Terveyskeskussairaaloiden benchmarking syksy 2011 JYTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskussairaaloiden benchmarking. 2010-syksy 2011 JYTA 18.4.2012"

Transkriptio

1 1 Terveyskeskussairaaloiden benchmarking 2010-syksy 2011 JYTA

2 NHG Benchmarking NHG Benchmarking on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon toiminnanohjaukseen, johtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, perustettu 2003 BM-tuotteet 2 Konsernin muut erikoisosaamisalueet ovat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen Tuotantotalouteen perustuva suunnittelu (toiminnan ohjaus, prosessit, mittaaminen ja kustannuslaskenta): emoyhtiö Nordic Healthcare Group, & tytäryhtiö NHG Sweden Laadunarviointipalvelut (palveluasuminen, kotihoito, terveysasemat, kuvantamispalvelut, sädehoito, jne.): NHG audit, Konsernin henkilöstö: Perusterveydenhuolto Terveyskeskukset Suun terveydenhuolto TK-Sairaalat Erikoissairaanhoito Kirurgia Päivystys Sisätaudit Toimialan tuntemus, analyyttisyys, akateemisuus Koulutustaustat: kauppatiede, insinööritieteet, hoitotiede, lääketiede, luonnontieteet Yli 40 henkilöä Muut Kehitysvammaisten erityishuolto Benchmarking eli vertaisarviointi on oman toiminnan vertaamista muihin tavoitteena toisilta oppiminen

3 Terveyskeskussairaaloissa havaitut haasteet Terveyskeskussairaalan rooli on muuttunut kun hoitokäytännöt ovat muuttuneet avopainotteisemmiksi Tk-sairaala hakee paikkaansa paljonko potilaspaikkoja ja henkilöstöä pitäisi olla, mitä potilaita pitäisi hoitaa? Terveyskeskusten vuodeosastojen profilointi on monessa kunnassa vielä kesken - pitkäaikainen hoiva ja toisaalta lyhythoito ja kuntoutus käyttävät samaa vuodeosastoresurssia Hoitotyön haasteena kuntouttava ote: miten kuntouttavan hoitotyön toteutuminen voidaan varmistaa? Vuodeosastopotilaiden hyvän hoidon haasteita ovat etenkin lääkehoito, kuntoutus sekä oireiden tunnistaminen ja sairauksien diagnosointi Toiminnan johtamiseen tarvitaan tietoa oman toiminnan tunnusluvuista sekä vertailutietoa parhaista käytännöistä ja prosesseista 3

4 Terveyskeskussairaaloiden bencmarking : Rakenne Palvelurakenne Potilaat / väestö 4 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Millaiset ovat tk-sairaalan kokonaiskustannukset suhteessa muihin? Järjestetäänkö tk-sairaalahoitoa liian pienelle tai liian suurelle osuudelle kuntalaisista? Hoidetaanko potilaita kustannustehokkaasti? Kuinka runsasta on palveluiden käyttö? Kuinka paljon eri ikäryhmät käyttävät palvelua?

5 Kysymyksiä, joihin etsitään hyviä käytäntöjä Mikä tk-sairaalan roolin tulisi olla? Miten osastot tulisi resursoida: paljonko potilaspaikkoja ja henkilöstöä? Missä eri potilasryhmien hoito tulisi järjestää? Intervallihoidot Mielenterveyspotilaat Päihdepotilaat Mikä toimintamalli on resurssitehokkain? Miten kuntouttavaa hoitotyötä voidaan kehittää ja sen toteutus varmistaa? Miten kuntoutus tulisi järjestää? Minkälaisilla prosesseilla ja resursseilla eri potilasryhmiä hoidetaan? Minkä pituisia hoitojaksojen tulisi olla? Millainen palvelurakenne olisi tarkoituksenmukainen? 5

6 Benchmarkingin tuomat hyödyt Vertailutieto auttaa määrittämään optimaalista palvelurakennetta ja potilasohjausta Keskeisten potilasryhmien tunnistaminen auttaa suunnittelemaan toimintaa Tieto hoitoajoista ja potilasepisodeista verrattuna muihin tukee strategisten tavoitteiden asettelua Vertailutieto palveluiden käytöstä suhteessa väestöön ja henkilöstöresurssien käytöstä eri yksiköissä auttaa suunnittelemaan resursointia Keskeisten kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa suuntaamaan kehittämistoimenpiteitä Benchmarking tarjoaa ammattilaisille keskustelufoorumin ja mahdollisuuden nostaa pinnalle tärkeiksi koettuja kysymyksiä Oman toiminnan jatkuvan mittaamisen ja vertaamisen ulkoistaminen vapauttaa oman henkilöstön ydintehtäviin Vertailu nostaa esiin oman työyhteisön onnistumisia ja toisaalta kehittämistarpeita 6

7 Toiminnan kattavuus 7

8 Alueiden kuvaus Väestö Yli 75v väestö Yli 75v (%) Kunnat Sairaalat Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi (LPR+Parikkala ) (LPR+Parikkala 7 217) 10,0 % (LPR+Parikka la 9,3 %) Lappeenran ta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Armilan sairaala (Lappeenra nta), Parikkalan sairaala ,2 % 9,8 % 7,8 % 6,5 % 5,8 % 12,3 % 5,7 % Haukipudas Haukiputaa n tk Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kannuksen tk, Toholammen tk, Tunkarin tk Kokkola Kokkolan tk-sairaala Lohja Siuntio Inkoo Karjalohja Lohjan tk, Tynninharju n terveysase ma, Siuntion terveysase ma Oulu Oulun kaupungins airaala, Oulun mielenterve yspalveluid en osastot Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Karstulan terveysase ma, Saarijärven terveysase ma Ylöjärvi Ylöjärven tk-sairaala, Kuntoutusja muistikeskus, Kurun palvelukesk us 8

9 Hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) 18 Joutseno Mäntylän sairaala Oulun mtp 16 Tyhjä Y V 14 X W 12 P Q B 10 O H L 8 T D 6 E Z A 4 K N R 2 M C 0 F J S G I60-I69 I, ei I60-I69 Mukana lyhyt- ja pitkäaikainen hoito Eksoten hoitopäivät suhteutettu Lappeenrannan ja Parikkalan 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I69 Tähän kalvoon vuoden 2010 kohdalla lisätty HILMO-tiedoista Mäntylän sairaala ja Joutsenon vuodeosasto Tietojärjestelmistä on saatu vaihtelevasti tietoja kesken olleista jaksoista. Vertailtavuuden vuoksi poistettu jaksot, joiden loppupäivä ei ollut tiedossa. Vaikuttaa hiukan vuoden 2011 lukuja alentavasti. 9

10 10 Haukiputaalla ja JYTAssa on erityisesti lyhytaikaisen hoidon hoitopäiviä paljon (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I69

11 Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) 7 F Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 6 5 J Hengityselinten sairaudet 7 F Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 6 5 J Hengityselinten sairaudet S Vammoja, myrkytyksiä ja eräitä muita ulkoisten syiden seurauksia G Hermoston sairaudet S Vammoja, myrkytyksiä ja eräitä muita ulkoisten syiden seurauksia G Hermoston sairaudet 1 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 1 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 0 I, ei I60-I69, Verenkiertoelinten sairaudet, ei aivoverisuonien sairaudet 0 I, ei I60-I69, Verenkiertoelinten sairaudet, ei aivoverisuonien sairaudet

12 Hoitopäivät ikäluokittain 1000 vastaavanikäisistä asukasta kohden Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi alle täyttäneet Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa keskimääräistä vähemmän käyttöä

13 Hoitojaksot ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote 1000 Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 400 LOST Oulu 400 LOST Oulu 200 Saarikka 200 Saarikka 0 Ylöjärvi 0 Ylöjärvi Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa ja LOST:ssa vähemmän hoitojaksoja vanhemmalla väestöllä Haukiputaalla, Saarikalla ja JYTAlla palvelunohjauksessa tai kriteereissä on parannettavaa

14 Potilaat ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST 200 Oulu 200 Oulu Saarikka Ylöjärvi Saarikka Ylöjärvi Eksote poikkeaa selvästi muista. Potilasmäärä ei kasva lineaarisesti vuoden aikana. Tämän vuoksi skaalaus antaa todellisuutta suurempia arvoja. Vuoden 2010 ja 2011 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

15 Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät ikäluokittain 1000 vastaavanikäisistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 4000 LOST Oulu 4000 LOST Oulu 2000 Saarikka Ylöjärvi 2000 Saarikka Ylöjärvi 0 0 Eksote poikkeaa oleellisesti muista.

16 Lyhytaikainen hoito: hoitojaksot ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote 1000 Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 400 LOST Oulu 400 LOST Oulu 200 Saarikka 200 Saarikka 0 Ylöjärvi 0 Ylöjärvi Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa ja LOST:ssa vähemmän hoitojaksoja vanhemmalla väestöllä Haukiputaalla, Saarikalla ja JYTAlla palvelunohjauksessa tai kriteereissä on parannettavaa

17 Lyhytaikainen hoito: potilaat ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi alle täyttäneet Eksote poikkeaa selvästi muista. Potilasmäärä ei kasva lineaarisesti vuoden aikana. Tämän vuoksi skaalaus antaa todellisuutta suurempia arvoja.

18 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto toiminnan kattavuudesta Haukipudas + 85 vuotta täyttäneiden osuus tk-sairaalahoidosta on matala Tk-sairaalahoidossa on paljon potilaita. Käyttöaste on matala JYTA Eniten lyhytaikaisen hoidon hoitopäiviä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin asukkaisiin Paljon potilaita ja hoitojaksoja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä 18 Saarikka o Paljon hoitopäiviä suhteessa ilmoitettuun paikkojen määrään yli 100 prosentin käyttöaste Melko paljon potilaita ja hoitojaksoja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä Ylöjärvi + 85 vuotta täyttäneiden osuus tk-sairaalahoidosta on matala Paljon hoitopäiviä Eksote o Hoidon määrästä ristiriitainen kuva hoitojaksodatan ja THL-datan perusteella + Lappeenranta-Parikkala -alueella joka tapauksessa vähän hoitopäiviä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin asukkaisiin Oulu + Hoitopäiviä ja potilaita on vähän

19 Palvelurakenne 19

20 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 20 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Prosessit ja toimintatavat Resurssit / hoitopäivä Vaikuttavatko järjestettyjen sosiaalipalveluiden, avoperusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon määrät tk-sairaalahoidon kysyntään?

21 Ikäihmisten palvelurakenne vuosina % Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä 35% 30% 0,7% 0,6% 1,5% 1,9% 25% 2,2% 3,2% 3,0% 20% 2,7% 4,8% 4,2% 15% 10% 5% 0% 10,4% 10,8% 4,3% 4,6% 0,6% 0,5% 0,5% 2,4% 1,5% 0,6% 2,6% 3,1% 3,8% 2,6% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 5,8% 6,0% 13,3% 12,8% 10,2% 10,8% 11,6% 12,3% 12,0% 10,7% 6,9% 7,9% 1,1% 1,4% 0,6% 1,7% 1,1% 0,8% 2,5% 2,2% 8,6% 8,5% 9,1% 8,6% 4,9% 5,4% 1,2% 1,6% 0,7% 0,8% 1,6% 1,4% 2,3% 2,5% 3,9% 3,7% 10,3% 8,5% 2,2% 2,5% 0,8% 0,2% 1,3% 0,7% 0,1% 1,5% 6,1% 6,0% 3,6% 3,6% 15,2% 13,7% 7,5% 7,7% 0,4% 2,2% 3,3% 0,4% 2,3% 2,6% 3,0% 4,7% 2,9% 13,3% 4,5% 9,9% 0,5% 2,2% 1,0% 0,6% 1,7% 4,1% 1,5% 3,2% 4,7% 2,7% 13,9% 8,9% 4,5% 3,9% 3,0% 2,8% Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 21 Kokonaispeittävyydessä suuria eroja LOST:n 22,5 prosentista Haukiputaan ja JYTA:n 35 prosenttiin asti Kotihoito vaikuttaa paljon suurimman peittävyyden vuoksi, omaishoidon tuessa myös suuria eroja Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

22 Ikäihmisten palvelurakenne vuosina % Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen 16% vuodeosastohoidon yli 75- vuotiaita asiakkaita 2,6% keskimäärin, % 14% 2,6% vastaavanikäisestä väestöstä 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1,5% 1,9% 3,0% 2,7% 2,4% 1,5% 3,2% 2,2% 3,1% 3,8% 0,0% 0,0% 4,2% 4,8% 5,8% 6,0% 0,7% 1,4% 0,3% 0,6% 1,7% 0,3% 1,1% 0,8% 12,3% 11,6% 2,5% 2,2% 8,6% 8,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,2% 2,5% 2,3% 1,3% 1,5% 0,2% 0,1% 6,1% 6,0% 3,7% 3,9% 3,6% 3,6% 2,2% 2,3% 3,3% 3,0% 2,6% 2,9% 4,7% 4,5% 1,7% 2,2% 1,5% 1,0% 4,7% 4,1% 2,7% 3,2% Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 22 JYTAssa merkittävän suuri tehostetun palveluasumisen osuus ja vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisosastojen peittävyys jopa alle suositusten Myös Kokkolassa päästiin 2010 max. 3 % suositukseen vanhainkotien ja tk-pitkäaikaishoidon osalta Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

23 Ikäihmisten palvelurakenne alle asukkaan kunnat 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0,4 % 0,4 % 2,2 % 2,3 % 3,3 % 3,0 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 2,4 % 1,5 % 1,7 % 2,2 % 3,1 % 3,8 % 1,5 % 1,0 % 2,6 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 4,1 % 4,7 % 4,5 % 5,8 % 6,0 % 2,7 % 3,2 % 0,6 % 0,5 % 2,6 % 2,6 % 0,7 % 0,3 0,6 % 0,3 12,3 % 11,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % 3,2 % 2,9 % 5,1 % 5,6 % 7,5 % 8,0 % Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 23 Keskiarvo on laskettu kaikista Suomen vastaavankokoisista kunnista painottamalla peittävyyksiä yli 75- vuotiaan väestön määrällä (Sotkanet) Parhaaseen kvartiiliin on valittu 25 % väestöpainotetuista kunnista, joilla on pienin vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaiden yhteenlaskettu peittävyys Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

24 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto palvelurakenteesta Haukipudas + Tehostettua palveluasumista paljon, yli keskimääräisen sekä suositusten, mutta jää parhaasta kvartiilista Tk-pitkäaikaishoidossa paljon potilaita, yli suositusten. JYTA + Erittäin paljon tehostettua palveluasumista, ja vähän vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa 24 o Saarikka Suurin lyhytaikaisen pth-vuodeosastohoidon osuus o Kotihoidon määrä pudonnut viime vuodesta (Karstula 14,4 % -> 0,9 %, Saarikka 13,3 %-> 9,9 %), voiko pitää paikkansa? Vähän kotihoitoa, tehostettu palveluasuminen alle suositusten, vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Ylöjärvi + Suuri kotihoidon peittävyys Tehostettua palveluasumista vähiten, ja vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Eksote o Lyhytaikaista pth-vuodeosastohoitoa keskimääräistä enemmän Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon peittävyys hieman alle suositusten, vanhainkoti-/tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Kokkola + Tehostetun palveluasumisen peittävyys suuri, ja vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoidon osuus suositusten mukainen Kotihoidon peittävyys selvästi alle suositusten LOST + Vanhainkotien ja tk-pitkäaikaishoidon osuus keskimääräistä parempi - parhaan kvartiilin tasoa. Jää silti suosituksista. Pieni tehostetun palveluasumisen osuus, kotihoitoa keskimääräistä vähemmän - johtunee pienestä kokonaispeittävyydestä Oulu + Suuri kotihoidon peittävyys, ei tk-pitkäaikaishoitoa Pieni tehostetun palveluasumisen peittävyys, suuri vanhainkotien peittävyys Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

25 Potilasohjaus ja hoitojaksot potilasta kohden 25

26 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 26 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Miten potilasohjaus eroa sairaaloiden välillä? Jaksot per potilas

27 Hoitojaksot per potilas Vuosi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi 30% Haukipudasta lukuun ottamatta alueet melko samanlaisia Haukiputaalla samat potilaat kiertävät selkeästi enemmän hoidossa kuin muilla alueilla Eksotessa potilailla keskimäärin vähiten hoitojaksoja

28 Usein hoidossa käyvät potilaat (2 tai useampia jaksoja per vuosi) Vuosi 2010 Osuus potilaista Osuus hoitojaksoista Osuus hoitopäivistä Osuus alle 90 pv:n hoitojaksoista Osuus alle 90 pv:n hoitojaksojen hoitopäivistä 28 Eksote 24,5 % 45,8 % 39,3 % 44,9 % 42,4 % Haukipudas 35,0 % 64,4 % 67,4 % 64,5 % 71,3 % JYTA 43,2 % 72,1 % 72,7 % 71,9 % 75,6 % Kokkola 37,5 % 62,6 % 59,2 % 62,7 % 62,6 % LOST 31,2 % 55,2 % 65,2 % 52,6 % 60,6 % Oulu 31,0 % 54,5 % 52,9 % 53,4 % 53,5 % Saarikka 40,2 % 67,5 % 69,0 % 66,9 % 71,2 % Ylöjärvi 43,1 % 72,7 % 66,0 % 73,2 % 77,5 % Kaksi kertaa tai useammin hoidossa käyneet potilaat aiheuttavat valtaosan kaikista hoitojaksoista ja päivistä Eksote on ainoa poikkeus Usein käyvien hoitojaksot eivät keskimäärin ole lyhyempiä kuin muut jaksot Eksotessa ja Ylöjärvellä jaksot selkeästi lyhyempiä LOST:ssa jaksot huomattavasti pidempiä

29 Vuonna 2011 alkaneet jaksot (suhteellinen), tulopaikan mukaan Lyhyet Pitkät % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Koti Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Koti Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Lyhytaikaisista hoitojaksoista JYTA:ssa on vähiten kodista saapuvia potilaita. Oulussa ja Kokkolassa vähän sairaalasta saapuvia, mutta korkeampi laitoksista saapuvien määrä tasoittaa tilannetta.

30 Vuonna 2011 alkaneiden jaksojen kestot, tulopaikan mukaan Lyhyiden jaksojen pituus Lyhyiden jaksojen pituus 30 Koti Keskimäärin Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Merkittäviä eroja hoitojaksojen kestossa jaksoilla jotka alkavat kodista.

31 Vuosina alkaneet jaksot (osuus), poistumispaikan mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lyhyet 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pitkät 31 Koti Sairaala Kuollut Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Tyhjä Koti Sairaala Kuollut Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Tyhjä Kotiin menevien jaksojen määrä on samalla tasolla muilla alueilla paitsi Haukiputalla ja Saarikkassa.

32 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto potilasohjauksesta Haukipudas Paljon hoitojaksoja potilasta kohden + Haukiputaalla samojen potilaiden kierto vähentynyt suhteellisesti eniten 32 JYTA Lyhytaikaisista hoitojaksoista JYTA:ssa on vähiten kodista saapuvia potilaita Saarikka + Kotiin menevien potilaiden osuus on suuri Ylöjärvi + Usein käyvien hoitojaksot ovat keskimäärin selkeästi lyhyempiä kuin muut jaksot Eksote + Eksotessa kaksi kertaa tai useammin hoidossa käyneet potilaat eivät aiheuta valtaosaa kaikista hoitojaksoista ja päivistä kuten muualla Kokkola + Ei eroa merkittävästi millään mittarilla LOST + LOST:ssa usein hoidettujen jaksot ovat selkeästi lyhentyneet Oulu + Ei eroa merkittävästi millään mittarilla

33 Hoitoketjut, potilaiden toimintakyky ja hoitojaksojen kestot 33

34 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 34 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Onko eroja potilaiden toimintakyvyssä? Miten hoitoketjut eroavat toisistaan?

35 Lyhytaikaisen hoidon hoitojaksojen keskiarvokestot 2010 Vuorokausina, loppupvm alkupvm Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi I S G J F M N R Yli 50 % lyhytaikaisen hoidon hoitopäivistä Yli 70 % lyhytaikaisen hoidon hoitopäivistä Oulussa, Eksotessa, LOST:ssa ja Kokkolassa ovat pisimmät hoitojaksot. Haukiputaalla ja JYTAssa ovat lyhimmät hoitojaksot. Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi I, ei I60-I69 16,2 6,8 8,5 11,2 16,9 13,5 10,5 9,3 I60-I69 24,6 10,0 8,2 24,7 28,3 29,3 19,9 21,6

36 0-3 vuorokauden pituiset jaksot, yleiskuva Kunta Saapuminen Poistuminen Koti Sairaala Muu Osuus kaikista jaksoista Jaksoa / 1000 as. (yli 75v) Koti Sairaala Kuollut Muu Eksote 75,8 % 16,2 % 8,1 % 22,7 % 54,9 75,3 % 12,6 % 4,5 % 7,6 % Haukipudas 65,1 % 24,7 % 10,2 % 46,3 % 641,9 80,8 % 7,8 % 1,6 % 9,8 % JYTA 46,5 % 24,3 % 29,2 % 27,7 % 318,2 64,7 % 12,4 % 4,0 % 18,8 % Kokkola 72,0 % 15,6 % 12,4 % 22,9 % 174,0 71,0 % 16,2 % 3,2 % 9,6 % LOST 68,6 % 10,9 % 20,5 % 27,3 % 133,8 68,1 % 10,0 % 3,9 % 17,9 % Oulu 62,7 % 12,8 % 24,5 % 24,0 % 105,4 79,5 % 8,6 % 5,4 % 6,5 % Saarikka 72,3 % 21,7 % 6,0 % 36,1 % 373,3 83,6 % 10,0 % 2,7 % 3,8 % Ylöjärvi 45,7 % 37,2 % 17,0 % 22,7 % 216,2 56,9 % 13,3 % 3,7 % 26,1 % JYTAssa ja Yläjärvellä tullaan lyhyille jaksoille muita harvemmin kotoa, vastaavasti kotiutettavien osuus matalampi Kokkolassa ja LOST:ssa kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus

37 Potilaiden toimintakyky Ruokasalissa syöminen Ruokasalissa syövien osuus % 90% 80% 70% 60% 35% 30% 10% 0% 0% Itsenäisesti Avustettuna 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 5% 19% 19% 20% 10% 40% 0% 40% 20% 0% 10% 65% 23% 10% 4% 36% 60% 10% 45% 10% 13% 25% 27% 90% 0% 25% 0% 10% 80% 14% 43% 67% 30% 30% 0% 25% 25% Perustuu haastatteluihin Lukuja selittää osittain ruokalan sijainti ja ruokailutilojen koko

38 Potilaiden toimintakyky WC-käynnit Käy WC:ssä autettuna tai itsenäisesti % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 30% 30% 50% 35% 40% 40% 35% 20% 40% 50% 18% 40% 50% 40% 50% 68% 7% 56% 60% 65% 24% 15% 5% 27% 13% 33% 60% 34% 35% 17% 16% 65% 54% 30% 39% 63% 4% Itsenäisesti Avustettuna 67% 30% 40% 46% 40% 40% 16% 21% Perustuu haastatteluihin WC-käyntien ongelmien tarkempi tarkastelu vaatisi esimerkiksi Hoitajien omien kirjausten hyväksikäyttöä Tilojen ongelmien selvittämistä

39 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto keskeisistä hoitoketjuista ja toimintakyvystä Haukipudas + Hoitojaksot ovat lyhyitä Influenssaa ja keuhkokuumetta (J10-J18) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön JYTA + Hoitojaksot ovat lyhyitä 39 Saarikka Pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C97) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Ylöjärvi Muita hermoston rappeutumissairauksia (G30-G32) ja pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C97) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Eksote Hoitojaksot ovat melko pitkiä Kokkola 0-3 vuorokauden jaksoilla kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus Hoitojaksot ovat pitkiä, etenkin vammojen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kohdalla (S- ja M-diagnoosit) Iskeemisiä sydänsairauksia (I20-I25) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön LOST 0-3 vuorokauden jaksoilla kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus Hoitojaksot ovat pitkiä Oulu Hoitojaksot ovat pitkiä, etenkin hermoston sairauksissa ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä (G- ja F-diagnoosit) sekä aivoverisuonien sairauksissa

40 Kiitos! Fredrik Herse

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2006 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 12.10.07 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014

Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA

PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON VANHUSTENHUOLTO - ESIMERKKI JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN KEHITTÄMISKUMPPANUUDESTA PORVOO 50.000 ASUKASTA Yli

Lisätiedot

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone

Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 20.10.2016, klo 16:00-18:08 Paikka Koukkuniemen vanhainkoti, Varpula-talo kerhohuone Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VUODEOSASTO- JA HOIVAPALVELUVERKOSTO JYTA- KUNTIEN ALUEELLA

VUODEOSASTO- JA HOIVAPALVELUVERKOSTO JYTA- KUNTIEN ALUEELLA VUODEOSASTO- JA HOIVAPALVELUVERKOSTO JYTA- KUNTIEN ALUEELLA Jyta-seminaari Toholampi kulttuurisali 18.4.2012 Päivi Peltokorpi, Terveyden ja sairaanhoidon palvelujohtaja Reetta Hjelm, Kotihoidon ja asumisen

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala

Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015. Sirkka Keikkala Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Sirkka Keikkala ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT (euroa) 2011-2014 JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE Keski-Suomen shp Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut 2011-

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä III Valvanne Symposium Marko Hiekkanen ja Pirjo Orre Ikääntyneiden päivystyspalvelut Päijät-Hämeessä Alueellinen yhteispäivystys Akuutti24 avattiin

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2014 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen Jaana Aitta 8.12.2014 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta?

Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Eteläkarjalaisten hyvinvointi ja pahoinvoinnin syitä Mihin menet hyvinvointiyhteiskunta? Lappeenranta Linnoitus Rotaryklubi 3.2.2011 Tarja Myllärinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Väestörakenne

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa

Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Kuntoutuminen koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Harriet Finne-Soveri LT, ylilääkäri ja RAI projektipäällikkö, Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Kuntoutuminen -mitäse on? toimintakyvyn

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen?

Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Ikäihmisten pitkäaikaishoidon kustannusten vertailu palveluntuottajalähtöisesti vai asiakastasolla yli palvelurakenteen? Joonas Sakki, tutkija RAI-seminaari 4.4.2013 4.4.2013 Joonas Sakki, Ikäihmisten

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot

Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM

Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM Kotihoidon uudet tuulet Anja Noro THT, Dosentti, Tutkimusprofessori Projektipäällikkö I&O kärkihanke, STM Parasta aikaa seminaari 11.10.2016 Finlandiatalo, Helsinki 1 Sisältö Johdattelua Tilastotietoa

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus

RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Tiedosta hyvinvointia 1 RAI-tunnusluvut vertailukehittämisen ja johtamisen tukena - esimerkkinä ravitsemus Erikoissuunnittelija Satu Vihersaari-Virtanen 23.9.2008 Tiedosta hyvinvointia 2 Vertailukehittäminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tuotantotalous. Strategisen tason suunnittelu Riikka-Leena Leskelä

Terveydenhuollon tuotantotalous. Strategisen tason suunnittelu Riikka-Leena Leskelä Terveydenhuollon tuotantotalous Strategisen tason suunnittelu Riikka-Leena Leskelä 10.11.2015 Tuotannon johtamisen tasot Toimintaympäristö (järjestelmä, lait, politiikka, markkinat, tarpeet, arvot) 1.

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot