Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi"

Transkriptio

1 Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1

2 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että hänen palvelutarpeeseensa soveltuvan palveluintensiteetin Työnvälitys- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Tuetun työllistymisen palvelut Nuorten palvelujen osaaminen Maahanmuuttajapalvelujen osaaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnitteluosaaminen 2

3 Tavoitteena yhtäläiset TE-palvelut asiakkaille koko Keski-Suomessa Alkupalvelut 3

4 Tuetun työllistymisen palvelut vastaa henkilöasiakkaista, jotka tarvitsevat työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja ja/ tai yksilöllistä tukea ja ohjausta työmarkkinavalmiuksien kehittämisessä Työyhteisö toimii yhdessä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi hyödyntäen palveluprosessissa TE-palveluita, yhteistyöverkostoa ja toimijoita, joiden palvelut edistävät asiakkaan työllistymistä. Asiakas saa henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea palveluja käyttäessään. 4

5 Palvelulinjan tehtävät -Työnhakija ohjataan tuetun työllistymisen palveluihin, kun hänen työllistymisensä arvioidaan ensisijaisesti ja ensivaiheessa edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja työmarkkinaedellytysten parantamista, elämäntilanteen selkiintymistä ja työelämävalmiuksien parantamista. -Ohjautuminen palvelulinjalle perustuu aina palvelutarpeeseen eikä esimerkiksi ikään, vammaisuuteen, pitkäaikaissairauteen tai työttömyyden kestoon. -Lähtökohtana palveluille ovat asiakkaan ammattitaito ja olemassa oleva työkyky. -Tuetun työllistymisen palvelut vastaa työvoiman palvelukeskusten toiminnasta, koordinoi ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä yhteistyötä KELAn ja vakuutuslaitosten kanssa ja koordinoi yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. -Välityömarkkinatoimijat ja asiakkaiden työllistymistä edistävät hankkeet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

6 Tuetun työllistymisen linjan asiakkaat jakautuvat yksilöllistä tukea tarvitseviin ja moniammatillista palvelua tarvitseviin. Ero näkyy palveluprosesseissa ja palveluketjuyhteistyössä Yksilöllistä tukea tarvitsevat - Yhteistyö asiakkaan palveluketjun muiden toimijoiden kanssa on enemmänkin palveluihin ohjaavaa, tiedottavaa ja tietoa vaihtavaa, eikä vaadi jatkuvaa moniammatillista ja/ tai organisaatiorajat ylittävää verkostoyhteistyötä asiakastapaamisissa. Asiakkaan palveluketju Moniammatillista palvelua tarvitsevat - Tiivis yhteistyö asiakkaan koko palveluketjun kanssa, asiakastapaamiset perustuvat moniammatillisuuteen ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön. TE-toimiston palveluprosessi Erikoissairaanhoidon palveluprosessi Sosiaalitoimen palveluprosessi Kelan palveluprosessi Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma Palvelutapahtuma 6

7 Palveluprosessi tuetun työllistymisen palvelulinjalla Alkupalvelu Palvelulinjat Kokonaistilanteen arviointi Suunnitelman laatiminen Aktivointi ja kiinnittyminen monivaiheiseen työllistymisprosessiin Suunnitelman toteuttaminen Seuranta Työ Yhteistyötahot L Työllistymistä tukevien palvelukokonaisuuksien rakentaminen ja työpaikkojen räätälöinti. L L

8 Osaamisen kehittämispalveluiden ydintehtävät Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen kehittämällä työvoiman osaamista vastaamaan työelämän tarpeita ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen koulutusneuvonta ja -ohjaus ammatinvalinta- ja uraohjaus koulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelu ja toteutus (koulutustarpeiden tunnistaminen ja vaikuttaminen tepalvelujen suunnittelussa ja tarjonnassa) kotoutumispalvelujen koordinointi maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja osaamisen täydentäminen 8

9 Palvelut henkilöasiakkaille Palvelutarpeen tarkennus ja kokonaistilanteen arviointi suhteessa työmarkkinoihin Osaamisen kehittämistarpeiden arviointi ja osaamisen kehittämisen tukeminen ja vaihtoehtojen löytäminen Uranhallintataitojen vahvistaminen (asiakkaan tukeminen realististen, toteuttamiskelpoisten ammatillisten suunnitelmien laadinnassa) Koulutusneuvonta ja tuki koulutukseen hakeutumisessa (yhteishaku, työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus, tms.) Ohjaukselliset keskustelut, tuki Psykologiset arviointimenetelmät Ulkopuoliset asiantuntija-arvioinnit Kokeilut, valmennukset Suunnitelman teko/ päivittäminen jokaisella tapaamisella Ohjaus toiselle palvelulinjalle tai muihin palveluihin 9

10 Sidosryhmäyhteistyö ja verkostot Yritys- ja työnantajayhteistyö: yritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen (Palvelulinja1, yhteishankinnat) Työmarkkinoiden osaamistarpeiden tunnistaminen, ennakointi ja niihin vastaaminen osaamisen kehittämisen keinoin Yhteistyö kumppanuusverkostoissa (kunnat/ sosiaali- ja nuorisotoimi, kunnat/kotoutumisasiat, koulutusten järjestäjät ja muut kehittämispalveluja tuottavat tahot, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkostot) 10

11 Asiakaskriteerit Ammatillisen koulutuksen puute Täydennyskoulutuksen tarve Vanhentunut koulutus Ammatinvalinta tai alan vaihto Keskeytyneet opinnot Irtisanomistilanteet Yrityksen henkilöstön koulutustarpeiden kartoittaminen Yrittäjän koulutustarpeiden kartoittaminen (esim. johtamisosaaminen) Maahanmuuttaja: joka äskettäin muuttanut Suomeen ja tarvitsee kotoutumiskoulutusta jolla ei ole koulutusta jonka koulutus on tunnistettava ja tunnustettava Suomen ko. alan koulutusten mukaan joka tarvitsee täydennyskoulutusta 11

12 Osaamisen kehittämisen palvelut Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen Koulutus- ja uraohjausryhmä Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen Ammatillisen kehittymisen ryhmä Palveluesimies Minna Heino - Psykologit, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu - Asiantuntija, koulutussuunnittelu - Asiantuntija, valmennuspalveluiden suunnittelu - Asiantuntija, koulutus- ja valmennuspalvelut - Asiantuntijat, koulutusohjaus - Assistentit, koulutus- ja valmennuspalvelut Asiantuntijat, ammatillisen kehittymisen palvelut Omaneuvojajärjestelmä Toimialakohtainen Ajanvarausjärjestelmä (osin päivystys) Asiantuntijat, kotouttamispalvelut

13 Koulutus- ja uraohjauspalvelut -ryhmä Vastaa asiakkaista, jotka tarvitsevat tukea ammatillisten tavoitteiden laatimisessa ja vaihtoehtojen selvittämisessä ammatinvalinta- ja urasuunnittelu ja/ tai koulutusohjauksen tukemana. Ryhmä vastaa osaamisen hankkimisen mahdollisuuksista, kuten työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutus- ja uraohjauspalvelut -ryhmässä tehdään tiivistä yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja muiden kehittämispalvelujen tuottajien kanssa. 13

14 Ammatillisen kehittymisen palvelut- ryhmä Vastaa asiakkaista (mukaan lukien kotouttamispalveluiden asiakkaat), jotka tarvitsevat osaamisen kehittämistä työmarkkinoille työllistymiseen. Asiakas on motivoitunut ja vie tilannettaan myös omaaloitteisesti eteenpäin, mutta hän tarvitsee silti usein TEtoimiston ohjausta ratkaisujen ja päätöksenteon tueksi. Ammatillisen kehittymisen palvelut ryhmässä tehdään tiivistä yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja muiden kehittämispalvelujen tuottajien sekä yritysten ja työnantajien kanssa. 14

15 Asiakkaan palvelutarve Osaamisen kehittäminen Urasuunnittelu Toimiala 1 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Toimiala 2 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Toimiala 3 Työnhakijat Nuoret Maahanmuuttajat Koulutusneuvonta ja suunnittelu Kotouttamispalvelu Psykologi/ ammatinvalinta ja urasuunnittelu Työvoimakoulutus, valmennukset, kokeilu, palkkatuki, omaehtoinen koulutus Työllistyminen avoimille markkinoille

16 Nuorten asioiden yhteistyöryhmä Pj. Minna Heino Jäsenet jokaiselta palvelulinjalta ja alkupalvelusta (yht. 11 asiantuntijaa tai psykologia) Ryhmän tavoitteet: Nuorten palvelujen ja nuorisotakuun tavoitteiden ja toteutumisen seuranta Keski-Suomen TE-toimistossa sekä toimistokohtaisten toimintatapojen ja linjausten suunnittelu mm. nuorten työpajojen ja työnantajien suuntaan

17 Keski-Suomen TE-toimistouudistus TE-palvelut 17

18 18

19 Työnvälityspalvelut työnantajalle Työnvälitys on työnantajan palvelutarpeeseen perustuvaa rekrytointipalvelua: - avointen työpaikkojen julkaiseminen - tiedon välittäminen avoimeksi ilmoitetuista työpaikoista - ehdokkaiden haku ja esittely työnantajan toimeksiannon mukaisesti sekä - rekrytointitilaisuuksien järjestäminen. Henkilökohtaista työnvälityspalvelua työnantajalle toteutetaan työnantajan kanssa sovitulla tavalla. TE-toimisto voi hakea työnhakijat suoraan asiakaspalvelujärjestelmässä olevien tietojen perusteella tai TE-toimisto voi kutsua ehdokkaita haastatteluun tai erilliseen rekrytointitilaisuuteen. Työnantaja ilmoittaa avoimen työpaikan pääsääntöisesti mol.fi verkkosivujen kautta tai puhelimitse TE-toimistoon. Työnantajan palaute ja toimeksiannon tuloksellisuuden seuranta on oleellinen osa henkilökohtaista työnvälityspalvelua 19

20 Työnvälityspalvelut työnhakijalle TE-toimisto etsii ja tarjoaa työnhakijalle hänelle soveltuvia työpaikkoja: työntekijän ammatillinen osaaminen, aiempi työhistoria, koulutus ja työkyky ja näiden suhde työnantajan esittämiin työpaikkaa koskeviin vaatimuksiin. TE-toimisto tekee työnhakijoille työtarjouksia työnhakijan työnsaannin edistämiseksi ja sopivien ehdokkaiden tarjoamiseksi työnantajille: henkilökohtaista, asiantuntijan harkintaan ja arvioon perustuvaa työnvälityspalvelua. Työtarjouksia tehdään myös määräaikaiseen työhön, osa-aikatyöhön, vuokratyöhön ja provisiopalkkaiseen työhön. 20

21 Työnvälitys Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, ulkomaalaiset työnhakijat TE-toimisto tarjoaa työnvälityspalveluja työnhakijalle, joka hakeutuu työhön Suomeen valtiosta, jonka kansalaisilla on Suomea velvoittavien työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella oikeus saapua Suomeen hakemaan työtä ja ottaa sitä vastaan ilman TE-toimiston työvoimapoliittista harkintaa (sopimusvaltio), tai joka hakeutuu Suomesta työhön sopimusvaltioon. TE-toimisto tarjoaa työvälityspalveluja työnantajalle, joka etsii työntekijää sopimusvaltiosta työhön Suomeen tai Suomesta työhön sopimusvaltioon. Sopimusvaltiossa sijaitsevan työnantajan paikkailmoitus julkaistaan aina paikallisen Eures-neuvojan toimesta Eures-portaalissa. 21

22 Kotoutujan palvelut TE-toimistossa Kunnan, TE-toimiston ja muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. TE-toimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä työnhakijaksi ilmoittautuneille maahanmuuttajille. TE-toimisto tekee maahanmuuttajalle alkukartoituksen, joka sisältää alkuhaastattelun. Alkuhaastattelussa selvitetään maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet kuten: luku- ja kirjoitustaito, suomen ja ruotsin kielen taito, opiskelutaidot ja valmiudet, aikaisempi koulutus ja työkokemus, erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet, omat työllistymis- ja koulutustoiveet sekä elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. Kotoutuja-asiakkaat ohjataan TE-toimiston palveluissa palvelulinjoille heidän palveluntarpeensa perusteella kuten muutkin asiakkaat. 22

23 Kotoutujan palvelut TE-toimistossa Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön työnhakija tai saa toimeentulotukea muuten kuin tilapäisesti. Kotoutumissuunnitelma voidaan tehdä myös muulle maahanmuuttajalle, jos se arvioidaan tarpeelliseksi kotoutumisen edistämiseksi. Kunta, TE-toimisto ja maahanmuuttaja käynnistävät kotoutumissuunnitelman laatimisen pääsääntöisesti yhdessä, viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Kotoutumiskoulutusta tarjotaan työvoimakoulutuksena. Sen tehtävänä on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa ympäristössään, toimimaan työelämässä, hakeutumaan jatko-opintoihin, toimimaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisena, täysivaltaisena ja tasa-arvoisena jäsenenä sekä pystyy tekemään omaa ja mahdollisen perheensä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja. 23

24 Tieto- ja neuvontapalvelut 24

25 Tieto- ja neuvontapalvelut Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna Työ- ja elinkeinotoimisto, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus välittävät tietoa ja antavat neuvontaa: 1) avoimista työpaikoista ja työnhausta 2) työvoiman saatavuudesta ja hankinnasta 3) koulutusmahdollisuuksista ja muista osaamisen kehittämismahdollisuuksista 4) työmarkkinoista, aloista ja ammateista 5) yritystoiminnan käynnistämisestä ja kehittämismahdollisuuksista sekä 6) muutosturvan toteuttamiseksi tarjolla olevista palveluista, tuista ja korvauksista. 25

26 Ammatillisena kuntoutuksena tarjottavat julkiset työvoimapalvelut 26

27 Julkisia työvoima- ja yrityspalveluja tarjotaan ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla lääkärin asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä. Kaikki TE-toimiston palveluvalikoiman palvelut ovat heidän käytössään. Ammatillisena kuntoutuksena tarjottavat palvelut ovat osa harkinnanvaraista kuntoutuksen kokonaisuutta ja täydentävät muiden toimijoiden järjestämää ammatillista kuntoutusta. Ennen kuin TE-toimisto tarjoaa palveluja ammatillisena kuntoutuksena, sen tulee selvittää, onko asiakkaalla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen lakisääteisenä palveluna tai kuuluko palvelu muun toimijan järjestämisvastuulle ja tarvittaessa ohjata asiakas näiden ensisijaisten palvelujen piiriin.

28 Asiakas, jolla vamma tai sairaus Kuntoutuksen palvelutarve Ei Onko asiakas työkyvyttömyysetuudella tai onko asiakkaalla uhka tulla työkyvyttömäksi? Kyllä Harkinnanvarainen kuntoutus Ei Syynä ammattitauti, työtapaturma tai liikennevahinko? Kyllä TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut Kelan harkinnanvarainen kuntoutus Onko asiakas vakiintuneesti työelämään kiinnittynyt Ei Kyllä Toimisto Otsikko Kelan ammatillinen kuntoutus Työeläkekuntoutus Lakisääteinen kuntoutus Liikenne- ja tapaturmava -kuutuksen kuntoutus

29 Syntyykö palvelun tarve henkilön sairauden tai vamman aiheuttamista rajoituksista Pelkkä sairaus tai vamma ei ole riittävä peruste tarjota työvoima ja yrityspalveluja ammatillisena kuntoutuksena, vaan arvion tekee tapauskohtaisesti aina TE-toimisto. Esim. jos asiakkaan työ- ja toimintakyky ei rajoita merkittävästi olemassa olevan osaamisen käyttämistä työmarkkinoilla, työvoima- ja yrityspalveluita ei tarjota ammatillisena kuntoutuksena. Mutta jos työ- ja toimintakyky edellyttää erityistä työtehtäviin tai työympäristöön liittyvien tekijöiden huomioimista työllistymisessä olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseksi, voidaan rajoituksen vähentämiseksi tai poistamiseksi tarjota työvoima- ja yrityspalveluja ammatillisena kuntoutuksena. Samoin, jos sairaus tai vamma aiheuttaa koulutusalan valinnassa erityisiä ja merkittäviä rajoituksia, jotka on huomioitava palvelussa, eli työllistymisen ensisijainen este on sairauden tai vamman aiheuttamat rajoitukset, voidaan työvoima ja yrityspalveluja tarjota ammatillisena kuntoutuksena.

30 Kun TE-toimisto arvioi tarjotaanko työvoimapalveluja ammatillisena kuntoutuksena, henkilöllä on oltava esittää riittävän ajantasainen lääkärinlausunto tai muu lääketieteellinen dokumentti, josta vamman tai sairauden diagnoosi ja haittaavuuden kesto tulee esille, synnynnäisessä vammassa tai pysyvässä ja näkyvässä haitassa tietolähteeksi riittää vanhakin lääkärinlausunto tai hoitoseloste

31 Liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutus Kun on kyse tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen piirissä sattuneesta vahinkotapahtumasta, työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, vakuutettujen ja korvauksensaajien kuntoutusetuudet ovat ensisijaisesti näiden vakuutusjärjestelmien korvausvastuulla.

32 Työeläkejärjestelmän ammatillinen kuntoutus Alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työkyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutusta. Työkyvyttömyyden estämisellä tarkoitetaan todennäköisesti ilman kuntoutustoimenpiteitä viiden vuoden sisällä toteutuvan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen uhan vähentämistä. Tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan siitä näkökulmasta voidaanko em. uhkaa pienentää työeläkekuntoutuksen avulla ja siinä otetaan huomioon muun muassa hakijan ikä, koulutus, työkokemus, aikaisempi toiminta, yhteys työelämään, muut sosiaalis-taloudelliset tekijät sekä se johtaako haettu ammatillinen kuntoutus hakijan terveydentilaan, joka mahdollistaa sopivassa työssä jatkamiseen.

33 Oikeus työeläkekuntoutukseen edellyttää myös seuraavien edellytysten täyttymistä: -Hakija on vakiintuneesti työelämässä -Hakija on työkyvytön tai hänellä on sellainen diagnosoitu sairaus, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisesti uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle -Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tai auttaa jo työkyvyttömyyseläkkeellä oleva takaisin työelämään tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella -Hakijalla on työskentelystä saatuja ansioita yhteensä vähintään ,22 (vuoden 2012 taso) hakemusta edeltäneen viiden kalenterivuoden ajalta -Hakijan työ- tai yrittäjäsuhde on voimassa tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa -Hakija on alle 63-vuotias -Hakijalla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma tai liikennevakuutuksen perusteella

34 Kelan ammatillinen kuntoutus: Vakuutetulla on oikeus saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos 1. asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma todennäköisesti aiheuttaa sellaisen uhkan, että vakuutettu tulee työkyvyttömäksi, taikka 2. vakuutetun työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien on katsottava sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneen.

35 Kelan ammatillinen kuntoutus Työkyvyttömyyden uhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa on todennäköistä, että vakuutetulle lähivuosina ilman ammatillista kuntoutusta tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, vaikka otettaisiin huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet. Työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen edellyttää 2/5 alentumista ja arvioinnissa otetaan huomioon vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edellyttää ottaen huomioon hänen koulutuksensa, aikaisempi toimintansa, ikänsä, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Nuoren (16 19-v) työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet, jos sairaus, vika tai vamma aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin tai työn valinnassa.

36 Ammatillisen kuntoutuksen lisäksi Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia sekä korvaa vuotiaille vakuutetuille työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi tarkoituksenmukaista kuntoutuspsykoterapiaa, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa vakuutetun työ- tai opiskelukykyä. Vaikeavammaisten kuntoutuksen tarkoituksena on, että sen avulla henkilö kykenisi sairaudesta tai vammasta huolimatta paremmin työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista. Lisäksi Kela järjestää ja rahoittaa harkinnanvaraista kuntoutusta, jonka tärkeimpänä tavoitteena on tukea kuntoutujien työ-, opiskeluja toimintakykyä.

37 Keski-Suomen TE-toimisto Etuudet työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

38 Työttömyysetuus Työttömyysetuutta ja kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta, vaikka työnhakijalla ei olisi työttömänä ollessaan oikeutta etuuteen, jos se johtuu korvauksettomasta määräajasta, työssäolovelvoitteesta, odotusajasta, ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta, omavastuuajasta tai tarveharkinnasta. Työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta, vaikka hänet on katsottava päätoimiseksi yrittäjäksi tai hän ei ole työtön tai lomautettu, jos hän on työttömyysuhan alainen. Palvelusta poissaolon ajalta asiakas saa perusetuutta, jos poissaolon syynä on työkyvyttömyys, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus enintään neljän työpäivän ajalta, työhaastattelu tai muu työllistymiseen liittyvä syy tai jos työllistymistä edistävää palvelua ei ole tarkoituskaan järjestää tiettynä päivänä. Kulukorvausta ei poissaolopäiviltä tai päiviltä, jolloin palvelua ei ole tarkoitustaan järjestää, makseta. TE-toimisto tekee päätöksen palvelun keskeyttämisestä tai sopimuksen purkamisesta poissaolojen perusteella jos henkilöasiakas on ollut luvatta poissa yhdenjaksoisesti viisi päivää tai jos poissaoloja on ollut muutoin niin paljon, etteivät tavoitteet täyty. 38 Keski-Suomen TE-toimisto

39 Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista lukien Poissaoloja seurataan työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen, kokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan aikana. Kela selvittää poissaolon syyn, kun kyseessä on hakijan oma tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus. Asiakkaat ilmoittavat sairauspoissaolot suoraan KELAllle Kaikissa muissa tilanteissa seurantavelvoite on TE-toimistolla palvelun järjestäjän on ilmoitettava poissaoloista TE-toimistolle. Uutta menettelyä sovelletaan poissaoloihin ja sen jälkeiseen aikaan riippumatta siitä, milloin palvelu on alkanut.

40 Kulukorvaus Työttömyysetuutta saavalla työnhakijalla on oikeus saada palveluun osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi kulukorvausta seuraavien palveluiden ajalta: 1) työvoimakoulutus 2) työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 3) kotoutumisen edistämiseksi tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 4) työnhakuvalmennus 5) uravalmennus 6) Kokeilu 7) Kuntouttava työtoiminta (iästä riippumatta) Kulukorvauksen määrä riippuu siitä, onko työllistymistä edistävä palvelu työssäkäyntialueella vai sen ulkopuolella. Työssäkäyntialueella kulukorvaus on 9e/päivä ja työssäkäyntialueen ulkopuolella 18e/päivä. Työnhakuvalmennuksen ja uravalmennuksen ajalta kulukorvausta maksetaan ainoastaan päiviltä, joina palvelua järjestetään ja työnhakija osallistuu palveluun. Alle 25-vuotiaille työttömyyspäivärahaa saaville kouluttamattomille nuorille ei pääsääntöisesti makseta kulukorvausta työkokeilun ajalta. 40

41 Keski-Suomen TE-toimisto Harkinnanvaraiset taloudelliset etuudet

42 Matka- ja yöpymiskustannusten korvaus TE-toimisto voi myöntää korvausta seuraavien Suomessa tehtyjen edestakaisten matkojen matka- ja yöpymiskustannuksista työttömälle työnhakijalle: 1. matka työhaastatteluun tai työsopimuksen tekemiseksi, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia 2. matka työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen 3. matka oppilaitokseen tai olosuhteisiin tutustumiseksi, jos henkilöasiakkaan vamma tai sairaus edellyttää mahdollisuutta tutustua oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyyteen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista 4. matka palvelun järjestäjän luo kokeilusta sopimiseksi 5. matka asiantuntija-arviointiin osallistumiseksi 6. matka TE-toimistoon työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseksi tai tarkistamiseksi taikka henkilökohtaisen ammatinvalinta- ja uraohjauksen saamiseksi sellaiselle työttömälle henkilöasiakkaalle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee kuljetuspalvelua voidakseen asioida työ- ja elinkeinotoimistossa. Edellytyksenä matkakustannusten korvaamiselle on, että henkilökohtainen asiointi työ- ja elinkeinotoimistossa on välttämätöntä palveluprosessin etenemisen kannalta. 42

43 Muuttokustannusten korvaus Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää korvausta muuttokustannuksista työttömälle, irtisanotulle tai määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työttömäksi jäävälle työnhakijalle, joka siirtyy työhön työssäkäyntialueensa ulkopuolelle. TE-toimisto voi myöntää korvausta muuttokustannuksista, jotka aiheutuvat asuinirtaimiston muutosta Suomen alueella, jos työ kestää vähintään kuusi kuukautta ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Edellytyksenä on, että muutto on tapahtunut viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muuttokustannusten korvausta ei voida maksaa työnhakijalle, joka saa muuta korvausta muutosta aiheutuvista kustannuksista tai joka saa työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena matka-avustusta. 43

44 Työolosuhteiden järjestelytuki Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia, ja hankinnasta tai muutoksesta työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on pidettävä työnantajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen merkittävinä. Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea enintään 4000 /hlö seuraavin kustannuksiin: - työvälineisiin, kalusteisiin tai työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin, jotka ovat välttämättömiä vammasta tai sairaudesta aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi - uuden työvälineen tai kalusteen hankintakustannuksiin, jos hankintakustannukset ovat muutoskustannuksia pienemmät. TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua enintään 20 tuntia kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan toteutuneiden tuntein perusteella 20 tunnilta. 44

45 Työolosuhteiden järjestelytuki työssä olevalle Jos työnantaja on hakenut työolosuhteiden järjestelytukea työssä olevan työntekijän vammasta tai sairaudesta aiheutuviin kustannuksiin, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu kustannusten rahoittamiseen kohtuulliseksi katsottavalla määrällä. Työnantajan on toimitettava TE-toimistolle tarpeelliset selvitykset työolosuhteiden järjestelytuen tarpeen arvioimiseksi ja arvio muutostöiden kustannuksista. Jos työnantajalle aiheutuisi muutostöistä työnantajan taloudellinen asema huomioon niin suuret kustannukset, että ne vaarantaisivat henkilön työhön pääsyn tai työssä pysymisen, työnantajalle voidaan korvata näitä kustannuksia työolosuhteiden järjestelytukena. TE-toimiston on kuitenkin huomioitava yhdenvertaisuuslaissa työnantajalle säädetty vastuu ryhtyä kohtuullisiin toimiin työssä selviämiseksi. TE-toimiston on päätöstä tehdessään tarvittaessa kuultava työterveyshuollon tai työsuojelun asiantuntijoita. 45

46 Kokeilut Keski-Suomen TE-toimisto

47 Koulutuskokeilu Koulutuskokeilun kesto on kerrallaan enintään 10 päivää Koulutuskokeilussa henkilöasiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa tarkoituksena selvittää hänen soveltuvuuttaan kyseiseen koulutukseen tai alalle, sekä edellytyksiään opiskella kyseisessä oppilaitoksessa. Kokeilun aikana asiakas tutustuu koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin, seuraa oppitunteja, käy keskusteluja opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa. Asiakkaan työ- ja toimintakykyä arvioidaan suhteessa koulutusalan valintaan ja ammatissa toimimisen edellytyksiin. Kokeilun aikana voidaan myös tarpeen mukaan selvittää oppilaitoksen tilojen yms. tarkoituksenmukaisuutta asiakkaan tilanne huomioon ottaen, esim. tilojen esteettömyysnäkökohdat huomioiden. 47

48 Työkokeilun käyttötarkoitukset: Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittäminen -Nuoret ja muut ammatillista koulutusta vailla olevat -Alaa tai ammattia rakennemuutostilanteesta, terveydellisistä syistä tms. vaihtavat -Yrittäjyyttä suunnittelevat -Ammatinvalintatarkoituksessa järjestetty työkokeilu on yleensä lyhyt 1 3 kk. -Muutoinkin vältetään tekemästä heti ½ vuoden pituisia jaksoja. -Alle 25-vuotiaiden kohdalla ammatinvalintatarkoituksessa järjestettyyn työkokeiluun tulisi liittää vahva ohjauksellinen tuki.

49 Työkokeilun käyttötarkoitukset: Työmarkkinoille paluun tukeminen -Henkilöt, jotka ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta pitkittyneen työttömyyden tai muun syyn vuoksi. Koulutustaan vastaavalle alalle voi siis mennä työkokeiluun, jos on ollut pitkään poissa työelämästä -Jos työkokeilu järjestetään sen selvittämiseksi, kykeneekö henkilö tietyn alan tai ammatin mukaiseen työhön vammastaan tai sairaudestaan huolimatta, työkokeilu voi olla tarkoituksenmukaista järjestää kestoltaan pidempänä, jolloin se mahdollistaa henkilön työmäärän asteittaisen lisäämisen. Vastavalmistuneiden ja muiden ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllistymistä tuettaan ensisijaisesti työnvälityksellä, työnhakuvalmennuksella ja palkkatuella Toimisto Otsikko

50 Työkokeilun kesto -Työkokeilun enimmäiskeston samalla järjestäjällä on enintään 6 kk, yhteenlaskettu kesto enintään 12 kk. -Kuntayhtymä ja siihen kuuluva kunta ovat eri järjestäjiä, valtion eri virastot ovat eri järjestäjiä. -Työkokeilun enimmäiskesto samassa kunnassa pitenee 6 kk:sta 12 kk:een, josta kuitenkin enintään 6 kk samoissa tehtävissä -Muutos mahdollistaa työpajajakson ja muun kunnassa toteutettavan työkokeilun yhdistämisen ja tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista

51 Työkokeilun kesto -Enimmäiskeston laskenta alkaa uudelleen alusta: -12 kk yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen -Edellytyksenä ei enää ole, että työkokeilun 12 kk enimmäiskesto on tullut täyteen -Siirtymävaihe: esim. jos henkilö on ollut TEV:ssä vuoden loppuun ja häntä harkitaan ohjattavaksi jatkossa työkokeiluun, vuoden 2013 alusta solmittavia työkokeilusopimuksia (ml palvelua koskevat enimmäisehdot) koskevat uuden lain mukaiset säännökset. Työkokeilun keston laskenta aloitetaan siten alusta ja jäähysääntöä ei tämän hetkisen tiedon mukaan siirtymävaiheessa ole. -3 kk yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen, jos kyseessä on alle 25-vuotias, joka on ollut työkokeilussa 12 kk enimmäisajan -Nopeuttamalla työttömyyspäivärahaa saavien nuorten mahdollisuutta päästä enimmäisajan täyttymisen jälkeen uudelleen työkokeiluun tuetaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista -Työkokeilu toteutetaan 1 5 päivänä viikossa, 4 8 tuntia päivässä. Asiakkaan vammasta tai sairaudesta taikka työ- ja toimintakyvystä johtuen työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen kesto voi olla tarkoituksenmukaista mitoittaa lyhyeksi.

52 Työkokeilusopimus TE-toimisto, työkokeiluun osallistuva ja työkokeilun järjestäjä allekirjoittavat työkokeilusopimuksen. Järjestäjän puolelta sopimuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Kaupparekisteriotetta ei tarvita kokeilusopimuksen liitteeksi. Työkokeilun järjestäjän on sitouduttava antamaan työkokeilun tavoitteisiin liittyvä arvio, esim. soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle, työelämävalmiuksista tai ammattitaidosta. 52

53 Palkkatuki

54 Palkkatuki -Palkkatuella tuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Työllistämissuunnitelmassa on otettava kantaa palkkatuen tarpeellisuuteen ja arvioitava, kuinka tuella työllistäminen edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. -Tuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että tuella palkattavan tuottavuuden arvellaan olevan tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai sairauden taikka muun syyn johdosta.

55 Palkkatuki -Yrityksille voidaan myöntää nyt tukea (myös lisäosaa) kuten muillekin työnantajille ilman työsuhteen kestoon tai kouluttamiseen liittyviä ehtoja. Lisäksi yrityksille on uusi tukimuoto alle 30-vuotiaiden työllistymisen edistämiseksi. -Kaikki työnantajat voivat siirtää palkkatuella työllistämänsä henkilön toisen työnantajan käyttöön, siirrosta on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus TE-toimistolle. -Palkkatuella tuetussa työsuhteessa tulee maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka, tai vähintään 1330e/kk (ellei sovellettavaa tes:iä ole) -Kuntakokeiluun liittyvään työllistymisrahaan ei palkkatuella työllistetyillä ole oikeutta, koska työllistymisraha edellyttää normaalia työsuhdetta.

56 Palkkatuen hakeminen sairauden tai vamman perusteella -Palkkatuen myöntäminen sillä perusteella, että tuottavuuden arvioidaan alentuneen henkilön vamman tai sairauden perusteella edellyttää, että henkilön työkyky on alentunut suhteessa tarjolla olevaan työtehtävään ja että vammasta tai sairaudesta on esitetty asianmukainen selvitys. -TE-toimiston voi käyttää työnhakijan työkyvyn ja tuottavuuden alenemaa arvioidessaan apunaan lääkärinlausuntoja, työhönvalmentajien, työterveyshoitajien ja lääkäreiden arvioita, työnantajan lausuntoa, neuvotteluja työnantajien kanssa, käyntejä työpaikalla ja työkokeiluja. -Työnantajan palkatessa henkilön, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, voidaan palkkatukea myöntää koko siksi ajaksi, jonka vamman tai sairauden arvioidaan vaikeuttavan työllistymistä. Kerrallaan tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 24 kk ajalle. 56

57 Rekrytointituki -Palkkatukea voidaan myöntää lyhytkestoisena rekrytointitukena (1 3) tilanteissa, joissa tuella palkattavalla on puutteellinen työkokemus tai joissa tuella palkattava ei ole saanut mahdollisuutta osoittaa osaamistaan ja työkykyään. -Esim. tilanteissa, joissa henkilö ei vammansa tai sairautensa vuoksi ole onnistunut pääsemään avoimille työmarkkinoille tai joissa nuori tai vastavalmistunut ei puuttuvan työkokemuksen vuoksi ole päässyt työelämään kiinni. -Tilanteissa, joissa henkilö vammastaan tai sairaudestaan johtuen tarvitsee työsuhteen alussa normaalia enemmän työhön perehdyttämistä tai opastusta ja aikaa työn oppimiseen, jotta työn tuottavuus nousee samalle tasolle kuin muiden. -Kun henkilöllä on jokin vamma tai sairaus, ei rekrytointituki kuitenkaan yleensä ole ajallisesti riittävä. 57

58 Oppisopimus Palkkatuella tuetaan niiden työttömien työnhakijoiden oppisopimukseen pääsyä, joiden mahdollisuudet päästä oppisopimuskoulutukseen ilman palkkatukea ovat heikot. Palkkatukea suunnataan ensisijassa perustutkintotavoitteiseen koulutukseen. Edeltävät palkkatukijaksot eivät lyhennä oppisopimukseen myönnettävää tukiaikaa, eivätkä edellytä työttömyysaikaa, vaan tuki myönnetään aina koko oppisopimusajalle. 58

59 Palkkatuen kohdentaminen 2013 Palkkatukiperusteiset työllistämistuet kohdennetaan vuonna 2013 ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden, yli 12 kk työttömänä olleiden sekä henkilöiden, joilla on sairaus tai vamma, harkinnanvaraiseen työllistämiseen sekä työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Palkkatuen lisäosaa voidaan myöntää, jos tuottavuuden alentumisen kompensoimiseksi ei riitä pelkkä perustuki. Palkkatukea kohdennetaan erityisesti avoimille työmarkkinoille. Työttömän työnhakijan työllistymistä voidaan tukea palkkatuella, jos TE-toimisto arvioi, että palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukainen keino tukea henkilön työllistymistä. Tarkoituksenmukaisuusharkinta tarkoittaa sen arvioimista, parantaisiko tuettu työ tuella palkattavan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkinaasemaa ja edistäisikö se hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille. -> polutus -> työttömän työnhakijan palvelutarve! 59

60 Palkkatukea hakevalta ei jatkossa pyydetä kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteritietoja, TE-toimisto hankkii ne viran puolesta Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tarvitaan vielä tukea haettaessa, jatkossa tieto saadaan suoraan veroviranomaiselta. Palkkatuen sähköinen hakumenettely otettiin käytötön kesällä Palkkatuen sähköinen maksatushakemus tulossa vuoden 2013 aikana. 60

61 Starttiraha

62 Starttiraha Yrittäjäksi ryhtyvän henkilöasiakkaan toimeentulon turvaamiseksi työja elinkeinotoimisto voi myöntää starttirahaa yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa enintään 18 kuukaudeksi. Starttiraha myönnetään de minimis -tukena. Starttirahan myöntämisen edellytyksenä on, että: 1) henkilöasiakkaalla on tai hän hankkii riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja 2) aiottu yritystoiminta on luonteeltaan päätoimista ja sillä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset. 62

63 Starttirahan määrä Starttirahana myönnetään päivää ja henkilöä kohti vähintään starttirahan perustuki. Starttirahan perustuki on päivältä peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa ja muutosturvalisää. Starttirahana voidaan myöntää starttirahan perustuen lisäksi lisäosaa, joka on enintään 60 prosenttia starttirahan perustuen määrästä. Starttirahaa maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 63

64 Starttirahaa ei myönnetä, jos: 1) aiotun yritystoiminnan arvioidaan turvaavan henkilöasiakkaan kohtuullisen toimeentulon yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa 2) starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua 3) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty 4) starttirahaa hakeva henkilöasiakas siirtyisi työsuhteesta tekemään samaa työtä yrittäjänä ja on ilmeistä, että hänen pääasiallinen toimeksiantajansa olisi hänen aiempi työnantajansa 5) starttirahaa hakeva henkilöasiakas on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai hänellä on olennaisia yksityisoikeudellisia maksuhäiriöitä, ellei työ- ja elinkeinotoimisto erityisistä syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena. Starttirahaa ei makseta, jos henkilöasiakas saa samalta ajalta: 1) palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon 2) julkista tukea omiin palkkakustannuksiinsa 3) työttömyysturvalain mukaista työttömyysetuutta, sosiaalietuutta taikka opintotukea. 64

65 Yritystoiminnan kehittämispalvelut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja työ- ja elinkeinotoimisto voivat tuottaa tai hankkia pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) yritystoiminnan kehittämispalveluina koulutuspalveluja sekä asiantuntijapalveluja pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi, kehittämissuunnitelman laatimiseksi, suunnitelman toteuttamisen tukemiseksi ja pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi. Yritystoiminnan kehittämispalvelut ovat yritykselle maksullisia. Valtion rahoittama osuus kehittämispalvelusta on de minimis -tukea. TE-viranomaisen rahoitusosuus pk-yritykselle tarjottavan yritystoiminnan kehittämispalvelun toteutuneista kustannuksista on: 80%, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laatimiseksi, 75%, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pkyritykselle laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi ja 70%, kun kyse on pk-yritykselle tarjottavasta koulutuspalvelusta. 65

66 Valmennukset

67 Valmennukset Työ- ja elinkeinotoimisto voi tarjota henkilöasiakkaalle valmennusta: 1) työn hakemisessa (työnhakuvalmennus); 2) ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä (uravalmennus); ja 3) työhön sijoittumisessa ja työpaikalla suoritettavassa koulutuksessa (työhönvalmennus). Työnhakuvalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 20 pv. 12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. 67

68 Uravalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 40 päivää, 12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. Uravalmennusta hankitaan henkilöasiakkaalle, mikäli TE -toimiston virkailija arvioi, että hän tarvitsee TE -toimiston uraohjauksen lisäksi toiminnallisempaa, intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa tukea urasuunnittelussaan. Uravalmennusta tarjotaan henkilöasiakkaalle, joka on kokonaan vailla ammatillista koulutusta, harkitsee alanvaihtoa, on palaamassa takaisin työelämään tai harkitsee yrittäjyyttä. Uravalmennus on pääasiallisesti kasvokkain tapahtuvaa ryhmämuotoista toimintaa. Pääpaino valmennuksessa on ryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja harjoituksissa, mutta siihen voidaan myös sisällyttää lyhytkestoisia työelämään tutustumismahdollisuuksia yhdessä tai useammassa työpaikassa. Uravalmennuksen avulla tuetaan ja ohjataan henkilöasiakasta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Uravalmennus voi olla myös tietylle alalle suuntaavaa. Uravalmennuksen sisältö voidaan räätälöidä erilaisten kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. 68

69 Työhönvalmennuksen kesto on 12 kuukauden aikana enintään 50 tuntia,12 kuukauden ajanjakso lasketaan valmennuksen alkamisesta. TE-toimisto voi tarjota työhönvalmennusta, kun henkilöasiakas tarvitsee henkilökohtaista tukea työpaikan etsimiseen, työsopimuksen solmimiseen ja/tai työsuhteen vakiinnuttamiseen. Työhönvalmennusta voidaan käyttää sekä ennen työsuhteen alkua että työsuhteen aikana. Työnantajalle työhönvalmennus tarjoaa tietoa työnhakijan osaamisesta ja tarvittaessa TE-toimiston työllistymistä edistävistä tukimuodoista. Työhönvalmentaja voi toimia esim. palkkatukiasioissa työnantajan valtuuttamana asiamiehenä. Työhönvalmennusta voidaan myös käyttää esim. palkkatuetussa oppisopimuskoulutuksessa koulutukseen osallistuvan ja työnantajan tukena. Työhönvalmennus on usein tarkoituksenmukaista yhdistää työvoimapalveluihin, esim. välityömarkkinoilla tapahtuvaan palkkatukityöhön avoimille työmarkkinoille tähtäävänä työhönvalmennuksena. 69

70 Asiantuntija-arvioinnit

71 Asiantuntija-arvioinnit Henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta ja koulutusvaihtoehtojen selvittämiseksi työ- ja elinkeinotoimisto ja elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus voivat hankkia: 1) osaamis- ja ammattitaitokartoituksia 2) työkyvyn tutkimuksia ja arviointeja 3) yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointeja sekä 4) muita asiantuntija-arviointeja 71

72 Työkyvyn arvioinnit TE-toimisto voi ostopalveluna hankkia työkyvyn arvioinnin terveydenhuollon yksiköltä, kuntoutuslaitokselta, yksittäiseltä asiantuntijalta tai esim. työklinikalta asiakkaalle, jolla on sellainen diagnosoitu vamma tai sairaus, jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada työtä. Työkyvyn arviointi hankitaan tilanteessa, jossa asiakkaan työ- ja toimintakykyä pitää tarkemmin tai yksilöidymmin selvittää suhteessa hakuammattiin tai suunniteltuun koulutukseen. Palvelua voidaan käyttää esim. seuraavissa tilanteissa: soveltuvuuden arviointi urasuunnittelun osana, työllistymistä edistävien palvelujen suunnittelu, työllistymisprosessin ja työllistymistä edistävien palvelujen aikana ilmenevä tarve työkyvyn arviointiin yksittäisenä arviointina tai työolosuhteiden järjestelytuen käyttö ja mukautusten suunnittelu. Työkyvyn arviointia ei saa käyttää sairauden diagnosoimiseksi tai hoidon taikka lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi eikä siihen sisällytetä em. tarkoituksessa tehtäviä laboratorio- tai röntgenologisia tutkimuksia. Em. tarkoituksessa asiakas ohjataan julkiseen terveydenhuoltoon, esimerkiksi työttömien terveystarkastukseen. 72

73 Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi TE-viranomainen voi hankkia yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointeja. TE-hallinnon ulkopuolisia asiantuntijapalveluja voidaan käyttää tarvittaessa silloin, kun TE-toimisto katsoo tälle olevan tarvetta. Asiantuntijapalvelut voidaan hankkia myös maksuttomana viranomaisyhteistyönä. TE-hallinnon ulkopuolinen asiantuntijapalvelu voi sisältää tapauskohtaisen harkinnan perusteella starttiraha-asiakkaiden ohjausta, neuvontaa ja asiantuntijalausunnon. 73

74 Keski-Suomen TE-toimisto Ammatinvalinta- ja uraohjaus

75 Ammatinvalinta- ja uraohjaus Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa, elinikäisessä oppimisessa ja urasuunnitelman laatimisessa. Henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen, osaamisen sekä soveltuvuuden selvittämiseksi voidaan asiakkaan suostumuksella tarvittaessa käyttää asianmukaisia psykologisia arviointimenetelmiä, kokeiluja, tutkimuksia tai konsultaatioita sekä hyödyntää asiantuntijaverkostoja tai ostopalveluja. Ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiantuntemuksen saatavuus eri palvelulinjoilla ja paikkakunnasta riippumatta varmistetaan joko konsultaatiokäytäntöjä kehittämällä tai valtakunnallisia verkko- ja puhelinpalveluja hyödyntämällä. Palvelut järjestetään niin, että myös muut kuin työnhakija-asiakkaat osaavat hakeutua ammatinvalinta- ja uraohjaukseen. 75

76 Keski-Suomen TE-toimisto Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyö kunnan kanssa

77 Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyö kunnan kanssa Keski-Suomen TE-toimiston tuetun työllistymisen asiantuntijat toimivat yhteistyössä kunnan edustajien kanssa kunnan järjestämisvastuulla olevan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseksi TE-toimiston asiakkaille. Yhteistyötä ja aktivointisuunnitelmien tekoa kuntouttavan työtoiminnan osalta tehostetaan, jotta palvelua voidaan käyttää tehokkaasti niiden asiakkaiden prosessin osana, joiden palvelutarve edellyttää kuntouttavan työtoiminnan tyyppistä palvelua. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle voidaan maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä, jos kuntouttava työtoiminta on alkanut lain voimaantulon jälkeen. Tämä ei koske voimassaolevia, yli vuodenvaihteen jatkuvia kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia. Asiakkaat tulevat uuden lain ja lausuntokäytännön piiriin siinä vaiheessa, kun uusia tai jatkosopimuksia tehdään v

78 Työvoimakoulutukset Keski-Suomen TE-toimisto

79 Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja heidän valmiuksiaan toimia yrittäjänä sekä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Työvoimakoulutuksena tarjotaan ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta sekä kotoutumiskoulutusta. Suuri osa ammatillisesta työvoimakoulutuksesta on tutkintotavoitteista. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Tietyin edellytyksin on mahdollista suorittaa myös korkeakoulututkinto. Osa koulutuksesta on jatko- ja täydennyskoulutusta, jossa keskeisenä tavoitteena on kehittää ja täydentää työnhakijoiden ammatillisia valmiuksia. Yrittäjäkoulutusta hankitaan työnhakijoille, joilla on kiinnostusta ja valmiuksia perustaa oma yritys. Työvoimakoulutuksena voidaan lisäksi tarjota aikuisten perusopetusta, jos perusopetuksen oppimäärän puuttuminen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. 79

80 Korkeakoulututkintoon johtavien opintojen hankkiminen työvoimakoulutuksena Korkeakoulututkintoon johtavia opintoja voidaan hankkia työvoimakoulutuksena henkilöasiakkaalle keskeytyneiden korkeakouluopintojen loppuunsaattamiseksi. Edellytyksenä on, että opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Lisäksi edellytyksenä on, että opintojen loppuun saattamisen arvioidaan edellyttävän päätoimisia opintoja enintään: 1) 12 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa; 2) 18 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa tai pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa; 3) 24 kuukauden ajan, kun kyse on henkilöstä, joka on otettu suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa, kun koulutukseen ei sisälly mahdollisuutta alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Henkilöasiakkaalle, jolla on opistoasteen tutkinto tai vastaavantasoinen ulkomailla suoritettu tutkinto, voidaan hankkia saman alan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Työvoimakoulutuksena ei voida koskaan hankkia AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta kokonaan, vaan kyse on aina vain vanhamuotoisen tutkinnon täydentämisestä tai kesken jääneiden opintojen loppuun saattamisesta. 80

81 Yhteishankintakoulutus Työvoimakoulutus voidaan toteuttaa yhdessä yhden tai usean työnantajan, yrittäjäksi aikovan henkilön toimeksiantajan tai yrittäjyysoikeudet luovuttavan yrityksen kanssa siten, että tämä osallistuu koulutuksen rahoittamiseen yhdessä TE-viranomaisen kanssa. Koulutusta voidaan hankkia määrätyn työnantajan palvelukseen tuleville tai palveluksessa oleville työntekijöille taikka vuokratyöntekijöille. Lisäksi koulutuksiin voivat osallistua yrittäjiksi aikovat tai henkilöt, joiden on tarkoitus harjoittaa yritystoimintaa hankkimalla yrittäjyysoikeudet toiselta yritykseltä. Myös yrittäjänä toimiva henkilö voi itse osallistua palveluksessaan olevalle tai palvelukseensa tulevalle henkilöstölle järjestettyyn koulutukseen. Yksinyrittäjä ei voi oman toiminimensä tai yrityksensä nimissä osallistua yhteishankintaan. Yhteishankintakoulutusten opiskelijavalinta poikkeaa tavanomaisesta opiskelijavalinnasta siinä, että työnantajatahoilla on aina keskeinen rooli valintaprosessissa. 81

82 Yhteishankinnan tuotteita ovat RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus RekryKoulutuksen opiskelijavalinnassa on oleellista, että työnantaja haastattelee ja tarvittaessa testaa lähtötaso- ja muut pääsyvaatimukset täyttävät soveltuvat hakijat. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet, joko kaikki tai etukäteen hankintasopimuksessa sovittu osuus, työllistyvät yhteishankinnan osapuolena olevan tai esim. vuokratyövoimaa tarjoavan työnantajan palvelukseen. Vaihtoehtoisesti henkilöt voivat työllistyä yrittäjinä toimeksiantosuhteeseen työnantajaosapuolen kanssa. TE-toimisto ja työnantaja tekevät opiskelijavalinnan yhdessä neuvotellen yksimielisesti. TEtoimisto vahvistaa valinnan tuloksen päätöksellään. TäsmäKoulutuksen opiskelijavalinnassa kyse on entuudestaan työnantajan palveluksessa tai yrittäjinä toimeksiantosuhteessa toimivien henkilöiden koulutuksesta. Tällöin työnantaja ilmoittaa TE-toimistolle ryhmäilmoituksella ne henkilöt, joiden on tarkoitus osallistua hankittuun koulutukseen. TE-toimisto vahvistaa opiskelijavalinnan päätöksellään. MuutosKoulutuksessa voi opiskelijavalinnan lähtökohta muistuttaa kumpaa tahansa edellä kuvattua tilannetta, joten menettelytavat määräytyvät kulloisenkin tilanteen mukaan. Opiskelijavalinnat ovat lähtökohtaisesti valintaan osallistuvien osapuolten kesken maksuttomia. Jos työnantaja haluaa toteuttaa valintaprosessiin liittyen erillisiä soveltuvuustestejä tai vastaavia toimia, työnantaja vastaa kustannuksista. 82

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut

TE-palvelut Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut 24.5.2016 Marianne Selin-Mynttinen, Palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista(jtypl) Monipuoliset

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Palkkatuki 29.10.2015

Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki 29.10.2015 Palkkatuki Työnantaja voi hakea palkkatukea työhön palkattavan työttömyyden keston perusteella. Mahdollista hakea myös työhön palkattavan vamman tai sairauden perusteella. Myöntäminen

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus

TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus TE-palvelut ja ammatillinen kuntoutus Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 11.9.2014 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita,

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti

TE-palvelut muutoksessa. 6.3.2014 Maaret Rantolahti TE-palvelut muutoksessa 1 Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkaille. Tämän vuoden alusta lähtien TE-toimiston

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa

Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Asiakkaan ohjaaminen ammatillisen kuntoutuksen palveluihin typo-hankkeessa Välityömarkkinoiden työpaja 1/2017 Ilkka Rantanen, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, TKK-Pilotit hanke Terveydentilan

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut

TE-toimiston palvelut. 11.11.2014 Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut TE-toimiston palvelut Jutta Jänkävaara-Lempiäinen, palvelupäällikkö Uudenmaan TE-toimisto, tuetun työllistymisen palvelut Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto Satakunnan

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM 24.4.2013 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin

Nuoren oma motivaatio/usko viranomaisiin NUOREN TARPEISIIN POHJAUTUVA PALVELUPROSESSI KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTOSSA - Nopea kontaktointi TE-toimistosta heti työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen - Ohjauksellinen ja yksilöllinen palvelu - Oma asiantuntijajärjestelmä

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

TE-palvelut ammatillisena kuntoutuksena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut ammatillisena kuntoutuksena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut ammatillisena kuntoutuksena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.12.2014 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita,

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa -Te-toimiston palveluita osatyökykyisille Lääkäripäivät 24.11.2017 Maria von Bonsdorff, Uudenmaan Te-toimisto 24.11.2017 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus Tetoimistossa

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista

Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista Säädösvalmistelun tilanne Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 8.2.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille kasvupalveluille Maakunnallisina kasvupalveluina

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Säädösvalmistelun tilanne

Säädösvalmistelun tilanne Säädösvalmistelun tilanne Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalvelusta Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista 1.3.2017 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista luo perustan maakunnallisille

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Välityömarkkinoiden koordinointi. Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinoiden koordinointi Eija Ahava 23.9.2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Välityömarkkinakoordinaattorin tehtävät Välityömarkkinatoimijoiden segmentointi, tietojen päivittäminen ja tietojen

Lisätiedot

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

Starttiraha. 7.10.2015 Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto Starttiraha Starttirahan tarkoituksena on edistää yritysten ja työpaikkojen syntymistä Suomessa turvaamalla yrittäjäksi ryhtyvän henkilön (työttömän työnhakijan tai henkilöasiakkaan) toimeentulo yritystoiminnan

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri

Kuntoutus. Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri Kuntoutus Mira Viitanen TYP-työkykyneuvoja ratkaisuasiantuntija Kela, Keskinen vakuutuspiiri 24.3.2017 Kelan kuntoutustoiminnan perusta ja tavoite Kelan kuntoutus- ja kuntoutusrahalaki KKRL 566/2005 Kuntoutus

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2.

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2. Toimivallan delegointi työllisyyskokeilun ajalle kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille / Elinvoima- ja osaamislautakunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi Ihan tavallisia asioista? Keino asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi TYÖPAJA: Mukautetuista opinnoista mukautetuille työmarkkinoille? - Tulevaisuuden visiointia 27.11.2012 Työvoimaoha Kristiina Tuikkanen,

Lisätiedot

Starttiraha vuonna 2017

Starttiraha vuonna 2017 Starttiraha vuonna 2017 z Kenelle starttirahaa voidaan myöntää Päätoimiseen yritystoimintaa Toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheeseen Henkilöasiakkaalle; Työttömälle

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus Kelan Terveysosasto/Kuntoutusryhmä Suunnittelija Marjaana Pajunen 7.5.2013 Työhönkuntoutumisen palveluverkoston työpaja Miksi Kela järjestää

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot