Viestintä- strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintä- strategia"

Transkriptio

1 Viestintästrategia

2

3 Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista. Viestintä rakentaa ja ylläpitää yliopistobrändiä ja painottaa sähköisten, monikanavaisten viestintätapojen käyttöä. Kansainvälisyys on luonteva osa kaikkea viestintää.

4 4 Viestintästrategia Viestinnän missio Vaasan yliopiston viestintä tarjoaa asiantuntijatukea, jotta yliopisto voi toteuttaa strategiaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Vahvistamme yliopiston brändiä koordinoidulla, tehokkaalla viestinnällä. Viestinnän arvot Ammattimaisuus Vaikuttavuus Rohkeus Toimimme ennakkoluulottomasti, yhteisöllisesti ja kunnioitamme toistemme osaamista. Viestinnän visio Viestintä luo kilpailuetua tekemällä yliopiston vahvuudet tunnetuiksi tärkeimmille kohderyhmille. Olemme edelläkävijöitä uusien viestintäratkaisujen käytössä ja luomme yhteisöllisyyttä vuorovaikutteisella viestinnällä. Yliopiston palvelulupaus Vaasan yliopistosta valmistuu kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita ja johtajia. Yliopiston tutkimus tuottaa uutta tietoa organisaatioiden ja prosessien johtamiseen sekä modernien ja kestävien toimintamallien kehittämiseen.

5 Viestintästrategia 5 Yliopiston strategiset painoalat Energia Johtaminen Monikielisyys Rahoitus Tavoitemielikuva Vaasan yliopisto on Edelläkävijä Kansainvälinen Yhteisöllinen Merkityksellinen Viestinnän strategiset tavoitteet 1. Tutkimus Vaasan yliopisto tunnetaan korkeatasoisesta tutkimuksestaan 2. Koulutus Vaasan yliopisto tunnetaan houkuttelevana opiskelupaikkana 3. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vaasan yliopisto on hyvin verkostoitunut ja aktiivinen vaikuttaja, jonka brändi tunnetaan 4. Johtaminen Vaasan yliopisto on tiivis ja hyvinvoiva yhteisö

6 1 Strateginen tavoite - Tutkimus

7 Vaasan yliopisto tunnetaan korkeatasoisesta tutkimuksestaan Viestintästrategia 7 Tähän vaikutamme Tunnista yliopiston vahvuudet ja tutkimusosaaminen Strategiset valinnat Tieteellinen yhteisö, media ja yritykset tuntevat yliopiston laadukkaan tutkimuksen ja sen vaikuttavuuden Painoalat profiloituvat hyvin Yliopiston identiteetti ja brändi ovat vahvat Tutkimusryhmät sitoutuvat hyvään viestintään Lopputulos Yliopistolla on vahva imago painoalojensa johtavana tiedeyliopistona Tutkimusrahoitus on vakaata ja riittävää Yliopisto houkuttelee tasokkaita tutkijoita ja opettajia Lupaukset Huolehdimme siitä, että Viestimme tutkimuksesta kiinnostavasti, yleistajuisesti ja suunnitelmallisesti Tarjoamme mahdollisuuksia ja kanavia tutkimuksen esittelyyn Annamme tarvittavat valmiudet tutkimuksen esittelyyn Huomioimme yliopiston strategiset painoalat viestinnässämme

8 2 Strateginen tavoite Koulutus

9 Viestintästrategia 9 Tähän vaikutamme Halu opiskella ensisijaisesti Vaasan yliopistossa ja suorittaa tutkinto optimiajassa Strategiset valinnat Hakijat ja opiskelijat tietävät yliopiston olevan opiskelijalähtöinen, yhteisöllinen, liiketoimintaorientoitunut, laadukas Hakijat ja opiskelijat tietävät koulutuksen antavan hyvät eväät työelämään Hakijat ja opiskelijat tunnistavat yliopiston painoalat ja vahvuudet Opiskelijat kertovat ylpeänä omasta yliopistostaan Lopputulos Motivoituneet, menestyvät hakijat ja opiskelijat Lupaukset Huolehdimme siitä, että Tarjoamme oikeaa tietoa oikealle kohderyhmälle, oikealla tavalla, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa Koordinoimme keskitetysti opiskelijamarkkinointiin liittyviä toimia Tarjoamme opiskelijarekrytointiin tukea ja välineet Tarjoamme viestintäkanavia ja opastusta hyvään vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa Ylläpidämme yhteisöllisyyttä Tavoite: Vaasan yliopisto tunnetaan houkuttelevana opiskelupaikkana

10 3 Strateginen tavoite Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

11 Viestintästrategia 11 Tähän vaikutamme Tunnista Vaasan yliopisto mahdollisuutena Strategiset valinnat Vaasan yliopiston vahvuudet ovat sidosryhmien tiedossa Yliopiston edustajat ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun Vaasan yliopistolla on vahva, tunnistettava identiteetti Yliopiston brändin vahvistamiseksi yliopistolaiset ovat sitoutuneet käyttämään yhtenäistä visuaalista ilmettä ja perusviestejä Lopputulos Yliopiston mielipidettä halutaan kuunnella ja rahoitus on turvattu Lupaukset Huolehdimme siitä, että Viestintä on tavoitteellista ja laadukasta Kerromme sidosryhmillemme kiinnostavaa tietoa oikeaan aikaan Perustiedot yliopistosta ovat yliopistoyhteisön tiedossa Tarjoamme ajantasaista viestintämateriaalia Hyödynnämme yhteismarkkinointimahdollisuuksia ja vahvistamme näin kuvaa yliopistokampuksesta läntisen Suomen ykköskoulutuspaikkana Tavoite: Vaasan yliopisto on hyvin verkostoitunut, aktiivinen vaikuttaja, jonka brändi tunnetaan

12 4 Strateginen tavoite Johtaminen

13 Viestintästrategia 13 Tähän vaikutamme Henkilökunta ja opiskelijat tunnistavat itsensä osaksi yhteisöä ja yhdeksi yliopiston viestin kertojista Strategiset valinnat Yliopistoyhteisön sisäinen viestintä on avointa ja helposti saatavilla Muutos- ja perehdytysviestintää on riittävästi Kaikki viestintä on ymmärrettävää ja selkeää Viestintämme on kansainvälistä Vahvistamme yliopiston brändiä yhtenäistä yliopistokuvaa tukevalla viestinnällä ja markkinoinnilla Lopputulos Yliopisto on haluttu työ- ja opiskelupaikka, joka houkuttelee parhaat osaajat ja jossa on rakentava ja yhteisöllinen henki Lupaukset Huolehdimme siitä, että Jokainen yliopistolainen tuntee Vaasan yliopiston brändin ja osaa kertoa pääviestit Tarjoamme osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Sisäinen viestintämme on selkeää ja hyödyntää yliopistoilmeen visuaalisia elementtejä Vastaamme palvelupyyntöön viipymättä Huomioimme myös kansainväliset tarpeet Tavoite: Vaasan yliopisto on tiivis ja hyvinvoiva yhteisö

14 14 Viestintästrategia Johtaminen ja viestintävastuut Viestintää johtaa rehtori, ja käytännön viestintätoimia koordinoi viestintäpäällikkö Viestintäyksikkö johtaa brändinhallintaa, ulkoista viestintää ja markkinointia Yksiköt vastaavat itse sisäisestä viestinnästään ja omaan toimintaansa liittyvien asioiden viestimisestä yliopistoyhteisölle ja ulospäin Jokaisen vastuulla on seurata yliopiston sisäisiä viestintäkanavia Resurssit Yliopiston viestinnällä on oltava riittävästi resursseja ja mahdollisuus kehittää toimintaansa, jotta viestintästrategian tavoitteet toteutuvat Jokainen yliopistolainen viestii yliopistosta Tuloksellisuus ja seuranta Viestintäyksikkö seuraa viestinnän tuloksellisuutta säännöllisesti Käytämme selkeästi mitattavia tavoitteita ja tarkoituksenmukaisia mittareita Hyväksymme myös sen, että kaikkea ei voi mitata, tai että tulokset näkyvät vasta vuosien päästä Julkaisutoiminnan tavoitteet määrittelee julkaisutoimikunta

15 Viestintästrategia 15 Näin Vaasan yliopisto viestii Viestintä on jokaisen asia Jokaisella yliopistolaisella on perustiedot yliopiston toiminnasta, tavoitteista ja pääviesteistä. Jokainen kontakti on viestintää. Viestintä on selkeää Viesti menee perille vain, kun se ymmärretään. Kaikilla on oikeus saada tietoa selkeällä kielellä, ja vastuu tästä on viestin lähettäjällä. Vältämme kapulakieltä. Viestintä on yhtenäistä Noudatamme graafisia ohjeita. Viestintä on kaikkien ulottuvilla Huolehdimme siitä, että tiedot ovat helposti löydettävissä ja otamme huomioon kansainväliset tarpeet sekä erityisryhmien vaatimukset. Viestintä on kohdennettua Viestintä huomioi vastaanottajan tarpeet. Kaikki eivät tarvitse tietoa kaikesta, joten suunnittelemme viestin kohderyhmän mukaan. Tämä ratkaisee myös viestintäkanavan. Viestintä syntyy omasta aloitteesta Yliopisto ei pääsääntöisesti osallistu kannatusmainontaan eikä maksullisiin ohjelmiin, artikkeleihin tms. Viestintä vaatii vastuuhenkilön Toiminnan suunnittelun yhteydessä valitaan viestinnän vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä viestintäyksikköön.

16 Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, Vaasa p uva.fi

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011

Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 Uusi Kouvola Viestintästrategia 2011 1 Viestintästrategian lähtökohdat Strategiset lähtökohdat 3 Kaupunkistrategia, arvot 5 Kaupunkistrategia, päämäärät 2020 6 Elinkeinostrategia, painopistealueet 7 Viestinnän

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 1 2.1. Toiminta-ajatus... 1 2.2. Arvot... 1 2.3. Visio

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot