Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)"

Transkriptio

1 Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet

2 Laaja selvitys 2 (2) SISÄLTÖ TAULUKKOLUETTELO... 3 KAAVIOLUETTELO JOHDANTO VÄESTÖ VÄESTÖN LUKUMÄÄRÄ JA VÄESTÖENNUSTEET IKÄÄNTYNEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OSUUDET VÄESTÖSTÄ SAIRASTAVUUS YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKKAAT JA HOITOPÄIVÄT ASIAKASRYHMITTÄIN PÄIHDEASIAKKAAT MIELENTERVEYSASIAKKAAT KEHITYSVAMMAISET IKÄÄNTYNEET VAIKEAVAMMAISET (ASIAKASMÄÄRÄT, EI HOITOPÄIVÄTIETOJA) IKÄÄNTYNEIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON LIITTYVIÄ INDIKAATTOREITA IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN JA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT SEKÄ NIITÄ KOSKEVIEN SUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄN KASVUN VAIKUTUS ASUMIS- JA HOITOPALVELUJEN TARPEESEEN VUONNA Kotihoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkodit ja pitkäaikainen laitoshoito SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET HENKILÖSTÖMITOITUKSET SYYSKUUSSA Toimintayksikköjen vastausten pohjalta lasketut kuntakohtaiset keskiarvot Toimintayksikkökohtaiset tulokset TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJEN HENKILÖSTÖRESURSSIT (OMA TUOTANTO) LIITTEET LIITE 1. TOPI-REKISTERIN MUKAISET YMPÄRIVUOROKAUTISTA HOITOA TARJOAVAT TOIMIPAIKAT JOULUKUUSSA LIITE 2. THL:N JA VALVIRAN VANHUSPALVELULAIN SEURANTAKYSELYYN SYKSYLLÄ 214 VASTANNEET TOIMINTAYKSIKÖT

3 Laaja selvitys 3 (2) Taulukkoluettelo TAULUKKO 1. VÄESTÖ VUONNA 213 JA VÄESTÖENNUSTEET VUOSILLE 23 JA TAULUKKO 2. IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ JA OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUOSINA 213 JA TAULUKKO 3. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN (= KATKAISU- JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN) ASIAKKAAT JA HOITOPÄIVÄT VUONNA TAULUKKO 4. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON ASIAKKAAT JA HOITOPÄIVÄT VUONNA TAULUKKO. KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKKAAT JA HOITOPÄIVÄT VUONNA TAULUKKO 6. KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOIDON ASIAKKAAT JA HOITOPÄIVÄT VUONNA TAULUKKO. KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUONNA TAULUKKO 8. YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (HOITOPÄIVÄT / 1 VASTAAVANIKÄISTÄ) TAULUKKO. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN ASIAKKAAT VUONNA TAULUKKO 1. IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN VUONNA 213 (% VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ) TAULUKKO 11. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN LUKUMÄÄRÄN KASVUN VAIKUTUKSET ASUMISPALVELUJEN TARPEESEEN (STM:N VALTAKUNNALLISTEN SUOSITUSTEN MUKAISESTI LASKETTUNA) TAULUKKO 12. SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET (VAKANSSIA JA TYÖSUHDETTA PER ASIAKASPAIKKA) TAULUKKO 13. TOTEUTUNEET HENKILÖSTÖMITOITUKSET (TYÖNTEKIJÄÄ PER ASIAKAS) TAULUKKO 14. KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ 1 ASUKASTA KOHTI VUONNA TAULUKKO 1. VÄESTÖ YHTÄ KUNTIEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJEN HENKILÖÄ KOHTI VUONNA Kaavioluettelo KAAVIO 1. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOTEEN 23 (SHP) KAAVIO 2. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOTEEN 23 (OYS-ERVA) KAAVIO 3. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOTEEN 24 (SHP) KAAVIO 4. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOTEEN 24 (OYS-ERVA) KAAVIO. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOSIIN 23 JA 24 (SHP) KAAVIO 6. VÄESTÖN MUUTOKSET VUODESTA 213 VUOSIIN 23 JA 24 (OYS-ERVA) KAAVIO. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 8. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. ENNUSTE VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDESTA VÄESTÖSTÄ VUONNA 23 (SHP) KAAVIO 1. ENNUSTE VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDESTA VÄESTÖSTÄ VUONNA 23 (OYS-ERVA) KAAVIO 11. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUOSINA 213 JA 23 (SHP) KAAVIO 12. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUOSINA 213 JA 23 (OYS-ERVA) KAAVIO 13. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KASVU VUODESTA 213 VUOTEEN 23 (SHP) KAAVIO 14. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KASVU VUODESTA 213 VUOTEEN 23 (OYS-ERVA) KAAVIO 1. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KASVU VUODESTA 213 VUOSIIN 23 JA 24 (SHP) KAAVIO 16. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KASVU VUODESTA 213 VUOSIIN 23 JA 24 (OYS-ERVA) KAAVIO 1. 8 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VUONNA 213 (SHP) KAAVIO VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 1. ENNUSTE 8 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUKSISTA VUONNA 23 (SHP) KAAVIO 2. ENNUSTE 8 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUKSISTA VUONNA 23 (OYS-ERVA) KAAVIO VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUOSINA 213 JA 23 (SHP) KAAVIO VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VÄESTÖSTÄ VUOSINA 213 JA 23 (OYS-ERVA) KAAVIO VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KASVU VUODESTA 213 VUOTEEN 23 JA 24 (SHP) KAAVIO VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄN KASVU (OYS-ERVA) KAAVIO 2. KELAN TERVEYSPUNTARIN VAKIOITU KANSANTAUTI-INDEKSI (SHP) KAAVIO 26. KELAN TERVEYSPUNTARIN VAKIOITU KANSANTAUTI-INDEKSI (OYS-ERVA) KAAVIO 2. KELAN TERVEYSPUNTARIN VAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI (SHP) KAAVIO 28. KELAN TERVEYSPUNTARIN VAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI (OYS-ERVA).... 4

4 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO 2. THL:N IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI (SHP).... KAAVIO 3. THL:N IKÄVAKIOITU SAIRASTAVUUSINDEKSI (OYS-ERVA) KAAVIO 31. PÄIHDEHUOLLON LAITOKSISSA HOIDOSSA OLLEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 32. PÄIHDEHUOLLON LAITOKSISSA HOIDOSSA OLLEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA)... KAAVIO 33. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN (= KATKAISU- JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN) ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT (SHP)... 6 KAAVIO 34. PÄIHDEHUOLLON LAITOSTEN (= KATKAISU- JA KUNTOUTUSYKSIKÖIDEN) ASIAKKAIDEN HOITOPÄIVÄT (OYS-ERVA).... KAAVIO 3. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON POTILAAT VUODEN 213 AIKANA (SHP) KAAVIO 36. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON POTILAAT VUODEN 213 AIKANA (OYS-ERVA) KAAVIO 3. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 38. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 3. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON POTILAIDEN HOITOPÄIVIEN IKÄ- JA SUKUPUOLIVALIKOITU INDEKSI VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 4. PSYKIATRIAN LAITOSHOIDON POTILAIDEN HOITOPÄIVIEN IKÄ- JA SUKUPUOLIVALIKOITU INDEKSI VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 41. KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA PSYKIATRIAN LAITOSHOIDOSSA VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 42. KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA PSYKIATRIAN LAITOSHOIDOSSA VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 43. KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP).... KAAVIO 44. KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA)... 1 KAAVIO 4. KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 46. KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 4. KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOIDON ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 48. KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOIDON ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA).... KAAVIO 4. KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOIDON HOITOPÄIVÄT: JULKINEN JA YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ VS. KUNNAN TAI KUNTAYHTYMÄN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO. KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHOIDON HOITOPÄIVÄT: JULKINEN JA YKSITYINEN YHTEENSÄ VS. KUNNAN TAI KUNTAYHTYMÄN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS-ERVA)... KAAVIO 1. KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 2. KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 3. KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 4. KEHITYSVAMMAISTEN AUTETUN ASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. HOITOPÄIVÄT YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON SISÄLTÄVÄSSÄ SOSIAALITOIMEN YKSIKÖSSÄ VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 6. HOITOPÄIVÄT YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON SISÄLTÄVÄSSÄ SOSIAALITOIMEN YKSIKÖSSÄ VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ YHTEENSÄ = KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SEKÄ YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP).... KAAVIO 8. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ YHTEENSÄ = KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SEKÄ YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS-ERVA)... 1 KAAVIO. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: KUNNAN JA KUNTAYHTYMIEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 6. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: KUNNAN JA KUNTAYHTYMIEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 61. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: YKSITYISEN JA JÄRJESTÖSEKTORIN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 62. HOITOPÄIVÄT TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: YKSITYISEN JA JÄRJESTÖSEKTORIN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS-ERVA).... KAAVIO 63. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: JULKINEN JA YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ VS. JULKINEN SEKTORI VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 64. TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: JULKINEN JA YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ VS. JULKINEN SEKTORI VUONNA 213 (OYS-ERVA).... KAAVIO 6. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ YHTEENSÄ = KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SEKÄ YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 66. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ YHTEENSÄ = KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN SEKÄ YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS-ERVA).... KAAVIO 6. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP).... 1

5 Laaja selvitys (2) KAAVIO 68. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS- ERVA) KAAVIO 6. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: YKSITYISEN JA JÄRJESTÖJEN TUOTTAMAT PALVELUT VUONNA 213 (OYS- ERVA) KAAVIO 1. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: JULKINEN JA YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ VS. JULKINEN SEKTORI VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 2. VANHAINKOTIEN HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ: JULKINEN JA YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ VS. JULKINEN SEKTORI VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 3. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 4. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT 8 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 6. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT 8 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT JA 8 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 8. PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄT VS. 8 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN PIIRISSÄ OLEVAT ASIAKKAAT SATAATUHATTA ASUKASTA KOHTI VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 8. VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN PIIRISSÄ OLEVAT ASIAKKAAT SATAATUHATTA ASUKASTA KOHTI VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 81. KOTONA ASUVAT VUOTTA TÄYTTÄNEET VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 82. KOTONA ASUVAT VUOTTA TÄYTTÄNEET VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 83. SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PIIRISSÄ VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 84. SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PIIRISSÄ VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 8. OMAISHOIDON TUEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 86. OMAISHOIDON TUEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 8. IKÄÄNTYNEIDEN TAVALLISEN PALVELUASUMISEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO 88. IKÄÄNTYNEIDEN TAVALLISEN PALVELUASUMISEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 8. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (SHP) KAAVIO. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN VUOTTA TÄYTTÄNEET ASIAKKAAT VUONNA 213 (OYS-ERVA) KAAVIO 1. VANHAINKODEISSA TAI PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA TERVEYSKESKUKSISSA OLEVAT VUOTTA TÄYTTÄNEET V. 213 (SHP) KAAVIO 2. VANHAINKODEISSA TAI PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA TERVEYSKESKUKSISSA OLEVAT VUOTTA TÄYTTÄNEET VUONNA 213 (OYS- ERVA) KAAVIO 3. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN ASUMINEN KOTONA, TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA TAI VANHAINKODISSA TAI PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA VUONNA 213 (SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN, % VASTAAVANIKÄISISTÄ) KAAVIO 4. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN ASUMINEN KOTONA, TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA TAI VANHAINKODISSA TAI PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA VUONNA 213 (OYS-ERVA, % VASTAAVANIKÄISISTÄ) KAAVIO. YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA OLEVIEN VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN OSUUDET VUONNA 213 (SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN, % VASTAAVANIKÄISISTÄ) KAAVIO 6. VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO V. 213 (OYS-ERVA, % VASTAAVANIKÄISISTÄ) KAAVIO. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, OYS-ERVA KAAVIO 8. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, KAAVIO. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, KAAVIO 1. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, KAAVIO 11. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, KAAVIO 12. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: V. TÄYTTÄNEIDEN SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO, KAAVIO 13. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: V. TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, OYS-ERVA KAAVIO 14. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, KAAVIO 1. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, KAAVIO 16. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, KAAVIO 1. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, KAAVIO 18. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: V. TÄYTTÄNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN, KAAVIO 1. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO, OYS-ERVA KAAVIO 11. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO, KAAVIO 111. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO, KAAVIO 112. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO,

6 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 113. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO,... 1 KAAVIO 114. IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET: VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN VANHAINKOTI- JA VUODEOSASTOHOITO, KAAVIO 11. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET JULKISELLA SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 116. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA). 16 KAAVIO 11. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 118. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 11. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 12. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 121. VANHAINKODIT: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 122. VANHAINKODIT: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 123. VANHAINKODIT: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 124. VANHAINKODIT: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 12. TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 126. TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 12. TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 128. TERVEYSKESKUKSEN TAI SAIRAALAN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 12. SOTAINVALIDIEN LAITOSHOITO: SUUNNITELLUT HENKILÖSTÖMITOITUKSET* KAAVIO 13. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 131. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 132. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 133. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 134. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 13. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA (OYS- ERVA) KAAVIO 136. VANHAINKODIT: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA SEKTORILLA (SHP) KAAVIO 13. VANHAINKODIT: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 138. VANHAINKODIT: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 13. VANHAINKODIT: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 14. TERVEYSKESKUSTEN TAI SAIRAALOIDEN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA SEKTORILLA (SHP)... 1 KAAVIO 141. TERVEYSKESKUSTEN TAI SAIRAALOIDEN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA SEKTORILLA (OYS-ERVA) KAAVIO 142. TERVEYSKESKUSTEN TAI SAIRAALOIDEN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 143. TERVEYSKESKUSTEN TAI SAIRAALOIDEN PITKÄAIKAISHOITO (= VUODEOSASTOT): TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISELLA JA YKSITYISELLÄ SEKTORILLA KAAVIO 144. SOTAINVALIDIEN LAITOSHOITO: TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* KAAVIO 14. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* N JA KESKI- POHJANMAAN JULKISEN SEKTORIN TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 146. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* LAPIN JA N JULKISEN SEKTORIN TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 14. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* N JULKISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 148. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA N, N JA LAPIN TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 14. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* YKSITYISELLÄ SEKTORILLA N JA N TOIMINTAYKSIKÖISSÄ.... 2

7 Laaja selvitys (2) KAAVIO 1. VANHAINKODIT: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISISSA JA YKSITYISISSÄ TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 11. VUODEOSASTOT: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* JULKISISSA JA YKSITYISISSÄ TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 12. SOTAINVALIDIEN LAITOSHOITO: SUUNNITELTU JA TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖMITOITUS* TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 13. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS* JULKISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ SSA, LLA, LAPISSA JA SSA KAAVIO 14. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS* JULKISISSA TOIMINTAYKSIKÖISSÄ LLA KAAVIO 1. IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS* YKSITYISISSÄ TOIMINTAYKSIKÖISSÄ KAAVIO 16. VANHAINKODIT: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS* KAAVIO 1. VUODEOSASTOT: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS KAAVIO 18. SOTAINVALIDIEN LAITOSHOITO: TOTEUTUNEEN JA SUUNNITELLUN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN EROTUS KAAVIO 1. KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ 1 ASUKASTA KOHTI VUONNA KAAVIO 16. VÄESTÖ YHTÄ KUNTIEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJEN HENKILÖÄ KOHTI VUONNA

8 Laaja selvitys 8 (2) 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehtiin laaja selvitys n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-ERVAn) ympärivuorokautisesta hoidosta. Selvitystyön tarve oli noussut esille syksyllä 214 kuntien edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain uudistamisen tuonhetkisestä tilanteesta johtuen tässä raportissa käytetään vielä myös termiä Pohjoinen sosiaali- ja terveysalue (Pohjoinen sote), jolla tarkoitetaan käytännössä samaa aluetta kuin OYS-ERVA-alue on. Selvitykseen sisällytettiin alla olevasssa kuviossa esitetyt asiakasryhmät ja ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat palvelualat. Selvitystyön painopiste oli ikääntyneissä, minkä vuoksi selvitykseen on lisätty joitakin ikääntyneiden kotona asumiseen ja kotihoitoon liittyviä mittareita. Päihdeasiakkaat Mielenterveysasiakkaat Kehitysvammaiset Ikääntyneet Vaikeavammaiset katkaisuyksiköt kuntoutusyksiköt psykiatrian laitoshoito laitoshoito autettu asuminen tehostettu palveluasuminen vanhainkoti pitkäaikainen laitoshoito (= vuodeosastohoito) palveluasuminen (sisältää myös eiympärivuorokautista hoitoa, koska muuta indikaattoria ei ollut saatavilla) KUVIO. Selvitykseen sisällytetyt asiakasryhmät ja palvelualat. Selvitys muodostui kahdesta osasta: a) Koko OYS-ERVAa koskeva taulukko- ja kaavioraportti ja sen pohjalta tehty tiivistelmä o Tietolähteinä käytettiin saatavilla ollutta rekisteri- ja tutkimustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet ja Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöresurssit 213 -raportti Kelan Terveyspuntari THL:n ja Valviran Vanhuspalvelulain seurantakysely 214 o Taulukko- ja kaavioraportti on tarkoitettu ensisijaisesti ympärivuorokautisen hoidon asiantuntijoiden käyttöön o Tiivistelmä on suunnattu ensisijaisesti luottamushenkilöille ja päättäjille o Vastuuhenkilönä projektipäällikkö Sanna Salmela b) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntiin ja kuntayhtymiin suunnattu puhelinhaastattelukierros o Haastatteluilla kerättiin taulukko- ja kaavioraporttia täydentäviä ja syventäviä tietoja o Haastattelujen tuloksista on tehty erillinen raportti o Vastuuhenkilönä hankesuunnittelija Suvi Helanen Kaikki selvitykseen liittyvät dokumentit ja kaikille avoin diapankki ovat luettavissa osoitteessa /erityisvastuualue. Taulukko- ja kaavioraportin alkuperäiset aiheet sekä niihin liittyneet keskeiset haasteet ja tehdyt valinnat on esitelty seuraavan sivun taulukossa.

9 Laaja selvitys (2) TAULUKKO. Raportin alkuperäiset aiheet ja niihin liittyneet haasteet ja ratkaisut. Aihe Haasteet Ratkaisut ja valinnat Hoitopäivät Asiakaspaikat / sairaansijat Henkilöstöresurssit Tieto löytyi muista paitsi vaikeavammaisten henkilöiden palveluasumisesta. Hoitopäivät oli usein ilmaistu absoluuttisina lukumäärinä eli niitä ei ollut suhteutettu kunnan asukasmäärään tai kyseessä olevan asiakasryhmän kokoon (kehitysvammaiset, päihdeasiakkaat). Tietoa kysyttiin THL:stä ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Ajantasaista, sekä julkisen että yksityisen sektorin kattavaa rekisteriä ei ole. Ikääntyneiden osalta olisi voitu käyttää THL:n ja Valviran syyskuussa 214 tekemää vanhuspalvelulain seurantakyselyn tietoa. Asiakaspaikkoja koskevia tuloksia ei kuitenkaan julkaistu vielä silloin, kun tietoa olisi selvitystä varten tarvittu. Lisäksi kaikki ympärivuorokautisen hoidon toimipaikat ja/tai niiden yksiköt eivät olleet vastanneet kyselyyn, minkä vuoksi tulokset eivät olisi kertoneet todellista asiakaspaikkojen lukumäärää. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön lukumäärää ei löydy julkisista rekistereistä. THL julkaisee kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöresurssit vain sairaanhoitopiireittäin, ei kunnittain. Jotta vertailu olisi mahdollista, hoitopäivien lukumäärä suhteutettiin kyseisen asiakasryhmän kokoon tai kunnan asukkaiden lukumäärään. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ota huomioon kuntien välisiä eroja kyseisten asiakkaiden (esim. kehitysvammaisten) määrissä ja palvelutarpeissa. Tämä täytyy huomioida tulosten tulkinnassa. Ajantasainen tieto on saatavissa vain kunnista. Tiedon keräämisestä koko Pohjoiselta sote-alueelta luovuttiin aikataulullisista syistä. Pohjois-Pohjanmaan asiakaspaikkatietojen kerääminen sisällytettiin osaksi puhelinhaastattelua. Myös Pohjois-Pohjanmaan liiton SOTEhankkeessa on kerätty ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikkatietoja Pohjois- Pohjanmaan alueelta. Hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä. Raporttiin voitiin sisällyttää henkilöstöresurssitiedot vain sairaanhoitopiirien tasolla. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrää ei voi lukujen perusteella eritellä. Tässä raportissa tiedot esitetään taulukoina ja kaavioina, jotka sisältävät neljä tasoa: Koko maa OYS-ERVA (kaavioissa käytetään myös termiä Pohjoinen sote) OYS-ERVAn sairaanhoitopiirit (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Länsi-Pohja ja Pohjois- Pohjanmaa) OYS-ERVAn kunnat (68 kpl). Suurin osa tiedoista esitetään kahtena samansisältöisenä, mutta erinäköisenä kaaviona: 1) Kuntakohtaiset tiedot suuruusjärjestyksessä sairaanhoitopiireittäin ryhmiteltynä (kuva 1) 2) Kuntakohtaiset tiedot suuruusjärjestyksessä ilman jakoa sairaanhoitopiireihin (kuva 2) Kuva 1: Kuva 2:

10 Laaja selvitys 1 (2) Taulukko- ja kaavioraportti ja sen tiivistelmä eivät sisällä tietojen tulkintaa ja johtopäätöksiä, sillä tulosten vertailu sekä tarkempi tulkinta ja johtopäätösten tekeminen edellyttävät kuntien palvelujärjestelmien, asiakasrakenteen ja asiakkaiden tarpeiden paikallistuntemusta. Raportin ja tiivistelmän tarkoituksena onkin tarjota asiantuntijoille ja päättäjille tietoa yhteisen vertailun, tulkinnan ja johtopäätösten tekemistä varten. Vastaavanlaisten selvitysten tekemistä jatketaan vuoden 21 aikana (mm. avopalveluihin liittyen). Tulosten tulkinnassa on tärkeää huomioida tekijöitä, jotka selittävät kuntien välisiä eroja ja vaikeuttavat vertailua: Kehitysvammaisuuden, mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien esiintyvyys ja niihin liittyvät palvelutarpeet voivat vaihdella kunnittain. Kuntien palvelujärjestelmissä on eroja, jotka vaikuttavat tuloksiin. Luvut perustuvat valtakunnallisiin tutkimuksiin ja rekistereihin, joiden aineisto on alun perin kerätty kunnilta tai muulta palveluntuottajalta (esim. toimintayksiköltä). Se, mikä palvelu luokitellaan mihinkin ryhmään tai luokkaan (esim. mitä palveluja ympärivuorokautisella hoidolla tarkoitetaan), voi jonkin verran vaihdella kunnittain. Osa tuloksista perustuu yhden päivän poikkileikkausaineistoon (esim. ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa olevat vuotta täyttäneet , % vastaavanikäisistä). Pienissä kunnissa yksittäisen päivän tieto ei välttämättä kuvaa luotettavasti koko vuoden tilannetta: Koska asiakkaita on vähän, jo yhden tai muutaman asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen voi aiheuttaa merkittävää vaihtelua tuloksissa. Jatkossa on tarpeen tarkastella yhtä päivää kuvaavien tietojen rinnalla myös esimerkiksi 3- vuoden tulosten keskiarvoja. Vielä paremmin palvelujen peittävyyttä kuvaisi yhden vuoden kaikkien kuukausien keskiarvo (katso esimerkki seuraavalta sivulta). Tätä tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla rekistereiden kautta. Lukuja tulkitessa on syytä huomioida myös se, että tietojen kirjaamisessa ja käsittelyssä on voinut tapahtua inhimillisiä virheitä kaikissa kirjaamis- ja käsittelyvaiheissa. Tästä syystä kaavioiden ja taulukoiden pohjana toimineet tiedot voi halutessaan tarkastaa seuraavissa osoitteissa: Sotkanet: o Väestöennusteet (vuodelta 212): o Muut kuin väestöennusteet (vuodelta 213): Vanhuspalvelulain seurantakysely: Selvityksen tekemistä ovat ohjanneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, kehitysjohtaja Pasi Parkkila sekä perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso ja asiantuntijalääkäri Veikko Kujala.

11 Laaja selvitys 11 (2) Esimerkki nkaaren kuntayhtymän käyttämästä tavasta laskea ikääntyneiden palveluja koskevat peittävyydet*: * Luvut ovat pääasiassa yksittäisen poikkileikkauspäivän tietoja, mutta olennaisimpia vinoumia on korjattu kyseisen vuoden 12 kuukauden keskiarvopeittävyydellä. (Lähde: nkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koiviston ja kehitysjohtaja Anu Vuorisen henkilökohtainen tiedonanto.)

12 Laaja selvitys 12 (2)

13 Laaja selvitys 13 (2) 2. Väestö 2.1 Väestön lukumäärä ja väestöennusteet

14 Laaja selvitys 14 (2)

15 Laaja selvitys 1 (2) TAULUKKO 1. Väestö vuonna 213 ja väestöennusteet vuosille 23 ja 24. Muutos vuoteen 23 mennessä Muutos vuoteen 24 mennessä Väestö v. 213 Väestö v. 23 Muutos (henkilöä) Muutos (%) Väestö v. 24 Muutos (henkilöä) Muutos (%) OYS-ERVA Utsjoki Lähde: Sotkanet (id:12/46/1). Väestöennusteet ovat vuodelta 212.

16 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 1. Väestön muutokset vuodesta 213 vuoteen 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuoteen 23 mennessä Lähde: Sotkanet (id: 12 / 46). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x 1.

17 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 2. Väestön muutokset vuodesta 213 vuoteen 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuoteen 23 mennessä 1 24 Lähde: Sotkanet (id: 12 / 46). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x 1.

18 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 3. Väestön muutokset vuodesta 213 vuoteen 24 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuoteen 24 mennessä 24 3 Lähde: Sotkanet (id: 12 / 1). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x 1.

19 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 4. Väestön muutokset vuodesta 213 vuoteen 24 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuoteen 24 mennessä 24 3 Lähde: Sotkanet (id: 12 / 1). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x 1.

20 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO. Väestön muutokset vuodesta 213 vuosiin 23 ja 24 (SHP). POHJOINEN SOTE Utsjoki Lähde: Sotkanet (id: 12/46/1). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen

21 Laaja selvitys 21 (2) KAAVIO 6. Väestön muutokset vuodesta 213 vuosiin 23 ja 24 (OYS-ERVA). POHJOINEN SOTE Utsjoki Lähde: Sotkanet (id: 12/46/1). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos lkm / väestö vuonna 213 x Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen

22 Laaja selvitys 22 (2)

23 Laaja selvitys 23 (2) 2.2 Ikääntyneiden lukumäärä ja osuudet väestöstä

24 Laaja selvitys 24 (2)

25 Laaja selvitys 2 (2) TAULUKKO 2. Ikääntyneiden määrä ja osuudet väestöstä vuosina 213 ja vuotta täyttäneet vuotta täyttäneet 8 vuotta täyttäneet vuonna 213 vuonna 23 vuonna 213 vuonna 23 vuonna 213 vuonna 23 Määrä % Määrä % Kasvu (hlöä) Määrä % Määrä % Kasvu (hlöä) Määrä % Määrä % Kasvu (hlöä) OYS-ERVA KESKI- POHJANMAA Utsjoki POHJOIS- POHJANMAA Lähde: Sotkanet (id:168/11/3/4/4/86). % = ikääntyneiden osuus prosentteina koko väestöstä. Kasvu (hlöä) = vuosien 23 ja 213 arvojen erotus.

26 Laaja selvitys 26 (2) KAAVIO. vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki vuotta täyttäneet, % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 11).

27 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 8. vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki vuotta täyttäneet, % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 11).

28 Laaja selvitys 28 (2) KAAVIO. Ennuste vuotta täyttäneiden osuudesta väestöstä vuonna 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki vuotta täyttäneet, % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 4).

29 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 1. Ennuste vuotta täyttäneiden osuudesta väestöstä vuonna 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki vuotta täyttäneet, % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 4).

30 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO 11. vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuosina 213 ja 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä v. 213 % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 11 / 4).

31 Laaja selvitys 31 (2) KAAVIO 12. vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuosina 213 ja 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä v. 213 % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 11 / 4).

32 Laaja selvitys 32 (2) KAAVIO 13. vuotta täyttäneiden määrän kasvu vuodesta 213 vuoteen 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen Lähde: Sotkanet (id: 11/4). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x 1.

33 Laaja selvitys 33 (2) KAAVIO 14. vuotta täyttäneiden määrän kasvu vuodesta 213 vuoteen 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen Lähde: Sotkanet (id: 11/4). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x 1.

34 Laaja selvitys 34 (2) KAAVIO 1. vuotta täyttäneiden määrän kasvu vuodesta 213 vuosiin 23 ja 24 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen Lähde: Sotkanet (id: 11/4/ ). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x 1.

35 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO 16. vuotta täyttäneiden määrän kasvu vuodesta 213 vuosiin 23 ja 24 (OYS-ERVA). POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen % 28 Lähde: Sotkanet (id: 11/4/). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x 1.

36 Laaja selvitys 36 (2) KAAVIO 1. 8 vuotta täyttäneiden osuudet vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä 13 Lähde: Sotkanet (id: 3).

37 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO vuotta täyttäneiden osuudet vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä 13 Lähde: Sotkanet (id: 3).

38 Laaja selvitys 38 (2) KAAVIO 1. Ennuste 8 vuotta täyttäneiden osuuksista vuonna 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä, väestöennuste Lähde: Sotkanet (id: 86).

39 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO 2. Ennuste 8 vuotta täyttäneiden osuuksista vuonna 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä, väestöennuste Lähde: Sotkanet (id: 86).

40 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuosina 213 ja 23 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä v. 213 % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 3 / 86).

41 Laaja selvitys 41 (2) KAAVIO vuotta täyttäneiden osuudet väestöstä vuosina 213 ja 23 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki % väestöstä v. 213 % väestöstä v Lähde: Sotkanet (id: 3 / 86).

42 Laaja selvitys 42 (2) KAAVIO vuotta täyttäneiden määrän kasvu vuodesta 213 vuoteen 23 ja 24 (SHP). POHJOINEN SOTE Utsjoki Lähde: Sotkanet (id: 3 / 86 / 8). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen

43 Laaja selvitys 43 (2) KAAVIO vuotta täyttäneiden henkilöiden määrän kasvu (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen 23 Muutos (%) vuodesta 213 vuoteen Lähde: Sotkanet (id: 3 / 86 / 8). Muutosprosentit laskettu kaavalla muutos henkilöinä / vuotta täyttänyt väestö vuonna 213 x 1.

44 Laaja selvitys 44 (2)

45 Laaja selvitys 4 (2) 3. Sairastavuus

46 Laaja selvitys 46 (2) KAAVIO 2. Kelan Terveyspuntarin vakioitu kansantauti-indeksi (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Kansantauti-indeksi suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Kela, Terveyspuntari.

47 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO 26. Kelan Terveyspuntarin vakioitu kansantauti-indeksi (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Kansantauti-indeksi suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Kela, Terveyspuntari.

48 Laaja selvitys 48 (2) KAAVIO 2. Kelan Terveyspuntarin vakioitu sairastavuusindeksi (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Sairastavuusindeksi suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Kela, Terveyspuntari.

49 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO 28. Kelan Terveyspuntarin vakioitu sairastavuusindeksi (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Sairastavuusindeksi suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Kela, Terveyspuntari.

50 Laaja selvitys (2) KAAVIO 2. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Sairastavuus suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Sotkanet (id:243).

51 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 3. THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Sairastavuus suhteessa koko maahan (= 1) Lähde: Sotkanet (id:243).

52 Laaja selvitys 2 (2) 4. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ja hoitopäivät asiakasryhmittäin 4.1 Päihdeasiakkaat

53 Laaja selvitys 3 (2) TAULUKKO 3. Päihdehuollon laitosten (= katkaisu- ja kuntoutusyksiköiden) asiakkaat ja hoitopäivät vuonna 213. Hoidossa olleet asiakkaat vuoden aikana yhteensä (lkm) Hoidossa olleet asiakkaat / 1 kunnan asukasta Asiakkaiden hoitopäivät vuoden 213 aikana yhteensä (lkm) Asiakkaiden hoitopäivät vuoden aikana, lkm / 1 kunnan asukasta* 3 3, OYS-ERVA 4 1, , ,1 2 3,6 26 2,1, 38 1, , , 4 6, ,2 3 8,6 8 1,2 1, , , , 2 18, , 1 2,6, , 43 11, , , , , Utsjoki 2,3 1 4, , , ,8, ,4 6 34, , , , , , , 12, , , , , 212 1, 2 2,3 18 1, 3, 3, , , ,6 1,4 2 1,2 1, 28 2,6 38 Lähde: Sotkanet (id: 281/12/2). * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / väestön keskiväkiluku * 1.

54 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO 31. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki,2 1,,6, 1 1,1 1,2 1,2,4,6,6, 1,,,8,8 1,6,8,,,,,6,6,,,, ,2 1,2 1,4 1, 1,8 1,8 1,8 1,4 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 2,2 2,3 2,6 2,4 2,2 2,2 2,3 2, 2, 2,6 3 3,2 3,2 3,3 3, 4 4,1 Hoidossa olleet asiakkaat / 1 kunnan asukasta,4,, 8,6 Lähde: Sotkanet (id: 12).

55 Laaja selvitys (2) KAAVIO 32. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki, 1 1, 1,8 2,1,2,4,,,,,,,6,6,6,6,6,6,,,8,8,8,,,, ,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2, 2, 2,6 2,6 3 3,2 3,2 3,3 3, 4 4,1 Hoidossa olleet asiakkaat / 1 kunnan asukasta,4,, 8,6 Lähde: Sotkanet (id: 12).

56 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 33. Päihdehuollon laitosten (= katkaisu- ja kuntoutusyksiköiden) asiakkaiden hoitopäivät (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuoden aikana / 1 asukasta 18 Lähde: Sotkanet (id: 2/2616).

57 Laaja selvitys (2) KAAVIO 34. Päihdehuollon laitosten (= katkaisu- ja kuntoutusyksiköiden) asiakkaiden hoitopäivät (OYS- ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuoden aikana / 1 asukasta 18 Lähde: Sotkanet (id: 2/2616).

58 Laaja selvitys 8 (2) 4.2 Mielenterveysasiakkaat

59 Laaja selvitys (2) TAULUKKO 4. Psykiatrian laitoshoidon asiakkaat ja hoitopäivät vuonna 213. Asiakkaat / 1 kunnan asukasta Hoitopäivät vuoden aikana / 1 asukasta Hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi Keskimääräinen hoitoaika (= hoidettujen potilaiden vuoden 213 aikana päättyneiden hoitojaksojen kokonaispituuksien keskiarvo) 4, OYS-ERVA, , , , , 3 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Utsjoki 6, , , , , , , , , ,1 16 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Lähde: Sotkanet (id: 1264/1263/2/1262). Mukana ovat kaikki psykiatrian erikoisalan vuodeosastot julkisella sektorilla (kunnat, kuntayhtymät ja valtio). Yksityisellä sektorilla ei järjestetä psykiatrista laitoshoitoa.

60 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 3. Psykiatrian laitoshoidon potilaat vuoden 213 aikana (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki 1, 2,4 2,6 2,6 3,1 3, 3,8 3, 3, 3,8 4 4,1 4,1 4 4,3 4, 4,2 4,4 4,4 4,6 4,2 4, 4,,2, 4,,2,1 4,6 4,8,1,3 4,,,4 3,6 3, 4 4,1 4,1 4,3 4, 4,8 4, 4, 4,,1,1,1,2,3,4,6, 6,3 6,2 6,4 6,4 6, 6,6 6,6 6,,3,6 Psykiatrian laitoshoidon potilaat / 1 kunnan asukasta 8 8, 8,, 1,2 Lähde: Sotkanet (id: 1264)

61 Laaja selvitys 61 (2) KAAVIO 36. Psykiatrian laitoshoidon potilaat vuoden 213 aikana (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki 1, 2,4 2,6 2,6 3,1 4,,2 4,6 4,,2,4, 3,6 3, 3, 3, 3,8 3,8 3, ,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4, 4, 4, 4,6 4,8 4,8 4, 4, 4, 4,,1,1,1,1,1,2,3,3,4,6,, 6,2 6,3 6,4 6,4 6, 6,6 6,6 6, Psykiatrian laitoshoidon potilaat / 1 kunnan asukasta,3,6 8 8, 8,, 1,2 Lähde: Sotkanet (id: 1264).

62 Laaja selvitys 62 (2) KAAVIO 3. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 asukasta 6 Lähde: Sotkanet (id: 1263).

63 Laaja selvitys 63 (2) KAAVIO 38. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 asukasta 6 Lähde: Sotkanet (id: 1263).

64 Laaja selvitys 64 (2) KAAVIO 3. Psykiatrian laitoshoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivalikoitu indeksi vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrian laitoshoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi Lähde: Sotkanet (id: 2).

65 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 4. Psykiatrian laitoshoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivalikoitu indeksi vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrian laitoshoidon potilaiden hoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi Lähde: Sotkanet (id: 2).

66 Laaja selvitys 66 (2) KAAVIO 41. Keskimääräinen hoitoaika psykiatrian laitoshoidossa vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrin laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika päivinä 341 Lähde: Sotkanet (id: 1262).

67 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 42. Keskimääräinen hoitoaika psykiatrian laitoshoidossa vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Psykiatrian laitoshoidon keskimääräinen hoitoaika päivinä 341 Lähde: Sotkanet (id: 1262).

68 Laaja selvitys 68 (2) 4.3 Kehitysvammaiset

69 Laaja selvitys 6 (2) TAULUKKO. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ja hoitopäivät vuonna 213. Laitoshoidon ja autetun asumisen asiakkaat yht. Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* Laitoshoidon ja autetun asumisen hoitopäivät yht. Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta * Laitoshoidon hoitopäivät Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* Autetun asumisen hoitopäivät Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* 122 2, OYS-ERVA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Utsjoki 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Lähde: Sotkanet (id:282/284/281/ /2843). * Laskettu kaavalla asiakkaiden tai hoitopäivien lkm / keskiväkiluku * 1.

70 Laaja selvitys (2) KAAVIO 43. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat vuonna 213 (SHP)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,,,,,,,,, 1,1 1, 1, 2,1 2,3 2,6 2,6 2,4 2,4 2,6 2, 3, 2, 2,6 2, 2, 2,6 3, 2, 3,3 3,3 3,3 3, 3,6 3,6 3, 1,3 1,6 1,8 1, 2,2 2, 2,6 2, 2, 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6 3, 3, 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4 4, 4, 4, 4,6,1 4,8,2, 6,1 6,4 Kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaita / 1 kunnan asukasta,,1,3,8 8,8, Lähde: Sotkanet (id: 282 / 284). Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / keskiväkiluku * 1.

71 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 44. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,,,,,,,,, 2,3 3, 2,6 2,6 2, 3,3 3, 1,1 1,3 1, 1,6 1, 1,8 1, 2,1 2,2 2,4 2,4 2, 2, 2,6 2,6 2,6 2,6 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3, 3, 3, 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4, 4, 4, 4,6 4,8,1,2, 6,1 6,4 Kehitysvammaisten ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaita / 1 kunnan asukasta,,1,3,8 8,8, Lähde: Sotkanet (id: 282 / 284). Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / keskiväkiluku * 1.

72 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 4. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät vuoden aikana / 1 kunnan asukasta Lähde: Sotkanet (id:281/ /2843 ). Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / keskiväkiluku * 1.

73 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO 46. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät vuoden aikana / 1 kunnan asukasta Lähde: Sotkanet (id:281/ /2843 ). Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / keskiväkiluku * 1.

74 Laaja selvitys 4 (2)

75 Laaja selvitys (2) TAULUKKO 6. Kehitysvammaisten laitoshoidon asiakkaat ja hoitopäivät vuonna 213. Asiakkaat Hoitopäivät vuoden aikana yhteensä Hoitopäivät, kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut Hoitopäivät, järjestön tai yrityksen tuottamat palvelut Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta* 312, OYS-ERVA 611, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Utsjoki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Lähde: Sotkanet (id: 282/ ). * Laskettu kaavalla asiakkaiden tai hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

76 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 4. Kehitysvammaisten laitoshoidon asiakkaat vuonna 213 (SHP)., 1, 2, 3, 4,, 6, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,,,,,,,4,,6,6,6,8,,4,6,6,6,,,8,8,8,8, 1, 1,3 1,2 1,, 1, 1,2 1, 1,3 1,4 1, 1, 1, 1,8 1,8 2, 2, 1, 2,6 2, 2, 3, 3,1 Kehitysvammalaitosten asiakkaat vuoden aikana / 1 kunnan asukasta,2 Lähde: Sotkanet (id: 282). * Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

77 Laaja selvitys (2) KAAVIO 48. Kehitysvammaisten laitoshoidon asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA)., 1, 2, 3, 4,, 6, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,,,,,,,6,,6,8, 1,,4,4,6,6,6,6,,,8,8,8,8,, 1, 1, 1, 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1, 1, 1, 1, 1,8 1,8 2, 2, 2,6 2, 2, 3, 3,1 Kehitysvammalaitosten asiakkaat vuoden aikana / 1 kunnan asukasta,2 Lähde: Sotkanet (id: 282). * Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

78 Laaja selvitys 8 (2) KAAVIO 4. Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivät: Julkinen ja yksityinen sektori yhteensä vs. kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät yhteensä / 1 asukasta Kunnan tai kuntayhtymän tuottamien palvelujen hoitopäivät / 1 asukasta Lähde: Sotkanet (id: 281/2818). * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

79 Laaja selvitys (2) KAAVIO. Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivät: Julkinen ja yksityinen yhteensä vs. kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät yhteensä / 1 asukasta Kunnan tai kuntayhtymän tuottamien palvelujen hoitopäivät / 1 asukasta Lähde: Sotkanet (id: 281/2818). * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

80 Laaja selvitys 8 (2)

81 Laaja selvitys 81 (2) TAULUKKO. Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät vuonna 213. Asiakkaat vuoden aikana Hoitopäivät vuoden aikana Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta * Lkm Lkm / 1 kunnan asukasta * 33 1, OYS-ERVA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Utsjoki 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8131 Lähde: Sotkanet (id:284/ /2843). Autettu asuminen = kehitysvammaisille tarkoitetut ryhmäkodit, joissa on ympärivuorokautinen henkilökunta. * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

82 Laaja selvitys 82 (2) KAAVIO 1. Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat vuonna 213 (SHP)., 2, 4, 6, 8, 1, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,8 1, 2,2 1, 1,1 2,1 2,4 3, 2,8 2, 2,4 2,6 2, 3,3 2, 1,3 1,6 2,1 2,3 2,8 3,4 1,6 1,1 1, 2, 2,3 1,3 1, 1,6 1,6 1,8 1, 2, 2, 2, 2, 2,6 2, 2,8 2,8 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,6 3,6 4,1 4,2 4,3 3, 3,,1,, 6,4 Autetun asumisen asiakkaat vuoden aikana / 1 kunnan asukasta,,1,8, Lähde: Sotkanet (id:284). Autettu asuminen = kehitysvammaisille tarkoitetut ryhmäkodit, joissa on ympärivuorokautinen henkilökunta. Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

83 Laaja selvitys 83 (2) KAAVIO 2. Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA)., 1, 2, 3, 4,, 6,, 8,, 1, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,8 1, 2,2 1,6 1, 2, 2,3 2,8 1,1 1,1 1,3 1,3 1, 1,6 1,6 1,6 1,8 1, 1, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2, 2, 2,6 2,6 2, 2, 2, 2,8 2,8 2,8 3, 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 3, 3, 4,1 4,2 4,3,1,, 6,4 Autetun asumisen asiakkaat vuoden aikana / 1 kunnan asukasta,,1,8, Lähde: Sotkanet (id:284). Autettu asuminen = kehitysvammaisille tarkoitetut ryhmäkodit, joissa on ympärivuorokautinen henkilökunta. Laskettu kaavalla asiakkaiden lkm / kunnan keskiväkiluku * 1.

84 Laaja selvitys 84 (2) KAAVIO 3. Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuoden aikana / 1 asukasta Lähde: Sotkanet (id: /2843). * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku tai vuotta täyttäneiden määrä * 1.

85 Laaja selvitys 8 (2) KAAVIO 4. Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuoden aikana / 1 asukasta Lähde: Sotkanet (id: /2843). * Laskettu kaavalla hoitopäivien lkm / kunnan keskiväkiluku tai vuotta täyttäneiden määrä * 1.

86 Laaja selvitys 86 (2) 4.4 Ikääntyneet

87 Laaja selvitys 8 (2) TAULUKKO 8. Ympärivuorokautisen hoidon hoitopäivät vuotta täyttäneillä vuonna 213 (hoitopäivät / 1 vastaavanikäistä). Ympärivuorokautisen hoidon sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä 1, 2 Vanhainkodissa 2, 3 Tehostettussa palveluasumisessa 2, 3 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa OYS-ERVA Utsjoki Lähde: Sotkanet (id:/2/231/3). 1 Sisältää vanhainkodit, palveluasunnot, päihdehuollon yksiköt sekä kehitysvammaisten laitokset ja autetun asumisen. 2 Sisältää sekä julkisen että yksityisen palvelun. 3 Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

88 Laaja selvitys 88 (2) KAAVIO. Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä vuotta täyttäneillä vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:). Sisältää vanhainkodit, palveluasunnot, päihdehuollon yksiköt, kehitysvammalaitokset / keskuslaitokset ja kehitysvammaisten autetun asumisen. Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

89 Laaja selvitys 8 (2) KAAVIO 6. Hoitopäivät ympärivuorokautisen hoidon sisältävässä sosiaalitoimen yksikössä vuotta täyttäneillä vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:). Sisältää vanhainkodit, palveluasunnot, päihdehuollon yksiköt, kehitysvammalaitokset / keskuslaitokset ja kehitysvammaisten autetun asumisen. Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

90 Laaja selvitys (2) KAAVIO. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä yhteensä = Kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:231). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

91 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 8. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä yhteensä = Kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:231). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

92 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Kunnan ja kuntayhtymien tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:232). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

93 Laaja selvitys 3 (2) KAAVIO 6. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Kunnan ja kuntayhtymien tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 836 Lähde: Sotkanet (id:232). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

94 Laaja selvitys 4 (2) KAAVIO 61. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Yksityisen ja järjestösektorin tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 441 Lähde: Sotkanet (id:233). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

95 Laaja selvitys (2) KAAVIO 62. Hoitopäivät tehostetussa palveluasumisessa vuotta täyttäneillä: Yksityisen ja järjestösektorin tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 441 Lähde: Sotkanet (id:233). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

96 Laaja selvitys 6 (2) KAAVIO 63. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Julkinen ja yksityinen sektori yhteensä vs. julkinen sektori vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä yhteensä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät v. täyttäneillä, kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:231/232). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

97 Laaja selvitys (2) KAAVIO 64. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Julkinen ja yksityinen sektori yhteensä vs. julkinen sektori vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä yhteensä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät v. täyttäneillä, kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:231/232). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

98 Laaja selvitys 8 (2) KAAVIO 6. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä yhteensä = Kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 43 Lähde: Sotkanet (id:2). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

99 Laaja selvitys (2) KAAVIO 66. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä yhteensä = Kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 43 Lähde: Sotkanet (id:2). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

100 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 6. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 43 Lähde: Sotkanet (id:26). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

101 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 68. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 43 Lähde: Sotkanet (id:26). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

102 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 6. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:261). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

103 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Yksityisen ja järjestöjen tuottamat palvelut vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:261). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

104 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 1. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Julkinen ja yksityinen sektori yhteensä vs. julkinen sektori vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä yhteensä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät v. täyttäneillä, kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:2/26). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

105 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 2. Vanhainkotien hoitopäivät vuotta täyttäneillä: Julkinen ja yksityinen sektori yhteensä vs. julkinen sektori vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät v. täyttäneillä yhteensä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät v. täyttäneillä, kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:2/26). Laskettu kaavalla hoitopäivien lukumäärä / v. täyttäneiden määrä * 1.

106 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 3. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät vuotta täyttäneillä vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:3).

107 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 4. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät vuotta täyttäneillä vuonna 213 (OYS- ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:3).

108 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 1 Lähde: Sotkanet (id:21).

109 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 6. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä vuonna 213 (OYS- ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä 1 Lähde: Sotkanet (id:21).

110 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät ja 8 vuotta täyttäneillä vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:3/21).

111 Laaja selvitys 111 (2) KAAVIO 8. Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät vs. 8 vuotta täyttäneillä vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Hoitopäivät vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Hoitopäivät 8 vuotta täyttäneillä / 1 vastaavanikäistä Lähde: Sotkanet (id:3/21).

112 Laaja selvitys 112 (2) 4. Vaikeavammaiset (asiakasmäärät, ei hoitopäivätietoja)

113 Laaja selvitys 113 (2) TAULUKKO. Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaat vuonna 213. Asiakkaat (lkm) Asiakkaat / 1 kunnan asukasta 23 OYS-ERVA Utsjoki Lähde: Sotkanet (id: 124/363).

114 Laaja selvitys 114 (2) KAAVIO. Vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat sataatuhatta asukasta kohti vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki Asiakkaita vuoden aikana / 1 asukasta 8 Lähde: Sotkanet (id: 363). Sisältää vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen. Sisältää sekä ympärivuorokautisen että ei-ympärivuorokautisen asumisen.

115 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 8. Vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat sataatuhatta asukasta kohti vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki Asiakkaita vuoden aikana / 1 asukasta 8 Lähde: Sotkanet (id: 363). Sisältää vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen. Sisältää sekä ympärivuorokautisen että ei-ympärivuorokautisen asumisen.

116 Laaja selvitys 116 (2). Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon liittyviä indikaattoreita.1 Ikääntyneiden asuminen ja asumista tukevat palvelut sekä niitä koskevien suositusten toteutuminen

117 Laaja selvitys 11 (2) TAULUKKO 1. Ikääntyneiden asuminen vuonna 213 (% vuotta täyttäneestä väestöstä). Kotona asuvat 1 Säännöllisen kotihoidon piirissä 2 Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana 3 Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen 4 Vanhainkoti tai pitkäaikainen laitoshoito terveyskeskuksessa,3 11, 4,6 1,1 6, 3,1 OYS-ERVA, 13,4 6,6,8,4 2,,3 12,3, 1,4 8,2 1, 8,6 12,8 8,6, 8,4 11,2,1 1,2 8, 1,8 2, 12,2 8,2 4, 2,,6 14,3,1,8 3,6,8 1, 6,4 2,8, 8,1 16, 6, 1, 4,2 1,4 14,,8 8,2,4,2, 6,6,,6 8,,6 6,8,6 8, 1, 8,8,, 1,2 8,6 12,,6,6 88,1,8 8,8 11,,4 8, 6,3,8,8 1, 8,4 1,4 6,,4,3 8,6 16,2,6 12,4 86, 11,2 1, 12,4 1,3 1,2 3, 2,3 8,4 8, 11, 4, 2,2 1,3 86,4 11,, 13,4,1 12,3 6, 1,2,1 2,8 8,1 13, 13, 14,3 8, 11,3 8,2 8,3 2,1, 1,3,6, 3,2 8,1 16, 6,6 1,4 8, 4,8 3,1,8,, 1, 8,6,4,6 6,,4 82, 11,4 3,3 14,6 3,4, 6, 3,6 2,2 4,4 86, 1,4,2 1,4 2, 88, 13,8,4,1 4,4, 11,,,, 1,8 8, 1,3 1,3, 6, 4, 8, 14,1 6, 14,8 4,4 2,1 13,,,2,4 Utsjoki 4, 21,1 14,3,, 6,,1 1, 4,,8,4 2,4,4 6,1 4,, 8,4 1, 1,8 12,3,3 2, 6,4 1, 88,4 1,2 8,8 8,2 3,4,1 13, 4,1 3, 6,6 8, 13,,1, 6,3 3,8 88,6 1,3,4 1, 1,4, 1,6 6,6,6 6, 2, 86,8 11, 6,3 11, 88,4 1,8, 1,2,8 1,8 1, 14,6,4 3,1, 2,2 8,8 6, 1,, 16,,4,2 4, 1, 18,2 3,6,6, 1,1 3,1 13, 2,6 1,2, 1,2 3, 12,3, 3,8, 88,6 13,1 4, 11,4 8, 1,2 4, 6,1 6,1 84, 11,3 2, 16, 8,8 3,6 2,8 1,2 86,6 1,8 4,6 8,3,1 8,3 1,2,3 11,1 1, 8,3, 6,4 12,1,3 14,3,,1 4,8 4,8 8, 16,8,6 6,4 4,1 8, 21,2 3,4, 3,1 2,4 1,3 4,8,6 82, 23,6 1,6 14,2,4 21,,,8,6 1, 8, 24,3,6 11,8 8,6 2,8,4 2, 8,4, 8, 1, 4,1 8,8 1,,4 11, 8,2 4, 2,6 88,1 13,1 4,2 2, 8, 2, 1, 8,4 1,4,6 3,4 1,6, 4,8 1,8 8,8 1,3, 8, 1,1 Lähde: Sotkanet (id:1/3216/3262/344/3261/336). Hailuodon kursivoidut luvut korjattu (Arja Rantapelkonen). Vihreällä korostetut täyttävät STM:n (213) suositukset: 1 Kotona asuvat 1-2 %; 2 Säännöllisen kotihoidon piirissä %; 3 Omaishoidon tuen asiakkaana 6- %; 4 Tehostetussa palveluasumisessa 6- %; Vanhainkodissa tai vuodeosastolla 2-3 %.

118 Laaja selvitys 118 (2) KAAVIO 81. Kotona asuvat vuotta täyttäneet vuonna 213 (SHP). 8, 82, 84, 86, 88,, 2, 4, 6, 8, 1, POHJOINEN SOTE Utsjoki 8, 82, 82, 84, 8,1 8,1 8,6 8,6 86,4 86, 8,4 8,6 88,1 86, 8,1 88, 88,4 88,6 86,6 86,8 8, 8,3 8,3 8, 8, 8,8 88,1 88,4 88,6,3,,3 8,4 8,6,2,6,8 1,4 8, 8,6 8, 8,8,4 8, 8,,1,1,, 8,,1,4, 1,3 8, 8, 8,8 8,8,3,4,4, 1, 1,8 2,1 2, 3,1 3,4 4, 1, 1, 2,4 3, 3,1 3,4 Lähde: Sotkanet (id:1). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen kotona asuvien osuudelle (1-2 %).

119 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 82. Kotona asuvat vuotta täyttäneet vuonna 213 (OYS-ERVA). 8, 82, 84, 86, 88,, 2, 4, 6, 8, 1, POHJOINEN SOTE Utsjoki 8, 82, 82, 84,,3, 8,,,1,1,3 8,1 8,1 8,6 8,6 86,4 86, 86,6 86,8 86, 8, 8,1 8,3 8,3 8,4 8, 8, 8,6 8,8 88,1 88,1 88,4 88,4 88, 88,6 88,6 8,4 8, 8, 8, 8,6 8,6 8, 8, 8,8 8,8 8,8 8,,1,2,3,4,4,4,4,,6,,8, 1, 1,3 1,4 1,8 1, 1, 2,1 2,4 2, 3, 3,1 3,1 3,4 3,4 4, Lähde: Sotkanet (id:1). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen kotona asuvien osuudelle (1-2 %).

120 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 83. Säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 213 (SHP).,, 1, 1, 2, 2, 3, 3, POHJOINEN SOTE Utsjoki 6,1,4, 8, 8,4,,6 11, 13,4 12,3 11,2 12,2 12,8,8 1,4 11,2 11, 11, 12, 12,3 14,3 14, 16, 1,2 16,2,,8 1,3 1,4 11,3 11,4 11, 13, 13, 13,8 14,1 1,3 1, 1,2 12,3 13, 13, 1,3 1,6 16, 1,, 1,8 11,3 11, 11, 12,3 13, 13,1 13,1 14,3 14,6 1,6 16, 16,8 1,2 1,2 1,3 1,3 1, 18,2 1,8 21,1 21,2 21, 23,6 24,3 % vuotta täyttäneestä väestöstä 2,8 3,6 Lähde: Sotkanet (id:3216). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen kotihoidon piirissä olevien osuudesta (13-14 %).

121 Laaja selvitys 121 (2) KAAVIO 84. Säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 213 (OYS-ERVA).,, 1, 1, 2, 2, 3, 3, POHJOINEN SOTE Utsjoki 6,1,6 1, 11, 12,3 12,3 13,4 1,6,4, 8, 8,4,,,8,8, 1,2 1,3 1,4 1,4 1,8 11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12,2 12,3 12,3 12,8 13, 13, 13,1 13,1 13, 13, 13, 13,8 14,1 14,3 14,3 14,6 14, 1,2 1,3 1,3 1,6 16, 16,2 16, 16, 16,8 1,2 1,2 1,3 1,3 1, 1, 18,2 1,8 21,1 21,2 21, 23,6 24,3 % vuotta täyttäneestä väestöstä 2,8 3,6 Lähde: Sotkanet (id:3216). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen kotihoidon piirissä olevien osuudesta (13-14 %).

122 Laaja selvitys 122 (2) KAAVIO 8. Omaishoidon tuen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (SHP)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, POHJOINEN SOTE Utsjoki 1,6 2,6 2, 2,8 3,3 3, 4, 4,1 4,6 4, 4,,1,,2,6,6,,1,3,4 3,4 3,6 4, 4,1 4,2 4,6 4, 4,8,,4,4,,6, 6,6 6,4 6,6 6,,1 6,3 6, 6,8 6, 6, 6,6 6, 6,6 6,3 6,4 6,,,6,6 8,2 8,6,, 8,2,,6,, 8,2 8,8, 8,8,4,3,4,8 1,3 1,4 % vastaavanikäisestä väestöstä 13, 14,3 1, Lähde: Sotkanet (id:3262). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen omaishoidon tuen asiakkaiden osuudesta (6- %).

123 Laaja selvitys 123 (2) KAAVIO 86. Omaishoidon tuen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, POHJOINEN SOTE Utsjoki 1,6 4,6 4, 2,6 2, 2,8 3,3 3,4 3, 3,6 4, 4, 4,1 4,1 4,2 4,6 4, 4, 4,8,,1,1,2,3,4,4,4,,6,6,6,,, 6,6 6,6 6, 6,8, 6,3 6,3 6,4 6,4 6, 6, 6,6 6,6 6, 6, 6,,1,,6,6,6,,,, 8,2 8,2 8,2 8,6 8,8 8,8,,3,4,4,8 1,3 1,4 % vastaavanikäisestä väestöstä 13, 14,3 1, Lähde: Sotkanet (id: 3262). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen omaishoidon tuen asiakkaiden osuudesta (6- %).

124 Laaja selvitys 124 (2) KAAVIO 8. Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki,1,6,6,8,8,,,8,,,6,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 2,2 2,3 2, 2,8 2, 2, 3,1 3,6 3,8 4,2, % vastaavanikäisestä väestöstä, Lähde: Sotkanet (id: 344). STM:llä (213) ei ole suosituksia tavallisen palveluasumisen osuudesta.

125 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 88. Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki,1,8,6,6,8,6,,8,8,,, 1,1 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 2,2 2,3 2, 2, 2, 2,8 3,1 3,6 3,8 4,2, % vastaavanikäisestä väestöstä, Lähde: Sotkanet (id: 344). STM:llä (213) ei ole suosituksia tavallisen palveluasumisen osuudesta.

126 Laaja selvitys 126 (2) KAAVIO 8. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (SHP) POHJOINEN SOTE Utsjoki 2,2 3 4,,4,8, 6,,1,4,8 8,2 8,2 8,4 6, 6,,1,4, 8 8,3 6,3 6,4 4,8 4,8,2,, 6,1 6,4 6,,4,6,6,6, 8,2 8,4 8, 8, 8,3 8,4 8, 8,8 8,,6,,6 1 1,2 1,3 1,4,8, 1,2 1, 11, 12,4 12,4 11,1 11,4 11,8 11, 12,1 % vastaavanikäisestä väestöstä 13,4 14,2 14,6 14, Lähde: Sotkanet (id:3261). Vihreä alue osoittaa STM:n(213) suosituksen tehostetussa palveluasumisessa olevien osuudesta (6- %).

127 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 213 (OYS-ERVA) POHJOINEN SOTE Utsjoki 2,2 3 6,,4 6,,1,4 8,2 8, 4, 4,8 4,8,2,4,,,,8 6,1 6,3 6,4 6,4 6, 6,,1,4,6,6,6,,,8 8 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8, 8, 8,8 8,,6,6,8,, 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1, 11,1 11,4 11,8 11, 11, 12,1 12,4 12,4 % vastaavanikäisestä väestöstä 13,4 14,2 14,6 14, Lähde: Sotkanet (id:3261). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen tehostetussa palveluasumisessa olevien osuudesta (6- %).

128 Laaja selvitys 128 (2) KAAVIO 1. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat vuotta täyttäneet v. 213 (SHP)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,4 1, 1,8 1, 1, 1, 1,4 1, 1,8 1, 2,1 2, 2,4 2, 2,8 3,1 2, 3,2 2, 1,1 1,1 1,2 1, 1, 1,8 1,8 1, 2,2 2,6 2, 3,1 3,6 3,4 3,8 4,2 4, 4,4 4,4 4,4 4,8 4, 4,1 4,8,1 6,, 6,1 6,6,3,4 % vastaavanikäisestä väestöstä 14,3 Lähde: Sotkanet (id:336). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuudesta (2-3 %).

129 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 2. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat vuotta täyttäneet vuonna 213 (OYS-ERVA)., 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, POHJOINEN SOTE Utsjoki,,4 1, 1, 2, 3,1 2,4 2,8 2, 1, 1,1 1,1 1,2 1,4 1, 1, 1, 1, 1,8 1,8 1,8 1,8 1, 1, 2,1 2,2 2,6 2, 2, 2, 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4, 4, 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4 4,8 4,8,1, 6, 6,1 6,6,3,4 % vastaavanikäisestä väestöstä 14,3 Lähde: Sotkanet (id:336). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuudesta (2-3 %).

130 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO 3. vuotta täyttäneiden asuminen kotona, tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 213 (sairaanhoitopiireittäin, % vastaavanikäisistä). POHJOINEN SOTE Utsjoki Kotona asuvat Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti tai pitkäaikainen laitoshoito, 1, 2, 3, 4,, 6,, 8,, 1,,3,,3 8,1 8,4 8,6,2,6,8 1,4 2, 8, 86,4 86, 8,4 8,6 88,1 8,6 8, 8,8,4 1,3,1 8, 82, 8,1 8,6 86, 8,1 88, 8, 8,,, 2,1 3,1 3,4 4,,1 88,4 88,6 8,,1,4 1,8, 82, 84, 8,6 86,6 86,8 8, 8,3 8,3 8, 8, 8,8 88,1 88,4 88,6 8, 8, 8,8 8,8,3,4,4, 1, 1, 1, 2,4 3, 3,1 3,4 6,,4 8,2 1, 8,,,6,8, 8,2 4, 8, 13,4 12,4,4,3 12,4 11,,6 1,3 1,2,8 1, 8,4,1 2,8 14,8 4,4 14,6 14,3 6, 1,4 8,,1 8,3 6,,,,4, 2,2,,4 8,2 1, 6,3 3, 8,4 6,4 6, 14,2 16, 8,4 8,3 11,, 11,1 12,1 6,1 11,8 1, 8,,8 11,4 6,4 8,8 1,2 8, 4,8,6,,2,,,6,6,, 4,8 3,1 2, 1, 4,2 1,8 3,6,4 2, 1,,4 2, 4,8 4,4 2,1 4, 1,8 3,2 6,6 1, 2,4 3,4 1,4 3,8 1, 1, 2,,,1 6,1 3,1 1, 2, 1,8 4,1 1, 1,1 4,8 1, 2,6 4, 1,1 2,2 1,2 Lähde: Sotkanet (id:1/3261/336).

131 Laaja selvitys 131 (2) KAAVIO 4. vuotta täyttäneiden asuminen kotona, tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuonna 213 (OYS-ERVA, % vastaavanikäisistä). POHJOINEN SOTE Utsjoki Kotona asuvat Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti tai pitkäaikainen laitoshoito, 1, 2, 3, 4,, 6,, 8,, 1,,3,, 8,,1,1,3 8, 82, 82, 84, 8,1 8,1 8,6 8,6 86,4 86, 86,6 86,8 86, 8, 8,1 8,3 8,3 8,4 8, 8, 8,6 8,8 88,1 88,1 88,4 88,4 88, 88,6 88,6 8,4 8, 8, 8, 8,6 8,6 8, 8, 8,8 8,8 8,8 8,,1,2,3,4,4,4,4,,6,,8, 1, 1,3 1,4 1,8 1, 1, 2,1 2,4 2, 3, 3,1 3,1 3,4 3,4 4, 6,,4 6, 8,,1,4 8,2 14,8 14,2 14,6 16, 1, 14,3 6, 8,4 13,4 1,4 8,3 11, 12,4, 8, 11,1 12,1,4,3 6,1 6,1 11,8 12,4 1, 11, 8, 8,2,8,1 1, 11,4 8, 8,3 6, 6,4,,6 1,3 8,8 1,2 1,2 8, 6,3 3,,6 4,8,8 8,4,6,,,8,2,,, 8,4 8,2 6,4,,6,4 3,1 2, 2, 1, 2,8 2,4 1, 4,4 4,2,4, 2,,1 3,1 4,8 1, 2, 3,4 1,8 4,4 1,4 4, 4,1 6,6 1, 1,1 3,8 4,8 1, 1, 1, 2,6 1,8 3,6 4, 3,2 1,1,4 1, 2,2,6 4, 2,,, 1,, 1,2 2,2 4,4 4,8 1,8, Lähde: Sotkanet (id:1/3261/336).

132 Laaja selvitys 132 (2) KAAVIO. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vuotta täyttäneiden osuudet vuonna 213 (sairaanhoitopiireittäin, % vastaavanikäisistä). POHJOINEN SOTE Utsjoki,, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 2,2 3, 6,,4 8,2 4, 2,,8 3,6 8,2 8,,,6, 1, 8,,4,8 8,4,6 1,2 1,3 11, 12,4 12,4 13,4,1 6, 4,4, 1,, 3,2 6, 6,,1,4, 8, 8,3 1,4 14,6 14,8 14,3,4 6,6 6,3 6,4 1, 8,2 8,4 1, 6, 4,8 4,8,2,, 6,1 6,4,,,6,6,6, 8,3 8,4 8, 8,8 8,,8, 1,2 1,8 11,1 11,4 11,8 11, 12,1 4,8 4, 2,2 1,2 3,1 14,2 1, 16,,4 3,8 2, 1, 1,8 1,,3 1, 2,8 2, 4, 4,4 1,8 2,4 4,1 2,6 1,1 1, 1, 2,1 6,1 1,1 1, 3,4,4 4,8 1,4 2, 1,8,1, 3,1 2, 1, 4,2 Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti tai pitkäaikainen laitoshoito, 4,4 Lähde: Sotkanet (id: 3261/336). Vihreä alue osoittaa STM:n ja Kuntaliiton (213) suosituksen tehostetussa palveluasumisessa (6- %) ja vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2-3 %) olevien yhteen lasketusta osuudesta (= 8-1 %).

133 Laaja selvitys 133 (2) KAAVIO 6. vuotta täyttäneiden ympärivuorokautinen hoito v. 213 (OYS-ERVA, % vastaavanikäisistä). POHJOINEN SOTE Utsjoki,, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 2,2 3, 6,,4 6,,1,4 8,2 8, 6, 4,4 4, 4,8 4,8,,2,4,,,,8 6,1 6,3 6,4 6,4 6, 6,,,,1,4,6,6,6,,,8 8, 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8, 8, 8,8 8,,,6,6,8,, 1, 1,2 1,2 1,3 1,4 1, 6,6 2, 1,8 1, 4,8 4, 3,2 2,2 1,2 3,6 1, 11,1 11,4 11,8 11, 11, 12,1 12,4 12,4 13,4 14,2 14,6 14,8 1, 16, 14,3 3,1 2, 2, 2,8 2,4 1, 1, 3,8 4,1 4, 2,6 1, 1,8 1,1 1,,4,3 1, 6,1 4,4,4 3,4 2,1 1,8 1,1 1, 4,8 2,,1 1,8 1,4, 3,1 2, 1, 4,2 Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti tai pitkäaikainen laitoshoito, 4,4 Lähde: Sotkanet (id: 3261/336). Vihreä alue osoittaa STM:n (213) suosituksen tehostetussa palveluasumisessa (6- %) ja vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa (2-3 %) olevien yhteen lasketusta osuudesta (= 8-1 %).

134 Laaja selvitys 134 (2)

135 Laaja selvitys 13 (2).2 Ikääntyneiden määrän kasvun vaikutus asumis- ja hoitopalvelujen tarpeeseen vuonna 23

136 Laaja selvitys 136 (2) TAULUKKO 11. vuotta täyttäneiden lukumäärän kasvun vaikutukset asumispalvelujen tarpeeseen (STM:n valtakunnallisten suositusten mukaisesti laskettuna). vuotta täyttäneitä * Jos suositus (1 %) toteutuu, kotona asuvia on Jos suositus (13 %) toteutuu, säännöllistä kotihoitoa saa Jos suositus (6 %) toteutuu, tehostetussa palveluasumisessa asuu Jos suositus (2 %) toteutuu, pitkäaikaisessa laitoshoidossa on Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) KOKO MAA OYS- ERVA KESKI- POHJAN- MAA Utsjoki LÄNSI- POHJA Lähde: Sotkanet (id:11/4). Taulukon idea on saatu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton SOTE-hankkeesta (Riitta Pitkänen ja Harri Hatunen).

137 Laaja selvitys 13 (2) TAULUKKO 12 (jatkuu). vuotta täyttäneiden lukumäärän kasvun vaikutukset asumispalvelujen tarpeeseen (STM:n valtakunnallisten suositusten mukaisesti laskettuna). vuotta täyttäneitä Jos suositus (1 %) toteutuu, kotona asuvia on Jos suositus (13 %) toteutuu, säännöllistä kotihoitoa saa Jos suositus (6 %) toteutuu, tehostetussa palveluasumisessa asuu Jos suositus (2 %) toteutuu, pitkäaikaisessa laitoshoidossa on Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu Vuonna Kasvu (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) KOKO MAA OYS- ERVA POHJOIS- POHJAN- MAA Taivalkos ki Lähde: Sotkanet (id:11/4). Taulukon idea on saatu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton SOTE-hankkeesta (Riitta Pitkänen ja Harri Hatunen).

138 Laaja selvitys 138 (2).2.1 Kotihoito

139 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden säännöllinen kotihoito, OYS-ERVA OYS-ERVA Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

140 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 8. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden säännöllinen kotihoito, Kainuu Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

141 Laaja selvitys 141 (2) KAAVIO. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden säännöllinen kotihoito, Keski- Pohjanmaa Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

142 Laaja selvitys 142 (2) KAAVIO 1. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden säännöllinen kotihoito, Lappi Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Utsjoki Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

143 Laaja selvitys 143 (2) KAAVIO 11. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden säännöllinen kotihoito, Länsi-Pohja Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

144 Laaja selvitys 144 (2) KAAVIO 12. Ikääntymisen vaikutukset: v. täyttäneiden säännöllinen kotihoito, Pohjois-Pohjanmaa Säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden määrä v Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Suosituksen (13 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3216). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,13.

145 Laaja selvitys 14 (2).2.2 Tehostettu palveluasuminen

146 Laaja selvitys 146 (2) KAAVIO 13. Ikääntymisen vaikutukset: v. täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, OYS-ERVA OYS-ERVA Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

147 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 14. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, Kainuu Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

148 Laaja selvitys 148 (2) KAAVIO 1. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, Keski- Pohjanmaa Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

149 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 16. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, Lappi Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Utsjoki 8 16 Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

150 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 1. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, Länsi- Pohja Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v. 213 Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

151 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 18. Ikääntymisen vaikutukset: v. täyttäneiden tehostettu palveluasuminen, Pohjois- Pohjanmaa Tehostetussa palveluasunnossa asuneiden määrä v Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Suosituksen (6 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 3261). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,6.

152 Laaja selvitys 12 (2).2.3 Vanhainkodit ja pitkäaikainen laitoshoito

153 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO 1. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, OYS- ERVA OYS-ERVA Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

154 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 11. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, Kainuu Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

155 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 111. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, Keski-Pohjanmaa Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

156 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 112. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, Lappi Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Utsjoki 8 3 Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

157 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 113. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, Länsi-Pohja Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

158 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 114. Ikääntymisen vaikutukset: vuotta täyttäneiden vanhainkoti- ja vuodeosastohoito, Pohjois-Pohjanmaa Vanhainkodissa tai vuodeosastolla olleiden määrä v Suosituksen (2 %) mukainen määrä v. 213 Suosituksen (2 %) mukainen määrä v Lähde: Sotkanet (id: 336). Suosituksen mukaiset määrät laskettu kaavalla v. täyttäneiden lukumäärä tai ennuste vuodelle 23 x,2.

159 Laaja selvitys 1 (2).3 Suunnitellut ja toteutuneet henkilöstömitoitukset syyskuussa 214

160 Laaja selvitys 16 (2) Tietojen tausta Henkilöstömitoitusta koskevat tiedot on poimittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamasta Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantakyselystä ( Syyskuussa 214 toteutetun kyselykokonaisuuden kolmesta kyselystä yksi koski ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa. Kysely on tarkoitettu ensisijaisesti vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaan. Ympärivuorokautista hoitoa koskeva kysely lähetettiin kuntien ja kuntien muodostamien yhteenliittymien vanhuspalveluista vastaaville viranhaltijoille (vanhuspalvelujohtaja, perusturvajohtaja tai vastaava). Viranhaltijaa pyydettiin jakamaan kysely kunnan alueella toimiville ympärivuorokautista hoitoa tarjoaville toimintayksiköille. Yksityisen sektorin toimintayksiköille kysely lähetettiin Valviran Valveri-rekisterin (= rekisteri yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista) tietojen pohjalta. Kyselyn ensimmäiset tulokset julkaistiin joulukuun 214 alussa internetissä ( Suurin osa tuloksista on julkaistu vain aluehallintovirastojen tai maakuntien tasolla. Tässä selvityksessä on hyödynnetty pelkästään niitä tuloksia, jotka on julkaistu toimintayksikköjen tasolla. Toimintayksiköiden ja kuntien välisen vertailun helpottamiseksi tuloksia esitetään tässä selvityksessä sekä toimintayksiköiden että kuntien tasolla. Kuntakohtaiset tiedot on määritelty laskemalla kunnan alueella toimivien toimintayksiköiden ilmoittamien arvojen keskiarvo. Samaa menetelmää käyttäen on laskettu myös OYS-ERVAn ja sen sairaanhoitopiirejä koskevat keskiarvot. Henkilöstömitoitukset on laskettu seuraavilla kaavoilla: Suunniteltu henkilöstömitoitus = Vakanssit ja työsuhteet (hoitotyön osuus huomioituna) jaettuna ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikoilla. Esimerkiksi vakanssia hoitotyöhön / 1 hoitopaikkaa =, mitoitus eli puolikas vakanssi yhtä asiakaspaikkaa kohden. Toteutunut henkilöstömitoitus = Henkilöstön kokonaistyöaika tunteina (huomioitu hoitotyöhön osallistumisen osuus), jaettuna yhden työntekijän yhden viikon työtunneilla (38.2 h), jaettuna seurantaviikon (syksyllä 214 viikko 38) ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden lukumäärällä. Esimerkiksi 12,13 työtuntia / 38,2 h / 11 viikolla 38 ollutta asiakasta =,41 mitoitus eli vajaa puolikas työntekijä yhtä asiakasta kohden. Ensimmäisessä edellä kuvatuista kaavoista työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan yhtä asiakaspaikkaa ja toisessa yhtä asiakasta kohden. Näin ollen suunnitellun ja toteutuneen henkilöstömitoituksen arvoja ei suoraan voi verrata toisiinsa toimintayksiköissä, joissa asiakkaita on seurantaviikolla 38 ollut enemmän tai vähemmän kuin asiakaspaikkoja (yli- tai alikäyttö). Kyselyssä kerättyjen tietojen perusteella olisi mahdollista laskea myös suunniteltu henkilöstömitoitus yhtä asiakasta kohden, mutta näitä tietoja ei selvitystä laadittaessa ollut julkaistu eikä niitä siten voitu hyödyntää. Tuloksia tulkitessa on syytä huomioida myös se, että kaikki n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella olevat, ikääntyneiden ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat toimipaikat ja/tai niiden toimintayksiköt eivät ole vastanneet kyselyyn. Näin ollen tulokset eivät välttämättä anna yleistettävää ja vertailukelpoista kokonaiskuvaa koko toimipaikasta eikä etenkään niistä kunnista, joista kyselyyn on vastannut vain yksi tai muutama toimintayksikkö. Kunnittainen ja sairaanhoitopiireittäinen luettelo kyselyyn vastanneista toimintayksiköistä on nähtävissä liitteessä 2.

161 Laaja selvitys 161 (2).3.1 Toimintayksikköjen vastausten pohjalta lasketut kuntakohtaiset keskiarvot

162 Laaja selvitys 162 (2)

163 Laaja selvitys 163 (2) TAULUKKO 12. Suunnitellut henkilöstömitoitukset (vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka). Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Vuodeosasto Sotainvalidien laitoshoito Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht.,66,,68,6,63,68,3,6,3,8 OYS-ERVA,6,6,6,6,,6,1,68,6,6,68,61,3,68,,,6,,6,63,66,,8,,63,,,3,3,6,6,6,61,68,3,6,8,8,8,2,3,,1,4,2,81,,1,,,68,61,,3,68,1,6,68,6,86,81,83,82,84,6,,62,81,81 1,86,64,8,8,1,,8,3,,6 1,68,6,,66,4,6,66,6,68,3 1,3,82,8,66,46, Utsjoki,1,6,61,63,6,68,61,,6,62,6,6,2,48,4,,1,6,66,1,82,6,62,62,6,8,62,4,,6,6,6,8,81,,6,66,3,6,4,,8,63,,4,6,62,64,6,8,,81,82,,,3,8,1,,,,8,6,,84,,8,,3,,,6,6,1,62,6,63,4,6,2,82,,2,1,81,6,8,,62,64,63,64,,62,,68,1,2,61,3,,6,4,,8,,6,68,6,4,,66,6,6 Lähde: THL ja Valvira. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Ympärivuorokautista vanhuspalvelua tuottaville toimintayksiköille suunnattu seurantakysely /214. Toimintayksiköittäin ilmoitetut arvot on laskettu kuntakohtaisiksi keskiarvoiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. *STM:n (213) vähimmäismääräsuositukset henkilöstömitoitukselle: Tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit,; Vuodeosastot,6-,. Punaisella korostettu arvot, jotka eivät täytä STM:n suosittelemia vähimmäismääriä.

164 Laaja selvitys 164 (2) KAAVIO 11. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,46,,,1,,,6,,,,,,8,8,8,,6,61,61,61,63,64,6,6,6,66,66,66,6,6,68,68,68,68,68,6,,,6,,6,,,,,,1,1,1,1,1,3,3,3,3,,,6,,8,,,81,81 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,82,8,1,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

165 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 116. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,46,,,1,,,6,,,,,,8,8,8,,6,61,61,61,63,64,6,6,6,66,66,66,6,6,68,68,68,68,68,6,,6,6,,,,,,,,1,1,1,1,1,3,3,3,3,,,6,,8,, Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,81,81,82,8,1,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

166 Laaja selvitys 166 (2) KAAVIO 11. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset yksityisellä sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,2,4,,6,,8,6,,61,62,62,63,6,6,66,68,68,68,,6,6,6,6,6,,1,1,2,3,3,4,,6,6,8,8 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka yksityisellä sektorilla,81,82,83 1 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

167 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 118. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset yksityisellä sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,2,4,,6,,8,,6,61,62,62,63,6,6,66,68,68,68,,6,6,6,6,6,,1,1,2,3,3,4,,6,6,8,8 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka yksityisellä sektorilla,81,82,83 1 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

168 Laaja selvitys 168 (2) KAAVIO 11. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset julkisella ja yksityisellä sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

169 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 12. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunnitellut henkilöstömitoitukset julkisella ja yksityisellä sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

170 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 121. Vanhainkodit: Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,4,,6,6,6,61,,61,68,8,64,6,62,6,6,,62,6,,2 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,8,81,81,81,8,8,86 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

171 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 122. Vanhainkodit: Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,4,,6,6,6,6,6,68,,,8,61,61,62,62,64,6,6,,2,8 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,81,81,81,8,8,86 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

172 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 123. Vanhainkodit: Suunnitellut henkilöstömitoitukset* yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,63,6 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka yksityisellä sektorilla Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

173 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO 124. Vanhainkodit: Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella ja yksityisellä sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

174 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 12. Terveyskeskuksen tai sairaalan pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,62,6,6,66,66,66,68,68,6,,1,2,3,3,3,4,4,4,4,,6,6 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,8,8,,82,84,84,8,8,,8,3 1 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-, (STM 213).

175 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 126. Terveyskeskuksen tai sairaalan pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,62,6,6,66,66,66,68,68,6,,1,2,3,3,3,4,4,4,4,,6,6,8,,8,82,84,84,8 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka julkisella sektorilla,8,8,,3 1 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-, (STM 213).

176 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 12. Terveyskeskuksen tai sairaalan pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Suunnitellut henkilöstömitoitukset* yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,6 Vakanssit ja työsuhteet / asiakaspaikka yksityisellä sektorilla Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-, (STM 213).

177 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 128. Terveyskeskuksen tai sairaalan pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Suunnitellut henkilöstömitoitukset* julkisella ja yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-, (STM 213).

178 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 12. Sotainvalidien laitoshoito: Suunnitellut henkilöstömitoitukset*.,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,3,62,8,6,81,,82 Julkinen Yksityinen 1,3 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka.

179 Laaja selvitys 1 (2) TAULUKKO 13. Toteutuneet henkilöstömitoitukset (työntekijää per asiakas). Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Vuodeosasto Sotainvalidien laitoshoito Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht. Julk. Yks. Yht.,61,6,63,64,,63,6,6,6,64 OYS-ERVA,64,64,64,63,64,63,3,6,3,61,6,63,62,,64,,62,66,6,,6,4,,,68,41,64,6,6,6,,64,62,3,6,,,,63,1,6,82,64,,4,61,6,66,4,6,82,,,,3,6,6,,4,61,66,62,66,,,,68,6,4,3,6,,1,83,8,82,,6,62 1,3,46,84,6,6,,8,3,2,3,,63,4,,66,64,68,6,3,1,6,43,68 Utsjoki,64,8,3,6,62,68,8,48,4,61,8,68,1,6,,,48,63,66,68,6,6,6,2,,4,1,63,6,6,6,,64,,4,6,3,1,6,44,2,8,3,3,63,1,84,,6,3,68,4,6,6,8,2,6,64,84,6,3,8,,84,2,68,86,63,6,,68,6,64,66,63,64,,64,8,64,6,6,8,63,8,68,6,,4,62,3,6,8,6,44,4,8,6,6,3,6,6,6,1 1,48 1,1,2,,6,6,66,68,6,6,64,6 Lähde: THL ja Valvira 214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Ympärivuorokautista vanhuspalvelua tuottaville toimintayksiköille suunnattu seurantakysely /214. Toimintayksiköittäin ilmoitetut arvot on laskettu kuntakohtaisiksi keskiarvoiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. *STM:n ja Kuntaliiton (213) vähimmäismääräsuositukset henkilöstömitoitukselle: Tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit,; Vuodeosastot,6-,. Punaisella korostettu arvot, jotka eivät täytä STM:n(213) vähimmäismääräsuosituksia*.

180 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 13. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,43,46,,48,,,61,64,6,3,4,,62,64,63,3,,6,,,6,64,66,6,61,3,3,,6,62,64,68,,,3,8,,8,68,68,6,3,4,,6,6,,8,6,6,62,63,63,6,66,6,6,6,6,,1,2,,8,8 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,83,84,84 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

181 Laaja selvitys 181 (2) KAAVIO 131. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,43,46,48,,,,61,64,8,6,61,63,6,3,3,3,3,3,4,4,,,6,6,6,,,8,8,,,,,6,6,6,6,62,62,62,63,63,64,64,64,6,66,66,6,6,6,6,6,68,68,68,,,,1,2,3,,8,8 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,83,84,84 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

182 Laaja selvitys 182 (2) KAAVIO 132. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus yksityisellä sektorilla (SHP).,2,4,6,8 1 1,2 1,4 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,64,63,,6,,64,66,6,6,1,,4,66,2,66,68,6,8,3,4,48,1,6,6,44,44,2,3,6,6,6,63,6,68,6,8,3 Työntekijää / asiakas yksityisellä sektorilla 1,48 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

183 Laaja selvitys 183 (2) KAAVIO 133. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus yksityisellä sektorilla (OYS-ERVA).,2,4,6,8 1 1,2 1,4 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,64,3,63,6,66,1,44,44,4,48,1,2,2,3,,,6,6,,6,6,63,64,6,66,66,6,6,68,68,6,6,6,4,8,8,3 Työntekijää / asiakas yksityisellä sektorilla 1,48 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

184 Laaja selvitys 184 (2) KAAVIO 134. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella ja yksityisellä sektorilla (SHP).,2,4,6,8 1 1,2 1,4 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen 1,48 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

185 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 13. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella ja yksityisellä sektorilla (OYS-ERVA).,2,4,6,8 1 1,2 1,4 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen 1,48 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

186 Laaja selvitys 186 (2) KAAVIO 136. Vanhainkodit: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,1,1,3,3,4,64,63,,,,,66,63,,1,62,61,63,,,8,68,6,,82 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,84,2 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

187 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 13. Vanhainkodit: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,1,1,3,3,4,64,63,,,62,66,,8,,,,61,63,63,68,6,,1,,82 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,84,2 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

188 Laaja selvitys 188 (2) KAAVIO 138. Vanhainkodit: Toteutunut henkilöstömitoitus* yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,,64 Työntekijää / asiakas yksityisellä sektorilla Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

189 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 13. Vanhainkodit: Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella ja yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen, (STM 213).

190 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 14. Terveyskeskusten tai sairaaloiden pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella sektorilla (SHP).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,6,6,6,64,68,6,6,68,68,63,66,64,6,6,6,68,6,3,4,,,4,8,4,82 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,84,86,8,,8,4,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-,(stm 213).

191 Laaja selvitys 11 (2) KAAVIO 141. Terveyskeskusten tai sairaaloiden pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella sektorilla (OYS-ERVA).,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,6,6,6,64,68,63,64,6,66,6,6,6,6,68,68,68,6,3,4,,4,4,,8,82 Työntekijää / asiakas julkisella sektorilla,84,86,8,8,,4,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-,(stm 213).

192 Laaja selvitys 12 (2) KAAVIO 142. Terveyskeskusten tai sairaaloiden pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Toteutunut henkilöstömitoitus* yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,6,6 Työntekijää / asiakas yksityisellä sektorilla Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-,(stm 213).

193 Laaja selvitys 13 (2) KAAVIO 143. Terveyskeskusten tai sairaaloiden pitkäaikaishoito (= vuodeosastot): Toteutunut henkilöstömitoitus* julkisella ja yksityisellä sektorilla.,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 POHJOINEN SOTE Utsjoki Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä alue osoittaa mitoituksen vähimmäismääräsuosituksen,6-,(stm 213).

194 Laaja selvitys 14 (2) KAAVIO 144. Sotainvalidien laitoshoito: Toteutunut henkilöstömitoitus*.,2,3,4,,6,,8, 1 POHJOINEN SOTE Utsjoki,41,2,64,61,61,64,6,1,8 Julkinen Yksityinen Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. Toimintayksikkökohtaisten vastausten pohjalta lasketut kunnittaiset keskiarvot. * Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas.

195 Laaja selvitys 1 (2).3.2 Toimintayksikkökohtaiset tulokset

196 Laaja selvitys 16 (2) KAAVIO 14. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* Kainuun ja Keski-Pohjanmaan julkisen sektorin toimintayksiköissä.,2,4,6,8 1 1,2 1,4 : Emmakoti,63,1 : Hoitokoti Toppila,61, : Palvelukeskus Kallio,62, : n hoivakoti : Hoitokoti Paltaranta : Hoitokoti Jokirinne,,4,64,6,63,8 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus : Ristijärven hoivaosasto,, : Palvelukeskus Himmeli,3,3 : Palvelukeskus Kannelma,64,8 : Palvelukeskus Kotiranta,,1 : Palvelukeskus Puistola,46, : Markkulan palvelukeskus,6,81 : Palvelukeskus Iltarusko,,63 : Heimbo,2,81 : Honkaharjun Toimintakeskus / Adalmiina,,63 : Honkaharjun Toimintakeskus / Artunpirtti,3,8 : Honkaharjun Toimintakeskus / Poutapilvi,6,6 : Kuusitupa,84,2 : Lepolan palvelukeskus / Tiimi 1,6,1 : Lepolan palvelukeskus / Tiimi 2,61,68 : Leporanta / Pihlajakoti,6,2 : Leporanta / Toivola,2,6 : Leporanta / Tyynelä,6,1 : Leporanta / Virkkula,6,6 : Palvelukeskus Hopijakumpu,,2 : Tervakartanon palavelutalo / osasto 2,8,4 : Tervakartanon palvelutalo / osasto 3,6,3 : Tervakartanon palvelutalo / osasto kiila,,6 : Palveluasuminen Kotipirtti,, : Jalmiinakoti,,3 : Vanhusten Palvelukeskus Honkalinna,68,6 : Palvelukeskus Männistö,61,6 : Palvelukeskus Harjukoti,, Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213).

197 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 146. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* Lapin ja Länsi-Pohjan julkisen sektorin toimintayksiköissä.,2,4,6,8 1 1,2 1,4 : Männikön palvelukoti / Hilla, Puolukka ja Kaarnikka : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Kaarna : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Kehrä : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Ruska : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Silmu : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Tuohi : Palvelutalo Aakenus : Palvelutalo Koivukoti : Palvelutalo Metsola : Palvelukoti Tanna : Palvelukeskus Marjapaikka : Palvelukoti Onnela : Kotitien palvelukoti : Palvelukoti Kyllinkeidas : Ryhmäkoti Rantala-koti : Ryhmäkoti Suvanto : Ryhmäkoti Valmankoti : Marjaniemen Palveluasunnot : Rantakoti : Palvelutalo Aaltoranta,,62,1,43,,,6,8,68,44,6,6,,8,62,,46,,6,6,6,68,,63,41,63,64,4,,1,81,81,8,8,,82,8 1,4 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus 1,21 : Palvelutalo Näsmänkieppi osastot 1-2 : Palvelutalo Näsmänkieppi yksiköt 3-4 : Rautiosaaren palvelutalo osasto 1 : Rautiosaaren palvelutalo osasto 2 : Jotos (palv.as) : Kiekerö (palv.as) : Palvelukoti (palv.as) : Saukoti : Hannuksenkartano Utsjoki: Muistisairaiden tehostettu palveluasuminen : Keskustan palvelutalo : Oklaholman palvelukoti : Palvelukoti Iltarusko : Palvelukoti Meripuisto : Palvelukoti Nestori : Palvelukoti Kallinranta : Palvelukoti Mäntylä : Palvelutalo Kiikanpalo : Palvelukoti Pihakullero : Karungin palvelukoti, Suvanto : Vanha Kartano ja Iltatähti : n Palvelutalo,,3,66,,,4,4,4,81,68,,6,46,43,,68,64,61,8,62,4,,63,63,,,8,6,68,4,1,4,1,48,81,8,61,,6,,1,6 1, 1,8 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213).

198 Laaja selvitys 18 (2) KAAVIO 14. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* Pohjois-Pohjanmaan julkisissa toimintayksiköissä.,2,4,6,8 1 1,2 1,4 : Omavieska : Karjalahden palvelukeskus : Olavintupa : Asumispalveluyksikkö Onnela : Palvelukeskus Paakkilanhovi / Tähtelä : Pienryhmäkoti Peltola-Rantala : Palvelukoti Saarenkartano : n palveluasunnot : Kuivaniemen palveluasunnot : Himangan palvelukeskus, Maininki : Seniorikeskus Mäntyrinne : Katrinkoti : Niittyvilla : Reetankoti : Palvelutalo koivupuisto : Palveutalo Lumilyhty : Palvelukeskus Salmenranta : Laurinkoti : Puhakan palveluasunnot : Kotikeskus : Niittykoti : Rantakartano / Lepolan yksikkö : Rantakartano / Mäntylän yksikkö : Rantakartano / Onnelan yksikkö : Rantakartano / Pajulan yksikkö : Rantakartano / Rantalan yksikkö : Rantakartano / Sopulan yksikkö : Rantakartano / Toivolan yksikkö : Dementiakoti Harjula : Lassintalon hoivat ja palvelukoti : Palveluasunto Kultasimppu : Palvelukeskus Jaarankartano / Helmiina : Palvelukeskus Jokiranta : Ryhmäkoti Hannankoti : Ryhmäkoti Muistola : Salonkartanon palvelukeskus, nsalo : Simppulanmäen palveluasunnot : Uittokoti : Wellamokoti : Hoiva-Lakkari : Kielokoti : Koivukoti : Kurenkartano Willa Ulpukka : Asumispalveluyksikkö Kiiskilä : Asumispalveluyksikkö Valkama : Köpsinrinteen palvelukeskus : Palvelukeskus Nestori : Palvelukeskus Kotiranta / Asumispalveluyksikkö : Palvelukeskus Maininki / Kotipolku : Palvelukeskus Maininki / Sopula : Palvelukeskus Salonkartano : Palvelukeskus Ukonmäki : Palveluksekus Maininki / Mäkikoti : Palvelukeskus Pajula : Mäkelänrinteen palvelukeskus / Pihlaja : Palvelukeskus Puistola : Koivulehdon palvelukoti : Palvelukeskus Kotipiha : Palvelukeskus Pihlajisto : Vaarintalon Palvelutalo : Palvelukoti Mäntylä : Palvelutalo Kiikanpalo : Kaisla : Pihlaja : Vanhainkoti kotola : Asumispalvelut Emmilä : Asumispalvelut Metsola : Asumispalvelut Pääskylä : Muistiyksikkö Pelakuu : Palvelutalo Suopursu : Kotikartano 4 : Kotikartano 2 : Ranta-Sipilä : Sipilän palvelukeskus,3,8,,4,4,1,44,6,61,66,62,,4,4,62,4,,,,3,1,6,6,64,6,63,63,6,6,,,6,,1,,3,1,1,,2,1,,8,66,62,66,61,62,6,8,4,83,,,6,3,2,66,66,1,1,4,6,,2,2,6,2,6,1,8,,4,,62,63,8,6,6,,4,,,66,,,8,63,44,68,6,2,6,,64,66,,6,2,8,6,4,81,,8,84,8,8,81,,,1,4,81,,6,63,6,1,8,66,61,,2,66,6,68,2,66,62,,6,,2,84,,88,8,88,3,4,4,4 1,8 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus 1,23 1,34 1,42 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213).

199 Laaja selvitys 1 (2) KAAVIO 148. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* yksityisellä sektorilla Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin toimintayksiköissä.,2,4,6,8 1 1,2 1,4 : Arvola I, palvelutalo : Hoivakoti Onni : Marian Kamari : Marian kartano, Marian hovi, Marian helmi : Minnan hoitokoti : Onnela-koti : Syvälammen Palvelukoti Oy : Kanervakoti : Hoivakoti Satama : Mäntykoti / Pirtti : Palvelukoti Aittoranta Oy,3,1,63,8,4,,6,8,2,6,66,6,,6,8,3,61,8,3,8,6 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus : Palvelukoti Niittykukka : Hoivakoti Majakka,1,8,8 : Willa Wanha : Palvelukoti Sinivakka Oy,,64,6,62 : Tipaskoti : Aamurusko : Palvelukoti : Villa Lehto : Emeliehemmet : Gruppboendet Nordman : Hoivakoti Majakka Kirkonmäki : Karelia-koti,4,4,61,8,6,,62,,6,8,,68,6,81,84 : Majakka Kuusimäki : Majakka Ventus : Servicehemmet pettersborg : Villa Maria : Backebo : Sylviahemmet : Hoivakoti Anna ja Aapeli Oy : Palvelutalo Koivikko, ryhmäkoti : Hoitokoti Hilla : järven palvelukeskus / dementiakoti : Hoitokoti Hopeatupa : Sirniön Hoivakotiyhdistysry. : Ainola : Hoivakoti Hillankukka : Dementiaryhmäkoti Kotipihlaja : Hoitokoti Toivonpuisto : Hoivakoti Lapinvuokko : Hoivakoti Tainan Tupa : Jokkakallio / ryhmäkoti Muistola : Lounakoti : Palvelukodit Akseli ja Elina : Palvelukoti Aihki : Palvelukoti Veitikanharju : Palvelutalo Saarentupa : Ryhmäkoti Arvola,41,6,2,,6,,,4,6,6,,62,4,62,6,1,1,8,6,2,8,8,,6,6,8,6,6,3,4,68,,4,6,68,,68,4,66,68,6,63,,88 1 1,1,,3 1,3 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213).

200 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 14. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* yksityisellä sektorilla Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan toimintayksiköissä.,2,4,6,8 1 1,2 1,4 : Hoivakoti Metsäkumpu : Palvelukoti Merituuli : Pienkoti Akseliina : Vire Koti Purola : Juopperin Kartano : Koivukoti : Mikeva : Lantonvainion palvelukoti : Hoivakoti Pihapihlaja oy : Lampelan Palvelukoti Ky : Haapaveden kartanonväki : n Kartanonväki : Olkavan Koriranta ky : Cajanuksentienkoti Oy : Hovila-koti ymp.vrk. : Palvelukoti Willa Lupiini : Talo A : Talo B : Talo C : Teppola-koti : Koillismaan Hoivapalvelut Oy, Koilliskoti : Kotikoivu : Neliapila : Palvelukoti Tervaskoivu : Ryhmäkoti Kuusela : Helmin koti : Koivu ja Tähti koti : Mäntylä : Annansilmä : Attendo Niittytuuli : Caritas Niemelä : Castell-koti : Esperi Hoivakoti Haapalehto : Hollihaan palvelukoti / Kiilakoti ja Puistokoti : Höyhtyän palvelukeskus / palvelukoti Villa Viklo : Kairos-Koti : Kannelkoti : Palvelukeskus Runola / Tehostettu palveluasuminen : Palvelukoti Bella Rosa : Palvelukoti Hannala : Palvelukoti Isopurje : Palvelukoti Kotipirtti : Palvelukoti Muistola : Palvelukoti Pihlajaranta : Palvelukoti Saarela : Puokkarin Kotiranta : Sara Wacklin-koti Saran Siipi : Vesper-koti : Vire Koti Kiiminki : Palvelukoti Valokki : Karpalokoti : Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy : Palvelutalo Hopeatauri : Lepolan palvelutalo, Viuhka ja Sarastus : Hoivakoti suvanto oy : Suvantotupa : Valoranta,2,28,31,3,6,61,62,1,6,,4,1,8,6,4,8,4,6,44,6,8,6,,6,2,8,64,61,86,6,3,,3,1,3,4,84,6,1,66,6,6,62,4,,,4,6,64,4,66,6,3,68,64,8,8,2,82,44,61,63,,61,62,3,66,6,66,3,63,6,68,,2,63,6,,2,62,,4,,64,66,6,6,6,4,8,6,64,8,63,,2,8,8,6,6,,4,,8,68,6,62,,3,6 1, 1,6 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus 1,48 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213).

201 Laaja selvitys 21 (2) KAAVIO 1. Vanhainkodit: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* julkisissa ja yksityisissä toimintayksiköissä.,2,3,4,,6,,8, 1 : Hyrynsalmen hoivaosasto : Vuolijoen hoivaosasto : Hoitokoti Kurimo : Hoitokoti Välskäri : Honkaharjun Toimintakeskus / Toivontupa : Honkaharjun Toimintakeskus / Vaiho : Honkaharjun toimintakeskus / Ventus 1 : Honkaharjun toimintakeskus / Ventus 2 : Luppokoti : Puistolan palvelukeskus, Hoiva : Vanhainkoti : Hoivaosasto : Marjaniemi :Hoivaosasto : Siula (intervalliosasto) : Vanhainkoti Nestori : Vanhainkoti Kotikullero : Laitospaikat Nokela : n hoivakoti : Kuivaniemen hoivakoti : Alatemmeksen Vanhainkoti : Haukiputaan hoiva : Hiirosenkoti / B -osasto : Hiirosenkoti C-osasto : Hiirosenkoti D ja D6 : Hiirosenkoti E : Hoivakoti Iltatähti : Intiön hoivakoti / Verner : Intiön hoivakoti Viola : Lassintalo, Helminkoti : Lassintalon hoiva, Heikinkoti : Merikosken hoivat / Intiön hoivakoti Venla : Sanninkoti : Severinkoti : Siirinkoti : Vuodeosasto Päivölä : Kurenkartano Willa Talvikki : Hoivaosasto Lohela : Palvelukeskus Kotiranta / Hoivaosasto Valkama : Palvelukeskus Maininki / Onnentupa : Seutukunnallinen hoivaosasto : Vanhainkoti Kotola OULU: MÄNTYKOTI,4,44,3,,1,,1,,,3,61,,,,8,,,,,8,4,4,,,,,64,61,64,63,62,61,,,,6,8,61,,,,3,,4,4,3,6,63,6,63,62,62,64,6,,68,68,6,6,1,1,4,6,2,6,, Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus,,,8,81,81,8,2,88,86,8,84,82,81,84,8,8,2 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä viiva = vähimmäismääräsuositus, (STM 213). Yksityiset toimintayksiköt on kirjoitettu isoilla kirjaimilla.

202 Laaja selvitys 22 (2) KAAVIO 11. Vuodeosastot: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* julkisissa ja yksityisissä toimintayksiköissä.,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 : Ympärivuorokautiset hoivapalvelut / hoivayksikkö : n Laitoshoito : Kannuksen vuodeosasto,6,6,66,68,2,4 Suunniteltu henkilöstömitoitus Toteutunut henkilöstömitoitus : Sandbacka vårdcenter, vårdavdelning och åldringshem,, : Tunkkarin vuodeosasto,3,4 : Terveyskeskuksen vuodeosasto,4,84 : Vuodeosasto,6,8 : Terveyskeskus,1 1,3 : Vuodeosasto,6,3 : n terveyskeskus laitoshoito,8 1 : Terveyskeskus vuodeosasto,6,4 : Hoivaosasto 2,66,6 : Hoivaosasto 3,6,82 : Terveyspalvelukeskus Hoivaosasto 1,,4 : Terv.keskus,6,66 : Sauvosaaren sairaala os I,6,8 : Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito,4, : Vuodeosasto,66,66 : Suensaaren palvelukeskus / hoivaosastot Rantatupa ja Koivula,3,64 : Suensaaren palvelukeskus / lyhytaikaishoivaos. Puistola,4,6 : Terveyskeskus / Pitkäaikaisosasto,6,6 : Terveyskeskuksen vuodeosasto,63,4 : Himangan palvelukeskus, vuodeosasto 2,63, : Terveyskeskus, vuodeosasto 1,, : Terveyskeskussairaala,82,8 : Himmeli,8,2 : Taneli,6,86 : Terveyskeskussairaala,84,86 : n hoivaosasto,6,8 : Merikosken hoivat / Ainolakoti,64,4 : Väinöläkoti,4 : Terveyskeskuksen vuodeosasto,6, : n hoito-osasto,68,4 : Hoivaosasto,6,6 OULU: PALVELUKOTI ALMA OY,6,6 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Vihreä alue = vähimmäismääräsuositus,6-, (STM 213). Yksityiset toimintayksiköt on kirjoitettu isoilla kirjaimilla.

203 Laaja selvitys 23 (2) KAAVIO 12. Sotainvalidien laitoshoito: Suunniteltu ja toteutunut henkilöstömitoitus* toimintayksiköissä.,2,3,4,,6,,8, 1 1,1 Suunniteltu henkilöstömitoitus : Hoivaosastot Urhola ja Toivola,41 Toteutunut henkilöstömitoitus,3 : Kitinkannus,61 1,3 : Veljeskoti,6,62 : Sairaskotisäätiö Saarenvire,2, : Taukola / Kotila,64,82 : Sotainvalidien Veljeskoti,8 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Kaikki yllä mainitut yksiköt ovat yksityisiä yrityksiä.

204 Laaja selvitys 24 (2) KAAVIO 13. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus* julkisissa toimintayksiköissä Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Länsi-Pohjassa. -, -,6 -, -,4 -,3 -,2 -,1,1,2,3 : Emmakoti : Hoitokoti Toppila : Palvelukeskus Kallio : n hoivakoti : Hoitokoti Paltaranta : Hoitokoti Jokirinne : Ristijärven hoivaosasto : Palvelukeskus Himmeli : Palvelukeskus Kannelma : Palvelukeskus Kotiranta : Palvelukeskus Puistola : Markkulan palvelukeskus : Palvelukeskus Iltarusko : Heimbo : Honkaharjun Toimintakeskus / Adalmiina : Honkaharjun Toimintakeskus / Artunpirtti : Honkaharjun Toimintakeskus / Poutapilvi : Kuusitupa : Lepolan palvelukeskus / Tiimi 1 : Lepolan palvelukeskus / Tiimi 2 : Leporanta / Pihlajakoti : Leporanta / Toivola : Leporanta / Tyynelä : Leporanta / Virkkula : Palvelukeskus Hopijakumpu : Tervakartanon palavelutalo / osasto 2 : Tervakartanon palvelutalo / osasto 3 : Tervakartanon palvelutalo / osasto kiila : Palveluasuminen Kotipirtti : Jalmiinakoti : Vanhusten Palvelukeskus Honkalinna : Palvelukeskus Männistö : Palvelukeskus Harjukoti : Männikön palvelukoti / Hilla, Puolukka ja Kaarnikka : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Kaarna : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Kehrä : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Ruska : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Silmu : Puistolan palvelukeskus, Ryhmäkoti Tuohi : Palvelutalo Aakenus : Palvelutalo Koivukoti : Palvelutalo Metsola : Palvelukoti Tanna : Palvelukeskus Marjapaikka : Palvelukoti Onnela : Kotitien palvelukoti : Palvelukoti Kyllinkeidas : Ryhmäkoti Rantala-koti : Ryhmäkoti Suvanto : Ryhmäkoti Valmankoti : Marjaniemen Palveluasunnot : Rantakoti : Palvelutalo Näsmänkieppi osastot 1-2 : Palvelutalo Näsmänkieppi yksiköt 3-4 : Rautiosaaren palvelutalo osasto 1 : Rautiosaaren palvelutalo osasto 2 : Jotos (palv.as) : Kiekerö (palv.as) : Palvelukoti (palv.as) : Saukoti : Hannuksenkartano Utsjoki: Muistisairaiden tehostettu palveluasuminen : Keskustan palvelutalo : Oklaholman palvelukoti : Palvelukoti Iltarusko : Palvelukoti Meripuisto : Palvelukoti Nestori : Palvelukoti Kallinranta : Palvelukoti Mäntylä : Palvelutalo Kiikanpalo : Palvelukoti Pihakullero : Karungin palvelukoti, Suvanto : Vanha Kartano ja Iltatähti : Palvelutalo -, -,33 -,2 -,2 -,2 -,24 -,24 -,21 -,18 -,8 -,11 -,2 -,14 -,1 -,22 -,22 -,13 -,13 -,11 -,8 -,3 -,8 -, -,8 -,6 -,6 -,2 -,6 -,1 -, -,8 -,2 -, -,11 -,11 -,13 -,4 -, -,1 -,2 -, -,8 -,3 -,3 -,3 -,8 -,6 -,1 -,1 -,3 -,1 -,6 -,8,4,4,,4,3,2,1,1,4,4,6,11,1,14,12,11,1 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

205 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 14. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus* julkisissa toimintayksiköissä Pohjois-Pohjanmaalla. -,8 -,6 -,4 -,2,2,4,6 : Omavieska : Karjalahden palvelukeskus : Olavintupa : Asumispalveluyksikkö Onnela : Palvelukeskus Paakkilanhovi / Tähtelä : Pienryhmäkoti Peltola-Rantala : Palvelukoti Saarenkartano : n palveluasunnot : Kuivaniemen palveluasunnot : Himangan palvelukeskus, Maininki : Seniorikeskus Mäntyrinne : Katrinkoti : Niittyvilla : Reetankoti : Palvelutalo koivupuisto : Palveutalo Lumilyhty : Palvelukeskus Salmenranta : Laurinkoti : Puhakan palveluasunnot : Kotikeskus : Niittykoti : Rantakartano / Lepolan yksikkö : Rantakartano / Mäntylän yksikkö : Rantakartano / Onnelan yksikkö : Rantakartano / Pajulan yksikkö : Rantakartano / Rantalan yksikkö : Rantakartano / Sopulan yksikkö : Rantakartano / Toivolan yksikkö : Dementiakoti Harjula : Lassintalon hoivat ja palvelukoti : Palveluasunto Kultasimppu : Palvelukeskus Jaarankartano / Helmiina : Palvelukeskus Jokiranta : Ryhmäkoti Hannankoti : Ryhmäkoti Muistola : Salonkartanon palvelukeskus, nsalo : Simppulanmäen palveluasunnot : Uittokoti : Wellamokoti : Hoiva-Lakkari : Kielokoti : Koivukoti : Kurenkartano Willa Ulpukka : Asumispalveluyksikkö Kiiskilä : Asumispalveluyksikkö Valkama : Köpsinrinteen palvelukeskus : Palvelukeskus Nestori : Palvelukeskus Kotiranta / Asumispalveluyksikkö : Palvelukeskus Maininki / Kotipolku : Palvelukeskus Maininki / Sopula : Palvelukeskus Salonkartano : Palvelukeskus Ukonmäki : Palveluksekus Maininki / Mäkikoti : Palvelukeskus Pajula : Mäkelänrinteen palvelukeskus / Pihlaja : Palvelukeskus Puistola : Koivulehdon palvelukoti : Palvelukeskus Kotipiha : Palvelukeskus Pihlajisto : Vaarintalon Palvelutalo : Palvelukoti Mäntylä : Palvelutalo Kiikanpalo : Kaisla : Pihlaja : Vanhainkoti kotola : Asumispalvelut Emmilä : Asumispalvelut Metsola : Asumispalvelut Pääskylä : Muistiyksikkö Pelakuu : Palvelutalo Suopursu : Kotikartano 4 : Kotikartano 2 : Ranta-Sipilä -, -,26 -,1 -,13 -,1 -,18 -,16 -,2 -,8 -,1 -,3 -, -,11 -,2 -,13 -,1 -,11 -,6 -,6 -,1 -,1 -,11 -,1 -,1 -, -,8 -,11 -,12 -,1 -,3 -,14 -,8 -,1 -,8 -, -,4 -,16 -,1 -, -,1 -, -,6 -, -,4 -,8 -,11 -,12 -,12 -,6 -,2 -,3,,8,4,1,6,,6,1,,1,1,6,11,8,14,14,18,18,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

206 Laaja selvitys 26 (2) KAAVIO 1. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus* yksityisissä toimintayksiköissä. -,6 -,4 -,2,2,4,6,8 1 1,2 : Arvola I, palvelutalo : Hoivakoti Onni : Marian Kamari : Marian kartano, Marian hovi, Marian helmi : Minnan hoitokoti : Onnela-koti : Syvälammen Palvelukoti Oy : Kanervakoti : Hoivakoti Satama : Mäntykoti / Pirtti : Palvelukoti Niittykukka : Willa Wanha : Palvelukoti Sinivakka Oy : Aamurusko : Palvelukoti : Villa Lehto : Emeliehemmet : Gruppboendet Nordman : Hoivakoti Majakka Kirkonmäki : Karelia-koti : Majakka Ventus : Servicehemmet pettersborg : Villa Maria : Backebo : Sylviahemmet : Hoivakoti Anna ja Aapeli Oy : Palvelutalo Koivikko, ryhmäkoti : Hoitokoti Hilla : järven palvelukeskus / dementiakoti : Hoitokoti Hopeatupa : Sirniön Hoivakotiyhdistysry. : Ainola : Hoivakoti Hillankukka : Dementiaryhmäkoti Kotipihlaja : Hoitokoti Toivonpuisto : Hoivakoti Lapinvuokko : Hoivakoti Tainan Tupa : Jokkakallio / ryhmäkoti Muistola : Lounakoti : Palvelukodit Akseli ja Elina : Palvelukoti Aihki : Palvelukoti Veitikanharju : Palvelutalo Saarentupa : Ryhmäkoti Arvola : Hoivakoti Metsäkumpu : Palvelukoti Merituuli : Pienkoti Akseliina : Vire Koti Purola : Juopperin Kartano : Koivukoti : Mikeva : Lantonvainion palvelukoti : Hoivakoti Pihapihlaja oy : Haapaveden kartanonväki : n Kartanonväki : Olkavan Koriranta ky : Cajanuksentienkoti Oy : Hovila-koti ymp.vrk. : Palvelukoti Willa Lupiini : Talo A : Talo B : Talo C : Teppola-koti : Koillismaan Hoivapalvelut Oy, Koilliskoti : Neliapila : Palvelukoti Tervaskoivu : Ryhmäkoti Kuusela : Helmin koti : Koivu ja Tähti koti : Mäntylä : Annansilmä : Attendo Niittytuuli : Caritas Niemelä : Castell-koti : Esperi Hoivakoti Haapalehto : Hollihaan palvelukoti / Kiilakoti ja Puistokoti : Höyhtyän palvelukeskus / palvelukoti Villa Viklo : Kairos-Koti : Kannelkoti : Palvelukeskus Runola / Tehostettu palveluasuminen : Palvelukoti Bella Rosa : Palvelukoti Hannala : Palvelukoti Isopurje : Palvelukoti Kotipirtti : Palvelukoti Muistola : Palvelukoti Pihlajaranta : Palvelukoti Saarela : Puokkarin Kotiranta : Sara Wacklin-koti Saran Siipi : Vesper-koti : Vire Koti Kiiminki : Palvelukoti Valokki : Karpalokoti : Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy : Palvelutalo Hopeatauri : Lepolan palvelutalo, Viuhka ja Sarastus : Hoivakoti suvanto oy : Suvantotupa : Valoranta -,4 -,41 -,36 -,32 -,3 -,26 -,2 -,24 -,11 -, -,14 -,13 -, -,6 -,3 -,1 -,8 -,8 -,21 -,11 -,1 -,14 -,22 -,24 -,24 -,2 -,26 -,21 -,1 -,13 -,8 -,14 -,1 -,6 -,4 -,11 -,13 -,12 -,1 -,2 -,8 -,4 -,2 -,1 -, -,1 -,2 -, -,1 -,1 -, -,6 -,14 -, -,6 -,18 -, -,1 -,3 -,2 -,16 -, -,6 -,8 -,11 -,13 -,3,,2,3,,1,,4,14,13,,1,2,2,4,1,2,1,,6,2,1,18,1,14,1,,2,24,24,28,43,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

207 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 16. Vanhainkodit: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus*. -,4 -,3 -,2 -,1,1,2,3 : Hyrynsalmen hoivaosasto : Vuolijoen hoivaosasto : Hoitokoti Kurimo : Hoitokoti Välskäri : Honkaharjun Toimintakeskus / Toivontupa : Honkaharjun Toimintakeskus / Vaiho : Honkaharjun toimintakeskus / Ventus 1 : Honkaharjun toimintakeskus / Ventus 2 : Luppokoti : Puistolan palvelukeskus, Hoiva : Vanhainkoti : Hoivaosasto : Marjaniemi :Hoivaosasto : Siula (intervalliosasto) : Vanhainkoti Nestori : Vanhainkoti Kotikullero : Laitospaikat Nokela : n hoivakoti : Kuivaniemen hoivakoti : Alatemmeksen Vanhainkoti : Haukiputaan hoiva : Hiirosenkoti / B -osasto : Hiirosenkoti D ja D6 : Hiirosenkoti E : Hoivakoti Iltatähti : Intiön hoivakoti / Verner : Intiön hoivakoti Viola : Lassintalo, Helminkoti : Lassintalon hoiva, Heikinkoti : Merikosken hoivat / Intiön hoivakoti Venla : Sanninkoti : Severinkoti : Siirinkoti : Vuodeosasto Päivölä : Kurenkartano Willa Talvikki : Hoivaosasto Lohela : Palvelukeskus Kotiranta / Hoivaosasto Valkama : Palvelukeskus Maininki / Onnentupa : Seutukunnallinen hoivaosasto : Vanhainkoti Kotola OULU: MÄNTYKOTI -,31 -,2 -,2 -,1 -,3 -,1 -,4 -,16 -,1 -,1 -,3 -,12 -,1 -,4 -,16 -,2 -,2 -, -,6 -, -, -,13 -,4 -, -,12 -,23 -,1 -,,2,2,6,1,3,3,11,18,13,14 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta.* Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Yksityiset vanhainkodit on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

208 Laaja selvitys 28 (2) KAAVIO 1. Vuodeosastot: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus. -,3 -,2 -,1,1,2,3,4 : Ympärivuorokautiset hoivapalvelut / hoivayksikkö -, : n Laitoshoito : Kannuksen vuodeosasto,2,2 : Sandbacka vårdcenter, vårdavdelning och åldringshem -,13 : Tunkkarin vuodeosasto,1 : Terveyskeskuksen vuodeosasto : Vuodeosasto -,13 -,1 : Terveyskeskus,32 : Vuodeosasto -,8 : n terveyskeskus laitoshoito -,13 : Terveyskeskus vuodeosasto,2 : Hoivaosasto 2 -,1 : Hoivaosasto 3 -,1 : Terveyspalvelukeskus Hoivaosasto 1,4 : Terv.keskus -,6 : Sauvosaaren sairaala os I,2 : Terveyskeskussairaalan pitkäaikaishoito,16 : Vuodeosasto : Suensaaren palvelukeskus / hoivaosastot Rantatupa ja Koivula,11 : Suensaaren palvelukeskus / lyhytaikaishoivaos. Puistola -,2 : Terveyskeskus / Pitkäaikaisosasto,4 : Terveyskeskuksen vuodeosasto -,11 : Himangan palvelukeskus, vuodeosasto 2 -, : Terveyskeskus, vuodeosasto 1 : Terveyskeskussairaala : Himmeli,, : Taneli -,1 : Terveyskeskussairaala,2 : n hoivaosasto -,2 : Merikosken hoivat / Ainolakoti : Terveyskeskuksen vuodeosasto -,12 -,1 : n hoito-osasto -,6 : Hoivaosasto OULU: PALVELUKOTI ALMA OY,2,2 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Yksityiset vuodeosastot on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

209 Laaja selvitys 2 (2) KAAVIO 18. Sotainvalidien laitoshoito: Toteutuneen ja suunnitellun henkilöstömitoituksen erotus. -,4 -,3 -,3 -,2 -,2 -,1 -,1 -,,,1,1 : Kitinkannus,8 : Veljeskoti -,34 : Sairaskotisäätiö Saarenvire -,1 : Taukola / Kotila -,1 : Sotainvalidien Veljeskoti -,4 Lähde: THL ja Valvira /214. Vanhuspalvelulain (8/212) toimeenpanon seuranta. * Suunniteltu mitoitus = vakanssia ja työsuhdetta per asiakaspaikka. Toteutunut mitoitus = työntekijää per asiakas. Kaikki ylä mainitut toimintayksiköt ovat yksityisiä yrityksiä. Nolla-arvot = toteutunut henkilöstömitoitus on sama kuin suunniteltu mitoitus. Yli nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut suurempi kuin suunniteltu mitoitus. Alle nollan olevat arvot = toteutunut mitoitus on ollut pienempi kuin suunniteltu mitoitus. Huom! Vertailu ei ole luotettava silloin, jos toimintayksikössä on seurantaviikolla ollut asiakaspaikkojen yli- tai alikäyttöä.

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

Tietopaketti 4: Ikäihmiset. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 4: Ikäihmiset. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 4: Ikäihmiset Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Väkiluvut ja väestöennusteet eri ikäryhmittelyillä 65 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAPROFIILI Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) 21.6.2018 1 1. PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI 21.6.2018 2 PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) 3.8.2018 1 1. PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI 3.8.2018 2 PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI

Lisätiedot

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys:

Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: 11.5.215 Selvitys 1 (54) Yhtymähallinto / Pohjoinen sote ja tuottamisen rakenteet -hanke 3.1.215 Valtakunnallisiin rekisteritietoihin perustuva selvitys: Päihdeasiakkaiden avo-, laitos- ja asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Johanna Lohtander Muutosagentti, I & O- kärkihanke, Maakunta- sote valmistelu Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

Tietopaketti 9: Vammaispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 9: Vammaispalvelut. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 9: Vammaispalvelut Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Etuuksien saajat Kelan vammaisuuden perusteella maksamat tuet Lapsen

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa AVI 10.10.2017 Liisa Niiranen, muutosagentti Lappi Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet Julkinen palvelulupaus

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä) ENONTEKIÖ 1 Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 890 22,3 % (430hlöä) 1 817 1 777 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 421 (22%)

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030

Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Liite perusturvalautakunta 19.1.2015 6 167 / 05.00.00 / 2013 Saap. 16.2.2015 Kjoht, htj., palv.s. (PT) Selvitys Iitin kunnan ikääntyvien palvelurakenteesta ja palvelujen tarpeesta vuoteen 2030 Anu Olkkonen-Nikula

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan 75-84 vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % ROVANIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 61 551 16,6 % 67 659 69 617 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 10 175 (17%) 16

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Luvussa tarkastellaan lähemmin Karviaisen kuntia Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila 19.9.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano

Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano Vanhuspalveluiden valvonnan toimeenpano 2014-2017 Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Mari Patronen YTM, M.A. European Studies, EMBA

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Mari Patronen YTM, M.A. European Studies, EMBA Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 14.11.2016 YTM, M.A. European Studies, EMBA Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet 1. Nykyaikaistaa ja uudistaa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2015

Sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2015 Sosiaalipalvelujen toimintatilasto 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruusta vuodesta 2016 lähtien. Tiedonkeruu koskee toimintavuotta 2015. Tiedonkeruu

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus

Vanhuspalveluiden tilannekatsaus Vanhuspalveluiden tilannekatsaus SISÄLTÖ 1. Väestöennusteet (3-4) 2. Vanhuspalveluiden peittävyys (5-13) 3. Dementiaindeksi ja muistisairaiden lukumäärän muutos (14-15) 4. PoPSter: Alustavat toiminnalliset

Lisätiedot

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011

Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta RAI-seminaari 24.3.2011 Jutta Nieminen Vertailutietoa kustannuksista, toimintatiedoista ja laadusta Ohjausryhmän terveiset Tiedonkeruut Henkilöstömitoitus

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016. http://urn.fi/urn:isbn:978-952-03-0178-1

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT INFO KEMPELE 16.6.2015:15.00 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote-kustannusten, bkt:n ja inflaation muutos 2000-2013, (2000=100) Lähde: SOTKAnet 2014 ja Tilastokeskus 2014 Pasi Parkkila 2015

Lisätiedot

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut Sosiaaliturva 2015 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården

Lisätiedot

Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 8: Mielenterveys ja päihteet Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Mielenterveys Lasten ja nuorten kokema hyvinvointi Työikäisten

Lisätiedot

Muutosjohdon verkostotapaaminen

Muutosjohdon verkostotapaaminen Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun

Lisätiedot