemme lisätietoja 36 % Emme näe mahdollisuuksia omassa työyhteisössämme 23 % Kuva 17. Kiinnostus vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseen. 37 % Kyllä 63 % Kuva 18.a. Lisätiedon tarve vammaisen työntekijän työhön ottamisesta. 16

17 Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kiinteistöalan toiminta Kyllä Palvelut liike-elämälle Terveys- ja sosiaalipalvelut Muut palvelut Muut toimialat 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuva 18.b. Lisätiedon tarve vammaisen työntekijän työhön ottamisesta toimialoittain. Vammaisesta työntekijänä Taloudellisista tukimuodoista Työn ja työolosuhteiden sopeuttamisesta Asiantuntijapalveluista Työehtosopimuksen soveltamisesta Muusta 0 % 60 % 80 % 100 % Kuva 19. Lisätiedon tarpeiden vahvuus vammaisen työntekijän työhön ottamisesta aiheittain. 17

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio

KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio KUNNARI Kilpailuetua kokemuksesta Vaikutusarvio Joensuu 9.11.20 Anne Vänttinen Projektitutkija Josek Oy, Protek-hanke SISÄLLYS 1 Asiakaskyselyn toteutus... 1 2 Yritysten taustatiedot... 1 3 Kunnari-toiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi

Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot