Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa"

Transkriptio

1 Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

2 2

3 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen turva 6 Pysyvä työkyvyttömyys Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen turva 7 Lyhytaikainen työkyvyttömyys Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen turva 8 Eläkkeen pienuus voi olla yllätys Lakisääteiset työeläkevakuutukset Vapaaehtoinen eläkevakuutus 9 Mandatum Lifen Yrittäjän Turva 10 3

4 Yrittäjä ansaitsee parempaa kuin tienaa Yrittäjän päivä on pitkä ja vielä vapaallakin vastuu voi painaa harteita. Huolta riittää niin oman perheen kuin työntekijöiden toimeentulosta ja toisinaan suorastaan pelottavan suuresta pääomariskistä. Silti hämmästyttävän monen yrittäjän nettotuntipalkka on lähes sama kuin palkansaajalla. Kenellä on varaa turvavajeeseen? Jos jotain yllättävää sattuu, koneet ja laitteet on kyllä vakuutettu, mutta harva on vakuuttanut kunnolla itsensä. Niin että läheisten ja firman tulevaisuus olisi aidosti turvattu. Karu totuus on se, että yli 70 lyhytaikaisista työkyvyttömyyksistä ja yli 90 kuolemantapauksista ja pysyvistä työkyvyttömyyksistä aiheutuu sairauksista, joita tapaturmavakuutukset eivät korvaa. Aivan liian monen yrittäjän turvassa on vaje. Sen suuruus selviää, kun yrittäjän työn arvo ja yrityksen sekä perheen velat ja vastuut lasketaan yhteen, ja tuosta summasta vähennetään olemassa oleva turva. Jokainen omaa yritystä pyörittänyt tietää, että yrittäjän työn arvo on suurempi kuin työstä saatu rahallinen tulo. Puolet pienemmät tulot palkkiona elämäntyöstä? Yrittäjätulo Eläke Lisäksi yrittäjillä on houkutus maksaa itselleen minimimäärä lakisääteistä eläkettä ja nostaa osa tuloistaan osinkoina. Niinpä kun kaiken uurastuksen jälkeen olisi aikaa nauttia elämästä, tulot saattavat pudota alle puoleen. Nauti siinä sitten. Kaukoviisas yrittäjä toimii toisin: hän varautuu huonoihin päiviin ja kasvattaa hyviä. Hän tuntee lakisääteisten turviensa rajallisuuden ja täydentää niitä tarpeittensa ja toiveittensa mukaan räätälöidyillä ratkaisuilla. Eikä kanna repussaan turhia murheita. Turvan tarve Turvavaje Olemassa oleva turva 4

5 Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? Monet lakisääteiset edut määräytyvät sen perusteella, kuuluuko yrittäjä YEL:n vai TyEL:n piiriin. Työsuhteeseen liittyvät lakisääteiset vakuutukset turvaavat ennen kaikkea työntekijöiden toimeentuloa tapaturmatilanteissa. Yrittäjä jää usein lakisääteisen turvan ulkopuolelle, samoin hänen perheenjäsenensä. Yrityksen omistajien vakuuttaminen YEL:n ja TyEL:n mukaan: Yritysmuoto Toiminimi, ammatinharjoittaja Avoin yhtiö YEL Omistaja Perheenjäsen joka työskentelee yrityksessä Yhtiömies TyEL Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Vastuunalainen yhtiömies Johtavassa asemassa oleva, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Äänetön yhtiömies Johtavassa asemassa oleva, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa tasan puolet tai vähemmän osakkeista tai äänimäärästä. Ei johtavassa asemassa oleva. YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta YEL-vakuutusta tehtäessä yrittäjälle vahvistetaan YELtyötulo, jonka tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. On tärkeää pitää työtulo oikealla tasolla koko yrittäjätoiminnan ajan, sillä se vaikuttaa vanhuus- ja perhe-eläkkeiden määrään, sairausvakuutuslain mukaisiin päivärahoihin, työttömyysturvaan ja osa-aikaeläkkeen saamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain YELmaksuprosentit, jotka ovat samat kaikissa eläkeyhtiöissä. YEL-vakuutusmaksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen. Vähennyksen voi tehdä joko yritys, yrittäjä tai hänen puolisonsa. 5

6 Vakuutukset henkilöriskien varalle Vakuutukset henkilöriskien varalle antavat taloudellista turvaa elämän kriisitilanteissa. Lakisääteinen turva antaa vain perusturvan, joka ei yleensä riitä. Siksi lakisääteistä turvaa kannattaa täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Kuolema Lakisääteinen turva Lakisääteisten perhe-eläkkeiden tarkoituksena on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Yleensä leskellä ja lapsilla on oikeus vain työeläkelakien mukaiseen perhe-eläkkeeseen. Työeläkelakien mukainen perhe-eläke määräytyy kuolleen perheenhuoltajan työssään ansaitseman eläkkeen perusteella. Työeläkkeenä maksettavan perheeläkkeen tarkoituksena on säilyttää työntekijän tai yrittäjän perheen toimeentulo kuolemaa edeltäneellä tasolla. Työeläkkeenä maksettavan perhe-eläkkeen suuruus on vainajan työkyvyttömyyseläkkeestä eli käytännössä se on harvoin yli 50 vainajan palkasta tai YEL-työtulosta. Kansaneläkelaitoksen maksaman yleisen perheeläkkeen tarkoituksena on turvata perheen vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Se täydentää työeläkelakien antamaa toimeentuloturvaa, jos perheen tulot ovat hyvin pienet. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on kaikilla työsuhteessa olevilla, joilla on edunsaajia. YEL:n piiriin kuuluvia yrittäjiä ryhmähenkivakuutusturva ei koske. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan työntekijän kuoltua omaisille kertakorvaus. Korvaus muodostuu perussummasta sekä lapsi- ja tapaturmakorotuksesta. Korvauksen suuruus määräytyy vakuutetun iän ja kuolinvuoden perusteella. Muut mahdolliset korvaukset eivät vaikuta sen määrään. Vakuutussumma on saajalleen kokonaan tai osittain verovapaata tuloa. Jos kuolema johtuu työtapaturmasta, maksetaan korvaus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Siinä vakuutettuja ovat työnantajaan työsuhteessa olevat henkilöt. Turva ei koske YEL:n piiriin kuu- luvia yrittäjiä. Jos työntekijän kuolema on aiheutunut työtapaturmasta tai ammattitaudista, maksetaan edunsaajille perhe-eläkettä. Siihen on oikeus leskellä ja alle 18-vuotiailla lapsilla. Perhe-eläkkeen enimmäismäärä on 70 prosenttia työntekijän vuosityöansiosta. Liikennevakuutuksen perusteella korvausta voidaan maksaa elatuksen menetyksestä (perhe-eläke). Oikeus korvaukseen elatuksen menetyksestä on kaikilla surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiassa olleilla. Korvauksena maksetaan tietty prosenttiosuus vainajan työ- tai eläketuloista. Vapaaehtoinen turva Vakuutus kuoleman varalta antaa taloudellisen turvan, joka helpottaa omaisia ja yritystä selviytymään raskaassa tilanteessa. Yrittäjän lakisääteinen turva ei valitettavasti riitä, siksi sitä kannattaa täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Lisäturvan suuruuden voi valita vapaasti. Tärkeintä on, että se auttaa kattamaan sekä omat että yrityksen velat ja vastuut ja turvaa omaisten toimeentulon. Jos vakuutettu kuolee, sovittu vakuutussumma maksetaan kertakorvauksena suoraan omaisille tai yritykselle. Riittävä kuolemanvaraturva säilyttää läheisten elintason kuolemaa edeltäneellä tasolla ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkumisen. 6

7 Pysyvä työkyvyttömyys Lakisääteinen turva Pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä korvataan työkyvyttömyyseläkkeillä. Niitä ovat täysi työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja osakuntoutustuki. Työkyvyttömyyseläkkeiden saaminen edellyttää yleensä terveydentilasta johtuvaa kyvyttömyyttä hankkia toimeentuloa. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, kun yrittäjä tai työntekijä ei sairauden, vian tai vamman vuoksi pysty tekemään entistä työtään tai sitä vastaavaa muuta työtä, ja työkyvyttömyys kestää vähintään vuoden ajan. Työkyvyttömyyden asteesta riippuen eläke voidaan myöntää täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. TyeLeläkkeen suuruus määräytyy työansioiden perusteella. Yrittäjälle maksettavan eläkkeen perusteena on vahvistettu YEL-työtulo. Työkyvyttömyyseläkkeen suuruus on yleensä alle 50 työtulosta. Kansaneläke täydentää tarvittaessa työeläkkeiden antamaa toimeentuloturvaa. Sen tarkoituksena on turvata vakuutetulle vähimmäistoimeentulo työkyvyttömyyden aikana. Tapaturmaeläke korvaa ansionmenetystä, jos pysyvä työkyvyttömyys on johtunut työtapaturmasta tai ammattitaudista. Eläkettä maksetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella työnantajaan työsuhteessa oleville henkilöille. Turva ei koske YEL:n piiriin kuuluvaa yrittäjää. Täysin työkyvyttömälle työntekijälle maksettava eläke on 85 vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti, sen jälkeen sen suuruus alenee. Osittain työkyvyttömälle maksetaan työkyvyn alenemista vastaava osa täydestä eläkkeestä. Jos pysyvä työkyvyttömyys aiheutuu liikennevahingosta, maksetaan työkyvyttömyyseläke liikennevakuutuksen perusteella. Vapaaehtoinen turva Yrittäjän pysyvä työkyvyttömyys on raju isku niin läheisille kuin yrityksellekin. Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden korvaamiseen lakisääteinen turva ei valitettavasti tällöin riitä. Siksi sitä kannattaa täydentää vapaaehtoisella vakuutuksella. Turvan suuruuden voi valita vapaasti. Tärkeintä on, että se kattaa sekä omat että yrityksen velat ja vastuut sekä turvaa yritystoiminnan jatkumisen ja yrittäjän toimeentulon työkyvyttömyydestä huolimatta. Riittävä turva vastaa yrittäjän tuloja eläkeajan alkuun saakka. Jos yrittäjä joutuu pysyvästi työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi, sovittu vakuutussumma maksetaan kertakorvauksena vakuutetulle tai yritykselle. Pysyvän työkyvyttömyyden toteaminen vaatii vähintään vuoden jatkuneen yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden. Pysyvän työkyvyttömyyden turva päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 65 vuotta. 7

8 Lyhytaikainen työkyvyttömyys Lakisääteinen turva Lakisääteinen sairausvakuutus Sairausvakuutuksen päivärahaa maksetaan vuotiaalle henkilölle, joka on sairauden vuoksi kykenemätön tekemään tavallista tai siihen läheisesti verrattavaa työtä. Oikeus päivärahaan alkaa, kun sairaus on kestänyt omavastuuajan eli sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivää. Yrittäjien eläkelain (YEL) mukaan vakuutetuille yrittäjille korvataan osa sairauspäivärahan omavastuuajasta. Oikeus sairauspäivärahaan alkaa, kun hakijan työkyvyttömyys on kestänyt sairastumispäivän ja sitä seuraavat kolme arkipäivää.päiväraha lasketaan pääsääntöisesti viimeksi toimitetussa verotuksessa todetusta työtulosta, joka tarkistetaan palkkakertoimella. Yrittäjän päiväraha lasketaan YEL:n mukaisen työtulon perusteella. Jos työntekijä sairastuu tai joutuu tapaturman uhriksi, työnantaja maksaa hänelle tavallisesti täyttä palkkaa sairaus- tai työkyvyttömyyspäiviltä, työehtosopimuksesta riippuen noin 1 2 kuukautta. Tällöin työntekijälle myönnetty sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksetaan työnantajalle. Sairausvakuutuksen päiväraha kattaa vain osan työntekijälle maksettavasta bruttopalkasta. Päivärahan suhteellinen määrä pienenee bruttopalkan kasvaessa. Työnantajan maksamia palkan sivukuluja päiväraha ei kata lainkaan. Jos lyhytaikainen työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, maksetaan päivärahakorvaus tapaturmavakuutuksen perusteella. Liikennevahingoissa päiväraha määräytyy liikennevakuutuksen perusteella. Vapaaehtoinen turva Yrittäjän työpanos on usein yrityksen toiminnalle niin elintärkeää, että lyhytkin poissaolo näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Siksi poissaolosta aiheutuneita kustannuksia kannattaa kattaa vapaaehtoisella lyhytaikaisen työkyvyttömyyden turvalla. Jos yrittäjä joutuu tilapäisesti työkyvyttömäksi, hänelle tai yritykselle maksetaan sovittua päivärahaa kaikilta omavastuuajan ylittäviltä työkyvyttömyyspäiviltä. Muista vakuutuksista saadut korvaukset eivät vaikuta päivärahaan. Turva päättyy viimeistään, kun vakuutettu täyttää 60 vuotta. YEL:in perusteella määräytyvä korvaus suhteessa KELA:n sairauspäivärahoihin YEL-työtulo KELA-päiväraha YEL-työtulo /kk KELA-päiväraha Turvat kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta voidaan ottaa myös vain tapaturmat korvaavina, jolloin vakuutus ei korvaa sairauksista johtuneita kuolemantapauksia tai työkyvyttömyyttä. Hinta on tällöin edullisempi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yli 90 kuolemantapauksista ja pysyvistä työkyvyttömyyksistä ja yli 70 lyhytaikaisista työkyvyttömyyksistä aiheutuu sairauksista. 8

9 Eläkkeen pienuus voi olla yllätys Lakisääteiset työeläkevakuutukset Kaikki yksityisalojen työntekijät vakuutetaan TyEL:n mukaan. Työnantajilla on velvollisuus järjestää palveluksessaan olevien henkilöiden eläketurva. Yrittäjien on järjestettävä oma eläketurvansa itse. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen vakuutus antaa yrittäjälle lakisääteisen työeläketurvan vanhuuden ja työttömyyden varalle sekä omaisille kuolemantapauksissa. YEL-eläkkeen määrään vaikuttavat yrittäjätoiminnan kesto sekä vakuutuksessa vahvistettu työtulo. Koska kaikki vahvistetut työtulot vaikuttavat eläkkeeseen, YEL-työtulo kannattaa pitää aina työpanosta vastaavalla tasolla. Vanhuuseläke koostuu koko työuran aikana karttuneesta eläkkeestä 18 ikävuodesta lähtien. Eläkettä voi kartuttaa aina 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläke lasketaan vuosityötulosta ikää vastaavalla prosentilla: vuotiaana 1, vuotiaana 1, vuotiaana 4,5. Vapaaehtoinen eläkevakuutus Eläkkeellä vietetään jopa kolmannes elämästä, joten tuohon aikaan kannattaa valmistautua. On vähintäänkin kohtuullista, että yrittäjä voi kaiken puurtamisen ja vastuunkannon jälkeen nauttia leppoisammista päivistä vailla taloudellisia huolia. Lakisääteinen eläke voi pudottaa tulotason jopa alle puoleen. Juuri silloin, kun olisi mahdollisuus harrastaa, matkustaa ja hyödyntää palveluja. Siksi kannattaa varmistaa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella, että elintaso säilyy toivotulla tasolla. Vapaaehtoinen eläkevakuutus on taloudellisesti järkevä sekä yrityksen että yrittäjän kannalta. Maksuja voi hoitaa todella joustavasti, yrityksen tilanteen mukaan. Lisäksi vakuutusmaksut voi vähentää yrityksen verotuksessa, eikä niitä lueta palkaksi, jos ne ovat enintään euroa vuodessa ja eläkeikä on vähintään 62 vuotta. Jokainen yrittäjä on vapaat vuotensa ansainnut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman valinnan mukaan vuotiaana. Yrittäjä voi saada vanhuuseläkkeen, vaikka jatkaisikin yrittäjätoimintaa. Vanhuuseläke voidaan tietyin edellytyksin myöntää varhennettuna ennen eläkeikää. Varhentaminen pienentää eläkettä pysyvästi. Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62 vuotta täyttänyt työntekijä tai yrittäjä. Koska suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt tuntuvasti, on eläkkeiden riittämisen varmistamiseksi kehitetty elinaikakerroin. Vuodesta 2009 lähtien jokaiselle ikäluokalle lasketaan 62-vuotiaana kerroin, jolla eläkkeitä tarkistetaan kunkin ikäluokan vanhuuseläkkeen alkamisvuonna. Valitettavasti elinaikakerroin pienentää tulevia eläkkeitä. 9

10 Kaukoviisaan yrittäjän askel on kevyempi. Ensimmäinen askel kohti levollisempaa mieltä kannattaa ottaa jo tänään. Sillä minkä edestään poistaa, sen taakseen voi unohtaa. Kartoita yhdessä Mandatum Lifen asiantuntijan kanssa henkilöriskeihin liittyvä turvavajeesi ja toiveesi eläkepäiviesi elintasosta. Hän auttaa räätälöimään ratkaisun, jolla turvaat tämän päivän ja rakennat leppoisamman huomisen. Mandatum Lifen Yrittäjän Turva. Ja tienaat sen minkä ansaitset. Henkilövakuutukset Lakisääteiset Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vapaaehtoiset Yrittäjien tapaturmavakuutus YEL Vapaaehtoinen eläkevakuutus TyEL Henkivakuutus Työttömyysvakuutus Työkyvyttömyysvakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Sairauskuluvakuutus Matkustajavakuutus Tämä ei ole täydellinen selvitys Mandatum Lifen Yrittäjän Turvasta. Tutustu myös tuoteselosteisiin, ehtoihin ja hinnastoihin. 10

11 11

12 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Postiosoite pl 627, Helsinki Rekisteröity kotipaikka ja osoite, Bulevardi 56, Helsinki Y-tunnus /2008

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13

VAKUUTUKSEN TEKEMINEN... 13 Vakuutuksen myöhästyminen... 13 Yrittäjän muu vakuuttaminen... 13 YRITTÄJÄN YEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 HYVÄ TIETÄÄ YEL-VAKUUTUKSESTA... 6 VERKKOPALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI... 8 KENEN PITÄÄ OTTAA YEL-VAKUUTUS?... 9 Työskentely eläkkeellä... 9

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa

YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa YEL-vakuutus 2013 Vakuuta vaivatta Eterassa Eteran nopean ja sujuvan työeläkepalvelun resepti Joustavat vakuutusratkaisut Vaivattomat verkkopalvelut Asiantuntijat käytettävissäsi Vinkkejä yrittäjän työhyvinvointiin

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Janna Lampinen 27.5.2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Janna Lampinen 27.5.2013 Etera tarjoaa sujuvampaa työeläkevakuuttamista Etera on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Vakuutamme yksityisyrittäjistä

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän

Tässä esitteessä kerromme lyhyesti yrittäjän YRITTÄJÄN eläke Yrittäjän YEL-eläke turvaa toimeentuloa silloin, kun yrittäjä täyttää eläkkeeseen oikeuttavan iän, yritystoiminta vähenee tai yrittäjätoiminta päättyy sairauden tai kuoleman vuoksi. Jos

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE 14.5.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot