Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi"

Transkriptio

1 Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1

2 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että hänen palvelutarpeeseensa soveltuvan palveluintensiteetin Työnvälitys- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Tuetun työllistymisen palvelut Nuorten palvelujen osaaminen Maahanmuuttajapalvelujen osaaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnitteluosaaminen 2

3 Tavoitteena yhtäläiset TE-palvelut asiakkaille koko Keski-Suomessa Alkupalvelut 3

4 Tuetun työllistymisen palvelut vastaa henkilöasiakkaista, jotka tarvitsevat työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja ja/ tai yksilöllistä tukea ja ohjausta työmarkkinavalmiuksien kehittämisessä Työyhteisö toimii yhdessä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi hyödyntäen palveluprosessissa TE-palveluita, yhteistyöverkostoa ja toimijoita, joiden palvelut edistävät asiakkaan työllistymistä. Asiakas saa henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea palveluja käyttäessään. 4

5 Palvelulinjan tehtävät -Työnhakija ohjataan tuetun työllistymisen palveluihin, kun hänen työllistymisensä arvioidaan ensisijaisesti ja ensivaiheessa edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja työmarkkinaedellytysten parantamista, elämäntilanteen selkiintymistä ja työelämävalmiuksien parantamista. -Ohjautuminen palvelulinjalle perustuu aina palvelutarpeeseen eikä esimerkiksi ikään, vammaisuuteen, pitkäaikaissairauteen tai työttömyyden kestoon. -Lähtökohtana palveluille ovat asiakkaan ammattitaito ja olemassa oleva työkyky. -Tuetun työllistymisen palvelut vastaa työvoiman palvelukeskusten toiminnasta, koordinoi ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä yhteistyötä KELAn ja vakuutuslaitosten kanssa ja koordinoi yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. -Välityömarkkinatoimijat ja asiakkaiden työllistymistä edistävät hankkeet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

6 Tuetun työllistymisen linjan asiakkaat jakautuvat yksilöllistä tukea tarvitseviin ja moniammatillista palvelua tarvitseviin. Ero näkyy palveluprosesseissa ja palveluketjuyhteistyössä Yksilöllistä tukea tarvitsevat - Yhteistyö asiakkaan palveluketjun muiden toimijoiden kanssa on enemmänkin palveluihin ohjaavaa, tiedottavaa ja tietoa vaihtavaa, eikä vaadi jatkuvaa moniammatillista ja/ tai organisaatiorajat ylittävää verkostoyhteistyötä asiakastapaamisissa. Asiakkaan palveluketju Moniammatillista palvelua tarvitsevat - Tiivis yhteistyö asiakkaan koko palveluketjun kanssa, asiakastapaamiset perustuvat moniammatillisuuteen ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön. TE-toimiston palveluprosessi Erikoissairaanhoidon palveluprosessi Sosiaalitoimen palveluprosessi Kelan palveluprosessi Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma 6

7 Palveluprosessi tuetun työllistymisen palvelulinjalla Alkupalvelu Palvelulinjat Kokonaistilanteen arviointi Suunnitelman laatiminen Aktivointi ja kiinnittyminen monivaiheiseen työllistymisprosessiin Suunnitelman toteuttaminen Seuranta Työ Yhteistyötahot L Työllistymistä tukevien palvelukokonaisuuksien rakentaminen ja työpaikkojen räätälöinti. L L

8 Osaamisen kehittämispalveluiden ydintehtävät Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen kehittämällä työvoiman osaamista vastaamaan työelämän tarpeita ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen koulutusneuvonta ja -ohjaus ammatinvalinta- ja uraohjaus koulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelu ja toteutus (koulutustarpeiden tunnistaminen ja vaikuttaminen tepalvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa) kotoutumispalvelujen koordinointi maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja osaamisen täydentäminen 8

9 Palvelut henkilöasiakkaille Palvelutarpeen tarkennus ja kokonaistilanteen arviointi suhteessa työmarkkinoihin Osaamisen kehittämistarpeiden arviointi ja osaamisen kehittämisen tukeminen ja vaihtoehtojen löytäminen Uranhallintataitojen vahvistaminen (asiakkaan tukeminen realististen, toteuttamiskelpoisten ammatillisten suunnitelmien laadinnassa) Koulutusneuvonta ja tuki koulutukseen hakeutumisessa (yhteishaku, työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus, tms.) Ohjaukselliset keskustelut, tuki Psykologiset arviointimenetelmät Ulkopuoliset asiantuntija-arvioinnit Kokeilut, valmennukset Suunnitelman teko/ päivittäminen jokaisella tapaamisella Ohjaus toiselle palvelulinjalle tai muihin palveluihin 9

10 Sidosryhmäyhteistyö ja verkostot Yritys- ja työnantajayhteistyö: yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen (Palvelulinja1, yhteishankinnat) Työmarkkinoiden osaamistarpeiden tunnistaminen, ennakointi ja niihin vastaaminen osaamisen kehittämisen keinoin Yhteistyö kumppanuusverkostoissa (kunnat/ sosiaali- ja nuorisotoimi, kunnat/kotoutumisasiat, koulutusten järjestäjät ja muut kehittämispalveluja tuottavat tahot, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkostot) 10

11 Asiakaskriteerit Ammatillisen koulutuksen puute Täydennyskoulutuksen tarve Vanhentunut koulutus Ammatinvalinta tai alan vaihto Keskeytyneet opinnot Irtisanomistilanteet Yrityksen henkilöstön koulutustarpeiden kartoittaminen Yrittäjän koulutustarpeiden kartoittaminen (esim. johtamisosaaminen) Maahanmuuttaja: joka äskettäin muuttanut Suomeen ja tarvitsee kotoutumiskoulutusta jolla ei ole koulutusta jonka koulutus on tunnistettava ja tunnustettava Suomen ko. alan koulutusten mukaan joka tarvitsee täydennyskoulutusta 11

12 Osaamisen kehittämisen palvelut Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen Koulutus- ja uraohjausryhmä Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen Ammatillisen kehittymisen ryhmä Palveluesimies Minna Heino - Psykologit, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu - Asiantuntija, koulutussuunnittelu - Asiantuntija, valmennuspalveluiden suunnittelu - Asiantuntija, koulutus- ja valmennuspalvelut - Asiantuntijat, koulutusohjaus - Assistentit, koulutus- ja valmennuspalvelut Asiantuntijat, ammatillisen kehittymisen palvelut Omaneuvojajärjestelmä Toimialakohtainen Ajanvarausjärjestelmä (osin päivystys) Asiantuntijat, kotouttamispalvelut

13 Koulutus- ja uraohjauspalvelut -ryhmä Vastaa asiakkaista, jotka tarvitsevat tukea ammatillisten tavoitteiden laatimisessa ja vaihtoehtojen selvittämisessä ammatinvalinta- ja urasuunnittelu ja/ tai koulutusohjauksen tukemana. Ryhmä vastaa osaamisen hankkimisen mahdollisuuksista, kuten työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutus- ja uraohjauspalvelut -ryhmässä tehdään tiivistä yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja muiden kehittämispalvelujen tuottajien kanssa. 13

14 Ammatillisen kehittymisen palvelut- ryhmä Vastaa asiakkaista (mukaan lukien kotouttamispalveluiden asiakkaat), jotka tarvitsevat osaamisen kehittämistä työmarkkinoille työllistymiseen. Asiakas on motivoitunut ja vie tilannettaan myös omaaloitteisesti eteenpäin, mutta hän tarvitsee silti usein TEtoimiston ohjausta ratkaisujen ja päätöksenteon tueksi. Ammatillisen kehittymisen palvelut ryhmässä tehdään tiivistä yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja muiden kehittämispalvelujen tuottajien sekä yritysten ja työnantajien kanssa. 14

15 Asiakkaan palvelutarve Osaamisen kehittäminen Urasuunnittelu Toimiala 1 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Toimiala 2 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Toimiala 3 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Koulutusneuvonta ja suunnittelu Kotouttamispalvelu Psykologi/ ammatinvalinta ja urasuunnittelu Työvoimakoulutus, valmennukset, kokeilu, palkkatuki, omaehtoinen koulutus Työllistyminen avoimille markkinoille

16 Nuorten asioiden yhteistyöryhmä Pj. Minna Heino Jäsenet jokaiselta palvelulinjalta ja alkupalvelusta (yht. 11 asiantuntijaa tai psykologia) Ryhmän tavoitteet: Nuorten palvelujen ja nuorisotakuun tavoitteiden ja toteutumisen seuranta Keski-Suomen TE-toimistossa sekä toimistokohtaisten toimintatapojen ja linjausten suunnittelu mm. nuorten työpajojen ja työnantajien suuntaan

17 Keski-Suomen TE-toimistouudistus TE-palvelut 17

18 18

19 Työnvälityspalvelut työnantajalle Työnvälitys on työnantajan palvelutarpeeseen perustuvaa rekrytointipalvelua: - avointen työpaikkojen julkaiseminen - tiedon välittäminen avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista - ehdokkaiden haku ja esittely työnantajan toimeksiannon mukaisesti sekä - rekrytointitilaisuuksien järjestäminen. Henkilökohtaista työnvälityspalvelua työnantajalle toteutetaan työnantajan kanssa sovitulla tavalla. TE-toimisto voi hakea työnhakijat suoraan asiakaspalvelujärjestelmässä olevien tietojen perusteella tai TE-toimisto voi kutsua ehdokkaita haastatteluun tai erilliseen rekrytointitilaisuuteen. Työnantaja ilmoittaa avoimen työpaikan pääsääntöisesti mol.fi verkkosivujen kautta tai puhelimitse TE-toimistoon. Työnantajan palaute ja toimeksiannon tuloksellisuuden seuranta on oleellinen osa henkilökohtaista työnvälityspalvelua 19

20 Työnvälityspalvelut työnhakijalle TE-toimisto etsii ja tarjoaa työnhakijalle hänelle soveltuvia työpaikkoja: työntekijän ammatillinen osaaminen, aiempi työhistoria, koulutus ja työkyky ja näiden suhde työnantajan esittämiin työpaikkaa koskeviin vaatimuksiin. TE-toimisto tekee työnhakijoille työtarjouksia työnhakijan työnsaannin edistämiseksi ja sopivien ehdokkaiden tarjoamiseksi työnantajille: henkilökohtaista, asiantuntijan harkintaan ja arvioon perustuvaa työnvälityspalvelua. Työtarjouksia tehdään myös määräaikaiseen työhön, osa-aikatyöhön, vuokratyöhön ja provisiopalkkaiseen työhön. 20

21 Työnvälitys Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, ulkomaalaiset työnhakijat TE-toimisto tarjoaa työnvälityspalveluja työnhakijalle, joka hakeutuu työhön Suomeen valtiosta, jonka kansalaisilla on Suomea velvoittavien työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella oikeus saapua Suomeen hakemaan työtä ja ottaa sitä vastaan ilman TE-toimiston työvoimapoliittista harkintaa (sopimusvaltio), tai joka hakeutuu Suomesta työhön sopimusvaltioon. TE-toimisto tarjoaa työvälityspalveluja työnantajalle, joka etsii työntekijää sopimusvaltiosta työhön Suomeen tai Suomesta työhön sopimusvaltioon. Sopimusvaltiossa sijaitsevan työnantajan paikkailmoitus julkaistaan aina paikallisen Eures-neuvojan toimesta Eures-portaalissa. 21

22 Kotoutujan palvelut TE-toimistossa Kunnan, TE-toimiston ja muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. TE-toimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille maahanmuuttajille. TE-toimisto tekee maahanmuuttajalle alkukartoituksen, joka sisältää alkuhaastattelun. Alkuhaastattelussa selvitetään maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet kuten: luku- ja kirjoitustaito, suomen ja ruotsin kielen taito, opiskelutaidot ja valmiudet, aikaisempi koulutus ja työkokemus, erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet, omat työllistymis- ja koulutustoiveet sekä elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. Kotoutuja-asiakkaat ohjataan TE-toimiston palveluissa palvelulinjoille heidän palveluntarpeensa perusteella kuten muutkin asiakkaat. 22

23 Kotoutujan palvelut TE-toimistossa Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön työnhakija tai saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös muulle maahanmuuttajalle, jos se arvioidaan tarpeelliseksi kotoutumisen edistämiseksi. Kunta, TE-toimisto ja maahanmuuttaja käynnistävät kotoutumissuunnitelman laatimisen pääsääntöisesti yhdessä, viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Kotoutumiskoulutusta tarjotaan työvoimakoulutuksena. Sen tehtävänä on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa ympäristössään, toimimaan työelämässä, hakeutumaan jatko-opintoihin, toimimaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisena, täysivaltaisena ja tasa-arvoisena jäsenenä sekä pystyy tekemään omaa ja mahdollisen perheensä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja. 23

24 Tieto- ja neuvontapalvelut 24

25 Tieto- ja neuvontapalvelut Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus välittävät tietoa ja antavat neuvontaa: 1) avoimista työpaikoista ja työnhausta 2) työvoiman saatavuudesta ja hankinnasta 3) koulutusmahdollisuuksista ja muista osaamisen kehittämismahdollisuuksista 4) työmarkkinoista, aloista ja ammateista 5) yritystoiminnan käynnistämisestä ja kehittämismahdollisuuksista sekä 6) muutosturvan toteuttamiseksi tarjolla olevista palveluista, tuista ja korvauksista. 25

26 Ammatillisena kuntoutuksena tarjottavat julkiset työvoimapalvelut 26

27 Julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla lääkärin asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä. Kaikki TE-toimiston palveluvalikoiman palvelut ovat heidän käytössään. Ammatillisena kuntoutuksena tarjottavat palvelut ovat osa harkinnanvaraista kuntoutuksen kokonaisuutta ja täydentävät muiden toimijoiden järjestämää ammatillista kuntoutusta. Ennen kuin TE-toimisto tarjoaa palveluja ammatillisena kuntoutuksena, sen tulee selvittää, onko asiakkaalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen lakisääteisenä palveluna tai kuuluko palvelu muun toimijan järjestämisvastuulle ja tarvittaessa ohjata asiakas näiden ensisijaisten palvelujen piiriin.

28 Asiakas, jolla vamma tai sairaus Kuntoutuksen palvelutarve Ei Onko asiakas työkyvyttömyysetuudella tai onko asiakkaalla uhka tulla työkyvyttömäksi? Kyllä Harkinnanvarainen kuntoutus Ei Syynä ammattitauti, työtapaturma tai liikennevahinko? Kyllä TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut Kelan harkinnanvarainen kuntoutus Onko asiakas vakiintuneesti työelämään kiinnittynyt Ei Kyllä Toimisto Otsikko Kelan ammatillinen kuntoutus Työeläkekuntoutus Lakisääteinen kuntoutus Liikenne- ja tapaturmava -kuutuksen kuntoutus

29 Syntyykö palvelun tarve henkilön sairauden tai vamman aiheuttamista rajoituksista Pelkkä sairaus tai vamma ei ole riittävä peruste tarjota työvoima ja yrityspalveluja ammatillisena kuntoutuksena, vaan arvion tekee tapauskohtaisesti aina TE-toimisto. Esim. jos asiakkaan työ- ja toimintakyky ei rajoita merkittävästi olemassa olevan osaamisen käyttämistä työmarkkinoilla, työvoima- ja yrityspalveluita ei tarjota ammatillisena kuntoutuksena. Mutta jos työ- ja toimintakyky edellyttää erityistä työtehtäviin tai työympäristöön liittyvien tekijöiden huomioimista työllistymisessä olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseksi, voidaan rajoituksen vähentämiseksi tai poistamiseksi tarjota työvoima- ja yrityspalveluja ammatillisena kuntoutuksena. Samoin, jos sairaus tai vamma aiheuttaa koulutusalan valinnassa erityisiä ja merkittäviä rajoituksia, jotka on huomioitava palvelussa, eli työllistymisen ensisijainen este on sairauden tai vamman aiheuttamat rajoitukset, voidaan työvoima ja yrityspalveluja tarjota ammatillisena kuntoutuksena.

30 Kun TE-toimisto arvioi tarjotaanko työvoimapalveluja ammatillisena kuntoutuksena, henkilöllä on oltava esittää riittävän ajantasainen lääkärinlausunto tai muu lääketieteellinen dokumentti, josta vamman tai sairauden diagnoosi ja haittaavuuden kesto tulee esille, synnynnäisessä vammassa tai pysyvässä ja näkyvässä haitassa tietolähteeksi riittää vanhakin lääkärinlausunto tai hoitoseloste

31 Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutus Kun on kyse tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen piirissä sattuneesta vahinkotapahtumasta, työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, vakuutettujen ja korvauksensaajien kuntoutusetuudet ovat ensisijaisesti näiden vakuutusjärjestelmien korvausvastuulla.

32 Työeläkejärjestelmän ammatillinen kuntoutus Alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työkyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutusta. Työkyvyttömyyden estämisellä tarkoitetaan todennäköisesti ilman kuntoutustoimenpiteitä viiden vuoden sisällä toteutuvan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen uhan vähentämistä. Tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan siitä näkökulmasta voidaanko em. uhkaa pienentää työeläkekuntoutuksen avulla ja siinä otetaan huomioon muun muassa hakijan ikä, koulutus, työkokemus, aikaisempi toiminta, yhteys työelämään, muut sosiaalis-taloudelliset tekijät sekä se johtaako haettu ammatillinen kuntoutus hakijan terveydentilaan, joka mahdollistaa sopivassa työssä jatkamiseen.

33 Oikeus työeläkekuntoutukseen edellyttää myös seuraavien edellytysten täyttymistä: -Hakija on vakiintuneesti työelämässä -Hakija on työkyvytön tai hänellä on sellainen diagnosoitu sairaus, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle -Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tai auttaa jo työkyvyttömyyseläkkeellä oleva takaisin työelämään tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella -Hakijalla on työskentelystä saatuja ansioita yhteensä vähintään ,22 (vuoden 2012 taso) hakemusta edeltäneen viiden kalenterivuoden ajalta -Hakijan työ- tai yrittäjäsuhde on voimassa tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa -Hakija on alle 63-vuotias -Hakijalla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma tai liikennevakuutuksen perusteella

34 Kelan ammatillinen kuntoutus: Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 1. asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi, taikka 2. vakuutetun työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen.

35 Kelan ammatillinen kuntoutus Työkyvyttömyyden uhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että vakuutetulle lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, vaikka otettaisiin huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen edellyttää 2/5 alentumista ja arvioinnissa otetaan huomioon vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edellyttää ottaen huomioon hänen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Nuoren (16 19-v) työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet, jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa.

36 Ammatillisen kuntoutuksen lisäksi Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia sekä korvaa vuotiaille vakuutetuille työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutuspsykoterapiaa, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa vakuutetun työ- tai opiskelukykyä. Vaikeavammaisten kuntoutuksen tarkoituksena on, että sen avulla henkilö kykenisi sairaudesta tai vammasta huolimatta paremmin työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista. Lisäksi Kela järjestää ja rahoittaa harkinnanvaraista kuntoutusta, jonka tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskeluja toimintakykyä.

37 Keski-Suomen TE-toimisto Etuudet työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

38 Työttömyysetuus Työttömyysetuutta ja kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta, vaikka työnhakijalla ei olisi työttömänä ollessaan oikeutta etuuteen, jos se johtuu korvauksettomasta määräajasta, työssäolovelvoitteesta, odotusajasta, ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta, omavastuuajasta tai tarveharkinnasta. Työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta, vaikka hänet on katsottava päätoimiseksi yrittäjäksi tai hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän on työttömyysuhan alainen. Palvelusta poissaolon ajalta asiakas saa perusetuutta, jos poissaolon syynä on työkyvyttömyys, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus enintään neljän työpäivän ajalta, työhaastattelu tai muu työllistymiseen liittyvä syy tai jos työllistymistä edistävää palvelua ei ole tarkoituskaan järjestää tiettynä päivänä. Kulukorvausta ei poissaolopäiviltä tai päiviltä, jolloin palvelua ei ole tarkoitustaan järjestää, makseta. TE-toimisto tekee päätöksen palvelun keskeyttämisestä tai sopimuksen purkamisesta poissaolojen perusteella jos henkilöasiakas on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi päivää tai jos poissaoloja on ollut muutoin niin paljon, etteivät tavoitteet täyty. 38 Keski-Suomen TE-toimisto

39 Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista lukien Poissaoloja seurataan työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen, kokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan aikana. Kela selvittää poissaolon syyn, kun kyseessä on hakijan oma tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus. Asiakkaat ilmoittavat sairauspoissaolot suoraan KELAllle Kaikissa muissa tilanteissa seurantavelvoite on TE-toimistolla palvelun järjestäjän on ilmoitettava poissaoloista TE-toimistolle. Uutta menettelyä sovelletaan poissaoloihin ja sen jälkeiseen aikaan riippumatta siitä, milloin palvelu on alkanut.

40 Kulukorvaus Työttömyysetuutta saavalla työnhakijalla on oikeus saada palveluun osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi kulukorvausta seuraavien palveluiden ajalta: 1) työvoimakoulutus 2) työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 3) kotoutumisen edistämiseksi tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 4) työnhakuvalmennus 5) uravalmennus 6) Kokeilu 7) Kuntouttava työtoiminta (iästä riippumatta) Kulukorvauksen määrä riippuu siitä, onko työllistymistä edistävä palvelu työssäkäyntialueella vai sen ulkopuolella. Työssäkäyntialueella kulukorvaus on 9e/päivä ja työssäkäyntialueen ulkopuolella 18e/päivä. Työnhakuvalmennuksen ja uravalmennuksen ajalta kulukorvausta maksetaan ainoastaan päiviltä, joina palvelua järjestetään ja työnhakija osallistuu palveluun. Alle 25-vuotiaille työttömyyspäivärahaa saaville kouluttamattomille nuorille ei pääsääntöisesti makseta kulukorvausta työkokeilun ajalta. 40

41 Keski-Suomen TE-toimisto Harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet

42 Matka- ja yöpymiskustannusten korvaus TE-toimisto voi myöntää korvausta seuraavien Suomessa tehtyjen edestakaisten matkojen matka- ja yöpymiskustannuksista työttömälle työnhakijalle: 1. matka työhaastatteluun tai työsopimuksen tekemiseksi, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia 2. matka työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen 3. matka oppilaitokseen tai olosuhteisiin tutustumiseksi, jos henkilöasiakkaan vamma tai sairaus edellyttää mahdollisuutta tutustua oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyyteen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista 4. matka palvelun järjestäjän luo kokeilusta sopimiseksi 5. matka asiantuntija-arviointiin osallistumiseksi 6. matka TE-toimistoon työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseksi tai tarkistamiseksi taikka henkilökohtaisen ammatinvalinta- ja uraohjauksen saamiseksi sellaiselle työttömälle henkilöasiakkaalle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee kuljetuspalvelua voidakseen asioida työ- ja elinkeinotoimistossa. Edellytyksenä matkakustannusten korvaamiselle on, että henkilökohtainen asiointi työ- ja elinkeinotoimistossa on välttämätöntä palveluprosessin etenemisen kannalta. 42

43 Muuttokustannusten korvaus Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää korvausta muuttokustannuksista työttömälle, irtisanotulle tai määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työttömäksi jäävälle työnhakijalle, joka siirtyy työhön työssäkäyntialueensa ulkopuolelle. TE-toimisto voi myöntää korvausta muuttokustannuksista, jotka aiheutuvat asuinirtaimiston muutosta Suomen alueella, jos työ kestää vähintään kuusi kuukautta ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Edellytyksenä on, että muutto on tapahtunut viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muuttokustannusten korvausta ei voida maksaa työnhakijalle, joka saa muuta korvausta muutosta aiheutuvista kustannuksista tai joka saa työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena matka-avustusta. 43

44 Työolosuhteiden järjestelytuki Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia, ja hankinnasta tai muutoksesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on pidettävä työnantajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen merkittävinä. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea enintään 4000 /hlö seuraavin kustannuksiin: - työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi - uuden työvälineen tai kalusteen hankintakustannuksiin, jos hankintakustannukset ovat muutoskustannuksia pienemmät. TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan toteutuneiden tuntein perusteella 20 tunnilta. 44

45 Työolosuhteiden järjestelytuki työssä olevalle Jos työnantaja on hakenut työolosuhteiden järjestelytukea työssä olevan työntekijän vammasta tai sairaudesta aiheutuviin kustannuksiin, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu kustannusten rahoittamiseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä. Työnantajan on toimitettava TE-toimistolle tarpeelliset selvitykset työolosuhteiden järjestelytuen tarpeen arvioimiseksi ja arvio muutostöiden kustannuksista. Jos työnantajalle aiheutuisi muutostöistä työnantajan taloudellinen asema huomioon niin suuret kustannukset, että ne vaarantaisivat henkilön työhön pääsyn tai työssä pysymisen, työnantajalle voidaan korvata näitä kustannuksia työolosuhteiden järjestelytukena. TE-toimiston on kuitenkin huomioitava yhdenvertaisuuslaissa työnantajalle säädetty vastuu ryhtyä kohtuullisiin toimiin työssä selviämiseksi. TE-toimiston on päätöstä tehdessään tarvittaessa kuultava työterveyshuollon tai työsuojelun asiantuntijoita. 45

46 Kokeilut Keski-Suomen TE-toimisto

47 Koulutuskokeilu Koulutuskokeilun kesto on kerrallaan enintään 10 päivää Koulutuskokeilussa henkilöasiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa tarkoituksena selvittää hänen soveltuvuuttaan kyseiseen koulutukseen tai alalle, sekä edellytyksiään opiskella kyseisessä oppilaitoksessa. Kokeilun aikana asiakas tutustuu koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin, seuraa oppitunteja, käy keskusteluja opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Asiakkaan työ- ja toimintakykyä arvioidaan suhteessa koulutusalan valintaan ja ammatissa toimimisen edellytyksiin. Kokeilun aikana voidaan myös tarpeen mukaan selvittää oppilaitoksen tilojen yms. tarkoituksenmukaisuutta asiakkaan tilanne huomioon ottaen, esim. tilojen esteettömyysnäkökohdat huomioiden. 47

48 Työkokeilun käyttötarkoitukset: Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen -Nuoret ja muut ammatillista koulutusta vailla olevat -Alaa tai ammattia rakennemuutostilanteesta, terveydellisistä syistä tms. vaihtavat -Yrittäjyyttä suunnittelevat -Ammatinvalintatarkoituksessa järjestetty työkokeilu on yleensä lyhyt 1 3 kk. -Muutoinkin vältetään tekemästä heti ½ vuoden pituisia jaksoja. -Alle 25-vuotiaiden kohdalla ammatinvalintatarkoituksessa järjestettyyn työkokeiluun tulisi liittää vahva ohjauksellinen tuki.

49 Työkokeilun käyttötarkoitukset: Työmarkkinoille paluun tukeminen -Henkilöt, jotka ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi. Koulutustaan vastaavalle alalle voi siis mennä työkokeiluun, jos on ollut pitkään poissa työelämästä -Jos työkokeilu järjestetään sen selvittämiseksi, kykeneekö henkilö tietyn alan tai ammatin mukaiseen työhön vammastaan tai sairaudestaan huolimatta, työkokeilu voi olla tarkoituksenmukaista järjestää kestoltaan pidempänä, jolloin se mahdollistaa henkilön työmäärän asteittaisen lisäämisen. Vastavalmistuneiden ja muiden ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä tuettaan ensisijaisesti työnvälityksellä, työnhakuvalmennuksella ja palkkatuella Toimisto Otsikko

50 Työkokeilun kesto -Työkokeilun enimmäiskeston samalla järjestäjällä on enintään 6 kk, yhteenlaskettu kesto enintään 12 kk. -Kuntayhtymä ja siihen kuuluva kunta ovat eri järjestäjiä, valtion eri virastot ovat eri järjestäjiä. -Työkokeilun enimmäiskesto samassa kunnassa pitenee 6 kk:sta 12 kk:een, josta kuitenkin enintään 6 kk samoissa tehtävissä -Muutos mahdollistaa työpajajakson ja muun kunnassa toteutettavan työkokeilun yhdistämisen ja tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista

51 Työkokeilun kesto -Enimmäiskeston laskenta alkaa uudelleen alusta: -12 kk yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen -Edellytyksenä ei enää ole, että työkokeilun 12 kk enimmäiskesto on tullut täyteen -Siirtymävaihe: esim. jos henkilö on ollut TEV:ssä vuoden loppuun ja häntä harkitaan ohjattavaksi jatkossa työkokeiluun, vuoden 2013 alusta solmittavia työkokeilusopimuksia (ml palvelua koskevat enimmäisehdot) koskevat uuden lain mukaiset säännökset. Työkokeilun keston laskenta aloitetaan siten alusta ja jäähysääntöä ei tämän hetkisen tiedon mukaan siirtymävaiheessa ole. -3 kk yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen, jos kyseessä on alle 25-vuotias, joka on ollut työkokeilussa 12 kk enimmäisajan -Nopeuttamalla työttömyyspäivärahaa saavien nuorten mahdollisuutta päästä enimmäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen työkokeiluun tuetaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista -Työkokeilu toteutetaan 1 5 päivänä viikossa, 4 8 tuntia päivässä. Asiakkaan vammasta tai sairaudesta taikka työ- ja toimintakyvystä johtuen työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen kesto voi olla tarkoituksenmukaista mitoittaa lyhyeksi.

52 Työkokeilusopimus TE-toimisto, työkokeiluun osallistuva ja työkokeilun järjestäjä allekirjoittavat työkokeilusopimuksen. Järjestäjän puolelta sopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Kaupparekisteriotetta ei tarvita kokeilusopimuksen liitteeksi. Työkokeilun järjestäjän on sitouduttava antamaan työkokeilun tavoitteisiin liittyvä arvio, esim. soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle, työelämävalmiuksista tai ammattitaidosta. 52

53 Palkkatuki

54 Palkkatuki -Palkkatuella tuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Työllistämissuunnitelmassa on otettava kantaa palkkatuen tarpeellisuuteen ja arvioitava, kuinka tuella työllistäminen edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. -Tuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että tuella palkattavan tuottavuuden arvellaan olevan tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai sairauden taikka muun syyn johdosta.

55 Palkkatuki -Yrityksille voidaan myöntää nyt tukea (myös lisäosaa) kuten muillekin työnantajille ilman työsuhteen kestoon tai kouluttamiseen liittyviä ehtoja. Lisäksi yrityksille on uusi tukimuoto alle 30-vuotiaiden työllistymisen edistämiseksi. -Kaikki työnantajat voivat siirtää palkkatuella työllistämänsä henkilön toisen työnantajan käyttöön, siirrosta on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus TE-toimistolle. -Palkkatuella tuetussa työsuhteessa tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka, tai vähintään 1330e/kk (ellei sovellettavaa tes:iä ole) -Kuntakokeiluun liittyvään työllistymisrahaan ei palkkatuella työllistetyillä ole oikeutta, koska työllistymisraha edellyttää normaalia työsuhdetta.

56 Palkkatuen hakeminen sairauden tai vamman perusteella -Palkkatuen myöntäminen sillä perusteella, että tuottavuuden arvioidaan alentuneen henkilön vamman tai sairauden perusteella edellyttää, että henkilön työkyky on alentunut suhteessa tarjolla olevaan työtehtävään ja että vammasta tai sairaudesta on esitetty asianmukainen selvitys. -TE-toimiston voi käyttää työnhakijan työkyvyn ja tuottavuuden alenemaa arvioidessaan apunaan lääkärinlausuntoja, työhönvalmentajien, työterveyshoitajien ja lääkäreiden arvioita, työnantajan lausuntoa, neuvotteluja työnantajien kanssa, käyntejä työpaikalla ja työkokeiluja. -Työnantajan palkatessa henkilön, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, voidaan palkkatukea myöntää koko siksi ajaksi, jonka vamman tai sairauden arvioidaan vaikeuttavan työllistymistä. Kerrallaan tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 24 kk ajalle. 56

57 Rekrytointituki -Palkkatukea voidaan myöntää lyhytkestoisena rekrytointitukena (1 3) tilanteissa, joissa tuella palkattavalla on puutteellinen työkokemus tai joissa tuella palkattava ei ole saanut mahdollisuutta osoittaa osaamistaan ja työkykyään. -Esim. tilanteissa, joissa henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi ole onnistunut pääsemään avoimille työmarkkinoille tai joissa nuori tai vastavalmistunut ei puuttuvan työkokemuksen vuoksi ole päässyt työelämään kiinni. -Tilanteissa, joissa henkilö vammastaan tai sairaudestaan johtuen tarvitsee työsuhteen alussa normaalia enemmän työhön perehdyttämistä tai opastusta ja aikaa työn oppimiseen, jotta työn tuottavuus nousee samalle tasolle kuin muiden. -Kun henkilöllä on jokin vamma tai sairaus, ei rekrytointituki kuitenkaan yleensä ole ajallisesti riittävä. 57

58 Oppisopimus Palkkatuella tuetaan niiden työttömien työnhakijoiden oppisopimukseen pääsyä, joiden mahdollisuudet päästä oppisopimuskoulutukseen ilman palkkatukea ovat heikot. Palkkatukea suunnataan ensisijassa perustutkintotavoitteiseen koulutukseen. Edeltävät palkkatukijaksot eivät lyhennä oppisopimukseen myönnettävää tukiaikaa, eivätkä edellytä työttömyysaikaa, vaan tuki myönnetään aina koko oppisopimusajalle. 58

59 Palkkatuen kohdentaminen 2013 Palkkatukiperusteiset työllistämistuet kohdennetaan vuonna 2013 ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden, yli 12 kk työttömänä olleiden sekä henkilöiden, joilla on sairaus tai vamma, harkinnanvaraiseen työllistämiseen sekä työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Palkkatuen lisäosaa voidaan myöntää, jos tuottavuuden alentumisen kompensoimiseksi ei riitä pelkkä perustuki. Palkkatukea kohdennetaan erityisesti avoimille työmarkkinoille. Työttömän työnhakijan työllistymistä voidaan tukea palkkatuella, jos TE-toimisto arvioi, että palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukainen keino tukea henkilön työllistymistä. Tarkoituksenmukaisuusharkinta tarkoittaa sen arvioimista, parantaisiko tuettu työ tuella palkattavan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkinaasemaa ja edistäisikö se hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. -> polutus -> työttömän työnhakijan palvelutarve! 59

60 Palkkatukea hakevalta ei jatkossa pyydetä kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteritietoja, TE-toimisto hankkii ne viran puolesta Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tarvitaan vielä tukea haettaessa, jatkossa tieto saadaan suoraan veroviranomaiselta. Palkkatuen sähköinen hakumenettely otettiin käytötön kesällä Palkkatuen sähköinen maksatushakemus tulossa vuoden 2013 aikana. 60

61 Starttiraha

62 Starttiraha Yrittäjäksi ryhtyvän henkilöasiakkaan toimeentulon turvaamiseksi työja elinkeinotoimisto voi myöntää starttirahaa yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa enintään 18 kuukaudeksi. Starttiraha myönnetään de minimis -tukena. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on, että: 1) henkilöasiakkaalla on tai hän hankkii riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja 2) aiottu yritystoiminta on luonteeltaan päätoimista ja sillä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset. 62

63 Starttirahan määrä Starttirahana myönnetään päivää ja henkilöä kohti vähintään starttirahan perustuki. Starttirahan perustuki on päivältä peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa ja muutosturvalisää. Starttirahana voidaan myöntää starttirahan perustuen lisäksi lisäosaa, joka on enintään 60 prosenttia starttirahan perustuen määrästä. Starttirahaa maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 63

64 Starttirahaa ei myönnetä, jos: 1) aiotun yritystoiminnan arvioidaan turvaavan henkilöasiakkaan kohtuullisen toimeentulon yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa 2) starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua 3) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty 4) starttirahaa hakeva henkilöasiakas siirtyisi työsuhteesta tekemään samaa työtä yrittäjänä ja on ilmeistä, että hänen pääasiallinen toimeksiantajansa olisi hänen aiempi työnantajansa 5) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai hänellä on olennaisia yksityisoikeudellisia maksuhäiriöitä, ellei työ- ja elinkeinotoimisto erityisistä syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena. Starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta: 1) palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon 2) julkista tukea omiin palkkakustannuksiinsa 3) työttömyysturvalain mukaista työttömyysetuutta, sosiaalietuutta taikka opintotukea. 64

65 Yritystoiminnan kehittämispalvelut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja työ- ja elinkeinotoimisto voivat tuottaa tai hankkia pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) yritystoiminnan kehittämispalveluina koulutuspalveluja sekä asiantuntijapalveluja pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi, kehittämissuunnitelman laatimiseksi, suunnitelman toteuttamisen tukemiseksi ja pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi. Yritystoiminnan kehittämispalvelut ovat yritykselle maksullisia. Valtion rahoittama osuus kehittämispalvelusta on de minimis -tukea. TE-viranomaisen rahoitusosuus pk-yritykselle tarjottavan yritystoiminnan kehittämispalvelun toteutuneista kustannuksista on: 80%, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laatimiseksi, 75%, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pkyritykselle laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi ja 70%, kun kyse on pk-yritykselle tarjottavasta koulutuspalvelusta. 65

66 Valmennukset

67 Valmennukset Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota henkilöasiakkaalle valmennusta: 1) työn hakemisessa (työnhakuvalmennus); 2) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä (uravalmennus); ja 3) työhön sijoittumisessa ja työpaikalla suoritettavassa koulutuksessa (työhönvalmennus). Työnhakuvalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 20 pv. 12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. 67

68 Uravalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 40 päivää, 12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. Uravalmennusta hankitaan henkilöasiakkaalle, mikäli TE -toimiston virkailija arvioi, että hän tarvitsee TE -toimiston uraohjauksen lisäksi toiminnallisempaa, intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa tukea urasuunnittelussaan. Uravalmennusta tarjotaan henkilöasiakkaalle, joka on kokonaan vailla ammatillista koulutusta, harkitsee alanvaihtoa, on palaamassa takaisin työelämään tai harkitsee yrittäjyyttä. Uravalmennus on pääasiallisesti kasvokkain tapahtuvaa ryhmämuotoista toimintaa. Pääpaino valmennuksessa on ryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja harjoituksissa, mutta siihen voidaan myös sisällyttää lyhytkestoisia työelämään tutustumismahdollisuuksia yhdessä tai useammassa työpaikassa. Uravalmennuksen avulla tuetaan ja ohjataan henkilöasiakasta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Uravalmennus voi olla myös tietylle alalle suuntaavaa. Uravalmennuksen sisältö voidaan räätälöidä erilaisten kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. 68

69 Työhönvalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 50 tuntia,12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. TE-toimisto voi tarjota työhönvalmennusta, kun henkilöasiakas tarvitsee henkilökohtaista tukea työpaikan etsimiseen, työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen vakiinnuttamiseen. Työhönvalmennusta voidaan käyttää sekä ennen työsuhteen alkua että työsuhteen aikana. Työnantajalle työhönvalmennus tarjoaa tietoa työnhakijan osaamisesta ja tarvittaessa TE-toimiston työllistymistä edistävistä tukimuodoista. Työhönvalmentaja voi toimia esim. palkkatukiasioissa työnantajan valtuuttamana asiamiehenä. Työhönvalmennusta voidaan myös käyttää esim. palkkatuetussa oppisopimuskoulutuksessa koulutukseen osallistuvan ja työnantajan tukena. Työhönvalmennus on usein tarkoituksenmukaista yhdistää työvoimapalveluihin, esim. välityömarkkinoilla tapahtuvaan palkkatukityöhön avoimille työmarkkinoille tähtäävänä työhönvalmennuksena. 69

70 Asiantuntija-arvioinnit

71 Asiantuntija-arvioinnit Henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi työ- ja elinkeinotoimisto ja elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus voivat hankkia: 1) osaamis- ja ammattitaitokartoituksia 2) työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja 3) yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointeja sekä 4) muita asiantuntija-arviointeja 71

72 Työkyvyn arvioinnit TE-toimisto voi ostopalveluna hankkia työkyvyn arvioinnin terveydenhuollon yksiköltä, kuntoutuslaitokselta, yksittäiseltä asiantuntijalta tai esim. työklinikalta asiakkaalle, jolla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä. Työkyvyn arviointi hankitaan tilanteessa, jossa asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen. Palvelua voidaan käyttää esim. seuraavissa tilanteissa: soveltuvuuden arviointi urasuunnittelun osana, työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelu, työllistymisprosessin ja työllistymistä edistävien palvelujen aikana ilmenevä tarve työkyvyn arviointiin yksittäisenä arviointina tai työolosuhteiden järjestelytuen käyttö ja mukautusten suunnittelu. Työkyvyn arviointia ei saa käyttää sairauden diagnosoimiseksi tai hoidon taikka lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi eikä siihen sisällytetä em. tarkoituksessa tehtäviä laboratorio- tai röntgenologisia tutkimuksia. Em. tarkoituksessa asiakas ohjataan julkiseen terveydenhuoltoon, esimerkiksi työttömien terveystarkastukseen. 72

73 Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi TE-viranomainen voi hankkia yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointeja. TE-hallinnon ulkopuolisia asiantuntijapalveluja voidaan käyttää tarvittaessa silloin, kun TE-toimisto katsoo tälle olevan tarvetta. Asiantuntijapalvelut voidaan hankkia myös maksuttomana viranomaisyhteistyönä. TE-hallinnon ulkopuolinen asiantuntijapalvelu voi sisältää tapauskohtaisen harkinnan perusteella starttiraha-asiakkaiden ohjausta, neuvontaa ja asiantuntijalausunnon. 73

74 Keski-Suomen TE-toimisto Ammatinvalinta- ja uraohjaus

75 Ammatinvalinta- ja uraohjaus Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa, elinikäisessä oppimisessa ja urasuunnitelman laatimisessa. Henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen, osaamisen sekä soveltuvuuden selvittämiseksi voidaan asiakkaan suostumuksella tarvittaessa käyttää asianmukaisia psykologisia arviointimenetelmiä, kokeiluja, tutkimuksia tai konsultaatioita sekä hyödyntää asiantuntijaverkostoja tai ostopalveluja. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiantuntemuksen saatavuus eri palvelulinjoilla ja paikkakunnasta riippumatta varmistetaan joko konsultaatiokäytäntöjä kehittämällä tai valtakunnallisia verkko- ja puhelinpalveluja hyödyntämällä. Palvelut järjestetään niin, että myös muut kuin työnhakija-asiakkaat osaavat hakeutua ammatinvalinta- ja uraohjaukseen. 75

76 Keski-Suomen TE-toimisto Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyö kunnan kanssa

77 Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyö kunnan kanssa Keski-Suomen TE-toimiston tuetun työllistymisen asiantuntijat toimivat yhteistyössä kunnan edustajien kanssa kunnan järjestämisvastuulla olevan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseksi TE-toimiston asiakkaille. Yhteistyötä ja aktivointisuunnitelmien tekoa kuntouttavan työtoiminnan osalta tehostetaan, jotta palvelua voidaan käyttää tehokkaasti niiden asiakkaiden prosessin osana, joiden palvelutarve edellyttää kuntouttavan työtoiminnan tyyppistä palvelua. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle voidaan maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä, jos kuntouttava työtoiminta on alkanut lain voimaantulon jälkeen. Tämä ei koske voimassaolevia, yli vuodenvaihteen jatkuvia kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia. Asiakkaat tulevat uuden lain ja lausuntokäytännön piiriin siinä vaiheessa, kun uusia tai jatkosopimuksia tehdään v

78 Työvoimakoulutukset Keski-Suomen TE-toimisto

79 Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Työvoimakoulutuksena tarjotaan ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta. Suuri osa ammatillisesta työvoimakoulutuksesta on tutkintotavoitteista. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Tietyin edellytyksin on mahdollista suorittaa myös korkeakoulututkinto. Osa koulutuksesta on jatko- ja täydennyskoulutusta, jossa keskeisenä tavoitteena on kehittää ja täydentää työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia. Yrittäjäkoulutusta hankitaan työnhakijoille, joilla on kiinnostusta ja valmiuksia perustaa oma yritys. Työvoimakoulutuksena voidaan lisäksi tarjota aikuisten perusopetusta, jos perusopetuksen oppimäärän puuttuminen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. 79

80 Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen hankkiminen työvoimakoulutuksena Korkeakoulututkintoon johtavia opintoja voidaan hankkia työvoimakoulutuksena henkilöasiakkaalle keskeytyneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamiseksi. Edellytyksenä on, että opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Lisäksi edellytyksenä on, että opintojen loppuun saattamisen arvioidaan edellyttävän päätoimisia opintoja enintään: 1) 12 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa; 2) 18 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa; 3) 24 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, kun koulutukseen ei sisälly mahdollisuutta alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Henkilöasiakkaalle, jolla on opistoasteen tutkinto tai vastaavantasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto, voidaan hankkia saman alan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Työvoimakoulutuksena ei voida koskaan hankkia AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta kokonaan, vaan kyse on aina vain vanhamuotoisen tutkinnon täydentämisestä tai kesken jääneiden opintojen loppuun saattamisesta. 80

81 Yhteishankintakoulutus Työvoimakoulutus voidaan toteuttaa yhdessä yhden tai usean työnantajan, yrittäjäksi aikovan henkilön toimeksiantajan tai yrittäjyysoikeudet luovuttavan yrityksen kanssa siten, että tämä osallistuu koulutuksen rahoittamiseen yhdessä TE-viranomaisen kanssa. Koulutusta voidaan hankkia määrätyn työnantajan palvelukseen tuleville tai palveluksessa oleville työntekijöille taikka vuokratyöntekijöille. Lisäksi koulutuksiin voivat osallistua yrittäjiksi aikovat tai henkilöt, joiden on tarkoitus harjoittaa yritystoimintaa hankkimalla yrittäjyysoikeudet toiselta yritykseltä. Myös yrittäjänä toimiva henkilö voi itse osallistua palveluksessaan olevalle tai palvelukseensa tulevalle henkilöstölle järjestettyyn koulutukseen. Yksinyrittäjä ei voi oman toiminimensä tai yrityksensä nimissä osallistua yhteishankintaan. Yhteishankintakoulutusten opiskelijavalinta poikkeaa tavanomaisesta opiskelijavalinnasta siinä, että työnantajatahoilla on aina keskeinen rooli valintaprosessissa. 81

82 Yhteishankinnan tuotteita ovat RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus RekryKoulutuksen opiskelijavalinnassa on oleellista, että työnantaja haastattelee ja tarvittaessa testaa lähtötaso- ja muut pääsyvaatimukset täyttävät soveltuvat hakijat. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet, joko kaikki tai etukäteen hankintasopimuksessa sovittu osuus, työllistyvät yhteishankinnan osapuolena olevan tai esim. vuokratyövoimaa tarjoavan työnantajan palvelukseen. Vaihtoehtoisesti henkilöt voivat työllistyä yrittäjinä toimeksiantosuhteeseen työnantajaosapuolen kanssa. TE-toimisto ja työnantaja tekevät opiskelijavalinnan yhdessä neuvotellen yksimielisesti. TEtoimisto vahvistaa valinnan tuloksen päätöksellään. TäsmäKoulutuksen opiskelijavalinnassa kyse on entuudestaan työnantajan palveluksessa tai yrittäjinä toimeksiantosuhteessa toimivien henkilöiden koulutuksesta. Tällöin työnantaja ilmoittaa TE-toimistolle ryhmäilmoituksella ne henkilöt, joiden on tarkoitus osallistua hankittuun koulutukseen. TE-toimisto vahvistaa opiskelijavalinnan päätöksellään. MuutosKoulutuksessa voi opiskelijavalinnan lähtökohta muistuttaa kumpaa tahansa edellä kuvattua tilannetta, joten menettelytavat määräytyvät kulloisenkin tilanteen mukaan. Opiskelijavalinnat ovat lähtökohtaisesti valintaan osallistuvien osapuolten kesken maksuttomia. Jos työnantaja haluaa toteuttaa valintaprosessiin liittyen erillisiä soveltuvuustestejä tai vastaavia toimia, työnantaja vastaa kustannuksista. 82

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin NUOREN TARPEISIIN POHJAUTUVA PALVELUPROSESSI KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTOSSA - Nopea kontaktointi TE-toimistosta heti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen - Ohjauksellinen ja yksilöllinen palvelu - Oma asiantuntijajärjestelmä

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi Ihan tavallisia asioista? Keino asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi TYÖPAJA: Mukautetuista opinnoista mukautetuille työmarkkinoille? - Tulevaisuuden visiointia 27.11.2012 Työvoimaoha Kristiina Tuikkanen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kela-TE-palvelu-ohje 6.2.2015 LUONNOS LUONNOS

Kela-TE-palvelu-ohje 6.2.2015 LUONNOS LUONNOS Kela-TE-palvelu-ohje 6.2.2015 LUONNOS LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Asiakkuudet... 2 2.1 Asiakkuus TE-palveluissa... 2 2.2 Asiakkuus Kelassa... 5 2.3 Muiden tahojen kuntoutusvastuu... 6 3 Yhteistyömenettely...

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Laki. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012)

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Nykytilanne

Nykytilanne Nykytilanne 29.9.2016 Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston organisaatiokaavio Johtaja Leena Tuohimaa-Kari (määräaik.) 1 39 29 17 7 Työnvälitys- ja yrityspalvelut Palvelujohtaja Jukka Huhtiniemi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TE-palvelut, Lappi. Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa. TE-palvelut, Lappi Eija Sokero

TE-palvelut, Lappi. Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa. TE-palvelut, Lappi Eija Sokero TE-palvelut, Lappi Esittely TE-palvelu uudistuksesta Lapissa 1 TE-palvelut, Lappi Eija Sokero TE palvelu-uudistus 1. Palveluverkko vuoden 2013 alusta lukien jokaisen ELY-keskuksen alueella on yksi hallinnollinen

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta TEM / TYO / RATO 23.6.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Maahanmuuttajat TE-toimiston asiakkaana

Maahanmuuttajat TE-toimiston asiakkaana Maahanmuuttajat TE-toimiston asiakkaana Hanna Veijonmaa asiantuntija, maahanmuuttajapalvelut Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto 1 12.04.2016 Pohjois-Karjalan TE-toimisto ULKOMAALAISTEN TYÖLLISYYSTILANNE

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä

Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Tiivistelmä työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 16.9.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatio työ-

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Finlex 916/2012. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Finlex 916/2012. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 916/2012 916/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista.

Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. Ajankohtaiskatsaus työllisyyden edistämistoimista, niiden vaikutuksista (ml. vaikutukset alkavat näkyä) ja mahdollisista riskikohdista. 21.10.2016 Mauri Kotamäki Eduskunta, Työ- ja elinkeinojaosto Ajankohtaista..

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Katsaus nuorisotakuuseen

Katsaus nuorisotakuuseen Katsaus nuorisotakuuseen Nuorten työllistymistä edistävät palvelut Palvelujohtaja Mari Tuomikoski 1 Nuorisotakuun määritelmä TE-toimiston palvelut nuorelle työnhakijalle Tilastotietoa nuorten tilanteesta

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

80. (34.06, osa) Työvoimapolitiikka

80. (34.06, osa) Työvoimapolitiikka 8. (34.6, osa) Työvoimapolitiikka S e l v i t y s o s a : Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/22) mukaan julkisen työvoimapalvelun ydintehtävä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

Ajankohtaista TEpalveluissa

Ajankohtaista TEpalveluissa Ajankohtaista TEpalveluissa 10.6.2016 Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti 1 14.6.2016 Toimisto Otsikko Murroksen ja muutoksen keskellä Työmarkkinat; Maakuntauudistus; II-asteen koulutusuudistus; Kuntien rooli

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille

Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Kelan kuntoutusmahdollisuudet työikäisille Armi Peltomäki Työkykyneuvoja Kela/TYP 12.9.2016 KSSHP:n koulutustilaisuus Työikäinen terveydenhuollossa I Työkyvyn arviointi Työkykyneuvonta Kelassa 1/2 Työkykyneuvonta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot