Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm"

Transkriptio

1 Kansallinen Ikääntymisen foorumi Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1

2 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille , 2040 Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan Ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen (2008) ja Terveyskirjaston tietoihin dementian esiintyvyydestä eri ikäryhmissä. Lisäksi tietolähteenä on käytetty Stakesin vastikään ilmestynyttä julkaisua Laadukkaat dementiapalvelut opas kunnille (Saija Sormunen, Päivi Topo toim.). 2. Väestötietojen osalta - vuonna 2040 kaikki ns. suuret ikäluokat k ovat saavuttaneet t 75 vuoden iän - Ennusteiden mukaan ikärakenteessa tapahtuu vuosien 2030 ja 2040 välillä erityisen suuri muutos ikääntymisen suuntaan. Nykytilanteeseen verrattuna vuonna 2040 on lähes kaksinkertainen määrä +75 -vuotiaita henkilöitä. 3. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa asetetaan tavoitetasot ikääntyneiden eri asumismuodoille. Suosituksen mukaan valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen innin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin % 14% saa säännöllistä kotihoitoa - 5-6% saa omaishoidon tukea - 5-6% on tehostetun palveluasumisen piirissä - 3% on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla 2

3 YHTEENVETO jatkuu Vuoden 2006 toteutuneiden palvelutilastojen mukaan 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä - 11 % sai säännöllistä kotihoitoa - 4 % sai omaishoidontukea - 4 % oli tehostetun palveluasumisen piirissä - 6 % oli pitkäaikaishoidossa laitoksessa 4. Keskivaikean ja vaikean dementian osalta Terveyskirjastossa on käytetty seuraavia mm. Minisuomitutkimuksessakin todennettuja väestöön suhteutettuja esiintyvyyslukuja: vuotiailla 0,26 % vuotiailla 4,2 % vuotiailla 10,7 % -yli 85-vuotiailla ill 35 % Väestötutkimuksen mukaan vuonna 2005 Suomessa oli yhteensä noin dementiaoireista henkilöä - n keskivaikeasti ja vaikeasti dementoitunutta henkilöä - n lievästi dementoitunutta henkilöä Yhden dementiaoireisen ihmisen laitoshoidon keskimääräiset vuosikustannukset ovat noin , kotona asuvan henkilön hoidon vuosikustannukset ovat noin (Stakes) Presiksen nimi, pvm 3

4 Väestöennusteet ikäryhmittäin Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä :sta vuoteen 2012 mennessä :een (+8 %) Vuonna 2020 yli 75-vuotiaita on lta :een (+ 33 %) Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on lta (+96 %) Yli 65-vuotiaiden ( työeläkeläiset) määrä kasvaa nopeasti jo lähivuosina Vuonna 2012 yli 65-vuotiaita on lta (+14 % vuodesta 2008) Vuonna 2020 määrä on (+ 43 %) Vuonna 2030 määrä on (+ 68 %) Lähde: Tilastokeskus: Väestöennuste

5 Yli 75-vuotiaiden asuminen ja palvelut nykytila ja laatusuositus tulevaisuudessa Vuoden 2012, 2020 ja 2030 luvut perustuvat yli 75-vuotiaiden ituun määrään ja STM:n laatusuosituksen mukaisiin eritasoisiin asumisen paikkoihin Mikäli palvelut järjestetään laatusuosituksen mukaisesti pitkäaikaisen laitoshoidon osalta vuoteen 2012 mennessä paikkoja idaan tarvittavan noin puolet nykyisestä (13500 paikkaa )j vuoteen 2030 mennessä paikkamäärän idaan nousevan lähelle nykytasoa (24500 paikkaa ) Tehostettuun palveluasumiseen tarvitaan vuoteen 2012 mennessä noin lisäpaikkaa vuodesta 2012 vuoteen 2020 noin lisäpaikkaa vuoteen 2030 mennessä noin lisäpaikkaa Lähde: Tilastokeskus: Väestöennuste , Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, STM julkaisuja 2008:3

6 Dementia: Tausta Dementia on etenevä aivotoiminnan häiriö jonka heikentää henkilöiden kykyä huolehtia itsestään ja asioistaan (Aromaa ym., 2005). Arvoilta noin suomalaista potee dementia oireita (www.alzhimertauti.net). Näistä noin 60% sairastaa Alzheimerin tautia. Yhteensä idaan, että Suomessa on Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä. Seuraavaksi yleisin dementiasairaus on sydän- ja verisuoniperäinen aivoverenkierron häiriö (www.alzheimer.fi). Dementoivasta sairaudesta ei toistaiseksi voida parantaa, mutta lääkehoidolla voidaan lievittää potilaan oireita sekä hidastaa sairauden kulkua (www.alzheimer.fi). Dementian hoidolla on suuri kansantaloudellinen merkitys. Suomessa idaan että dementian hoitoon kului välittöminä kustannuksina vuonna 2005 noin 1,7 miljardia euroa (www.demetiahoitoyhdistys.fi).

7 Dementian määrä nyt ja tulevina vuosina Mikäli dementian esiintyvyys säilyy nykyisellään vuonna 2012 on keskivaikeasti tai vaikeasti dementoituneita (+13 % enemmän kuin vuonna 2008) vuonna 2020 dementoituneita on lta (+39 %) vuonna 2030 lta (+82 %) Keskivaikeasti tai vaikeasti dementoituneista 60 % hoidetaan nykyisin laitoksissa. Mikäli tämä trendi jatkuu, tarvitaan dementoituneille vuonna laitospaikkaa ( nykytilanteeseen) vuonna 2020 tarve olisi paikkaa vuonna paikkaa. Lähde: Tilastokeskus: Väestöennuste , Terveyskirjasto: Dementian esiintyminen.

8 Lähde: Laadukkaat dementiapalvelut opas kunnille. Stakes Saila Sormunen ja Päivi Topo (toim.) Esimerkkejä dementiaoireisten ihmisten määristä noin hengen kunnissa vuoden 2006 ikäryhmittäisten +65 v väkilukujen mukaan. Ikäryhmä, ä, vuotta Siilinjärvi Äänekoski Pieksämäki (dementian esiintyvyys %) (2,3 %) (4,2 %) (8,6 %) (13,0 %) (25,3 %) (33,5 %) Yhteensä (12,6 %)* (6,7 %) (18,0 %)* (7,9 %) (22,4 %)* (8,5 %) * 65 vuotta täyttäneiden osuus kunnan väestöstä 8

9 Lähde: Laadukkaat dementiapalvelut opas kunnille. Stakes Saila Sormunen ja Päivi Topo (toim.). Tilastokeskus: Väestöennuste Samojen kuntien dementiaoireisten ihmisten itu määrä vuonna Ikäryhmä, ä, vuotta Siilinjärvi Äänekoski Pieksämäki (dementian esiintyvyys %) (2,3 %) (4,2 %) (8,6 %) (13,0 %) (25,3 %) (33,5 %) Yhteensä (21,3 %)* (7,8 %) (27,3 %)* (8,6 %) (33,8 %)* (8,8 %) * 65 vuotta täyttäneiden osuus kunnan väestöstä 9

10 Kysymyksiä Kuinka suuri painoarvo ikääntyneiden id palvelutarpeen l innissa i i voi / pitää olla väestötiedoilla? Miten keskivaikeasti ja vaikeasti dementoituneiden asumisen palvelut voidaan parhaiten turvata? Miten paljon dementoituneita oikeasti on eri palvelumuodoissa? Mikä tulee olemaan lääkityksen kehittymisen merkitys ja vaikutus dementoituneiden palveluihin, hoitoon ja hoivaan? Miten realistinen on STM:n laatutavoite laitospaikkojen määrän puolittamisesta? Miten turvataan, ettei kyse tule olemaan vain takinkäännöstä ts. yksiköiden nimen muuttamisesta? Miten palvelurakenne oikeasti muutetaan asumispalveluja toteuttavaksi ja kotona asumista tukevaksi? 10

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASIKKALAN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty valtuustossa 17.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 1. YLEISTÄ...2 2. ASIKKALAN KUNNAN ASUNTOPOLIITTISET LINJAUKSET...2 3. IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN...2 3.1. IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Vanhuspoliittinen ohjelma

Vanhuspoliittinen ohjelma Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2012 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012) JOHDANTO... 3 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010

Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010 Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010 Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tavoitteelliseksi asiakirjaksi 9.10.2006 ( 67/06) SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2.

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti

Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti Selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja kotihoidosta Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ja kuntayhtymissä Puhelinhaastatteluaineiston koontiraportti 2 (70) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. VÄESTÖ JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot