Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinni työelämään. te-palvelut.fi"

Transkriptio

1 Kiinni työelämään te-palvelut.fi

2 Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset työelämässä eteenpäin? Oletko harkinnut ryhtyä yrittäjäksi? Tarvitsetko ammatillista kuntoutusta pärjätäksesi työelämässä? Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) tarjoavat runsaasti tietoa ja osaamista elinkeinoista, työpaikoista, koulutuksesta, harjoittelusta ja yrittämisestä kotimaassa ja ulkomailla. Voit käyttää verkkopalvelujamme, soittaa valtakunnallisiin palvelunumeroihin tai tulla TE-toimistoon keskustelemaanhenkilökohtaisesti. Tutustu palveluihimme osoitteessa Ole aktiivinen hyödynnä monipuolisia palvelujamme Oletko työssä, työtön, opiskelemassa, jäämässä työttömäksi tai palaamassa työelämään? Käynnistä työnhakusi TE-toimistossa. Käynnistä työnhakusi osoitteessa TE-toimisto tarjoaa työnhakijalle neuvontaa työnhaussa, työnhakuvalmennusta ja henkilökohtaista työnvälityspalvelua. TE-toimisto etsii ja tarjoaa sopivia työpaikkoja ja voi esitellä työnhakijoita sopivalle työnantajalle. Yrityksen perustamista suunnittelevalle ovat tarjolla TE-toimiston ja seudullisten yrityspalvelujen monipuoliset palvelut. Käynnistä työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa, jolloin työnhakutietosi ovat heti käytettävissä, kun TE-toimisto hakee ehdokkaita työnantajan ilmoittamaan avoimeen paikkaan. Käynnistämällä työnhakusi verkon kautta pääset nopeammin hyödyntämään TE-palveluja. Katso työpaikat netistä TE-palvelut tarjoaa Suomen laajimman rekisterin avoimista työpaikoista. Kaikista ilmoitetuista ja julkistettavaksi tarkoitetuista avoimista työpaikoista on ajantasainen tieto Työpaikkoja voi etsiä sivuiltamme muun muassa ammattialoittain, maakunnittain, paikkakunnittain, paikkojen avoinna olon keston mukaan tai sanahakua käyttäen. Paikkavahti-palvelu tuo tiedot avoimista työpaikoista suoraan valintasi mukaan joko sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi. 2 KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT

3 Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja ota Paikkavahti käyttöösi verkkopalvelussamme. Kun saat tiedon avoimesta työpaikasta, ota heti yhteyttä työnantajaan. Nopeus on valttia työnhaussakin. Kerro osaamisestasi hyödynnä CV-nettiä CV-netin avulla työnantajat etsivät osaajia ja voivat ottaa yhteyttä sinuun suoraan, kun olet jättänyt työnhakuilmoituksesi palveluumme. Kaikki työtä hakevat voivat jättää oman esittelynsä CV-nettiin. Kirjoita ansioluettelosi www-sivuilla olevalle CV-lomakkeelle ja kerro osaamisestasi, työkokemuksestasi, koulutuksestasi ja muista etsimäsi työn kannalta tärkeistä asioista. Voit jättää oman ilmoituksesi myös nimettömänä. Työnhakuvalmennus lisää varmuutta työnhakuun Voit täydentää ja päivittää työnhakutaitojasi osallistumalla työnhakuvalmennukseen. Valmennuksessa käydään läpi työnhaun eri osa-alueita, työmarkkinoiden tilannetta ja työnantajien odotuksia sekä tutustutaan työnhaun sähköisiin kanaviin ja välineisiin. Työnhakuvalmennus on oiva mahdollisuus harjoitella työnhakua, jotta onnistuisit omassa työhaastattelussasi. Töihin ulkomaille EURES on Euroopan talousalueen työnvälityspalvelu. EURES-portaalissa on tiedot EU-maiden avoimista työpaikoista sekä työja elinoloista. Portaalista löydät myös tietoa työskentelystä eri maissa. CV-netti auttaa työpaikan saamisessa. Voit myös jättää CV:si portaalissa olevaan hakijapankkiin, josta työnantajat eri puolilla Eurooppaa voivat etsiä sopivia ehdokkaita työpaikkoihinsa. Lisätietoja myös: -sivustolta sekä Työlinjalta ja Työllistymissuunnitelma tehdään yhdessä TE-toimiston henkilökunta opastaa työnhaussa, keskustelee kanssasi työnhakutoiveistasi ja arvioi osaamistasi. TE-palvelut on järjestetty palvelulinjoittain. Näin varmistetaan, että sinulle tarjotaan palvelutarpeeseesi ja tilanteeseesi parhaiten sopivaa palvelua. Palvelulinjasi valitaan sen mukaan, millaisilla palveluilla voidaan parhaiten tukea työnhakuasi ja edistää työllistymistäsi avoimille työmarkkinoille. Palvelulinjat ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut ja tuetun työllistymisen palvelut. Työnhakijaksi ilmoittautuneen kanssa laaditaan kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta työllistymissuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan työnhaun tavoitteet, toimenpiteet ja palvelut, jotta työllistyisit mahdollisimman nopeasti. KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT 3

4 Muutosturva nopeuttaa työhön pääsyä Tarkista onko sinulla oikeus muutosturvaan. Sitä voit saada, jos olet esimerkiksi vaarassa tulla irtisanotuksi tai sinut on irtisanottu taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella tai jos sinut on lomautettu tai sinulla on päättymässä pitkä määräaikainen työsuhde. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli lisää työntekijän turvaa, antaa tukea työnhaussa sekä auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen. Muutosturvan toimintamalli lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin toimiin sekä parantaa ja ylläpitää työnhakijan ammatillista osaamista. Jos olet työtön, voit saada korvausta työnhakumatkoista. Muuttokustannusten korvausta voit saada, jos olet työtön tai jäämässä työttömäksi, kun siirryt uuteen työhön työssäkäyntialueesi ulkopuolelle. TE-palvelut tukee työsuhteen muutostilanteessa. Lisää ammattitaitoasi tai valitse kokonaan uusi ura Jos mietit osaamisesi kehittämistä tai ammatinvaihtamista, TE-palvelut tarjoaa tarvitsemasi tiedot koulutusvaihtoehdoista, koulutus- ja ammattialoista sekä opintojen rahoituksesta. Voit keskustella koulutus- ja työvaihtoehdoistasi asiantuntijan kanssa TE-toimistossa tai soittamalla koulutusneuvonnan valtakunnalliseen puhelinnumeroon. Löydät tietoa myös verkosta. facebook.com/koulutusneuvonta Monipuolista tietoa koulutuksesta ja ammateista te-palvelut.fi sivuilta ja TE-toimistoista. Apua ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun TE-palvelujen asiantuntijapsykologit auttavat sinua ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa. Luottamuksellisten keskustelujen tukena voidaan käyttää työ- ja koulutuskokeiluja sekä psykologisia soveltuvuustestejä. Voit myös itse arvioida vaihtoehtojasi AVOohjelmalla. Uravalmennus Uravalmennus tarjoaa tukea ja ohjausta ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseksi, ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi ja työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Valmennus toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena, jolloin saat tukea ohjaajien lisäksi myös muilta kanssasi samankaltaisessa tilanteessa olevilta henkilöiltä. 4 KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT

5 Koulutuksella uutta osaamista Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksella voit päivittää osaamisesi tai kouluttautua uudelle alalle. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yli 20-vuotiaille työttömille tai henkilöille, joita uhkaa työttömyys. Osallistujille maksutonta koulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja yksityiset koulutuspalvelujen tuottajat. Ammatillinen työvoimakoulutus on pääosin tutkintotavoitteista. Siinä voi suorittaa perus- ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan. Tavoitteena voi olla myös korkeakouluopintojen loppuun saattaminen. Lisäksi tarjolla on jatko- ja täydennyskoulutusta sekä yrittäjäkoulutusta yritystoimintaa käynnistäville tai harkitseville. Myös aikuisten perusopetusta voidaan järjestää, jos perusopetuksen oppimäärän puuttuminen on esteenä ammatillisen koulutuksen suorittamiselle. Yhteishankintakoulutus on työnantajan ja TE-palvelujen asiantuntijoiden yhdessä suunnittelemaa ja hankkimaa työvoimakoulutusta. Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta, mikä edistää ja tukee opiskelijan mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan sen aktiivisena jäsenenä. Työvoimakoulutukseen voit hakeutua joko sähköisellä hakulomakkeella verkossa tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. Koulutusvahti-palvelu lähettää tiedot toivomistasi koulutuksista suoraan sähköpostiisi. Voit myös hakea koulutuspaikkaa nettilomakkeen avulla. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Myös omaehtoinen päätoiminen opiskelu työttömyysetuudella on tietyin edellytyksin mahdollista. Omaehtoisesta opiskelusta on sovittava TE-toimistossa. Opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan kulukorvausta. Omaehtoisia opintoja tukevan työttömyysetuuden edellytyksenä on muun muassa, että ffopiskelun tukeminen parantaisi olennaisesti työnhakijan edellytyksiä saada työtä ffopinnot ovat päätoimisia ffopiskelun tukemisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa fftyönhakija on täyttänyt 25 vuotta. Jos kyseessä on kotoutuja, työttömyysetuudella voidaan tukea myös sivutoimisia opintoja eikä edellytyksenä ole, että työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, voi sinulla silti olla mahdollisuus sivutoimiseen opiskeluun työttömyysetuutta menettämättä. Lisätietoja saat koulutusneuvonnasta tai nettisivuiltamme. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus soveltuu hyvin ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon kuuluu työssä oppiminen työpaikalla ja tietopuolisten aineiden opiskelu oppilaitoksessa. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos olet työtön, työnantaja voi hakea ja saada TE-toimistosta palkkatukea. KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT 5

6 TE-palvelut aloittavalle yrittäjälle TE-toimisto neuvoo sinua, kun suunnittelet yrityksen perustamista ja tarvitset lisätietoa yrittäjyydestä sekä tukea yrityksen perustamiseen. Starttirahalla edistetään uutta yritystoimintaa turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa voidaan myöntää enintään 18 kuukaudeksi, ja sitä haetaan TE-toimistosta. Muut seudulliset yrityspalvelut tarjoavat aloittavalle yrittäjälle monipuolisia neuvonta-, toimitila- ja muita vastaavia palveluja. Yrittäjyystaitoja voit hankkia ja täydentää koulutuksen avulla, sillä yritystoiminnan käynnistäminen ja yrittäjäkoulutus on mahdollista yhdistää joustavasti. TE-toimistot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tarjoavat koulutusta yrittäjäksi aikoville ja yrittäjänä jo toimiville. Lisätietoa yrittäjäkoulutustarjonnasta saat verkosta ja ELY-keskuksesta. Aloittavien yrittäjien perusneuvonta: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yhdistä yritystoiminta ja yrittäjäkoulutus joustavasti. Tukea työllistymiseen Palkkatuki Jos et onnistu saamaan töitä avoimilta työmarkkinoilta, voit tiedustella TE-toimistosta mahdollisuutta päästä palkkatuettuun työhön. Tällöin työnantajalle maksettaisiin tukea palkkaukseesi. TE-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan työllistymistä voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmennus Jos tarvitset henkilökohtaista tukea työpaikan etsimisessä tai työhön siirtymisessä, TE-toimiston kautta voit saada työhönvalmentajan. Työhönvalmentaja voi joissakin tilanteissa tukea sinua suorittamaan oppisopimuskoulutuksen. Samalla työhönvalmentaja tukee myös työnantajaa. Työkokeilu Työkokeilu on työpaikalla järjestettävä työllistymistä edistävä palvelu. Työkokeilun aikana et kuitenkaan ole työsuhteessa työkokeilun järjestäjään. Työkokeilua voidaan käyttää sopivan työja koulutusvaihtoehdon löytämiseksi, jos sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai olet vaihtamassa alaa tai ammattia. Työkokeilun tavoitteena on selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti sinua tai olisiko esimerkiksi yrittäjyys sinulle sopiva uravaihtoehto. 6 KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT

7 Työkokeilua voidaan käyttää myös työmarkkinoille paluun tukemiseksi, jos olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta. Työkokeilupaikan hankinnasta huolehtii TE-toimisto. Voit myös itse etsiä paikan, jonka TE-toimisto hyväksyy. Julkiset työvoimapalvelut ammatillisena kuntoutuksena TE-toimisto tarjoaa julkisia työvoimapalveluja ammatillisena kuntoutuksena niille asiakkaille, joilla lääkärin asianmukaisesti toteama vamma tai sairaus vähentää mahdollisuuksia saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssä. Ammatilliseen kuntoutukseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa on mahdollista selvittää sellaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, joissa mahdollisen vamman tai sairauden asettamat rajoitukset on otettu huomioon. TE-toimiston tarjoamat palvelut täydentävät tapaturma- ja liikennevakuutuslaitosten, työeläkelaitosten ja Kansaneläkelaitoksen järjestämää ammatillista kuntoutusta. Työttömyysturva Työttömyysetuutta maksetaan työttömän työnhakijan toimeentulon turvaamiseksi siltä ajalta, kun hän etsii uutta työtä tai osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin. Työttömyysetuuksia ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. TE-toimisto tutkii työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset ja antaa etuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon. Maksaja, Kela tai työttömyyskassa, tutkii muut etuuden saamisen edellytykset. Työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen, työvoimakoulutuksen, koulutuskokeilun ja työkokeilun ajalta työttömälle työnhakijalle voidaan maksaa sitä työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan. Jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa, palvelun ajalta voi olla oikeus korotettuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuuden maksamisen edellytyksenä on, että työnhaku on voimassa. Lisäksi palvelun ajalta maksetaan kulukorvausta. Lisätietoja työttömyysturvaan liittyvistä asioista saat internet-sivuiltamme sekä valtakunnallisesta palvelunumerostamme. Työttömyysetuutesi tasosta saat tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kelasta. Omat työttömyysturvatiedot -verkkopalvelussa voit katsoa TE-toimiston antamia työvoimapoliittisia lausuntoja sekä vastata TE-toimiston työttömyysetuutta koskevassa asiassa tekemiin selvityspyyntöihin. KIINNI TYÖELÄMÄÄN I TE-PALVELUT 7

8 Valtakunnalliset puhelinpalvelut TYÖLINJA Henkilöasiakkaan neuvonta neuvonta TE-palveluista - opastusta verkkopalvelujen käyttöön - ohjaus palvelutarpeen mukaiseen palveluun Työttömyysturvaneuvonta Koulutusneuvonta facebook.com/koulutusneuvonta Venäjänkielinen neuvonta Русскоязычная консультационная служба YRITYS-SUOMI- puhelinpalvelu yrittäjäksi aikoville Puhelun hinta on asiakkaan oman operaattorisopimuksen mukainen. te-palvelut.fi TE03 fi 12/2014

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi?

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Terveenstää työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Kirjoittajat Mia Pylkkönen, Jukka Vuori ja Maija Kääriäinen Valokuvat Jukka Uotila ja Patrik Lindström Ulkoasu Leena Seppänen www.lenape.fi Taustaryhmä

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville

Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS. irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville Mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja minulla on? OPAS irtisanotuille ja irtisanomisuhan alla oleville SISÄLTÖ Esipuhe... 1 Muutos on mahdollisuus, Marja-Liisa Manka... 2 Mitä vaihtoehtoja minulla on...

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS Jaana Juntunen 2013 2015 VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN Opas alle 29-vuotiaiden lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan integroimiseksi. Kirjoittaja: Jaana Juntunen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot