TE-palvelut. aina saatavilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-palvelut. aina saatavilla"

Transkriptio

1 TE-palvelut aina saatavilla z

2 TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa yrittäjyys-, työllisyys- ja työvoimapolitiikan sekä työvoiman osaamisen kehittämisen strategisista linjauksista, säädösvalmistelusta, ohjeistuksesta ja tulosohjauksesta ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat, kehittävät, yhteensovittavat ja toimeenpanevat TE-palveluja 2

3 TE-palvelujen tehtävänä on osaavan työvoiman saatavuus työnhakijat nopeasti yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien toimintaedellytyksiä TE-palvelut on tarkoitettu työtä ja koulutusta hakeville henkilöille sekä yrityksille, yhteisöille ja muille työnantajille 3

4 Asiakaslähtöisesti ja avoimesti ja selkeät palvelut henkilöasiakkaille sekä yrityksille, yhteisöille ja muille työnantaja-asiakkaille riittävät, yhdenmukaiset ja tasalaatuiset palvelut koko maassa mahdollisuudet asioida verkossa, puhelimitse tai kasvokkain tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. 4

5 Asiakkaan palvelutarve ratkaisee on koottu kolmeen palvelukokonaisuuteen: 1. Työnvälitys- ja yrityspalvelut 2. Osaamisen kehittämispalvelut 3. Tuetun työllistymisen palvelut TE-palvelut perustuvat aina henkilöasiakkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajaasiakkaiden palvelutarpeisiin ja asiakkaan ohjaus eri palvelukokonaisuuksien välillä on joustavaa ja saumatonta 5

6 Asiakasprosessi Ilmoittautuminen verkossa tai TE-toimistossa Asiakkaan alkukartoitus PALVELUTARVE Työnvälitys- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämisen palvelut Tuetun työllistämisen palvelut 6

7 Työnvälitys- ja yrityspalvelut Asiakkaat Yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat sekä aloittavat yrittäjät Työnhakijat, joiden osaaminen ja ammattitaito tarjoavat edellytykset sijoittua suoraan avoimille työmarkkinoille Toiminta Asiakaspalvelua verkossa, puhelimitse ja henkilökohtaisesti TE-toimistoissa Yhteistyökumppaneina mm. yritykset, seudulliset yrityspalvelut ja muut yrityspalvelutoimijat sekä kunnat 7

8 Työnvälitys- ja yrityspalvelut Tehtävät erityisesti Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi ja kartoitus Työnvälitykseen liittyvät palvelut Henkilöstön kehittäminen Työvoiman vähentämiseen liittyvät palvelut Aloittavan yrittäjän palvelut ja yritysten kehittämispalvelut Yhteistyö kumppanuusverkostoissa Yritysten, yhteisöjen ja muiden työnantajien kanssa tehtävän yhteistyön koordinointi 8

9 Osaamisen kehittämispalvelut Asiakkaat Työnhakijat, joiden työllistyminen edellyttää osaamisen kehittämistä Henkilöt, jotka pohtivat ammatinvalintaan, alanvaihtoon tai urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä Toiminta Asiakaspalvelua verkossa, puhelimitse ja henkilökohtaisesti TE-toimistoissa Ohjauksellisella työotteella rakennettuja palvelupolkuja verkkopalvelujen, yhteistyökumppaneiden ja palvelutuotteiden välillä Yhteistyökumppaneina mm. kunnat, kouluttajat, oppilaitokset ja yritykset 9

10 Osaamisen kehittämispalvelut Tehtävät erityisesti Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi ja kartoitus Ammatinvalinta- ja uraohjaus, osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut Ammatillisesti suuntautunut koulutus työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena Asiakasohjaustyö, kotoutuminen ja työvoima- ja omaehtoisen koulutuksen asiakastyö Yhteistyö kumppanuusverkostoissa (kuten nuorisotakuu, kotoutusasiakkaiden palvelut) 10

11 Tuetun työllistymisen palvelut Asiakkaat Yksilöllistä ja/tai moniammatillista tukea tarvitsevat työnhakijat Toiminta Henkilöasiakastyössä korostuu ohjauksellinen työote Työnantaja- ja yritysyhteistyössä yksilöllisiä ratkaisuja 11

12 Tuetun työllistymisen palvelut Tehtävät erityisesti Asiakkaan palvelutarpeiden arviointi ja kartoitus Työllistämistä tukevan palvelukokonaisuuden rakentaminen Ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien asioiden koordinointi Asiakkaalle sopivien työpaikkojen etsintä ja räätälöinti Yhteistyö kumppanuusverkostoissa (kuten kunnan sosiaali- ja terveystoimen, Kelan ja välityömarkkinoiden kanssa) 12

13 Ulkomaalaisen rekisteröinti työnhakijaksi Pohjoismaalaiset EU/ETA valtioiden kansalaiset Muut ulkomaalaiset voidaan rekisteröidä työnhakijoiksi, jos heillä on oikeus ansiotyöhön annetun oleskeluluvan nojalla eikä oleskelulupaan liity työnantajaa koskevia rajoituksia Ulkomaalaisen työnhakijan työnhaku päättyy silloin, kun hänelle myönnetyn ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan voimassaolo päättyy tai jos siihen liitetään työnantajaa koskevia rajoituksia. 13

14 TE-palvelut Tieto- ja neuvontapalvelut Työnvälitys Ammatinvalinta ja uraohjaus Valmennus: työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työhönvalmennus Kokeilu: työkokeilu ja koulutuskokeilu Koulutus: ammatillinen koulutus työvoimakoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna ja kotoutumiskoulutus Palkkatuki Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut: starttiraha ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 14

15 TE-palvelut verkossa Oma työnhaku Työnhaun aloittaminen, muuttaminen, päättäminen, työnhakutietojen katselu Oma suunnitelma Työllistymissuunnitelma, sen hyväksyminen, sovittujen asioiden ja toimien kuittaus Omat työttömyysturvatiedot Työttömyysturvatietojen katselu, selvityspyyntöön vastaaminen Työ- ja koulutustarjoukset Työvoimakoulutus Haussa oleva työvoimakoulutus, työvoimakoulutukseen hakeminen Starttiraha ja sen maksatushakemus Starttirahan hakeminen, maksatuksen hakeminen Yhteydenottopyyntö TE-toimistolle CV-netti

16 Ammatinvalinta- ja uraohjaus TE-toimiston psykologit tarjoavat ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluja kaikille ja kaikenikäisille. Myös opiskelijoille kaikissa opiskelun vaiheissa. Ammatinvalinta- ja uraohjauksesta saa apua silloin jos opiskelija tai vastavalmistunut pohtii esim. seuraavia kysymyksiä: Olenko oikealla alalla? Mikä minua kiinnostaa ja motivoi? Millaisia kykyjä, vahvuuksia ja voimavaroja minulla on? Mitä minun olisi hyvä kehittää? Mitä minä voisin tehdä koulutuksellani ja työkokemuksellani? Onko minun huomioitava terveyteni kun teen ammatillisia ratkaisuja? Ammatinvalinta- ja uraohjauksen ajanvaraus Uudenmaan TE-toimistossa: ma-to klo 12-14, Ammatinvalinta- ja uraohjauksen esite ja ajanvaraustiedot löytyvät seuraavasti: TE-palvelut > paikalliset te-palvelut> Uudenmaan TE-toimisto> Asioi meillä> Ammatinvalinta- ja uraohjaus. 16

17 Ammatinvalinta- ja uraohjaus Psykologien palvelu on luottamuksellista, vapaaehtoista ja ajanvarauksella tapahtuvaa. Tapaamiskertojen määrä vaihtelee asiakkaan tilanteesta riippuen. Ammatinvalinta- ja uraohjaus on pääasiassa keskustelua, jossa pohditaan erilaisia koulutus- ja uravaihtoehtoja. Palvelussa lähdetään liikkeelle aina asiakkaan omasta tilanteesta ja omista tarpeista. Keskustelujen tavallisia teemoja ovat mm. ammatilliset odotukset ja tavoitteet, kiinnostukset, arvot, motivaatio, oma soveltuvuus erilaisia vaihtoehtoja ajatellen, jaksaminen ja terveys, kehittämistarpeet ja työnhakutaidot. Keskustelun tukena voidaan käyttää psykologisia testejä ja erilaisia tehtäviä sekä tutkimuksia (esim. neuropsykologi) ja työ- ja koulutuskokeiluja asiakkaan tilanteen eteenpäin viemiseksi. 17

18 Omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu Edellytykset: Työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa Työ- ja elinkeinotoimiston toteama ja hyväksymä koulutustarve 25-vuoden ikä koulutuksen alkaessa Opintojen tulee olla työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista, päätoimista, ammatillisia valmiuksia edistävää ja työllistymismahdollisuuksia parantavaa Tukiaika omaehtoisen opiskelun osalta on enintään 24 kk. Opintojen on edettävä suunnitelman mukaisesti, 5 opintopistettä/kk Vähintään 9 kk kestävien korkeakouluopintojen etenemisestä on toimitettava todistus TE-toimistolle (opintosuoritusrekisteri) 18

19 Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja yliopistossa suoritettavat opinnot Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja voidaan tukea, jos 1. Opintoja on harjoitettu aiemmin ja niiden keskeytymisestä on kulunut vähintään vuosi Keskeytyminen lasketaan opintosuoritusrekisteriotteeseen merkitystä viimeisestä opintosuorituksesta Voi olla läsnäoleva, mutta ei ole osallistunut opetukseen eikä ole valmistellut ohjatusti lopputyötään 2. Aloitetaan kokonaan uuden opinnot ja niiden aloittamiseen on perusteltu syy 3. Jatketaan työssä ollessa aloitettuja tai työvoimakoulutuksena aloitettuja ja aiemmin harjoitettuja opintoja (keskeytymisestä on alle vuosi tai opinnot eivät ole keskeytyneet lainakaan), joiden jatkamiselle on erityinen syy. EI tueta lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtääviä opintoja

20 Työkokeilu Ei-työsuhteinen työllistymistä edistävä palvelu, joka lähtee henkilöasiakkaan tarpeesta Tavoitteena selvittää asiakkaan ammatinvalinta- tai uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille Alaa etsiville, ammattia vaihtaville, vastavalmistuneille soveltuvan alan/tehtävien kokeilua ja etsimistä Pitkään työmarkkinoilta pois olevalle ammattitaidon, osaamisen ja työelämävalmiuksien arviointia Kesto: max 6 kk samalla työnantajalla, enintään 12 kk yhteensä 20

21 Valmennus Työnhakuvalmennus Työnhakutaitojen parantaminen Kesto enintään 20 päivää Uudenmaan Te-toimiston työnhakuvalmennuksen kohderyhmänä v.2015 ovat kaikki nuorisotakuun piiriin kuuluvat vastavalmistuneet Uravalmennus Kohderyhmänä ne, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, ammatinvaihtajat, työelämään palaajat tai yrittäjyyttä harkitsevat Kesto enintään 40 päivää Työhönvalmennus Kohderyhmänä henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea työmarkkinoille siirtymiseen ja siellä pysymiseen Kesto enintään 50 tuntia 12 kk aikana 21

22 Palkkatuki Harkinnanvarainen tuki työnantajalle työttömän työllistämiseen Työttömän työnhakijan palvelutarve ammatillisen osaamisen puutteesta aiheutuva tuottavuuden alentuminen (esim vastavalmistunut) Jos työttömyyttä 12 kk ja henkilö on 60v, ei tarvitse olla ammatillisen osaamisen puutetta Mahdollisuus palkkatukeen Sanssi-kortti alle 30 v. Duuni-kortti 30v. täyttäneelle 22

23 Palkkatuen määrä 30% palkkauskustannuksista, jos työttömyyttä alle 12 kk -> kesto max 6kk 40% palkkauskustannuksista, jos työttömyytta 12kk 14kk aikana -> kesto max 12 kk 50% palkkauskustannuksista, jos työttömyyttä 24kk 28kk aikana -> kesto max 12 kk + 30% palkkauskustannuksista max 12 kk Jos työttömällä työkykyä olennaisesti/pysyvästi työkykyä heikentävä vamma tai sairaus, palkkatuki on 50% palkkauskustannuksista ja 24 kk kerrallaan Alle 30v palkkatuki voidaan myöntää 2015 ja 2016 enintään 10kk vaikka työttömyyttä olisi alle 12 kk 60 v täyttäneelle palkkatukea voidaan myöntää 24 kk, jos työttömyyttä 12 kk ja palkkatuki voi olla pysyvä 23

24 Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut Starttiraha Yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa toimeentulon turvaamiseksi maksettava tuki 6 kk + max 6 kk (+ 6 kk) Määrä: 6 kk = starttirahan perustuki (32,80 eur / päivä + 20% perusosasta) Jatko 6 kk = perustuki 32,80eur/päivä Maksetaan 5 pv/vko 24

25 Yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksille suunnatut koulutus- ja asiantuntijapalvelu esim. Kehittämiskartoitus yrityksen palvelutarpeen arviointi Yrittäjäkoulutukset Yritysneuvojat Uusyrityskeskuksissa esim. liikeidean arvioiminen Tietoa seudullisista ja alueellisista projekteista Yrittäjätyön välitys sekä yrittäjäkumppaneiden haku Maksulliset yrityksen kehittämispalvelut (ELY) Analyysi pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioiminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen Konsultointi kehittämissuunnitelman toteuttaminen 25

26 Nuorisotakuu Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita ja 12 kuukauden aikana valmistuneita alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat TE-toimistossa työnhakijoina. edistää nuoren sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille estää työttömyyden pitkittymistä estää syrjäytymistä. TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Työtä, koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta, starttirahaa, palkkatuettua työtä, ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja. 26

27 TE-palveluja alueellisesti

28 Alueelliset TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto Varsinais-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto Hämeen ELY-keskus ja TE-toimisto Pirkanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto 28

29 Uudenmaan TE-palvelut 29

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISESTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN LAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISESTA ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 28.5.2015 TEM/871/00.03.05.02/2015 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL

RAPORTTEJA 104 2013. Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL RAPORTTEJA 104 2013 Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU SUNDVALL Kuunnellaanko minua? Nuorten työnhaun muuttuva toimintaympäristö Uudellamaalla SANTTU

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015

TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 TE-toimiston palvelut työllistämisen tueksi 2015 Välityömarkkinat- ja yritysyhteistyöseminaari työllistämisen ajankohtaiset asiat 11.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Helsingin kaupunki SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2013 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE toimiston) linjaukset johdetaan

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 21.1.2010 Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä Orivesi 25.4.2014 ELY-keskuksen strateginen ohjaus E-johtoryhmä /Erkki Lydén PIRKANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON JOHTAJA VESA JOUPPILA ELY -keskuksen ja TEtoimiston yhteiset hallinnolliset tukipalvelut

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto

Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto. Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Johtaja, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan TE- toimisto Suomessa 15 Työ- ja elinkeinotoimistoa (2013-) TE-toimistojen tehtävät 1) edistää työvoiman saatavuuden turvaamista

Lisätiedot

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS

VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN OPAS Jaana Juntunen 2013 2015 VALMIUKSIA SIIRTYÄ TYÖELÄMÄÄN Opas alle 29-vuotiaiden lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan integroimiseksi. Kirjoittaja: Jaana Juntunen

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot