TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI"

Transkriptio

1 TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

2 Muutoksia alkaen lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden merkitys korostuu Työnhakijaksi ilmoittautuminen sähköisesti 89% Työvoimakoulutukseen haku 80% Työttömyysturvan selvityspyynnöt 30% TE-ASPA, Mikkeli, puhelinpalvelut JTYP laki ja asetus, Ohjeet uudistettu Nuorisotakuu voimaan 1.3. alkaen > 2

3 TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Palvelumalli Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan, joihin kaikki henkilöasiakkaat sijoitetaan palvelutarpeensa perusteella. Uudistuksen tavoitteena Varmistaa yhdenmukainen palvelumalli kaikissa TE-toimistoissa. TE-toimiston tehtävät Työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä kaikkien palvelulinjojen tavoitteena on henkilöasiakkaiden avoimille työmarkkinoille työllistymisen tukeminen Aloittavan yrittäjyyden vahvistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen 3

4 VASTUU PALVELUPROSESSISTA (1) PL 1: Työnvälitys- ja yrityspalvelut vastaa niiden henkilöasiakkaiden palveluprosessista, joiden ammattitaito ja osaaminen mahdollistavat työllistymisen suoraan avoimille työmarkkinoille joko palkkatyöhön tai yrittäjäksi asiakkaina mm. työstä työhön siirtyvät opinnoista valmistuvat aloittavat yrittäjät päävastuu yritys- ja työnantaja-asiakkaiden palveluprosessista 4

5 VASTUU PALVELUPROSESSISTA (2) PL 2: Osaamisen kehittämispalvelut vastaa niiden henkilöasiakkaiden palveluprosessista, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvittämisessä asiakkaina henkilöt, joiden palvelutarpeet liittyvät mm. ammatinvalintaan tai ammatinvaihtoon osaamisen uusintamiseen tai täydentämiseen opintojen loppuun saattamiseen osaamisen tunnistamiseen & tunnustamiseen kotoutumissuunnitteluun 5

6 6

7 Henkilöasiakkaiden ohjaaminen palvelulinjoille asiakas voidaan ohjata heti alkukartoituksen jälkeen mille tahansa palvelulinjalle asiakkaan ohjaaminen palvelulinjalle perustuu aina palvelutarpeeseen eikä esimerkiksi ikään, työttömyyden kestoon, vammaisuuteen tai kansallisuuteen kun palvelutarve selvästi muuttuu, vastuu asiakkaan palveluprosessista siirtyy palvelulinjalta toiselle 7

8 Erilaiset prosessit edellyttävät eri palvelukanavia ja erilaista työotetta eri palvelulinjoilla eri palvelukanavien rooli ja virkailijoiden työote on erilainen johtuen henkilöasiakkaiden erilaisista palvelutarpeista ja kyvystä käyttää palveluja työnvälitys ja yrityspalvelut keskeistä on neuvonta ja tarvittaessa ohjaus muihin palveluihin palveluja käytetään omatoimisesti, usein verkossa osaamisen kehittämispalvelut keskeistä on asiakkaiden ohjaus ja tuki verkko- ja puhelinpalvelujen lisäksi tarvitaan kasvokkain tarjottavaa palvelua tuetun työllistymisen palvelut keskeistä on henkilökohtainen ja yksilöllinen tuki kasvokkain tapahtuvaa palvelua täydentää verkko- ja puhelinpalvelu 8

9 TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUT ERI PALVELULINJOILLA kaikki julkiset työvoimapalvelut ovat kaikkien palvelulinjojen henkilöasiakkaiden käytössä palvelujen käyttö painottuu eri tavoin eri palvelulinjoilla 9

10 Palvelu Työvoima- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Tuetun työllistymisen palvelut Tieto- ja neuvontapalvelut *** *** ** Työnvälitys *** ** * Ammatinvalinta- ja uraohjaus * *** ** Työnhakuvalmennus *** ** * Uravalmennus * *** *** Työhönvalmennus * ** *** Työkokeilu * *** *** Koulutuskokeilu * *** *** Työvoimakoulutus * *** *** Palkkatuki * ** *** Starttiraha *** ** * Osaamis- ja ammattitaitokartoitus * *** *** Työkyvyn tutkimus ja arviointi ** *** Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan *** ** * edellytysten arviointi Yritystoiminnan kehittämispalvelut *** ** 10

11 PALVELULINJOJEN TEHTÄVIÄ (pl. koordinaatiotehtävät) Työnvälitys- ja yrityspalvelut 1. Työnvälitys Rekrytointipalvelut (työnantajien palvelutarpeiden selvittäminen, ehdokkaiden haku, työtarjoukset, rekrytointitilaisuudet) Työnhakijahaastattelu, työnhakutavoitteiden täsmentäminen, osaamisen tunnistaminen ja suunnitelman laatiminen 2. Työvoiman vähentämistä koskevat palvelut Muutosturva ja korvaavien työmahdollisuuksien etsiminen 3. Aloittavan yrittäjän palvelut ja yritysten kehittämispalvelut TE-toimistojen omat palvelut ja ohjaus kumppaneiden palveluihin 11

12 PALVELULINJOJEN TEHTÄVIÄ (jatkuu) Osaamisen kehittämispalvelut 1. koulutusneuvonta ja ohjaus 2. ammatinvalinta- ja uraohjaus 3. työvoimakoulutuksen & yhteishankintojen suunnitteluun ja hankintaan osallistuminen, kurssikummius 4. yritysten henkilöstön ja yrittäjien osaamis-/koulutustarpeiden kartoittaminen Tuetun työllistymisen palvelut 1. tuettujen työmahdollisuuksien luominen yhdessä välityömarkkinatoimijoiden kanssa 2. kuntakokeiluun osallistuminen kokeiluun ohjaaminen, palvelutarpeiden arviointi, palvelujen järjestäminen ja palveluprosessin seuranta yhdessä kuntien kanssa 3. yhteistyö sosiaalisten yritysten ja työpankkien kanssa 12

13 KESKEISIÄ YHTEISTYÖTAHOJA Työvoima- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämispalvelut Tuetun työllistymisen palvelut Yritykset *** ** ** Koulutuksen järjestäjät * *** ** Kunta - Elinkeinotoimi - Sosiaali- ja terveystoimi - Nuorisotoimi Kela ** *** Vakuutuslaitokset ** *** Välityömarkkinatoimijat * *** Kehittämisyhtiöt *** ** Uusyrityskeskukset *** * TEMin ns. kvintetti-toimijat *** ** Yrittäjäjärjestöt *** ** * Palkansaajajärjestöt ** ** ** Henkilöstöpalveluyritykset *** * ** *** * * ** ** *** * *** ** 13

14 TUJO-linjaukset> työvoimakoulutus Kohdennetaan hallitusohjelman mukaisesti Nuoret, pitkäaikais- ja rakennetyöttömät sekä maahanmuuttajat Aloille, jotka työllistävät Huomioidaan erityisesti nuorisotakuun linjaukset

15 Tujo 2013 Määrärahat: Jaetaan n mom.51 (noin puolet koulutushankintoihin) Sisältää erityisalat, Venäjän lähialueyhteistyön, kotoutumiskoulutuksen ja kuntakokeilun, palkkatuen, erityispalvelujen hankinnat Toimintamenot>lisäresursseihin määrärahat/nuorten ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut > Pk-yritysten os.keh.palvelut kansallinen määräraha Yritystukimäärärahat

16 Tujo 2013 Olennaiset tavoitteet: Strategiset: 1. työttömyysaste enintään 7,9 2. alle 25- vuotiaiden työttömyysaste enintään 15,6% 3. ulkomaalaisten työttömyysaste enintään 17,9% Toiminnalliset: 1. 3kk amm.koulutuksen jälkeen työttömiksi enintään 29% 2. Nuorten virrat a) alle 25-vuotiaat virta yli 3kk enintään 10% ja b) vastavalmistuneet virta yli 3kk enintään 13% OPAL-palaute hyvä/erinomainen väh. 79% CV:n julkaisseet netissä, kaikista työttömistä vähintään 30% ELYillä vastuu koordinoida ohjauspalveluja.

17 Työvoimakoulutuksen määrärahat ja volyymi v V koulutusta hankittiin 247 miljoonalla eurolla (kansallinen). Ammatillisen koulutuksen osuus oli 75 % ja valmentavan 25 %. Valmentavasta koulutuksesta maahanmuuttajakoulutuksen osuus oli 67 %. Kaikesta koulutuksesta ESR-rahoitteista oli 7 %. Yhteishankinnan osuus oli 6 % opiskelijatyöpäivistä (= optpv). Työvoimakoulutuksen aloitti henkilöä, joista työttömiä oli 71 %. 53 % aloitti ammatillisen koulutuksen. Ulkomaalaisten osuus oli 26 %. Naisia 44 %, Yli 50-vuotiaita 18 %. 54 % koulutuksen aloittaneista osallistui ammatilliseen koulutukseen. Teollisten ammattien osuus oli 30%. Hallinto- ja toimistotyön osuus 15 %, terv.huollon ja sos. alan työn 15 %, palvelualan 12 % ja kaivos- ja rakennusalan 11 %. Ammatillisen työvoimakoulutuksen päättäneistä 32,5 % oli työttömänä 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen.

18 Koulutukseen osallistuneet ikäryhmittäin vuonna 2011 (ESR ml) Nuoret työnhakijat 25-49v työnhakijat Yli 50v työnhakijat 60575

19 V yhteensä , keskiasteen koulutuksen osuus 51,3% v ja 2011 keskiarvo kk:sien viim. päivänä, kuinka monta henkilöä opiskelemassa.

20 Omaehtoisesti opiskelevat Toimenpiteissä kauden aikana Toimenpiteitä alkoi arvio 2012 Tammi-Joulukuu Tammi-Huhtikuu Tammi-Joulukuu Tammi-Joulukuu Lähde TEM Tilastojärjestelmä

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON

Lisätiedot

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä Orivesi 25.4.2014 ELY-keskuksen strateginen ohjaus E-johtoryhmä /Erkki Lydén PIRKANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON JOHTAJA VESA JOUPPILA ELY -keskuksen ja TEtoimiston yhteiset hallinnolliset tukipalvelut

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM

AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM AJANKOHTAISTA JA HALLITUSOHJELMAA Hallitusneuvos Päivi Kerminen TEM Hallituksen työllisyystavoite Työllisyysaste 72 prosenttiin ja työttömyysaste 5 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Toimiin kuuluu

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille

Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 21.1.2010 Nuorisotyöttömyydestä sekä työ- ja elinkeinohallinnon palveluista nuorille Ylitarkastaja Liisa Winqvist Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi

Kiinni työelämään. te-palvelut.fi Kiinni työelämään te-palvelut.fi Kiinni työelämään TE-palvelut käytettävissäsi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta pääset

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012

Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 Kouvolan työvoimapoliittinen suunnitelma 2010-2012 SISÄLTÖ: ESIPUHE 2 1. TYÖLLISYYDEN HOIDON KOUVOLAN MALLI 3 1.1 Taustaa 3 Kouvolan elinkeinostrategia 4 Työ- ja elinkeinohallinnon työllisyys- ja yrittäjyysstrategia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012

Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Työvoima- ja elinkeinopolitiikan lainsäädännön ja rakenteen uudistaminen Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM 24.4.2013 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja

Lisätiedot

Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä

Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä VATES-päivät 24.3.2011 Teemasessiot Teemasessio I: Asiakasohjauksen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen Linjauksia ja hyviä käytäntöjä Puheenjohtaja: Kehittämispäällikkö Pauliina Lampinen, VATES säätiö

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 1 (110) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot OHJE 06.06.2011 TEM/1258/07.02.02/2011 OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot