Johtamisviestintä työyhteisöviestinnän muotona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtamisviestintä työyhteisöviestinnän muotona"

Transkriptio

1 YLIOPISTOKIRJASTOT Johtamisviestintä työyhteisöviestinnän muotona MARJA-LIISA NIINIKOSKI

2 TEEMAT 1. JOHTAMISVIESTINNÄN LÄHTÖKOHTIA 2. NÄKÖKULMIA JOHTAMISVIESTINTÄÄN Management Leadership Viestintä ja johtamisen uudet painotukset

3 I TEEMA Johtamisviestinnän lähtökohtia

4 Jäävuorimetafora Sanomien vaihdannan taso (prosessimallit) Yksilöllisen merkityksenannon ja tulkinnan taso (merkitysmallit) Kulttuurisen sopimuksen ja sosiaalisen yhteisyyden taso (yhteisölliset mallit)

5 Johtamisviestintä organisatorisissa puitteissa tapahtuvaa johtamistyötä, jossa korostuvat asioiden tulkinta toimintaan tarvittavan tiedon tuottaminen ja jakaminen yksilöiden ja ryhmän työn suuntaus, organisointi, valvonta, motivointi ja kannustaminen sekä vuorovaikutus ja yhteisöllisyys

6 Määritelmän lähtökohtia Johtamisviestintä on johtamistyötä, koska ilman viestintää ei voi johtaa Johtamisviestinnässä jos missä korostuu asioiden tulkinta Johtamisviestintä on tiedon vastaanottoa, tuottamista ja jakamista Johtaja ei ole yksin, vaan hän saa asioita aikaan ryhmänsä kanssa. Siksi korostuvat työn suuntaaminen, organisointi ja valvonta sekä motivointi ja kannustaminen Vuorovaikutus luo yhteisöllisyyttä, joka on organisaation toiminnassa ratkaisevan tärkeää

7 Sisällöt, tavat, tilannetekijät TILANNETEKIJÄT Sisällöt Tavat

8 Johtamisviestinnän areenat Muodollinen Neuvotteluhuone Dokumentit Suullinen Kirjallinen Vapaat tilanteet Pikaviestintä Spontaani

9 Viestinnän vastaanottajat A-tyypin asettamat vaatimukset viestinnälle Riittävästi relevanttia ja oikeaaikaista faktatietoa Esikäsiteltyä informaatiota informaatiotulvan välttämiseksi Loogisesti jäsenneltyä ja systemaattisesti etenevää informaatiota Kirjallista informaatiota Numeerisia faktoja E-tyypin asettamat vaatimukset viestinnälle Johtamisviestintä pohjautuu organisaation missioon ja visioihin Runsaasti mahdollisuuksia dialogiin Runsaasti arvoja koskevaa ainesta Emootioihin vaikuttavia sanomia Päätösympäristö, organisaatiokulttuuri keskeinen

10 Näkökulmat: Management Leadership toiminnan johtamista käyttäen menetelmiä ja tekniikoita, joiden avulla pyritään lisäämään toiminnan ennustettavuutta ja tavoitehakuisuutta johtaminen on formaalisten managementtekniikoiden soveltamista tekniikoita ja junailua ihmisten johtaminen johdattaminen kyky saada ihmiset liikkeelle henkilökohtaiset leadership-ominaisuudet kykyjä ja ominaisuuksia

11 Johtamisen tasot ja vaikutuspiirin laajuus LEADERSHIP JOHTAMISEN TASO MANAGEMENT Näkemysten luominen Tarkoituksen viestiminen Tahdon ankkurointi Ymmärryksen luominen Rajat ylittävä yhteistyö Vastuisiin sitoutuminen Sitoutuminen tavoitteisiin Itseohjautuvuuden lisäys Tiimidialogi Yksilön kannustus Kehityskeskustelut Suoritusarviointi 4 Visio 3 Strategia 2 Tavoite 1 Tehtävä Toiminnan ennakointi Missio Visio Strategiset valinnat Toimintaprosessit Rakenteiden suunnittelu Tasapainotetut tavoitteet Toimintakentän roolitus Ohjausjärjestelmät Ura ja palkkiot Osaamisen kehittäminen Toiminnan ohjaus Lähde: Kauppinen (2006), Burgelman (2001)

12 II TEEMA Näkökulmia johtamisviestintään

13 Management-näkökulma johtamisviestintään käytössä olevien johtamisjärjestelmien vaikutukset viestintään suunnan näyttäminen delegointi, koordinointi esimies viestintäjärjestelmän osana

14 Viisi perustehtävää 1. Strateginen analyysi 5. Seuranta, arviointi ja tarkistaminen 2. Strategisen suunnan asettaminen 4. Kirjoittaminen ja kommunikointi 3. Toiminnan suunnittelu

15 Strategiamalleja Top down: ylin johto tai visionääri päättää Interactive: yhdessä pohdinta, prosessi alkaa ylhäältä tai alhaalta Bottom up: väki päättää

16 Strateginen viestintä Strateginen viestintä on strategisten asioiden viestintää: missio visio toiminta-ajatus strategia Arvot Strategiset perusviestit Case: Nokia 1992

17 Leadership-näkökulma johtamisviestintään YKSILÖ kanavien käyttö palautteen anto viestintä motivoinnissa ja sitoutumisen aikaansaamisessa ikävien asioiden viestiminen (varhaisen puuttumisen keinot ja puheeksi ottamisen mallit) YHTEISÖ delegointitavat synergian luominen (laatu, työnilo ja henkinen kasvu) dialogi sisäisenä brändin rakentamisen keinona luottamus

18 Dialogi organisaation sisäisenä brändin rakentamisen keinona Puhe synnyttää päätökset ja on luova tekijä. Puhe voi keskittyä kysymysvastaus-tekniikkaan, merkitysten aikaansaamiseen tai väittelyyn. Dialogi korostaa yhteistä intressiä ja sen tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen jäsen saa osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteisen tiedon tuottamiseen ja tahdon mahdollistamiseen. Dialogi tarkoittaa riittävää aikaa ja avoimuutta, jossa korostuu toiminta oppimistilanteena ei pelkästään päätöksentekoareenana. Dialogissa ei asioita oteta annettuina tosiasioina ja oleellista yhteisten näkemysten etsiminen. Dialogi etenee teesin (väite) ja antiteesin (vastaväite) kautta synteesiin. Dialogi tarkoittaa, ettei toisten esittämiä näkemyksiä riepotella, mikä mahdollistaa muun muassa puolivalmiiden asioiden esittämisen. Organisaation sisäinen dialogi on brändin ja strategian rakentamisen moottori.

19 Luottamuksen merkitys viestinnässä Luottamuksella on suuri voima. Se on keskeinen työssä viihtyvyyden edellytys. On keino vahvistaa motivaatiota ja laadukasta toimintaa. Luottamus vähentää kontrollin tarvetta. Vaikuttaa käyttäytymiseen ja yhteistoimintaan työyhteisöissä ja tätä kautta organisaation tehokkuuteen ja toimintakykyyn.

20 Millaista johtamisviestintäni on?

21 Johtamisen ajankohtaisia haasteita muutosjohtaminen monimuotoisuuden johtaminen etäältä johtaminen

22 NÄKÖKULMA MUUTOSJOHTAMISEEN Organisaatiomuutoksen kohtaaminen järjen ja tunteen tasolla Vanhan heikentäminen Tehtävät Uuden vahvistaminen Tunne Taso Empatia (Empahty) Asioiden vaikeus tiedostetaan ja se myös tuodaan esille. Energia (Energy) Organisaatiomuutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien havaitseminen ja innostuminen niistä. Järki Sitouttaminen (Engagement) Ymmärryksen luominen uuden organisaatiomallin tarpeellisuudesta. Toimeenpano (Enforcement) Uusien sopeutumista edistävien odotusten ja toimintamallien hyväksyminen muuttuneen työtilanteen ja työskentelyolosuhteiden kannalta. (Mukaillen A framework for facilitating adaption to organizational transition Mitchell Lee Marks)

23 NÄKÖKULMA MONIMUOTOISUUDEN JOHTAMISEEN Tehokkuus- ja yhteisöperusteinen lähtökohta ikäjohtamisessa Keskeisiä ikäjohtamisteemoja Keskeisiä ikäjohtamisteemoja Tehokkuusperusteinen Johtamistavoitteita Yhteisöperusteinen Johtamistavoitteita Lähde: Halme (2005)

24 Lähde: Åberg 2008 NÄKÖKULMA etäältä johtamiseen

25 Kiitokset. Hyvää kesää!

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

Vastuuta ja ota vastuuta

Vastuuta ja ota vastuuta Vastuuta ja ota vastuuta Toimiva sisäinen viestintä Procom 11.11.2014 Susanna Rissanen, johtamisviestinnän valmentaja, dialoginen työnohjaaja, MMM Onnivoima Oy @onnivoima Päivän ohjelma Klo 9.00 Avaus

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ

TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ TOIMIVA SISÄINEN VIESTINTÄ Kati Halttunen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ

KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ KUUNNELLAAN JA TULLAAN KUULLUKSI. TUTKIMUS TEOLLISUUSORGANISAATION TYÖYHTEISÖVIESTINNÄSTÄ Riikka Wirpi Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos Yhteisöviestintä Huhtikuu 2012

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas

Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla. Vantaan työhyvinvoinnin opas Työhyvinvointia johtamalla ja voimaantumalla Vantaan työhyvinvoinnin opas Sisältö Positiivisuus voimavaraksi... 3 Työhyvinvoinnin tekijät Vantaalla... 4 Osaaminen... 5 Perustehtävä... 6 Työyhteisön toiminta...

Lisätiedot

Kauppatieteiden tohtoriksi hän väitteli v. 2002 kaupan verkostojen johtamisesta. Johtoryhmä organisaation tulevaisuuden rakentajana

Kauppatieteiden tohtoriksi hän väitteli v. 2002 kaupan verkostojen johtamisesta. Johtoryhmä organisaation tulevaisuuden rakentajana Seppo Mansukoski KTM, johtaja Seppo Mansukoski, HAUS kehittämiskeskus Oy, on toiminut kolmen vuosikymmenen ajan asia ntuntijoiden,keskijohdon ja ylimmän johdon kouluttajanaja konsulttina yrityksissä, yhteisöissä

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna

Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Tuuli Mäkelä 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA

Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Katriina Moksi VALMENTAVAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN ERÄÄSSÄ MATKATOIMISTOSSA Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: valmentavan esimiestyön

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1

ACM luokat: (ACM Computing Classification System, 1998): K.6.1 TIIVISTELMÄ Tietämyksen johtaminen tarkoittaa kapea-alaisesti ymmärrettynä tietoresurssien hallintaa eli tiedon johtamista. Tässä tutkielmassa käytämme tietämyksen johtamisen laajempaa määritelmää, jolla

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot