Tehokas strategia ja toimeenpano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokas strategia ja toimeenpano"

Transkriptio

1 Opetusministeriö Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimusneuvotteluihin valmistautuminen vuonna 2009 seminaari Helsinki Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Tehokas strategia ja toimeenpano

2 Tehokas strategia Johto ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen koko yliopiston johtamisen kulmakivenä ja kykenee strategiseen ajatteluun ja johtamiseen Strateginen johtaminen implementoituu taktisoperatiivisen toiminnan tasolle Henkilöstö ymmärtää strategian sanoman ja sitoutuu strategian päälinjoihin omissa toimintayksiköissään Strategian avulla saavutetaan asetetut päämäärät ja tavoitteet

3 Lähtökohta menestymiselle: Strategianäkemyksen yhtenäisyys. Strategia voidaan ymmärtää eri tavoin mutta yliopistossa ei voi olla useita erilaisia strategiakäsityksiä Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Se on koko toimintaa ohjaava ja sitä yhteen sitova punainen lanka

4 Yliopiston strateginen johtaminen perustuu omien menestystekijäin määrittelyyn Yliopiston johdon suorittamaa koko organisaatiota koskevaa johtamista Tavoitteena on toteuttaa toiminta-ajatusta, saavuttaa toiminnalle asetetut päämäärät sekä löytää organisaation menestymisen kannalta oleelliset strategiset menestystekijät Hyödyntää menestystekijöitä strategioissa ja johtamistoimissa sekä viedä ne käytännön toimintoihin ( implementointi ) Johtamista ohjaa pyrkimys yliopiston perustehtävien strategisesti tulokselliseen toteuttamiseen ja yliopiston resurssien ja toimintojen vahvistamiseen strategiahorisontissa

5 Yliopistojohdon strategisen johtamisen osaaminen on aito menestystekijä mitkä ovat johdon ydintehtävät? Organisaation menestys riippuu johdon strategisesta osaamisesta merkittävällä tavalla Johto toiminnan tarkoituksen määrittäjänä ja arvonluojana - missio, visio, core competencemenestystekijät Johto suunnannäyttäjänä ja innostajana - strategiset tavoitteet, johto visioiden tulkitsijana, johtaminen, henkilöstön sytyttäminen Johto toiminnan innovaattorina - uudet toimintamallit innovaatioina Johto kokemusta omaavana päätöksentekijäjoukkona - kyky tehdä strategisia päätöksia

6 Hyvään strategiatyöhön kuuluu seuraavien asioiden kytkeminen yhteen. 1. Toiminta-ajatus/ydintoiminnot 2. Visio/strategian aikajänne 3. Keskeiset strategiset linjaukset/toimenpiteet/ toimintaympäristökehitys 4. Arvot 5. Strateginen prosessi 6. Strategian jalkautus ja viestintä 7. Strategian kytkentä vuosisuunnitelmiin ja sen toteutumisen valvonta 8. Keskeiset strategiset sidosryhmät ja heidän roolinsa 9. Makrostrategiset valinnat

7 Tehokas strategia edellyttää yliopiston johdolta yhteistä näkemystä Näkemyksellinen haaste Miten toimintaympäristömme on kehittyy? Strateginen haaste Mitkä ovat strategiset menestystekijämme ja vahvuusresurssimme? Johtamisen ja osaamisen haaste Ideologinen haaste Strategian muotoilu sekä johtamisen ja toteuttamisen kautta tapahtuva implementointi strategisista menestystekijöistä johdettuihin strategisiin projekteihin Ennakointi ja nopea päätöksenteko sekä resurssien hallinta ja uudelleen suuntaus strategiseen tuloksellisuuteen pyrittäessä arvoperustevalintojen määrittämissä puitteissa Johtamisen haasteet Toimintaympäristön muutosten ja strategisten valintojen haasteet

8 Konsernistrategia, toiminta- ja tulosyksikkö- sekä palvelustrategiat koordinaatioon yliopiston strategisessa johtamisessa Toimintaajatus Visiot Arvot Skenaariot Konsernistrategian ydinsisältö Portfoliostrategia Resurssi-- perusteiset ydinosaamisalueet Toimintaalueiden väliset synergiat Toiminta ja tulosyksikköstrategiat Tuki- ja palvelustrategiat/taloushallinto, henkilöstö, viestintä, IT

9 Strateginen tehokkuus syntyy sekä strategisesta ajattelusta että strategian implementoinnista strategiaprosessin johtaminen on yliopistojohdon ydintehtävä Perususkomusten määrittely Suunnan asettaminen tai tarkistus Toimintasuunnitelmat ja kriittiset seurantakohteet Strategioitten toimeenpano ja korjaavat toimet Seurantamispulssien toteaminen Toimintaympäristö haasteet ja näkemykset toimintaajatus visiot tavoitteet strategiat strateginen agenda strategiset toimenpiteet strategian viestintä strategian implementointi vuosisuunnitelmiin kriittiset seurantakohteet signaaliseuranta toimeenpano - seuranta

10 Yliopiston strategiaprosessin kriittiset kohdat aina ei kaikki onnistu kuten on suunniteltu Organisaation tietoisuus päämääristä, visioista ja strategioista Strategiaprosessin liittyminen päivittäisjohtamiseen Näkökulmien laajuus, "useat totuudet" Lyhytjänteisen johtamisen ja strategiaprosessin tasapainotus Organisaation toimintaympäristön muutosten ja päätöksentekijäin tahtotilojen tunnistaminen Tasapainoinen management- ja leadership-johtaminen Organisaation selkeät roolijaot sekä epävirallisen ja virallisen organisaation suhde Organisaatiokulttuurierot organisaation eri osissa Heikko organisaatioyksikköjen välinen kommunikaatio

11 Yliopistonkin strategiatyöhön kuuluu yleensä kolmen keskeisen strategisen kysymyksen ratkaisu 1. Omistajastrategia; Mikä on omistajien tahtotila ja rooli organisaatiossa. Missä päätöksenteko- ja valmisteluelimissä omistajat ovat mukana? Keitä ovat omistajat yliopistokonsernissa? 2. Organisaatiostrategia; Miten organisaatio on organisoitunut saavuttaakseen tavoitteensa? Vetääkö strategia organisaatiota vai työntääkö organisaatio strategiaa? 3. Toiminta/kilpailustrategiat; Mitkä ovat keskeiset menestystekijät ja toimintalinjaukset toiminta-ajatuksen toteuttamisessa?

12 Yliopisto-organisaation keskeiset johtamisen päätöksentekoelimet Yliopistokollegio Hallituksen nimittäminen, valvonta hallitus Rehtorin nimittäminen Vuosikerto-mus, tilinpäätös ja strategista linjauksista informointi Strategiat, budjetit, nimitykset Valvonta Rehtorin johtama johtoryhmä

13 Yliopistojen hallinto tulee kehittymään kohti strategista orientaatiota hyvä ja osaava hallinto on menestystekijä yliopistolle Osallistuva ja päätöksiä tekevä hallitus keskusteleva, kyseenalaistava, konsensusta etsivä ja toiminnallaan yliopistolle lisäarvoa tuottava strategisesti orientoitunut aktiivinen hallitus

14 Hallitus ja rehtorin johtama johtoryhmä kumppaneita vai kilpailijoita? Johtoryhmän rooli strategioitten yhteisenä keskusteluja valmisteluelimenä keskeinen yhteinen valmistelu, koordinointi, informointi, oppiminen. Rehtorin johtaman johtoryhmän pitää olla aito johtamisorganisaatio Hallitus ja johtoryhmä aktiivisina yhteistyökumppaneina johtamisprosessissa miten hallitus määrittelee strategisen roolinsa ja sparrausmahdollisuutensa? Millaiseksi luodaan hallituksen ja johtoryhmän yhteistyöprosessi?

15 Strategiatyön toimeenpano strategian implementoinnissa johdon rooli on ratkaisevan tärkeä Yliopistojohdon on oltava kaikilla tasoilla mukana viemässä strategiaa käytäntöön. Implementoinnin organisointi ja vastuutus, viestintä,osallistuminen eri organisaatioelinten kokouksiin ja onnistumisten hyödyntäminen ( best practises ) sekä implementoinnin etenemisen seuranta ja tulosten arviointi kuuluvat johdon tehtäviin. Kehityskeskustelut ja palkitseminen ovat implementoinnin välineitä. Uudessa hallintomallissa yliopiston spokesman on rehtori, tietyissä asioissa kansleri, mutta ei hallituksen puheenjohtaja

16 Yliopiston strategiaa voidaan toteuttaa hyvällä viestinnällä ja näkyvällä johtajuudella Erityisesti johdon tehtävä on jatkuvasti viestiä strategiasta sekä omalle henkilöstölle että sidosryhmille vaikuttaminen ja sitouttaminen. Miten strategiaa viestitään yliopistossa ja miten siihen on sitouduttu? Tunnetaanko strategia?

17 Strategiatyössä strategia jalkautuu käytäntöön vuosisuunnitelmien/budjettien kautta Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien/budjettien kautta näillä pitää olla selvä keskinäinen yhteys. Miten yliopiston vuosibudjetissa näkyy strategian linjaukset? Onko tuloskortteja ja mittareita strategialle? Strategia ohjaa vuosisuunnittelua ja käytännön toimintaa. Onko strategialla tämä rooli yliopistossa?

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus

Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Kymenlaakson kauppakamari Johtamisseminaari Suunta 2011 Hamina Kari Neilimo vuorineuvos, taloustiet.tri Hyvä johtaja, johtamisosaaminen ja johtajuus Runo Johtajasta Tuossa on luonne, laivan keulassa kyllä,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Kehityshanke hallinnonalan konserniohjauksen mallintamiseksi ja toteuttamiseksi Loppuraportti 29.8.2008 Sisällysluettelo 1. Johdon yhteenveto ja projektin esittely 3 1.1 Johdon

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tohtoriksi hän väitteli v. 2002 kaupan verkostojen johtamisesta. Johtoryhmä organisaation tulevaisuuden rakentajana

Kauppatieteiden tohtoriksi hän väitteli v. 2002 kaupan verkostojen johtamisesta. Johtoryhmä organisaation tulevaisuuden rakentajana Seppo Mansukoski KTM, johtaja Seppo Mansukoski, HAUS kehittämiskeskus Oy, on toiminut kolmen vuosikymmenen ajan asia ntuntijoiden,keskijohdon ja ylimmän johdon kouluttajanaja konsulttina yrityksissä, yhteisöissä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen. Kirsi Sarkkinen

Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen. Kirsi Sarkkinen Johtamisjärjestelmän kehittäminen ja manuaalin luominen Kirsi Sarkkinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 11.5.2012 Tekijä tai tekijät Kirsi Sarkkinen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014

Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014 Osaava hallitus kasvun tukena Mikkeli 20.5.2014 Jari A. Väänänen, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallitustoiminnan ABC Osakeyhtiölain 6 luku 1 :n mukaan yhtiöllä tulee olla hallitus. On myös muita hyviä

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Onnistuneen hankkeen ainekset

Onnistuneen hankkeen ainekset Onnistuneen hankkeen ainekset OPPIMISYMPÄRISTÖHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄT 5.-6.10.2009 Risto Karinen / Ramboll Management Consulting Onnistuneen hankkeen kulmakivet Hankkeen laajuus on realistinen ja hallinnassa

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN

ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAVERKON JOHTAMINEN Yritykset verkottuvat ja HP:lläkin on jo monia partnereita. Miten verkottunutta yritystä johdetaan? Janice Chaffin (HP:n kriittisten järjestelmien vetäjä): En tiedä. Kovin

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Annika Peltomaa TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot