Terveyskeskussairaaloiden benchmarking syksy 2011 JYTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskussairaaloiden benchmarking. 2010-syksy 2011 JYTA 18.4.2012"

Transkriptio

1 1 Terveyskeskussairaaloiden benchmarking 2010-syksy 2011 JYTA

2 NHG Benchmarking NHG Benchmarking on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon toiminnanohjaukseen, johtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, perustettu 2003 BM-tuotteet 2 Konsernin muut erikoisosaamisalueet ovat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen Tuotantotalouteen perustuva suunnittelu (toiminnan ohjaus, prosessit, mittaaminen ja kustannuslaskenta): emoyhtiö Nordic Healthcare Group, & tytäryhtiö NHG Sweden Laadunarviointipalvelut (palveluasuminen, kotihoito, terveysasemat, kuvantamispalvelut, sädehoito, jne.): NHG audit, Konsernin henkilöstö: Perusterveydenhuolto Terveyskeskukset Suun terveydenhuolto TK-Sairaalat Erikoissairaanhoito Kirurgia Päivystys Sisätaudit Toimialan tuntemus, analyyttisyys, akateemisuus Koulutustaustat: kauppatiede, insinööritieteet, hoitotiede, lääketiede, luonnontieteet Yli 40 henkilöä Muut Kehitysvammaisten erityishuolto Benchmarking eli vertaisarviointi on oman toiminnan vertaamista muihin tavoitteena toisilta oppiminen

3 Terveyskeskussairaaloissa havaitut haasteet Terveyskeskussairaalan rooli on muuttunut kun hoitokäytännöt ovat muuttuneet avopainotteisemmiksi Tk-sairaala hakee paikkaansa paljonko potilaspaikkoja ja henkilöstöä pitäisi olla, mitä potilaita pitäisi hoitaa? Terveyskeskusten vuodeosastojen profilointi on monessa kunnassa vielä kesken - pitkäaikainen hoiva ja toisaalta lyhythoito ja kuntoutus käyttävät samaa vuodeosastoresurssia Hoitotyön haasteena kuntouttava ote: miten kuntouttavan hoitotyön toteutuminen voidaan varmistaa? Vuodeosastopotilaiden hyvän hoidon haasteita ovat etenkin lääkehoito, kuntoutus sekä oireiden tunnistaminen ja sairauksien diagnosointi Toiminnan johtamiseen tarvitaan tietoa oman toiminnan tunnusluvuista sekä vertailutietoa parhaista käytännöistä ja prosesseista 3

4 Terveyskeskussairaaloiden bencmarking : Rakenne Palvelurakenne Potilaat / väestö 4 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Millaiset ovat tk-sairaalan kokonaiskustannukset suhteessa muihin? Järjestetäänkö tk-sairaalahoitoa liian pienelle tai liian suurelle osuudelle kuntalaisista? Hoidetaanko potilaita kustannustehokkaasti? Kuinka runsasta on palveluiden käyttö? Kuinka paljon eri ikäryhmät käyttävät palvelua?

5 Kysymyksiä, joihin etsitään hyviä käytäntöjä Mikä tk-sairaalan roolin tulisi olla? Miten osastot tulisi resursoida: paljonko potilaspaikkoja ja henkilöstöä? Missä eri potilasryhmien hoito tulisi järjestää? Intervallihoidot Mielenterveyspotilaat Päihdepotilaat Mikä toimintamalli on resurssitehokkain? Miten kuntouttavaa hoitotyötä voidaan kehittää ja sen toteutus varmistaa? Miten kuntoutus tulisi järjestää? Minkälaisilla prosesseilla ja resursseilla eri potilasryhmiä hoidetaan? Minkä pituisia hoitojaksojen tulisi olla? Millainen palvelurakenne olisi tarkoituksenmukainen? 5

6 Benchmarkingin tuomat hyödyt Vertailutieto auttaa määrittämään optimaalista palvelurakennetta ja potilasohjausta Keskeisten potilasryhmien tunnistaminen auttaa suunnittelemaan toimintaa Tieto hoitoajoista ja potilasepisodeista verrattuna muihin tukee strategisten tavoitteiden asettelua Vertailutieto palveluiden käytöstä suhteessa väestöön ja henkilöstöresurssien käytöstä eri yksiköissä auttaa suunnittelemaan resursointia Keskeisten kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa suuntaamaan kehittämistoimenpiteitä Benchmarking tarjoaa ammattilaisille keskustelufoorumin ja mahdollisuuden nostaa pinnalle tärkeiksi koettuja kysymyksiä Oman toiminnan jatkuvan mittaamisen ja vertaamisen ulkoistaminen vapauttaa oman henkilöstön ydintehtäviin Vertailu nostaa esiin oman työyhteisön onnistumisia ja toisaalta kehittämistarpeita 6

7 Toiminnan kattavuus 7

8 Alueiden kuvaus Väestö Yli 75v väestö Yli 75v (%) Kunnat Sairaalat Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi (LPR+Parikkala ) (LPR+Parikkala 7 217) 10,0 % (LPR+Parikka la 9,3 %) Lappeenran ta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Armilan sairaala (Lappeenra nta), Parikkalan sairaala ,2 % 9,8 % 7,8 % 6,5 % 5,8 % 12,3 % 5,7 % Haukipudas Haukiputaa n tk Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kannuksen tk, Toholammen tk, Tunkarin tk Kokkola Kokkolan tk-sairaala Lohja Siuntio Inkoo Karjalohja Lohjan tk, Tynninharju n terveysase ma, Siuntion terveysase ma Oulu Oulun kaupungins airaala, Oulun mielenterve yspalveluid en osastot Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Saarijärvi Karstulan terveysase ma, Saarijärven terveysase ma Ylöjärvi Ylöjärven tk-sairaala, Kuntoutusja muistikeskus, Kurun palvelukesk us 8

9 Hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) 18 Joutseno Mäntylän sairaala Oulun mtp 16 Tyhjä Y V 14 X W 12 P Q B 10 O H L 8 T D 6 E Z A 4 K N R 2 M C 0 F J S G I60-I69 I, ei I60-I69 Mukana lyhyt- ja pitkäaikainen hoito Eksoten hoitopäivät suhteutettu Lappeenrannan ja Parikkalan 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I69 Tähän kalvoon vuoden 2010 kohdalla lisätty HILMO-tiedoista Mäntylän sairaala ja Joutsenon vuodeosasto Tietojärjestelmistä on saatu vaihtelevasti tietoja kesken olleista jaksoista. Vertailtavuuden vuoksi poistettu jaksot, joiden loppupäivä ei ollut tiedossa. Vaikuttaa hiukan vuoden 2011 lukuja alentavasti. 9

10 10 Haukiputaalla ja JYTAssa on erityisesti lyhytaikaisen hoidon hoitopäiviä paljon (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I Oulun mtp Tyhjä Y V X W P Q B O H L T D E Z A K N R M C F J S G I60-I69 I, ei I60-I69

11 Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät 75 vuotta täyttänyttä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) 7 F Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 6 5 J Hengityselinten sairaudet 7 F Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 6 5 J Hengityselinten sairaudet S Vammoja, myrkytyksiä ja eräitä muita ulkoisten syiden seurauksia G Hermoston sairaudet S Vammoja, myrkytyksiä ja eräitä muita ulkoisten syiden seurauksia G Hermoston sairaudet 1 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 1 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet 0 I, ei I60-I69, Verenkiertoelinten sairaudet, ei aivoverisuonien sairaudet 0 I, ei I60-I69, Verenkiertoelinten sairaudet, ei aivoverisuonien sairaudet

12 Hoitopäivät ikäluokittain 1000 vastaavanikäisistä asukasta kohden Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi alle täyttäneet Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa keskimääräistä vähemmän käyttöä

13 Hoitojaksot ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote 1000 Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 400 LOST Oulu 400 LOST Oulu 200 Saarikka 200 Saarikka 0 Ylöjärvi 0 Ylöjärvi Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa ja LOST:ssa vähemmän hoitojaksoja vanhemmalla väestöllä Haukiputaalla, Saarikalla ja JYTAlla palvelunohjauksessa tai kriteereissä on parannettavaa

14 Potilaat ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST 200 Oulu 200 Oulu Saarikka Ylöjärvi Saarikka Ylöjärvi Eksote poikkeaa selvästi muista. Potilasmäärä ei kasva lineaarisesti vuoden aikana. Tämän vuoksi skaalaus antaa todellisuutta suurempia arvoja. Vuoden 2010 ja 2011 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

15 Lyhytaikainen hoito: hoitopäivät ikäluokittain 1000 vastaavanikäisistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 4000 LOST Oulu 4000 LOST Oulu 2000 Saarikka Ylöjärvi 2000 Saarikka Ylöjärvi 0 0 Eksote poikkeaa oleellisesti muista.

16 Lyhytaikainen hoito: hoitojaksot ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden (skaalattu 1-6/11 tiedoista) Eksote 1000 Eksote Haukipudas JYTA Kokkola Haukipudas JYTA Kokkola 400 LOST Oulu 400 LOST Oulu 200 Saarikka 200 Saarikka 0 Ylöjärvi 0 Ylöjärvi Eksote poikkeaa oleellisesti muista. Oulussa ja LOST:ssa vähemmän hoitojaksoja vanhemmalla väestöllä Haukiputaalla, Saarikalla ja JYTAlla palvelunohjauksessa tai kriteereissä on parannettavaa

17 Lyhytaikainen hoito: potilaat ikäluokittain 1000 vastaavanikäistä asukasta kohden Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi alle täyttäneet Eksote poikkeaa selvästi muista. Potilasmäärä ei kasva lineaarisesti vuoden aikana. Tämän vuoksi skaalaus antaa todellisuutta suurempia arvoja.

18 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto toiminnan kattavuudesta Haukipudas + 85 vuotta täyttäneiden osuus tk-sairaalahoidosta on matala Tk-sairaalahoidossa on paljon potilaita. Käyttöaste on matala JYTA Eniten lyhytaikaisen hoidon hoitopäiviä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin asukkaisiin Paljon potilaita ja hoitojaksoja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä 18 Saarikka o Paljon hoitopäiviä suhteessa ilmoitettuun paikkojen määrään yli 100 prosentin käyttöaste Melko paljon potilaita ja hoitojaksoja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä Ylöjärvi + 85 vuotta täyttäneiden osuus tk-sairaalahoidosta on matala Paljon hoitopäiviä Eksote o Hoidon määrästä ristiriitainen kuva hoitojaksodatan ja THL-datan perusteella + Lappeenranta-Parikkala -alueella joka tapauksessa vähän hoitopäiviä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin asukkaisiin Oulu + Hoitopäiviä ja potilaita on vähän

19 Palvelurakenne 19

20 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 20 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Prosessit ja toimintatavat Resurssit / hoitopäivä Vaikuttavatko järjestettyjen sosiaalipalveluiden, avoperusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon määrät tk-sairaalahoidon kysyntään?

21 Ikäihmisten palvelurakenne vuosina % Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä 35% 30% 0,7% 0,6% 1,5% 1,9% 25% 2,2% 3,2% 3,0% 20% 2,7% 4,8% 4,2% 15% 10% 5% 0% 10,4% 10,8% 4,3% 4,6% 0,6% 0,5% 0,5% 2,4% 1,5% 0,6% 2,6% 3,1% 3,8% 2,6% 0,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 5,8% 6,0% 13,3% 12,8% 10,2% 10,8% 11,6% 12,3% 12,0% 10,7% 6,9% 7,9% 1,1% 1,4% 0,6% 1,7% 1,1% 0,8% 2,5% 2,2% 8,6% 8,5% 9,1% 8,6% 4,9% 5,4% 1,2% 1,6% 0,7% 0,8% 1,6% 1,4% 2,3% 2,5% 3,9% 3,7% 10,3% 8,5% 2,2% 2,5% 0,8% 0,2% 1,3% 0,7% 0,1% 1,5% 6,1% 6,0% 3,6% 3,6% 15,2% 13,7% 7,5% 7,7% 0,4% 2,2% 3,3% 0,4% 2,3% 2,6% 3,0% 4,7% 2,9% 13,3% 4,5% 9,9% 0,5% 2,2% 1,0% 0,6% 1,7% 4,1% 1,5% 3,2% 4,7% 2,7% 13,9% 8,9% 4,5% 3,9% 3,0% 2,8% Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 21 Kokonaispeittävyydessä suuria eroja LOST:n 22,5 prosentista Haukiputaan ja JYTA:n 35 prosenttiin asti Kotihoito vaikuttaa paljon suurimman peittävyyden vuoksi, omaishoidon tuessa myös suuria eroja Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

22 Ikäihmisten palvelurakenne vuosina % Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen 16% vuodeosastohoidon yli 75- vuotiaita asiakkaita 2,6% keskimäärin, % 14% 2,6% vastaavanikäisestä väestöstä 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1,5% 1,9% 3,0% 2,7% 2,4% 1,5% 3,2% 2,2% 3,1% 3,8% 0,0% 0,0% 4,2% 4,8% 5,8% 6,0% 0,7% 1,4% 0,3% 0,6% 1,7% 0,3% 1,1% 0,8% 12,3% 11,6% 2,5% 2,2% 8,6% 8,5% 1,6% 1,6% 1,4% 1,2% 2,5% 2,3% 1,3% 1,5% 0,2% 0,1% 6,1% 6,0% 3,7% 3,9% 3,6% 3,6% 2,2% 2,3% 3,3% 3,0% 2,6% 2,9% 4,7% 4,5% 1,7% 2,2% 1,5% 1,0% 4,7% 4,1% 2,7% 3,2% Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 22 JYTAssa merkittävän suuri tehostetun palveluasumisen osuus ja vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisosastojen peittävyys jopa alle suositusten Myös Kokkolassa päästiin 2010 max. 3 % suositukseen vanhainkotien ja tk-pitkäaikaishoidon osalta Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

23 Ikäihmisten palvelurakenne alle asukkaan kunnat 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0,4 % 0,4 % 2,2 % 2,3 % 3,3 % 3,0 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 2,4 % 1,5 % 1,7 % 2,2 % 3,1 % 3,8 % 1,5 % 1,0 % 2,6 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 4,1 % 4,7 % 4,5 % 5,8 % 6,0 % 2,7 % 3,2 % 0,6 % 0,5 % 2,6 % 2,6 % 0,7 % 0,3 0,6 % 0,3 12,3 % 11,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 0,5 % 0,6 % 3,2 % 2,9 % 5,1 % 5,6 % 7,5 % 8,0 % Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Perusterveydenhuollon lyhytaikaisen vuodeosastohoidon yli 75-vuotiaita asiakkaita keskimäärin, % vastaavanikäisestä väestöstä Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 23 Keskiarvo on laskettu kaikista Suomen vastaavankokoisista kunnista painottamalla peittävyyksiä yli 75- vuotiaan väestön määrällä (Sotkanet) Parhaaseen kvartiiliin on valittu 25 % väestöpainotetuista kunnista, joilla on pienin vanhainkotien ja terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaiden yhteenlaskettu peittävyys Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

24 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto palvelurakenteesta Haukipudas + Tehostettua palveluasumista paljon, yli keskimääräisen sekä suositusten, mutta jää parhaasta kvartiilista Tk-pitkäaikaishoidossa paljon potilaita, yli suositusten. JYTA + Erittäin paljon tehostettua palveluasumista, ja vähän vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa 24 o Saarikka Suurin lyhytaikaisen pth-vuodeosastohoidon osuus o Kotihoidon määrä pudonnut viime vuodesta (Karstula 14,4 % -> 0,9 %, Saarikka 13,3 %-> 9,9 %), voiko pitää paikkansa? Vähän kotihoitoa, tehostettu palveluasuminen alle suositusten, vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Ylöjärvi + Suuri kotihoidon peittävyys Tehostettua palveluasumista vähiten, ja vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Eksote o Lyhytaikaista pth-vuodeosastohoitoa keskimääräistä enemmän Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon peittävyys hieman alle suositusten, vanhainkoti-/tk-pitkäaikaishoitoa yli suositusten Kokkola + Tehostetun palveluasumisen peittävyys suuri, ja vanhainkoti- ja tk-pitkäaikaishoidon osuus suositusten mukainen Kotihoidon peittävyys selvästi alle suositusten LOST + Vanhainkotien ja tk-pitkäaikaishoidon osuus keskimääräistä parempi - parhaan kvartiilin tasoa. Jää silti suosituksista. Pieni tehostetun palveluasumisen osuus, kotihoitoa keskimääräistä vähemmän - johtunee pienestä kokonaispeittävyydestä Oulu + Suuri kotihoidon peittävyys, ei tk-pitkäaikaishoitoa Pieni tehostetun palveluasumisen peittävyys, suuri vanhainkotien peittävyys Lähde: Sotkanet, yli 75-vuotias väestö vuosina

25 Potilasohjaus ja hoitojaksot potilasta kohden 25

26 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 26 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Miten potilasohjaus eroa sairaaloiden välillä? Jaksot per potilas

27 Hoitojaksot per potilas Vuosi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi 30% Haukipudasta lukuun ottamatta alueet melko samanlaisia Haukiputaalla samat potilaat kiertävät selkeästi enemmän hoidossa kuin muilla alueilla Eksotessa potilailla keskimäärin vähiten hoitojaksoja

28 Usein hoidossa käyvät potilaat (2 tai useampia jaksoja per vuosi) Vuosi 2010 Osuus potilaista Osuus hoitojaksoista Osuus hoitopäivistä Osuus alle 90 pv:n hoitojaksoista Osuus alle 90 pv:n hoitojaksojen hoitopäivistä 28 Eksote 24,5 % 45,8 % 39,3 % 44,9 % 42,4 % Haukipudas 35,0 % 64,4 % 67,4 % 64,5 % 71,3 % JYTA 43,2 % 72,1 % 72,7 % 71,9 % 75,6 % Kokkola 37,5 % 62,6 % 59,2 % 62,7 % 62,6 % LOST 31,2 % 55,2 % 65,2 % 52,6 % 60,6 % Oulu 31,0 % 54,5 % 52,9 % 53,4 % 53,5 % Saarikka 40,2 % 67,5 % 69,0 % 66,9 % 71,2 % Ylöjärvi 43,1 % 72,7 % 66,0 % 73,2 % 77,5 % Kaksi kertaa tai useammin hoidossa käyneet potilaat aiheuttavat valtaosan kaikista hoitojaksoista ja päivistä Eksote on ainoa poikkeus Usein käyvien hoitojaksot eivät keskimäärin ole lyhyempiä kuin muut jaksot Eksotessa ja Ylöjärvellä jaksot selkeästi lyhyempiä LOST:ssa jaksot huomattavasti pidempiä

29 Vuonna 2011 alkaneet jaksot (suhteellinen), tulopaikan mukaan Lyhyet Pitkät % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Koti Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Koti Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Lyhytaikaisista hoitojaksoista JYTA:ssa on vähiten kodista saapuvia potilaita. Oulussa ja Kokkolassa vähän sairaalasta saapuvia, mutta korkeampi laitoksista saapuvien määrä tasoittaa tilannetta.

30 Vuonna 2011 alkaneiden jaksojen kestot, tulopaikan mukaan Lyhyiden jaksojen pituus Lyhyiden jaksojen pituus 30 Koti Keskimäärin Sairaala Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Merkittäviä eroja hoitojaksojen kestossa jaksoilla jotka alkavat kodista.

31 Vuosina alkaneet jaksot (osuus), poistumispaikan mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lyhyet 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pitkät 31 Koti Sairaala Kuollut Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Tyhjä Koti Sairaala Kuollut Laitos Palveluasuminen Terveyskeskus Tyhjä Kotiin menevien jaksojen määrä on samalla tasolla muilla alueilla paitsi Haukiputalla ja Saarikkassa.

32 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto potilasohjauksesta Haukipudas Paljon hoitojaksoja potilasta kohden + Haukiputaalla samojen potilaiden kierto vähentynyt suhteellisesti eniten 32 JYTA Lyhytaikaisista hoitojaksoista JYTA:ssa on vähiten kodista saapuvia potilaita Saarikka + Kotiin menevien potilaiden osuus on suuri Ylöjärvi + Usein käyvien hoitojaksot ovat keskimäärin selkeästi lyhyempiä kuin muut jaksot Eksote + Eksotessa kaksi kertaa tai useammin hoidossa käyneet potilaat eivät aiheuta valtaosaa kaikista hoitojaksoista ja päivistä kuten muualla Kokkola + Ei eroa merkittävästi millään mittarilla LOST + LOST:ssa usein hoidettujen jaksot ovat selkeästi lyhentyneet Oulu + Ei eroa merkittävästi millään mittarilla

33 Hoitoketjut, potilaiden toimintakyky ja hoitojaksojen kestot 33

34 Kiinnostavat kysymykset Palvelurakenne Potilaat / väestö 34 Potilasohjaus Hoitojaksot / potilas Kustannukset / väestö Toimintakyky Hoitoketjut Hoitojakson kestot Kustannukset / potilas Resursointi Resurssit / hoitopäivä Prosessit ja toimintatavat Onko eroja potilaiden toimintakyvyssä? Miten hoitoketjut eroavat toisistaan?

35 Lyhytaikaisen hoidon hoitojaksojen keskiarvokestot 2010 Vuorokausina, loppupvm alkupvm Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi I S G J F M N R Yli 50 % lyhytaikaisen hoidon hoitopäivistä Yli 70 % lyhytaikaisen hoidon hoitopäivistä Oulussa, Eksotessa, LOST:ssa ja Kokkolassa ovat pisimmät hoitojaksot. Haukiputaalla ja JYTAssa ovat lyhimmät hoitojaksot. Eksote Haukipudas JYTA Kokkola LOST Oulu Saarikka Ylöjärvi I, ei I60-I69 16,2 6,8 8,5 11,2 16,9 13,5 10,5 9,3 I60-I69 24,6 10,0 8,2 24,7 28,3 29,3 19,9 21,6

36 0-3 vuorokauden pituiset jaksot, yleiskuva Kunta Saapuminen Poistuminen Koti Sairaala Muu Osuus kaikista jaksoista Jaksoa / 1000 as. (yli 75v) Koti Sairaala Kuollut Muu Eksote 75,8 % 16,2 % 8,1 % 22,7 % 54,9 75,3 % 12,6 % 4,5 % 7,6 % Haukipudas 65,1 % 24,7 % 10,2 % 46,3 % 641,9 80,8 % 7,8 % 1,6 % 9,8 % JYTA 46,5 % 24,3 % 29,2 % 27,7 % 318,2 64,7 % 12,4 % 4,0 % 18,8 % Kokkola 72,0 % 15,6 % 12,4 % 22,9 % 174,0 71,0 % 16,2 % 3,2 % 9,6 % LOST 68,6 % 10,9 % 20,5 % 27,3 % 133,8 68,1 % 10,0 % 3,9 % 17,9 % Oulu 62,7 % 12,8 % 24,5 % 24,0 % 105,4 79,5 % 8,6 % 5,4 % 6,5 % Saarikka 72,3 % 21,7 % 6,0 % 36,1 % 373,3 83,6 % 10,0 % 2,7 % 3,8 % Ylöjärvi 45,7 % 37,2 % 17,0 % 22,7 % 216,2 56,9 % 13,3 % 3,7 % 26,1 % JYTAssa ja Yläjärvellä tullaan lyhyille jaksoille muita harvemmin kotoa, vastaavasti kotiutettavien osuus matalampi Kokkolassa ja LOST:ssa kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus

37 Potilaiden toimintakyky Ruokasalissa syöminen Ruokasalissa syövien osuus % 90% 80% 70% 60% 35% 30% 10% 0% 0% Itsenäisesti Avustettuna 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 5% 19% 19% 20% 10% 40% 0% 40% 20% 0% 10% 65% 23% 10% 4% 36% 60% 10% 45% 10% 13% 25% 27% 90% 0% 25% 0% 10% 80% 14% 43% 67% 30% 30% 0% 25% 25% Perustuu haastatteluihin Lukuja selittää osittain ruokalan sijainti ja ruokailutilojen koko

38 Potilaiden toimintakyky WC-käynnit Käy WC:ssä autettuna tai itsenäisesti % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 30% 30% 50% 35% 40% 40% 35% 20% 40% 50% 18% 40% 50% 40% 50% 68% 7% 56% 60% 65% 24% 15% 5% 27% 13% 33% 60% 34% 35% 17% 16% 65% 54% 30% 39% 63% 4% Itsenäisesti Avustettuna 67% 30% 40% 46% 40% 40% 16% 21% Perustuu haastatteluihin WC-käyntien ongelmien tarkempi tarkastelu vaatisi esimerkiksi Hoitajien omien kirjausten hyväksikäyttöä Tilojen ongelmien selvittämistä

39 Yli asukasta Alle asukasta Yhteenveto keskeisistä hoitoketjuista ja toimintakyvystä Haukipudas + Hoitojaksot ovat lyhyitä Influenssaa ja keuhkokuumetta (J10-J18) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön JYTA + Hoitojaksot ovat lyhyitä 39 Saarikka Pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C97) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Ylöjärvi Muita hermoston rappeutumissairauksia (G30-G32) ja pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C97) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön Eksote Hoitojaksot ovat melko pitkiä Kokkola 0-3 vuorokauden jaksoilla kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus Hoitojaksot ovat pitkiä, etenkin vammojen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kohdalla (S- ja M-diagnoosit) Iskeemisiä sydänsairauksia (I20-I25) hoidetaan poikkeuksellisen paljon suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön LOST 0-3 vuorokauden jaksoilla kotoa saapuvien osuus on suurempi kuin kotiin poistuvien osuus Hoitojaksot ovat pitkiä Oulu Hoitojaksot ovat pitkiä, etenkin hermoston sairauksissa ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöissä (G- ja F-diagnoosit) sekä aivoverisuonien sairauksissa

40 Kiitos! Fredrik Herse

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue

2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 2009 Pohjaselvitys vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittämisestä Lost alue 1 Nordic Healthcare Group Oy: Yritysesittely Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS)

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi)

MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE. Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) MIKKELIN SEUDUN MAISEMA 1 HANKE Loppuraportti ISBN 978-951-563-606-5 (URL:http://www.sitra.fi) 1 ESIPUHE Sitra lähti syksyllä 2006 n kaupungin kumppaniksi kehittämään uudenlaista resurssien ohjaus- ja

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI

TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI TILASTOSELVITYS PIETARSAAREN SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKAN POHJAKSI Simo Kokko Stakes Kuopio 2006 1. Selvitystyön tehtävä 2 Pietarsaaren seudun kunnat tilasivat Stakesilta hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse

Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse 1 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse 2 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ Olli Tolkki NÄKÖKULMIA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti

Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti 2 (70) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. VÄESTÖ JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 Kaisa Mölläri +358 29 524 7363 kaisa.mollari@thl.fi Satu Vuorio +358 29 524

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PALVELURAKENNE HALTUUN JA RESURSSIEN KOHDENTAMINEN OIKEASSA AJASSA JA HETKESSÄ PORVOO IKÄÄNTYY PORVOO IKÄÄNTYY Vuonna 2015 Porvoossa asuu 3 785 yli 75-vuotiasta PORVOO

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vanhuspalvelulaitosten inventaario Heinäkuu 2013 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos SOTERA Instituutti Maria Klemetz,

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO TUOTTEISTUS 5/2007 12/2007 LOPPURAPORTTI Sirpa Köppä Tommi Lehtokangas TIIVISTELMÄ...3 1.1 Hankkeen tavoitteet...4 1.2 Hankkeen eteneminen...4 1.2.1 Aikataulu...4

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Sari Kauppinen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Peruspalvelujen tila 2010 -raportin tausta-aineisto RAPORTTI 9 2010 Kirjoittajat ja THL Taitto:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot